MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM SPORTUJE 2012 LISTOPAD 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Československá republika nevznikla , ale (historické okénko) Dne 28. října se slaví nebo aspoň připomíná výročí vzniku samostatného československého státu, který zároveň Češi vždy považovali i za obnovu české samostatnosti v užším slova smyslu. Předtím sice existovaly Království české (bez Moravy), Markrabství moravské a Vévodství slezské, byly však od sebe ze státoprávního hlediska odděleny a neexistoval žádný společný stát zemí koruny české. Jednotlivé historické země, Čechy, Morava a Slezsko byly jen jakýmisi spolkovými zeměmi habsburského mocnářství a oba poslední rakouští císaři ani nebyli korunováni za české krále. Jednotlivé české země byly takto kladeny na roveň například Haliči, Bukovině, Salzburgu, nebo třeba hrabství Tyrolsko což bylo pro každého Čecha velmi potupné Jinak historické české země, tedy Čechy, Morava a část Slezska, kterou nezabralo Prusko po válkách na začátku vlády Marie Terezie (1741), byly součástí západní, rakouské části Rakouska- -Uherska, zvané mezi lidmi Předlitavsko tato rakouská část Rakouska-Uherska se úředně jmenovala Království a země na Říšské radě zastoupené. Slovensko a Podkarpatská Rus (připojená Ve středu 10. října 2012 se konalo slavnostní setkání starostů měst a obcí Pardubického kraje, které mají na svém území památkové rezervace a zóny. Při této příležitosti proběhlo předání šeku pro město Chrudim v hodnotě Kč za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce Ocenění převzal starosta města Chrudim Petr Řezníček Ocenění pro Chrudim k Československu až na podzim roku 1919) byly dříve součástí Uherského království. Uherskému království se rovněž říkalo Zalitavsko a jeho úřední název zněl Země svatoštěpánské koruny uherské. Občas se stává, že se v souvislosti s 28. říjnem 1918 mluví o tom, že toho dne vznikla Československá republika. Tak to ale není. Československá republika vznikla až po druhém zasedání Národního výboru československého, který se podle tzv. Švehlova klíče rozšířil o zástupce politických stran podle výsledků posledních předválečných voleb z roku 1911 na 256 členů a transformoval se takto do prozatímního Revolučního národního shromáždění. Na první schůzi Revolučního národního shromáždění dne 14. listopadu 1918 byla z trůnu sesazena habsbursko-lotrinská dynastie a československý stát se stal republikou s prezidentem v čele, kterým byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk. Zároveň byla ustavena první skutečná československá vláda s ministerským předsedou Karlem Kramářem. Takže předtím, v mezidobí , bylo Československo už sice svébytným a samostatným státem, ale jeho státní forma nebyla v tomto mezidobí ještě určena. Ať už před vyhlášením republiky tak i dlouho potom nemělo Československo zdaleka moc a suverenitu na celém svém území (zejména pokud šlo o Slovensko a Sudety přičemž Podkarpatská Rus nebyla až do poloviny r nejen fakticky, ale ani formálně součástí státu). Miroslav Tejkl, místostarosta města Chrudim z rukou radní Pardubického kraje Jany Pernicové. Návštěvou nás také poctil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. V rámci programu proběhla i prohlídka nové expozice Alfonse Muchy v Regionálním muzeu. Přítomní hosté byli seznámeni s městem a jeho památkami jak prostřednictvím prezentace, kterou přednesl starosta města, tak v rámci procházky městskou památkovou zónou. Celý program byl zakončen v Muzeu barokních soch. js Město Chrudim nositel prestižní ceny OSN Bude v listopadu Čile po Chile (přednáška) pondělí 12. listopadu hod. Městské kino Chrudim Vstupné: 60 Kč Topolský jarmark (nejen s vánoční tematikou) sobota 17. listopadu 2012 od 10 do 16 hodin náves v Topoli Slavnostní koncert Salvátoru sobota 17. listopadu 2012 v 19 hodin chrám Nanebevzetí Panny Marie Vstupné: 150 Kč Kateřinské posvícení 24. listopadu 2012 od 9 do 12 hod. Resselovo náměstí Loutkářský víkend listopadu 2012 Malá scéna Divadla Karla Pippicha Vstupné: 45/20 Kč Pozvánka na prosinec: sobota od 9 do 12 hodin Mikulášský jarmark Resselovo náměstí Rozsvícení vánočního stromu neděle v 17 hodin Resselovo náměstí Mikulášský autobus Dne v odpoledních hodinách vypraví společnost Veolia Transport Východní Čechy a. s. ve spolupráci s městem Chrudim speciální Mikulášský autobus MHD Chrudim. Hodné děti se mohou těšit na malou pozornost od Mikuláše a zlobivé postraší čert. Bližší informace a jízdní řád uveřejníme v příštím čísle Zpravodaje a během listopadu také na letáčcích uvnitř autobusů MHD Chrudim a na internetové adrese Jízdné při této akci bude zdarma. redakce Příloha: Chrudim Dnes Příští uzávěrka:

