ZÁZNAM z jednání Valné hromady ČSVL, , Dačice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZNAM z jednání Valné hromady ČSVL, 13. 3. 2015, Dačice"

Transkript

1 ZÁZNAM z jednání Valné hromady ČSVL, , Dačice Přehled účasti: Na jednání Valné hromady bylo pozváno s hlasem rozhodujícím po jednom delegátu ze 17ti klubů a oddílů, které se registrovaly pro rok 2015 u ČSVL a 5 členů výkonného výboru. Pozváno: 22 delegátů s hlasem rozhodujícím. Přítomno nebo zastoupeno: 19 delegátů = 86 % zvaných delegátů s hlasem rozhodujícím. Z jednání VH se z pracovních důvodů omluvil člen VV pan Robert Válek. Dále se předem písemně omluvili Ski club Hlučín, SK lodní sporty Zlín a Cable W.C.Hlučín Valná hromada je usnášení schopná. Dále se VH zúčastnili revizoři svazu: Jindřich Havlík, Ivo Starka sekretářka svazu: Mgr. Lucie Albrecht hosté: Petra Povolná, Jakub Poncar, Lukáš Hořký Jednání zahájil a řídil prezident ČSVL pan Ludvík Novák, který přivítal všechny přítomné. Program: 1. Úvodem bylo zvoleno pracovní předsednictvo ve složení: Ludvík Novák, Zdeněk Kolman senior, Václav Tichý 2. Schváleny komise: mandátová Petr Marek, Josef Růžička, Jindřich Havlík návrhová Daria Češpivová, Jiří Heller, Jan Veit 3. Byl schválen jednací řád. Poté oznámil pan Josef Kocur plénu, že bude potřebovat v diskuzi více času než tři minuty. 4. Hlavní referát přednesl prezident ČSVL Ludvík Novák informoval o jednáních s MŠMT a ČOV, probral, zhodnotil a komentoval hlavní události uplynulého roku. V závěru poděkoval Renatě Jerglové jako zástupkyni Stehno marine klubu Pardubice za uspořádání ME ve vodním lyžování za čluny V průběhu referátu pana Nováka položil dvě otázky pan Petr Veselý junior: a) Zda se z hlediska dotací z MŠMT vyplatí posílat juniory na MEJ? 1

2 Pan Novák na to reagoval tím, že junioři jsou budoucnost našeho sportu a je dle jeho názoru nutné, aby získávali zkušenosti na mistrovských soutěžích. Dále podotkl, že výsledky dnešních juniorů jsou zcela srovnatelné s výkony dospělých reprezentantů v době, kdy byli v juniorské kategorii a také se mistrovských soutěží účastnili. b) Proč nemá svaz sídlo na Ovčárech? K tomu pan Novák řekl, že kancelář na Strahově byla zrušena z finančních důvodů, ale ponechání sídla na Strahově je praktické z hlediska využívání některých služeb ČUS (účtárna, poštovní služby), udržování kontaktu s ČUS a ostatními sportovními svazy. Na Strahově se též konají pravidelná jednání sekretářů nebo statutárních zástupců svazů a je tedy nutné tam pravidelně jezdit. Dále pan Novák řekl, že sídlo svazu na Ovčárech by v budoucnosti mohlo být problémem při ukončení práce jeho osoby ve VV ČSVL. Paní Albrecht pracuje z domova a jezdí střídavě dle potřeby na Strahov nebo na Ovčáry. Na Ovčárech probíhají jednání VV ČSVL a případná další pracovní jednání. 5. Zprávy jednotlivých úseků Podrobné zprávy z jednotlivých úseků VV přednesli: Ekonomika Ivo Starka Revizní komise Jindřich Havlík Pan Havlík informoval o proběhlých kontrolách ve Stráži a v Plzni. Po přečtení zprávy se rozpoutala živá diskuze ohledně minut neoprávněně nahlášených ze strany Slavoje Plzeň. Někteří účastníci vyjádřili názor, že se jedná o podvod a trestný čin, protože tímto chtěl klub neoprávněně získat dotaci. Několik účastníků včetně pana Marka řeklo, že jim k panu Eyerovi takové chování nesedí. Diskutovalo se o tom, že za zápis minut je však vždy někdo odpovědný a pokud to není pan Eyer, pak to musí být někdo jiný, např. řidič. Pan Havlík velmi chválil pana Černého ze Stráže za perfektní vedení deníku. Paní Češpivová požádala pana Eyera o vysvětlení. Pan Eyer k tomu řekl, že tato chyba se nestala úmyslně, ale vznikla přepisem archů zničených v lodi a že odnětí dotací navržené výkonným výborem je neadekvátní. Zástupci klubů konstatovali, že také vozí deníky v lodi, ale poškozené je nemají. Pan Starka ukázal deník Kosteleckého klubu a zástupci klubů se shodli, že jejich deníky vypadají podobně. V souvislosti s tím opět pochválil pan Starka Stráž za velmi pečlivé vedení deníku. Hovor dále probíhal v podobném duchu, ale nedošlo se k žádnému závěru ohledně potrestání klubu SLP. Pan Novák hovory o tomto problému ukončil s tím, že se k ní VH vrátí v závěrečné diskuzi. Reprezentace Petr Marek Poté co pan Marek přednesl svou zprávu, ve které se mimo jiné zabýval i financováním MEJ, padlo několik doplňujících dotazů ohledně ceny cestovného na toto mistrovství. Pan Marek k tomu řekl, že cena cestovného byla levnější, než kdyby se kupovaly letenky nebo kdyby se objednala auta s řidiči, kterým by se musela proplácet mzda po celou dobu. Pan Petr Veselý junior řekl, že se mu zdá částka odpovídající a nechápe, proč tedy nebyla zveřejněna již dříve na požádání pana Eyera? Pan Petr Marek řekl, že pracuje pro VL ve svém volném čase, na cestu zapůjčil stejně jako pan Starka své auto bez nároku na amortizaci a o juniory na MEJ se staral v době své dovolené. Řekl, že i proto se ho útoky ohledně MEJ osobně dotkly a navíc byl řádně zvolen a je tedy logické, že se zodpovídá valné hromadě. 2

