VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2 kntakt: Diaknie ČCE středisk v Libici nad Cidlinu Husva Libice nad Cidlinu telefn: fax: mbil: internet: čísl účtu : /0100

3

4

5 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, dstává se Vám d ruku Výrční zpráva Diaknie ČCE střediska v Libici nad Cidlinu za rk V lňském rce 2007 jsme Vám představili nvu vizuální kncepci výrční zprávy. Od letšníh rku bychm Vám rádi prstřednictvím těcht něklika mál stránek chtěli pstupně přiblížit živt v našich službách. Ale nikliv strhým výčtem událstí za každu službu, ale napak Vám chceme prezentvat názry a pstřehy našich zaměstnanců a uživatelů. V nepslední řadě pak vše dplníme brazvu dkumentací. Za rk 2008 Vám takt představíme Evangelický dmv pr seniry. Uplynulý rk 2008 byl pr nás již 16. rkem činnsti střediska a druhým rkem našeh snažení p zavedení nvely zákna sciálních službách d praxe. Dny rku 2008 ubíhaly v našich službách pklidně a t i přes t, že jsme prakticky p celý rk zápasili s financváním, prtže jsme bdrželi jen 52% z pžadvaných dtací na prvz služeb. Ani reknstrukce v sciálně terapeutické dílně v Klíně (STD Klín která prbíhala v druhé plvině rku) nezpůsbila uživatelům služby žádnu větší újmu na kvalitě pskytvané pmci a pdpry. Pdařil se nám získat dar d Nadace Veselý senir (v hdntě cca 46 tis. Kč) z něhž jsme zakupili nvé antidekubitní matrace d pbytvých služeb a také jsme bdrželi dtaci d HFSK (Humanitárníh fndu středčeskéh kraje) v hdntě cca 100 tis. Kč a mhli jsme zakupit nvý ktel d centrální kuchyně střediska, jehž bnva byla více než nutná. Během rku jsme uspřádali něklik tradičních benefičních akcí a zúčastnili jsme se prdejních výstav, kde jsme prezentvali výrbky našich uživatelů a t např.: II. benefiční ples střediska únr 2008 Pmerančvý týden sbírka pd záštitu ČALS červen 2008 Jarmark u Ludmily září rčník benefičníh kncertu pr Vážku říjen 2008 Den tevřených dveří ve středisku prsinec 2008 Asi největším úspěchem na pli těcht akcí byl Adventní kncert s ČT ( ), kam se nám pdařil prbjvat p třech letech snažení. Velký dík za t patří zejména veducí STD Klín Mgr. Lýdii Kratinvé. Středisk tak dstal mžnst prezentvat se širké veřejnsti prstřednictvím televizních médií a hlavně díky finančnímu výtěžku z kncertu pmůžeme našim uživatelům knkrétně v dmvě pr seniry, kde prběhne výměna ken - a v sciálně terapeutické dílně, kde se rzšíří a zreknstruují prstry.

6 KDO NÁS V ROCE 2008 PODPOŘIL A KOMU PATŘÍ NÁŠ VELKÝ DÍK dárce částka dárce částka AKCE Cihla Kč Marie Němečkvá Kč Nadace Veselý senir Kč Marie Krulíkvá Kč uživatelé služeb Kč Jiří Czerny Kč SEN. Sbírka pr Diaknii ČCE Kč Marie Svbdvá Kč Plabská stavební Kč ThDr. Zdeněk Tušek Kč MUDr. Jarmila Kubátvá Kč Věra Mjžíšvá Kč II. benefiční ples střediska Kč Jitka Tučkvá Kč ERERAN 1860 s.r.. Klín Kč Ing. Jsef Šalda Kč Pmerančvý týden Kč Jan Pištra Kč Obec Klaje Kč annymní dárce Kč Marie Maisnervá Kč Manželé Vycpálkvi 500 Kč MUDr. Helena Hrdinvá Kč pí. Růžičkvá 500 Kč BOOM TISK Kč 322 Kč pí. Patkvá Kč Marta Pdvalvá MUDr. Jindřiška Sklenářvá Obec Chťánky Kč pí. Sučkvá 200 Kč Výtěžek 10. rčník benefičníh kncertu pr Vážku Kč Mgr. Věra Sýkrvá 200 Kč Markéta Šaldvá Kč Jsef Švantner 200 Kč Dagmar Tučkvá Kč p. Bryk ml. 175 Kč Zdeňka Dušvá Kč pí. Stejskalvá 100 Kč COM DATA Kč pí. Nlvá 100 Kč JUDr. Mirslava Hůlvá Kč zaměstnanci 47 Kč Eva Prvazníkvá Kč Antnín Lebeda Kč celkvá částka 250 Kč Kč

