Zpravodaj Domova Pohoda, p. o. Pohodár. Číslo 1 ročník 1 srpen Domov oslavil 20. výročí otevření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Domova Pohoda, p. o. Pohodár. Číslo 1 ročník 1 srpen 2013. Domov oslavil 20. výročí otevření"

Transkript

1 Domov oslavil 20. výročí otevření Hodnoceno je pět oblastí: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství, péče - sociální, terapeutická a zdravotní. Zpravodaj Domova Pohoda, p. o. Pohodár Číslo 1 ročník 1 srpen 2013 Setkání současných a bývalých zaměstnanců s hosty u příležitosti 20 let od uvedení domova do provozu uspořádal Domov Pohoda, p. o. dne 29. května Domov Pohoda, příspěvková organizace, zřizovaná Moravskoslezským krajem, obdržel Značku kvality, kterou přiděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v sociálních službách. Na společenské akci jsme si připomněli založení domova a předseda Klubu Za starý Bruntál pan Pavel Rapušák si připravil velmi zajímavou prezentaci o historii sociálních služeb na Bruntálsku, obohacenou o dobové fotografie. Pracovníci domova společně s ředitelkou Domova Pohoda p. o. Bc. Jarmilou Šíblovou informovali o současném způsobu poskytování sociálních služeb v Domově Pohoda, p. o. Na akci přijal pozvání Ing. Petr Rys, MBA, starosta města Bruntálu, Mgr. Michal Potocký, vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje a další hosté. Se zdravicí primátora města Opole vystoupili hosté z Polska. Mezi hosty byl také zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb pan Zdeněk Kašpárek, který v rámci slavnostního odpoledne předal do rukou Bc. Jarmily Šíblové certifikát Značky kvality. Značka kvality byla domovu udělena v květnu APSS ČR za kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Slavnostní odpoledne zpestřili hudebním vystoupením žáci Základní umělecké školy v Bruntále. V podvečer vystoupil bruntálský rodák, zpěvák a hudebník Zdeněk Krásný. Při slavnostním setkání u příležitosti založení domova a získání ocenění Značka kvality nechyběly krásné a chutné dorty. Kvalitní péči v domově ocenili odborníci Kvalita je v tomto projektu vyjádřena počtem hvězdiček jako u kvality poskytovaných služeb hotelů. (Čtěte na další straně)

2 slovo vydavatele Noviny Pohodář Vážení čtenáři, právě se Vám dostává do rukou první číslo novin Pohodář, které budou čtyřikrát ročně vycházet v Domově Pohoda, p. o. nejen pro uživatele služby domova, ale také pro širokou veřejnost, zájemce a seniory z města, které dění v Domově Pohoda, p. o. zajímá. Pohodář přinese informace o činnosti, akcích a zajímavostech v Domově Pohoda p. o. Autorkou názvu novin je paní Dagmar Železná (na snímku), pracovnice stravovacího provozu. Její návrh získal podporu redakční rady časopisu. Tak ať se vám líbí. (redakce) krátce Domov Pohoda má webové stránky Veškeré informace o činnosti Domova Pohoda, p. o. najdete na internetové adrese: Můžete si přečíst také aktuality a připravované akce a prohlédnout fotogalerii. Kvalitní péči v domově ocenili odborníci (Dokončení ze str. 1) Proč se Domov Pohoda, p. o. zapojil do tohoto projektu? Líbil se nám projekt, který je zaměřen na zvyšování úrovně kvality v pobytových zařízeních sociální péče, a na zvýšení úrovně propagace pobytových zařízení na veřejnosti, uvedla ředitelka Jarmila Šíblová. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty pobytu z jednoho úhlu pohledu, a to samostatného seniora, respektive uživatele této sociální pobytové služby, a je postavena na principu dobrovolnosti a transparentnosti. Pomáhá rodině nebo potenciálním uživatelům v orientaci při výběru zařízení. Domov dosáhl při hodnocení celkem 907,75 bodů, z možných 1000 bodů a získal tedy pět hvězdiček. Jako poskytovatelé sociálních služeb si uvědomujeme, že nás značka kvality zavazuje k tomu, abychom i nadále udrželi a prohlubovali úroveň kvality v našem zařízení, upřesnila ředitelka. V ČR je do dnešního dne certifikováno 27 domovů a pět hvězdiček získalo pouze 6 domovů a náš domov se s počtem dosažených bodů 907,75, umístil na II. místě v ČR. Předání certifikátu ke Značce kvality proběhlo prostřednictvím zástupce APSS ČR pana Zdeňka Kašpárka při příležitosti oslavy výročí 20 let od otevření domova. Aktivní život seniorů byl námětem konference v Opoli Dne 25. června 2013 proběhla v polské Opoli mezinárodní konference na téma Aktivní život seniorů - Metody a techniky práce se seniory. Konference se konala na úřadu města Opole. Kromě české strany byli přítomni i hosté z Ukrajiny. Konference byla pořádaná na základě partnerství měst Opole a Bruntál. Za Bruntál se zúčastnily pracovnice sociálního odboru města Bruntál, seniorka z Bruntálu a aktivní účast Ředitelka Domova Pohoda, p.o., Bc. Jarmila Šíblová (uprostřed), převzala certifikát Značky kvality z rukou Zdeňka Kašpárka, zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. měly pracovnice Domova Pohoda, p. o. ředitelka Bc. Jarmila Šíblová, a manažerka kvality Dana Svobodová. 2 Na podzim 8. října 2013 se konference připravuje v Bruntále, kdy tématem konference bude opět problematika seniorů a sociálních služeb města Bruntál. Současně také probíhají výměnné týdenní stáže pracovníků Domova Pohoda, p. o. v Opoli, kde jsou pracovníci seznamováni s volnočasovými aktivitami pro seniory jak v terénních tak v pobytových sociálních službách. Stáže z polské strany byly zahájeny v červenci Oceňujeme možnost výměny zkušeností a o dalším průběhu budeme postupně informovat.

