listy TRHOVOSVINENSKÉ Máme tu opět fotbalovou 1.A třídu Jihočeského kraje!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ Máme tu opět fotbalovou 1.A třídu Jihočeského kraje!"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Máme tu opět fotbalovou 1.A třídu Jihočeského kraje! To, na co jsme čekali tolik let, se stalo skutečností. Parta kolem trenéra Pavla Randy to dokázala a již ve 24. kole, tedy dvě kola před koncem soutěže, se chlapi stali vítězi 1.B tř. sk. D Jč kraje a výhrou 3:0 v zápase se Slavonicemi si zajistili postup do druhé nejvyšší krajské soutěže. Mnozí si jistě vzpomenou, že tato soutěž se tu hrála naposledy v sezoně , ale v méně slavné době, kdy to bylo po pádu z krajského přeboru a každoroční sestupy se zastavily až v přeboru okresním. Poté se dlouhá léta v T. Svinech hrála 1.B třída. V posledních letech se Spartak umisťoval většinou v horních patrech tabulky a letošní sezona byla již ta postupová. Po loňském postupu prvního Ševětína a druhé Nové Bystřice jsme byli mnohými označováni již od začátku letošní soutěže za aspiranta na postup. A to se přesně stalo, téměř způsobem zvaným start cíl, kdy jsme se již na počátku ročníku usídlili v čele tabulky a až na týdenní výjimku, kdy se do čela postavily sousední Borovany, jsme po celou sezonu toto umístění nikomu nepřepustili. I proto radost z postupu byla neskutečná, a počáteční oslavy si mnozí hráči i vedení mužstva s chutí užívali. Náboj celé soutěži daly rovněž sousední Borovany, které nám byly po celou dobu zdatným soupeřem, ale jejich stíhací jízdu jsme úspěšně odrazili. Jen doufáme, že tým zůstane pohromadě a tzv. matadoři týmu Renda Janoušek, Honza Gažák a David Štojdl potáhnou tým dál. Na nás, jako na nováčkovi, bude 1.A třídu udržet. Jistě to nebude lehká doba, ale jak to celé dopadne, uvidíme za rok. Určité posily do týmu by jistě svou měrou také přispěly, ale pokud nás nezastihne série zranění jako na konci této sezony, určitě má současný tým na to 1.A soutěž hrát. Závěr této sezony totiž mužstvo mužů postihl nebývalý počet zraněných, zejména tahounů mužstva Davida Štojdla a Honzy Gažáka, dále hráčů základní sestavy Petra Rejdala, Honzy Bednáře, Pavla Pařízka, Michala Němce a Petra Silmbroda, který však již svou fotbalovou kariéru spojenou s Trhovými Sviny ukončil. Se zraněními dál bojovali Lukáš Lenk a Petr Kohout. Až neskutečné, kolik zranění přišlo na závěr sezony a jak těžké bylo skládat dva týmy mužů, aby se sezona vůbec dohrála. Proto patří dík všem hráčům, i dorostencům, kteří na konci soutěže vypomáhali a úspěšnou sezonou dotáhli do konce. S návratem Oty Šafránka a s příchodem dorostenců hrajících rovněž krajskou soutěž se musí tým během letní přípravy stmelit a na nový ročník se řádně připravit. Postupně by měli v týmu přebírat otěže ti listy mladší hráči Ondra Kolář, Michal Vrábek, Lukáš Lenk, Honza Bednář a další. Jak už trenér Pavel Randa starší před sezonou zvěstoval, po sezoně s trenérskou kariérou z důvodu pracovní směnnosti a zaneprázdněnosti u divadla Oty Schwarzmüllera a v komunální politice končí. V době, kdy tento článek vznikal, nebyl nový trenér mužstva mužů znám. Určité náznaky sice máme, ale jak se říká konec sezony vše vyřeší a na postupové dokopné určitě bude všem nový trenér představen. Dále se svým rozhodnutím v pokračování fotbalové kariéry z důvodu vleklých zranění stále váhá další osobnost spojená s trhovosvinenským fotbalem Honza Gažák. Svým věkem si jsou téměř rovni s Rendou Janouškem a oba našemu fotbalu dávají neskutečnou oporu. Je pravda, že jednou se s fotbalem musí skončit, přesto věřím, že když už se tu vykopala vyšší soutěž, že když ne v základní sestavě, tak určitě jako plně platný hráč do zápasu občas naskočí a těm mladším klukům dodá i tu psychickou podporu. Jeho rozhodnutí je jen na něm a jak to dopadne, uvidíme s novou sezonou. V době vzniku článku na tom sice nebylo v dobrém postavení B mužstvo, které bylo na poslední sestupové příčce ze III. tř. okresu s