Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Praha 9 Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Datum zpracování : Platnost ŠVP : 3 roky Č.j. 1/2015 ŠD 1

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. B. HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 3. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. VĚCNÉ PODMÍNKY 3.2 ŽIVOTOSPRÁVA 3.3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 3.4 ORGANIZACE CHODU V MATEŘSKÉ ŠKOLE 3.5. ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 3.6. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 3.7. SPOLÚČAST RODIČŮ 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU FILOZOFIE ŠKOLY 4.2. CÍLE A ZÁMĚRY 4.3. FORMY, METODY A PROSTŘEDKY 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 5.1. INTEGROVANÉ TEMATICKÉ BLOKY 6. EVALUAČNÍ A HODNOTÍCÍ PROCESY 7. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚÁVACÍMI POTŘEBAMI 2

3 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Mateřská škola Praha 9 Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace Zřizovatel: ÚMČ Praha 14 Adresa: Paculova 1115, Praha 9 Černý Most, Telefon: , www: IČO: Ředitelka MŠ: Zástupce ředitelky: Mgr. Andrea Benešová Zdeňka Vindušková Počet pedagogů: 9 Počet provozních pracovníků: 7 Provozní doba: 6:30-17:00 Kapacita: 112 dětí Platnost ŠVP : Datum projednání na pedagogické radě : Číslo jednací : 1/ ŠD 3

4 2.A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Paculova byla dostavěna v roce 1983 a prvně otevřena na nově vznikajícím sídlišti Černý Most. Od je MŠ v právní subjektivitě a jejím zřizovatelem je ÚMČ Praha 14. Jsme čtyřtřídní mateřskou školou nacházející se na okraji sídliště, v blízkém okolí je centrální park a rybník. Škola je velmi dobře dopravně dostupná hromadnou dopravou. V mateřské škole je zapsáno 112 dětí, v každé třídě je zapsáno 28 dětí. Počet dětí je navýšen ze zákonné normy 24 dětí na 28 výjimkou, povolenou zřizovatelem mateřské školy. Popis budovy: Budova byla postavena v roce 1983 současně s nově rostoucím sídlištěm. Je to dvoupatrová budova členěná na dvě samostatná křídla se samostatnými vchody spojenými vnitřní chodbou. V přízemí se nacházejí dvě třídy, v prvním patře také dvě třídy. Ve druhém patře je ubytovna patřící Správě majetku Prahy 14. Mateřská škola má vlastní kuchyni. V roce 2002 proběhla v budově rekonstrukce vody a sociálního zařízení, v roce 2007 byla vyměněna původní dřevěná okna za plastová a zrekonstruována střecha mateřské školy. V roce 2014 došlo k rekonstrukci sociálního zařízení a letních umýváren. V roce 2015 byla budova zateplena, opatřena novou omítkou a barevným nátěrem a ze čtyř nefunkčních teras byly zbudovány čtyři nové plnohodnotné místnosti. Každá ze čtyř tříd má vlastní třídu, hernu, šatnu a nově vzniklou místnost z nefunkčních teras, které byly zatepleny a zazděny, čím byl zvýšen prostorový komfort dětí. Ke každé třídě patří šatna učitelek a přípravna jídla. V prvním patře je kuchyně se šatnou a sklady, sborovna s učitelskou knihovnou a kancelář vedoucí školní jídelny. V přízemí technické zázemí, archiv, prádelna a mandlovna, ředitelna a v roce 2013 byla ze skladu vybudována šatna pro provozní zaměstnance. V roce 2015 byla celá budova kompletně vymalována. Školní zahrada: K budově je připojena školní zahrada se čtyřmi pískovišti a dvěma letními umývárnami, které prošly v roce 2014 rekonstrukcí. Na zahradě je množství vzrostlých stromů a zeleně, je vybavena dřevěnými herními prvky, domečkem, malým hřištěm pro míčové hry. V roce 2012 byla na zahradu instalována dvě pítka, zabezpečující pitný režim dětí v době pobytu na školní zahradě. Po rekonstrukci a zateplování v roce 2015 vznikly dvě nové malé terasy. V budoucnosti je potřebná celková rekonstrukce a revitalizace zahrady a vybavení novými herními prvky, které budou umožňovat rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 4