3 Aktivizace uživatelů v Domově Pohoda, p. o. Jedním z cílů Domova Pohoda, p. o. je podpora uživatelů v jejich samostatnosti a soběstačnosti. Z tohoto důvodu věnuje domov velkou pozornost aktivizaci uživatelů. Veškeré aktivity směřují nejen k tomu, aby uživatelé smysluplně využívali volný čas, ale také jako akce pořádané mimo domov. Velmi oblíbené jsou akce pořádané v zahradním areálu domova (např. jarní otvírání zahrady, Den seniorů, opékání buřtů, zpívání na zahradě, podzimní uzavírání zahrady a další). Kromě společenských akcí zde mohou uživatelé trávit aktivně volný čas. V minulém roce byl pro aktivní pobyt v zahradním areálu Velkou část uživatelů Domova Pohoda, p. o. tvoří lidé trvale upoutaní na lůžko. Nejen pro tyto uživatele byla vytvořena tzv. relaxační místnost, která je koncipována a vybavena tak, aby zde mohli relaxovat i uživatelé s těžkým tělesným či duševním postižením. Uživatelé mají k dispozici prostornou interiérovou houpačku, relaxační polštáře a další pomůcky k relaxaci. prevence proti poklesu funkcí v oblasti fyzické, duševní a sociální. Mezi pravidelné aktivity patří např. ranní skupinové cvičení s uživateli, zpívání, paměťová cvičení (kvízová odpoledne), vaření, práce v ergoterapeutické a keramické dílně, arteterapie apod. V průběhu roku jsou pořádány nejrůznější společenské akce (vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek, taneční zábavy s živou hudbou, koncertní a pěvecká vystoupení, Silvestrovská zábava apod.) a uživatelé mohou navštívit také společenské vytvořen tzv. senior park, kde mohou uživatelé domova procvičovat hybnost na instalovaných trenažérech. Jsme si vědomi léčebné energie zvířat, proto pravidelně probíhá v domově canisterapie (využité léčebné energie psů) a felinoterapie (využití léčebné energie koček). Abychom terapii prostřednictvím zvířat rozšířili, pořídili jsme pro uživatele andulky a bylo instalováno velké akvárium. Uživatelka s terapeutickou panenkou na vycházce. 3 Jednou z nových metod, kterou jsme zavedli minulý rok je používání tzv. terapeutických panenek. Terapeutické panenky jsou používány zejména u uživatelek s demencí. Péče o panenky navozuje u uživatelky pocit užitečnosti, omezuje pocit osamělosti a úzkosti. Terapeutické panenky odpoutávají pozornost od nežádoucích činností a vedou ke zlepšení komunikace. Uživatele, kteří jsou nechodící, navštěvují pracovnice pro volnočasové aktivity individuálně a aktivizují je přímo na pokoji.