malou šancí na záchranu, ale to se nedá nic dělat, nemůžeme smutnit, někdy se dvě práce nedají plnit na 100%, to jistě každý pochopí. Na závěr bych tedy chtěl poděkovat všem hráčům, celému vedení svinenského fotbalu, fanouškům a sponzorům za zvládnutí úspěšné sezony Za oddíl fotbalu vedoucí A mužstva mužů, Zdeněk Bebčák Ročník XXII AKTUÁLNÍ TÉMA Dvacet let Domečku Naši mladí hasiči Myslivost v našem městě Dvacet let Domečku Domeček v Trhových Svinech letos slaví pěkné kulaté výročí - dvacet let svého působení v regionu. Za ta léta se rozrostl do mnoha činností strana 12 Naši mladí hasiči zaznamenali v jarním kole hry Plamen opravdový úspěch. strana 4 Myslivost v našem městě (a co jste o ní možná vůbec netušili). strana 4

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2012 INFORMACE Z RADNICE Zápis z 9. jednání rady města, které se konalo ve středu Omluven pozdější příchod p. Mgr. F. Slípky Hosté: p. Rostislav Vacík (k bodu č. 1), p. František Herbst (k bodu č. 2,3,4) Rada města pověřuje pana Rostislava Vacíka zastupováním Města Trhové Sviny na valných hromadách honebního společenstva Něchov, Březí, Nežetice. (pro 6) vzala na vědomí informaci o výběrovém řízení na technicko-programového pracovníka KD a doporučuje vybrat na tuto pracovní pozici pana Jiřího Čajana ml. (pro 6) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském sále KD Trhové Sviny a zajištěním cateringových služeb a občerstvení pro kulturní a společenské akce s panem Jiřím Trnkou, České Budějovice. Výše nájemného byla, na základě výběrového řízení, stanovena na 5 000,- Kč/měsíc. (pro 6) ukládá vypracovat návrh smlouvy o pronájmu zařízení ve společenském sále kulturního domu v T. Svinech. (pro 6) souhlasí s návrhem ceníku krátkodobých pronájmů ve společenském sále KD Trhové Sviny. Ceník je platný od do (pro 6) jmenuje na základě výsledků konkurzního řízení ze dne a za podmínek a postupem stanoveným 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů paní Zuzanu Kojanovou, Trhové Sviny, na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Trhové Sviny na dobu určitou od do (pro 6) souhlasí s převedením výpočetní techniky z majetku města do majetku Mateřské školy Trhové Sviny dle předloženého návrhu. (pro 6) rozhodla o snížení celkové částky za montáž tribuny z 15 tis. Kč na 10 tis. Kč. Cena za pronájem tribuny a ostatní náklady s tímto spojené nebudou účtovány. (na konání rockového festivalu AFOD, který se bude konat ve dnech ) (pro 7) souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 249/1 v k.ú. TS paní Ing. Arch. L. Černovské a ukládá žadatelce dodat geometrický plán, který bude předložen pro jednání zastupitelstva města. (pro 7) souhlasí s vypořádáním spoluvlastnického podílu Pozemkového fondu ČR 15/24 na LV č. 10 a doporučuje ZM schválit úplatný převod spoluvlastnického podílu 5/36 k pozemkům parc. č. 415/1 o výměře 1281 m 2, parc. č. 415/2 o výměře 8 m 2, parc. č. 415/3 o výměře 4 m 2, parc. č. 970/17 o výměře 6393 m 2 a parc. č. 3861/17 o výměře 51 m 2 vše v k.ú. TS z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Trhové Sviny za celkovou cenu ,- Kč. (pro 7) ukládá SÚMM a komisi výstavby stanovit pořadí oprav chodníků, které budou realizovány od roku (pro 7) souhlasí s prodejem pozemků a doporučuje ZM prodat nově zaměřené pozemky (na základě geometrického plánu č /2006) parc.č. 3809/19 o výměře 30 m 2 a 3809/20 o výměře 3 m 2 v k.ú. TS manželům Sihelníkovým, Trhové Sviny, za cenu 120,- Kč/m 2. (pro 7) navrhuje směnu pozemků v k.ú. Trhové Sviny část pozemku parc. č. 3861/30 o výměně cca 60 m 2 v majetku Města Trhové Sviny za pozemek parc.