ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání DĚTSKÝ ROK V LAURINCE Motto: Veselé autíčko vyjíždí do světa a pomáhá dětem objevovat svět. Platnost dokumentu: školní roky Aktualizace programového dokumentu projednána - pedagogickou radou dne: 30. srpna zřizovateli předložen dne: 5. září 2011 Platnost aktualizace pod. čj. MSL 556 / od 1. září 2011 ŠVP PV aktualizovala: Ludmila Burianová ředitelka školy

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Řízení mateřské školy 3.5 Personální zajištění 3.6 Spoluúčast rodičů 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1 Filosofie školy 5.2 Formy a metody práce 6. Vzdělávací obsah 6.1 IB Nejsem sám 6.2 IB Co nás čeká na podzim 6.3 IB Vánoce mám rád 6.4 IB Haló, zimo, pojď si hrát 6.5 IB Vítáme tě, jaro 6.6 IB Hurá, je tu léto 6.7 Doplňkové programy 7. Evaluační systém 7.1 Dokumenty školy ŠVP-TVP soulad ŠVP RVP PV 7.2 Průběh vzdělávání 7.3 Podmínky vzdělávání 7.4 Spolupráce s partnery

3 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název školy: Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace Adresa školy: Dukelská Mladá Boleslav Zřizovatel: Ředitelka školy: Statutární zástupkyně řed. školy: Statutární město Mladá Boleslav Komenského náměstí Mladá Boleslav Ludmila Burianová Václava Spáčilová IČO: Telefonní čísla: Provoz MŠ: Kapacita školy: Název ŠVP a platnost: ředitelna a kancelář pavilon Laurinka a ŠJ pavilon Kytička a ŠJ od 6:00 do 17:00 hodin 221 dětí Dětský rok v Laurince školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013

4 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola Laurinka, Mladá Boleslav, Dukelská 1165 se nachází v centru města. V lednu 2003 došlo z rozhodnutí zřizovatele ke sloučení původně samostatné Mateřské školy Laurinka a Mateřské školy Kytička do jednoho právního subjektu. Budova Mateřské školy Laurinka byla postavena v r. 1975, Mateřské škola Kytička v r Obě školy se nacházejí ve společném areálu zahrad. Obě budovy jsou podobného charakteru, přibližně stejně prostorově řešeny. Mateřskou školu tvoří dva pavilony, v každém z nich je školní kuchyně a hospodářská budova, kde je ředitelna, kancelář účetní školy a prádelna. Mateřská škola je osmitřídní (čtyři třídy se nacházejí v pavilonu Laurinka a čtyři v pavilonu Kytička). Pavilony jsou jednopatrové, v patře i v přízemí jsou stejné prostory pro dvě třídy a v každém je školní kuchyň. Mateřská škola se nachází v oploceném areálu, kde je dostatečný prostor pro hru dětí na školní zahradě. Zahrada je vybavená zahradními prvky, které postupně obnovujeme a doplňujeme, pískovišti a malým bazénem. Stín zajišťují stromy. U pavilonu Kytička je žádoucí vysázet další vzrostlou zeleň, neboť stín na školní zahradě není dostačující. V zimě děti mohou bobovat na malém svahu. Kapacita školy je 221 dětí. 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky Mateřská škola disponuje dostatečnými prostory, které vyhovují hygienickým předpisům. Prostoty jsou udržovány v čistotě, pravidelně se větrají, kontroluje se teplota. Dětský nábytek se postupně obměňuje tak, aby vyhovoval dětem dle stanovených předpisů. Třídy jsou vybaveny vkusně, vybavení odpovídá věku i počtu dětí. Na výzdobě tříd i celé školy se spolupodílejí děti svými výtvory. Množství hraček a pomůcek je odpovídající počtu i věku dětí a průběžně, dle finančních možností, se dále doplňuje a obměňuje. Uložení hraček umožňuje dětem jejich samostatný výběr. Třídy mají v obou pavilonech podobné prostorové uspořádání. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je nutné dále docílit: - montáž stropních ventilátorů do jednotlivých tříd - výměnu oken Pavilon Laurinka Ke každé třídě přísluší šatna s novými šatními skříňkami pro děti, šatna se sprchou pro zaměstnance a úklidový prostor, sociální zařízení pro děti, herna s kobercovým povrchem, vybavená dostatečným množstvím hraček a část s jídelními stoly. Vedle jídelní části je malá kuchyňka s výtahem, kterým se zajišťuje výdej stravy ze školní kuchyně. V této části je i místnost pro uložení pomůcek pro jednotlivé třídy. Mezi třídami v každém patře je sklad pomůcek. Pod schody je umístěn úložný prostor pro hračky využívané na školní zahradě. Ve sníženém přízemí budovy se nachází školní jídelna.