7 KDO JSME Středisk v Libici nad Cidlinu je samstatnu nestátní neziskvu rganizací, která získala vlastní právní subjektivitu Jsme registrváni u Ministerstva kultury České republiky a u Středčeskéh kraje. Naše středisk je sučástí sítě dalších 33 středisek v rámci Diaknie ČCE p celé ČR, je řízen ředitelem a správní radu, kntrlní rgánem je dzrčí rada střediska, která sestává z 9 členů. Financvání střediska je vícezdrjvé: dtace d Ministerstva práce a sciálních věcí, granty d Středčeskéh kraje, výnsy z pskytvaných služeb, dary a spnzring. Středisk je rvněž kntaktním místem České Alzheimervské splečnsti (ČALS). Tat splečnst se snaží zlepšit infrmvanst laické i dbrné veřejnsti Alzheimervě chrbě a jiných typech demence a zlepšit pstavení pacientů a jejich rdin v rámci splečnsti. phled na budvu dmva pr seniry ze dvra

8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY STŘEDISKA Statutárními rgány střediska jsu: správní rada dzrčí rada Správní rada střediska: řídí činnst střediska a jedná jeh jménem navenek rzhduje všech záležitstech střediska je dpvědná za zabezpečení veškeré činnsti střediska je dpvědná za zajištění řádnéh vedení účetnictví střediska členvé správní rady: Pavel Pistr ředitel střediska Dana Petrželkvá vrchní sestra Helena Kubíkvá, Dis. veducí sc. úseku Dzrčí rada střediska: je kntrlním rgánem střediska dhlíží na činnst správní rady střediska a na veškeru jeh činnst členvé dzrčí rady jsu právněni nahlížet d všech dkladů týkajících se činnsti střediska je právněna ulžit správní radě střediska vypracvání zprávy k určité tázce či tématu má kmpetenci kntrlvat činnst a hspdaření střediska a prjednat a schválit výrční zprávu střediska funkce v dzrčí radě je dbrvlná (bez finančníh hdncení)

9 členvé dzrčí rady: Mgr. Petr Kpecký - předseda Ing. Petr Černý - místpředseda Milada Havránkvá MUDr. Irena Luňákvá Ing. Marie Matuchvá CSc. PaedDr. Petr Niederle MUDr. Michal Hudcvic Dana Vejchdvá Jan Svbda náhradníci: Jsef Švantner Petr Plnický vstup d budvy dmva pr seniry hlavní vchd a vstup d výtahu

10 Z HISTORIE Pčátek činnsti střediska je spjen s kncem rku 1989, kdy předseda MNV nabídl budvu bývalé základní škly farnímu sbru Českbratrské církve evangelické v Libici nad Cidlinu, aby ji církev využila k sciálním službám pr seniry. Vzhledem ke skutečnsti, že v bci a přilehlém klí d té dby neexistvala dstupná a funkční síť těcht služeb, rzhdli se tehdejší zástupci sbru pr realizaci myšlenky vzniku střediska a začít tak v reginu pskytvat sciální pmc a službu senirům a sbám se zdravtním pstižením. Jedna z mnha služeb, která také v reginu chyběla, byla pečvatelská služba. Prt jsme činnst střediska zahájili právě tut službu. Obědy jsme debírali z místní šklní jídelny. Jak se služba dstávala d pvědmí byvatel, začali přibývat klienti. Zázemí jsme měli na faře, ve farní kanceláři. Pzději nám bec bezplatně prnajala prstry v bývalém zdravtním středisku. Nejprve jednu malu místnst v pdkrví, pzději bývalu rdinaci bvdníh lékaře (dvě místnsti) v přízemí. Dne 27. října 1996 byl slavnstně tevřen Evangelický dmv a v lednu 1997 se stěhvali první byvatelé. V dmvě jsme začali pskytvat pbytvé sciální služby senirům a lidem se zdravtním pstižením. Během něklika let jsme zjistili, že je také pptávka p ambulantních službách. Prt jsme začali ve dvu místnstech dmva prvzvat denní stacinář, tzv. Dmvinku. Uživatele jsme sváželi z klí Libice nad Cidlinu a Pděbrad. P stáži vrchní sestry a sc. pracvnice v Anglii v rce 2000 jsme začali diskutvat mžnsti chráněnéh bydlení pr lidi s psychiatrickými diagnózami. Byla nám nabídnuta mžnst využít budvu bývalé škly v bci Sány, která je vzdálena asi 6 km d Libice. Tut myšlenku jsme zrealizvali v červenci V tmt rce se také středisk stal kntaktním místem ČALS. Tat skutečnst byla impulzem ke vzniku denníh stacináře pr seniry a týdenníh stacináře pr ženy s Alzheimervu chrbu, neb různými typy demencí, který vznikl reknstrukcí bývalé základní škly v bci Pátek u Pděbrad v březnu Kmplexnst sciálních služeb pr seniry jsme uzavřeli tevřením Dmva rdinnéh typu pr lidi s Alzheimervu chrbu a různými typy demencí. Reknstrukcí bývalé evangelické fary v Oplanech jsme získali vhdné prstry pr pskytvání služby. Dmv služí 9 uživatelům d srpna Na jeh přestavbu přispěla bec Oplany částku 1 milin krun. V témže rce jsme na žádst ústředí Diaknie ČCE začali využívat prstry v 1. patře dmu, Kuřimská 15, Klín.

