Radniční list. Starostův sloupek. Návštěva Zvolenu přinesla nejen nové kontakty. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 5 (květen 2010)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Návštěva Zvolenu přinesla nejen nové kontakty. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 5 (květen 2010)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 5 (květen 2010) Starostův sloupek Nedávno jsme se pokusili spočítat, o kolik se navýšil majetek města Prachatice za posledních deset let. Je to necelých 900 milionů korun. Při velikosti našeho města mi přijde tato částka jako relativně hodně vysoká. Laicky řečeno, přibližně 12 tisíc občanů Prachatic spoluvlastní majetek o 900 milionů korun vyšší, než byl stav v roce Takto markantní navýšení společného majetku je samozřejmě dáno především rozsáhlými investicemi v posledních letech, které se ovšem neděly na úkor neúměrného zadlužování, jak jsme toho někdy svědky u některých obcí a měst. Uvádím toto číslo jako doplněk k mnoha informacím, které se občas objevují při diskusích, jestli se nějaký zbytný městský majetek má, nebo nemá prodat nebo jestli město bohatne, či chudne. V kontextu odpovědného přístupu při spravování veřejného majetku postrádám čím dál tím více logické argumenty při pohledu na hospodaření českého státu jako takového. Většina kolegů starostů, ale i běžné rodiny, které jsou základními ekonomickými jednotkami společnosti, se logicky a čím dál častěji ptají, zda hospodaření státu je dobrým příkladem chování pro společnost jako takovou. Český stát, což jsme paradoxně my všichni, se neustále zadlužuje, a od roku 1993 nesplatil ani korunu ze svého dluhu a ani korunu z úroků tohoto dluhu. Dobré příklady táhnou, učte se od těch nejlepších, myslete na zadní kolečka, říkává se odjakživa mezi lidmi. Hospodaření českého státu není dobrým příkladem pro odpovědné chování obcí, měst nebo rodinných rozpočtů. Věřím, že většina obcí a měst myslí na horší časy, neboť dobře vědí, že dluhy jim nikdo neodpustí. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Folklorní soubor Libín-S oslavil dvacáté narozeniny (str. 2) PŘEDSTAVUJEME: Rivalita rozšiřuje nabídku pro seniory, říká Svatopluk Hort, podplukovník v záloze a předseda Rady seniorů města Prachatice (str. 3) Na město dohlíží svatý Florián (str. 4) Finanční výbor projedná novou vyhlášku o dani z nemovitosti (str. 5) Klienti ze STROOMu hladili v knihovně krajtu (str. 6) Festival duchovní hudby doplní výstava a vysvěcení zvonu (str. 7) Obrázky z mateřské školy Skalka potěšily děti ve Zvolenu. Návštěva Zvolenu přinesla nejen nové kontakty Zástupci města Prachatice se v dubnu vydali do Zvolenu, aby si vyměnili zkušenosti a prodebatovali společné projekty nebo řešení problémů obou měst. Město Zvolen (www.zvolen.sk) je od 25. září 1996, stejně jako město Prachatice od 25. dubna 2009, v síti Zdravých měst (na Slovensku Asociacia Zdravých mest Slovenska, v ČR Národní síť zdravých měst). Zdravé město je projektem zkvalitňování podmínek pro udržení a zlepšování zdraví občanů. K hlavním aktivitám projektu Zdravé město Zvolen patří Den zdraví, kterého se celá delegace zúčastnila. Probíhá každoročně na městském úřadu. Odborníci zájemcům měří tlak, hladinu cholesterolu v krvi, tuk v těle, hladinu oxidu uhličitého, k dispozici jsou ochutnávky zdravé výživy, výstava pomůcek, poradna. Město Prachatice přispělo do programu stanovištěm s ukázkou pomůckou pro výuku znalostí o lidském těle, kterou Prachatičtí znají z akcí, jako byl Evropský den bez aut či Běh pro zdraví. Hadrový panáček zaujal natolik, že byl poskytnut