ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání DĚTSKÝ ROK V LAURINCE Motto: Veselé autíčko vyjíždí do světa a pomáhá dětem objevovat svět. Platnost dokumentu: školní roky Aktualizace programového dokumentu projednána - pedagogickou radou dne: 30. srpna zřizovateli předložen dne: 5. září 2011 Platnost aktualizace pod. čj. MSL 556 / od 1. září 2011 ŠVP PV aktualizovala: Ludmila Burianová ředitelka školy

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Řízení mateřské školy 3.5 Personální zajištění 3.6 Spoluúčast rodičů 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1 Filosofie školy 5.2 Formy a metody práce 6. Vzdělávací obsah 6.1 IB Nejsem sám 6.2 IB Co nás čeká na podzim 6.3 IB Vánoce mám rád 6.4 IB Haló, zimo, pojď si hrát 6.5 IB Vítáme tě, jaro 6.6 IB Hurá, je tu léto 6.7 Doplňkové programy 7. Evaluační systém 7.1 Dokumenty školy ŠVP-TVP soulad ŠVP RVP PV 7.2 Průběh vzdělávání 7.3 Podmínky vzdělávání 7.4 Spolupráce s partnery

3 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název školy: Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace Adresa školy: Dukelská Mladá Boleslav Zřizovatel: Ředitelka školy: Statutární zástupkyně řed. školy: Statutární město Mladá Boleslav Komenského náměstí Mladá Boleslav Ludmila Burianová Václava Spáčilová IČO: Telefonní čísla: Provoz MŠ: Kapacita školy: Název ŠVP a platnost: ředitelna a kancelář pavilon Laurinka a ŠJ pavilon Kytička a ŠJ od 6:00 do 17:00 hodin 221 dětí Dětský rok v Laurince školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013

4 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola Laurinka, Mladá Boleslav, Dukelská 1165 se nachází v centru města. V lednu 2003 došlo z rozhodnutí zřizovatele ke sloučení původně samostatné Mateřské školy Laurinka a Mateřské školy Kytička do jednoho právního subjektu. Budova Mateřské školy Laurinka byla postavena v r. 1975, Mateřské škola Kytička v r Obě školy se nacházejí ve společném areálu zahrad. Obě budovy jsou podobného charakteru, přibližně stejně prostorově řešeny. Mateřskou školu tvoří dva pavilony, v každém z nich je školní kuchyně a hospodářská budova, kde je ředitelna, kancelář účetní školy a prádelna. Mateřská škola je osmitřídní (čtyři třídy se nacházejí v pavilonu Laurinka a čtyři v pavilonu Kytička). Pavilony jsou jednopatrové, v patře i v přízemí jsou stejné prostory pro dvě třídy a v každém je školní kuchyň. Mateřská škola se nachází v oploceném areálu, kde je dostatečný prostor pro hru dětí na školní zahradě. Zahrada je vybavená zahradními prvky, které postupně obnovujeme a doplňujeme, pískovišti a malým bazénem. Stín zajišťují stromy. U pavilonu Kytička je žádoucí vysázet další vzrostlou zeleň, neboť stín na školní zahradě není dostačující. V zimě děti mohou bobovat na malém svahu. Kapacita školy je 221 dětí. 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky Mateřská škola disponuje dostatečnými prostory, které vyhovují hygienickým předpisům. Prostoty jsou udržovány v čistotě, pravidelně se větrají, kontroluje se teplota. Dětský nábytek se postupně obměňuje tak, aby vyhovoval dětem dle stanovených předpisů. Třídy jsou vybaveny vkusně, vybavení odpovídá věku i počtu dětí. Na výzdobě tříd i celé školy se spolupodílejí děti svými výtvory. Množství hraček a pomůcek je odpovídající počtu i věku dětí a průběžně, dle finančních možností, se dále doplňuje a obměňuje. Uložení hraček umožňuje dětem jejich samostatný výběr. Třídy mají v obou pavilonech podobné prostorové uspořádání. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je nutné dále docílit: - montáž stropních ventilátorů do jednotlivých tříd - výměnu oken Pavilon Laurinka Ke každé třídě přísluší šatna s novými šatními skříňkami pro děti, šatna se sprchou pro zaměstnance a úklidový prostor, sociální zařízení pro děti, herna s kobercovým povrchem, vybavená dostatečným množstvím hraček a část s jídelními stoly. Vedle jídelní části je malá kuchyňka s výtahem, kterým se zajišťuje výdej stravy ze školní kuchyně. V této části je i místnost pro uložení pomůcek pro jednotlivé třídy. Mezi třídami v každém patře je sklad pomůcek. Pod schody je umístěn úložný prostor pro hračky využívané na školní zahradě. Ve sníženém přízemí budovy se nachází školní jídelna.