4 Arteterapie - nová metoda v aktivizaci uživatelů domova Domov Pohoda, p. o. rozšířil aktivizační metody pro své uživatele o tzv. arteterapii. Tento pojem lze zjednodušeně definovat jako léčebný postup využívající pro své záměry výtvarné umění. Konkrétně u seniorů a osob se zdravotním postižením je tedy možné díky arteterapeutickým postupům obecně povzbudit tvořivý přístup k životu a třeba i nastartovat chuť realizovat dosud zasuté schopnosti a talenty. Kromě jiného arteterapie nabízí taktéž poznání různých výtvarných technik a materiálů, obohacuje uživatele o vizuální a hmatové vjemy, napomáhá hlubšímu sebepoznání a sebeprožívání, posiluje paměť, procvičuje motoriku rukou a uvolňuje fantazii. V rámci skupinové terapie pak může přispět k vzájemné podpoře uživatelů řešících například obdobné problémy spojené se stářím. Arteterapeutické techniky tedy najdou své uplatnění nejen ve speciálně vybavené výtvarné dílně, ale stejně tak dobře je lze realizovat i individuálně na pokojích jednotlivých uživatelů. Arteterapii se v Domově Pohoda, p.o. věnuje MgA. Tereza Maršíková, absolventka Fakulty umění Ostravské univerzity, obor malba. V současné době studuje na Masarykově univerzitě v Brně arteterapii, se kterou se však seznámila už i dříve v rámci různých vzdělávacích a sebezkušenostních programů. Podle jejích slov přijali uživatelé v Domově Pohoda, p.o. arteterapii pozitivně a především uživatelé dlouhodobě upoutaní na lůžko nebo zdravotně postižení vítají arteterapii jako příjemné rozptýlení, během kterého mnohdy odkrývají i své nečekané dovednosti, s nimiž současně přichází i pocit radosti a naplnění. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče pomáhá nemocným 4 Domov Pohoda, p. o. zavedl novou metodu v péči o uživatele - bazální stimulaci. Bazální stimulace je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např. nemocní po poranění mozku, nemocní s Alzheimerovou chorobou, senioři s poruchou mobility, zdravotně postižení apod. Bazálně stimulující péče (péče s prvky bazální stimulace) je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii. Je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a stav nemocného. Do procesu se aktivně zapojují příbuzní uživatele. Bazální stimulace je uznávaným konceptem v mnoha evropských zemích, je používána v oblasti speciální pedagogiky a v ošetřovatelské péči. U uživatelů s nezvratnými změnami tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

5 Reminiscence - práce se vzpomínkami a vzpomínáním se lidem líbí Domov Pohoda, p. o. rozšířil aktivizační metody pro své uživatele o tzv. reminiscenční terapii. Reminiscenční terapie je odborný název pro práci se vzpomínkami a vzpomínáním. Tuto techniku je možné využívat u osob postižených demencí, ale i pro aktivizaci uživatelů dlouhodobě upoutaných na lůžko. Reminiscenční terapie probíhá buď skupinově nebo individuálně. Pro podporu vzpomínání byla zařízena speciální, tzv. vzpomínková místnost, která je vybavena tak, aby v uživatelích vyvolávala příjemné vzpomínky (starodávný nábytek, válečková výmalba, doplňky ve starém, Nejstarší jubilant nostalgickém stylu apod.) Reminiscenční terapie se účastní uživatelé, aby společně vzpomínali na určitá údobí svého života (dětství, školní léta, svatba, vojna apod.), oprášili tak svoje vzpomínky a zároveň si trénovali paměť. Reminiscenční terapii se v Domově Pohoda, p. o. věnují speciálně vyškolené pracovnice, které sbíraly zkušenosti v zařízeních, kde je tato metoda již zavedena a postupně ji zavádějí do praxe v našem zařízení. Pan Ladislav Košík oslavil 100 let, blahopřála rodina i hosté Jubilant přijímá gratulace od starosty města Bruntálu Ing. Petra Ryse, MBA. Další gratulace byla od náměstka hejtmana Krajského úřadu Moravskoslezského kraje RSDr. Svatomíra Recmana (vlevo). 5 Dne 18. května 2013 oslavil 100 let uživatel Domova Pohoda, p. o. pan L a d i s l a v Košík. Domov ve spolupráci s rodinou pana Košíka připravil oslavu tohoto významného životního jubilea v předvečer jubilea ve společenském sále Domova Pohoda. Kromě rodinných příslušníků a zástupců Domova Pohoda přišli oslavenci popřát zástupci města Bruntál, zástupci Moravskoslezského kraje a obce Lomnice u Rýmařova, kde pan Košík žil a kde má dosud trvalé bydliště, zástupci Policie ČR a další. Pan Košík si na oslavu pozval také několik přátel z řad uživatelů domova. Blahopřejeme Blahopřejeme oslavencům, kteří se v minulých měsících dožili významného životního jubilea: duben let Petr Šulkovský 90 let a více Marie Hebláková (91) květen let a více Jana Holubová (92) Petronela Pořízková (90) Paranika Berendová (90) 100 let Ladislav Košík červen let Anna Kubínková Marie Klapilová 90 let a více Jakub Koch (93) Vlastimila Špinarová (93) Ludmila Zabloudilová (92) Helena Bednářová (90) Anna Cápková (91)

