Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Praha 9 Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Datum zpracování : Platnost ŠVP : 3 roky Č.j. 1/2015 ŠD 1

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. B. HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 3. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. VĚCNÉ PODMÍNKY 3.2 ŽIVOTOSPRÁVA 3.3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 3.4 ORGANIZACE CHODU V MATEŘSKÉ ŠKOLE 3.5. ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 3.6. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 3.7. SPOLÚČAST RODIČŮ 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU FILOZOFIE ŠKOLY 4.2. CÍLE A ZÁMĚRY 4.3. FORMY, METODY A PROSTŘEDKY 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 5.1. INTEGROVANÉ TEMATICKÉ BLOKY 6. EVALUAČNÍ A HODNOTÍCÍ PROCESY 7. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚÁVACÍMI POTŘEBAMI 2

3 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Mateřská škola Praha 9 Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace Zřizovatel: ÚMČ Praha 14 Adresa: Paculova 1115, Praha 9 Černý Most, Telefon: , www: IČO: Ředitelka MŠ: Zástupce ředitelky: Mgr. Andrea Benešová Zdeňka Vindušková Počet pedagogů: 9 Počet provozních pracovníků: 7 Provozní doba: 6:30-17:00 Kapacita: 112 dětí Platnost ŠVP : Datum projednání na pedagogické radě : Číslo jednací : 1/ ŠD 3

4 2.A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Paculova byla dostavěna v roce 1983 a prvně otevřena na nově vznikajícím sídlišti Černý Most. Od je MŠ v právní subjektivitě a jejím zřizovatelem je ÚMČ Praha 14. Jsme čtyřtřídní mateřskou školou nacházející se na okraji sídliště, v blízkém okolí je centrální park a rybník. Škola je velmi dobře dopravně dostupná hromadnou dopravou. V mateřské škole je zapsáno 112 dětí, v každé třídě je zapsáno 28 dětí. Počet dětí je navýšen ze zákonné normy 24 dětí na 28 výjimkou, povolenou zřizovatelem mateřské školy. Popis budovy: Budova byla postavena v roce 1983 současně s nově rostoucím sídlištěm. Je to dvoupatrová budova členěná na dvě samostatná křídla se samostatnými vchody spojenými vnitřní chodbou. V přízemí se nacházejí dvě třídy, v prvním patře také dvě třídy. Ve druhém patře je ubytovna patřící Správě majetku Prahy 14. Mateřská škola má vlastní kuchyni. V roce 2002 proběhla v budově rekonstrukce vody a sociálního zařízení, v roce 2007 byla vyměněna původní dřevěná okna za plastová a zrekonstruována střecha mateřské školy. V roce 2014 došlo k rekonstrukci sociálního zařízení a letních umýváren. V roce 2015 byla budova zateplena, opatřena novou omítkou a barevným nátěrem a ze čtyř nefunkčních teras byly zbudovány čtyři nové plnohodnotné místnosti. Každá ze čtyř tříd má vlastní třídu, hernu, šatnu a nově vzniklou místnost z nefunkčních teras, které byly zatepleny a zazděny, čím byl zvýšen prostorový komfort dětí. Ke každé třídě patří šatna učitelek a přípravna jídla. V prvním patře je kuchyně se šatnou a sklady, sborovna s učitelskou knihovnou a kancelář vedoucí školní jídelny. V přízemí technické zázemí, archiv, prádelna a mandlovna, ředitelna a v roce 2013 byla ze skladu vybudována šatna pro provozní zaměstnance. V roce 2015 byla celá budova kompletně vymalována. Školní zahrada: K budově je připojena školní zahrada se čtyřmi pískovišti a dvěma letními umývárnami, které prošly v roce 2014 rekonstrukcí. Na zahradě je množství vzrostlých stromů a zeleně, je vybavena dřevěnými herními prvky, domečkem, malým hřištěm pro míčové hry. V roce 2012 byla na zahradu instalována dvě pítka, zabezpečující pitný režim dětí v době pobytu na školní zahradě. Po rekonstrukci a zateplování v roce 2015 vznikly dvě nové malé terasy. V budoucnosti je potřebná celková rekonstrukce a revitalizace zahrady a vybavení novými herními prvky, které budou umožňovat rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 4

