Masky byly velice přesvědčivé a jejich nositelé až k nepoznání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masky byly velice přesvědčivé a jejich nositelé až k nepoznání."

Transkript

1 číslo 3 ročník 21 březen 2011 ZDARMA Společenské posezením s prezentací o Terénní pečovatelské službě (podrobnosti na str. 5) Maškarní ples sportovců. O tradiční ples sportovců, který pořádal fotbalový oddíl letos opět jako maškarní byl velký zájem. Bezmála tři stovky účastníků se dobře bavilo a na parketu se představila celá plejáda velmi zajímavých masek. Ti, kteří se už masku rozhodli vyrobit, se úkolu zhostili opravdu dokonale. Nejednou totiž nastalo velké překvapení kdo, že se to za převlekem vlastně skrývá. Místní fotbalový oddíl Spartak Mikov Mikulášovice tímto upřímně děkuje všem ochotným sponzorům, kteří mimo jiné také přispěli cenami do bohaté tomboly. Zároveň všechny zvou na domácí zápasy jarní části fotbalové sezony 2010/2011 do areálu místního stadionu. Masky byly velice přesvědčivé a jejich nositelé až k nepoznání. Dětský karneval v režii hmyzu. Tradiční dětský maškarní karneval se tentokráte nesl v duchu hmyzího světa. Brouk Pytlík, Beruška, včelka a motýli se ujali režie celého zajímavého odpoledne. Program jako vždy připravili zástupci obou učitelských sborů, jak ze školy základní tak i mateřské. Pro přítomné děti byla připravena celá řada nejrůznějších soutěží, kde mohly předvést svoje dovednosti. Samozřejmě nechyběla také populární soutěž o nejlepší masky v jednotlivých věkových kategoriích. Foto: Tomáš Fúsek Na parketu si nejvíce užily ti nejmenší. Velikonoční jezdci v Milulášovicích str. 3 Další malování se Simonou. str. 4 Šestý ročník Nohec Cup. str. 8 Velikonoční posezení pro seniory (podrobnosti na str. 5) Milí spoluobčané, řada z Vás nemá čas chodit na veřejná zasedání zastupitelstva města. Seznámím Vás proto touto formou s tím, co je právě aktuální Informace na 2. Zasedání ZM ) Zpracováváme krizový plán města. Povinnost zajišťovat připravenost obce na řešení krizové situace ukládá zákon 240/2000 Sb. Součástí krizového řízení je povodňový plán, který má mít 3 části 1. Věcnou část která zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi, obsahuje limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity 2. Organizační část obsahuje jmenné seznamy, adresy a úkoly pro jednotlivé účastníky a pro hlídkové služby 3. Grafická část plány a mapy, na kterých jsou znázorněna záplavová území a evakuační trasy. Krizový plán města měl být dávno zpracován, měl mít elektronickou podobu a na vypracování plánu mohlo být zažádáno o dotaci. Poslední záznamy k agendě krizového řízení jsou z roku ) Zpracováváme dokumentaci BOZP proškolování pracovníků, Agenda BOZP nebyla prakticky vedena. 3) K požární ochraně : byly zjištěny závažné nedostatky preventivních prohlídek městských objektů nedocházelo ke zpětné kontrole pracovníka, který prováděl kontrolu komínů v městských objektech (kominík si výkazy sám podepisoval, prohlídky nevykonával,výkony fakturovány byly, následně město vše proplácelo!) 4) Podle zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání byly provedeny změny v živnostenském rejstříku podle skutečnosti (zrušen specializovaný maloobchod, zrušena živnost s předmětem podnikání zednictví). Naposledy byly úpravy na živnostenském úřadě za město provedeny v roce ) Moje poslední informace se týká firmy Elstav JK. Naposledy jsem vás informovala o schůzce, kterou jsem měla s panem Bc.Jirešem, jednatelem firmy Elstav. Slíbil mi,že do podá vyjádření k řešení naší vzájemné situace. Toto vyjádření dorazilo 4.3. od právního zástupce firmy Elstav. Právní zástupce nás informuje o celkovém dluhu ,-, požadovali uhradit do bez dalšího nároku na úroky z prodlení. Dále zpochybnili naše vyúčtované penále. Závěrem dopisu je zdůrazněno, že firma je připravena k dokončení II.etapy díla a že je firma Elstav připravena k jakékoli komunikaci,avšak prostřednictvím advokátní kanceláře. Na adresu AK jsem odeslala dopis, ve kterém zdůrazňuji, že jako územní samosprávný celek, který hospodaří s finančními prostředky z veřejných zdrojů, musím postupovat striktně v rámci zákona, tj., že musíme plnit smluvní vztahy. Všechny závazky musíme mít řádně doloženy. Zdůraznila jsem, že v rámci kontroly byla zjištěna řada pochybení firmy Elstav, která spočívají v podstatných odchylkách od projektové dokumentace. Tyto odchylky nebyly městem ani požadovány a ani odsouhlaseny. Zdůraznila jsem, že firma sice vyhověla naší žádosti o kompenzaci za neprovedené hutnění a za záměnu kabelů, ale nebyl to žádný vstřícný krok firmy Elstav, ale byl to požadavek města kdy nás firma Elstav uvedla v omyl o kvalitě a způsobu provedených prací a dodaného materiálu. Dále jsem poukázala na čl. 3.2 SoD, který zdůrazňuje, že práce budou fakturovány na základě odsouhlaseného soupisu prací vždy k poslednímu dni v měsíci a k termínu předání a převzetí dokončeného díla. Právního zástupce jsem tedy požádala, aby nám dodal odsouhlasený soupis prací, abychom mohli posoudit oprávněnost fakturovaných částek. Požaduji odstranění vad, soupis jsem poslala s dopisem. Zápisy ve stavebním deníku jsou nedostačující, neexistuje protokol o předání / převzetí první etapy díla. Součástí první etapy měly být i upravené povrchy komunikací. Víme všichni, jak naše horní Mikulášovice vypadají. O vývoji jednání a dalších skutečnostech Vás budu průběžně informovat. Ing. Trojanová M. starostka

