VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2 kntakt: Diaknie ČCE středisk v Libici nad Cidlinu Husva Libice nad Cidlinu telefn: fax: mbil: internet: čísl účtu : /0100

3

4

5 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, dstává se Vám d ruku Výrční zpráva Diaknie ČCE střediska v Libici nad Cidlinu za rk V lňském rce 2007 jsme Vám představili nvu vizuální kncepci výrční zprávy. Od letšníh rku bychm Vám rádi prstřednictvím těcht něklika mál stránek chtěli pstupně přiblížit živt v našich službách. Ale nikliv strhým výčtem událstí za každu službu, ale napak Vám chceme prezentvat názry a pstřehy našich zaměstnanců a uživatelů. V nepslední řadě pak vše dplníme brazvu dkumentací. Za rk 2008 Vám takt představíme Evangelický dmv pr seniry. Uplynulý rk 2008 byl pr nás již 16. rkem činnsti střediska a druhým rkem našeh snažení p zavedení nvely zákna sciálních službách d praxe. Dny rku 2008 ubíhaly v našich službách pklidně a t i přes t, že jsme prakticky p celý rk zápasili s financváním, prtže jsme bdrželi jen 52% z pžadvaných dtací na prvz služeb. Ani reknstrukce v sciálně terapeutické dílně v Klíně (STD Klín která prbíhala v druhé plvině rku) nezpůsbila uživatelům služby žádnu větší újmu na kvalitě pskytvané pmci a pdpry. Pdařil se nám získat dar d Nadace Veselý senir (v hdntě cca 46 tis. Kč) z něhž jsme zakupili nvé antidekubitní matrace d pbytvých služeb a také jsme bdrželi dtaci d HFSK (Humanitárníh fndu středčeskéh kraje) v hdntě cca 100 tis. Kč a mhli jsme zakupit nvý ktel d centrální kuchyně střediska, jehž bnva byla více než nutná. Během rku jsme uspřádali něklik tradičních benefičních akcí a zúčastnili jsme se prdejních výstav, kde jsme prezentvali výrbky našich uživatelů a t např.: II. benefiční ples střediska únr 2008 Pmerančvý týden sbírka pd záštitu ČALS červen 2008 Jarmark u Ludmily září rčník benefičníh kncertu pr Vážku říjen 2008 Den tevřených dveří ve středisku prsinec 2008 Asi největším úspěchem na pli těcht akcí byl Adventní kncert s ČT ( ), kam se nám pdařil prbjvat p třech letech snažení. Velký dík za t patří zejména veducí STD Klín Mgr. Lýdii Kratinvé. Středisk tak dstal mžnst prezentvat se širké veřejnsti prstřednictvím televizních médií a hlavně díky finančnímu výtěžku z kncertu pmůžeme našim uživatelům knkrétně v dmvě pr seniry, kde prběhne výměna ken - a v sciálně terapeutické dílně, kde se rzšíří a zreknstruují prstry.

6 KDO NÁS V ROCE 2008 PODPOŘIL A KOMU PATŘÍ NÁŠ VELKÝ DÍK dárce částka dárce částka AKCE Cihla Kč Marie Němečkvá Kč Nadace Veselý senir Kč Marie Krulíkvá Kč uživatelé služeb Kč Jiří Czerny Kč SEN. Sbírka pr Diaknii ČCE Kč Marie Svbdvá Kč Plabská stavební Kč ThDr. Zdeněk Tušek Kč MUDr. Jarmila Kubátvá Kč Věra Mjžíšvá Kč II. benefiční ples střediska Kč Jitka Tučkvá Kč ERERAN 1860 s.r.. Klín Kč Ing. Jsef Šalda Kč Pmerančvý týden Kč Jan Pištra Kč Obec Klaje Kč annymní dárce Kč Marie Maisnervá Kč Manželé Vycpálkvi 500 Kč MUDr. Helena Hrdinvá Kč pí. Růžičkvá 500 Kč BOOM TISK Kč 322 Kč pí. Patkvá Kč Marta Pdvalvá MUDr. Jindřiška Sklenářvá Obec Chťánky Kč pí. Sučkvá 200 Kč Výtěžek 10. rčník benefičníh kncertu pr Vážku Kč Mgr. Věra Sýkrvá 200 Kč Markéta Šaldvá Kč Jsef Švantner 200 Kč Dagmar Tučkvá Kč p. Bryk ml. 175 Kč Zdeňka Dušvá Kč pí. Stejskalvá 100 Kč COM DATA Kč pí. Nlvá 100 Kč JUDr. Mirslava Hůlvá Kč zaměstnanci 47 Kč Eva Prvazníkvá Kč Antnín Lebeda Kč celkvá částka 250 Kč Kč

