Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Praha 9 Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Datum zpracování : Platnost ŠVP : 3 roky Č.j. 1/2015 ŠD 1

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. B. HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 3. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. VĚCNÉ PODMÍNKY 3.2 ŽIVOTOSPRÁVA 3.3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 3.4 ORGANIZACE CHODU V MATEŘSKÉ ŠKOLE 3.5. ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 3.6. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 3.7. SPOLÚČAST RODIČŮ 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU FILOZOFIE ŠKOLY 4.2. CÍLE A ZÁMĚRY 4.3. FORMY, METODY A PROSTŘEDKY 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 5.1. INTEGROVANÉ TEMATICKÉ BLOKY 6. EVALUAČNÍ A HODNOTÍCÍ PROCESY 7. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚÁVACÍMI POTŘEBAMI 2

3 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Mateřská škola Praha 9 Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace Zřizovatel: ÚMČ Praha 14 Adresa: Paculova 1115, Praha 9 Černý Most, Telefon: , www: IČO: Ředitelka MŠ: Zástupce ředitelky: Mgr. Andrea Benešová Zdeňka Vindušková Počet pedagogů: 9 Počet provozních pracovníků: 7 Provozní doba: 6:30-17:00 Kapacita: 112 dětí Platnost ŠVP : Datum projednání na pedagogické radě : Číslo jednací : 1/ ŠD 3

4 2.A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Paculova byla dostavěna v roce 1983 a prvně otevřena na nově vznikajícím sídlišti Černý Most. Od je MŠ v právní subjektivitě a jejím zřizovatelem je ÚMČ Praha 14. Jsme čtyřtřídní mateřskou školou nacházející se na okraji sídliště, v blízkém okolí je centrální park a rybník. Škola je velmi dobře dopravně dostupná hromadnou dopravou. V mateřské škole je zapsáno 112 dětí, v každé třídě je zapsáno 28 dětí. Počet dětí je navýšen ze zákonné normy 24 dětí na 28 výjimkou, povolenou zřizovatelem mateřské školy. Popis budovy: Budova byla postavena v roce 1983 současně s nově rostoucím sídlištěm. Je to dvoupatrová budova členěná na dvě samostatná křídla se samostatnými vchody spojenými vnitřní chodbou. V přízemí se nacházejí dvě třídy, v prvním patře také dvě třídy. Ve druhém patře je ubytovna patřící Správě majetku Prahy 14. Mateřská škola má vlastní kuchyni. V roce 2002 proběhla v budově rekonstrukce vody a sociálního zařízení, v roce 2007 byla vyměněna původní dřevěná okna za plastová a zrekonstruována střecha mateřské školy. V roce 2014 došlo k rekonstrukci sociálního zařízení a letních umýváren. V roce 2015 byla budova zateplena, opatřena novou omítkou a barevným nátěrem a ze čtyř nefunkčních teras byly zbudovány čtyři nové plnohodnotné místnosti. Každá ze čtyř tříd má vlastní třídu, hernu, šatnu a nově vzniklou místnost z nefunkčních teras, které byly zatepleny a zazděny, čím byl zvýšen prostorový komfort dětí. Ke každé třídě patří šatna učitelek a přípravna jídla. V prvním patře je kuchyně se šatnou a sklady, sborovna s učitelskou knihovnou a kancelář vedoucí školní jídelny. V přízemí technické zázemí, archiv, prádelna a mandlovna, ředitelna a v roce 2013 byla ze skladu vybudována šatna pro provozní zaměstnance. V roce 2015 byla celá budova kompletně vymalována. Školní zahrada: K budově je připojena školní zahrada se čtyřmi pískovišti a dvěma letními umývárnami, které prošly v roce 2014 rekonstrukcí. Na zahradě je množství vzrostlých stromů a zeleně, je vybavena dřevěnými herními prvky, domečkem, malým hřištěm pro míčové hry. V roce 2012 byla na zahradu instalována dvě pítka, zabezpečující pitný režim dětí v době pobytu na školní zahradě. Po rekonstrukci a zateplování v roce 2015 vznikly dvě nové malé terasy. V budoucnosti je potřebná celková rekonstrukce a revitalizace zahrady a vybavení novými herními prvky, které budou umožňovat rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 4

