Hlavní činnosti společnosti_. č. 1_ Účetní uzávěrka za rok č. 2_ Příloha a komentář auditora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní činnosti společnosti_. č. 1_ Účetní uzávěrka za rok 2012. č. 2_ Příloha a komentář auditora"

Transkript

1 Náměstí Míru Veselí nad Moravou IČO: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Organizace a organizační struktura 2 Hlavní činnosti společnosti_ Záležitosti kultury Kino Knihovna... Turistické centrum Veselska / Panský dvůr Zarazické centrum Doplňková činnost společnosti.. Finanční zpráva Přílohy č. 1_ Účetní uzávěrka za rok 2012 č. 2_ Příloha a komentář auditora č. 3_ Protokol o provedení fyzické inventury majetku č. 4_ Fotodokumentace

2 ORGANIZACE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA navazuje, co by nástupnická organizace Městského kulturního střediska, p.o., na činnost spojenou jak s pořádáním a zajišťováním nejrůznějších kulturních a společenských akcí, tak i se zajištěním provozu kina Morava, Městské knihovny a Kulturního domu. Vzhledem ke změně právního statutu spolu s novým způsobem spolufinancování ze strany města došlo k celé řadě změn a to nejen co se týká části personálního obsazení, ale rovněž i do ideového směřování společnosti. Nadále převládá snaha zachovat původní oblíbené programy, přičemž je kladen důraz na bohatší a pestřejší dramaturgii se značným zaměřením na mladého diváka. Zároveň se snažíme volit taková produkční řešení, aby byly nabízené programy nejpřístupnější co nejširšímu okruhu obyvatel města Veselí nad Moravou. Vedle toho vytvářet natolik zajímavou dramaturgii, jež by lákala rovněž diváky i z blízkého či vzdálenějšího okolí. Dalším naším cílem byla snaha o co nejlepší a nejefektivnější komunikace s médii a propagaci celkově. Těžko se však v kontextu města jako je Veselí nad Moravou zajišťují rozsáhlejší zpravodajské služby. Rovněž se nám podařilo spolu se zavedením nového vizuálního stylu uvést do provozu webové stránky a potažmo dále rozvinout naši aktivitu a zapojení v rámci sociálních sítí. Vedle toho zavádíme do činnosti vlastní předprodejní systém, jež zájemcům umožní zakoupit si lístek prostřednictvím mobilních telefonů, internetu apod. 2 Členové správní rady PhDr. JUDr. Petr Kolář, Ph.D. PaedDr. Milan Raška Mgr. Evelína Jochová Členové dozorčí rady Mgr. Václav Trčka Blanka Maňáková Jana Lamačová Ředitel společnosti Bc. Zaměstnanci Ing. Jana Koželová Pavel Pavlica Dis. Ivo Juřena Eva Machalová Vladislava Žajdlíková Michaela Zábelková Ludvíka Čápková Karin Ondrušová Milena Škrabalová (částečný úvazek) Milada Hadašová (částečný úvazek)

