MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM SPORTUJE 2012 LISTOPAD 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Československá republika nevznikla , ale (historické okénko) Dne 28. října se slaví nebo aspoň připomíná výročí vzniku samostatného československého státu, který zároveň Češi vždy považovali i za obnovu české samostatnosti v užším slova smyslu. Předtím sice existovaly Království české (bez Moravy), Markrabství moravské a Vévodství slezské, byly však od sebe ze státoprávního hlediska odděleny a neexistoval žádný společný stát zemí koruny české. Jednotlivé historické země, Čechy, Morava a Slezsko byly jen jakýmisi spolkovými zeměmi habsburského mocnářství a oba poslední rakouští císaři ani nebyli korunováni za české krále. Jednotlivé české země byly takto kladeny na roveň například Haliči, Bukovině, Salzburgu, nebo třeba hrabství Tyrolsko což bylo pro každého Čecha velmi potupné Jinak historické české země, tedy Čechy, Morava a část Slezska, kterou nezabralo Prusko po válkách na začátku vlády Marie Terezie (1741), byly součástí západní, rakouské části Rakouska- -Uherska, zvané mezi lidmi Předlitavsko tato rakouská část Rakouska-Uherska se úředně jmenovala Království a země na Říšské radě zastoupené. Slovensko a Podkarpatská Rus (připojená Ve středu 10. října 2012 se konalo slavnostní setkání starostů měst a obcí Pardubického kraje, které mají na svém území památkové rezervace a zóny. Při této příležitosti proběhlo předání šeku pro město Chrudim v hodnotě Kč za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce Ocenění převzal starosta města Chrudim Petr Řezníček Ocenění pro Chrudim k Československu až na podzim roku 1919) byly dříve součástí Uherského království. Uherskému království se rovněž říkalo Zalitavsko a jeho úřední název zněl Země svatoštěpánské koruny uherské. Občas se stává, že se v souvislosti s 28. říjnem 1918 mluví o tom, že toho dne vznikla Československá republika. Tak to ale není. Československá republika vznikla až po druhém zasedání Národního výboru československého, který se podle tzv. Švehlova klíče rozšířil o zástupce politických stran podle výsledků posledních předválečných voleb z roku 1911 na 256 členů a transformoval se takto do prozatímního Revolučního národního shromáždění. Na první schůzi Revolučního národního shromáždění dne 14. listopadu 1918 byla z trůnu sesazena habsbursko-lotrinská dynastie a československý stát se stal republikou s prezidentem v čele, kterým byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk. Zároveň byla ustavena první skutečná československá vláda s ministerským předsedou Karlem Kramářem. Takže předtím, v mezidobí , bylo Československo už sice svébytným a samostatným státem, ale jeho státní forma nebyla v tomto mezidobí ještě určena. Ať už před vyhlášením republiky tak i dlouho potom nemělo Československo zdaleka moc a suverenitu na celém svém území (zejména pokud šlo o Slovensko a Sudety přičemž Podkarpatská Rus nebyla až do poloviny r nejen fakticky, ale ani formálně součástí státu). Miroslav Tejkl, místostarosta města Chrudim z rukou radní Pardubického kraje Jany Pernicové. Návštěvou nás také poctil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. V rámci programu proběhla i prohlídka nové expozice Alfonse Muchy v Regionálním muzeu. Přítomní hosté byli seznámeni s městem a jeho památkami jak prostřednictvím prezentace, kterou přednesl starosta města, tak v rámci procházky městskou památkovou zónou. Celý program byl zakončen v Muzeu barokních soch. js Město Chrudim nositel prestižní ceny OSN Bude v listopadu Čile po Chile (přednáška) pondělí 12. listopadu hod. Městské kino Chrudim Vstupné: 60 Kč Topolský jarmark (nejen s vánoční tematikou) sobota 17. listopadu 2012 od 10 do 16 hodin náves v Topoli Slavnostní koncert Salvátoru sobota 17. listopadu 2012 v 19 hodin chrám Nanebevzetí Panny Marie Vstupné: 150 Kč Kateřinské posvícení 24. listopadu 2012 od 9 do 12 hod. Resselovo náměstí Loutkářský víkend listopadu 2012 Malá scéna Divadla Karla Pippicha Vstupné: 45/20 Kč Pozvánka na prosinec: sobota od 9 do 12 hodin Mikulášský jarmark Resselovo náměstí Rozsvícení vánočního stromu neděle v 17 hodin Resselovo náměstí Mikulášský autobus Dne v odpoledních hodinách vypraví společnost Veolia Transport Východní Čechy a. s. ve spolupráci s městem Chrudim speciální Mikulášský autobus MHD Chrudim. Hodné děti se mohou těšit na malou pozornost od Mikuláše a zlobivé postraší čert. Bližší informace a jízdní řád uveřejníme v příštím čísle Zpravodaje a během listopadu také na letáčcích uvnitř autobusů MHD Chrudim a na internetové adrese Jízdné při této akci bude zdarma. redakce Příloha: Chrudim Dnes Příští uzávěrka:

