IUVENES URBI (Mladí městu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IUVENES URBI (Mladí městu)"

Transkript

1 sborník textů regionálních umělců Josef Veselý Jana Schlossarková Anna Malchárková IUVENES URBI (Mladí městu)

2 IUVENES URBI Josef Veselý Jana Schlossarková Anna Malchárková 1

3 2

4 IUVENES URBI (Mladí městu) sborník textů regionálních umělců Josef Veselý Jana Schlossarková Anna Malchárková 3

5 IUVENES URBI Texty veršů Mons. Josefa Veselého převzaty s laskavým svolením Kongregace Dcer Božské Lásky. Texty Josef Veselý (dědicové); Jana Schlossarková; Anna Malchárková Ilustrace Kateřina Špilháčková, Jan Steinwirth Fotografie Petra Kleinova Editoři: Zuzana Tichá, Jiří Brňák, Jakub Dostál, Maxmilián Závodný Vydali Členové týmu projektu IUVENES URBI Napříč krajem s mládeží pod vedením Jiřího Brňáka a Ladislava Pešty Opava,

6 PUBLIKACE VYCHÁZÍ V RÁMCI STUDENTSKÉHO MINIPROJEKTU IUVENES URBI, NAD NÍMŽ PŘEVZALI ZÁŠTITU NÁMĚSTKYNĚ HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE MGR. VĚRA PÁLKOVÁ A NÁMĚSTEK PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY MGR. DALIBOR HALÁTEK 5

7 DĚKUJEME KONGREGACI DCER BOŽSKÉ LÁSKY, PANÍ JANĚ SCHLOSSARKOVÉ A PANÍ ANNĚ MALCHÁRKOVÉ ZA SVOLENÍ K BEZPLATNÉMU UŽITÍ TEXTŮ A DÁLE KATEŘINĚ ŠPILHÁČKOVÉ, PETŘE KLEINOVÉ A JANU STEINWIRTHOVI ZA LASKAVÉ SVOLENÍ K UŽITÍ OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ. ČLENOVÉ TÝMU PROJEKTU IUVENES URBI 6

8 Vážení čtenáři, držíte v rukou ojedinělou publikaci, která vznikla v rámci realizace mládežnického miniprojektu IUVENES URBI (Mladí městu), na který byl poskytnut grant z projektu realizovaného Moravskoslezským krajem. Projekt Napříč krajem s mládeží je financován z prostředků Moravskoslezského kraje a Evropské unie programu Mládež v akci. Cílem projektu bylo zapojit mladé lidí do dění ve svém okolí a vést je k aktivnímu občanství prostřednictvím realizace miniprojektu zaměřeného na návštěvy seniorů v domovech pro seniory a na organizaci kulturní akce pro seniory v opavském kině Mír. Tato knížečka je tedy určena převážně seniorům, které mají potěšit či povzbudit texty regionálních umělců. Věříme, že tomu tak skutečně bude. 7 Jiří Brňák

9 Z veršů Mons. Josefa Veselého Josef Veselý byl katolickým knězem, básníkem a politickým vězněm komunistického režimu. Narodil se ve Zlámance u Kroměříže. Ve vězení byl tajně vysvěcen na kněze, jako kněz mohl veřejně působit od roku Od roku 1987 byl opavským děkanem. V roce 2005 odešel na odpočinek k sestrám Kongregace Dcer Božské Lásky v Opavě, kde působil až do své smrti

10 TAJEMSTVÍ SPOJENÝCH SRDCÍ Aby se tak lidská srdce dovedla vždy k sobě přiblížit Aby se více přelévalo čisté víno z jednoho srdce do druhého Aby stále teklo proudem Aby byl někdo kdo uvede do činnosti tento proud Aby vždy byla srdce ochotná dávat ze své plnosti Aby byla srdce tak plná že by z nich neubylo ani po smrti 9

11 SESTŘIČKA SMRT I když se všechna srdce na poplach rozhoupala že pomalu se blíží Jitřní paní a bílé pláště bez ustání se pohybovaly sem a tam všechny zbraně jehel a naslouchátek byly v pohotovosti Jitřní paní sestřička smrt pomalu postupovala přes neprostupnou zeď lidského nechtění blíž a blíž a z očí vysávala paprsky vidění snad přece i slepým nebe dá nový zrak 10

