Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, p. Syrovice, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ Mateřská škola Bratčice Č.j. 56/2014

2 Obsah: Identifikační údaje školy..str. 3 Charakteristika školy..str. 4 Podmínky vzdělávání.str. 4 Organizace vzdělávání..str. 12 Charakteristika vzdělávacího programu..str. 16 Vzdělávací obsah..str. 18 Evaluační systém..str. 30 2

3 ŠVP PV Kouzelný rok v MŠ byl projednán pedagogickou radou dne ŠVP PV Kouzelný rok v MŠ byl projednán školskou radou dne ŠVP PV Kouzelný rok v MŠ je platný od Vypracovala: Lenka Böhmová Vydala: Mgr. Kristýna Dvořáková I. Identifikační údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Sídlo ředitelství. Základní škola Bratčice č. p. 69 Pracoviště MŠ: Mateřská škola Bratčice č. p. 166 Právní forma: příspěvková organizace IČ: Resortní identifikátor právnické osoby: Telefon ředitelství: Telefon do MŠ: webové stránky: Zřizovatel: Obec Bratčice, Bratčice č. p. 36, , p. Syrovice Statutární orgán - ředitelka školy: Mgr. Kristýna Dvořáková Kapacita mateřské školy: 19 dětí Provozní doba MŠ: PO PÁ 6:30 16:00 hodin Zaměstnanci MŠ: Vedoucí učitelka: Lenka Böhmová Učitelka: Simona Brychnáčová Provozní zaměstnanci: Martina Cetlová 3

4 Naše motto: Vyprávěj mi a já zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mě to udělat a já pochopím (Konfucius čínský filozof 552/551 př.n.l.) II. Charakteristika školy: Budova mateřské školy je typ staré zástavby v řadě venkovských domů. Nachází se v centru obce. Funguje jako jednotřídní předškolní zařízení rodinného typu a to od 9. dubna Do 30. června 2008 zajišťovala polodenní předškolní vzdělávání. Nyní slouží jako celodenní předškolní zařízení. Na přelomu roku 2007 a 2008 proběhla zdařilá rekonstrukce budovy. Máme zde šatnu pro děti, dětskou koupelnu s umyvadly, sprchovým koutem a toaletami, třídu s hernou, odpočinkovou zónou, jídelnou a výdejnou jídla. Nechybí ani kabinet pro učitelky se sociálním zařízením, místnost pro uložení lehátek, technická místnost pro uklízečku. K mateřské škole patří také školní zahrada, která je vybavena mnoha hracími prvky, pískovištěm a hračkami pro děti, které jsou určeny na hraní venku. Ve školním roce 2011/2012 se nám podařilo vybavit školku novým nábytkem. V létě 2014 proběhla kompletní rekonstrukce střechy, půdních prostor, zpevnění budovy železobetonovým věncem a realizace hromosvodu. Velikost školy kapacita školy 19 dětí v jedné třídě věkově heterogenní IV. Podmínky vzdělávání: 1. Věcné Věcné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí jsou vcelku příznivé. V průběhu školního roku 2011/2012 se nám podařilo vybavit školku novým nábytkem, obchůdkem, knihovnou a odpočinkovým koutem. Nový nábytek je po celé délce herny, je barevně sladěný do tří barev zelená, žlutá a oranžová. Odpočinkový koutek obsahuje sedačku, stolek a dva taburety, na který navazuje knihovna, kde si děti mohou volně vybírat knihy a v odpočinkovém koutku 4