2 Za panem ředitelem Eduardem Beránkem Ve čtvrtek 11. října 2012 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 66 let dlouholetý a vážený ředitel Gymnázia Josefa Ressela pan Eduard Beránek. Jeho jméno je spojeno s chrudimským gymnáziem již od roku Stal se náročným a zároveň oblíbeným pedagogem. Jeho hodiny českého jazyka, literatury a tělesné výchovy se vyznačovaly plným nasazením, hlubokými znalostmi i velkým pochopením pro studenty a jejich slabosti. V rozhodujících okamžicích roku 1989 měl odvahu postavit se do čela učitelského sboru, měl odvahu zahájit a také dokončit vnitřní proměnu školy. Od roku 1990 pracoval v městské samosprávě jako zastupitel a po několik volebních období byl také členem rady města. Jeho sportovní duch a zejména atletická vytrvalost mu umožnily s noblesou se vypořádat s těžkostmi spojenými s postem ředitele prestižní školy. Byl vynikajícím řečníkem, jehož kultivované projevy zaujaly posluchače originálními myšlenkami. Byl inspirativní osobností, ovlivnil generace mladých lidí. Jeho výraznou osobnost si navždy uchovají ve vděčné vzpomínce bývalí i současní kolegové a studenti. ČEST JEHO PAMÁTCE! redakce Po uzávěrce: Dobrovolnické centrum v Chrudimské nemocnici, a. s. Dobrovolnické centrum při Chrudimské nemocnici, a. s. pokračuje ve své činnosti. Ve svých řadách přivítá každého, kdo ze své vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu má chuť vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí pacientů naší nemocnice. Cílem Dobrovolnického centra je zpříjemnění pobytu pacientů v době, kdy nemohou pobývat ve svém domácím prostředí. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale vhodně ji doplňuje a podporuje. Při individuálních návštěvách si může s pacienty povídat, zpívat, číst knihy či časopisy. Další možností jsou aktivity probíhající v pravidelných cyklech pro skupinu pacientů (trénování paměti, hudebně pohybové odpoledne, kroužek ručních prací...) nebo doprovod pacientů na pravidelnou bohoslužbu v budově nemocnice. Vítány jsou i jednorázové aktivity koncerty, výstavy, canisterapie, přednášky, apod. Formou dobrovolnictví může být i podpora dobrovolnického programu (materiální i finanční) či výpomoc s propagací. Podrobnější informace rádi poskytneme na níže uvedených kontaktech. Těšíme se na nové kolegy v řadách dobrovolníků. Kontakt: Mgr. Martina Vacková (tel ), Bc. Monika Kubíková (tel ), URL: Připomínáme, že se blíží termín odevzdání návrhů na cenu Osobnost města Chrudim Tato cena se uděluje jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci či pověst města, jako zvláštní projev úcty významným osobnostem i jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím poskytnutí pomoci při živelných a jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život osob, či za záchranu historických nebo kulturních hodnot města. Cena Osobnost města se uděluje v těchto oblastech: a) Kultura (výtvarné a dramatické umění, hudba, literární činnost, publicistika, památková péče ochrana kulturního dědictví) b) Sport a vzdělání (jedinečný sportovní výkon, dlouhodobá úspěšná činnost trenéra, funkcionáře, učitele, inovace výuky) c) Technicko-ekonomický rozvoj (vynález, významný podnikatelský úspěch, realizovaný záměr, projekt, hospodárnost, ochrana životního prostředí apod.) d) Filantropie (dobročinnost, úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, dobra nebo zlepšování kvality života, zdraví občanů). V každé z výše definovaných oblastí může být každoročně udělena jen jedna cena, a to jednotlivci nebo kolektivu, která má trvalou platnost a nemůže být odejmuta. Cena může být udělena jen v některých oblastech nebo nemusí být udělena vůbec. Návrhy na udělení ceny Osobnost města mohou předkládat: Po uzávěrce: Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje Ve dnech 12. a 13. října 2012 jsme ve volbách do zastupitelstev krajů zvolili nové zastupitele Pardubického kraje. Vítězem voleb v Pardubickém kraji se stala Česká strana sociálně demokratická s 21,31 % platných hlasů následována Komunistickou stranou Čech a Moravy (18,86 %) a Koalicí pro Pardubický kraj (17,74 %). Mandáty si ve pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu kraje rozdělilo celkem 6 volebních stran: Česká strana sociálně demokratická (12 mandátů), Komunistická strana Čech a Moravy (11 mandátů), Koalice pro Pardubický kraj (10 mandátů), Občanská demokratická strana (6 mandátů), Strana práv občanů Zemanovci a koalice TOP 09 a Starostové pro Pardubický kraj (obě po 3 mandátech). Ostatních 13 volebních stran nezískalo v zastupitelstvu našeho kraje žádný mandát, nebudou v něm po další čtyři roky zastoupeny. V době uzávěrky Zpravodaje není ještě známo složení budoucí vládní koalice v Pardubickém kraji. Do zastupitelstva kraje výsledek voleb z chrudimských občanů vyslal tyto zástupce: Jan Čechlovský (ODS), Jaroslav Moučka (KSČM), Petr Řezníček (Koalice pro Pardubický kraj), Miroslav Tejkl (ČSSD). Všichni uvedení krajští zastupitelé jsou zároveň zastupiteli našeho města. Volby v Chrudimi proběhly bez problémů a na tomto místě bych ráda poděkovala všem osobám, které se na jejich přípravě a realizaci podílely. Je třeba vyzdvihnout obětavou mravenčí práci členů 29 volebních komisí města, které odvedly vynikající práci. Výsledky voleb za Chrudim a její okolí byly zpracovány již v sobotu před 19. hodinou, což je při souběhu voleb s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, opravdu skvěle odvedená práce. Osobnost města Chrudim 2012 a) občané, b) členové Zastupitelstva města Chrudim, c) komise Rady města Chrudim, d) spolky a sdružení, e) jiné právnické osoby. Návrh na udělení ceny musí obsahovat: a) jméno a příjmení navrhovaného kandidáta, b) adresu, popř. , telefon navrhovaného kandidáta, c) oblast činnosti, v níž je kandidát na udělení ceny navrhován, d) zdůvodnění návrhu, profesionální dráha (podstatné informace), významné počiny pro město v navrhované oblasti (a dále např. v osvětě, publikační činnosti, propagaci, práci ve společenských organizacích města, apod.), e) souhlas navrhovaného s nominací, f) kontaktní údaje navrhovatele (adresa, , tel.) a jeho podpis. Písemné návrhy přijímá do konce tohoto roku Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim, Pardubická 67, Chrudim, tel (Ing. Jana Stehlíková) nebo (Ing. Blanka Pavlišová). Pravidla pro udílení ceny a formulář k návrhům jsou k dispozici na OŠK a rovněž jsou umístěny na resp. Pravidla Osobnost a Přihláška osobnost. Ceny Osobnost města Chrudim za rok 2012 budou slavnostně předávány v roce bp Při hodnocení voleb je na místě uvést, že voleb do zastupitelstva kraje se v Chrudimi zúčastnilo z oprávněných voličů celkem 7665 voličů, volební účast tak v Chrudimi byla srovnatelná s celostátním průměrem a činila 40,5 % oprávněných voličů. Ke dni uzávěrky Zpravodaje je znám pouze výsledek prvního kola senátních voleb. Chrudimští občané volí ve volebním obvodu č. 44 se sídlem v Chrudimi. Do druhého kola v našem volebním obvodu se ziskem 20,97 % platných hlasů postoupil nezávislý kandidát Jan Veleba a s ním zástupce České strany sociálně demokratické Tomáš Škaryd se ziskem 17,40 % platných hlasů. Volební účast ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky byla v Chrudimi o něco nižší než ve volbách do zastupitelstva kraje 40,01 % oprávněných voličů. K volebním urnám se společně příště vydáme již brzy, a to ve dnech 11. a 12. ledna Na tyto dny je vyhlášena volba prezidenta republiky, která v České republice bude probíhat poprvé. Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního, MěÚ Chrudim 2