2 Za panem ředitelem Eduardem Beránkem Ve čtvrtek 11. října 2012 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 66 let dlouholetý a vážený ředitel Gymnázia Josefa Ressela pan Eduard Beránek. Jeho jméno je spojeno s chrudimským gymnáziem již od roku Stal se náročným a zároveň oblíbeným pedagogem. Jeho hodiny českého jazyka, literatury a tělesné výchovy se vyznačovaly plným nasazením, hlubokými znalostmi i velkým pochopením pro studenty a jejich slabosti. V rozhodujících okamžicích roku 1989 měl odvahu postavit se do čela učitelského sboru, měl odvahu zahájit a také dokončit vnitřní proměnu školy. Od roku 1990 pracoval v městské samosprávě jako zastupitel a po několik volebních období byl také členem rady města. Jeho sportovní duch a zejména atletická vytrvalost mu umožnily s noblesou se vypořádat s těžkostmi spojenými s postem ředitele prestižní školy. Byl vynikajícím řečníkem, jehož kultivované projevy zaujaly posluchače originálními myšlenkami. Byl inspirativní osobností, ovlivnil generace mladých lidí. Jeho výraznou osobnost si navždy uchovají ve vděčné vzpomínce bývalí i současní kolegové a studenti. ČEST JEHO PAMÁTCE! redakce Po uzávěrce: Dobrovolnické centrum v Chrudimské nemocnici, a. s. Dobrovolnické centrum při Chrudimské nemocnici, a. s. pokračuje ve své činnosti. Ve svých řadách přivítá každého, kdo ze své vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu má chuť vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí pacientů naší nemocnice. Cílem Dobrovolnického centra je zpříjemnění pobytu pacientů v době, kdy nemohou pobývat ve svém domácím prostředí. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale vhodně ji doplňuje a podporuje. Při individuálních návštěvách si může s pacienty povídat, zpívat, číst knihy či časopisy. Další možností jsou aktivity probíhající v pravidelných cyklech pro skupinu pacientů (trénování paměti, hudebně pohybové odpoledne, kroužek ručních prací...) nebo doprovod pacientů na pravidelnou bohoslužbu v budově nemocnice. Vítány jsou i jednorázové aktivity koncerty, výstavy, canisterapie, přednášky, apod. Formou dobrovolnictví může být i podpora dobrovolnického programu (materiální i finanční) či výpomoc s propagací. Podrobnější informace rádi poskytneme na níže uvedených kontaktech. Těšíme se na nové kolegy v řadách dobrovolníků. Kontakt: Mgr. Martina Vacková (tel ), Bc. Monika Kubíková (tel ), URL: Připomínáme, že se blíží termín odevzdání návrhů na cenu Osobnost města Chrudim Tato cena se uděluje jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci či pověst města, jako zvláštní projev úcty významným osobnostem i jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím poskytnutí pomoci při živelných a jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život osob, či za záchranu historických nebo kulturních hodnot města. Cena Osobnost města se uděluje v těchto oblastech: a) Kultura (výtvarné a dramatické umění, hudba, literární činnost, publicistika, památková péče ochrana kulturního dědictví) b) Sport a vzdělání (jedinečný sportovní výkon, dlouhodobá úspěšná činnost trenéra, funkcionáře, učitele, inovace výuky) c) Technicko-ekonomický rozvoj (vynález, významný podnikatelský úspěch, realizovaný záměr, projekt, hospodárnost, ochrana životního prostředí apod.) d) Filantropie (dobročinnost, úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, dobra nebo zlepšování kvality života, zdraví občanů). V každé z výše definovaných oblastí může být každoročně udělena jen jedna cena, a to jednotlivci nebo kolektivu, která má trvalou platnost a nemůže být odejmuta. Cena může být udělena jen v některých oblastech nebo nemusí být udělena vůbec. Návrhy na udělení ceny Osobnost města mohou předkládat: Po uzávěrce: Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje Ve dnech 12. a 13. října 2012 jsme ve volbách do zastupitelstev krajů zvolili nové zastupitele Pardubického kraje. Vítězem voleb v Pardubickém kraji se stala Česká strana sociálně demokratická s 21,31 % platných hlasů následována Komunistickou stranou Čech a Moravy (18,86 %) a Koalicí pro Pardubický kraj (17,74 %). Mandáty si ve pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu kraje rozdělilo celkem 6 volebních stran: Česká strana sociálně demokratická (12 mandátů), Komunistická strana Čech a Moravy (11 mandátů), Koalice pro Pardubický kraj (10 mandátů), Občanská demokratická strana (6 mandátů), Strana práv občanů Zemanovci a koalice TOP 09 a Starostové pro Pardubický kraj (obě po 3 mandátech). Ostatních 13 volebních stran nezískalo v zastupitelstvu našeho kraje žádný mandát, nebudou v něm po další čtyři roky zastoupeny. V době uzávěrky Zpravodaje není ještě známo složení budoucí vládní koalice v Pardubickém kraji. Do zastupitelstva kraje výsledek voleb z chrudimských občanů vyslal tyto zástupce: Jan Čechlovský (ODS), Jaroslav Moučka (KSČM), Petr Řezníček (Koalice pro Pardubický kraj), Miroslav Tejkl (ČSSD). Všichni uvedení krajští zastupitelé jsou zároveň zastupiteli našeho města. Volby v Chrudimi proběhly bez problémů a na tomto místě bych ráda poděkovala všem osobám, které se na jejich přípravě a realizaci podílely. Je třeba vyzdvihnout obětavou mravenčí práci členů 29 volebních komisí města, které odvedly vynikající práci. Výsledky voleb za Chrudim a její okolí byly zpracovány již v sobotu před 19. hodinou, což je při souběhu voleb s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, opravdu skvěle odvedená práce. Osobnost města Chrudim 2012 a) občané, b) členové Zastupitelstva města Chrudim, c) komise Rady města Chrudim, d) spolky a sdružení, e) jiné právnické osoby. Návrh na udělení ceny musí obsahovat: a) jméno a příjmení navrhovaného kandidáta, b) adresu, popř. , telefon navrhovaného kandidáta, c) oblast činnosti, v níž je kandidát na udělení ceny navrhován, d) zdůvodnění návrhu, profesionální dráha (podstatné informace), významné počiny pro město v navrhované oblasti (a dále např. v osvětě, publikační činnosti, propagaci, práci ve společenských organizacích města, apod.), e) souhlas navrhovaného s nominací, f) kontaktní údaje navrhovatele (adresa, , tel.) a jeho podpis. Písemné návrhy přijímá do konce tohoto roku Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim, Pardubická 67, Chrudim, tel (Ing. Jana Stehlíková) nebo (Ing. Blanka Pavlišová). Pravidla pro udílení ceny a formulář k návrhům jsou k dispozici na OŠK a rovněž jsou umístěny na resp. Pravidla Osobnost a Přihláška osobnost. Ceny Osobnost města Chrudim za rok 2012 budou slavnostně předávány v roce bp Při hodnocení voleb je na místě uvést, že voleb do zastupitelstva kraje se v Chrudimi zúčastnilo z oprávněných voličů celkem 7665 voličů, volební účast tak v Chrudimi byla srovnatelná s celostátním průměrem a činila 40,5 % oprávněných voličů. Ke dni uzávěrky Zpravodaje je znám pouze výsledek prvního kola senátních voleb. Chrudimští občané volí ve volebním obvodu č. 44 se sídlem v Chrudimi. Do druhého kola v našem volebním obvodu se ziskem 20,97 % platných hlasů postoupil nezávislý kandidát Jan Veleba a s ním zástupce České strany sociálně demokratické Tomáš Škaryd se ziskem 17,40 % platných hlasů. Volební účast ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky byla v Chrudimi o něco nižší než ve volbách do zastupitelstva kraje 40,01 % oprávněných voličů. K volebním urnám se společně příště vydáme již brzy, a to ve dnech 11. a 12. ledna Na tyto dny je vyhlášena volba prezidenta republiky, která v České republice bude probíhat poprvé. Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního, MěÚ Chrudim 2

