Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/ Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Analýza školního roku 2011/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy V Tachově dne Mgr. Lenka Hovězáková ředitelka školy

2 1. Základní údaje o škole Zřizovatel školy: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Charakteristika školy: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 o škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením Poskytování školské služby: školská služba je poskytována žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením Adresa: Petra Jilemnického 1995, Tachov Telefon: , Fax: Internetové stránky školy: Právní forma: Příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů IZO: IČO: Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hovězáková Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Slavomíra Kratochvílová Školská rada: činnost v pořadí třetí školské rady byla zahájena dne , je tříčlenná: 1 zástupce za zákonné zástupce, 1 zástupce za pedagogické pracovníky školy, 1 zástupce za zřizovatele školy, volby do školské rady proběhly dne Obory vzdělávání Škola ve školním roce 2011/2012 poskytovala předškolní vzdělávání a základní vzdělávání dětem/žákům zařazeným do mateřské školy, do základní školy (ZŠ "praktická"), poskytovala také základy vzdělání žákům zařazeným do ZŠ speciální a to podle vzdělávacích programů: Školka plná povídání, poznání a radování - školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Čj.: / Školní vzdělávací program Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995 zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV-LMP, Čj.: ZŠ/574/2007 (základní vzdělání), školní vzdělávací program nově vytvořený pedagogickými pracovníky školy, podle kterého se ve školním roce 2011/2012 vzdělávali žáci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku ZŠ "praktické" vzdělávací program Čj.: / , Pomocná škola (základy vzdělání) - podle kterého se ve školním roce 2011/2012 vzdělávali žáci 3., 4., 5., 6., 9. a 10. ročníku ZŠ speciální Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, Čj.: / (základy vzdělání) ) - podle kterého se ve školním roce 2011/2012 vzdělávali žáci 3., 4., 5., 6., 9. a 10. ročníku ZŠ speciální Školní vzdělávací program ZŠ speciální - Učíme se pro život, Čj.: ZŠ/130/2010 (základy vzdělání) - podle kterého se ve školním roce 2011/2012 vzdělávali žáci 1., 2., 7. a 8. ročníku ZŠ speciální

3 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 jako právnická osoba vykonávala činnost škol a školských zařízení: Mateřská škola: cílová kapacita 24 dětí Školní jídelna: cílová kapacita 24 dětí Základní škola: cílová kapacita 167 žáků (obory vzdělání - základy vzdělání: B/001 Pomocná škola, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 28, délka studia 10 r., základní vzdělání: C/001 Základní škola, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 145, délka studia 9 r.) Školní družina: cílová kapacita 12 žáků Přípravný stupeň základní školy speciální: cílová kapacita 13 žáků - ve školním roce 2011/2012 nebyl žádný žák zařazen do přípravného stupně ZŠ speciální Vzdělávání probíhalo: v budově mateřské školy v Tachově, ul. Slovenská 969, kde se vzdělávalo 24 dětí ve 2 třídách v hlavní budově školy v Tachově, kde bylo umístěno : 8 tříd ZŠ, ve kterých se vzdělávalo 71 žáků podle vzdělávacího programu Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995 zpracovaného podle RVP ZV a přílohy RVP ZV - LMP, Čj.: ZŠ/574/ třídy ZŠ speciální, ve kterých se vzdělávalo 16 žáků podle vzdělávacího programu pomocné školy a nového vzdělávacího programu ZŠ speciální - Učíme se pro život, Čj.: ZŠ/130/2010 ve 2 třídách ZŠ speciální v Milířích, kde se vzdělávalo 12 žáků podle vzdělávacího programu pomocné školy a nového vzdělávacího programu ZŠ speciální - Učíme se pro život, Čj.: ZŠ/130/2010. Ve školním roce 2011/2012 se ve škole vzdělávalo celkem 123 dětí/žáků - v MŠ 24 dětí, v ZŠ 71 žáků, v ZŠ speciální 28 žáků. Bylo otevřeno jedno oddělení školní družiny v centrální škole, kde bylo zařazeno 12 žáků školy. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Slovenská 969, Tachov (mateřská škola) Petra Jilemnického 1995, Tachov (ZŠ "praktická", ZŠ speciální) Milíře, Tachov (ZŠ speciální) o S účinností od byl na základě žádosti vedení školy proveden výmaz školského zařízení: Internát ze školského rejstříku a výmaz místa poskytovaného vzdělávání Rokycanova 4, Tachov z důvodu nezájmu zákonných zástupců o internátní pobyt svého dítěte. 3. Pracovníci školy Ve školním roce 2011/2012 pracovalo v mateřské škole 9 zaměstnanců a základní škole 25 zaměstnanců. Celkem 34 zaměstnanců školy. Zaměstnanci školy: 26 pedagogických pracovníků školy z toho:

