Zpravodaj Domova Pohoda, p. o. Pohodár. Číslo 1 ročník 1 srpen Domov oslavil 20. výročí otevření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Domova Pohoda, p. o. Pohodár. Číslo 1 ročník 1 srpen 2013. Domov oslavil 20. výročí otevření"

Transkript

1 Domov oslavil 20. výročí otevření Hodnoceno je pět oblastí: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství, péče - sociální, terapeutická a zdravotní. Zpravodaj Domova Pohoda, p. o. Pohodár Číslo 1 ročník 1 srpen 2013 Setkání současných a bývalých zaměstnanců s hosty u příležitosti 20 let od uvedení domova do provozu uspořádal Domov Pohoda, p. o. dne 29. května Domov Pohoda, příspěvková organizace, zřizovaná Moravskoslezským krajem, obdržel Značku kvality, kterou přiděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v sociálních službách. Na společenské akci jsme si připomněli založení domova a předseda Klubu Za starý Bruntál pan Pavel Rapušák si připravil velmi zajímavou prezentaci o historii sociálních služeb na Bruntálsku, obohacenou o dobové fotografie. Pracovníci domova společně s ředitelkou Domova Pohoda p. o. Bc. Jarmilou Šíblovou informovali o současném způsobu poskytování sociálních služeb v Domově Pohoda, p. o. Na akci přijal pozvání Ing. Petr Rys, MBA, starosta města Bruntálu, Mgr. Michal Potocký, vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje a další hosté. Se zdravicí primátora města Opole vystoupili hosté z Polska. Mezi hosty byl také zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb pan Zdeněk Kašpárek, který v rámci slavnostního odpoledne předal do rukou Bc. Jarmily Šíblové certifikát Značky kvality. Značka kvality byla domovu udělena v květnu APSS ČR za kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Slavnostní odpoledne zpestřili hudebním vystoupením žáci Základní umělecké školy v Bruntále. V podvečer vystoupil bruntálský rodák, zpěvák a hudebník Zdeněk Krásný. Při slavnostním setkání u příležitosti založení domova a získání ocenění Značka kvality nechyběly krásné a chutné dorty. Kvalitní péči v domově ocenili odborníci Kvalita je v tomto projektu vyjádřena počtem hvězdiček jako u kvality poskytovaných služeb hotelů. (Čtěte na další straně)

2 slovo vydavatele Noviny Pohodář Vážení čtenáři, právě se Vám dostává do rukou první číslo novin Pohodář, které budou čtyřikrát ročně vycházet v Domově Pohoda, p. o. nejen pro uživatele služby domova, ale také pro širokou veřejnost, zájemce a seniory z města, které dění v Domově Pohoda, p. o. zajímá. Pohodář přinese informace o činnosti, akcích a zajímavostech v Domově Pohoda p. o. Autorkou názvu novin je paní Dagmar Železná (na snímku), pracovnice stravovacího provozu. Její návrh získal podporu redakční rady časopisu. Tak ať se vám líbí. (redakce) krátce Domov Pohoda má webové stránky Veškeré informace o činnosti Domova Pohoda, p. o. najdete na internetové adrese: Můžete si přečíst také aktuality a připravované akce a prohlédnout fotogalerii. Kvalitní péči v domově ocenili odborníci (Dokončení ze str. 1) Proč se Domov Pohoda, p. o. zapojil do tohoto projektu? Líbil se nám projekt, který je zaměřen na zvyšování úrovně kvality v pobytových zařízeních sociální péče, a na zvýšení úrovně propagace pobytových zařízení na veřejnosti, uvedla ředitelka Jarmila Šíblová. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty pobytu z jednoho úhlu pohledu, a to samostatného seniora, respektive uživatele této sociální pobytové služby, a je postavena na principu dobrovolnosti a transparentnosti. Pomáhá rodině nebo potenciálním uživatelům v orientaci při výběru zařízení. Domov dosáhl při hodnocení celkem 907,75 bodů, z možných 1000 bodů a získal tedy pět hvězdiček. Jako poskytovatelé sociálních služeb si uvědomujeme, že nás značka kvality zavazuje k tomu, abychom i nadále udrželi a prohlubovali úroveň kvality v našem zařízení, upřesnila ředitelka. V ČR je do dnešního dne certifikováno 27 domovů a pět hvězdiček získalo pouze 6 domovů a náš domov se s počtem dosažených bodů 907,75, umístil na II. místě v ČR. Předání certifikátu ke Značce kvality proběhlo prostřednictvím zástupce APSS ČR pana Zdeňka Kašpárka při příležitosti oslavy výročí 20 let od otevření domova. Aktivní život seniorů byl námětem konference v Opoli Dne 25. června 2013 proběhla v polské Opoli mezinárodní konference na téma Aktivní život seniorů - Metody a techniky práce se seniory. Konference se konala na úřadu města Opole. Kromě české strany byli přítomni i hosté z Ukrajiny. Konference byla pořádaná na základě partnerství měst Opole a Bruntál. Za Bruntál se zúčastnily pracovnice sociálního odboru města Bruntál, seniorka z Bruntálu a aktivní účast Ředitelka Domova Pohoda, p.o., Bc. Jarmila Šíblová (uprostřed), převzala certifikát Značky kvality z rukou Zdeňka Kašpárka, zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. měly pracovnice Domova Pohoda, p. o. ředitelka Bc. Jarmila Šíblová, a manažerka kvality Dana Svobodová. 2 Na podzim 8. října 2013 se konference připravuje v Bruntále, kdy tématem konference bude opět problematika seniorů a sociálních služeb města Bruntál. Současně také probíhají výměnné týdenní stáže pracovníků Domova Pohoda, p. o. v Opoli, kde jsou pracovníci seznamováni s volnočasovými aktivitami pro seniory jak v terénních tak v pobytových sociálních službách. Stáže z polské strany byly zahájeny v červenci Oceňujeme možnost výměny zkušeností a o dalším průběhu budeme postupně informovat.