2 strana 2 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY březen 2011 Maškarní karneval rozdováděl školku. KRÁTKÉ ZPRÁVY 1. otevírá se pobočka České pojišťovny ve Velkém Šenově (pondělí a středa h.) Tel.: oprava propadlé silnice v dolních Mikulášovicích u Klingerů začne dle sdělení správy silnic v co nejkratším termínu, opravy by měly probíhat za provozu 3. upozorňujeme na možnost zveřejnění ve společenské kronice (narození, svatby, rozloučení, atp.), informace otiskneme zdarma, ale pouze na Vaši žádost 4. ve městě vznikla další kontejnerová místa na tříděný odpad, v Mikulášovičkách u rybníčku a u Slovanského domu někteří občané to již zaregistrovali a na městě tento fakt chválili 5. upozorňujeme na nebezpečná místa: propadlý patník u rybníčku na odbočce do Mikulášoviček a na propadlé koryto potoka za horní školou směrem k lesíku (obě místa jsou viditelně označená) 6. žádáme o shovívavost při řešení oprav místních komunikací po nevlídné zimě, všechna místa jsou zmapovaná a postupně se budeme snažit neutěšenou situaci řešit 7. žádáme občany, aby nepožadovali po pracovnících veřejné služby odebrání zameteného zimního posypu, tento není příliš vhodný k zasypávání děr a výtluků na cestách požádejte raději o vhodnější materiál na městě 8. stále probíhá výstava obrazů rodáka z malých Mikulášovic p. Hokeho v Centru setkávání v Dolní Poustevně dubna 2011 proběhne prezentace Terénní pečovatelské služby ve Slovanském domě, společenské setkání doprovodí hudební skupina Senior Band dubna 2011 pořádá restaurace v osadě Kopec (Brtníky) odpoledne pro děti (koně, hry, hasičská technika), večer zábava pro rodiče 11. velikonoční zábava ve Slovanském domě od hodin hraje skupina Semeno 12. město hledá zájemce na obsazení postu městského kronikáře (případný zájemce informace u starostky) 13. město nabízí do pronájmu místní přírodní koupaliště případní zájemci se mohou s reálným záměrem využívání informovat na městském úřadě Pohledávky nájemníků Rok BH Mikulášovice Hosp.činnost REGIA a.s ,10 Kč ,20 Kč ,90 Kč ,16 Kč ,90 Kč ,61 Kč ,50 Kč ,23 Kč ,00 Kč ,93 Kč ,50 Kč ,60 Kč ,50 Kč ,09 Kč ,50 Kč ,09 Kč ,50 Kč ,29 Kč ,87 Kč ,17 Kč Přicházející jaro doprovází v naší mateřské školce také maškarní karneval. I letos se děti za pomoci svých rodičů vymódily do zajímavých Princezny byly opět v převaze. tahle slova možná napadnou spoustu lidí a rodičů při pomyšlení na blížící se léto. Děti se těší na krásné prázdninové zážitky, na společné chvíle s rodiči. Jenže vše se zdá být krásný sen do okamžiku, než narazíte na realitu, že oba rodiče jsou pracující a dovolená jim je nařízena zaměstnavatelem. Přijdete s dítětem do školky a zjistíte, že v létě je celých 5 týdnů mateřská škola uzavřena. V tuto chvíli se mnohým rodičům stává ze snu noční můra. Ne všichni rodiče totiž mají možnost dát své dítě na každodenní péči k prarodičům, příbuzným či sousedům. Navíc není žádná povinnost prarodičů postarat se o vnoučata v době, kdy rodič dítěte pracuje. A pokud se rodiče rozhodnou, že 14 dnů bude doma s dítětem sám otec a dalších 14 dnů sama matka, pak stále zbývá 1 týden, kdy nemá kdo s dítětem zůstat doma. Ještě horší je situace, kdy mají oba rodiče dovolenou nařízenou zaměstnavatelem ve stejném termínu. Zde musíme též zmínit, jak dětem vštěpujeme do hlavy, že rodinu tvoří tatínek, maminka a děti a najednou toto pravidlo nefunguje. Zřejmě je to forma pomalého návyku dětí na dnešní divnou dobu, kdy je něco dáno, ale skutečnost je úplně jiná. Ano, chápeme, že práce učitelky ať v základní či mateřské škole je práce psychicky velice náročná, učitelky si chtějí také odpočinout a užít si svého rodinného života, ale všichni najednou a celých 5 týdnů? Běžný pracující rodič má na odpočinek také nařízených jen 10 dnů dovolené a po celý zbytek roku pracuje a mnohdy také pod psychickým tlakem. převleků. Již tradičně byly v převaze princezny, ale k vidění byli šaškové, černokněžník, kuře, kocour a samozřejmě také tradiční akční postavy jako Spiderman nebo želvy ninja. Pro děti si učitelský sbor opět připravil pohádkovou scénku při které se všichni pěkně pobavili. Co trápí mladé maminky v našem městě?! Prázdniny, slunce, voda, rodinná dovolená Chování vandalů nezná mezí Foto: Tomáš Fúsek Někdo může navrhnout vzít si neplacené volno, ale který zaměstnavatel bude ochotný tolerovat v dnešní době vaši absenci? Navíc při výši místních platů by rodina další měsíc jen těžko přežívala. Ten samý případ nastane při návrhu platit si hlídačku dětí. Popisujeme případ mateřské školy, ale domníváme se, že ve školní družině je situace úplně stejná. V závěru nás tedy napadá myšlenka, zda nebude dobré oslovit město jako zřizovatele mateřské a základní školy a pokusit se o přiměřenou dohodu mezi městem, zařízením a rodiči. Nechceme žádné zlo, jen se pokusit o dohodu zkrátit dobu uzavření školních zařízení v době prázdnin. Mlčením a čekáním na zázrak se žádná věc nevyřeší. Rodiče mikulášovických dětí Nemorální jednání některých našich spoluobčanů již nezná mezí. Stále dokola se musíme snažit napravovat ničitelské výpady některých z nás, kteří neznají míru své agrese po bujarých zejména víkendových oslavách. Alarmující je to o to víc, že jsou mezi nimi stále častěji mladí nezřídka i mladiství jedinci. Naštěstí jsou mezi námi spoluobčané, kterým toto jednání není lhostejné a identifikaci výtržníků si nenechají pro sebe. Dalším ještě více alarmujícím je fakt loupeživých nájezdů nenechavců, kteří se nezdráhají ukrást ani vybavení hřbitova, opět jsme však byli úspěšní a za pomoci občanů jsme policii mohli předat naprosto přesvědčivé důkazní materiály a je jenom otázkou času, kdy bude případ uzavřen.