3 3

4 HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZÁLEŽITOSTI KULTURY Oblast záležitostí kultury je nejobsáhlejším celkem v činnosti vyvíjené Veselským kulturním centrum o.p.s., neboť zahrnuje stěžejní činnosti kulturních aktivit, jež jsou hlavní částí poskytovaných služeb. V této oblasti jsme nejvíce dbali na šíři a pestrost nabízených akcí. Podařilo se zachovat celou řadu tradičních programů, jako jsou například Mezinárodní folklorní festival Štěpy, jehož dramaturgii jsme se snažili více přiblížit běžnému divákovi. Z tradičních titulů jsme se například věnovali prezentaci místní kultury v rámci veřejných společenských akcí ad. Od počátku roku jsme usilovali o postupné změny v celkové dramaturgii, kdy za zmínku jistě stojí vytvoření komorního kulturního prostoru, jenž se podařil vytvořit v prostorách kina Morava, kde tak vznikl jedinečný koncert pro koncerty a akce intimního charakteru. Zároveň jsme vyvíjeli značnou snahu o oživení netradičních míst ve veřejném například v průběhu Veselského kulturního léta. Oživení se tak dočkal nejen Zámecký park, ale třeba i park Petra Bezruče, bývalé obřadní síně v kině Morava ad. V rámci nabitého letního programu měli diváci možnost shlédnout jak celou řadu filmů v letním kině, divadelní představení pro děti i dospělé, tak i poslechnout celou řadu nejrůznějších koncertů od balkánské dechovky, přes country až k taneční hudbě bigbandu. Zároveň jsme však dbali na tradiční akce, jako je Bartolomějská pouť s jarmakem či Tradiční hody s právem. Vedle toho se mohli zájemci zúčastnit celé řady dílen a workshopů (taneční, pěvecký, výtvarný, ad.). V závěru roku se poté mohli těšit z bohatého adventního programu. Výběr z uskutečněných akcí Divadelní představení pro dospělé 4 Divadlo Radka Brzobohatého - A pak už tam nezbyl ani jeden / Divadlo Mimotaurus - Hrozné příběhy / Divadlo na cucky - Jsem nebe / Divadlo Sklep - Mlýny / Divadlo P. Bezruče - Lakomec / Hroznolhotské etýdy - Koníčky / 3. a Tri Tvorivé Tvory / Divadlo DNO - Hospodin / Milostný trojúhelník / Yasmina Reza: Obraz / ND Brno: Korespondence V+W / ad.

5 Divadelní představení pro děti O medvídkovi medouškovi / Divadlo Krapet - Velryba lízinka / Pohádka z Kerkonoš / Krátké pohádky ZUŠ / Velká medvědí pohádka / A pak se to stalo... / Divadlo Já to jsem: Kolotoč pohádek / Anička a letadýlko: Království / Úžasné divadlo fyziky / ad. Školní představení (divadlo, besedy, workshopy) Beseda pro školy s Petrou Braunovou Představení pro školy - Štěpy 2012 Program pro děti v Centru pro rodinu Scénické čtení pro děti Barevné Veselí Scénické čtení pro děti ad. Tradiční, společenské a folklórní akce Tříkrálové koledování / Reprezentační ples města / Velikonoční zábava / Slovácká stuha / XXI. MDFF Štěpy / CM Slovácké variace / Tradiční hody s právem / Bartolomějská pouť s jarmakem / 25. a ad. Koncerty vážné hudby Jahodové duo / Bigband Jardy Vinklárka / Piccolo coro a Piccola orchestra / Big Bussines Band / Jiří Pazour / ad. 5

6 Okrajové hudební žánry (jazz, folk, apod.) Audiovizuální performance 1A2V1 / Owls of the Swamp (AUS) / Jablkoň / Astronautalis a Bleubird (USA) / F-Dur jazzband / Zrní / Jan Burian / Pawel Kaczmarczyk / Karel Plíhal / ad. Akce pro seniory Štěstí Květy Fialové / Přednáška a diskuze Poselství Titaniku / BIO Senior - projekce pro seniory / Promítání BIO SENIOR / Kurz trénování paměti / Zpívání s Radošovem / ad. Tvůrčí dílny a vzdělávací pořady V bublinách / Barevné hádanky / Hrátky v parku / Tvůrčí dílny v knihovně / Tvůrčí dílny / Tvůrčí dílny v parku Petra Bezruče / Tvůrčí dílny v Zarazickém centru / Marta Töpferová - latinská hudba / 27. a Vánoční dílna / Taneční hodiny / od do ad. 6

