Radniční list. Starostův sloupek. Návštěva Zvolenu přinesla nejen nové kontakty. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 5 (květen 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Návštěva Zvolenu přinesla nejen nové kontakty. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 5 (květen 2010)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 5 (květen 2010) Starostův sloupek Nedávno jsme se pokusili spočítat, o kolik se navýšil majetek města Prachatice za posledních deset let. Je to necelých 900 milionů korun. Při velikosti našeho města mi přijde tato částka jako relativně hodně vysoká. Laicky řečeno, přibližně 12 tisíc občanů Prachatic spoluvlastní majetek o 900 milionů korun vyšší, než byl stav v roce Takto markantní navýšení společného majetku je samozřejmě dáno především rozsáhlými investicemi v posledních letech, které se ovšem neděly na úkor neúměrného zadlužování, jak jsme toho někdy svědky u některých obcí a měst. Uvádím toto číslo jako doplněk k mnoha informacím, které se občas objevují při diskusích, jestli se nějaký zbytný městský majetek má, nebo nemá prodat nebo jestli město bohatne, či chudne. V kontextu odpovědného přístupu při spravování veřejného majetku postrádám čím dál tím více logické argumenty při pohledu na hospodaření českého státu jako takového. Většina kolegů starostů, ale i běžné rodiny, které jsou základními ekonomickými jednotkami společnosti, se logicky a čím dál častěji ptají, zda hospodaření státu je dobrým příkladem chování pro společnost jako takovou. Český stát, což jsme paradoxně my všichni, se neustále zadlužuje, a od roku 1993 nesplatil ani korunu ze svého dluhu a ani korunu z úroků tohoto dluhu. Dobré příklady táhnou, učte se od těch nejlepších, myslete na zadní kolečka, říkává se odjakživa mezi lidmi. Hospodaření českého státu není dobrým příkladem pro odpovědné chování obcí, měst nebo rodinných rozpočtů. Věřím, že většina obcí a měst myslí na horší časy, neboť dobře vědí, že dluhy jim nikdo neodpustí. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Folklorní soubor Libín-S oslavil dvacáté narozeniny (str. 2) PŘEDSTAVUJEME: Rivalita rozšiřuje nabídku pro seniory, říká Svatopluk Hort, podplukovník v záloze a předseda Rady seniorů města Prachatice (str. 3) Na město dohlíží svatý Florián (str. 4) Finanční výbor projedná novou vyhlášku o dani z nemovitosti (str. 5) Klienti ze STROOMu hladili v knihovně krajtu (str. 6) Festival duchovní hudby doplní výstava a vysvěcení zvonu (str. 7) Obrázky z mateřské školy Skalka potěšily děti ve Zvolenu. Návštěva Zvolenu přinesla nejen nové kontakty Zástupci města Prachatice se v dubnu vydali do Zvolenu, aby si vyměnili zkušenosti a prodebatovali společné projekty nebo řešení problémů obou měst. Město Zvolen (www.zvolen.sk) je od 25. září 1996, stejně jako město Prachatice od 25. dubna 2009, v síti Zdravých měst (na Slovensku Asociacia Zdravých mest Slovenska, v ČR Národní síť zdravých měst). Zdravé město je projektem zkvalitňování podmínek pro udržení a zlepšování zdraví občanů. K hlavním aktivitám projektu Zdravé město Zvolen patří Den zdraví, kterého se celá delegace zúčastnila. Probíhá každoročně na městském úřadu. Odborníci zájemcům měří tlak, hladinu cholesterolu v krvi, tuk v těle, hladinu oxidu uhličitého, k dispozici jsou ochutnávky zdravé výživy, výstava pomůcek, poradna. Město Prachatice přispělo do programu stanovištěm s ukázkou pomůckou pro výuku znalostí o lidském těle, kterou Prachatičtí znají z akcí, jako byl Evropský den bez aut či Běh pro zdraví. Hadrový panáček zaujal natolik, že byl poskytnut kontakt na výrobce chráněnou dílnu z Čech. Zvolenští dále připravují soutěž Přestaň a vyhraj určenou pro kuřáky. I naše město se zapojuje od 3. do 31. května 2010 do soutěže pro kuřáky ke Světovému dni bez tabáku (bližší info na Město Zvolen vyhlašuje granty na podporu zdraví, volnočasových a společenských aktivit, organizuje společně s dalšími institucemi např. Dny sportu, Dny země, výtvarné soutěže, soutěže mladých zdravotníků nebo Zvolenský den pro zdravý způsob života bez drog či Na kolech proti rakovině. V době naší návštěvy proběhla na Městském úřadu ve Zvolenu dětská konference Zvolen proti drogám a intoleranci. Návštěvou ve Zvolenu jsme získali řadu nových podnětů pro naši práci v kampani Zdravého města a osobních kontaktů, což považuji za velmi důležité. Co se týká životního prostředí, zaujala mě koncepce výsadby zeleně na rekonstruovaném náměstí SNP, kde byl zeleni věnován velký prostor. Zvolen dbá na tříděný odpad, mají kontejnery například na kovové obaly, tetrapakové obaly, na bioodpad. Velkou rekonstrukcí prošla i čistírna odpadních vod, chválila Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí, manažerka projektu Zdravé město Prachatice. Město Zvolen každoročně vysílá delegaci na Slavnosti Zlaté stezky do Prachatic se svými soubory, tanečníky, výtvarníky, zvolenští sportovci letos opět bojovali v turnaji v sálové kopané. Naopak město Prachatice zprostředkovává setkání a vystoupení na Slovensku. Ve Zvolenu například vystupovala Česká píseň, fotografiemi zaujal Václav Malina, odezvu měly i obrázky dětí z MŠ Skalka, které při dubnové návštěvě byly předány v Mateřské škole v Prachatické ulici ve Zvolenu. Tato mateřská škola pro děti od dvou do šesti let je ekologicky zaměřená. Má čtyři třídy, velké prostory, dvůr a zahradu, obklopená je velkým množstvím zeleně. Z nejzajímavějších aktivit uvádím environmentální projekt CHKO Poľana Zelená pre maličkých (v celoslovenské soutěži se z 81 projektů umístil na 3. místě, protidrogový program Včielka Želka, multimediální projekt Adamko hravo, zdravo, sportovní olympijské hry, práce na počítači pro nejstarší... Návštěva Zvolenu vedla i k seniorům, a to do 6. Klubu důchodců Zvolen na Zlatém potoce, kde proběhlo setkání s několika desítkami seniorů. Dle vyprávění je jejich náplň stejná jako u nás setkávání, kurzy, vzdělávání, cvičení, povídání, malování V klubu vystoupil i zástupce prachatické rady seniorů Svatopluk Hort. Byly předány dárky prachatických seniorů z Domu s pečovatelskou službou Recepty ze Skalky a ručně malovaný hedvábný šátek, vyřezávaný prachatický kostel na dřevu od Klubu vojenských důchodců či psaní a fotografie z městské organizace. Návštěva Zvolena byl velmi zajímavá. Pro Klub vojenských důchodců jsem přivezl kontakty a je domluvený zájezd, pro ostatní seniory zjištění, že naše město poskytuje seniorům velký standard, ale vždy je se čemu přiučit. Senioři měli z naší návštěvy skutečnou radost. Návštěva přerostla nejen v povídání, ale i zpěv československých písní, soutěže ve znalostech českého a slovenského jazyka, popsal Svatopluk Hort, předseda Rady seniorů Prachatice. Průvodcem na návštěvě Městské policie Zvolen se nám stal náčelník Juraj Družbacký, který s ředitelem Městské policie Prachatice Ivo Novotným diskutoval o kamerovém systému, o prevenci kriminality, prevenci u seniorů. Zvolen je čtyřikrát větší než Prachatice, ale vybavením a náplní činnosti jsou obě policie srovnatelné. Shodli jsme se s náčelníkem, že i případy k řešení jsou mnohdy stejné. Velkými tématy jsou Romové nebo vandalové, konstatoval Ivo Novotný. Hanka Rabenhauptová

2 květen 2010 Radniční list Odesílané obálky obohatí loga milénia a Neumannova výročí Od počátku roku vznikla řada nových propagačních materiálů pro podporu města Prachatice ve světle kultury, cestovního ruchu i připravovaných výročí. K Miléniu Zlaté stezky se nám podařilo vydat image Zlaté stezky, kde jsou prezentovány všechny tři větve obchodní tepny a následně prachatická větev, která v letošním roce slaví tisíc let od své první písemné zmínky. Dále jsme vydali nové igelitové tašky, desky, které prezentují dvě velká výročí v letošním roce Milénium Zlaté stezky a pro rok příští 200. výročí narození J. N. Neumanna. Dále se nám podařil aktualizovat a o nově zřízené atrakce ve městě a jeho těsném zázemí doplnit image Folklorní soubor Libín S Prachatice vzniknul na přelomu let 1988/89. Během celého loňského roku odcházela jeho pošta na dopisních papírech připomínajících dvacetiny souboru. Libíňáci uzavřeli oslavy dvacátých narozenin v prvním jarním dnu slavnostním vystoupením v sále Národního domu. Pozvali na něj především bývalé členy, ale také oficiální hosty a další milovníky folkloru, lidového tance a písniček. Připravili malou souborovou výstavku a krátce po patnácté hodině pozornost upoutaly první melodie. Na parket vtančili tanečnice a tanečníci folklorního souboru Libín S a začal program, který představil celý repertoár souboru. Prvním tanečním pásmem před dvaceti lety vzniklého souboru, pro které napsal muziku tehdejší vedoucí souboru Václav Svoboda, byl Jarmark. Jarmark je správně výroční trh. A kam se šlo z trhu? Přece do hospody! Dalším tanečním pásmem tedy byla Hospoda. V hospodě se nejen pije pivo (naši chlapi měli premiéru s novými džbány, děvčata s novými půllitry), ale také tancuje, vytahuje, občas dojde i na pošťuchování či rvačku. Všechno to zahrnuje pásmo Hospoda. Následovalo další pásmo Dozvuky, tance Hoši a Bába a tanec se šavlemi Martin (mnohým se zdá trochu exotický, má svůj původ v masopustních tancích z Kaplicka). K tanci pozvali Libíňáci diváky při Myslivecké polce. Program stále ještě nekončil. Vedoucí souboru Helena Svobodová, která celé odpoledne uváděla, dodala: Soubor neumí tancovat jen v obyčejných botách, dokáže to i v dřevácích. materiál Prachatice Brána Šumavy. Pro propagaci výstav a prezentaci města jsme vydali katalog O. H. Hajeka a města Prachatice, dále katalog G. P. Wörlena a katalog k výstavě v Neuburgu. Tyto materiály byly vydány za podpory finančních prostředků Dispozičního fondu Evropské unie. V rámci propagace velkých výročí jsou