3 březen 2011 Velikonoční jezdci v Milulášovicích Spolek Velikonočních jezdců v Mikulášovicích (Osterreiterverein Nixdorf), byl založen roku Samotná tradice vychází z pohanských oslav jara a proseb o dobrou úrodu, v 11. st. se k tomu připojil kontext křesťanský. Mikulášovický spolek se scházel na Salmově a pořádal každoročně o Velikonoční neděli jízdu na koních skrz město, na průvodu se podílelo 60 a více jezdců. Jezdci se scházeli před kostelem, kde jim po Velikonoční mši svaté bylo uděleno požehnání a předány kostelní korouhve, které spolku patřily. Bylo tradicí, že muži na koních byli oděni v černých oblecích s cylindrem na hlavě. Znakem spolku byla červeno- žlutá šerpa. Koně měli sváteční postroje, které byly zdobeny kovovými ozdobami, koně museli být čistí a upravení. Pak se průvod vydal do dolních, horních Mikulášovic, na Tomášov a do Mikulášoviček. Průvod se od kostela vydal po městě se zpěvem a za doprovodu kapely. Většina písní byla nábožensky laděná a měla hlásat zmrtvýchvstání Krista, ale zpívaly se i písně na oslavu jara. Průvod se vydal skrz město a zastavoval na větších usedlostech ve městě, kde jezdcům bylo většinou poskytnuto občerstvení. V průvodu se vezla i kasička, do které přihlížející přispívali, příspěvky byly většinou spolkem předány na dobročinné účely, nebo místnímu kostelu. Spolek Velikonočních jezdců v Mikulášovicích nechal například zřídit i veliký kříž na místním hřbitově, toto dodnes dokládá nápis na zadní straně kříže, dále přispěl na nové varhany a věžní hodiny. Tradice velikonoční jízdy se v Mikulášovicích udržela až do roku 1938, posledním kdo spolku předsedal, byl pan František Mayer. Po roce 1938 byl spolek zakázán, neboť nevyhovoval nacistické ideologii. Po druhé světové válce se již jízda nikdy neuskutečnila. Tento rok bychom proto chtěli navázat na tuto tradici a pokusit se ji alespoň zčásti obnovit. Průvod se tento rok vydá po Velikonoční mši v neděli 24. dubna od místního kostela, mše začíná v 10:00 hodin. Farnost Mikulášovice MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY Valná hromada místních hasičů. Dne proběhla v místní,,hasičské zbrojnici valná hromada sboru dobrovolných hasičů našeho města. Zahájení provedla starostka O. Petříková, která přivítala všechny členy sboru, starostku města Ing. Miluši Trojanovou, dále pak hosty a kamarády z Hinterhermsdorfu a neposledně i mládež, která hned po zahájení přednesla krátké recitační pásmo. Dále valná hromada probíhala dle daného programu, kde se diskutovalo o prevenci, údržbě, kultuře, ale i vzdělávání výjezdové jednotky a mladých hasičů. Do SDH byli přijati 3 noví členové a jedno členství bylo ukončeno. Během této valné hromady proběhla přestávka s občerstvením, kde všem byl strana 3 podán výborný guláš, který uvařil jeden z členů sboru pan Opočenský. Pak již všichni živě diskutovali o činnosti a práci, která je čeká v tomto roce. Závěr pak patřil místostarostovi p. Václavu Vlčkovi spolu se starostkou SDH O. Petříkovou se rozloučili hasičským pozdravem Ohni zmar. Zprávu podalo SDH Mikulášovice Foto: Tomáš Fúsek Valné hromady se zúčastnila celá řada hostů z města i se sousedního Hinterhermsdorfu. Myslivecké vyhodnocení roku Reprodukce historické fotografie U Kocourků za domem. Navštivte internetové stránky mysliveckého sdružení Tesák. Zajímalo by Vás, jak velkou honitbu spravuje myslivecké sdružení TESÁK MIKULÁŠO- VICE, které již více než 60 let působí v našem městě? Jak se v létě myslivci starají o to, aby zvěř v zimním období nestrádala nebo například jaké společenské akce myslivecké sdružení v nejbližší době připravuje? Nejen to, ale i zajímavé články ze světa myslivosti či odkazy na tyto články nebo okénko do historie a třeba i malý testík pro školáky a další informace najdete na internetových stránkách mysliveckého sdružení TESÁK MIKULÁŠOVICE: www. ms-tesak.webnode.cz. Rádi uvítáme Vaše případné připomínky a postřehy. Dne proběhla Výroční členská schůze mysliveckého sdružení Tesák Mikulášovice, na které bylo provedeno vyhodnocení uplynulého roku 2010 z hlediska mysliveckého ale i společenského. Myslivecké sdružení je dobrovolné sdružení občanů převážně z Mikulášovic zabývajících se mysliveckou činností a to v první řadě ochranou a péčí volně žijící zvěře a na konci tohoto snažení je teprve lov zvěře a její zužitkování. K tomuto účelu má MS smluvně od LČR pronajatou honitbu a velikosti 1200 hektarů. Tato se nachází v katastru Mikulášovic od kolejí ČD až ke státní hranici.celková délka honitby je 11 km prakticky je to úsek od osady Kopec až k Vilémovskému mostu ČD.Skladba zvěře je dána normovanými stavy zvěře jelení, srnčí, černé, zajíce. Pernatá zvěř lovná jako je koroptev a bažant se zde nenachází, v minulosti se uměle vysazovala, ale dnes nemá zde potřebné životní prostředí. K lovu pernaté zvěře máme kachnu březňačku, a na tahu holuba hřivnáče. Odlov zvěře je stanoven majitelem honitby a stát. úřadem tj. referátem životního prostředí MěÚ Rumburk. Tento odlov se musí splnit každoročně, aby nedocházelo k přemnožení lovné zvěře a předešlo se škodám na lesních kulturách. Vzhledem k tomu, že dneska předpolí jsou pouze pastviny pro dobytek, myslivci na volných plochách zakládají políčka pro zvěř, hlavně srnčí. Černou zvěř přikrmujeme celoročně obilím menší kvality. K tomu všemu jsou zapotřebí finanční prostředky, které získáváme úklidem luk pro město Mikulášovice a potom úklidem luk pro CHKO Labské pískovce, dále jsou to vlastní příspěvky členů, poplatkové odlovy zvěře. Tyto finance nám zatím pokrývají roční nájem za honitbu, což obnáší sto padesát tisíc, nákup jadrného krmiva a medikamentů na ozdravení zvěře, soli a to jsou další tisíce. K úspěšnému plnění toho všeho máme vypracovaný plán činnosti a finanční plán na každý rok. Za loňský rok jsme dosáhli dobrých výsledků a máme vytvořeny předpoklady pro dobré výsledky v letošním roce. Sdružení se zabývá také nemysliveckou činností, a to hlavně pronájmem budovy č.p. 65 na restaurační zařízení, kde jsou vytvořeny podmínky i pro občany Mikulášovic pro pořádání oslav, svateb, výročí a podobně. Každoročně a to i letos budeme pořádat Hubertskou zábavu ve Slovanském domě pro občany s mysliveckým občerstvením. Díky orgánům města máme vytvořené velmi dobré podmínky. Vážíme si dlouhodobé spolupráce s městem Mikulášovice, LČR, CHKO Labské pískovce, n.p. České Švýcarsko, ČMMJ a dalšími státními a společenskými organizacemi, ale i občany Mikulášovic. Máme prvořadý zájem na tom, aby zvěř v naší krajině, která je drsnější, ale přesto krásná, byla zachována pro další generace. K tomu bude směřovat veškeré naše snažení. Myslivosti a ochraně přírody ZDAR! Předseda MS Tesák Mikulášovice - Jozef Horvatovič.