3 V úterý 9. října přijel do Chrudimi bývalý ministr spravedlnosti Spojených států, guvernér státu Missouri a senátor John Ashcroft s manželkou Janet. V dopoledních hodinách se na radnici setkal se starostou Petrem Řezníčkem a místostarostou Janem Čechlovským, společně potom navštívili 43. výsadkový prapor a prohlédli si Muzeum barokních soch. V odpoledních hodinách si prohlédli firmu Alukov v Orli, kde byli hosty pana Jana Zitka. Nestává se tak často, aby osoba tohoto rozměru navštívila Chrudim a pochvalně se vyjádřila o městě a se slovy chvály opouštěla Muzeum barokních soch, říká P. Řezníček. Petr Řezníček a John Ashcroft Město Chrudim v listopadu 2011 realizovalo projekt opravy válečného hrobu Karla Regensdorfera, německého dělostřeleckého důstojníka, padlého 17. července 1916 na ruském bojišti. Jedná se o syna posledních majitelů zámku v Přestavlkách. Jeho tělo rodina převezla a pochovala na rodinném panství, v zámeckém parku. Vzhledem k velmi zanedbanému stavebně technickému stavu hrobu přistoupilo město Chrudim jako současný vlastník objektu zámku k opravě tohoto pietního místa tvořeného hrobem 2,5 3 m s pomníkem a sochou pololežícího vojáka. Oprava byla dokončena v závěru roku Celkové náklady na opravu činily Kč. Na úhradu byla Ministerstvem obrany ČR poskytnuta státní Během své návštěvy pan Ashcroft uvedl: Už několikrát jsme byli v České republice, ale toto je naše první návštěva mimo Prahu. Jsme velmi potěšeni, že můžeme vidět i jiné než hlavní město. My žijeme v centru Spojených států, v Missouri, a myslím, že to místo je trochu podobné vašemu regionu u nás mu říkáme koš na chléb. John Ashcroft byl jedním z účastníků Dnů USA a EU, které proběhly začátkem října na Žofíně v Praze. V pondělí 8. října jej na oficiální návštěvě přijal prezident Václav Klaus. redakce Oprava válečného hrobu z první světové války v Přestavlkách Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Vyzývá k zamyšlení se nad skutečností, že obyvatelé Evropy se nyní dožívají vyššího věku a zůstávají díky dobrému zdravotnímu stavu déle aktivní. Město Chrudim spolu s Centrem sociálních služeb a pomoci Chrudim je zapojeno do programu Město přátelské seniorům a rozhodlo se využít nabídky Národní sítě Zdravých měst ČR, které zprostředkovalo pořad Zábavně o stáří? Ale ano! Dne 14. listopadu 2012 od 18 hod. v Divadle Karla Pippicha známý moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron zpopularizují téma stárnutí ve Zdravých městech České republiky. Hlavní protagonisté během představení diskutují John Ashcroft navštívil Chrudim J. Ashcroft s manželkou Janet v doprovodu místostarosty Jana Čechlovského v Muzeu barokních soch účelová dotace na zabezpečení péče o válečné hroby ve výši Kč, což činí téměř 79 %. Částku Kč poskytlo město Chrudim ze svého rozpočtu. Na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech vede město Chrudim evidenci válečných hrobů na svém území i na území obce s rozšířenou působností. Ze zákona dále vyplývá vlastníkům hrobů povinnost zabezpečit řádnou péči o tyto hroby. Ivana Nováková, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Zábavně o stáří? Ale ano! Přesvědčí Vás Aleš Cibulka a Vladimír Hron s místními odborníky o praktických tématech, která se týkají péče o seniory, ale také zdravého a aktivního stárnutí. Představení je určeno nejen seniorům, ale i rodinným příslušníkům, kteří se věnují nebo v brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora. Návštěvníci představení mohou o přestávce napsat odborníkům otázky, které jsou následně veřejně zodpovězeny. Vladimír Hron zazpívá během večera několik písní ze svého repertoáru. Každý návštěvník akce obdrží dárek od generálního partnera projektu, kterým je společnost Hartmann Rico a. s. Mediálním partnerem je Český rozhlas, partnerem je i Nadační fond Veselý senior. Záštitu nad představením převzala Národní síť Zdravých měst ČR. Hana Kadlecová Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují V listopadu pokračujeme v blokovém čištění města. Seznam lokalit se dny provedení blokového čištění najdete na našich webových stránkách Ještě jednou žádám o pochopení a respektování dopravního značení ul. Na Ostrově ul. Na Větrníku ul. Palackého před č. p. 76, ul. Vrchlického před č. p ul. Rubešova ul. Pardubická Leguma ul. Průmyslová, zóna Západ sídliště Topolská ul. Čáslavská před č. p ul. Poděbradova, Tovární Tyršovo náměstí, ul. Svěchyňova Pomalu ale jistě přichází zimní období, které samozřejmě přináší sněhové srážky. Technické služby mají zpracovaný plán zimní údržby, který rovněž najdete na našich webových stránkách. Naším úkolem je v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací dle pořadí důležitosti tak, jak ukládá městská vyhláška. Rád bych požádal všechny řidiče, aby důsledně parkovali pouze na místech k tomu určených a nebránili tak v průjezdu technice, která zajišťuje údržbu komunikací v zimním období. Děkuji. Na závěr bych se rád omluvil našim příznivcům za dočasné nefungování útulkových fcb stránek. Pravidelně dochází k narušení těchto stránek, nicméně v říjnu bylo toto narušení tak silné, že nám trvalo trochu déle, než se tento problém podařilo vyřešit. Děkujeme za pochopení. Samozřejmě velmi srdečně děkujeme všem těm, kteří se podílejí na pomoci zvířatům v útulku. Protože se blíží zima, rádi bychom požádali o staré deky, peřiny apod. na vystýlky psích bud. Ještě jednou děkujeme. Více informací na nebo Ing. Zdeněk Kolář, ředitel TS Chrudim 2000 spol. s r. o. Nové kontejnery na textil Město Chrudim nabídne občanům od poloviny listopadu možnost separace oděvů, obuvi a textilu. Proto budou v šesti lokalitách na území města Chrudim trvale umístěny kontejnery, do kterých budou moci obyvatelé města celoročně umisťovat nepotřebný textil, oděvy a obuv. Svoz tohoto materiálu a následné další zpracování bude pro občany města i pro město samotné poskytován bezplatně. Umístění kontejnerů 1) ul. Na Rozhledně za bývalou prodejnou potravin 2) sídliště U Stadionu na parkovišti mezi domy č. p. 708 a 750 3) sídliště Na Větrníku u domu č. p ) ul. Topolská u trafostanice za bývalými potravinami 5) Dr. Jana Malíka na parkovišti u křižovatky s ul. Novoměstskou 6) Dr. Václava Peška za domem barev u ZŠ Mapa s přesným umístěním kontejnerů je umístěna na webových stránkách města Petr Kopecký, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Prodej pytlíků pro psy Vzhledem k přibývajícímu zájmu občanů o koupi igelitových pytlíků pro psy se město Chrudim rozhodlo vyhovět poptávce a nabídnout prodej pytlíků na Informačním centru města Chrudim. Jedno balení (100 ks pytlíků) je prodáváno za 10 Kč. Petr Kopecký, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje 3