4 o o 20 učitelů (4 učitelky mateřské školy, 16 učitelů základní školy) 4 asistenti pedagoga (2 asistenti pedagoga v mateřské škole, 1 asistent pedagoga v ZŠ speciální, 1 asistent pedagoga pro žáky ze sociálním znevýhodněním) o 2 vychovatelé (školní družina - 1, třída ZŠ speciální v centrální škole - 1) 8 ostatních (THP a provozní zaměstnanci). Kvalifikační předpoklady učitelů mateřské školy a základní školy - počet VŠ pedagogického směru + speciální pedagogika: 8 VŠ pedagogického směru: 2 SŠ pedagogického směru + speciální pedagogika: 7 SŠ pedagogického směru: 2 SŠ: 1 Kvalifikační předpoklady asistentů pedagoga - počet VŠ pedagogického směru: 1 SŠ: 3 Kvalifikační předpoklady vychovatelů - počet SŠ pedagogického směru + speciální pedagogika: 1 SŠ pedagogického směru: 1 4. Údaje o přijímacím řízení Školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) bylo doporučeno a na školu ve školním roce 2011/2012 nově přijato 6 žáků: o do ZŠ: 1. roč.- 2 žáci, 2. roč.- 2 žáci, 3. roč.- 1 žák o do ZŠ speciální: 4. roč.-1 žák o do přípravného stupně ZŠ speciální: 0 žáků celkem na školu v průběhu školního roku 2011/2012 bylo přijato a přestoupilo 19 žáků: o do ZŠ: 16 žáků o do ZŠ speciální: 3 žáci. Na začátku školního roku 2011/2012 byly vzhledem k počtu a složení žáků sestaveny následující třídy: mateřská škola: I., II. ZŠ Tachov: II. (1., 2. roč.), IV. (3., 4. roč.), V., VI., VII.A, VII.B, VIII., IX. ZŠ speciální Tachov: III. (2., 3., 5., 6., 8. roč.), X. (4., 9., 10. roč.) ZŠ speciální Milíře: V. (2., 4., 5., 9. roč.), VI. (5., 6., 8. roč.) Dne se uskutečnil zápis k plnění povinné školní docházky v základní škole ve školním roce 2012/2013. K zápisu do ZŠ "praktické" se nedostavil žádný zákonný zástupce se svým dítětem. Do ZŠ speciální se dostavili zákonní zástupci se 2 dětmi. Dne byl proveden dodatečný zápis 1 dítěte do ZŠ "praktické". Celkem byly do školy zapsány 3 děti k plnění povinné školní docházky.