kontakt na výrobce chráněnou dílnu z Čech. Zvolenští dále připravují soutěž Přestaň a vyhraj určenou pro kuřáky. I naše město se zapojuje od 3. do 31. května 2010 do soutěže pro kuřáky ke Světovému dni bez tabáku (bližší info na Město Zvolen vyhlašuje granty na podporu zdraví, volnočasových a společenských aktivit, organizuje společně s dalšími institucemi např. Dny sportu, Dny země, výtvarné soutěže, soutěže mladých zdravotníků nebo Zvolenský den pro zdravý způsob života bez drog či Na kolech proti rakovině. V době naší návštěvy proběhla na Městském úřadu ve Zvolenu dětská konference Zvolen proti drogám a intoleranci. Návštěvou ve Zvolenu jsme získali řadu nových podnětů pro naši práci v kampani Zdravého města a osobních kontaktů, což považuji za velmi důležité. Co se týká životního prostředí, zaujala mě koncepce výsadby zeleně na rekonstruovaném náměstí SNP, kde byl zeleni věnován velký prostor. Zvolen dbá na tříděný odpad, mají kontejnery například na kovové obaly, tetrapakové obaly, na bioodpad. Velkou rekonstrukcí prošla i čistírna odpadních vod, chválila Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí, manažerka projektu Zdravé město Prachatice. Město Zvolen každoročně vysílá delegaci na Slavnosti Zlaté stezky do Prachatic se svými soubory, tanečníky, výtvarníky, zvolenští sportovci letos opět bojovali v turnaji v sálové kopané. Naopak město Prachatice zprostředkovává setkání a vystoupení na Slovensku. Ve Zvolenu například vystupovala Česká píseň, fotografiemi zaujal Václav Malina, odezvu měly i obrázky dětí z MŠ Skalka, které při dubnové návštěvě byly předány v Mateřské škole v Prachatické ulici ve Zvolenu. Tato mateřská škola pro děti od dvou do šesti let je ekologicky zaměřená. Má čtyři třídy, velké prostory, dvůr a zahradu, obklopená je velkým množstvím zeleně. Z nejzajímavějších aktivit uvádím environmentální projekt CHKO Poľana Zelená pre maličkých (v celoslovenské soutěži se z 81 projektů umístil na 3. místě, protidrogový program Včielka Želka, multimediální projekt Adamko hravo, zdravo, sportovní olympijské hry, práce na počítači pro nejstarší... Návštěva Zvolenu vedla i k seniorům, a to do 6. Klubu důchodců Zvolen na Zlatém potoce, kde proběhlo setkání s několika desítkami seniorů. Dle vyprávění je jejich náplň stejná jako u nás setkávání, kurzy, vzdělávání, cvičení, povídání, malování V klubu vystoupil i zástupce prachatické rady seniorů Svatopluk Hort. Byly předány dárky prachatických seniorů z Domu s pečovatelskou službou Recepty ze Skalky a ručně malovaný hedvábný šátek, vyřezávaný prachatický kostel na dřevu od Klubu vojenských důchodců či psaní a fotografie z městské organizace. Návštěva Zvolena byl velmi zajímavá. Pro Klub vojenských důchodců jsem přivezl kontakty a je domluvený zájezd, pro ostatní seniory zjištění, že naše město poskytuje seniorům velký standard, ale vždy je se čemu přiučit. Senioři měli z naší návštěvy skutečnou radost. Návštěva přerostla nejen v povídání, ale i zpěv československých písní, soutěže ve znalostech českého a slovenského jazyka, popsal Svatopluk Hort, předseda Rady seniorů Prachatice. Průvodcem na návštěvě Městské policie Zvolen se nám stal náčelník Juraj Družbacký, který s ředitelem Městské policie Prachatice Ivo Novotným diskutoval o kamerovém systému, o prevenci kriminality, prevenci u seniorů. Zvolen je čtyřikrát větší než Prachatice, ale vybavením a náplní činnosti jsou obě policie srovnatelné. Shodli jsme se s náčelníkem, že i případy k řešení jsou mnohdy stejné. Velkými tématy jsou Romové nebo vandalové, konstatoval Ivo Novotný. Hanka Rabenhauptová