3 Pan Marek dále zdůvodnil své rozhodnutí ohledně nominace závodníků na ME. Na dotaz pana Veselého juniora řekl, že nominační kritéria 2015 budou zveřejněna do konce dubna. I pan Marek poděkoval Stehno marine klubu za uspořádání ME. Pan Petr Veselý junior, se pak ještě zeptal, proč se vyplácejí juniorům diety a že z vlastní zkušenosti ví, že je nikdy při výjezdu neutratil všechny a zda by tyto ušetřené peníze nešly použít jinde. Paní Albrecht mu odpověděla, že výše diet v zahraničí v jednotlivých zemích je stanovena Vyhláškou 242 sbírky ČUS o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného aktualizovanou po daný rok a že přesun těchto prostředků by mohl být napadnutelný. Sportovně technická komise Hana Ledvinová Komise rozhodčích Zdeněk Nečas Mezinárodní komise v zastoupení Roberta Válka přečetl Zdeněk Nečas 6. Různé Bylo navrženo a schváleno pořadatelství mistrovských soutěží v roce 2015: Vodní lyže, čluny: AMČR + SR, TJ Delfín Oleksovice, MČRJ, Water Ski Club TJ Neratovice, Wakeboarding, vlek: MČR, Hradec Králové, Water Sports Club, Byl schválen kalendář ČSVL na sezónu V souvislosti s juniorskými závody se hovořilo o věkovém dělení. Pan Novák navrhl návrat k původnímu dělení u člunů (14-17) a u vleků (15-19). S tímto návrhem všichni přítomní souhlasili. - Dále bylo všemi přítomnými odsouhlaseno vyplacení příspěvku za úspěšné uspořádání mistrovských soutěží (spojené AMČR a SR, MČR dofenů, juniorů a seniorů čluny) a to ,- pro SK SKI Přelouč 7. Doplnění VV ČSVL Pan Eyer z klubu Slavoj Plzeň navrhl valné hromadě doplnění VV ČSVL panem Lukášem Hořkým. Pan Hořký by se měl zabývat především novelizací stanov a přípravou elektronického zpracování evidence členské základny. Tento návrh byl jednohlasně přijat. Do funkce ekonoma byli svými mateřskými kluby navrženi tři kandidáti. První kolo hlasování skončilo v tomto poměru hlasů: 3