4 Oslavy 20. výročí založení Farní charity Chrudim V tomto roce si připomínáme 20. výročí založení Farní charity v Chrudimi. Hlavní oslavy připadly na neděli 16. září Slavnostní den začal děkovnou bohoslužbou v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou celebroval pomocný biskup královehradecký Mons. Josef Kajnek. Našimi vzácnými hosty byli starosta města Chrudim pan Mgr. Petr Řezníček, ředitel Diecézní charity Hradec Králové RNDr. Jiří Stejskal a všichni současní i bývalí pracovníci charity Chrudim. Na závěr mše svaté poděkovala ředitelka Farní charity Chrudim minulým i současným pracovníkům charity za jejich obětavou práci. Po mši se pracovníci charity a jejich hosté sešli ve farním sále, kde ředitel diecézní charity pronesl slavnostní přípitek a starosta města ve svém projevu ocenil práci charity, která je významná pro město i region. Po krátkém občerstvení jsme pokračovali v programu návštěvou Muzea barokních soch. Slavnostní pocit v nás přetrvává dodnes, prožili jsme krásné společenství, radost ze vzájemného setkání. To vše nám bude posilou do naší další práce. Dana Zelená, ředitelka Farní charity Chrudim Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého 418, , Chrudim, tel., fax , e mail: chrudim.cz, chrudim.cz Akce v listopadu 2012 DDM v listopadu OK plavání ZŠ a SŠ Chrudim Setkání dětí LT Sokolka Krajský přebor plavání 9 let a mladší, Česká Třebová Krajský přebor plavání let, Náchod OK šachy ZŠ Chrudim Keramická dílna pro ZŠ Orel Krajský přebor plavání 12 let a starší, Svitavy Keramické podvečery pro rodiče s dětmi, studenty a seniory vždy v pondělí od do hod. (informace V. Pilařová, tel , Připravujeme pro veřejnost v prosinci: Vánoční dílny v DDM (od 9.00 do hod.) Vánoční výstava v DDM (od 8.00 do hod.) Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudim Bude zima, bude mráz a co bezdomovci? Přichází období, kdy se většina veřejnosti začne zabývat lidmi, které vídává celoročně posedávat či polehávat na lavičkách na různých místech města. V době mrazů mi denně volá několik z Vás, co s těmi lidmi na ulici případně před supermarkety bude, proč s nimi něco neuděláme atd. Každý rok v podzimním období jim s pomocí Městské policie každému osobně předáváme dopis (známe je a kontaktujeme je po celý rok), ve kterém mají všechny potřebné informace, kam se schovat, kam se dostavit a na koho se obrátit, když potřebují pomoc. Přesto mají naši bezdomovci pro Vás připravenou dojemnou historku, která Vás přiměje sáhnout do peněženky a dát jim nějakou tu dvacku na přilepšenou. Pro Vaši představu převážně všichni mají důchody či dávky a k nim si s Vaší pomocí ještě vyžebrají dalších až 700 Kč za den. A to není vše. Když si na takto velké kapesné zvyknou a Vy jim pak řeknete, že už jim nic nedáte, tak utržíte mnoho neslušných slov na svou adresu či rodinu. Jsou i tací z Vás, kteří jim dáte polévku, čaj, nějaké jídlo a za tento dobrý skutek jste také počastováni různými výkřiky a vyhrožováním, pokud jim nadále nebudete zajišťovat navyklý servis. A v této fázi voláte, jaké je to strašné, jak se k Vám chovají, a chcete nápravu. Žádná bohužel neexistuje. Pokud si svého bezdomovce rozmazlíte, je to jenom Vaše zodpovědnost, jak se k Vám chovají. Pro naše sociálně slabé klienty máme připravenou noclehárnu, denní centrum, umytí zdarma a spoustu dalších možností, které by jim mohly pomoci stabilizovat jejich situaci. Nám se s nimi těžko vyjednává, když mají silnou pozici, kterou u nich vybudujete. Ve chvíli, kdy Vám vypráví, že mezi ostatní bezdomovce na noclehárnu nepůjdou, mohou jít do dalších, třeba i komerčních zařízení, která je ubytují. Také samozřejmě neexistuje lepší a horší bezdomovec, o čemž se Vás snaží přesvědčit. Budeme rádi, když nám