VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2 kntakt: Diaknie ČCE středisk v Libici nad Cidlinu Husva Libice nad Cidlinu telefn: fax: mbil: internet: čísl účtu : /0100

3

4

5 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, dstává se Vám d ruku Výrční zpráva Diaknie ČCE střediska v Libici nad Cidlinu za rk V lňském rce 2007 jsme Vám představili nvu vizuální kncepci výrční zprávy. Od letšníh rku bychm Vám rádi prstřednictvím těcht něklika mál stránek chtěli pstupně přiblížit živt v našich službách. Ale nikliv strhým výčtem událstí za každu službu, ale napak Vám chceme prezentvat názry a pstřehy našich zaměstnanců a uživatelů. V nepslední řadě pak vše dplníme brazvu dkumentací. Za rk 2008 Vám takt představíme Evangelický dmv pr seniry. Uplynulý rk 2008 byl pr nás již 16. rkem činnsti střediska a druhým rkem našeh snažení p zavedení nvely zákna sciálních službách d praxe. Dny rku 2008 ubíhaly v našich službách pklidně a t i přes t, že jsme prakticky p celý rk zápasili s financváním, prtže jsme bdrželi jen 52% z pžadvaných dtací na prvz služeb. Ani reknstrukce v sciálně terapeutické dílně v Klíně (STD Klín která prbíhala v druhé plvině rku) nezpůsbila uživatelům služby žádnu větší újmu na kvalitě pskytvané pmci a pdpry. Pdařil se nám získat dar d Nadace Veselý senir (v hdntě cca 46 tis. Kč) z něhž jsme zakupili nvé antidekubitní matrace d pbytvých služeb a také jsme bdrželi dtaci d HFSK (Humanitárníh fndu středčeskéh kraje) v hdntě cca 100 tis. Kč a mhli jsme zakupit nvý ktel d centrální kuchyně střediska, jehž bnva byla více než nutná. Během rku jsme uspřádali něklik tradičních benefičních akcí a zúčastnili jsme se prdejních výstav, kde jsme prezentvali výrbky našich uživatelů a t např.: II. benefiční ples střediska únr 2008 Pmerančvý týden sbírka pd záštitu ČALS červen 2008 Jarmark u Ludmily září rčník benefičníh kncertu pr Vážku říjen 2008 Den tevřených dveří ve středisku prsinec 2008 Asi největším úspěchem na pli těcht akcí byl Adventní kncert s ČT ( ), kam se nám pdařil prbjvat p třech letech snažení. Velký dík za t patří zejména veducí STD Klín Mgr. Lýdii Kratinvé. Středisk tak dstal mžnst prezentvat se širké veřejnsti prstřednictvím televizních médií a hlavně díky finančnímu výtěžku z kncertu pmůžeme našim uživatelům knkrétně v dmvě pr seniry, kde prběhne výměna ken - a v sciálně terapeutické dílně, kde se rzšíří a zreknstruují prstry.

6 KDO NÁS V ROCE 2008 PODPOŘIL A KOMU PATŘÍ NÁŠ VELKÝ DÍK dárce částka dárce částka AKCE Cihla Kč Marie Němečkvá Kč Nadace Veselý senir Kč Marie Krulíkvá Kč uživatelé služeb Kč Jiří Czerny Kč SEN. Sbírka pr Diaknii ČCE Kč Marie Svbdvá Kč Plabská stavební Kč ThDr. Zdeněk Tušek Kč MUDr. Jarmila Kubátvá Kč Věra Mjžíšvá Kč II. benefiční ples střediska Kč Jitka Tučkvá Kč ERERAN 1860 s.r.. Klín Kč Ing. Jsef Šalda Kč Pmerančvý týden Kč Jan Pištra Kč Obec Klaje Kč annymní dárce Kč Marie Maisnervá Kč Manželé Vycpálkvi 500 Kč MUDr. Helena Hrdinvá Kč pí. Růžičkvá 500 Kč BOOM TISK Kč 322 Kč pí. Patkvá Kč Marta Pdvalvá MUDr. Jindřiška Sklenářvá Obec Chťánky Kč pí. Sučkvá 200 Kč Výtěžek 10. rčník benefičníh kncertu pr Vážku Kč Mgr. Věra Sýkrvá 200 Kč Markéta Šaldvá Kč Jsef Švantner 200 Kč Dagmar Tučkvá Kč p. Bryk ml. 175 Kč Zdeňka Dušvá Kč pí. Stejskalvá 100 Kč COM DATA Kč pí. Nlvá 100 Kč JUDr. Mirslava Hůlvá Kč zaměstnanci 47 Kč Eva Prvazníkvá Kč Antnín Lebeda Kč celkvá částka 250 Kč Kč