7 KDO JSME Středisk v Libici nad Cidlinu je samstatnu nestátní neziskvu rganizací, která získala vlastní právní subjektivitu Jsme registrváni u Ministerstva kultury České republiky a u Středčeskéh kraje. Naše středisk je sučástí sítě dalších 33 středisek v rámci Diaknie ČCE p celé ČR, je řízen ředitelem a správní radu, kntrlní rgánem je dzrčí rada střediska, která sestává z 9 členů. Financvání střediska je vícezdrjvé: dtace d Ministerstva práce a sciálních věcí, granty d Středčeskéh kraje, výnsy z pskytvaných služeb, dary a spnzring. Středisk je rvněž kntaktním místem České Alzheimervské splečnsti (ČALS). Tat splečnst se snaží zlepšit infrmvanst laické i dbrné veřejnsti Alzheimervě chrbě a jiných typech demence a zlepšit pstavení pacientů a jejich rdin v rámci splečnsti. phled na budvu dmva pr seniry ze dvra

8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY STŘEDISKA Statutárními rgány střediska jsu: správní rada dzrčí rada Správní rada střediska: řídí činnst střediska a jedná jeh jménem navenek rzhduje všech záležitstech střediska je dpvědná za zabezpečení veškeré činnsti střediska je dpvědná za zajištění řádnéh vedení účetnictví střediska členvé správní rady: Pavel Pistr ředitel střediska Dana Petrželkvá vrchní sestra Helena Kubíkvá, Dis. veducí sc. úseku Dzrčí rada střediska: je kntrlním rgánem střediska dhlíží na činnst správní rady střediska a na veškeru jeh činnst členvé dzrčí rady jsu právněni nahlížet d všech dkladů týkajících se činnsti střediska je právněna ulžit správní radě střediska vypracvání zprávy k určité tázce či tématu má kmpetenci kntrlvat činnst a hspdaření střediska a prjednat a schválit výrční zprávu střediska funkce v dzrčí radě je dbrvlná (bez finančníh hdncení)

9 členvé dzrčí rady: Mgr. Petr Kpecký - předseda Ing. Petr Černý - místpředseda Milada Havránkvá MUDr. Irena Luňákvá Ing. Marie Matuchvá CSc. PaedDr. Petr Niederle MUDr. Michal Hudcvic Dana Vejchdvá Jan Svbda náhradníci: Jsef Švantner Petr Plnický vstup d budvy dmva pr seniry hlavní vchd a vstup d výtahu

10 Z HISTORIE Pčátek činnsti střediska je spjen s kncem rku 1989, kdy předseda MNV nabídl budvu bývalé základní škly farnímu sbru Českbratrské církve evangelické v Libici nad Cidlinu, aby ji církev využila k sciálním službám pr seniry. Vzhledem ke skutečnsti, že v bci a přilehlém klí d té dby neexistvala dstupná a funkční síť těcht služeb, rzhdli se tehdejší zástupci sbru pr realizaci myšlenky vzniku střediska a začít tak v reginu pskytvat sciální pmc a službu senirům a sbám se zdravtním pstižením. Jedna z mnha služeb, která také v reginu chyběla, byla pečvatelská služba. Prt jsme činnst střediska zahájili právě tut službu. Obědy jsme debírali z místní šklní jídelny. Jak se služba dstávala d pvědmí byvatel, začali přibývat klienti. Zázemí jsme měli na faře, ve farní kanceláři. Pzději nám bec bezplatně prnajala prstry v bývalém zdravtním středisku. Nejprve jednu malu místnst v pdkrví, pzději bývalu rdinaci bvdníh lékaře (dvě místnsti) v přízemí. Dne 27. října 1996 byl slavnstně tevřen Evangelický dmv a v lednu 1997 se stěhvali první byvatelé. V dmvě jsme začali pskytvat pbytvé sciální služby senirům a lidem se zdravtním pstižením. Během něklika let jsme zjistili, že je také pptávka p ambulantních službách. Prt jsme začali ve dvu místnstech dmva prvzvat denní stacinář, tzv. Dmvinku. Uživatele jsme sváželi z klí Libice nad Cidlinu a Pděbrad. P stáži vrchní sestry a sc. pracvnice v Anglii v rce 2000 jsme začali diskutvat mžnsti chráněnéh bydlení pr lidi s psychiatrickými diagnózami. Byla nám nabídnuta mžnst využít budvu bývalé škly v bci Sány, která je vzdálena asi 6 km d Libice. Tut myšlenku jsme zrealizvali v červenci V tmt rce se také středisk stal kntaktním místem ČALS. Tat skutečnst byla impulzem ke vzniku denníh stacináře pr seniry a týdenníh stacináře pr ženy s Alzheimervu chrbu, neb různými typy demencí, který vznikl reknstrukcí bývalé základní škly v bci Pátek u Pděbrad v březnu Kmplexnst sciálních služeb pr seniry jsme uzavřeli tevřením Dmva rdinnéh typu pr lidi s Alzheimervu chrbu a různými typy demencí. Reknstrukcí bývalé evangelické fary v Oplanech jsme získali vhdné prstry pr pskytvání služby. Dmv služí 9 uživatelům d srpna Na jeh přestavbu přispěla bec Oplany částku 1 milin krun. V témže rce jsme na žádst ústředí Diaknie ČCE začali využívat prstry v 1. patře dmu, Kuřimská 15, Klín.

