V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/ dne s účinnstí d Základní škla a Mateřská škla Neplachvice, kres Opava, příspěvkvá rganizace

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa škly: Základní škla a Mateřská škla Neplachvice, kres Opava, příspěvkvá rganizace, Šklní 199, Neplachvice Sídl mateřské škly: Kstelní 42, Neplachvice Ředitelka škly: PaedDr. Ivana Pavlíkvá Zástupkyně ředitelky: Mgr. Štěpánka Matějkvá Veducí učitelka mateřské škly: Lenka Grčicvá Kntakty: Telefn základní škla: , mbil Telefn mateřská škla: , mbil Web: Zřizvatel: OÚ Neplachvice, Na Návsi 16, Neplachvice Telefn: , mbil ŠVP zpracvala Lenka Grčicvá, veducí učitelka mateřské škly PaedDr. Ivana Pavlíkvá ředitelka škly Lenka Grčicvá veducí učitelka mateřské škly

3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škla náleží příspěvkvé rganizaci, jejíž sučástí je dále základní škla, šklní družina a šklní jídelna. Sídlí v samstatné, starší, ale prstrné budvě v hrní části bce Neplachvice. K budvě přiléhá šklní zahrada. Plha škly umžňuje nejen aktivity dětí na šklní zahradě, ale také pznávací vycházky d klní přírdy. Mateřská škla je jedntřídní s hetergenní skupinu dětí. Kapacita škly je 28 dětí ve věkvém slžení 2,5-7 let. Není překrčen stanvený pčet dětí ve třídě. HISTORIE ŠKOLY Mateřská škla v Neplachvicích byla zalžena maticí pavsku rku Umístěna byla v budvě becné škly. Skládala se z jedné učebny a letníh cvičiště. V prvním rce půsbení byl d škly zapsán 36 dětí. P válce, pčátkem 20. let škla zanikla. P pětném tevření mateřské škly v ní byl zapsán 42 dětí, pd vedením řídícíh učitele pana Kuzníka. Správa mateřské škly byla samstatněna v rce D rku 1977 sídlila mateřská škla v budvě základní škly splu se dvěma třídami ZŠ. P vybudvání a tevření nvé ZŠ zůstala v budvě jen škla mateřská. V rce 1978 byly prstry p základní škle upraveny pr účely mateřské škly. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VĚCNÉ VYBAVENÍ Třída v prvním patře, která služí k rannímu scházení dětí a ve které trávíme dpledne je celplšně pkryta kbercem, vybavena nvým dětským funkčním a barevným nábytkem, který umžňuje dětem brát si a uklízet samstatně hračky a pmůcky; dětskými stly a židličkami dvu rzměrů; hracími kutky, výtvarným kutkem, pianem, pmůckami ke cvičení a kutkem pr lgpedicku prevenci. Třída v přízemí je využita i jak jídelna. V místech určených pr činnsti dětí jsu pkladeny dětské tematické kberce, zbytek třídy je z hygienických důvdů pkladen linem. Třída je rvněž vybavena nvějším dětským nábytkem, který splňuje funkčnst a terapeutickým bazénkem s míčky. Třídu využíváme bzvláště v dpledních hdinách, při rzcházení dětí, abychm byly v kntaktu s rdiči. Lžnice v prvním patře je celplšně pkryta kbercem, vybavena lehátky a nábytkvu stěnu, která služí k umístění učebních pmůcek. Lžnici využíváme k dpčinkvým činnstem, cvičení a dalším činnstem, které vyplývají z aktuálních ptřeb.

