Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Obsah: Školní vzdělávací program Dětský svět Identifikační údaje o mateřské škole Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu Podmínky předškolního vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace Řízení MŠ Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Bezpečnostní podmínky Organizace vzdělávání.charakteristika vzdělávacího programu a vzdělávací obsah Integrované bloky Evaulační systém Platnost:

2 I. Identifikační údaje o mateřské škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Sídlo : Hněvotín 101 Zřizovatel: Právní forma : Jméno ředitele školy : Kontakt : Obec Hněvotín příspěvková organizace Mgr. Vladimír Čuka ZŠ web.stránky školy : IZO: IČO: : MŠ součástí právního subjektu ZŠ Zástupkyně ředitele pro MŠ: Dostálová Jarmila Typ zařízení: Provoz: Kapacita: celodenní hodin 68 dětí Telefon MŠ: Využití pro jiné aktivity: není stanoveno

3 II. Obecná charakteristika mateřské školy: Historie: Z kroniky naší mateřské školy se můžeme dovědět, že MŠ byla otevřena dnem jako soukromá mateřská škola Národní jednoty pro východní Moravu se sídlem v Olomouci. V roce 1929 převzalo mateřskou školu Ministerstvo školství a národní osvěty do státní správy, které hradilo náklady na školu. Škola byla umístěna v novostavbě právě otevřené měšťanské školy. V roce 1939 byla státní měšťanská škola zrušena a do její budovy se nastěhovala německá obecná škola. Mateřská škola se přestěhovala do přízemí obecné školy u kostela. Zde přečkala celou druhou světovou válku. V září roku 1945 se přestěhovala opět do budovy měšťanské školy, kde sídlila do roku V roce 1961 se přestěhovala do malých prostor národní školy. Herna sloužila i jako odpočívárna a jídelna, nevyhovovalo ani hygienické zařízení a zahrada. Po uvolnění bytu v národní škole se začalo v roce 1969 s rekonstrukcí nových prostor. Dne byla rekonstrukce ukončena a 1. prosince vznikla dvoutřídní mateřská škola, která v těchto prostorách sídlila do června roku Obec Hněvotín má kolem 1500 obyvatel. Do počátku 90 let byla typicky zemědělskou obcí. V první polovině 90 let se zde objevují první podnikatelské aktivity v oboru služeb. Začala se rozvíjet výstavba rodinných domků, ale počet dětí příliš nestoupl, protože tyto domky stavěla většinou střední generace s odrostlými dětmi. Proto se dařilo uspokojovat všechny zájemce o umístění dětí do mateřské školy. Výrazná změna nastala v roce 2005, kdy se začalo s další rozsáhlou výstavbou rodinných domků a počet dětí docházejících do mateřské školy stoupl. Protože byla v obci očekávána další výstavba 60 rodinných domků, bylo potřeba zvolit celkové řešení problému s perspektivou. Záměrem obce bylo do celé budovy č. 101 přemístit mateřskou školu, provést celkovou rekonstrukci, modernizaci výdejny jídla, kuchyňky, sanitárního zařízení a vytvořit tři samostatná oddělení, aby celkové vnitřní uspořádání vyhovovalo současným hygienickým normám a požadavkům. Po dvou letech projekčních příprav spojených s četnými diskuzemi s projektanty, zástupci Krajské hygienické stanice v Olomouci i vedením mateřské školy obec přistoupila v polovině ledna roku 2009 k celkové rekonstrukci budovy č Přestěhováním nižších ročníků základní školy do nových učeben byly uvolněny prostory a v polovině ledna roku 2009 byly zahájeny první práce. Ukázalo se však, že rekonstrukce bude složitější. Na základě sond provedených do stropů více než 200 let staré budovy muselo dojít k odlehčení a statickému zajištění celé budovy. Všechny práce v prostorách nad mateřskou školou se prováděly kvůli bezpečnosti o víkendech. Dodavatelské firmy pracovaly zvýšeným úsilím ve své činnosti, aby byl splněn plánovaný termín dokončení. Před prázdninami se celá rekonstrukce dostala do fáze, kdy jsme mohli na stavbě vidět většinu profesí, které akci zajišťovaly. Malíře, podlaháře, dodělávala se zdravotechnika, elektrika, osazovaly dveře, instaloval se výtah, zabezpečovací zařízení a spousta dalších drobností. Učitelky navrhly sestavy nábytku, který byl montován, barevné sladění, vybíraly vhodné podlahové krytiny, dlažby do umýváren, ladily barvy koberců apod. O prázdninách se dokončila celková podoba dvou tříd v horním patře a v polovině srpna byl zahájen provoz jednoho oddělení. Prvního září roku 2009 bylo otevřeno druhé oddělení. Ve spodní části budovy pokračovaly stavební práce a budovalo se třetí oddělení. V lednu roku 2010 se otevřelo třetí oddělení mateřské školy. V nově zrekonstruovaných prostorách má každá třída samostatnou hernu, která slouží i jako ložnice pro odpolední odpočinek, sociální zařízení a šatnu. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, koberci, stolky, židličkami, lehátky a dekoracemi. Byly dokoupeny nové učební pomůcky, a