12 a přítomností svou zlehounka pohladila tvář tak zpovzdálí jako by s prosbou za prominutí že právě ona udělá poslední steh na nový svatební šat že právě ona vtiskne signaturu do celoživotního autoportrétu a jako v sebeobraně každý si na ni ukazuje ty jedna zlodějko chtěla by vykřiknout že není víc než služebnicí Pána života 11

13 NA STEJNÉ LODI Je dobré odložit všechny tituly už v podpalubí pokorně přijmout stejnokroj poznamenaných Kapitánovi svěřit bezvýhradně svou plavbu 12

14 na vlnách nejistot Mít stále připraveny bezpečné kotvy naděje Za noci nepřehlédnout výstražné světlo majáku Přát dobro všem a přání v srdci ukrytá zalévat rosou milosti. 13

15 PROSBA K MARII Stůj při nás Matko neposkvrněná když proseb našich tichá ozvěna na srdce tvoje často zaťuká když bolest tíživá a bezruká k tobě se zvedá s důvěrou Ó Matko zpívající Magnificat ať všichni němí hluší s tebou si mohou celou duší radostně jednou zazpívat tu píseň k Beránkově oslavě Ať každé srdce smutkem bolavé a všechno odsouzené k nebytí jak rosa na květu se láskou zatřpytí Ó Matko Slova věčného ať všichni slabí opouštění okřejí sílou hřejivého slova 14

16 ať poušť se na oázy změní vanutím ducha Ježíšova 15

17 K SVATÉMU JOSEFU A v pokušení o útěk pod tíhou ochranného doprovodu té která čekala tak bezmocně a přece odevzdaně opřena jenom o nebe jsi zvítězil a šel a věrně vytrval Tak jako tenkráte i dnes jdeš krajem našich srdcí stejně se chvějících o jeho život i kolem nás Tak jako tenkráte i dnes ty s námi věrně pojď ať šťastně projdeme též Nazaretem našich dnů 16

18 a v dílně tvé se přiučíme do tvarů krásnějších podobu naši přitesat a nepoznáni v jeho stínu věrně jít dál a s tebou milovat Josefe spravedlivý POVZBUZENÍ SV. FRANTIŠKA A zas se stmívá třeba jít po špičkách kroky tvé rozechvělé sledují hvězdy okem nepříznivým I v noci temné slunko stále svítí Nesmíš se bát naslouchat 17

19 úderům srdce vlastního a jestli zem se otřásá to jenom vítr zametač uklízí rozvaliny lidských nedomovů Je slyšet pláč opuštěných slzami hořkne víno poraněných nesmíš se bát srdce jim otvírat a bez hole a bez mošny utíkat s radostí s pohárem k žíznivému a hladovým dát chléb i kdyby stěny zakleté tisíckrát na Tebe volaly Stůj 18

20 Kde klíčí strach tam láska ještě nedozrála v plný plod SLUŽEBNÍCI SLOVA JSOU A je jich jen poskrovnu co znají tíhu slov a jejich barvu ozvěnu i vůni bolestnou cestu zrození i sladkost dozrávání Ta bdělost bez konce na poušti pokušení tajemné očekávání až půjde okolo 19

21 jediné a pravé chybějící slovo do mozaiky tajemné naslouchání zda naplno zní jak tenkrát v srdci při svém narození JSOU a je jich jen poskrovnu A proto prosíme Otče aby tu byli stále mezi námi příbuzní Slova Tvého vtěleného 20

22 SETKÁNÍ I srdcem stisknout ruku úsměvem pohladit tvář Projít se po mostě důvěry a vykoupat se v řece vzpomínek Upřímným slovem vyplavit z duše tíživé usazeniny smutku a naplno otevřít vnitřní komůrky pro hosty nejvzácnější pro pokoj a pro radost Obdarovat se jistotou že pouto přátelství nikdy se nepřetrhne a na památku do srdce vtisknout 21