11 P dhdě s veducí sc. dbru MÚ Klín byla zrealizvána služba centrum denních služeb pr sby s mentálním pstižením a kmbinvanými vadami, která ve městě chyběla (dnes sciálně terapeutická dílna) Od vzniku Střediska uplynul více jak 15 let a za tu dbu se nám pdařil vytvřit kmplexní návaznst služeb pr seniry v rámci reginu. D buducna bychm chtěli udržet rzsah stávajících služeb a zkvalitňvat již pskytvané služby. čelní phled na budvu dmva pr seniry NAŠE POSLÁNÍ Psláním Střediska je rganizvat, zajišťvat a pskytvat ve svých zařízeních sciální, zdravtní a pastrační péči lidem, kteří se v důsledku věku, zdravtníh či mentálníh pstižení, nemci, samcení či hržení dstali d nepříznivé sciální situace. Pskytvaná péče a pdpra směřuje k tmu, aby tit lidé mhli žít v c největší míře svým běžným a důstjným způsbem živta, respektuje jejich vyznání a sbnst. Služba vychází z křesťanských hdnt a je praktickým vyjádřením víry, naděje a lásky.

12 JAK VYPADAL ROK 2008 V NAŠEM STŘEDISKU jsme uspřádali II. benefiční ples střediska, který se mimřádně vydařil a spkjení byli nejen zaměstnanci, ale také uživatelé (zejména z STD Klín) celkvý výtěžek z akce činil Kč k jsme si připmněli 5. výrčí d zahájení pskytvání služby v Denním a týdenním stacináři v Pátku u Pděbrad k jsme zpracvali výrční zprávu za rk 2007 v nvé kncepci (barevná grafická úprava, změna frmátu na A5, frma knihy ) d jsme začali zpracvávat sciální agendu uživatelů našich služeb (včetně pdkladů pr výplaty důchdů) v prgramu CYGNUS, jehž využití hdláme d rzšířit další 2 mduly: pr vykazvání výknů zdravtní pjišťvny dkumentace uživatelů pr zpracvání individuálních a šetřvatelských plánů k prběhl pvinný účetní audit střediska za rk 2007 výsledek bez zjevných nedstatků druhá plvina rku byla zejména ve znamení persnálních změn ve středisku a práce na persnálních standardech: k uknčil pracvní pměr v rganizaci sciální pracvník - následně dšl ke změně kncepce sciálníh úseku činnst veducíh pečvatelské služby (PS) převzala za sc. pracvníka pečvatelka v terénu a nvá sc. pracvnice převzala tak již činnst puze za 4 služby (zpracvává agendu za cca 51 uživatelů) a veducí PS zpracvává agendu za cca v průměru 55 uživatelů zptimalizvaný pčet uživatelů na jednu pracvnici a ddržení standardů kvality v praxi (knkrétně SQ9 persnální standardy) k jsme zrušili pracvní pzici účetní střediska k dšl ke zrušení pracvní pzice eknmky a mzdvé účetní střediska následně d převzala eknmicku činnst střediska externí účetní firma celkvá úspra finančních prstředků - cca 311 tis. Kč rčně d jsme zahájili nvu kncepci splupráce s lékárnu Na Klnádě v Pděbradech dběr léků na fakturu, včetně dvzu léků přím d střediska (ušetření nákladů za vlastní dpravu prtže lékárna nám ji neúčtuje) a ddávka dat pr zpracvání pdkladů pr vyúčtvání uživatelům našich pbytvých služeb v elektrnické pdbě (zajištěn přens d prgramu CYGNUS minimalizace chyb)