od 12. kalendářního týdne na všech odesílaných obálkách z Prachatic, které jsou doručeny místní pobočce České pošty a z podatelny městského úřadu, zajímavá loga do konce června logo Milénia Zlaté stezky, od července to bude logo výročí oslav J. N. Neumanna v roce (ruš) Folklorní soubor Libín S oslavil dvacáté narozeniny Německé velení Prachatic je zpočátku rozhodnuto město bránit a činí v tomto směru patřičné kroky. Zejména v okolí silnice do Volar, kam už 5. května vstoupily jednotky 5. pěší divize, jsou v okolí Libínského Sedla německé tanky v palebných pozicích. Na vrchu Libína Němci zřizují pozorovatelnu. Od Volar je slyšet dělostřelbu, Američané však nepostupují. Zato přesuny Němců směrem na Český Krumlov i Volary jsou na každodenním pořádku. Koncentrace německých jednotek na Prachaticku se výrazně zvyšuje od počátku května, když do prostoru Strážný Kubova Huť přijíždí pluk německých pancéřových granátníků s úkolem bránit horské přechody před Američany a dále pak 7. května, kdy do prostoru mezi Březovíkem a Markovem přijíždějí zdecimované jednotky 1. tankové armády ustupující před Sovětskou armádou z jihozápadní Moravy. Následovalo pásmo Pantoflíčky a po něm Slepice, které patří mezi relativně novější a již sklízelo úspěchy v Rakousku, Německu, Maďarsku a mnohokrát doma v Čechách. V hudebním bloku pozval kapelník František Jordák na parket prvního vedoucího souboru a vynikajícího zpěváka Václava Svobodu. Vašek přišel v civilu, což komentoval slovy: On se mi kroj poněkud srazil. Hlavní, že se ti nesrazil hlas! odpověděl někdo z kapely. Václavovi se hlas opravdu nesrazil! Folklorní sdružení Libín S Prachatice je několik let nositelem projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Díky svým aktivitám u plavebního kanálu je Libín S od roku 2006 členem Mezinárodní asociace plavců a vorařů. Je tedy zcela přirozené, že dalším pásmem, které přibylo do repertoáru byli Plavci. Tančí se plavebními háky, v určitých okamžicích se z háků stávají hudební nástroje. Tančí se také s klobouky. I Plavci byli na programu slavnostního vystoupení. Muziku pro Plavce i Slepice upravil pro soubor Jiří Vopálka, který běžně hraje v kapele na violu, housle a basu. V lese, na statku bývali vždy koně. Jistě i někde podél plavebního kanálu měli koně. Ale viděli jste koně tancovat? Diváci v sále Národního domu v první jarní den tu možnost měli. Do kola šli opět i diváci. Zatancovali si Doudlebskou polku. Hodiny ukazovaly po páté odpoledne, když přišla na řadu závěrečná děkovačka V Prachaticích. Diváci ještě dostali perníčky upečené právě pro tento den. Srdíčka, na nich nápis Libín S a dvacítka. Ing. Hynek Hladík, předseda folklorního sdružení Libín S Osvobození připomene také historická technika Každý rok si připomínáme výročí osvobození naší republiky. Letos tomu bude již 65 let. Krátce připomeneme, že 8. května 1945 podepsalo Německo bezpodmínečnou kapitulaci. Město Prachatice, odbor kultury, školství a cestovního ruchu, ve spolupráci s Klubem vojenských důchodců připravuje oslavu osvobození republiky i našeho kraje na 7. květen od do 16 hodin. Na Velké náměstí by mělo zavítat na 40 historických vozidel. V proběhne slavnostní položení věnců k památníku setkání pěti vojsk ve Vitějovicích za účasti starosty Prachatic, starosty Vitějovic, ředitele Prachatického muzea a s největší pravděpodobností i zástupců americké ambasády. Velvyslanectví USA totiž vítá zájem o události spojené s koncem 2. světové války. V rámci vzpomínkové jízdy k osvobození jihozápadních Čech chtějí příznivci vojenské historické techniky ukázat tuto techniku našim občanům. Přijďte se podívat na vozidla, která byla nasazena ve 2. světové válce. Otcové svým synům a dědové svým vnoučatům ukáží techniku, na kterou se oni sami dívali dětskýma očima a v některé si dokonce poseděli. Pamětníci zavzpomínají, jak to tenkrát bylo v roce 1945, pozval na Velké náměstí Svatopluk Hort (rozhovor s ním čtěte na následující straně). (ruš, vam) 65 let od konce 2. světové války na Prachaticku (2) V pondělí 7. května byla v Remeši podepsána kapitulace německých vojsk. Stalo se tak ve dvě hodiny 41 minut. Bylo ujednáno, že do půlnoci z 8. na 9. května musí všechny německé jednotky složit zbraně. Dopoledne 7. května se sešel v Prachaticích revoluční národní výbor. Jak uvádí ve svých pamětech pan Vačkář, výbor ve složení Václav Pilát, František Soumar, Vojtěch Pírka, Jan Sosna, Josef Ira, Petr Harvalík, Miroslav Švancar, Josef Tauer, Antonín Podlaha, Antonín Kosmata a Jan Švejda jednomyslně zvolil předsedou Václava Piláta. Z nedalekých Volar vyjely 7. května kolem osmé hodiny ranní dvě čety 803. protitankového praporu směrem na Zbytiny, které měly být tentýž den obsazeny jednotkami 2. pluku. Cílem mise mělo být vyčištění prostoru kolem silnice z Volar do Prachatic. Jednotka však dojela pouze do prostoru osady Můstek, kde byla napadena malou německou jednotkou. Při incidentu byl zabit vojín první třídy, Čechoameričan Charles Havlat. Stal se tak posledním padlým vojákem 3. americké armády. První Američané se v Prachaticích objevili 8. května, kdy osádka dvou džípů donutila velitele německé posádky ve městě, aby jednotky složily zbraně. Němečtí vojáci tak bez větších průtahů učinili a po odjezdu obou džípů do Vimperka, postupně opustili město beze zbraní a postupně se vzdávaly jednotkám 5. a 26. pěší divize, které se nacházely jižně a jihovýchodně od Prachatic. Mgr. Pavel Fencl strana druhá

3 PŘEDSTAVUJEME: Rivalita rozšiřuje nabídku pro seniory Svatopluk Hort podplukovník v záloze, předseda Rady seniorů města Prachatice Svatopluk Hort se narodil 16. února 1946 v obci Lesonice (okr. Třebíč). Základní školu a Střední všeobecně vzdělávací školu (gymnázium) absolvoval v Pelhřimově, poté nastoupil na vojenské učiliště ve Valašském Meziříčí (obor stavba a obnova silnic a silničních objektů a automobilová doprava), které v roce 1967 skončil jako poručík. Od té doby až do roku 2002 sloužil v armádě. Jako penzista se rozhodně nenudí. Jak jste se ocitnul v Prachaticích? V roce 1980 mi velitel brigády nabídl funkci zástupce pro věci technické u silničního praporu v Prachaticích místo podplukovníka Grožaje. Původně to bylo na jeden rok, a jak vidíte, je to doteďka, i když zpočátku jsem tu zůstat nechtěl. Přijít z Pardubic na Šumavu do Prachatic, nemít tady nikoho známého Začátky byly těžší. Znal jsem tady akorát vojáky od útvaru, u kterého jsem sloužil. Jinak nikoho. Když jsem v březnu 1981 dostal byt, začali jsme si s rodinou snáze zvykat. Oženil jsem se v roce 1975, takže jsem do Prachatic přicházel s celou rodinou. Už jsme měli dvě děti, dvě malé holky, kterým to nevadilo, manželka to snášela hůř. Pocházela z Pardubicka, kde je samá rovina, měla tam známé a blízko rodiče. Moc nadšená nebyla, ale když viděla byt a sehnala tady práci, tak se se změnou smířila. Co kromě bytu sehrálo roli, že jste zůstal pod Libínem? Funkce a automobilová technika, protože silniční útvar tankovou techniku neměl. Technika mě bavila a baví dodneška. Říkal jsem si, že zástupce velitele pro věci technické je už vyšší funkce, že už něco znamenám. Získával jsem tady kamarády, známosti, potom už se mi nechtělo jinam. V armádě jste prožil přelomové události v letech 1968 a Jak na ně vzpomínáte? Neměl jsem žádné mínusy, za které bych musel trpět. Srpen 1968 jsem prožil na Šumavě na Rokytě. Když došlo 21. srpna k obsazení republiky vojsky Varšavské smlouvy, jako jednotka jsme byli přesunuti k Pohraniční stráži na Javoří pilu. Názory, které jsem měl, nevyšly najevo. Péesáci, se kterými jsme se stýkali, je drželi pod pokličkou. Neschvaloval jsem vstup vojsk, bral jsem ho jako přepadení Československé republiky. Navíc bratrskými armádami. Krátce předtím jsme byli na cvičení Varšavské smlouvy v Německu a najednou taková rána do zad. I když rodiče i sestra byli vyloučeni z komunistické strany, prošel jsem různými stranickými pohovory a nějak jsem to přežil. Nepřipadá vám jako zázrak, že se vaše názory podařilo ututlat, že vás nikdo neprásknul? Zřejmě jsem měl dobrý kamarády. U PS útvaru byli prokádrovanější důstojníci, byli tam i starší, kteří se mě snažili usměrnit, protože mladý kluk má hrrr názory typu Odejdu z armády, co bych tady sloužil pro někoho jinýho. Přesvědčili mě, že myslet si můžu, co chci, říct můžu jenom něco. Nicméně je to období, na které nerad vzpomínám. Pokud byl člověk ve straně, mohl pomýšlet na velitelská místa. Koncem roku 1989 jsme museli ze strany vystoupit, protože armáda musela být apolitická. Konkrétně na 17. listopad 1989 mám dobré vzpomínky. Právě tento den jsem přešel sloužit na Okresní vojenskou správu Prachatice. V závěru roku 2002 jsem zde končil jako občanský zaměstnanec, jako zástupce náčelníka mobilizačního oddělení. Litoval jste po sametové revoluci, že jste musel vystoupit z partaje? Litujete dnes? Ne. Nelitoval jsem a nelituju, protože s odstupem doby jsem si uvědomil, že ne vše, co jsme museli dělat pod vládou jedné strany, bylo vždy to pravdivé, to dobré, co by nám prospělo. Muselo se šlapat v brázdě, nebyla tady svoboda slova, muselo se říkat jenom něco a jenom někomu. Když člověk udělal nějaký přestupek v armádě a byl ve straně, byl trestán velitelsky a ještě stranicky. To se mi nelíbilo, protože za přestupek by měl být člověk potrestán pouze jednou. Navíc jsme museli měsíčně platit dosti vysoké stranické příspěvky (úsměv) Ale velké průšvihy v armádě se vždycky zametaly pod koberec, aby nevrhaly špatné světlo na socialistickou armádu Záleželo, kdo průšvih udělal a jak vysoce byl postaven. Průšvihy, nehody ani vážná zranění vojáků se na veřejnost nesměly dostat. A nedostávaly se. Proto, když se o roce 1989 staly vojenské nehody, každý koukal trošku divně, že armáda