4 strana 4 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY březen 2011 Poděkování Další malování se Simonou. Vážená paní starostko, tímto si Vám a Vašemu úřadu dovolujeme vyslovit poděkování za perfektně prováděnou zimní údržbu místních komunikací. I v klimaticky nejhorších prosincových dnech byla zajištěná průjezdnost a tím obslužnost našeho domu, který - jak sama víte - se nachází na samotě. Naše poděkování samozřejmě patří i firmám, které se na zimní údržbě cest a silnic podíllely. S pozdravem, Mirka a Antonín Kadlecovi, Mikulášovice 1009 REKLAMA - INZERCE AKCE od německé uhelné brikety haizprofile cena 14,95 euro/q (374 Kč) Populární malování na sklo a keramiku se opět uskutečnilo ve firmě Skloluxus Simony Machorkové. Již uplynulý rok ve kterém se uskutečnila celá řada akcí ve spolupráci s Turistickým oddílem, napověděl, že o malování a další výtvarné postupy bude veliký zájem i v budoucnu. Tentokrát malovali opět žáci naší základní školy v rámci pracovního vyučování. Pro příznivce rádi uvádíme informaci, že byl podán projekt, který by měl opět přispět k rozvíjení těchto aktivit, a to zejména pro neorganizované děti a mládež. zajišťuji dopravu tel.: , Koldová ZEMNÍ PRÁCE JAROSLAV ŠRAJER Království 448, Šluknov Tel.: , Cena za 1 hod.- 600,- Kč Konečně tu máme jaro! A k jaru patří naše tradiční velikonoční svátky. Těší se na ně především děti, ale ani mnohému dříve narozenému, především muži, nejsou tyto svátky lhostejné. Zdejší organizace Českého svazu chovatelů v loňském roce úspěšně zahájila v našem městě tradici soutěže o nejhezčí velikonoční kraslici. Je možno použít jakékoliv technologie výzdoby vajec, lze se zúčastnit s jednotlivými exponáty nebo s celou kolekcí, to je jen na Vás. Soutěžit se bude v 5 kategoriích, - předškolní děti do 6 let věku, Hledej velikonočního zajíčka! Zajíčka budete hledat na Tanečnici od 14 do 18 hodin. Na vyznačené trase budete plnit úkoly a na konci najdete velikonočního zajíčka. - děti starší 6 let až 10 let, - starší 10 let až 15 let, - starší 15 let až 18 let a pak - dospělí starší 18 let bez omezené věkové hranice. Za velikonoční masku bude zvláštní odměna! Akci pořádá koliba na Tanečnici ve spolupráci se ZŠ Mikulášovice. Soutěž o nejhezčí Mikulášovickou velikonoční kraslici roku Soutěžní exponáty bude nutno předat na umístění na výstavě, kde pak bude veřejnost udělovat body, v sobotu 23. dubna 2011 v době mezi 13,30 až 14,00 hodinou. Od 14 do 16 hodin pak proběhne veřejná výstava všech exponátů s hodnocením, kterého se zúčastní všichni návštěvníci akce. Hodnotí se tak, že každý návštěvník může dát maximálně 1 hlas v každé soutěžní kategorii. Po 16. hodině bude uskutečněno vyhodnocení soutěže s oceněním autorů. Následně pak proběhne veřejná aukce výstavních exponátů, na kterou zveme širokou rodičovskou a podnikatelskou veřejnost z Mikulášovic. Výnos z aukce vystavených kraslic bude rozdělen následovně: 50 % z dražební ceny exponátů od autorů do 18 let obdrží autoři, druhá polovina a celý výnos z dražby kraslic autorů starších 18 let zůstane pořádající organizaci, která je použije na podporu činnosti mládeže v organizaci a pro pořádání dalších akcí pro děti a mládež v Mikulášovicích. Očekáváme, že akce si už našla své trvalé místo v programu pro občany města a zapojí se do ní dostatek mladších i starších autorů za výrazné podpory rodin a sponzorů. Místem konání bude malý sál Slovanského domu (klubu) v Mikulášovicích pod záštitou města a pro návštěvníky bude připravena možnost občerstvení. Info. na tel Vlastimil Jura st.

