IUVENES URBI (Mladí městu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IUVENES URBI (Mladí městu)"

Transkript

1 sborník textů regionálních umělců Josef Veselý Jana Schlossarková Anna Malchárková IUVENES URBI (Mladí městu)

2 IUVENES URBI Josef Veselý Jana Schlossarková Anna Malchárková 1

3 2

4 IUVENES URBI (Mladí městu) sborník textů regionálních umělců Josef Veselý Jana Schlossarková Anna Malchárková 3

5 IUVENES URBI Texty veršů Mons. Josefa Veselého převzaty s laskavým svolením Kongregace Dcer Božské Lásky. Texty Josef Veselý (dědicové); Jana Schlossarková; Anna Malchárková Ilustrace Kateřina Špilháčková, Jan Steinwirth Fotografie Petra Kleinova Editoři: Zuzana Tichá, Jiří Brňák, Jakub Dostál, Maxmilián Závodný Vydali Členové týmu projektu IUVENES URBI Napříč krajem s mládeží pod vedením Jiřího Brňáka a Ladislava Pešty Opava,

6 PUBLIKACE VYCHÁZÍ V RÁMCI STUDENTSKÉHO MINIPROJEKTU IUVENES URBI, NAD NÍMŽ PŘEVZALI ZÁŠTITU NÁMĚSTKYNĚ HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE MGR. VĚRA PÁLKOVÁ A NÁMĚSTEK PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY MGR. DALIBOR HALÁTEK 5

7 DĚKUJEME KONGREGACI DCER BOŽSKÉ LÁSKY, PANÍ JANĚ SCHLOSSARKOVÉ A PANÍ ANNĚ MALCHÁRKOVÉ ZA SVOLENÍ K BEZPLATNÉMU UŽITÍ TEXTŮ A DÁLE KATEŘINĚ ŠPILHÁČKOVÉ, PETŘE KLEINOVÉ A JANU STEINWIRTHOVI ZA LASKAVÉ SVOLENÍ K UŽITÍ OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ. ČLENOVÉ TÝMU PROJEKTU IUVENES URBI 6

8 Vážení čtenáři, držíte v rukou ojedinělou publikaci, která vznikla v rámci realizace mládežnického miniprojektu IUVENES URBI (Mladí městu), na který byl poskytnut grant z projektu realizovaného Moravskoslezským krajem. Projekt Napříč krajem s mládeží je financován z prostředků Moravskoslezského kraje a Evropské unie programu Mládež v akci. Cílem projektu bylo zapojit mladé lidí do dění ve svém okolí a vést je k aktivnímu občanství prostřednictvím realizace miniprojektu zaměřeného na návštěvy seniorů v domovech pro seniory a na organizaci kulturní akce pro seniory v opavském kině Mír. Tato knížečka je tedy určena převážně seniorům, které mají potěšit či povzbudit texty regionálních umělců. Věříme, že tomu tak skutečně bude. 7 Jiří Brňák

9 Z veršů Mons. Josefa Veselého Josef Veselý byl katolickým knězem, básníkem a politickým vězněm komunistického režimu. Narodil se ve Zlámance u Kroměříže. Ve vězení byl tajně vysvěcen na kněze, jako kněz mohl veřejně působit od roku Od roku 1987 byl opavským děkanem. V roce 2005 odešel na odpočinek k sestrám Kongregace Dcer Božské Lásky v Opavě, kde působil až do své smrti

10 TAJEMSTVÍ SPOJENÝCH SRDCÍ Aby se tak lidská srdce dovedla vždy k sobě přiblížit Aby se více přelévalo čisté víno z jednoho srdce do druhého Aby stále teklo proudem Aby byl někdo kdo uvede do činnosti tento proud Aby vždy byla srdce ochotná dávat ze své plnosti Aby byla srdce tak plná že by z nich neubylo ani po smrti 9

11 SESTŘIČKA SMRT I když se všechna srdce na poplach rozhoupala že pomalu se blíží Jitřní paní a bílé pláště bez ustání se pohybovaly sem a tam všechny zbraně jehel a naslouchátek byly v pohotovosti Jitřní paní sestřička smrt pomalu postupovala přes neprostupnou zeď lidského nechtění blíž a blíž a z očí vysávala paprsky vidění snad přece i slepým nebe dá nový zrak 10