3 Aktivizace uživatelů v Domově Pohoda, p. o. Jedním z cílů Domova Pohoda, p. o. je podpora uživatelů v jejich samostatnosti a soběstačnosti. Z tohoto důvodu věnuje domov velkou pozornost aktivizaci uživatelů. Veškeré aktivity směřují nejen k tomu, aby uživatelé smysluplně využívali volný čas, ale také jako akce pořádané mimo domov. Velmi oblíbené jsou akce pořádané v zahradním areálu domova (např. jarní otvírání zahrady, Den seniorů, opékání buřtů, zpívání na zahradě, podzimní uzavírání zahrady a další). Kromě společenských akcí zde mohou uživatelé trávit aktivně volný čas. V minulém roce byl pro aktivní pobyt v zahradním areálu Velkou část uživatelů Domova Pohoda, p. o. tvoří lidé trvale upoutaní na lůžko. Nejen pro tyto uživatele byla vytvořena tzv. relaxační místnost, která je koncipována a vybavena tak, aby zde mohli relaxovat i uživatelé s těžkým tělesným či duševním postižením. Uživatelé mají k dispozici prostornou interiérovou houpačku, relaxační polštáře a další pomůcky k relaxaci. prevence proti poklesu funkcí v oblasti fyzické, duševní a sociální. Mezi pravidelné aktivity patří např. ranní skupinové cvičení s uživateli, zpívání, paměťová cvičení (kvízová odpoledne), vaření, práce v ergoterapeutické a keramické dílně, arteterapie apod. V průběhu roku jsou pořádány nejrůznější společenské akce (vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek, taneční zábavy s živou hudbou, koncertní a pěvecká vystoupení, Silvestrovská zábava apod.) a uživatelé mohou navštívit také společenské vytvořen tzv. senior park, kde mohou uživatelé domova procvičovat hybnost na instalovaných trenažérech. Jsme si vědomi léčebné energie zvířat, proto pravidelně probíhá v domově canisterapie (využité léčebné energie psů) a felinoterapie (využití léčebné energie koček). Abychom terapii prostřednictvím zvířat rozšířili, pořídili jsme pro uživatele andulky a bylo instalováno velké akvárium. Uživatelka s terapeutickou panenkou na vycházce. 3 Jednou z nových metod, kterou jsme zavedli minulý rok je používání tzv. terapeutických panenek. Terapeutické panenky jsou používány zejména u uživatelek s demencí. Péče o panenky navozuje u uživatelky pocit užitečnosti, omezuje pocit osamělosti a úzkosti. Terapeutické panenky odpoutávají pozornost od nežádoucích činností a vedou ke zlepšení komunikace. Uživatele, kteří jsou nechodící, navštěvují pracovnice pro volnočasové aktivity individuálně a aktivizují je přímo na pokoji.