o těchto lidech zavoláte, kde se vyskytují, kde přespávají. V rámci terénní práce je budeme opět kontaktovat a nabízet služby, které mohou využít. V praxi to vypadá tak, že z deseti oslovených lidí mají zájem o ubytování pouze dva z nich. Ostatní i přes naše naléhání stále zůstávají venku, protože mají takto nastaven svůj život, který si sami zvolili, a nechtějí ho měnit. Nejchytřejší v této době jsou vždy reportéři televizních stanic. Volají, hledají problém, chtějí drama, když natáčí téma o bezdomovcích. A mají vždy stejný dotaz, že někde je nějaký bezdomovec a jak to, že ho nemáme v noclehárně!!! Vždy redaktorce či redaktorovi řeknu, ať pro něj dojedou, přesvědčí ho a přivezou nám ho, že budeme jenom rádi. Nakonec se žádné drama neděje. Bezdomovec zůstává pod mostem a pracovníci televize odjíždějí do jiného města. Rekapitulace: Nerozmazlujte bezdomovce (pak se k nám do města stahují i bezdomovci z Pardubic a okolních obcí, neboť tady mají žně), volejte zdarma Městskou policii (tel. 156), nebo přímo mně , Radka Pochobradská, odd. prevence kriminality Chrudim Šance pro Tebe rozjíždí on-line poradnu pro rodiče dospívajících Přednáška Adély Vackové na téma Finanční gramotnost pro seniory ač jsem v penzi, nenechám se napálit ve hodin ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici Ochutnávka jídel ve hodin v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici Seznamte se, prosím v hodin v Měšťanské restauraci Kavárničky ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského, ve hodin v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů. Chrudimská univerzita třetího věku Výuka anglického jazyka přednášející paní Nezisková organizace Šance pro Tebe z Chrudimi spustila internetovou poradnu pro rodiče dospívajících dětí. Poradnu naleznete na internetových stránkách Šance pro Tebe na www. sance.chrudim.cz. Poradna je součástí projektu Poznej svého teenagera, který je podpořen grantem města Chrudim v programu Zdravé město a místní Agenda 21. Naše poradna je zaměřena na problematiku vztahů s dospívajícími, popisuje hlavní poslání poradny Milan Štorek, ředitel Šance pro Tebe. Dotazy mohou být zadávány zcela anonymně a do tří pracovních dnů na ně rodiče dostanou odpovědi, doplňuje Milan Štorek. Dotazům a problémům rodičů s dětmi se věnují Mgr. Petr Pražák a Mgr. Michal Zahradník. Oba mají dlouholeté zkušenosti v práci s dospívajícími a mladými dospělými. Petr Pražák je psycholog a vedoucí Střediska výchovné péče Archa v Chrudimi. Pracuje s dětmi a jejich rodiči v oblasti poradenství a psychoterapie. Věnuje se vztahům mezi žáky, diagnostice a terapii poruch těchto vztahů, ale i jevům jako je šikana apod. Michal Zahradník se věnuje kontaktní práci orientované především na děti, mládež a mladé dospělé. Lektoruje a vede odborné semináře a vzdělávací programy. Kontakty na internetovou poradnu Odkaz na internetovou poradnu: kontaktní Pokud však mají rodiče nebo jiní opatrovníci dospívajících zájem o osobní konzultaci, mohou se obrátit na Martinu Šťastnou ze Šance pro Tebe na telefonu nebo na ové adrese a objednat se. Martina Šťastná, Šance pro Tebe Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na listopad Eliška Machačová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina 5. a v 9.00 hodin druhá skupina 6. a v 9.00 hodin třetí skupina 7. a v 9.00 hodin čtvrtá skupina (začátečníci) 1., 8. a v 9.00 hodin Počítač a jeho význam vedený panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi první skupina 6. a v hodin druhá skupina 7. a v hodin Arteterapie přednáší paní Ing. Eva Mašínová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina druhá skupina 2., 16. a v 9.00 hodin 9. a v 9.00 hodin Mgr. Hana Pilná, ředitelka CSSP Chrudim 4