11 P dhdě s veducí sc. dbru MÚ Klín byla zrealizvána služba centrum denních služeb pr sby s mentálním pstižením a kmbinvanými vadami, která ve městě chyběla (dnes sciálně terapeutická dílna) Od vzniku Střediska uplynul více jak 15 let a za tu dbu se nám pdařil vytvřit kmplexní návaznst služeb pr seniry v rámci reginu. D buducna bychm chtěli udržet rzsah stávajících služeb a zkvalitňvat již pskytvané služby. čelní phled na budvu dmva pr seniry NAŠE POSLÁNÍ Psláním Střediska je rganizvat, zajišťvat a pskytvat ve svých zařízeních sciální, zdravtní a pastrační péči lidem, kteří se v důsledku věku, zdravtníh či mentálníh pstižení, nemci, samcení či hržení dstali d nepříznivé sciální situace. Pskytvaná péče a pdpra směřuje k tmu, aby tit lidé mhli žít v c největší míře svým běžným a důstjným způsbem živta, respektuje jejich vyznání a sbnst. Služba vychází z křesťanských hdnt a je praktickým vyjádřením víry, naděje a lásky.

12 JAK VYPADAL ROK 2008 V NAŠEM STŘEDISKU jsme uspřádali II. benefiční ples střediska, který se mimřádně vydařil a spkjení byli nejen zaměstnanci, ale také uživatelé (zejména z STD Klín) celkvý výtěžek z akce činil Kč k jsme si připmněli 5. výrčí d zahájení pskytvání služby v Denním a týdenním stacináři v Pátku u Pděbrad k jsme zpracvali výrční zprávu za rk 2007 v nvé kncepci (barevná grafická úprava, změna frmátu na A5, frma knihy ) d jsme začali zpracvávat sciální agendu uživatelů našich služeb (včetně pdkladů pr výplaty důchdů) v prgramu CYGNUS, jehž využití hdláme d rzšířit další 2 mduly: pr vykazvání výknů zdravtní pjišťvny dkumentace uživatelů pr zpracvání individuálních a šetřvatelských plánů k prběhl pvinný účetní audit střediska za rk 2007 výsledek bez zjevných nedstatků druhá plvina rku byla zejména ve znamení persnálních změn ve středisku a práce na persnálních standardech: k uknčil pracvní pměr v rganizaci sciální pracvník - následně dšl ke změně kncepce sciálníh úseku činnst veducíh pečvatelské služby (PS) převzala za sc. pracvníka pečvatelka v terénu a nvá sc. pracvnice převzala tak již činnst puze za 4 služby (zpracvává agendu za cca 51 uživatelů) a veducí PS zpracvává agendu za cca v průměru 55 uživatelů zptimalizvaný pčet uživatelů na jednu pracvnici a ddržení standardů kvality v praxi (knkrétně SQ9 persnální standardy) k jsme zrušili pracvní pzici účetní střediska k dšl ke zrušení pracvní pzice eknmky a mzdvé účetní střediska následně d převzala eknmicku činnst střediska externí účetní firma celkvá úspra finančních prstředků - cca 311 tis. Kč rčně d jsme zahájili nvu kncepci splupráce s lékárnu Na Klnádě v Pděbradech dběr léků na fakturu, včetně dvzu léků přím d střediska (ušetření nákladů za vlastní dpravu prtže lékárna nám ji neúčtuje) a ddávka dat pr zpracvání pdkladů pr vyúčtvání uživatelům našich pbytvých služeb v elektrnické pdbě (zajištěn přens d prgramu CYGNUS minimalizace chyb)