23 pravou vnitřní tvář tak často před světem zatajovanou 22

24 Z veršů Jany Schlossarkové Jana Schlossarková se narodila v Hlučíně v roce 1941, vystudovala opavskou Střední zdravotnickou školu, obor dětských sester. Začala psát z důvodu snahy o zachycení hlučínského nářečí zároveň s příběhy, které slýchávala od dětství. Píše převážně po našemu, ve svých knihách zachycuje humorné historky obyvatel Hlučínska ze starých časů i ze současnosti. 23

25 TICHÁ RADOST Přichází v podvečerní chvíli, když slunce k západu se chýlí a v míru pohasíná den. Vše utichá a v srdci zní Mozartův Klid večerní. Pane, jak moudře vládneš všem! Když ráno růžím rosu dává a z červánku den nový vstává, zapomenut je noční sen. Griegovo Jitro rozeznívá strunu, jež Tobě chválu zpívá, díky za tento nový den! 24

26 ZLATÁ BRÁNA Každé léto časně zrána otevře se zlatá brána z Chuchelné na Bolatice. Jako když si děti hrají, lípy bránu udělají z větví jako tanečnice. Píseň včel a vůně medu, vypovědět nedovedu, jak je tu krásný světa kout. Zelená klenba velebná pozvedne duši ode dna, jak drobnou rybku říční proud. 25

27 Těším se, až v červnu zrána otevře se zlatá brána z Chuchelné na Bolatice. 26

28 OPAVICE Vysoko v horách vytryskl pramen. Po svahu skotačil volností zmámen. Vyhnul se skalám i kapradině, kaskádou zmizel v úžlabině. Přibíral déšť a jarní tání, nápěvy potůčků z lesů a strání. Bystřinu s písní hravé něhy vítají v dolině travnaté břehy. 27

29 Zklidněna plyne dál po krajině, od Hradce spěchá k ní přítelkyně. S noblesou střídá se zelená s modrou, dokud se nespojí s černou Odrou. 28

30 29

31 DĚŤÁTKO Člověk po celá staletí neubrání se dojetí nad zázrakem zrození. Nad uzlíčkem spředeným z lásky, nad hlavičkou s jemnými vlásky tak lákající k hlazení. Najednou je tu mezi námi, leží v náručí šťastné mámy, dítě, poklad jediný. Kéž na všechna děťátka čeká mámina náruč, teplá, měkká a láska celé rodiny. 30

32 31

33 DOMOV Domov je líbezné ráno, jež nahlíží do pokoje, pár očí, kterým přáno nahlédnout v nitro moje. Domov jsou misky po mamince, s nimi se vracím do dětství, domov je vzácná stará mince z pokladnice přátelství. Domov je kniha vzpomínek, jež léty v poklad mění se. Domov je jako dobrý chléb, jenž nikdy nepřejí se. 32

34 CHYTRY VNUK Děvucha se raz do gruntovaňa dala, ja vařila obid a vnuka vachovala, zbytkoval a piščel, chvilku něposeděl, jak a čim ho zabavič, člověk už něvěděl. Tak sem začla čitač milemu vnukovi tu pohadku o krepli, no, o kobližkovi, Seděl, oči navrch hlavy a čicho posluchal. A ta liška přišla z lesa? nakoněc se optal. Za čepla sem synkovi poučeni dala: Vidiš, něbyl hodny, liška ho zežrala. To vyjdě na jedno, pravěl ten něpošeda, bo kdyby byl hodny, tak ho zežral děda. 33

35 JAK SE KDYŠIK TRHALY ZUBY Maryku bolel zub, tři dni něspala, vzala kus špeku a šla do kovala: Huba mi opuchla, ach, to je děň. Koval se podival: Zub muši ven! V kuzni na ryčlu včisnul Maryku, a učeň šahnul hned po hřebiku. Majster jak jedno obrvi zdvihnul, učeň Maryku zezadku žignul. Škublo s ňu, majster zabral kliščama, a už ji držel zub před očama. Ten měl kořeně až do zadnice, stuka Maryka, rovna leknice. Jak mě tam žiglo, furt ešče čuju. Zub už něboli, moc vam děkuju. 34