5 Zápis do mateřské školy se uskutečnil dne K řádnému zápisu se dostavili zákonní zástupci se 3 dětmi. Další 4 děti byly zapsány do mateřské školy v dodatečném termínu. Celkem bylo do mateřské školy nově zapsáno 7 dětí. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Prospěch žáků: celkový počet dětí a žáků školy k : 123 dětí/žáků (MŠ 24 dětí, ZŠ 71 žáků, ZŠ speciální 28 žáků) prospělo: ZŠ 61 žáků, ZŠ speciální 27 žáků (celkem 88 žáků školy) prospělo s vyznamenáním: ZŠ 6 žáků (celkem 6 žáků školy) neprospělo: ZŠ 3 žáci, 1 žák ZŠ speciální z důvodu nehodnocení žáka v I. a II. pololetí školního roku (celkem 4 žáci školy) nehodnoceno: ZŠ 1 žák z důvodu plnění povinné školní docházky v zahraničí (řešeno Policií ČR, protože škola neobdržela písemné doložení plnění povinné školní docházky žáka v zahraničí z tohoto důvodu byl žák nehodnocen) Chování za I. a II. pololetí školního roku: druhý stupeň z chování 9 žáků ZŠ třetí stupeň z chování 7 žáků ZŠ, 1 žák ZŠ speciální, celkem 8 žáků školy. Docházka: docházku do mateřské školy ukončily 2 děti, odklad povinné školní docházky byl ve správním řízení uložen 6 dětem celkem bylo za školní rok žáky zameškáno vyuč. hodin, z toho je 997 neomluvených vyuč. hodin (ZŠ celkem vyuč. hodin, z toho 530 neoml. vyuč. hodin, ZŠ speciální celkem vyuč. hodin, z toho 467 neoml. vyuč. hodin), opakující se omluvená a neomluvená absence žáků školy byla řešena se zákonnými zástupci, pracovníky OSPOD a Policií ČR povinnou školní docházku ukončilo 17 žáků školy (7 žáků ZŠ speciální, 10 žáků ZŠ) povinnou školní docházku s doložkou ukončilo 12 žáků školy (4 žáci ZŠ speciální, 8 žáků ZŠ) 5 žáků školy bylo přijato na střední školu (1 žák ZŠ speciální, 4 žáci ZŠ) v dalším vzdělávání s písemným souhlasem zákonných zástupců nepokračuje 12 žáků školy (6 žáků ZŠ speciální, 6 žáků ZŠ) 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V průběhu školního roku 2011/2012 se 11 pedagogických pracovníků školy zúčastnilo 7 vzdělávacích akcí. Vzdělávací semináře byly pořádány SPC - Macháčkova 43, Plzeň, Asociací logopedů ve školství Měcholupy, NIDV Plzeň, P- centrem Střediskem primární prevence Plzeň, Vzdělávací agenturou Express a Parlamentem ČR. Pedagogičtí pracovníci ZŠ a ZŠ speciální se také zúčastnili projektu PK Plzeňský kraj - Bezpečný kraj: ebezpečnost Facebook. 1 pedagogická pracovnice ukončila magisterské studium speciální pedagogiky - učitelství na Univerzitě J. A. Komenského v Praze 1 pedagogická pracovnice ukončila vzdělávání v projektu ESF: výuka anglického jazyka pro pedagogické pracovníky mateřské školy - Cizí jazyk, klíč k velkému světu.

6 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola prezentuje úspěchy dětí/žáků v budově mateřské školy, v budově centrální školy (výstava Vv a Pv prací, výstava diplomů za sportovní úspěchy, atd.), v místním tisku, na internetových stránkách školy, a také v místní kabelové televizi. Vedení školy zakládá "Portfolio školy", ze kterého jsou patrné aktivity realizované pedagogickými pracovníky a dětmi/žáky školy v průběhu celého školního roku. Ve školním roce 2011/2012 byla škola mimořádně pověřena KÚPK OŠMS organizací krajského kola Atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních (SHM). Atletický čtyřboj (SHM) se uskutečnil dne na Městském stadionu v Tachově.. V průběhu školního roku se dále žáci zúčastnili vyhlášených soutěží, přehlídek: SHM žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních v atletice - školní, okresní, krajské a celorepublikové kolo Sportovní soutěže v rámci Asociace školních sportovních klubů, škola je členem AŠSK od Řemeslo má zlaté dno - rukodělná soutěž pro žáky a žákyně škol Plzeňského kraje Dopravní soutěž mladých cyklistů - BESIP, Ministerstvo dopravy Výstava Českého zahrádkářského svazu v Tachově - prezentace výpěstků žáků školy Podmořský svět očima dětí PAF přehlídka tvořivosti a schopností dětí s postižením - "Prostor pro duši" Střelecká liga základních škol - DDM Mraveniště Tachov Celostátní přehlídka dětské recitace ročník. Žáci byli zapojeni do projektů: Recyklohraní - školní recyklační program pořádaný pod záštitou MŠMT (škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů) Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce program KÚPK. Vedení školy vypracovalo projekt zaměřený na vzájemnou spolupráci škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Název projektu: Pozitivní sociální klima mezi školami vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - 2. ročník. Do projektu bylo zapojeno 18 žáků, kteří se ve dnech zúčastnili turistické, sportovní a pracovní aktivity ve školách v Tachově, Stříbře a Plané. Ovoce do škol - SZIF, Evropský projekt pro žáky ročníku školy Zdravá pětka - Nadační fond Albert Centra podpory inkluzivního vzdělávání - škola je partnerem projektu od školního roku 2009/2010 KPZ - Komplexní zajištění primárních a intervenčních aktivit na MŠ, ZŠ, SŠ Preventivní program Policie ČR - Ajaxův zápisník EU - peníze školám: škola vstoupila do projektu dne ČSOP Kladská - ekologické výukové programy. Pedagogičtí pracovníci v průběhu celého školního roku připravovali pro děti/žáky zajímavé soutěže, akce a tématické dny: Kreslení na chodníku - téma: Podzim očima dětí Světový den pošty Podzimní sportovní den Drakiáda Týden zdravé výživy