bourala. Říkávalo se, že to se za komunistů nestávalo, ale bylo to stejné, akorát se o tom veřejnost nesměla dovědět. Armáda byla před civilním obyvatelstvem uzavřenější, bránilo se, aby civilisté pronikali do tajů armády. Za mého působení v Prachaticích jsem měl jednu dopravní nehodu, při které zemřel absolvent. Kluk s tatrou při přesunu vojenské techniky dostal na mokré vozovce smyk, vletěl do příkopu a pravou stranou sebral sloup. S jakými pocity jste prožíval rušení kasáren v Prachaticích? Se strašnými, protože se zrušil pluk a vzhledem k tomu, že tady zůstala vojenská správa, náčelník vojenské správy se stal velitelem posádky a já byl správcem posádky, takže jsem předával veškeré objekty městu, do rukou civilních. I teď, když chodím přes kasárna, pořád vzpomínám: Tady jsem měl auta, tady bydleli vojáci, tam, kde podniká pan Lorenc, jsme měli jako silničáři dílnu Kasárna se předávala ve zdevastovaném stavu, protože od odchodu vojáků uplynula nějaká doba. Armáda je opustila, nikdo je moc nestřežil, takže lidi si z objektů brali, co potřebovali. Jsem rád, že je prachatická radnice zvelebila, využila a začlenila do města. Jako důchodce jste se záhy po odchodu z vojenské správy zapojil do činnosti Klubu vojenských důchodců Prachatice, takže jste si sladkého nicnedělání neužil? Už několik měsíců před ukončením mého působení na vojenské správě mě připravovali na to, že pan Steinmayer, předseda KVD, čeká na mladou krev, že mě hned zaměstná. Do kolektivu důchodců jsem, doufám, zapadnul. Výhodou bylo, že jsem uměl na počítači a že většinu agendy jsem jim převedl do počítačové mluvy. Navíc dělám i do motorismu. Jako technický komisař na motokrosových závodech. Motorky mě pořád přitahují. V Prachaticích u útvaru jsem měl šedesát motorek, protože silniční pořádkový prapor se musel nějak přesunovat. Hned po příchodu do Prachatic mi nabídli, jestli bych šel dělat technického komisaře, tenkrát ještě pod Svazarmem. Udělal jsem si zkoušky a od té doby jezdím jako technický komisař po závodech. Že by to byla dovolená, to se říct nedá. Na technických přejímkách posuzujeme motorky podle předpisů Mezinárodní motocyklové federace, což je docela obsáhlá knížečka s náležitostmi, které musíme kontrolovat. Hlavně se kontrolují přilby, protože v první řadě jde o zdraví jezdců. Když někdo upadne během závodu, následuje kontrola motorky, jestli není poškozená. Když dojde ke zranění jezdce, znova se musí zkontrolovat i přilba. Někdy dochází k tomu, že padne protest na závodní stroj, který se pak rozebírá a přeměřuje jeho objem. Tím ale vaše aktivity nekončí. Nejnovější aktivitou je, že jsem se stal lektorem akreditovaného střediska pro školení profesionálních řidičů v autoškole. V poslední době jsem se stal i učitelem dopravní výchovy pod Besipem. Poslední déletrvající funkcí je předseda Rady seniorů města Prachatice. Město pro seniory dělá dost. Oproti jiným městům je spolupráce města, městského úřadu se seniory velice dobrá. Je ale jistě co zlepšovat. V rámci komunitního plánování sociálních služeb si senioři řekli, co by se mělo zlepšit, na co by se město mělo upnout. Rada seniorů hájí zájmy a řeší problémy seniorů a zdravotně postižených osob. V oblasti bezpečnosti jsme zájemcům z řad seniorů montovali s městskou policií bezpečnostní řetízky a kukátka. Když město potřebovalo, rada seniorů u autosalonu Ševčík počítala, kolik lidí přejde ze sídliště silnici směrem na Oseky. Potěšitelné je, že se nyní přes silnici staví lávka. Naše návrhy se uplatnily také na nově otevřeném hřišti seniorů nebo v trasách pro nordic walking. Pane Horte, vy se zdráháte konkretizovat, nad čím prachatičtí senioři poslední dobou nejvíce remcali? Nejvíce senioři zaremcali, když bylo zvýšené nájemné. Hovoříme spolu před Akademií třetího věku. Co vám přináší? Tento rok se zaměřila na historii. Dnes bude přednášet pan Fencl o Zlaté stezce a já, jakožto naplavenina, bych také rád věděl o její historii od fundovaného člověka. Předtím se mi líbily poučné přednášky o sgrafitech a Neumannovi. V Prachaticích se hovoří o rivalitě mezi seniorskými organizacemi. Jak ji vnímáte z pozice šéfa rady seniorů? Mezi seniorskými organizacemi je určitá rivalita. Městská organizace Svazu důchodců, Seniorská občanská společnost i Klub vojenských důchodců, každá organizace je zaměřená na něco, každá má prostor ke svým aktivitám. Samozřejmě záleží na financích, které mají k dispozici. Pokud jsou mezi nimi nějaké neshody, řekl bych, že to není mezi organizacemi, ale mezi jednotlivci. Pominu-li vzájemné neshody, rivalita tedy směřuje k tomu, že senioři v Prachaticích mají bohatší nabídku k využití volného času? Jistě, mají v tomto směru víc možností k zapojení do různých akcí. Jednou za čtvrt roku se scházejí předsedové zmíněných organizací a upravujeme kalendář činností, aby například dvě akce nebyly v jeden den. Vyptával se Václav Malina. strana třetí květen 2010

4 Do Hüblerovy kaple se vrátil restaurovaný oltář Z fasády nárožního domu na město dohlíží svatý Florián Od poloviny dubna na město dohlíží z niky fasády nárožního domu č. p. 114 v Poštovní ulici sv. Florián, patron hasičů. Jedná se o dřevěnou plastiku celkové výšky 103 cm vyřezanou z lipového dřeva prachatickou řezbářkou Danou Nachlingerovou. Nika byla původně osazena lidovou malbou Nejsvětější Trojice na dřevě. Po loňské obnově fasády domu, v rámci které předchozí nezajímavou novodobě zjednodušenou fasádu nahradilo původní renesanční řešení, vynikla vhodnost niku osadit hodnotnějším prvkem. V upomínce na dvojí zničení Prachatic velkým požárem v roce 1507 a 1832 byl radou města určen sv. Florián, patron hasičů. Dnešní sv. Florián byl na přelomu 3. a 4. století n. l. římským vojákem. Kvůli své křesťanské víře, které se po protikřesťanských nařízeních císaře Deoklecíána odmítl vzdát, byl odsouzen k trestu smrti utopením, který byl vykonán v roce 305. Na základě své mučednické smrti byl následně prohlášen za svatého. V Římě býval uctíván jako ochránce před represemi. Na základě různých lidových legend se stal ochráncem před velkou vodou i suchem, před bouřemi a nebezpečím ohně. Stal se patronem zedníků, kominíků, sládků, hrnčířů, bednářů a všech, co pracují s ohněm. Zobrazován bývá jako římský voják, většinou s kopím v ruce a dále s vědrem, ze kterého vylévá vodu na hořící dům. Výjimečně se zobrazuje s mlýnským kamenem, se kterým byl utopen. Motiv je tedy jasně daný, nicméně různí autoři jej ztvárňují odlišně v souladu se svým uměleckým rukopisem. Do českých zemí sv. Florián pronikl po vzniku habsburské monarchie, kdy se stal patronem zedníků, kominíků a ochráncem měst. V polovině 19. století byl přijat dobrovolnými hasiči za svého patrona. Podle latinského základu svého jména Florianus, vycházejícího z výrazu florere, tedy kvést, je v češtině obdobou Floriána Květoslav. Náklady ve výši 13,5 tisíce korun na pořízení polychromované sošky kryl příspěvek Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. Bc. Antonín Jurčo V sobotu 3. dubna byl v kapli Panny Marie Loretánské (též Hüblerova kaple) v Prachaticích na konci ulice Zlatá Stezka sestaven oltář, restaurovaný od února letošního roku v ateliéru píseckého restaurátora Petra Náděje. Jedná se o dřevěný pseudobarokní oltář z druhé poloviny 19. století, který tvořil původní vnitřní vybavení kaple vystavěné v letech na místě původní menší kaple. Mohutná mensa, čili oltářní stůl, ze smrkového dřeva obdélníkového půdorysu nese na přední straně plastický symbol slunečního kříže ve tvaru pravoúhlého kříže uprostřed kruhu, který zobrazuje putování Slunce ročními obdobími. Okraje přední strany mensy rámují kanelurované, tedy svisle žlábkované lišty. Horní i dolní obvod mensy obkládají profilované lišty, vytvářející sokl, resp. římsu. Po demontáži a očištění dílů oltáře byl u zadní hrany vrchní desky mensy objeven tužkou napsaný letopočet 1862 představující rok zhotovení oltáře. Popsané plastické aplikace na mense jsou z lipového dřeva. Nad mensou se až ke stropu presbytáře kaple tyčí oltářní nástavec tvořený soklovou částí, vlastním retabulem se sloupy v korintském slohu podpírajícími volutový, tzn. spirálovitým motivem vyzdobený, fronton zaklenutý v konzolách. Uvedené prvky retabula ohraničují oltářní rám, jehož výplň (obraz) se bohužel nedochoval. Celek ve vrcholu nad frontonem doplňuje štítový nástavec oltáře se stylizovanými prvky akantu (ornamentálním zobrazením listu rostliny rodu Akanthus) ve volutě ukončený korunní římsou se svazkem akantových listů. Všechny díly oltáře jsou polychromovány, tedy barevně vyzdobeny imitací mramorování a imitací zlacení zlatým lakem respektive u větších ploch plátkovým žlutým kovem. Oltář je umístěn na nové dubové podestě, která zajišťuje jeho oddělení od podlahy kaple s cílem prodloužit životnost oltáře. Restaurováním došlo k co nejvěrnějšímu obnovení původního stavu, respektovány např. byly i dochované různé barevnosti (odstíny) mramorování. Před restaurováním byly dochované části oltáře ve velmi poškozeném stavu. Oltář nebyl sestaven, některé prvky chyběly, spoje rozvolněné, křídový podklad neúplný, polychromie i zlacení rovněž ve značném rozsahu chybělo, retabulum bylo prasklé, veškeré povrchy silně znečištěny. Původní mramorování kryl druhotný hnědý nátěr. Dřevo však naštěstí nevykazovalo napadení dřevokaznými škůdci ani poškození účinky vlhkosti. Restaurování oltáře navazuje na loni dokončenou kompletní stavební obnovu kaple. Dalšími záměry města ve vztahu ke kapli je obnova kříže na zvoničce a doplnění vrcholového zakončení lucerny na střeše kaple. Dále doplnění oltářního obrazu. Tyto záměry budou řešeny v návaznosti na zajištění potřebných finančních prostředků. Bc. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Podporu obnovy kulturních památek opět administrují obce s rozšířenou působností Třetím rokem letos pokračuje dotační program Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, ze kterého mohou vlastníci nemovitých kulturních památek nemajících statut národní kulturní památky a nenacházejících se na památkově chráněném území (památkové rezervace či památkové zóny) získat finanční prostředky na jejich zachování a obnovu. Program není určen pro kulturní památky ve vlastnictví České republiky a představuje formu kompenzace za omezení související s prosazováním veřejného zájmu na úseku památkové péče. Pro správní obvod města Prachatice, jakožto obce s rozšířenou působností, byly Ministerstvem kultury v rámci programu na letošní rok určeny finanční prostředky v celkové výši 1,291 milionu korun. Pro podávání žádostí o finanční podporu formou účelových příspěvků město Prachatice v únoru vyhlásilo jedno kolo. Následně v březnu došlo k vyhodnocení podaných žádostí a byly navrženy příspěvky jednotlivým vlastníkům. Dne 22. března byly žádosti projednány radou města Prachatice, která odsouhlasila výše účelových finančních příspěvků na jednotlivé akce. Přehled akcí, jejichž vlastníci mají v popisovaném dotačním programu v letošním roce obdržet účelový finanční příspěvek, vyplývá z tabulky. Městský úřad Prachatice žádosti za celý správní obvod obce s rozšířenou působností koncem března předal na Ministerstvo kultury, které o poskytnutí příspěvků jednotlivě rozhodne správním rozhodnutím dle zákona o státní památkové péči, a to v průběhu května či června. Bc. A. Jurčo Akce Vlastník Celkové náklady [Kč] Příspěvek [Kč] Vlastní podíl [Kč] Němčice, dokončení opravy střechy kostela sv. Mikuláše Římskokatolická farnost Prachatice, oprava výklenkové kapličky a ohradní zdi areálu Knížecího pivovaru ESTATUE INWEST a. s Netolice, oprava části střechy Petrova Dvora KUTA a.s Dub, obnova části ohradní zdi židovského hřbitova Židovská obec v Praze Prachatice, obnova třech božích muk na Svatopetrské cestě ke hřbitovu Město Prachatice Prachatice, obnova kříže na zvoničce a doplnění vrcholového zakončení lucerny Hüblerovy kaple Město Prachatice Celkem květen 2010 strana čtvrtá

5 V Radničním sále v Prachaticích se 24. března 2010 uskutečnilo již X. Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory v Prachaticích (ObHK). Hlavním cílem tohoto setkání bývá především zhodnocení činnosti kanceláře za uplynulý rok; nejinak tomu bylo letos. Tradičně byly také připravovány aktivity a rozpočet na rok Ing. Václav Franz, člen Rady oblasti Jihočeské hospodářské komory Prachatice (RO JHK), seznámil přítomné s tendencí založit v Prachaticích Sdružení hospodářských juniorů. Václav Franz zmínil možné nevýhody a výhody, které by založení podobného sdružení přineslo. S dalším příspěvkem předstoupil před účastníky Karel Dvořák, který je rovněž členem RO JHK. IHK Passau (Industrie und Handels Kammer, Průmyslová a obchodní komora v Pasově) a Jihočeská hospodářská komora připravují projekt s názvem Efektivní energetický region Jižní Od začátku letošního roku do konce zimního období, tj. přibližně do konce března, vynaložilo město Prachatice na údržbu chodníků a komunikací ve městě a v osadách necelé dva miliony korun. Novelou zákona o pozemních komunikacích došlo v tomto zimním období ke změnám v odpovědnosti za škody způsobené závadou ve schůdnosti chodníků a bylo ohlášeno celkem 16 škodních událostí, které v současné době řeší pojišťovna. Zimní údržbu zajišťuje převážně firma Technické služby Prachatice s. r. o., která i v letošním roce využívala na úklid jednak firmy na výpomoc, ale ve spolupráci s úřadem práce, městskou policií a odborem sociálních věcí zapojila i obecně a veřejně prospěšné práce a institut veřejné služby. Bc. Ivana Jeřábková, odbor KSD Sběrný dvůr v Mlýnské ulici zahájí od počátku května nedělní provoz, který potrvá do konce října Nedělní otvírací doba je od do hodin. V souvislosti se státními svátky 1. a 8. 5., které připadají v tomto roce na sobotu, bude v tyto dni sběrný dvůr uzavřen. Běžná provozní doba v sobotu je od 8.00 do hod. Ing. Josef Starý, odbor ŽP Radniční list Finanční výbor projedná novou vyhlášku o dani z nemovitosti Co na svých zasedáních v uplynulém období řešil finanční výbor zastupitelstva města? Uspořádal výjezdní zasedání za účelem zjištění provozování vodohospodářského majetku ve městě Strakonice, dále pak projednával návrh variant provozování vodohospodářského majetku na území města Prachatice, projednával hodnotící zprávu za rok 2008 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu, vyjadřoval se k některým důležitým rozpočtovým změnám, mající přímý vliv na rozpočet města, a k některým větším investičním akcím, dále pak k podaným žádostem o dotace a granty v roce 2009, zabýval se financováním akce Skládky TKO Libínské Sedlo 2. sekce III. etapy a přijetím účelového úvěru ve výši 13,5 milionu korun na sedm let, uspořádal výjezdní zasedání na skládku Libínské Sedlo, kde proběhla prezentace uzavřené I. sekce, dosluhující II. sekce a probíhající stavby III. sekce, kontroloval průběžně hospodaření města, vyjadřoval se k závěrečnému účtu města za rok 2008, podával návrhy a připomínky, zabýval se a prodiskutoval návrh variant daní z nemovitosti pro rok 2010 v souvislosti s tzv. Janotovým balíčkem, projednával prognózu propadu daňových příjmů do konce roku 2009 a výhled na rok 2010, vyjadřoval se v prvnímu čtení rozpočtu města pro rok 2010, podával návrhy, podněty a připomínky a projednával ve druhém čtení upravený návrh rozpočtu města Prachatice. Pro rok 2010 pověřilo zastupitelstvo města na jednání 22. února 2010 finanční výbor následujícími úkoly: průběžná kontrola plnění rozpočtu města v roce 2010, projednání nové vyhlášky o dani z nemovitosti na rok 2011, kontrola činnosti Technických služeb Prachatice, s. r. o. (výjezdní zasedání prezentace), prověření Závěrečného účtu města a výroku auditora za rok 2009, plánované investiční akce roku 2009, dotace a granty, kontrola hospodaření města v roce 2011, plnění sdílených daní v roce 2010 a odhad sdílených daní pro rok 2011, kontrola přípravy rozpočtu na rok 2011 a projednání rozpočtu na rok 2011, další úkoly dle zadání zastupitelstva města. V současném období pracuje finanční výbor v tomto složení: Ing. Bohumil Ondřich (předseda) a členové Mgr. Alexandr Zikmund, Ing. Josef Fidler, Zdeněk Kollar, Vratislav Škorpil. Garantem finančního výboru je Ing.Václav Janda, vedoucí finančního odboru. Ing. Václav Janda Členové hospodářské komory o sdružení juniorů, o pasivních budovách Zimní údržba stála bezmála dva miliony Exlibris Josefa Váchala v Prachatickém muzeu Do 6. června 2010 nabízí Prachatické muzeum veřejnosti příležitost shlédnout výjimečnost užité grafiky Josefa Váchala ( ), fenoménu českého umění 20. století, malíře, řezbáře, grafika, spisovatele, fotografa, ale také zakladatele tradice českého exlibris. Díky ojedinělému dřevoryteckému mistrovství a originalitě exlibris plných vizí, symbolů a tajných značek se stal velmi záhy sběrateli vyhledávaným autorem. Podle svého vyjádření vytvořil Váchal na 650 rytých a kreslených knižních značek, které jsou spojeny s více než dvěma sty objednavateli. Výstava převzatá z Regionálního muzea v Teplicích představuje 171 tištěných exlibris vytvořených v rozmezí let Tvoří výběr z ojediněle uceleného souboru 490 knižních značek, které byly do fondů muzea v Teplicích zakoupeny v roce 1976 ze sbírek teplického sběratele Karla Pavelky. Příběhy některých knižních značek kněhoznaček jsou na výstavě převyprávěny citacemi ze vzájemné korespondence Josefa Váchala a několika blízkých přátel i sběratelů. Výstava prezentuje exlibris jako svébytnou součást i jakýsi lexikon celého jeho grafického díla. (p+m) Sběrný dvůr zahajuje nedělní provoz Čechy Dolní Bavorsko. Cílem projektu je zlepšit povědomí stavební veřejnosti o výhodách nízkoenergetických a pasivních budov, uvedl Karel Dvořák. Tradičně byli hosty starostové měst okresu Prachatice. Ing. Jan Bauer, prachatický starosta a poslanec Parlamentu České republiky, zodpovídal přítomným otázky týkající se dostupnosti pozemků na průmyslové zóně v Prachaticích. Mgr. Pavel Dvořák, starosta Vimperka, hovořil o plánované výstavbě podjezdu ve Vimperku a o využití lokality U sloupu. Oba představitelé měst se zapojili do diskuse. Ta směřovala k připravovaným změnám v zákonech atd. Závěrem Ing. Vojtěch Toman, předseda RO JHK, poděkoval přítomným za jejich hojnou účast. Neformální diskuse na aktuální podnikatelská témata pokračovala u připraveného pohoštění. Radka Dvořáková Zdravotně postižení schůzovali a plánovali Klub zdravotně postižených Prachatice se sešel na členské schůzi Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR (ARPZPD) ve své klubovně (zapůjčuje DDM Prachatice). Ze svého středu členská základna potvrdila předsedkyni Evu Poštovou. Klub delegoval na celostátní setkání zástupců klubů ARPZPD valnou hromadu předsedkyni a Hanku Rabenhauptovou. Klub schválil výroční zprávu, hospodaření za rok 2009 a plán činnosti na rok V roce 2011 si klub připomene 30 let od vzniku sdružování rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v Prachaticích. Hlavními aktivitami klubu v současnosti jsou: pravidelná páteční setkávání zdravotně postižených dětí a mládeže (malování, sportování, rekondiční vycházky, vzdělávání) vedená Lucií Rabenhauptovou a Marií Hrubešovou, sociální poradenství (poradců pro rodiny s dětmi) vykonávané Evou Poštovou, psaní projektů a získávání finančních prostředků na činnost Alena Bínová, organizace letní činnosti, zastupování klubu v Poradním sboru města Prachatice Barbora Poštová další činnost dle zájmu členů. I letos se koná rehabilitační plavání a cvičení, jóga, psychoterapie. Připravuje se zájezd do Rolničky Soběslav chráněné dílny, Centra denních služeb či do Prahy na muzikál. Klub se zapojuje do řady soutěží v rámci celé ČR. Zájemci o aktivity klubu z řad rodičů dětí se zdravotním postižením, zdravotně postižení, sponzoři, spoluobčané, dárci či dobrovolníci se mohou hlásit na adresu (RH+) Sloučení vodohospodářských firem Transformaci akciových společností 1. JVS a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy završil 1. května 2010 vznik nové společnosti ČEVAK a. s., která se bude nadále zabývat provozováním vodovodů a kanalizací. Společnost ČEVAK přebírá závazky obou předchozích dodavatelů. Od 1. května proto bude svým jménem fakturovat vodné a stočné. Pro hlášení poruch bude k dispozici bezplatná nepřetržitá telefonní linka a infolinka zpoplatněná místním tarifem. (vam) strana pátá květen 2010

