Zpravodaj Domova Pohoda, p. o. Pohodár. Číslo 1 ročník 1 srpen Domov oslavil 20. výročí otevření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Domova Pohoda, p. o. Pohodár. Číslo 1 ročník 1 srpen 2013. Domov oslavil 20. výročí otevření"

Transkript

1 Domov oslavil 20. výročí otevření Hodnoceno je pět oblastí: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství, péče - sociální, terapeutická a zdravotní. Zpravodaj Domova Pohoda, p. o. Pohodár Číslo 1 ročník 1 srpen 2013 Setkání současných a bývalých zaměstnanců s hosty u příležitosti 20 let od uvedení domova do provozu uspořádal Domov Pohoda, p. o. dne 29. května Domov Pohoda, příspěvková organizace, zřizovaná Moravskoslezským krajem, obdržel Značku kvality, kterou přiděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v sociálních službách. Na společenské akci jsme si připomněli založení domova a předseda Klubu Za starý Bruntál pan Pavel Rapušák si připravil velmi zajímavou prezentaci o historii sociálních služeb na Bruntálsku, obohacenou o dobové fotografie. Pracovníci domova společně s ředitelkou Domova Pohoda p. o. Bc. Jarmilou Šíblovou informovali o současném způsobu poskytování sociálních služeb v Domově Pohoda, p. o. Na akci přijal pozvání Ing. Petr Rys, MBA, starosta města Bruntálu, Mgr. Michal Potocký, vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje a další hosté. Se zdravicí primátora města Opole vystoupili hosté z Polska. Mezi hosty byl také zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb pan Zdeněk Kašpárek, který v rámci slavnostního odpoledne předal do rukou Bc. Jarmily Šíblové certifikát Značky kvality. Značka kvality byla domovu udělena v květnu APSS ČR za kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Slavnostní odpoledne zpestřili hudebním vystoupením žáci Základní umělecké školy v Bruntále. V podvečer vystoupil bruntálský rodák, zpěvák a hudebník Zdeněk Krásný. Při slavnostním setkání u příležitosti založení domova a získání ocenění Značka kvality nechyběly krásné a chutné dorty. Kvalitní péči v domově ocenili odborníci Kvalita je v tomto projektu vyjádřena počtem hvězdiček jako u kvality poskytovaných služeb hotelů. (Čtěte na další straně)

2 slovo vydavatele Noviny Pohodář Vážení čtenáři, právě se Vám dostává do rukou první číslo novin Pohodář, které budou čtyřikrát ročně vycházet v Domově Pohoda, p. o. nejen pro uživatele služby domova, ale také pro širokou veřejnost, zájemce a seniory z města, které dění v Domově Pohoda, p. o. zajímá. Pohodář přinese informace o činnosti, akcích a zajímavostech v Domově Pohoda p. o. Autorkou názvu novin je paní Dagmar Železná (na snímku), pracovnice stravovacího provozu. Její návrh získal podporu redakční rady časopisu. Tak ať se vám líbí. (redakce) krátce Domov Pohoda má webové stránky Veškeré informace o činnosti Domova Pohoda, p. o. najdete na internetové adrese: Můžete si přečíst také aktuality a připravované akce a prohlédnout fotogalerii. Kvalitní péči v domově ocenili odborníci (Dokončení ze str. 1) Proč se Domov Pohoda, p. o. zapojil do tohoto projektu? Líbil se nám projekt, který je zaměřen na zvyšování úrovně kvality v pobytových zařízeních sociální péče, a na zvýšení úrovně propagace pobytových zařízení na veřejnosti, uvedla ředitelka Jarmila Šíblová. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty pobytu z jednoho úhlu pohledu, a to samostatného seniora, respektive uživatele této sociální pobytové služby, a je postavena na principu dobrovolnosti a transparentnosti. Pomáhá rodině nebo potenciálním uživatelům v orientaci při výběru zařízení. Domov dosáhl při hodnocení celkem 907,75 bodů, z možných 1000 bodů a získal tedy pět hvězdiček. Jako poskytovatelé sociálních služeb si uvědomujeme, že nás značka kvality zavazuje k tomu, abychom i nadále udrželi a prohlubovali úroveň kvality v našem zařízení, upřesnila ředitelka. V ČR je do dnešního dne certifikováno 27 domovů a pět hvězdiček získalo pouze 6 domovů a náš domov se s počtem dosažených bodů 907,75, umístil na II. místě v ČR. Předání certifikátu ke Značce kvality proběhlo prostřednictvím zástupce APSS ČR pana Zdeňka Kašpárka při příležitosti oslavy výročí 20 let od otevření domova. Aktivní život seniorů byl námětem konference v Opoli Dne 25. června 2013 proběhla v polské Opoli mezinárodní konference na téma Aktivní život seniorů - Metody a techniky práce se seniory. Konference se konala na úřadu města Opole. Kromě české strany byli přítomni i hosté z Ukrajiny. Konference byla pořádaná na základě partnerství měst Opole a Bruntál. Za Bruntál se zúčastnily pracovnice sociálního odboru města Bruntál, seniorka z Bruntálu a aktivní účast Ředitelka Domova Pohoda, p.o., Bc. Jarmila Šíblová (uprostřed), převzala certifikát Značky kvality z rukou Zdeňka Kašpárka, zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. měly pracovnice Domova Pohoda, p. o. ředitelka Bc. Jarmila Šíblová, a manažerka kvality Dana Svobodová. 2 Na podzim 8. října 2013 se konference připravuje v Bruntále, kdy tématem konference bude opět problematika seniorů a sociálních služeb města Bruntál. Současně také probíhají výměnné týdenní stáže pracovníků Domova Pohoda, p. o. v Opoli, kde jsou pracovníci seznamováni s volnočasovými aktivitami pro seniory jak v terénních tak v pobytových sociálních službách. Stáže z polské strany byly zahájeny v červenci Oceňujeme možnost výměny zkušeností a o dalším průběhu budeme postupně informovat.