5 březen 2011 Sběrný dvůr Mikulášovice Úprava provozní doby od MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY Út: 15,00 hod. 16,30 hod. So: 09,00 hod. 11,00 hod. Dále pak od rozšířena provozní doba o sběr odpadu rostlinného původu (tráva, listí, odpad ze zahrad, větve pouze naštěpkované, nikoli odpad z kuchyní). Tento odpad bude vybírán zdarma v určenou provozní dobu v areálu bývalých kasáren (vchod branou). Úprava provozní doby od Út: 15,00-16,00 hod. sběrný dvůr 16,00-17,00 hod. areál kasáren So: 09,00-10,30 hod. sběrný dvůr 10,30-11,30 hod. areál kasáren Zdarma můžete ve sběrném dvoře odevzdávat tyto odpady: veškeré kompletní nerozebrané elektrospotřebiče používané v domácnosti, jako jsou pračky, sušičky, chladničky, mrazničky, sporáky, myčky, mikrovlnné trouby, varné konvice, toustovače, topinkovače, mixéry, kávovary, kráječe, žehličky, televizory, počítače, monitory, tiskárny, skenery, kalkulačky, telefony, faxy, satelity, videa, hifi věže, magnetofony, el. budíky, el. hračky a další elektronické přístroje, zářivky, úsporné kompaktní zářivky a výbojky, použité baterie a akumulátory nebezpečné odpady barvy, laky, oleje, kyseliny, léky, pesticidy, fotochemikálie a obaly znečištěné nebezpečnými látkami Za poplatek tyto odpady: - objemný odpad 90,-Kč/m 3 - stavební suť 400,-Kč/m 3 - pneumatika osobní 18,-Kč/ks - pneumatika nákladní 12x20,0 120,-Kč/ks - pneumatika nákladní 18x22,5 150,-Kč/ks - pneumatiky nákladní nad 18x22,5 4,50Kč/kg ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK KOČÁRKY Z LET Město Šluknov vás srdečně zve na Výstavu sběratelky Věry Čížkové Prom ny historického ko árku Ve výstavních prostorách Šluknovského zámku (2. patro) Výstava historických kočárků z let 1880 až Součástí výstavy jsou staré panenky, miniaturní pokojíčky a hračky. Výstava, na kterou jste srdečně zváni, bude otevřena slavnostní vernisáží ve tvrtek. b ezna v. hodin Výstava potrvá do 30. září 2011 Otevřena bude denně, včetně víkendů, od 9.00 do hodin Vstupné 30,- Kč / osoba v pátek od hodin ve Slovanském domě vystoupí hudební skupina Senior Band Občerstvení / zákusek, chlebíček, káva / pro účastníky zdarma strana 5 Společenské posezením s prezentací o Terénní pečovatelské službě Velikonoční posezení pro seniory ve středu v Domě pro seniory od hodin vystoupí: pěvecký sbor základní školy a žáci základní umělecké školy Program kina - kulturního domu Krásná Lípa DUBEN 2010 GNOMEO & JULIE pondělí Shakespearova hra posloužila jako inspirace k tomuto animovanému fi lmu. Proti sobě ovšem tetokrát nestojí Montekové a Kapuleti, nýbrž červení a modří zahradní trpaslíci. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno. LETOPISY NARNIE 3 pondělí Třetí pokračování přepisu knížek C.S.Lewise s názvem Plavba Jitřního poutníka opět zavádí Lucinku a Edmunda do Narnie, tentokrát se svým bratrancem Eustacem. 115 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno. OPRAVDOVÁ KURÁŽ středa Příběh jednookého opileckého lovce lidí, kterého si najme mladá dívka, aby pomstila smrt svého otce. Remake slavného filmu natočili bratři Coenovi. 109 min. Přístupno od 12ti let. úterý HODIN Snímek vypráví příběh z roku 2003, kdy se mladý horolezec vydal do utažského kaňonu slézat stěny a obrovský balvan mu přimáčkl ruku ke skalní stěně. 93 min. Přístupno od 12ti let. středa FIMFÁRUM 3 Do třetice všeho dobrého přináší nové Fimfárum tři pohádky : Jak na Šumavě obři vyhynuli, O kloboučku s pérkem sojčím a Rozum a štěstí. 75 min. Mládeži přístupno. středa ČERNÁ LABUŤ Psychologický thriller zasazený do prostředí newyorské baletní scény sleduje mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli vytoužené roli stane až děsivě dokonalou. 108 min. Mládeži nepřístupno.

