Každý něco umí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Malšice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Každý něco umí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Malšice"

Transkript

1 Každý něco umí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Malšice 1

2 Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy. 2

3 Obsah Identifikační údaje... 4 Obecná charakteristika školy... 6 Podmínky pro vzdělávání... 7 Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Evaluace

4 Identifikační údaje Každý něco umí Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název organizace: Adresa: Ředitel školy: Kontakty: Základní škola a Mateřská škola Malšice Malšice 232, Malšice Mgr. Pavel Klíma tel: , (MŠ) , (ZŠ) Zřizovatel: Obec Malšice Malšice 131, Tel., fax.: Zpracovatelky: Zdeňka Vondrušková, Mgr. Bc. Lucie Vondrušková, Bc. Vendula Váchová, Alena Šimáková, Marcela Trsková, Hana Marešová, Kateřina Peštová Platnost dokumentu: 3 roky od do Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 1. Vydání. (online). Praha: Výzkumný ústav pedagogický, s. ISBN Dostupné z WWW: ŠVP byl vytvořen a projednán týmem pracovnic mateřské školy Malšice, schválen na pedagogické radě dne a projednán se zřizovatelem Tento ŠVP je veřejně přístupný ve zkrácené formě na webových stránkách školy a v úplné je možno do něj nahlédnout či z něj kopírovat v kanceláři vedoucí učitelky MŠ po domluvě. 4

5 Vydala Za zřizovatele schválila Zdeňka Vondrušková, vedoucí učitelka Miloslava Šebková MBA, starostka obce Malšice 5

6 Obecná charakteristika školy Dnešní kapacita školy je 90 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd. Tři jsou celodenní a jedna polodenní. Kapacita dětí na jednu celodenní třídu je 28, resp. 24 dětí. Dopolední třída má kapacitu 10 dětí. O bezpečnost a vzdělávání dětí se stará 7 učitelek. Mateřská škola Malšice je situována v okrajové části obce v těsné blízkosti školy základní. Jde o patrovou budovu, v níž se nachází tři třídy a společně s mateřskou školou je umístěna v této budově také školní družina. Provoz v mateřské škole byl zahájen v roce Během třicetileté existence došlo v budově mateřské školy k řadě stavebních i organizačních úprav. V roce 2003 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, při níž byla vyměněna okna, vchodové dveře, podlahové krytiny, radiátory. V roce 2006 bylo renovováno sociální zařízení a pořízena nová dlažba i obklady v obou poschodích. Od podzimu 2009 funguje v budově třetí třída, která byla přistavěna nad školní družinou. Součástí mateřské školy je rozsáhlá zahrada s upraveným terénem. K dispozici jsou dvě pískoviště, kolotoče, dřevěné prolézačky, skluzavky. V zimě je možnost bobovat na uměle vytvořeném kopci. Mateřská škola se nachází ve velmi klidné lokalitě. V blízkém okolí se nachází pole, louky a les, které jsou využívány k dopoledním činnostem a vycházkám. 6

