Základní údaje: Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje: Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní údaje: Název organizace: Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olomouc, Zikova 618/14, PSČ Statutární zástupce: PhDr. Karla Boháčková, ředitelka Zřizovatel: Olomoucký kraj IČ: Telefon: (420) Fax: (420) webové stránky:

2 Centrum denních služeb Stránka 2

3 Poslání a cíle: Posláním Centra denních služeb, Rooseveltova 88a, Olomouc, je poskytovat ambulantní služby prostřednictvím denního pobytu a střediska hygienické péče, seniorům a osobám se zdravotním postižením ve věku 27 nad 80 let, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují dopomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti v péči o svoji osobu. Podpora a pomoc směřuje k posílení nebo udržení stávajících schopností a dovedností těchto osob tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Cílová skupina: Služby jsou určeny: seniorům osobám se zdravotním postižením, osobám s různou formou demencí, např. Alzheimerova choroba; Parkinsonova choroba apod. Služby nejsme schopni zajistit osobám: osobám s těžkým smyslovým postižením (zejména s úplnou ztrátou zraku a sluchu, které komunikují pouze v Braillově písmu a znakové řeči), osobám, které nekomunikují v českém jazyce, osobám s mentálním postižením, osobám bez přístřeší. Zásady poskytovaných služeb: Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, a nikoli uživatelé potřebám pracovníků a režimu zařízení. Uživatel je nejzákladnějším článkem naší služby. Rovnocenný přístup - služba je postavena na partnerském přístupu k uživateli a vzájemném respektu obou stran, o zásada aktivní účasti uživatelů a přiměřené podpory o snaha zachovat důstojnost, soběstačnost uživatelů o posilování jejich schopností či dovedností - kvalita služby o profesionální přístup všech zaměstnanců Centra denních služeb vůči uživatelům, o využívání osvědčených i nových metod práce, neustálé zdokonalování metodik; standardů; pracovních postupů vážících se k naší službě o neustálé odborné vzdělávání zaměstnanců Centra denních služeb - autonomie uživatele o uživatel si sám stanoví jaký druh služby a jak často ji bude využívat Stránka 3

4 Cíle služeb: Krátkodobé cíle: Malba všech místností Centra denních služeb. (Odpovídá vedoucí zařízení). Zajištění setkávání uživatelů s farářem. (Odpovídají všichni zaměstnanci Centra denních služeb). Výměnné stáže zaměstnanců v zařízeních Sociálních služeb. (Odpovídá vedoucí zařízení). Zajistit větší soukromí při provádění osobní hygieny v koupelně Centra denních služeb. (Odpovídá pracovnice v sociálních službách přímé obslužné péče střediska hygienické péče). Zajištění spolupráce odboru sociálních věcí, Magistrátu města Olomouce, při podpisu smluv o poskytování sociálních služeb u uživatelů, kteří podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce. (Odpovídá vedoucí zařízení). Využívání hřiště na ulici Heyrovského v Olomouci. Na tomto hřišti se nachází prvky pro seniory. (Odpovídají všichni zaměstnanci Centra denních služeb). Dlouhodobé cíle: Neustálé zkvalitňování poskytovaných služeb ve vztahu ke všem uživatelům Odpovídá vedoucí úseku Služby Centra denních služeb i nadále dostávat do většího povědomí společnosti Odpovídá vedoucí úseku Trénink paměti pomocí PC programu Happy neuron Brain Jogging. Odpovídá vedoucí úseku Kapacita služeb: Kapacita Centra je stanovena na 34 uživatelů denně, z toho 24 uživatelů na denním pobytu a 10 uživatelů na úseku hygienické péče. Centrum denních služeb poskytuje ambulantní služby prostřednictvím denního pobytu a střediska hygienické péče, seniorům a osobám se zdravotním postižením ve věku 27 nad 80 let, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují dopomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti v péči o svoji osobu. Podpora a pomoc směřuje k posílení nebo udržení stávajících schopností a dovedností těchto osob tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Centrum denních služeb je k dispozici svým uživatelům v pracovních dnech a to v čase: 7:00 18:00 hodin - denní pobyt 7:00 14:30 hodin - středisko hygienické péče Denní pobyt se nachází v 1. patře a v přízemí budovy Centra denních služeb. Rozdělení denních pobytů, je zejména s ohledem na zachované kognitivních schopnosti, prostorovou orientaci, individuální potřeby uživatelů. Denní pobyt v přízemí je zajištěn větším počtem pracovníků, což umožňuje lépe reagovat na aktuální stav, potřeby. Denní pobyty jsou Stránka 4