č. 1188/10 o výměře 131 m 2 v majetku pana L. Filky, Trhové Sviny. V případě souhlasu žadatele s navrhovanou směnou by Město Trhové Sviny doplatilo panu Filkovi rozdíl v m 2 v ceně 120 Kč/m 2. Náklady spojené s převodem pozemků by byly hrazeny rovným dílem. (pro 7) nesouhlasí se zahrnutím části pozemku parc. č. 1236/1 do směny, jelikož se jedná o součást komunikace a předpokládá se další využití pozemku v rámci zvýšení bezpečnosti provozu v lokalitě. (směny pozemků na návrh p. Filky) - (pro 7) schvaluje Nařízení města Trhové Sviny č. 1/2012 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Trhové Sviny a ukládá Odboru životního prostředí zajistit plnění usnesení. (pro 7) nesouhlasí se snížením poplatku za užívání veřejného prostranství, trvá na schválené vyhlášce města. V případě konání akce v Trhových Svinech rada města souhlasí s umístěním stojacích reklamních poutačů ve městě. (žádost o snížení poplatku pro cirkusovou produkci) - (pro 7) byla informována o návrhu firmy ATLAS o možnosti instalace právního systému CODEXIS. souhlasí s navrženými termíny jednání ZM a to , a (pro 7) souhlasí s navýšením ceny cca o ,- Kč na rozšíření parkovací plochy u domu č.p. 797 v Trhových Svinech. (rozšíření plochy) - (pro 7) Zápis z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven(a): Ing. Natálie Bustová, pozdější příchod p. Mgr. Františka Slípky Rada města vzala na vědomí Zprávu o provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci rok vzala na vědomí návrh rozpočtového výhledu. nesouhlasí s příspěvkem města na prodloužení STL plynovodu a domovního plynovodu k RD pana Smrže v Trhových Svinech. (pro 5) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., s názvem Bukvice, K 900/1, Pell kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1214/4 v k.ú. Bukvice u Trhových Svinů. (pro 5) byla informována o hospodaření Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny a ukládá TH TS zaslat podklady ke zpracování ekonomické analýzy hospodaření TH TS.(pro 4, zdržel 1) rozhodla na základě poptávkového řízení uzavřít smlouvu o dílo na zpracování Studie regenerace panelového sídliště s Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice, za celkovou cenu ,- Kč včetně DPH. (pro 6) rozhodla na základě poptávkového řízení uzavřít smlouvu o dílo na dodávku herních prvků včetně montáže a instalace dopadových ploch s firmou Bonita Group Servis s.r.o., Tišnoc, za celkovou cenu ,- Kč bez DPH. (hřiště pod přehradou ) - (pro 6) rozhodla odevzdat přihlášku na účast v projektu ENERGIE-OBCE- GEM (zpracování odborné územní energetické koncepce). (pro 6) nesouhlasí s financováním navrženého grafického řešení budovy u společenského sálu Kulturního domu v Trhových Svinech. (pro 6) byla informována o stavu vodovodního řadu v místní části Třebíčko a ukládá SÚMM připravit návrh řešení včetně finančního zajištění. (pro 6) souhlasí s prodejem pozemků a doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 204/1 o výměře 222 m 2, parc. č. 205/1 o výměře 469 m 2, parc. č o výměře 181 m 2 v k.ú. Pěčín u TS, panu Mgr. B. Hájkovi, Praha, za cenu stanovenou ZM v Pěčíně u TS tj. 50,- Kč/m 2. (pro 6) nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 197/1 o výměře 724 m 2 v k.ú. Pěčín u TS panu Mgr. B. Hájkovi. (pro 6) souhlasí s prodejem pozemku a doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 197/1 o výměře 724 m 2 v k.ú. Pěčín u TS do podílového spoluvlastnictví manželům Sihelníkovým za cenu stanovenou ZM v Pěčíně u TS tj. 50,- Kč/m 2. (pro 6) souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1498/1 v k.ú. Pěčín u TS do podílového spoluvlastnictví manželům Sihelníkovým a ukládá žadatelům dodat geometrický plán, který bude předložen pro jednání zastupitelstva města. (pro 6) schválila odměnu pro paní Evu Dupkaničovou za zapracování žádosti o dotaci, včetně povinné německé mutace a zajištění zahraničního partnera, z Fondu malých projektů na Festival dechových hudeb Karel Valdauf 2012 ve výši 5 000,- Kč. (pro 6) schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 6) souhlasí s předloženým programem jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny. (pro 6) vzala na vědomí děkovný dopis od České Maltézské pomoci. Mgr. V. Korčáková