7 Podmínky pro vzdělávání Věcné podmínky Mateřská škola má 4 třídy, celková kapacita MŠ je maximálně 90 dětí. Jedna ze tříd se nachází v přízemí budovy, další dvě v jejím patře. Čtvrtá třída využívá k dopoledním činnostem prostor školní družiny. Dvě třídy mají prostornou hernu a část se stolečky. Třída v nové přístavbě je rozdělena na hernu a stolečky, ale v tomto případě se jedná o omezený prostor. Třídy jsou prosvětlené, mají svou hernu s kobercem a jsou vybaveny vhodným nábytkem. Barevné ladění tříd se liší. Barvy jsou pastelové, nedráždivé. K odpolednímu odpočinku slouží tyto tři jmenované třídy, do kterých se dávají lehátka, která jsou uklizena ve skladu. Hračky, stavebnice, kostýmy, knížky a pomůcky jsou průběžně doplňovány podle potřeb dětí. Ve třídě nechybí klavír, popř. klávesy a kytara, k dispozici je dostatek výtvarných a tělocvičných pomůcek i dětských hudebních nástrojů. Vybavení tříd je přizpůsobeno potřebám dětí. Nábytek je bezpečný kulaté rohy. Veškeré hračky, didaktické pomůcky, knihy, výtvarné pomůcky jsou dostupné dětem. V současnosti chceme doplnit pomůcky a hračky pro 2leté děti. Dále bychom chtěli dovybavit školní zahradu altánkem a novými herními prvky. Životospráva V každé třídě je zajištěn pitný režim během celého dne. Dětem je nabízeno několik druhů nápojů čaj, čerstvá voda. Ovocné šťávy, mléko a mléčné nápoje jsou dětem podávány v rámci svačin či obědů. Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny podle potravinového koše, platných ustanovení a předpisů v rámci programu Zdravá škola. Strava je dovážena za školní stravovny v uzavřených nádobách, pro uchování kvality jídla je výdejna mateřské školy vybavena ohřívacími nádobami. Děti nemusejí jídla dojídat, avšak postupně vedeme děti k hospodárnosti s jídlem. Děti jsou vedeny k samostatnosti při 7

8 obsluze, odnášejí špinavé příbory, udržují místo v čistotě. Děti mají možnost si namazat chléb, nalít čaj, přidat si apod. Pedagogové jsou dobrým příkladem zásadovosti ve zdravém životním stylu. Stravování probíhá u stolečků ve dvou třídách. Po obědě jsou zařazovány klidové činnosti a spánek dětí podle potřeb a podmínek jednotlivých tříd. Nejstarší děti mají možnost čistit si před odpoledním odpočinkem zuby. Respektujeme individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku. Všechny děti odpočívají alespoň 30 minut na lehátku. Dětem s nižší potřebou spánku poskytujeme možnost klidných činností např. prohlížení knih na lehátku, aby nerušily ostatní děti. Děti jsou každodenně minimálně 2 hodiny venku. Pobyt je vždy přizpůsoben počasí. K pobytu venku děti využívají školní zahradu s nepřeberným množstvím herních prvků a pomůcek, ale také vyrážejí na procházky do centra obce, do lesa, na louky a pole. Psychosociální podmínky Aby se děti cítily ve škole bezpečně, tvoří si každá třída společná smysluplná pravidla soužití i na základě svých podmínek a potřeb tak, jak to ukládá RVP PV. Pravidel není mnoho, jsou pro děti i rodiče vyjádřeny srozumitelnými piktogramy. Děti chodí na WC samostatně kdykoli potřebují, ale musí o tom vědět paní učitelka. Při příchodu do MŠ je zařazována volná hra, která má své místo i během dne v závislosti na potřebách dětí. Pedagogický personál je dobrým příkladem pro děti v používání efektivní komunikace (vzájemně mezi sebou i s dětmi). Pro postupnou klidnou adaptaci je možno se domluvit na návštěvě rodičů s dětmi před nástupem do MŠ. Děti si mohou vzít do MŠ své hračky, které splňují podmínky bezpečnosti. A to pouze ty vlastní hračky, které je také dítě ochotno půjčit ostatním dětem. Organizace chodu Ve školce jsou 4 třídy, jejich kapacita je 28, resp. 24 a 10 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, tedy do tříd homogenních. Děti ve třídách jsou rozvíjeny všestranně podle RVP PV. 8