5 prohlížet, čehož plně využívají. Nábytek je uspořádán tak, aby si děti mohly samy hračky brát a zase je uklízet. Naší snahou je vytvořit hrací koutky, kde by si děti mohly nerušeně hrát. Vybavení školy je na dobré úrovni. Množství hraček i didaktické pomůcky svým počtem i množstvím odpovídají počtu dětí ve školce. Během roku je šatna, chodba, okna i třída zdobena výrobky dětí, kdy rodiče mají možnost si vše důkladně prohlédnout. Školní zahrada je vybavena hracími prvky, které podléhají pravidelné revizní kontrole a údržbě. Na školní zahradě je také velké pískoviště, které je chráněno plachtou. V nižší části zahrady je vydlážděn chodník, který slouží také k potřebám výuky dopravní výchovy. V roce 2014 byla provedena výměna krovů, střešní krytiny a rekonstrukce půdních prostor. Pro děti předškolního věku jsou k dispozici dva počítače určené k výuce dětí. V prosinci roku 2013 byl zakoupen do části mateřské školy nový koberec. Na co se zaměříme: Do budoucna bychom chtěli získat prostor určený pouze ke spaní Vyměnit nový nábytek do šaten pro větší prostor Koutek určený pro výtvarnou či hudební činnost 2. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava a je zachována vyvážená skladba jídelníčku. Dodržujeme hygienické a technologické postupy, máme vypracován HCCP. Dále děti mají k dispozici dostatek tekutin je dodržován pitný režim a mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné časové intervaly. Podporujeme zdravý životní styl a dětem vytváříme klidné a estetické prostředí ke stolování: Děti vedeme: - ke kultuře stolování a dodržování správných stravovacích návyků - k sebeobsluze při stolování (chystání příborů, ubrousků) - motivujeme děti k jídlu (menší porce s možností dalšího přidání) - do jídla děti nenutíme vedeme je k pravidlu, že jídlo je nutné ochutnat - úklidu svého místa po stolování děti si odnášejí po sobě použité nádobí na místo k tomu 5

6 vyhrazené Naše školka je zapojena do projektu Mléko do škol, který využívají téměř všechny děti. Pro děti připravujeme denní program, který obsahuje vyvážené pohybové aktivity, ale i relaxační činnosti. Dodržujeme individuální potřebu odpočinku. Dětem vytváříme dostatečný prostor pro pobyt venku. Jsou-li nepříznivé klimatické podmínky (silný déšť, velký mráz, inverze, silné sluneční záření)je pobyt venku zrušen nebo upraven. Na co se zaměříme: Vytvořit optimální podmínky pro pitný režim na školní zahradě vhodné materiální vybavení Dbát na pestrost jídelníčku, vhodné zařazování ovoce a zeleniny 3. Psychosociální podmínky Snažíme se, aby atmosféra ve třídě byla vždy pozitivní a podmínky přizpůsobené individuálním i vývojovým potřebám předškolních dětí tak, aby se děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají ve škole stejná práva a možnosti i stejné povinnosti. Dostatek volnosti a osobní pohoda je vyvážena s nezbytnou mírou omezení vyplívající s nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a učit tak děti pravidlům soužití, které zpracujeme společně s dětmi. Odbouráváme nadměrné zatěžování, soutěžení a stres. Preferujeme pedagogický styl provázející, podporující, aktivizující, partnerský, děti mají vždy možnost výběru. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům, oceňujeme, vyhodnocujeme konkrétní projevy a výkony dítěte. Ve vztazích mezi dětmi a dospělými panuje vzájemná důvěra a zdvořilost. Nenásilně ovlivňujeme i prosociální cítění (prevence šikany a jiných patologických jevů). Na co se zaměříme: Na rozvoj samostatnosti a spolupráce mezi dětmi Na důsledné dodržování stanovených pravidel Na rozvoj sebevědomí u dětí 6