4 hračky pro děti, klávesy, sedací souprava a didaktická technika. Hrací koutky umožňují rozvoj herních aktivit. K dispozici je pračka, sušička prádla, sklady na uložení učebních pomůcek, pomůcek pro výtvarnou, pracovní a tělovýchovnou činnost. Ve výdejnách jídla jsou myčky na nádobí a výtah. Personál školy má svoji šatnu, zástupkyně ředitele kancelář. Vnitřní uspořádání tříd, šaten, a sociálního zařízení vyhovuje současným hygienickým normám a požadavkům pro stanovenou kapacitu 68 dětí. K mateřské škole rovněž patří dětské hřiště. Jelikož většina průlezek, skluzavka, kolotoč a několik hracích prvků bylo starší 30 let, rozhodli jsme se je v rámci nového uspořádání demontovat. Za vydatné pomoci sponzorů se podařilo dětské hřiště vybavit novým kolotočem, skluzavkou, kreslícími tabulemi, domečkem a třetím pískovištěm. Na jaře roku 2013 se podařila dokoupit dvě nová pružinová houpadla z rozpočtu školy a obec zakoupila další houpadlo. Nově zrekonstruované hřiště slouží dětem k pořádání nejrůznějších aktivit, ale i k volnému hraní. Obec přislíbila hřiště nově oplotit a zavést vodu na kropení pískovišť. V rekonstrukci se bude dále pokračovat.(školní dvůr.)

5 Věcné ( materiální) podmínky: III. Podmínky předškolního vzdělávání Mateřská škola je kompletně zrekonstruována, je trojtřídní. Má zcela nové, dostatečně velké prostory (podlahová plocha apod.) a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. Děti mají k dispozici hrací koutky, které slouží i jako klidové centrum. Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům a odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a jsou estetického vzhledu. Herna byla vybavena po konzultaci s OHS novými lehátky pro odpočinek dětí. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Je průběžně obnovováno, doplňováno a plně využíváno. Hračky, pomůcky a další doplňky pro hru dětí jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát. Jsou využívány pro spontánní i řízené činnosti dětí. Děti si po skončení hry po sobě průběžně uklízejí, učitelka respektuje pracovní nepořádek. Výtvarné práce dětí jsou pro rodiče vystavovány v celé budově mateřské školy a podílí se na výzdobě interiéru. Školní zahrada je po částečné rekonstrukci. Umožňuje rozvíjet pohybové a další aktivity dětí. Je vybavena novým kolotočem, skluzavkou, tabulemi na kreslení, houpadly a novým pískovištěm. Odpovídá současným moderním trendům. Záměry: - dokončit rekonstrukci mateřské školy. Životospráva: Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, která je dovážena ze školní jídelny. (Budova č. 250 ZŠ). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. (3 hodiny). Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ. Je nepřípustné násilně nutit děti do jídla. Snažíme se, aby děti alespoň všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Děti spolu při jídle mluví tiše, stolují v klidné a pohodové atmosféře. Učitelka jde dětem příkladem v konzumaci jídla a pitném režimu Hygienické podmínky: Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit se potřebám a aktuální situaci. Při hře a pohybových aktivitách je využíváno nových prostor v každém oddělení MŠ, aktivnímu i spontánnímu pohybu se mohou děti věnovat neomezeně. Rodiče mají možnost se dohodnout s učitelkou o jiném příchodu než v 8.15 hodin, popř. odchodu dítěte z MŠ.(Návštěva lékaře apod.) Děti jsou každodenně a dostatečně venku. /Dvě hodiny dopoledne, vždy s ohledem na přírodní podmínky sychravo, déšť, silný vítr, mráz,náledí a pod./ Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v MŠ.

6 Odpoledne děti spí 1 a ½ hod. denně. Dětem s nižší spotřebou spánku je nabídnuta klidná činnost ve třídě. Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim. Psychosociální podmínky: Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové podmínky a prostředí, aby se zde děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoli projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí je nepřípustné. Pedagogové se snaží o přímou vstřícnou naslouchající komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí, podporování nezdravé soutěživosti. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, podporuje děti v samostatných pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí, podporuje u dítěte důvěřovat si. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou si všichni rovni. /Prevence šikany a jiných sociálně pat. jevů./ Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných: Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jejich naplňování přizpůsobujeme tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem. Ve svém působení zajišťujeme optimální podmínky v rozsahu individuálních potřeb, možností a vzdělání těchto dětí. Vedeme písemné údaje o všech dětech, které pravidelně doplňujeme, klademe sobě i dítěti přiměřené cíle, volíme vhodné metody, pravidelně hodnotíme výsledky daného záměru a čerpáme z výsledků evaluace k další individuální práci. Zakládáme výtvarné a grafomotorické činnosti dětí. Individuální vzdělávací program zpracováváme se souhlasem rodičů na základě vyšetření z PPP v Olomouci. Logopedii v naší mateřské škole zajišťuje kvalifikovaný logoped nebo rodiče využívají služeb logopeda v Olomouci. Organizace: Zápis do mateřské školy bývá zpravidla v březnu, děti jsou přijímány podle kritérií, které stanovuje ředitel školy. Přednostně se přijímají předškolní děti a děti s trvalým bydlištěm v obci. Dítě doporučuje do MŠ dětský lékař a rodič musí předložit doklad o tom, že dítě je řádně očkováno Kapacita mateřské školy je 68 dětí. Děti jsou rozděleny do třech tříd.(třída Motýlků a Včeliček v horním patře, třída Broučků ve spodním patře.) Broučci 24 dětí věkově smíšených (2 1/2-4 roky, spodní patro budovy) Včelky - 24 dětí věkově smíšených (4-6 roků, horní patro budovy) Motýlci 24 dětí ( 4-6 roků, horní patro budovy) Mateřská škola je otevřena od hodin.