3 V úterý 9. října přijel do Chrudimi bývalý ministr spravedlnosti Spojených států, guvernér státu Missouri a senátor John Ashcroft s manželkou Janet. V dopoledních hodinách se na radnici setkal se starostou Petrem Řezníčkem a místostarostou Janem Čechlovským, společně potom navštívili 43. výsadkový prapor a prohlédli si Muzeum barokních soch. V odpoledních hodinách si prohlédli firmu Alukov v Orli, kde byli hosty pana Jana Zitka. Nestává se tak často, aby osoba tohoto rozměru navštívila Chrudim a pochvalně se vyjádřila o městě a se slovy chvály opouštěla Muzeum barokních soch, říká P. Řezníček. Petr Řezníček a John Ashcroft Město Chrudim v listopadu 2011 realizovalo projekt opravy válečného hrobu Karla Regensdorfera, německého dělostřeleckého důstojníka, padlého 17. července 1916 na ruském bojišti. Jedná se o syna posledních majitelů zámku v Přestavlkách. Jeho tělo rodina převezla a pochovala na rodinném panství, v zámeckém parku. Vzhledem k velmi zanedbanému stavebně technickému stavu hrobu přistoupilo město Chrudim jako současný vlastník objektu zámku k opravě tohoto pietního místa tvořeného hrobem 2,5 3 m s pomníkem a sochou pololežícího vojáka. Oprava byla dokončena v závěru roku Celkové náklady na opravu činily Kč. Na úhradu byla Ministerstvem obrany ČR poskytnuta státní Během své návštěvy pan Ashcroft uvedl: Už několikrát jsme byli v České republice, ale toto je naše první návštěva mimo Prahu. Jsme velmi potěšeni, že můžeme vidět i jiné než hlavní město. My žijeme v centru Spojených států, v Missouri, a myslím, že to místo je trochu podobné vašemu regionu u nás mu říkáme koš na chléb. John Ashcroft byl jedním z účastníků Dnů USA a EU, které proběhly začátkem října na Žofíně v Praze. V pondělí 8. října jej na oficiální návštěvě přijal prezident Václav Klaus. redakce Oprava válečného hrobu z první světové války v Přestavlkách Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Vyzývá k zamyšlení se nad skutečností, že obyvatelé Evropy se nyní dožívají vyššího věku a zůstávají díky dobrému zdravotnímu stavu déle aktivní. Město Chrudim spolu s Centrem sociálních služeb a pomoci Chrudim je zapojeno do programu Město přátelské seniorům a rozhodlo se využít nabídky Národní sítě Zdravých měst ČR, které zprostředkovalo pořad Zábavně o stáří? Ale ano! Dne 14. listopadu 2012 od 18 hod. v Divadle Karla Pippicha známý moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron zpopularizují téma stárnutí ve Zdravých městech České republiky. Hlavní protagonisté během představení diskutují John Ashcroft navštívil Chrudim J. Ashcroft s manželkou Janet v doprovodu místostarosty Jana Čechlovského v Muzeu barokních soch účelová dotace na zabezpečení péče o válečné hroby ve výši Kč, což činí téměř 79 %. Částku Kč poskytlo město Chrudim ze svého rozpočtu. Na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech vede město Chrudim evidenci válečných hrobů na svém území i na území obce s rozšířenou působností. Ze zákona dále vyplývá vlastníkům hrobů povinnost zabezpečit řádnou péči o tyto hroby. Ivana Nováková, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Zábavně o stáří? Ale ano! Přesvědčí Vás Aleš Cibulka a Vladimír Hron s místními odborníky o praktických tématech, která se týkají péče o seniory, ale také zdravého a aktivního stárnutí. Představení je určeno nejen seniorům, ale i rodinným příslušníkům, kteří se věnují nebo v brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora. Návštěvníci představení mohou o přestávce napsat odborníkům otázky, které jsou následně veřejně zodpovězeny. Vladimír Hron zazpívá během večera několik písní ze svého repertoáru. Každý návštěvník akce obdrží dárek od generálního partnera projektu, kterým je společnost Hartmann Rico a. s. Mediálním partnerem je Český rozhlas, partnerem je i Nadační fond Veselý senior. Záštitu nad představením převzala Národní síť Zdravých měst ČR. Hana Kadlecová Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují V listopadu pokračujeme v blokovém čištění města. Seznam lokalit se dny provedení blokového čištění najdete na našich webových stránkách Ještě jednou žádám o pochopení a respektování dopravního značení ul. Na Ostrově ul. Na Větrníku ul. Palackého před č. p. 76, ul. Vrchlického před č. p ul. Rubešova ul. Pardubická Leguma ul. Průmyslová, zóna Západ sídliště Topolská ul. Čáslavská před č. p ul. Poděbradova, Tovární Tyršovo náměstí, ul. Svěchyňova Pomalu ale jistě přichází zimní období, které samozřejmě přináší sněhové srážky. Technické služby mají zpracovaný plán zimní údržby, který rovněž najdete na našich webových stránkách. Naším úkolem je v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací dle pořadí důležitosti tak, jak ukládá městská vyhláška. Rád bych požádal všechny řidiče, aby důsledně parkovali pouze na místech k tomu určených a nebránili tak v průjezdu technice, která zajišťuje údržbu komunikací v zimním období. Děkuji. Na závěr bych se rád omluvil našim příznivcům za dočasné nefungování útulkových fcb stránek. Pravidelně dochází k narušení těchto stránek, nicméně v říjnu bylo toto narušení tak silné, že nám trvalo trochu déle, než se tento problém podařilo vyřešit. Děkujeme za pochopení. Samozřejmě velmi srdečně děkujeme všem těm, kteří se podílejí na pomoci zvířatům v útulku. Protože se blíží zima, rádi bychom požádali o staré deky, peřiny apod. na vystýlky psích bud. Ještě jednou děkujeme. Více informací na nebo Ing. Zdeněk Kolář, ředitel TS Chrudim 2000 spol. s r. o. Nové kontejnery na textil Město Chrudim nabídne občanům od poloviny listopadu možnost separace oděvů, obuvi a textilu. Proto budou v šesti lokalitách na území města Chrudim trvale umístěny kontejnery, do kterých budou moci obyvatelé města celoročně umisťovat nepotřebný textil, oděvy a obuv. Svoz tohoto materiálu a následné další zpracování bude pro občany města i pro město samotné poskytován bezplatně. Umístění kontejnerů 1) ul. Na Rozhledně za bývalou prodejnou potravin 2) sídliště U Stadionu na parkovišti mezi domy č. p. 708 a 750 3) sídliště Na Větrníku u domu č. p ) ul. Topolská u trafostanice za bývalými potravinami 5) Dr. Jana Malíka na parkovišti u křižovatky s ul. Novoměstskou 6) Dr. Václava Peška za domem barev u ZŠ Mapa s přesným umístěním kontejnerů je umístěna na webových stránkách města Petr Kopecký, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Prodej pytlíků pro psy Vzhledem k přibývajícímu zájmu občanů o koupi igelitových pytlíků pro psy se město Chrudim rozhodlo vyhovět poptávce a nabídnout prodej pytlíků na Informačním centru města Chrudim. Jedno balení (100 ks pytlíků) je prodáváno za 10 Kč. Petr Kopecký, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje 3