6 strana 6 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY březen 2011 Městské divadlo Varnsdorf PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN 2011 Úterý 5. dubna v 8.30 hod. a středa 6. dubna v 9.00 hod. ve velkém sále pro školy HRAJEME SI S POHÁDKOU Hudební představení nejznámějších a nejoblíbenějších melodií z pohádek a dětských filmů. Účinkuje Divadlo Slunečnice. Vstupné: 30 Kč. Úterý 5. dubna v hod. ve velkém sále divadla pro školy FILMOVÝ KOKTEJL V koncertním vystoupení zazní krásné melodie ze známých zahraničních i českých filmů. Účinkuje Divadlo Slunečnice. Vstupné: 40 Kč. Čtvrtek 7. dubna v hod. ve velkém sále divadla GYMNÁZIUM VARNSDORF - DĚTSKÁ SCÉNA 2011 Veřejná generálka tří představení připravovaných dramatickými soubory Tovaryši a Učedníci pro krajské kolo přehlídky dětské divadelní tvorby: Kytice (podle K. J. Erbena), Co nám spadlo z Olympu (na motivy řeckých bájí), Rok sdílení (podle H. Gilberta). Vystoupí také nejúspěšnější sóloví recitátoři, kteří reprezentovali školu i město v přehlídkách Wolkrův Prostějov a Dětská scéna Vstupné dobrovolné. Pátek 8. dubna v hod. v malém sále divadla Kruh přátel muzea Varnsdorf zve: DRACULA MÝTUS, NEBO SKUTEČNOST? Přednáška autora knihy Dracula: Světlo a stín Řádu draka Briana Storkera. Vstupné: 20 Kč, pro členy KPMV zdarma. Pondělí 11. dubna v hod. - ve velkém sále divadla - skup. A i volně Ota Jirák: SMÍM PROSIT? Přední herec mladoboleslavského divadla se představí jako autor komorní hříčky plné vtipných dialogů odpozorovaných ze života. Jeden všední večer se pro stárnoucí manžele, kteří se už občas nemohou vystát, stane večerem neobyčejným. Navštíví je záhadný host, díky němuž pochopí, že jsou vlastně spolu rádi, že potřebují jeden druhého. Uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav, hrají Ota Jirák, Eva Reiterová, Petr Bucháček. Vstupné: 160, 150, 130 Kč. Úterý 12. dubna v hod. - ve velkém sále Městského divadla KAPITÁN ČESKÝCH AEROLINIÍ MILOŠ KVAPIL a jeho letecký život Beseda s leteckou tematikou. Současně proběhne OPOŽDĚNÁ VERNISÁŽ výstavy fotografií Svatopluka Dvořáka VÝLETY NAD DOMOVEM. Koná se pod záštitou starosty města Varnsdorfu Martina Louky. Vstup volný. Čtvrtek 14. dubna v 9.30 hod. a ve hod. - ve velkém sále - skup. F, E i volně O PEJSKOVI A KOČIČCE V dramatizaci populární knihy pro děti jsou divadelně zpracovány tři příběhy pejska a kočičky: Jak myli podlahu, O panence, která tence plakala a Jak pejsek a kočička dělali dort. Hraje Hravé divadlo Brno. Vstupné: 45 Kč. Čtvrtek 14. dubna v hod. ve velkém sále divadla ZÁBAVNĚ O STÁŘÍ? Ale ANO! Přesvědčí vás Aleš Cibulka a Vladimír Hron Známý moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron se rozhodli zpopularizovat téma stárnutí ve Zdravých městech České republiky. Hlavní protagonisté během představení diskutují s místními odborníky o praktických tématech, která se týkají péče o seniory, ale také zdravého a aktivního stárnutí. Představení je určeno nejen seniorům, ale i rodinným příslušníkům, kteří se věnují nebo v brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora. Návštěvníci představení mohou o přestávce napsat odborníkům otázky, které jsou následně veřejně zodpovězeny. Vladimír Hron zazpívá během večera několik písní ze svého repertoáru. Každý návštěvník akce obdrží dárek od generálního partnera projektu, kterým je společnost Hartmann Rico a.s. Mediálním partnerem je Český rozhlas, partnerem je i Nadační fond Veselý senior. Záštitu nad představením převzala Národní síť Zdravých měst ČR. Vstupné: 50 Kč. Pondělí 18. dubna v hod. v malém sále divadla V cyklu přednášek PhDr. Patricie Anzari, CSc. uvádíme: ŽIVOTNÍ HODNOTY A JEJICH VLIV NA PODOBU OSOBNÍ BUDOUCNOSTI Přednáška je inspirací k posílení psychiky a nalezení řešení v těžkých situacích. /Dr. P. Anzari se vzdala nároku na honorář./ Vstupné: 40 Kč. Úterý 19. dubna v hod. v malém sále divadla Ve spolupráci se Zdravým městem Varnsdorf zveme na besedu VEČER STAROSTY: CÍTÍTE SE BEZPEČNĚ? Druhý večer otázek a odpovědí, tentokrát na téma bezpečnost a prevence kriminality v našem městě. Do křesel pro hosty zasednou místostarosta KAREL DUBSKÝ a zástupci Policie ČR, Městské policie a komise prevence kriminality. Vstup volný. Středa 20. dubna v hod. - ve velkém sále divadla - skup. C i volně Xindl X: DIOPTRIE RŮŽOVÝCH BRÝLÍ Lehce mrazivá groteska o podivné čtyřhře, která si pohrává s realitou i žánry. Honza se jednoho rána probudí vedle Vandy, která byť mu vůbec není povědomá, se nějak podezřele snadno orientuje v jeho bytě i životě. Vše nasvědčuje tomu, že je už pět let jeho zákonitou manželkou. Ale Honza ji vůbec nezná a ještě včera by s naprostou jistotou tvrdil, že jeho manželkou je Alice. Naštěstí je nablízku Max - kamarád a hlavně psycholog, který vše hravě vysvětlí. Teď už jen stačí zlikvidovat utkvělou představu ideální ženy a spokojený manželský život může pokračovat. Divadelní premiéra populárního písničkáře Xindla X nejen o tom, že lidi nejsou laboratorní bílé myši. Uvádí Švandovo divadlo Praha. Hrají Viktor Limr, Eva Leimbergerová, Tomáš Pavelka a Barbora Vyskočilová j.h. Vstupné: 180, 170, 150 Kč. Pátek 22. dubna v hod. - Křížová hora v Jiřetíně pod Jedlovou Milan Hrabal: CESTOU BOLESTI A VÍRY Básnický cyklus věnovaný jednotlivým zastavením Křížové cesty. Přednesou Milan Hrabal a Martin Louka při společném výstupu na jiřetínský památný vrch. Vstup volný. 4. května v 9.30 hod. a ve hod. - ve velkém sále - skup. F, E i volně STRAKATÉ BAJKY Pohádka o třech českých komediantech, kteří procestovali celou Francii a teď přijeli k vám se svým představením Strakaté bajky. Kratičkými bajkami, inspirovanými mistry Ezopem a Jeanem de la Fontaine, vás nejen pobaví, ale přinesou vám i mravní ponaučení. Hraje Divadlo Ludvík z Prahy. Vstupné: 45 Kč. PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA: VE VARNSDORFU: V pokladně divadla, Partyzánů 1442, Varnsdorf, telefon: Po, Út, Čt: hod.; St: hod. a vždy 1 hodinu před zač. představení. V informačním středisku REGIA, Otáhalova 1260, Varnsdorf, tel Po Pá: hod.; So: hod. V RUMBURKU: V Městském informačním středisku, Lužické nám. 103, Rumburk, tel.: Po Pá: a hod. V KRÁSNÉ LÍPĚ: V informačním středisku v Domě Českého Švýcarska, Křinické nám. 10, Krásná Lípa, tel.: Po Pá: hod.; So a Ne: a hod. V lednu a únoru otevřeno denně pouze do 16 hod., v červenci a srpnu až do 18 hod. VE ŠLUKNOVĚ: V informačním centru města Šluknova, Zámek, Zámecká 642, Šluknov, tel.: Po Pá: hod.; So a Ne: a hod. V JIŘETÍNĚ POD JEDLOVOU: V informačním centru Tolštejnského panství, náměstí Jiřího 300, Jiřetín pod Jedlovou, tel.: květen až říjen: Út Pá a (v Po zavřeno); So a Ne a listopad až duben: Út Pá a (v Po zavřeno); So a Ne Ve všech těchto předprodejích možnost on-line výběru místa v sále. On-line rezervace vstupenek: NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE O PROGRAMECH DIVADLA ZÍSKÁTE NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH NABÍDKA INFORMACÍ Z KULTURY NA ŠLUKNOVSKU Galerie D Městského divadla Varnsdorf Foyer v přízemí: VÝLETY NAD DOMOVEM Výstava leteckých fotografií Svatopluka Dvořáka: brzké jaro v Krkonoších a na východě Lužických hor, pozdní podzim v Labských pískovcích a na Labi (duben - květen 2011) Malý sál: ŠLUKNOVSKO NÁVŠTĚVNÍKŮM I SOBĚ Místní akční skupina Šluknovsko se představuje (březen duben 2011) Foyer v patře: STÁLÁ EXPOZICE REGIONÁLNÍCH VÝTVARNÍKŮ