7 KDO JSME Středisk v Libici nad Cidlinu je samstatnu nestátní neziskvu rganizací, která získala vlastní právní subjektivitu Jsme registrváni u Ministerstva kultury České republiky a u Středčeskéh kraje. Naše středisk je sučástí sítě dalších 33 středisek v rámci Diaknie ČCE p celé ČR, je řízen ředitelem a správní radu, kntrlní rgánem je dzrčí rada střediska, která sestává z 9 členů. Financvání střediska je vícezdrjvé: dtace d Ministerstva práce a sciálních věcí, granty d Středčeskéh kraje, výnsy z pskytvaných služeb, dary a spnzring. Středisk je rvněž kntaktním místem České Alzheimervské splečnsti (ČALS). Tat splečnst se snaží zlepšit infrmvanst laické i dbrné veřejnsti Alzheimervě chrbě a jiných typech demence a zlepšit pstavení pacientů a jejich rdin v rámci splečnsti. phled na budvu dmva pr seniry ze dvra

8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY STŘEDISKA Statutárními rgány střediska jsu: správní rada dzrčí rada Správní rada střediska: řídí činnst střediska a jedná jeh jménem navenek rzhduje všech záležitstech střediska je dpvědná za zabezpečení veškeré činnsti střediska je dpvědná za zajištění řádnéh vedení účetnictví střediska členvé správní rady: Pavel Pistr ředitel střediska Dana Petrželkvá vrchní sestra Helena Kubíkvá, Dis. veducí sc. úseku Dzrčí rada střediska: je kntrlním rgánem střediska dhlíží na činnst správní rady střediska a na veškeru jeh činnst členvé dzrčí rady jsu právněni nahlížet d všech dkladů týkajících se činnsti střediska je právněna ulžit správní radě střediska vypracvání zprávy k určité tázce či tématu má kmpetenci kntrlvat činnst a hspdaření střediska a prjednat a schválit výrční zprávu střediska funkce v dzrčí radě je dbrvlná (bez finančníh hdncení)

9 členvé dzrčí rady: Mgr. Petr Kpecký - předseda Ing. Petr Černý - místpředseda Milada Havránkvá MUDr. Irena Luňákvá Ing. Marie Matuchvá CSc. PaedDr. Petr Niederle MUDr. Michal Hudcvic Dana Vejchdvá Jan Svbda náhradníci: Jsef Švantner Petr Plnický vstup d budvy dmva pr seniry hlavní vchd a vstup d výtahu

10 Z HISTORIE Pčátek činnsti střediska je spjen s kncem rku 1989, kdy předseda MNV nabídl budvu bývalé základní škly farnímu sbru Českbratrské církve evangelické v Libici nad Cidlinu, aby ji církev využila k sciálním službám pr seniry. Vzhledem ke skutečnsti, že v bci a přilehlém klí d té dby neexistvala dstupná a funkční síť těcht služeb, rzhdli se tehdejší zástupci sbru pr realizaci myšlenky vzniku střediska a začít tak v reginu pskytvat sciální pmc a službu senirům a sbám se zdravtním pstižením. Jedna z mnha služeb, která také v reginu chyběla, byla pečvatelská služba. Prt jsme činnst střediska zahájili právě tut službu. Obědy jsme debírali z místní šklní jídelny. Jak se služba dstávala d pvědmí byvatel, začali přibývat klienti. Zázemí jsme měli na faře, ve farní kanceláři. Pzději nám bec bezplatně prnajala prstry v bývalém zdravtním středisku. Nejprve jednu malu místnst v pdkrví, pzději bývalu rdinaci bvdníh lékaře (dvě místnsti) v přízemí. Dne 27. října 1996 byl slavnstně tevřen Evangelický dmv a v lednu 1997 se stěhvali první byvatelé. V dmvě jsme začali pskytvat pbytvé sciální služby senirům a lidem se zdravtním pstižením. Během něklika let jsme zjistili, že je také pptávka p ambulantních službách. Prt jsme začali ve dvu místnstech dmva prvzvat denní stacinář, tzv. Dmvinku. Uživatele jsme sváželi z klí Libice nad Cidlinu a Pděbrad. P stáži vrchní sestry a sc. pracvnice v Anglii v rce 2000 jsme začali diskutvat mžnsti chráněnéh bydlení pr lidi s psychiatrickými diagnózami. Byla nám nabídnuta mžnst využít budvu bývalé škly v bci Sány, která je vzdálena asi 6 km d Libice. Tut myšlenku jsme zrealizvali v červenci V tmt rce se také středisk stal kntaktním místem ČALS. Tat skutečnst byla impulzem ke vzniku denníh stacináře pr seniry a týdenníh stacináře pr ženy s Alzheimervu chrbu, neb různými typy demencí, který vznikl reknstrukcí bývalé základní škly v bci Pátek u Pděbrad v březnu Kmplexnst sciálních služeb pr seniry jsme uzavřeli tevřením Dmva rdinnéh typu pr lidi s Alzheimervu chrbu a různými typy demencí. Reknstrukcí bývalé evangelické fary v Oplanech jsme získali vhdné prstry pr pskytvání služby. Dmv služí 9 uživatelům d srpna Na jeh přestavbu přispěla bec Oplany částku 1 milin krun. V témže rce jsme na žádst ústředí Diaknie ČCE začali využívat prstry v 1. patře dmu, Kuřimská 15, Klín.