4 Oslavy 20. výročí založení Farní charity Chrudim V tomto roce si připomínáme 20. výročí založení Farní charity v Chrudimi. Hlavní oslavy připadly na neděli 16. září Slavnostní den začal děkovnou bohoslužbou v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou celebroval pomocný biskup královehradecký Mons. Josef Kajnek. Našimi vzácnými hosty byli starosta města Chrudim pan Mgr. Petr Řezníček, ředitel Diecézní charity Hradec Králové RNDr. Jiří Stejskal a všichni současní i bývalí pracovníci charity Chrudim. Na závěr mše svaté poděkovala ředitelka Farní charity Chrudim minulým i současným pracovníkům charity za jejich obětavou práci. Po mši se pracovníci charity a jejich hosté sešli ve farním sále, kde ředitel diecézní charity pronesl slavnostní přípitek a starosta města ve svém projevu ocenil práci charity, která je významná pro město i region. Po krátkém občerstvení jsme pokračovali v programu návštěvou Muzea barokních soch. Slavnostní pocit v nás přetrvává dodnes, prožili jsme krásné společenství, radost ze vzájemného setkání. To vše nám bude posilou do naší další práce. Dana Zelená, ředitelka Farní charity Chrudim Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého 418, , Chrudim, tel., fax , e mail: chrudim.cz, chrudim.cz Akce v listopadu 2012 DDM v listopadu OK plavání ZŠ a SŠ Chrudim Setkání dětí LT Sokolka Krajský přebor plavání 9 let a mladší, Česká Třebová Krajský přebor plavání let, Náchod OK šachy ZŠ Chrudim Keramická dílna pro ZŠ Orel Krajský přebor plavání 12 let a starší, Svitavy Keramické podvečery pro rodiče s dětmi, studenty a seniory vždy v pondělí od do hod. (informace V. Pilařová, tel , Připravujeme pro veřejnost v prosinci: Vánoční dílny v DDM (od 9.00 do hod.) Vánoční výstava v DDM (od 8.00 do hod.) Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudim Bude zima, bude mráz a co bezdomovci? Přichází období, kdy se většina veřejnosti začne zabývat lidmi, které vídává celoročně posedávat či polehávat na lavičkách na různých místech města. V době mrazů mi denně volá několik z Vás, co s těmi lidmi na ulici případně před supermarkety bude, proč s nimi něco neuděláme atd. Každý rok v podzimním období jim s pomocí Městské policie každému osobně předáváme dopis (známe je a kontaktujeme je po celý rok), ve kterém mají všechny potřebné informace, kam se schovat, kam se dostavit a na koho se obrátit, když potřebují pomoc. Přesto mají naši bezdomovci pro Vás připravenou dojemnou historku, která Vás přiměje sáhnout do peněženky a dát jim nějakou tu dvacku na přilepšenou. Pro Vaši představu převážně všichni mají důchody či dávky a k nim si s Vaší pomocí ještě vyžebrají dalších až 700 Kč za den. A to není vše. Když si na takto velké kapesné zvyknou a Vy jim pak řeknete, že už jim nic nedáte, tak utržíte mnoho neslušných slov na svou adresu či rodinu. Jsou i tací z Vás, kteří jim dáte polévku, čaj, nějaké jídlo a za tento dobrý skutek jste také počastováni různými výkřiky a vyhrožováním, pokud jim nadále nebudete zajišťovat navyklý servis. A v této fázi voláte, jaké je to strašné, jak se k Vám chovají, a chcete nápravu. Žádná bohužel neexistuje. Pokud si svého bezdomovce rozmazlíte, je to jenom Vaše zodpovědnost, jak se k Vám chovají. Pro naše sociálně slabé klienty máme připravenou noclehárnu, denní centrum, umytí zdarma a spoustu dalších možností, které by jim mohly pomoci stabilizovat jejich situaci. Nám se s nimi těžko vyjednává, když mají silnou pozici, kterou u nich vybudujete. Ve chvíli, kdy Vám vypráví, že mezi ostatní bezdomovce na noclehárnu nepůjdou, mohou jít do dalších, třeba i komerčních zařízení, která je ubytují. Také samozřejmě neexistuje lepší a horší bezdomovec, o čemž se Vás snaží přesvědčit. Budeme rádi, když nám o těchto lidech zavoláte, kde se vyskytují, kde přespávají. V rámci terénní práce je budeme opět kontaktovat a nabízet služby, které mohou využít. V praxi to vypadá tak, že z deseti oslovených lidí mají zájem o ubytování pouze dva z nich. Ostatní i přes naše naléhání stále zůstávají venku, protože mají takto nastaven svůj život, který si sami zvolili, a nechtějí ho měnit. Nejchytřejší v této době jsou vždy reportéři televizních stanic. Volají, hledají problém, chtějí drama, když natáčí téma o bezdomovcích. A mají vždy stejný dotaz, že někde je nějaký bezdomovec a jak to, že ho nemáme v noclehárně!!! Vždy redaktorce či redaktorovi řeknu, ať pro něj dojedou, přesvědčí ho a přivezou nám ho, že budeme jenom rádi. Nakonec se žádné drama neděje. Bezdomovec zůstává pod mostem a pracovníci televize odjíždějí do jiného města. Rekapitulace: Nerozmazlujte bezdomovce (pak se k nám do města stahují i bezdomovci z Pardubic a okolních obcí, neboť tady mají žně), volejte zdarma Městskou policii (tel. 156), nebo přímo mně , Radka Pochobradská, odd. prevence kriminality Chrudim Šance pro Tebe rozjíždí on-line poradnu pro rodiče dospívajících Přednáška Adély Vackové na téma Finanční gramotnost pro seniory ač jsem v penzi, nenechám se napálit ve hodin ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici Ochutnávka jídel ve hodin v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici Seznamte se, prosím v hodin v Měšťanské restauraci Kavárničky ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského, ve hodin v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů. Chrudimská univerzita třetího věku Výuka anglického jazyka přednášející paní Nezisková organizace Šance pro Tebe z Chrudimi spustila internetovou poradnu pro rodiče dospívajících dětí. Poradnu naleznete na internetových stránkách Šance pro Tebe na www. sance.chrudim.cz. Poradna je součástí projektu Poznej svého teenagera, který je podpořen grantem města Chrudim v programu Zdravé město a místní Agenda 21. Naše poradna je zaměřena na problematiku vztahů s dospívajícími, popisuje hlavní poslání poradny Milan Štorek, ředitel Šance pro Tebe. Dotazy mohou být zadávány zcela anonymně a do tří pracovních dnů na ně rodiče dostanou odpovědi, doplňuje Milan Štorek. Dotazům a problémům rodičů s dětmi se věnují Mgr. Petr Pražák a Mgr. Michal Zahradník. Oba mají dlouholeté zkušenosti v práci s dospívajícími a mladými dospělými. Petr Pražák je psycholog a vedoucí Střediska výchovné péče Archa v Chrudimi. Pracuje s dětmi a jejich rodiči v oblasti poradenství a psychoterapie. Věnuje se vztahům mezi žáky, diagnostice a terapii poruch těchto vztahů, ale i jevům jako je šikana apod. Michal Zahradník se věnuje kontaktní práci orientované především na děti, mládež a mladé dospělé. Lektoruje a vede odborné semináře a vzdělávací programy. Kontakty na internetovou poradnu Odkaz na internetovou poradnu: kontaktní Pokud však mají rodiče nebo jiní opatrovníci dospívajících zájem o osobní konzultaci, mohou se obrátit na Martinu Šťastnou ze Šance pro Tebe na telefonu nebo na ové adrese a objednat se. Martina Šťastná, Šance pro Tebe Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na listopad Eliška Machačová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina 5. a v 9.00 hodin druhá skupina 6. a v 9.00 hodin třetí skupina 7. a v 9.00 hodin čtvrtá skupina (začátečníci) 1., 8. a v 9.00 hodin Počítač a jeho význam vedený panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi první skupina 6. a v hodin druhá skupina 7. a v hodin Arteterapie přednáší paní Ing. Eva Mašínová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina druhá skupina 2., 16. a v 9.00 hodin 9. a v 9.00 hodin Mgr. Hana Pilná, ředitelka CSSP Chrudim 4

