Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, p. Syrovice, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ Mateřská škola Bratčice Č.j. 56/2014

2 Obsah: Identifikační údaje školy..str. 3 Charakteristika školy..str. 4 Podmínky vzdělávání.str. 4 Organizace vzdělávání..str. 12 Charakteristika vzdělávacího programu..str. 16 Vzdělávací obsah..str. 18 Evaluační systém..str. 30 2

3 ŠVP PV Kouzelný rok v MŠ byl projednán pedagogickou radou dne ŠVP PV Kouzelný rok v MŠ byl projednán školskou radou dne ŠVP PV Kouzelný rok v MŠ je platný od Vypracovala: Lenka Böhmová Vydala: Mgr. Kristýna Dvořáková I. Identifikační údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Sídlo ředitelství. Základní škola Bratčice č. p. 69 Pracoviště MŠ: Mateřská škola Bratčice č. p. 166 Právní forma: příspěvková organizace IČ: Resortní identifikátor právnické osoby: Telefon ředitelství: Telefon do MŠ: webové stránky: Zřizovatel: Obec Bratčice, Bratčice č. p. 36, , p. Syrovice Statutární orgán - ředitelka školy: Mgr. Kristýna Dvořáková Kapacita mateřské školy: 19 dětí Provozní doba MŠ: PO PÁ 6:30 16:00 hodin Zaměstnanci MŠ: Vedoucí učitelka: Lenka Böhmová Učitelka: Simona Brychnáčová Provozní zaměstnanci: Martina Cetlová 3

4 Naše motto: Vyprávěj mi a já zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mě to udělat a já pochopím (Konfucius čínský filozof 552/551 př.n.l.) II. Charakteristika školy: Budova mateřské školy je typ staré zástavby v řadě venkovských domů. Nachází se v centru obce. Funguje jako jednotřídní předškolní zařízení rodinného typu a to od 9. dubna Do 30. června 2008 zajišťovala polodenní předškolní vzdělávání. Nyní slouží jako celodenní předškolní zařízení. Na přelomu roku 2007 a 2008 proběhla zdařilá rekonstrukce budovy. Máme zde šatnu pro děti, dětskou koupelnu s umyvadly, sprchovým koutem a toaletami, třídu s hernou, odpočinkovou zónou, jídelnou a výdejnou jídla. Nechybí ani kabinet pro učitelky se sociálním zařízením, místnost pro uložení lehátek, technická místnost pro uklízečku. K mateřské škole patří také školní zahrada, která je vybavena mnoha hracími prvky, pískovištěm a hračkami pro děti, které jsou určeny na hraní venku. Ve školním roce 2011/2012 se nám podařilo vybavit školku novým nábytkem. V létě 2014 proběhla kompletní rekonstrukce střechy, půdních prostor, zpevnění budovy železobetonovým věncem a realizace hromosvodu. Velikost školy kapacita školy 19 dětí v jedné třídě věkově heterogenní IV. Podmínky vzdělávání: 1. Věcné Věcné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí jsou vcelku příznivé. V průběhu školního roku 2011/2012 se nám podařilo vybavit školku novým nábytkem, obchůdkem, knihovnou a odpočinkovým koutem. Nový nábytek je po celé délce herny, je barevně sladěný do tří barev zelená, žlutá a oranžová. Odpočinkový koutek obsahuje sedačku, stolek a dva taburety, na který navazuje knihovna, kde si děti mohou volně vybírat knihy a v odpočinkovém koutku 4