9 Provoz školky je 10 měsíční, o prázdninách je omezený na 2-3 týdny podle zájmu (přihlášek) na menší počet tříd z důvodu provozních podmínek (generální úklid, plánované opravy, rekonstrukce). Edukační proces probíhá ve třídách u Sluníček a Červených kytiček. O prázdninách neprobíhají žádné volnočasové aktivity (kroužky). Ranní provoz od 6:00 zajišťuje 1 paní učitelka, ostatní učitelky z ranní směny nastupují mezi 7:00 8:00. Děti se scházejí ve třídě u Sluníček, odkud si je v 7:00 odvádějí další 2 učitelky do tříd. Učitelky se střídají takto pravidelně (sudý a lichý týden) o zajištění ranního provozu MŠ (od 6:00 7:00). Odpolední směna nastupuje mezi 9:45 10:00. Ranní směna končí v 12:30 hodin. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí Školským zákonem, Vyhláškou č.14/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Termín podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání na další školní rok je vždy zveřejněn na webových stránkách školy, v místním tisku, na venkovní vývěsce školy Rodiče si mohou děti vyzvednout vždy hned po obědě mezi 11:45 12:30 hodin nebo v odpoledních hodinách mezi 14:00 16:15 hodin. Režim dne je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na aktuální potřeby dětí. Děti mají dostatek prostoru pro hru, mají možnost ji dokončit, nebo se k ní později vrátit. Učitelka se dětem věnuje individuálně. Děti pracují svým tempem. Odpolední program probíhá ve vlastních třídách, od 15:00 jsou děti ze třídy Berušek spojeny s dětmi ze třídy Červených kytiček. V 15:45 jsou děti spojeny do třídy jediné Sluníček nebo na školní zahradě. Spojení tříd v odpoledních hodinách umožní dětem zvýšení sociálních vazeb, mohou poznávat i ostatní děti z MŠ, přátelit se s nimi. Rodiče mohou také děti přihlásit do odpoledních zájmových kroužků flétny, zpívání, pohybových her, keramiky a anglického jazyka, který je vyučován externí vyučující. Řízení mateřské školy Naši mateřskou školu řídí ředitel ZŠ a MŠ, za plnění jeho pokynů v MŠ zodpovídá vedoucí učitelka. Vedoucí učitelka svolává pravidelné porady, v případě aktuální potřeby svolává poradu mimořádnou. 9

10 Poradu pedagogického kolektivu svolává jednou za tři měsíce. Deleguje kompetence na začátku školního roku, při první pedagogické radě, která probíhá v přípravném týdnu. Každá učitelka obdrží písemný plán hlavních úkolů, který je závazný, a rozpis termínů porad. Tvorba TVP a jeho realizace je plně v kompetenci učitelek konkrétní třídy. Učitelky vycházejí při jeho tvorbě z RVP PV a z ŠVP Každý něco umí. Vedoucí učitelka vytváří tvůrčí, pohodové a kooperující prostředí. Všechny záměry konzultuje s ředitelem ZŠ a MŠ. Personální zajištění Pedagogický personál: Provozní personál: 1 vedoucí učitelka, 6 učitelek 1 hospodářský pracovník (školnice) 1 uklízečka 1 vedoucí stravování 3 kuchařky Pět učitelek má plný úvazek, dvě mají 65% úvazek. Čtyři učitelky vedou jednu odpolední aktivitu (aktivity jsou pouze pro děti zapsané v MŠ). Některé zájmové útvary vedou externí pracovníci. Učitelky splňují požadovanou kvalifikaci, nebo si dodělávají potřebné pedagogické vzdělání např. formou kombinovaného studia. Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají, využívají nabídek seminářů vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT, jak vyplývá ze zákona o pedagogických pracovnících. Všem pedagogům je k dispozici knihovna s aktuální odbornou i metodickou literaturou a časopisy, která je umístěna v kanceláři vedoucí učitelky, a je průběžně doplňována. Spoluúčast rodičů S rodiči se snažíme co možná nejvíce spolupracovat. Aktivita rodičů je vítána, mohou se účastnit výletů, přinášet nové nápady apod. Rádi vítáme různé drobné aktivity s rodiči specialisty: řidičem záchranné služby, cestářem, veterinářem, kuchařem, hasičem, apod., při 10

11 nichž se děti seznámí se zvláštnostmi různých profesí, které si následně mohou vyzkoušet při hře. S rodiči jsme v denním kontaktu, konzultujeme s nimi pokrok či případná aktuální úskalí týkající se výchovy a vzdělávání jejich dítěte. Informace pro rodiče jsou na nástěnkách a na školním webu. Probíhá také ová a telefonická komunikace. Učitelé a rodiče by měli být v otázkách výchovy partneři. Rodiče jsou vítáni na besídkách a dalších otevřených akcích školy. V odpoledních hodinách jsou pořádány volnočasové aktivity, které podporují spolupráci školka+dítě+rodič. Před vstupem dítěte do předškolního vzdělávání i na konci každého školního roku probíhá informační schůzka (v případě potřeby i častěji). 11