5 2. listopadu 1947 uspořádal MNV v Chrudimi a společnost Krematorium slavnost otevření urnového háje spojenou s odhalením památníku legionářům a účastníkům 2. protifašistického odboje. 5. listopadu 1997 zemřela v Rakovníku rodačka z Řestok spisovatelka Helena Šmahelová (od roku 1993 byla čestnou občankou Chrudimi). 6. listopadu 1997 byla v chrudimském okresním muzeu slavnostně zpřístupněna expozice plakátů Alfonse Muchy. 7. listopadu 1897 se v blízkosti hřbitova U Kříže konalo slavnostní otevření hřbitova samostatného sboru Československé církve evangelické. 7. listopadu 1932 byly v Chrudimi poprvé pořádány koňské trhy na novém místě v blízkosti hospodářské školy při silnici do Třibřich. 8. listopadu 1902 uspořádal dámský odbor Ústřední matice školské v chrudimské sokolovně přednášku cestovatele Josefa Kořenského o Austrálii a Sibiři. 11. listopadu 1987 byla na budově Střední zemědělské technické školy v Chrudimi odhalena pamětní deska spisovateli Petru Jilemnickému (v letech studoval na zdejší Královské české zemské střední hospodářské škole). 16. listopadu 1907 zemřel v Přelouči ve věku 31 let profesor chrudimského gymnázia v letech , autor statě Stará Chrudim Výročí měsíce ve 3. díle sborníku Chrudimsko a Nasavrcko, PhDr. Eugen Muška. Karel Židek 17. listopadu 1912 se v Hrochově Týnci narodil hudebník, hudební skladatel, ředitel kůru a sbormistr Karel Židek (zemřel v Chrudimi, kde působil od roku 1937). 21. listopadu 1912 byl opět starostou města Chrudimě zvolen JUDr. František Wagner (1. obecním starším a náměstkem starosty se stal JUDr. Karel Pippich). 21. listopadu 1937 byl v Lublani před technickou fakultou odhalen pomník vynálezci lodního šroubu, chrudimskému rodákovi Josefu Resslovi. 23. listopadu 1857 se v Dražkovicích narodil vysokoškolský pedagog a odborný spisovatel prof. MUDr. Gustav Kabrhel (v Chrudimi maturoval v roce 1877 na gymnáziu a žil zde na odpočinku až do své smrti ). 29. listopadu 1907 nemohl přednášet v Chrudimi O kulturních poměrech a snahách na Slovensku velký vlastenec a trpitel P. Andrej Hlinka (musel nastoupit trest vězení v Szegedině). 29. listopadu 1912 při požáru v chrudimské elektrárně zahynul 17letý praktikant Jaroslav Zahrádka (pro poškození celého strojového zařízení zůstalo město řadu týdnů bez elektrického osvětlení). Protože byl v restauracích i přes zákaz podáván cukr ke kávě, čaji a pokrmům (hosté nepoužívali vlastní, z domu přinesený cukr), varoval v listopadu 1917 Úřad pro lidovou výživu, že majitelé podniků, pokud se dopustí takovýchto přestupků, budou bezohledně přísně potrestáni. V listopadu 1927 rozhodl rozpočtový výbor parlamentu, že s přístavbou Krajského soudu v Chrudimi, na kterou byla ze státního rozpočtu vložena částka Kč, se může začít v roce Pavel Kobetič Plakáty A. Muchy 10 let vystaveny v Chrudimi Jak bylo zmíněno v minulém příspěvku, bylo jen otázkou času, kdy cestovatelské období chrudimské sbírky plakátů A. Muchy v 80. letech a na počátku 90. let minulého století skončí a plakáty budou trvale vystaveny v Chrudimi. Vzhledem k prostorovým problémům muzea byla určitou dobu zvažována možnost vystavit část plakátů dlouhodobě v nové místní galerii, nakonec však k dohodě v této věci nedošlo a Okresní Vztah Alfonse Muchy a jeho díla k Chrudimi (6) muzeum v Chrudimi začalo připravovat vlastní expozici. Její realizaci oddálila generální rekonstrukce hlavní muzejní budovy č. p. 86/ IV v letech Dne 6. listopadu 1997 však byla jako první v nově zrekonstruované muzejní budově slavnostně zpřístupněna právě expozice Alfons Mucha plakáty. Realizovala ji pardubická firma DAP arts spol. s r. o. podle architektonického návrhu Akad. Ing. Arch. Petra Davida, autorsky se na ní podíleli i Ing. Milena Burdychová a autor těchto řádků. Slavnostní vernisáže se zúčastnil mj. zástupce ministerstva kultury RNDr. Jiří Žalman a zástupce zřizovatele MUDr. Ladislav Pecháček. Kromě všech nově zrestaurovaných Muchových plakátů, kalendářů a dekorativních panó ze sbírek muzea zde byly prezentovány i doklady a fotografie (část z nich zapůjčila rodina A. Muchy) informující o této plakátové sbírce a souvislostech A. Muchy s naším městem. I v době, která především v Praze poskytla zájemcům o Muchovo dílo mnoho nových atraktivních příležitostí, dokázala expozice A. Mucha plakáty přivést do Chrudimi vysoký počet návštěvníků (dle údajů Regionálního muzea v Chrudimi ji za deset let existence zhlédlo téměř 85 tisíc příchozích). Přestože bylo dbáno na co největší ochranu vystavených plakátů, byla nakonec expozice především z obavy, aby nedošlo k jejich poškození, po deseti letech ukončena tzv. podvečerním soirée aneb Rozloučením s Muchou. Pavel Kobetič Přehled přednášek k expozici Alfons Mucha Plakáty (podzim 2012) Připomínáme, že v listopadu se konají ještě dvě přednášky na téma Alfonse Muchy Petr Štembera (UPM Praha): Divadelní plakáty Alfonse Muchy a Sarah Bernhardtová PhDr. M. Sylvestrová (MG Brno): Slovanská epopej a slovanské motivy v Muchově díle Přednášky začínají vždy v 17 hodin v budově Regionálního muzea v Chrudimi, Široká ul. č. p. 86. redakce 5