11 P dhdě s veducí sc. dbru MÚ Klín byla zrealizvána služba centrum denních služeb pr sby s mentálním pstižením a kmbinvanými vadami, která ve městě chyběla (dnes sciálně terapeutická dílna) Od vzniku Střediska uplynul více jak 15 let a za tu dbu se nám pdařil vytvřit kmplexní návaznst služeb pr seniry v rámci reginu. D buducna bychm chtěli udržet rzsah stávajících služeb a zkvalitňvat již pskytvané služby. čelní phled na budvu dmva pr seniry NAŠE POSLÁNÍ Psláním Střediska je rganizvat, zajišťvat a pskytvat ve svých zařízeních sciální, zdravtní a pastrační péči lidem, kteří se v důsledku věku, zdravtníh či mentálníh pstižení, nemci, samcení či hržení dstali d nepříznivé sciální situace. Pskytvaná péče a pdpra směřuje k tmu, aby tit lidé mhli žít v c největší míře svým běžným a důstjným způsbem živta, respektuje jejich vyznání a sbnst. Služba vychází z křesťanských hdnt a je praktickým vyjádřením víry, naděje a lásky.

12 JAK VYPADAL ROK 2008 V NAŠEM STŘEDISKU jsme uspřádali II. benefiční ples střediska, který se mimřádně vydařil a spkjení byli nejen zaměstnanci, ale také uživatelé (zejména z STD Klín) celkvý výtěžek z akce činil Kč k jsme si připmněli 5. výrčí d zahájení pskytvání služby v Denním a týdenním stacináři v Pátku u Pděbrad k jsme zpracvali výrční zprávu za rk 2007 v nvé kncepci (barevná grafická úprava, změna frmátu na A5, frma knihy ) d jsme začali zpracvávat sciální agendu uživatelů našich služeb (včetně pdkladů pr výplaty důchdů) v prgramu CYGNUS, jehž využití hdláme d rzšířit další 2 mduly: pr vykazvání výknů zdravtní pjišťvny dkumentace uživatelů pr zpracvání individuálních a šetřvatelských plánů k prběhl pvinný účetní audit střediska za rk 2007 výsledek bez zjevných nedstatků druhá plvina rku byla zejména ve znamení persnálních změn ve středisku a práce na persnálních standardech: k uknčil pracvní pměr v rganizaci sciální pracvník - následně dšl ke změně kncepce sciálníh úseku činnst veducíh pečvatelské služby (PS) převzala za sc. pracvníka pečvatelka v terénu a nvá sc. pracvnice převzala tak již činnst puze za 4 služby (zpracvává agendu za cca 51 uživatelů) a veducí PS zpracvává agendu za cca v průměru 55 uživatelů zptimalizvaný pčet uživatelů na jednu pracvnici a ddržení standardů kvality v praxi (knkrétně SQ9 persnální standardy) k jsme zrušili pracvní pzici účetní střediska k dšl ke zrušení pracvní pzice eknmky a mzdvé účetní střediska následně d převzala eknmicku činnst střediska externí účetní firma celkvá úspra finančních prstředků - cca 311 tis. Kč rčně d jsme zahájili nvu kncepci splupráce s lékárnu Na Klnádě v Pděbradech dběr léků na fakturu, včetně dvzu léků přím d střediska (ušetření nákladů za vlastní dpravu prtže lékárna nám ji neúčtuje) a ddávka dat pr zpracvání pdkladů pr vyúčtvání uživatelům našich pbytvých služeb v elektrnické pdbě (zajištěn přens d prgramu CYGNUS minimalizace chyb)