5 provázané, provádějí různé společné aktivity (oslavy, posezení, výlety, klubové činnosti, soutěže, ). Uživatelé si mohou vybrat místo, kde budou trávit svůj čas na Centru denních služeb. Nabízíme zde různé aktivity, které jsou vhodné i pro seniory, zdravotně postižené osoby, tak i uživatele s demencí (Alzheimerovou chorobou, ). Konkrétně se jedná například o: společné nebo individuální čtení, cvičení jemné a hrubé motoriky, reminiscenční terapie (čtení starých novin, sledování TV pořadů z archivu, ), muzikoterapie, ergoterapie - keramické práce, výtvarné práce, pečení, udržování vědomostních znalostí, tréninky paměti, logopedická cvičení, procházky po okolí, společné oslavy narozenin, apod. dále canisterapie, logopedie. Mimo běžný program, který je pro uživatele denně připravován, má uživatel možnost vybrat si a navštěvovat zájmové kluby. Cílem těchto klubů je pomoci uživatelům denního pobytu v rozvoji či upevnění jejich motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V pondělí je Filmový klub pro pamětníky, v úterý Zpěvanky (zpěv lidových písní), ve středu Klub vzpomínání v kruhu, ve čtvrtek Klub společenských her a v pátek Klub cvičení pro zdraví. Na podzim roku 2012 byla provedena v našem zařízení ministerská inspekce, která zkoumala kvalitu poskytovaných služeb. Centrum denních služeb získalo maximální počet bodů a inspekcí kvality poskytovaných služeb tak prošlo na 100%. Nebyla nám udělena žádná doporučení, či opatření. Během celého roku probíhaly akce a události, které byly pořádány pod hlavičkou roku Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, kterým byl právě rok Aktivitami a společnými akcemi se snažíme, aby byli uživatelé v co největším kontaktu se společenským prostředím. Snažíme se tak, aby uživatelé našich služeb nebyli izolováni od okolního prostředí. Únor 2012 výroba a batikování prostírání - Tento člověk stojí za vzpomínku Hana Zagorová - soutěž Bingo Březen 2012 Kouzelné dopoledne k MDŽ - vystoupení kouzelníka, p. Jana Nedorostka, které všechny uživatele Centra denních služeb překvapil svými připravenými kouzly. Stránka 5

6 - AZ Kvíz díky stejnojmenné soutěži tak měli uživatelé možnost vyzkoušet si, jaké je to být ve studiu a odpovídat na otázky, které jsou jim pokládány. Velmi pěkně si při této akci procvičili svoji paměť. Duben 2012 Velikonoční posezení před Velikonočními svátky se uživatelé Centra denních služeb sešli, aby zavzpomínali, jak oni sami trávili svátky Jara. Upekli si velikonočního beránka, nabarvili vajíčka a připomněli nám staré tradice a zvyky, které se k těmto svátkům váží. Tento člověk stojí za vzpomínku Václav Neckář Zábavné dopoledne plné soutěží, her a zpěvu. Květen 2012 Tento člověk stojí za vzpomínku Nataša Gollová proběhla také oslava Dne matek, kdy se na Centru denních služeb sešli uživatelé i se svými rodinnými příslušníky. Pro všechny přítomné bylo připraveno vystoupení dětí z Mateřské školky Schweitzerova, Olomouc. Kam zmizel ten starý song byl název zábavné soutěže pro uživatele Centra denních služeb, kdy uživatelé zavzpomínali i na dávno zapomenuté songy a písničky, které měli v mládí tolik rádi. Červen 2012 Tento člověk stojí za vzpomínku Marie Rottrová Bingo soutěž Noc kostelů výlet na Svatý Kopeček u Olomouce během tohoto výletu měli uživatelé možnost prohlídky Baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Zúčastnili se také slavnostní bohoslužby a prohlédli si sochy na zadním nádvoří Baziliky. Stránka 6