4 Sciální zařízení na mezischdí tvří 5 dětských umyvadel. 5 dětských záchdků je ddělen zástěnami, každé dítě má svůj dětský věšák s ručníkem. Sciální zařízení v přízemí využíváme bzvláště při pbytu na zahradě, tvří jej 3 dětské záchdky a 4 dětská umyvadla. Děti se zde utírají jednrázvými papírvými ručníky. Šatna v přízemí je vybavena šatnvými blky, každé dítě má 2 věšáky, bty děti dkládají na kberec pkladený v chdbě. Většina vnitřníh materiálníh vybavení mateřské škly je nvějšíh charakteru, vyhvujícíh pr vzdělávání předšklních dětí. Finanční prstředky na materiální vybavení a prvz jsu hrazeny z finančníh rzpčtu zřizvatele OÚ Neplachvice. D rzpčtu jsu zapčteny finanční příspěvky rdičů frmu Úplaty pr předšklní vzdělávání. ŽIVOTOSPRÁVA Mateřská škla nemá kuchyň, jídl je přivážen v celnerezvých termprtech. Stravu dětem zajišťuje Šklní jídelna při ZŠ a MŠ Neplachvice. Každý týden se bjevuje v jídelníčku dětí čerstvá zelenina i vce. Dětem je pskytvána plnhdntná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Skladba jídelníčku je nepřetržitě vyvěšena na nástěnce v mateřské škle a na internetvých stránkách škly. Jsu ddržvány technlgie přípravy pkrmů a nápjů. Mezi jedntlivými jídly je ddržván tříhdinvý interval. Děti d jídla nenutíme, snažíme se, aby vše alespň chutnaly a učily se tak zdravému stravvání. Tříleté děti jedí lžící, starší děti vedeme pstupně k pužívání příbru. P stlvání si děti samstatně dnášejí své pužité nádbí na míst k tmu určené. Během celéh dne je pr děti zajištěn pitný režim. Děti mají mžnst vybrat si z variant čaj, vcný nápj, čistá vda. K dispzici mají knvice s uvedenými nápji a hrníčky na stjáncích; starší děti se bsluhují samy, mladší za pmci učitelky či starších dětí. Pití je průběžně dplňván, před pbytem venku se jdu napít všechny děti. V teplých dnech mají děti stejnu mžnst pití na šklní zahradě. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY- PSYCHOHYGIENA Vytváříme pr děti vstřícné klima, pr spkjený, bezpečný a phdvý pcit v prstředí naší mateřské škly. Všechny děti mají stejná práva, mžnsti i pvinnsti. Nikd není zvýhdňván, či znevýhdňván. Akceptujeme vývjvé ptřeby dětí, ptřeby dpčinku,

5 kratší schpnst udržet pzrnst. K prspěchu dětí zajišťujeme pravidelný denní řád, který je natlik flexibilní, že umžňuje rganizaci činnstí dětí v průběhu dne přizpůsbit ptřebám a aktuální situaci. Využíváme vhdnéh pčasí pr přesun aktivit na šklní zahradu. Nvě příchzím dětem nabízíme pstupný adaptační režim. P dhdě s učitelku mají rdiče mžnst přivádět a dvádět své dítě kdykliv dle svých ptřeb. Upzrňujeme rdiče, že z hlediska vývjvých ptřeb je nejvhdnější přivádět děti d smé hdiny ranní, aby si dítě užil v dstatečné míře vlnu hru, která je vzhledem k jeh věku důležitá. Děti mají dstatek vlnéh phybu nejen na zahradě, ale v rámci mžnstí a bezpečnsti i v mateřské škle. Odburáváme přílišné rganizvání dětí. S přihlédnutím k aktuálnímu stavu pčasí jsu děti každdenně a dstatečně dluh venku (2 hdiny dpledne). Výjimku může být mráz pd -10 stupňů, náledí, silný vítr, silný déšť, inverze. Spací aktivity jsu upraveny dle individuálních ptřeb dětí. P čtecím rituálu všechny děti dpčívají minut, p té jsu dětem s nižší ptřebu spánku nabízeny klidvé činnsti ve třídě, v lžnici-vše v zájmu a bezpečnsti dětí. Děti d spánku nenutíme. Musíme brát na zřetel skutečnst, že v tét dbě má dhled na děti puze jedna učitelka. Všichni zaměstnanci respektují individuální ptřeby dětí, reagují na ně, napmáhají v jejich uspkjvání. Pedaggvé zatěžují děti přiměřeně jejich věku, dbají na srzumitelnst a dsažitelnst nabízených aktivit, přihlížejí k individuálním zvláštnstem jedntlivých dětí. V rámci smluvených pravidel mají děti mžnst relaxvat v klidných kutcích třídy, sbní svbda a vlnst dětí je respektvána d určitých mezí, vyplývajících z řádu a nrem, které jsu ve škle stanveny. Vytváříme ve vztazích učitelka-dítě, učitelka-učitelka, učitelka-rdič vzájemnu důvěru a atmsféru, která psiluje vnímavst jednh ke druhému splu vejít d kntaktu a chtu nasluchat si. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY O spkjenst dětí v mateřské škle se starají dvě pedaggické pracvnice s dbrným vzděláním na SPgŠ. V blasti prvzní zajišťuje úklid a výdej stravy jedna pracvnice.