5 Pavilon Kytička Ke každé třídě náleží šatna s novými šatními skříňkami pro děti, sociální zařízení pro děti, herna s kobercovým povrchem, kde je částečně oddělena i lůžková část a vedle ní sklad na pomůcky a šatna pro personál, dále jídelní část. Vedle jídelní části je malá kuchyňka, která slouží k výdeji stravy pro děti. Na chodbě je prostor pro personál, sprchy a úklidové místnosti. Ve sníženém přízemí budovy je školní kuchyň, kancelář zástupkyně školy a v prostor, využívaný k pronájmu se samostatným vchodem. Ze strany budovy je umístěn sklad pomůcek na zahradu. Hospodářská budova V samostatné budově je umístěna ředitelna školy, kancelář účetní a prádelna. Zahrada Oplocený, travnatý pozemek se sportovním a herním vybavením s malým bazénem je prostorný pro hru dětí venku. Zahradní prvky postupně obnovujeme. Vyřazujeme ty, které již neodpovídají předpisům, a doplňujeme další pro zpestření nabídky pohybových aktivit dětí. Děti mají k dispozici osm pískovišť, dvě hřiště s bránami, zahradní domky, dřevěné a provazové víceúčelové prolézačky, koše, lanová pyramida, houpačky. 3.2 Životospráva Školní kuchyně na obou pavilonech se řídí danými předpisy a vyhláškami a připravuje pro děti stejné jídlo. Snažíme se o zajištění pestré stravy pro děti. Pitný režim je přizpůsoben potřebám dětí, mají k dispozici po celý den dostatečný přísun tekutin v nádobách v každé třídě a v letních měsících i na zahradě. Kuchyně připravuje pro děti tři jídla denně, a to dopolední a odpolední svačinu a oběd. Doba podávání jednotlivých jídel je ustálená, jen se přizpůsobuje případným akcím pořádaným mateřskou školou. Děti vedeme k samostatnosti, podílejí se podle svých možností na přípravě při podávání svačin a obědů. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se o to, aby měly možnost jídlo ochutnat a učily se tak zdravému stravování. Na obou pavilonech je stanoven pravidelný denní rytmus, který se přizpůsobuje potřebám a aktuální situaci. Pobyt venku tráví děti převážně na školní zahradě a s ohledem na počasí jsou venku velkou část pobytu v mateřské škole. Po obědě si děti mohou čistit zuby, otužují se v létě v bazénu, snažíme se o pravidelné cvičení, dostatečné větrání, výchovu dětí ke zdraví a zdravému životnímu stylu i o to, abychom byli všichni dětem dobrým příkladem. Délku odpočinku po obědě diferencujeme s ohledem na individuální potřeby. Dětem, které neusnou, nabízíme klidné činnosti, nejstarším didakticky cílené. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je žádoucí zvýšit zastoupení ovoce a zeleniny ve skladbě jídelníčku.