7 V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost V případě potřeby zajisti vhodné podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Organizace Nastavený denní řád je dostatečně variabilní a umožňuje reagovat na aktuální situaci ve třídě. Zahrnuje vyváženou, rozmanitou a podnětnou nabídku činností řízených a spontánních, skupinových, individuálních i frontálních v různé náročnosti podle individuálních možností dětí. Děti mají dostatek prostoru pro hru, kterou využíváme jako základní prostředek pro přirozené učení dětí. Dostatečný prostor je vytvořený pro pohybové aktivity, pro pobyt dětí venku, kdy mají možnost rekreačních a relaxačních činností i pohybových aktivit. V průběhu všech činností se pedagogické pracovnice plně věnují dětem, pro jejich aktivity zajišťuji potřebné zázemí, klid a bezpečí. Pro realizaci všech činností mají děti zajištěný dostatečný časový prostor, nicméně jsou dána pravidla a vymezený časový rámec. Svoji činnost mohou dokončit a dle potřeby pokračovat. Věkově heterogenní uspořádání tříd vytváří přirozené sociální prostředí a je dobrým předpokladem pro sociální učení dětí. Podporuje sounáležitost, vzájemnou pomoc a odstraňuje věkovou nadřazenost mezi třídami. Hygiena dětí probíhá postupně dle prostorových podmínek školy s důrazem na bezpečnost. Logopedická péče zajištěna ředitelkou školy dle domluvy s rodiči individuálně ve spolupráci s klinickým logopedem. Každoročně je prováděna depistáž klinickým logopedem. K odpolednímu odpočinku uléhají všechny děti, převlékají se do pyžamek. Po pohádce a krátkém klidu na lehátku děti, které nespí, si prohlížejí knihy tak, aby nerušily své kamarády. Pobyt dětí zařazujeme každodenně, s výjimkou deště, silného mrazu či větru. Můžeme využívat tělocvičnu základní školy. Nastavený režim dne umožňuje začleňování zvláštních aktivit výlet, akce s rodiči, návštěvy knihovny, besídky, divadla, kulturní akce apod. Všechny akce jsou zajištěny tak, aby plynulý průběh vzdělávání, organizaci stravování a odpočinku. 7

8 Školní akce s rodiči, na jejíž přípravě se podílí celý kolektiv školy, zařazujeme v odpoledních hodinách, tyto akce se snažíme připravovat společně se základní školou a tak úzce spolupracovat a připravovat děti nenásilnou formou na plynulý přechod do základního vzdělávání. Nadstandardní aktivity kroužky probíhají v odpoledních hodinách, aby nenarušovaly vzdělávací činnost a naplňování ŠVP PV, jsou realizovány dle zájmu rodičů. Kroužky jsou zabezpečeny jak cizími subjekty dle aktuální nabídky, tak v rámci celé školy. V úzké spolupráci se základní školou zabezpečujeme přípravu dětí před vstupem do školy edukačně-stimulační skupiny, logopedická péče a jiné aktivity. Velkou pozornost MŠ klade na bezpečnost dětí, vyhodnocování rizik. Máme nastavená pravidla pro předávání dětí dalším osobám, předávání dětí na následné odpolední aktivity. Při odchodu mimo areál školy používáme bezpečnostní reflexní vesty a bezpečností terčíky určené k přecházení přes silnici. Na co se zaměříme: Nadále se budeme snažit dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat, aby denně probíhaly individuální a skupinové činnosti, dbát, aby děti měly prostor na ponechání výtvorů a také respektovat soukromí dítěte. Budeme se snažit nabízet aktivity dle zájmu dětí, zapojit děti do plánování, do tvoření plánu, myšlenkové mapy, vymýšlení činností k tématu. Zajistit plynulost vzdělávání vhodně nastaveným režimem dne. Dodržovat psychohygienické zásady vyváženost činností, interval mezi výdejem jídla, dodržovat délku pobytu venku a respektovat individuální potřebu odpočinku. Dodržovat bezpečnost dětí zajistit materiální vybavení a předcházet rizikům Zajistit logopedickou péči vlastními zdroji DVPP pedagogických pracovníků logopedický asistent 8