7 Všechny děti se ráno schází ve třídě Broučků a Včeliček. V 8.15 odchází podle rozdělení do oddělení Motýlků. V se opět rozchází do třídy Broučků a Včeliček. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Poměr spontánních činností a řízených činností je v denním programu vyvážený. Velké prostory v MŠ umožňují rozvíjet spontánní hru dítěte. Jsou vytvářeny podmínky pro individuelní, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost relaxovat v klidných koutcích třídy. Nejsou překračovány doporučené počty dětí ve třídě, spojování tříd je umožněno pouze při poklesu docházky dětí nebo odpoledne po odpočinku dětí. Učitelka vytváří prostor pro setkávání s dětmi (komunitní kruh) s přihlédnutím k jejich potřebám, možnostem a zájmům.

8 ORIENTAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE scházení dětí do MŠ, hry a činnosti podle volby dětí, individuální péče ranní kruh, hygiena, svačina (pohybová chvilka) didakticky cílené činnosti, spontánní činnosti, prožitkové činnosti (ve skupinách, individuálně i frontálně) pohybová chvilka hygiena, převlékání, příprava na pobyt venku pobyt venku (doba pobytu se přizpůsobuje aktuálnímu počasí) hygiena, převlékání, příprava na oběd oběd, odchod dětí po obědě domů hygiena, příprava na odpočinek odpočinek, klidné činnosti pro nespavé děti (prohlížení knih, kreslení apod.) hygiena svačina, hygiena, individuální péče odpolední rozcházení dětí, spontánní hry a činnosti dětí, tvořivé činnosti dle volby dětí Veškeré činnosti mohou být během dne upravovány, probíhají skupinově nebo individuálně, spontánně nebo jsou řízené. Vše se přizpůsobuje potřebám a zájmům dětí, aby byly vedeny přirozeným dětským způsobem. Z MŠ dítě vyzvedávají rodiče nebo osoby uvedené na evidenčním listě, popř. zplnomocněné osoby.

9 Řízení mateřské školy: Za chod mateřské školy je odpovědná zástupkyně ředitele pro MŠ, která se zodpovídá řediteli školy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. /Viz. Pracovní řád, povinnosti zaměstnanců školy. / V MŠ je vytvořena atmosféra důvěry a tolerance, zástupkyně ředitele zapojuje spolupracovnice do řízení. Společně byl vytvořen Školní vzdělávací program. Učitelky zařazené v 9. platové třídě (Vyroubalová, Vrbíková) vytváří vzdělávací program třídy. (TVP) Zástupkyně ředitele rozumně hodnotí práci podřízených, podporuje spolupráci mezi pracovnicemi, pomáhá začínajícím mladým učitelkám, respektuje jejich názor. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu..učitelky jsou včas a v dostatečné míře informovány o záležitostech školy. Zástupkyně ředitele dává učitelkám prostor k samostatnému rozhodování a realizaci vlastních nápadů. Vytváří ovzduší důvěry a tolerance. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, poskytuje rodičům pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Rodičům jsou informace předávány ústně při scházení a rozcházení dětí, písemně na nástěnkách, v šatnách i na webových stránkách školy. Role ředitele ZŠ směrem k mateřské škole: Základní povinnosti ředitele ZŠ jsou stanoveny školským zákonem ( 164 až 166). Ředitel rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání, vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti a přijímá následná opatření, vytváří podmínky pro další vzdělávání, odpovídá za řádné čerpání finančních prostředků Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, ukončení předškolního vzdělávání, povolení a zrušení individuálního vzdělávání dítěte. Ve spolupráci se zástupkyní ředitele pro MŠ zajišťuje informovanost rodičů dětí v mateřské škole, stanovuje organizaci a podmínky provozu mateřské školy. Personální a pedagogické zajištění: Všechny pedagogické pracovnice mají odbornou pedagogickou způsobilost. Pracují na plný úvazek. Pedagogický sbor je stabilní, ředitel školy a zástupkyně ředitele pro MŠ v rámci finančních možností vytváří podmínky pro další vzdělávání. Pedagogické pracovnice jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. /V souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Pedagogické pracovnice znají povinnosti předškolního pedagoga dané RVP PV a ve své práci se jimi řídí. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Spoluúčast rodičů: Ve vztazích mezi rodiči a pedagogickými pracovnicemi panuje oboustranná důvěra, otevřenost, respekt a ochota spolupracovat. Pedagogické pracovnice sledují konkrétní potřeby dětí resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých akcí, volně vstupovat do třídy. Nabízíme dětem, které ještě MŠ nenavštěvují předškolkové hraní. ( Děti si mohou s doprovodem rodičů odpoledne pohrát v mateřské škole, seznámit se s prostředím i s učitelkami).