13 k jsme pžádali dtaci ze státníh rzpčtu (SR) na prvzní náklady střediska pr rk 2009 v celkvé výši cca 13,7 mil. Kč (kdy skutečné náklady dhadujeme na cca 21,5 mil Kč.) k jsme pžádali grant z HFSK pr rk 2009 ve výši 320 tis. Kč na zakupení přístrje na dekntaminaci a kmpresi pužitých inkntinenčních pmůcek (celkem pr 4 služby kdy úspra finančních prstředků činní cca 200 tis. Kč rčně, zárveň dchází k výraznému snížení bjemu dpadu a cca 70% a tím k chraně živtníh prstředí) k jsme vydali další z nvých infrmačních letáků : s velkými písmeny pr cílvu skupinu senirů naplnění SQ1 a SQ12 universální plakát A3 - pr kmplexní využití d všech služeb jak pzvánka na akce knané střediskem ( bianc pružek ) náklady: na tisk - z plviny dar tiskárny BOOM tisk Klín a náklady na grafiku - práce prvedena zdarma p. Kubíkem na sklnku rku 2008 pr nás byly významné dvě akce: adventní kncert s ČT - výtěžek z kncertu bude pužit na rzšíření kapacity prstr STD Klín a na II. etapu výměny ken v dmvě pr seniry v Libici nad Cidlinu jsme uspřádali Den tevřených dveří ve středisku (pr všechny služby) v rámci Týdne sciálních služeb ve Středčeském kraji a u příležitsti 12. výrčí tevření Evangelickéh dmva pr seniry v Libici na Cidlinu

14 LIDSKÉ ZDROJE rk 2008 čima zaměstnanců střediska Oslvili jsme 3 zaměstnankyně střediska a všem jsme plžili 4 stejné tázky. Sučasně jsme na stránky výrční zprávy přenesli i něc mál z jejich sukrmí, aby si veřejnst dkázala více představit, jací lidé pskytují péči, pmc a pdpru druhým lidem. Za jejich dvahu, že se nebáli vynést svu kůži na trh a suhlasili s veřejnu prezentací svých pstřehů a názrů, jim patří velký dík a bdiv. Zde je tedy živt v našem středisku čima zaměstnanců. Otázky: Jak se Vám sbně ve středisku pracval v rce 2008? Jak vnímáte svu úlhu (rli) ve středisku? Jak byste zhdntili celkvě činnst střediska v uplynulém rce? C by se pdle Vás dal ve středisku zlepšit? Osbní prfily: ZDEŇKA DOUŠOVÁ (ZD) Funkce: hspdářka a pkladní střediska Ve středisku pracuje již 11 let, prakticky d pčátku jak hspdářka. P čase přibyla k její práci dpvědnst za celý technický úsek a dnes nese na svých bedrech dpvědnst za prádelnu, údržbu a kuchyň. Jen mál kd si umí přestavit, klik se v tét drbné ženě skrývá energie a huževnatsti. D každé akce investuje mnh úsilí a stjí v zákulisí všech benefičních akcí střediska. Zárveň by bez ní naši uživatelé neměli svu ranní kávu a lupáky, prtže je t právě na, kd bjednává zbží. Za t vše jí patří naše pděkvání a přání, aby tmu tak zůstal i v buducnu. Rdina: vdaná, 1 dítě, 38 let Zájmy: turistika, běžky, vážná hudba, bruslení: jak říká na sama bruslení na vesnickém rybníku má své kuzl

15 ROMANA JEHLIČKOVÁ (RJ) Funkce: staniční sestra - veducí dmva pr seniry Rmana (ale také Rmanka, jak jí říkají naši uživatelé a neb i Rmča mezi zaměstnanci) u nás pracuje přes 4 rky, ale u senirů je takřka d svých 17 let. Jak říká:. stále mě t baví, kdyby ne, tak už bych t nedělala nedkážu si představit např. práci v nemcnici na akutním příjmu.ale byly kamžiky, kdy jsem chtěla utéct hlavně ze začátku, ale neutekla, zvykla jsem si D dmva nastupila jak zdravtní sestra d směnnéh prvzu a zhruba p dvu letech převzala funkci veducí dmva. Byla t pr ni změna, ale zase ne tak velká, prtže již dříve - při práci v nemcnici - bčas zastupvala vrchní sestru a měla zkušensti s vedením klektivu. Věděla jsem, c mě čeká, ale trápí mě administrativa. Nejsem tlik s lidmi a t mi vadí.. Rmana je člvěk na svém místě. Občas sice jak se říká vyletí a umí i prásknut dveřmi, ale na druhu stranu její vlídné slv a phlazení pmhl už nejednmu uživateli překnat krušné chvilky. A přeci jen při vedení lidí (a Rmana řídí klektiv 8 pracvníků) je někdy ptřeba pužít brazně řečen pádnu ruku. Ale zaměstnanci i uživatelé ji mají rádi a nestěžují si. A když vcházíte rán na sesternu a vidíte ji s jaku bravurnstí a téměř p paměti rzděluje léky d dávkvačů, říkáte si: bez ní by t nebyl n.. Rdina: vdaná, 2 děti, 40 let Zájmy: zahrada, ruční práce, cestvání, rdina