3 Aktivizace uživatelů v Domově Pohoda, p. o. Jedním z cílů Domova Pohoda, p. o. je podpora uživatelů v jejich samostatnosti a soběstačnosti. Z tohoto důvodu věnuje domov velkou pozornost aktivizaci uživatelů. Veškeré aktivity směřují nejen k tomu, aby uživatelé smysluplně využívali volný čas, ale také jako akce pořádané mimo domov. Velmi oblíbené jsou akce pořádané v zahradním areálu domova (např. jarní otvírání zahrady, Den seniorů, opékání buřtů, zpívání na zahradě, podzimní uzavírání zahrady a další). Kromě společenských akcí zde mohou uživatelé trávit aktivně volný čas. V minulém roce byl pro aktivní pobyt v zahradním areálu Velkou část uživatelů Domova Pohoda, p. o. tvoří lidé trvale upoutaní na lůžko. Nejen pro tyto uživatele byla vytvořena tzv. relaxační místnost, která je koncipována a vybavena tak, aby zde mohli relaxovat i uživatelé s těžkým tělesným či duševním postižením. Uživatelé mají k dispozici prostornou interiérovou houpačku, relaxační polštáře a další pomůcky k relaxaci. prevence proti poklesu funkcí v oblasti fyzické, duševní a sociální. Mezi pravidelné aktivity patří např. ranní skupinové cvičení s uživateli, zpívání, paměťová cvičení (kvízová odpoledne), vaření, práce v ergoterapeutické a keramické dílně, arteterapie apod. V průběhu roku jsou pořádány nejrůznější společenské akce (vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek, taneční zábavy s živou hudbou, koncertní a pěvecká vystoupení, Silvestrovská zábava apod.) a uživatelé mohou navštívit také společenské vytvořen tzv. senior park, kde mohou uživatelé domova procvičovat hybnost na instalovaných trenažérech. Jsme si vědomi léčebné energie zvířat, proto pravidelně probíhá v domově canisterapie (využité léčebné energie psů) a felinoterapie (využití léčebné energie koček). Abychom terapii prostřednictvím zvířat rozšířili, pořídili jsme pro uživatele andulky a bylo instalováno velké akvárium. Uživatelka s terapeutickou panenkou na vycházce. 3 Jednou z nových metod, kterou jsme zavedli minulý rok je používání tzv. terapeutických panenek. Terapeutické panenky jsou používány zejména u uživatelek s demencí. Péče o panenky navozuje u uživatelky pocit užitečnosti, omezuje pocit osamělosti a úzkosti. Terapeutické panenky odpoutávají pozornost od nežádoucích činností a vedou ke zlepšení komunikace. Uživatele, kteří jsou nechodící, navštěvují pracovnice pro volnočasové aktivity individuálně a aktivizují je přímo na pokoji.