6 Na minutu s Annou Lavickou Když se řekne podzim, jaká slova Vás k tomu napadají? Spadané listí, mlhavé ráno, chladno a déšť, nevlídno, předzvěst zimy...? A co slůvko vděčnost? Dáváme si je s podzimem dohromady? Protože je škoda, když ne. Na podzim totiž máme být za co vděčni. I za to spadané listí a mlhavá rána, jež mají své kouzlo, i za ten déšť a chlad, jenž příroda potřebuje, ale hlavně za spoustu plodů z polí, lesů a zahrad, za jejich chutě, vůně barvy a tvary, za všechny ty dobré dary, z nichž se smíme těšit a užívat je. Představte si takový košík plný krásných čerstvých hub. Nasbírali jsme si je, to je pravda, ale nijak jsme se o to, že vyrostly, nezasloužili. Je to prostě dar. A podobně je tomu s životem. Nezasloužili jsme se o to, že tady jsme, život je dar. A k daru patří vděčnost. To slovo možná zní dnešním uším trochu staromódně, být vděčný není považováno za něco příliš moderního, je to vnímáno spíš jako protiklad nezávislosti a soběstačnosti... Vděčnost ale není nějaká (zbožná) póza pro ty, kdo se neumějí v životě sami ohánět. Vděčnost, to je životní postoj. Souvisí nějak s děkováním. S děkováním za co? Za život, za vztahy, za práci, za obživu, za ty, kdo už tu s námi nejsou, ale náš život svou láskou obohatili. Když umíme děkovat, znamená to, že žijeme ve vztahu s Někým, od koho mnohé přijímáme a komu na nás záleží. Jistěže nikdo z nás neví, co nás v životě ještě čeká, čemu všemu budeme muset čelit, co přinesou další dny, co komu přinese podzim života. Ale nejkrásnější na člověku je, když umí a může být věrný, statečný a vděčný. V tom spočívá kouzlo, nebo chcete-li, tajemství víry: přijímat s vděčností maličkosti i věci velké jídlo, pití, zdraví, záchranu života, třeba podařenou operací. Své blízké, přátele. Mír a klid. Skončenou hádku. Smíření. Přibývající léta i vrásky. Každý nový den. Anna Lavická, farářka evangelického sboru v Chrudimi Strašidelný dušičkový večer s Bzukem Chrudimské občanské sdružení Bzuk Vás zve na Strašidelný dušičkový večer, který se uskuteční v restauraci a penzionu U Nováků v Bítovanech v sobotu 3. listopadu 2012 od hod. Čeká Vás strašidelná zábava, tematická výzdoba, soutěž o nejstrašidelnější masku (dětskou i dospěláckou), soutěž o nejkrásněji vydlabanou dýni (dýni a dlabací pomůcky doporučeno přinést vlastní) a mnoho dalších překvapení. Večer plný zábavy zakončí strašidelná diskotéka. Akce se uskuteční za každého počasí ve velkém nekuřáckém sále restaurace. Vstup zdarma. Další informace na Petr Blažek, předseda Bzuk, o. s. Den otevřených dveří Základní škola U Stadionu zve na Den otevřených dveří, který se v letošním školní roce bude konat 1. prosince Začátek v 9.00 hod., předpokládaný konec v hod. Všichni jste srdečně zváni. Mgr. Š. Prokopová, ZŠ U Stadionu Vítání občánků Antonín Schejbal, Jan Ludvíček, Tobiáš Němec, Marek Šťastný, Lukáš Andrýsek, Šimon Ondráček, Tadeáš Vratislav Syrový, Adéla Veverková a Agáta Ozoráková. av TŠ Besta Chrudim ve finále mistrovství světa Taneční škola Besta Chrudim velmi úspěšně reprezentovala Českou republiku a své město na Mistrovství světa v jazz dance formacích dospělé věkové kategorie. Dějištěm letošního nejprestižnějšího šampionátu se stal Frankfurt nad Mohanem, v jehož sportovní hale Fraport-Arena se ve dnech října 2012 vystřídaly stovky nejlepších tanečníků z celého světa a osmnáct dívek z Chrudimi se mezi nimi dokázalo prosadit. Na základě skvělých výsledků z jarních mistrovství ČR získal nominaci nejen celý tým s formací Just a little more v choreografii Martiny Novákové, ale i soutěžní duo Klára Nováková a Monika Secká a jejich Better days. Ve startovních listinách MS se tedy Chrudim objevila vícekrát. Duo si díky dokonalé souhře, precizní technice a hudebnímu procítění vytančilo krásné 16. místo a velká formace svým strhujícím a zároveň přesným výkonem přesvědčila porotu o postupu mezi absolutní světovou špičku. O jednotlivá finále se ucházely reprezentace Německa, Kanady, Polska, Švýcarska, Itálie, Norska, Slovinska, Maďarska, Ruska, či Jižní Afriky, což skýtalo nepřeberné množství nádherných tanečních výkonů a sportovních i uměleckých zážitků. Vyhlášení našeho postupu do finále bylo ohromným překvapením Školní rok 2012/2013 jsme zahájili s dobrou náladou. Byl otevřen přípravný stupeň, který je určen dětem od 5 let s kombinovaným postižením a s autismem. Od října začalo působit Aktivační centrum, určené mládeži se speciálními vzdělávacími potřebami do 26 let. V odpoledních hodinách se klienti pod odborným dohledem dále vzdělávají (výtvarně, technicky). V ZŠ speciální probíhají tyto akce: relaxační den pro rodiče, cvičení rodičů s dětmi, masáže, terapie. Dne jste všichni srdečně zváni na Den otevřených dveří ve speciálních třídách. Dne připravujeme již tradiční Vánoční trhy. I v ZŠ praktické nás čeká plno aktivit. Žáci již mají za sebou turisticko-pobytový zájezd v Krkonoších. Zúčastnili jsme se Mistrovství ČR v přespolním běhu, Plavecké štafety měst, Speciální základní škola Chrudim a následný výkon našich dívek vyburcoval svojí obrovskou energií a kontaktním podáním i porotu k souhlasným reakcím, což se projevilo též v přidělených známkách, kdy jsme zaznamenaly umístění od čtvrtého místa. Konečný verdikt pro nás znamenal osmou příčku a obrovskou radost z výkonu i z uznání, kterého se nám dostalo, samozřejmě pociťovaného jako výzvu do budoucna. Přáli bychom všem Chrudimákům být u toho, když moderátor vyhlašoval osm nejlepších světových jazz dance formací a mezi nimi jmenoval Bestu Chrudim. Děkujeme dívkám a jejich rodičům, neboť tento výsledek je vykoupen mnoha hodinami poctivých tréninků i finanční náročností, ale ten pocit za to stojí. Členkami týmu, který ve světovém složení zatančí i na některých chrudimských či pardubických plesech nadcházející plesové sezóny jsou: Hemerková Kamila, Jägermannová Lucie, Komárková Monika, Krejčíková Saša, Malá Pavlína, Malinová Hana, Mňuková Eliška, Nešická Denisa, Nováková Klára, Nováková Kristýna, Nováková Natálie, Nuttová Iva, Pekařová Lenka, Poddaná Kristýna, Půlpánová Karolína, Secká Monika, Schmidtová Markéta, Štěpánková Hana. Aleš a Martina Novákovi, majitelé a trenéři TŠ Besta Chrudim Běhu duhové naděje, podzimního cvičení v přírodě. Naplno se rozvinula činnost zájmových kroužků. Na svá vystoupení se opět připravuje dramatický kroužek Rozmarýn. S úspěchy našich sportovců vás seznámíme v dalších příspěvcích. V rámci projektů z fondů EU používáme a vyrábíme i nadále metodické a učební materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zkušenosti předáváme nejen ostatním pedagogům, ale i rodičům žáků. Život naší školy můžete sledovat na stránkách Přejeme všem žákům, pedagogům a ostatním pracovníkům nejen naší školy pracovní pohodu a úspěšný školní rok 2012/2013. kolektiv pedagogů SpZŠ Chrudim 6