2 květen 2010 Radniční list Odesílané obálky obohatí loga milénia a Neumannova výročí Od počátku roku vznikla řada nových propagačních materiálů pro podporu města Prachatice ve světle kultury, cestovního ruchu i připravovaných výročí. K Miléniu Zlaté stezky se nám podařilo vydat image Zlaté stezky, kde jsou prezentovány všechny tři větve obchodní tepny a následně prachatická větev, která v letošním roce slaví tisíc let od své první písemné zmínky. Dále jsme vydali nové igelitové tašky, desky, které prezentují dvě velká výročí v letošním roce Milénium Zlaté stezky a pro rok příští 200. výročí narození J. N. Neumanna. Dále se nám podařil aktualizovat a o nově zřízené atrakce ve městě a jeho těsném zázemí doplnit image Folklorní soubor Libín S Prachatice vzniknul na přelomu let 1988/89. Během celého loňského roku odcházela jeho pošta na dopisních papírech připomínajících dvacetiny souboru. Libíňáci uzavřeli oslavy dvacátých narozenin v prvním jarním dnu slavnostním vystoupením v sále Národního domu. Pozvali na něj především bývalé členy, ale také oficiální hosty a další milovníky folkloru, lidového tance a písniček. Připravili malou souborovou výstavku a krátce po patnácté hodině pozornost upoutaly první melodie. Na parket vtančili tanečnice a tanečníci folklorního souboru Libín S a začal program, který představil celý repertoár souboru. Prvním tanečním pásmem před dvaceti lety vzniklého souboru, pro které napsal muziku tehdejší vedoucí souboru Václav Svoboda, byl Jarmark. Jarmark je správně výroční trh. A kam se šlo z trhu? Přece do hospody! Dalším tanečním pásmem tedy byla Hospoda. V hospodě se nejen pije pivo (naši chlapi měli premiéru s novými džbány, děvčata s novými půllitry), ale také tancuje, vytahuje, občas dojde i na pošťuchování či rvačku. Všechno to zahrnuje pásmo Hospoda. Následovalo další pásmo Dozvuky, tance Hoši a Bába a tanec se šavlemi Martin (mnohým se zdá trochu exotický, má svůj původ v masopustních tancích z Kaplicka). K tanci pozvali Libíňáci diváky při Myslivecké polce. Program stále ještě nekončil. Vedoucí souboru Helena Svobodová, která celé odpoledne uváděla, dodala: Soubor neumí tancovat jen v obyčejných botách, dokáže to i v dřevácích. materiál Prachatice Brána Šumavy. Pro propagaci výstav a prezentaci města jsme vydali katalog O. H. Hajeka a města Prachatice, dále katalog G. P. Wörlena a katalog k výstavě v Neuburgu. Tyto materiály byly vydány za podpory finančních prostředků Dispozičního fondu Evropské unie. V rámci propagace velkých výročí jsou od 12. kalendářního týdne na všech odesílaných obálkách z Prachatic, které jsou doručeny místní pobočce České pošty a z podatelny městského úřadu, zajímavá loga do konce června logo Milénia Zlaté stezky, od července to bude logo výročí oslav J. N. Neumanna v roce (ruš) Folklorní soubor Libín S oslavil dvacáté narozeniny Německé velení Prachatic je zpočátku rozhodnuto město bránit a činí v tomto směru patřičné kroky. Zejména v okolí silnice do Volar, kam už 5. května vstoupily jednotky 5. pěší divize, jsou v okolí Libínského Sedla německé tanky v palebných pozicích. Na vrchu Libína Němci zřizují pozorovatelnu. Od Volar je slyšet dělostřelbu, Američané však nepostupují. Zato přesuny Němců směrem na Český Krumlov i Volary jsou na každodenním pořádku. Koncentrace německých jednotek na Prachaticku se výrazně zvyšuje od počátku května, když do prostoru Strážný Kubova Huť přijíždí pluk německých pancéřových granátníků s úkolem bránit horské přechody před Američany a dále pak 7. května, kdy do prostoru mezi Březovíkem a Markovem přijíždějí zdecimované jednotky 1. tankové armády ustupující před Sovětskou armádou z jihozápadní Moravy. Následovalo pásmo Pantoflíčky a po něm Slepice, které patří mezi relativně novější a již sklízelo úspěchy v Rakousku, Německu, Maďarsku a mnohokrát doma v Čechách. V hudebním bloku pozval kapelník František Jordák na parket prvního vedoucího souboru a vynikajícího zpěváka Václava Svobodu. Vašek přišel v