5 prohlížet, čehož plně využívají. Nábytek je uspořádán tak, aby si děti mohly samy hračky brát a zase je uklízet. Naší snahou je vytvořit hrací koutky, kde by si děti mohly nerušeně hrát. Vybavení školy je na dobré úrovni. Množství hraček i didaktické pomůcky svým počtem i množstvím odpovídají počtu dětí ve školce. Během roku je šatna, chodba, okna i třída zdobena výrobky dětí, kdy rodiče mají možnost si vše důkladně prohlédnout. Školní zahrada je vybavena hracími prvky, které podléhají pravidelné revizní kontrole a údržbě. Na školní zahradě je také velké pískoviště, které je chráněno plachtou. V nižší části zahrady je vydlážděn chodník, který slouží také k potřebám výuky dopravní výchovy. V roce 2014 byla provedena výměna krovů, střešní krytiny a rekonstrukce půdních prostor. Pro děti předškolního věku jsou k dispozici dva počítače určené k výuce dětí. V prosinci roku 2013 byl zakoupen do části mateřské školy nový koberec. Na co se zaměříme: Do budoucna bychom chtěli získat prostor určený pouze ke spaní Vyměnit nový nábytek do šaten pro větší prostor Koutek určený pro výtvarnou či hudební činnost 2. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava a je zachována vyvážená skladba jídelníčku. Dodržujeme hygienické a technologické postupy, máme vypracován HCCP. Dále děti mají k dispozici dostatek tekutin je dodržován pitný režim a mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné časové intervaly. Podporujeme zdravý životní styl a dětem vytváříme klidné a estetické prostředí ke stolování: Děti vedeme: - ke kultuře stolování a dodržování správných stravovacích návyků - k sebeobsluze při stolování (chystání příborů, ubrousků) - motivujeme děti k jídlu (menší porce s možností dalšího přidání) - do jídla děti nenutíme vedeme je k pravidlu, že jídlo je nutné ochutnat - úklidu svého místa po stolování děti si odnášejí po sobě použité nádobí na místo k tomu 5

6 vyhrazené Naše školka je zapojena do projektu Mléko do škol, který využívají téměř všechny děti. Pro děti připravujeme denní program, který obsahuje vyvážené pohybové aktivity, ale i relaxační činnosti. Dodržujeme individuální potřebu odpočinku. Dětem vytváříme dostatečný prostor pro pobyt venku. Jsou-li nepříznivé klimatické podmínky (silný déšť, velký mráz, inverze, silné sluneční záření)je pobyt venku zrušen nebo upraven. Na co se zaměříme: Vytvořit optimální podmínky pro pitný režim na školní zahradě vhodné materiální vybavení Dbát na pestrost jídelníčku, vhodné zařazování ovoce a zeleniny 3. Psychosociální podmínky Snažíme se, aby atmosféra ve třídě byla vždy pozitivní a podmínky přizpůsobené individuálním i vývojovým potřebám předškolních dětí tak, aby se děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají ve škole stejná práva a možnosti i stejné povinnosti. Dostatek volnosti a osobní pohoda je vyvážena s nezbytnou mírou omezení vyplívající s nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a učit tak děti pravidlům soužití, které zpracujeme společně s dětmi. Odbouráváme nadměrné zatěžování, soutěžení a stres. Preferujeme pedagogický styl provázející, podporující, aktivizující, partnerský, děti mají vždy možnost výběru. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům, oceňujeme, vyhodnocujeme konkrétní projevy a výkony dítěte. Ve vztazích mezi dětmi a dospělými panuje vzájemná důvěra a zdvořilost. Nenásilně ovlivňujeme i prosociální cítění (prevence šikany a jiných patologických jevů). Na co se zaměříme: Na rozvoj samostatnosti a spolupráce mezi dětmi Na důsledné dodržování stanovených pravidel Na rozvoj sebevědomí u dětí 6

7 V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost V případě potřeby zajisti vhodné podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Organizace Nastavený denní řád je dostatečně variabilní a umožňuje reagovat na aktuální situaci ve třídě. Zahrnuje vyváženou, rozmanitou a podnětnou nabídku činností řízených a spontánních, skupinových, individuálních i frontálních v různé náročnosti podle individuálních možností dětí. Děti mají dostatek prostoru pro hru, kterou využíváme jako základní prostředek pro přirozené učení dětí. Dostatečný prostor je vytvořený pro pohybové aktivity, pro pobyt dětí venku, kdy mají možnost rekreačních a relaxačních činností i pohybových aktivit. V průběhu všech činností se pedagogické pracovnice plně věnují dětem, pro jejich aktivity zajišťuji potřebné zázemí, klid a bezpečí. Pro realizaci všech činností mají děti zajištěný dostatečný časový prostor, nicméně jsou dána pravidla a vymezený časový rámec. Svoji činnost mohou dokončit a dle potřeby pokračovat. Věkově heterogenní uspořádání tříd vytváří přirozené sociální prostředí a je dobrým předpokladem pro sociální učení dětí. Podporuje sounáležitost, vzájemnou pomoc a odstraňuje věkovou nadřazenost mezi třídami. Hygiena dětí probíhá postupně dle prostorových podmínek školy s důrazem na bezpečnost. Logopedická péče zajištěna ředitelkou školy dle domluvy s rodiči individuálně ve spolupráci s klinickým logopedem. Každoročně je prováděna depistáž klinickým logopedem. K odpolednímu odpočinku uléhají všechny děti, převlékají se do pyžamek. Po pohádce a krátkém klidu na lehátku děti, které nespí, si prohlížejí knihy tak, aby nerušily své kamarády. Pobyt dětí zařazujeme každodenně, s výjimkou deště, silného mrazu či větru. Můžeme využívat tělocvičnu základní školy. Nastavený režim dne umožňuje začleňování zvláštních aktivit výlet, akce s rodiči, návštěvy knihovny, besídky, divadla, kulturní akce apod. Všechny akce jsou zajištěny tak, aby plynulý průběh vzdělávání, organizaci stravování a odpočinku. 7