6 Všechny pracvnice mají jasně stanvené pracvní náplně, pracují na základě vnitřních pravidel škly. Učitelky jsu zdpvědné za t, že děti budu vzdělávány prfesinálním způsbem, prt se snaží svůj vlastní dbrný růst, další sebevzdělávání. Splečně se dělí dbré nápady, zkušensti, uplatňují sučasné trendy předšklníh vzdělávání, pracují systematicky na základě analýzy. Dle svých mžnstí (svých ptřeb a ptřeb škly) se účastní DVPP, pravidelně čerpají infrmace z dbrné literatury a dbrných časpisů. Služby pedaggických pracvnic a prvzní pracvnice jsu zajištěny tak, aby byla zajištěna bezpečnst dětí a prfesinální péče ně. ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Pvinnsti všech zaměstnanců a jasná pravidla vymezuje rganizační řád a směrnice ředitelky škly. Klademe důraz na vzájemnu splupráci a vytváření prstředí vzájemné důvěry, přátelství a kmunikaci mezi zaměstnanci. Na dění v mateřské škle se pdílejí všechny pracvnice, na tvrbě ŠVP bě pedaggické pracvnice. Máme vytvřen systém pedaggických prad (2 krát rčně) a prvzních prad (2 krát rčně). Pdle aktuálních ptřeb zařazujeme prady perativní. Veducí učitelka kntrluje a vyhdncuje práci statních pracvnic; taktéž předává statním důležité infrmace d ředitelství základní škly. Každý má mžnst vyjádřit svůj názr. Na splupráci s rdiči se taktéž, pdle smluvených pravidel, pdílejí všichni zaměstnanci škly. Naše mateřská škla splupracuje se základní šklu, speciálním pedaggem, PPP, zřizvatelem, dětsku lékařku, místními hasiči, místními pdnikateli, klními mateřskými šklami. Splupráci bychm chtěly i nadále rzvíjet a vylepšvat. SPOLUÚČAST RODIČŮ Respektujeme prvtní a nezastupitelnu úlhu rdiny ve výchvě. Přijímáme rdiče jak partnery, radíme se s nimi, naslucháme jejich názrům a splečně hledáme ptimální cestu pr další vzdělávání dítěte. Partnerství s rdiči nám pmáhá lépe pznat dítě a jeh svět. Rdiče se mhu pdílet na dění v mateřské škle, účastnit se akcí, prgramů,

7 činnstí. Vítáme jejich aktivitu, pmc, nápady, pstřehy. P dhdě s učitelku mhu kdykliv vstupit d třídy, pkud jejich pbyt nenarušuje daný prgram. Rdiče infrmujeme veškerém dění na webvých stránkách mateřské škly, na infrmativních nástěnkách a schůzkách, individuálních phvrech. Infrmace pdáváme nejen celkvém dění v mš, ale zárveň prspívání jejich dítěte, při čemž učitelky chrání sukrmí rdiny. Nabízíme dbrné články, knihy a pradenské služby.

8 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ K předšklnímu vzdělávání přijímáme přednstně děti, které mají rk před návštěvu pvinné šklní dcházky. Ostatní děti jsu přijímány pdle platných kritérií vypracvaných ředitelku příspěvkvé rganizace. V rámci rganizačních mžnstí zhledňujeme a umžňujeme předšklní vzdělávání pr děti s pstižením, dětem ze sciálně slabších rdin. Velký příns má pr surzence jejich vzájemný pbyt mateřské škle. Organizace chdu škly je uspřádána tak, aby vyhvvala dětem a mžnstem škly. Denní režim pevně stanvuje dbu jídla a dpčinku. Ostatní činnsti vlíme tak, abychm mhly tvřivě reagvat na aktuální situaci ve třídě, přizpůsbit se aktuálnímu stavu pčasí, sledvanému výchvně vzdělávacímu cíli, zájmům a ptřebám dětí. Uplatňujeme individuálně adaptační režim. Při každdenním pbytu dětí venku umžňujeme především dstatek vlnéh phybu na čerstvém vzduchu, ideální je pr naše děti zahrada mateřské škly. Vhdná plha škly nám rvněž umžňuje navštěvvat místa, která nejsu pr statní mateřské škly typická. Jsu t vycházky d nedalekéh lesíku a d Grundů. Zařazujeme také vycházky d zámeckéh parku, který je však pměrně dále, než výše uvedená místa. Tyt výhdy našeh přírdníh klí využíváme nejen k phybvým aktivitám, ale i k dalšímu vzdělávání dětí. Snažíme se v rámci pdmínek pčasí upřednstňvat pbyt na zahradě před vycházkami a pskytvat dětem dstatek prstru a pmůcek ke hrám. Spánek, dpčinek na lehátkách a dpčinkvé činnsti jsu zařazeny p bědě s hledem na věk dětí. Osvědčil se nám využít tét dby na různrdu práci s předškláky, s přihlédnutím na aktuální pčet dětí a skutečnst, že v tét dbě má na děti dhled puze jedna učitelka. Vzdělávání uskutečňujeme v průběhu celéh dne, ve všech činnstech a situacích. Dbáme, aby spntánní a řízené aktivity byly ve vyváženém stavu. Uplatňujeme integrvaný přístup, který nerzlišuje vzdělávací blasti, nabízí vzdělávání v suvislstech, vazbách a vztazích. Zhledňujeme kratší dbu sustředění, citvst, aktivitu, knkrétní myšlení, hravst, spntánnst, zálibu v magičnu a fantazii, phybu, v manipulaci s věcmi a zvláštnsti vnímání. Vzdělávání je vázán k individuálně různým ptřebám a mžnstem jedntlivých dětí. Dbáme na sukrmí dětí při hrách i hygieně. Na přední míst při vzdělávání předšklních dětí klademe vlnu hru-spntánní hrvu činnst, které se dítě může účastnit jak hráč neb puhý pzrvatel. Tyt hry máme splečně s dětmi šetřeny pravidly, která znemžňují dětem vnášet d hry asciální prvky, či prvky šikany.