7 Přehled příjmů a výdajů VÝDAJE / celkem Kč Materiál Kč Energie Kč Služby Kč Osobní náklady Kč Ostatní náklady Kč PŘÍJMY / celkem Kč Tržby za služby a zboží Kč Dary Kč Provozní dotace Kč Granty Kč Ostatní příjmy Kč KINO MORAVA V rámci zajištění činnosti kina Morava došlo k celé řadě změn, jež se snaží také oživit samotný objekt jako takový a otevřít ho tak široké veřejnosti a umožnit variabilnější, potažmo efektivnější využití jeho prostor. Nejviditelnější změna se uskutečnila hned ve vstupní části tzv. foyer, kde došlo k otevření prostoru a umístění baru s možností jednorázových akcí nejen filmového charakteru. Dále se podařilo upravit bývalou obřadní síň proměnit v malý projekční sál, jenž nabízí možnost projekcí pro menší počet diváků s minimem vynaložených nákladů. Co se týká četnosti projekcí, tak ta zůstala zachovaná tak, jak tomu bylo doposud. Postupně se však snažíme zaujmout diváka krátkými cykly, ať již věnované určitému druhu či žánru ve filmové tvorbě, významným režisérským osobnostem apod. Nedílnou součástí programové nabídky jsou samozřejmě i tituly překračující filmové umění, jako jsou například přenosy z hudebních vystoupení, sportovní události a další. V rámci zajištění činnosti kina Morava pokračujeme v průběžném obměňování a obohacování programu prostřednictvím uvádění nejrůznějších typů akcí. Nově jsme naši programovou nabídku doplnili o pravidelné projekce dokumentárních filmů či cestopisné večery s promítáním a následnými besedami. 7

8 Výběr z uskutečněných akcí Filmové představení pro dospělé Celkový počet Průměrná návštěvnost Filmové představení pro děti Celkový počet Průměrná návštěvnost Školní filmové představení Celkový počet Průměrná návštěvnost Filmové představení ART klubu Celkový počet Průměrná návštěvnost... 8 Letní kino Celkový počet... 6 Průměrná návštěvnost... cca 180 Přehled příjmů a výdajů VÝDAJE / celkem Kč Materiál Kč Energie Kč Služby Kč Osobní náklady Kč Ostatní náklady (správní režie, ad.) Kč PŘÍJMY / celkem Kč Tržby za služby a zboží Kč Provozní dotace Kč Granty Kč Ostatní příjmy Kč 8

9 MĚSTSKÁ KNIHOVNA Činnost Městské knihovny je vždy převážně založena na základním poskytovaní výpůjčních služeb, tak aby byli čtenáři spokojení a dostávalo se jim co nejlepších služeb. Vedle toho se však snažíme nabízet i další formy edukativních činností a způsoby jiného pohledu na literaturu, než je vždy obvyklé. Viz. autorská čtení, besedy, soutěže a workshopy. Nejvíce se tato snaha projevuje v činnosti dětského čtenářského kroužku, který se již každoročně zapojuje do celé řady projektů, jako je Noc s Andersenem či Týden čtení dětem. Rovněž se však neustále snaží o aktivní zapojování čtenářů v rámci vlastních programů. Do těchto programů se daří zapojovat i oddělenou pobočku sídlišti Hutník, kde se čtenářská obec neustále rozrůstá a zájem o zápůjčky roste. Ve druhé polovině roku se například s dětmi ze čtenářského kroužku podařilo vytvořit průvodce po Veselí nad Moravou s názvem Malý turista. Výběr z uskutečněných akcí Autorské čtení s Petrou Braunovou / s Kateřinou Tučkovou / s Janem Burianem / s Táňou Klenovou-Vasilkovou / ad. Besedy, přednášky a workshopy Jarní prázdniny v knihovně / Barevné hádanky / Noc s Andersenem / Týden čtení dětem / Akce v rámci týdne knihoven / Advent v knihovně / Taštičková vánoční dílna / Stříbrné šišky / ad. 9