7 březen 2011 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY strana 7 Pomocník pro sociální oblast. Rumburk, Pamatujete si ještě na službu buzení telefonem? Už se s ní asi setkáme jen v hotelu, protože si dnes každý nařídí svůj mobilní telefon. Bylo by však výborné, kdyby nás někdo ráno nejen vzbudil, ale připomněl nám i různé schůzky a akce. Ale to přeci mobilní telefon také zvládne, má v organizátorovi nastavení kalendáře a úkolů. Jsou však lidé, kteří by takové věci dvojnásob ocenili, jenomže neumí zacházet s mobilním telefonem natolik, aby si mohli plánovat kalendář. Kromě některých seniorů jsou to zejména lidé s mentálním postižením. Ráno by potřebovali vzbudit do práce, v poledne upozornit na braní léků, nebo na návštěvu u doktora. Lidé žijící v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem to samozřejmě nepotřebují, sděluje Monika Lampová, ředitelka Agentury Pondělí, ale služba Podpora samostatného bydlení pomáhá osobám s postižením žít v běžných bytech, jen s menší, individuální podporou asistentů. A takový elektronický pomocník by se klientům velice hodil. Tato myšlenka napadla Moniku Lampovou již před několika lety a tak začala AGENTURA PONDĚLÍ,o.s., 2.polské armády 1094, Rumburk tel., fax: ; IČ: ; č. účtu: /0800 Tisková zpráva spolupracovat s firmou Software Productions na její realizaci. Elektronický pomocník už je prakticky hotový, teď se testuje jeho funkčnost, říká Rostislav Souček, který má realizaci tohoto nápadu na starosti. Jde o propojení internetu a mobilního telefonu. Každý z úkolů se naplánuje v programu e-quip, což je program, který využívá velká část poskytovatelů sociálních služeb k administraci práce s uživateli, ve stanovený čas se odešle zpráva v textové, zvukové nebo obrázkové podobě na mobilní telefon klienta. Obrázky využíváme z programu Altík, který byl navržen pro alternativní způsob komunikace. Program byl představen na konferenci Kvalita nejsou jen standardy, která se konala v Brně, a vzbudil okamžitě velký zájem. Vznikla proto webová stránka která má poskytnout zájemcům ty nejdůležitější informace a dát jim přehled o tom, jak se tento program vyvíjí a kdy bude možné jej běžně využívat. Služba Podpora samostatného bydlení je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Začátek formuláře Konec formuláře Spojujeme dva břehy - svět lidí se znevýhodněním a většinové společnosti. Ovlivňujeme pohled veřejnosti na práva a postavení lidí s postižením. Dáváme možnost zažít život ve všech jeho barvách. Pracujeme na principu partnerství, s respektem k jedinečnosti člověka. Kontakt: Monika Lampová, ředitelka agentury, tel.: , Luboš Pavel, tel.: , České Švýcarsko o.p.s. Podrobnosti o programech a nabídkách získáte na nebo na tel. čísle: Otevření turistické sezony 2011 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku zdarma zvýhodněné vstupné zvýhodněné vstupné Otevření turistické sezony 2011 České Švýcarsko Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Pravčická brána otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají do skal - výlet s průvodcem Parníkem a raftem do Českého Švýcarska Zvýhodněné vstupné na turistické atraktivity Více informací na 1+1 zdarma Akce pro veřejnost Kdy Režim Vstupné Popis Okolím Pravčické brány So 11 - zdarma Slavnostní otevření naučné stezky z Mezní Louky na Pravčickou bránu (zpět kyvadlový bus). Tramvají do skal Ne ,- Kč/os Zajištěná stezka plná adrenalinových překvapení. Pojedeme vlakem, tramvají, přívozem. Stavby slavných architektů Krásné Lípy Ne 16 - zdarma Vycházka s průvodcem a spoluautorem knihy Slavné vily Ústeckého kraje za historií a architekturou Krásné Lípy (sraz na náměstí). Expozice, památky, muzea Otevírací doba Režim Vstupné Popis Dům Českého Švýcarska Krásná Lípa So, Ne ,- Kč/os Expozice České Švýcarsko, život, tajemství, inspirace pro děti i dospělé. Zámek Děčín So, Ne ,- Kč/os Barokní perly zámku nový prohlídkový okruh děčínského zámku. Loreta Rumburk So ,- Kč/os Neobyčejné prohlídky Loretánské kaple Panny Marie. ZOO Děčín So, Ne dítě zdarma 70,- Kč/os Těší se na vás 400 zvířátek v příjemném prostředí lesoparku na Pastýřské stěně. Expozice Rajské ostrovy So, Ne dítě zdarma 50,- Kč/os Se vstupenkou ZOO Děčín vstup zdarma. Nationalparkzentrum Bad Schandau So, Ne ,-EUR/os Nový film pro děti Pohádkové Českosaské Švýcarsko. Délka 25 min. Elbefreizeitland Königstein So, Ne ,-EUR/os Aktivní vyžití pro všechny děti, malé i velké. Doprava Kdy Režim Vstupné Popis Loď Poseidon So, Ne dle jízdního řádu ,- Kč/os Labským kaňonem do Hřenska a na Pravčickou bránu (návazná doprava busem zajištěna). Voňavý autobus So, Ne dle jízdního řádu - zdarma Kyvadlový bus s vůní jehličnanů z Nobilis Tilia na trase Hřensko Mezní Louka a zpět. Rozhledny, vyhlídky Otevírací doba Režim Vstupné Popis Rozhledna Dymník So, Ne ,- Kč/os Netradiční výhledy na Šluknovský výběžek. Rozhledna Vlčí hora So, Ne ,- Kč/os Českosaské Švýcarsko jako na dlani. Rozhledna Jedlová So, Ne ,- Kč/os Pohledy na Lužické hory pěkně z výšky. Pravčická brána So, Ne ,- Kč/os Tajemná kráska v srdci národního parku. Sport, adrenalin Kdy Režim Vstupné Popis Janovský trhák So ,- Kč/os Cyklistická časovka do vrchu pro veřejnost na trase Hřensko - Janov. Český pohár v běhu do vrchu So 13 - zdarma Cena Tolštejnského panství Jiřetín - Jedlová. Terénní koloběžky na Jedlové hoře In-line a cyklo jízda Českým Švýcarskem So, Ne - sleva 30 % Novinka - půjčovna terénních koloběžek na Jedlové, freestylová exhibice. So 14 - zdarma Skupinová jízda z náměstí Krásné Lípy na Vlčí Horu. Zveme všechny pokročilé bruslaře, koloběžkaře, cyklisty. Rafting na Labi So ,- Kč/os Plavba na raftech Děčín Hřensko. Služby Otevírací doba Režim Vstupné Popis HUDYsport Hřensko So, Ne % sleva na zboží. Hotel Praha Hřensko Pá, So, Ne ,- Kč/os Dvoulůžkový pokoj. Ubytování - druhá osoba zdarma! Vysvětlivky: 1+1 zdarma = zvýhodněné vstupné za cenu jednoho vstupného 2 osoby Doporučujeme pro rodiny s dětmi Nutná rezervace předem na tel.: Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro Ahoj sousede. Hallo Nachbar. regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