8 Školní akce s rodiči, na jejíž přípravě se podílí celý kolektiv školy, zařazujeme v odpoledních hodinách, tyto akce se snažíme připravovat společně se základní školou a tak úzce spolupracovat a připravovat děti nenásilnou formou na plynulý přechod do základního vzdělávání. Nadstandardní aktivity kroužky probíhají v odpoledních hodinách, aby nenarušovaly vzdělávací činnost a naplňování ŠVP PV, jsou realizovány dle zájmu rodičů. Kroužky jsou zabezpečeny jak cizími subjekty dle aktuální nabídky, tak v rámci celé školy. V úzké spolupráci se základní školou zabezpečujeme přípravu dětí před vstupem do školy edukačně-stimulační skupiny, logopedická péče a jiné aktivity. Velkou pozornost MŠ klade na bezpečnost dětí, vyhodnocování rizik. Máme nastavená pravidla pro předávání dětí dalším osobám, předávání dětí na následné odpolední aktivity. Při odchodu mimo areál školy používáme bezpečnostní reflexní vesty a bezpečností terčíky určené k přecházení přes silnici. Na co se zaměříme: Nadále se budeme snažit dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat, aby denně probíhaly individuální a skupinové činnosti, dbát, aby děti měly prostor na ponechání výtvorů a také respektovat soukromí dítěte. Budeme se snažit nabízet aktivity dle zájmu dětí, zapojit děti do plánování, do tvoření plánu, myšlenkové mapy, vymýšlení činností k tématu. Zajistit plynulost vzdělávání vhodně nastaveným režimem dne. Dodržovat psychohygienické zásady vyváženost činností, interval mezi výdejem jídla, dodržovat délku pobytu venku a respektovat individuální potřebu odpočinku. Dodržovat bezpečnost dětí zajistit materiální vybavení a předcházet rizikům Zajistit logopedickou péči vlastními zdroji DVPP pedagogických pracovníků logopedický asistent 8

9 5. Řízení Ředitelka mateřské školy plně zodpovídá za chod mateřské školy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (pracovní náplň, školní řád, organizační řád), je vytvořen funkční informační systém a to jak uvnitř školy, tak i navenek. Řízení je založeno na spolupráci všech zaměstnanců, na otevřeném jednání, osobním kontaktu se zaměstnanci i rodiči. Základem je vytvářet prostředí vzájemné důvěry a tolerance, zapojením všech zaměstnanců do života školy rozdělením kompetencí, ale zároveň ponecháním dostatku pravomocí, motivovat všechny zaměstnance do spolurozhodování o hlavních otázkách školy a k spoluodpovědnosti. Prostřednictvím krátkých porad zajistí průběžné předávání informací v rámci školy. Zaměstnanci jsou podporováni a motivováni řešit samostatně situace a vhodně reprezentovat školu na veřejnosti. Informace jsou předávány pomocí nástěnek, webových stránek školy, ů, porad provozních, porad vedoucí učitelky a ředitelky školy, pedagogických rad, schůzek s rodiči. Ředitelka školy koordinuje rozvoj školy ve všech oblastech lidské zdroje (zajišťuje odborně kvalifikovaný pedagogický sbor), kvalitu předškolního vzdělávání, technické, materiální a ekonomické zázemí. Funkční plánování všech oblastí je podstatný základ pro dobré fungování školy. Kontrolní systém nastavený k provozu a organizaci školy i směrem k pedagogické práci je využíván ke zkvalitnění celkové práce školy. Na co se zaměříme: Nadále se zaměřit na spolupráci všech zaměstnanců na řízení školy a naplňování koncepčních záměrů Nastavit informační systém tak, aby byl včasný a účinný ke všem zaměstnancům, ale i rodičům 6. Personální a pedagogické zajištění V čele školy stojí statutární zástupce ředitelka. V MŠ pracují celkem 3 zaměstnanci 2 pedagogické pracovnice, z nichž má jedna snížený pracovní úvazek, 1 provozní zaměstnanec. 9