5 Stravování: Strava je zabezpečována vlastní školní kuchyní, která je původní. Na rok 2016 je plánována její celková rekonstrukce a modernizace. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TŘÍD Třídy jsou označeny obrázky, pro děti lehce zapamatovatelné: Lištičky, Ježečči, Veverky a Sovičky. Zároveň jsou třídy, jejich vybavení a nábytek odlišeny barevně. Třídy jsou uspořádány jako věkově stejnorodé, čemuž je uzpůsobena i výška nábytku. Každá třída má prostředí uspořádané tak, aby se tam cítily dobře jak děti, tak i učitelé Třída slouží jako pracovna i jídelna zároveň, herna je členěna na jednotlivé hrací koutky a zároveň slouží jako ložnice, nově vzniklé místnosti teprve budou postupně vybavovány. Plánujeme jednu z nich vybavit jako tělocvičnu, kde se budou děti střídat, jednu jako výtvarný ateliér, ostatní jako samostatné ložnice. Ve třídě si děti spolu s učitelkami stanovují pravidla pro společné soužití, které jsou rozmístěné ve třídě na viditelném místě, tak, aby je děti měly na očích. Součástí tříd je sociální zařízení, šatna a prostor pro ukládání lůžkovin a lehátek. Každá ze tříd má své specifické vybavení korespondující s jejím názvem. Pedagogové vytváří ve třídách společně s dětmi svou neopakovatelnou atmosféru. 5

6 2.B. HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY: Zákledem naší práce je společný prožitek TO CO PROŽIJEME, CO VYZKOUŠÍME, CO PROJDE MOZKEM I SVALY, TO JE TO CO V NÁS ZŮSTANE. TEORIE V NÁS ZANECHÁ JEN DESETINU TOHO, CO PROŽIJEME Naše zaměření : A. Výchova k odpovědnému vztahu k přírodě B. Zdravý životní styl C. Podpora emočního a sociálního vývoje dětí D. Propojení rodinné a kolektivní výchovy E. Podpora logopedické prevence ********************************************************************************************************* A) Výchova k odpovědnému vztahu k přírodě - děti jsou v přímém kontaktu s přírodou, objevují její krásy, učí se ji nejen poznávat, ale také si k ní budují pevný vztah, čímž přirozeným způsobem přejímají ekologické návyky a chování způsobem práce, prostředím, prožíváním,,,umožňujeme: ROZVÍJET A FORMOVAT kladný vztah k přírodě a přírodnímu prostředí TŘÍBIT všech pět smyslů (sluch, zrak, hmat,chuť,čich) ZAKLÁDAT POCIT ZODPOVĚDNOSTI k přírodě DÁVÁME MOŽNOST DĚTEM: - EXPERIMENTOVAT s přírodními materiály (hlína, dřevo, voda) - POZOROVAT A PEČOVAT o zvířata a rostliny - PROŽÍVAT střídání ročních období (i když prší, jdeme ven.) - PROBOUZET v dětech zvídavost a badatelský duch - BUDOVAT pocit zodpovědnosti ŠETŘÍME hodně a rádi TŘÍDÍME elektřinou teplem papírem (neustále recyklujeme, na popsané kreslíme, ty pak ještě používáme ke kašírování, a pečlivě oddělujeme od ostatního odpadu. v každé třídě máme nádoby na třídění odpadu (papír, plasty, tetrapack, elektroodpad) vše odvážíme na místa k tomu určená 6