6 Jarní otevírání stezky okolo Stezky Ke každoročním radostným povinnostem třeťáčků ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, patří Jarní otevírání stezky kolem Stezky. Ani letos jsme tradici neporušili. Žáci 3. A a B připravili krátké pásmo básniček a písniček, kterými se snažili přivolat jaro a společnými silami pak velkým symbolickým klíčem odemkli pomyslný zámek, kterým byla naše zelená naučná stezka kolem školy po celou zimu uzamčena. Jaro bylo úspěšně přivoláno. Stalo se tak i díky všem žákům z I. stupně, kteří se sešli ve vestibulu školy. Každý z nich přinesl doma vyrobeného motýla, který je symbolem jara. Motýlků se sešlo tolik, že se nedali ani spočítat, a ani nebylo lehké vybrat toho nejhezčího a nejoriginálnějšího. Abychom z motýlků neměli radost pouze jediný den, většinu z nich jsme vystavili ve vestibulu školy, kde si je mohou prohlédnout nejen děti, ale i návštěvníci školy. Za hosty z městského úřadu popřála magistra Růžena Štemberková dětem brzké skutečné jaro, veselé učení a běhání po stezce společně s motýly. Bohdana Zámečníková a Kamila Strejčková, učitelky 3. tříd Prevence není nikdy dost Na Vodňance každoročně žáci 8. ročníků absolvují v rámci předmětu Výchova k občanství besedu s pracovníky služby kriminální policie a vyšetřování. Téma besedy Kriminalita mládeže souvisí s probíraným právním řádem České republiky. V 9. ročníku pak navazuje beseda o trestní odpovědnosti. Osmáci již několik let pravidelně besedují s vrchním inspektorem nprap. Martinem Mrázkem. V březnu se žáci dozvěděli co dělat případně co nedělat, aby se s pracovníky policie sami nesetkali při vyšetřování trestné činnosti. Hovořili o trestné činnosti, která souvisí s drogami nebo sexuálními delikty. Pro některé žáky bylo možná překvapením, že se k jednání soudu mohou dostat i děti mladší patnácti let. Přes zodpovězené dotazy žáků zůstala témata, na která nezbyl čas, a proto v příštím roce bude spolupráce určitě pokračovat. Mgr. Věra Sedláčková Klienti ze STROOMu hladili v knihovně krajtu Učíme se přírodou Žáci 3. ročníku ZŠ Prachatice, Vodňanská 287, se koncem března v rámci grantu základní školy Zlatá stezka 240 Příroda je život podívali na dva dny na Šumavu. Cílem bylo informační středisko Stožec. Pod vedením Dagmar Kozlové zde žáci prožili dva programy. První s názvem Vítejte v Národním parku Šumava seznamoval s pravidly a prací strážců, ve druhém výukovém programu zase zkoumali les. Během obou dnů děti zažily práci s mapou, vymýšlely jednodenní výlet, hrály hry. Kresbou a následnou pantomimou vyjadřovaly pravidla národního parku a mapovaly obsah práce strážce. Také byly děti seznámeny s pomůckami staročeských her a dozvěděly se, jak fungují. Ve volném čase si tvořily svůj Zážitkový deníček, psaly dopis rodičům nebo domýšlely příběh O zázračném prameni u Stožce. Krásné jarní počasí s kulisou posledního letošního sněhu dotvořilo příjemnou atmosféru pobytu. Cestování vlakem rychle uběhlo a tak dětem skončily zajímavé dva dny mimo domov uprostřed šumavské přírody. Mgr. Alena Bísková, třídní učitelka III.A Bronzový úspěch flétnového tria Od 15. do 18. dubna 2010 proběhlo v Liberci ústřední kolo soutěže i v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Z prachatické ZUŠ bylo vysláno flétnové trio Kateřina Markovcová, Anežka Turková a Nikola Heinzlová. Po krásném přijetí, kdy bylo o nás výborně postaráno, se děvčata umístila v bronzovém pásmu. Upřímně jim blahopřeji a děkuji za čas, který věnují nádhernému koníčku, jako je hudba. Mgr. K. Weissová Jednou větou Odborná firma bude do 30. května ve vytipovaných ohniscích pokládat nástrahy proti hlodavcům, tudíž vlastníci, nájemci nebo správci musí vyčistit objekty od nepotřebných předmětů, udržovat je v čistotě, aby neposkytovali nežádoucím živočichům úkryt, hnízdiště nebo obživu. (vam) květen 2010 Ve středu 14. dubna jsme navštívili knihovnu v Prachaticích, kde nás čekal zajímavý program. Prohlédli jsme si výstavku fotografií zvířat ze ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou a poté nás čekal největší zážitek živý had, přesněji krajta královská. Povídali jsme si o tom, kde žije, čím se živí a pak jsme si mohli na krajtu i sáhnout. Skoro všichni z nás překonali počáteční strach a dokázali to. Následovalo vyprávění o moři a na moře jsme si také zahráli. Na závěr jsme si poslechli pěknou pohádku. Děkujeme milým knihovnicím i paní ředitelce za pozvání. Program se nám velmi líbil a určitě jsme v knihovně nebyli naposledy. Každé pozvání, které přinese našim klientům nové zážitky, zkušenosti a není náročné na finanční prostředky, velmi vítáme, protože sehnat dostatek prostředků na provoz našeho centra není jednoduché. Všichni, kteří by nám chtěli přispět, mají možnost poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS STRECHA na číslo Jedna SMS stojí 30 Kč, naše centrum obdrží 27 Kč. Je možné také přispívat celoročně. Podrobnosti se dozvíte na stránkách Za jakoukoliv finanční podporu děkujeme. Kontaktní adresa: Centrum STROOM DUB o. p. s., Dub 26, tel , e mail Pavla Čechová Švepešová, ředitelka centra Zábavně o stáří? Ale ano! Akce Zábavně o stáří proběhla ve Společenském sále Národního domu za účasti téměř tří stovek lidí (seniorů, rodinných příslušníků, a to nejen z našeho města). Moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron přesvědčili. Přesvědčivě odpovídali i hosté programu Hanka Rabenhauptová, místostarostka města, Ladislav Přívozník, lékař onkolog, a Hana Vojtová, ředitelka domova seniorů. Hlavní protagonisté diskutovali s místními odborníky o praktických tématech, která se týkají péče o seniory, ale také zdravého a aktivního stárnutí. Ve vstupních prostorech byla připravena výstava fotografií, na kterých byla dokumentována aktivita seniorů v našem městě. Samotný program byl skutečně zábavný, ať již samotnými moderátory, zpěvem, ale i díky divákům, kteří se aktivně zapojovali. Všichni obdrželi dárkové balíčky od sponzora pořadu a v losovací soutěži vyhráli někteří dokonce tlakoměr či veselá trička, která předával ředitel Národní sítě zdravých měst (NSZM) v ČR Petr Švec. Nadace Veselý senior je garantem projektu společně s NSZM. (map) strana šestá

7 Děti narozené v prachatické nemocnici v březnu 2010* Magdaléna Kůsová Natálie Červíková Ondřej Koryta Jana Kůsová Kateřina Fialová * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Přibylo šest prachatických občánků, u jednoho nemáme souhlas s uveřejněním. Eva Matysová, matrikářka Chcete umět s počítačem? Seniorská občanská společnost o. s. Prachatice a Centrum pro zdravotně postižené JK o. s., pracoviště Prachatice pořádají Kurz práce na počítači pro začátečníky. Začátek kurzu 10. května 2010 v 16 hod. v budově Střední pedagogické školy v Zahradní ulici (učebna v přízemí vlevo). Přihlášky: Centrum pro zdravotně postižené, pracoviště Prachatice, SNP 559, tel (hav) Hodnota úsměvu Úsměv nestojí nic, přináší mnoho. Podle zvyšující se návštěvnosti našeho města bychom se měli zamyslet nejen nad jeho hodnotou historickou, ale i nad tím, jak hosty přivítáme. Prohlídnou si naši městskou památkovou rezervaci, krásu, kterou nám zanechali moudří předkové a teď je na nás, abychom pomohli dojmy turistů a hostů ozvláštnit opěknit, jak říkával spisovatel František Nepil. Stačí málo: úsměv a laskavost, když se s hosty kdekoliv potkáme. Kdysi jsem zažila v Telči nevlídnou průvodkyni a pamatuji si to dodnes. Věřte, nejlepší doporučení o našem městě bude vlastní příjemný pocit z návštěvy Prachatic toho kterého hosta. Usmívejte se a buďte vlídní, aby se k nám rádi vraceli a doporučili nás dalším. Bude to ta nejlepší reklama! Eva Ferdová Matematická záře nad gymnáziem Dne 7. dubna 2010 se v Prachaticích uskutečnilo v kategoriích 6. až 8. tříd okresní kolo matematické olympiády, ve kterém se stali žáci Gymnázia Prachatice v devíti případech ze sedmnácti úspěšnými řešiteli. Akce se účastnilo 78 žáků škol z Prachatic, Vimperku, Lhenic, Čkyně, Zdíkova a Stach. Největší úspěch zaznamenali prachatičtí primánci, kteří obsadili první tři místa. Zvítězila Anička Hodinová, 2. místo patří Ivance Bauerové a 3. místo obsadil Pepa Schneider. V této kategorii Z6, kde soutěžilo 29 žáků, byla také úspěšnou řešitelkou Míša Hrubá, která obsadila 5. místo. V kategorii Z7 byli čtyři úspěšní řešitelé, z naší sekundy získal bronz Honza Toušek a 4. místem ho doplnila Lada Žílová. Ani prachatická tercie v kategorii Z8, kde bylo 35 soutěžících, nezůstala pozadu. Další první místo totiž zařídila Barbora Michálková, kterou podpořila 2. místem Radka Lencová a 5. místem Hedvika Jíchová. Všem našim studentům upřímně blahopřeji a věřím, že za rok budou v Prachaticích nad naším gymnáziem opět zářit matematické hvězdy. Michal Roháček Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XII., číslo 5, uzávěrka 