12 a přítomností svou zlehounka pohladila tvář tak zpovzdálí jako by s prosbou za prominutí že právě ona udělá poslední steh na nový svatební šat že právě ona vtiskne signaturu do celoživotního autoportrétu a jako v sebeobraně každý si na ni ukazuje ty jedna zlodějko chtěla by vykřiknout že není víc než služebnicí Pána života 11

13 NA STEJNÉ LODI Je dobré odložit všechny tituly už v podpalubí pokorně přijmout stejnokroj poznamenaných Kapitánovi svěřit bezvýhradně svou plavbu 12

14 na vlnách nejistot Mít stále připraveny bezpečné kotvy naděje Za noci nepřehlédnout výstražné světlo majáku Přát dobro všem a přání v srdci ukrytá zalévat rosou milosti. 13

15 PROSBA K MARII Stůj při nás Matko neposkvrněná když proseb našich tichá ozvěna na srdce tvoje často zaťuká když bolest tíživá a bezruká k tobě se zvedá s důvěrou Ó Matko zpívající Magnificat ať všichni němí hluší s tebou si mohou celou duší radostně jednou zazpívat tu píseň k Beránkově oslavě Ať každé srdce smutkem bolavé a všechno odsouzené k nebytí jak rosa na květu se láskou zatřpytí Ó Matko Slova věčného ať všichni slabí opouštění okřejí sílou hřejivého slova 14

16 ať poušť se na oázy změní vanutím ducha Ježíšova 15

17 K SVATÉMU JOSEFU A v pokušení o útěk pod tíhou ochranného doprovodu té která čekala tak bezmocně a přece odevzdaně opřena jenom o nebe jsi zvítězil a šel a věrně vytrval Tak jako tenkráte i dnes jdeš krajem našich srdcí stejně se chvějících o jeho život i kolem nás Tak jako tenkráte i dnes ty s námi věrně pojď ať šťastně projdeme též Nazaretem našich dnů 16

18 a v dílně tvé se přiučíme do tvarů krásnějších podobu naši přitesat a nepoznáni v jeho stínu věrně jít dál a s tebou milovat Josefe spravedlivý POVZBUZENÍ SV. FRANTIŠKA A zas se stmívá třeba jít po špičkách kroky tvé rozechvělé sledují hvězdy okem nepříznivým I v noci temné slunko stále svítí Nesmíš se bát naslouchat 17

19 úderům srdce vlastního a jestli zem se otřásá to jenom vítr zametač uklízí rozvaliny lidských nedomovů Je slyšet pláč opuštěných slzami hořkne víno poraněných nesmíš se bát srdce jim otvírat a bez hole a bez mošny utíkat s radostí s pohárem k žíznivému a hladovým dát chléb i kdyby stěny zakleté tisíckrát na Tebe volaly Stůj 18

20 Kde klíčí strach tam láska ještě nedozrála v plný plod SLUŽEBNÍCI SLOVA JSOU A je jich jen poskrovnu co znají tíhu slov a jejich barvu ozvěnu i vůni bolestnou cestu zrození i sladkost dozrávání Ta bdělost bez konce na poušti pokušení tajemné očekávání až půjde okolo 19

21 jediné a pravé chybějící slovo do mozaiky tajemné naslouchání zda naplno zní jak tenkrát v srdci při svém narození JSOU a je jich jen poskrovnu A proto prosíme Otče aby tu byli stále mezi námi příbuzní Slova Tvého vtěleného 20

22 SETKÁNÍ I srdcem stisknout ruku úsměvem pohladit tvář Projít se po mostě důvěry a vykoupat se v řece vzpomínek Upřímným slovem vyplavit z duše tíživé usazeniny smutku a naplno otevřít vnitřní komůrky pro hosty nejvzácnější pro pokoj a pro radost Obdarovat se jistotou že pouto přátelství nikdy se nepřetrhne a na památku do srdce vtisknout 21

23 pravou vnitřní tvář tak často před světem zatajovanou 22

24 Z veršů Jany Schlossarkové Jana Schlossarková se narodila v Hlučíně v roce 1941, vystudovala opavskou Střední zdravotnickou školu, obor dětských sester. Začala psát z důvodu snahy o zachycení hlučínského nářečí zároveň s příběhy, které slýchávala od dětství. Píše převážně po našemu, ve svých knihách zachycuje humorné historky obyvatel Hlučínska ze starých časů i ze současnosti. 23