7 STARÁME SE také pěstujeme různé druhy pokojových rostlin z různých oblastí světa seznamujeme se různými druhy zvířat VYUŽÍVÁME odpadových materiálů k rozvíjení kreativního potenciálu dětí (kartony, krabičky vše, co nemusíme vyhodit)ještě před tím, než je ekologicky zlikvidujeme okolních parků a vodních ploch k seznamování s reálnou přírodou EXPERIMENTUJEME pozorujeme, využíváme lupy, encyklopedie, sbíráme a poznáváme přírodniny, zjišťujeme vlastnosti materiálů apod. B) Zdravý životní styl Vlastním příkladem vedeme děti ke zdravému životnímu stylu jako prevenci sociálně patologických jevů CVIČÍME tělovýchovné chvilky jsou každodenní součástí programu mateřské školy zaměřujeme se na průpravné cviky, vyrovnávající špatné držení těla podporujeme každodenní pohyb venku, v případě vhodného počasí i v odpoledních hodinách JÍME ZDRAVĚ zařazujeme do jídelníčku nové druhy zdravých potravin vaříme z čerstvých surovin, nepoužíváme dochucovadla a náhražky dáváme dětem na výběr z několika druhů ovoce a zeleniny podporujeme pití vody namísto sladkých nápojů zapojili jsme se do programu Zdravá pětka C) Podpora emočního a sociálního vývoje dětí ZAMĚŘUJEME SE NA PRAVIDLA SOUŽITÍ VĚ TŘÍDĚ budujeme pravidla společně s dětmi, podporujeme pocit bezpečí důvěry POZITIVNÍ KOMUNIKACI používáme popisný jazyk, nehodnotíme, nesrovnáváme POVZBUZENÍ A UZNÁNÍ používáme konstruktivní způsob pochvaly, odměnu pozorností 7

8 ROZEZNÁVÁNÍ POCITŮ A NÁLAD učíme rozeznávat, pojmenovávat, přiznat si pocity a nálady SCHOPNOST ZVLÁDAT STRES seznamujeme s technikou želvího krunýře PODPORU VHODNÉHO CHOVÁNÍ orientace na pozitivní chování, nepoukazujeme na negativní chování, přesměrování na vhodné alternativy ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A KONFLIKTŮ- 5 kroků neverbální, verbální nápověda, zklidnění emocí, nevšímání si nežádoucího neagresivního chování, upozornění na následky D) Propojení rodinné a kolektivní výchovy ZAMĚŘUJEME SE NA PARTNERSKÝ VZTAH MEZI RODIČI A PEDAGOGEM - efektivní způsob komunikace SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ - svátky, tradice, oslavy OTEVŘENOST VŮČI RODINĚ možnost pobýt s dítětem, každodenní styk s učitelkou, třídní mail, konzultační hodiny E) Podpora logopedické prevence ZAMĚŘUJEME SE NA JAZYKOVÉ CHVILKY součást každodenního dopoledního programu RANNÍ KRUH zahájení každého dne možnost otevřených sdělení, překonávání ostychu, rozvoj schopnosti souvislého vyjadřování LOGPEDICKÝ ASISTENT prevence poruch řeči každodenní součástí programu mateřské školy jedna z učitelek je logopedickým asistentem, v rámci DVPP budou vyškoleny další učitelky (dle finančních možností školy) LOGOPEDICKÝ KROUŽEK - náprava poruch řeči prostřednictvím klinického logopeda docházejícího do mateřské školy v odpoledních hodinách formou kroužku pro děti 8