7 Vejšlapy KČT odbor Chrudim v listopadu sobota 3. listopadu Lázně Bohdaneč Stéblová, 14 km Sraz v 7.20 hod. na náraží ČD Chrudim, odjezd v 7.39 hod. Vedoucí: Josef Kožený ( ) sobota 10. listopadu Z Poličky do Borové přes Lucký vrch, 13 km Sraz v 7.40 hod. na náraží ČD Chrudim, odjezd v 7.51 hod. Vedoucí: Helena Línková ( ) středa 14. listopadu Rohozná Žumberk Bítovany, 12 km Sraz v hod. na autobusovém nádraží, odjezd v hod. Vedoucí: Jan Tesař ( ) čtvrtek 15. listopadu Kukátko posezení v restauraci Kateřina, 1. patro od 17 hod. sobota 17. listopadu Vejšlap s Trekingem podrobnosti na vývěskách Společná akce KČT Treking Chrudim sobota 24. listopadu Naučná stezka Chrastecka Srazv 7.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd v 7.51 hod. Akci vede Stanislav Kučera ( ) středa 28. listopadu Tajný výlet za plným talířem, 13 km Sraz v 8.00 hod. na nádraží ČD, odjezd v 8.14 hod. Vedoucí: Gabriela Zajícová ( ) sobota 1. prosince Úhřetice Pardubice, 11 km Sraz v hod. na nádraží ČD Chrudim město, odjezd v hod. Vedoucí: Gabriela Zajícová ( ) Rádi Vás přivítáme na našich akcích. Záleží na Vašem rozhodnutí, základní informace viz výše, podrobnosti u vedoucích a na našich nástěnkách, v Infocentru a na Jan Tesař, předseda KČT Chrudim Zima přichází Sjezdaři, běžkaři, snowboardisté, lyžařský oddíl žije a pracuje i pro Vás. Chcete- -li vědět víc, přijďte na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek v 17 hodin v budově TJ Chrudim na rohu ulic Čs. partyzánů a Radoušovy (proti Zelenině). Rádi Vás seznámíme s programem 10 zájezdů na hory a s dalšími výhodami, které členství v LO znamená. Těšíme se na Vás a na novou sezonu na sněhu. Za LO zve předseda Jaromír Voženílek. Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v listopadu 2012 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. čt ženy 2. pá spol. 3. so spol. 4. ne spol. 5. po muži 6. út ženy 7. st muži 8. čt ženy 9. pá spol. 10. so spol. 11. ne spol. 12. po muži 13. út ženy 14. st muži 15. čt ženy 16. pá spol. 17. so spol. 18. ne spol. 19. po muži 20. út ženy 21. st muži 22. čt ženy 23. pá spol. 24. so spol. 25. ne spol. 26. po muži 27. út ženy 28. st muži 29. čt ženy 30. pá spol. Změny jsou vyhrazeny. Informace Podzim v Klubu rekreačních běžců Chrudim Zářijový termín patřil 6. ročníku Monackého Cross country maratonu (42,2 km) a půlmaratonu (21,1 km). Sešlo se 16 běžců na maratonu, 29 mužů a 3 ženy na poloviční trati. Účast byla rekordní a závod byl při účasti běžce ze slovenské Žiliny mezinárodní. Maraton 1. Vladimír Fikejs Sokol Žamberk 3:27:34 2. Vlastimil Dvořáček Doudleby n. O. 3:32:35 3. Jiří Doucha Hvězda Pce 3:34:28 4. Jan Slavík Kačeři Chrudim 3:37:24 5. Zdeněk Mařáček Hradec Králové 3:38:07 Půlmaraton l. Miloš Kratochvíl Hvězda Pce 1:25:17 2. David Konůpek Turbo Chotěboř 1:27:04 3. Ján Griger Rabšt. Lhota 1:27:34 Ženy 1. Romana Pešková Říčany 1:44:52 2. Marie Šlechtová Slavia H. Králové 1:51:36 3. Hana Jelínková KRB Chrudim 2:54:21 Závod probíhal za ideálního počasí. Poděkování patří hlavnímu rozhodčímu RNDr. Janu Zajícovi, ředitelce závodu Marcele Holinkové a Městskému úřadu ve Slatiňanech za finanční zajištění. Jak jinak zakončit než slovy legendárního atleta Emila Zátopka: Kdo si chce užít, ať běží 100 m, kdo si chce něco zažít, ať běží maraton. Maraton se stává fenoménem dnešní doby, a když je umístěn v přírodním prostředí, získává na své přitažlivosti. V srpnu a září se konala 278. a 279. Malá cena Monaka. Celkově se zúčastnilo 324 běžců, z toho 56 překonalo své osobní rekordy a 51 jich se postavilo poprvé na start tohoto závodu. Tak se potvrzuje, že přitažlivost monackých tratí stále narůstá. Zveme Vás na další běžecké závody našeho klubu. V sobotu v 11 hodin se v Rabštejnské Lhotě poběží běh 2:08. Bude záležet na Vás, kolik kilometrů za tento čas v hodinách a minutách uběhnete. V neděli ve 14 hodin se běží již 280. Malá cena Monaka. Zveme Vás mezi sebe. Zkuste si zpestřit život kondičním běháním v lese, které přináší mnoho radosti a osobního potěšení. Vladimír Čumpelík, Klub rekreačních běžců Chrudim č. 11/2012 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , chrudim-city.cz. Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, Jana Stehlíková, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Jaroslav Trávníček, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 10. října

