Základní údaje: Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje: Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní údaje: Název organizace: Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olomouc, Zikova 618/14, PSČ Statutární zástupce: PhDr. Karla Boháčková, ředitelka Zřizovatel: Olomoucký kraj IČ: Telefon: (420) Fax: (420) webové stránky:

2 Centrum denních služeb Stránka 2

3 Poslání a cíle: Posláním Centra denních služeb, Rooseveltova 88a, Olomouc, je poskytovat ambulantní služby prostřednictvím denního pobytu a střediska hygienické péče, seniorům a osobám se zdravotním postižením ve věku 27 nad 80 let, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují dopomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti v péči o svoji osobu. Podpora a pomoc směřuje k posílení nebo udržení stávajících schopností a dovedností těchto osob tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Cílová skupina: Služby jsou určeny: seniorům osobám se zdravotním postižením, osobám s různou formou demencí, např. Alzheimerova choroba; Parkinsonova choroba apod. Služby nejsme schopni zajistit osobám: osobám s těžkým smyslovým postižením (zejména s úplnou ztrátou zraku a sluchu, které komunikují pouze v Braillově písmu a znakové řeči), osobám, které nekomunikují v českém jazyce, osobám s mentálním postižením, osobám bez přístřeší. Zásady poskytovaných služeb: Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, a nikoli uživatelé potřebám pracovníků a režimu zařízení. Uživatel je nejzákladnějším článkem naší služby. Rovnocenný přístup - služba je postavena na partnerském přístupu k uživateli a vzájemném respektu obou stran, o zásada aktivní účasti uživatelů a přiměřené podpory o snaha zachovat důstojnost, soběstačnost uživatelů o posilování jejich schopností či dovedností - kvalita služby o profesionální přístup všech zaměstnanců Centra denních služeb vůči uživatelům, o využívání osvědčených i nových metod práce, neustálé zdokonalování metodik; standardů; pracovních postupů vážících se k naší službě o neustálé odborné vzdělávání zaměstnanců Centra denních služeb - autonomie uživatele o uživatel si sám stanoví jaký druh služby a jak často ji bude využívat Stránka 3

4 Cíle služeb: Krátkodobé cíle: Malba všech místností Centra denních služeb. (Odpovídá vedoucí zařízení). Zajištění setkávání uživatelů s farářem. (Odpovídají všichni zaměstnanci Centra denních služeb). Výměnné stáže zaměstnanců v zařízeních Sociálních služeb. (Odpovídá vedoucí zařízení). Zajistit větší soukromí při provádění osobní hygieny v koupelně Centra denních služeb. (Odpovídá pracovnice v sociálních službách přímé obslužné péče střediska hygienické péče). Zajištění spolupráce odboru sociálních věcí, Magistrátu města Olomouce, při podpisu smluv o poskytování sociálních služeb u uživatelů, kteří podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce. (Odpovídá vedoucí zařízení). Využívání hřiště na ulici Heyrovského v Olomouci. Na tomto hřišti se nachází prvky pro seniory. (Odpovídají všichni zaměstnanci Centra denních služeb). Dlouhodobé cíle: Neustálé zkvalitňování poskytovaných služeb ve vztahu ke všem uživatelům Odpovídá vedoucí úseku Služby Centra denních služeb i nadále dostávat do většího povědomí společnosti Odpovídá vedoucí úseku Trénink paměti pomocí PC programu Happy neuron Brain Jogging. Odpovídá vedoucí úseku Kapacita služeb: Kapacita Centra je stanovena na 34 uživatelů denně, z toho 24 uživatelů na denním pobytu a 10 uživatelů na úseku hygienické péče. Centrum denních služeb poskytuje ambulantní služby prostřednictvím denního pobytu a střediska hygienické péče, seniorům a osobám se zdravotním postižením ve věku 27 nad 80 let, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují dopomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti v péči o svoji osobu. Podpora a pomoc směřuje k posílení nebo udržení stávajících schopností a dovedností těchto osob tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Centrum denních služeb je k dispozici svým uživatelům v pracovních dnech a to v čase: 7:00 18:00 hodin - denní pobyt 7:00 14:30 hodin - středisko hygienické péče Denní pobyt se nachází v 1. patře a v přízemí budovy Centra denních služeb. Rozdělení denních pobytů, je zejména s ohledem na zachované kognitivních schopnosti, prostorovou orientaci, individuální potřeby uživatelů. Denní pobyt v přízemí je zajištěn větším počtem pracovníků, což umožňuje lépe reagovat na aktuální stav, potřeby. Denní pobyty jsou Stránka 4

