MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM SPORTUJE 2012 LISTOPAD 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Československá republika nevznikla , ale (historické okénko) Dne 28. října se slaví nebo aspoň připomíná výročí vzniku samostatného československého státu, který zároveň Češi vždy považovali i za obnovu české samostatnosti v užším slova smyslu. Předtím sice existovaly Království české (bez Moravy), Markrabství moravské a Vévodství slezské, byly však od sebe ze státoprávního hlediska odděleny a neexistoval žádný společný stát zemí koruny české. Jednotlivé historické země, Čechy, Morava a Slezsko byly jen jakýmisi spolkovými zeměmi habsburského mocnářství a oba poslední rakouští císaři ani nebyli korunováni za české krále. Jednotlivé české země byly takto kladeny na roveň například Haliči, Bukovině, Salzburgu, nebo třeba hrabství Tyrolsko což bylo pro každého Čecha velmi potupné Jinak historické české země, tedy Čechy, Morava a část Slezska, kterou nezabralo Prusko po válkách na začátku vlády Marie Terezie (1741), byly součástí západní, rakouské části Rakouska- -Uherska, zvané mezi lidmi Předlitavsko tato rakouská část Rakouska-Uherska se úředně jmenovala Království a země na Říšské radě zastoupené. Slovensko a Podkarpatská Rus (připojená Ve středu 10. října 2012 se konalo slavnostní setkání starostů měst a obcí Pardubického kraje, které mají na svém území památkové rezervace a zóny. Při této příležitosti proběhlo předání šeku pro město Chrudim v hodnotě Kč za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce Ocenění převzal starosta města Chrudim Petr Řezníček Ocenění pro Chrudim k Československu až na podzim roku 1919) byly dříve součástí Uherského království. Uherskému království se rovněž říkalo Zalitavsko a jeho úřední název zněl Země svatoštěpánské koruny uherské. Občas se stává, že se v souvislosti s 28. říjnem 1918 mluví o tom, že toho dne vznikla Československá republika. Tak to ale není. Československá republika vznikla až po druhém zasedání Národního výboru československého, který se podle tzv. Švehlova klíče rozšířil o zástupce politických stran podle výsledků posledních předválečných voleb z roku 1911 na 256 členů a transformoval se takto do prozatímního Revolučního národního shromáždění. Na první schůzi Revolučního národního shromáždění dne 14. listopadu 1918 byla z trůnu sesazena habsbursko-lotrinská dynastie a československý stát se stal republikou s prezidentem v čele, kterým byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk. Zároveň byla ustavena první skutečná československá vláda s ministerským předsedou Karlem Kramářem. Takže předtím, v mezidobí , bylo Československo už sice svébytným a samostatným státem, ale jeho státní forma nebyla v tomto mezidobí ještě určena. Ať už před vyhlášením republiky tak i dlouho potom nemělo Československo zdaleka moc a suverenitu na celém svém území (zejména pokud šlo o Slovensko a Sudety přičemž Podkarpatská Rus nebyla až do poloviny r nejen fakticky, ale ani formálně součástí státu). Miroslav Tejkl, místostarosta města Chrudim z rukou radní Pardubického kraje Jany Pernicové. Návštěvou nás také poctil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. V rámci programu proběhla i prohlídka nové expozice Alfonse Muchy v Regionálním muzeu. Přítomní hosté byli seznámeni s městem a jeho památkami jak prostřednictvím prezentace, kterou přednesl starosta města, tak v rámci procházky městskou památkovou zónou. Celý program byl zakončen v Muzeu barokních soch. js Město Chrudim nositel prestižní ceny OSN Bude v listopadu Čile po Chile (přednáška) pondělí 12. listopadu hod. Městské kino Chrudim Vstupné: 60 Kč Topolský jarmark (nejen s vánoční tematikou) sobota 17. listopadu 2012 od 10 do 16 hodin náves v Topoli Slavnostní koncert Salvátoru sobota 17. listopadu 2012 v 19 hodin chrám Nanebevzetí Panny Marie Vstupné: 150 Kč Kateřinské posvícení 24. listopadu 2012 od 9 do 12 hod. Resselovo náměstí Loutkářský víkend listopadu 2012 Malá scéna Divadla Karla Pippicha Vstupné: 45/20 Kč Pozvánka na prosinec: sobota od 9 do 12 hodin Mikulášský jarmark Resselovo náměstí Rozsvícení vánočního stromu neděle v 17 hodin Resselovo náměstí Mikulášský autobus Dne v odpoledních hodinách vypraví společnost Veolia Transport Východní Čechy a. s. ve spolupráci s městem Chrudim speciální Mikulášský autobus MHD Chrudim. Hodné děti se mohou těšit na malou pozornost od Mikuláše a zlobivé postraší čert. Bližší informace a jízdní řád uveřejníme v příštím čísle Zpravodaje a během listopadu také na letáčcích uvnitř autobusů MHD Chrudim a na internetové adrese Jízdné při této akci bude zdarma. redakce Příloha: Chrudim Dnes Příští uzávěrka:

2 Za panem ředitelem Eduardem Beránkem Ve čtvrtek 11. října 2012 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 66 let dlouholetý a vážený ředitel Gymnázia Josefa Ressela pan Eduard Beránek. Jeho jméno je spojeno s chrudimským gymnáziem již od roku Stal se náročným a zároveň oblíbeným pedagogem. Jeho hodiny českého jazyka, literatury a tělesné výchovy se vyznačovaly plným nasazením, hlubokými znalostmi i velkým pochopením pro studenty a jejich slabosti. V rozhodujících okamžicích roku 1989 měl odvahu postavit se do čela učitelského sboru, měl odvahu zahájit a také dokončit vnitřní proměnu školy. Od roku 1990 pracoval v městské samosprávě jako zastupitel a po několik volebních období byl také členem rady města. Jeho sportovní duch a zejména atletická vytrvalost mu umožnily s noblesou se vypořádat s těžkostmi spojenými s postem ředitele prestižní školy. Byl vynikajícím řečníkem, jehož kultivované projevy zaujaly posluchače originálními myšlenkami. Byl inspirativní osobností, ovlivnil generace mladých lidí. Jeho výraznou osobnost si navždy uchovají ve vděčné vzpomínce bývalí i současní kolegové a studenti. ČEST JEHO PAMÁTCE! redakce Po uzávěrce: Dobrovolnické centrum v Chrudimské nemocnici, a. s. Dobrovolnické centrum při Chrudimské nemocnici, a. s. pokračuje ve své činnosti. Ve svých řadách přivítá každého, kdo ze své vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu má chuť vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí pacientů naší nemocnice. Cílem Dobrovolnického centra je zpříjemnění pobytu pacientů v době, kdy nemohou pobývat ve svém domácím prostředí. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale vhodně ji doplňuje a podporuje. Při individuálních návštěvách si může s pacienty povídat, zpívat, číst knihy či časopisy. Další možností jsou aktivity probíhající v pravidelných cyklech pro skupinu pacientů (trénování paměti, hudebně pohybové odpoledne, kroužek ručních prací...) nebo doprovod pacientů na pravidelnou bohoslužbu v budově nemocnice. Vítány jsou i jednorázové aktivity koncerty, výstavy, canisterapie, přednášky, apod. Formou dobrovolnictví může být i podpora dobrovolnického programu (materiální i finanční) či výpomoc s propagací. Podrobnější informace rádi poskytneme na níže uvedených kontaktech. Těšíme se na nové kolegy v řadách dobrovolníků. Kontakt: Mgr. Martina Vacková (tel ), Bc. Monika Kubíková (tel ), URL: Připomínáme, že se blíží termín odevzdání návrhů na cenu Osobnost města Chrudim Tato cena se uděluje jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci či pověst města, jako zvláštní projev úcty významným osobnostem i jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím poskytnutí pomoci při živelných a jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život osob, či za záchranu historických nebo kulturních hodnot města. Cena Osobnost města se uděluje v těchto oblastech: a) Kultura (výtvarné a dramatické umění, hudba, literární činnost, publicistika, památková péče ochrana kulturního dědictví) b) Sport a vzdělání (jedinečný sportovní výkon, dlouhodobá úspěšná činnost trenéra, funkcionáře, učitele, inovace výuky) c) Technicko-ekonomický rozvoj (vynález, významný podnikatelský úspěch, realizovaný záměr, projekt, hospodárnost, ochrana životního prostředí apod.) d) Filantropie (dobročinnost, úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, dobra nebo zlepšování kvality života, zdraví občanů). V každé z výše definovaných oblastí může být každoročně udělena jen jedna cena, a to jednotlivci nebo kolektivu, která má trvalou platnost a nemůže být odejmuta. Cena může být udělena jen v některých oblastech nebo nemusí být udělena vůbec. Návrhy na udělení ceny Osobnost města mohou předkládat: Po uzávěrce: Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje Ve dnech 12. a 13. října 2012 jsme ve volbách do zastupitelstev krajů zvolili nové zastupitele Pardubického kraje. Vítězem voleb v Pardubickém kraji se stala Česká strana sociálně demokratická s 21,31 % platných hlasů následována Komunistickou stranou Čech a Moravy (18,86 %) a Koalicí pro Pardubický kraj (17,74 %). Mandáty si ve pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu kraje rozdělilo celkem 6 volebních stran: Česká strana sociálně demokratická (12 mandátů), Komunistická strana Čech a Moravy (11 mandátů), Koalice pro Pardubický kraj (10 mandátů), Občanská demokratická strana (6 mandátů), Strana práv občanů Zemanovci a koalice TOP 09 a Starostové pro Pardubický kraj (obě po 3 mandátech). Ostatních 13 volebních stran nezískalo v zastupitelstvu našeho kraje žádný mandát, nebudou v něm po další čtyři roky zastoupeny. V době uzávěrky Zpravodaje není ještě známo složení budoucí vládní koalice v Pardubickém kraji. Do zastupitelstva kraje výsledek voleb z chrudimských občanů vyslal tyto zástupce: Jan Čechlovský (ODS), Jaroslav Moučka (KSČM), Petr Řezníček (Koalice pro Pardubický kraj), Miroslav Tejkl (ČSSD). Všichni uvedení krajští zastupitelé jsou zároveň zastupiteli našeho města. Volby v Chrudimi proběhly bez problémů a na tomto místě bych ráda poděkovala všem osobám, které se na jejich přípravě a realizaci podílely. Je třeba vyzdvihnout obětavou mravenčí práci členů 29 volebních komisí města, které odvedly vynikající práci. Výsledky voleb za Chrudim a její okolí byly zpracovány již v sobotu před 19. hodinou, což je při souběhu voleb s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, opravdu skvěle odvedená práce. Osobnost města Chrudim 2012 a) občané, b) členové Zastupitelstva města Chrudim, c) komise Rady města Chrudim, d) spolky a sdružení, e) jiné právnické osoby. Návrh na udělení ceny musí obsahovat: a) jméno a příjmení navrhovaného kandidáta, b) adresu, popř. , telefon navrhovaného kandidáta, c) oblast činnosti, v níž je kandidát na udělení ceny navrhován, d) zdůvodnění návrhu, profesionální dráha (podstatné informace), významné počiny pro město v navrhované oblasti (a dále např. v osvětě, publikační činnosti, propagaci, práci ve společenských organizacích města, apod.), e) souhlas navrhovaného s nominací, f) kontaktní údaje navrhovatele (adresa, , tel.) a jeho podpis. Písemné návrhy přijímá do konce tohoto roku Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim, Pardubická 67, Chrudim, tel (Ing. Jana Stehlíková) nebo (Ing. Blanka Pavlišová). Pravidla pro udílení ceny a formulář k návrhům jsou k dispozici na OŠK a rovněž jsou umístěny na resp. Pravidla Osobnost a Přihláška osobnost. Ceny Osobnost města Chrudim za rok 2012 budou slavnostně předávány v roce bp Při hodnocení voleb je na místě uvést, že voleb do zastupitelstva kraje