13 k jsme pžádali dtaci ze státníh rzpčtu (SR) na prvzní náklady střediska pr rk 2009 v celkvé výši cca 13,7 mil. Kč (kdy skutečné náklady dhadujeme na cca 21,5 mil Kč.) k jsme pžádali grant z HFSK pr rk 2009 ve výši 320 tis. Kč na zakupení přístrje na dekntaminaci a kmpresi pužitých inkntinenčních pmůcek (celkem pr 4 služby kdy úspra finančních prstředků činní cca 200 tis. Kč rčně, zárveň dchází k výraznému snížení bjemu dpadu a cca 70% a tím k chraně živtníh prstředí) k jsme vydali další z nvých infrmačních letáků : s velkými písmeny pr cílvu skupinu senirů naplnění SQ1 a SQ12 universální plakát A3 - pr kmplexní využití d všech služeb jak pzvánka na akce knané střediskem ( bianc pružek ) náklady: na tisk - z plviny dar tiskárny BOOM tisk Klín a náklady na grafiku - práce prvedena zdarma p. Kubíkem na sklnku rku 2008 pr nás byly významné dvě akce: adventní kncert s ČT - výtěžek z kncertu bude pužit na rzšíření kapacity prstr STD Klín a na II. etapu výměny ken v dmvě pr seniry v Libici nad Cidlinu jsme uspřádali Den tevřených dveří ve středisku (pr všechny služby) v rámci Týdne sciálních služeb ve Středčeském kraji a u příležitsti 12. výrčí tevření Evangelickéh dmva pr seniry v Libici na Cidlinu

14 LIDSKÉ ZDROJE rk 2008 čima zaměstnanců střediska Oslvili jsme 3 zaměstnankyně střediska a všem jsme plžili 4 stejné tázky. Sučasně jsme na stránky výrční zprávy přenesli i něc mál z jejich sukrmí, aby si veřejnst dkázala více představit, jací lidé pskytují péči, pmc a pdpru druhým lidem. Za jejich dvahu, že se nebáli vynést svu kůži na trh a suhlasili s veřejnu prezentací svých pstřehů a názrů, jim patří velký dík a bdiv. Zde je tedy živt v našem středisku čima zaměstnanců. Otázky: Jak se Vám sbně ve středisku pracval v rce 2008? Jak vnímáte svu úlhu (rli) ve středisku? Jak byste zhdntili celkvě činnst střediska v uplynulém rce? C by se pdle Vás dal ve středisku zlepšit? Osbní prfily: ZDEŇKA DOUŠOVÁ (ZD) Funkce: hspdářka a pkladní střediska Ve středisku pracuje již 11 let, prakticky d pčátku jak hspdářka. P čase přibyla k její práci dpvědnst za celý technický úsek a dnes nese na svých bedrech dpvědnst za prádelnu, údržbu a kuchyň. Jen mál kd si umí přestavit, klik se v tét drbné ženě skrývá energie a huževnatsti. D každé akce investuje mnh úsilí a stjí v zákulisí všech benefičních akcí střediska. Zárveň by bez ní naši uživatelé neměli svu ranní kávu a lupáky, prtže je t právě na, kd bjednává zbží. Za t vše jí patří naše pděkvání a přání, aby tmu tak zůstal i v buducnu. Rdina: vdaná, 1 dítě, 38 let Zájmy: turistika, běžky, vážná hudba, bruslení: jak říká na sama bruslení na vesnickém rybníku má své kuzl