25 TICHÁ RADOST Přichází v podvečerní chvíli, když slunce k západu se chýlí a v míru pohasíná den. Vše utichá a v srdci zní Mozartův Klid večerní. Pane, jak moudře vládneš všem! Když ráno růžím rosu dává a z červánku den nový vstává, zapomenut je noční sen. Griegovo Jitro rozeznívá strunu, jež Tobě chválu zpívá, díky za tento nový den! 24

26 ZLATÁ BRÁNA Každé léto časně zrána otevře se zlatá brána z Chuchelné na Bolatice. Jako když si děti hrají, lípy bránu udělají z větví jako tanečnice. Píseň včel a vůně medu, vypovědět nedovedu, jak je tu krásný světa kout. Zelená klenba velebná pozvedne duši ode dna, jak drobnou rybku říční proud. 25

27 Těším se, až v červnu zrána otevře se zlatá brána z Chuchelné na Bolatice. 26

28 OPAVICE Vysoko v horách vytryskl pramen. Po svahu skotačil volností zmámen. Vyhnul se skalám i kapradině, kaskádou zmizel v úžlabině. Přibíral déšť a jarní tání, nápěvy potůčků z lesů a strání. Bystřinu s písní hravé něhy vítají v dolině travnaté břehy. 27

29 Zklidněna plyne dál po krajině, od Hradce spěchá k ní přítelkyně. S noblesou střídá se zelená s modrou, dokud se nespojí s černou Odrou. 28

30 29

31 DĚŤÁTKO Člověk po celá staletí neubrání se dojetí nad zázrakem zrození. Nad uzlíčkem spředeným z lásky, nad hlavičkou s jemnými vlásky tak lákající k hlazení. Najednou je tu mezi námi, leží v náručí šťastné mámy, dítě, poklad jediný. Kéž na všechna děťátka čeká mámina náruč, teplá, měkká a láska celé rodiny. 30

32 31

33 DOMOV Domov je líbezné ráno, jež nahlíží do pokoje, pár očí, kterým přáno nahlédnout v nitro moje. Domov jsou misky po mamince, s nimi se vracím do dětství, domov je vzácná stará mince z pokladnice přátelství. Domov je kniha vzpomínek, jež léty v poklad mění se. Domov je jako dobrý chléb, jenž nikdy nepřejí se. 32

34 CHYTRY VNUK Děvucha se raz do gruntovaňa dala, ja vařila obid a vnuka vachovala, zbytkoval a piščel, chvilku něposeděl, jak a čim ho zabavič, člověk už něvěděl. Tak sem začla čitač milemu vnukovi tu pohadku o krepli, no, o kobližkovi, Seděl, oči navrch hlavy a čicho posluchal. A ta liška přišla z lesa? nakoněc se optal. Za čepla sem synkovi poučeni dala: Vidiš, něbyl hodny, liška ho zežrala. To vyjdě na jedno, pravěl ten něpošeda, bo kdyby byl hodny, tak ho zežral děda. 33

35 JAK SE KDYŠIK TRHALY ZUBY Maryku bolel zub, tři dni něspala, vzala kus špeku a šla do kovala: Huba mi opuchla, ach, to je děň. Koval se podival: Zub muši ven! V kuzni na ryčlu včisnul Maryku, a učeň šahnul hned po hřebiku. Majster jak jedno obrvi zdvihnul, učeň Maryku zezadku žignul. Škublo s ňu, majster zabral kliščama, a už ji držel zub před očama. Ten měl kořeně až do zadnice, stuka Maryka, rovna leknice. Jak mě tam žiglo, furt ešče čuju. Zub už něboli, moc vam děkuju. 34

36 NA PADESATCE Elza sušedky na kafej pozvala. Ukaž nam, co ši od chlopa dostala! Poče se podivač! A my lečely, z okna sme zelene Audi viděly. Ty ši od chlopa auto dostala? Ale pěruna se jak hlupa smiala: Kaj tež auto, či šče střelene? Dva fěrtuchy, genau tak zelene! KOŘENI Berta se dobře vydala až do Ameriky, cele roky pošilala rodině baliky. 35

37 Raz s hadrami, raz zaš s idlem, všecko se hodilo, choč baj kakau voněl mydlem, moc radošči bylo. Zaš se všeci radovali, paket došč veliky přišel, jak ho něčekali, tovar rozmanity. Klajdy, butky, maso z ovce, šunka, čokolada, kořeni v zlatej plechovce najvětši parada. Pošťak měšic pismo vožil, potem im ho dal, učitel ho rad přeložil, Thomas englicky psal: 36