5 Stravování: Strava je zabezpečována vlastní školní kuchyní, která je původní. Na rok 2016 je plánována její celková rekonstrukce a modernizace. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TŘÍD Třídy jsou označeny obrázky, pro děti lehce zapamatovatelné: Lištičky, Ježečči, Veverky a Sovičky. Zároveň jsou třídy, jejich vybavení a nábytek odlišeny barevně. Třídy jsou uspořádány jako věkově stejnorodé, čemuž je uzpůsobena i výška nábytku. Každá třída má prostředí uspořádané tak, aby se tam cítily dobře jak děti, tak i učitelé Třída slouží jako pracovna i jídelna zároveň, herna je členěna na jednotlivé hrací koutky a zároveň slouží jako ložnice, nově vzniklé místnosti teprve budou postupně vybavovány. Plánujeme jednu z nich vybavit jako tělocvičnu, kde se budou děti střídat, jednu jako výtvarný ateliér, ostatní jako samostatné ložnice. Ve třídě si děti spolu s učitelkami stanovují pravidla pro společné soužití, které jsou rozmístěné ve třídě na viditelném místě, tak, aby je děti měly na očích. Součástí tříd je sociální zařízení, šatna a prostor pro ukládání lůžkovin a lehátek. Každá ze tříd má své specifické vybavení korespondující s jejím názvem. Pedagogové vytváří ve třídách společně s dětmi svou neopakovatelnou atmosféru. 5

6 2.B. HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY: Zákledem naší práce je společný prožitek TO CO PROŽIJEME, CO VYZKOUŠÍME, CO PROJDE MOZKEM I SVALY, TO JE TO CO V NÁS ZŮSTANE. TEORIE V NÁS ZANECHÁ JEN DESETINU TOHO, CO PROŽIJEME Naše zaměření : A. Výchova k odpovědnému vztahu k přírodě B. Zdravý životní styl C. Podpora emočního a sociálního vývoje dětí D. Propojení rodinné a kolektivní výchovy E. Podpora logopedické prevence ********************************************************************************************************* A) Výchova k odpovědnému vztahu k přírodě - děti jsou v přímém kontaktu s přírodou, objevují její krásy, učí se ji nejen poznávat, ale také si k ní budují pevný vztah, čímž přirozeným způsobem přejímají ekologické návyky a chování způsobem práce, prostředím, prožíváním,,,umožňujeme: ROZVÍJET A FORMOVAT kladný vztah k přírodě a přírodnímu prostředí TŘÍBIT všech pět smyslů (sluch, zrak, hmat,chuť,čich) ZAKLÁDAT POCIT ZODPOVĚDNOSTI k přírodě DÁVÁME MOŽNOST DĚTEM: - EXPERIMENTOVAT s přírodními materiály (hlína, dřevo, voda) - POZOROVAT A PEČOVAT o zvířata a rostliny - PROŽÍVAT střídání ročních období (i když prší, jdeme ven.) - PROBOUZET v dětech zvídavost a badatelský duch - BUDOVAT pocit zodpovědnosti ŠETŘÍME hodně a rádi TŘÍDÍME elektřinou teplem papírem (neustále recyklujeme, na popsané kreslíme, ty pak ještě používáme ke kašírování, a pečlivě oddělujeme od ostatního odpadu. v každé třídě máme nádoby na třídění odpadu (papír, plasty, tetrapack, elektroodpad) vše odvážíme na místa k tomu určená 6

7 STARÁME SE také pěstujeme různé druhy pokojových rostlin z různých oblastí světa seznamujeme se různými druhy zvířat VYUŽÍVÁME odpadových materiálů k rozvíjení kreativního potenciálu dětí (kartony, krabičky vše, co nemusíme vyhodit)ještě před tím, než je ekologicky zlikvidujeme okolních parků a vodních ploch k seznamování s reálnou přírodou EXPERIMENTUJEME pozorujeme, využíváme lupy, encyklopedie, sbíráme a poznáváme přírodniny, zjišťujeme vlastnosti materiálů apod. B) Zdravý životní styl Vlastním příkladem vedeme děti ke zdravému životnímu stylu jako prevenci sociálně patologických jevů CVIČÍME tělovýchovné chvilky jsou každodenní součástí programu mateřské školy zaměřujeme se na průpravné cviky, vyrovnávající špatné držení těla podporujeme každodenní pohyb venku, v případě vhodného počasí i v odpoledních hodinách JÍME ZDRAVĚ zařazujeme do jídelníčku nové druhy zdravých potravin vaříme z čerstvých surovin, nepoužíváme dochucovadla a náhražky dáváme dětem na výběr z několika druhů ovoce a zeleniny podporujeme pití vody namísto sladkých nápojů zapojili jsme se do programu Zdravá pětka C) Podpora emočního a sociálního vývoje dětí ZAMĚŘUJEME SE NA PRAVIDLA SOUŽITÍ VĚ TŘÍDĚ budujeme pravidla společně s dětmi, podporujeme pocit bezpečí důvěry POZITIVNÍ KOMUNIKACI používáme popisný jazyk, nehodnotíme, nesrovnáváme POVZBUZENÍ A UZNÁNÍ používáme konstruktivní způsob pochvaly, odměnu pozorností 7