10 Rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje. Projeví-li zájem, mohou spolurozhodovat při řešení vzniklých problémů apod. Pedagogické pracovnice pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho individuelních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se o společném postupu při výchově a vzdělání. Pedagogické pracovnice chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Bezpečnostní podmínky: 1. Bezpečnost dětí musí být zajištěna neustálým přehledem učitelky o dětech ve všech prostorách, kde se děti pohybují. 2. Pokud učitelka potřebuje opustit děti, je povinna zajistit dozor ze strany jiné učitelky nebo nepedagogického pracovníka v MŠ. 3. Ve stanovené době určené k přímé práci s dětmi věnuje pedagogické činnosti maximální úsilí. (Efektivně využívá danou pracovní dobu). 4. Dodržuje stanovené počty dětí ve třídě dle kapacity třídy. Při spojování tříd, striktně dodržuje bezpečnostní předpisy, počet dětí ve třídě nepřesáhne 28 dětí. Venku, při pobytu mimo území školy odpovídá nejvýše za 20 dětí smyslově duševně a tělesně zdravých, starších tří let, 15 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od dvou let, 12 dětí v případě, že jsou mezi nimi dvě děti postižené nebo jedno postižené a jedno od dvou let. Při vyšším počtu děti rozdělí do druhého oddělení. 5. Maximálně zajišťuje bezpečnost dětí, předchází úrazům. Všech vhodných situací využije k připravenosti a výchově dětí pro život. /Zdraví je to nejcennější, co máme. / 6. Soustavně sleduje zdravotní stav dětí rodiče upozorní na zdravotní potíže dítěte, popřípadě telefonicky oznámí rodičům vyskytlé potíže. Dává pozor při chůzi ze schodů, aby se děti nestrkaly, neohrožovaly své zdraví. 7. Soustavně kontroluje dodržování hygienických zásad /mytí rukou po použití WC, před i po jídle, používání hygienických kapesníků. Dbá na hygienickou údržbu hraček a všech pomůcek. 8. Přiměřenou formou děti poučí, jak předcházet úrazům, infekčním onemocněním. 9. Kontroluje kryty na elektrických zásuvkách. 10. Nepouští děti na podlahu, která je vlhká po mytí. 11. Pokud při své práci použije ostrý předmět (nůžky), přiměřeným způsobem poučí děti o jeho bezpečném zacházení. Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s hračkami. 12. Každý úraz, poranění dítěte učitelka ošetří formou první pomoci. Zajistí adekvátní další šetření, bezodkladně informuje zástupkyni ředitele, informuje zástupce dítěte, zdravotnici školy. Zúčastní se provedení zápisu do sešitu úrazů /podle pokynů vyplývajících ze školení BOZP. 13. Dětem mladším 15cti let /tj. sourozencům/ vydají děti pouze na základě písemného vyjádření rodičů.(evidenční list, dohoda, zplnomocnění). Děti nesmějí do MŠ docházet samotné, učitelka je zodpovědná za dítě po předání do třídy. 14. Při pobytu venku a pohybu po veřejných komunikacích ped. pracovnice vštěpují dětem pravidla silničního provozu. Při pobytu dětí za vesnicí dbá na zvýšenou pozornost a bezpečnost dětí při chůzi kolem staveb rodinných domků, kde se nachází mnohdy nebezpečný stavební materiál a na bezpečnost silničního provozu. Provoz nákl. i osob.

11 automobilů v nepřehledných úsecích cesty. Zvýšenou bezpečnost bude věnovat také úseku kolem potoka, kde hrozí pád z hrázky, mostku nebo uklouznutí z břehu. Při pobytu na školní zahradě a před vstupem na ni překontroluje její stav.(pořádek, odstraní nevhodné a nebezpečné předměty apod. 15. Při všech činnostech dětí, které souvisejí s jejich účastí na pohybové aktivitě ve škole i venku, musí být zajištěn pedagogický dozor. 16. Na řízenou pohybovou činnost se děti převlékají do vhodného oblečení nebo odkládají části oděvu 17. Cvičení probíhá pod odborným vedením učitelky. Pokud se musí vzdálit, cvičení přeruší a zajistí dozor jinou vhodnou osobou po dobu své přechodné nepřítomnosti. 18. Do objektu přichází první, zkontroluje bezpečnost nářadí a náčiní. Odchází poslední a překontroluje úklid objektu. 19. Příprava a úklid používaného nářadí a náčiní probíhá za přímé účasti učitelky. 20. Zvýšený dohled je nutný při zimních činnostech-sáňkování, bobování 21. Učitelka má přehled o všech dětech. Dbá přísně na kázeň a dodržování všech vydaných pokynů. 22. Pokyny vydává tak, aby je slyšely a braly na vědomí všechny děti. 23. Učitelka bere na vědomí zdravotní stav dětí, popřípadě přání zákonných zástupců. 24. Ve všech situacích vystupuje zodpovědně a příkladně. 25. Škola je nekuřácké pracoviště. Zákaz kouření platí v celé budově školy. 26. Maximálně spolupracuje s rodiči. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: Mateřská škola spolupracuje s rodiči a jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí a k prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. Rodiče: S rodiči jsme v denním kontaktu, umožňujeme jim účastnit se aktivit v mateřské škole, zvláště rodičům dětí nových a dětí s omezenou docházkou na čtyři hodiny denně, aby tak lépe zvládly adaptační proces. Informujeme je o dění ve škole a to buď pomocí školní vývěsky, denním kontaktem, na webových stránkách školy. Pořádáme schůzky s informacemi o dětech, domlouváme se na jednotném postupu při výchově a vzdělávání dětí. Projeví-li rodiče zájem, mohou spolupracovat při plánování programu MŠ. Spolupracujeme při výrobě drobných dekorací a dárků. Zapojujeme rodiče do přípravy vánoční besídky a jiných akcí. (Vánoční besídka, vystoupení ke Dni matek, Den dětí, zahradní slavnost, Drakiáda apod.) Výstavka knih pro děti a rodiče spojená s prodejem knih Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Třídní schůzky červen informativní pro nové rodiče září zahajovací duben organizační k ukončení školního roku