10 Pedagogický sbor je z větší části dlouhodobě stabilizovaný a odborně kvalifikovaný. Vedoucí učitelka MŠ je i uvádějící učitelkou pro nově začínající učitelky a poskytuje metodickou a odbornou podporu. U pedagogů je požadováno: - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogiky dle Zákona č. 563/2001 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, lze i speciální pedagogika - průběžné odborné vzdělávání Všichni zaměstnanci školy se řídí jasně stanovenými pravidly nastavenými v pracovních náplních a ve školním řádu. Rozvrh služeb je upravený vzhledem k délce provozu školy a k zajištění optimální pedagogické péče. Předškolní pedagog je profesionál, který využívá účinné pedagogické metody a formy práce, respektuje zákonné zásady a cíle vzdělávání stanovené platnými právními předpisy, pracuje dle filozofie a kultury školy a je odborný partner pro rodiče. Předškolní pedagog odpovídá za naplňování ŠVP PV a jeho evaluaci, za kvalitní vzdělávací činnost v souladu s RVP PV, vytváří partnerské vztahy mezi rodiči a školou. Je otevřený, taktní a diskrétní. Pracuje svědomitě a chová se empaticky. Vzdělávání důsledně váže k individuálně různým potřebám a možnostem dětí. Pravidelně se sebevzdělává a zúčastňuje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle stanoveného plánu MŠ. Své zkušenosti a odborné schopnosti efektivně využívá v rámci vzdělávání dětí. Svých chování a jednáním dobře prezentuje školu. Plně respektujeme směrnice, dodržujeme stanovená pravidla ve škole, zúčastňujeme se a podílí na akcích ve škole i mimo školu pro rodiče i veřejnost. Úzce spolupracuje s odborným školským zařízením, orgány zajišťujícími právní a sociální ochranu dětí. 10

11 Na co se zaměříme: Zabezpečit plně kvalifikovaný pedagogický sbor (noví zaměstnanci uvádění začínajících učitelů do praxe a doplnění stávajících zaměstnanců) Respektovat a dodržovat pracovní náplně Zajistit užší spolupráci s příslušnými odborníky Podporovat profesionalizaci a stabilitu pedagogického sboru účast na akreditovaných vzdělávacích akcí Zlepšíme evaluační činnost a výsledky budeme uplatňovat v procesu vytvoření optimálních vzdělávacích podmínek 7. Spoluúčast rodičů Rodiče jsou našimi nejdůležitějšími partnery. Rodiče se mohou podílet na vzdělávací činnosti třídy, hledáme společná řešení různých problémů. Podporujeme vzájemné naslouchání a sjednocujeme jednotnost výchovného působení na děti. Respektujeme soukromí všech dětí. Snažíme se zahajovat spolupráci již v době adaptace. Snažíme se získávat důvěru a otevřenost ve vztahu, vedeme s rodiči průběžný dialog, snažíme se být vstřícní, diskrétní, zachováváme soukromí rodiny. Poskytujeme rodičům informace z oblasti vzdělávání. Snažíme se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost se svou přímou účastí podílet na programech mimoškolních aktivit, na společných pracovních dílnách. Při společných akcích vytváříme a využíváme příležitosti k neformálnímu setkávání a komunikaci s rodiči. Nabízíme program: 1. konzultace hledání společného postupu při řešení výchovného problému 2. tvořivé dílny tvořivé akce pro rodiče a děti vánoce, velikonoce 3. edukačně stimulační skupiny příprava dítěte pro vstup do ZŠ za účasti rodičů 4. kulturní vystoupení program dětí ke dni matek, vánoce, účast na událostech v obci atd. 11