9 Další míst v naší mateřské škle zaujímají řízené činnsti-záměrně a cílevědmě naplánvané učitelkami, či imprvizvaně zrganizvané s vědmím jasnéh vzdělávacíh cíle. Řízené činnsti plánujeme s jedntlivci, se skupinku, či s celu třídu. Zařazujeme je v průběhu celéh dne. Jelikž v sučasné dbě přichází hdně dětí d naší mateřské škly těsně před svačinu, neužijí si v dstatečné míře vlnu hru. Z tht důvdu zařazujeme řízené činnsti už i v ranních hdinách, pbytu venku, dpledním dpčinku. S hledem na věk dětí je d řízených činnstí nenutíme, máme však dhdnutá splečná pravidla. V naší mateřské škle uplatňujeme frmu učení pstavené na pržitku člvěka. Vytváříme pdmínky pr pržitkvě bhaté činnsti, experimentvání, přímé zážitky dětí, vycházející z ptřeb a zájmů dětí, tyt činnsti využíváme pr kmplexní rzvj každéh dítěte. Velku míru uplatňujeme také učení bservační, kperativní učení hru a činnstmi dětí. Máme zavedeny pravidelné rituály, kterými jsu ranní kmunitní kruh a ani den bez phádky (čtecí rituál před dpledním dpčinkem).

10 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Cílem našeh šklníh vzdělávacíh prgramu je dplňvat rdinnu výchvu a v úzké vazbě na ni pmáhat zajistit dítěti prstředí s dstatečným mnžstvím mnhstranných a přiměřených pdnětů, které budu rzvíjet celkvu dětsku sbnst. Chceme dítěti usnadňvat jeh další krky ke vzdělávání, kladně pdprvat vztah k učení a t na základě jeh individuálních mžnstí. Bereme dítě jak jedinečnu sbnst se svými právy a ptřebami. V úrvni becné naplňuje náš ŠVP V naší šklce milé není nikdy dluhá chvíle rámcvé cíle RVP pr předšklní vzdělávání. Při jeh tvrbě jsme vycházely k věkvému slžení třídy, vývjvým zvláštnstem předšklních dětí, k nutnsti individuálníh přístupu k jedntlivým dětem, k přírdním a materiálním pdmínkám škly, zkušenstem učitelek - ušít dětem prgram na míru. Využíváme tyt silnější stránky mateřské škly: příhdné přírdní klí škly velké prstrné místnsti dbrá splupráce se zřizvatelem a rdiči lgpedická pradna pr děti a jejich rdiče splečný pbyt surzenců v mateřské škle využívání interaktivní tabule Za slabší stránky mateřské škly pvažujeme: dalek za kulturním vyžitím dlučenst-větší vzdálenst d základní škly vyský pčet dětí ve třídě Uvítaly bychm: prpjení herny se sciálním zařízením pr děti vydlážděnu plchu hřiště pr phybvé aktivity při nepřízni pčasí celkvu reknstrukci (výměna ken, nvá fasáda) prpjení herny s lžnicí Připravujeme dětem smysluplný denní prgram, který je zdrjem nvých zkušenstí, pznatků, experimentů vycházejících z pklidné, radstné a neuspěchané atmsféry. Prgram je zalžen na frmě, která umžňuje reakce na ptřeby dětí, učitelkám dává prstr na uplatnění tvřivsti a imprvizace. Je mžné se při jeh plnění dklnit d plánvacíh záměru, pkud je t v zájmu phdy, radsti a pržitku dětí. Vše je na správném uvážení pedagga, které je zalžen na neustálé pzrnsti a psuzvání každé