5 provázané, provádějí různé společné aktivity (oslavy, posezení, výlety, klubové činnosti, soutěže, ). Uživatelé si mohou vybrat místo, kde budou trávit svůj čas na Centru denních služeb. Nabízíme zde různé aktivity, které jsou vhodné i pro seniory, zdravotně postižené osoby, tak i uživatele s demencí (Alzheimerovou chorobou, ). Konkrétně se jedná například o: společné nebo individuální čtení, cvičení jemné a hrubé motoriky, reminiscenční terapie (čtení starých novin, sledování TV pořadů z archivu, ), muzikoterapie, ergoterapie - keramické práce, výtvarné práce, pečení, udržování vědomostních znalostí, tréninky paměti, logopedická cvičení, procházky po okolí, společné oslavy narozenin, apod. dále canisterapie, logopedie. Mimo běžný program, který je pro uživatele denně připravován, má uživatel možnost vybrat si a navštěvovat zájmové kluby. Cílem těchto klubů je pomoci uživatelům denního pobytu v rozvoji či upevnění jejich motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V pondělí je Filmový klub pro pamětníky, v úterý Zpěvanky (zpěv lidových písní), ve středu Klub vzpomínání v kruhu, ve čtvrtek Klub společenských her a v pátek Klub cvičení pro zdraví. Na podzim roku 2012 byla provedena v našem zařízení ministerská inspekce, která zkoumala kvalitu poskytovaných služeb. Centrum denních služeb získalo maximální počet bodů a inspekcí kvality poskytovaných služeb tak prošlo na 100%. Nebyla nám udělena žádná doporučení, či opatření. Během celého roku probíhaly akce a události, které byly pořádány pod hlavičkou roku Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, kterým byl právě rok Aktivitami a společnými akcemi se snažíme, aby byli uživatelé v co největším kontaktu se společenským prostředím. Snažíme se tak, aby uživatelé našich služeb nebyli izolováni od okolního prostředí. Únor 2012 výroba a batikování prostírání - Tento člověk stojí za vzpomínku Hana Zagorová - soutěž Bingo Březen 2012 Kouzelné dopoledne k MDŽ - vystoupení kouzelníka, p. Jana Nedorostka, které všechny uživatele Centra denních služeb překvapil svými připravenými kouzly. Stránka 5

6 - AZ Kvíz díky stejnojmenné soutěži tak měli uživatelé možnost vyzkoušet si, jaké je to být ve studiu a odpovídat na otázky, které jsou jim pokládány. Velmi pěkně si při této akci procvičili svoji paměť. Duben 2012 Velikonoční posezení před Velikonočními svátky se uživatelé Centra denních služeb sešli, aby zavzpomínali, jak oni sami trávili svátky Jara. Upekli si velikonočního beránka, nabarvili vajíčka a připomněli nám staré tradice a zvyky, které se k těmto svátkům váží. Tento člověk stojí za vzpomínku Václav Neckář Zábavné dopoledne plné soutěží, her a zpěvu. Květen 2012 Tento člověk stojí za vzpomínku Nataša Gollová proběhla také oslava Dne matek, kdy se na Centru denních služeb sešli uživatelé i se svými rodinnými příslušníky. Pro všechny přítomné bylo připraveno vystoupení dětí z Mateřské školky Schweitzerova, Olomouc. Kam zmizel ten starý song byl název zábavné soutěže pro uživatele Centra denních služeb, kdy uživatelé zavzpomínali i na dávno zapomenuté songy a písničky, které měli v mládí tolik rádi. Červen 2012 Tento člověk stojí za vzpomínku Marie Rottrová Bingo soutěž Noc kostelů výlet na Svatý Kopeček u Olomouce během tohoto výletu měli uživatelé možnost prohlídky Baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Zúčastnili se také slavnostní bohoslužby a prohlédli si sochy na zadním nádvoří Baziliky. Stránka 6