12 5. odborné poradenství logopedické vyšetření, vyšetření zraku dětí, spolupráce s PPP, SPC 6. volné vstupy rodičů do tříd 7. schůzku rodičů na začátku školního roku a dle potřeby 8. pomoc při tvorbě a doplňování ŠVP PV 9. anonymní anketa o přáních a připomínkách rodičů k chodu MŠ 10. schránka důvěry umístěná v šatně mateřské školy Na co se zaměříme: prohlubovat otevřenou spolupráci, vést s rodiči průběžný dialog o dítěti, o jeho rozvoji. Úzce spolupracovat s rodiči dětí s odkladem školní docházky, dětí posledním rokem před vstupem do ZŠ Více využívat odborné poradenství Intenzivněji zapojit rodiče do života školy a prostřednictvím anket se podílet na plánování školy Zpřehlednit celkový informační systém. V. Organizace vzdělávání Naše mateřská škola je jednotřídní, věková struktura dětí heterogenní 3-7 let, zaměření všeobecné, kapacita 19 dětí. Vzdělávání ve třídě je standartní, všeobecné s důrazem na rozvoj komunikativních dovedností. U mladších dětí se zaměřujeme hlavně na úspěšnou adaptaci dítěte na prostředí a režim MŠ, aby dítě mělo pocit jistoty a bezpečí. U starších dětí se zaměřujeme na získání věku odpovídajících vědomostí, dovedností a postojů důležitých pro další rozvoj dítěte i pro úspěšné zahájení povinné školní docházky. Zaměříme na rozvoj předčtenářské a matematické 12

13 gramotnosti. Velkou pozornost také věnujeme dětem s odkladem školní docházky, se kterými je pracováno také individuálně podle doporučení odborníků. V mateřské škole jsou pravidelně používány prvky logopedické prevence, jedenkrát za rok přijede do MŠ paní logopedka, která provede depistáž (vyhledání vad řeči dětí) a doporučí rodičům dětí návštěvu u logopeda, je možnost využít individuální péče, kterou zajišťuje MŠ. Vzdělávání v MŠ probíhá v průběhu celého dne, prolíná všemi organizačními složkami a činnostmi. Organizace školního roku: Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. MŠ je otevřena: PO-PÁ září červen od 6,30 do 16,00 hod. MŠ je uzavřena v době hlavních prázdnin informace o uzavření MŠ jsou zveřejněny nejméně dva měsíce před uzavřením provozu na přístupném místě ve škole. K přerušení nebo omezení provozu MŠ v jiném období než v měsíci červenci nebo srpnu ( 3 odst. 2 vyhlášky o předškolním vzdělávání) může dojít pouze ze závažných důvodů, a to vždy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu ředitelka školy zveřejní neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Přijímání dětí do MŠ: Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let ( 34 odst. 1 školského zákona) Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem obce Bratčice místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým ( 34 odst. 2 školského zákona) - na nástěnce v budově MŠ, na webových stránkách školy úřední deska veřejně přístupná na budově ZŠ. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, 13

14 v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy ( 34 odst. 4 školského zákona). Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány na základě zveřejněných kritérií, která jsou projednána se zřizovatelem. Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud se v MŠ uvolní místo. Ředitelka MŠ písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy. Podrobné informace přijímání dětí do MŠ jsou upraveny Školním řádem. Organizace chodu MŠ: Provoz MŠ může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a v souladu s potřebami dětí upravit podle místních podmínek, přání a potřeb zákonných zástupců - Provoz Mateřské školy Bratčice je od 6,30 do 16,00 hodin - Vchod do Mateřské školy se z bezpečnostních důvodů v 8,00 hodin uzamyká - Děti, které odcházejí z MŠ po obědě, si mohou zákonní zástupci převzít od 12,15 do 12,45 hodin. Děti, které odcházejí po odpočinku od 14,30 hodin do ukončení provozu MŠ. Mimo tyto určené časy jsou budovy MŠ uzamčené. Rodiče si však mohou děti vyzvedávat kdykoliv na základě domluvy s učitelkami. - Po příchodu do MŠ rodiče osobně předají děti učitelce do třídy. - Provozní doba a organizace chodu jednotlivých tříd je stanovena v režimech dne, které jsou konkrétně rozpracovány ve Školním řádu školy. Režim dne: Režim dne je sestaven tak, aby byly respektovány psychohygienické zásady stanovené vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostor a provozoven zařízení a provozem pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění. Při vzdělávání dětí je uplatňováno prožitkové a situační učení. Řízené a spontánní činnosti se vzájemně prolínají a jsou zastoupeny rovnoměrně. Z hlediska podpory zdraví dětí je vymezený dostatečný prostor pro jejich pohybový rozvoj. Pitný režim je k dispozici ve třídě od zahájení 14