16 Mgr. EVA HAVELKOVÁ (EH) Funkce: sciální pracvnice Dal by se říct, že Eva, Evča neb i paní magistra jak s blibu říkají někteří naši uživatelé - je náš benjamínek, prtže na pzici sciální pracvnice pracuje teprve necelý rk. Ovšem ve středisku se s ní uživatelé ptkávají již skr tři rky. Začínala u nás jak praktikantka v Chráněném bydlení v Sánech. Pzději jak říká:..si splnila svůj sen, prtže chtěla pracvat v malém zařízení s mentálně pstiženými lidmi a službu si vybudvat d začátku cž se jí v sciálně terapeutické dílně v Klíně, kde půsbila jak instruktrka sciální péče splnil. V rce 2008 pcítila ptřebu něc změnit a tak se přihlásila na míst sciální pracvnice a d té dby je v dmvě pr seniry. Eva má srdce na pravém místě. Mžná prt, že sama mc dbře ví, jaké t je, když někd blízký ptřebuje pdat pmcnu ruku, prtže má mentálně pstiženéh bratra. Činnst sciální pracvnice zvládá naprst prfesinálně a i když jí pkaždé není zrvna d smíchu, tak t pzná a ví jen málkd, prtže na Vás vždy vyslechne, pmůže a pradí a nenechá Vás ve štychu. Evi díky! Rdina: svbdná, bezdětná, žije s přítelem, 29 let Zájmy: divadl, kin, rekreačně sprt plavání, bruslení, výtvarné umění ručně dělané výrbky, ráda cestuje hlavně p hradech a zříceninách

17 Odpvědi: 1.Jak se Vám sbně ve středisku pracval v rce 2008 ZD: jsem tady už mnh let a t sam sbě něc vypvídá kdybych zde být nechtěla, tak bych třeba i rk 2008 hdntila negativně, ale tak tmu není RJ: nebyly mc velké změny.celkvě se mi zde pracval dbře, kdyby ne, tak bych dešla EH: uplynulý rk byl pr mě hlavně jedné velké změně, a t přechdu z STD Klín d dmva v Libici šla jsem k jiné cílvé skupině a panvaly u mě určité bavy, jak zvládnu pracvat se seniry, prtže ve škle nás učili terii, že sc. pracvník u senirů by neměl být mladý člvěk ale jak se ukázal, tak pak je pravdu, s lidmi vycházím dbře a bavy se rzplynuly. a ještě jednu věc jsem zaznamenala: učím se přijímat smrt jak sučást živta. 2.Jak vnímáte svu úlhu (rli) ve středisku? ZD:. kčíruji tenhle dům p stránce technické a údržby, ale c vnímám jak svu největší úlhu, tak t je rle tahuna pr kuchyň stjím za celým HACCAPEM, cž mnzí zaměstnanci ani neví, c t je, čímž je nekritizuji, prtže t ani třeba vědět nemusí, ale t víc t vnímám jak svůj největší příns pr středisk RJ: já jsem tady hlavně pr mje hlky a pr lidi a vím, že tmu tak pravdu je, prtže mám dezvu z druhé strany hlky i uživatelé mi řeknu, jak mě vnímají a reakce jsu většinu kladné.. EH: já jsem takvý mezník jsem stále jak mezi dvěma mlýnskými kameny na jedné straně jsem zde právě a jen pr uživatele a mám hájit jejich zájmy, ale na straně druhé jsem i zaměstnanec rganizace a řeším prblémy zaměstnanců s uživateli. stjím na rzhdčí čáře a ni se přetahují prvaz. někdy je těžké být nestranný a zachvat si klidnu hlavu, ale snad se mi t dpsud daří a řeším věci ku prspěchu všech