7 Červenec 2012 Zmrzlinové osvěžení Turnaj v šipkách velice zdařilá akce, kde není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Všichni uživatelé tak získali řádný diplom. Srpen 2012 Krásy Smetanových sadů výlet do Smetanových sadů Olomouc. Rybízový den uživatelé si za pomoci pracovníků v tento den upekli koláče, které poté při společném posezení u kávy snědli. seniorská olympiáda uživatelé soutěžily v motání provázků; kuželkách; šipkách, či v poznávání předmětů pouze po hmatu. Společně jsme také zapálily olympijský oheň. Říjen 2012 oslava dne Seniorů Inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb Bramborákové dopoledne uživatelé si za pomoci pracovníků Centra denních služeb připravili a upekli bramboráky, které poté všichni uživatelé s chutí snědli. Zábavné dopoledne plné soutěží, her a zpěvu. Listopad 2012 Reminiscenční terapie v cyklu vzpomínek na léta minulého století Palačinkové hody návštěva Městské policie Olomouc s podtextem Ne! smrti na silnici, aneb silniční provoz a jeho úskalí pro seniory společné povídání s příslušníky Městské policie nad současnou situací v silničním provozu. Uživatelům byly také na dataprojektoru promítány různé situace, do kterých se mohou jako účastníci silničního provozu dostat. společné posezení a povídání s farářem p. Janem Kornekem z kostela Očišťování Panny Marie z Dubu nad Moravou. Prosinec 2012 Mikulášská nadílka, v rámci které za uživateli na Centrum denních služeb zavítal Mikuláš a čert s andělem a našim uživatelům nadělili malou radost. návštěva Městské policie Olomouc, kdy v rámci preventivní akce připomněli uživatelům Centra denních služeb, jak si prověřovat neznámé osoby, či jak se dovolat o pomoc v případě napadení. Stejně jako každý rok, se i v roce 2012 uskutečnilo tradiční Adventní setkání uživatelů Centra denních služeb s jejich rodinnými příslušníky. V rámci Adventního setkání vystoupil pěvecký sbor uživatelů CDS Zpěvanky, pod vedením sbormistryně Mgr. Jaroslavy Slepicové. Stránka 7

8 Další zpestření představovalo vystoupení dětí ze Základní školy Zeyerova. Každý uživatel také našel pod stromečkem maličkost, která ho jistě potěšila. Úplně poslední akce za našeho výčtu, která se každoročně koná, bylo Vánoční posezení všech uživatelů Centra denních služeb. Za zvuku kytary, harmoniky, altové, či sopránové flétny jsme si tak všichni zazpívali tradiční koledy a ochutnali společně napečené cukroví. Během roku bylo také uspořádáno několik setkání při Čaji o páté. V rámci tohoto setkání mají rodinní příslušníci možnost v klidném, chápajícím prostředí svépomocné skupiny pociťovat podporu s lidmi s mnohdy velmi podobnými životními zkušenostmi. Účast ve svépomocné skupině může účastníkům pomoci zvládnout jejich nelehkou situaci, stres a mnohdy i osamocení v jejich těžké situaci. Návštěvníci skupiny tak mnohdy získávají nové blízké osoby, s nimiž si mohou vytvořit pouta přátelství, podpory a nezištné pomoci. Dále se naše zařízení účastnilo Veletrhu poskytovatelů Sociálních služeb, který proběhl dne 25. května Na tomto veletrhu jsme tak představili činnost Centra denních služeb, ale i dalších služeb poskytovaných Sociálními službami pro Seniory Olomouc, příspěvkovou organizací. V rámci veletrhu se také představil pěvecký sbor Zpěvanky, pod vedení Mgr. Jaroslavy Slepicové. V našem zařízení se taktéž provádí logoterapie, kdy za uživateli Centra denních služeb dochází kvalifikovaný odborník na logopedickou péči. 1x 2 měsíce se také na Centru denních služeb provádí canisterapie, v rámci které mají uživatelé možnost přímého kontaktu s pejsky. MPSV a Krajský úřad Olomouckého kraje, od kterých máme každoroční podporu, co se týče peněžních dotací, jsme byli úspěšní i v jiných oblastech: V rámci projektu jsme získali finanční prostředky na nákup pomůcek do ergoterapie od Nadace Zdraví pro Moravu. Dalším zrealizovaným projektem bylo získání sprchového vozíku, či chodítka pro uživatele Centra denních služeb od nadačního fondu Veselý senior. Stránka 8