7 Podzimní tvoření Mikulášská besídka, projekt - Čertí škola Vánoční zpívání a vánoční besídka Hudební program ve spolupráci se ZUŠ v Tachově Recitační soutěž Karnevalový týden projekty v rámci školy spojené se "Dnem dětí", "Dnem Země", besedy s environmentální tématikou třídní projekty ZŠ speciální tématicky zaměřené (podzimní, vánoční, velikonoční) přehlídku Vv a Pv prací výzdoba školy Světový den knihy Lidice Projekt Sar Sal? - Jak se máš?. 8. Analýza školního roku 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 se ve škole vzdělávalo 123 dětí/žáků (MŠ 24 dětí, ZŠ speciální 28 žáků, ZŠ 71 žáků). Děti mateřské školy se vzdělávaly podle školního vzdělávacího programu "Školka plná povídání, poznání a radování". Žáci ročníku ZŠ se vzdělávali podle nově, pedagogickými pracovníky školy, vypracovaného Školního vzdělávacího programu Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995 zpracovaného podle RVP ZV a přílohy RVP ZV-LMP, Čj. : ZŠ/574/2007. Žáci 1., 2., 7. a 8. ročníku ZŠ speciální se vzdělávali podle nově, pedagogickými pracovníky školy, vypracovaného Školního vzdělávacího programu ZŠ speciální - Učíme se pro život, Čj.: ZŠ/130/2010. Žáci ostatních ročníků ZŠ speciální se vzdělávali podle stále platného vzdělávacího programu pomocné školy - dobíhající vzdělávací program. Nedostatky školy: Nedostatkem školy je chybějící tělocvična, zastaralé učebny pro pracovní vyučování a zastaralé vybavení v počítačové učebně pro žáky školy. Ve škole byly opět vyčleněny dvě učebny, která byly provizorní tělocvičnou pro hodinovou výuku Tv a to pouze pro klidová cvičení. Jedna učebna byla vyčleněna pro žáky ZŠ a druhá učebna pro žáky ZŠ speciální. V učebně pro žáky ZŠ speciální je umístěn relaxační bazének na klidová a relaxační cvičení, molitanová stavebnice a další rehabilitační pomůcky. Dvouhodinová výuka Tv, v zimních měsících, probíhala v pronajaté sportovní hale. Tento stav je nevyhovující a to z důvodu zaměření školy, ve které se vzdělávají žáci se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu škola ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje o.p.s. vypracovala projekt s názvem "Modernizace školy, vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vedoucí ke zkvalitnění a vyšší efektivitě vzdělávacího procesu". V projektu je řešena úprava dílen, vybudování gymnastického sálku, bezbariérové učebny, cvičného bytu a interaktivní učebny pro výuku čtení a logopedickou péči. KÚPK souhlasil s podáním žádosti školy do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci 5. výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Projekt byl podán dne Dne byla škola písemně vyrozuměna o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti projektu.