9 5. Řízení Ředitelka mateřské školy plně zodpovídá za chod mateřské školy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (pracovní náplň, školní řád, organizační řád), je vytvořen funkční informační systém a to jak uvnitř školy, tak i navenek. Řízení je založeno na spolupráci všech zaměstnanců, na otevřeném jednání, osobním kontaktu se zaměstnanci i rodiči. Základem je vytvářet prostředí vzájemné důvěry a tolerance, zapojením všech zaměstnanců do života školy rozdělením kompetencí, ale zároveň ponecháním dostatku pravomocí, motivovat všechny zaměstnance do spolurozhodování o hlavních otázkách školy a k spoluodpovědnosti. Prostřednictvím krátkých porad zajistí průběžné předávání informací v rámci školy. Zaměstnanci jsou podporováni a motivováni řešit samostatně situace a vhodně reprezentovat školu na veřejnosti. Informace jsou předávány pomocí nástěnek, webových stránek školy, ů, porad provozních, porad vedoucí učitelky a ředitelky školy, pedagogických rad, schůzek s rodiči. Ředitelka školy koordinuje rozvoj školy ve všech oblastech lidské zdroje (zajišťuje odborně kvalifikovaný pedagogický sbor), kvalitu předškolního vzdělávání, technické, materiální a ekonomické zázemí. Funkční plánování všech oblastí je podstatný základ pro dobré fungování školy. Kontrolní systém nastavený k provozu a organizaci školy i směrem k pedagogické práci je využíván ke zkvalitnění celkové práce školy. Na co se zaměříme: Nadále se zaměřit na spolupráci všech zaměstnanců na řízení školy a naplňování koncepčních záměrů Nastavit informační systém tak, aby byl včasný a účinný ke všem zaměstnancům, ale i rodičům 6. Personální a pedagogické zajištění V čele školy stojí statutární zástupce ředitelka. V MŠ pracují celkem 3 zaměstnanci 2 pedagogické pracovnice, z nichž má jedna snížený pracovní úvazek, 1 provozní zaměstnanec. 9

10 Pedagogický sbor je z větší části dlouhodobě stabilizovaný a odborně kvalifikovaný. Vedoucí učitelka MŠ je i uvádějící učitelkou pro nově začínající učitelky a poskytuje metodickou a odbornou podporu. U pedagogů je požadováno: - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogiky dle Zákona č. 563/2001 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, lze i speciální pedagogika - průběžné odborné vzdělávání Všichni zaměstnanci školy se řídí jasně stanovenými pravidly nastavenými v pracovních náplních a ve školním řádu. Rozvrh služeb je upravený vzhledem k délce provozu školy a k zajištění optimální pedagogické péče. Předškolní pedagog je profesionál, který využívá účinné pedagogické metody a formy práce, respektuje zákonné zásady a cíle vzdělávání stanovené platnými právními předpisy, pracuje dle filozofie a kultury školy a je odborný partner pro rodiče. Předškolní pedagog odpovídá za naplňování ŠVP PV a jeho evaluaci, za kvalitní vzdělávací činnost v souladu s RVP PV, vytváří partnerské vztahy mezi rodiči a školou. Je otevřený, taktní a diskrétní. Pracuje svědomitě a chová se empaticky. Vzdělávání důsledně váže k individuálně různým potřebám a možnostem dětí. Pravidelně se sebevzdělává a zúčastňuje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle stanoveného plánu MŠ. Své zkušenosti a odborné schopnosti efektivně využívá v rámci vzdělávání dětí. Svých chování a jednáním dobře prezentuje školu. Plně respektujeme směrnice, dodržujeme stanovená pravidla ve škole, zúčastňujeme se a podílí na akcích ve škole i mimo školu pro rodiče i veřejnost. Úzce spolupracuje s odborným školským zařízením, orgány zajišťujícími právní a sociální ochranu dětí. 10

11 Na co se zaměříme: Zabezpečit plně kvalifikovaný pedagogický sbor (noví zaměstnanci uvádění začínajících učitelů do praxe a doplnění stávajících zaměstnanců) Respektovat a dodržovat pracovní náplně Zajistit užší spolupráci s příslušnými odborníky Podporovat profesionalizaci a stabilitu pedagogického sboru účast na akreditovaných vzdělávacích akcí Zlepšíme evaluační činnost a výsledky budeme uplatňovat v procesu vytvoření optimálních vzdělávacích podmínek 7. Spoluúčast rodičů Rodiče jsou našimi nejdůležitějšími partnery. Rodiče se mohou podílet na vzdělávací činnosti třídy, hledáme společná řešení různých problémů. Podporujeme vzájemné naslouchání a sjednocujeme jednotnost výchovného působení na děti. Respektujeme soukromí všech dětí. Snažíme se zahajovat spolupráci již v době adaptace. Snažíme se získávat důvěru a otevřenost ve vztahu, vedeme s rodiči průběžný dialog, snažíme se být vstřícní, diskrétní, zachováváme soukromí rodiny. Poskytujeme rodičům informace z oblasti vzdělávání. Snažíme se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost se svou přímou účastí podílet na programech mimoškolních aktivit, na společných pracovních dílnách. Při společných akcích vytváříme a využíváme příležitosti k neformálnímu setkávání a komunikaci s rodiči. Nabízíme program: 1. konzultace hledání společného postupu při řešení výchovného problému 2. tvořivé dílny tvořivé akce pro rodiče a děti vánoce, velikonoce 3. edukačně stimulační skupiny příprava dítěte pro vstup do ZŠ za účasti rodičů 4. kulturní vystoupení program dětí ke dni matek, vánoce, účast na událostech v obci atd. 11