36 NA PADESATCE Elza sušedky na kafej pozvala. Ukaž nam, co ši od chlopa dostala! Poče se podivač! A my lečely, z okna sme zelene Audi viděly. Ty ši od chlopa auto dostala? Ale pěruna se jak hlupa smiala: Kaj tež auto, či šče střelene? Dva fěrtuchy, genau tak zelene! KOŘENI Berta se dobře vydala až do Ameriky, cele roky pošilala rodině baliky. 35

37 Raz s hadrami, raz zaš s idlem, všecko se hodilo, choč baj kakau voněl mydlem, moc radošči bylo. Zaš se všeci radovali, paket došč veliky přišel, jak ho něčekali, tovar rozmanity. Klajdy, butky, maso z ovce, šunka, čokolada, kořeni v zlatej plechovce najvětši parada. Pošťak měšic pismo vožil, potem im ho dal, učitel ho rad přeložil, Thomas englicky psal: 36

38 Berty něni, něž umřela, tuž svěřila se mi, že by odpočivač chčela doma v rodnej zemi. Balikem sem slovu dostal, Bertu spominajče, v zlatej urně sem ju poslal, do země ju dajče. To kořeni! všeci zbledli, my su kanibali! V polivce my Bertu zedli. Stryk Alois řihali. Žadnemu o tym němluvče, pane učiteli, aby my tu na dědině meškač vydrželi. 37

39 Z prozaické tvorby Anny Malchárkové Anna Malchárková se narodila v Dolním Benešově, kde žije dodnes. Má středoškolské vzdělání, je vdaná, má dvě děti. Pracovala na poště v Opavě, dále pak na technickém úseku strojírenského podniku v Ostravě. Zájem o literární tvorbu a místní kulturu v ní probudil folklor a první prozaické práce jsou jím inspirované. Ve svých dalších literárních dílech se cíleně soustředí na složitou historii Hlučínska a život jeho obyvatel. Témata čerpá ze vzpomínek starších generací, v nichž hledá náměty a staví své literární příběhy. Chování svých postav nemá potřebu omlouvat či odsuzovat, píše o nich tak, jak žili. 38

40 RODINA JE ZÁKLAD Rodiče měli z malé dcerky radost. Narození dítěte v jejich docela pozdním věku máma sváděla na obzvlášť vydařené jaro a přitom se tvářila, jako by u toho táta vůbec nebyl. Ten mlčel, ale nad miminkem se usmíval a sám sobě si pochvaloval, jaký majsterštych se mu podařil. Za tak vydařený kousek se odměnil sám. Koupil si fotoaparát, aby svému malému zázraku založil album fotek. Sestra Tereza Minu přijala s láskou, poněvadž měla od přírody vyvinutý mateřský cit a byla přesvědčena, že je to dárek od Ježíška. Starší bratr Pepa, který už na Ježíška a čápa přestal věřit, cítil opovržení a za rodiče se styděl. Pohlédl na svou krabatou, červenou sestru a prohlásil, že je škaredá. Rodiče důrazně upozornil, 39

41 že když bude v noci řvát, utopí ji v močůvce. A to by asi velký problém nebyl, poněvadž kadibudka na dvorku měla dost plnou a velkou díru přikrytou jen deskami. Vyjádřil se, že o takového benjamína nestál, a svou malou řvoucí sestru ze vzteku překřtil na Minu. Jméno se ujalo a časem na své křestní jméno Marie vůbec neslyšela. Všichni pochopili, že nemá jméno ani po kočce Mince, ani po vojenské munici, ale po Benjaminovi, nejmladším synovi otce Abrahama. Jedině teta, ta pořád nechápala: Jakže se to děcko menuje? ptala se pořád dokola. Mina, tante, Mina, škodolibě opakoval Pepa Mina? Rodiče pozbyli rozumu. Miny byly ve vojnu na polu a oni daju děcku takove meno. Kdo to jakživ slyšel? nechápavě kroutila hlavou. 40