9 Rekapitulace: Rok 2011 Rok 2012 muži ženy celkem muži ženy 0 Rok 2011 Rok 2012 Rozdělení uživatelů podle druhu poskytované péče Rok 2011 Rok 2012 denní pobyt hygienická péče celkem denní pobyt hygienická péče 10 0 Rok 2011 Rok 2012 Průměrný počet uživatelů na středisku hygienické péče na den: 7 Průměrný počet uživatelů na denním pobytu na den: 22 Průměrný věk uživatelů: 81 let Stránka 9

10 Chráněné bydlení Stránka 10

11 Poslání sociální služby Posláním pobytové sociální služby Chráněné bydlení na Zikově ulici č. 14 v Olomouci je poskytnout dospělým osobám, především seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, prostředí blízké domova a pomocí kvalitních služeb jim umožnit žít co nejdéle běžným způsobem života. Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením a senioři. Zejména dospělé osoby od 27. let věku, především senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nosného nebo pohybového aparátu a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které nepotřebují nepřetržitou ošetřovatelskou pomoc a péči o svou osobu a domácnost zvládnou pomocí dohodnutých úkonů a dohledu. Služby nejsme schopni zajistit: Osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytové sociální služby: zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování komplexní 24.hodinové péče v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční nemoci nebo přenosného onemocnění v akutním stádiu, chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, Cíle sociální služby: Krátkodobé cíle sociální služby v roce 2012: Instalace schodišťové sedačky k přístupu do společenské místnosti ve vedlejší budově. Výměna kuchyňských linek ve vybraných obytných jednotkách. Udržení a rozvoj soběstačnosti a podpora dovedností uživatelů pomocí pravidelných stávajících i nových aktivit jako jsou kluby, kondiční cvičení, společenské a kulturní akce, alespoň jedna aktivita denně v pracovní dny. Podpora počítačové gramotnosti Informovanost uživatelů v sociální oblasti, kdykoliv při důležitých legislativních změnách, zejména orientace v zákoně o sociálních službách v platném znění a v možnostech sociální pomoci uživatelům zařízení, denně sociální poradenství. Konzultační setkání uživatelů s ředitelkou organizace, vedoucí a sociální pracovnicí chráněného bydlení, jednou za měsíc. Dlouhodobými cíli sociální služby do roku 2015 jsou především: Výměna oken se zajištěním částečného bezbariérového prostředí při vstupu na balkon. Realizace projektu nadstavby s oddělením domova pro seniory a odlehčovacími službami. Trvalým cílem sociální služby je usilovat o zkvalitňování a naplňování života uživatelů. Zásady sociální služby: dodržujeme lidská práva a důstojnost uživatelů bez ohledu na jejich národnost, věk, rasu, pohlaví, politické přesvědčení a společenské postavení, Stránka 11