11 situace. Dbáme na t, aby měly děti dstatek času na zapčatu činnst, mžnst dplňvat své nápady a náměty v průběhu trvání danéh tématu. Zaměřujeme se na sledvání celkvéh rzvje jedntlivých dětí a individuální přístup máme zalžen na: úctě k dětem, jejich nápadům plánvání individuálních i skupinvých činnstí pskytvání dětem bezpečnéh místa pr zkumání vlastních pržitků pvzbuzvání dětí k řešení prblémů pnechávání dstatku času při činnstech pskytvání vhdné míry pdpry splupráci s rdiči Z hlediska bhatéh přírdníh prstředí v klí naší mateřské škly je prgram bhatě zaměřen na envirnmentální výchvu, která je dbrým prstředkem půsbícím na city dětí, na vytváření kladných pstjů k přírdě, na umění pzrvat změny a hvřit nich, na vzájemné splupráci a tleranci k statním živým tvrům. Klademe důraz na lgpedicku prevenci předšklních dětí. Rdiče mají mžnst navštěvvat lgpedicku pradnu a pd vedením paní ředitelky příspěvkvé rganizace PaedDr. Ivany Pavlíkvé směřvat k nápravě řeči dětí. Každdenním čtecím rituálem ani den bez phádky rzvíjíme slvní zásbu a vyjadřvání dětí; pmáháme dětem vytvářet určité pstavení v klektivu. Pslední blastí, na kteru klademe důraz je rzvíjení jemné mtriky dětí. Vymýšlíme a předkládáme dětem činnsti vyžadující bratnst a krdinaci jemných phybů. V našem ŠVP nezapmínáme jednak směřvat děti k rzvíjení klíčvých kmpetencí důležitých k připravensti na šklu: kmpetence k učení kmpetence k řešení prblémů kmpetence kmunikativní kmunikativní kmpetence kmpetence činnstní a bčanská a na druhé straně vyvažvat tut skutečnst radváním se z byčejných věcí, rzhdváním se sám sbě, být aktivní a samstatný, kmunikvat ve skupině a schpnstí vcítit se d pcitů druhých. S přihlédnutím k věkvým zvláštnstem předšklníh věku zařazujeme d výchvně vzdělávacíh půsbení prvky chrany před sciálně patlgickými jevy, jakými je nebezpečí drgvé závislsti, bezřetné chvání k cizím sbám, kuření, virtuální

12 závislst (pčítač, televize), gamblerství, vandalismus a jiné frmy násilnéh chvání. Jak nejvhdnější se nám svědčuje frma maňáskvých scének. Dětem vysvětlujeme pzitiva zdravéh způsbu živta. Pdprujeme přátelské vztahy v dětském klektivu, ptlačujeme mžné prjevy nadřazensti dětí nad statními, neférvá jednání, nezdravu sutěživst a žalvání. Nabízíme individuální úpravu vzdělávacíh prgramu pr děti se SVP (děti se zdravtním pstižením, děti se zdravtním mezením, děti se sciálním znevýhdněním). Bude-li ptřeba, vytvříme i u těcht dětí ptimální pdmínky k rzvji jejich sbnsti. Budeme pdprvat učení, kmunikaci s statními a pmáhat k dsažení c největší samstatnsti. Rvněž nabízíme pdpru a úpravu vzdělávacíh prgram pr děti mimřádně nadané. Nabídku činnstí dplníme další aktivity pdle zájmů a mimřádných schpnstí dětí. NÁŠ PROGRAM DÁLE NABÍZÍ: splečné akce pr děti a rdiče hru na flétničky výlety návštěvy kulturních představení (divadl, kin) akce pr zpestření běžnéh dne v mateřské škle vystupení pr veřejnst zapjení d výtvarných sutěží návštěvy dpravníh hřiště návštěvy základní škly návštěvy knihvny VZDĚLÁVACÍ OBSAH

13 Na základě RVP PV máme vytvřenu vlastní vzdělávací nabídku v pdbě šesti integrvaných blků. Integrvané blky jsu tvřeny tak, aby zasahvaly d všech vzdělávacích blastí. Integrvaný blk č. 1 AŤ JE JARO NEBO ZIMA, V PŘÍRODĚ JE VŽDYCKY PRIMA Vzdělávací cíl: Pdprvat lásku a citvý vztah ke všemu živému, pdněcvat k bjevvání nvéh. Psilvat schpnst vnímání a dále ji rzvíjet. Všímat si rzličných věcí, které nás bklpují, snažit se jim przumět. Osvjit si úctu k živtnímu prstředí a péči něj. Pznávat, c zajímavéh nám Země nabízí. Osvjvat si nvé pznatky z blasti živé a neživé přírdy. Vytvářet správné pstje k přírdě. Dílčí vzdělávací cíle vládání phybvéh aparátu a tělesných funkcí rzvj a užívání všech smyslů rzvj řečvých schpnstí a jazykvých dvednstí receptivních i prduktivních samstatný slvní prjev na dané téma prhlížení a čtení knížek psilvání přirzených pznávacích pcitů rzvj schpnsti citvé vztahy vytvářet, rzvíjet je a city plně využívat svjení si elementárních pznatků, schpnstí a dvednstí důležitých pr navazvání a rzvíjení vztahů dítěte k druhým rzvíjení schpnsti žít ve splečenství statních seznamvat s místem a prstředím, ve kterém dítě žije, vytvářet pzitivní vztah k němu PŘÍKLADY OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ Dítě a jeh těl Prjevuje zájem phybvé aktivity. Reaguje na změny tempa při hře na hudební nástrj. Ví, k čemu služí různé druhy cvičebníh náčiní. Reaguje na hudbu rytmickým phybem. Dítě a jeh psychika