42 Nakonec ji Pepa vyvedl z bludu a vysvětlil, že to je přezvisko z Benjamina a ona má mezery ve vzdělání. Tante, ty jsi v naboženstvi beztak spala! Něznaš Stary zákon? Pepa byl za chytrolína, ale i on si zapamatoval jen pasáž o plození dětí v pozdním věku otce a ta se mu ve zlosti vybavila. Ale teta stále nechápala podstatu jména a začala pátrat. Vytáhla kalendář a listovala. Žádného svatého Minu nenašla, i když prošla jméno po jménu dvakrát sem i tam. Starala se, že dítě nemá tím pádem svatého patrona a ochránce. Nařkla rodiče z nezodpovědnosti, když takovému neviňátku odepřeli svatého jmenovce, a rozhodla se chybu rodičů napravit. Po dlouhém vnitřním boji s lakotou otevřela skříň. Vysypalo se pár kuliček naftalínu, vypadlo jedno 41

43 vyvětralé mýdlo s jelenem, až konečně pod kloboukem ve tvaru nočníku našla malého otlučeného porcelánového andělíčka. Pocházel z dávných časů, neboť měl ubitý nos a dříve třpytivé zlaté perutě pozbyly lesku zlata. Přece jen to byla vzácnost, neboť mezi srpy a kladivy se takový andělíček nevyskytoval a ani by tam ideologicky nezapadl. Jako velkou vzácnost ho darovala malé Mině, aby ji ochraňoval on, když má tak bezbožné rodiče. To teho, moc se něpředala, lakomčica, utrousila máma, když andělíčka stavěla na poličku pod asparágus. Teta Malka coby svobodná stará panna bydlela v domě po svých rodičích. Z celé rozvětvené rodiny zůstala jen ona a táta, její synovec. Na svůj věk vypadala zachovale, protože prý kota za ocas něpotahla, jak její 42

44 vzhled hodnotila máma, která se točila okolo dětí a rodiny a na sebe neměla čas. Malka byla kdysi za dámu, pracovala ve státních službách a to bylo něco. Zůstala ale sama a všem tvrdila, že se neprovdala jen proto, že jí ženich umřel. To velmi zdůrazňovala, aby si náhodou někdo nemyslel, že o ni nebyl zájem. Jako důkaz pravdy měla v šuplíku jeho fotku, ale jen půlku. Ta druhá polovina byla utržena tak šikovně, že tam zbyla jen něčí malá ruka. Ale máma se nedala obelstít. Když ji teta zase jednou vytočila do obrátek ventilátoru, probudily se v ní detektivní schopnosti. Někde vypátrala starý drb a tím odkryla pravdu o jejím staropanenství. Zlate oči, co to viděly, stara panna, to tak, natáhla si dolní víčko oka, aby tím zvýraznila význam přirovnání, a pokračovala: S takovu 43

45 staru baju može balamudit tak akorát děcka. Chodila se ženatym a ten se na ňu, viš co. Bo něchcu byt sprosta před děckama, vmetla do tváře tátovi, který nestačil ani otevřít pusu na obranu své příbuzné. Protože rodiče neměli kde bydlet a teta potřebovala, aby někdo tahal uhlí, štípal dřevo a látal děravou střechu, dovolila jim obývat dvě místnosti s kuchyní a důrazně jim připomínala, že jsou tu jen kvartýrníci a dům je její. Při tom si neodpustila poznámku: Pravěl svaty Jojo, drž se každy svojo. Takže máma se držela dětí, táta králíků a teta svého oprýskaného domu. Rozpůlený chodbou měl kuchyň a pokoj pro majitelku a hned to samé s jedním pokojíkem navíc pro rodinu takzvaných kvartýrníků. Podlouhlé staré stavení s malou předzahrádkou stálo přímo u cesty. V létě byl v pokojích příjemný 44