5 Stravování: Strava je zabezpečována vlastní školní kuchyní, která je původní. Na rok 2016 je plánována její celková rekonstrukce a modernizace. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TŘÍD Třídy jsou označeny obrázky, pro děti lehce zapamatovatelné: Lištičky, Ježečči, Veverky a Sovičky. Zároveň jsou třídy, jejich vybavení a nábytek odlišeny barevně. Třídy jsou uspořádány jako věkově stejnorodé, čemuž je uzpůsobena i výška nábytku. Každá třída má prostředí uspořádané tak, aby se tam cítily dobře jak děti, tak i učitelé Třída slouží jako pracovna i jídelna zároveň, herna je členěna na jednotlivé hrací koutky a zároveň slouží jako ložnice, nově vzniklé místnosti teprve budou postupně vybavovány. Plánujeme jednu z nich vybavit jako tělocvičnu, kde se budou děti střídat, jednu jako výtvarný ateliér, ostatní jako samostatné ložnice. Ve třídě si děti spolu s učitelkami stanovují pravidla pro společné soužití, které jsou rozmístěné ve třídě na viditelném místě, tak, aby je děti měly na očích. Součástí tříd je sociální zařízení, šatna a prostor pro ukládání lůžkovin a lehátek. Každá ze tříd má své specifické vybavení korespondující s jejím názvem. Pedagogové vytváří ve třídách společně s dětmi svou neopakovatelnou atmosféru. 5

6 2.B. HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY: Zákledem naší práce je společný prožitek TO CO PROŽIJEME, CO VYZKOUŠÍME, CO PROJDE MOZKEM I SVALY, TO JE TO CO V NÁS ZŮSTANE. TEORIE V NÁS ZANECHÁ JEN DESETINU TOHO, CO PROŽIJEME Naše zaměření : A. Výchova k odpovědnému vztahu k přírodě B. Zdravý životní styl C. Podpora emočního a sociálního vývoje dětí D. Propojení rodinné a kolektivní výchovy E. Podpora logopedické prevence ********************************************************************************************************* A) Výchova k odpovědnému vztahu k přírodě - děti jsou v přímém kontaktu s přírodou, objevují její krásy, učí se ji nejen poznávat, ale také si k ní budují pevný vztah, čímž přirozeným způsobem přejímají ekologické návyky a chování způsobem práce, prostředím, prožíváním,,,umožňujeme: ROZVÍJET A FORMOVAT kladný vztah k přírodě a přírodnímu prostředí TŘÍBIT všech pět smyslů (sluch, zrak, hmat,chuť,čich) ZAKLÁDAT POCIT ZODPOVĚDNOSTI k přírodě DÁVÁME MOŽNOST DĚTEM: - EXPERIMENTOVAT s přírodními materiály (hlína, dřevo, voda) - POZOROVAT A PEČOVAT o zvířata a rostliny - PROŽÍVAT střídání ročních období (i když prší, jdeme ven.) - PROBOUZET v dětech zvídavost a badatelský duch - BUDOVAT pocit zodpovědnosti ŠETŘÍME hodně a rádi TŘÍDÍME elektřinou teplem papírem (neustále recyklujeme, na popsané kreslíme, ty pak ještě používáme ke kašírování, a pečlivě oddělujeme od ostatního odpadu. v každé třídě máme nádoby na třídění odpadu (papír, plasty, tetrapack, elektroodpad) vše odvážíme na místa k tomu určená 6