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2012 STRANA 3 Město Trhové Sviny PRODÁ KD Rejta - budovu čp. 512 na pozemku parc.č. st. 793, pozemky: - parc.č. st. 793 o výměře 676 m 2, - nově zaměřený pozemek parc.č o výměře m 2 vše v katastrálním území Trhové Sviny Podmínky prodeje: Minimální nabídková cena činí ,- Kč. Výběr proběhne obálkovou metodou. Způsob podání nabídky: Nabídka bude podána v zalepené obálce označené: koupě KD Rejta neotvírat V obálce bude uvedeno jméno a adresa uchazeče, telefonní kontakt a nabídková cena. Bližší informace: Odbor správy a údržby městského majetku, Ing. Král V. - tel , Čajan J.. - tel INFORMACE Z RADNICE Bývalá škola v Pěčíně - budovu čp. 35 na pozemku parc.č. st. 53, pozemky: - nově zaměřený pozemek parc.č. st. 53 o výměře 619 m 2, - nově zaměřený pozemek parc.č. 530/3 o výměře 167 m 2, - parc.č. 527 o výměře 626 m 2, - parc.č. 528/2 o výměře m 2, - parc.č. 529/2 o výměře m 2, - parc.č. 531 o výměře cca 152 m 2, vše v katastrálním území Pěčín u Trhových Svinů. Podmínky prodeje: Minimální nabídková cena činí ,- Kč. Výběr proběhne obálkovou metodou. Způsob podání nabídky: Nabídka bude podána v zalepené obálce označené: koupě Bývalé školy v Pěčíně neotvírat V obálce bude uvedeno jméno a adresa uchazeče, telefonní kontakt a nabídková cena. Bližší informace: Odbor správy a údržby městského majetku, Ing. Král V. - tel , Kolář F. - tel Sdělení občanům Ve dnech budou pro veřejnost zcela uzavřena pracoviště evidence vozidel z důvodu přechodu na novou aplikaci - Centrální registr vozidel. Nový Centrální registr vozidel, který bude sloužit jako centralizovaný informační systém veřejné správy, bude spuštěn k Hohenberger Jan vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství SPOLEČENSKÁ KRONIKA Termín pro podání nabídek: nejpozději do do 11:00 hod. Místo pro odevzdání nabídek: MěÚ Trhové Sviny podatelna Poznámka: O vítězném zájemci rozhodne Rada města a následně Zastupitelstvo města. Koupím malý rodinný domek s garáží v Trhových Svinech a okolí. Cena dle dohody. Tel Prodám v Nových Hradech byt s velkou halou a lodžií. Celý dům je zvenku zateplený. Byt je v soukromém vlastnictví. Cena dle dohody. Tel INZERCE Domeček v Trhových Svinech zřizuje ŠATNÍK který je určen zejména pro osoby v nepříznivé sociální situaci, také pak pro nezaměstnané, nízkopřijmové rodiny, seniory, maminky na mateřské dovolené, studenty... Husova 548 (budova učiliště) první patro vlevo Provozní doba: Po Út St Čt Dne 31. května 2012 oslavil v plné svěžesti a péči svých nejbližších 90. narozeniny pan Antonín Kyslík z Trhových Svin. Srdečně blahopřejeme!

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2012 Něco málo o našich mladých hasičích Trhové Sviny Výroční schůze, která se konala loňského roku, se tradičně vydařila. Starostka SDH Trhové Sviny Ing. Martina Králová zhodnotila za účasti starosty města Ing. Radislava Buška dosavadní činnost dobrovolných hasičů a přislíbena byla také vzájemná spolupráce, a to jak ze strany města, tak ze strany SDH. Na naše nejmenší pak čekalo drobné občerstvení a přišel dokonce i Mikuláš se svou družinou, aby dětem nadělil za celoroční práci sladkou odměnu. V prvním měsíci nového roku měly děti možnost vyrazit hned na dva výlety, které pro ně SDH uspořádalo. Jedním z nich byl tak trošku poznávací den na hasičské základně v Českých Budějovicích. Možnost vyzkoušet si cvičení v polygonu na vlastní kůži, byla pro děti nezapomenutelným zážitkem. Druhým výletem byl velmi příjemný pobyt na plovárně v Českých Budějovicích. Dne si mladí hasiči pro své rodiče připravili ukázky hasičských dovednosti, které se během roku naučili a zároveň jim předvedli nácvik dovedností na hru Plamen. Myslivost v Trhových Svinech Ač se o myslivcích v Trhových Svinech moc nemluví, jejich činnost je nezanedbatelná a setkáváme se s ní téměř denně. Myslivecké sdružení Trhové Sviny bylo založeno , mělo 13 členů a celková výměra byla 1272 ha. V nastávajících letech se měnil počet členů, ale také výměra honitby, která dnes činí 1663 ha. Největší výměra byla 2499 ha, což