se v Chrudimi zúčastnilo z oprávněných voličů celkem 7665 voličů, volební účast tak v Chrudimi byla srovnatelná s celostátním průměrem a činila 40,5 % oprávněných voličů. Ke dni uzávěrky Zpravodaje je znám pouze výsledek prvního kola senátních voleb. Chrudimští občané volí ve volebním obvodu č. 44 se sídlem v Chrudimi. Do druhého kola v našem volebním obvodu se ziskem 20,97 % platných hlasů postoupil nezávislý kandidát Jan Veleba a s ním zástupce České strany sociálně demokratické Tomáš Škaryd se ziskem 17,40 % platných hlasů. Volební účast ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky byla v Chrudimi o něco nižší než ve volbách do zastupitelstva kraje 40,01 % oprávněných voličů. K volebním urnám se společně příště vydáme již brzy, a to ve dnech 11. a 12. ledna Na tyto dny je vyhlášena volba prezidenta republiky, která v České republice bude probíhat poprvé. Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního, MěÚ Chrudim 2

3 V úterý 9. října přijel do Chrudimi bývalý ministr spravedlnosti Spojených států, guvernér státu Missouri a senátor John Ashcroft s manželkou Janet. V dopoledních hodinách se na radnici setkal se starostou Petrem Řezníčkem a místostarostou Janem Čechlovským, společně potom navštívili 43. výsadkový prapor a prohlédli si Muzeum barokních soch. V odpoledních hodinách si prohlédli firmu Alukov v Orli, kde byli hosty pana Jana Zitka. Nestává se tak často, aby osoba tohoto rozměru navštívila Chrudim a pochvalně se vyjádřila o městě a se slovy chvály opouštěla Muzeum barokních soch, říká P. Řezníček. Petr Řezníček a John Ashcroft Město Chrudim v listopadu 2011 realizovalo projekt opravy válečného hrobu Karla Regensdorfera, německého dělostřeleckého důstojníka, padlého 17. července 1916 na ruském bojišti. Jedná se o syna posledních majitelů zámku v Přestavlkách. Jeho tělo rodina převezla a pochovala na rodinném panství, v zámeckém parku. Vzhledem k velmi zanedbanému stavebně technickému stavu hrobu přistoupilo město Chrudim jako současný vlastník objektu zámku k opravě tohoto pietního místa tvořeného hrobem 2,5 3 m s pomníkem a sochou pololežícího vojáka. Oprava byla dokončena v závěru roku Celkové náklady na opravu činily Kč. Na úhradu byla Ministerstvem obrany ČR poskytnuta státní Během své návštěvy pan Ashcroft uvedl: Už několikrát jsme byli v České republice, ale toto je naše první návštěva mimo Prahu. Jsme velmi potěšeni, že můžeme vidět i jiné než hlavní město. My žijeme v centru Spojených států, v Missouri, a myslím, že to místo je trochu podobné vašemu regionu u nás mu říkáme koš na chléb. John Ashcroft byl jedním z účastníků Dnů USA a EU, které proběhly začátkem října na Žofíně v Praze. V pondělí 8. října jej na oficiální návštěvě přijal prezident Václav Klaus. redakce Oprava válečného hrobu z první světové války v Přestavlkách Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Vyzývá k zamyšlení se nad skutečností, že obyvatelé Evropy se nyní dožívají vyššího věku a zůstávají díky dobrému zdravotnímu stavu déle aktivní. Město Chrudim spolu s Centrem sociálních služeb a pomoci Chrudim je zapojeno do programu Město přátelské seniorům a rozhodlo se využít nabídky Národní sítě Zdravých měst ČR, které zprostředkovalo pořad Zábavně o stáří? Ale ano! Dne 14. listopadu 2012 od 18 hod. v Divadle Karla Pippicha známý moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron zpopularizují téma stárnutí ve Zdravých městech České republiky. Hlavní protagonisté během představení diskutují John Ashcroft navštívil Chrudim J. Ashcroft s manželkou Janet v doprovodu místostarosty Jana Čechlovského v Muzeu barokních soch účelová dotace na zabezpečení péče o válečné hroby ve výši Kč, což činí téměř 79 %. Částku Kč poskytlo město Chrudim ze svého rozpočtu. Na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech vede město Chrudim evidenci válečných hrobů na svém území i na území obce s rozšířenou působností. Ze zákona dále vyplývá vlastníkům hrobů povinnost zabezpečit řádnou péči o tyto hroby. Ivana Nováková, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Zábavně o stáří? Ale ano! Přesvědčí Vás Aleš Cibulka a Vladimír Hron s místními odborníky o praktických tématech, která se týkají péče o seniory, ale také zdravého a aktivního stárnutí. Představení je určeno nejen seniorům, ale i rodinným příslušníkům, kteří se věnují nebo v brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora. Návštěvníci představení mohou o přestávce napsat odborníkům otázky, které jsou následně veřejně zodpovězeny. Vladimír Hron zazpívá během večera několik písní ze svého repertoáru. Každý návštěvník akce obdrží dárek od generálního partnera projektu, kterým je společnost Hartmann Rico a. s. Mediálním partnerem je Český rozhlas, partnerem je i Nadační fond Veselý senior. Záštitu nad představením převzala Národní síť Zdravých měst ČR. Hana Kadlecová Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují V listopadu pokračujeme v blokovém čištění města. Seznam lokalit se dny provedení blokového čištění najdete na našich webových stránkách Ještě jednou žádám o pochopení a respektování dopravního značení ul. Na Ostrově ul. Na Větrníku ul. Palackého před č. p. 76, ul. Vrchlického před č. p ul. Rubešova ul. Pardubická Leguma ul. Průmyslová, zóna Západ sídliště Topolská ul. Čáslavská před č. p ul. Poděbradova, Tovární Tyršovo náměstí, ul. Svěchyňova Pomalu ale jistě přichází zimní období, které samozřejmě přináší sněhové srážky. Technické služby mají zpracovaný plán zimní údržby, který rovněž najdete na našich webových stránkách. Naším úkolem je v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací dle pořadí důležitosti tak, jak