15 provozu. Doba pro pobyt dětí venku je stanovena v souladu s hygienickými normami z pravidla 2 hodiny denně. Interval mezi výdejem jednotlivých jídel nepřekračuje tříhodinový časový úsek. Při stolování jsou děti vedeny ke kulturním návykům, správnému využívání příborů, k samostatnosti. Jsou upevňovány jejich zdvořilostní a hygienické návyky. Přiměřenou formou jsou u nich rozvíjeny základy klíčových kompetencí stanovených v RVP PV (kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální činnostní a občanské). Při všech činnostech jsou děti vedeny k samostatnosti. Jednotlivé aktivity ve třídě jsou realizovány tak, aby byla zajištěna jejich plynulost a nedocházelo k zbytečným prostojům. Režim dne je nastaven pouze rámcově, jsou variabilní s ohledem na zájmy a potřeby dětí a mohou se měnit vzhledem k aktuální situaci ve třídě. Uvedené časy jsou orientační. Organizace vzdělávání je upravena platným školním řádem, který upravuje: 1. podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. 2. provoz a vnitřní režim školy 3. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 4. podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců Školní řád je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí. Je zveřejněný na přístupném místě ve škole (u vchodových dveří, na webových stránkách školy). 15

16 VI. Charakteristika vzdělávacího programu Kouzelný rok v MŠ Dlouhodobým cílem našeho programu je připravit dítě pro život prostřednictvím rozvíjení základů klíčových kompetencí stanovených v RVP PV. ŠVP PV s názvem Kouzelný rok v MŠ umožňuje dětem objevovat svět kolem sebe, citlivě chápat souvislosti a hodnoty a zaujímat postoje. MŠ doplňuje rodinnou výchovu se zaměřením na socializaci dítěte (zařazení do kolektivu), nabízíme další možnost podnětů a činností zajímavých pro rozvoj dětí. Cílem naší snahy je samostatné, spokojené dítě, které je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Jsme přesvědčeni, že k tomu, aby se dítě v budoucnu mohlo stát kvalitním dospělým, potřebuje rozvinout svou citlivost ve vztahu k sobě samému, lidem kolem sebe, přírodě i kulturním a estetickým hodnotám. Ve své práci preferujeme všestranný rozvoj dítěte, který vychází z upřímných a vlídných vztahů mezi učitelkou a dětmi a mezi dětmi samostatnými. Na základě pevných vztahů uskutečňujeme uspokojování potřeb dětí jak fyzických, tak i psychických, které vychází jednak ze zákonitosti vývoje dítěte, jednak z konkrétních situací, citových stavů dítěte i zájmu celé skupiny. Budeme uplatňovat integrovaný přístup a vzdělávání dětí realizovat na základě integrovaných bloků. Uplatňovat budeme účinné moderní metody a formy práce prožitkové a kooperativní učení hrou a činnosti děti založené na přímých zážitcích dětí, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcující radost dětí z učení. Budeme uplatňovat situační učení, spontánní sociální učení založené na principu přirození nápovědy. Zároveň mají děti dostatek času i prostoru pro spontánní hru, relaxační a odpočinkové činnosti. Používáme metody a formy, které odpovídají potřebám i možnostem konkrétní skupiny dětí. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, která je učitelkou přímo nebo nepřímo motivovaná, kterou dětem nabízíme a v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. 16