12 Organizace vzdělávání Děti jsou rozděleny do 4 tříd, z nichž 3 jsou s celodenním a 1 s polodenním provozem. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, tedy homogenně. Třídy: Sluníčka Berušky Červené kytičky Modré kytičky věk: 3-4leté 4-5leté předškoláci předškoláci V každé třídě, vyjma Modré kytičky, se střídají 2 učitelky, které se dále vzdělávají. V závislosti na věku dětí má každá třída vlastní TVP. Provoz třídy Sluníček Od 6:00 16:15 6:00 8:00 Ranní příchod dětí, volné spontánní hry, individuální péče, úklid 8:00 8:30 Pohybová a hudební chvilka, hygiena 8:30 9:00 Dopolední svačina 9:00 9:30 Didaktické cílené činnosti a prožitkové činnosti, hygiena 9:30 11:30 Pobyt venku 11:30 12:15 Hygiena, příprava na oběd, oběd a odchod dětí domů 12:15 13:45 Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek 13:45 14:30 Postupné vstávání, odpolední svačina 14:30 15:00 Individuální péče 14:30 16:15 Odpolední rozcházení dětí, volné spontánní hry, tvořivé činnosti ve třídě nebo pobyt venku 12

13 Provoz třídy Berušek Od 7:00 15:00 7:00 8:00 Ranní příchod dětí, volné spontánní hry, individuální péče, úklid 8:00 8:15 Pohybová chvilka, hygiena 8:15 8:40 Dopolední svačina 8:40 9:30 Didaktické cílené činnosti a prožitkové činnosti, individuální péče, hygiena 9:30 11:30 Pobyt venku 11:30 12:15 Hygiena, příprava na oběd, oběd, a odchod dětí domů 12:15 13:45 Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek 13:45 14:30 Postupné vstávání, odpolední svačina 14:30 15:00 Rozcházení dětí, spontánní hry, individuální péče Provoz třídy Červených kytiček Od 7:00 15:45 7:00 8:00 Ranní příchod dětí, volné spontánní hry, individuální péče, úklid 8:00 8:40 Pohybová chvilka, prožitkové činnosti, diskuze 8:40 9:00 Dopolední svačina 9:00 10:00 Didaktické cílené činnosti, prožitkové činnosti, individuální péče, úklid, hygiena 10:00 12:00 Pobyt venku 12:00 12:30 Hygiena, příprava na oběd, oběd, rozcházení dětí 12:30 13:45 Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek 13:45 14:30 Postupné vstávání, odpolední svačina 14:30 15:45 Rozcházení dětí, spontánní hry, individuální péče, tvořivé činnosti ve třídě nebo venku 13

14 Provoz třídy Modrých kytiček Od 8:00 12:00 8:00 8:20 Hygiena, dopolední svačina 8:20 9:30 Odchod do školní družiny, didaktické cílené činnosti, prožitkové činnosti, diskuze 9:30 11:30 Pobyt venku 11:30 12:00 Hygiena, příprava na oběd, oběd a rozcházení dětí 14

15 Charakteristika vzdělávacího programu V naší mateřské škole se věnujeme dětskému kolektivu jako celku, ale i každému jednotlivci, protože každé dítě je jedinečné. Všichni nejsou schopni naučit se všechno, ale určitě každého můžeme za něco pochválit. Proto máme v názvu našeho školního programu větu KAŽDÝ NĚCO UMÍ. Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Naším hlavním cílem je spokojenost dětí. Vedeme je k samostatnosti a sebevědomí, aby byly schopné dívat se kolem sebe a uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, ale také aby se učily být zodpovědné, ochotné nejen přijímat, ale také dávat. Učíme děti chápat rovnost všech, pomáhat druhým, odpovídat za vlastní postoje. Předkládáme dětem různé poznatky, nabízíme činnosti, vycházíme z jejich zájmu a zálib, aby mohly uplatnit svůj talent a potřeby. Dáváme dětem možnost spolurozhodovat o různých činnostech v MŠ, podílet se na řešení situací. Děti mají možnost seberealizace a dostatečného pohybového vyžití. Snažíme se je učit všemu, co budou v životě potřebovat, aby se mohly aktivně potýkat s problémy, které život přináší. 15