14 Pzná většinu dmácích i vlně žijících zvířat. Chápe, v čem se liší člvěk d zvířete. Pzná některé známé rstliny. Pzná hlavní znaky rčních bdbí. Rytmizuje slva a určuje pčet slabik Rzumí bsahu písní. Umí pracvat s dětskými knihami, encyklpediemi. Dítě a ten druhý Bere hled na kamarády. Všímá si, že kamarád ptřebuje pmci. Splupracuje ve dvjici. Dítě a splečnst Pdílí se na tvrbě pravidel. Chvá se citlivě ke kamarádům. Dítě a svět Ví, jak se správně chvat v přírdě. Ví, jak se citlivě chvat ke zvířatům. Integrvaný blk č. 2 ZNÁM KOUZELNOU ZAHRÁDKU A V NÍ KAŽDOU POHÁDKU

15 Vzdělávací cíl: Seznamvat s řečí pmcí phádek a příběhů. Vytvářet pzitivní vztah ke knihám, umění. Rzvíjet vyjadřvání, představivst, fantazii. Uvádět d světa phádek. Vést k tvřivému vyjádření (výtvarnému, dramatickému, hudebnímu) pržitků z phádek. Dílčí vzdělávací cíle rzvj fyzické a psychické zdatnsti svjení si věku přiměřených praktických dvednstí rzvj kmunikativních dvednstí a kultivvanéh prjevu přechd d knkrétně názrnéh myšlení k myšlení slvně-lgickému rzvj paměti a pzrnsti pznávání sebe sama, rzvj pzitivních citů ve vztahu k sbě rzvj interaktivních a kmunikativních dvednstí (verbálních a neverbálních) rzvj základních kulturně splečenských pstjů, návyků a dvednstí vytváření elementárníh pvědmí širším přírdním, kulturním i technickém prstředí PŘÍKLADY OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ Dítě a jeh těl Nebjí se při cvičení uvlnit Bez bav se phybuje ve skupině dětí Dítě a jeh psychika Pzná známé hrdiny z phádek Vymýšlí vlastní hádanky Dramatizuje pstavu z phádky, příběhu Výtvarně vyjádří pstavu z phádky Pzná některé písně z phádek Ovládá manipulaci s různými druhy lutek Vnímá rzdíl mezi pezií a prózu Vyhledává stejná tiskací písmena Graficky napdbí některá tiskací písmena Pzná kntrastní rzdíly na předmětech, v brázcích Dítě a ten druhý

16 Hdntí kladné a záprné jednání hrdinů z phádek Přijme radu d druhéh Dítě a splečnst Ví, jak se chvat v divadle Dítě a svět Uvede slvně, jak může lidské chvání pzitivně a negativně vlivnit svět Integrvaný blk č. 3 KDYŽ JSME ZDRAVÍ, VŠE NÁS BAVÍ

17 Vzdělávací cíl: Pznat lidské živtní prstředí a lidské těl. Získat sbě jasnu představu, chápat, že jak lidé můžeme dělat mnh věcí. Praktickými pkusy a bjevy si uvědmvat své těl. Rzvíjet fyzicku i psychicku zdatnst, získávat nvé pznatky těle, zdraví. Vytvářet základy pr zdravé živtní návyky. Dílčí vzdělávací cíle svjení si pznatků těle, zdraví rzvj psychické a fyzické zdatnsti rzvj zájmu psanu pdbu jazyka rzvj tvřivsti (myšlení, řešení prblémů) získání relativní citvé samstatnsti rzvj mravníh a estetickéh vnímání rzvj kperativních dvednstí vytvářet základní aktivní pstje ke světu vytvářet pvědmí vlastní sunáležitsti se světem, živu a neživu přírdu PŘÍKLADY OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ Dítě a jeh těl Phtvě reaguje na phybující se míč Zvládá ktul vpřed s dpmcí i bez (v závislsti na věku) Zvládá vylézat a slézat p žebřině Zvládá základy letních i zimních sprtů Slvně vyjádří, c pr něj může být z hlediska zdraví nebezpečné Przumí řeči svéh těla Výtvarně zachytí lidsku pstavu i v phybu Dítě a psychika Zná základy funkcí jedntlivých částí svéh těla Pjmenvává některé druhy ptravin Pzná a pjmenuje základní a dplňkvé barvy Třídí blečení pdle rčníh bdbí Dítě a ten druhý Dkáže se bez knfliktu rzdělit hračku, veducí rli

18 Chápe smysl pchvaly, dkáže pchválit statní Dítě a splečnst Má radst z úspěchu celé skupiny Dítě a svět Vědmě pečuje své klí, přírdní prstředí Integrvaný blk č. 4 AŤ JE STŘEDA NEBO PÁTEK, OSLAVÍME VŠICHNI SVÁTEK