5 Pavilon Kytička Ke každé třídě náleží šatna s novými šatními skříňkami pro děti, sociální zařízení pro děti, herna s kobercovým povrchem, kde je částečně oddělena i lůžková část a vedle ní sklad na pomůcky a šatna pro personál, dále jídelní část. Vedle jídelní části je malá kuchyňka, která slouží k výdeji stravy pro děti. Na chodbě je prostor pro personál, sprchy a úklidové místnosti. Ve sníženém přízemí budovy je školní kuchyň, kancelář zástupkyně školy a v prostor, využívaný k pronájmu se samostatným vchodem. Ze strany budovy je umístěn sklad pomůcek na zahradu. Hospodářská budova V samostatné budově je umístěna ředitelna školy, kancelář účetní a prádelna. Zahrada Oplocený, travnatý pozemek se sportovním a herním vybavením s malým bazénem je prostorný pro hru dětí venku. Zahradní prvky postupně obnovujeme. Vyřazujeme ty, které již neodpovídají předpisům, a doplňujeme další pro zpestření nabídky pohybových aktivit dětí. Děti mají k dispozici osm pískovišť, dvě hřiště s bránami, zahradní domky, dřevěné a provazové víceúčelové prolézačky, koše, lanová pyramida, houpačky. 3.2 Životospráva Školní kuchyně na obou pavilonech se řídí danými předpisy a vyhláškami a připravuje pro děti stejné jídlo. Snažíme se o zajištění pestré stravy pro děti. Pitný režim je přizpůsoben potřebám dětí, mají k dispozici po celý den dostatečný přísun tekutin v nádobách v každé třídě a v letních měsících i na zahradě. Kuchyně připravuje pro děti tři jídla denně, a to dopolední a odpolední svačinu a oběd. Doba podávání jednotlivých jídel je ustálená, jen se přizpůsobuje případným akcím pořádaným mateřskou školou. Děti vedeme k samostatnosti, podílejí se podle svých možností na přípravě při podávání svačin a obědů. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se o to, aby měly možnost jídlo ochutnat a učily se tak zdravému stravování. Na obou pavilonech je stanoven pravidelný denní rytmus, který se přizpůsobuje potřebám a aktuální situaci. Pobyt venku tráví děti převážně na školní zahradě a s ohledem na počasí jsou venku velkou část pobytu v mateřské škole. Po obědě si děti mohou čistit zuby, otužují se v létě v bazénu, snažíme se o pravidelné cvičení, dostatečné větrání, výchovu dětí ke zdraví a zdravému životnímu stylu i o to, abychom byli všichni dětem dobrým příkladem. Délku odpočinku po obědě diferencujeme s ohledem na individuální potřeby. Dětem, které neusnou, nabízíme klidné činnosti, nejstarším didakticky cílené. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je žádoucí zvýšit zastoupení ovoce a zeleniny ve skladbě jídelníčku.