civilu, což komentoval slovy: On se mi kroj poněkud srazil. Hlavní, že se ti nesrazil hlas! odpověděl někdo z kapely. Václavovi se hlas opravdu nesrazil! Folklorní sdružení Libín S Prachatice je několik let nositelem projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Díky svým aktivitám u plavebního kanálu je Libín S od roku 2006 členem Mezinárodní asociace plavců a vorařů. Je tedy zcela přirozené, že dalším pásmem, které přibylo do repertoáru byli Plavci. Tančí se plavebními háky, v určitých okamžicích se z háků stávají hudební nástroje. Tančí se také s klobouky. I Plavci byli na programu slavnostního vystoupení. Muziku pro Plavce i Slepice upravil pro soubor Jiří Vopálka, který běžně hraje v kapele na violu, housle a basu. V lese, na statku bývali vždy koně. Jistě i někde podél plavebního kanálu měli koně. Ale viděli jste koně tancovat? Diváci v sále Národního domu v první jarní den tu možnost měli. Do kola šli opět i diváci. Zatancovali si Doudlebskou polku. Hodiny ukazovaly po páté odpoledne, když přišla na řadu závěrečná děkovačka V Prachaticích. Diváci ještě dostali perníčky upečené právě pro tento den. Srdíčka, na nich nápis Libín S a dvacítka. Ing. Hynek Hladík, předseda folklorního sdružení Libín S Osvobození připomene také historická technika Každý rok si připomínáme výročí osvobození naší republiky. Letos tomu bude již 65 let. Krátce připomeneme, že 8. května 1945 podepsalo Německo bezpodmínečnou kapitulaci. Město Prachatice, odbor kultury, školství a cestovního ruchu, ve spolupráci s Klubem vojenských důchodců připravuje oslavu osvobození republiky i našeho kraje na 7. květen od do 16 hodin. Na Velké náměstí by mělo zavítat na 40 historických vozidel. V proběhne slavnostní položení věnců k památníku setkání pěti vojsk ve Vitějovicích za účasti starosty Prachatic, starosty Vitějovic, ředitele Prachatického muzea a s největší pravděpodobností i zástupců americké ambasády. Velvyslanectví USA totiž vítá zájem o události spojené s koncem 2. světové války. V rámci vzpomínkové jízdy k osvobození jihozápadních Čech chtějí příznivci vojenské historické techniky ukázat tuto techniku našim občanům. Přijďte se podívat na vozidla, která byla nasazena ve 2. světové válce. Otcové svým synům a dědové svým vnoučatům ukáží techniku, na kterou se oni sami dívali dětskýma očima a v některé si dokonce poseděli. Pamětníci zavzpomínají, jak to tenkrát bylo v roce 1945, pozval na Velké náměstí Svatopluk Hort (rozhovor s ním čtěte na následující straně). (ruš, vam) 65 let od konce 2. světové války na Prachaticku (2) V pondělí 7. května byla v Remeši podepsána kapitulace německých vojsk. Stalo se tak ve dvě hodiny 41 minut. Bylo ujednáno, že do půlnoci z 8. na 9. května musí všechny německé jednotky složit zbraně. Dopoledne 7. května se sešel v Prachaticích revoluční národní výbor. Jak uvádí ve svých pamětech pan Vačkář, výbor ve složení Václav Pilát, František Soumar, Vojtěch Pírka, Jan Sosna, Josef Ira, Petr Harvalík, Miroslav Švancar, Josef Tauer, Antonín Podlaha, Antonín Kosmata a Jan Švejda jednomyslně zvolil předsedou Václava Piláta. Z nedalekých Volar vyjely 7. května kolem osmé hodiny ranní dvě čety 803. protitankového praporu směrem na Zbytiny, které měly být tentýž den obsazeny jednotkami 2. pluku. Cílem mise mělo být vyčištění prostoru kolem silnice z Volar do Prachatic. Jednotka však dojela pouze do prostoru osady Můstek, kde byla napadena malou německou jednotkou. Při incidentu byl zabit vojín první třídy, Čechoameričan Charles Havlat. Stal se tak posledním padlým vojákem 3. americké armády. První Američané se v Prachaticích objevili 8. května, kdy osádka dvou džípů donutila velitele německé posádky ve městě, aby jednotky složily zbraně. Němečtí vojáci tak bez větších průtahů učinili a po odjezdu obou džípů do Vimperka, postupně opustili město beze zbraní a postupně se vzdávaly jednotkám 5. a 26. pěší divize, které se nacházely jižně a jihovýchodně od Prachatic. Mgr. Pavel Fencl strana druhá