12 Základní škola: Poznáváme prostředí základní školy (návštěva předškoláků v ZŠ) Konzultace s paní učitelkou z 1. třídy Výuka logopedie učitelka ZŠ provádí nápravu řeči v mateřské škole Návrhy rodičů na odklad školní docházky, zralost a připravenost dítěte do 1. třídy Společná účast na kulturních pořadech a akcích (Drakiáda, maškarní karneval aj.) Společná akce plavecký výcvik dle zájmu rodičů Hlavním cílem je vytvoření přirozeného, plynulého a nestresujícího přechodu dítěte do základní školy. Společně s rodiči a základní školou se snažíme připravit děti na vstup do ZŠ a na práci v ní. Školní jídelna: Konzultace s vedoucí školní jídelny- zdravá výživa, pitný režim, skladba jídelníčku Mateřský klub Beruška: Předškolkové hraní Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a logopedickou poradnou Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou spočívá v pomoci řešit výukové i výchovné problémy dětí. Poradna provádí orientační vyšetření školní zralosti a připravenosti na školu dle dohody s rodiči. Cílem logopedické péče je rozvoj obsahové stránky řeči, která je základem myšlení a tedy i důležitou podmínkou k rozvoji osobnosti a ke vzdělání. Vadnou výslovnost konzultujeme s rodiči a doporučujeme návštěvu logopeda. Na základě doporučení odkladu školní docházky z psychologické poradny uskutečňujeme s dětmi individuální vzdělávací činnost zejména při ranních hrách, pobytu venku a odpoledních činnostech. Vypracován individuelní vzdělávací plán dětí s odkladem školní docházky se zaměřením na: (cvičení na uvolnění ruky, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj zrakového vnímání, péče o rozvoj řeči, rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností, rozvoj paměti, představivosti, log.myšlení, rozvoj soustředěnosti a vytrvalosti, rozvoj estetického cítění a vnímání aj.) Místní knihovna: Seznámení se s prostředím knihovny, prohlížení dětských knížek, besedy. Obecní úřad: Vítání občánků Příprava programu pro důchodce Prezentace mateřské školy na veřejnosti informace do obecního Zpravodaje Prázdninový provoz

13 IV. Organizace vzdělávání Do naší trojtřídní mateřské školy je v letošním školním roce zapsáno 68 dětí. Nepřekračujeme kapacitu školy. Děti jsou přijímány zpravidla po dovršení tří let věku. Při nenaplnění kapacity i děti mladší tří let, které dovrší tři roky v průběhu školního roku. O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne podle zákona ředitel školy. Přijímány jsou podle kritérií školy, přednostně děti v posledním roce před zahájením školní docházky, děti s odkladem školní docházky a děti s trvalým bydlištěm v obci. Řádný zápis býval v březnu, bude z organizačních důvodů přesunut na květen. Rozdělení do tříd: V přízemí budovy je jedna třída Broučků, zapsáno je /2 až čtyřletých dětí, šatna, sociální zařízení a výdejna jídla. V prvním poschodí se nachází třída Včeliček a Motýlků, zapsáno je v Motýlcích 20 dětí, Včeličkách 24 dětí. Každá třída má samostatnou šatnu, sociální zařízení a společnou výdejnu jídla. Všechny děti se ráno schází ve třídě Broučků a Včeliček. V 8.15 odchází děti z oddělení Broučků do své třídy. Ve se opět děti z oddělení Motýlků rozchází do třídy Broučků a Včeliček. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou, vzájemně provázaným a vyváženým poměrem spontánních a řízených činností, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte. Druhy a formy činností, které jsou v mateřské škole realizovány: Činnosti spontánní, řízené, skupinové, individuální, frontální, relaxační, odpočinkové, zájmové a sezónní. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivována, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla v menších skupinách či individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Významnou roli přikládáme spontánnímu sociálnímu učení, to znamená poskytování vhodných vzorů chování a postojů ve všech situacích, které se v MŠ vyskytnou. Individuálně se věnujeme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem talentovaným. Kromě naplňování vzdělávacích cílů RVP PV se u mladších dětí soustřeďujeme mimo jiné na adaptaci v novém prostředí mateřské školy. Laskavým a radostným přijetím jim usnadňujeme vstup do MŠ, upevňujeme kulturně hygienické návyky, návyky stolování, učíme děti domluvit se o hračku s druhým, snažíme se předcházet projevům sobectví, konfliktům, rozvíjíme u dětí schopnost vyjadřovat vlastní potřeby, přání, požadavky. U starších prohlubujeme samostatnost a aktivitu k náročnějším hrám, potřebu pohybu, sebeuplatnění, iniciativu v konkrétní činnosti a ve skupině. Učíme děti vzájemně spolupracovat, řešit společné problémy a situace, rozdělovat si role a úkoly, pomáhat si, hodnotit svoji i společnou práci. Využíváme hlavně metody rozumové a citové ( pochvala, vysvětlování, sdělování, hodnocení, odměny, tlumení nežádoucího, podpora žádoucího). Hlavní cíle předškolního vzdělávání vychází z RVP PV. Vzdělávací oblasti se v RVP PV vzájemně prolínají, tedy i některé očekávané výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech jsou provázané, popř. se do určité míry opakují. Pro snadnější orientaci jsou výstupy v rámci pěti vzdělávacích oblastí RVP PV dále utříděny do konkrétnějších podoblastí, které ji blíže vymezují. Očekávané výstupy z RVP PV jsou v rozpracovaných výstupech konkretizovány a specifikovány. Snaží se upřesnit, v jaké konkrétní úrovni je zvládne většina dětí a jakými postupnými kroky by mohlo očekávaný výstup dítě naplňovat. Záměrem není sjednotit výkony dětí na konci předškolního období, ale přizpůsobit je individuálním možnostem a potřebám každého dítěte. K funkčnosti materiálu jsme zvolili střední míru konkretizace rozpracovaných výstupů v TVP, která usnadňuje orientaci v materiálu a umožňuje učitelkám dále rozpracovat vzdělávací cíle dle potřeby se vzdělávací nabídkou.