18 3. Jak byste zhdntili celkvě činnst střediska v rce 2008? ZD: já bych t spíše zhdntila z phledu méh úseku byla tady celkem 3x kntrla z hygieny v kuchyni a z th 2x nehlášená a pkaždé jsme pršli dbře a nedstali pkutu kladně bych hdntila i t, že jsme si mhli dvlit díky HFSK- bnvit vybavení kuchyně (alespň částečně) a přídit si nvý ktel chtěla bych tut cestu pděkvat i všem svým pdřízeným za jejich práci, prtže t pkaždé nemají jednduché a někdy není ani čas jim pděkvat. hlkám v prádelně třeba za t, že p výměně ken ušili všechny nvé záclny a neb třeba Pepvi (údržbář) za stánky na prdejní akce..a jak velké plus vnímám i účast střediska na adventním kncertu s ČT, díky kterému si přídíme další nvá kna v dmvě a ušetří se tak za energii a pak se nám pdařil i Pmerančvý týden, kdy jsme pprvé vybrali více jak 10 tis. Kč RJ: kladně bych hdntila kncert s ČT a všechny prdejní akce střediska, kde finančně přispěli i zaměstnanci a pdpřili tak uživatele.jak negativum vnímám t, že se nepdařil vhdně mtivvat zaměstnance k práci. nejde t, že by se zde třeba nepděkval, ale n je jiné, když pděkujete někmu přím sbně a neb prstřednictvím veducích a nejsme zase tak velká rganizace, aby t nešl - bčas se zastavit a pděkvat někmu přím tváří v tvář víte n t pravdu zahřeje u srdíčka.p celém dnu, který se třeba úplně nevydařil. EH: tak určitě se pdařil získat peníze např. z akce CIHLA kde jsem čekala větší prpadák..vůbec mě ptěšili všechny benefiční akce, včetně kncertu s ČT. také zaměstnanci se už něc lépe pprali se standardy kvality, ale i tak je t pr ně stále bj a mžná se t dařil právě prt, že na začátku se tak vztekali.ale c se mi napak nelíbil, tak t byl a je t, že lidé ve středisku netáhnu za jeden prvaz a někteří se prstě jen vezu v rzjetém vlaku, mžná mají negativní zkušenst z minulsti a já jsem vlastně nvá a mám jiný phled na věc v Klíně jsem t tlik nevnímala, prtže jsme byli přeci jen méně v kntaktu.také ni jsu třeba p příchdu dmů rádi, že už nemusí řešit žádnu diaknii nechci je za t kritizvat, mají na t určitě nárk, ale jsu chvíle, kdy mi t vadí a kdy mě t zamrzí pak bych měla ještě určité výhrady k činnsti ústředí já sbně prstě necítím až takvu pdpru upzrňují nás spíše jen na naše chyby a negativa (asi t patří k jejich práci), ale člvěk si pak může připadat, že vlastně nic neumí asi bych t řekla tak: dříve byl ústředí takvu matku, která více pdprvala a nyní je spíše tcem, který úkluje. ale dba se zkrátka mění

19 4. C by se pdle Vás dal ve středisku zlepšit? ZD: tak určitě fundraising. způsb financvání a shánění peněz nás stále trápí je ptřeba hledat řešení a zamyslet se, jak v tét tázce dál: RJ: určitě shánění peněz, cž bych viděla hlavně v náplni činnsti vedení střediska, ptažm pana ředitele a pak určitě i třeba v pdbě externíh pracvníka, ale t je zase tázka financí n a jsme u th neb spíše v tm v začarvaném kruhu financí. pak by se určitě mhl zlepšit vybavení prstředí pr zaměstnance - zde mám na mysli předně úpravu, neb alespň změnu sesterny - je t zázemí pr větší pčet lidí a již něklik let stále bez větších změn a zásahů už se investval např. d terasy neb kuchyně, tak mžná by stál za úvahu, c udělat pr sesternu v dmvě.. EH: měli by se změnit kmpetence veducích pracvníků - ať mají více kmpetencí, ale i pravmcí, ať je jejich činnst více dlišena d pracvníků v přímé péči ať klidně pvyrstu, když jim bude dána určitá míra dpvědnsti a s tím pak suvisí i tázka jejich šklení a dalších věcí. v nepslední řadě by byl dbré, kdyby se napříč celým střediskem pdařil vymanit se ze zaběhnutých klejí - ny nvé věci přinášejí i psun. zaměstnanci by se měli učit zjišťvat, jak se dají věci dělat ještě jinak a jak t třeba dělají i jinde a nebýt naštvaný, když mě někd upzrní na t, že se něc dá dělat i jinak. aktivizační pracvnice na prcházce s uživateli

20 A JAK VNÍMALI ROK 2008 NAŠI UŽIVATELÉ byvatelé dmva pr seniry Našim byvatelům dmva jsme plžili sice jen jednu, t však zásadnější tázku: Jak se Vám u nás v rce 2008 žil? A zde jsu jejich dpvědi: Paní Daniela Vávrvá, 68 let, v dmvě d rku 2005 Mně se tady líbí, pkud tady mám práci. Já chdím hlavně sem nahru na ergterapii, prtže tady můžu dělat, prtže já d rána d večera něc dělám, já nedkážu jen tak sedět. N a lni se mně líbily hlavně akce adventu víte ty děti, jak sem chdí zpívat a pak ten kncert v televizi. A i tady nahře byly zajímavé akce setkání nad svatebními ftgrafiemi na Valentýna, neb výstava kuchařek. Tady se nás děvčata starají, aby nám nebyl smutn a vůbec si tady nemůžu naříkat, prtže děvčata mi tady naleznu vždy nějaku činnst a nenechají mě zakrnět.