3 PŘEDSTAVUJEME: Rivalita rozšiřuje nabídku pro seniory Svatopluk Hort podplukovník v záloze, předseda Rady seniorů města Prachatice Svatopluk Hort se narodil 16. února 1946 v obci Lesonice (okr. Třebíč). Základní školu a Střední všeobecně vzdělávací školu (gymnázium) absolvoval v Pelhřimově, poté nastoupil na vojenské učiliště ve Valašském Meziříčí (obor stavba a obnova silnic a silničních objektů a automobilová doprava), které v roce 1967 skončil jako poručík. Od té doby až do roku 2002 sloužil v armádě. Jako penzista se rozhodně nenudí. Jak jste se ocitnul v Prachaticích? V roce 1980 mi velitel brigády nabídl funkci zástupce pro věci technické u silničního praporu v Prachaticích místo podplukovníka Grožaje. Původně to bylo na jeden rok, a jak vidíte, je to doteďka, i když zpočátku jsem tu zůstat nechtěl. Přijít z Pardubic na Šumavu do Prachatic, nemít tady nikoho známého Začátky byly těžší. Znal jsem tady akorát vojáky od útvaru, u kterého jsem sloužil. Jinak nikoho. Když jsem v březnu 1981 dostal byt, začali jsme si s rodinou snáze zvykat. Oženil jsem se v roce 1975, takže jsem do Prachatic přicházel s celou rodinou. Už jsme měli dvě děti, dvě malé holky, kterým to nevadilo, manželka to snášela hůř. Pocházela z Pardubicka, kde je samá rovina, měla tam známé a blízko rodiče. Moc nadšená nebyla, ale když viděla byt a sehnala tady práci, tak se se změnou smířila. Co kromě bytu sehrálo roli, že jste zůstal pod Libínem? Funkce a automobilová technika, protože silniční útvar tankovou techniku neměl. Technika mě bavila a baví dodneška. Říkal jsem si, že zástupce velitele pro věci technické je už vyšší funkce, že už něco znamenám. Získával jsem tady kamarády, známosti, potom už se mi nechtělo jinam. V armádě jste prožil přelomové události v letech 1968 a Jak na ně vzpomínáte? Neměl jsem žádné mínusy, za které bych musel trpět. Srpen 1968 jsem prožil na Šumavě na Rokytě. Když došlo 21. srpna k obsazení republiky vojsky Varšavské smlouvy, jako jednotka jsme byli přesunuti k Pohraniční stráži na Javoří pilu. Názory, které jsem měl, nevyšly najevo. Péesáci, se kterými jsme se stýkali, je drželi pod pokličkou. Neschvaloval jsem vstup vojsk, bral jsem ho jako přepadení Československé republiky. Navíc bratrskými armádami. Krátce předtím jsme byli na cvičení Varšavské smlouvy v Německu a najednou taková rána do zad. I když rodiče i sestra byli vyloučeni z komunistické strany, prošel jsem různými stranickými pohovory a nějak jsem to přežil. Nepřipadá vám jako zázrak, že se vaše názory podařilo ututlat, že vás nikdo neprásknul? Zřejmě jsem měl dobrý kamarády. U PS útvaru byli prokádrovanější důstojníci, byli tam i starší, kteří se mě snažili usměrnit, protože mladý kluk má hrrr názory typu Odejdu z armády, co bych tady sloužil pro někoho jinýho. Přesvědčili mě, že myslet si můžu, co chci, říct můžu jenom něco. Nicméně je to období, na které nerad vzpomínám. Pokud byl člověk ve straně, mohl pomýšlet na velitelská místa. Koncem roku 1989 jsme museli ze strany vystoupit, protože armáda musela být apolitická. Konkrétně na 17. listopad 1989 mám dobré vzpomínky. Právě tento den jsem přešel sloužit na Okresní vojenskou správu Prachatice. V závěru roku 2002 jsem zde končil jako občanský zaměstnanec, jako zástupce náčelníka mobilizačního oddělení. Litoval jste po sametové revoluci, že jste musel vystoupit z partaje? Litujete dnes? Ne. Nelitoval jsem a nelituju, protože s odstupem doby jsem si uvědomil, že ne vše, co jsme museli dělat pod vládou jedné strany, bylo vždy to pravdivé, to dobré, co by nám prospělo. Muselo se šlapat v brázdě, nebyla tady svoboda slova, muselo se říkat jenom něco a jenom někomu. Když člověk udělal nějaký přestupek v armádě a byl ve straně, byl trestán velitelsky a ještě stranicky. To se mi nelíbilo, protože za přestupek by měl být člověk potrestán pouze jednou. Navíc jsme museli měsíčně platit dosti vysoké stranické příspěvky (úsměv) Ale velké průšvihy v armádě se vždycky zametaly pod koberec, aby nevrhaly špatné světlo na socialistickou armádu Záleželo, kdo průšvih udělal a jak vysoce byl postaven. Průšvihy, nehody ani vážná zranění vojáků se na veřejnost nesměly dostat. A nedostávaly se. Proto, když se o roce 1989 staly vojenské nehody, každý koukal trošku divně, že armáda bourala. Říkávalo se, že to se za komunistů nestávalo, ale bylo to stejné, akorát se o tom veřejnost nesměla dovědět. Armáda byla před civilním obyvatelstvem uzavřenější, bránilo se, aby civilisté pronikali do tajů armády. Za mého působení v Prachaticích jsem měl jednu dopravní nehodu, při které zemřel absolvent. Kluk