6 3.3 Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží dětem vytvářet takové prostředí, aby se v něm cítily bezpečně a spokojeně. Pomáhají učitelkám při zajišťování bezpečnosti i organizace na různých akcích. V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Nově příchozím dětem ponecháváme dostatečný prostor k adaptaci v neznámém prostředí. S výjimkou jedné učitelky dosahují všechny pedagogické pracovnice požadované kvalifikace. Všechny učitelky vytvářejí dětem pohodové prostředí. V součinnosti s dětmi zpracovávají pravidla společného soužití a důsledně dbají na jejich dodržování všemi účastníky vzdělávání. K dětem se snaží přistupovat jako k individualitám, poskytují jim dost prostoru pro volnou hru i řízenou činnost. Zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z pravidel, která jsou ve škole stanovena. Didaktické styly podporují přátelské vztahy mezi dospělými a dětmi i mezi vrstevníky v dětských kolektivech. Rozvíjíme zdravé sebevědomí dětí, učíme je pracovat samostatně i ve skupině, posilujeme jejich vzájemnou důvěru. Vytváříme předpoklady pro emoční rozvoj každého dítěte, klademe důraz na vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je žádoucí upravit stávající pravidla společného soužití s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých třídách. 3.4 Řízení mateřské školy Ředitelka školy delegovala pedagogickým pracovnicím jasné kompetence. Zástupkyni pověřila zajišťováním provozu na obou pavilonech a vedením školy v oblasti BOZP. Webové stránky naší školy jsou pravidelně aktualizované. Hodnocení činnosti školy je prováděno dle evaluačního systému, uvedeném v poslední kapitole ŠVP. Na tvorbě ŠVP se podílel celý tým pedagogických pracovnic. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy. Udržuje pracovní kontakty s místními základními školami, psycholožkou PaedDr. Ivou Svárovskou a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi. Partnerem školy je v oblasti logopedické péče od září 2011 koordinátor logopedické péče pro Středočeský kraj PhDr. Josef Štěpán. S účinností od 1. září 2012 bude inovován stávající systém řízení z důvodu změn vyplývajících z nástupu nové ředitelky. 3.5 Personální a pedagogické zajištění Ředitelka školy splňuje odbornou kvalifikaci v oboru předškolní pedagogika - učitelství pro mateřské školy. Prozatím nesplňuje podmínku pro výkon činnosti ředitelky školy - studium pro ředitele škol zahajuje v září Ředitelka vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovnic s ohledem na výši finančních prostředků a potřeby školy. Účast pedagogických pracovnic na vzdělávacích akcích plánovitě doplňují i další formy vzdělávání, zejména studium odborné literatury.

7 Učitelka pokračuje ve studiu, kterým získá požadovanou kvalifikaci. Rozvržení služeb pedagogických pracovnic přihlíží k nutnosti zajistit optimální péči dětem, zejména při organizačně náročnějších činnostech. Specializované služby jsou zajišťovány pracovníky školy ve spolupráci s odborníky (PPP, psycholog). Předškolní vzdělávání zajišťuje patnáct kvalifikovaných a jedna nekvalifikovaná pedagogická pracovnice s plnými pracovními úvazky a sedmnáct provozních zaměstnanců.

8 Personální obsazení škol. rok 2011/2012 Pedagogové. Bartošová Vladimíra Bc. Beranová Jana Burianová Ludmila ředitelka školy Horáková Jana Karagöz Zuzana Langerová Marcela Langerová Monika Lukavcová Soňa Nevyjelová Veronika Radošová Jana Samoláková Ilona Sluková Jana Spáčilová Václava zástupkyně ředitelky školy Spišáková Mária Tomínová Eva Vlachovská Anna Nepedagogičtí pracovníci: Školní jídelna: Dvořáková Ivana kuchařka Holečková Stanislava vedoucí ŠJ Jírová Eva pomocná síla v kuchyni Krklecová Jaroslava vedoucí kuchařka Ohmannová Eva vedoucí kuchařka Řezáčová Radka pomocná síla v kuchyni Sedláčková Dana kuchařka Ekonomická část: Dostrašilová Jana finanční účetní Černá Dagmar mzdová účetní Provozní zaměstnanci: Heckelová Blanka pokojská Hodboďová Eva pokojská Horynová Jaroslava pradlena Krejbichová Alžběta pokojská Müllerová Dana školnice Pešková Eliška pokojská Pešek Pavel údržbář Votoček Miroslav údržbář dohoda Pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je žádoucí prohloubit profesní znalost učitelek v oblasti speciální pedagogiky.

