Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali"

Transkript

1 K.O.D.A. s.r.o Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali dost zkušeností v našem oboru. Zabýváme se vývojem informačního systému pro výrobní podniky a dále konzultačními a implementačními službami aplikací třetích stran - outsourcing. Aplikace je formou tlustého klienta. Poskytujeme komplexní pokrytí všech aspektů výroby od začátku až do konce. Tento IS je modulární a lze ho upravit dle požadavků klienta. Firma nabízí kompletní služby v poradenství a implementaci. Náš systém lze propojit s aplikacemi třetích stran, které ho rozšiřují o další funkcionalitu jako například účetnictví nebo objednávkový systém. Dovednosti analýza komunikace se zákazníkem programování týmová práce technologické know-how bezpečnost outsourcing vedení výroby databáze Role analytik designér vývojář testér team-leader 1

2 obchodník manager konzultant Team Honza Pavel - analytik, konzultant Petr Skočdopole - analytik, konzultant Jan Novák - analytik, team-leader Pavel Němec - senior developer, database specialist, team-leader Milan Pravý - senior developer, database specialist Tomáš Veselý - senior developer Igor Král - junior developer Jan Musil - junior developer, database specialist Jozef Straka - junior developer Petr Vyhlída - junior developer František Kolář - senior tester Ondřej Dvořák - tester Petr Svoboda - tester Jakub Novotný - designer Karel Poděs - obchodník Jan Horáček - management Michal Marek - konsultant 2

3 Projekt Napojení na aplikaci třetí strany bude naším projektem. Tzn. náš projekt bude propojeni stávajího IS pro řízení výroby s objenávkovým/účetním systémem. Tzn. analýza obou aplkací, jak se propojí. Propojení bude realizováno pomocí SDK k objednávkovému/účetnímu systému a bude realizováno na základě databázových jobů a procedur. Obě databáze jsou oddělené, je třeba synchronizovat data. Plus zákazníkovi se nelíbí současný stav co mu aplikace pro objednávkový/účetní systém nabízí, a tak požaduje nějaké úpravy. Tzn. vývojový tým pro úpravy nad aplikací třetí strany a dále vývojový tým pro vytvoření propojení mezi naším IS. Cíle rozhodnout se, jaký systém třetí strany nakoupíme - obchodník vyjedná + analytici prověří, co je nejvhodnější => zůstane jeden systém, který se koupí (staneme se jejich partnery) školení zaměstnanců - konzultanti, kteří se seznámí s obsahem systému, aby byli schopni zodpovídat dotazy klientům (support je na nás) školení analytiků a programátorů - proškolení SDK a technických detailů analýza propojení systému a požadavků na změnu našeho systému a systému třetí strany specifikace návrh řešení - architektura prototyp řešení - prototyp propojení systému programování - náš systém, propojení systémů, úprava systému 3. strany testy akceptační testy nasazení do provozu aktualizace Rizika chybná analýza v průběhu vytváření prototypu se zjistila nedostatečná technologická knowhow v rámci každé etapy počítat s výpadky pracovníků (cca 2-3 nahradíme bez vážnějších problémů) najmutí neschopných pracovníků 3

4 Umřela 2/3 programátorů. Seznam opatření, kterými budeme danou situaci řešit: Zůstali: Milan Pravý Igor Král Igor Král programoval úpravy našeho systému, s 50% spožděním aktuálně naplánovaného plánu může zadaný úkol dokončit. Milan Pravý dělal propojení systému, dostane k ruce 2 juniory, kteří nemají žádné zkušenosti, pro zaškolení do nového projektu bude potřeba vyhradit nejméně 7 dní, dále by měl plán pokračovat dle předpokladů. K úpravě systému 3. strany budou najati 2 specialisté z externí firmy (dodavatele softwaru 3. strany). Funkční body Vstupy kontaktní údaje 2 objednávka 2 aktualizace stavu skladu 0 detailní popis 0 výrobky 1 storno objednávky 1 Tabulka 1: Vstupy Výstupy faktura 2 detailní popis 0 výrobek 1 Tabulka 2: Výstupy Dotazy stav objednávky 1 stav skladu 0 Tabulka 3: Dotazy EI : 2x3 + 2x4 + 2x6 = 26 EO : 1x4 + 1x5 + 1x7 = 16 EQ : 1x3 + 1x4 + 0x6 = 7 ILF: 0x7 + 0x10 + 1x15 = 15 EIF: 1x5 + 0x7 + 2x10 = 25 Celkem : 89 4