12 5. odborné poradenství logopedické vyšetření, vyšetření zraku dětí, spolupráce s PPP, SPC 6. volné vstupy rodičů do tříd 7. schůzku rodičů na začátku školního roku a dle potřeby 8. pomoc při tvorbě a doplňování ŠVP PV 9. anonymní anketa o přáních a připomínkách rodičů k chodu MŠ 10. schránka důvěry umístěná v šatně mateřské školy Na co se zaměříme: prohlubovat otevřenou spolupráci, vést s rodiči průběžný dialog o dítěti, o jeho rozvoji. Úzce spolupracovat s rodiči dětí s odkladem školní docházky, dětí posledním rokem před vstupem do ZŠ Více využívat odborné poradenství Intenzivněji zapojit rodiče do života školy a prostřednictvím anket se podílet na plánování školy Zpřehlednit celkový informační systém. V. Organizace vzdělávání Naše mateřská škola je jednotřídní, věková struktura dětí heterogenní 3-7 let, zaměření všeobecné, kapacita 19 dětí. Vzdělávání ve třídě je standartní, všeobecné s důrazem na rozvoj komunikativních dovedností. U mladších dětí se zaměřujeme hlavně na úspěšnou adaptaci dítěte na prostředí a režim MŠ, aby dítě mělo pocit jistoty a bezpečí. U starších dětí se zaměřujeme na získání věku odpovídajících vědomostí, dovedností a postojů důležitých pro další rozvoj dítěte i pro úspěšné zahájení povinné školní docházky. Zaměříme na rozvoj předčtenářské a matematické 12

13 gramotnosti. Velkou pozornost také věnujeme dětem s odkladem školní docházky, se kterými je pracováno také individuálně podle doporučení odborníků. V mateřské škole jsou pravidelně používány prvky logopedické prevence, jedenkrát za rok přijede do MŠ paní logopedka, která provede depistáž (vyhledání vad řeči dětí) a doporučí rodičům dětí návštěvu u logopeda, je možnost využít individuální péče, kterou zajišťuje MŠ. Vzdělávání v MŠ probíhá v průběhu celého dne, prolíná všemi organizačními složkami a činnostmi. Organizace školního roku: Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. MŠ je otevřena: PO-PÁ září červen od 6,30 do 16,00 hod. MŠ je uzavřena v době hlavních prázdnin informace o uzavření MŠ jsou zveřejněny nejméně dva měsíce před uzavřením provozu na přístupném místě ve škole. K přerušení nebo omezení provozu MŠ v jiném období než v měsíci červenci nebo srpnu ( 3 odst. 2 vyhlášky o předškolním vzdělávání) může dojít pouze ze závažných důvodů, a to vždy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu ředitelka školy zveřejní neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Přijímání dětí do MŠ: Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let ( 34 odst. 1 školského zákona) Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem obce Bratčice místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým ( 34 odst. 2 školského zákona) - na nástěnce v budově MŠ, na webových stránkách školy úřední deska veřejně přístupná na budově ZŠ. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, 13