7 Červenec 2012 Zmrzlinové osvěžení Turnaj v šipkách velice zdařilá akce, kde není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Všichni uživatelé tak získali řádný diplom. Srpen 2012 Krásy Smetanových sadů výlet do Smetanových sadů Olomouc. Rybízový den uživatelé si za pomoci pracovníků v tento den upekli koláče, které poté při společném posezení u kávy snědli. seniorská olympiáda uživatelé soutěžily v motání provázků; kuželkách; šipkách, či v poznávání předmětů pouze po hmatu. Společně jsme také zapálily olympijský oheň. Říjen 2012 oslava dne Seniorů Inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb Bramborákové dopoledne uživatelé si za pomoci pracovníků Centra denních služeb připravili a upekli bramboráky, které poté všichni uživatelé s chutí snědli. Zábavné dopoledne plné soutěží, her a zpěvu. Listopad 2012 Reminiscenční terapie v cyklu vzpomínek na léta minulého století Palačinkové hody návštěva Městské policie Olomouc s podtextem Ne! smrti na silnici, aneb silniční provoz a jeho úskalí pro seniory společné povídání s příslušníky Městské policie nad současnou situací v silničním provozu. Uživatelům byly také na dataprojektoru promítány různé situace, do kterých se mohou jako účastníci silničního provozu dostat. společné posezení a povídání s farářem p. Janem Kornekem z kostela Očišťování Panny Marie z Dubu nad Moravou. Prosinec 2012 Mikulášská nadílka, v rámci které za uživateli na Centrum denních služeb zavítal Mikuláš a čert s andělem a našim uživatelům nadělili malou radost. návštěva Městské policie Olomouc, kdy v rámci preventivní akce připomněli uživatelům Centra denních služeb, jak si prověřovat neznámé osoby, či jak se dovolat o pomoc v případě napadení. Stejně jako každý rok, se i v roce 2012 uskutečnilo tradiční Adventní setkání uživatelů Centra denních služeb s jejich rodinnými příslušníky. V rámci Adventního setkání vystoupil pěvecký sbor uživatelů CDS Zpěvanky, pod vedením sbormistryně Mgr. Jaroslavy Slepicové. Stránka 7

8 Další zpestření představovalo vystoupení dětí ze Základní školy Zeyerova. Každý uživatel také našel pod stromečkem maličkost, která ho jistě potěšila. Úplně poslední akce za našeho výčtu, která se každoročně koná, bylo Vánoční posezení všech uživatelů Centra denních služeb. Za zvuku kytary, harmoniky, altové, či sopránové flétny jsme si tak všichni zazpívali tradiční koledy a ochutnali společně napečené cukroví. Během roku bylo také uspořádáno několik setkání při Čaji o páté. V rámci tohoto setkání mají rodinní příslušníci možnost v klidném, chápajícím prostředí svépomocné skupiny pociťovat podporu s lidmi s mnohdy velmi podobnými životními zkušenostmi. Účast ve svépomocné skupině může účastníkům pomoci zvládnout jejich nelehkou situaci, stres a mnohdy i osamocení v jejich těžké situaci. Návštěvníci skupiny tak mnohdy získávají nové blízké osoby, s nimiž si mohou vytvořit pouta přátelství, podpory a nezištné pomoci. Dále se naše zařízení účastnilo Veletrhu poskytovatelů Sociálních služeb, který proběhl dne 25. května Na tomto veletrhu jsme tak představili činnost Centra denních služeb, ale i dalších služeb poskytovaných Sociálními službami pro Seniory Olomouc, příspěvkovou organizací. V rámci veletrhu se také představil pěvecký sbor Zpěvanky, pod vedení Mgr. Jaroslavy Slepicové. V našem zařízení se taktéž provádí logoterapie, kdy za uživateli Centra denních služeb dochází kvalifikovaný odborník na logopedickou péči. 1x 2 měsíce se také na Centru denních služeb provádí canisterapie, v rámci které mají uživatelé možnost přímého kontaktu s pejsky. MPSV a Krajský úřad Olomouckého kraje, od kterých máme každoroční podporu, co se týče peněžních dotací, jsme byli úspěšní i v jiných oblastech: V rámci projektu jsme získali finanční prostředky na nákup pomůcek do ergoterapie od Nadace Zdraví pro Moravu. Dalším zrealizovaným projektem bylo získání sprchového vozíku, či chodítka pro uživatele Centra denních služeb od nadačního fondu Veselý senior. Stránka 8