5 2. listopadu 1947 uspořádal MNV v Chrudimi a společnost Krematorium slavnost otevření urnového háje spojenou s odhalením památníku legionářům a účastníkům 2. protifašistického odboje. 5. listopadu 1997 zemřela v Rakovníku rodačka z Řestok spisovatelka Helena Šmahelová (od roku 1993 byla čestnou občankou Chrudimi). 6. listopadu 1997 byla v chrudimském okresním muzeu slavnostně zpřístupněna expozice plakátů Alfonse Muchy. 7. listopadu 1897 se v blízkosti hřbitova U Kříže konalo slavnostní otevření hřbitova samostatného sboru Československé církve evangelické. 7. listopadu 1932 byly v Chrudimi poprvé pořádány koňské trhy na novém místě v blízkosti hospodářské školy při silnici do Třibřich. 8. listopadu 1902 uspořádal dámský odbor Ústřední matice školské v chrudimské sokolovně přednášku cestovatele Josefa Kořenského o Austrálii a Sibiři. 11. listopadu 1987 byla na budově Střední zemědělské technické školy v Chrudimi odhalena pamětní deska spisovateli Petru Jilemnickému (v letech studoval na zdejší Královské české zemské střední hospodářské škole). 16. listopadu 1907 zemřel v Přelouči ve věku 31 let profesor chrudimského gymnázia v letech , autor statě Stará Chrudim Výročí měsíce ve 3. díle sborníku Chrudimsko a Nasavrcko, PhDr. Eugen Muška. Karel Židek 17. listopadu 1912 se v Hrochově Týnci narodil hudebník, hudební skladatel, ředitel kůru a sbormistr Karel Židek (zemřel v Chrudimi, kde působil od roku 1937). 21. listopadu 1912 byl opět starostou města Chrudimě zvolen JUDr. František Wagner (1. obecním starším a náměstkem starosty se stal JUDr. Karel Pippich). 21. listopadu 1937 byl v Lublani před technickou fakultou odhalen pomník vynálezci lodního šroubu, chrudimskému rodákovi Josefu Resslovi. 23. listopadu 1857 se v Dražkovicích narodil vysokoškolský pedagog a odborný spisovatel prof. MUDr. Gustav Kabrhel (v Chrudimi maturoval v roce 1877 na gymnáziu a žil zde na odpočinku až do své smrti ). 29. listopadu 1907 nemohl přednášet v Chrudimi O kulturních poměrech a snahách na Slovensku velký vlastenec a trpitel P. Andrej Hlinka (musel nastoupit trest vězení v Szegedině). 29. listopadu 1912 při požáru v chrudimské elektrárně zahynul 17letý praktikant Jaroslav Zahrádka (pro poškození celého strojového zařízení zůstalo město řadu týdnů bez elektrického osvětlení). Protože byl v restauracích i přes zákaz podáván cukr ke kávě, čaji a pokrmům (hosté nepoužívali vlastní, z domu přinesený cukr), varoval v listopadu 1917 Úřad pro lidovou výživu, že majitelé podniků, pokud se dopustí takovýchto přestupků, budou bezohledně přísně potrestáni. V listopadu 1927 rozhodl rozpočtový výbor parlamentu, že s přístavbou Krajského soudu v Chrudimi, na kterou byla ze státního rozpočtu vložena částka Kč, se může začít v roce Pavel Kobetič Plakáty A. Muchy 10 let vystaveny v Chrudimi Jak bylo zmíněno v minulém příspěvku, bylo jen otázkou času, kdy cestovatelské období chrudimské sbírky plakátů A. Muchy v 80. letech a na počátku 90. let minulého století skončí a plakáty budou trvale vystaveny v Chrudimi. Vzhledem k prostorovým problémům muzea byla určitou dobu zvažována možnost vystavit část plakátů dlouhodobě v nové místní galerii, nakonec však k dohodě v této věci nedošlo a Okresní Vztah Alfonse Muchy a jeho díla k Chrudimi (6) muzeum v Chrudimi začalo připravovat vlastní expozici. Její realizaci oddálila generální rekonstrukce hlavní muzejní budovy č. p. 86/ IV v letech Dne 6. listopadu 1997 však byla jako první v nově zrekonstruované muzejní budově slavnostně zpřístupněna právě expozice Alfons Mucha plakáty. Realizovala ji pardubická firma DAP arts spol. s r. o. podle architektonického návrhu Akad. Ing. Arch. Petra Davida, autorsky se na ní podíleli i Ing. Milena Burdychová a autor těchto řádků. Slavnostní vernisáže se zúčastnil mj. zástupce ministerstva kultury RNDr. Jiří Žalman a zástupce zřizovatele MUDr. Ladislav Pecháček. Kromě všech nově zrestaurovaných Muchových plakátů, kalendářů a dekorativních panó ze sbírek muzea zde byly prezentovány i doklady a fotografie (část z nich zapůjčila rodina A. Muchy) informující o této plakátové sbírce a souvislostech A. Muchy s naším městem. I v době, která především v Praze poskytla zájemcům o Muchovo dílo mnoho nových atraktivních příležitostí, dokázala expozice A. Mucha plakáty přivést do Chrudimi vysoký počet návštěvníků (dle údajů Regionálního muzea v Chrudimi ji za deset let existence zhlédlo téměř 85 tisíc příchozích). Přestože bylo dbáno na co největší ochranu vystavených plakátů, byla nakonec expozice především z obavy, aby nedošlo k jejich poškození, po deseti letech ukončena tzv. podvečerním soirée aneb Rozloučením s Muchou. Pavel Kobetič Přehled přednášek k expozici Alfons Mucha Plakáty (podzim 2012) Připomínáme, že v listopadu se konají ještě dvě přednášky na téma Alfonse Muchy Petr Štembera (UPM Praha): Divadelní plakáty Alfonse Muchy a Sarah Bernhardtová PhDr. M. Sylvestrová (MG Brno): Slovanská epopej a slovanské motivy v Muchově díle Přednášky začínají vždy v 17 hodin v budově Regionálního muzea v Chrudimi, Široká ul. č. p. 86. redakce 5