ukládá městská vyhláška. Rád bych požádal všechny řidiče, aby důsledně parkovali pouze na místech k tomu určených a nebránili tak v průjezdu technice, která zajišťuje údržbu komunikací v zimním období. Děkuji. Na závěr bych se rád omluvil našim příznivcům za dočasné nefungování útulkových fcb stránek. Pravidelně dochází k narušení těchto stránek, nicméně v říjnu bylo toto narušení tak silné, že nám trvalo trochu déle, než se tento problém podařilo vyřešit. Děkujeme za pochopení. Samozřejmě velmi srdečně děkujeme všem těm, kteří se podílejí na pomoci zvířatům v útulku. Protože se blíží zima, rádi bychom požádali o staré deky, peřiny apod. na vystýlky psích bud. Ještě jednou děkujeme. Více informací na nebo Ing. Zdeněk Kolář, ředitel TS Chrudim 2000 spol. s r. o. Nové kontejnery na textil Město Chrudim nabídne občanům od poloviny listopadu možnost separace oděvů, obuvi a textilu. Proto budou v šesti lokalitách na území města Chrudim trvale umístěny kontejnery, do kterých budou moci obyvatelé města celoročně umisťovat nepotřebný textil, oděvy a obuv. Svoz tohoto materiálu a následné další zpracování bude pro občany města i pro město samotné poskytován bezplatně. Umístění kontejnerů 1) ul. Na Rozhledně za bývalou prodejnou potravin 2) sídliště U Stadionu na parkovišti mezi domy č. p. 708 a 750 3) sídliště Na Větrníku u domu č. p ) ul. Topolská u trafostanice za bývalými potravinami 5) Dr. Jana Malíka na parkovišti u křižovatky s ul. Novoměstskou 6) Dr. Václava Peška za domem barev u ZŠ Mapa s přesným umístěním kontejnerů je umístěna na webových stránkách města Petr Kopecký, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Prodej pytlíků pro psy Vzhledem k přibývajícímu zájmu občanů o koupi igelitových pytlíků pro psy se město Chrudim rozhodlo vyhovět poptávce a nabídnout prodej pytlíků na Informačním centru města Chrudim. Jedno balení (100 ks pytlíků) je prodáváno za 10 Kč. Petr Kopecký, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje 3

4 Oslavy 20. výročí založení Farní charity Chrudim V tomto roce si připomínáme 20. výročí založení Farní charity v Chrudimi. Hlavní oslavy připadly na neděli 16. září Slavnostní den začal děkovnou bohoslužbou v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou celebroval pomocný biskup královehradecký Mons. Josef Kajnek. Našimi vzácnými hosty byli starosta města Chrudim pan Mgr. Petr Řezníček, ředitel Diecézní charity Hradec Králové RNDr. Jiří Stejskal a všichni současní i bývalí pracovníci charity Chrudim. Na závěr mše svaté poděkovala ředitelka Farní charity Chrudim minulým i současným pracovníkům charity za jejich obětavou práci. Po mši se pracovníci charity a jejich hosté sešli ve farním sále, kde ředitel diecézní charity pronesl slavnostní přípitek a starosta města ve svém projevu ocenil práci charity, která je významná pro město i region. Po krátkém občerstvení jsme pokračovali v programu návštěvou Muzea barokních soch. Slavnostní pocit v nás přetrvává dodnes, prožili jsme krásné společenství, radost ze vzájemného setkání. To vše nám bude posilou do naší další práce. Dana Zelená, ředitelka Farní charity Chrudim Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého 418, , Chrudim, tel., fax , e mail: chrudim.cz, chrudim.cz Akce v listopadu 2012 DDM v listopadu OK plavání ZŠ a SŠ Chrudim Setkání dětí LT Sokolka Krajský přebor plavání 9 let a mladší, Česká Třebová Krajský přebor plavání let, Náchod OK šachy ZŠ Chrudim Keramická dílna pro ZŠ Orel Krajský přebor plavání 12 let a starší, Svitavy Keramické podvečery pro rodiče s dětmi, studenty a seniory vždy v pondělí od do hod. (informace V. Pilařová, tel , Připravujeme pro veřejnost v prosinci: Vánoční dílny v DDM (od 9.00 do hod.) Vánoční výstava v DDM (od 8.00 do hod.) Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudim Bude zima, bude mráz a co bezdomovci? Přichází období, kdy se většina veřejnosti začne zabývat lidmi, které vídává celoročně posedávat či polehávat na lavičkách na různých místech města. V době mrazů mi denně volá několik z Vás, co s těmi lidmi na ulici případně před supermarkety bude, proč s nimi něco neuděláme atd. Každý rok v podzimním období jim s pomocí Městské policie každému osobně předáváme dopis (známe je a kontaktujeme je po celý rok), ve kterém mají všechny potřebné informace, kam se schovat, kam se dostavit a na koho se obrátit, když potřebují pomoc. Přesto mají naši bezdomovci pro Vás připravenou dojemnou historku, která Vás přiměje sáhnout do peněženky a dát jim nějakou tu dvacku na přilepšenou. Pro Vaši představu převážně všichni mají důchody či dávky a k nim si s Vaší pomocí ještě vyžebrají dalších až 700 Kč za den. A to není vše. Když si na takto velké kapesné zvyknou a Vy jim pak řeknete, že už jim nic nedáte, tak utržíte mnoho neslušných slov na svou adresu či rodinu. Jsou i tací z Vás, kteří jim dáte polévku, čaj, nějaké jídlo a za tento dobrý skutek jste také počastováni různými výkřiky a vyhrožováním, pokud jim nadále nebudete zajišťovat navyklý servis. A v této fázi voláte, jaké je to strašné, jak se k Vám chovají, a chcete nápravu. Žádná bohužel neexistuje. Pokud si svého bezdomovce rozmazlíte, je to jenom Vaše zodpovědnost, jak se k Vám chovají. Pro naše sociálně slabé klienty máme připravenou noclehárnu, denní centrum, umytí zdarma a spoustu dalších možností, které by jim mohly pomoci stabilizovat jejich situaci. Nám se s nimi těžko vyjednává, když mají silnou pozici, kterou u nich vybudujete. Ve chvíli, kdy Vám vypráví, že mezi ostatní bezdomovce na noclehárnu nepůjdou, mohou jít do dalších, třeba i komerčních zařízení, která je ubytují. Také samozřejmě neexistuje lepší a horší