bylo už v roce Byly to roky, kdy se neustále něco měnilo a slučovala se různá myslivecká sdružení do jednoho a naopak o několik desetiletí později se zase odtrhávaly různé části honitby a tvořily se tak menší samostatná sdružení. Okolí Trhových Svinů však zůstalo do dnešních dnů stále v užívání Mysliveckého sdružení T. Sviny. V roce 1963 proběhla další velká změna hranic, vedení sdružení a také se vše začalo zaznamenávat do kronik, kde je zpětně zaznamenán i vznik sdružení v roce Kroniky doplněné množstvím fotografií jsou pečlivě vedeny do současnosti a počet jejich svazků čítá 13 kusů. Lze v nich dohledat všechny důležité údaje ohledně výměry honitby, členů sdružení, lovu, chovu a péče o zvěř, pracovní činnosti a jiné zajímavosti ze sdružení za celých 62 let jeho existence. Velkou zajímavostí, o které možná většina trhovosvinenských občanů neví, je to, že právě MS T. bariéra při štafetě Sviny pořádá na své myslivecké střelnici nejstarší střelecký závod v republice, který se poprvé uvedl v roce 1953 a jmenuje se Velká cena Trocnova. Na tento závod se tradičně sjíždějí střelci z celé republiky a mnohdy se zúčastní střelci zvučných jmen, reprezentující náš stát. Závod se tradičně pořádá na přelomu července a srpna na střelnici, kde je zajištěno občerstvení. (Letos to bude s tréninkem ) Střelnice se budovala postupně se vznikem sdružení, přičemž největšího rozmachu dosáhla aktivním vybudováním v roce 1972, kdy získala podobu, kterou (až na malé změny) známe dodnes. Lze na ní střílet brokové disciplíny na asfaltové terče i pohybujícího se zajíce. Střelnice disponuje střelišti pro disciplíny zajíc, trap a skeet. Pokud si někdo z čtenářů myslí, že je to zábava pouze pro myslivce, velice se plete, protože myslivecká střelnice slouží i pro veřejnost, a to každý pátek od 13:30 hodin, nebo individuálně po dohodě se správcem střelnice (tel ) Cena terče je 4,- Kč a taktéž střelivo či zbraň je možno zajistit u správce střelnice, který je proškolen a smí dohlížet i na osobu, která není vlastníkem zbrojního průkazu. Takže opravdu střelnice pro každého, kdo by rád okusil střelbu třeba na takzvané asfaltové holuby v období Tento aktivní den byl po zásluze ukončen tradičním,,buřtováním,, v klubovně SDH TS. Možná by si někdo mohl myslet, že hasičský sport je záležitostí pouze letní sezony. Opak je ovšem pravdou. Naši mladí hasiči pilně trénují po celý rok. V zimě v tělocvičně a od března, jen co počasí trochu dovolí, sbírají fyzičku na betonové ploše pod fotbalovým hřištěm. Veškeré své úsilí soustředí zejména na přípravu hry Plamen. Letos se jarní kolo hry Plamen konalo v Horní Stropnici dne , kde naši nejmenší získali první místo a starší děti obhájily místo druhé z podzimního kola hry Plamen. Tímto mladí hasiči poustoupili do Okresního kola hry Plamen, které se konalo ve Zlivy dne , kde si poprvé poměřili své síly s ostatními sbory. Nebylo to lehké, ale naši mladí hasiči si této zkušenosti naplno užívali a jak se říká:,,táhli všichni od dubna do října. Pak je na střelnici provoz uzavřen do začátku další sezóny. Chov a lov zvěře je bohužel dost složitý, protože mnohé druhy zvěře se již vůbec neloví. Z drobné zvěře se zde loví pouze kachna divoká, kterou kupujeme, odchováme a vypustíme do volné přírody. Tyto kachny jsou loveny na honech a tazích, přičemž určité procento zůstane ve volné přírodě a pomáhá udržet stavy zvěře. Srnčí zvěř je lovena podle plánu lovu vyplývající ze sčítání zvěře. Černá zvěř (divoká prasata) se loví individuálně, ovšem lišky lovit nestačíme. Jsou téměř všude a decimují už tak špatné stavy drobné zvěře. Zvěř ochraňujeme před všudyčíhajícím nebezpečím, jako jsou zemědělské stroje, automobily atd. Každoročně při sečení zemědělských plodin zaznamenáváme veliké škody na poraněné a usmrcené zvěři, přičemž se snažíme ( pokud jsme včas upozorněni - zejména na sečení luk) o vyhánění zvěře z těchto prostor a dokonce byly sdružením zakoupeny i akustické plašiče. Investujeme i do optických zradidel, kterých si jistě mnozí všimli okolo silnic. Tyto modré odrazky napomáhají odrazovat zvěř v noci okolo silnic a jsou zatím instalovány okolo silnic na Třebíčko a do Bukvice. S jejich dalším rozšířením se nadále počítá, ale už jsme bohužel za jeden provaz, a to je pro hasičskou práci to nejdůležitější. Za účast na Okresním kole hry Plamen jim tímto děkujeme a přejeme jim mnoho podobných úspěchů a hlavně, ať,,hasičina,, zůstane nadále jejich oblíbenou činností. Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení Města Trhové Sviny, které nás pro tento rok podpořilo, a tak vedoucí tým mladých hasičů pro tento rok nemusí řešit cestovné na soutěže a výlety pro mladé hasiče, které jsou opravdu velkou položkou. Jinak běžná praxe je taková, že část dopravného je vybírána od rodičů a část samozřejmě z pokladny SDH Trhové Sviny. Informace: V roce 2013 se bude konat podzimní kolo hry Plamen v Trhových Svinech. Bc. Dita Steinbauerová, DiS (SDH TS) Martina Tůmová (vedoucí MH SDH TS) zaznamenali poškozování těchto zradidel, nebo dokonce jejich krádež. Ten kdo toto udělá, by si měl uvědomit, že právě tato modrá odrazka může zamezit střetu zvěře právě s jeho automobilem, neboť během roku dojde k několika desítkám střetů automobilu se zvěří. Ani pejskaři, kteří to se svými čtyřnohými mazlíčky myslí dobře, nepřispívají ke klidu v revíru a zlobí se, pokud jsou na to upozorněni. Zvěř nemá přirozený klid, je rušena lidmi, neukázněnými motorkáři, automobily, zemědělskou technikou, a je jí bráněno v přirozené migraci elektrickými ohradníky. Pro ochranu zvěře je zapotřebí veliké úsilí a stovky odpracovaných hodin, právě zdejšími myslivci. Modré odrazky, akustické plašiče, krmení pro zvěř a jiné důležitosti stojí nemalé finanční prostředky, které se nám daří čím dál obtížněji shánět. Sponzorovat sportovní střelbu, která nám pomáhá spolufinancovat vysoké náklady, nikdo nechce, protože to pro mnohé není sport, který jinak rádi podpoří, natož peníze přímo pro myslivce, kteří díky médiím nemají tu nejlepší pověst. Nyní má sdružení 22 členů, 2 adepty a 5 honců. Veškeré regule jsou dány stanovami mysliveckého družení, které má svůj výbor a pravidelně se schází během celého roku. Věříme, že se nám i nadále podaří udržet tradici

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2012 STRANA 5 Mysliveckého sdružení v Trhových Svinech, neboť máme před sebou další desetileté nájemní období a rádi bychom opět pořádali náš nejstarší střelecký závod a psali dějiny v našich kronikách. Byla by veliká škoda přetrhnout tuto pomyslnou nit dlouhou 62 roků. Myslivci do Svinů vždy patřili a doufejme, že i nadále patřit budou. Jan Špilauer, jednatel MS Trhové Sviny František Kollar, předseda MS Trhové Sviny ROZHOVOR O trhovosvinenské fotbalové mládeži se v kraji mluví s respektem!!! Jak se daří trhovosvinenské fotbalové mládeži v krajských soutěžích jsme hovořili s šéftrenérem mládeže Spartaku Markem Neužilem. Můžeš nám připomenout, v jakých soutěžích hrají letos mládežnické celky našeho oddílu? Jak už bylo psáno, v loňské sezoně vybojovala mužstva přípravek a žáků postup do nejvyšší krajské soutěže, což je krajský přebor. Mužstvo dorostu hraje nadále krajskou soutěž - I. A třídu dorostu. Ještě bych stručně připomněl veřejnosti změny v hracích pravidlech krajských soutěží přípravek a ml. žáků. Přípravky jsou rozděleny na mladší (r. narození 2003,2004 a 2005) a starší (r. narození 2001 a 2002); obě kategorie hrají v jednom mistrovském utkání na dvou hřištích současně v rozestavení 4+1 respektive 5+1 a výsledky z obou hřišť se sčítají a určí vítěze zápasu. U mladších přípravek se nevedou veřejné výsledkové listiny, nepřidělují se body. V kategorii ml. žáků se hraje v rozestavení 7+1 na polovinu hřiště a na branky 5x2m stejně jako u st. přípravek, ml. přípravka hraje na branky 3x2m. Začneme u nejmenších. Jak se daří přípravkám, kde ty u starší působíš také jako trenér? Přípravky jsou obecně nejsledovanější kategorie z