6 Volný čas tráví lidé velmi zábavně a příjemně Cvičení, výtvarné dílny nebo návštěva psů a koček, se těší mezi uživateli Domova Pohoda velké oblibě. né dílny, keramika i arteterapie umožňují vyrábět okrasné a ozdobné předměty, které se využívají nejen jako dárky pro hosty, ale především uspokojí Každý den pro ně pracovníci výtvarné snažení seniorů. Pro seniory, kteří nemohou připravují dopolední i odpolední aktivity, které jim zpestřují docházet do dílen nebo zahrady se podobné aktivity konají život. Skupinová cvičení se konají přímo na jednotlivých patrech v sále nebo i na zahradě, výtvar- domova. Kontakt s domácím zvířetem je pro seniory vždy velmi vítaným zpestřením. Občanské sdružení Kočky Bruntál přiváží pravidelně mazlivé kočičky k tzv. felinoterapii. S hodnými psy, kteří slouží ke canisterapii, přijíždí paní Libuše Kotková ze psí školy Alfa v Liptani. Senioři byli na výletě v Pradědově galeriii v Jiříkově Uživatelé domova si vyjeli na společný výlet do Jiříkova, kde navštívili Pradědovu galerii U Halouzků. Zde mohli zhlédnout výstavu obřích soch a betlémů. Výlet si uživatelé užili a z návštěvy galerie si přivezli pěkné zážitky. 6