7 STARÁME SE také pěstujeme různé druhy pokojových rostlin z různých oblastí světa seznamujeme se různými druhy zvířat VYUŽÍVÁME odpadových materiálů k rozvíjení kreativního potenciálu dětí (kartony, krabičky vše, co nemusíme vyhodit)ještě před tím, než je ekologicky zlikvidujeme okolních parků a vodních ploch k seznamování s reálnou přírodou EXPERIMENTUJEME pozorujeme, využíváme lupy, encyklopedie, sbíráme a poznáváme přírodniny, zjišťujeme vlastnosti materiálů apod. B) Zdravý životní styl Vlastním příkladem vedeme děti ke zdravému životnímu stylu jako prevenci sociálně patologických jevů CVIČÍME tělovýchovné chvilky jsou každodenní součástí programu mateřské školy zaměřujeme se na průpravné cviky, vyrovnávající špatné držení těla podporujeme každodenní pohyb venku, v případě vhodného počasí i v odpoledních hodinách JÍME ZDRAVĚ zařazujeme do jídelníčku nové druhy zdravých potravin vaříme z čerstvých surovin, nepoužíváme dochucovadla a náhražky dáváme dětem na výběr z několika druhů ovoce a zeleniny podporujeme pití vody namísto sladkých nápojů zapojili jsme se do programu Zdravá pětka C) Podpora emočního a sociálního vývoje dětí ZAMĚŘUJEME SE NA PRAVIDLA SOUŽITÍ VĚ TŘÍDĚ budujeme pravidla společně s dětmi, podporujeme pocit bezpečí důvěry POZITIVNÍ KOMUNIKACI používáme popisný jazyk, nehodnotíme, nesrovnáváme POVZBUZENÍ A UZNÁNÍ používáme konstruktivní způsob pochvaly, odměnu pozorností 7

8 ROZEZNÁVÁNÍ POCITŮ A NÁLAD učíme rozeznávat, pojmenovávat, přiznat si pocity a nálady SCHOPNOST ZVLÁDAT STRES seznamujeme s technikou želvího krunýře PODPORU VHODNÉHO CHOVÁNÍ orientace na pozitivní chování, nepoukazujeme na negativní chování, přesměrování na vhodné alternativy ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A KONFLIKTŮ- 5 kroků neverbální, verbální nápověda, zklidnění emocí, nevšímání si nežádoucího neagresivního chování, upozornění na následky D) Propojení rodinné a kolektivní výchovy ZAMĚŘUJEME SE NA PARTNERSKÝ VZTAH MEZI RODIČI A PEDAGOGEM - efektivní způsob komunikace SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ - svátky, tradice, oslavy OTEVŘENOST VŮČI RODINĚ možnost pobýt s dítětem, každodenní styk s učitelkou, třídní mail, konzultační hodiny E) Podpora logopedické prevence ZAMĚŘUJEME SE NA JAZYKOVÉ CHVILKY součást každodenního dopoledního programu RANNÍ KRUH zahájení každého dne možnost otevřených sdělení, překonávání ostychu, rozvoj schopnosti souvislého vyjadřování LOGPEDICKÝ ASISTENT prevence poruch řeči každodenní součástí programu mateřské školy jedna z učitelek je logopedickým asistentem, v rámci DVPP budou vyškoleny další učitelky (dle finančních možností školy) LOGOPEDICKÝ KROUŽEK - náprava poruch řeči prostřednictvím klinického logopeda docházejícího do mateřské školy v odpoledních hodinách formou kroužku pro děti 8