15 ROMANA JEHLIČKOVÁ (RJ) Funkce: staniční sestra - veducí dmva pr seniry Rmana (ale také Rmanka, jak jí říkají naši uživatelé a neb i Rmča mezi zaměstnanci) u nás pracuje přes 4 rky, ale u senirů je takřka d svých 17 let. Jak říká:. stále mě t baví, kdyby ne, tak už bych t nedělala nedkážu si představit např. práci v nemcnici na akutním příjmu.ale byly kamžiky, kdy jsem chtěla utéct hlavně ze začátku, ale neutekla, zvykla jsem si D dmva nastupila jak zdravtní sestra d směnnéh prvzu a zhruba p dvu letech převzala funkci veducí dmva. Byla t pr ni změna, ale zase ne tak velká, prtže již dříve - při práci v nemcnici - bčas zastupvala vrchní sestru a měla zkušensti s vedením klektivu. Věděla jsem, c mě čeká, ale trápí mě administrativa. Nejsem tlik s lidmi a t mi vadí.. Rmana je člvěk na svém místě. Občas sice jak se říká vyletí a umí i prásknut dveřmi, ale na druhu stranu její vlídné slv a phlazení pmhl už nejednmu uživateli překnat krušné chvilky. A přeci jen při vedení lidí (a Rmana řídí klektiv 8 pracvníků) je někdy ptřeba pužít brazně řečen pádnu ruku. Ale zaměstnanci i uživatelé ji mají rádi a nestěžují si. A když vcházíte rán na sesternu a vidíte ji s jaku bravurnstí a téměř p paměti rzděluje léky d dávkvačů, říkáte si: bez ní by t nebyl n.. Rdina: vdaná, 2 děti, 40 let Zájmy: zahrada, ruční práce, cestvání, rdina

16 Mgr. EVA HAVELKOVÁ (EH) Funkce: sciální pracvnice Dal by se říct, že Eva, Evča neb i paní magistra jak s blibu říkají někteří naši uživatelé - je náš benjamínek, prtže na pzici sciální pracvnice pracuje teprve necelý rk. Ovšem ve středisku se s ní uživatelé ptkávají již skr tři rky. Začínala u nás jak praktikantka v Chráněném bydlení v Sánech. Pzději jak říká:..si splnila svůj sen, prtže chtěla pracvat v malém zařízení s mentálně pstiženými lidmi a službu si vybudvat d začátku cž se jí v sciálně terapeutické dílně v Klíně, kde půsbila jak instruktrka sciální péče splnil. V rce 2008 pcítila ptřebu něc změnit a tak se přihlásila na míst sciální pracvnice a d té dby je v dmvě pr seniry. Eva má srdce na pravém místě. Mžná prt, že sama mc dbře ví, jaké t je, když někd blízký ptřebuje pdat pmcnu ruku, prtže má mentálně pstiženéh bratra. Činnst sciální pracvnice zvládá naprst prfesinálně a i když jí pkaždé není zrvna d smíchu, tak t pzná a ví jen málkd, prtže na Vás vždy vyslechne, pmůže a pradí a nenechá Vás ve štychu. Evi díky! Rdina: svbdná, bezdětná, žije s přítelem, 29 let Zájmy: divadl, kin, rekreačně sprt plavání, bruslení, výtvarné umění ručně dělané výrbky, ráda cestuje hlavně p hradech a zříceninách

17 Odpvědi: 1.Jak se Vám sbně ve středisku pracval v rce 2008 ZD: jsem tady už mnh let a t sam sbě něc vypvídá kdybych zde být nechtěla, tak bych třeba i rk 2008 hdntila negativně, ale tak tmu není RJ: nebyly mc velké změny.celkvě se mi zde pracval dbře, kdyby ne, tak bych dešla EH: uplynulý rk byl pr mě hlavně jedné velké změně, a t přechdu z STD Klín d dmva v Libici šla jsem k jiné cílvé skupině a panvaly u mě určité bavy, jak zvládnu pracvat se seniry, prtže ve škle nás učili terii, že sc. pracvník u senirů by neměl být mladý člvěk ale jak se ukázal, tak pak je pravdu, s lidmi vycházím dbře a bavy se rzplynuly. a ještě jednu věc jsem zaznamenala: učím se přijímat smrt jak sučást živta. 2.Jak vnímáte svu úlhu (rli) ve středisku? ZD:. kčíruji tenhle dům p stránce technické a údržby, ale c vnímám jak svu největší úlhu, tak t je rle tahuna pr kuchyň stjím za celým HACCAPEM, cž mnzí zaměstnanci ani neví, c t je, čímž je nekritizuji, prtže t ani třeba vědět nemusí, ale t víc t vnímám jak svůj největší příns pr středisk RJ: já jsem tady hlavně pr mje hlky a pr lidi a vím, že tmu tak pravdu je, prtže mám dezvu z druhé strany hlky i uživatelé mi řeknu, jak mě vnímají a reakce jsu většinu kladné.. EH: já jsem takvý mezník jsem stále jak mezi dvěma mlýnskými kameny na jedné straně jsem zde právě a jen pr uživatele a mám hájit jejich zájmy, ale na straně druhé jsem i zaměstnanec rganizace a řeším prblémy zaměstnanců s uživateli. stjím na rzhdčí čáře a ni se přetahují prvaz. někdy je těžké být nestranný a zachvat si klidnu hlavu, ale snad se mi t dpsud daří a řeším věci ku prspěchu všech