16 Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je zpracován formou ucelených částí integrovaných bloků. Integrované bloky: 1. Když podzim čaruje 2. Když Vánoce přicházejí 3. Když vládne paní zima 4. Když jaro zaťuká 5. Když sluníčko hřeje 16

17 1. Integrovaný blok Když podzim čaruje V prvním integrovaném bloku se děti adaptují na nové prostředí, seznamují se s ním a s novými kamarády. Získávají informace o tom, co roste v lese, na zahrádce, o činnostech s tím spojených. Děti také pouští draky a chodí na vycházky do lesa. 2. Integrovaný blok Když Vánoce přicházejí V tomto integrovaném bloku se děti, společně s dospělými, připravují na příchod Ježíška. Seznamují se s tradicemi českých Vánoc lití olova, rozkrajování jablíčka, láska k bližnímu, koledy, pohádky, zdobení stromečku. 3. Integrovaný blok Když vládne paní zima Tento integrovaný blok je zaměřen na aktivity a poznatky spojené se zimou. Děti se také připravují k zápisu do první třídy, který se v tomto období koná. V závěru se děti seznamují s další českou tradicí dodržování Masopustu; Karneval. 4. Integrovaný blok Když jaro zaťuká V tomto integrovaném bloku se děti seznamují s českými tradicemi Velikonoce, Pálení čarodějnic. Dále získají povědomí o různých pracovních činnostech (na zahradě, na polích, práce rodičů) a změnách v přírodě. 5. Integrovaný blok Když sluníčko hřeje Tento integrovaný blok je vyvrcholením celého školního roku. V tomto období jezdí děti na školní výlet, slaví Den dětí, seznamují se s jinými kulturami, chodí na procházky do přírody, kde se seznamují s živočichy, kteří jsou v trávě, ve vzduchu, v lese. Součástí bývá také závěrečná besídka pro rodiče a loučení s předškoláky. 17

18 Evaluace Nastavený evaluační systém by měl přinést informaci o naplňování cílů, záměrů školy, měl by ověřit, jaké jsou podmínky školy pro vlastní vzdělávací proces, co je pozitivem a kde se objevují negativa. Jeho cílem je odhalení slabých stránek školy, nastavení dalších opatření a tím zajistit stálé zkvalitňování celého vzdělávacího procesu. Systém evaluace zachycuje všechny oblasti, které ovlivňují vzdělávací proces: 1. oblastí je soulad dokumentů školy, nastavených cílů s cíly RVP PV 2. oblast se zabývá průběhem vzdělávání 3. oblast sleduje podmínky vzdělávání 4. oblast pak otázkou spoluúčasti rodičovské veřejnosti a ostatních partnerů školy Velký důraz je kladen na sledování vzdělávacích pokroků dětí jako základ zajištění individualizace ve vzdělávání. Dobrá znalost každého dítěte, vytvoření vypovídajícího portfolia, které přinese informaci o vzdělávacích pokrocích každého dítěte, začínáme osobnostním dotazníkem, který rodiče dostávají při zápisu do mateřské školy. Škola má vytvořeny svoje vlastní záznamové archy, které jsou doplňovány slovním komentářem, výtvory dětí a dle potřeb jsou využity i jiné materiály, viz metodika na podporu individualizace ve vzdělávání, testy prevence poruch učení apod., to vše je volbou každé učitelky. Záznamy provádí učitelky dle potřeb, v průběhu vzdělávání dětí, tam, kde není nutnost stálých záznamů, provádí se s periodikou 3x ročně (listopad, leden, červen). Evaluaci provádějí učitelky po skončení jednotlivých podtémat integrovaných bloků. Cílem je zhodnotit soulad vytvořených podtémat k integrovanému bloku a prověřit naplnění záměrů a vytvoření případných opatření. Součástí evaluace je také ověření souladu TVP ŠVP RVP PV, hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, spoluúčast rodičů, která probíhá 1x ročně. Evaluaci provádějí všechny učitelky, vč. vedoucí učitelky, společně. Jako 18