4 Arteterapie - nová metoda v aktivizaci uživatelů domova Domov Pohoda, p. o. rozšířil aktivizační metody pro své uživatele o tzv. arteterapii. Tento pojem lze zjednodušeně definovat jako léčebný postup využívající pro své záměry výtvarné umění. Konkrétně u seniorů a osob se zdravotním postižením je tedy možné díky arteterapeutickým postupům obecně povzbudit tvořivý přístup k životu a třeba i nastartovat chuť realizovat dosud zasuté schopnosti a talenty. Kromě jiného arteterapie nabízí taktéž poznání různých výtvarných technik a materiálů, obohacuje uživatele o vizuální a hmatové vjemy, napomáhá hlubšímu sebepoznání a sebeprožívání, posiluje paměť, procvičuje motoriku rukou a uvolňuje fantazii. V rámci skupinové terapie pak může přispět k vzájemné podpoře uživatelů řešících například obdobné problémy spojené se stářím. Arteterapeutické techniky tedy najdou své uplatnění nejen ve speciálně vybavené výtvarné dílně, ale stejně tak dobře je lze realizovat i individuálně na pokojích jednotlivých uživatelů. Arteterapii se v Domově Pohoda, p.o. věnuje MgA. Tereza Maršíková, absolventka Fakulty umění Ostravské univerzity, obor malba. V současné době studuje na Masarykově univerzitě v Brně arteterapii, se kterou se však seznámila už i dříve v rámci různých vzdělávacích a sebezkušenostních programů. Podle jejích slov přijali uživatelé v Domově Pohoda, p.o. arteterapii pozitivně a především uživatelé dlouhodobě upoutaní na lůžko nebo zdravotně postižení vítají arteterapii jako příjemné rozptýlení, během kterého mnohdy odkrývají i své nečekané dovednosti, s nimiž současně přichází i pocit radosti a naplnění. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče pomáhá nemocným 4 Domov Pohoda, p. o. zavedl novou metodu v péči o uživatele - bazální stimulaci. Bazální stimulace je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např. nemocní po poranění mozku, nemocní s Alzheimerovou chorobou, senioři s poruchou mobility, zdravotně postižení apod. Bazálně stimulující péče (péče s prvky bazální stimulace) je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii. Je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a stav nemocného. Do procesu se aktivně zapojují příbuzní uživatele. Bazální stimulace je uznávaným konceptem v mnoha evropských zemích, je používána v oblasti speciální pedagogiky a v ošetřovatelské péči. U uživatelů s nezvratnými změnami tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

5 Reminiscence - práce se vzpomínkami a vzpomínáním se lidem líbí Domov Pohoda, p. o. rozšířil aktivizační metody pro své uživatele o tzv. reminiscenční terapii. Reminiscenční terapie je odborný název pro práci se vzpomínkami a vzpomínáním. Tuto techniku je možné využívat u osob postižených demencí, ale i pro aktivizaci uživatelů dlouhodobě upoutaných na lůžko. Reminiscenční terapie probíhá buď skupinově nebo individuálně. Pro podporu vzpomínání byla zařízena speciální, tzv. vzpomínková místnost, která je vybavena tak, aby v uživatelích vyvolávala příjemné vzpomínky (starodávný nábytek, válečková výmalba, doplňky ve starém, Nejstarší jubilant nostalgickém stylu apod.) Reminiscenční terapie se účastní uživatelé, aby společně vzpomínali na určitá údobí svého života (dětství, školní léta, svatba, vojna apod.), oprášili tak svoje vzpomínky a zároveň si trénovali paměť. Reminiscenční terapii se v Domově Pohoda, p. o. věnují speciálně vyškolené pracovnice, které sbíraly zkušenosti v zařízeních, kde je tato metoda již zavedena a postupně ji zavádějí do praxe v našem zařízení. Pan Ladislav Košík oslavil 100 let, blahopřála rodina i hosté Jubilant přijímá gratulace od starosty města Bruntálu Ing. Petra Ryse, MBA. Další gratulace byla od náměstka hejtmana Krajského úřadu Moravskoslezského kraje RSDr. Svatomíra Recmana (vlevo). 5 Dne 18. května 2013 oslavil 100 let uživatel Domova Pohoda, p. o. pan L a d i s l a v Košík. Domov ve spolupráci s rodinou pana Košíka připravil oslavu tohoto významného životního jubilea v předvečer jubilea ve společenském sále Domova Pohoda. Kromě rodinných příslušníků a zástupců Domova Pohoda přišli oslavenci popřát zástupci města Bruntál, zástupci Moravskoslezského kraje a obce Lomnice u Rýmařova, kde pan Košík žil a kde má dosud trvalé bydliště, zástupci Policie ČR a další. Pan Košík si na oslavu pozval také několik přátel z řad uživatelů domova. Blahopřejeme Blahopřejeme oslavencům, kteří se v minulých měsících dožili významného životního jubilea: duben let Petr Šulkovský 90 let a více Marie Hebláková (91) květen let a více Jana Holubová (92) Petronela Pořízková (90) Paranika Berendová (90) 100 let Ladislav Košík červen let Anna Kubínková Marie Klapilová 90 let a více Jakub Koch (93) Vlastimila Špinarová (93) Ludmila Zabloudilová (92) Helena Bednářová (90) Anna Cápková (91)