14 v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy ( 34 odst. 4 školského zákona). Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány na základě zveřejněných kritérií, která jsou projednána se zřizovatelem. Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud se v MŠ uvolní místo. Ředitelka MŠ písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy. Podrobné informace přijímání dětí do MŠ jsou upraveny Školním řádem. Organizace chodu MŠ: Provoz MŠ může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a v souladu s potřebami dětí upravit podle místních podmínek, přání a potřeb zákonných zástupců - Provoz Mateřské školy Bratčice je od 6,30 do 16,00 hodin - Vchod do Mateřské školy se z bezpečnostních důvodů v 8,00 hodin uzamyká - Děti, které odcházejí z MŠ po obědě, si mohou zákonní zástupci převzít od 12,15 do 12,45 hodin. Děti, které odcházejí po odpočinku od 14,30 hodin do ukončení provozu MŠ. Mimo tyto určené časy jsou budovy MŠ uzamčené. Rodiče si však mohou děti vyzvedávat kdykoliv na základě domluvy s učitelkami. - Po příchodu do MŠ rodiče osobně předají děti učitelce do třídy. - Provozní doba a organizace chodu jednotlivých tříd je stanovena v režimech dne, které jsou konkrétně rozpracovány ve Školním řádu školy. Režim dne: Režim dne je sestaven tak, aby byly respektovány psychohygienické zásady stanovené vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostor a provozoven zařízení a provozem pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění. Při vzdělávání dětí je uplatňováno prožitkové a situační učení. Řízené a spontánní činnosti se vzájemně prolínají a jsou zastoupeny rovnoměrně. Z hlediska podpory zdraví dětí je vymezený dostatečný prostor pro jejich pohybový rozvoj. Pitný režim je k dispozici ve třídě od zahájení 14

15 provozu. Doba pro pobyt dětí venku je stanovena v souladu s hygienickými normami z pravidla 2 hodiny denně. Interval mezi výdejem jednotlivých jídel nepřekračuje tříhodinový časový úsek. Při stolování jsou děti vedeny ke kulturním návykům, správnému využívání příborů, k samostatnosti. Jsou upevňovány jejich zdvořilostní a hygienické návyky. Přiměřenou formou jsou u nich rozvíjeny základy klíčových kompetencí stanovených v RVP PV (kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální činnostní a občanské). Při všech činnostech jsou děti vedeny k samostatnosti. Jednotlivé aktivity ve třídě jsou realizovány tak, aby byla zajištěna jejich plynulost a nedocházelo k zbytečným prostojům. Režim dne je nastaven pouze rámcově, jsou variabilní s ohledem na zájmy a potřeby dětí a mohou se měnit vzhledem k aktuální situaci ve třídě. Uvedené časy jsou orientační. Organizace vzdělávání je upravena platným školním řádem, který upravuje: 1. podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. 2. provoz a vnitřní režim školy 3. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 4. podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců Školní řád je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí. Je zveřejněný na přístupném místě ve škole (u vchodových dveří, na webových stránkách školy). 15

16 VI. Charakteristika vzdělávacího programu Kouzelný rok v MŠ Dlouhodobým cílem našeho programu je připravit dítě pro život prostřednictvím rozvíjení základů klíčových kompetencí stanovených v RVP PV. ŠVP PV s názvem Kouzelný rok v MŠ umožňuje dětem objevovat svět kolem sebe, citlivě chápat souvislosti a hodnoty a zaujímat postoje. MŠ doplňuje rodinnou výchovu se zaměřením na socializaci dítěte (zařazení do kolektivu), nabízíme další možnost podnětů a činností zajímavých pro rozvoj dětí. Cílem naší snahy je samostatné, spokojené dítě, které je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Jsme přesvědčeni, že k tomu, aby se dítě v budoucnu mohlo stát kvalitním dospělým, potřebuje rozvinout svou citlivost ve vztahu k sobě samému, lidem kolem sebe, přírodě i kulturním a estetickým hodnotám. Ve své práci preferujeme všestranný rozvoj dítěte, který vychází z upřímných a vlídných vztahů mezi učitelkou a dětmi a mezi dětmi samostatnými. Na základě pevných vztahů uskutečňujeme uspokojování potřeb dětí jak fyzických, tak i psychických, které vychází jednak ze zákonitosti vývoje dítěte, jednak z konkrétních situací, citových stavů dítěte i zájmu celé skupiny. Budeme uplatňovat integrovaný přístup a vzdělávání dětí realizovat na základě integrovaných bloků. Uplatňovat budeme účinné moderní metody a formy práce prožitkové a kooperativní učení hrou a činnosti děti založené na přímých zážitcích dětí, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcující radost dětí z učení. Budeme uplatňovat situační učení, spontánní sociální učení založené na principu přirození nápovědy. Zároveň mají děti dostatek času i prostoru pro spontánní hru, relaxační a odpočinkové činnosti. Používáme metody a formy, které odpovídají potřebám i možnostem konkrétní skupiny dětí. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, která je učitelkou přímo nebo nepřímo motivovaná, kterou dětem nabízíme a v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. 16