14 Charakteristika vzdělávacího programu a vzdělávací obsah V. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, naučit je základním schopnostem a dovednostem důležitých pro další život. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Vzdělávací program naší mateřské školy je zaměřen v souladu s platnými předpisy pro předškolní vzdělávání na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Pedagogické pracovnice pracují s ŠVP pod názvem Dětský svět. Tematický blok je sestaven ze sedmi tematických celků. Máme v nich zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Témata jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období a přírodních i společenských situací s nimi spojených. Jednotlivá témata obsahují návrhy podtémat, která jsou součástí třídních plánů. Nejsou závazná, podle potřeby se obměňují, rozšiřují a doplňují. Čerpáme z Kurikula předškolní výchovy, Jaro, Léto, Podzim, Zima doc. Opravilové, Barevných kamínků Gabriely a Milady Přikrylových, využíváme publikace Kurikulum podpory zdraví v MŠ, Jaro, Léto, Podzim, Zima v mateřské škole, Školka plná zábavy, Zdravá mateřská škola, metodických listů a dalších. Na základě RVP PV a v souladu s ŠVP tvoříme TVP tak, aby svým obsahem odpovídal věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí, konkrétní tříd a způsobu práce učitelky. Sestavujeme týdenní integrované bloky, které zahrnují cíle, konkretizované výstupy, vzdělávací nabídku a rizika. Integrovaný přístup ke vzdělávání je založen na prožitkovém učení, vychází z osobnostního pojetí, z práce s integrovanými tematickými celky. Formy vzdělávání: Uskutečňují se po celý den pobytu dětí v mateřské škole ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení se zakládá na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání a prožitkovém učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Vychází z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat. Má charakter hry, zábavy a zajímavých činností. Probouzí aktivní zájem v dítěti, chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Jako nejvhodnější metodu považujeme prožitkové učení, kooperativní učení hrou a spontánní a sociální učení. Dětem se specifickými potřebami (odklady školní docházky) je věnována zvláštní péče na základě závěrů z vyšetření OPPP Olomouc. Vzdělávání dětí ve třídách realizujeme prostřednictvím TVP dané třídy, který je zpracován v návaznosti na ŠVP. Vzdělávací program naší mateřské školy chápeme jako otevřený a v budoucnu se měnící dokument, který navazuje na obecný rámec RVP PV. Poskytujeme dětem množství různorodých aktivit. Jsou to společné akce rodičů a dětí, výlety, karneval, návštěva divadel a jiných kulturních akcí v Olomouci, ale i v mateřské škole, sportovní akce, návštěva knihovny, výstavka dětských prací. V odpoledních hodinách kroužek anglického jazyka, pohybový kroužek pro starší i mladší děti. Mezi naše nadstandardní aktivity patří plavecký výcvik v Olomouci a lyžařský kurz v Hlubočkách, který pro nás připravuje občanské sdružení Rok s pohybem v Olomouci. Velkou pozornost věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Několikrát ročně svými příspěvky o našich aktivitách a činnostech v mateřské škole informujeme rodiče v obecním