9 3. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 VĚCNÉ PODMÍNKY mateřská škola má přiměřeně velké prostory, odpovídající nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada i školní hřiště, tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity, v blízké budoucnosti plánujeme revitalizaci a zatraktivnění prostor. vybavení dětským nábytkem, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienická zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou v souladu s hygienickými předpisy. Jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídající počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Upřednostňujeme hračky rozvíjející logické a konstruktivní myšlení a tvořivost. vybavení hračkami, pomůckami a materiály je doplňováno a obnovováno dle finančních možností školy. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy ukládat. Jsou v souladu s hygienickými předpisy. děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti V roce 2015 byla zakoupena nová interaktivní tabule, která bude postupně využívána všemi třídami k podpoře rozvoje myšlení, řečových schopností., předmatematických představ a logického uvažování dětí. Byly zakoupeny antialergické lůžkoviny a nová lehátka do dvou tříd, do dvou tříd byly pořízeny nové židličky v barvě třídy. Umývárny byly vybaveny skříňkami na ručníky s držáky na kelímky v barvě třídy. Třídy byly vybaveny aquabary pro zajištění pitného režimu po celý den Sborovna, která slouží jako spisovna zástupkyně ředitelky, poskytuje dostatečné zázemí pro pedagogické pracovnice, má dostatečně obsáhlou školní knihovnu, učitelé mají k dispozici výpočetní techniku. Didaktické metodické materiály jsou průběžně doplňovány dle finančních možností školy. V obou patrech byly zbudovány kouty umožňující klidné stolování pedagogických a provozních zaměstnanců. 9

10 Záměry Vybavit místnosti nově vzniklé rekonstrukcí jako tělocvičnu, výtvarný ateliér, místnosti, které umožňují individuální i skupinové hry. Obnovit nábytek ve sborovně mateřské školy, tak, aby se zkvalitnilo zázemí pro pedagogický sbor. Zrekonstruovat školní kuchyni a zahradu mateřské školy ŽIVOTOSPRÁVA je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne v MŠ, děti mají k dispozici jak vodu, tak i čaj, v každé třídě je aquabar s vodou. Nápoje si děti samy nalévají do svých hrníčků. Na zahradě jsou instalována pítka, která zajišťují v teplých dnech pitný režim při pobytu venku. mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné časové intervaly při stravování jsou respektovány potřeby dětí, nabízíme dětem možnost výběru a volby v předškolních třídách si děti samy mohou namazat pečivo pomazánkou, děti mají možnost vybrat si z několika druhů ovoce či zeleniny, obědy si děti porcují samostatně, dle potřeb děti nikdy nenutíme do jídla (ani na žádost rodičů), vhodnou motivací se snažíme vést děti k tomu, aby alespoň ochutnaly a pak se rozhodly, zda budou dále pokračovat, či ne. Vždy vycházíme z individuality dítěte a našich znalostí o něm, přihlížíme i k přáním rodičů. Od 4 let děti jsou vedeny ke stolování pomocí příboru. je zajištěn pravidelný denní řád, který je současně natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. děti mají denně možnost pobývat na školní zahradě, otužovat se vzduchem a pohybem. Preferujeme především spontánní pohyb dle potřeb a volby dětí, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky ( mráz pod-5 stupňů, náledí, silný vítr, silný déšť, inverze, apod.) Rodiče dětí jsou upozorňováni na tyto skutečnosti a přizpůsobují oblečení dětí aktuálním podmínkám. 10

11 odpočinkové aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají cca. 30 minut, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny klidné činnosti ve třídě. Do spaní v MŠ nikdo děti nenutí! Respektujeme přání rodičů. Pracovníci školy vedou děti ke zdravému životnímu stylu jak vzdělávací nabídkou, tak osobním příkladem PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY j psychosociální podmínky jsou tvořené dobrým pracovním týmem mateřské školy, prostředím, celkovým klimatem školy součástí těchto podmínek je i podnětné prostředí, které motivuje děti k zájmu o účast na jednotlivých aktivitách. Učitelky respektují právo volby dítěte v činnostech. vytváříme takové klima školy, kde se dítě cítí bezpečně, spokojeně, kde je přijímáno takové, jaké je. nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, ve spolupráci s rodinou. Pedagogové jsou pro dítě partnerem pomocníkem a průvodcem na jeho cestě poznávání, respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. všechny děti mají v naší mateřské škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a pravidel, které jsou ve škole spoluvytvářeny. péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech, pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah spolupráce a důvěry. vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí, děti zásadně nesrovnáváme, umožňujeme jim tak vytvořit si vlastní sebepojetí 11