8 Dne bylo škole zasláno oznámení o důvodech zamítnutí projektu a dne bylo škole zasláno oznámení o přehodnocení projektu. Po přehodnocení byl projekt zamítnut. Škola ale dále předpokládá předložení upraveného vypracovaného projektu do nové výzvy, pokud bude opětovně vyhlášena. Pozitiva: Vstup a pokračování školy v projektu EU - peníze školám. V rámci tohoto projektu, pod názvem "Inovace vzdělávacího procesu", pedagogičtí pracovníci připravují pro žáky školy didaktické materiály. Z finančních prostředků projektu vedení školy vybudovalo novou moderní počítačovou učebnu, která je pedagogickými pracovníky školy a žáky plně využívána. Datum ukončení projektu je Pokračování v zapojování dětí/žáků školy do vyhlašovaných projektů, soutěží a přehlídek, na kterých se děti/žáci školy aktivně setkávají, komunikují, spolupracují s dětmi/žáky mateřských a základních škol běžného typu. Škola dále pokračuje v proinkluzivních aktivitách v rámci projektů, soutěží a přehlídek. Pokračování pedagogických pracovníků školy v přípravě tématických dnů. Výborná pokračující spolupráce s Odborem školství a kultury MěÚ v Tachově. Škola byla zapojena do pokračujících motivačních programů, které vyhlásilo Město Tachov a Odbor školství a kultury MěÚ v Tachově. Dva žáci školy, kteří školu reprezentovali na sportovních soutěžích byli vedením školy nominováni, úspěšně vybráni a ohodnoceni v programu "Úspěšní žáci a studenti - reprezentanti tachovských škol". Další dva žáci školy byli nominováni, úspěšně vybráni a ohodnoceni v programu "Nejúspěšnější žáci, studenti ze škol a školských zařízení v Tachově". Aktualizace internetových stránek školy, které jsou moderní, přehledné a zachycují aktivity, projekty, tématické dny mateřské školy, základní školy "praktické" a základní školy speciální. Škola pokračovala v prohlubování a zkvalitňování spolupráce se školským poradenským zařízením (SPC, PPP), OSPOD, se zákonnými zástupci žáků, Policií ČR, Revisem v Tachově, a také s DDM Mraveniště Tachov, se kterým škola dlouhodobě spolupracuje.. V rámci environmentálního vzdělávání se škola zapojovala do vyhlášených akcí a projektů jiných organizací a pokračovala také v organizování vlastních tématických dnů s environmentální tématikou. Žáci školy se zúčastnili besedy s panem Karlem Bobálem ze stanice pro handicapovaná zvířata Studánka, zapojili se do programu "Recyklohraní". V každém patře budovy školy se nacházejí kontejnery na třídění papíru, plastů a v suterénu školy je umístěn kontejner na sklo. Žáci školy se tak za pomoci pedagogických pracovníků aktivně zapojovali, v průběhu celého školního roku, do třídění odpadu. Ve školním roce 2011/2012 pokračovala údržba a opravy budovy školy, uskutečnila se výmalba celého 3. patra budovy školy a výmalba pracovních dílen. Také pokračovala údržba a opravy interiéru mateřské školy a to výměna havarijního stavu podlah ve dvou třídách mateřské školy, výmalba celého interiéru, oprava dešťových svodů a opětovné napojení do kanalizačního systému, rekonstrukce vjezdu mateřské školy. Na zahradě mateřské školy bylo opraveno pískoviště a byl vyměněn písek. Tyto investiční akce se uskutečnili za finanční podpory zřizovatele organizace. V průběhu školního roku 2011/2012 byly také zakoupeny nové didaktické pomůcky pro děti a žáky, učebnice, knihy a metodické materiály pro pedagogické pracovníky školy, keramická pec, nábytek - odpočinkové lehátko do ZŠ speciální, nový nábytek do dvou tříd mateřské školy, nové polštáře a peřiny pro spaní dětí v mateřské škole.

9 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 inspekční činnost ve škole neproběhla. 10. Základní údaje o hospodaření školy K nahlédnutí u ekonomky školy. Pedagogičtí pracovníci školy byli seznámeni s výroční zprávou o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne Mgr. Lenka Hovězáková ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Mgr.Antonín Petrů ředitel školy Říjen 2012 Obsah: TEXTOVÁ ČÁST Část I. Oddíl

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info Č. org. 10513 IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Předkládá: Mgr. Dana K u č e r o v á ředitelka školy Charakteristika školského

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 Základní škola Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a příspěvková organizace FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZDRAVÁ ŠKOLA Zprávu předkládá : Schváleno školskou radou 15. 10. 2013 :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické radě dne: Schváleno školskou radou: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah Název kapitoly strana 1. Základní údaje 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 1 I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení a zařazení vycházejících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více