8 strana 8 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY březen 2011 Florbalová liga dospěla do finále. Letošní ročník florbalové ligy Severu je již minulostí a posledním turnajem se tak uzavřel již šestý ročník dnes již velmi populární a prestižní soutěže. Na posledním turnaji šlo některým týmům o upevnění celkového pořadí, některým zase o posun vpřed a poražení svých největších rivalů. Krok k lepšímu celkovému pořadí museli učinit zejména hráči mikulášovického Jetixu, kteří mohli celkové vítězství získat pouze vyřazením konkurenčního FS již v prvním vyřazovacím zápase. To se jim sice podařilo, ale následně pak prohráli s ambiciózním Děčínem a bodový zisk v dlouhodobé soutěži tak FS pouze srovnali. V této kuriózní situaci bodové plichty byli nakonec šťastnější kluci z FS Mikulášovice, jelikož organizátor rozhodl, že prvenství si zaslouží tým, který má více lepších umístění v jednotlivých turnajích. Tento turnaj nakonec celou ligu tak dokonale zdramatizoval, že bylo na co koukat až do samotného závěru. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Petr Opočenský z FS Mikulášovice, nejvíce branek pak nastřílel Filip Křehký z Jetixu. Členové turistického oddílu mládeže Mikulášovice děkují městu za podporu této amatérské mládežnické ligy a také všem účastníkům za chování, které se rok od roku mírně zlepšuje. Věříme, že bude zájem jak hráčů, tak města tuto soutěž opět na podzim spustit a přilákat další zájemce o tento zajímavý technický sport. Tomáš Fúsek MISTROVSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE 2011 V KUŽELKÁCH. Kuželna: TJ Lokomotiva Ústí nad Labem Disciplína: 1 x 120 Kategorie: Senioři Jediným mikulášovickým zástupcem byl pan Milan Mokrejš, který obsadil čtrnácté místo. 1. Josef Rohlena TJ Lokomotiva Ústí nad Labem Vladimír Šána Kuželky Podbořany Milan Perníček SKK Bohušovice nad Ohří Josef Rubanický SK Plaston Šluknov Milan Mokrejš TJ Spartak Mikulášovice 502 Tučně vyznačení postupují na Mistrovství České republiky. Šestý ročník Nohec Cup. Tradiční turnaj v nohejbalu trojic pod názvem Nohec Cup se uskutečnil v mikulášovické sportovní hale. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem osm družstev z toho jedno ryze dívčí. Zdařilou akci uspořádaly ve své režii jako každý rok společně restaurace Svatý Hubert a Ráj poutníků, na hladkém průběhu a zejména pak na zajištění pěkných cen se podílela také firma firma Skloluxus Simona Machorková a Restaurace u Vladařů. Pořadí: 1. Staropramen Antabus 3. Lalini 4. Hospodský 5. Rychlá rota 6. Restaurace U Vladařů 7. Vlčí doupě 5. III. Sestry Nejlepším nohejbalistou byl vyhlášen hráč s přezdívkou Dáda ze Šluknova. Vítězný tým FS Mikulášovice, měl shodně bodů s Jetix, ale k vítězství jim dopomohl větší počet lepších umístění v jednotlivých turnajích. Celkové pořadí florbalové ligy 2010/2011: 1. FS Mikulášovice 133: bodů 2. Jetix Mikulášovice 124: bodů 3. Děčín 59: bodů 4. Batolata Vilémov 95: bodů 5. 1.st Para Mikulášovice 44: bod 6. Borci Velký Šenov 26: bodů 7. Sokol Podmokly 21: bodů 8. Bad Boys 28: bodů 9. ZŠ Mikulášovice 17: bodů 10. Jiříkov 24: bodů 11. Pulci Mikulášovice 3: bod Na hřišti bylo k vidění mnoho akcí za které by se nemuseli stydět ani aktivní hráči. Okresní volejbal zahájil sezonu. Zahájení jarní soutěže okresního přeboru ve volejbale mužů zahajovalo v mikulášovické sportovní hale utkání mezi SPO- Zou Šluknov a Spartak Mikulášovice. Po vyrovnaných bojích zvítězili domácí v obou zápasech a jarní vstup jim vyšel na výbornou. 1. zápas 3:0 (25:21, 27:25, 25:21) 2. zápas 3:1 (21:25, 25:23, 26:24, 25:9) Celkové pořadí nejlepších střelců: 1. Křehký Filip Jetix Mikulášovice 52 góly 2. Opočenský Jan FS Mikulášovice 40 gólů Linhart Ondřej FS Mikulášovice 31 gól Soukup Tomáš FS Mikulášovice 31 gól 5. Opočenský Jiří Jetix Mikulášovice 29 gólů 6. Maier Zdeněk Batolata Vilémov 26 gólů 7. Olejníček Jakub Batolata Vilémov 24 góly 8. Skyva František FS Mikulášovice 22 góly Trávníček Ondřej Borci Velký Šenov 16 gólů Fúsek Tomáš Jetix Mikulášovice 16 gólů Naši hráči se sešli pouze všesti a přesto se jim podařilo oba zápasy uhrát ve svůj prospěch. Vydavatel - Město Mikulášovice, adresa redakce - MěÚ Mikulášovice, Mikulášovice 1007, tel.: , IČO: , MK ČR E 10958, redakčí rada - Ing. Miluše Trojanová, Tomáš Fúsek, Jana Doutnáčová, sazba - Tomáš Fúsek, grafické zpracování a tisk - TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, vychází 1x měsíčně, uzávěrka je vždy 20. v měsíci

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci: zaměstnanci: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Agentura Pondělí vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je Agentura Pondělí zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Ústecký kraj. www.kr-ustecky.cz

Ústecký kraj. www.kr-ustecky.cz KATEGORIE VIZE Ústecký kraj ÚSTÍ NAD LABEM www.kr-ustecky.cz ČR Správa Národního parku České Švýcarsko KRÁSNÁ Á LÍPA www.npcs.cz KATEGORIE ROZVOJ Labská plavební s.r.o. DĚČÍN http://labskaplavebni.cz/

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Akční vánoční ceny publikací

Akční vánoční ceny publikací Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Křinické náměstí 1161/10 Krásná Lípa Tel: 412 383 413 http://obchod.ceskesvycarsko.cz/cs/eshop 170 Kč 259 Kč 150 Kč Akční vánoční ceny publikací V informačním

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Destinační. Švýcarska. Založení: 10. října 2008, Krásná Lípa

Destinační. Švýcarska. Založení: 10. října 2008, Krásná Lípa Destinační fond Českého Švýcarska Založení: 10. října 2008, Krásná Lípa Zřizovatelé 10 obcí a měst 40 podnikatelů Kraj magr.rra@atlas.cz rra@atlas Správa NP NNO 53 subjektů Destinační fond Dohoda: - Nezakládá

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Odjezd: v sobotu 8. srpna v 7:00 od zahrádky La Rocket u nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 15. srpna do 19:00 hod Ubytování: Hotel Bellevue, Jetřichovice 103, PSČ: 407

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Strategický rozvoj cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2010-2015

Strategický rozvoj cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2010-2015 Destinační fond ČŠ Strategický rozvoj cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2010-2015 Čtyři turistické regiony ÚK: České Švýcarsko České středohoří Krušné hory Dolní Poohří 1 České Švýcarsko, o.p.s. Destinační

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více