s tatrou při přesunu vojenské techniky dostal na mokré vozovce smyk, vletěl do příkopu a pravou stranou sebral sloup. S jakými pocity jste prožíval rušení kasáren v Prachaticích? Se strašnými, protože se zrušil pluk a vzhledem k tomu, že tady zůstala vojenská správa, náčelník vojenské správy se stal velitelem posádky a já byl správcem posádky, takže jsem předával veškeré objekty městu, do rukou civilních. I teď, když chodím přes kasárna, pořád vzpomínám: Tady jsem měl auta, tady bydleli vojáci, tam, kde podniká pan Lorenc, jsme měli jako silničáři dílnu Kasárna se předávala ve zdevastovaném stavu, protože od odchodu vojáků uplynula nějaká doba. Armáda je opustila, nikdo je moc nestřežil, takže lidi si z objektů brali, co potřebovali. Jsem rád, že je prachatická radnice zvelebila, využila a začlenila do města. Jako důchodce jste se záhy po odchodu z vojenské správy zapojil do činnosti Klubu vojenských důchodců Prachatice, takže jste si sladkého nicnedělání neužil? Už několik měsíců před ukončením mého působení na vojenské správě mě připravovali na to, že pan Steinmayer, předseda KVD, čeká na mladou krev, že mě hned zaměstná. Do kolektivu důchodců jsem, doufám, zapadnul. Výhodou bylo, že jsem uměl na počítači a že většinu agendy jsem jim převedl do počítačové mluvy. Navíc dělám i do motorismu. Jako technický komisař na motokrosových závodech. Motorky mě pořád přitahují. V Prachaticích u útvaru jsem měl šedesát motorek, protože silniční pořádkový prapor se musel nějak přesunovat. Hned po příchodu do Prachatic mi nabídli, jestli bych šel dělat technického komisaře, tenkrát ještě pod Svazarmem. Udělal jsem si zkoušky a od té doby jezdím jako technický komisař po závodech. Že by to byla dovolená, to se říct nedá. Na technických přejímkách posuzujeme motorky podle předpisů Mezinárodní motocyklové federace, což je docela obsáhlá knížečka s náležitostmi, které musíme kontrolovat. Hlavně se kontrolují přilby, protože v první řadě jde o zdraví jezdců. Když někdo upadne během závodu, následuje kontrola motorky, jestli není poškozená. Když dojde ke zranění jezdce, znova se musí zkontrolovat i přilba. Někdy dochází k tomu, že padne protest na závodní stroj, který se pak rozebírá a přeměřuje jeho objem. Tím ale vaše aktivity nekončí. Nejnovější aktivitou je, že jsem se stal lektorem akreditovaného střediska pro školení profesionálních řidičů v autoškole. V poslední době jsem se stal i učitelem dopravní výchovy pod Besipem. Poslední déletrvající funkcí je předseda Rady seniorů města Prachatice. Město pro seniory dělá dost. Oproti jiným městům je spolupráce města, městského úřadu se seniory velice dobrá. Je ale jistě co zlepšovat. V rámci komunitního plánování sociálních služeb si senioři řekli, co by se mělo zlepšit, na co by se město mělo upnout. Rada seniorů hájí zájmy a řeší problémy seniorů a zdravotně postižených osob. V oblasti bezpečnosti jsme zájemcům z řad seniorů montovali s městskou policií bezpečnostní řetízky a kukátka. Když město potřebovalo, rada seniorů u autosalonu Ševčík počítala, kolik lidí přejde ze sídliště silnici směrem na Oseky. Potěšitelné je, že se nyní přes silnici staví lávka. Naše návrhy se uplatnily také na nově otevřeném hřišti seniorů nebo v trasách pro nordic walking. Pane Horte, vy se zdráháte konkretizovat, nad čím prachatičtí senioři poslední dobou nejvíce remcali? Nejvíce senioři zaremcali, když bylo zvýšené nájemné. Hovoříme spolu před Akademií třetího věku. Co vám přináší? Tento rok se zaměřila na historii. Dnes bude přednášet pan Fencl o Zlaté stezce a já, jakožto naplavenina, bych také rád věděl o její historii od fundovaného člověka. Předtím se mi líbily poučné přednášky o sgrafitech a Neumannovi. V Prachaticích se hovoří o rivalitě mezi seniorskými organizacemi. Jak ji vnímáte z pozice šéfa rady seniorů? Mezi seniorskými organizacemi je určitá rivalita. Městská organizace Svazu důchodců, Seniorská občanská společnost i Klub vojenských důchodců, každá organizace je zaměřená na něco, každá má prostor ke svým aktivitám. Samozřejmě záleží na financích, které mají k dispozici. Pokud jsou mezi nimi nějaké neshody, řekl bych, že to není mezi organizacemi, ale mezi jednotlivci. Pominu-li vzájemné neshody, rivalita tedy směřuje k tomu, že senioři v Prachaticích mají bohatší nabídku k využití volného času? Jistě, mají v tomto směru víc možností k zapojení do různých akcí. Jednou za čtvrt roku se scházejí předsedové zmíněných organizací a upravujeme kalendář činností, aby například dvě akce nebyly v jeden den. Vyptával se Václav Malina. strana třetí květen 2010