19 Vzdělávací cíl: Zapjvat d pmci a spluúčasti při přípravách výzdby (třídy, šklky) a vystupení u příležitstí různých svátků a slav. Seznamvat s různými zvyky a tradicemi. Pdprvat tvůrčí aktivity na základě pržitků ve splupráci s rdinu. Psilvat citvé vztahy k rdině a škle. Dílčí vzdělávací cíle rzvj a užívání všech smyslů pdprvat zdraví, bezpečí a sbní phdu svjvat i další frmy sdělení (výtvarné, dramatické, hudební) vytvářet základy pr práci s infrmacemi získat schpnst záměrně řídit svje chvání chrana sbníh sukrmí a bezpečí ve vztazích s dětmi i dspělými seznamvat se světem lidí, kultury a umění přizpůsbvat se pdmínkám vnějšíh prstředí a jeh změnám PŘÍKLADY OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ Dítě a jeh těl Nebjí se seskčit z vyšší rviny na měkku pdlžku Umí phybvě imprvizvat Zvládne chůzi p zvýšené a zúžené rvině Zvládne dhdit míčem na cíl Ovládá některé méně slžité výtvarné techniky Zvládne techniku lepení, nalepvání Dítě a jeh psychika Užívat aktivně číselnu řadu 1-10 Utvří skupinu s určeným pčtem prvků Imprvizuje meldii krátkéh textu Reaguje (slvně) phtvě na dtazy Dknčí zadanu práci Dítě a ten druhý

20 Přirzeně pracuje ve dvjici Dkáže vládat své emce - neprsazuje puze své Respektuje rzdíly mezi lidmi (barva pleti, tělesné pstižení) Přijímá dlišnst mezi lidmi jak přirzenu Dítě a splečnst Pržívá radst ze splečnéh díla Vědmě přispívá k vytváření phdvéh prstředí (vánce, veliknce) Zná některé lidvé tradice zvyky Dítě a svět Aktivně si všímá změn v přírdě v důsledku střídání rčních bdbí Chápe nebezpečí hrzící vlivem pčasí Integrvaný blk č. 5 VÍ TO KAŽDÝ Z NÁS, CO VŠE JE KOLEM NÁS Vzdělávací cíl:

21 Usnadnit pržívání nvých situací. Pmáhat dburávat nesmělst, zakřiknutst. Psilvat důvěru k nvým kamarádům, dspělým, i k sbě. Seznámit se se základními pravidly živta v mateřské škle. Vytvářet atmsféru zdravých kamarádských vztahů. Vést k pznávání, všímání si a pjmenvání věcí klem nás i z nejbližšíh klí dítěte. Vytvářet citvá puta dítěte ke svému klí. Dílčí vzdělávací cíle uvědmvat si vlastní těl rzvíjet kmunikativní schpnsti svjení si elementárních pznatků znakvých systémech a jejich funkci vyjadřvat získané djmy a pržitky psilvat prsciální chvání ke vztahu k statním lidem seznamvat s pravidly chvání ve vztahu k druhému przumět základním prjevům neverbální kmunikace rzvíjet úctu k živtu ve všech jeh frmách PŘÍKLADY OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ Dítě a jeh těl: Zvládne překračvání různě vyských i phybujících se překážek Udrží rvnváhu Vyhledává phyb při pbytu venku Výtvarně zachytí děj Nepřetahuje při vykreslvání čáry Vystřihne i slžitější tvar Nebjí se vlastní fantazie představivsti při výtvarném tvření Knstruuje pdle plánku Dítě a jeh psychika Pzná materiály, ze kterých jsu vyrbeny předměty Určí některé prfese a pvlání Určí dpravní prstředky běžnéh živta Pzná a pjmenuje předměty a věci ve svém klí Dkáže samstatně ppsat brázek, situaci Vymyslí slva na danu hlásku Vymyslí jednduchý příběh S chutí pracuje s knihu

22 Dítě a ten druhý Dkáže nasluchat druhému Prjevuje radst, když může pmci druhému Ohleduplně se chvá ke slabšímu Dítě a splečnst Rád kmunikuje s statními Uvědmuje si význam rdiny Srvnává příběhy z knih s realitu Dítě a svět Orientuje se ve své bci Ví, k čemu služí barevné kntejnery na dpad Integrvaný blk č. 6 KDYŽ JE SPRÁVNÁ LEGRACE, JDEME S CHUTÍ DO PRÁCE