9 3.6 Spoluúčast rodičů Jedním z podstatných předpokladů pro kvalitní činnost školy je navázání spolupráce s rodiči. Již při přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání mají rodiče možnost aktivně se zapojit do dění ve třídě a seznámit se ŠVP. Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době adaptačního procesu. Na začátku školního roku zahajujeme krátkou informativní schůzkou, abychom si domluvili společná pravidla a seznámili se navzájem. Zákonné zástupce informujeme o prospívání dětí v mateřské škole prostřednictvím nástěnek, každodenní komunikace s učitelkami a vlastních webových stránek. Rodiče mají příležitost vyjádřit své názory, náměty či připomínky k činnosti školy v rámci společně konaných akcí. Ředitelka poskytuje rodičům po vzájemné dohodě individuální konzultace o učebních pokrocích dětí. Rodiče posilují rozpočet školy formou sponzorských darů, které slouží k nákupu hraček pro děti. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí a efektivního vzdělávání je nutné získat širší rodičovskou veřejnost pro aktivní zapojení do života MŠ. 4. Organizace vzdělávání Provoz ve třídách je od 6:00 do 16:00 hodin. Po 16. hodině se děti scházejí v jedné třídě, s prodlouženým provozem do 17:00 hodin. Na každém pavilonu jsou dvě třídy, pro děti ve věku od tří do pěti let a dvě třídy pro děti od pěti do sedmi let. Každá třída pracuje podle vlastního třídního vzdělávacího programu, který je v souladu s ŠVP. Pro každou třídu jsou závazné integrované bloky, ale volba z nabídky témat spočívá na učitelkách. Denní řád v MŠ vychází z potřeb dětí a umožňuje aktuální změny. Organizace vzdělávání preferuje formy stimulující aktivní spoluúčast dětí. Dětem jsou vytvářeny příležitosti k individuální i skupinové práci. Řízené, frontálně vedené aktivity slouží zejména ke stmelování kolektivu. Děti mají dostatek prostoru i času na spontánní hru, poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Denně jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Jen z důvodu rozkládání lehátek na odpolední odpočinek v herně, není vždy možné zajistit, aby zůstaly herní prvky rozpracované k pokračování hry. Učitelky se snaží plánovat veškeré činnosti s ohledem na potřeby dětí. Zřizovatel povolil výjimku z počtu dětí na třídu až do počtu 28, ke spojování tříd dochází zřídka a vždy s ohledem na potřeby dítě. Děti jsou do mateřské školy přijímány ve správním řízení dle daných kritérií.

10 Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy Termín zápisu určuje zřizovatel - Statutární město Mladá Boleslav K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhnou-li věku 6 let v období od 1. září kalendářního roku, v němž probíhá zápis, do 31. srpna kalendářního roku následujícího) a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky. Kritéria 1. Rok před předpokládaným zahájením povinné školní docházky 2. Trvalé bydliště Mladá Boleslav 3. Sourozenec dítěte, které již navštěvuje Mateřskou školu Laurinka Mladá Boleslav 4. Věk dítěte leté leté Do mateřské školy mohou být dle stejných kritérií přijímány i děti cizinců s povolením pobytu na území obce, která zřizuje mateřskou školu.