4 Arteterapie - nová metoda v aktivizaci uživatelů domova Domov Pohoda, p. o. rozšířil aktivizační metody pro své uživatele o tzv. arteterapii. Tento pojem lze zjednodušeně definovat jako léčebný postup využívající pro své záměry výtvarné umění. Konkrétně u seniorů a osob se zdravotním postižením je tedy možné díky arteterapeutickým postupům obecně povzbudit tvořivý přístup k životu a třeba i nastartovat chuť realizovat dosud zasuté schopnosti a talenty. Kromě jiného arteterapie nabízí taktéž poznání různých výtvarných technik a materiálů, obohacuje uživatele o vizuální a hmatové vjemy, napomáhá hlubšímu sebepoznání a sebeprožívání, posiluje paměť, procvičuje motoriku rukou a uvolňuje fantazii. V rámci skupinové terapie pak může přispět k vzájemné podpoře uživatelů řešících například obdobné problémy spojené se stářím. Arteterapeutické techniky tedy najdou své uplatnění nejen ve speciálně vybavené výtvarné dílně, ale stejně tak dobře je lze realizovat i individuálně na pokojích jednotlivých uživatelů. Arteterapii se v Domově Pohoda, p.o. věnuje MgA. Tereza Maršíková, absolventka Fakulty umění Ostravské univerzity, obor malba. V současné době studuje na Masarykově univerzitě v Brně arteterapii, se kterou se však seznámila už i dříve v rámci různých vzdělávacích a sebezkušenostních programů. Podle jejích slov přijali uživatelé v Domově Pohoda, p.o. arteterapii pozitivně a především uživatelé dlouhodobě upoutaní na lůžko nebo zdravotně postižení vítají arteterapii jako příjemné rozptýlení, během kterého mnohdy odkrývají i své nečekané dovednosti, s nimiž současně přichází i pocit radosti a naplnění. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče pomáhá nemocným 4 Domov Pohoda, p. o. zavedl novou metodu v péči o uživatele - bazální stimulaci. Bazální stimulace je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např. nemocní po poranění mozku, nemocní s Alzheimerovou chorobou, senioři s poruchou mobility, zdravotně postižení apod. Bazálně stimulující péče (péče s prvky bazální stimulace) je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii. Je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a stav nemocného. Do procesu se aktivně zapojují příbuzní uživatele. Bazální stimulace je uznávaným konceptem v mnoha evropských zemích, je používána v oblasti speciální pedagogiky a v ošetřovatelské péči. U uživatelů s nezvratnými změnami tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

5 Reminiscence - práce se vzpomínkami a vzpomínáním se lidem líbí Domov Pohoda, p. o. rozšířil aktivizační metody pro své uživatele o tzv. reminiscenční terapii. Reminiscenční terapie je odborný název pro práci se vzpomínkami a vzpomínáním. Tuto techniku je možné využívat u osob postižených demencí, ale i pro aktivizaci uživatelů dlouhodobě upoutaných na lůžko. Reminiscenční terapie probíhá buď skupinově nebo individuálně. Pro podporu vzpomínání byla zařízena speciální, tzv. vzpomínková místnost, která je vybavena tak, aby v uživatelích vyvolávala příjemné vzpomínky (starodávný nábytek, válečková výmalba, doplňky ve starém, Nejstarší jubilant nostalgickém stylu apod.) Reminiscenční terapie se účastní uživatelé, aby společně vzpomínali na určitá údobí svého života (dětství, školní léta, svatba, vojna apod.), oprášili tak svoje vzpomínky a zároveň si trénovali paměť. Reminiscenční terapii se v Domově Pohoda, p. o. věnují speciálně vyškolené pracovnice, které sbíraly zkušenosti v zařízeních, kde je tato metoda již zavedena a postupně ji zavádějí do praxe v našem zařízení. Pan Ladislav Košík oslavil 100 let, blahopřála rodina i hosté Jubilant přijímá gratulace od starosty města Bruntálu Ing. Petra Ryse, MBA. Další gratulace byla od náměstka hejtmana Krajského úřadu Moravskoslezského kraje RSDr. Svatomíra Recmana (vlevo). 5 Dne 18. května 2013 oslavil 100 let uživatel Domova Pohoda, p. o. pan L a d i s l a v Košík. Domov ve spolupráci s rodinou pana Košíka připravil oslavu tohoto významného životního jubilea v předvečer jubilea ve společenském sále Domova Pohoda. Kromě rodinných příslušníků a zástupců Domova Pohoda přišli oslavenci popřát zástupci města Bruntál, zástupci Moravskoslezského kraje a obce Lomnice u Rýmařova, kde pan Košík žil a kde má dosud trvalé bydliště, zástupci Policie ČR a další. Pan Košík si na oslavu pozval také několik přátel z řad uživatelů domova. Blahopřejeme Blahopřejeme oslavencům, kteří se v minulých měsících dožili významného životního jubilea: duben let Petr Šulkovský 90 let a více Marie Hebláková (91) květen let a více Jana Holubová (92) Petronela Pořízková (90) Paranika Berendová (90) 100 let Ladislav Košík červen let Anna Kubínková Marie Klapilová 90 let a více Jakub Koch (93) Vlastimila Špinarová (93) Ludmila Zabloudilová (92) Helena Bednářová (90) Anna Cápková (91)