pohledu rodičů, příbuzných a také skautů. To se také odráží v prestiži hrát nejvyšší soutěž a jednotlivé zápasy jsou hodně vyhecované. Co se týká mladší přípravky, mají to kluci hodně těžké - soupeři mají větší možnosti výběru talentů v regionu a hrají soutěž s jedním vyrovnaným věkovým ročníkem. Naše mužstvo je ročníkově kombinované. Jelikož nejsou evidovány výsledky (dle mého názoru je to dobře), můžeme jen sledovat herní výkonnost a konfrontovat kvalitu s ostatními mužstvy. Mužstvo starší přípravky je v současné době asi jedno z nejlepších ve své kategorii v kraji a také je to znát na postavení v tabulce. Momentálně druhé místo v krajském přeboru jen potvrzuje kvality mužstva, které spolu hraje již 3. sezonu. Využíváme možnost střídavých startů a v soutěži za nás hrají také 3 hráči Lokomotivy ČB a po jednom hráči z SK Čt. Dvory a Jiskry Třeboň. Teď u mužstva panuje výborná nálada a v koutku srdce myslíme na vítězství v Krajském přeboru, ale nejtěžší soupeři nás ještě čekají. Posuneme se do kategorie žáků, kde jsou u tebe znát smíšené pocity Trochu mne u této kategorie (hlavně st. žáků) mrzí přístup některých hráčů k tréninkům potažmo zápasům. Hráči, kteří netrénují a před mistrovským utkáním jsou do pozdních nočních hodin venku a v nejhorším případě na diskotéce, si dle mého názoru nezaslouží hrát krajskou soutěž. Co se týká výsledků, tak u st. žáků byl vstup do soutěže skvělý a díky bodům uhraným v podzimní části jsou momentálně na 5. místě. Ml. žáci si vedou velice dobře a patří ke špičce soutěže. Osobně si myslím, že 4.místo neodpovídá kvalitám tohoto mužstva a mělo by bojovat o samou špičku tabulky. Jak se vede letos mužstvu dorostu? Vzhledem k tomu, že tuto kategorii podrobně sleduje real.tým A mužstva a úzce spolupracuje s trenérem p.valutem, můžu komentovat jen postavení v tabulce a ne kvalitu předvedené hry. Dorost je v současné době na skvělém 6. místě, když od druhého místa ho dělí pouze 8 bodů. V jarní části ztratilo mužstvo body pouze v prvním kole a dalších šest vyhrálo a to je skvělá vizitka celého mužstva. Jak už jsi zmínil, využívá oddíl v jednotlivých kategorií mládeže možnost střídavých startů. Ano, jelikož hrajeme vyšší soutěže než oddíly z okolí, můžeme pro každou kategorii využít startu až 5 hráčů registrovaných v jiném oddíle. Spolupracujeme s oddíly Hraničář H. Stropnice, Calofrig Borovany, Slavoj Ledenice, Loko ČB, SK Čtyři Dvory a Jiskra Třeboň. Podobně někteří talentovaní hráči z našeho oddílu využívají této možnosti a hrají v oddílech hrajících republikové soutěže. Ano, je to dominový efekt. Talentovaní hráči z okolních oddílů putují k nám a naši talentovaní hráči zase dále ( SK Dynamo, SKP ČB, Malše Roudné). Trochu je to pro nás problém, jelikož oddíly, ve kterých tito hráči působí na střídavý start, neakceptují, že hráč by měl prioritně hrát za svůj mateřský oddíl. V jakém složení pracují realizační týmy u jednotlivých mužstev a jak jste s nimi spokojeni? U mužstva ml. přípravky máme dva začínající trenéry Míru Poláka a Milana Vaniše, kteří s tímto mužstvem intenzivně pracují a nabírají trenérské skutečnosti. Mužstvo st. přípravky mám na starosti já za asistence Petra Rolínka a občasné pomoci Františka Pavla. Toto mužstvo vedu již 4. rokem a mohu říct, že jsme taková velká rodina. Ale všechno jednou začíná a také končí a asi už není tajemstvím, že letošní sezona je pro mne u tohoto mužstva Mužstvo st. přípravky poslední. Těžko se mi to říká, ale takový je život fotbalového trenéra a u mládeže to platí dvojnásob. Trenérská dvojice Lukáš Lenk a Martin Písko odvádí skvělou práci u mužstev žáků, kde se navzájem doplňují za pomoci Radka Ježka. Jelikož oba trenéři zároveň hrají za A mužstvo našeho oddílu, cením si jejich práce a věřím, že nadále budou své fotbalové dovedností přenášet na mládež v našem oddíle. U dorostu skvěle pracuje dvojice Petr Valut a Milan Haleš a v současné době jejich poctivá práce přináší ovoce. Co říci závěrem? Na závěr bych chtěl poděkovat všem trenérům a rodičům, kteří se okolo trhovosvinenského mládežnického fotbalu pohybují a ve svém volnu pomáhají vychovávat fotbalové naděje. Děkuji za oddíl a za všechny hráče a hráčky. Za rozhovor děkuje redakce M. Neužilovi Mužstvo dorostu