15 Zpravodaji a na webových stránkách školy, v MŠ formou vývěsky a denním kontaktem s rodiči. Je naší snahou, abychom dobrými výsledky, atraktivní nabídkou a dostatečnou prezentací v obci udrželi postavení mateřské školy v obci a získali nové děti do MŠ. (Děti stěhujících se rodičů do obce, popřípadě děti z vedlejších vesnic i města Olomouce.) Naší prioritou je rozvíjet mateřskou školu jako centrum pro předškolní děti a jejich rodiče, úzce spolupracovat s rodiči, respektovat individuelní potřeby dětí a rodiny a nabízet jim společné aktivity. (Společné akce s rodiči, poradenská činnost, otevření mateřské školy dětem, které ji ještě nenavštěvují, spolupracovat s mateřským klubem Beruška atd.) Ve školním roce , se částečně podařila díky finanční pomoci sponzorů zrekonstruovat stávající školní zahrada. Obec přislíbila nové oplocení a zavedení vody. Na základě prožitkového a kooperativního učení hrou a praktických činností dětí, ve vyvážené a provázané spontánní a řízené aktivitě směřujeme k těmto cílům: -rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení -osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost -získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Tyto rámcové cíle vyjadřují základní orientaci předškolního vzdělávání a stejně tak i každodenní práci učitelky. Cíle naplňujeme a směřujeme vzdělávání k utváření základů těchto klíčových kompetencí: 1. Kompetence k učení: Dítě vědomě vyvíjí úsilí za účelem získávání nových informací, dokáže se soustředit na činnosti a započatou práci dokončí. Dokáže odhadnout své síly a schopnosti a tomu přizpůsobuje své činnosti. Získané zkušenosti je schopno uplatňovat v praktických situacích. 2. Kompetence k řešení problémů: řeší problémy, na které stačí a snaží se je řešit na základě zkušeností, snaží se vyhýbat problémům vedoucím k vyvolání konfliktních situací a případně vzniklé konflikty řeší samostatně. Zvládne jednoduché logické a matematické postupy. 3. Kompetence komunikativní: ovládáním řeči a vytvářením vhodně formulovaných vět vyjadřuje své myšlenky, dokáže vést dialog stejně jako umí vyjádřit svoje pocity, potřeby a prožitky.využívá informační prostředky jako jsou knihy, encyklopedie, časopisy a jinou techniku 4. Kompetence sociální a personální:zvládne se prosadit při činnostech ve skupině, ale dokáže se skupině podřídit a se skupinou spolupracuje. Rozpozná nesprávné chování, chápe nespravedlnost a ubližování, dokáže bránit sebe i své kamarády. Uvědomuje si své chování a jeho důsledky. 5. Kompetence činností a občanské:chápe svoji možnost rozhodovat se svobodně, dokáže se přizpůsobit okolnostem, má smysl pro povinnost a plní si své úkoly, ocení a neničí práci druhých. Získá představu o lidských hodnotách, spoluvytváří pravidla a snaží se dbát na ochranu a bezpečí své osoby i ostatních. Chová se odpovědně s ohledem na zdravé životní prostředí U mladších dětí se soustřeďujeme hlavně na adaptaci dítěte v novém prostředí. Laskavým a radostným přijetím jim usnadňujeme vstup do mateřské školy, upřednostňujeme kulturně hygienické

16 návyky, návyky stolování, učíme děti domluvit se o hračku s druhým dítětem, snažíme se předcházet projevům sobectví, konfliktům. Rozvíjíme u dětí schopnost přiměřeně vyjadřovat vlastní potřeby, přání, požadavky. U starších dětí prohlubujeme potřeby dětí (potřeba hry, poznání, zábavy, iniciativa v samostatné činnosti a ve skupině). Postupně vedeme děti k náročnějším hrám a činnostem, rozvíjíme schopnost sebekontroly, sebeuplatnění. Učíme děti vzájemně spolupracovat, řešit společné problémy a situace, rozdělovat si role a úkoly, pomáhat si. Cílem naší práce je umožňovat rozvoj a vzdělávání každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. Dlouhodobé záměry : 1. Posilovat postavení mateřské školy v obci, rodičovské veřejnosti 2. Rozvíjet mateřskou školu jako centrum pro předškolní děti a jejich rodiče (poradenská činnost, kooperace při různých aktivitách, otevření MŠ dětem, které ji ještě nenavštěvuj 3. Podporovat profesní růst pedagogických pracovníků, zejména začínajících učitelek, zkvalitnit jejich práci formou sebevzdělávání v rámci DVPP, samostudiem odborné literatury, vyhledávání informací k novému kurikulu, jeho tvorbě, realizaci a hodnocení 4. Rozvíjet spolupráci s rodiči (zvolen nový výbor SRPŠ -nabídka společných aktivit, akcí pro děti, pracovní dílnička pro děti spojená s promítáním pohádek v KD a lampionový průvod, Den otevřených dveří, Zahradní slavnost, karneval, výlety apod. pravidelná informovanost ze strany MŠ směrem k rodičům) Krátkodobé vzdělávací záměry a cíle : 1. Respektovat individuální potřeby dítěte a rodiny, rozvíjíme kladné vztahy mezi dětmi, vycházíme z úzké spolupráce s rodiči (úcta, otevřenost, tolerance, schopnost domluvit se, rozvoj představ o žádoucím chování dítěte, odstraňování negativních vlivů 2. Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjíme jejich intelekt, poznávací procesy, komunikativní dovednosti a řečové schopnosti dětí, zájem o učení, rozvoj tvořivosti a samostatnosti dítěte, radostné prožití celého dne 3. Učit vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě a vytváříme kladný vztah ke společenskému a přírodnímu prostředí (vycházky do přírody, citový vztah k prostředí, ve kterém děti žijí apod.) 4. Podporovat rozvoj sociálně - kulturních postojů, naučit se vnímat různost kulturních komunit jako samozřejmost, vést děti k soudržnosti, přátelství a porozumění s dětmi romské národnosti. Snahou naší mateřské školy je umožnit dětem, aby se rozvíjely podle svých individuálních potřeb, aby se v naší mateřské škole bavily a zaměstnávaly přirozeným způsobem a cítily se šťastně a spokojeně. To vše za dobré spolupráce s rodinou.