13 k jsme pžádali dtaci ze státníh rzpčtu (SR) na prvzní náklady střediska pr rk 2009 v celkvé výši cca 13,7 mil. Kč (kdy skutečné náklady dhadujeme na cca 21,5 mil Kč.) k jsme pžádali grant z HFSK pr rk 2009 ve výši 320 tis. Kč na zakupení přístrje na dekntaminaci a kmpresi pužitých inkntinenčních pmůcek (celkem pr 4 služby kdy úspra finančních prstředků činní cca 200 tis. Kč rčně, zárveň dchází k výraznému snížení bjemu dpadu a cca 70% a tím k chraně živtníh prstředí) k jsme vydali další z nvých infrmačních letáků : s velkými písmeny pr cílvu skupinu senirů naplnění SQ1 a SQ12 universální plakát A3 - pr kmplexní využití d všech služeb jak pzvánka na akce knané střediskem ( bianc pružek ) náklady: na tisk - z plviny dar tiskárny BOOM tisk Klín a náklady na grafiku - práce prvedena zdarma p. Kubíkem na sklnku rku 2008 pr nás byly významné dvě akce: adventní kncert s ČT - výtěžek z kncertu bude pužit na rzšíření kapacity prstr STD Klín a na II. etapu výměny ken v dmvě pr seniry v Libici nad Cidlinu jsme uspřádali Den tevřených dveří ve středisku (pr všechny služby) v rámci Týdne sciálních služeb ve Středčeském kraji a u příležitsti 12. výrčí tevření Evangelickéh dmva pr seniry v Libici na Cidlinu

14 LIDSKÉ ZDROJE rk 2008 čima zaměstnanců střediska Oslvili jsme 3 zaměstnankyně střediska a všem jsme plžili 4 stejné tázky. Sučasně jsme na stránky výrční zprávy přenesli i něc mál z jejich sukrmí, aby si veřejnst dkázala více představit, jací lidé pskytují péči, pmc a pdpru druhým lidem. Za jejich dvahu, že se nebáli vynést svu kůži na trh a suhlasili s veřejnu prezentací svých pstřehů a názrů, jim patří velký dík a bdiv. Zde je tedy živt v našem středisku čima zaměstnanců. Otázky: Jak se Vám sbně ve středisku pracval v rce 2008? Jak vnímáte svu úlhu (rli) ve středisku? Jak byste zhdntili celkvě činnst střediska v uplynulém rce? C by se pdle Vás dal ve středisku zlepšit? Osbní prfily: ZDEŇKA DOUŠOVÁ (ZD) Funkce: hspdářka a pkladní střediska Ve středisku pracuje již 11 let, prakticky d pčátku jak hspdářka. P čase přibyla k její práci dpvědnst za celý technický úsek a dnes nese na svých bedrech dpvědnst za prádelnu, údržbu a kuchyň. Jen mál kd si umí přestavit, klik se v tét drbné ženě skrývá energie a huževnatsti. D každé akce investuje mnh úsilí a stjí v zákulisí všech benefičních akcí střediska. Zárveň by bez ní naši uživatelé neměli svu ranní kávu a lupáky, prtže je t právě na, kd bjednává zbží. Za t vše jí patří naše pděkvání a přání, aby tmu tak zůstal i v buducnu. Rdina: vdaná, 1 dítě, 38 let Zájmy: turistika, běžky, vážná hudba, bruslení: jak říká na sama bruslení na vesnickém rybníku má své kuzl