12 respektujeme individualitu osob, jejich soukromí a potřebu žít vlastním způsobem života, podporujeme soběstačnost, nezávislost a svobodné rozhodování uživatelů, přizpůsobujeme služby individuálním potřebám uživatelů, posilujeme sociální začleňování, samostatnost a aktivitu uživatelů, služby poskytujeme odborně a kvalitně, na základě individuálního plánování péče, každý člověk je naším rovnocenným partnerem, který se podílí dle svých schopností na poskytování sociální služby. Kapacita služby Kapacita Chráněného bydlení je omezena počtem 80 uživatelů. V zařízení je celkem v 8. podlažích 76 jednopokojových obytných jednotek s balkonem, ústředním vytápěním a samostatným sociálním zařízením. Všechna sociální zařízení bytů prošla v roce 2010 celkovou rekonstrukcí a jsou bezbariérová. K vybavení obytné jednotky patří dále kuchyňská linka, elektrický sporák, nábytek typu Univerzal, vestavěné skříně, bytové textilie, společná televizní anténa a domácí telefon. Polovina obytných jednotek byla v roce 2012 vybavena novou kuchyňskou linkou, jejíž součástí je lednice, mikrovlnná trouba a elektrická trouba s vařidlovou deskou. K dispozici jsou 2 výtahy. V zařízení se nacházejí společné prostory a místnosti, sloužící jako místnost pro uskladnění invalidních vozíků a kol, knihovna, kadeřnictví, keramická dílna, kuchyňka se šijovnou, klubovna, tělocvična, kde probíhají denně kluby a aktivity, které mohou uživatelé navštěvovat. K větším akcím je využívána velká společenská místnost v propojené vedlejší budově ředitelství, kde se nachází centrální kuchyně a jídelna. Odpočinek a sportovní vyžití nabízí oplocená zahrádka s hřištěm na pétanque, se zahradním posezením, udírnou a grilem. Z boční strany je k budově připojena nájezdová rampa pro částečně imobilní uživatele. Služba je poskytována nepřetržitě a to denně v době hodin. Realizace sociální služby v roce 2012: Chráněné bydlení má za sebou 6 let existence. Služba je realizována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na tvorbu a zavádění standardů kvality. Přijímání žadatelů se řídí Pravidly pro zajištění činnosti v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Olomouckým krajem a vnitřními pravidly poskytovatele. Zařízení poskytuje tyto základní činnosti: ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, stravu a pomoc s přípravou stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a další fakultativní činnosti dle potřeb uživatelů a možností poskytovatele. Služby, kromě ubytování, jsou poskytovány podle vnitřních pravidel poskytovatele, denně od hod na základě smluvního ujednání s ohledem na osobní cíle a přání uživatele. Poskytování sociální služby upravuje smlouva o poskytování sociální služby, která obsahuje předmět smlouvy, rozsah poskytovaných služeb, místo, čas, způsob a splatnost úhrad za poskytované služby, ujednání o právech a povinnostech uživatele i poskytovatele, ujednání o Stránka 12

13 vnitřních pravidlech poskytovatele, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy. V Chráněném bydlení mají podepsanou smlouvu o poskytnutí sociální služby všichni uživatelé. Rok 2012 byl vyhlášen Evropským parlamentem jako Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, proto byla připravena pro uživatele služby řada aktivit kulturního, společenského i sportovního charakteru. Od počátku roku probíhaly v klubovně, tělocvičně a v kuchyňce v suterénu oblíbené kluby a aktivity: v pondělí klub společenských her a klub šití, v úterý klub dobré pohody, ve středu klub vaření, pěvecký klub Zpěvanky, ve čtvrtek klub čtenářů, v pátek počítačový klub, klub ručních prací a klub keramiky V tělocvičně probíhá 2x týdně kondiční cvičení s hudbou a jednou v měsíci si mohou zacvičit i méně mobilní uživatelé při cvičení vsedě podle L.Šelnerové. Ve společenské místnosti se každou středu scházejí a nacvičují Zpěvanky, které nás reprezentují v rámci celého Olomouckého kraje. Každý druhý čtvrtek v měsíci probíhá tzv. konzultační odpoledne s ředitelkou organizace, kde se projednávají záležitosti, související s uživateli a jejich pobytem v chráněném bydlení. V lednu si uživatelé zavzpomínali na své mládí v pořadu našich Zpěvanek : To všechno odvál čas. V únoru se uskutečnilo Valentýnské odpoledne při svíčkách s poezií a písničkami a Maškarní bál s hudbou, tancem a soutěží o nejnápaditější masku. V březnu oslava MDŽ s názvem: Možná přijde i kouzelník. V dubnu navštívilo několik uživatelů Regionální centrum Olomouc, uskutečnila se přednáška Archeologického centra Olomouc,,Napoleonské války a hudební vystoupení sólistů MF Olomouc. V květnu se uskutečnila se oslava Svátku matek a zařízení se prezentovalo na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb. V červnu proběhlo kácení Máje s grilováním, soutěž ve hře Člověče, nezlob se a uskutečnilo se oblíbené kácení máje s otevřením zahrádky a grilováním, uživatelé se zúčastnili soutěže Stránka 13