6 3.3 Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží dětem vytvářet takové prostředí, aby se v něm cítily bezpečně a spokojeně. Pomáhají učitelkám při zajišťování bezpečnosti i organizace na různých akcích. V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Nově příchozím dětem ponecháváme dostatečný prostor k adaptaci v neznámém prostředí. S výjimkou jedné učitelky dosahují všechny pedagogické pracovnice požadované kvalifikace. Všechny učitelky vytvářejí dětem pohodové prostředí. V součinnosti s dětmi zpracovávají pravidla společného soužití a důsledně dbají na jejich dodržování všemi účastníky vzdělávání. K dětem se snaží přistupovat jako k individualitám, poskytují jim dost prostoru pro volnou hru i řízenou činnost. Zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z pravidel, která jsou ve škole stanovena. Didaktické styly podporují přátelské vztahy mezi dospělými a dětmi i mezi vrstevníky v dětských kolektivech. Rozvíjíme zdravé sebevědomí dětí, učíme je pracovat samostatně i ve skupině, posilujeme jejich vzájemnou důvěru. Vytváříme předpoklady pro emoční rozvoj každého dítěte, klademe důraz na vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je žádoucí upravit stávající pravidla společného soužití s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých třídách. 3.4 Řízení mateřské školy Ředitelka školy delegovala pedagogickým pracovnicím jasné kompetence. Zástupkyni pověřila zajišťováním provozu na obou pavilonech a vedením školy v oblasti BOZP. Webové stránky naší školy jsou pravidelně aktualizované. Hodnocení činnosti školy je prováděno dle evaluačního systému, uvedeném v poslední kapitole ŠVP. Na tvorbě ŠVP se podílel celý tým pedagogických pracovnic. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy. Udržuje pracovní kontakty s místními základními školami, psycholožkou PaedDr. Ivou Svárovskou a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi. Partnerem školy je v oblasti logopedické péče od září 2011 koordinátor logopedické péče pro Středočeský kraj PhDr. Josef Štěpán. S účinností od 1. září 2012 bude inovován stávající systém řízení z důvodu změn vyplývajících z nástupu nové ředitelky. 3.5 Personální a pedagogické zajištění Ředitelka školy splňuje odbornou kvalifikaci v oboru předškolní pedagogika - učitelství pro mateřské školy. Prozatím nesplňuje podmínku pro výkon činnosti ředitelky školy - studium pro ředitele škol zahajuje v září Ředitelka vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovnic s ohledem na výši finančních prostředků a potřeby školy. Účast pedagogických pracovnic na vzdělávacích akcích plánovitě doplňují i další formy vzdělávání, zejména studium odborné literatury.

7 Učitelka pokračuje ve studiu, kterým získá požadovanou kvalifikaci. Rozvržení služeb pedagogických pracovnic přihlíží k nutnosti zajistit optimální péči dětem, zejména při organizačně náročnějších činnostech. Specializované služby jsou zajišťovány pracovníky školy ve spolupráci s odborníky (PPP, psycholog). Předškolní vzdělávání zajišťuje patnáct kvalifikovaných a jedna nekvalifikovaná pedagogická pracovnice s plnými pracovními úvazky a sedmnáct provozních zaměstnanců.

8 Personální obsazení škol. rok 2011/2012 Pedagogové. Bartošová Vladimíra Bc. Beranová Jana Burianová Ludmila ředitelka školy Horáková Jana Karagöz Zuzana Langerová Marcela Langerová Monika Lukavcová Soňa Nevyjelová Veronika Radošová Jana Samoláková Ilona Sluková Jana Spáčilová Václava zástupkyně ředitelky školy Spišáková Mária Tomínová Eva Vlachovská Anna Nepedagogičtí pracovníci: Školní jídelna: Dvořáková Ivana kuchařka Holečková Stanislava vedoucí ŠJ Jírová Eva pomocná síla v kuchyni Krklecová Jaroslava vedoucí kuchařka Ohmannová Eva vedoucí kuchařka Řezáčová Radka pomocná síla v kuchyni Sedláčková Dana kuchařka Ekonomická část: Dostrašilová Jana finanční účetní Černá Dagmar mzdová účetní Provozní zaměstnanci: Heckelová Blanka pokojská Hodboďová Eva pokojská Horynová Jaroslava pradlena Krejbichová Alžběta pokojská Müllerová Dana školnice Pešková Eliška pokojská Pešek Pavel údržbář Votoček Miroslav údržbář dohoda Pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je žádoucí prohloubit profesní znalost učitelek v oblasti speciální pedagogiky.