12 převažují pozitivní hodnocení, užíváme jazyka popisného tak, aby si dítě utvářelo svůj názor (sebepojetí) na základě sebeuvědomění, aby bylo schopno znát svou cenu. Tímto přispíváme k prevenci sociopatologických jevů. podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si, kriticky myslet. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv přátel. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany, patologických jevů) 3.4. ORGANIZACE CHODU MATEŘSKÉ ŠKOLY A) PRŮBĚH DNE V MŠ Ranní scházení Děti se scházejí do 8:00, mohou přijít po domluvě později, ale tak aby nenarušily výchovnou činnost. přivítají se s učitelkou a ostatními dětmi. pedagog pomáhá přicházejícím dětem překonávat negativní pocity z odloučení od rodičů. učitelka zjistí zdravotní stav dítěte, pomůže mu vybrat hračku, nebo mu nabídne činnost. Hlavní výchovná činnost od 8:30 Ranní Kruh děti se seznamují s tématem, povídají si o prožitcích, probíhá sdílení, řízená pohybová chvilka, zaměřená na správné držení těla, pohybové hry, neuromotoriku a senzomotoriku. svačina děti si samy berou připravené jídlo a pití, v předškolních třídách si mohou samy mazat pečivo, nalévat pití, vybrat druh ovoce, zeleniny. Výchovně vzdělávací činnost dle TVP děti si volí ve spolupráci s učitelkou, jakým způsobem budou na daném tématu pracovat, je preferována skupinová a individuální práce. Pobyt venku každodenně, vyjma nepříznivých podmínek - v tom případě se organizuje náhradní činnost ve třídě, spojená s pohybovou aktivitou. 12

13 Oběd od 11:45 děti si samy chodí pro oběd, mohou si vybrat velikost porce, přílohy děti mají možnost vzít si příbor děti nedokrmujeme, pouze můžeme poskytovat malou dopomoc. individuální požadavky řešíme ve spolupráci s rodiči a v souladu s RVP PV. Odpolední odpočinek všechny děti si jdou odpočinout na lehátka, převlékají se do pyžam krom předškoláků, děti spát nemusí, pokud nemají potřebu spánku, přibližně po 30 minutách mohou vstát a věnují se klidové činnosti (rozvíjí grafomotoriku, jemnou motoriku) za předpokladu dodržení předem stanovených pravidel čtení pohádek, poslech relaxační hudby Odpolední svačina 14:45 Odpolední hry do 17:00 zájmová činnost, kroužky hry dle volby dětí posledním dětem učitelka pomáhá překonat negativní pocity z osamění B) PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dítěte může zákonný zástupce podat v době zápisu. V případě, že mateřská škola nemá naplněnou kapacitu, jsou žádosti přijímány kdykoliv během školního roku. Zápis na příští školní rok probíhá v jarních měsících předcházejícího školního roku, zpravidla v březnu. Termín je zveřejněn vyvěšením na budově mateřské školy, na webových stránkách školy a městské části, v Listech Prahy 14. Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány k měsíci září, v případě volné kapacity i v průběhu školního roku. Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 13