11 Režim dne pro školní rok 2011/2012 LIŠTIČKY- L KUŘÁTKA - L MOTÝLCI - L BERUŠKY L VEVERKY - K MEDVÍĎATA - K KOŤATA - K ŽABIČKY - K. Hry 6:00 8:00 6:30 8:35 7:00-8:35 6:30 8:30 řízené a spontánní aktivity Hygiena a přesnídávka 8:30 9:00 8:35 9:05 8:35 9:05 8:30 9:05 Didakticky cílené činnosti a pobyt venku 9:00 11:30 9:05 11:45 9:05-11:35 9:05-11:40 Oběd 11:30 12:00 11:45-12:20 11:35 12:05 11:40 12:15 Odpočinek, cílené podněty pro děti 3. ročníku 12:00 14:00 12:05 14:00 12:05 14:00 12:15 14:00 Svačina 14:00 14:30 14:00-14:20 14:00 14:30 14:00-14:20 Zájmové činnosti, pobyt venku 14:30 15:30 14:30 16:00 14:30 17:00 14:20-15:30

12 5. Charakteristika vzdělávacího programu Název vzdělávacího programu Dětský rok v Laurince (Veselé autíčko vyjíždí a pomáhá dětem objevovat svět) vystihuje filosofii práce naší školy. Dle tohoto programového dokumentu budeme poskytovat předškolní vzdělávání i dětem, které z kapacitních důvodů nebyly přijaté k pravidelné docházce. ŠVP tvoří východisko pro plánování na úrovni tříd. Pedagogické pracovnice zpracovávají třídní vzdělávací programy s ohledem na skladbu dětí v jednotlivých třídách, možnosti a zejména individuální potřeby jednotlivců. 5.1 Filosofie školy Vzdělávací cíle a záměry vycházejí z filosofické myšlenky: Láskyplné pečování o dítě do sedmi let (v tělesné i duševní blízkosti) - R. Steiner. V souladu se stanovenou filosofii vzdělávání stimulujeme osobnostní rozvoj dětí po stránce psychické, fyzické i sociální. Našim cílem je, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Snažíme se o to, aby na konci předškolního období bylo dítě co nejlépe dle svých možností připraveno na úspěšný přechod do základní školy. Podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme jeho zdravé sebevědomí, klademe základy jeho celoživotního vzdělávání, učíme ho zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. To vše samozřejmě ve spolupráci s rodiči. Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ přirozeného poznávání, podporujeme přirozený pohyb v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, aby u nás byly šťastné a spokojené, aby nabídka pro ně byla pestrá a aby na pobyt dítěte v mateřské škole rády vzpomínaly děti i jejich rodiče. 5.2 Formy a metody práce Vzdělávání dětí se snažíme přizpůsobovat potřebám dětí. Respektujeme individualitu dětí. Každému dítěti poskytujeme ve vzdělávání podporu diferencovanou podle individuálních potřeb. K realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a kooperativního učení hrou i aktivní zapojení dětí do nabídky činností. Snažíme se uplatňovat přímé zážitky dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Volíme aktivity řízené i spontánní a snažíme se o jejich vyváženost. Připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe. Snažíme se o to, abychom i my byli tím nejlepším příkladem pro děti. 6. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah ŠVP je zpracován do šesti rámcových integrovaných bloků, které stanovují cíle či záměry a stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. K plánování na úrovni tříd slouží třídní vzdělávací plány. Vzdělávací obsah doplňuje realizace projektů a doplňkových programů. Celoškolní doplňkové projekty směřují především na oblast environmentální výchovy a na uplatňování regionálních prvků.