4 Hedvika Hrubá, Shadow of Whales (8 x pro, 7 x proti, 4 x zdržel se hlasování) Petra Povolná, TJ Neratovice, w.s.c. (9 x pro, 7x proti, 3 x zdržel se hlasování) Ivo Starka, KVL Slavoj Kostelec (1 x pro, 3x proti, 15 x zdržel se hlasování) Druhé kolo hlasování skončilo v tomto poměru hlasů: Hedvika Hrubá, 9 x pro Petra Povolná, 11 x pro Slečna Petra Povolná byla zvolena nadpoloviční většinou hlasů Na místo revizora byla navržena slečna Linda Kölblová z Water Sports Clubu. Bylo však rozhodnuto, že se bude nejdříve hlasovat o tom, zda má být revizor ze sekce wakeboardingu. Hlasování skončilo v tomto poměru hlasů: 17 x pro 0 x proti 2 x zdržel se hlasování Následovalo hlasování o zvolení slečny Kölblové do funkce revizora s tímto výsledkem: 15 x pro 0 x proti 4 x zdržel se hlasování Slečna Linda Kölblová byla zvolena nadpoloviční většinou hlasů. 8. Diskuze V další diskuzi se plénum opět vrátilo k problému s neoprávněně nahlášenými minutami Slavoje Plzeň. Hned v úvodu si vzal slovo pan Eyer a navrhl, aby mu byl doplacen příspěvek za závody (tento příspěvek byl administravní chybou paní Albrecht, zaslán na účet jiného klubu) a aby mu ostatní dotace z roku 2014 byly pokráceny o 50%. S tímto návrhem všichni přítomní souhlasili Josef Kocur hovořil o tom, že ČSVL nepodporuje dostatečně vlekové lyžování. Poté požádal zahrnutí Grand Prix za vlekem do financování dle pravidel ČSVL. Tento návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů. Pan Heller se zajímal o možnost změny loga ČSVL. Řekl, že by logo mělo obsahovat i wakeboarding. Navrhl, že wakeboardisté připraví návrh nového loga. Bylo odsouhlaseno, že VH ČSVL deleguje výkonný výbor k případnému schválení nového loga. V souvislosti s wakeboardingem se dále hovořilo o tom, že web ČSVL bude doplněn informace o wakeboardingu. Jde hlavně o nově zpracované Organizační pokyny pro wakeboarding, které budou vyvěšeny na webu paralelně s OP pro vodní lyže. Wakeboardisté se také budou podílet na návrhu on-line registrací a případně i na vzniku nového webu a také na jejich postupné implementaci do systému fungování ČSVL. -- Účastníkům VH byl rozdán návrh disciplinárního řádu. Připomínky k němu by měly být zaslány na sekretariát ČSVL nejpozději do konce dubna

5 Pan Zdeněk Kolman st. informoval o tom, že v Portugalsku hledají vodního lyžaře, který by v období od dubna do října spravoval tamní klub. Zájemci se mohou o další info obrátit přímo na pana Kolmana. Dále pan Kolman řekl, že je rád, že máme loď se zerro off. Také konstatoval, že si myslí, že na výsledcích závodníků se nepodepisuje svaz, ale především to, že závodníci nemají motivaci a dostatečnou podporu rodičů. Pan Kolman také poděkoval Stehno marine klubu za uspořádání ME a řekl, že tam slyšel reportéra, jak mluví o tom, že VL je sport, kde se všichni usmívají a tak i on popřál všem, aby tomu tak bylo i nadále. -- Pan Petr Veselý junior se ptal, proč není možné získat povolení startu na zahraniční závod kdykoliv? Paní Albrecht mu řekla, že pokud se na zahraniční závod přihlašuje závodník tak, že se jeho žádost nestihne schválit v řádném termínu nejbližšího jednání VV ČSVL, je toto schválení podmíněno poplatkem 300,-Kč. Cílem je dosáhnout toho, aby se žádosti řešily v době, kterou mají členové VV na tuto činnost vyhrazenu. --- Projednávalo se schválení stanov dle nových legislativních požadavků. Návrh stanov předložil výkonný výbor. V tomto návrhu se počítá i se změnou názvu na Český svaz vodního lyžování a wakeboardingu. Diskutovalo se o tom, zda schválit stanovy v této podobě nebo zda do nich ještě nějakým zásadním způsobem zasáhnout. Nakonec se všichni shodli na tom, že se v předloženém návrhu upraví několik maličkostí, schválí se a na novém znění stanov se bude pracovat. Garantem práce na nových stanovách by měl být pan Lukáš Hořký a kluby by se měli podílet svými připomínkami. Nové stanovy by měli být připraveny do konce roku 2015 a schváleny na VH2016. Zástupci klubů prošli společně předložený návrh stanov a provedli několik úprav. Stanovy byly v tomto znění schváleny nadpoloviční většinou hlasů. Schválené stanovy jsou plně konformní s novým občanským zákoníkem a v této podobě mohou být platné po VV ČSVL byl valnou hromadou zmocněn k případným formálním úpravám stanov dle požadavků příslušného rejstříkového soudu. --- Pan Stanislav Eyer byl valnou hromadou pověřen, aby s panem Danielem Rešlem projednal navrácení, popř. náhradu za skokové lyže, které pan Rešl nevrátil ČSVL. VV ČSVL se tímto problémem bezúspěšně zabývá již od Vzhledem k tomu, že se jedná o precedens a špatný příklad pro chování ostatních reprezentantů, navrhla valná hromada, aby pokud se situace nevyřeší ani s pomocí pana Eyera do konce dubna, bylo na pana Daniela Rešla podáno trestní oznámení. Jako vstřícný krok navrhla VH ČSVL, že pokud pan Rešl lyže vrátí, mohou být následně zapůjčeny klubu SLP, který je může na vlastní riziko zapůjčit panu Rešlovi, aby mohl i nadále závodit Usnesení Návrh usnesení byl přečten, projednán a po úpravách schválen. Usnesení tvoří přílohu tohoto záznamu. Závěrem poděkoval prezident ČSVL Ludvík Novák všem přítomným za účast na jednání. Zapsala: Lucie Albrecht 5