15 ROMANA JEHLIČKOVÁ (RJ) Funkce: staniční sestra - veducí dmva pr seniry Rmana (ale také Rmanka, jak jí říkají naši uživatelé a neb i Rmča mezi zaměstnanci) u nás pracuje přes 4 rky, ale u senirů je takřka d svých 17 let. Jak říká:. stále mě t baví, kdyby ne, tak už bych t nedělala nedkážu si představit např. práci v nemcnici na akutním příjmu.ale byly kamžiky, kdy jsem chtěla utéct hlavně ze začátku, ale neutekla, zvykla jsem si D dmva nastupila jak zdravtní sestra d směnnéh prvzu a zhruba p dvu letech převzala funkci veducí dmva. Byla t pr ni změna, ale zase ne tak velká, prtže již dříve - při práci v nemcnici - bčas zastupvala vrchní sestru a měla zkušensti s vedením klektivu. Věděla jsem, c mě čeká, ale trápí mě administrativa. Nejsem tlik s lidmi a t mi vadí.. Rmana je člvěk na svém místě. Občas sice jak se říká vyletí a umí i prásknut dveřmi, ale na druhu stranu její vlídné slv a phlazení pmhl už nejednmu uživateli překnat krušné chvilky. A přeci jen při vedení lidí (a Rmana řídí klektiv 8 pracvníků) je někdy ptřeba pužít brazně řečen pádnu ruku. Ale zaměstnanci i uživatelé ji mají rádi a nestěžují si. A když vcházíte rán na sesternu a vidíte ji s jaku bravurnstí a téměř p paměti rzděluje léky d dávkvačů, říkáte si: bez ní by t nebyl n.. Rdina: vdaná, 2 děti, 40 let Zájmy: zahrada, ruční práce, cestvání, rdina

16 Mgr. EVA HAVELKOVÁ (EH) Funkce: sciální pracvnice Dal by se říct, že Eva, Evča neb i paní magistra jak s blibu říkají někteří naši uživatelé - je náš benjamínek, prtže na pzici sciální pracvnice pracuje teprve necelý rk. Ovšem ve středisku se s ní uživatelé ptkávají již skr tři rky. Začínala u nás jak praktikantka v Chráněném bydlení v Sánech. Pzději jak říká:..si splnila svůj sen, prtže chtěla pracvat v malém zařízení s mentálně pstiženými lidmi a službu si vybudvat d začátku cž se jí v sciálně terapeutické dílně v Klíně, kde půsbila jak instruktrka sciální péče splnil. V rce 2008 pcítila ptřebu něc změnit a tak se přihlásila na míst sciální pracvnice a d té dby je v dmvě pr seniry. Eva má srdce na pravém místě. Mžná prt, že sama mc dbře ví, jaké t je, když někd blízký ptřebuje pdat pmcnu ruku, prtže má mentálně pstiženéh bratra. Činnst sciální pracvnice zvládá naprst prfesinálně a i když jí pkaždé není zrvna d smíchu, tak t pzná a ví jen málkd, prtže na Vás vždy vyslechne, pmůže a pradí a nenechá Vás ve štychu. Evi díky! Rdina: svbdná, bezdětná, žije s přítelem, 29 let Zájmy: divadl, kin, rekreačně sprt plavání, bruslení, výtvarné umění ručně dělané výrbky, ráda cestuje hlavně p hradech a zříceninách

17 Odpvědi: 1.Jak se Vám sbně ve středisku pracval v rce 2008 ZD: jsem tady už mnh let a t sam sbě něc vypvídá kdybych zde být nechtěla, tak bych třeba i rk 2008 hdntila negativně, ale tak tmu není RJ: nebyly mc velké změny.celkvě se mi zde pracval dbře, kdyby ne, tak bych dešla EH: uplynulý rk byl pr mě hlavně jedné velké změně, a t přechdu z STD Klín d dmva v Libici šla jsem k jiné cílvé skupině a panvaly u mě určité bavy, jak zvládnu pracvat se seniry, prtže ve škle nás učili terii, že sc. pracvník u senirů by neměl být mladý člvěk ale jak se ukázal, tak pak je pravdu, s lidmi vycházím dbře a bavy se rzplynuly. a ještě jednu věc jsem zaznamenala: učím se přijímat smrt jak sučást živta. 2.Jak vnímáte svu úlhu (rli) ve středisku? ZD:. kčíruji tenhle dům p stránce technické a údržby, ale c vnímám jak svu největší úlhu, tak t je rle tahuna pr kuchyň stjím za celým HACCAPEM, cž mnzí zaměstnanci ani neví, c t je, čímž je nekritizuji, prtže t ani třeba vědět nemusí, ale t víc t vnímám jak svůj největší příns pr středisk RJ: já jsem tady hlavně pr mje hlky a pr lidi a vím, že tmu tak pravdu je, prtže mám dezvu z druhé strany hlky i uživatelé mi řeknu, jak mě vnímají a reakce jsu většinu kladné.. EH: já jsem takvý mezník jsem stále jak mezi dvěma mlýnskými kameny na jedné straně jsem zde právě a jen pr uživatele a mám hájit jejich zájmy, ale na straně druhé jsem i zaměstnanec rganizace a řeším prblémy zaměstnanců s uživateli. stjím na rzhdčí čáře a ni se přetahují prvaz. někdy je těžké být nestranný a zachvat si klidnu hlavu, ale snad se mi t dpsud daří a řeším věci ku prspěchu všech