38 Berty něni, něž umřela, tuž svěřila se mi, že by odpočivač chčela doma v rodnej zemi. Balikem sem slovu dostal, Bertu spominajče, v zlatej urně sem ju poslal, do země ju dajče. To kořeni! všeci zbledli, my su kanibali! V polivce my Bertu zedli. Stryk Alois řihali. Žadnemu o tym němluvče, pane učiteli, aby my tu na dědině meškač vydrželi. 37

39 Z prozaické tvorby Anny Malchárkové Anna Malchárková se narodila v Dolním Benešově, kde žije dodnes. Má středoškolské vzdělání, je vdaná, má dvě děti. Pracovala na poště v Opavě, dále pak na technickém úseku strojírenského podniku v Ostravě. Zájem o literární tvorbu a místní kulturu v ní probudil folklor a první prozaické práce jsou jím inspirované. Ve svých dalších literárních dílech se cíleně soustředí na složitou historii Hlučínska a život jeho obyvatel. Témata čerpá ze vzpomínek starších generací, v nichž hledá náměty a staví své literární příběhy. Chování svých postav nemá potřebu omlouvat či odsuzovat, píše o nich tak, jak žili. 38

40 RODINA JE ZÁKLAD Rodiče měli z malé dcerky radost. Narození dítěte v jejich docela pozdním věku máma sváděla na obzvlášť vydařené jaro a přitom se tvářila, jako by u toho táta vůbec nebyl. Ten mlčel, ale nad miminkem se usmíval a sám sobě si pochvaloval, jaký majsterštych se mu podařil. Za tak vydařený kousek se odměnil sám. Koupil si fotoaparát, aby svému malému zázraku založil album fotek. Sestra Tereza Minu přijala s láskou, poněvadž měla od přírody vyvinutý mateřský cit a byla přesvědčena, že je to dárek od Ježíška. Starší bratr Pepa, který už na Ježíška a čápa přestal věřit, cítil opovržení a za rodiče se styděl. Pohlédl na svou krabatou, červenou sestru a prohlásil, že je škaredá. Rodiče důrazně upozornil, 39

41 že když bude v noci řvát, utopí ji v močůvce. A to by asi velký problém nebyl, poněvadž kadibudka na dvorku měla dost plnou a velkou díru přikrytou jen deskami. Vyjádřil se, že o takového benjamína nestál, a svou malou řvoucí sestru ze vzteku překřtil na Minu. Jméno se ujalo a časem na své křestní jméno Marie vůbec neslyšela. Všichni pochopili, že nemá jméno ani po kočce Mince, ani po vojenské munici, ale po Benjaminovi, nejmladším synovi otce Abrahama. Jedině teta, ta pořád nechápala: Jakže se to děcko menuje? ptala se pořád dokola. Mina, tante, Mina, škodolibě opakoval Pepa Mina? Rodiče pozbyli rozumu. Miny byly ve vojnu na polu a oni daju děcku takove meno. Kdo to jakživ slyšel? nechápavě kroutila hlavou. 40

42 Nakonec ji Pepa vyvedl z bludu a vysvětlil, že to je přezvisko z Benjamina a ona má mezery ve vzdělání. Tante, ty jsi v naboženstvi beztak spala! Něznaš Stary zákon? Pepa byl za chytrolína, ale i on si zapamatoval jen pasáž o plození dětí v pozdním věku otce a ta se mu ve zlosti vybavila. Ale teta stále nechápala podstatu jména a začala pátrat. Vytáhla kalendář a listovala. Žádného svatého Minu nenašla, i když prošla jméno po jménu dvakrát sem i tam. Starala se, že dítě nemá tím pádem svatého patrona a ochránce. Nařkla rodiče z nezodpovědnosti, když takovému neviňátku odepřeli svatého jmenovce, a rozhodla se chybu rodičů napravit. Po dlouhém vnitřním boji s lakotou otevřela skříň. Vysypalo se pár kuliček naftalínu, vypadlo jedno 41