6 Volný čas tráví lidé velmi zábavně a příjemně Cvičení, výtvarné dílny nebo návštěva psů a koček, se těší mezi uživateli Domova Pohoda velké oblibě. né dílny, keramika i arteterapie umožňují vyrábět okrasné a ozdobné předměty, které se využívají nejen jako dárky pro hosty, ale především uspokojí Každý den pro ně pracovníci výtvarné snažení seniorů. Pro seniory, kteří nemohou připravují dopolední i odpolední aktivity, které jim zpestřují docházet do dílen nebo zahrady se podobné aktivity konají život. Skupinová cvičení se konají přímo na jednotlivých patrech v sále nebo i na zahradě, výtvar- domova. Kontakt s domácím zvířetem je pro seniory vždy velmi vítaným zpestřením. Občanské sdružení Kočky Bruntál přiváží pravidelně mazlivé kočičky k tzv. felinoterapii. S hodnými psy, kteří slouží ke canisterapii, přijíždí paní Libuše Kotková ze psí školy Alfa v Liptani. Senioři byli na výletě v Pradědově galeriii v Jiříkově Uživatelé domova si vyjeli na společný výlet do Jiříkova, kde navštívili Pradědovu galerii U Halouzků. Zde mohli zhlédnout výstavu obřích soch a betlémů. Výlet si uživatelé užili a z návštěvy galerie si přivezli pěkné zážitky. 6