6 Volný čas tráví lidé velmi zábavně a příjemně Cvičení, výtvarné dílny nebo návštěva psů a koček, se těší mezi uživateli Domova Pohoda velké oblibě. né dílny, keramika i arteterapie umožňují vyrábět okrasné a ozdobné předměty, které se využívají nejen jako dárky pro hosty, ale především uspokojí Každý den pro ně pracovníci výtvarné snažení seniorů. Pro seniory, kteří nemohou připravují dopolední i odpolední aktivity, které jim zpestřují docházet do dílen nebo zahrady se podobné aktivity konají život. Skupinová cvičení se konají přímo na jednotlivých patrech v sále nebo i na zahradě, výtvar- domova. Kontakt s domácím zvířetem je pro seniory vždy velmi vítaným zpestřením. Občanské sdružení Kočky Bruntál přiváží pravidelně mazlivé kočičky k tzv. felinoterapii. S hodnými psy, kteří slouží ke canisterapii, přijíždí paní Libuše Kotková ze psí školy Alfa v Liptani. Senioři byli na výletě v Pradědově galeriii v Jiříkově Uživatelé domova si vyjeli na společný výlet do Jiříkova, kde navštívili Pradědovu galerii U Halouzků. Zde mohli zhlédnout výstavu obřích soch a betlémů. Výlet si uživatelé užili a z návštěvy galerie si přivezli pěkné zážitky. 6

7 Jídelníček seniorů je pestrý a vyvážený Veselý senior Nadační fond Veselý senior pomáhá šířit myšlenku aktivního stárnutí. Propaguje mezigenerační výměnu názorů, zájmů, činností mezi mladší a starší generací. Snaží se o integraci seniorů do společnosti prostřednictvím aktivizačních programů. Fond vyhlásil 1. ročník soutěže Senior centrum roku o nejlepší zařízení pro seniory v České republice. Na slavnostní vyhlášení soutěže byli v květnu pozváni do Prahy i zástupci Domova Pohoda. I když domov nepatřil mezi nejlepší trojici, už jenom nominace do této soutěže ze 167 zařízení, znamená úspěch. Vnímáme to jako ocenění práce zaměstnanců v sociálních službách za kvalitní poskytované služby, uvedla ředitelka domova Jarmila Šíblová. Informace o službách a provozech v Domově Pohoda, p. o. Kuchyně Domova Pohoda, p. o., je moderní zařízení, které splňuje náročné požadavky na stravování seniorů po všech stránkách. Kromě obědů a večeří pro klienty vaří ještě pro obyvatele domů z pečovatelskou službou, klienty Sagapa a soukromé osoby, převážně seniory z města. Denně se v jídelně vaří a vydají čtyři stovky obědů. Lidé mají na výběr ze dvou jídel, z nichž jedno je lehčí, dietní. Je zajištěn celodenní pitný režim v podobě pěti různých nápojů - lehkého ovocného čaje, ovocné šťávy, mléčných nápojů. Obyvatelé domova mají kromě obědu ještě šestkrát týdně i teplou večeři. Během každého dne mají pět jídel, samozřejmostí je dopolední i odpolední svačina a pro lidi s cukrovkou i druhá večeře. Při sestavování jídelníčku kuchaři úzce spolupracují s nutriční terapeutkou Mg. Lucií Konečnou. Je vyvinut systém pravidelného sledování nutriční výživy jídel z hlediska potřeby seniorů. O seniory pečuje více než osmdesát zaměstnanců O uživatele Domova Pohoda se stará celkem 83 zaměstnanců. Pracoviště jsou rozdělena do úseků přímé péče, zdravotní péče a sociální péče. Tato pracoviště jsou nejpočetnější s 53 zaměstnanci. Dalších třicet pracovníků se stará o technické a hospodářské zabezpečení provozu jako je kuchyň, údržba, úklid, prádelna a recepce. Domov externě spolupracuje s poradkyní pro výživu, logopedkou a psycholožkou. Obchůdek V Domově Pohoda funguje malý obchůdek, kde si mohou uživatelé ale i veřejnost koupit pečivo, lahůdky, ovoce nebo i zákusky. Provozuje ho paní Pavla Drabová, je otevřeno ve všední dny. Příjemné chvíle lidé mohou strávit také v kavárně v aule domova, s denním tiskem, nebo při kávě a čaji. Kapacita zařízení je 122 lůžek Registrované jsou tři služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením 30 lůžek, 1.patro Domovy pro seniory 44 a 46 lůžek, 2. a 3. patro Odlehčovací služby 2 lůžka, 2. patro Český rozhlas natočil reportáž se seniory v Bruntále Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Mgr. Romana Kubicová navštívila v červenci Domov Pohoda, p. o. a zajímala se, jak se zde klientům žije. Pořídila rozhovor i s vedením domova o nedávno získaném ocenění - Značce kvality, hovořila s pracovníky a také s polskými hosty, kteří zrovna byli v domově na pracovní stáži. Příspěvek byl zveřejněn v rozhlase na konci července a je uchován v archivu redakce rozhlasu na internetové adrese: Najdete ho v horní liště iradio, v archivu pořadů vyberte Seniorklub s datem vysílání