18 3. Jak byste zhdntili celkvě činnst střediska v rce 2008? ZD: já bych t spíše zhdntila z phledu méh úseku byla tady celkem 3x kntrla z hygieny v kuchyni a z th 2x nehlášená a pkaždé jsme pršli dbře a nedstali pkutu kladně bych hdntila i t, že jsme si mhli dvlit díky HFSK- bnvit vybavení kuchyně (alespň částečně) a přídit si nvý ktel chtěla bych tut cestu pděkvat i všem svým pdřízeným za jejich práci, prtže t pkaždé nemají jednduché a někdy není ani čas jim pděkvat. hlkám v prádelně třeba za t, že p výměně ken ušili všechny nvé záclny a neb třeba Pepvi (údržbář) za stánky na prdejní akce..a jak velké plus vnímám i účast střediska na adventním kncertu s ČT, díky kterému si přídíme další nvá kna v dmvě a ušetří se tak za energii a pak se nám pdařil i Pmerančvý týden, kdy jsme pprvé vybrali více jak 10 tis. Kč RJ: kladně bych hdntila kncert s ČT a všechny prdejní akce střediska, kde finančně přispěli i zaměstnanci a pdpřili tak uživatele.jak negativum vnímám t, že se nepdařil vhdně mtivvat zaměstnance k práci. nejde t, že by se zde třeba nepděkval, ale n je jiné, když pděkujete někmu přím sbně a neb prstřednictvím veducích a nejsme zase tak velká rganizace, aby t nešl - bčas se zastavit a pděkvat někmu přím tváří v tvář víte n t pravdu zahřeje u srdíčka.p celém dnu, který se třeba úplně nevydařil. EH: tak určitě se pdařil získat peníze např. z akce CIHLA kde jsem čekala větší prpadák..vůbec mě ptěšili všechny benefiční akce, včetně kncertu s ČT. také zaměstnanci se už něc lépe pprali se standardy kvality, ale i tak je t pr ně stále bj a mžná se t dařil právě prt, že na začátku se tak vztekali.ale c se mi napak nelíbil, tak t byl a je t, že lidé ve středisku netáhnu za jeden prvaz a někteří se prstě jen vezu v rzjetém vlaku, mžná mají negativní zkušenst z minulsti a já jsem vlastně nvá a mám jiný phled na věc v Klíně jsem t tlik nevnímala, prtže jsme byli přeci jen méně v kntaktu.také ni jsu třeba p příchdu dmů rádi, že už nemusí řešit žádnu diaknii nechci je za t kritizvat, mají na t určitě nárk, ale jsu chvíle, kdy mi t vadí a kdy mě t zamrzí pak bych měla ještě určité výhrady k činnsti ústředí já sbně prstě necítím až takvu pdpru upzrňují nás spíše jen na naše chyby a negativa (asi t patří k jejich práci), ale člvěk si pak může připadat, že vlastně nic neumí asi bych t řekla tak: dříve byl ústředí takvu matku, která více pdprvala a nyní je spíše tcem, který úkluje. ale dba se zkrátka mění

19 4. C by se pdle Vás dal ve středisku zlepšit? ZD: tak určitě fundraising. způsb financvání a shánění peněz nás stále trápí je ptřeba hledat řešení a zamyslet se, jak v tét tázce dál: RJ: určitě shánění peněz, cž bych viděla hlavně v náplni činnsti vedení střediska, ptažm pana ředitele a pak určitě i třeba v pdbě externíh pracvníka, ale t je zase tázka financí n a jsme u th neb spíše v tm v začarvaném kruhu financí. pak by se určitě mhl zlepšit vybavení prstředí pr zaměstnance - zde mám na mysli předně úpravu, neb alespň změnu sesterny - je t zázemí pr větší pčet lidí a již něklik let stále bez větších změn a zásahů už se investval např. d terasy neb kuchyně, tak mžná by stál za úvahu, c udělat pr sesternu v dmvě.. EH: měli by se změnit kmpetence veducích pracvníků - ať mají více kmpetencí, ale i pravmcí, ať je jejich činnst více dlišena d pracvníků v přímé péči ať klidně pvyrstu, když jim bude dána určitá míra dpvědnsti a s tím pak suvisí i tázka jejich šklení a dalších věcí. v nepslední řadě by byl dbré, kdyby se napříč celým střediskem pdařil vymanit se ze zaběhnutých klejí - ny nvé věci přinášejí i psun. zaměstnanci by se měli učit zjišťvat, jak se dají věci dělat ještě jinak a jak t třeba dělají i jinde a nebýt naštvaný, když mě někd upzrní na t, že se něc dá dělat i jinak. aktivizační pracvnice na prcházce s uživateli