9 3. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 VĚCNÉ PODMÍNKY mateřská škola má přiměřeně velké prostory, odpovídající nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada i školní hřiště, tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity, v blízké budoucnosti plánujeme revitalizaci a zatraktivnění prostor. vybavení dětským nábytkem, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienická zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou v souladu s hygienickými předpisy. Jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídající počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Upřednostňujeme hračky rozvíjející logické a konstruktivní myšlení a tvořivost. vybavení hračkami, pomůckami a materiály je doplňováno a obnovováno dle finančních možností školy. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy ukládat. Jsou v souladu s hygienickými předpisy. děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti V roce 2015 byla zakoupena nová interaktivní tabule, která bude postupně využívána všemi třídami k podpoře rozvoje myšlení, řečových schopností., předmatematických představ a logického uvažování dětí. Byly zakoupeny antialergické lůžkoviny a nová lehátka do dvou tříd, do dvou tříd byly pořízeny nové židličky v barvě třídy. Umývárny byly vybaveny skříňkami na ručníky s držáky na kelímky v barvě třídy. Třídy byly vybaveny aquabary pro zajištění pitného režimu po celý den Sborovna, která slouží jako spisovna zástupkyně ředitelky, poskytuje dostatečné zázemí pro pedagogické pracovnice, má dostatečně obsáhlou školní knihovnu, učitelé mají k dispozici výpočetní techniku. Didaktické metodické materiály jsou průběžně doplňovány dle finančních možností školy. V obou patrech byly zbudovány kouty umožňující klidné stolování pedagogických a provozních zaměstnanců. 9

10 Záměry Vybavit místnosti nově vzniklé rekonstrukcí jako tělocvičnu, výtvarný ateliér, místnosti, které umožňují individuální i skupinové hry. Obnovit nábytek ve sborovně mateřské školy, tak, aby se zkvalitnilo zázemí pro pedagogický sbor. Zrekonstruovat školní kuchyni a zahradu mateřské školy ŽIVOTOSPRÁVA je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne v MŠ, děti mají k dispozici jak vodu, tak i čaj, v každé třídě je aquabar s vodou. Nápoje si děti samy nalévají do svých hrníčků. Na zahradě jsou instalována pítka, která zajišťují v teplých dnech pitný režim při pobytu venku. mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné časové intervaly při stravování jsou respektovány potřeby dětí, nabízíme dětem možnost výběru a volby v předškolních třídách si děti samy mohou namazat pečivo pomazánkou, děti mají možnost vybrat si z několika druhů ovoce či zeleniny, obědy si děti porcují samostatně, dle potřeb děti nikdy nenutíme do jídla (ani na žádost rodičů), vhodnou motivací se snažíme vést děti k tomu, aby alespoň ochutnaly a pak se rozhodly, zda budou dále pokračovat, či ne. Vždy vycházíme z individuality dítěte a našich znalostí o něm, přihlížíme i k přáním rodičů. Od 4 let děti jsou vedeny ke stolování pomocí příboru. je zajištěn pravidelný denní řád, který je současně natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. děti mají denně možnost pobývat na školní zahradě, otužovat se vzduchem a pohybem. Preferujeme především spontánní pohyb dle potřeb a volby dětí, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky ( mráz pod-5 stupňů, náledí, silný vítr, silný déšť, inverze, apod.) Rodiče dětí jsou upozorňováni na tyto skutečnosti a přizpůsobují oblečení dětí aktuálním podmínkám. 10

11 odpočinkové aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají cca. 30 minut, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny klidné činnosti ve třídě. Do spaní v MŠ nikdo děti nenutí! Respektujeme přání rodičů. Pracovníci školy vedou děti ke zdravému životnímu stylu jak vzdělávací nabídkou, tak osobním příkladem PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY j psychosociální podmínky jsou tvořené dobrým pracovním týmem mateřské školy, prostředím, celkovým klimatem školy součástí těchto podmínek je i podnětné prostředí, které motivuje děti k zájmu o účast na jednotlivých aktivitách. Učitelky respektují právo volby dítěte v činnostech. vytváříme takové klima školy, kde se dítě cítí bezpečně, spokojeně, kde je přijímáno takové, jaké je. nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, ve spolupráci s rodinou. Pedagogové jsou pro dítě partnerem pomocníkem a průvodcem na jeho cestě poznávání, respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. všechny děti mají v naší mateřské škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a pravidel, které jsou ve škole spoluvytvářeny. péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech, pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah spolupráce a důvěry. vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí, děti zásadně nesrovnáváme, umožňujeme jim tak vytvořit si vlastní sebepojetí 11