bezdomovec, o čemž se Vás snaží přesvědčit. Budeme rádi, když nám o těchto lidech zavoláte, kde se vyskytují, kde přespávají. V rámci terénní práce je budeme opět kontaktovat a nabízet služby, které mohou využít. V praxi to vypadá tak, že z deseti oslovených lidí mají zájem o ubytování pouze dva z nich. Ostatní i přes naše naléhání stále zůstávají venku, protože mají takto nastaven svůj život, který si sami zvolili, a nechtějí ho měnit. Nejchytřejší v této době jsou vždy reportéři televizních stanic. Volají, hledají problém, chtějí drama, když natáčí téma o bezdomovcích. A mají vždy stejný dotaz, že někde je nějaký bezdomovec a jak to, že ho nemáme v noclehárně!!! Vždy redaktorce či redaktorovi řeknu, ať pro něj dojedou, přesvědčí ho a přivezou nám ho, že budeme jenom rádi. Nakonec se žádné drama neděje. Bezdomovec zůstává pod mostem a pracovníci televize odjíždějí do jiného města. Rekapitulace: Nerozmazlujte bezdomovce (pak se k nám do města stahují i bezdomovci z Pardubic a okolních obcí, neboť tady mají žně), volejte zdarma Městskou policii (tel. 156), nebo přímo mně , Radka Pochobradská, odd. prevence kriminality Chrudim Šance pro Tebe rozjíždí on-line poradnu pro rodiče dospívajících Přednáška Adély Vackové na téma Finanční gramotnost pro seniory ač jsem v penzi, nenechám se napálit ve hodin ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici Ochutnávka jídel ve hodin v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici Seznamte se, prosím v hodin v Měšťanské restauraci Kavárničky ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského, ve hodin v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů. Chrudimská univerzita třetího věku Výuka anglického jazyka přednášející paní Nezisková organizace Šance pro Tebe z Chrudimi spustila internetovou poradnu pro rodiče dospívajících dětí. Poradnu naleznete na internetových stránkách Šance pro Tebe na www. sance.chrudim.cz. Poradna je součástí projektu Poznej svého teenagera, který je podpořen grantem města Chrudim v programu Zdravé město a místní Agenda 21. Naše poradna je zaměřena na problematiku vztahů s dospívajícími, popisuje hlavní poslání poradny Milan Štorek, ředitel Šance pro Tebe. Dotazy mohou být zadávány zcela anonymně a do tří pracovních dnů na ně rodiče dostanou odpovědi, doplňuje Milan Štorek. Dotazům a problémům rodičů s dětmi se věnují Mgr. Petr Pražák a Mgr. Michal Zahradník. Oba mají dlouholeté zkušenosti v práci s dospívajícími a mladými dospělými. Petr Pražák je psycholog a vedoucí Střediska výchovné péče Archa v Chrudimi. Pracuje s dětmi a jejich rodiči v oblasti poradenství a psychoterapie. Věnuje se vztahům mezi žáky, diagnostice a terapii poruch těchto vztahů, ale i jevům jako je šikana apod. Michal Zahradník se věnuje kontaktní práci orientované především na děti, mládež a mladé dospělé. Lektoruje a vede odborné semináře a vzdělávací programy. Kontakty na internetovou poradnu Odkaz na internetovou poradnu: kontaktní Pokud však mají rodiče nebo jiní opatrovníci dospívajících zájem o osobní konzultaci, mohou se obrátit na Martinu Šťastnou ze Šance pro Tebe na telefonu nebo na ové adrese a objednat se. Martina Šťastná, Šance pro Tebe Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na listopad Eliška Machačová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina 5. a v 9.00 hodin druhá skupina 6. a v 9.00 hodin třetí skupina 7. a v 9.00 hodin čtvrtá skupina (začátečníci) 1., 8. a v 9.00 hodin Počítač a jeho význam vedený panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi první skupina 6. a v hodin druhá skupina 7. a v hodin Arteterapie přednáší paní Ing. Eva Mašínová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina druhá skupina 2., 16. a v 9.00 hodin 9. a v 9.00 hodin Mgr. Hana Pilná, ředitelka CSSP Chrudim 4

5 2. listopadu 1947 uspořádal MNV v Chrudimi a společnost Krematorium slavnost otevření urnového háje spojenou s odhalením památníku legionářům a účastníkům 2. protifašistického odboje. 5. listopadu 1997 zemřela v Rakovníku rodačka z Řestok spisovatelka Helena Šmahelová (od roku 1993 byla čestnou občankou Chrudimi). 6. listopadu 1997 byla v chrudimském okresním muzeu slavnostně zpřístupněna expozice plakátů Alfonse Muchy. 7. listopadu 1897 se v blízkosti hřbitova U Kříže konalo slavnostní otevření hřbitova samostatného sboru Československé církve evangelické. 7. listopadu 1932 byly v Chrudimi poprvé pořádány koňské trhy na novém místě v blízkosti hospodářské školy při silnici do Třibřich. 8. listopadu 1902 uspořádal dámský odbor Ústřední matice školské v chrudimské sokolovně přednášku cestovatele Josefa Kořenského o Austrálii a Sibiři. 11. listopadu 1987 byla na budově Střední zemědělské technické školy v Chrudimi odhalena pamětní deska spisovateli Petru Jilemnickému (v letech studoval na zdejší Královské české zemské střední hospodářské škole). 16. listopadu 1907 zemřel v Přelouči ve věku 31 let profesor chrudimského gymnázia v letech , autor statě Stará Chrudim Výročí měsíce ve 3. díle sborníku Chrudimsko a Nasavrcko, PhDr. Eugen Muška. Karel Židek 17. listopadu 1912 se v Hrochově Týnci narodil hudebník, hudební skladatel, ředitel kůru a sbormistr Karel Židek (zemřel v Chrudimi, kde působil od roku 1937). 21. listopadu 1912 byl opět starostou města Chrudimě zvolen JUDr. František Wagner (1. obecním starším a náměstkem starosty se stal JUDr. Karel Pippich). 21. listopadu 1937 byl v Lublani před technickou fakultou odhalen pomník vynálezci lodního šroubu, chrudimskému rodákovi Josefu Resslovi. 23. listopadu 1857 se v Dražkovicích narodil vysokoškolský pedagog a odborný spisovatel prof. MUDr. Gustav Kabrhel (v Chrudimi maturoval v roce 1877 na gymnáziu a žil zde na odpočinku až do své smrti ). 