8 ROZEZNÁVÁNÍ POCITŮ A NÁLAD učíme rozeznávat, pojmenovávat, přiznat si pocity a nálady SCHOPNOST ZVLÁDAT STRES seznamujeme s technikou želvího krunýře PODPORU VHODNÉHO CHOVÁNÍ orientace na pozitivní chování, nepoukazujeme na negativní chování, přesměrování na vhodné alternativy ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A KONFLIKTŮ- 5 kroků neverbální, verbální nápověda, zklidnění emocí, nevšímání si nežádoucího neagresivního chování, upozornění na následky D) Propojení rodinné a kolektivní výchovy ZAMĚŘUJEME SE NA PARTNERSKÝ VZTAH MEZI RODIČI A PEDAGOGEM - efektivní způsob komunikace SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ - svátky, tradice, oslavy OTEVŘENOST VŮČI RODINĚ možnost pobýt s dítětem, každodenní styk s učitelkou, třídní mail, konzultační hodiny E) Podpora logopedické prevence ZAMĚŘUJEME SE NA JAZYKOVÉ CHVILKY součást každodenního dopoledního programu RANNÍ KRUH zahájení každého dne možnost otevřených sdělení, překonávání ostychu, rozvoj schopnosti souvislého vyjadřování LOGPEDICKÝ ASISTENT prevence poruch řeči každodenní součástí programu mateřské školy jedna z učitelek je logopedickým asistentem, v rámci DVPP budou vyškoleny další učitelky (dle finančních možností školy) LOGOPEDICKÝ KROUŽEK - náprava poruch řeči prostřednictvím klinického logopeda docházejícího do mateřské školy v odpoledních hodinách formou kroužku pro děti 8

9 3. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 VĚCNÉ PODMÍNKY mateřská škola má přiměřeně velké prostory, odpovídající nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada i školní hřiště, tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity, v blízké budoucnosti plánujeme revitalizaci a zatraktivnění prostor. vybavení dětským nábytkem, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienická zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou v souladu s hygienickými předpisy. Jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídající počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Upřednostňujeme hračky rozvíjející logické a konstruktivní myšlení a tvořivost. vybavení hračkami, pomůckami a materiály je doplňováno a obnovováno dle finančních možností školy. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy ukládat. Jsou v souladu s hygienickými předpisy. děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti V roce 2015 byla zakoupena nová interaktivní tabule, která bude postupně využívána všemi třídami k podpoře rozvoje myšlení, řečových schopností., předmatematických představ a logického uvažování dětí. Byly zakoupeny antialergické lůžkoviny a nová lehátka do dvou tříd, do dvou tříd byly pořízeny nové židličky v barvě třídy. Umývárny byly vybaveny skříňkami na ručníky s držáky na kelímky v barvě třídy. Třídy byly vybaveny aquabary pro zajištění pitného režimu po celý den Sborovna, která slouží jako spisovna zástupkyně ředitelky, poskytuje dostatečné zázemí pro pedagogické pracovnice, má dostatečně obsáhlou školní knihovnu, učitelé mají k dispozici výpočetní techniku. Didaktické metodické materiály jsou průběžně doplňovány dle finančních možností školy. V obou patrech byly zbudovány kouty umožňující klidné stolování pedagogických a provozních zaměstnanců. 9