9 Rekapitulace: Rok 2011 Rok 2012 muži ženy celkem muži ženy 0 Rok 2011 Rok 2012 Rozdělení uživatelů podle druhu poskytované péče Rok 2011 Rok 2012 denní pobyt hygienická péče celkem denní pobyt hygienická péče 10 0 Rok 2011 Rok 2012 Průměrný počet uživatelů na středisku hygienické péče na den: 7 Průměrný počet uživatelů na denním pobytu na den: 22 Průměrný věk uživatelů: 81 let Stránka 9

10 Chráněné bydlení Stránka 10

11 Poslání sociální služby Posláním pobytové sociální služby Chráněné bydlení na Zikově ulici č. 14 v Olomouci je poskytnout dospělým osobám, především seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, prostředí blízké domova a pomocí kvalitních služeb jim umožnit žít co nejdéle běžným způsobem života. Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením a senioři. Zejména dospělé osoby od 27. let věku, především senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nosného nebo pohybového aparátu a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které nepotřebují nepřetržitou ošetřovatelskou pomoc a péči o svou osobu a domácnost zvládnou pomocí dohodnutých úkonů a dohledu. Služby nejsme schopni zajistit: Osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytové sociální služby: zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování komplexní 24.hodinové péče v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční nemoci nebo přenosného onemocnění v akutním stádiu, chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, Cíle sociální služby: Krátkodobé cíle sociální služby v roce 2012: Instalace schodišťové sedačky k přístupu do společenské místnosti ve vedlejší budově. Výměna kuchyňských linek ve vybraných obytných jednotkách. Udržení a rozvoj soběstačnosti a podpora dovedností uživatelů pomocí pravidelných stávajících i nových aktivit jako jsou kluby, kondiční cvičení, společenské a kulturní akce, alespoň jedna aktivita denně v pracovní dny. Podpora počítačové gramotnosti Informovanost uživatelů v sociální oblasti, kdykoliv při důležitých legislativních změnách, zejména orientace v zákoně o sociálních službách v platném znění a v možnostech sociální pomoci uživatelům zařízení, denně sociální poradenství. Konzultační setkání uživatelů s ředitelkou organizace, vedoucí a sociální pracovnicí chráněného bydlení, jednou za měsíc. Dlouhodobými cíli sociální služby do roku 2015 jsou především: Výměna oken se zajištěním částečného bezbariérového prostředí při vstupu na balkon. Realizace projektu nadstavby s oddělením domova pro seniory a odlehčovacími službami. Trvalým cílem sociální služby je usilovat o zkvalitňování a naplňování života uživatelů. Zásady sociální služby: dodržujeme lidská práva a důstojnost uživatelů bez ohledu na jejich národnost, věk, rasu, pohlaví, politické přesvědčení a společenské postavení, Stránka 11