7 Jídelníček seniorů je pestrý a vyvážený Veselý senior Nadační fond Veselý senior pomáhá šířit myšlenku aktivního stárnutí. Propaguje mezigenerační výměnu názorů, zájmů, činností mezi mladší a starší generací. Snaží se o integraci seniorů do společnosti prostřednictvím aktivizačních programů. Fond vyhlásil 1. ročník soutěže Senior centrum roku o nejlepší zařízení pro seniory v České republice. Na slavnostní vyhlášení soutěže byli v květnu pozváni do Prahy i zástupci Domova Pohoda. I když domov nepatřil mezi nejlepší trojici, už jenom nominace do této soutěže ze 167 zařízení, znamená úspěch. Vnímáme to jako ocenění práce zaměstnanců v sociálních službách za kvalitní poskytované služby, uvedla ředitelka domova Jarmila Šíblová. Informace o službách a provozech v Domově Pohoda, p. o. Kuchyně Domova Pohoda, p. o., je moderní zařízení, které splňuje náročné požadavky na stravování seniorů po všech stránkách. Kromě obědů a večeří pro klienty vaří ještě pro obyvatele domů z pečovatelskou službou, klienty Sagapa a soukromé osoby, převážně seniory z města. Denně se v jídelně vaří a vydají čtyři stovky obědů. Lidé mají na výběr ze dvou jídel, z nichž jedno je lehčí, dietní. Je zajištěn celodenní pitný režim v podobě pěti různých nápojů - lehkého ovocného čaje, ovocné šťávy, mléčných nápojů. Obyvatelé domova mají kromě obědu ještě šestkrát týdně i teplou večeři. Během každého dne mají pět jídel, samozřejmostí je dopolední i odpolední svačina a pro lidi s cukrovkou i druhá večeře. Při sestavování jídelníčku kuchaři úzce spolupracují s nutriční terapeutkou Mg. Lucií Konečnou. Je vyvinut systém pravidelného sledování nutriční výživy jídel z hlediska potřeby seniorů. O seniory pečuje více než osmdesát zaměstnanců O uživatele Domova Pohoda se stará celkem 83 zaměstnanců. Pracoviště jsou rozdělena do úseků přímé péče, zdravotní péče a sociální péče. Tato pracoviště jsou nejpočetnější s 53 zaměstnanci. Dalších třicet pracovníků se stará o technické a hospodářské zabezpečení provozu jako je kuchyň, údržba, úklid, prádelna a recepce. Domov externě spolupracuje s poradkyní pro výživu, logopedkou a psycholožkou. Obchůdek V Domově Pohoda funguje malý obchůdek, kde si mohou uživatelé ale i veřejnost koupit pečivo, lahůdky, ovoce nebo i zákusky. Provozuje ho paní Pavla Drabová, je otevřeno ve všední dny. Příjemné chvíle lidé mohou strávit také v kavárně v aule domova, s denním tiskem, nebo při kávě a čaji. Kapacita zařízení je 122 lůžek Registrované jsou tři služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením 30 lůžek, 1.patro Domovy pro seniory 44 a 46 lůžek, 2. a 3. patro Odlehčovací služby 2 lůžka, 2. patro Český rozhlas natočil reportáž se seniory v Bruntále Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Mgr. Romana Kubicová navštívila v červenci Domov Pohoda, p. o. a zajímala se, jak se zde klientům žije. Pořídila rozhovor i s vedením domova o nedávno získaném ocenění - Značce kvality, hovořila s pracovníky a také s polskými hosty, kteří zrovna byli v domově na pracovní stáži. Příspěvek byl zveřejněn v rozhlase na konci července a je uchován v archivu redakce rozhlasu na internetové adrese: Najdete ho v horní liště iradio, v archivu pořadů vyberte Seniorklub s datem vysílání

8 Připravujeme 14. září 2013 Účast na Veletrhu zdraví a sociálních služeb v Bruntále. 8. října 2013 Do Bruntálu přijedou hosté z Opole, v Domově Pohoda se připravuje konference na téma Aktivní život seniorů. Zahrada Domova Pohoda skýtá příjemné osvěžení od jara do podzimu. Je přizpůsobena také pro nepohyblivé občany, dostanou se tam nejen vozíčkáři, ale i lidé upoutáni na lůžko. Senioři soutěžili s nadšením na olympijském klání v Polsku a získali krásné páté místo 9. října 2013 Den otevřených dveří Domov Pohoda srdečně zve zájemce a návštěvníky o prohlídku zařízení a Den otevřených dveří, který se letos bude konat ve středu 9. října od 14 hodin října 2013 Koná se 5. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb v Táboře, kam se chystají i zástupci Domova Pohoda. 10. října 2013 Setkání s písničkami Karla Hašlera Zábavný program ve společenském sále Domova Pohoda. Skládání kostek na čas (vlevo) a chvilka mezi diváky (vpravo). Dne 25. června se tříčlenný tým seniorů z Domova Pohoda, p. o. účastnil již XI. ročníku Sportovní olympiády seniorů i osob se zdravotním postižením pod záštitou primátora města Kedzierzyn- Koźle. V tamní sportovní hale musely všechny týmy závodníků po společné rozcvičce postupně absolvovat jedenáct rozličných disciplín (například kuželky, šipky, oblékání trička v co nejkratším čase, slalom s hokejkou a balónkem mezi kuželkami, střelba na bránu, hod na koš atd.). Ačkoli se s některými aktivitami setkali naši reprezentanti poprvé v životě, soutěžili s nadšením a zápalem a nakonec vybojovali krásné páté místo. Za rok už se zase těšíme na další zažehnutí olympijského ohně listopadu 2013 V Praze se koná Vzdělávací program E-Qalin - evropský systém managementu kvality, zaměřený speciálně na domovy pro seniory, do kterého byli vybráni zástupci vedení Domova Pohoda, p. o. podzim Zavírání zahrady prosinec Adventní koncerty Silvestrovská zábava r Pohodár Zpravodaj Domova Pohoda, p. o. Vydavatel: Domov Pohoda, p. o., Okružní 16, Bruntál. Vychází čtyřikrát ročně. Redakční rada: Bc. Jarmila Šíblová, Bc. Marcela Matúšů, Miroslava Sedláková. Redakční tým: Dana Svobodová, Mgr. Jiří Kočař, Juraj Gabriš, Ing. Fraňo Petrák. Tisk vlastní. Grafické zpracování: dd. Příspěvky a náměty na tel. č