12 převažují pozitivní hodnocení, užíváme jazyka popisného tak, aby si dítě utvářelo svůj názor (sebepojetí) na základě sebeuvědomění, aby bylo schopno znát svou cenu. Tímto přispíváme k prevenci sociopatologických jevů. podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si, kriticky myslet. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv přátel. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany, patologických jevů) 3.4. ORGANIZACE CHODU MATEŘSKÉ ŠKOLY A) PRŮBĚH DNE V MŠ Ranní scházení Děti se scházejí do 8:00, mohou přijít po domluvě později, ale tak aby nenarušily výchovnou činnost. přivítají se s učitelkou a ostatními dětmi. pedagog pomáhá přicházejícím dětem překonávat negativní pocity z odloučení od rodičů. učitelka zjistí zdravotní stav dítěte, pomůže mu vybrat hračku, nebo mu nabídne činnost. Hlavní výchovná činnost od 8:30 Ranní Kruh děti se seznamují s tématem, povídají si o prožitcích, probíhá sdílení, řízená pohybová chvilka, zaměřená na správné držení těla, pohybové hry, neuromotoriku a senzomotoriku. svačina děti si samy berou připravené jídlo a pití, v předškolních třídách si mohou samy mazat pečivo, nalévat pití, vybrat druh ovoce, zeleniny. Výchovně vzdělávací činnost dle TVP děti si volí ve spolupráci s učitelkou, jakým způsobem budou na daném tématu pracovat, je preferována skupinová a individuální práce. Pobyt venku každodenně, vyjma nepříznivých podmínek - v tom případě se organizuje náhradní činnost ve třídě, spojená s pohybovou aktivitou. 12

13 Oběd od 11:45 děti si samy chodí pro oběd, mohou si vybrat velikost porce, přílohy děti mají možnost vzít si příbor děti nedokrmujeme, pouze můžeme poskytovat malou dopomoc. individuální požadavky řešíme ve spolupráci s rodiči a v souladu s RVP PV. Odpolední odpočinek všechny děti si jdou odpočinout na lehátka, převlékají se do pyžam krom předškoláků, děti spát nemusí, pokud nemají potřebu spánku, přibližně po 30 minutách mohou vstát a věnují se klidové činnosti (rozvíjí grafomotoriku, jemnou motoriku) za předpokladu dodržení předem stanovených pravidel čtení pohádek, poslech relaxační hudby Odpolední svačina 14:45 Odpolední hry do 17:00 zájmová činnost, kroužky hry dle volby dětí posledním dětem učitelka pomáhá překonat negativní pocity z osamění B) PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dítěte může zákonný zástupce podat v době zápisu. V případě, že mateřská škola nemá naplněnou kapacitu, jsou žádosti přijímány kdykoliv během školního roku. Zápis na příští školní rok probíhá v jarních měsících předcházejícího školního roku, zpravidla v březnu. Termín je zveřejněn vyvěšením na budově mateřské školy, na webových stránkách školy a městské části, v Listech Prahy 14. Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány k měsíci září, v případě volné kapacity i v průběhu školního roku. Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 13