8 Připravujeme 14. září 2013 Účast na Veletrhu zdraví a sociálních služeb v Bruntále. 8. října 2013 Do Bruntálu přijedou hosté z Opole, v Domově Pohoda se připravuje konference na téma Aktivní život seniorů. Zahrada Domova Pohoda skýtá příjemné osvěžení od jara do podzimu. Je přizpůsobena také pro nepohyblivé občany, dostanou se tam nejen vozíčkáři, ale i lidé upoutáni na lůžko. Senioři soutěžili s nadšením na olympijském klání v Polsku a získali krásné páté místo 9. října 2013 Den otevřených dveří Domov Pohoda srdečně zve zájemce a návštěvníky o prohlídku zařízení a Den otevřených dveří, který se letos bude konat ve středu 9. října od 14 hodin října 2013 Koná se 5. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb v Táboře, kam se chystají i zástupci Domova Pohoda. 10. října 2013 Setkání s písničkami Karla Hašlera Zábavný program ve společenském sále Domova Pohoda. Skládání kostek na čas (vlevo) a chvilka mezi diváky (vpravo). Dne 25. června se tříčlenný tým seniorů z Domova Pohoda, p. o. účastnil již XI. ročníku Sportovní olympiády seniorů i osob se zdravotním postižením pod záštitou primátora města Kedzierzyn- Koźle. V tamní sportovní hale musely všechny týmy závodníků po společné rozcvičce postupně absolvovat jedenáct rozličných disciplín (například kuželky, šipky, oblékání trička v co nejkratším čase, slalom s hokejkou a balónkem mezi kuželkami, střelba na bránu, hod na koš atd.). Ačkoli se s některými aktivitami setkali naši reprezentanti poprvé v životě, soutěžili s nadšením a zápalem a nakonec vybojovali krásné páté místo. Za rok už se zase těšíme na další zažehnutí olympijského ohně listopadu 2013 V Praze se koná Vzdělávací program E-Qalin - evropský systém managementu kvality, zaměřený speciálně na domovy pro seniory, do kterého byli vybráni zástupci vedení Domova Pohoda, p. o. podzim Zavírání zahrady prosinec Adventní koncerty Silvestrovská zábava r Pohodár Zpravodaj Domova Pohoda, p. o. Vydavatel: Domov Pohoda, p. o., Okružní 16, Bruntál. Vychází čtyřikrát ročně. Redakční rada: Bc. Jarmila Šíblová, Bc. Marcela Matúšů, Miroslava Sedláková. Redakční tým: Dana Svobodová, Mgr. Jiří Kočař, Juraj Gabriš, Ing. Fraňo Petrák. Tisk vlastní. Grafické zpracování: dd. Příspěvky a náměty na tel. č

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

V PROMĚNÁCH ČASU

V PROMĚNÁCH ČASU V PROMĚNÁCH ČASU 1911-2015 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (dále jen CSS ) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zpravodaj Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. Číslo 2 ročník 2 červen 2014

Zpravodaj Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. Číslo 2 ročník 2 červen 2014 Zpravodaj Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. Pohodár Číslo 2 ročník 2 červen 2014 Soutěž Plníme přání seniorům V soutěži Plníme přání seniorům jsme tento rok chtěli pro naše uživatele vyhrát

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY Pro uživatele jsou připravovány nejrůznější volnočasové a terapeutické činnosti. Pořádáme v domově společenské a kulturní akce, kterých se uživatelé mohou účastnit

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, opět po roce (letos v průběhu měsíce dubna 2015) proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2015 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ALZHEIMER HOME ZÁTIŠÍ z.ú.