29. listopadu 1907 nemohl přednášet v Chrudimi O kulturních poměrech a snahách na Slovensku velký vlastenec a trpitel P. Andrej Hlinka (musel nastoupit trest vězení v Szegedině). 29. listopadu 1912 při požáru v chrudimské elektrárně zahynul 17letý praktikant Jaroslav Zahrádka (pro poškození celého strojového zařízení zůstalo město řadu týdnů bez elektrického osvětlení). Protože byl v restauracích i přes zákaz podáván cukr ke kávě, čaji a pokrmům (hosté nepoužívali vlastní, z domu přinesený cukr), varoval v listopadu 1917 Úřad pro lidovou výživu, že majitelé podniků, pokud se dopustí takovýchto přestupků, budou bezohledně přísně potrestáni. V listopadu 1927 rozhodl rozpočtový výbor parlamentu, že s přístavbou Krajského soudu v Chrudimi, na kterou byla ze státního rozpočtu vložena částka Kč, se může začít v roce Pavel Kobetič Plakáty A. Muchy 10 let vystaveny v Chrudimi Jak bylo zmíněno v minulém příspěvku, bylo jen otázkou času, kdy cestovatelské období chrudimské sbírky plakátů A. Muchy v 80. letech a na počátku 90. let minulého století skončí a plakáty budou trvale vystaveny v Chrudimi. Vzhledem k prostorovým problémům muzea byla určitou dobu zvažována možnost vystavit část plakátů dlouhodobě v nové místní galerii, nakonec však k dohodě v této věci nedošlo a Okresní Vztah Alfonse Muchy a jeho díla k Chrudimi (6) muzeum v Chrudimi začalo připravovat vlastní expozici. Její realizaci oddálila generální rekonstrukce hlavní muzejní budovy č. p. 86/ IV v letech Dne 6. listopadu 1997 však byla jako první v nově zrekonstruované muzejní budově slavnostně zpřístupněna právě expozice Alfons Mucha plakáty. Realizovala ji pardubická firma DAP arts spol. s r. o. podle architektonického návrhu Akad. Ing. Arch. Petra Davida, autorsky se na ní podíleli i Ing. Milena Burdychová a autor těchto řádků. Slavnostní vernisáže se zúčastnil mj. zástupce ministerstva kultury RNDr. Jiří Žalman a zástupce zřizovatele MUDr. Ladislav Pecháček. Kromě všech nově zrestaurovaných Muchových plakátů, kalendářů a dekorativních panó ze sbírek muzea zde byly prezentovány i doklady a fotografie (část z nich zapůjčila rodina A. Muchy) informující o této plakátové sbírce a souvislostech A. Muchy s naším městem. I v době, která především v Praze poskytla zájemcům o Muchovo dílo mnoho nových atraktivních příležitostí, dokázala expozice A. Mucha plakáty přivést do Chrudimi vysoký počet návštěvníků (dle údajů Regionálního muzea v Chrudimi ji za deset let existence zhlédlo téměř 85 tisíc příchozích). Přestože bylo dbáno na co největší ochranu vystavených plakátů, byla nakonec expozice především z obavy, aby nedošlo k jejich poškození, po deseti letech ukončena tzv. podvečerním soirée aneb Rozloučením s Muchou. Pavel Kobetič Přehled přednášek k expozici Alfons Mucha Plakáty (podzim 2012) Připomínáme, že v listopadu se konají ještě dvě přednášky na téma Alfonse Muchy Petr Štembera (UPM Praha): Divadelní plakáty Alfonse Muchy a Sarah Bernhardtová PhDr. M. Sylvestrová (MG Brno): Slovanská epopej a slovanské motivy v Muchově díle Přednášky začínají vždy v 17 hodin v budově Regionálního muzea v Chrudimi, Široká ul. č. p. 86. redakce 5

6 Na minutu s Annou Lavickou Když se řekne podzim, jaká slova Vás k tomu napadají? Spadané listí, mlhavé ráno, chladno a déšť, nevlídno, předzvěst zimy...? A co slůvko vděčnost? Dáváme si je s podzimem dohromady? Protože je škoda, když ne. Na podzim totiž máme být za co vděčni. I za to spadané listí a mlhavá rána, jež mají své kouzlo, i za ten déšť a chlad, jenž příroda potřebuje, ale hlavně za spoustu plodů z polí, lesů a zahrad, za jejich chutě, vůně barvy a tvary, za všechny ty dobré dary, z nichž se smíme těšit a užívat je. Představte si takový košík plný krásných čerstvých hub. Nasbírali jsme si je, to je pravda, ale nijak jsme se o to, že vyrostly, nezasloužili. Je to prostě dar. A podobně je tomu s životem. Nezasloužili jsme se o to, že tady jsme, život je dar. A k daru patří vděčnost. To slovo možná zní dnešním uším trochu staromódně, být vděčný není považováno za něco příliš moderního, je to vnímáno spíš jako protiklad nezávislosti a soběstačnosti... Vděčnost ale není nějaká (zbožná) póza pro ty, kdo se neumějí v životě sami ohánět. Vděčnost, to je životní postoj. Souvisí nějak s děkováním. S děkováním za co? Za život, za vztahy, za práci, za obživu, za ty, kdo už tu s námi nejsou, ale náš život svou láskou obohatili. Když umíme děkovat, znamená to, že žijeme ve vztahu s Někým, od koho mnohé přijímáme a komu na nás záleží. Jistěže nikdo z nás neví, co nás v životě ještě čeká, čemu všemu budeme muset čelit, co přinesou další dny, co komu přinese podzim života. Ale nejkrásnější na člověku je, když umí a může být věrný, statečný a vděčný. V tom spočívá kouzlo, nebo chcete-li, tajemství víry: přijímat s vděčností maličkosti i věci velké jídlo, pití, zdraví, záchranu života, třeba podařenou operací. Své blízké, přátele. Mír a klid. Skončenou hádku. Smíření. Přibývající léta i vrásky. Každý nový den. Anna Lavická, farářka evangelického sboru v Chrudimi Strašidelný dušičkový večer s Bzukem Chrudimské občanské sdružení Bzuk Vás zve na Strašidelný dušičkový večer, který se uskuteční v restauraci a penzionu U Nováků v Bítovanech v sobotu 3. listopadu 2012 od hod. Čeká Vás strašidelná zábava, tematická výzdoba, soutěž o nejstrašidelnější masku (dětskou i dospěláckou), soutěž o nejkrásněji vydlabanou dýni (dýni a dlabací pomůcky doporučeno přinést vlastní) a mnoho dalších překvapení. Večer plný zábavy zakončí strašidelná diskotéka. Akce se uskuteční za každého počasí ve velkém