9 3.6 Spoluúčast rodičů Jedním z podstatných předpokladů pro kvalitní činnost školy je navázání spolupráce s rodiči. Již při přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání mají rodiče možnost aktivně se zapojit do dění ve třídě a seznámit se ŠVP. Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době adaptačního procesu. Na začátku školního roku zahajujeme krátkou informativní schůzkou, abychom si domluvili společná pravidla a seznámili se navzájem. Zákonné zástupce informujeme o prospívání dětí v mateřské škole prostřednictvím nástěnek, každodenní komunikace s učitelkami a vlastních webových stránek. Rodiče mají příležitost vyjádřit své názory, náměty či připomínky k činnosti školy v rámci společně konaných akcí. Ředitelka poskytuje rodičům po vzájemné dohodě individuální konzultace o učebních pokrocích dětí. Rodiče posilují rozpočet školy formou sponzorských darů, které slouží k nákupu hraček pro děti. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí a efektivního vzdělávání je nutné získat širší rodičovskou veřejnost pro aktivní zapojení do života MŠ. 4. Organizace vzdělávání Provoz ve třídách je od 6:00 do 16:00 hodin. Po 16. hodině se děti scházejí v jedné třídě, s prodlouženým provozem do 17:00 hodin. Na každém pavilonu jsou dvě třídy, pro děti ve věku od tří do pěti let a dvě třídy pro děti od pěti do sedmi let. Každá třída pracuje podle vlastního třídního vzdělávacího programu, který je v souladu s ŠVP. Pro každou třídu jsou závazné integrované bloky, ale volba z nabídky témat spočívá na učitelkách. Denní řád v MŠ vychází z potřeb dětí a umožňuje aktuální změny. Organizace vzdělávání preferuje formy stimulující aktivní spoluúčast dětí. Dětem jsou vytvářeny příležitosti k individuální i skupinové práci. Řízené, frontálně vedené aktivity slouží zejména ke stmelování kolektivu. Děti mají dostatek prostoru i času na spontánní hru, poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Denně jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Jen z důvodu rozkládání lehátek na odpolední odpočinek v herně, není vždy možné zajistit, aby zůstaly herní prvky rozpracované k pokračování hry. Učitelky se snaží plánovat veškeré činnosti s ohledem na potřeby dětí. Zřizovatel povolil výjimku z počtu dětí na třídu až do počtu 28, ke spojování tříd dochází zřídka a vždy s ohledem na potřeby dítě. Děti jsou do mateřské školy přijímány ve správním řízení dle daných kritérií.

10 Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy Termín zápisu určuje zřizovatel - Statutární město Mladá Boleslav K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhnou-li věku 6 let v období od 1. září kalendářního roku, v němž probíhá zápis, do 31. srpna kalendářního roku následujícího) a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky. Kritéria 1. Rok před předpokládaným zahájením povinné školní docházky 2. Trvalé bydliště Mladá Boleslav 3. Sourozenec dítěte, které již navštěvuje Mateřskou školu Laurinka Mladá Boleslav 4. Věk dítěte leté leté Do mateřské školy mohou být dle stejných kritérií přijímány i děti cizinců s povolením pobytu na území obce, která zřizuje mateřskou školu.

11 Režim dne pro školní rok 2011/2012 LIŠTIČKY- L KUŘÁTKA - L MOTÝLCI - L BERUŠKY L VEVERKY - K MEDVÍĎATA - K KOŤATA - K ŽABIČKY - K. Hry 6:00 8:00 6:30 8:35 7:00-8:35 6:30 8:30 řízené a spontánní aktivity Hygiena a přesnídávka 8:30 9:00 8:35 9:05 8:35 9:05 8:30 9:05 Didakticky cílené činnosti a pobyt venku 9:00 11:30 9:05 11:45 9:05-11:35 9:05-11:40 Oběd 11:30 12:00 11:45-12:20 11:35 12:05 11:40 12:15 Odpočinek, cílené podněty pro děti 3. ročníku 12:00 14:00 12:05 14:00 12:05 14:00 12:15 14:00 Svačina 14:00 14:30 14:00-14:20 14:00 14:30 14:00-14:20 Zájmové činnosti, pobyt venku 14:30 15:30 14:30 16:00 14:30 17:00 14:20-15:30