4 Do Hüblerovy kaple se vrátil restaurovaný oltář Z fasády nárožního domu na město dohlíží svatý Florián Od poloviny dubna na město dohlíží z niky fasády nárožního domu č. p. 114 v Poštovní ulici sv. Florián, patron hasičů. Jedná se o dřevěnou plastiku celkové výšky 103 cm vyřezanou z lipového dřeva prachatickou řezbářkou Danou Nachlingerovou. Nika byla původně osazena lidovou malbou Nejsvětější Trojice na dřevě. Po loňské obnově fasády domu, v rámci které předchozí nezajímavou novodobě zjednodušenou fasádu nahradilo původní renesanční řešení, vynikla vhodnost niku osadit hodnotnějším prvkem. V upomínce na dvojí zničení Prachatic velkým požárem v roce 1507 a 1832 byl radou města určen sv. Florián, patron hasičů. Dnešní sv. Florián byl na přelomu 3. a 4. století n. l. římským vojákem. Kvůli své křesťanské víře, které se po protikřesťanských nařízeních císaře Deoklecíána odmítl vzdát, byl odsouzen k trestu smrti utopením, který byl vykonán v roce 305. Na základě své mučednické smrti byl následně prohlášen za svatého. V Římě býval uctíván jako ochránce před represemi. Na základě různých lidových legend se stal ochráncem před velkou vodou i suchem, před bouřemi a nebezpečím ohně. Stal se patronem zedníků, kominíků, sládků, hrnčířů, bednářů a všech, co pracují s ohněm. Zobrazován bývá jako římský voják, většinou s kopím v ruce a dále s vědrem, ze kterého vylévá vodu na hořící dům. Výjimečně se zobrazuje s mlýnským kamenem, se kterým byl utopen. Motiv je tedy jasně daný, nicméně různí autoři jej ztvárňují odlišně v souladu se svým uměleckým rukopisem. Do českých zemí sv. Florián pronikl po vzniku habsburské monarchie, kdy se stal patronem zedníků, kominíků a ochráncem měst. V polovině 19. století byl přijat dobrovolnými hasiči za svého patrona. Podle latinského základu svého jména Florianus, vycházejícího z výrazu florere, tedy kvést, je v češtině obdobou Floriána Květoslav. Náklady ve výši 13,5 tisíce korun na pořízení polychromované sošky kryl příspěvek Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. Bc. Antonín Jurčo V sobotu 3. dubna byl v kapli Panny Marie Loretánské (též Hüblerova kaple) v Prachaticích na konci ulice Zlatá Stezka sestaven oltář, restaurovaný od února letošního roku v ateliéru píseckého restaurátora Petra Náděje. Jedná se o dřevěný pseudobarokní oltář z druhé poloviny 19. století, který tvořil původní vnitřní vybavení kaple vystavěné v letech na místě původní menší kaple. Mohutná mensa, čili oltářní stůl, ze smrkového dřeva obdélníkového půdorysu nese na přední straně plastický symbol slunečního kříže ve tvaru pravoúhlého kříže uprostřed kruhu, který zobrazuje putování Slunce ročními obdobími. Okraje přední strany mensy rámují kanelurované, tedy svisle žlábkované lišty. Horní i dolní obvod mensy obkládají profilované lišty, vytvářející sokl, resp. římsu. Po demontáži a očištění dílů oltáře byl u zadní hrany vrchní desky mensy objeven tužkou napsaný letopočet 1862 představující rok zhotovení oltáře. Popsané plastické aplikace na mense jsou z lipového dřeva. Nad mensou se až ke stropu presbytáře kaple tyčí oltářní nástavec tvořený soklovou částí, vlastním retabulem se sloupy v korintském slohu podpírajícími volutový, tzn. spirálovitým motivem vyzdobený, fronton zaklenutý v konzolách. Uvedené prvky retabula ohraničují oltářní rám, jehož výplň (obraz) se bohužel nedochoval. Celek ve vrcholu nad frontonem doplňuje štítový nástavec oltáře se stylizovanými prvky akantu (ornamentálním zobrazením listu rostliny rodu Akanthus) ve volutě ukončený korunní římsou se svazkem akantových listů. Všechny díly oltáře jsou polychromovány, tedy barevně vyzdobeny imitací mramorování a imitací zlacení zlatým lakem respektive u větších ploch plátkovým žlutým kovem. Oltář je umístěn na nové dubové podestě, která zajišťuje jeho oddělení od podlahy kaple s cílem prodloužit životnost oltáře. Restaurováním došlo k co nejvěrnějšímu obnovení původního stavu, respektovány např. byly i dochované různé barevnosti (odstíny) mramorování. Před restaurováním byly dochované části oltáře ve velmi poškozeném stavu. Oltář nebyl sestaven, některé prvky chyběly, spoje rozvolněné, křídový podklad neúplný, polychromie i zlacení rovněž ve značném rozsahu chybělo, retabulum bylo prasklé, veškeré povrchy silně znečištěny. Původní mramorování kryl druhotný hnědý nátěr. Dřevo však naštěstí nevykazovalo napadení dřevokaznými škůdci ani poškození účinky vlhkosti. Restaurování oltáře navazuje na loni dokončenou kompletní stavební obnovu kaple. Dalšími záměry města ve vztahu ke kapli je obnova kříže na zvoničce a doplnění vrcholového zakončení lucerny na střeše kaple. Dále doplnění oltářního obrazu. Tyto záměry budou řešeny v návaznosti na zajištění potřebných finančních prostředků. Bc. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Podporu obnovy kulturních památek opět administrují obce s rozšířenou působností Třetím rokem letos pokračuje dotační program Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, ze kterého mohou vlastníci nemovitých kulturních památek nemajících statut národní kulturní památky a nenacházejících se na památkově chráněném území (památkové rezervace či památkové zóny) získat finanční prostředky na jejich zachování a obnovu. Program není určen pro kulturní památky ve vlastnictví České republiky a představuje formu kompenzace za omezení související s prosazováním veřejného zájmu na úseku památkové péče. Pro správní obvod města Prachatice, jakožto obce s rozšířenou působností, byly Ministerstvem kultury v rámci programu na letošní rok určeny finanční prostředky v celkové výši 1,291 milionu korun. Pro podávání žádostí o finanční podporu formou účelových příspěvků město Prachatice v únoru vyhlásilo jedno kolo. Následně v březnu došlo k vyhodnocení podaných žádostí a byly navrženy příspěvky jednotlivým vlastníkům. Dne 22. března byly žádosti projednány radou města Prachatice, která odsouhlasila výše účelových finančních příspěvků na jednotlivé akce. Přehled akcí, jejichž vlastníci mají v popisovaném dotačním programu v letošním roce obdržet účelový finanční příspěvek, vyplývá z tabulky. Městský úřad Prachatice žádosti za celý správní obvod obce s rozšířenou působností koncem března předal na Ministerstvo kultury, které o poskytnutí příspěvků jednotlivě rozhodne správním rozhodnutím dle zákona o státní památkové péči, a to v průběhu května či června. Bc. A. Jurčo Akce Vlastník Celkové náklady [Kč] Příspěvek [Kč] Vlastní podíl [Kč] Němčice, dokončení opravy střechy kostela sv. Mikuláše Římskokatolická farnost Prachatice, oprava výklenkové kapličky a ohradní zdi areálu Knížecího pivovaru ESTATUE INWEST a. s Netolice, oprava části střechy Petrova Dvora KUTA a.s Dub, obnova části ohradní zdi židovského hřbitova Židovská obec v Praze Prachatice, obnova třech božích muk na Svatopetrské cestě ke hřbitovu Město Prachatice Prachatice, obnova kříže na zvoničce a doplnění vrcholového zakončení lucerny Hüblerovy kaple Město Prachatice Celkem květen 2010 strana čtvrtá