14 a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si může vyzvednout během vydávání přihlášek nebo stáhnout na webových stránkách MŠ b) lékařské potvrzení o tom, zda je dítě řádně očkováno nebo potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) c) vyjádření (na žádosti o přijetí), zda se jedná o dítě se zdravotním postižením d )doklady a potvrzení, která jsou požadována pro splnění kritérii při přijímání dětí V případě, že zájem o umístění převažuje kapacitu MŠ, řídí se ředitelka kriterii přijetí, jenž jsou stanoveny před zápisem do MŠ, zveřejněny na webových stránkách a v prostorách MŠ. Rodiče si mohou podat odvolání proti rozhodnutí do 15 dnů ode dne doručení. Před zápisem si rodiče v rámci dně otevřených mají možnost projít si třídy, jsou jim zodpovězeny dotazy, tak aby měli představu o pobytu dítěte v MŠ. Třídy jsou homogenní, s počtem 28 dětí na třídu. Integrujeme i děti s postižením (ve spolupráci se speciálním pedagogickým centem a dalšími odborníky). Adaptační doba, zařazení do třídy - Adaptační doba je individuální - Při nástupu každého nového dítěte jsou s rodiči projednány a dohodnuty optimální podmínky, aby dítě přechod z domácího prostředí do prostředí MŠ co nejlépe zvládlo. - Děti se zařazují do tříd podle věku, rodiče si mohou individuálně dohodnout i jinou třídu, pokud to kapacita třídy dovoluje - Dále je rodičům nabídnuto, že mohou své dítě doprovázet a setrvat s ním, vodit je na zkrácenou dobu apod. - Máme maximální zájem o to, aby byla adaptace nenásilná. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí i rodičů, zákonných zástupců dětí, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, provoz a vnitřní režim mateřské školy, jsou dány Školním řádem, který je veřejně přístupný ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Právní subjekt je řízen ředitelkou mateřské školy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (pracovní náplně, Řád školy a jiné). Struktura řízení v mateřské škole. ŘEDITELKA statutární orgán / Zástupce ředitele

15 / / / učitelé školnice vedoucí školní jídelny / / uklízečky vedoucí kuchařka / kuchařky Ředitelka ve spolupráci s celým pedagogickým týmem vypracovává školní vzdělávací program, kterým se řídí výchovně vzdělávací činnost mateřské školy. Ve škole je zaveden funkční informační systém, jednou měsíčně pořádáme pedagogické porady, jednou za čtvrt roku společně s provozním poradou. Naší vizí do budoucna je nadále propojovat a zkvalitňovat spolupráci všech zaměstnanců MŠ.. Vedení školy ponechává pedagogům dostatek pravomocí, respektuje jejich názor a podporuje je v tvůrčí pedagogické práci. Provozní pracovnice svou prací a ochotou přispívají ke stabilitě personálního zázemí. Jsou ochotné pomoci v přípravě a organizaci dílčích projektů, slavností a jiných akcí mateřské školy, pomáhají při doprovodu dětí a při náročnějších činnostech. Odpovědnost pedagogů je daná platnými předpisy, při zajišťování náročnějších činností pomáhají provozní zaměstnanci dle příkazu ředitelky školy. Podrobně jsou tyto opatření pro bezpečnost práce rozepsané v pracovních náplních zaměstnanců. 3.6 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Kolektiv pedagogů je plně kvalifikovaný. Všechny učitelky se dále sebevzdělávají a pravidelně se účastní DVPP. Mateřská škola má celkem 15 zaměstnanců 9 pedagogických zaměstnanců 8 na celý úvazek, 1 na zkrácený úvazkem asistenta pedagoga 4 pracovnice školní jídelny 2 pracovnice provozu Jsme pracovním týmem, ve kterém pracujeme na spolupráci, důvěře, tvořivosti, toleranci, vstřícnosti 15

16 3.7 SPOLUÚČAST RODIČŮ Rodiče jsou vedeni k tomu, aby vnímali úlohu mateřské školy jako doplňující k roli rodičovské výchovy. Velmi důležitá je komunikace mezi týmem školy a rodinami. K dosažení otevřené a důvěrné komunikaci je nutné přijetí vzájemné zodpovědnosti k vytvoření dobrého partnerského vztahu. Pro vybudování efektivní komunikace mezi rodinami a týmem školy máme vypracovaných několik formálních i neformálních strategií. Již před zápisem jsou rodiče podrobně seznámeni s programem a vizí mateřské školy Při zahájení docházky jsou na třídách rodiče seznámeni s procesem individualizace. Pedagogové při osobních konzultacích podrobně vysvětlují rodičům, proč je individualizace potřebná, jak mohou oni sami přispět k lepšímu pochopení potřeb jejich dítěte. Každá třída má zřízený třídní umožňující i písemnou komunikaci mezi učitelkami a rodičem Rodiče jsou o všem důležitém informování i pomocí webu, nástěnek v šatnách. Pro rodiče připravujeme dílny s různým zaměřením, kde pracují spolu se svými dětmi, společné oslavy tradic a svátků. 16