20 A JAK VNÍMALI ROK 2008 NAŠI UŽIVATELÉ byvatelé dmva pr seniry Našim byvatelům dmva jsme plžili sice jen jednu, t však zásadnější tázku: Jak se Vám u nás v rce 2008 žil? A zde jsu jejich dpvědi: Paní Daniela Vávrvá, 68 let, v dmvě d rku 2005 Mně se tady líbí, pkud tady mám práci. Já chdím hlavně sem nahru na ergterapii, prtže tady můžu dělat, prtže já d rána d večera něc dělám, já nedkážu jen tak sedět. N a lni se mně líbily hlavně akce adventu víte ty děti, jak sem chdí zpívat a pak ten kncert v televizi. A i tady nahře byly zajímavé akce setkání nad svatebními ftgrafiemi na Valentýna, neb výstava kuchařek. Tady se nás děvčata starají, aby nám nebyl smutn a vůbec si tady nemůžu naříkat, prtže děvčata mi tady naleznu vždy nějaku činnst a nenechají mě zakrnět.

21 Paní Marie Dvřákvá, 83 let, v dmvě d listpadu 2008 Víte já jsem tady teprve krátce, ale ani jednu jsem neplakala a netesknila. A víte prč? Prtže jsem tady nemusela řešit spustu nepříjemných věcí jak u sebe dma - např. kdy přijde plynař, neb zda pečvatelka udělá t, c má apd. Naknec t, že jste mě tenkrát vzali sem k Vám, byl dbře a já jsem tady v phdě. A víte ten hlas pana faráře Bašteckéh, ten mi pmhl asi ze všeh nejvíc, víte n je takvý uklidňující. Zkrátka já jsem tady u Vás v phdě. Paní Vlasta Vyšhlídvá, 83 let, v dmvě d rku 2005

22 Tak v září t budu už 4 rky, c jsem tady u Vás a v celku si nemhu stěžvat. Akrát ten první rk, ten pr mě byl asi nejtěžší. Víte já jsem před tím žila delší dbu sama a znáte t, jak člvěk nechce pak mct ddržvat žádný režim, když mc nemusí. A tady u Vás se mi t zase pdařil a pr mě jak pr cukrvkáře je t důležité. Myslím, že se nám tady žije dbře. Samzřejmě, že bčas nějaké drbné šarvátky se vyskytnu, ale t je přeci živt. Všechny akce, které se pr nás přádají, vítám a zejména pak kénka zajímavstí d Helenky na ergterapii tak ty jsu pravdu zajímavá a je škda, že tam hdně lidí nechce chdit. Byl by dbré zamyslet se také ještě více nad terasu. Pdařil se ji zastřešit, ale mnh času tam netrávíme. Třeba by se tam dala realizvat právě ta kénka zajímavstí samzřejmě za pěknéh pčasí a nemuseli bychm být při nich jen v budvě. A ještě jednu věc k té terase udělat něc s ppelníkem pr kuřáky dát tam třeba něc jinéh a hlavně h alespň pravidelně vyklepávat, aby t nás nekuřáky nebtěžval. A naknec bych měla ještě něc k jídlu. Vaří tady dbře, ale jde velikst prcí. Víte, já nejsem příliš velký jedlík a dala bych si raději méně a někd by zase snědl třeba více. On by se t vyrvnal. Takže argument typu, že se musí ddržvat nějaká stravvací nrma mc nechápu. Přijde mi t spíše jak plýtvání než šetření a někde jinde ve světě mají lidi třeba hlad. T víte, my jsme za války museli šetřit, tak t v nás asi zůstal.