10 Přehled příjmů a výdajů VÝDAJE / celkem Kč Materiál Kč Energie Kč Služby Kč Osobní náklady Kč Ostatní náklady Kč PŘÍJMY / celkem Kč Tržby za služby a zboží Kč Provozní dotace Kč Granty Kč TURISTICKÉ CENTRUM VESELSKA PANSKÝ DVŮR Rekonstrukcí Panského dvora, respektive Turistického centra Veselska, získalo Veselské kulturní centrum, o.p.s. jedinečné centrum nejrůznějších společenských aktivit a místo pro vzájemné střetávání se lidí napříč generacemi a okruhy zájmů. Své místo, zde nalezli jak návštěvníci města, jež ocení hlavně turistické informační centrum, místo pro úschovu kol a celou řadu stálých expozic věnující se jednak místním tradicím a řemeslům, úspěchům slavného rodáka Josefa Zimovčáka a krásám a historii Baťova kanálu. Tak pro místní občany zde budou nové prostory Městské galerie nabízející pestrou škálu výstav, a rovněž i víceúčelový a přednáškový sál, který bude posléze využíván k nejrůznějším kulturním a společenským událostem. Výběr z uskutečněných akcí Slavnostní otevření / Vernisáž vánoční výstavy Vystoupení DFS Štěpnička Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Koncert Melody Makers Ondřeje Havelky

11 Další proběhlé akce Setkání starostů Vánoční dílny Vánoční zpívání s Radošovem ad. Přehled příjmů a výdajů VÝDAJE / celkem Kč Materiál Kč Energie Kč Služby Kč Osobní náklady Kč Ostatní náklady (správní režie, ad.) Kč PŘÍJMY / celkem Kč Provozní dotace Kč ZARAZICKÉ CENTRUM Zarazické centrum sídlí v objektu bývalé zarazické školy a jej převzalo na začátku měsíce července. Naší snahou je již od počátku vytvořit z objektu společenské a kulturní centrum nejen pro místní občany, ale rovněž pro široké okolí. V rámci těchto snah došlo a neustále dochází k úpravám vnitřních prostor objektu tak, aby mohla lépe sloužit stanovenému účelu. Změnami oproti původnímu stavu prošlo zejména přízemní podlaží budovy, kde došlo k přetvoření prostoru bývalé školní jídelny na společenskou místnost. Dále také došlo k úpravám chodbových prostor, kde je v současnosti možné shlédnout stálou expozici fotografií. Kromě pořádání příležitostných kulturních akcí se také snažíme zajistit dlouhodobé využití poskytováním nevyužitých prostor neziskovým subjektům a zájmovým sdružením, kterým objekt nabízí prostory ke zkoušení či uskutečňování nejrůznějších setkání apod. 11

12 Obsazení Zarazického centra Dlouhodobé pronájmy DFS Štěpnička Centrum pro rodinu o.s. DH Šohajé Zvukové studio Creame a elmurdo Krátkodobé pronájmy Volejbalisti Kroužek ping-pongu Jóga Fotbalisti ad. Výběr z uskutečněných akcí Vernisáž fotografií U nás v Zarazicích Hrátky v Zarazicích Přehled příjmů a výdajů VÝDAJE / celkem Kč Materiál Kč Energie Kč Služby Kč Osobní náklady Kč Ostatní náklady Kč PŘÍJMY / celkem Kč Tržby za služby a zboží Kč Provozní dotace Kč Ostatní příjmy Kč 12

13 DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Doplňkové činnosti Veselského kulturního centra, o.p.s. minimálně zasahují do celkových objemů prací nicméně je neopomenutelným zdrojem příjmů. Hlavními částmi této složky jsou jednak pronájmy prostor, jimiž společnost disponuje tj. kulturní dům a kino Morava. Další činnost, kterou společnost zajišťuje, je výlep plakátů na celkem 9 výlepových plochách rozmístěných na nejfrekventovanějších místech ve městě. Přehled příjmů a výdajů VÝDAJE / celkem Kč Materiál Kč Energie Kč Osobní náklady Kč PŘÍJMY / celkem Kč Tržby za služby a zboží Kč 13