14 a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si může vyzvednout během vydávání přihlášek nebo stáhnout na webových stránkách MŠ b) lékařské potvrzení o tom, zda je dítě řádně očkováno nebo potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) c) vyjádření (na žádosti o přijetí), zda se jedná o dítě se zdravotním postižením d )doklady a potvrzení, která jsou požadována pro splnění kritérii při přijímání dětí V případě, že zájem o umístění převažuje kapacitu MŠ, řídí se ředitelka kriterii přijetí, jenž jsou stanoveny před zápisem do MŠ, zveřejněny na webových stránkách a v prostorách MŠ. Rodiče si mohou podat odvolání proti rozhodnutí do 15 dnů ode dne doručení. Před zápisem si rodiče v rámci dně otevřených mají možnost projít si třídy, jsou jim zodpovězeny dotazy, tak aby měli představu o pobytu dítěte v MŠ. Třídy jsou homogenní, s počtem 28 dětí na třídu. Integrujeme i děti s postižením (ve spolupráci se speciálním pedagogickým centem a dalšími odborníky). Adaptační doba, zařazení do třídy - Adaptační doba je individuální - Při nástupu každého nového dítěte jsou s rodiči projednány a dohodnuty optimální podmínky, aby dítě přechod z domácího prostředí do prostředí MŠ co nejlépe zvládlo. - Děti se zařazují do tříd podle věku, rodiče si mohou individuálně dohodnout i jinou třídu, pokud to kapacita třídy dovoluje - Dále je rodičům nabídnuto, že mohou své dítě doprovázet a setrvat s ním, vodit je na zkrácenou dobu apod. - Máme maximální zájem o to, aby byla adaptace nenásilná. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí i rodičů, zákonných zástupců dětí, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, provoz a vnitřní režim mateřské školy, jsou dány Školním řádem, který je veřejně přístupný ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Právní subjekt je řízen ředitelkou mateřské školy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (pracovní náplně, Řád školy a jiné). Struktura řízení v mateřské škole. ŘEDITELKA statutární orgán / Zástupce ředitele

15 / / / učitelé školnice vedoucí školní jídelny / / uklízečky vedoucí kuchařka / kuchařky Ředitelka ve spolupráci s celým pedagogickým týmem vypracovává školní vzdělávací program, kterým se řídí výchovně vzdělávací činnost mateřské školy. Ve škole je zaveden funkční informační systém, jednou měsíčně pořádáme pedagogické porady, jednou za čtvrt roku společně s provozním poradou. Naší vizí do budoucna je nadále propojovat a zkvalitňovat spolupráci všech zaměstnanců MŠ.. Vedení školy ponechává pedagogům dostatek pravomocí, respektuje jejich názor a podporuje je v tvůrčí pedagogické práci. Provozní pracovnice svou prací a ochotou přispívají ke stabilitě personálního zázemí. Jsou ochotné pomoci v přípravě a organizaci dílčích projektů, slavností a jiných akcí mateřské školy, pomáhají při doprovodu dětí a při náročnějších činnostech. Odpovědnost pedagogů je daná platnými předpisy, při zajišťování náročnějších činností pomáhají provozní zaměstnanci dle příkazu ředitelky školy. Podrobně jsou tyto opatření pro bezpečnost práce rozepsané v pracovních náplních zaměstnanců. 3.6 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Kolektiv pedagogů je plně kvalifikovaný. Všechny učitelky se dále sebevzdělávají a pravidelně se účastní DVPP. Mateřská škola má celkem 15 zaměstnanců 9 pedagogických zaměstnanců 8 na celý úvazek, 1 na zkrácený úvazkem asistenta pedagoga 4 pracovnice školní jídelny 2 pracovnice provozu Jsme pracovním týmem, ve kterém pracujeme na spolupráci, důvěře, tvořivosti, toleranci, vstřícnosti 15