43 vyvětralé mýdlo s jelenem, až konečně pod kloboukem ve tvaru nočníku našla malého otlučeného porcelánového andělíčka. Pocházel z dávných časů, neboť měl ubitý nos a dříve třpytivé zlaté perutě pozbyly lesku zlata. Přece jen to byla vzácnost, neboť mezi srpy a kladivy se takový andělíček nevyskytoval a ani by tam ideologicky nezapadl. Jako velkou vzácnost ho darovala malé Mině, aby ji ochraňoval on, když má tak bezbožné rodiče. To teho, moc se něpředala, lakomčica, utrousila máma, když andělíčka stavěla na poličku pod asparágus. Teta Malka coby svobodná stará panna bydlela v domě po svých rodičích. Z celé rozvětvené rodiny zůstala jen ona a táta, její synovec. Na svůj věk vypadala zachovale, protože prý kota za ocas něpotahla, jak její 42

44 vzhled hodnotila máma, která se točila okolo dětí a rodiny a na sebe neměla čas. Malka byla kdysi za dámu, pracovala ve státních službách a to bylo něco. Zůstala ale sama a všem tvrdila, že se neprovdala jen proto, že jí ženich umřel. To velmi zdůrazňovala, aby si náhodou někdo nemyslel, že o ni nebyl zájem. Jako důkaz pravdy měla v šuplíku jeho fotku, ale jen půlku. Ta druhá polovina byla utržena tak šikovně, že tam zbyla jen něčí malá ruka. Ale máma se nedala obelstít. Když ji teta zase jednou vytočila do obrátek ventilátoru, probudily se v ní detektivní schopnosti. Někde vypátrala starý drb a tím odkryla pravdu o jejím staropanenství. Zlate oči, co to viděly, stara panna, to tak, natáhla si dolní víčko oka, aby tím zvýraznila význam přirovnání, a pokračovala: S takovu 43

45 staru baju može balamudit tak akorát děcka. Chodila se ženatym a ten se na ňu, viš co. Bo něchcu byt sprosta před děckama, vmetla do tváře tátovi, který nestačil ani otevřít pusu na obranu své příbuzné. Protože rodiče neměli kde bydlet a teta potřebovala, aby někdo tahal uhlí, štípal dřevo a látal děravou střechu, dovolila jim obývat dvě místnosti s kuchyní a důrazně jim připomínala, že jsou tu jen kvartýrníci a dům je její. Při tom si neodpustila poznámku: Pravěl svaty Jojo, drž se každy svojo. Takže máma se držela dětí, táta králíků a teta svého oprýskaného domu. Rozpůlený chodbou měl kuchyň a pokoj pro majitelku a hned to samé s jedním pokojíkem navíc pro rodinu takzvaných kvartýrníků. Podlouhlé staré stavení s malou předzahrádkou stálo přímo u cesty. V létě byl v pokojích příjemný 44

46 chládek, ale v zimě byla na stěnách jinovatka a od úst šla pára. Aby ve spaní neumrzli, táta chodil do postele v čepici hadovce, máma v šátku a tlustých tátových spoďárech. Není divu, že se jim všechny děti narodily od prosince do února. Na jejich plození si mohli vybírat jen teplé měsíce. Podobně nabaleni uléhali do postele všichni. Dům potřeboval nutné opravy, ale teta nedovolila žádný větší zásah. Nedala na rady, aby se břemene zbavila a přepsala ho na tátu. Nechtěla, prý nebude cpát státu daně za přepis, a to pro nic a za nic. Tátu nejvíc zlobilo, když při každém větším dešti musel na půdu a pod děravou střechu stavět hrnce a lavory jako opatření proti vytopení. V zimě tam zase odklízel závěje. Po takovém výkonu byl na ni hodně naštvaný a také tvrdil, že si postaví vlastní dům a ona až v te pajtě shnije. 45

47 Ja do cuzeho peníze strkat nebudu! vyřvával před jejími dveřmi. Teta na nic neslyšela, lpěla na svém děravém majetku jako čert na duši, třebaže by měla zaručené svobodne pomeškani až do své smrti. V promočeném domě s děravou střechou roky utíkaly stejně jako ve vile s deseti pokoji. Jen ti dva se umíněně drželi svého. Teta Malka nechtěla cpát peníze státu a táta je zase nechtěl strkat do majetku, který není jeho. 46

48 RAZÍTKA O budoucím povolání Miny za ni demokraticky rozhodoval táta, bo děvucha ešče něvi, co je pro ňu dobře. Přišel na to, že nejlepší povolání je státní zaměstnanec, moc se nenadře, dobře vydělá, protože práce u stroje ve fabrice je dřina. Nezapomněl připomenout nebožku Malku, že robila u advokata a jak si to pochvalovala. Mina se durdila, že to ví a na její cesty k soudu nikdy nezapomene. Při zvažování vhodného výběru vzal do ruky její poslední vysvědčení, aby zjistil, v jaké sféře má mozek nejvíce vyvinutý. Známky zkoumal odborným zrakem a zjistil, že mozek dcery funguje ve všech oblastech tak akorát. Začal s výběrem sám podle úvahy, co je pro život důležité. Za chování ji pochválil, třebaže tvrdila, že 47