14 FINANČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšná společnost Veselské kulturní centrum o.p.s. je registrována u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 462. V roce 2012 největší část výnosů tvořily získané finanční prostředky na činnost zajišťující pro Město Veselí nad Moravou a realizaci různých projektů a akcí dotace (Nadace život umělce), granty (Město Veselí nad Moravou). Další významnou část výnosů tvořily prostředky získané vlastní činnosti společnosti, zejména se jedná o příjmy ze vstupného. Ostatní výnosy představovaly finanční prostředky získané z doplňkových činností, jako jsou například pronájem spravovaných prostor či výlep plakátů. Největší položku nákladů za rok 2012 představovaly osobní náklady zaměstnanců společnosti. V roce 2012 měla organizace 6 zaměstnanců, 3 na plný úvazek a 3 na úvazky zkrácené. Další výraznou částkou na straně nákladů byly rovněž úhrady služeb, jenž se skládaly převážně z uměleckých honorářů za uskutečněné pořady. Dále dle získaných projektů ostatní osobní náklady dohody o provedení práce. Další část nákladů tvořily náklady na odpisy a materiál potřebný k realizaci akcí a projektů. Ostatní náklady souvisely s běžným provozem střediska autoprovoz, telefony, nákup kancelářských potřeb, aj. FONDY (v tis. Kč) Vlastní jmění Fondy 412 MAJETEK (v tis. Kč) Dlouhodobý majetek Krátkodobý majetek ZÁVAZKY (v tis. Kč) Dodavatelé 80 Z mezd 394 z toho_ výplaty 249 _ odvody 116 _ daň FÚ 29 14

15 Přehled příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč) VÝDAJE / celkem Materiál Energie Služby Osobní náklady Ostatní náklady Odpisy z dlouhodobého majetku 505 PŘÍJMY / celkem Příjmy za vlastní výkony z toho_ z hlavní činnosti _ z doplňkové činnosti 331 Dary 15 Provozní dotace Granty ODMĚNY ČLENŮ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY A ŘEDITELE SPOLEČNOSTI (v tis. Kč) CELKEM 737 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (v tis. Kč) Hlavní činnost _ náklady výnosy Vedlejší činnost _ náklady 137 výnosy 331 CELKEM 19 15

16 příloha č. 1_ Účetní uzávěrka za rok 2012

17

18

19

20

21

22

23 příloha č. 2_ Příloha a komentář auditora

24

25

26 příloha č. 3_ Protokol o provedení fyzické inventury majetku

27 příloha č. 4_ Fotodokumentace

28

29

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s.

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s. Výroční zpráva 212 Mělnické kulturní centrum o.p.s. Obsah Úvodní slovo O společnosti Poslání a cíle Základní informace Lidé ve společnosti Řídící orgány Zaměstnanci Dobrovolníci Prezentace společnosti

Více

Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5

Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5 Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3 II. Seznam společníků 3 III. Základní informace o společnosti 5 IV. Složení orgánů společnosti v roce 2006 5 V. Organizační struktura 6 VI. Zpráva o činnosti společnosti

Více

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: CENTRUM KULTURY PÍSEK o.p.s. Tylova 69, 397 01 Písek Obecně prospěšná

Více

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH 1 2 Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO.. 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI... 5 IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ.. 6 V. ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1.Úvod...3 Vážení přátelé... 3 2.Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace:... 3 3.Vymezení činnosti...4 4.Nové budovy...5

Více

Výroční zpráva 2006. Klánovice - nejlepší místo pro život

Výroční zpráva 2006. Klánovice - nejlepší místo pro život Výroční zpráva 2006 Klánovice - nejlepší místo pro život Představení Klánovické fórum, nadační fond je nadačním fondem podporujícím zejména kulturu a kulturně-společenské aktivity v Klánovicích spravuje

Více

Tomáš Urban, pověřen řízením organizace

Tomáš Urban, pověřen řízením organizace Výroční zpráva 2014 Předkládá: Zpracovali: Účetní uzávěrka: Tomáš Urban, pověřen řízením organizace Tomáš Urban Ivana Panochová Lenka Královcová Nina Kvapilová Andrea Pavlíková Lucie Nováková Soňa Oberreiterová

Více

Výroční zpráva 2009 Centrum kultury Písek o.p.s.