12 respektujeme individualitu osob, jejich soukromí a potřebu žít vlastním způsobem života, podporujeme soběstačnost, nezávislost a svobodné rozhodování uživatelů, přizpůsobujeme služby individuálním potřebám uživatelů, posilujeme sociální začleňování, samostatnost a aktivitu uživatelů, služby poskytujeme odborně a kvalitně, na základě individuálního plánování péče, každý člověk je naším rovnocenným partnerem, který se podílí dle svých schopností na poskytování sociální služby. Kapacita služby Kapacita Chráněného bydlení je omezena počtem 80 uživatelů. V zařízení je celkem v 8. podlažích 76 jednopokojových obytných jednotek s balkonem, ústředním vytápěním a samostatným sociálním zařízením. Všechna sociální zařízení bytů prošla v roce 2010 celkovou rekonstrukcí a jsou bezbariérová. K vybavení obytné jednotky patří dále kuchyňská linka, elektrický sporák, nábytek typu Univerzal, vestavěné skříně, bytové textilie, společná televizní anténa a domácí telefon. Polovina obytných jednotek byla v roce 2012 vybavena novou kuchyňskou linkou, jejíž součástí je lednice, mikrovlnná trouba a elektrická trouba s vařidlovou deskou. K dispozici jsou 2 výtahy. V zařízení se nacházejí společné prostory a místnosti, sloužící jako místnost pro uskladnění invalidních vozíků a kol, knihovna, kadeřnictví, keramická dílna, kuchyňka se šijovnou, klubovna, tělocvična, kde probíhají denně kluby a aktivity, které mohou uživatelé navštěvovat. K větším akcím je využívána velká společenská místnost v propojené vedlejší budově ředitelství, kde se nachází centrální kuchyně a jídelna. Odpočinek a sportovní vyžití nabízí oplocená zahrádka s hřištěm na pétanque, se zahradním posezením, udírnou a grilem. Z boční strany je k budově připojena nájezdová rampa pro částečně imobilní uživatele. Služba je poskytována nepřetržitě a to denně v době hodin. Realizace sociální služby v roce 2012: Chráněné bydlení má za sebou 6 let existence. Služba je realizována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na tvorbu a zavádění standardů kvality. Přijímání žadatelů se řídí Pravidly pro zajištění činnosti v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Olomouckým krajem a vnitřními pravidly poskytovatele. Zařízení poskytuje tyto základní činnosti: ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, stravu a pomoc s přípravou stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a další fakultativní činnosti dle potřeb uživatelů a možností poskytovatele. Služby, kromě ubytování, jsou poskytovány podle vnitřních pravidel poskytovatele, denně od hod na základě smluvního ujednání s ohledem na osobní cíle a přání uživatele. Poskytování sociální služby upravuje smlouva o poskytování sociální služby, která obsahuje předmět smlouvy, rozsah poskytovaných služeb, místo, čas, způsob a splatnost úhrad za poskytované služby, ujednání o právech a povinnostech uživatele i poskytovatele, ujednání o Stránka 12

13 vnitřních pravidlech poskytovatele, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy. V Chráněném bydlení mají podepsanou smlouvu o poskytnutí sociální služby všichni uživatelé. Rok 2012 byl vyhlášen Evropským parlamentem jako Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, proto byla připravena pro uživatele služby řada aktivit kulturního, společenského i sportovního charakteru. Od počátku roku probíhaly v klubovně, tělocvičně a v kuchyňce v suterénu oblíbené kluby a aktivity: v pondělí klub společenských her a klub šití, v úterý klub dobré pohody, ve středu klub vaření, pěvecký klub Zpěvanky, ve čtvrtek klub čtenářů, v pátek počítačový klub, klub ručních prací a klub keramiky V tělocvičně probíhá 2x týdně kondiční cvičení s hudbou a jednou v měsíci si mohou zacvičit i méně mobilní uživatelé při cvičení vsedě podle L.Šelnerové. Ve společenské místnosti se každou středu scházejí a nacvičují Zpěvanky, které nás reprezentují v rámci celého Olomouckého kraje. Každý druhý čtvrtek v měsíci probíhá tzv. konzultační odpoledne s ředitelkou organizace, kde se projednávají záležitosti, související s uživateli a jejich pobytem v chráněném bydlení. V lednu si uživatelé zavzpomínali na své mládí v pořadu našich Zpěvanek : To všechno odvál čas. V únoru se uskutečnilo Valentýnské odpoledne při svíčkách s poezií a písničkami a Maškarní bál s hudbou, tancem a soutěží o nejnápaditější masku. V březnu oslava MDŽ s názvem: Možná přijde i kouzelník. V dubnu navštívilo několik uživatelů Regionální centrum Olomouc, uskutečnila se přednáška Archeologického centra Olomouc,,Napoleonské války a hudební vystoupení sólistů MF Olomouc. V květnu se uskutečnila se oslava Svátku matek a zařízení se prezentovalo na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb. V červnu proběhlo kácení Máje s grilováním, soutěž ve hře Člověče, nezlob se a uskutečnilo se oblíbené kácení máje s otevřením zahrádky a grilováním, uživatelé se zúčastnili soutěže Stránka 13