46 chládek, ale v zimě byla na stěnách jinovatka a od úst šla pára. Aby ve spaní neumrzli, táta chodil do postele v čepici hadovce, máma v šátku a tlustých tátových spoďárech. Není divu, že se jim všechny děti narodily od prosince do února. Na jejich plození si mohli vybírat jen teplé měsíce. Podobně nabaleni uléhali do postele všichni. Dům potřeboval nutné opravy, ale teta nedovolila žádný větší zásah. Nedala na rady, aby se břemene zbavila a přepsala ho na tátu. Nechtěla, prý nebude cpát státu daně za přepis, a to pro nic a za nic. Tátu nejvíc zlobilo, když při každém větším dešti musel na půdu a pod děravou střechu stavět hrnce a lavory jako opatření proti vytopení. V zimě tam zase odklízel závěje. Po takovém výkonu byl na ni hodně naštvaný a také tvrdil, že si postaví vlastní dům a ona až v te pajtě shnije. 45

47 Ja do cuzeho peníze strkat nebudu! vyřvával před jejími dveřmi. Teta na nic neslyšela, lpěla na svém děravém majetku jako čert na duši, třebaže by měla zaručené svobodne pomeškani až do své smrti. V promočeném domě s děravou střechou roky utíkaly stejně jako ve vile s deseti pokoji. Jen ti dva se umíněně drželi svého. Teta Malka nechtěla cpát peníze státu a táta je zase nechtěl strkat do majetku, který není jeho. 46

48 RAZÍTKA O budoucím povolání Miny za ni demokraticky rozhodoval táta, bo děvucha ešče něvi, co je pro ňu dobře. Přišel na to, že nejlepší povolání je státní zaměstnanec, moc se nenadře, dobře vydělá, protože práce u stroje ve fabrice je dřina. Nezapomněl připomenout nebožku Malku, že robila u advokata a jak si to pochvalovala. Mina se durdila, že to ví a na její cesty k soudu nikdy nezapomene. Při zvažování vhodného výběru vzal do ruky její poslední vysvědčení, aby zjistil, v jaké sféře má mozek nejvíce vyvinutý. Známky zkoumal odborným zrakem a zjistil, že mozek dcery funguje ve všech oblastech tak akorát. Začal s výběrem sám podle úvahy, co je pro život důležité. Za chování ji pochválil, třebaže tvrdila, že 47

49 jedničku mají, kromě Hanyse, všichni. Zpěv a malování je pro zábavu, číst a psát umí každý. U zeměpisu se zastavil a podotkl, že je užitečný. Zeměpis uznával, sám cestoval prstem po starých mapách a zádumčivě se oddával myšlence, jak jsme mohli být velkým státem. Zcela přehlížel ostatní předměty a o občanské nauce se vyjádřil, že to su same ciganstva. Dál se zajímal jen o matematiku a tělocvik. Zjistil, že počítat umí chvalitebně a cvičí na výbornou. Ještě musela vypláznout jazyk, zda vyhovuje délka, a bylo rozhodnuto, půjde na poštu. Tam bude sedět pěkně v teple, vykukovat z okénka, počítat peníze, olizovat známky a štemplovat dopisy. Bude z ní poštmajster se zaručenou penzí. Tak Mina po prázdninách nastoupila do školy, aby se dál učila a vzdělávala v oboru, jak správně 48

50 vyplácet důchody a přijímat tržby z obchodů. Další důležitý akt byl přesný úder razítkem, aby znehodnotil známku, umění vyčmuchat čísla popisná, která jdou po sobě, mít talent vypátrat adresáta bez adresy a orientovat se v místopise. Musela znát, kde je Dolní, Horní a Kuala Lumpur, nehledat Londýn v Americe a neplést si Alpy s Beskydami. Netvrdit, že Nil protéká Ostravou, že spojení s ostrovem zajišťuje lokálka a že poloostrov je odvozen od slova pole. Další výuka byla zaměřena na počítání bankovek, vypisování peněžních poukázek bez škrtů a gumování, plombování cenností a vázání špagátů na pytlích. Důležité byly také vědomosti o přísných bezpečnostních předpisech a o listovním tajemství. Nikdy nesmíte připustit, aby někdo nepovolaný vstupoval za přepážku a pohyboval se 49