5 Vnitřní logické soubory Polozka2Vyrobek 2 Tabulka 4: Logické soubory EIF kontaktní údaje 2 objednávka 2 detailní popis 0 Tabulka 5: EIF Charakteristiky systému Charakteristiky Stupeň hodnocení Vyžaduje systém spolehlivé zálohování a zotavení? 5 Jsou vyžadovány datové komunikace? 3 Existuje distribuované zpracování? 0 Je výkonnost kritická? 3 Poběží systém v stávajícím intenzivně využívaném operačním 1 prostředí? Systém požaduje on-line vstup dat? 5 Vyžaduje on-line vstup dat použití vstupní transakce přes více 3 obrazovek nebo operací? Jsou hlavní soubory opravovány on-line? 4 Jsou vstupy, výstupy, soubory a dotazy složité? 5 Je vnitřní zpracování složité? 4 Je kód navrhován s cílem znovupoužití? 3 Jsou konverze a instalace zahrnuty v návrhu? 2 Je systém navrhován pro násobné instalace u různých organizací? 0 Je aplikace navrhovaná tak, aby zajistila změny a snadné 3 používání na straně uživatele? Součet charakteristik 40 Počet funkčních bodů: Tabulka 6: Hodnocení systému ( (0.01 x 40) ) x 89 = Testování černá skříňka Funkce na vyhledávání objednávky v systému: objekt objednávka :=HledejObjednávku(číslo objednávky, číslo zákazníka) 5

6 číslo objednávk číslo zákazníka objekt objednávka existuje existuje instance objektu existuje neexistuje chyba vstupu neexistuje existuje chyba vstupu neexistuje neexistuje chyba vstupu existuje existuje chyba vstupu * daný zákazník nemá práva na přístup k požadované objednávce Metriky 1. Počet řádků / člověkoden - v této metrice sledujeme počet řádků vyprodukovaných jednotlivcem za určenou časovou jednotku. V rámci různých technologií je možné aplikovat různé koeficienty, které výslednou hodnotu zkorigují, aby byly jednotlivé hodnoty srovnatelné Pro náš projekt: Dolní hranice: přiřadit dohled nad zaměstnancem z důvodu možného neporozumění zadání Horní hranice: zkontrolovat kvalitu kódu 2. Method Hiding Factor - metrika sleduje poměr mezi privátními a všemi metodami v rámci projektu. Výsledkem je procentuální hodnota která určuje míru granularity/strukturování kódu. Hodnota by měla být v rozmezí 60% - 80%, čímž je pravděpodobně zaručena vysoká znovupoužitelnost a čitelnost hodnoceného kódu. Pro náš projekt: 40 - malá znovupoužitelnost kódu, možná velká komplexita kódu příliš velká granularita 3. Cyklomatická - sledujeme množství nezávislých cest, které vznikají v grafu, který odráží průběh programu. Sledujeme počet větvení (+1), které když překročí předem daný koeficient (pro náš projekt je tento koeficient stanoven na 6), tak se kód stává příliš komplexní na testování. CMM - level 2 Řízené požadavky: Plánování softwarového projektu: Plán projektu byl vypracován a udržován pomocí MS Projektu (Ganttův a sítový diagram, PERT odhad) Řízené subkontrakty na software: Požadavky na změnu systému 3. strany jsou realizovány jako jednotlivé subkontrakty dodavateli tohoto systému Zajištění kvality: Pro zajištění a kontrolu kvality vyvíjeného softwaru je použita dříve zmíněná sada metrik, průběžných testů a inspekcí Řízení softwarových konfigurací: máme definované protokoly na řízení softwarových konfigurací 6