14 Člověče, nezlob se v chráněném bydlení v Lošticích a sportovního turnaje v pétanque ve Chválkovicích, uskutečnil se mini turnaj v pétanque a v kuželkách na zahrádce. V červenci proběhlo několik posezení na zahrádce se sportováním a grilováním, uskutečnila se odborná přednáška optometristy o péči o brýle a společné zpívání českých písniček se Zpěvankami. V srpnu se scházeli uživatelé na zahrádce u grilování a sportování a na turnaji v kuželkách. Byl promítnut nový český film Ženy v pokušení a uskutečnilo se malé houslové vystoupení sólisty MF Olomouc. V září se několik uživatelů zúčastnilo sportovních her ve Chválkovicích, kde získali 3. místo v družstvech i jednotlivcích, několik uživatelů se zúčastnilo také akce Zdravé srdce Hané na Horním náměstí a 2. ročníku Povelských slavností. Uživatelé se zúčastnili také zahradní slavnosti v areálu domova seniorů ve Chválkovicích a na zahrádce začali trénovat pétanque, kuželky a další disciplíny. V říjnu se uživatelé zúčastnili Zábavně naučného odpoledne, pořádaného Olomouckým krajem, proběhly sportovní hry v prostorách organizace s grilováním, oslava Dne seniorů s kulturním programem a hudbou a 3 pokračování projektu trénování paměti s názvem Vychutnejte si seniorská léta. Zdařilé byly i sportovní hry a oslava Dne seniorů, s programem, občerstvením a zábavou a Den otevřených dveří. Někteří uživatelé navštívili výstavu gobelínů v arcidiecézním muzeu a novou denní kavárnu v Národním domě a 22 uživatelů se zúčastnilo akce Pěškotours Národní sítě podpory zdraví, která byla ukončena přednáškou O zdravém stárnutí. V listopadu si mohli i méně mobilní uživatelé zacvičit vsedě, zúčastnit se projektu Péče o ústní hygienu a prohlédnout si budovu RCO s večeří v 18. poschodí. Uživatelé se zúčastnili soutěže Velká vánoční křížovka, přednášky Policie ČR Senioři v silničním provozu, zakoupili si výborný med a medové výrobky pana Kubeše. V prosinci se uskutečnila vycházka po vánočně vyzdobené Olomouci, několik uživatelek pomohlo při výrobě vánočních ozdob a při pečení vánočního cukroví na předvánoční odpoledne s hudbou a občerstvením a poslední den v roce se sešli uživatelé na malém posezení na konci roku. Počet uživatelů zařízení k byl 78 uživatelů, z toho 61 žen a 17 mužů. Z celkového počtu 78 uživatelů jsou 2 manželské dvojice a jedna dvojice matka a syn. K ukončilo pobyt 10 žen a 2 muži: 2 ženy ukončily pobyt na vlastní žádost 3 ženy byly přemístěny do domova seniorů 5 žen zemřelo 1 muž byl přemístěn do domova seniorů 1 muž zemřel K bylo přijato 10 nových uživatelů: 7 žen a 3 muži K mělo 36 uživatelů přiznán příspěvek na péči: stupeň 1 23 uživatelů, stupeň 2 12 uživatelů, stupeň 3 1 uživatel. Stránka 14