21 Paní Marie Dvřákvá, 83 let, v dmvě d listpadu 2008 Víte já jsem tady teprve krátce, ale ani jednu jsem neplakala a netesknila. A víte prč? Prtže jsem tady nemusela řešit spustu nepříjemných věcí jak u sebe dma - např. kdy přijde plynař, neb zda pečvatelka udělá t, c má apd. Naknec t, že jste mě tenkrát vzali sem k Vám, byl dbře a já jsem tady v phdě. A víte ten hlas pana faráře Bašteckéh, ten mi pmhl asi ze všeh nejvíc, víte n je takvý uklidňující. Zkrátka já jsem tady u Vás v phdě. Paní Vlasta Vyšhlídvá, 83 let, v dmvě d rku 2005

22 Tak v září t budu už 4 rky, c jsem tady u Vás a v celku si nemhu stěžvat. Akrát ten první rk, ten pr mě byl asi nejtěžší. Víte já jsem před tím žila delší dbu sama a znáte t, jak člvěk nechce pak mct ddržvat žádný režim, když mc nemusí. A tady u Vás se mi t zase pdařil a pr mě jak pr cukrvkáře je t důležité. Myslím, že se nám tady žije dbře. Samzřejmě, že bčas nějaké drbné šarvátky se vyskytnu, ale t je přeci živt. Všechny akce, které se pr nás přádají, vítám a zejména pak kénka zajímavstí d Helenky na ergterapii tak ty jsu pravdu zajímavá a je škda, že tam hdně lidí nechce chdit. Byl by dbré zamyslet se také ještě více nad terasu. Pdařil se ji zastřešit, ale mnh času tam netrávíme. Třeba by se tam dala realizvat právě ta kénka zajímavstí samzřejmě za pěknéh pčasí a nemuseli bychm být při nich jen v budvě. A ještě jednu věc k té terase udělat něc s ppelníkem pr kuřáky dát tam třeba něc jinéh a hlavně h alespň pravidelně vyklepávat, aby t nás nekuřáky nebtěžval. A naknec bych měla ještě něc k jídlu. Vaří tady dbře, ale jde velikst prcí. Víte, já nejsem příliš velký jedlík a dala bych si raději méně a někd by zase snědl třeba více. On by se t vyrvnal. Takže argument typu, že se musí ddržvat nějaká stravvací nrma mc nechápu. Přijde mi t spíše jak plýtvání než šetření a někde jinde ve světě mají lidi třeba hlad. T víte, my jsme za války museli šetřit, tak t v nás asi zůstal.

23 HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA ZA ROK 2008 ZKRÁCENÁ VÝSLEDOVKA ZA ROK 2008 v celých tis. Kč ČINNOSTI Hlavní Hspdářská Celkem NÁKLADY Sptřebvané nákupy celkem Služby celkem Osbní náklady celkem Daně a pplatky celkem Ostatní náklady celkem Odpisy, prdaný majetek, tvrba rezerv a pravných plžek celkem Pskytnuté příspěvky celkem Daň z příjmů celkem Náklady celkem VÝNOSY Tržby za vlastní výkny a zbží celkem Změna stavu vnitrrganizačních zásb celkem Aktivace celkem Ostatní výnsy celkem Tržby z prdeje majetku, zúčtvání rezerv a pravných plžek celkem Přijaté příspěvky celkem Prvzní dtace celkem Výnsy celkem Výsledek hspdaření před zdaněním Výsledek hspdaření p zdanění

24 ZKRÁCENÁ ROZVAHA K v celých tis. Kč Stav k Stav k Dluhdbý hmtný majetek celkem Dluhdbý finanční majetek celkem Oprávky k dluhdbému majetku celkem Krátkdbý majetek celkem Zásby celkem Phledávky celkem Krátkdbý finanční majetek celkem Aktiva celkem Vlastní zdrje celkem Jmění celkem Výsledek hspdaření celkem Cizí zdrje celkem název plžky AKTIVA Dluhdbý majetek celkem Dluhdbý nehmtný majetek celkem Jiná aktiva celkem PASIVA Rezervy celkem Dluhdbé závazky celkem Krátkdbé závazky celkem Jiná pasiva celkem Pasiva celkem

25 DOMOV PRO SENIORY krk za krkem ve ftgrafii chdba ve druhém patře budvy a naše rybičky.. pracvní kutek s pčítačem v ergmístnsti

26 .zázemí našich ergterapeutek příprava na burzu blečení v ddechvé části ergmístnsti

27 průhled chdbu ze druhéh patra na mezipatr.. i t jsu naši byvatelé

28 zajištění pitnéh režimu a infrmací pr uživatele.. a takhle u nás vypadá např. jednlůžkvý pkj.