19 nástroje, které tuto evaluaci umožní, používají učitelky následující: přehledy o rozvoji dítěte, fotodokumentaci, záznamy, dotazníky, pozorování, konzultace, monitoring, hospitační záznamy. 19

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace. Provozní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace. Provozní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Provozní řád Ředitelka školy: Bc. Hana Kűfhaberová Provozovatel: Město Oslavany, nám. 13. prosince 664

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Název: Objevujeme svět kolem nás

Název: Objevujeme svět kolem nás Název školy: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Č. j. D4/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: Objevujeme svět kolem nás Motto: Nemůžeme dělat velké věci, ale jen malé věci

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

1./ oprava názvu dokumentu na: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1./ oprava názvu dokumentu na: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dodatek k dokumentu Školní vzdělávací program mateřské školy Zelený ráj V době inspekční činnosti ve dnech 14.1.-16.1. 2014 byly zjištěny některé nedostatky v tomto hlavním dokumentu školy. Na pedagogické

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133 IČO 710 12 117 Tel: 416/594292 Mateřská škola Bezručova 499 Provozní řád mateřské školy Školní rok 2007/2008 dle zákona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská 18 602 00 Brno Provozní řád ŠKOLKY FILIÁNEK Zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Účinnost od 1.7.2014 I.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Náš záměr : - obnovovat třídy takovým nábytkem, který umožní dětem prostor, samostatnou volbu hračky. Tento záměr se nám daří realizovat.

Náš záměr : - obnovovat třídy takovým nábytkem, který umožní dětem prostor, samostatnou volbu hračky. Tento záměr se nám daří realizovat. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Materiální podmínky Prostory mateřské školy jsou vyhovující, třídy mají dostatečně velké prostory, které se rozdělují na herní koutky, třídu, hernu, která slouží též pro odpočinek

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-375/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Sedlec 74, 675 71 Náměšť

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Vnitřní a provozní řád je součástí organizačního řádu školy. Všeobecná ustanovení 1. Vnitřní a provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zapsáno v obchodním rejstříku v oddílu Pr, vložce číslo 648 u Krajského soudu v Ostravě.

Zapsáno v obchodním rejstříku v oddílu Pr, vložce číslo 648 u Krajského soudu v Ostravě. . Profil mateřské školy Základní identifikační údaje: Název: Mateřská škola Opava, Mostní příspěvková organizace Sídlo: Mostní 68, 747 05 Opava IČO: 7099976 Právní forma: příspěvková organizace Datum vzniku:..003

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1.9.2009 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,,

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1.9.2008 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1

Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Stanovená kapacita MŠ: 185 dětí MŠ má 3 budovy : MŠ Národní, MŠ Řásnovka 2, MŠ Řásnovka 5, počet tříd : 8 Kapacita

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola a mateřská škola KOZMICE, okres Opava, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola KOZMICE, okres Opava, příspěvková organizace 0 Základní škola a mateřská škola KOZMICE, okres Opava, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ KOZMICE 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy MŠ Kozmice byl projednán na pedagogické radě 28. 8. 2014. Zdroje

Více

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou 1) Charakteristika školy Mateřská škola je pětitřídní zařízení. Dvě oddělení jsou heterogenní, tři oddělení jsou homogenní. Škola je obklopena velkou zahradou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola)

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně technické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A y Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 85/13-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 10, vykonávající činnost školy: Magnitogorská 14/1430 Sídlo: Magnitogorská

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více