ALZHEIMER HOME ZÁTIŠÍ z.ú. Název poskytovatele ALZHEIMER HOME ZÁTIŠÍ z.ú. Druh služby 50 Domov se zvláštním režimem Forma služby pobytová Název zařízení a místo poskytování ALZHEIMER HOME ZÁTIŠÍ z.ú., Urešova 1757, 148 00 Praha

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Aktivizace seniorů MČ Praha 1

Aktivizace seniorů MČ Praha 1 Aktivizace seniorů MČ Praha 1 STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRAHA 1 pečovatelská služba pět domů s pečovatelskou službou denní stacionář systém tísňové péče čtyři kluby seniorů AKTIVIZACE SENIORŮ sebe-obsluha,

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Zpravodaj Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda p. o. Pohodár. Číslo 2 ročník

Zpravodaj Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda p. o. Pohodár. Číslo 2 ročník Zpravodaj Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda p. o. Pohodár Číslo 2 ročník 4 2016 Senioři zvítězili v projektu Jedeme v tom společně Centrum Pohoda se s ostatními domovy v ČR zapojilo do akce pod

Více

Dotazníkové šetření bylo anonymní.

Dotazníkové šetření bylo anonymní. 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, začátkem roku 2016 proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků (popř. přátel)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Domov pro seniory Chvalkov 41, Trhové Sviny. tel: , fax: ,

Domov pro seniory Chvalkov 41, Trhové Sviny. tel: , fax: , Domov pro seniory Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny tel: 386 323 137, fax:386 322 250, e-mail: chvalkov.senior@seznam.cz www.domovchvalkov.cz Vyhodnocení - Dotazník spokojenosti 2012 - Vážení čtenáři, v

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2015 nabízel dva druhy registrovaných pobytových sociálních služeb a

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189

HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189 HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189 Vážená paní / vážený pane, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká kvality poskytovaných služeb v našem

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s. DOMOVY PRO SENIORY, DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

TVOŘIVÉ DÍLNY - Arteterapie v Karlovarském kraji v roce Vážení přátelé,

TVOŘIVÉ DÍLNY - Arteterapie v Karlovarském kraji v roce Vážení přátelé, TVOŘIVÉ DÍLNY - Arteterapie v Karlovarském kraji v roce 2011 Vážení přátelé, přijměte prosím naše laskavé pozvání a zapojte se společně s námi do cyklu zážitkových terapeutických setkání - TVOŘIVÝCH DÍLEN,

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, v průběhu měsíce března 2014 proběhla jako každoročně v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Loucký Mlýn, domov se zvláštním režimem. Identifikátor služby: Název poskytovatele: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

Loucký Mlýn, domov se zvláštním režimem. Identifikátor služby: Název poskytovatele: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. Název pracoviště: Loucký Mlýn, domov se zvláštním režimem Identifikátor služby: 4542627 Název poskytovatele: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. Adresa pracoviště: Radčice 58, Vodňany, 38901 IČO : 25156349

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv:

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování 1.1 Pokoj 1.1.1 Vstup přes předsíňku 1.1.2 WC, koupelna, sprcha 1.1.3 Kuchyňská

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz Provozovatel: Občanské sdružení IZAP www.slunecnicezlin.cz IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi. Založeno v roce 1992 za účelem smysluplného trávení volného

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

SENIOR CENTRUM ROKU 2012

SENIOR CENTRUM ROKU 2012 SENIOR CENTRUM ROKU 2012 NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR SPOLEČNĚ S FIRMOU FOXMARTS A.S, PARTNERY A SPONZORY VYHLAŠUJE 1.ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU "nejlepší senior-zařízení v České republice" FENOMÉN

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HÁJ U DUCHCOVA Druh služby: TÝDENNÍ STACIONÁŘ Název poskytovatele

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/20 Obsah

Více

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití.

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav ústavní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze datum zápisu 30.5.2014, Spisová značka U42) Kontakt: PhDr. Jana Kumprechtová Tel.:601381888 E-mail:

Více