29 na dvjlůžkvém pkji vrchní sestra v akci

30 denní místnst sester nebli naše sesterna.. a takhle se snažíme u nás uživatele infrmvat tm, kd služí a kd je kd

31 náš králík Bambula, pr kteréh má slabst zejména pí. Vávrvá psezení na terase. technické zázemí pr kancelářské

32 jídelna v přízemí budvy dmva pr seniry kulturní místnst knají se zde biblické hdiny a rzlučení se zesnulými pr byvatele dmva

33 zázemí centrální kuchyně, kde se denně připraví více jak 130 prcí bědů nástěnka s infrmacemi pr uživatele

34 prstr, kde žehlíme a třídíme prádl uživatelům centrální kupelna dmva s nvu vanu

35 v naší prádelně a hlky v akci.

36 FOTOGALERIE - z akcí přádaných v rce 2008 v únru přišel na přání uživatelů na návštěvu d dmva starsta bce Libice nad Cidlinu p. Milan Kžíšek v červnu mezi nás zavítali členvé subru Krušpánek Svatbřice Mistřín a předvedli uživatelům své taneční umění

37 v srpnu jsme se vypravili s uživateli na výlet d Pděbrad a pchutnali si mim jiné na zmrzlině.. a takhle jsme slavili den dětí v mateřské šklce setkání dvu generací.

38 a na závěr rku trchu předvánční atmsféry.kncert s ČT a takvá vládla phda v denní stacináři p celý rk

39 náš dmv jak h mhu vidět hasiči při výjezdu..na terase dmva

40 v kanceláři u sciálních pracvníků budva dmva pr seniry

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pr zdravtně pstižené Mravskslezskéh kraje - detašvané pracviště Opava Liptvská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešvice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.pava@centrum.cz Petr Nečas: Zákn sciálních službách

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ

PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ Bakalářský studijní prgram: Eknmika a management Studijní br: Eknmika veřejné správy a sciálních služeb PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autr: Veducí bakalářské práce:

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti.

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Psláním sdružení Aperi je zlepšvat pstavení rdiny ve splečnsti. Aperi Splečnst pr zdravé rdičvství Šmilvskéh 5 120 00 Praha 2 telefn: 739 062 011 telefn/fax: 222 513 099 aperi@aperi.cz

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport Městská plicie Oslavy v Kuřimi Chráněné bydlení Výstavy na Vysčině Eva Chmelvá Zámek Rájec Memriál Iv Medka Dálkvý pchd Neckyáda 12. 6. 25. 6. 2014 Čísl 12 Rčník XXII www.vx-cz.cz Cena 10 Kč Městská plicie

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee

Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee Zápis ze schůze představenstva klubu Pd-O-Lee Datum knání: 21. 3. 2012 Míst knání: zasedací místnst Klubu Pd-O-Lee Prezenční listina: Hsté: David Nejerál, předseda klubu Pd-O-Lee Vlastimil Černý, místpředseda

Více

Výsledky šetření v obcích ORP Český Krumlov

Výsledky šetření v obcích ORP Český Krumlov Výsledky šetření v bcích ORP Český Krumlv Verze k 30. 5. 2014 Úvdní infrmace Během přípravy nvéh aktualizvanéh Plánu sciálních služeb na území ORP Č. Krumlv na bdbí 2015 2017 byla prvedena analýza sciální

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014 JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh abslventská práce SMYSL SKAUTINGU JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh Junák svaz skautů a skautek ČR Jihčeský kraj - KRAJ PĚTILISTÉ RŮŽE Krajinská 384/40a, České

Více

Nově ve škole v Drásově Co se dělo v zákulisí za starého vedení?

Nově ve škole v Drásově Co se dělo v zákulisí za starého vedení? Nemcnice hržena ZŠ Drásv Burza minerálů Karel Frmánek Mther s Angels Dnutil v Kuřimi Běh na Babí lm SOKOL GRAND PRIX Brn Šachy 1. 11. 14. 11. 2012 Čísl 21 Rčník XX www.vx-cz.cz Cena 10 Kč Nvě ve škle v

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více