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 PROSINEC 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Vánoce už po kolikáté... Tak jak člověk

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 ŘÍJEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Plakát ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ÚNOR 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Bohatá nabídka kulturních lahůdek letošního roku Vážení spoluobčané,

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ZÁŘÍ 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Deset let od pořadatelství Národního zahájení Dnů evropského

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE XII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz PROSINEC 2009 Bude v prosinci Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Více

ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ROK BAROKA XIV. ROČNÍK M Ě S Í Č N Í K C H R U D I M S K É R A D N I C E www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2011 Červená kaplička otevřena V neděli 23. října

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE KVĚTEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Májová úvaha Jen v máji, se láska ve mně rodí. V máji, já po

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jste vánoční svátky a konec roku 2006 prožili v klidu a v pohodě. Do nového roku 2007 bych

Více

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz říjen 2010 Chrudim bude mít svůj Panteon Bude v říjnu Jan Nepomuk Štěpánek

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ČERVENEC A SRPEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Amatérští loutkáři již po šedesáté třetí míří do Chrudimi

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz BŘEZEN 2010 Národní divadlo v Chrudimi Bude v březnu Sugar (Někdo to

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVEN 2011 Historie stará 60 let. Plakát první Loutkářské Chrudimi v roce 1951.

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ŘÍJEN 2008 90. výročí vzniku Československé republiky Vážení spoluobčané, v úterý 28. října si připomeneme nejdůležitější výročí letošního roku a jednu z nejvýznamnějších

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 XII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu DUBEN 2009 Stoleté jubileum Jaroslava Doubravy Projekt Chrudimského roku hudby vstupuje do svého čtvrtého měsíce, ve kterém si připomeneme

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE září 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Září Na Panny Marie narození, vlaštovek shromáždění V září se

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVEN 2010 Kosácký víkend Co to zase bude? Bude v červnu Pohádkový

Více

Nový systém informování o veřejných zakázkách

Nový systém informování o veřejných zakázkách X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz BŘEZEN 2007 Nový systém informování o veřejných zakázkách Rada města Chrudimi zavádí v novele Směrnice o veřejných zakázkách nový systém informování o veřejných zakázkách.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 XiI. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2009 Listopad 1989 v Chrudimi Vážení spoluobčané, v úterý

Více

www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv

www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Chrudim 2013 MĚSTO KULTURY A gastronomie ČERVENEC SRPEN 2013 XVI. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Architektonická

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ÚNOR 2008 Rozpočet na rok 2008 a letošní velké investiční akce Z obsahu vybíráme: Výběrové řízení referent odd. stavebně správního Stavebního úřadu 2 Letošní

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu Tradice Loutkářské Chrudimě Z obsahu vybíráme: ČERVEN 2007 Z jednání Rady města Chrudim 2 Místo pod stromy na Novoměstské pozvánka na 2. plánovací odpoledne

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE KVĚTEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Národní geopark Železné hory slaví tři roky své existence Sečská

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ČERVEN 2008 Sobota 21. června 8 12 hod. Resselovo náměstí Další z vyhledávaných trhů, tentokrát v keltské inspiraci. 17 23 hod. rekreační lesy na Podhůře SVATOJÁNSKÁ

Více