51 v prostorách pošty, tak zněla věta, kterou si zapisovali do sešitu červeně. Listovní tajemství zahrnovala vše, co se na poště děje. Mluvit se mohlo akorát o hodinách, kdy se otvírá a zavírá. Tyto informace byly veřejné. Studenti, mlčet, mlčet za každou cenu, i kdyby vás řezali a solili, vtloukal do hlavy žákům učitel. Poslední a nejtěžší výcvik byla střelba z pistole k obraně státního majetku před nekalými živly a lupiči. Tento tvrdý nácvik nebyl sice povinný, ale přihlásili se kolektivně všichni, aby nebyli podezřelí. Mina pak litovala, neboť jí zkazil na zadní straně vysvědčení. Dostala dostatečnou, alespoň za to, že nikoho nezastřelila. Na začátku instruktor popisoval zbraň bez nábojů, pak zásobník a jeho vkládání, nakonec zajištění a odjištění pistole. Po výkladu se pistolníci seřadili 50

52 podle velikosti, zkoušeli mířit a hlavně se strefit do terče. Pod státním dohledem příslušníků se nic stát nemohlo. Příslušníci se v práci flákali, stáli lehkomyslně poblíž terče a bavili se a pokuřovali. Mina stále dávala přednost spolužákům, pouštěla je velkoryse před sebe a sama pak zůstala na chvostě řady. Nebylo zbytí, dostala do rukou zbraň. První pokus se nezdařil, kulka o kousek minula hlavu jednoho z příslušníků. Na druhý pokus už stáli v bezpečné vzdálenosti od terče, ale zase to nedopadlo dobře. Ve snaze už nic nepokazit se k nim Mina otočila s otázkou, zda pistoli drží správně. Držela, až na jednu maličkost, mířila přímo na ně. Okamžitě všichni leželi na zemi, chránili si hlavy a ani nedýchali. K třetímu pokusu vůbec nedošlo, pistole jí byla odebrána jako nebezpečnému blbovi. Mina totiž měla 51

53 snahu střílet se zavřenýma očima, protože se nemohla dívat na to, kdyby někoho zastřelila. Při pomyšlení na krev se jí udělalo nevolno a naslepo se nikdy do terče nestrefila. 52

54 53

55 Obsah Z veršů Mons. Josefa Veselého... 8 TAJEMSTVÍ SPOJENÝCH SRDCÍ... 9 SESTŘIČKA SMRT NA STEJNÉ LODI PROSBA K MARII K SVATÉMU JOSEFU POVZBUZENÍ SV. FRANTIŠKA SLUŽEBNÍCI SLOVA SETKÁNÍ Z veršů Jany Schlossarkové TICHÁ RADOST ZLATÁ BRÁNA OPAVICE DĚŤÁTKO DOMOV CHYTRY VNUK JAK SE KDYŠIK TRHALY ZUBY NA PADESATCE KOŘENI Z prozaické tvorby A. Malchárkové.. 38 RODINA JE ZÁKLAD RAZÍTKA

56 Miniprojekt IUVENES URBI pro Vás připravili Marek Těžký, Patrik Kozel, Karel Sládeček, Jakub Dostál, Hynek Černý, Adam Orava, Maxmilián Závodný, Tomáš Dvorský, Karolína Šášková, Nikola Řehulková, Zuzana Tichá, Jiří Brňák, Ladislav Pešta, Magdaléna Obdržálková, Karolína Obdržálková a další: Eliška Světlíková, Andrea Šípková, Lukáš Lamich, David Němeček,Teodor Michalský a Ondřej Brňák. zastřešující organizace miniprojektu

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PAMÁTNÉ STROMY STARÁ LÍPA VYPRAVUJE projektový tým: Kristýna Muchová, Jana Macková, Štěpán Morong, Zdeněk Macek, Petr Pacek, Vojtěch Ruszó, Petr Čuma

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_09. Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s pohádkou jako literárním žánrem)

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_09. Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s pohádkou jako literárním žánrem) VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_09 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s pohádkou jako literárním žánrem) Hlavní část čtení textu s porozuměním, seznámení se s tématem - pohádka, určování