18 3. Jak byste zhdntili celkvě činnst střediska v rce 2008? ZD: já bych t spíše zhdntila z phledu méh úseku byla tady celkem 3x kntrla z hygieny v kuchyni a z th 2x nehlášená a pkaždé jsme pršli dbře a nedstali pkutu kladně bych hdntila i t, že jsme si mhli dvlit díky HFSK- bnvit vybavení kuchyně (alespň částečně) a přídit si nvý ktel chtěla bych tut cestu pděkvat i všem svým pdřízeným za jejich práci, prtže t pkaždé nemají jednduché a někdy není ani čas jim pděkvat. hlkám v prádelně třeba za t, že p výměně ken ušili všechny nvé záclny a neb třeba Pepvi (údržbář) za stánky na prdejní akce..a jak velké plus vnímám i účast střediska na adventním kncertu s ČT, díky kterému si přídíme další nvá kna v dmvě a ušetří se tak za energii a pak se nám pdařil i Pmerančvý týden, kdy jsme pprvé vybrali více jak 10 tis. Kč RJ: kladně bych hdntila kncert s ČT a všechny prdejní akce střediska, kde finančně přispěli i zaměstnanci a pdpřili tak uživatele.jak negativum vnímám t, že se nepdařil vhdně mtivvat zaměstnance k práci. nejde t, že by se zde třeba nepděkval, ale n je jiné, když pděkujete někmu přím sbně a neb prstřednictvím veducích a nejsme zase tak velká rganizace, aby t nešl - bčas se zastavit a pděkvat někmu přím tváří v tvář víte n t pravdu zahřeje u srdíčka.p celém dnu, který se třeba úplně nevydařil. EH: tak určitě se pdařil získat peníze např. z akce CIHLA kde jsem čekala větší prpadák..vůbec mě ptěšili všechny benefiční akce, včetně kncertu s ČT. také zaměstnanci se už něc lépe pprali se standardy kvality, ale i tak je t pr ně stále bj a mžná se t dařil právě prt, že na začátku se tak vztekali.ale c se mi napak nelíbil, tak t byl a je t, že lidé ve středisku netáhnu za jeden prvaz a někteří se prstě jen vezu v rzjetém vlaku, mžná mají negativní zkušenst z minulsti a já jsem vlastně nvá a mám jiný phled na věc v Klíně jsem t tlik nevnímala, prtže jsme byli přeci jen méně v kntaktu.také ni jsu třeba p příchdu dmů rádi, že už nemusí řešit žádnu diaknii nechci je za t kritizvat, mají na t určitě nárk, ale jsu chvíle, kdy mi t vadí a kdy mě t zamrzí pak bych měla ještě určité výhrady k činnsti ústředí já sbně prstě necítím až takvu pdpru upzrňují nás spíše jen na naše chyby a negativa (asi t patří k jejich práci), ale člvěk si pak může připadat, že vlastně nic neumí asi bych t řekla tak: dříve byl ústředí takvu matku, která více pdprvala a nyní je spíše tcem, který úkluje. ale dba se zkrátka mění

19 4. C by se pdle Vás dal ve středisku zlepšit? ZD: tak určitě fundraising. způsb financvání a shánění peněz nás stále trápí je ptřeba hledat řešení a zamyslet se, jak v tét tázce dál: RJ: určitě shánění peněz, cž bych viděla hlavně v náplni činnsti vedení střediska, ptažm pana ředitele a pak určitě i třeba v pdbě externíh pracvníka, ale t je zase tázka financí n a jsme u th neb spíše v tm v začarvaném kruhu financí. pak by se určitě mhl zlepšit vybavení prstředí pr zaměstnance - zde mám na mysli předně úpravu, neb alespň změnu sesterny - je t zázemí pr větší pčet lidí a již něklik let stále bez větších změn a zásahů už se investval např. d terasy neb kuchyně, tak mžná by stál za úvahu, c udělat pr sesternu v dmvě.. EH: měli by se změnit kmpetence veducích pracvníků - ať mají více kmpetencí, ale i pravmcí, ať je jejich činnst více dlišena d pracvníků v přímé péči ať klidně pvyrstu, když jim bude dána určitá míra dpvědnsti a s tím pak suvisí i tázka jejich šklení a dalších věcí. v nepslední řadě by byl dbré, kdyby se napříč celým střediskem pdařil vymanit se ze zaběhnutých klejí - ny nvé věci přinášejí i psun. zaměstnanci by se měli učit zjišťvat, jak se dají věci dělat ještě jinak a jak t třeba dělají i jinde a nebýt naštvaný, když mě někd upzrní na t, že se něc dá dělat i jinak. aktivizační pracvnice na prcházce s uživateli