nekuřáckém sále restaurace. Vstup zdarma. Další informace na Petr Blažek, předseda Bzuk, o. s. Den otevřených dveří Základní škola U Stadionu zve na Den otevřených dveří, který se v letošním školní roce bude konat 1. prosince Začátek v 9.00 hod., předpokládaný konec v hod. Všichni jste srdečně zváni. Mgr. Š. Prokopová, ZŠ U Stadionu Vítání občánků Antonín Schejbal, Jan Ludvíček, Tobiáš Němec, Marek Šťastný, Lukáš Andrýsek, Šimon Ondráček, Tadeáš Vratislav Syrový, Adéla Veverková a Agáta Ozoráková. av TŠ Besta Chrudim ve finále mistrovství světa Taneční škola Besta Chrudim velmi úspěšně reprezentovala Českou republiku a své město na Mistrovství světa v jazz dance formacích dospělé věkové kategorie. Dějištěm letošního nejprestižnějšího šampionátu se stal Frankfurt nad Mohanem, v jehož sportovní hale Fraport-Arena se ve dnech října 2012 vystřídaly stovky nejlepších tanečníků z celého světa a osmnáct dívek z Chrudimi se mezi nimi dokázalo prosadit. Na základě skvělých výsledků z jarních mistrovství ČR získal nominaci nejen celý tým s formací Just a little more v choreografii Martiny Novákové, ale i soutěžní duo Klára Nováková a Monika Secká a jejich Better days. Ve startovních listinách MS se tedy Chrudim objevila vícekrát. Duo si díky dokonalé souhře, precizní technice a hudebnímu procítění vytančilo krásné 16. místo a velká formace svým strhujícím a zároveň přesným výkonem přesvědčila porotu o postupu mezi absolutní světovou špičku. O jednotlivá finále se ucházely reprezentace Německa, Kanady, Polska, Švýcarska, Itálie, Norska, Slovinska, Maďarska, Ruska, či Jižní Afriky, což skýtalo nepřeberné množství nádherných tanečních výkonů a sportovních i uměleckých zážitků. Vyhlášení našeho postupu do finále bylo ohromným překvapením Školní rok 2012/2013 jsme zahájili s dobrou náladou. Byl otevřen přípravný stupeň, který je určen dětem od 5 let s kombinovaným postižením a s autismem. Od října začalo působit Aktivační centrum, určené mládeži se speciálními vzdělávacími potřebami do 26 let. V odpoledních hodinách se klienti pod odborným dohledem dále vzdělávají (výtvarně, technicky). V ZŠ speciální probíhají tyto akce: relaxační den pro rodiče, cvičení rodičů s dětmi, masáže, terapie. Dne jste všichni srdečně zváni na Den otevřených dveří ve speciálních třídách. Dne připravujeme již tradiční Vánoční trhy. I v ZŠ praktické nás čeká plno aktivit. Žáci již mají za sebou turisticko-pobytový zájezd v Krkonoších. Zúčastnili jsme se Mistrovství ČR v přespolním běhu, Plavecké štafety měst, Speciální základní škola Chrudim a následný výkon našich dívek vyburcoval svojí obrovskou energií a kontaktním podáním i porotu k souhlasným reakcím, což se projevilo též v přidělených známkách, kdy jsme zaznamenaly umístění od čtvrtého místa. Konečný verdikt pro nás znamenal osmou příčku a obrovskou radost z výkonu i z uznání, kterého se nám dostalo, samozřejmě pociťovaného jako výzvu do budoucna. Přáli bychom všem Chrudimákům být u toho, když moderátor vyhlašoval osm nejlepších světových jazz dance formací a mezi nimi jmenoval Bestu Chrudim. Děkujeme dívkám a jejich rodičům, neboť tento výsledek je vykoupen mnoha hodinami poctivých tréninků i finanční náročností, ale ten pocit za to stojí. Členkami týmu, který ve světovém složení zatančí i na některých chrudimských či pardubických plesech nadcházející plesové sezóny jsou: Hemerková Kamila, Jägermannová Lucie, Komárková Monika, Krejčíková Saša, Malá Pavlína, Malinová Hana, Mňuková Eliška, Nešická Denisa, Nováková Klára, Nováková Kristýna, Nováková Natálie, Nuttová Iva, Pekařová Lenka, Poddaná Kristýna, Půlpánová Karolína, Secká Monika, Schmidtová Markéta, Štěpánková Hana. Aleš a Martina Novákovi, majitelé a trenéři TŠ Besta Chrudim Běhu duhové naděje, podzimního cvičení v přírodě. Naplno se rozvinula činnost zájmových kroužků. Na svá vystoupení se opět připravuje dramatický kroužek Rozmarýn. S úspěchy našich sportovců vás seznámíme v dalších příspěvcích. V rámci projektů z fondů EU používáme a vyrábíme i nadále metodické a učební materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zkušenosti předáváme nejen ostatním pedagogům, ale i rodičům žáků. Život naší školy můžete sledovat na stránkách Přejeme všem žákům, pedagogům a ostatním pracovníkům nejen naší školy pracovní pohodu a úspěšný školní rok 2012/2013. kolektiv pedagogů SpZŠ Chrudim 6

7 Vejšlapy KČT odbor Chrudim v listopadu sobota 3. listopadu Lázně Bohdaneč Stéblová, 14 km Sraz v 7.20 hod. na náraží ČD Chrudim, odjezd v 7.39 hod. Vedoucí: Josef Kožený ( ) sobota 10. listopadu Z Poličky do Borové přes Lucký vrch, 13 km Sraz v 7.40 hod. na náraží ČD Chrudim, odjezd v 7.51 hod. Vedoucí: Helena Línková ( ) středa 14. listopadu Rohozná Žumberk Bítovany, 12 km Sraz v hod. na autobusovém nádraží, odjezd v hod. Vedoucí: Jan Tesař ( ) čtvrtek 15. listopadu Kukátko posezení v restauraci Kateřina, 1. patro od 17 hod. sobota 17. listopadu Vejšlap s Trekingem podrobnosti na vývěskách Společná akce KČT Treking Chrudim sobota 24. listopadu Naučná stezka Chrastecka Srazv 7.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd v 7.51 hod. Akci vede Stanislav Kučera ( ) středa 28. listopadu Tajný výlet za plným talířem, 13 km Sraz v 8.00 hod. na nádraží ČD, odjezd v 8.14 hod. Vedoucí: Gabriela Zajícová ( ) sobota 1. prosince Úhřetice Pardubice, 11 km Sraz v hod. na nádraží ČD Chrudim město, odjezd v hod. Vedoucí: Gabriela Zajícová ( ) Rádi Vás přivítáme na našich akcích. Záleží na Vašem rozhodnutí, základní informace viz výše, podrobnosti u vedoucích a na našich nástěnkách, v Infocentru a na Jan Tesař, předseda KČT Chrudim Zima přichází Sjezdaři, běžkaři, snowboardisté, lyžařský oddíl žije a pracuje i pro Vás. Chcete- -li vědět víc, přijďte na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek v 17 hodin v budově TJ Chrudim na rohu ulic Čs. partyzánů a Radoušovy (proti Zelenině). Rádi Vás seznámíme s programem 10 zájezdů na hory a s dalšími výhodami, které členství v LO znamená. Těšíme se na Vás a na novou sezonu na sněhu. Za LO zve předseda Jaromír Voženílek. Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v listopadu 2012 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. čt ženy 2. pá spol. 3. so spol. 4. ne spol. 5. po muži 6. út ženy 7. st muži 8. čt ženy 9. pá spol. 10. so spol. 11. ne spol. 12. po muži 13. út ženy 14. st muži 15. čt ženy 16. pá spol. 17. so spol. 18. ne spol. 19. po muži 20. út ženy 21. st muži 22. čt ženy 23. pá spol. 24. so spol. 25. ne spol. 26. po muži 27. út ženy 28. st muži 29. čt ženy 30. pá spol. Změny jsou vyhrazeny. Informace Podzim v Klubu rekreačních běžců Chrudim Zářijový termín patřil 6. ročníku Monackého Cross country maratonu (42,2 km) a půlmaratonu (21,1 km). Sešlo se 16 běžců na maratonu, 29 mužů a 3 ženy na poloviční trati. Účast byla rekordní a závod byl při účasti běžce ze slovenské Žiliny mezinárodní. Maraton 1. Vladimír Fikejs Sokol Žamberk 3:27:34 2. Vlastimil Dvořáček Doudleby n. O. 3:32:35 3. Jiří Doucha Hvězda Pce 3:34:28 4. Jan Slavík Kačeři Chrudim 3:37:24 5. Zdeněk Mařáček Hradec Králové 3:38:07 Půlmaraton l. Miloš Kratochvíl Hvězda Pce 1:25:17 2. David Konůpek Turbo Chotěboř 1:27:04 3. Ján Griger Rabšt. Lhota 1:27:34 Ženy 1. Romana Pešková Říčany 1:44:52 2. Marie Šlechtová Slavia H. Králové 1:51:36 3. Hana Jelínková KRB Chrudim 2:54:21 Závod probíhal za ideálního počasí. Poděkování patří hlavnímu rozhodčímu RNDr. Janu Zajícovi, ředitelce závodu Marcele Holinkové a Městskému úřadu ve Slatiňanech za finanční zajištění. Jak jinak zakončit než slovy legendárního atleta Emila Zátopka: Kdo si chce užít, ať běží 100 m, kdo si chce něco zažít, ať běží maraton. Maraton se stává fenoménem dnešní doby, a když je umístěn v přírodním prostředí, získává na své přitažlivosti. V srpnu a září se konala 278. a 279. Malá cena Monaka. Celkově se zúčastnilo 324 běžců, z toho 56 překonalo své osobní rekordy a 51 jich se postavilo poprvé na start tohoto závodu. Tak se potvrzuje, že přitažlivost monackých tratí stále narůstá. Zveme Vás na další běžecké závody našeho klubu. V sobotu v 11 hodin se v Rabštejnské Lhotě poběží běh 2:08. Bude záležet na Vás, kolik kilometrů za tento čas v hodinách a minutách uběhnete. V neděli ve 14 hodin se běží již 280. Malá cena Monaka. Zveme Vás mezi sebe. Zkuste si zpestřit život kondičním běháním v lese, které přináší mnoho radosti a osobního potěšení. Vladimír Čumpelík, Klub rekreačních běžců Chrudim č. 11/2012 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , chrudim-city.cz. Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, Jana Stehlíková, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Jaroslav Trávníček, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 10. října

8 1 500 Kč Úvěry dohromady vám sloučí kdekdo Kč Kč Ušetříte na měsíční splátce Kč Ale jen my vám hned dáme navrch Kč. Masarykovo nám. 32, Chrudim tel.: , mob.: , Částka ve výši Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním schopnosti splácet a aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank. Celková výše sloučených úvěrů (bez poplatků za předčasné splacení úvěrů) musí přesáhnout částku Kč. Reprezentativní příklad pro PRESTO Půjčku: Chci si půjčit Kč Doba trvání úvěru je 84 měsíců Výše měsíční splátky Kč včetně poplatku za správu úvěru ve výši 150 Kč Úroková sazba (p. a.) 8,9 %. Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a aktivně využívaného účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu) Celková splatná částka Kč z toho celková výše úvěru Kč. Celková výše úvěru zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši Kč a poplatek za pojištění ve výši Kč UniCredit Bank hradí sankce za předčasné splacení sloučených úvěrů ve výši Kč Roční procentní sazba nákladů (RPSN) je 15,69 %; zahrnuje poplatek za pojištění schopnosti splácet, náklady za vedení účtu a úhradu sankčních poplatků uplatněných původními věřiteli za předčasné splacení sloučených úvěrů (sankční poplatky ve výši 5 % ze zbytkové jistiny úvěrů hradí UniCredit Bank přímo původním věřitelům a nejsou součástí celkových nákladů PRESTO Půjčky). UniCredit Bank si vyhrazuje právo poskytnout spotřebitelský úvěr při splnění podmínek daných bankou. 8818_UCB_Chrudim_inz_SPLATKOMAT_TENIS_178x130_BW_V10.indd :46 8

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝCHODNÍ ČECHY 2013 PARDUBICKÝ KRAJ

VÝCHODNÍ ČECHY 2013 PARDUBICKÝ KRAJ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VÝCHODNÍ ČECHY 2013 PARDUBICKÝ KRAJ PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ ZÁŘÍ ŘÍJEN PARDUBICE CHRUDIM ÚSTÍ N/O PŘEDHRADÍ POLIČKA HLINSKO Pro některé z nás je těžké najít cestu domů. TÝDNY PRO

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Směrnice pro zřízení a propůjčování Pamětní medaile města Lanškroun

Směrnice pro zřízení a propůjčování Pamětní medaile města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 32638/2012 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 53 2 Směrnice pro zřízení a propůjčování

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA Projekt NEHODA NENÍ Hlavní cíl projektu Ve spolupráci několika subjektů vzdělávat a předávat informace (prožitkovou a jinou formou) o prevenci úrazů u dětí v různých rolích (např. chodce, cyklisty, cestujícího,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více