16 3.7 SPOLUÚČAST RODIČŮ Rodiče jsou vedeni k tomu, aby vnímali úlohu mateřské školy jako doplňující k roli rodičovské výchovy. Velmi důležitá je komunikace mezi týmem školy a rodinami. K dosažení otevřené a důvěrné komunikaci je nutné přijetí vzájemné zodpovědnosti k vytvoření dobrého partnerského vztahu. Pro vybudování efektivní komunikace mezi rodinami a týmem školy máme vypracovaných několik formálních i neformálních strategií. Již před zápisem jsou rodiče podrobně seznámeni s programem a vizí mateřské školy Při zahájení docházky jsou na třídách rodiče seznámeni s procesem individualizace. Pedagogové při osobních konzultacích podrobně vysvětlují rodičům, proč je individualizace potřebná, jak mohou oni sami přispět k lepšímu pochopení potřeb jejich dítěte. Každá třída má zřízený třídní umožňující i písemnou komunikaci mezi učitelkami a rodičem Rodiče jsou o všem důležitém informování i pomocí webu, nástěnek v šatnách. Pro rodiče připravujeme dílny s různým zaměřením, kde pracují spolu se svými dětmi, společné oslavy tradic a svátků. 16

17 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 4.1 FILOZOFIE ŠKOLY Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na všestranný harmonický rozvoj každého dítěte. Školní vzdělávací program je vytvořen tak, aby obsáhl všechny důležité oblasti života předškolního dítěte formami a metodami blízkými jeho způsobu chápání a vidění světa. Je založen především na prožitcích a prožitkovém učení. Vychází z toho, že základem veškerého poznání dítěte je hra a právě jejím prostřednictvím se dítě učí a vytváří si tak vztah k sobě a kamarádům, základním pravidlům a řádu v mateřské škole, k věcem, místu, školce, městu, rodině, k tradicím ke slovům, řeči, myšlení, řešení problémů, bezpečí, ke zdravé výživě, zdravému pohybu a vnitřní pohodě, k přírodě, ekologii. Vzdělávací program naplňuje požadavky RVP PV, vytváří elementární základy klíčových kompetencí, nezbytných z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale také pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. Za klíčové kompetence předškolního vzdělávání jsou považovány tyto kompetence: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence činnostní a občanské Tyto kompetence představují cílové stavy, k jejichž naplňování směřujeme veškeré vzdělávání a na které dále navazuje vzdělávání na vyšších stupních škol. 4.2 CÍLE A ZÁMĚRY Hlavním cílem programu je budovat základy pro postoje, znalostí a dovednosti důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti. / klíčové kompetence/ Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Mezi další dílčí cíle, které pomáhají rozvíjet tyto schopnosti, patří: - budovat odpovědný postoj k ochraně přírodě a života jako takového - kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost - rozumět svým emocím, rozpoznávat problémy a řešit je - být tvůrčí, mít představivost - podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. 17

18 Pro pedagoga z výše uvedeného vyplývá: rozumí vývoji dítěte poznává co nejlépe každé dítě prokazuje dětem úctu a respektuje jejich důstojnost pečlivě plánuje činnosti dává dětem dostatečný prostor pro jejich činnost aktivní jsou děti, pedagog poskytuje zejména podporu, těžištěm jeho práce je plánování a příprava povzbuzuje děti, aby řešily problémy vede děti k tomu, aby se navzájem respektovaly a vážily si jeden druhého je schopen dalšího profesního vzdělávání a osobního růstu 4.3 FORMY, METODY A PROSTŘEDKY Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formou představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. k rozvoji dětí s odkladem školní docházky využíváme individuálních vzdělávacích plánů Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti - zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí. Formy učení jsou založené na interaktivním procesu učitel dítě, dítě dítě, na prožitkovém a kooperativním učení s využitím všech dostupných pomůcek, které jsou k dispozici dětem tak, aby byly co nejméně závislé na pomoci dospělých. K tomuto učení je také přizpůsobeno prostředí jednotlivých tříd, které je motivující a zároveň respektující psychohygienické požadavky na osobnost dítěte. (tzv. neohrožující prostředí) 18