20 A JAK VNÍMALI ROK 2008 NAŠI UŽIVATELÉ byvatelé dmva pr seniry Našim byvatelům dmva jsme plžili sice jen jednu, t však zásadnější tázku: Jak se Vám u nás v rce 2008 žil? A zde jsu jejich dpvědi: Paní Daniela Vávrvá, 68 let, v dmvě d rku 2005 Mně se tady líbí, pkud tady mám práci. Já chdím hlavně sem nahru na ergterapii, prtže tady můžu dělat, prtže já d rána d večera něc dělám, já nedkážu jen tak sedět. N a lni se mně líbily hlavně akce adventu víte ty děti, jak sem chdí zpívat a pak ten kncert v televizi. A i tady nahře byly zajímavé akce setkání nad svatebními ftgrafiemi na Valentýna, neb výstava kuchařek. Tady se nás děvčata starají, aby nám nebyl smutn a vůbec si tady nemůžu naříkat, prtže děvčata mi tady naleznu vždy nějaku činnst a nenechají mě zakrnět.

21 Paní Marie Dvřákvá, 83 let, v dmvě d listpadu 2008 Víte já jsem tady teprve krátce, ale ani jednu jsem neplakala a netesknila. A víte prč? Prtže jsem tady nemusela řešit spustu nepříjemných věcí jak u sebe dma - např. kdy přijde plynař, neb zda pečvatelka udělá t, c má apd. Naknec t, že jste mě tenkrát vzali sem k Vám, byl dbře a já jsem tady v phdě. A víte ten hlas pana faráře Bašteckéh, ten mi pmhl asi ze všeh nejvíc, víte n je takvý uklidňující. Zkrátka já jsem tady u Vás v phdě. Paní Vlasta Vyšhlídvá, 83 let, v dmvě d rku 2005

22 Tak v září t budu už 4 rky, c jsem tady u Vás a v celku si nemhu stěžvat. Akrát ten první rk, ten pr mě byl asi nejtěžší. Víte já jsem před tím žila delší dbu sama a znáte t, jak člvěk nechce pak mct ddržvat žádný režim, když mc nemusí. A tady u Vás se mi t zase pdařil a pr mě jak pr cukrvkáře je t důležité. Myslím, že se nám tady žije dbře. Samzřejmě, že bčas nějaké drbné šarvátky se vyskytnu, ale t je přeci živt. Všechny akce, které se pr nás přádají, vítám a zejména pak kénka zajímavstí d Helenky na ergterapii tak ty jsu pravdu zajímavá a je škda, že tam hdně lidí nechce chdit. Byl by dbré zamyslet se také ještě více nad terasu. Pdařil se ji zastřešit, ale mnh času tam netrávíme. Třeba by se tam dala realizvat právě ta kénka zajímavstí samzřejmě za pěknéh pčasí a nemuseli bychm být při nich jen v budvě. A ještě jednu věc k té terase udělat něc s ppelníkem pr kuřáky dát tam třeba něc jinéh a hlavně h alespň pravidelně vyklepávat, aby t nás nekuřáky nebtěžval. A naknec bych měla ještě něc k jídlu. Vaří tady dbře, ale jde velikst prcí. Víte, já nejsem příliš velký jedlík a dala bych si raději méně a někd by zase snědl třeba více. On by se t vyrvnal. Takže argument typu, že se musí ddržvat nějaká stravvací nrma mc nechápu. Přijde mi t spíše jak plýtvání než šetření a někde jinde ve světě mají lidi třeba hlad. T víte, my jsme za války museli šetřit, tak t v nás asi zůstal.