14 Člověče, nezlob se v chráněném bydlení v Lošticích a sportovního turnaje v pétanque ve Chválkovicích, uskutečnil se mini turnaj v pétanque a v kuželkách na zahrádce. V červenci proběhlo několik posezení na zahrádce se sportováním a grilováním, uskutečnila se odborná přednáška optometristy o péči o brýle a společné zpívání českých písniček se Zpěvankami. V srpnu se scházeli uživatelé na zahrádce u grilování a sportování a na turnaji v kuželkách. Byl promítnut nový český film Ženy v pokušení a uskutečnilo se malé houslové vystoupení sólisty MF Olomouc. V září se několik uživatelů zúčastnilo sportovních her ve Chválkovicích, kde získali 3. místo v družstvech i jednotlivcích, několik uživatelů se zúčastnilo také akce Zdravé srdce Hané na Horním náměstí a 2. ročníku Povelských slavností. Uživatelé se zúčastnili také zahradní slavnosti v areálu domova seniorů ve Chválkovicích a na zahrádce začali trénovat pétanque, kuželky a další disciplíny. V říjnu se uživatelé zúčastnili Zábavně naučného odpoledne, pořádaného Olomouckým krajem, proběhly sportovní hry v prostorách organizace s grilováním, oslava Dne seniorů s kulturním programem a hudbou a 3 pokračování projektu trénování paměti s názvem Vychutnejte si seniorská léta. Zdařilé byly i sportovní hry a oslava Dne seniorů, s programem, občerstvením a zábavou a Den otevřených dveří. Někteří uživatelé navštívili výstavu gobelínů v arcidiecézním muzeu a novou denní kavárnu v Národním domě a 22 uživatelů se zúčastnilo akce Pěškotours Národní sítě podpory zdraví, která byla ukončena přednáškou O zdravém stárnutí. V listopadu si mohli i méně mobilní uživatelé zacvičit vsedě, zúčastnit se projektu Péče o ústní hygienu a prohlédnout si budovu RCO s večeří v 18. poschodí. Uživatelé se zúčastnili soutěže Velká vánoční křížovka, přednášky Policie ČR Senioři v silničním provozu, zakoupili si výborný med a medové výrobky pana Kubeše. V prosinci se uskutečnila vycházka po vánočně vyzdobené Olomouci, několik uživatelek pomohlo při výrobě vánočních ozdob a při pečení vánočního cukroví na předvánoční odpoledne s hudbou a občerstvením a poslední den v roce se sešli uživatelé na malém posezení na konci roku. Počet uživatelů zařízení k byl 78 uživatelů, z toho 61 žen a 17 mužů. Z celkového počtu 78 uživatelů jsou 2 manželské dvojice a jedna dvojice matka a syn. K ukončilo pobyt 10 žen a 2 muži: 2 ženy ukončily pobyt na vlastní žádost 3 ženy byly přemístěny do domova seniorů 5 žen zemřelo 1 muž byl přemístěn do domova seniorů 1 muž zemřel K bylo přijato 10 nových uživatelů: 7 žen a 3 muži K mělo 36 uživatelů přiznán příspěvek na péči: stupeň 1 23 uživatelů, stupeň 2 12 uživatelů, stupeň 3 1 uživatel. Stránka 14