15 K bylo evidováno 500 nevyřízených žádostí z toho pobírá příspěvek na péči podle průběžného šetření: stupeň 1 36 žadatelů, stupeň 2 10 žadatelů, stupeň 3 2 žadatelé. K bylo zamítnuto celkem 18 žádostí. Průměrný věk uživatelů služby k byl 79,7 roků z toho ženy 80,6 roků muži 76,7 roků. Věkové skupiny: muži ženy celkem let let nad 85 let Původní bydliště z okr. Olomouc celkem Kapacita zařízení je 80 míst; průměrné využití míst zařízení v roce 2012 bylo 99,04%, tj. 79 uživatelů/den. Úhrady za pobyt a služby (jednotka Kč) měsíc: ubytování strava celkem úhrada za služby: ZS: FS: celkem: LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Celkem: Ø úhrada na 1 uživatele/měsíc: Měsíčně /uživatel: Průměrná délku sjednané služby k byla 8 roků 5 měsíců. Původní bydliště z jiného okresu Stránka 15

16 Stížnosti uživatelů Do byly podány 3 stížnosti, 1 připomínka, 3 návrhy a 6 pochval z řad uživatelů a rodinných příslušníků. Všechny podané stížnosti, připomínky, návrhy byly projednány a vyřešeny ve spolupráci s ředitelkou organizace. Uživatelé dostali písemné vyrozumění. Stránka 16

17 Pečovatelská služba Stránka 17

18 Poslání Pečovatelské služby: Pečovatelská služba je určena lidem, kteří jsou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu odkázáni na pomoc jiné osoby. Tato sociální služba pomáhá těmto lidem setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Cílová skupina: Služby jsou určeny osobám které osoby se zdravotním postižením, senioři. Služby nejsme schopni zajistit: osobám bez přístřeší, vyjma osob nacházejících se v zařízeních sociálních služeb, osobám s životními způsoby vedoucími ke konfliktu se společností, zejména v důsledku užívání návykových látek, konfliktu se zákonem, špatného zdravotního stavu za současného nevyužívání zdravotní péče, získávání obživy neakceptovatelným způsobem (žebrání, vybírání popelnic), špatnými hygienickými návyky, které obtěžují okolí, osobám, které ohrožují zdraví zaměstnanců z důvodu infekční nemoci nebo duševního postižení. Principy poskytovaných služeb: Dodržujeme lidská práva a důstojnost uživatelů bez ohledu na jejich národnost, věk, rasu, pohlaví, politické přesvědčení a společenské postavení. Respektujeme individualitu osob, jejich soukromí a potřebu žít vlastním způsobem života. Podporujeme soběstačnost, nezávislost a svobodné rozhodování uživatelů. Přizpůsobujeme služby individuálním potřebám uživatelů. Posilujeme sociální začleňování, samostatnost a aktivitu uživatelů. Služby poskytujeme odborně a kvalitně, na základě individuálního plánování péče. Každý člověk je naším rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých schopností se spolupodílí na poskytování Cíl služeb: Cílem služby je pomoc a podpora v sociálním začleňování a udržení samostatnosti a soběstačnosti. Krátkodobé cíle sociální služby v roce 2012 : Zajištění akce pro uživatele a veřejnost v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba Zorganizování Dne otevřených dveří pro veřejnost. Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba Dlouhodobými cíli sociální služby do roku 2015 jsou zejména: Soustavné sledování požadavků uživatelů na služby vzhledem ke změnám zdravotního stavu a sociální situace. Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba Stránka 18

19 Průběžné seznamování uživatelů se změnami právních předpisů v sociálních službách. Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba Cílevědomé zvyšování odborné úrovně všech zaměstnanců. Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba Informování veřejnosti o změnách v poskytování sociální služby. Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba Kapacita služeb: Kapacita služby je uživatelů a 560 obědů dovážených denně do domácností. Služba je poskytována nepřetržitě a to denně v době hodin. Pečovatelská služba ke své práci využívá i pronajaté prostory na domech s pečovatelskou službou, jejichž vlastníkem je město Olomouc: a) Fischerova 2, Olomouc b) Holečkova 9, Olomouc c) Peškova 1, Olomouc d) Politických vězňů 4, Olomouc e) Příčná 2, Olomouc f) Přichystalova 68, Olomouc g) Řimice 44. V současné době je vlastní pečovatelská služba rozdělena do 5ti okrsků, které řídí kvalifikovaná sociální pracovnice. Pečovatelská služba působí na území města Olomouc a také v těchto obcích: Bílá Lhota - Řimice, Hněvotín, Hlubočky, Horka nad Moravou, Křelov, Litovel, Lutín, Štěpánov, Velký Týnec. Statistické ukazatele k okrsek celkem město venkov Haislerová Kachyňová Malohlavová Stratilová Večeřová celkem Počet uživatelů, kterým je poskytována PS bezplatně celkem město venkov účastníci odboje Stránka 19