17 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 4.1 FILOZOFIE ŠKOLY Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na všestranný harmonický rozvoj každého dítěte. Školní vzdělávací program je vytvořen tak, aby obsáhl všechny důležité oblasti života předškolního dítěte formami a metodami blízkými jeho způsobu chápání a vidění světa. Je založen především na prožitcích a prožitkovém učení. Vychází z toho, že základem veškerého poznání dítěte je hra a právě jejím prostřednictvím se dítě učí a vytváří si tak vztah k sobě a kamarádům, základním pravidlům a řádu v mateřské škole, k věcem, místu, školce, městu, rodině, k tradicím ke slovům, řeči, myšlení, řešení problémů, bezpečí, ke zdravé výživě, zdravému pohybu a vnitřní pohodě, k přírodě, ekologii. Vzdělávací program naplňuje požadavky RVP PV, vytváří elementární základy klíčových kompetencí, nezbytných z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale také pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. Za klíčové kompetence předškolního vzdělávání jsou považovány tyto kompetence: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence činnostní a občanské Tyto kompetence představují cílové stavy, k jejichž naplňování směřujeme veškeré vzdělávání a na které dále navazuje vzdělávání na vyšších stupních škol. 4.2 CÍLE A ZÁMĚRY Hlavním cílem programu je budovat základy pro postoje, znalostí a dovednosti důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti. / klíčové kompetence/ Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Mezi další dílčí cíle, které pomáhají rozvíjet tyto schopnosti, patří: - budovat odpovědný postoj k ochraně přírodě a života jako takového - kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost - rozumět svým emocím, rozpoznávat problémy a řešit je - být tvůrčí, mít představivost - podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. 17

18 Pro pedagoga z výše uvedeného vyplývá: rozumí vývoji dítěte poznává co nejlépe každé dítě prokazuje dětem úctu a respektuje jejich důstojnost pečlivě plánuje činnosti dává dětem dostatečný prostor pro jejich činnost aktivní jsou děti, pedagog poskytuje zejména podporu, těžištěm jeho práce je plánování a příprava povzbuzuje děti, aby řešily problémy vede děti k tomu, aby se navzájem respektovaly a vážily si jeden druhého je schopen dalšího profesního vzdělávání a osobního růstu 4.3 FORMY, METODY A PROSTŘEDKY Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formou představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. k rozvoji dětí s odkladem školní docházky využíváme individuálních vzdělávacích plánů Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti - zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí. Formy učení jsou založené na interaktivním procesu učitel dítě, dítě dítě, na prožitkovém a kooperativním učení s využitím všech dostupných pomůcek, které jsou k dispozici dětem tak, aby byly co nejméně závislé na pomoci dospělých. K tomuto učení je také přizpůsobeno prostředí jednotlivých tříd, které je motivující a zároveň respektující psychohygienické požadavky na osobnost dítěte. (tzv. neohrožující prostředí) 18

19 Podnětné prostředí je takové, které uvede do bdělosti celý nervový systém, které jej podněcuje, uspokojuje zvědavost, je schopno zodpovědět mnoho otázek a zadat jich ještě mnohem víc. Prostředí, které je plné možností, odráží život, překypuje tím, co není jenom natištěno na papíře. Styk s podnětným prostředím vyvolává v mozku elektrické nebo chemické stimuly, které ho podněcují k činnosti. Výsledkem je růst nervových buněk a jejich výběžků (dendritů) a zvyšování počtů synapsí (propojení neuronů). Tento růst nervové tkáně a zvýšený počet propojení poskytuje fyziologický základ lepšího fungování mozku to vede k lepší schopnosti řešit problémy, což je podstatou inteligence. 19