13 6.1 Integrovaný blok NEJSEM SÁM Charakteristika: Blok má navázat, nebo prohloubit citový vztah mezi dítětem a učitelkou, pomoci se cítit hezky v novém prostředí nebo se aklimatizovat po příchodu z prázdnin. Časový rozsah: 4 5 týdnů Nabídka témat: POPRVÉ VE ŠKOLCE začínáme si hrát a povídat, adaptace na nové prostředí JÁ A MOJI KAMARÁDI každý jsme jiný JÁ A MOJE RODINA JÁ A MOJE TĚLO BABÍ LÉTO první podzimní den CESTA DO ŠKOLKY bezpečnost PROBLÉMY V ŽIVOTĚ I V KNÍŽKÁCH vztahy LOUČENÍ PTÁKŮ Vzdělávací cíle: uvědomění si vlastního těla rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění) rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu rozvoj tvořivosti (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (sebevědomí, sebedůvěra, osobní spokojenost) získání relativní citové samostatnosti seznámení s pravidly chování ve vztahu k druhému osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti) rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Směřujeme ke kompetencím: dítě má zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturní hygienické návyky, stará se o osobní hygienu, přijímá stravu a tekutinu, umí stolovat, postará se o sebe a své osobní věci, obléká se, svléká, obouvá se zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce, práce na zahradě rozlišuje, co propívá zdraví a co mu škodí; chová se tak, aby v situacích pro něj běžných a známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých domlouvá se slovy i gesty dokáže se odloučit na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory dokáže si uvědomovat samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

14 rozhoduje o svých činnostech dokáže přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky prožívá radost ze zvládnutého a poznaného dokáže navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho dokáže přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství dokáže chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný dokáže spolupracovat s ostatními dokáže dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla soužití a chování v MŠ, dodržovat herní pravidla dokáže respektovat potřeby jiného dítěte dokáže vnímat, co si druhý přeje a potřebuje dokáže bránit se projevům násilí jiného dítěte dokáže uplatňovat návyky v základních formách společenského chování dokáže se začlenit do třídy a mezi vrstevníky dokáže se adaptovat na život ve škole dokáže šetrně zacházet s hračkou, vlastními i cizími pomůckami dokáže se orientovat v životě, prostředí MŠ zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené Okruhy činností: společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění, sdělování slyšeného druhým) poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů prohlížení a čtení knížek spontánní hra hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru činnosti zajišťující spokojenost a radost úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte cvičení v projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání hry na téma rodiny a přátelství aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (přátelství) hry zaměřené na poznávání prostředí MŠ četba a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (ohleduplnost) práce s literárními texty a obrazovým materiálem

15 6.2 Integrovaný blok CO NÁS ČEKÁ NA PODZIM Charakteristika: Je zaměřen na přírodu živou i neživou, na její proměnlivost od konce léta do začátku zimy. Slučuje poznatky z více oborů, využívá prožitky. Časový rozsah: 6 8 týdnů Nabídka témat: SKLIZEŇ ovoce, zelenina, vitamíny, zdraví PODZIMNÍ POLE polní plodiny, polní práce, vesnice - město BAREVNÝ PODZIM - listy MY SE DRAKŮ NEBOJÍME CO NÁM RADÍ POČASÍ oblečení, babí léto, vítr, mlha, jinovatka, první sníh - Martin DARY PODZIMU jeřabiny, žaludy, kaštany, šípky PODZIMNÍ LES houby, stromy-list.a jehličnaté POSVÍCENÍ zvyky a tradice VRÁNO, VRÁNO, POLEŤ K NÁM ZVÍŘÁTKA, CHYSTEJTE SI DOUPÁTKA příprava na zimu DUŠIČKY- zvyky a tradice Vzdělávací cíle: rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem k úmyslným rozvoj kultivace představivosti a fantazie posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, radosti z objevování) rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Směřujeme ke kompetencím: dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení má elementární poznatky o světě, přírodě, které dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje,

16 chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými prostředky) průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím dovede využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie) uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že svým chováním na něm se podílí a že je může ovlivnit dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí Okruhy činností: smyslové a psychomotorické hry společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků) grafické napodobování symbolů prohlížení a čtení knížek hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišení zvuků, užívání gest smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti hry a činnosti zaměřené k řešení problémů, k cvičení paměti spontánní hra cvičení v projevování citů (především kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (především záporných) činnosti přiměřené k silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být úspěšné kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní děje a jevy, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník ) ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry) smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní, pěstitelské a chovatelské činnosti, péče o školní zahradu