23 Vzdělávací cíl: Rzvíjet vlnu nadšení pr hry. Rzvíjet sustředění a jednání pdle pkynů, získávat nvé dvednsti, tříbit si představivst. Pkušet se imprvizaci a vlastní nápady. Vyrvnávat se s nárky, pr které dítě již dzrál. Dílčí vzdělávací cíle zdknalvat dvednsti v blasti hrubé a jemné mtriky vytvářet zdravé živtní návyky rzvíjet řečvé schpnsti rzvíjet zájem učení rzvíjet schpnst sebevládání rzvíjet schpnst vlivňvat svu situaci rzvíjet sciální citlivst, tleranci, respekt vytvářet pvědmí mezilidských mrálních hdntách svjení pznatků a dvednstí ptřebných k vyknávání jednduchých činnstí PŘÍKLADY OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ Dítě a jeh těl Zvládne i slžitější taneček Chápe význam správnéh držení těla Zvládne správné prvedení ktulu vpřed Drží správně kreslicí a psací náčiní Pznává všemi smysly Řeší labyrinty Zvládá manipulaci s dětským nářadím Dítě a jeh psychika Opravuje pravdivst-nepravdivst vět Tvří rýmy Pzná své napsané jmén, pdepíše se tiskacím písmem Aktivně užívá předlžky na, pd, nad, vedle, první, pslední Orientuje se v plše, v prstru Dítě a ten druhý

24 Užívá při splečných činnstech neverbální kmunikaci Nechá dmluvit kamaráda, dspěléh-neskáče d řeči Dítě a splečnst Reaguje na prušení daných pravidel Zná jména všech kamarádů ve třídě Dítě a svět Vnímá, že eklgie se týká nás všech V IB č. 1 SE ZAMĚŘÍME A POVEDEME DĚTI K ZÍSKÁNÍ TĚCHTO KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ KOMPETENCE K UČENÍ sustředěně pzruje, zkumá, bjevuje, všímá si suvislstí, experimentuje zkušensti uplatňuje v praktických situacích všímá si, c se klem děje

25 raduje se, c dkázal a zvládl učí se s chutí, pkud se mu dstává cenění a uznání KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ řeší prblémy, na které stačí pstupuje cestu pkusu a mylu spntánně vymýšlí řešení prblémů uvědmuje si, že svu aktivitu může vlivnit situaci nebjí se chybvat, při pdpře za snahu KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ dkáže vyjadřvat a sdělvat své pržitky, nálady různými prstředky v běžných situacích kmunikuje bez zábran a stychu s kamarády a dspělými dvede využít infrmativní prstředky (knížky, encyklpedie.) KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ samstatně rzhduje svých činnstech; vytvří si svůj názr, vyjádří jej uvědmuje si, že za sebe i své jednání dpvídá a nese důsledky splupdílí se na splečných rzhdnutích; přijímá pvinnsti při setkání s neznámými lidmi (neznámých situacích) se chvá bezřetně KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ dhaduje rizika svých nápadů; jde za svým záměrem má smysl pr pvinnst ve hře při práci má základní dětsku představu, c je v suladu se základními lidskými hdntami a nrmami, c je s nimi v rzpru a snaží se pdle th chvat uvědmuje si práva svá a druhých (všichni lidé mají stejnu hdntu) V IB č. 2 SE ZAMĚŘÍME A POVEDEME DĚTI K ZÍSKÁNÍ TĚCHTO KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ KOMPETENCE K UČENÍ užívá jednduchých znaků, pjmů, symblů učí se spntánně i vědmě; vyvine úsilí; sustředí se na činnst

26 záměrně si zapamatuje KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ má vlastní, riginální nápady využívá vlastní zkušensti, fantazii a představivst KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vládá řeč a hvří ve vhdně frmulvaných větách rzumí slyšenému slvně reaguje a vede smysluplný dialg KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ samstatně rzhduje svých činnstech splupdílí se na splečných rzhdnutích je schpné respektvat druhé KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ svje činnsti a hry umí plánvat, rganizvat spluvytváří a rzumí smyslu pravidel splečnéh sužití, chápe ptřebu je zachvávat V IB č. 3 SE ZAMĚŘÍME A POVEDEME DĚTI K ZÍSKÁNÍ TĚCHTO KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ KOMPETENCE K UČENÍ dhaduje své síly a učí hdntit své sbní pkrky ceňuje výkny druhých

27 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ rzlišuje, která řešení jsu funkční, která ne, dkáže mezi nimi vlit známé a pakující situace se snaží řešit samstatně (bservační učení) KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ své pcity a nálady vyjádří různými prstředky (řečvými, hudebními, výtvarnými, dramatickými) má vytvřeny předpklady k učení se cizímu jazyku KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ nepřijímá kmunikaci a chvání, které je mu nepříjemné; umí je dmítnut v běžných situacích uplatňuje základní splečenské návyky KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ rzhduje svbdně a chápe, že svá rzhdnutí zdpvídá dbá na sbní zdraví a bezpečí své i druhých chvá se dpvědně za zdraví své i svéh klí V IB č. 4 SE ZAMĚŘÍME A POVEDEME DĚTI K ZÍSKÁNÍ TĚCHTO KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ KOMPETENCE K UČENÍ klade tázky, hledá na ně dpvědi dknčí zapčatu práci

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování, UČEBNÍ PLÁN PŘEDĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ROČNÍK: 1. JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ TŘÍDNÍ UČITELKA:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více