18. dubna Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Dvojí významné narozeniny ve svazu důchodců Městská organizace svazu důchodců v dubnu slavila hned dvě velká kulatá výročí. Osmdesáté narozeniny svého předsedy Mgr. Jiřího Dolejše, neúnavného organizátora v seniorském hnutí. Právě Jiří Dolejš stál u zrodu prachatické organizace svazu důchodců, která slaví 15. výročí založení. Z osmnáctičlenné organizace vybudoval se svými kolegy organizaci se 428 členy, která se stala nedílnou součástí spolkového života v Prachaticích. Co přát k osmdesátinám Jiřímu Dolejšovi? Hodně zdraví, pohody a životního optimismu. Co přát k 15. narozeninám městské organizaci svazu důchodců? Stále nové nápady v činnosti, spokojené členy, dobrou spolupráci s ostatními seniorskými organizacemi a městem Prachatice. Zdena Hrůzová, místopředsedkyně MěO SD XTERRA s Parkánem, MEZIBRÁNY s osobností Součástí letošních oslav Milenia solné Zlaté stezky bude i závod XTERRA Prachatice 2010 po stopách Zlaté stezky. Trasy závodu vedou po okolí Prachatic, plavat se bude v Křišťanovickém rybníku, dojezd soutěžících bude směrován na Velké náměstí a rovněž tak i cíl celého závodu je na Velkém náměstí v Prachaticích. Po skončení celé akce zahraje závodníkům i ostatním návštěvníkům kapela Parkán. Xterra Prachatice by měla svými tratěmi nabídnout triatlonistovi úplně všechno: kopce, sjezdy, přírodu, historii a hlavně zábavu. Doufáme, že se vám bude líbit závod stejně tak, jako si my, organizátoři, přejeme a doufáme. Závod se uskuteční 19. června 2010 a bude součástí Xterra Challenge tour Webové stránky rockového festivalu MEZIBRÁNY doznaly inovace. Zájemci si na nich mohou už dnes přečíst podrobnosti o programu letošního čtvrtého ročníku. Novinkou je i vyhlášení OSOBNOSTI MEZIBRÁN, jíž se v letošním ročníku stává Radim Hladík. Jinou novinkou jsou i dvě cenové hladiny předprodejových vstupenek. Další informace můžete najít na adrese Pozornosti návštěvníků doporučujeme koncert Hudebních sklepů 5. května 2010 ve Sklepech Staré radnice, kdy k nám zavítají opravdu významné hudební osobnosti Paul Millns a Butch Coulter. V úterý 18. května 2010 ve Společenském sálu Národního domu pro velký zájem opakujeme cestopisnou přednášku Miloslava Martana Jihozápad USA, který je současně spoluorganizátorem celého přednáškového cyklu. (KIS) Festival doplní výstava a vysvěcení zvonu V Prachaticích budeme oslavovat již 15. ročník festivalu Dny duchovní hudby, který nás každoročně doprovází až k oslavám Jana Nepomuka Neumanna. Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční 4. června 2010 v 17 hodin trochu netradičně v Galerii Dolní brána za účasti generálního vikáře P. Adolfa Pintíře a starosty města Prachatice. Následovat bude slavnostní vernisáž děl katedry výtvarné výchovy Ústecké univerzity. Následně v bude v kostele slavnostně vysvěcen nový zvon, který bude určen pro soumarské zvonění a ponese název sv. Jana N. Neumanna. V hodin pak bude zahájen první koncert festivalu, ve kterém se představí vokální kvinteto Consilium, ženský vokální kvartet FOR VOX a Lenka Straňková na flétnu. Nově vysvěcený zvon bude na stolici umístěn do 19. června 2010, kdy poprvé začne zvonit. Mgr. Růžena Štemberková Zámek Neuburg hostí prachatickou výstavu V minulém roce se nám podařilo domluvit krásné výstavní prostory v prestižním zámku v blízkosti Pasova zámek Neuburg pro prezentaci našeho města. Jedná o zámek, který leží na pomezí německo rakouské hranice a je v něm největší expozice děl Alfreda Kubina. V rámci prezentace představíme město samotné, dále cestovní ruch a nabídku pro návštěvníky našeho města, nebude chybět krátké představení osobnosti Jana Nepomuka Neumanna, slavnosti Zlaté stezky a Zlatá stezka coby obchodní tepna. Dále jsme přizvali zástupce fotoklubu F 2,8, kteří budou představovat kolekci fotografií s názvem Tváře Zlaté stezky. Dále budeme prezentovat i obrazy, které vznikly v Prachaticích při výtvarném workshopu Salve Prachatice na téma Prachatice historická perla a téma Prachatice Pasov. Zároveň se v Pasově představí katedra výtvarné výchovy Ústecké univerzity pod vedením Doc. Vladimíra Šavela a Galerie umění v Karlových Varech pod vedením Mgr. Jana Samce. Ani v rámci této výstavy nemohu nezmínit velkou podporu obou přeshraničních asociací výtvarných umění Asociace jihočeských výtvarníků a BBK Passau. Vernisáž se uskutečnila 26. dubna a výstava zde potrvá do 13. června Mgr. Růžena Štemberková Neúspěšnější střelci si odvezli košíky plné vajec Sportovně střelecký klub Prachatice uspořádal o Velikonoční neděli 16. ročník soutěže Velikonoční vejce. Vítěz v každé disciplině mezinárodního klání jednotlivců ve střelbě z perkusních zbraní získal tradičně košík plný vajec. Petr Voldán z pořádajícího Sportovně střeleckého klubu Prachatice si přes konkurenci závodů na Moravě pochvaloval účast střelců a například dvojnásobný mistr světa a mistr Evropy Helmut Zöbl z rakouského Offenhausenu byl spokojený s tím, jak střílel, ale nikoliv s výsledkem. Helmuta totiž v disciplíně perkusní revolver porazil Josef Forman z Mladé Boleslavi. Úspěšné vykročení do další střelecké sezony na domácí střelnici prožil Josef Těsnohlídek. Pro střelce z Prachatic bude letošním vrcholem mistrovství světa v Portugalsku. (vam) Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Hana Raben hauptová, Růžena Štemberková, Jaroslava Vlčková. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá květen 2010

8 Kulturní a společenský servis na květen 2010 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel Karel Burda: Fotografie Výstava fotografií vodňanského fotografa Můj svět Výstava mladých fotografů z Domu dětí a mládeže Prachatice pod vedením Karla Rabenhaupta ve vstupním prostoru galerie. po zavřeno út pá so neděle zavřeno GALERIE O. H. HAJEKA do Georg Philipp Wörlen Výstava obrazů slavného německého malíře recipročně zapůjčená Galerií moderního umění Pasov. Otevřeno na základě objednání v Infocentru, tel SKLEPY STARÉ RADNICE (20.00) Hudební sklepy 2010: Buth Coulter a Paul Millns Butch Coulter je jeden z nejlepších bluesových hráčů na harmoniku ve světě, Kanaďan, který se na jevišti objevil s Jimmy Pagem či Mickem Taylorem. Paul Millns je zpěvák, který spolupracoval s Davidem Crosbym, Johnem Mayallem, Peterem Thorupem a dalšími hudebními velikány. Vstupné 100 Kč (19.00) František Jančík a Česká píseň Pěvecký soubor Česká píseň a její hosté slaví kulaté výročí p. Františka Jančíka přednesem výhradně jeho autorských skladeb. Hosté: Maraveja, Klarinetové kvarteto. Vstupné dobrovolné. SÁL NÁRODNÍHO DOMU (kontakt: ) (19.00) Miloslav Martan: Jihozápad USA Cestopisná přednáška pořádaná ve spolupráci s CK OCEAN. Vstupné dobrovolné. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ do Ivana Bečvářová: Ohlédnutí II Volné pokračování výstavy, kdy se nám autorka představí ve své tvorbě kresby, malby, grafiky a kombinované techniky. Vernisáž 10. května v hodin. INFORMACE Tel , e mail: Předprodej vstupenek Infocentrum: v provozní době infocentra INFOCENTRUM Velké nám. 1 Tel e mail: po pá ( ) VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA Z důvodů rekonstrukce zavřena. KINO NÁRODKA Rezervace vstupenek tel po pá (20.00) Morganovi (17.00) Percy Jackson: Zloděj blesku (20.00) Katka (20.00) Protektor (20.00) Nine (20.00) Doktor od Jezera hrochů MĚSTSKÁ KNIHOVNA Tel (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (odd. pro děti a mládež), (studovna). E mail: pt.cz, URL: http: knih pt.cz Výstava Náš dům zní smíchem VII & Železnice a vláčky Čítárna U Čerta s knihou Severské pohádky (13.00 v odd. pro děti a mládež) Klub přátel knihovny (9.00) Besedy se spisovatelem R. Kozákem (ZŠ Zl. stezka 240, ZŠ Vodňanská) Pasování čtenářů (13.00 ZŠ Zl. stezka 240, ZŠ Vodňanská Radniční sál) Besedy se spisovatelem R. Kozákem (ZŠ Národní, ZŠ Zl. stezka 387) Pasování čtenářů (13.00 ZŠ Zl. stezka 387 obřadní síň, ZŠ Národní Radniční sál) Klub maminek Logopedie s PhDr. D. Hrubou: Kdy a jak začít (9.30 v odd. pro děti a mládež) Vyhodnocení II. kola Čtenářské ligy spojené a se Dnem dětí Výpůjční doba: Dospělé oddělení a studovna po út pá so Oddělení pro děti a mládež, Husova 70 po út čt pá so Oddělení pro děti a mládež, Národní 1018 po, st, pá, so zavřeno út, čt PRACHATICKÉ MUZEUM Tel: E mail: Výstava: Velké náměstí 13 do Příběhy kněhoznaček J. Váchala Výstava ex libris. Přednáška: (17.00) Poslední padlý Američan 2. světové války v Evropě Mgr. Pavel Fencl Zájezd: Zájezd po stopách Zlaté stezky Akademie 3. věku MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Tel.: , Otevřeno út ne do Výstava Češi na Severním pólu ČAJOVNA U HRUŠKY (18.00) Lucie a Michal jako první Češka objela na kole svět. Beseda a promítání s cestovateli, kteří dokázali využít kolo jako globální dopravní prostředek (18.30) Divadelní spolek Dutam uvádí Haprdáns Hamletovské téma vtipně zpracované Ivanem Vyskočilem. Tentokrát formou rozhlasové hry (19.00) Vladimír Václavek Bývalý člen skupiny Dunaj, básník. Hudební kolega Ivy Bittové, stálice brněnského undergroundu. Intimní písně pro kytaru a zpěv. Vstupné 50 Kč (19.00) A. Camus: Exil a království Revolta jako odpověď na absurditu životních situací v povídkách existenciálního filozofa (18.00) Václav Klaus: Modrá, nikoli zelená planeta Kniha kterou všichni známe, ale málokdo ji četl. Následná diskuze nad tématy nastolenými autorem (18.30) Hana Gabrielová: Biopaliva a využití technického konopí jako obnovitelného zdroje Poradkyně MZE ČR o biopalivech, historii, využití a perspektivě technického konopí (18.00) Večer na téma: Čtyři jezdci apokalypsy. Výběr textů na vždy aktuální téma Konce světa. MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR pt.blog.cz (14.00) Setkání seniorů k 15. výročí založení MěO