17 Hlavní záměr 3 rámcové vzdělávací cíle vyplývající ze RVP PV 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení co se dítě učí, jaký vztah k učení získává, zda jej to baví 2. Osvojování si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost s jakou hodnotou se dítě setkává hodnoty žádoucí (kamarádství, vzájemná pomoc, spolupráce), hodnoty nežádoucí (reklama, korupce, podplácení, diskriminace) 3. Rozvíjení osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí jaký má dítě prostor pro samostatnost, možnost ovlivnit situaci, ve které se nachází. Chceme být otevřenou školou rodičům i veřejnosti, nabízet spolupráci i komunikace. Využívány budou metody - prožitkové a kooperativní učení hrou a činnosti dětí založené na přímých zážitcích dětí, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat podněcující radost dětí z učení. Budeme uplatňovat situační učení, spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby. - komunitní a diskusní kruh - pozorování - spontánní učení - práce s knihou - využívání přirozených situací - experimentování - řízení skupinové a individuální činnosti atd. 17

18 VII. Vzdělávací obsah Název školního vzdělávacího programu: Kouzelný rok v MŠ Školní vzdělávací program je zpracován na 3 roky do 6 integrovaných tematických bloků, které zahrnují vzdělávací oblasti (biologická, interpersonální, psychologická, sociálně-kulturní a environmentální). Každý tematický blok zahrnuje: - název tématu - charakteristiku a naše záměry - klíčové kompetence - činnosti, kterými budou KK naplňovány Mateřská škola bude respektovat IB podle ŠVP PV a tematické celky si vytvoří na základě vlastních podmínek ve třídě a dále rozpracovávat do třídního vzdělávacího programu (TVP PV). TVP PV - respektuje konkrétní podmínky třídy a zahrnuje podrobně rozpracovaných 6 témat do tematických celků, z nichž každý obsahuje: - název integrovaného bloku podle ŠVP PV - téma a jeho charakteristiku - klíčové kompetence - dílčí cíle - konkrétní činnosti (vzdělávací nabídka, myšlenková mapa) - rizika - každodenní vyhodnocení (evaluace vzdělávacího přínosu) 18

19 Třídní plánování má svůj systém záznamů, ale není přesně časově ohraničeno, aby byla zajištěna flexibilita. 1. téma: Kouzelným klíčem odmykám a poznávám své kamarády, rodinu, svoji vesnici a lidi kolem sebe - zde se zaměříme na adaptaci nových dětí, na přijetí pravidel společného soužití v MŠ, naučíme se znát jméno nového kamaráda, budeme se učit být kamarádský, dokázat poprosit, pozdravit, omluvit se a zkusit se domluvit mezi sebou, dále poznat svoji značku, znát svoji rodinu, jejich jména, své bydliště, místo, kde mám svoji školku a také zásady, které dodržujeme při jídle. Naše cíle: - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) získání relativní citové samostatnosti rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci - seznámení se s pravidly chování ve vztahu k druhému osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 19

20 Kompetence: - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog - chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat Navrhované činnosti: - lokomoční a pohybové činnosti - artikulační a řečové, sluchové a rytmické hry, slovní hádanky - činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních - spontánní hry - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu - činnosti zaměřené na přijetí pravidel společného soužití - sledování a orientace dětí v obci - hry na téma rodiny a přátelství 20

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j.

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j. Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: 1. 9. 2015 Č.j.: 71/15 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MZPSZN- 219/2014 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT OFICIÁLNÍ NÁZEV: MOTIVAČNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT 1 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M.MONTESSORI: POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Vydala dne 31. 1 2011 Bc. Marie Rumanová ředitelka školy Čj. 5/2011 Školní vzdělávací program

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 1 č.j.mš-š 96/2011 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vize školy: Krásná planeta je všechno to, co nás obklopuje: lidé,společnost, příroda.chceme

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více