12 5. Charakteristika vzdělávacího programu Název vzdělávacího programu Dětský rok v Laurince (Veselé autíčko vyjíždí a pomáhá dětem objevovat svět) vystihuje filosofii práce naší školy. Dle tohoto programového dokumentu budeme poskytovat předškolní vzdělávání i dětem, které z kapacitních důvodů nebyly přijaté k pravidelné docházce. ŠVP tvoří východisko pro plánování na úrovni tříd. Pedagogické pracovnice zpracovávají třídní vzdělávací programy s ohledem na skladbu dětí v jednotlivých třídách, možnosti a zejména individuální potřeby jednotlivců. 5.1 Filosofie školy Vzdělávací cíle a záměry vycházejí z filosofické myšlenky: Láskyplné pečování o dítě do sedmi let (v tělesné i duševní blízkosti) - R. Steiner. V souladu se stanovenou filosofii vzdělávání stimulujeme osobnostní rozvoj dětí po stránce psychické, fyzické i sociální. Našim cílem je, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Snažíme se o to, aby na konci předškolního období bylo dítě co nejlépe dle svých možností připraveno na úspěšný přechod do základní školy. Podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme jeho zdravé sebevědomí, klademe základy jeho celoživotního vzdělávání, učíme ho zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. To vše samozřejmě ve spolupráci s rodiči. Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ přirozeného poznávání, podporujeme přirozený pohyb v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, aby u nás byly šťastné a spokojené, aby nabídka pro ně byla pestrá a aby na pobyt dítěte v mateřské škole rády vzpomínaly děti i jejich rodiče. 5.2 Formy a metody práce Vzdělávání dětí se snažíme přizpůsobovat potřebám dětí. Respektujeme individualitu dětí. Každému dítěti poskytujeme ve vzdělávání podporu diferencovanou podle individuálních potřeb. K realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a kooperativního učení hrou i aktivní zapojení dětí do nabídky činností. Snažíme se uplatňovat přímé zážitky dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Volíme aktivity řízené i spontánní a snažíme se o jejich vyváženost. Připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe. Snažíme se o to, abychom i my byli tím nejlepším příkladem pro děti. 6. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah ŠVP je zpracován do šesti rámcových integrovaných bloků, které stanovují cíle či záměry a stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. K plánování na úrovni tříd slouží třídní vzdělávací plány. Vzdělávací obsah doplňuje realizace projektů a doplňkových programů. Celoškolní doplňkové projekty směřují především na oblast environmentální výchovy a na uplatňování regionálních prvků.

13 6.1 Integrovaný blok NEJSEM SÁM Charakteristika: Blok má navázat, nebo prohloubit citový vztah mezi dítětem a učitelkou, pomoci se cítit hezky v novém prostředí nebo se aklimatizovat po příchodu z prázdnin. Časový rozsah: 4 5 týdnů Nabídka témat: POPRVÉ VE ŠKOLCE začínáme si hrát a povídat, adaptace na nové prostředí JÁ A MOJI KAMARÁDI každý jsme jiný JÁ A MOJE RODINA JÁ A MOJE TĚLO BABÍ LÉTO první podzimní den CESTA DO ŠKOLKY bezpečnost PROBLÉMY V ŽIVOTĚ I V KNÍŽKÁCH vztahy LOUČENÍ PTÁKŮ Vzdělávací cíle: uvědomění si vlastního těla rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění) rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu rozvoj tvořivosti (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (sebevědomí, sebedůvěra, osobní spokojenost) získání relativní citové samostatnosti seznámení s pravidly chování ve vztahu k druhému osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti) rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Směřujeme ke kompetencím: dítě má zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturní hygienické návyky, stará se o osobní hygienu, přijímá stravu a tekutinu, umí stolovat, postará se o sebe a své osobní věci, obléká se, svléká, obouvá se zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce, práce na zahradě rozlišuje, co propívá zdraví a co mu škodí; chová se tak, aby v situacích pro něj běžných a známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých domlouvá se slovy i gesty dokáže se odloučit na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory dokáže si uvědomovat samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

14 rozhoduje o svých činnostech dokáže přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky prožívá radost ze zvládnutého a poznaného dokáže navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho dokáže přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství dokáže chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný dokáže spolupracovat s ostatními dokáže dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla soužití a chování v MŠ, dodržovat herní pravidla dokáže respektovat potřeby jiného dítěte dokáže vnímat, co si druhý přeje a potřebuje dokáže bránit se projevům násilí jiného dítěte dokáže uplatňovat návyky v základních formách společenského chování dokáže se začlenit do třídy a mezi vrstevníky dokáže se adaptovat na život ve škole dokáže šetrně zacházet s hračkou, vlastními i cizími pomůckami dokáže se orientovat v životě, prostředí MŠ zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené Okruhy činností: společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění, sdělování slyšeného druhým) poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů prohlížení a čtení knížek spontánní hra hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru činnosti zajišťující spokojenost a radost úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte cvičení v projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání hry na téma rodiny a přátelství aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (přátelství) hry zaměřené na poznávání prostředí MŠ četba a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (ohleduplnost) práce s literárními texty a obrazovým materiálem