a Dne matek Kulturní program. Sál Národního domu (9.00) Autobusový zájezd JE Temelín, Týn nad Vltavou a okolí. Pro velký zájem opakování zájezdu z března. Odjezd z Malého nám. Cena 85 Kč (14.00) Putování po Altaji Audiovizuální beseda s Ing. Karlem Matějkou. Komunitní centrum Na Sadech (7.00) Autobusový zájezd Domažlice Klenčí pod Čerchovem Trhanov Odjezd z Malého nám. Cena 200 Kč (14.00) Zlatá stezka v historii Šumavy Vyprávění Mgr. Pavla Fencla. Komunitní centrum Na Sadech. SENIORSKÁ OBČ. SPOLEČNOST Každý čtvrtek od do hod. cvičení v tělocvičně gymnázia. Každý pátek v sudém týdnu od do hod. cvičení ve vodě v městském bazénu (10.00) Měření krevního tlaku, Komunitní centrum, SNP (14.30) Akademie 3. věku, Slavnostní závěr s kulturním programem, Radníční sál (16.00) Zahájení kurzu práce s počítačem a internetem pro začátečníky, SPgŠ (8.00) Akademie 3. věku. Zájezd Putování po Zlaté stezce, doprovod Mgr. Pavel Fencl, odjezd z Malého nám (10.00) Kondiční vycházka na Husineckou přehradu DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE (18.00) Tradiční přehlídka činnosti zájmových útvarů v sále hotelu Park (8.00) Jarní bazar sportovních potřeb v areálu DDM Prachatice. SDRUŽENÍ DŘÍPATKA (18.00) Hornická naučná stezka v Albrechtovicích a historické dolování zlata u Záblatí Přednáška Bohumila Tomse v budově CEV Dřípatka, Rumpálova 999, Prachatice Vstupné dobrovolné. Přednáška se uskuteční u příležitosti slavnostního otevření naučné stezky Více informací nebo MC SLUNÍČKO Národní (9.30) Přednáška pracovnic z odboru sociálních věcí (dávky hmotné nouze, dávky pro zdrav. postižené, soc. právní ochrana dětí) Pohádková ZOO. Výlet do ZOO Ohrada na loutkovou pohádku Zvířátka a loupežníci. Více info na tel KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Blanice Protivec Vitějovice Běleč Prachatice (18 km, ČD hod.) Ražice Putim Selibov Protivín (17 km, ČD hod.) Zájezd: Mělnicko, Kokořínsko Odjezd z Malé nám hod Kvilda Siebensteinkopf Kvilda (20 km, BUS hod) () Sušice Sedlo Kašperk Kašperské Hory (17 km, BUS hod.)

9 Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice 22. března 2010 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemkových parcel číslo 391/1 o výměře 2057 m 2, 398/4 o výměře 9359 m 2, 398/5, o výměře 5033 m 2, 398/7 o výměře 3493 m 2 a 400/5 o výměře 6010 m 2, k. ú. Prachatice za cenu 1 % z průměrné ceny pozemků dle cenového věstníku Ministerstva financí, min. 100, Kč/rok. schvaluje jako zástupce vlastníka parcely stavbu kanalizační přípojky na pozemkové parcele číslo 1596/4 pro účely povolení umístění a provedení novostavby rodinného domu na pozemkových parcelách číslo 1184/5 a 1184/6 a souvisejících staveb, vše k. ú. Prachatice za podmínky, že žadatel zajistí vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice) a předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením záměru započít užívání stavby. Jedná se o souhlas vlastníka pozemku, který nenahrazuje povolení či jiné opatření dle zvláštních předpisů. schvaluje pronájem části pozemkové parcely číslo 1128/9, k. ú. Prachatice, o velikosti 6,2 0,9 m, za cenu 20, Kč/m 2 /rok, min. 100, Kč/ rok + DPH. schvaluje pronájem pozemkové parcely číslo 1094/9 o výměře 195 m 2 oddělené z pozemkových parcel číslo 1094/1, 1618/5 a 1618/7 dle geometrického plánu č /2009, k. ú. Prachatice, za cenu 1, Kč/ m 2 /rok. schvaluje pronájem pozemkové parcely číslo 1618/7 o výměře 167 m 2 oddělené z pozemkových parcel číslo 1094/1, 1618/5, 1618/7 a 1047/5 dle geometrického plánu č /2009, k. ú. Prachatice, za cenu 1, Kč/m 2 /rok. a) bere na vědomí výpověď ze dne z nájmu nebytového prostoru Nemocniční 204, Prachatice o výměře 6 m 2. b) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru Nemocniční 204, Prachatice o výměře 6 m2, za cenu 400, Kč/m 2 /rok. schvaluje jako zástupce vlastníka stavbu vjezdu na pozemkové parcele číslo 2198/1 pro objekt truhlářské výroby na pozemkové parcele číslo 1269/47, vše k. ú. Prachatice. Jedná se o souhlas vlastníka pozemku, který nenahrazuje povolení či jiné opatření dle zvláštních předpisů. schvaluje zřízení úplatného věcného břemene práva přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce zemního kabelového vedení NN na pozemkové parcele číslo 1494/6, k. ú. Prachatice, na stavbu Prachatice kabel NN, p. Filip parc.č. 1483/1, p. Říha parc. č. 1483/18 dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni za cenu 3900 Kč + DPH v sazbě platné. a) pověřuje Ing. Martina Malého, místostarostu města, k jednání o nájmu bytového domu čp. 1016, Nebahovská ul., Prachatice Nemocnici Prachatice, a. s. b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zaslání nabídky Města Prachatice na prodej bytového domu čp. 1016, Nebahovská ul., Prachatice Jihočeskému kraji dle znaleckého posudku. nesouhlasí pro rok 2010 se zřízením předzahrádky na Kostelním náměstí pro společnost Liberty Club, Kostelní nám.19, Prachatice. schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby u následujících bytových domů: čp. 805 Topolová ulice, Prachatice zateplení obvodového pláště stavební parcela č. 1633, čp. 815 Kaštanová ulice, Prachatice zateplení obvodového pláště stavební parcela č. 1644, čp. 816 Kaštanová ulice, Prachatice zateplení obvodového pláště stavební parcela č. 1643, čp. 817 Kaštanová ulice, Prachatice zateplení obvodového pláště a zastřešení venkovního schodiště stavební parcela č. 1642, čp Mírová ulice, Prachatice zateplení obvodového pláště stavební parcela č. 1970, čp Mírová ulice, Prachatice zateplení obvodového pláště stavební parcela č. 1968, čp náměstí Přátelství, Prachatice zateplení obvodového pláště stavební parcela č a 1462, vše k. ú. Prachatice a ve vlastnictví Stavební bytové družstvo Prachatice. Jedná se o souhlas vlastníka pozemku, který nenahrazuje povolení či jiné opatření dle zvláštních předpisů. schvaluje umístění stavby dřevěného přístřešku na pozemkové parcele číslo 628/138, k. ú. Prachatice pro environmentální výuku na Základní škole Prachatice, Národní Jedná se o souhlas vlastníka pozemku, který nenahrazuje povolení či jiné opatření dle zvláštních předpisů. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 53, o velikosti 1+1/standard, ul. SNP čp. 559, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20, o velikosti 1+3/standard, ul. Česká čp. 680, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 28, o velikosti 0+1/standard, ul. Česká čp. 680, Prachatice. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 16, 1+4/ standard, v čp. 681, ul. Česká v Prachaticích. Podmínky pro výběrové řízení budou zveřejněny beze změn schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35, o velikosti 1+3/standard, ul. Česká čp. 681, Prachatice, a to po posouzení podmínek pobytu na území města Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 1+1/standard, ul. Česká čp. 667, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 0+1/standard, nám. Přátelství čp. 688 Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23, o velikosti 1+1/standard, ul. Italská čp. 768, Prachatice schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 29, 1+4/ standard, v čp. 1001, ul. Budovatelská v Prachaticích. Podmínky pro výběrové řízení budou zveřejněny beze změn schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, o velikosti 1+2/standard, ul. Slámova čp. 519, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 1+1/standard, ul. Krumlovská čp. 734, Prachatice. schvaluje: vyřazení bytu čp. 116/3 z výběrového řízení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, 1+2/standard, v čp 116, ul. Poštovní v Prachaticích, za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu jejich stávajícího bytu č. 2, 1+1, v čp. 121, ul. Solní v Prachaticích Nájemní smlouva bude uzavřena dle usnesení rady města č. 507/2004 ze dne , nájemné bude sjednáno dle usnesení rady č. 1561/2009 dohodou ve výši 53,49, Kč/m2/měsíc. schvaluje vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů za podmínky vydání souhlasu druhým vlastníkem bytu a uzavření příslušných smluv týkajících se budoucího prodeje bytu čp u finančního odboru MěÚ Prachatice. schvaluje změnu charakteru bytu č. 1, Nemocniční čp. 214, v Prachaticích s tím, že se ruší charakter bytu služebního schvaluje vyhlášení záměru na pronájem uvolněného bytu č. 1, Nemocniční čp. 214, v Prachaticích. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, v čp. 680, ul. Česká v Prachaticích. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, 1+2 v čp. 134, ul. Zlatá stezka v Prachaticích v souvislosti s převodem členských práv a povinností v Městském bytovém družstvu Prachatice. souhlasí s převodem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1136/21, ul. Vokova v Prachaticích. bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na správce bytového domu Krumlovská čp. 39, Prachatice ukládá Ing. Jiřímu Vejvodovi, jednateli MSDB s. r. o., uzavřít pracovní poměr s vybraným uchazečem na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou. schvaluje v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Českým účetním standardem č. 512 pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu odpisové plány příspěvkových organizací na rok schvaluje koncepci XX. ročníku Slavností solné Zlaté stezky dle důvodové zprávy schvaluje vstupné na Slanosti solné Zlaté stezky pro XX. ročník ve výši 100 Kč v předprodeji a 130 Kč prodej během slavností. Pro důchodce starší 65 let, děti od 6 do 15 let a občané ZTP a ZTP/P v předprodeji 60 Kč a během slavností 80 Kč. Jednodenní vstupné ve výši 100 Kč. schvaluje výši poplatků za pronájem ploch trhovcům v následujících výších: stánky s občerstvením a spotřebním zbožím 100 Kč/1 m 2 stánky s řemesly bez ukázky 50 Kč/1 m 2 stánky s řemesly s ukázkou zdarma rezervační poplatek 1000 Kč. bere na vědomí podané žádosti o poskytnutí příspěvku z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností podané na Městský úřad Prachatice v rámci výzvy 1/2010/ POKP schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. bere na vědomí výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Příprava výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury na území města Prachatice schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na dodavatele Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 4, Praha 5. bere na vědomí výsledek jedn. řízení bez uveřejnění na dodatečně květen 2010 příloha I