20 Rozčlenění uživatelů dle zdravotního stavu celkem město venkov Uživatelé imobilní těžce pohybliví vozíčkáři ostatní celkem Počty uživatelů na Domech s pečovatelskou službou (DPS) DPS Olomouc DPS venkov Erenburgova 3 4 Hlubočky 6 4 Fischerova Hněvotín 4 3 Holečkova Litovel 2 3 Peškova Lutín 6 8 Politických vězňů Řimice 11 7 Příčná celkem venkov Přichystalova celkem město Věkové průměry uživatelů uživatelé celkem DPS všech uživatelů 82,2 82,2 82,2 z toho ženy 82,8 82,9 82,7 z toho muži 80,4 80,5 80,7 Nejstarší uživatel dovršil 106 let a žije na venkově. Průměrná délka péče byla v: roce 2010 roce 2011 roce roky 3 měsíce, 4 roky 2 měsíce, 4 roky 3 měsíce. Stránka 20

21 Přehled úkonů (počet) Služba úkon ± A1 + A2 dovoz nebo donos oběda ,00% B1 pedikura (D) ,00% B2 péče o vlasy a ,00% D1 pom. při zaj.velk.úklidu ,00% E1 běž. nákup a pochůzky ,00% E2 velký nákup ,00% F1 běžný úklid, úklid ,00% G1 zástřih vlasů (D) ,00% H1 vodová ondulace (D) 3 0 0,00% K1 pomoc při úk. osob.hyg ,00% K2 pomoc při oblék.a ,00% K3 pomoc na vozík, lůžko ,00% K4 pomoc při použití WC ,00% N1 pom.při přípr.jídla a pití ,00% O1 přípr.a podání jídla a pití ,00% O2 pom.a podp.při jídle ,00% P1 doprovázení ,00% Q1 provedení dohledu (D) ,00% R1 topení v kamnech 0 0 0,00% R2 donáška vody ,00% S1 praní ložního prádla ,00% S2 praní osobního prádla ,00% T1 svoz prádla ,00% X1 Úhrada za ujeté km ,00% Celkem ,00% Stránka 21

Základní údaje: Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace

Základní údaje: Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace Základní údaje: Název organizace: Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olomouc, Zikova 618/14, PSČ 770 10 Statutární zástupce: PhDr. Karla Boháčková, ředitelka

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

2.1 PROVOZNÍ ŘÁD Sociální rehabilitace APROPO, byt v ulici Přátelství

2.1 PROVOZNÍ ŘÁD Sociální rehabilitace APROPO, byt v ulici Přátelství 2.1 PROVOZNÍ ŘÁD Sociální rehabilitace APROPO, byt v ulici Přátelství I. Základní údaje Název a adresa: Sociální rehabilitace APROPO, byt v ulici Přátelství Přátelství 391, 506 01 Jičín Zřizovatel: Apropo

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Pravidla pro poskytování

Pravidla pro poskytování Pravidla pro poskytování Sociální rehabilitace APROPO I. Základní údaje Název a adresa: Sociální rehabilitace APROPO Přátelství 391, 506 01 Jičín Butovská 592, 506 01 Jičín Zřizovatel: Apropo Jičín, o.

Více

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. terénní 25 (denní kapacita) 6

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. terénní 25 (denní kapacita) 6 Zápis Město Miletín pečovatelská služba Údaje o sociální službě byly zjištěny z Registru poskytovatelů sociálních služeb, od zástupců poskytovatele sociální služby a z Benchmarkingové aplikace. Údaje o

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2014

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2014 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2014 V Lipníku nad Bečvou 12. února 2015 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více