15 6.2 Integrovaný blok CO NÁS ČEKÁ NA PODZIM Charakteristika: Je zaměřen na přírodu živou i neživou, na její proměnlivost od konce léta do začátku zimy. Slučuje poznatky z více oborů, využívá prožitky. Časový rozsah: 6 8 týdnů Nabídka témat: SKLIZEŇ ovoce, zelenina, vitamíny, zdraví PODZIMNÍ POLE polní plodiny, polní práce, vesnice - město BAREVNÝ PODZIM - listy MY SE DRAKŮ NEBOJÍME CO NÁM RADÍ POČASÍ oblečení, babí léto, vítr, mlha, jinovatka, první sníh - Martin DARY PODZIMU jeřabiny, žaludy, kaštany, šípky PODZIMNÍ LES houby, stromy-list.a jehličnaté POSVÍCENÍ zvyky a tradice VRÁNO, VRÁNO, POLEŤ K NÁM ZVÍŘÁTKA, CHYSTEJTE SI DOUPÁTKA příprava na zimu DUŠIČKY- zvyky a tradice Vzdělávací cíle: rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem k úmyslným rozvoj kultivace představivosti a fantazie posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, radosti z objevování) rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Směřujeme ke kompetencím: dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení má elementární poznatky o světě, přírodě, které dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje,

16 chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými prostředky) průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím dovede využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie) uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že svým chováním na něm se podílí a že je může ovlivnit dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí Okruhy činností: smyslové a psychomotorické hry společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků) grafické napodobování symbolů prohlížení a čtení knížek hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišení zvuků, užívání gest smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti hry a činnosti zaměřené k řešení problémů, k cvičení paměti spontánní hra cvičení v projevování citů (především kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (především záporných) činnosti přiměřené k silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být úspěšné kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní děje a jevy, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník ) ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry) smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní, pěstitelské a chovatelské činnosti, péče o školní zahradu

17 6.3 Integrovaný blok VÁNOCE MÁM RÁD Charakteristika IB: Vánoce čas k radosti, čas k veselí, čas ke štěstí. Využití vánočního času k tomu, abychom učili děti hluboce vnímat jednotu a společnost mezi sebou navzájem, ale i s přírodou. Ve vyzdobeném prostředí sdílíme společně radost, optimismus, vzájemné citové prožívání. Zvoleným IB přibližujeme dětem tradiční lidové koledy, zvyky, pranostiky, vánoční čas se všemi jeho symboly a tradicemi, veškeré kulturní dědictví vázané k těmto nejkrásnějším svátkům v roce. Časový rozsah: 3 4 týdny Nabídka témat: NEŽ PŘIJDE ČERT S MIKULÁŠEM tradice, pohádky, mezilidské vztahy apod. ADVENT PŘICHÁZÍ úklid, tradice, pečení cukroví, výzdoba třídy i školy VÁNOCE U NÁS DOMA příprava dárků, soužití v rodině, přátelé. SPOLEČNĚ U VÁNOČNÍHO STROMU besídky, společné oslavy v MŠ i mimo ni Vzdělávací cíle: vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností osvojení si věku přiměřených praktických dovedností posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod. rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny rozvoj společenského i estetického vkusu Směřujeme ke kompetencím: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j.

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j. Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: 1. 9. 2015 Č.j.: 71/15 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice LOGO MŠ barevné Page 1 of 30 Od: reditelka [ms_kralovice_red@volny.cz] Odesláno: 15. října 2014 14:27 Komu: ms_kralovice@volny.cz Předmět: ŠVPbezpříloh Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT ANEB DOMA JE DOMA 2012-2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MZPSZN- 219/2014 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S pohybem jde všechno lépe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Opařany Obsah : 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více