10 poptané práce podlimitní veřejné zakázky Stavební úpravy bývalé ubytovny v Krumlovské ulici čp. 39 v Prachaticích na bytový dům schvaluje dohodnutou cenu na dodatečně poptané stavební práce Stavební úpravy bývalé ubytovny v Krumlovské ulici čp. 39 v Prachaticích na bytový dům bere na vědomí rozsah méně prací na Stavební úpravy bývalé ubytovny v Krumlovské ulici čp. 39 v Prachaticích na bytový dům. schvaluje uzavření dodatku č. 3, jehož předmětem bude úprava předmětu plnění o dodatečné poptané stavební práce a méně práce ukládá Bc. Jaromíru Markytánovi, vedoucímu odboru investic, připravit podklady pro uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky. bere na vědomí informaci o registrovaných sociálních službách v našem městě. schvaluje realizaci akce Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice prostřednictvím občanského sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP. bere na vědomí informaci o stavu rómské komunity v Prachaticích za rok 2009, informaci o Mezinárodním dni Rómů v Prachaticích 2010, informaci o vyhlášeném Roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení bere na vědomí informaci o konání pořadu Zábavně o stáří schvaluje cenu vstupenky 50, Kč schvaluje použití výtěžku ze vstupného na akce konané v rámci projektu Zdravé město Prachatice. bere na vědomí dopis zaslaný Krajským ředitelstvím Policie Jihočeského kraje, Územní odbor vnější služby Prachatice, Obvodní oddělení Prachatice, s názvem Projekt Každý zná svého policistu zaslání podkladů v rámci principů Community policing. bere na vědomí dopis zaslaný Krajským ředitelstvím Policie Jihočeského kraje, Územní odbor vnější služby Prachatice Poděkování za spolupráci v roce 2009 v rámci projektu Community policing. Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice 12. dubna 2010 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje pronájem stavebních parcel číslo 145 o výměře 9 m 2, 141 o výměře 29 m 2 a 47 o výměře 523 m 2, k. ú. Oseky pod zemědělskými stavbami, za cenu za cenu 1 % z ceny obvyklé (450, Kč) tj. 2524,50, Kč/rok + DPH v sazbě platné. schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky objektu likusového pavilonu na částech parcel 547/1, 547/4, 545/4 k.ú.prachatice, Žižkova ul., Prachatice v souvislosti se stavbou obchodního domu Tesco v Prachaticích a po dobu stavby obchodního domu. schvaluje zveřejnění záměru pronájmu parcely vedené ve zjednodušené evidenci PK číslo 100 díl 2 o výměře 334 m 2, k. ú. Oseky, která se nachází pod stavbou, za cenu 1 % z ceny obvyklé (450, ), tj. 1503, Kč/ rok + DPH v sazbě platné. a) schvaluje jako zástupce vlastníka komunikace s připojením sjezdu z pozemkové parcely číslo 920/4, na kterém bude vybudován rodinný dům na komunikaci na pozemkové parcele číslo 1575/4, vše k. ú. Prachatice. b) schvaluje překop komunikace na výše uvedené parcele pro umístění vodovodní a kanalizační přípojky za podmínky, že komunikace bude uvedena do původního stavu. c) schvaluje napojení vodovodní a kanalizační přípojky pro rodinný dům na pozemkové parcele číslo 920/4 na vodovodní řad a kanalizační sběrač v majetku města Prachatice na pozemkové parcele číslo 1575/4, vše k. ú. Prachatice. a) schvaluje nájem stavební parcely číslo 2140/1 o výměře 20 m 2, k.ú. Prachatice pod stavbou bytového domu Nebahovská čp ve vlastnictví města Prachatice, za cenu 30, Kč/m 2 /rok + DPH v sazbě platné. b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem a). schvaluje oplocení pronajaté části pozemkové parcely číslo 830/1 o výměře 600 m 2, k. ú. Prachatice. schvaluje jako zástupce vlastníka pozemku umístění stavby bezbariérového přístupového chodníku k restauraci Hubertus v Prachaticích na pozemkové parcele číslo 542/10, k. ú. Prachatice za podmínky, že vybudování chodníku a údržba i zimní bude na náklady žadatele. Dále žadatel souhlasí, že v případě oprav inženýrských sítí (elektřina, vodovod) umožní zásah do výše uvedeného chodníku. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na okrskové soutěže, na 7. ročník noční soutěže požárních družstev, na 15. ročník denní soutěže a na 6. ročník dětské soutěže pro Sbor dobrovolných hasičů Prachatice na úhradu nákladů spojených se zapůjčením terčů, pojištěním soutěží, zajištění sborů (telefony), nákupem benzínu do stříkačky ve výši 3000 Kč. bere na vědomí dopis ze dne Národního institutu dětí a mládeže MŠMT o chytaném prodeji nemovitostí Zlatá stezka čp. 245 a čp. 255 včetně přilehlých parcel a žádost o vyjádření, zda se nejedná o historický majetek města. schvaluje charakter bytu č. 4, o velikosti 3+kk/standard, v domě čp. 39, ul. Krumlovská v Prachaticích, jako byt služební, pro ubytování správce domu, tj. zaměstnance Města Prachatice. schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu ve smyslu 711 odst. 2) písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nájemcům bytů ve vlastnictví Města Prachatice dle důvodové zprávy ukládá Ing. Jiřímu Vejvodovi, jednateli MSDB spol. s r. o. a Bc. Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru KSD, podat výpovědi z nájmu bytů a doporučit je nájemcům dle důvodové zprávy. bere na vědomí informaci o situaci na trhu se separovaným odpadem a vyhodnocení plateb za období březen prosinec schvaluje doplatek za zpracování plastů ve výši 0,75 Kč/kg v období od fakturace za měsíc březen do 30. června schvaluje navýšení paušální platby za provoz sběrného dvora od fakturace za měsíc březen ukládá: odboru životního prostředí zajistit uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění svozu a využití separovaného odpadu odboru Životního prostředí zajistit uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění sběru, odstranění dopadu a provozování sběrného dvoru vyhodnotit přijatá opatření v separovaném odpadu po uzavření fakturace za měsíc leden červen 2010 a závěry předložit radě města vyhodnotit čerpání finančních prostředků z 3724 nebezpečný odpad za období leden srpen a závěry předložit radě města. bere na vědomí informaci o činnosti Komise pro vyhrazená parkovací místa pro zdravotně postižené za rok 2009 souhlasí s počtem 55 vyhrazených parkovacích míst na rok 2010 v lokalitách (dle mapy města). bere na vědomí informaci o studentské radě poradním orgánu vedení města Prachatice. bere na vědomí zprávu o zahájení stavebních prací podlimitní veřejné zakázky Rekonstrukce Horní a Klášterní ulice v Prachaticích a přípravu na jednací řízení bez uveřejnění schvaluje rozsah změn stavebních prací (méně práce více práce) a změnu termínu dokončení stavby do schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na byt zvláštního určení bezbariérový č. 7, 1+2/standard, v čp. 236, ul. Družstevní v Prachaticích s tím, že zájemci o nájem bytu nemusí být zdravotně postižené osoby, avšak přednostně bude přidělen dle vyhlášky č. 369/2001 Sb., tj. osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 19, 1+4/standard, v čp. 1007, ul. Národní v Prachaticích. Podmínkou pro podání přihlášky do výběrového řízení nebude trvalý pobyt v Prachaticích delší než jeden rok. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 3, 1+2/ standard, v čp. 148, ul. Neumannova v Prachaticích. Podmínkou pro podání přihlášky do výběrového řízení nebude trvalý pobyt v Prachaticích delší než jeden rok. schvaluje stanovení ploch pro výlep volebních plakátů ve městě Prachatice v době oficiální předvolební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. bere na vědomí zápis z jednání se společností E.ON Česká republika, s. r. o. a Městem Prachatice, zastoupené místostarostou Ing. Martinem Malým ve věci rekonstrukce plynovodu v Budovatelské ulici. bere na vědomí dopis ze dne ve věci závady v domě č. 61, ulice Věžní pověřuje Ing. Martina Malého, místostarostu města, k přípravě odpovědi na tento dopis. bere na vědomí dopis ze dne ve věci opravy střechy budovy na vlastní náklady, kterou užívá Prachatické muzeum, čp. 13 zadní trakt. V rámci běžné opravy budou upraveny střešní krytiny a dojde k instalaci protisněhových zábran. bere na vědomí informaci o jednání Poradního sboru ředitele úřadu práce v Prachaticích, které proběhlo dne bere na vědomí informaci o službě SMS platbou pro odesílatele plátce parkovného. souhlasí se spuštěním provozu nové služby placení parkovného SMS platbou od června 2010 ukládá řediteli Městské policie Prachatice uvést rozhodnutí města k zahájení provozu do květen 2010 příloha II

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr. Dana Marková Jana Šimečková Jitka Sojková Růžena Podlešáková

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ XI/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

ÚAMK- Automotoklub neslyšících Valašské Meziříčí. P r o p o z i c e

ÚAMK- Automotoklub neslyšících Valašské Meziříčí. P r o p o z i c e ÚAMK- Automotoklub neslyšících Valašské Meziříčí P r o p o z i c e Automobilové orientační soutěže s mezinárodní účastí 12. Bezpečné cesty Jízda zručností o Valašský pohár Hluk 28. 9.2013 Vážení motoristé,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více