Zpravodaj Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. Číslo 2 ročník 2 červen 2014

Zpravodaj Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. Číslo 2 ročník 2 červen 2014 Zpravodaj Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. Pohodár Číslo 2 ročník 2 červen 2014 Soutěž Plníme přání seniorům V soutěži Plníme přání seniorům jsme tento rok chtěli pro naše uživatele vyhrát

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz Provozovatel: Občanské sdružení IZAP www.slunecnicezlin.cz IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi. Založeno v roce 1992 za účelem smysluplného trávení volného

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Metodika hodnocení. Logika hodnocení a systém bodování. Systém nastavení hvězd

Metodika hodnocení. Logika hodnocení a systém bodování. Systém nastavení hvězd Metodika hodnocení Metodika hodnocení v rámci systému Značka kvality v sociálních službách je praktickým manuálem pro certifikátory. Je zde detailně uveden způsob a forma hodnocení jednotlivých subperspektiv

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb

VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb Tábor, 9. 10. října 2014 Hotel Palcát, 9. května 2471/2 Jihočeská univerzita, Vančurova 2904 Předběžný program: ČTVRTEK 9. ŘÍJNA SPOLEČNÝ PROGRAM V KONGRESOVÉM

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 KONTAKTNÍ ÚDAJE VESELÝ SENIOR, nadační fond Vinohradská 365/10 120 00 Praha 2 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon 318 427 458, 736 611 680 Email sanco.kancelar@seznam.cz www.sanco-pb.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

Zpravodaj Domova Pohoda p. o. Číslo 2 ročník 1 prosinec 2013. Pohoda bude patřit od ledna městu

Zpravodaj Domova Pohoda p. o. Číslo 2 ročník 1 prosinec 2013. Pohoda bude patřit od ledna městu Zpravodaj Domova Pohoda p. o. Pohodár Číslo 2 ročník 1 prosinec 2013 Pohoda bude patřit od ledna městu Organizační změna od 1. ledna 2014 Od 1. ledna 2014 bude Domov Pohoda, p.o. příspěvkovou organizací

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o:

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o: ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Pohoda V případě zájmu o nabízenou službu vyplňte žádost a doručte sociálním pracovníkům Domova - osobně nebo poštou na výše

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014 Název organizace: Sídlo organizace: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Americká

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY. Od nabízené služby požaduji, mám zájem o:

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY. Od nabízené služby požaduji, mám zájem o: ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V případě zájmu o nabízenou službu vyplňte žádost a doručte sociálním pracovníkům Domova - osobně nebo poštou na výše uvedenou adresu, nebo emailem

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ V ROCE 2015 K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SENIORU

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ V ROCE 2015 K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SENIORU Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ V ROCE 2015 K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SENIORU Obsah: Str. 2-9 O historii SENIORu Str. 9-14 SouČasná tvář SENIORu Str. 14-16 Oslavy 20 let založení SENIORu

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Domova Březiny, příspěvkové organizace. za rok 2014. Název: Domov Březiny, příspěvková organizace

Domova Březiny, příspěvkové organizace. za rok 2014. Název: Domov Březiny, příspěvková organizace Domova Březiny, příspěvkové organizace za rok 2014 Název: Domov Březiny, příspěvková organizace Sídlo: Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald IČ: 00847348 Ředitel: Ing. Pavel Zelek e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal.

Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal. Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal. Europaschule am Fließ - Deutschland ZŠ německo-českého porozumění -

Více