10 Záměry Vybavit místnosti nově vzniklé rekonstrukcí jako tělocvičnu, výtvarný ateliér, místnosti, které umožňují individuální i skupinové hry. Obnovit nábytek ve sborovně mateřské školy, tak, aby se zkvalitnilo zázemí pro pedagogický sbor. Zrekonstruovat školní kuchyni a zahradu mateřské školy ŽIVOTOSPRÁVA je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne v MŠ, děti mají k dispozici jak vodu, tak i čaj, v každé třídě je aquabar s vodou. Nápoje si děti samy nalévají do svých hrníčků. Na zahradě jsou instalována pítka, která zajišťují v teplých dnech pitný režim při pobytu venku. mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné časové intervaly při stravování jsou respektovány potřeby dětí, nabízíme dětem možnost výběru a volby v předškolních třídách si děti samy mohou namazat pečivo pomazánkou, děti mají možnost vybrat si z několika druhů ovoce či zeleniny, obědy si děti porcují samostatně, dle potřeb děti nikdy nenutíme do jídla (ani na žádost rodičů), vhodnou motivací se snažíme vést děti k tomu, aby alespoň ochutnaly a pak se rozhodly, zda budou dále pokračovat, či ne. Vždy vycházíme z individuality dítěte a našich znalostí o něm, přihlížíme i k přáním rodičů. Od 4 let děti jsou vedeny ke stolování pomocí příboru. je zajištěn pravidelný denní řád, který je současně natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. děti mají denně možnost pobývat na školní zahradě, otužovat se vzduchem a pohybem. Preferujeme především spontánní pohyb dle potřeb a volby dětí, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky ( mráz pod-5 stupňů, náledí, silný vítr, silný déšť, inverze, apod.) Rodiče dětí jsou upozorňováni na tyto skutečnosti a přizpůsobují oblečení dětí aktuálním podmínkám. 10

11 odpočinkové aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají cca. 30 minut, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny klidné činnosti ve třídě. Do spaní v MŠ nikdo děti nenutí! Respektujeme přání rodičů. Pracovníci školy vedou děti ke zdravému životnímu stylu jak vzdělávací nabídkou, tak osobním příkladem PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY j psychosociální podmínky jsou tvořené dobrým pracovním týmem mateřské školy, prostředím, celkovým klimatem školy součástí těchto podmínek je i podnětné prostředí, které motivuje děti k zájmu o účast na jednotlivých aktivitách. Učitelky respektují právo volby dítěte v činnostech. vytváříme takové klima školy, kde se dítě cítí bezpečně, spokojeně, kde je přijímáno takové, jaké je. nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, ve spolupráci s rodinou. Pedagogové jsou pro dítě partnerem pomocníkem a průvodcem na jeho cestě poznávání, respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. všechny děti mají v naší mateřské škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a pravidel, které jsou ve škole spoluvytvářeny. péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech, pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah spolupráce a důvěry. vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí, děti zásadně nesrovnáváme, umožňujeme jim tak vytvořit si vlastní sebepojetí 11

12 převažují pozitivní hodnocení, užíváme jazyka popisného tak, aby si dítě utvářelo svůj názor (sebepojetí) na základě sebeuvědomění, aby bylo schopno znát svou cenu. Tímto přispíváme k prevenci sociopatologických jevů. podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si, kriticky myslet. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv přátel. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany, patologických jevů) 3.4. ORGANIZACE CHODU MATEŘSKÉ ŠKOLY A) PRŮBĚH DNE V MŠ Ranní scházení Děti se scházejí do 8:00, mohou přijít po domluvě později, ale tak aby nenarušily výchovnou činnost. přivítají se s učitelkou a ostatními dětmi. pedagog pomáhá přicházejícím dětem překonávat negativní pocity z odloučení od rodičů. učitelka zjistí zdravotní stav dítěte, pomůže mu vybrat hračku, nebo mu nabídne činnost. Hlavní výchovná činnost od 8:30 Ranní Kruh děti se seznamují s tématem, povídají si o prožitcích, probíhá sdílení, řízená pohybová chvilka, zaměřená na správné držení těla, pohybové hry, neuromotoriku a senzomotoriku. svačina děti si samy berou připravené jídlo a pití, v předškolních třídách si mohou samy mazat pečivo, nalévat pití, vybrat druh ovoce, zeleniny. Výchovně vzdělávací činnost dle TVP děti si volí ve spolupráci s učitelkou, jakým způsobem budou na daném tématu pracovat, je preferována skupinová a individuální práce. Pobyt venku každodenně, vyjma nepříznivých podmínek - v tom případě se organizuje náhradní činnost ve třídě, spojená s pohybovou aktivitou. 12