8 1 500 Kč Úvěry dohromady vám sloučí kdekdo Kč Kč Ušetříte na měsíční splátce Kč Ale jen my vám hned dáme navrch Kč. Masarykovo nám. 32, Chrudim tel.: , mob.: , Částka ve výši Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním schopnosti splácet a aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank. Celková výše sloučených úvěrů (bez poplatků za předčasné splacení úvěrů) musí přesáhnout částku Kč. Reprezentativní příklad pro PRESTO Půjčku: Chci si půjčit Kč Doba trvání úvěru je 84 měsíců Výše měsíční splátky Kč včetně poplatku za správu úvěru ve výši 150 Kč Úroková sazba (p. a.) 8,9 %. Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a aktivně využívaného účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu) Celková splatná částka Kč z toho celková výše úvěru Kč. Celková výše úvěru zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši Kč a poplatek za pojištění ve výši Kč UniCredit Bank hradí sankce za předčasné splacení sloučených úvěrů ve výši Kč Roční procentní sazba nákladů (RPSN) je 15,69 %; zahrnuje poplatek za pojištění schopnosti splácet, náklady za vedení účtu a úhradu sankčních poplatků uplatněných původními věřiteli za předčasné splacení sloučených úvěrů (sankční poplatky ve výši 5 % ze zbytkové jistiny úvěrů hradí UniCredit Bank přímo původním věřitelům a nejsou součástí celkových nákladů PRESTO Půjčky). UniCredit Bank si vyhrazuje právo poskytnout spotřebitelský úvěr při splnění podmínek daných bankou. 8818_UCB_Chrudim_inz_SPLATKOMAT_TENIS_178x130_BW_V10.indd :46 8

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Sportovní Gymnázium Pardubice

Sportovní Gymnázium Pardubice Sportovní Gymnázium Pardubice Sekce plavání a triatlonu Michael Phelps : Činy jsou víc než slova jak prosté. Tak pojďme jeho slova naplnit. Máte rádi sport, sportujete a chcete sportovat dál? Přijďte mezi

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Elšíková 777 92 92 16 soc. pracovnice Mgr.

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

LivCom Awards 2009. Plzeň

LivCom Awards 2009. Plzeň LivCom Awards 2009 Plzeň 1 Město, kde stojí za to žít LivCom (The International Awards for Liveable Communities) je mezinárodní soutěž, která se věnuje udržitelnému rozvoji, kvalitě života a životnímu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 Od 5. 3. je otevřeno Café Rosa kavárna 2. 3. 2015 (pondělí) 3. 3. 2015 (úterý) 13:30 14:30 Zdravá záda pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Kristýny 4. 3. 2015 (středa)

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků Označení dokumentu: S/02/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.02.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 6/1 MĚSTO TŘINEC

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více