17 Hlavní záměr 3 rámcové vzdělávací cíle vyplývající ze RVP PV 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení co se dítě učí, jaký vztah k učení získává, zda jej to baví 2. Osvojování si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost s jakou hodnotou se dítě setkává hodnoty žádoucí (kamarádství, vzájemná pomoc, spolupráce), hodnoty nežádoucí (reklama, korupce, podplácení, diskriminace) 3. Rozvíjení osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí jaký má dítě prostor pro samostatnost, možnost ovlivnit situaci, ve které se nachází. Chceme být otevřenou školou rodičům i veřejnosti, nabízet spolupráci i komunikace. Využívány budou metody - prožitkové a kooperativní učení hrou a činnosti dětí založené na přímých zážitcích dětí, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat podněcující radost dětí z učení. Budeme uplatňovat situační učení, spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby. - komunitní a diskusní kruh - pozorování - spontánní učení - práce s knihou - využívání přirozených situací - experimentování - řízení skupinové a individuální činnosti atd. 17

18 VII. Vzdělávací obsah Název školního vzdělávacího programu: Kouzelný rok v MŠ Školní vzdělávací program je zpracován na 3 roky do 6 integrovaných tematických bloků, které zahrnují vzdělávací oblasti (biologická, interpersonální, psychologická, sociálně-kulturní a environmentální). Každý tematický blok zahrnuje: - název tématu - charakteristiku a naše záměry - klíčové kompetence - činnosti, kterými budou KK naplňovány Mateřská škola bude respektovat IB podle ŠVP PV a tematické celky si vytvoří na základě vlastních podmínek ve třídě a dále rozpracovávat do třídního vzdělávacího programu (TVP PV). TVP PV - respektuje konkrétní podmínky třídy a zahrnuje podrobně rozpracovaných 6 témat do tematických celků, z nichž každý obsahuje: - název integrovaného bloku podle ŠVP PV - téma a jeho charakteristiku - klíčové kompetence - dílčí cíle - konkrétní činnosti (vzdělávací nabídka, myšlenková mapa) - rizika - každodenní vyhodnocení (evaluace vzdělávacího přínosu) 18

19 Třídní plánování má svůj systém záznamů, ale není přesně časově ohraničeno, aby byla zajištěna flexibilita. 1. téma: Kouzelným klíčem odmykám a poznávám své kamarády, rodinu, svoji vesnici a lidi kolem sebe - zde se zaměříme na adaptaci nových dětí, na přijetí pravidel společného soužití v MŠ, naučíme se znát jméno nového kamaráda, budeme se učit být kamarádský, dokázat poprosit, pozdravit, omluvit se a zkusit se domluvit mezi sebou, dále poznat svoji značku, znát svoji rodinu, jejich jména, své bydliště, místo, kde mám svoji školku a také zásady, které dodržujeme při jídle. Naše cíle: - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) získání relativní citové samostatnosti rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci - seznámení se s pravidly chování ve vztahu k druhému osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 19

20 Kompetence: - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog - chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat Navrhované činnosti: - lokomoční a pohybové činnosti - artikulační a řečové, sluchové a rytmické hry, slovní hádanky - činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních - spontánní hry - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu - činnosti zaměřené na přijetí pravidel společného soužití - sledování a orientace dětí v obci - hry na téma rodiny a přátelství 20

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Platnost dokumentu od 3. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy - 1 - Realizace vzdělávací činnosti Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle:

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle: 6. Vesmír Děti se seznámí s vesmírem, jeho planetami, s planetou Zemí. Co je na ní jiné, než na ostatních planetách, jak se na ní žije, bydlí. Poznáme různé státy, jejich obyvatele, kulturu, řeč. Každý

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Cíle a klíčové kompetence Předškolní vzdělávání: navazuje na výchovu v rodině usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Pojďme si spolu hrát, budeme se smát Týmová práce kolektivu a příjemná atmosféra v naší mateřské škole, přátelský přístup k dětem a rodičům ve

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Platnost dokumentu od 2. 9. 2013 Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy - 1 - Realizace vzdělávací činnosti Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme společně Obsah 1 Identifikační údaje školy... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost... 3 2 Podmínky ke vzdělávání...

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

4. základní škola Cheb Hradební

4. základní škola Cheb Hradební 4. základní škola Cheb Hradební PEJSEK A KOČIČKA ANEB S POHÁDKAMI DO ŠKOLY školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (přípravnou třídu) Příloha č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu KOUMES OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více