Výroční zpráva 2009 Centrum kultury Písek o.p.s. Výroční zpráva 2009 Centrum kultury Písek o.p.s. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: CENTRUM KULTURY PÍSEK o.p.s. Tylova 69, 397 01 Písek Obecně prospěšná společnost

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Městská knihovna Lipník nad Bečvou příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 2 1. Hlavní činnosti... 3 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 1.1.1

Více

Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem.

Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Obsah 1) Faktografické údaje 2) Poslání společnosti 3) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 4) Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care 5) Domov Sue Ryder

Více

Ostrov 2/2014. Zpracovala: Mgr. Irena Leitnerová, Mgr. Jana Múčková

Ostrov 2/2014. Zpracovala: Mgr. Irena Leitnerová, Mgr. Jana Múčková Ostrov 2/2014 Zpracovala: Mgr. Irena Leitnerová, Mgr. Jana Múčková Obsah 1 Úvod... 2 2 Služby knihovny... 2 2.1 Klasické výpůjční služby... 3 2.2 Rešeršní, informační a online služby... 3 2.3 Rezervační

Více

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010 OBSAH 1. Poslání organizace 2. Základní informace 2.1. Řídící orgány společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

DŮM KULTURY OSTROV PROGRAM NA ROK 2012

DŮM KULTURY OSTROV PROGRAM NA ROK 2012 DŮM KULTURY OSTROV PROGRAM NA ROK 2012 / PRACOVNÍ MATERIÁL / Ú V O D Cílem tohoto materiálu je předložit přehledný plán kulturních akcí v roce 2012. Tento program je výsledkem konzultací s tradičními partnery

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20 1. Základní charakteristika zařízení Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace Masarykova

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. Výroční zpráva 2013

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. Výroční zpráva 2013 A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Výroční zpráva 2013 1 O B S A H 1. Úvod: 1.1: Úvodní slovo ředitele DNM 1.2: Úvodní slovo předsedy Správní rady DNM 2. Základní údaje

Více

Závěrem jen stručně vyjádřím přání všech v Domově, ať je rok 2009 alespoň stejně úspěšný, jako ten předcházející. Klienti si to zaslouží. Tady a teď.

Závěrem jen stručně vyjádřím přání všech v Domově, ať je rok 2009 alespoň stejně úspěšný, jako ten předcházející. Klienti si to zaslouží. Tady a teď. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Obsah 1) Slovo úvodem 2) Údaje o společnosti 3) Poslání 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Domov Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti 6) Investiční aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 3 2. Hlavní úkoly... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s.

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s. Výroční zpráva Galerie města Plzně, o.p.s. 2012 Obsah: 1) Údaje o organizaci 2) Úvodní zpráva 3) Přehled výstavní činnosti v roce 2012 4) Publikační činnost - katalogy k výstavám 5) Doprovodné pořady a

Více

3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR

3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR 3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 1 MeetFactory Charakteristika prostor MeetFactory zahájila provoz v unikátní industriální budově na Smíchově

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace Chvalský zámek za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace Chvalský zámek za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace Chvalský zámek za rok 2014 1. Úvod Příspěvková organizace Chvalský zámek vznikla na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 20 ze dne 5. září 2011, usnesením

Více

Městské divadlo Děčín

Městské divadlo Děčín Městské divadlo Děčín Teplická 75, 405 02 Děčín IV ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Ředitel: MgA. Jiří Trnka Datum: 19.02.2015 Děčín Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3

Více

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti a historie 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti

Více

Výroční zpráva ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011

Výroční zpráva ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, příspěvková organizace Nerudova 294/14, 602 00 Brno I: 00101508 Výroční zpráva ZPRÁVA O INNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011 Vypracoval: Mgr. Roman Burián, ředitel

Více

Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení,

Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení, Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek Vážení, dovolujeme si představit koncepci neziskového projektu na oživení tzv. Werichovy vily, který Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových (dále jen nadace

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více