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 0 OBSAH 1. VALNÁ H ROMADA...2 1.1. Usnesení VH ČSVL, Dačice, 21. 2. 2014...2 2. ADRESÁŘE.. 4 2.1. Výkonný výbor ČSVL..4 2.2. TJ/SK vodního lyžování. 5 2.3.

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka, 25. 5. 2013

Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka, 25. 5. 2013 Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka, 25. 5. 2013 VH zahájil v 10:15 hodin předseda ČFSF Milan Semmler, který přivítal všechny přítomné a poděkoval Milanu Jedličkovi za přípravu

Více

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Brno, 10. února 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba. Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zápis z Konference delegátů ČSGA ze dne 11. dubna 2013, O 2 aréna Praha

Zápis z Konference delegátů ČSGA ze dne 11. dubna 2013, O 2 aréna Praha Zápis z Konference delegátů ČSGA ze dne 11. dubna 2013, O 2 aréna Praha Přítomni: Za výbor: Jozífek, Žáček, Nečas, Svoboda, Císař, Budinová, Keplová Za kancelář: Barešová, Machová Za kluby: zástupci klubů

Více

Konference sport a stát ZPRAVODAJ ČSTV. Dlouhodobý program činnosti ČSTV. 12. ročník Kinderiády. SOUTĚŽ! O nejhezčí sportovní fotografii. www.cstv.

Konference sport a stát ZPRAVODAJ ČSTV. Dlouhodobý program činnosti ČSTV. 12. ročník Kinderiády. SOUTĚŽ! O nejhezčí sportovní fotografii. www.cstv. Konference sport a stát Dlouhodobý program činnosti ČSTV 6 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 12. ročník Kinderiády SOUTĚŽ! O nejhezčí sportovní fotografii www.cstv.cz V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SBORŮ 13. 11. 2010 NETOLICE

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SBORŮ 13. 11. 2010 NETOLICE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SBORŮ 13. 11. 2010 NETOLICE Program: 1) Zahájení 2) Volba pracovních komisí (návrhová komise, sčítací komise, zapisovatel a ověřovatel) 3) Schválení programu 4) Zpráva starostky OSH

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

7/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ

7/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 7/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com Členové

Více

BULLETIN LAA ČR. Dopis členům LAA ČR. Vážené členky a vážení členové LAA ČR,

BULLETIN LAA ČR. Dopis členům LAA ČR. Vážené členky a vážení členové LAA ČR, BULLETIN LAA ČR Bulletin LAA ČR je přílohou časopisu Pilot LAA ČR 1 Dopis členům LAA ČR 2 Informace pro provozovatele motorů Rotax 912 a 914 2 Mimořádné události ZL 2 Mimořádné události PL 3 Zápis z jednání

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 9 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Úrazové pojištění ČSTV Na mladou Evropu čeká 216 medailí Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 2013 MS jednotlivců v kuželkách Zpráva z jednání 7.

Více

Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190

Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190 Z á p i s ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ:00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsané obch. rejstříkem vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn.

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Materiál pro jednání 25. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 30. května 2013. RS ČSTV Jihlava podporuje:

Materiál pro jednání 25. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 30. května 2013. RS ČSTV Jihlava podporuje: Materiál pro jednání 5. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 0. května 0 RS ČSTV Jihlava podporuje: Vážená paní, vážený pane, byl Vám udělen mandát zastupovat s důvěrou členskou základnu Vaší tělovýchovné jednoty,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání bylo zahájeno v 18:20 hod. Místostarosta města Daniel Dvořák přivítal

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice Rybolovna technika - CASTING Rybolovná technika neboli Casting je souhrnné označení pro několik disciplín sportovního rybářství. Tento sport vychází z potřeby rybáře zasáhnout cíl nebo dohodit, co nejdále.

Více

Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod. Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více