13 Oběd od 11:45 děti si samy chodí pro oběd, mohou si vybrat velikost porce, přílohy děti mají možnost vzít si příbor děti nedokrmujeme, pouze můžeme poskytovat malou dopomoc. individuální požadavky řešíme ve spolupráci s rodiči a v souladu s RVP PV. Odpolední odpočinek všechny děti si jdou odpočinout na lehátka, převlékají se do pyžam krom předškoláků, děti spát nemusí, pokud nemají potřebu spánku, přibližně po 30 minutách mohou vstát a věnují se klidové činnosti (rozvíjí grafomotoriku, jemnou motoriku) za předpokladu dodržení předem stanovených pravidel čtení pohádek, poslech relaxační hudby Odpolední svačina 14:45 Odpolední hry do 17:00 zájmová činnost, kroužky hry dle volby dětí posledním dětem učitelka pomáhá překonat negativní pocity z osamění B) PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dítěte může zákonný zástupce podat v době zápisu. V případě, že mateřská škola nemá naplněnou kapacitu, jsou žádosti přijímány kdykoliv během školního roku. Zápis na příští školní rok probíhá v jarních měsících předcházejícího školního roku, zpravidla v březnu. Termín je zveřejněn vyvěšením na budově mateřské školy, na webových stránkách školy a městské části, v Listech Prahy 14. Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány k měsíci září, v případě volné kapacity i v průběhu školního roku. Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 13

14 a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si může vyzvednout během vydávání přihlášek nebo stáhnout na webových stránkách MŠ b) lékařské potvrzení o tom, zda je dítě řádně očkováno nebo potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) c) vyjádření (na žádosti o přijetí), zda se jedná o dítě se zdravotním postižením d )doklady a potvrzení, která jsou požadována pro splnění kritérii při přijímání dětí V případě, že zájem o umístění převažuje kapacitu MŠ, řídí se ředitelka kriterii přijetí, jenž jsou stanoveny před zápisem do MŠ, zveřejněny na webových stránkách a v prostorách MŠ. Rodiče si mohou podat odvolání proti rozhodnutí do 15 dnů ode dne doručení. Před zápisem si rodiče v rámci dně otevřených mají možnost projít si třídy, jsou jim zodpovězeny dotazy, tak aby měli představu o pobytu dítěte v MŠ. Třídy jsou homogenní, s počtem 28 dětí na třídu. Integrujeme i děti s postižením (ve spolupráci se speciálním pedagogickým centem a dalšími odborníky). Adaptační doba, zařazení do třídy - Adaptační doba je individuální - Při nástupu každého nového dítěte jsou s rodiči projednány a dohodnuty optimální podmínky, aby dítě přechod z domácího prostředí do prostředí MŠ co nejlépe zvládlo. - Děti se zařazují do tříd podle věku, rodiče si mohou individuálně dohodnout i jinou třídu, pokud to kapacita třídy dovoluje - Dále je rodičům nabídnuto, že mohou své dítě doprovázet a setrvat s ním, vodit je na zkrácenou dobu apod. - Máme maximální zájem o to, aby byla adaptace nenásilná. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí i rodičů, zákonných zástupců dětí, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, provoz a vnitřní režim mateřské školy, jsou dány Školním řádem, který je veřejně přístupný ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Právní subjekt je řízen ředitelkou mateřské školy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (pracovní náplně, Řád školy a jiné). Struktura řízení v mateřské škole. ŘEDITELKA statutární orgán / Zástupce ředitele

15 / / / učitelé školnice vedoucí školní jídelny / / uklízečky vedoucí kuchařka / kuchařky Ředitelka ve spolupráci s celým pedagogickým týmem vypracovává školní vzdělávací program, kterým se řídí výchovně vzdělávací činnost mateřské školy. Ve škole je zaveden funkční informační systém, jednou měsíčně pořádáme pedagogické porady, jednou za čtvrt roku společně s provozním poradou. Naší vizí do budoucna je nadále propojovat a zkvalitňovat spolupráci všech zaměstnanců MŠ.. Vedení školy ponechává pedagogům dostatek pravomocí, respektuje jejich názor a podporuje je v tvůrčí pedagogické práci. Provozní pracovnice svou prací a ochotou přispívají ke stabilitě personálního zázemí. Jsou ochotné pomoci v přípravě a organizaci dílčích projektů, slavností a jiných akcí mateřské školy, pomáhají při doprovodu dětí a při náročnějších činnostech. Odpovědnost pedagogů je daná platnými předpisy, při zajišťování náročnějších činností pomáhají provozní zaměstnanci dle příkazu ředitelky školy. Podrobně jsou tyto opatření pro bezpečnost práce rozepsané v pracovních náplních zaměstnanců. 3.6 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Kolektiv pedagogů je plně kvalifikovaný. Všechny učitelky se dále sebevzdělávají a pravidelně se účastní DVPP. Mateřská škola má celkem 15 zaměstnanců 9 pedagogických zaměstnanců 8 na celý úvazek, 1 na zkrácený úvazkem asistenta pedagoga 4 pracovnice školní jídelny 2 pracovnice provozu Jsme pracovním týmem, ve kterém pracujeme na spolupráci, důvěře, tvořivosti, toleranci, vstřícnosti 15