15 K bylo evidováno 500 nevyřízených žádostí z toho pobírá příspěvek na péči podle průběžného šetření: stupeň 1 36 žadatelů, stupeň 2 10 žadatelů, stupeň 3 2 žadatelé. K bylo zamítnuto celkem 18 žádostí. Průměrný věk uživatelů služby k byl 79,7 roků z toho ženy 80,6 roků muži 76,7 roků. Věkové skupiny: muži ženy celkem let let nad 85 let Původní bydliště z okr. Olomouc celkem Kapacita zařízení je 80 míst; průměrné využití míst zařízení v roce 2012 bylo 99,04%, tj. 79 uživatelů/den. Úhrady za pobyt a služby (jednotka Kč) měsíc: ubytování strava celkem úhrada za služby: ZS: FS: celkem: LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Celkem: Ø úhrada na 1 uživatele/měsíc: Měsíčně /uživatel: Průměrná délku sjednané služby k byla 8 roků 5 měsíců. Původní bydliště z jiného okresu Stránka 15

16 Stížnosti uživatelů Do byly podány 3 stížnosti, 1 připomínka, 3 návrhy a 6 pochval z řad uživatelů a rodinných příslušníků. Všechny podané stížnosti, připomínky, návrhy byly projednány a vyřešeny ve spolupráci s ředitelkou organizace. Uživatelé dostali písemné vyrozumění. Stránka 16

17 Pečovatelská služba Stránka 17

18 Poslání Pečovatelské služby: Pečovatelská služba je určena lidem, kteří jsou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu odkázáni na pomoc jiné osoby. Tato sociální služba pomáhá těmto lidem setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Cílová skupina: Služby jsou určeny osobám které osoby se zdravotním postižením, senioři. Služby nejsme schopni zajistit: osobám bez přístřeší, vyjma osob nacházejících se v zařízeních sociálních služeb, osobám s životními způsoby vedoucími ke konfliktu se společností, zejména v důsledku užívání návykových látek, konfliktu se zákonem, špatného zdravotního stavu za současného nevyužívání zdravotní péče, získávání obživy neakceptovatelným způsobem (žebrání, vybírání popelnic), špatnými hygienickými návyky, které obtěžují okolí, osobám, které ohrožují zdraví zaměstnanců z důvodu infekční nemoci nebo duševního postižení. Principy poskytovaných služeb: Dodržujeme lidská práva a důstojnost uživatelů bez ohledu na jejich národnost, věk, rasu, pohlaví, politické přesvědčení a společenské postavení. Respektujeme individualitu osob, jejich soukromí a potřebu žít vlastním způsobem života. Podporujeme soběstačnost, nezávislost a svobodné rozhodování uživatelů. Přizpůsobujeme služby individuálním potřebám uživatelů. Posilujeme sociální začleňování, samostatnost a aktivitu uživatelů. Služby poskytujeme odborně a kvalitně, na základě individuálního plánování péče. Každý člověk je naším rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých schopností se spolupodílí na poskytování Cíl služeb: Cílem služby je pomoc a podpora v sociálním začleňování a udržení samostatnosti a soběstačnosti. Krátkodobé cíle sociální služby v roce 2012 : Zajištění akce pro uživatele a veřejnost v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba Zorganizování Dne otevřených dveří pro veřejnost. Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba Dlouhodobými cíli sociální služby do roku 2015 jsou zejména: Soustavné sledování požadavků uživatelů na služby vzhledem ke změnám zdravotního stavu a sociální situace. Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba Stránka 18