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Starostův sloupek Zima snad už definitivně skončila. Jarní úklid jsme kvůli její neoblomnosti a vytrvalosti během března i dubna

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Do Národního domu se po Strážcích lidskosti vrátí také muzikanti a tanečníci. Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Do Národního domu se po Strážcích lidskosti vrátí také muzikanti a tanečníci. Měsíčník Města Prachatice Měsíčník Města Prachatice X. ročník, číslo 4 (duben 2008) Starostův sloupek Nedávno jsem s tajemníkem městského úřadu, který je mým nejvyšším jmenovaným podřízeným úředníkem, a který je zároveň také nejvyšším

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Svatý Jan podržel nad poutníky obrovský deštník. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Svatý Jan podržel nad poutníky obrovský deštník. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011) Starostův sloupek Měsícem srpnem vstupujeme do druhé poloviny léta i prázdnin. Mnozí si zaslouženou dovolenou představují především

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Dny dědictví zpřístupní i zvelebené divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 9 (září 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Dny dědictví zpřístupní i zvelebené divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 9 (září 2010) Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 9 (září 2010) Starostův sloupek Připadá mi, že letošní letní prázdniny mimořádně rychle utekly. Člověk si ani pořádně nestačí zvyknout, což platí hlavně pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Starostův sloupek Čas neúprosně utíká, a já jsem si ani nenašel krátkou chvilku, abych zpětně, sám a s odstupem času, zhodnotil letošní červen,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Zima začala, dobrovolníci na úklid sněhu vítáni. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 1 (leden 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Zima začala, dobrovolníci na úklid sněhu vítáni. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 1 (leden 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 1 (leden 2011) Starostův sloupek Přichází rok 2011. Další rok, kdy mají obce a města opět o něco hlouběji do kasy. Ale ani podnikatelé v možná doznívající

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Starostův sloupek Na posledním zasedání zastupitelstva města a jednání rady města byla rozdělena více než dvoumilionová částka

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Jaro sice pozdržela zima, ale dění ve městě nezastavila. Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Jaro sice pozdržela zima, ale dění ve městě nezastavila. Měsíčník Města Prachatice Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 4 (duben 2006) Starostův sloupek Pokud přípravné práce půjdou podle plánu a nenastanou nějaké komplikace, mohla by být výstavba veřejného koupaliště Hulák

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Starostův sloupek Je mi potěšením oslovit vás, spoluobčany, coby nově zvolený starosta našeho města. Po roce se opět nacházíme

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Starostův sloupek První mrazíky a pranostika o Martinovi na bílém koni vážící se k nadcházejícímu období dávají tušit neodvratně blížící

Více

Radniční list. Evropský rok osob se zdravotním postižením se týká široké veřejnosti. Starostův sloupek. V. ročník, číslo 2 (únor 2003)

Radniční list. Evropský rok osob se zdravotním postižením se týká široké veřejnosti. Starostův sloupek. V. ročník, číslo 2 (únor 2003) V. ročník, číslo 2 (únor 2003) Starostův sloupek Velvyslanec Evropské komise v České republice pan Ramiro Cibrián navštívil při své cestě do jižních Čech také Prachatice. Strávil u nás více než půlden,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) Starostův sloupek M ě s t o v l a s t n í poměrně rozsáhlý majetek. Z nemovitostí je to celá řada pozemků, lesů, infrastrukturních staveb a

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Zahájení letní sezony: Méně čepic, spokojenější bikeři. V. ročník, číslo 6 (červen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Zahájení letní sezony: Méně čepic, spokojenější bikeři. V. ročník, číslo 6 (červen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 6 (červen 2003) Starostův sloupek Jak se bude vyvíjet financování měst a obcí v České Republice? Jaké jsou finanční výhledy Města Prachatice? Nehrozí propady výnosů některých daní? To

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Školy o prázdninách nezůstaly zcela opuštěné. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Školy o prázdninách nezůstaly zcela opuštěné. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012) Starostův sloupek Nevím, jak vypadalo slavnostní předání Národního domu k užívání sokoly 15. srpna 1903, ale myslím si, že to byla nádhera. Je

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Starostův sloupek Musím se přiznat všem čtenářům, že je mi velice nepříjemné, a to z mnoha důvodů, se již po několikáté vyjadřovat k situaci

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) Starostův sloupek I když už se dny neúprosně krátí, stíny se prodlužují, věřím, že si sluníčka ještě trochu užít můžeme. Máme za

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 6 (červen 2005) Starostův sloupek Zanedlouho proběhne již 15. ročník Slavností Zlaté stezky a my si opět během bohatého programu připomeneme legendární

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Starostův sloupek Vyslechnout si názory a zkušenosti mnoha úředníků, kteří každodenně přicházejí do styku s desítkami lidí, kteří

Více

adniční list Starostův sloupek V plaveckém bazénu už nekape ze střechy, stadion by měl mít extra vchody a záchodky Ing. Jan Bauer, starosta města

adniční list Starostův sloupek V plaveckém bazénu už nekape ze střechy, stadion by měl mít extra vchody a záchodky Ing. Jan Bauer, starosta města Radniční list Měsíčník Města Prachatice VI. ročník, číslo 8 (srpen 2004) Starostův sloupek Jednoznačným nešvarem letošní turistické sezóny v Prachaticích je vedle rozmarného počasí a občasných přívalových

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Komunální volby v Prachaticích: 1. ODS, 2. ČSSD, 3. KSČM. Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Komunální volby v Prachaticích: 1. ODS, 2. ČSSD, 3. KSČM. Měsíčník Města Prachatice Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 11 (listopad 2006) Starostův sloupek Předpokládám, že se asi občané po nedávno konaných komunálních volbách budou nově zvolených zastupitelů dotazovat, co

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více