7 Jídelníček seniorů je pestrý a vyvážený Veselý senior Nadační fond Veselý senior pomáhá šířit myšlenku aktivního stárnutí. Propaguje mezigenerační výměnu názorů, zájmů, činností mezi mladší a starší generací. Snaží se o integraci seniorů do společnosti prostřednictvím aktivizačních programů. Fond vyhlásil 1. ročník soutěže Senior centrum roku o nejlepší zařízení pro seniory v České republice. Na slavnostní vyhlášení soutěže byli v květnu pozváni do Prahy i zástupci Domova Pohoda. I když domov nepatřil mezi nejlepší trojici, už jenom nominace do této soutěže ze 167 zařízení, znamená úspěch. Vnímáme to jako ocenění práce zaměstnanců v sociálních službách za kvalitní poskytované služby, uvedla ředitelka domova Jarmila Šíblová. Informace o službách a provozech v Domově Pohoda, p. o. Kuchyně Domova Pohoda, p. o., je moderní zařízení, které splňuje náročné požadavky na stravování seniorů po všech stránkách. Kromě obědů a večeří pro klienty vaří ještě pro obyvatele domů z pečovatelskou službou, klienty Sagapa a soukromé osoby, převážně seniory z města. Denně se v jídelně vaří a vydají čtyři stovky obědů. Lidé mají na výběr ze dvou jídel, z nichž jedno je lehčí, dietní. Je zajištěn celodenní pitný režim v podobě pěti různých nápojů - lehkého ovocného čaje, ovocné šťávy, mléčných nápojů. Obyvatelé domova mají kromě obědu ještě šestkrát týdně i teplou večeři. Během každého dne mají pět jídel, samozřejmostí je dopolední i odpolední svačina a pro lidi s cukrovkou i druhá večeře. Při sestavování jídelníčku kuchaři úzce spolupracují s nutriční terapeutkou Mg. Lucií Konečnou. Je vyvinut systém pravidelného sledování nutriční výživy jídel z hlediska potřeby seniorů. O seniory pečuje více než osmdesát zaměstnanců O uživatele Domova Pohoda se stará celkem 83 zaměstnanců. Pracoviště jsou rozdělena do úseků přímé péče, zdravotní péče a sociální péče. Tato pracoviště jsou nejpočetnější s 53 zaměstnanci. Dalších třicet pracovníků se stará o technické a hospodářské zabezpečení provozu jako je kuchyň, údržba, úklid, prádelna a recepce. Domov externě spolupracuje s poradkyní pro výživu, logopedkou a psycholožkou. Obchůdek V Domově Pohoda funguje malý obchůdek, kde si mohou uživatelé ale i veřejnost koupit pečivo, lahůdky, ovoce nebo i zákusky. Provozuje ho paní Pavla Drabová, je otevřeno ve všední dny. Příjemné chvíle lidé mohou strávit také v kavárně v aule domova, s denním tiskem, nebo při kávě a čaji. Kapacita zařízení je 122 lůžek Registrované jsou tři služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením 30 lůžek, 1.patro Domovy pro seniory 44 a 46 lůžek, 2. a 3. patro Odlehčovací služby 2 lůžka, 2. patro Český rozhlas natočil reportáž se seniory v Bruntále Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Mgr. Romana Kubicová navštívila v červenci Domov Pohoda, p. o. a zajímala se, jak se zde klientům žije. Pořídila rozhovor i s vedením domova o nedávno získaném ocenění - Značce kvality, hovořila s pracovníky a také s polskými hosty, kteří zrovna byli v domově na pracovní stáži. Příspěvek byl zveřejněn v rozhlase na konci července a je uchován v archivu redakce rozhlasu na internetové adrese: Najdete ho v horní liště iradio, v archivu pořadů vyberte Seniorklub s datem vysílání

8 Připravujeme 14. září 2013 Účast na Veletrhu zdraví a sociálních služeb v Bruntále. 8. října 2013 Do Bruntálu přijedou hosté z Opole, v Domově Pohoda se připravuje konference na téma Aktivní život seniorů. Zahrada Domova Pohoda skýtá příjemné osvěžení od jara do podzimu. Je přizpůsobena také pro nepohyblivé občany, dostanou se tam nejen vozíčkáři, ale i lidé upoutáni na lůžko. Senioři soutěžili s nadšením na olympijském klání v Polsku a získali krásné páté místo 9. října 2013 Den otevřených dveří Domov Pohoda srdečně zve zájemce a návštěvníky o prohlídku zařízení a Den otevřených dveří, který se letos bude konat ve středu 9. října od 14 hodin října 2013 Koná se 5. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb v Táboře, kam se chystají i zástupci Domova Pohoda. 10. října 2013 Setkání s písničkami Karla Hašlera Zábavný program ve společenském sále Domova Pohoda. Skládání kostek na čas (vlevo) a chvilka mezi diváky (vpravo). Dne 25. června se tříčlenný tým seniorů z Domova Pohoda, p. o. účastnil již XI. ročníku Sportovní olympiády seniorů i osob se zdravotním postižením pod záštitou primátora města Kedzierzyn- Koźle. V tamní sportovní hale musely všechny týmy závodníků po společné rozcvičce postupně absolvovat jedenáct rozličných disciplín (například kuželky, šipky, oblékání trička v co nejkratším čase, slalom s hokejkou a balónkem mezi kuželkami, střelba na bránu, hod na koš atd.). Ačkoli se s některými aktivitami setkali naši reprezentanti poprvé v životě, soutěžili s nadšením a zápalem a nakonec vybojovali krásné páté místo. Za rok už se zase těšíme na další zažehnutí olympijského ohně listopadu 2013 V Praze se koná Vzdělávací program E-Qalin - evropský systém managementu kvality, zaměřený speciálně na domovy pro seniory, do kterého byli vybráni zástupci vedení Domova Pohoda, p. o. podzim Zavírání zahrady prosinec Adventní koncerty Silvestrovská zábava r Pohodár Zpravodaj Domova Pohoda, p. o. Vydavatel: Domov Pohoda, p. o., Okružní 16, Bruntál. Vychází čtyřikrát ročně. Redakční rada: Bc. Jarmila Šíblová, Bc. Marcela Matúšů, Miroslava Sedláková. Redakční tým: Dana Svobodová, Mgr. Jiří Kočař, Juraj Gabriš, Ing. Fraňo Petrák. Tisk vlastní. Grafické zpracování: dd. Příspěvky a náměty na tel. č