19 Podnětné prostředí je takové, které uvede do bdělosti celý nervový systém, které jej podněcuje, uspokojuje zvědavost, je schopno zodpovědět mnoho otázek a zadat jich ještě mnohem víc. Prostředí, které je plné možností, odráží život, překypuje tím, co není jenom natištěno na papíře. Styk s podnětným prostředím vyvolává v mozku elektrické nebo chemické stimuly, které ho podněcují k činnosti. Výsledkem je růst nervových buněk a jejich výběžků (dendritů) a zvyšování počtů synapsí (propojení neuronů). Tento růst nervové tkáně a zvýšený počet propojení poskytuje fyziologický základ lepšího fungování mozku to vede k lepší schopnosti řešit problémy, což je podstatou inteligence. 19

20 5.VZDĚLÁVACÍ OBSAH 5.1. INTEGROVANÉ TÉMATICKÉ BLOKY Tematické integrované bloky jsou naplánované dostatečně obecně, aby byly nesvazující a přesto tvořily jednotný prvek názvem i motivací ITB vycházejí z každodenního života dítěte a ze způsobu dětského vidění a poznávání světa Na základě analýzy integrovaného tematického celku z předchozího období, jsme se v týmu shodli na tom, že nám nevyhovuje časová linie uspořádání tematických bloků, která neumožňuje zařazovat témata vycházející z aktuálních situací a zájmu dětí. Školní vzdělávací program jsme nazvali podle zvířecích názvů jednotlivých tříd HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY Obsahuje tematické celky Země je naše planeta Místo kam patříme Kouzelnice příroda Ve zdravém těle zdravý duch Hrátky se zvyky a svátky Integrovaný tematický blok: ZEMĚ JE NÁŠE PLANETA Pedagogický záměr (cíl) K této myšlence směřuje záměr tematického bloku vytvářející základy pro otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Jeho cílem je seznámit děti s prostředím, ve kterém žijí a vytvářet si k němu pozitivní vztah, chápat že jedině vlastním aktivním postojem mohou prostředí chránit, zlepšovat a následně je smysluplně využívat. Smyslem témat a aktivního učení je vnímat sílu a schopnosti planety země a vnímat se jako její součást. Očekávané výstupy (kompetence) pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí. rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně. 20

21 vnímat, že svět má svůj rád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý jak svět přírody, tak i svět lidí) mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod. chápat prostorové pojmy (vpravo,vlevo,dole, nahoře, uprostřed, za, pod) apod., elementární časové pojmy (teď, dnes, včera..),orientovat se v prostoru i rovině sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi. Okruhy činností: - manipulační činnosti - jemnomotorické činnosti - kostky a konstruování - výtvarné činnosti - pracovní a sebeobslužné činnosti - literární a jazykové činnosti - badatelské činnosti - dramatické činnosti - hudební činnosti - exkurze, vycházky - činnosti k rozvoji předčtenářských dovedností - matematicko logické činnosti - pohybové činnosti Tematické okruhy např. Planeta Země, Třídíme odpady, Počasí, Vodstvo, Svět lidí., Děti celého světa, Jiné kultury apod. Integrovaný tematický blok: MÍSTO, KAM PATŘÍME Pedagogický záměr (cíl) Vytvářet vztah a pocit sounáležitosti s místem, které je naším domovem, místem, kde žijeme. Upevňovat vztah k nejbližším Chápat rodinu a přátele jako prostor pro společnou radost a posílení a kultivaci vztahů. Učit se objevovat slova mír a klid ne jako fráze, ale jako skutečné pocity ve svém životě, mít povědomí o existenci různých národů, kultur. Učit se zprostředkovávat poznaný svět svému okolí. 21

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT motto: Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odejdeš.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j.

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j. Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: 1. 9. 2015 Č.j.: 71/15 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

pro předškolní vzdělávání Motto:

pro předškolní vzdělávání Motto: pro předškolní vzdělávání Motto: Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum Obsah ŠVP pro PV 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace MŠ Vrablovec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Školka plná pohody Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2012-2015 Téma školního vzdělávacího programu: ROK S POHÁDKOU Zpracoval: Lada

Více