23 HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA ZA ROK 2008 ZKRÁCENÁ VÝSLEDOVKA ZA ROK 2008 v celých tis. Kč ČINNOSTI Hlavní Hspdářská Celkem NÁKLADY Sptřebvané nákupy celkem Služby celkem Osbní náklady celkem Daně a pplatky celkem Ostatní náklady celkem Odpisy, prdaný majetek, tvrba rezerv a pravných plžek celkem Pskytnuté příspěvky celkem Daň z příjmů celkem Náklady celkem VÝNOSY Tržby za vlastní výkny a zbží celkem Změna stavu vnitrrganizačních zásb celkem Aktivace celkem Ostatní výnsy celkem Tržby z prdeje majetku, zúčtvání rezerv a pravných plžek celkem Přijaté příspěvky celkem Prvzní dtace celkem Výnsy celkem Výsledek hspdaření před zdaněním Výsledek hspdaření p zdanění

24 ZKRÁCENÁ ROZVAHA K v celých tis. Kč Stav k Stav k Dluhdbý hmtný majetek celkem Dluhdbý finanční majetek celkem Oprávky k dluhdbému majetku celkem Krátkdbý majetek celkem Zásby celkem Phledávky celkem Krátkdbý finanční majetek celkem Aktiva celkem Vlastní zdrje celkem Jmění celkem Výsledek hspdaření celkem Cizí zdrje celkem název plžky AKTIVA Dluhdbý majetek celkem Dluhdbý nehmtný majetek celkem Jiná aktiva celkem PASIVA Rezervy celkem Dluhdbé závazky celkem Krátkdbé závazky celkem Jiná pasiva celkem Pasiva celkem

25 DOMOV PRO SENIORY krk za krkem ve ftgrafii chdba ve druhém patře budvy a naše rybičky.. pracvní kutek s pčítačem v ergmístnsti

26 .zázemí našich ergterapeutek příprava na burzu blečení v ddechvé části ergmístnsti

27 průhled chdbu ze druhéh patra na mezipatr.. i t jsu naši byvatelé

28 zajištění pitnéh režimu a infrmací pr uživatele.. a takhle u nás vypadá např. jednlůžkvý pkj.

29 na dvjlůžkvém pkji vrchní sestra v akci

30 denní místnst sester nebli naše sesterna.. a takhle se snažíme u nás uživatele infrmvat tm, kd služí a kd je kd

31 náš králík Bambula, pr kteréh má slabst zejména pí. Vávrvá psezení na terase. technické zázemí pr kancelářské

32 jídelna v přízemí budvy dmva pr seniry kulturní místnst knají se zde biblické hdiny a rzlučení se zesnulými pr byvatele dmva

33 zázemí centrální kuchyně, kde se denně připraví více jak 130 prcí bědů nástěnka s infrmacemi pr uživatele

34 prstr, kde žehlíme a třídíme prádl uživatelům centrální kupelna dmva s nvu vanu

35 v naší prádelně a hlky v akci.

36 FOTOGALERIE - z akcí přádaných v rce 2008 v únru přišel na přání uživatelů na návštěvu d dmva starsta bce Libice nad Cidlinu p. Milan Kžíšek v červnu mezi nás zavítali členvé subru Krušpánek Svatbřice Mistřín a předvedli uživatelům své taneční umění

37 v srpnu jsme se vypravili s uživateli na výlet d Pděbrad a pchutnali si mim jiné na zmrzlině.. a takhle jsme slavili den dětí v mateřské šklce setkání dvu generací.

38 a na závěr rku trchu předvánční atmsféry.kncert s ČT a takvá vládla phda v denní stacináři p celý rk

39 náš dmv jak h mhu vidět hasiči při výjezdu..na terase dmva

40 v kanceláři u sciálních pracvníků budva dmva pr seniry

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 C je důležité, je čím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem. Antine de Saint-Exupéry kntakt: Diaknie ČCE středisk v Libici nad Cidlinu Husva 2 289 07 Libice nad Cidlinu telefn:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Informační list 6/2005

Informační list 6/2005 Infrmační list 6/2005 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VNOROVY Dne 15.10.2005 v dbě d 9.00 d 11.00 hdin se uskuteční sběr nebezpečnéh dpadu na parkvišti u základní škly. Odlžit zde můžete televizry, ledničky,

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

1. Základní údaje. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

1. Základní údaje. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Infrmační středisk pr rzvj Mravských Kpanic,.p.s. 687 74 Starý Hrzenkv 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskpanice@razdva.cz www.iskpanice.cz prjektech celrepublikvých i mezinárdních.

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více