23 HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA ZA ROK 2008 ZKRÁCENÁ VÝSLEDOVKA ZA ROK 2008 v celých tis. Kč ČINNOSTI Hlavní Hspdářská Celkem NÁKLADY Sptřebvané nákupy celkem Služby celkem Osbní náklady celkem Daně a pplatky celkem Ostatní náklady celkem Odpisy, prdaný majetek, tvrba rezerv a pravných plžek celkem Pskytnuté příspěvky celkem Daň z příjmů celkem Náklady celkem VÝNOSY Tržby za vlastní výkny a zbží celkem Změna stavu vnitrrganizačních zásb celkem Aktivace celkem Ostatní výnsy celkem Tržby z prdeje majetku, zúčtvání rezerv a pravných plžek celkem Přijaté příspěvky celkem Prvzní dtace celkem Výnsy celkem Výsledek hspdaření před zdaněním Výsledek hspdaření p zdanění

24 ZKRÁCENÁ ROZVAHA K v celých tis. Kč Stav k Stav k Dluhdbý hmtný majetek celkem Dluhdbý finanční majetek celkem Oprávky k dluhdbému majetku celkem Krátkdbý majetek celkem Zásby celkem Phledávky celkem Krátkdbý finanční majetek celkem Aktiva celkem Vlastní zdrje celkem Jmění celkem Výsledek hspdaření celkem Cizí zdrje celkem název plžky AKTIVA Dluhdbý majetek celkem Dluhdbý nehmtný majetek celkem Jiná aktiva celkem PASIVA Rezervy celkem Dluhdbé závazky celkem Krátkdbé závazky celkem Jiná pasiva celkem Pasiva celkem

25 DOMOV PRO SENIORY krk za krkem ve ftgrafii chdba ve druhém patře budvy a naše rybičky.. pracvní kutek s pčítačem v ergmístnsti

26 .zázemí našich ergterapeutek příprava na burzu blečení v ddechvé části ergmístnsti

27 průhled chdbu ze druhéh patra na mezipatr.. i t jsu naši byvatelé

28 zajištění pitnéh režimu a infrmací pr uživatele.. a takhle u nás vypadá např. jednlůžkvý pkj.

29 na dvjlůžkvém pkji vrchní sestra v akci

30 denní místnst sester nebli naše sesterna.. a takhle se snažíme u nás uživatele infrmvat tm, kd služí a kd je kd

31 náš králík Bambula, pr kteréh má slabst zejména pí. Vávrvá psezení na terase. technické zázemí pr kancelářské

32 jídelna v přízemí budvy dmva pr seniry kulturní místnst knají se zde biblické hdiny a rzlučení se zesnulými pr byvatele dmva

33 zázemí centrální kuchyně, kde se denně připraví více jak 130 prcí bědů nástěnka s infrmacemi pr uživatele

34 prstr, kde žehlíme a třídíme prádl uživatelům centrální kupelna dmva s nvu vanu

35 v naší prádelně a hlky v akci.

36 FOTOGALERIE - z akcí přádaných v rce 2008 v únru přišel na přání uživatelů na návštěvu d dmva starsta bce Libice nad Cidlinu p. Milan Kžíšek v červnu mezi nás zavítali členvé subru Krušpánek Svatbřice Mistřín a předvedli uživatelům své taneční umění

37 v srpnu jsme se vypravili s uživateli na výlet d Pděbrad a pchutnali si mim jiné na zmrzlině.. a takhle jsme slavili den dětí v mateřské šklce setkání dvu generací.

38 a na závěr rku trchu předvánční atmsféry.kncert s ČT a takvá vládla phda v denní stacináři p celý rk

39 náš dmv jak h mhu vidět hasiči při výjezdu..na terase dmva

40 v kanceláři u sciálních pracvníků budva dmva pr seniry

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 C je důležité, je čím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem. Antine de Saint-Exupéry kntakt: Diaknie ČCE středisk v Libici nad Cidlinu Husva 2 289 07 Libice nad Cidlinu telefn:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT K LUB SIL ICO N H IL L Zikva 4, 166 36 Praha 6 Zpráva činnsti prjektu Výtvarný kružek za bdbí 2014 a cíle prjektu pr rk 2015 Autr dkumentu: Martina Jarlímkvá, Michala Pruzvá - 17.11.2013

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín 2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, prfesry a abslventy Gymnázia Olmuc-Hejčín Datum: 23.6.2012 Čas: 14:30 16:30 Míst: BUHV1, Gymnázium Olmuc-Hejčín, Tmkva 45 Prgram: 1. Úvdní slv

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze Výrční zpráva Diaknie ČCE Středisk křesťanské pmci v Praze v rce 2010 1 2 OBSAH: Slv úvdem Kd jsme Histrie v datech Zaměstnanci a dbrvlníci Naše služby Krizvá pmc SOS centrum Služby následné péče Dbrduš

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 6 str. 12 str. 14 str. 17 str. 18 str. 22 str. 27 str. 30 str. 31 str. 35 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle a způsby pskytvání sciálních služeb Aktivizační

Více