17 Vzdělávací obsah Pedagogické pracovnice mají vždy na zřeteli, že proces vzdělávání je pro dítě přirozenou činností. Dítě je sice pedagogem promyšleně vedeno, ale nepociťuje toto vedení jako vnější tlak, cítí se samostatně a svobodně. Základem vzdělávacího obsahu je hra, která je pro dítě nejpřirozenější a rozvíjí všechny oblasti vývoje dítěte. Dalším prostředkem jsou spontánní a řízené činnosti. Náš ŠVP PV se nazývá Dětský svět Vzdělávací obsah je zahrnut v sedmi hlavních tématech. Z témat plánujeme podtémata, která jsou součástí Třídního vzdělávacího programu, vychází z potřeb dětí a z rytmu roku. Je k nahlédnutí v jednotlivých třídách. V jednotlivých podtématech jsou zahrnuty očekávané výstupy z RVP PV, konkretizované výstupy, vzdělávací nabídka, vzdělávací cíle a rizika. Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí tak, aby jednotlivé oblasti byly pro pedagoga srozumitelné a oblasti vzájemně propojené. Hlavní oblasti školního programu Pedagogické pracovnice mají vždy na zřeteli, že proces vzdělávání je pro dítě přirozenou činností. Dítě je sice pedagogem promyšleně vedeno, ale nepociťuje toto vedení jako vnější tlak, cítí se samostatně a svobodně. 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Jemná motorika, koordinace ruky a oka Sebeobsluha Zdraví, bezpečí Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům. Okruhy elementárních poznatků: Lidské tělo a jeho části, vývoj a změny, zdravé životní návyky, zdravá výživa, ochrana osobního zdraví, ochrana bezpečí, péče o čistotu, nebezpečí hrozící při hrách, v dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi, sebeobsluha, věci kolem nás. Podoblast: Fyzický rozvoj a pohybová koordinace: Očekávané výstupy z RVP PV 1. zachovávat správné držení těla 2. zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 3. koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 4. vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 5. ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

18 6. vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (rozlišovat zvuky a tony, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod. Podoblast : Jemná motorika, koordinace ruky a oka Očekávané výstupy z RVP PV 1. ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, 2. zacházet s jednoduchými nástroji a předměty denní potřeby, hračkami a pomůckami apod.) Podoblast : Sebeobsluha Očekávané výstupy z RVP PV 1. zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe 2. z vládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě Podoblast : Zdraví, bezpečí Očekávané výstupy z RVP PV 1. pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 2. rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 3. mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 4. mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 5. chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami 2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoje jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, emoční inteligence, jeho citu a vůle, stejně tak i jeho vzdělávací schopnosti a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj a jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení. Okruhy elementárních poznatků: Dorozumívání mezi lidmi(zvuky, gesta, řeč, slova, věty, čísla, písmena, sdělování, předměty a jejich vlastnosti, číselné a matematické pojmy, prostorové pojmy a souvislosti, časové pojmy a souvislosti, lidé a jejich vlastnosti (city, dovednosti, schopnosti, přirozená různost lidí, já osobnost, právo být sám sebou. Jazyk a řeč Podoblast: Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání

19 Očekávané výstupy z RVP PV 1. správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 2. pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 3. vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách 4. vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 5. domluvit se slovy i gesty, improvizovat 6. porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) 7. sledovat a vyprávět příběh, pohádku 8. připravuje se pro život v mnohajazyčné evropské společnosti Poznávací schopnosti Podoblast : Vnímání Očekávané výstupy z RVP PV 1. vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 2. vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného, chybějícího 3. zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité Podoblast: Pozornost, soustředěnost, paměť Očekávané výstupy z RVP PV 1. záměrně se soustředit a udržet pozornost 2. vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 3. naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit Podoblast:Tvořivost, vynalézavost, paměť Očekávané výstupy z RVP PV 1. vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických Podoblast : Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování Očekávané výstupy z RVP PV 1. zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 2. rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci Podoblast : Časoprostorová orientace 1. chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy 2. orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase Podoblast : Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace Očekávané výstupy z RVP PV 1. Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat 2. přemýšlet, uvažovat a své myšlenky a úvahy vyjádřit

20 Podoblast : Řešení problémů, učení Očekávané výstupy z RVP PV 1. řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně 2. nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 3. projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film 4. vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 5. postupovat a učit se podle pokynů 6. prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Sebepojetí, city, vůle Podoblast: Sebevědomí a sebeuplatnění Očekávané výstupy z RVP PV: 1. odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 2. uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině 3. vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci 4. podílet se na organizaci hry a činností Sebepojetí, city, vůle Podoblast : Sebeovládání a přizpůsobivost Očekávané výstupy z RVP PV: 1. ve známých a opakujících se situací, kterým rozumí, se snaží ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování 2. uvědomovat si své možnosti a limity 3. přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s tím, učit se hodnotit svoje osobní pokroky Podoblast : vůle, vytrvalost, city a jejich projevy Očekávané výstupy z RVP PV: 1. vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení 2. uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 3. prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování 4. těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkání se s uměním 5. zachytit a vyjádřit své prožitky 3. Dítě a ten druhý (sociální) Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti interpersonální je podporovat utváření vztahu dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Okruhy elementárních poznatků: Vztahy mezi lidmi, kamarádství, přátelství, cizí lidé, ochrana osobního bezpečí, rodina, vztahy mezi nimi,život v rodině, rodina ve světě zvířat, mateřská škola, prostředí, vztahy mezi dětmi a dospělými, kamarádi,pravidla vzájemného chování. Podoblast : Komunikace s dospělým Očekávané výstupy z RVP PV

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více