19 Průběžné seznamování uživatelů se změnami právních předpisů v sociálních službách. Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba Cílevědomé zvyšování odborné úrovně všech zaměstnanců. Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba Informování veřejnosti o změnách v poskytování sociální služby. Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba Kapacita služeb: Kapacita služby je uživatelů a 560 obědů dovážených denně do domácností. Služba je poskytována nepřetržitě a to denně v době hodin. Pečovatelská služba ke své práci využívá i pronajaté prostory na domech s pečovatelskou službou, jejichž vlastníkem je město Olomouc: a) Fischerova 2, Olomouc b) Holečkova 9, Olomouc c) Peškova 1, Olomouc d) Politických vězňů 4, Olomouc e) Příčná 2, Olomouc f) Přichystalova 68, Olomouc g) Řimice 44. V současné době je vlastní pečovatelská služba rozdělena do 5ti okrsků, které řídí kvalifikovaná sociální pracovnice. Pečovatelská služba působí na území města Olomouc a také v těchto obcích: Bílá Lhota - Řimice, Hněvotín, Hlubočky, Horka nad Moravou, Křelov, Litovel, Lutín, Štěpánov, Velký Týnec. Statistické ukazatele k okrsek celkem město venkov Haislerová Kachyňová Malohlavová Stratilová Večeřová celkem Počet uživatelů, kterým je poskytována PS bezplatně celkem město venkov účastníci odboje Stránka 19

20 Rozčlenění uživatelů dle zdravotního stavu celkem město venkov Uživatelé imobilní těžce pohybliví vozíčkáři ostatní celkem Počty uživatelů na Domech s pečovatelskou službou (DPS) DPS Olomouc DPS venkov Erenburgova 3 4 Hlubočky 6 4 Fischerova Hněvotín 4 3 Holečkova Litovel 2 3 Peškova Lutín 6 8 Politických vězňů Řimice 11 7 Příčná celkem venkov Přichystalova celkem město Věkové průměry uživatelů uživatelé celkem DPS všech uživatelů 82,2 82,2 82,2 z toho ženy 82,8 82,9 82,7 z toho muži 80,4 80,5 80,7 Nejstarší uživatel dovršil 106 let a žije na venkově. Průměrná délka péče byla v: roce 2010 roce 2011 roce roky 3 měsíce, 4 roky 2 měsíce, 4 roky 3 měsíce. Stránka 20

21 Přehled úkonů (počet) Služba úkon ± A1 + A2 dovoz nebo donos oběda ,00% B1 pedikura (D) ,00% B2 péče o vlasy a ,00% D1 pom. při zaj.velk.úklidu ,00% E1 běž. nákup a pochůzky ,00% E2 velký nákup ,00% F1 běžný úklid, úklid ,00% G1 zástřih vlasů (D) ,00% H1 vodová ondulace (D) 3 0 0,00% K1 pomoc při úk. osob.hyg ,00% K2 pomoc při oblék.a ,00% K3 pomoc na vozík, lůžko ,00% K4 pomoc při použití WC ,00% N1 pom.při přípr.jídla a pití ,00% O1 přípr.a podání jídla a pití ,00% O2 pom.a podp.při jídle ,00% P1 doprovázení ,00% Q1 provedení dohledu (D) ,00% R1 topení v kamnech 0 0 0,00% R2 donáška vody ,00% S1 praní ložního prádla ,00% S2 praní osobního prádla ,00% T1 svoz prádla ,00% X1 Úhrada za ujeté km ,00% Celkem ,00% Stránka 21

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo ředitelky Centra pro seniory Zahrada, o. p. s Vážení obyvatelé domova, zaměstnanci, přátelé, příznivci, podporovatelé. Předkládáme vám výroční zprávu obecně prospěšné

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 6 Třinec-Dolní Líštná Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 205 Listopad 204 ÚVOD 3. Název organizace,

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2014 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov. Mgr. Josef Scháněl ředitel

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov. Mgr. Josef Scháněl ředitel Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov Výroční zpráva 2010 Zpracovala: Ing. Monika Miřátská vedoucí ekonomicko-provozního úseku Mgr. Josef Scháněl ředitel 1

Více

G-centrum Tábor. Výroční zpráva za rok 2014

G-centrum Tábor. Výroční zpráva za rok 2014 G-centrum Tábor Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Slovo úvodem 3 Zdravotní úsek domov pro seniory... 4 Sociální úsek domov pro seniory... 6 Odlehčovací služby... 10 Středisko sociálních služeb.... 11 Noclehárna.

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více