49 jedničku mají, kromě Hanyse, všichni. Zpěv a malování je pro zábavu, číst a psát umí každý. U zeměpisu se zastavil a podotkl, že je užitečný. Zeměpis uznával, sám cestoval prstem po starých mapách a zádumčivě se oddával myšlence, jak jsme mohli být velkým státem. Zcela přehlížel ostatní předměty a o občanské nauce se vyjádřil, že to su same ciganstva. Dál se zajímal jen o matematiku a tělocvik. Zjistil, že počítat umí chvalitebně a cvičí na výbornou. Ještě musela vypláznout jazyk, zda vyhovuje délka, a bylo rozhodnuto, půjde na poštu. Tam bude sedět pěkně v teple, vykukovat z okénka, počítat peníze, olizovat známky a štemplovat dopisy. Bude z ní poštmajster se zaručenou penzí. Tak Mina po prázdninách nastoupila do školy, aby se dál učila a vzdělávala v oboru, jak správně 48

50 vyplácet důchody a přijímat tržby z obchodů. Další důležitý akt byl přesný úder razítkem, aby znehodnotil známku, umění vyčmuchat čísla popisná, která jdou po sobě, mít talent vypátrat adresáta bez adresy a orientovat se v místopise. Musela znát, kde je Dolní, Horní a Kuala Lumpur, nehledat Londýn v Americe a neplést si Alpy s Beskydami. Netvrdit, že Nil protéká Ostravou, že spojení s ostrovem zajišťuje lokálka a že poloostrov je odvozen od slova pole. Další výuka byla zaměřena na počítání bankovek, vypisování peněžních poukázek bez škrtů a gumování, plombování cenností a vázání špagátů na pytlích. Důležité byly také vědomosti o přísných bezpečnostních předpisech a o listovním tajemství. Nikdy nesmíte připustit, aby někdo nepovolaný vstupoval za přepážku a pohyboval se 49

51 v prostorách pošty, tak zněla věta, kterou si zapisovali do sešitu červeně. Listovní tajemství zahrnovala vše, co se na poště děje. Mluvit se mohlo akorát o hodinách, kdy se otvírá a zavírá. Tyto informace byly veřejné. Studenti, mlčet, mlčet za každou cenu, i kdyby vás řezali a solili, vtloukal do hlavy žákům učitel. Poslední a nejtěžší výcvik byla střelba z pistole k obraně státního majetku před nekalými živly a lupiči. Tento tvrdý nácvik nebyl sice povinný, ale přihlásili se kolektivně všichni, aby nebyli podezřelí. Mina pak litovala, neboť jí zkazil na zadní straně vysvědčení. Dostala dostatečnou, alespoň za to, že nikoho nezastřelila. Na začátku instruktor popisoval zbraň bez nábojů, pak zásobník a jeho vkládání, nakonec zajištění a odjištění pistole. Po výkladu se pistolníci seřadili 50

52 podle velikosti, zkoušeli mířit a hlavně se strefit do terče. Pod státním dohledem příslušníků se nic stát nemohlo. Příslušníci se v práci flákali, stáli lehkomyslně poblíž terče a bavili se a pokuřovali. Mina stále dávala přednost spolužákům, pouštěla je velkoryse před sebe a sama pak zůstala na chvostě řady. Nebylo zbytí, dostala do rukou zbraň. První pokus se nezdařil, kulka o kousek minula hlavu jednoho z příslušníků. Na druhý pokus už stáli v bezpečné vzdálenosti od terče, ale zase to nedopadlo dobře. Ve snaze už nic nepokazit se k nim Mina otočila s otázkou, zda pistoli drží správně. Držela, až na jednu maličkost, mířila přímo na ně. Okamžitě všichni leželi na zemi, chránili si hlavy a ani nedýchali. K třetímu pokusu vůbec nedošlo, pistole jí byla odebrána jako nebezpečnému blbovi. Mina totiž měla 51