20 5.VZDĚLÁVACÍ OBSAH 5.1. INTEGROVANÉ TÉMATICKÉ BLOKY Tematické integrované bloky jsou naplánované dostatečně obecně, aby byly nesvazující a přesto tvořily jednotný prvek názvem i motivací ITB vycházejí z každodenního života dítěte a ze způsobu dětského vidění a poznávání světa Na základě analýzy integrovaného tematického celku z předchozího období, jsme se v týmu shodli na tom, že nám nevyhovuje časová linie uspořádání tematických bloků, která neumožňuje zařazovat témata vycházející z aktuálních situací a zájmu dětí. Školní vzdělávací program jsme nazvali podle zvířecích názvů jednotlivých tříd HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY Obsahuje tematické celky Země je naše planeta Místo kam patříme Kouzelnice příroda Ve zdravém těle zdravý duch Hrátky se zvyky a svátky Integrovaný tematický blok: ZEMĚ JE NÁŠE PLANETA Pedagogický záměr (cíl) K této myšlence směřuje záměr tematického bloku vytvářející základy pro otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Jeho cílem je seznámit děti s prostředím, ve kterém žijí a vytvářet si k němu pozitivní vztah, chápat že jedině vlastním aktivním postojem mohou prostředí chránit, zlepšovat a následně je smysluplně využívat. Smyslem témat a aktivního učení je vnímat sílu a schopnosti planety země a vnímat se jako její součást. Očekávané výstupy (kompetence) pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí. rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně. 20

21 vnímat, že svět má svůj rád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý jak svět přírody, tak i svět lidí) mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod. chápat prostorové pojmy (vpravo,vlevo,dole, nahoře, uprostřed, za, pod) apod., elementární časové pojmy (teď, dnes, včera..),orientovat se v prostoru i rovině sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi. Okruhy činností: - manipulační činnosti - jemnomotorické činnosti - kostky a konstruování - výtvarné činnosti - pracovní a sebeobslužné činnosti - literární a jazykové činnosti - badatelské činnosti - dramatické činnosti - hudební činnosti - exkurze, vycházky - činnosti k rozvoji předčtenářských dovedností - matematicko logické činnosti - pohybové činnosti Tematické okruhy např. Planeta Země, Třídíme odpady, Počasí, Vodstvo, Svět lidí., Děti celého světa, Jiné kultury apod. Integrovaný tematický blok: MÍSTO, KAM PATŘÍME Pedagogický záměr (cíl) Vytvářet vztah a pocit sounáležitosti s místem, které je naším domovem, místem, kde žijeme. Upevňovat vztah k nejbližším Chápat rodinu a přátele jako prostor pro společnou radost a posílení a kultivaci vztahů. Učit se objevovat slova mír a klid ne jako fráze, ale jako skutečné pocity ve svém životě, mít povědomí o existenci různých národů, kultur. Učit se zprostředkovávat poznaný svět svému okolí. 21

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Název a adresa ŠD Školní družina při I. základní škole, Masarykovo nám. 71, 251 01 Říčany IČO 63834448 Ředitel školy Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň Vedoucí

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Název: Objevujeme svět kolem nás

Název: Objevujeme svět kolem nás Název školy: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Č. j. D4/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: Objevujeme svět kolem nás Motto: Nemůžeme dělat velké věci, ale jen malé věci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Zelená třída Třídní učitelky: Blanka Švamberková Diana Oláhová Počet dětí ve třídě: 28 v rozmezí 3 až 6 let 6 dětí s odkladem školní docházky 13 dětí předškolního věku 9 dětí

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Objevujeme svět kolem nás aneb hledáme nové kamarády Zpracovaly: Šárka Přikrylová, vedoucí učitelka MŠ Leskovec nad Moravicí Hana Limberková, učitelka

Více