7 CMM - level 3 Zlepšování org. procesu: najmeme odpovědného pracovníka na udržování aktuálního pracovního plánu, stanovíme pro jednotlivé subprojekty roli zodpovědného řešitele, který má přehled o jednotlivých částech svého subprojektu a je zodpovědný za jeho včasné a řádné vyřešení Definice org. procesu: nastavení business procesů ve firmě a jejich řízení a udržování pomocí business analytika Školící program: v rámci přípravy na projekt byli jednotliví pracovníci proškoleni Řízení integrovaného software: máme definované protokoly na řízení integrace softwaru Aplikace inženýrských metod u softwarového produktu: RUP Koordinace mezi pracovními skupinami: koordinace je zajišt ována pomocí team leaderů, kteří kooperují na daných požadavcích / úkolech Detailní prověrky a oponentury: rozšíření stávajících inspekčních metod na robustnější a formálně ověřitelné. Zavedení automatických testů a kladení důrazu na unit testy a revize kódu. 7

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Životní cyklus vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proč potřebujeme definovat proces vývoje Při vývoji SW nemáme tvrdá fakta, jako v jiných vědách (fyzika, chemie,

Více

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE 4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE Vypracovaly: Čapková Lenka, Hanusová Lucie, Klápová Nikola, LS 2010/2011

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

komixí noviny 2008/2009

komixí noviny 2008/2009 komixí noviny 2008/2009 Vážení čtenáři, KOMIX v roce 2008 vstupuje do sedmnáctého roku svého působení na trhu. Za tu dobu se několikrát změnila vnitřní organizace, výrazně se změnila struktura obratu klesl

Více

Projekt a projektové řízení pro manažery

Projekt a projektové řízení pro manažery Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Projekt a projektové řízení pro manažery školení pro společnost ARR Agentura regionálního rozvoje

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Nasazení IT systému v bance

Nasazení IT systému v bance Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Nasazení IT systému v bance Diplomová práce Autor: Bc. Radan Novák Informační technologie a management

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

Informační systémy. Specifikace, realizace, provoz. Jaroslav Král

Informační systémy. Specifikace, realizace, provoz. Jaroslav Král Informační systémy Specifikace, realizace, provoz Jaroslav Král Tato kniha vznikla s částečnou podporou grantové agentury ČR, grant 201/98/0532. UNIX je technologická ochranná známka X/Open Company, Ltd.;

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 21. Otázka : Softwarový process. Jeho definice, modely a vyspělostní úrovně. Standardizovaný přístup pomocí RUP (Rational Unified Process). Obsah :

Více

Vzdělávací program pro manažery

Vzdělávací program pro manažery Vzdělávací program pro manažery 2015 PDQM, s.r.o, Dokument je majetkem společnosti 1 Obsah dokumentu NABÍDKA 3 STRUČNÝ SOUHRN 4 PDQM 5 PŘÍSTUP PDQM KE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI 5 PRIORITY VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Návrh informačních systémů (NIS) Strukturální analýza informačních systémů (SAI) Softwarové inženýrství

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

8.1 Charakteristika testování...80 8.2 Principy testování...80 8.3 Testovatelnost...81 8.4 Black-box testování...82 8.5 White-box testování...84 8.

8.1 Charakteristika testování...80 8.2 Principy testování...80 8.3 Testovatelnost...81 8.4 Black-box testování...82 8.5 White-box testování...84 8. Obsah 1 Úvod...6 1.1 Co to je softwarové inženýrství?...6 1.2 Selhání softwarového inženýrství...7 1.3 Životní cyklus softwarového díla...10 1.4 Řešení problému...10 2 Koncepty řízení SW projektů...12

Více

ADVANTA 2.0 Popis řešení

ADVANTA 2.0 Popis řešení ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení projektové společnosti Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém řízení

Více

Oficiální zadání práce

Oficiální zadání práce Oficiální zadání práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Implementace standardu pro řízení IT služeb v bankovnictví Ondřej Ettl Vedoucí práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka

Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku Microsoft Premier Support Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka ZÁKLADNÍ PŘEHLED Odborné semináře (workshopy) jsou požadovány

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

Použití CASE ve vývojářské firmě

Použití CASE ve vývojářské firmě Použití CASE ve vývojářské firmě IT_572 - Prostředky CASE a jejich využití při tvorbě IS Autoři : Martin Panuška : Lukáš Rejl : Pavel Skalický : Radim Šoral Datum : 9. 6. 2006 Předmět : IT_572 Prostředky

Více