53 snahu střílet se zavřenýma očima, protože se nemohla dívat na to, kdyby někoho zastřelila. Při pomyšlení na krev se jí udělalo nevolno a naslepo se nikdy do terče nestrefila. 52

54 53

55 Obsah Z veršů Mons. Josefa Veselého... 8 TAJEMSTVÍ SPOJENÝCH SRDCÍ... 9 SESTŘIČKA SMRT NA STEJNÉ LODI PROSBA K MARII K SVATÉMU JOSEFU POVZBUZENÍ SV. FRANTIŠKA SLUŽEBNÍCI SLOVA SETKÁNÍ Z veršů Jany Schlossarkové TICHÁ RADOST ZLATÁ BRÁNA OPAVICE DĚŤÁTKO DOMOV CHYTRY VNUK JAK SE KDYŠIK TRHALY ZUBY NA PADESATCE KOŘENI Z prozaické tvorby A. Malchárkové.. 38 RODINA JE ZÁKLAD RAZÍTKA

56 Miniprojekt IUVENES URBI pro Vás připravili Marek Těžký, Patrik Kozel, Karel Sládeček, Jakub Dostál, Hynek Černý, Adam Orava, Maxmilián Závodný, Tomáš Dvorský, Karolína Šášková, Nikola Řehulková, Zuzana Tichá, Jiří Brňák, Ladislav Pešta, Magdaléna Obdržálková, Karolína Obdržálková a další: Eliška Světlíková, Andrea Šípková, Lukáš Lamich, David Němeček,Teodor Michalský a Ondřej Brňák. zastřešující organizace miniprojektu

Studentský literární almanach žákyň a žáků Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě

Studentský literární almanach žákyň a žáků Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě Studentský literární almanach žákyň a žáků Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě Veronika Hoangová Václav Khýr Ondřej Čech Natálie Gregorová Kateřina Morová Karolína Olšová Kamil

Více

Adventní cestička. Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz

Adventní cestička. Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz 1 Adventní cestička Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz 2 Úvod Jak na to Smyslem této cestičky je seznámit děti s životy některých svatých, z nichž by si mohly vzít příklad. Večer

Více

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI 40 DNÍ S JANOVÝM EVANGELIEM: S KRISTEM VE SVĚTĚ SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI Vážení rodiče, milé děti, přátelé! Připravili jsme pro vás a vaše děti 40 krátkých příběhů a zamyšlení. Naším cílem je, abyste

Více

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského 1 Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského napsali a ilustrovali žáci 9.A a 9.B ZŠ Proseč - školní rok 2013/2014 jako součást projektu k rozvíjení čtenářské gramotnosti připraveného

Více

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm POVÍDÁNÍ VE TMĚ aneb když je černá hodinka, povídá si rodinka Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm 2011 Natália Deáková Svetlonos Martin Rezák Rozprávanie

Více

Slovo otce Tomáše Naše mysl se v těchto dnech obrací do judského Betléma, kde se nám narodil Spasitel světa.

Slovo otce Tomáše Naše mysl se v těchto dnech obrací do judského Betléma, kde se nám narodil Spasitel světa. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Naše mysl se v těchto dnech obrací do judského Betléma, kde se nám narodil Spasitel světa. Vánoční zamyšlení Nepochybuji, že se vrátí doba, kdy betlémy

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O 4/07 Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže

Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O 4/07 Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O 4/07 Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich

Více

Menšiny mezi námi 2009

Menšiny mezi námi 2009 Menšiny mezi námi 2009 Obsah Editorial předsedkyně ROMEA, o. s. 2 Předmluva koordinátora projektu 3 Výtvarná část kategorie do 10 let Zuzana Gorolová, Jan Kica, Kateřina Bačová, Eva Horváthová, Mario

Více

Ročník XV listopad 2006 číslo 11

Ročník XV listopad 2006 číslo 11 vydává Farnost sv. Václava v Letohradě Ročník XV listopad 2006 číslo 11 m e z i h r o b y staré ženy černé vdovy opuštěná hnízda v nichž už nikdy nezazpívá pták pně vyduté a plné vosku z plástů když med

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce Básním ásníš ásníme o přírodě a lásce Sborník nejlepších prací žáků Libereckého kraje z let 2006-2008 Všem, kteří pokoušejí krásu i ošklivost, tíhu i lehkost slova, všem, kteří vkládají své myšlenky na

Více

Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem...

Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem... Vstříc prázdninám Budete mít volno od školy a učení, nikoli však

Více

Povídky ze Studnice 2006. Lukáš Makovička Janinka Šabatová

Povídky ze Studnice 2006. Lukáš Makovička Janinka Šabatová Povídky ze Studnice 2006 Lukáš Makovička Janinka Šabatová Bůh ve školní lavici Pane, a moc tě prosím, ať ta zítřejší písemka dobře dopadne. Jana vstala z kolenou, a její oči si zase pomalu přivykaly světlu.

Více

Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém...

Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém... Farní pouť k Božímu milosrdenství Každý z nás máme za co Bohu děkovat

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část

Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část Výsledková listina I. kategorie (8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) Pořadí Autor příspěvku Rok nar. Adresa školy (kraj) Název příspěvku

Více

Společenství 3/13. Svatodušní

Společenství 3/13. Svatodušní 3/13 Svatodušní Věřím v Boha asi tak, jako nevidomý věří v existenci slunce. On nevěří proto, že by slunce viděl, ale proto, že je cítí. Phil Bosmans OBSAH: REKONSTRUKCE SV. ANNY 2 PLÁNOVANÉ AKCE FARNOSTI..3

Více

Slovo otce Tomáše Prožíváme rok biřmování, který vyvrcholí v naší farnosti při mši svaté v neděli 23. září.

Slovo otce Tomáše Prožíváme rok biřmování, který vyvrcholí v naší farnosti při mši svaté v neděli 23. září. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Prožíváme rok biřmování, který vyvrcholí v naší farnosti při mši svaté v neděli 23. září. Rok víry Rok víry bude dobrou příležitostí k tomu, abychom víru

Více

ČASOPIS LESNICKÝCH ŠKOL V PÍSKU. kupujeme.

ČASOPIS LESNICKÝCH ŠKOL V PÍSKU. kupujeme. číslo 1 / rok 2013 / ročník 34 ČASOPIS LESNICKÝCH ŠKOL V PÍSKU A JSME TU ZAS Gmunden Vyjíždíme v 7:00 školním mikrobusem do Rakouska. Nálada v mikrobusu je všelijaká, tedy hlavně asi pozitivní, protože

Více

Hana Křivánková: BOHOUŠ

Hana Křivánková: BOHOUŠ Hana Křivánková: BOHOUŠ 1 NA SLOVÍČKO S HANOU KŘIVÁNKOVOU V úvodu je třeba se zmínit o Vaši básnické prvotině, kterou vydalo Středisko východočeských spisovatelů v Pardubicích pod pseudonymem Hana Eva

Více

Cesty kratší a delší jsou knihou životopisných vzpomínek Josefa

Cesty kratší a delší jsou knihou životopisných vzpomínek Josefa poznámka Cesty kratší a delší jsou knihou životopisných vzpomínek Josefa A. Firsta, jednoho z organizátorů woodcraftu v naší zemi. Po skončení I. světové války pracoval v organizaci YMCA, kde byl organizátorem

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR prosinec 2011. Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli.

Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR prosinec 2011. Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR prosinec 2011 Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli. Lk 2, 33 61 5505555 Adventní zamyšlení Milé sestry, advent

Více

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem e 1/2014 Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem Obsah Dobré čtení 3 5 27 Ty a svět okolo 6 8 Můj příběh 9 11 15 8 Na tobě záleží Nejen pro všechny

Více

Copyright Vanessa Dargomm, 2003

Copyright Vanessa Dargomm, 2003 Vanessa Dargomm Horský Štít Mystický román Copyright Vanessa Dargomm, 2003 Tato kniha je dostupná na www stránkách Vzestupu (http://vzestup.stesticko.cz/). Je možné ji volně rozšiřovat za předpokladu,

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011 CESTA ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXII 2/2011 R O Z C E S T Í Nadchází doba prázdnin a dovolených. Většina z nás se v příštím období vydá na nějakou cestu: za odpočinkem, za duchovním užitkem,

Více

Vnorovy - jejich slavní rodáci

Vnorovy - jejich slavní rodáci Vnorovy - jejich slavní rodáci Slovo úvodem První dva uvedení vnorovští rodáci František Zýbal a Štěpán Polášek patří svým dílem spíše k regionálnímu písemnictví, zatímco básnická tvorba Jana Skácela je

Více

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, a Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, a Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně Píšu, píšeš, píšeme sborníček vítězných prací literární soutěže pro děti, kterou v rámci projektu Klubu dětských knihoven SKIP ČR pořádají veřejné knihovny Zlínského kraje: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

Více