17 6.3 Integrovaný blok VÁNOCE MÁM RÁD Charakteristika IB: Vánoce čas k radosti, čas k veselí, čas ke štěstí. Využití vánočního času k tomu, abychom učili děti hluboce vnímat jednotu a společnost mezi sebou navzájem, ale i s přírodou. Ve vyzdobeném prostředí sdílíme společně radost, optimismus, vzájemné citové prožívání. Zvoleným IB přibližujeme dětem tradiční lidové koledy, zvyky, pranostiky, vánoční čas se všemi jeho symboly a tradicemi, veškeré kulturní dědictví vázané k těmto nejkrásnějším svátkům v roce. Časový rozsah: 3 4 týdny Nabídka témat: NEŽ PŘIJDE ČERT S MIKULÁŠEM tradice, pohádky, mezilidské vztahy apod. ADVENT PŘICHÁZÍ úklid, tradice, pečení cukroví, výzdoba třídy i školy VÁNOCE U NÁS DOMA příprava dárků, soužití v rodině, přátelé. SPOLEČNĚ U VÁNOČNÍHO STROMU besídky, společné oslavy v MŠ i mimo ni Vzdělávací cíle: vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností osvojení si věku přiměřených praktických dovedností posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod. rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny rozvoj společenského i estetického vkusu Směřujeme ke kompetencím: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

18 Okruhy činností: Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním. Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti. Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace. Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů. Činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování) odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.). Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové). Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu. Estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další). Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách. Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému. Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, úcta ke stáří apod.). Přípravy a realizace společných zábav a slavností. Tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu. Kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse, vyprávění, poslech, objevování).

19 6.4 Integrovaný blok HALÓ, ZIMO, POJĎ SI HRÁT Charakteristika IB: Tento integrovaný blok provází děti zimním obdobím. Seznamuje je s rozmanitostmi počasí, krásami zimní přírody, správným oblékáním, zimními sporty, zkrátka se vším, co k zimě patří. Děti si také procvičí a upevní časové pojmy a připraví se k zápisu do ZŠ. Časový rozsah: týdnů Nabídka témat: VZPOMÍNKA NA VÁNOCE ČAS POHÁDEK ZIMNÍ RADOVÁNKY hry a sporty na sněhu a ledu, bezpečnost ZIMNÍ OBLEČENÍ STARÁME SE O ZVÍŘÁTKA A PTÁČKY krmení, stopy ve sněhu ZIMNÍ PŘÍRODA pozorování, experimentování, zima v jiných částech světa CO VŠECHNO UŽ UMÍM zápis, geometrické tvary, orientace v prostoru, rozlišování materiálu JAK SE POZNÁ KOLIK JE HODIN co děláme celý den, časová posloupnost KARNEVAL masopust, zvyky, tradice LOUČENÍ SE ZIMOU vynášení Morany Vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj fyzické a psychické zdatnosti rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění ) i produktivních ( výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) vytváření základů pro práci s informacemi rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

20 Směřujeme ke kompetencím: dítě má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách: orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon apod.) spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Okruhy činností: lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, hody, lezení), nelokomoční pohybové činnosti ( změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) hudební a hudebně pohybové činnosti jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků smyslové a psychomotorické hry artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti samostatný slovní projev na určité téma poslech čtených či vyprávěných pohádek či příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů přednes, recitace, dramatizace, zpěv grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen prohlížení a čtení knížek přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty námětové hry a činnosti motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Pojďme si spolu hrát, budeme se smát Týmová práce kolektivu a příjemná atmosféra v naší mateřské škole, přátelský přístup k dětem a rodičům ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2015

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo Školní 83, 671 28 Jaroslavice, tel.: 515 275 145, 739 651 230 zs.jaroslavice@orgman.cz, www.zsjaroslavice.cz Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více