Zpravodaj Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. Číslo 2 ročník 2 červen 2014

Zpravodaj Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. Číslo 2 ročník 2 červen 2014 Zpravodaj Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. Pohodár Číslo 2 ročník 2 červen 2014 Soutěž Plníme přání seniorům V soutěži Plníme přání seniorům jsme tento rok chtěli pro naše uživatele vyhrát

Více

Zpravodaj Domova Pohoda p. o. Číslo 2 ročník 1 prosinec 2013. Pohoda bude patřit od ledna městu

Zpravodaj Domova Pohoda p. o. Číslo 2 ročník 1 prosinec 2013. Pohoda bude patřit od ledna městu Zpravodaj Domova Pohoda p. o. Pohodár Číslo 2 ročník 1 prosinec 2013 Pohoda bude patřit od ledna městu Organizační změna od 1. ledna 2014 Od 1. ledna 2014 bude Domov Pohoda, p.o. příspěvkovou organizací

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST výroční zpráva za rok 2006 Činnost České alzheimerovské společnosti v roce 2006 3 Libella Pragensis 3 Kontaktní a informační centrum 3 Ediční činnost 3 Přednášková činnost

Více

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005 KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005 Zpracovala: Kontakt: Mgr. Veronika Boháčková, odd. sociální, MHMP SOC veronika.bohackova@cityofprague.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Domov ADAM Dřevohostice Domov ADAM Dřevohostice, p. o. Lapač 449, 751 14 Dřevohostice www. domovadam.cz identifikátor služby: 5774720 Zpracováno dle Zásad řízení příspěvkových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka

Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka Katalog činností Hlinsko 1. 10. 2010 1 Katalog Obsah a úvod 1. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V DsD KATALOG... 1 1.1 Úvod a slovníček pojmů... 4 2. Pravidelné činnosti...

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov důchodců Praha 4 Háje

Domov důchodců Praha 4 Háje Domov důchodců Praha 4 Háje KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: K Milíčovu 734 149 00 Praha 4 Telefon: 271 198 504, 271 198 412 E-mail: reditel@dd-haje.cz, socialni@dd-haje.cz Web: http://www.dd-haje.cz/ Objekt

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo ředitelky Centra pro seniory Zahrada, o. p. s Vážení obyvatelé domova, zaměstnanci, přátelé, příznivci, podporovatelé. Předkládáme vám výroční zprávu obecně prospěšné

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ V ROCE 2015 K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SENIORU

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ V ROCE 2015 K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SENIORU Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ V ROCE 2015 K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SENIORU Obsah: Str. 2-9 O historii SENIORu Str. 9-14 SouČasná tvář SENIORu Str. 14-16 Oslavy 20 let založení SENIORu

Více

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 Výroční zpráva Centrum seniorů Mělník příspěvková organizace

Více

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Úvod Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 je příspěvkovou organizací, která má poslání poskytovat sociální služby a služby veřejnosti.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Dům seniorů POHODA, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Mládí žije sněním, stáří vzpomínkami. (židovské přísloví) V Orlové-Lutyni dne 10. 5. 2013 Úvodní informace Identifikační údaje

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

2. Základní údaje o sdružení DC 90 o.s...17 3. DC 90 o.s. - poskytovatel sociálních služeb...18

2. Základní údaje o sdružení DC 90 o.s...17 3. DC 90 o.s. - poskytovatel sociálních služeb...18 VÝROČNÍ ZPRÁVA DC 90 o.s. za rok 2013 Obsah 1. Charakteristika zařízení DC 90 o.s...1 1. 1 Střední a Základní škola DC 90 s.r.o...2 1. 2 Dílny DC 90 o.s...2 1. 3 Denní stacionář DC 90...3 1. 4 Zdravotní

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více