16 3.7 SPOLUÚČAST RODIČŮ Rodiče jsou vedeni k tomu, aby vnímali úlohu mateřské školy jako doplňující k roli rodičovské výchovy. Velmi důležitá je komunikace mezi týmem školy a rodinami. K dosažení otevřené a důvěrné komunikaci je nutné přijetí vzájemné zodpovědnosti k vytvoření dobrého partnerského vztahu. Pro vybudování efektivní komunikace mezi rodinami a týmem školy máme vypracovaných několik formálních i neformálních strategií. Již před zápisem jsou rodiče podrobně seznámeni s programem a vizí mateřské školy Při zahájení docházky jsou na třídách rodiče seznámeni s procesem individualizace. Pedagogové při osobních konzultacích podrobně vysvětlují rodičům, proč je individualizace potřebná, jak mohou oni sami přispět k lepšímu pochopení potřeb jejich dítěte. Každá třída má zřízený třídní umožňující i písemnou komunikaci mezi učitelkami a rodičem Rodiče jsou o všem důležitém informování i pomocí webu, nástěnek v šatnách. Pro rodiče připravujeme dílny s různým zaměřením, kde pracují spolu se svými dětmi, společné oslavy tradic a svátků. 16

17 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 4.1 FILOZOFIE ŠKOLY Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na všestranný harmonický rozvoj každého dítěte. Školní vzdělávací program je vytvořen tak, aby obsáhl všechny důležité oblasti života předškolního dítěte formami a metodami blízkými jeho způsobu chápání a vidění světa. Je založen především na prožitcích a prožitkovém učení. Vychází z toho, že základem veškerého poznání dítěte je hra a právě jejím prostřednictvím se dítě učí a vytváří si tak vztah k sobě a kamarádům, základním pravidlům a řádu v mateřské škole, k věcem, místu, školce, městu, rodině, k tradicím ke slovům, řeči, myšlení, řešení problémů, bezpečí, ke zdravé výživě, zdravému pohybu a vnitřní pohodě, k přírodě, ekologii. Vzdělávací program naplňuje požadavky RVP PV, vytváří elementární základy klíčových kompetencí, nezbytných z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale také pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. Za klíčové kompetence předškolního vzdělávání jsou považovány tyto kompetence: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence činnostní a občanské Tyto kompetence představují cílové stavy, k jejichž naplňování směřujeme veškeré vzdělávání a na které dále navazuje vzdělávání na vyšších stupních škol. 4.2 CÍLE A ZÁMĚRY Hlavním cílem programu je budovat základy pro postoje, znalostí a dovednosti důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti. / klíčové kompetence/ Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Mezi další dílčí cíle, které pomáhají rozvíjet tyto schopnosti, patří: - budovat odpovědný postoj k ochraně přírodě a života jako takového - kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost - rozumět svým emocím, rozpoznávat problémy a řešit je - být tvůrčí, mít představivost - podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. 17

18 Pro pedagoga z výše uvedeného vyplývá: rozumí vývoji dítěte poznává co nejlépe každé dítě prokazuje dětem úctu a respektuje jejich důstojnost pečlivě plánuje činnosti dává dětem dostatečný prostor pro jejich činnost aktivní jsou děti, pedagog poskytuje zejména podporu, těžištěm jeho práce je plánování a příprava povzbuzuje děti, aby řešily problémy vede děti k tomu, aby se navzájem respektovaly a vážily si jeden druhého je schopen dalšího profesního vzdělávání a osobního růstu 4.3 FORMY, METODY A PROSTŘEDKY Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formou představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. k rozvoji dětí s odkladem školní docházky využíváme individuálních vzdělávacích plánů Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti - zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí. Formy učení jsou založené na interaktivním procesu učitel dítě, dítě dítě, na prožitkovém a kooperativním učení s využitím všech dostupných pomůcek, které jsou k dispozici dětem tak, aby byly co nejméně závislé na pomoci dospělých. K tomuto učení je také přizpůsobeno prostředí jednotlivých tříd, které je motivující a zároveň respektující psychohygienické požadavky na osobnost dítěte. (tzv. neohrožující prostředí) 18