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

hy podobaly dlouhé, mnohokrát zakroucené a zašmodrchané tkaničce

hy podobaly dlouhé, mnohokrát zakroucené a zašmodrchané tkaničce O nějaký den později si jedna z lékařek všimla, že pouhým zapsáním počátečních písmen všech pěti jmen vedle sebe vznikne jméno šesté: C. I. L. K. A. Kupodivu právě toto jméno se vžilo. Celestýna, Izabela,

Více

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list práce s interaktivní tabulí - výchovné styly, vliv rodiny na vývoj osobnosti námět k diskusi - výchovné styly Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Žíjky, Zdeňka Hlavatá 2013

Žíjky, Zdeňka Hlavatá 2013 Byla ráda, že už je doma. Měla za sebou dlouhý školní den. Byla unavená a měla hlad. Otevřela lednici a prohlížela její police od shora dolů a zase nahoru. Snažila se přijít na co má vlastně chuť a co

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_113 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

á v dro. Vy ská / M v o n. Rož L čte ní pro p o prvv ňá ň č www.grada.cz

á v dro. Vy ská / M v o n. Rož L čte ní pro p o prvv ňá ň č www.grada.cz prv čte pro ky ní ňáč prv čte pro ky ní ňáč Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E. C a r m i l a

F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E. C a r m i l a V O L N É S R D C E F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E 2 0 0 6 C a r m i l a Jsem dlouho snil a bál se, bál, sbohem jsem snům a strachu dal; srdce je prázdné, šťastné ne a zpátky strach a

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami)

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami) 3 Martina Zapletalová Cause Upřímnost je nemoc z vyčítání (tentokráte i s předmluvami) 4 Obsaženo Obsaženo...4 Za dveřma někdo pije čaj...6 Gejši mávají přes ulici...8 Hlupáček-undefined... 10 Rezervace

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 - SOFOKLÉS KRÁL OIDIPÚS Děj: Král Oidipús Děj se odehrává v Thébách před Odipovým královským palácem. Město Théby je napadeno strašlivým morem. Občané Théb přicházejí před královský

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Zavolali lékaře, ale lékař nemohl přijít, protože právě králi aplikoval dvacet čtyři baněk. Nu, musíme počkat, řekl nejstarší ministr, a zatím budeme

Zavolali lékaře, ale lékař nemohl přijít, protože právě králi aplikoval dvacet čtyři baněk. Nu, musíme počkat, řekl nejstarší ministr, a zatím budeme Úvod Když jsem byl takový, jako na této fotografii, přál jsem si udělat všechno o čem tady píšu. Potom jsem na to zapomněl, a nyní jsem již starý. Nemám už čas, ani sílu, abych bojoval a cestoval ke kanibalům.

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Jiří Wolker HOST DO DOMU

Jiří Wolker HOST DO DOMU Jiří Wolker HOST DO DOMU 2012 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ť - Koťata

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ť - Koťata Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ť - Koťata Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, správné motorky mluvidel, slovní zásoby a samostatného vyjadřování se zaměřením

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog!

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! 16 ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2006 Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! No vidíš, Vonásku, a takhle pěkně jsi mě kdysi vytáčel v každé vyučovací hodině! Vonásek

Více

Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady

Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady 2015 / 2016 Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady Školní redakce: Mgr. Kateřina Mládková Sára Salvetová, Sabina Lehkoživová, Vendula

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové,

Více

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU.

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU. Pracovní list 8 Malinský, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Jak popelnice rozkvetla Před panelákem stála popelnice. Zrovna zívla dlouhou chvílí, když se ze dveří vyloudal kluk. Hodil do popelnice napěchovaný

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Čs1/02 Voda a její proměny Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Tematický okruh: Rozmanitost přírody Cílová skupina: 1. ročník Klíčová

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu.

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu. U Moniky a Jakuba Z Literárních novin (12. 7. 2012) 1. Abych nebyl tak sám Monika mě jednou pozvala na návštěvu. Přišel jsem pěšky a říkal jim, že jsem přijel autem V tom autě jsme ale cestovali teprve

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více