19 Podnětné prostředí je takové, které uvede do bdělosti celý nervový systém, které jej podněcuje, uspokojuje zvědavost, je schopno zodpovědět mnoho otázek a zadat jich ještě mnohem víc. Prostředí, které je plné možností, odráží život, překypuje tím, co není jenom natištěno na papíře. Styk s podnětným prostředím vyvolává v mozku elektrické nebo chemické stimuly, které ho podněcují k činnosti. Výsledkem je růst nervových buněk a jejich výběžků (dendritů) a zvyšování počtů synapsí (propojení neuronů). Tento růst nervové tkáně a zvýšený počet propojení poskytuje fyziologický základ lepšího fungování mozku to vede k lepší schopnosti řešit problémy, což je podstatou inteligence. 19

20 5.VZDĚLÁVACÍ OBSAH 5.1. INTEGROVANÉ TÉMATICKÉ BLOKY Tematické integrované bloky jsou naplánované dostatečně obecně, aby byly nesvazující a přesto tvořily jednotný prvek názvem i motivací ITB vycházejí z každodenního života dítěte a ze způsobu dětského vidění a poznávání světa Na základě analýzy integrovaného tematického celku z předchozího období, jsme se v týmu shodli na tom, že nám nevyhovuje časová linie uspořádání tematických bloků, která neumožňuje zařazovat témata vycházející z aktuálních situací a zájmu dětí. Školní vzdělávací program jsme nazvali podle zvířecích názvů jednotlivých tříd HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY Obsahuje tematické celky Země je naše planeta Místo kam patříme Kouzelnice příroda Ve zdravém těle zdravý duch Hrátky se zvyky a svátky Integrovaný tematický blok: ZEMĚ JE NÁŠE PLANETA Pedagogický záměr (cíl) K této myšlence směřuje záměr tematického bloku vytvářející základy pro otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Jeho cílem je seznámit děti s prostředím, ve kterém žijí a vytvářet si k němu pozitivní vztah, chápat že jedině vlastním aktivním postojem mohou prostředí chránit, zlepšovat a následně je smysluplně využívat. Smyslem témat a aktivního učení je vnímat sílu a schopnosti planety země a vnímat se jako její součást. Očekávané výstupy (kompetence) pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí. rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně. 20

21 vnímat, že svět má svůj rád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý jak svět přírody, tak i svět lidí) mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod. chápat prostorové pojmy (vpravo,vlevo,dole, nahoře, uprostřed, za, pod) apod., elementární časové pojmy (teď, dnes, včera..),orientovat se v prostoru i rovině sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi. Okruhy činností: - manipulační činnosti - jemnomotorické činnosti - kostky a konstruování - výtvarné činnosti - pracovní a sebeobslužné činnosti - literární a jazykové činnosti - badatelské činnosti - dramatické činnosti - hudební činnosti - exkurze, vycházky - činnosti k rozvoji předčtenářských dovedností - matematicko logické činnosti - pohybové činnosti Tematické okruhy např. Planeta Země, Třídíme odpady, Počasí, Vodstvo, Svět lidí., Děti celého světa, Jiné kultury apod. Integrovaný tematický blok: MÍSTO, KAM PATŘÍME Pedagogický záměr (cíl) Vytvářet vztah a pocit sounáležitosti s místem, které je naším domovem, místem, kde žijeme. Upevňovat vztah k nejbližším Chápat rodinu a přátele jako prostor pro společnou radost a posílení a kultivaci vztahů. Učit se objevovat slova mír a klid ne jako fráze, ale jako skutečné pocity ve svém životě, mít povědomí o existenci různých národů, kultur. Učit se zprostředkovávat poznaný svět svému okolí. 21

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU Školní vzdělávací program Mateřská škola Strančice Zpracoval pedagogický kolektiv Mateřské školy Strančice Revidovaná verze č.j. MŠS-242/2015 projednána na pedagogické poradě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více