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2012 Z HISTORIE Nevážné literární záliby mladého juristy aneb Jak vpluli Tři muži ve člunu poprvé do českých vod 140. výročí narození JUDr. Emila Háchy Právník a soudce Emil Hácha vypadá na fotkách zpravidla vážně a nepřístupně. I jeho fyzický zjev tomuto dojmu odpovídá. Suchar beze špetky humoru, řeknou si mnozí. Život však přináší nejedno překvapení a i v tomto případě je vše poněkud jinak. Když v roce 1902 vychází druhým rokem Paleček neboli Sborník humoru z cizích luhův, objevuje se na jeho stránkách v sešitech 5 až 13 i dílko jakéhosi Jerome Klapky Jeroma nazvané tehdy česky Tři muži ve člunu (kromě psa). V podtitulu je pak uvedeno, že knihu z angličtiny přeložili Theodor a Emil Háchové. Příznivci dobré humoristické literatury už vědí. Pro ty ostatní s jinými zálibami to můžeme shrnout takto: bratři Háchové jako první přeložili do češtiny dnes už klasické dílo světové humoristické literatury. Že se dopouštějí něčeho tak významného, ovšem netušili. Kniha se jim prostě líbila. Jerome Klapka Jerome byl až do roku 1889 bezvýznamným literátem. Rok předtím se ale oženil a podnikl s nevěstou svatební cestu v člunu po Temži. Vytěžil z ní jakousi love story a historického průvodce v jednom. Text s názvem The Story of the Thames nabídl pak v roce 1889 časopisu Home Chimes. Redaktor mu doporučil, aby ubral na popisech a přidal nějaké veselé příhody. Jerome tedy vyměnil manželku za dva kamarády Harrise a George a pejska Montmorencyho. Text také přejmenoval na Three Men in a Boat (to Say Nothing of the Dog). Z plavby tří přátel a psa proti toku Temže a z jejich příběhů a zážitků se pak stal takřka přes noc bestseller. Mnoho mladých mužů se poté vydávalo po Temži ve stopách Klapkových hrdinů. A ještě malý dodatek k autorovu životopisu. Jerome Klapka Jerome neměl žádné české předky, jak by se mohlo podle jména zdát. Původně se jmenoval Jerome Clapp Jerome, ale jméno si změnil na počest rodinného přítele, Maďara György Klapky (který ovšem české předky mít mohl). Během svého života choval postupně několik foxteriérů (odtud pes v podtitulu knihy). Za první světové války pomáhal ve zdravotnické službě, což na něho tak zapůsobilo, že až do své smrti v roce 1927 už nic humorného nenapsal. Kde se bratři Háchové s knihou poprvé setkali, to se už asi nedozvíme. O Emilu Háchovi je ale známo, že se zajímal nejen o anglické právo, ale i o anglickou literaturu a kulturu. Krátce po svatbě v roce 1902 byl v Anglii i na studijní cestě a zejména v letech napsal pro časopisy Nová česká revue a Zvon řadu článků a recenzí o anglické literatuře. Jeho bratr Theodor pak v 90. letech 19. století pobýval osm let ve Spojených státech amerických, kde si prohloubil nejen technické vzdělání, ale i znalost angličtiny. Uměl v angličtině i přemýšlet. Emil, který měl sám mimořádný talent na jazyky (uměl jich několik), se pak s Theodorovou pomocí v angličtině dále zdokonaloval. Obálka Palečka z roku Archiv autora. Třináct let po prvním anglickém vydání tedy bratři Háchové vytvořili první český překlad. Určitě si položili známou nerudovskou otázku Kam s ním? Nakonec to nebyl až tak velký problém. Ve druhé polovině 19. století začalo vycházet několik českých humoristických a zábavných časopisů (Paleček, Humoristické listy, Obrazy života, Nový Paleček), což svědčilo o tom, že humor byl českým čtenářstvem žádán. V roce 1882 založil svůj humoristický časopis také Ignát Herrmann. Nazval ho Švanda dudák. Zpočátku časopis vydával vlastním nákladem. V roce 1887 jej pak už jako populární a oblíbený časopis převzal pražský nakladatel a knihkupec František Topič. Od dvacátého ročníku v roce 1901 přidal I. Herrmann pro čtenáře dvě samostatné přílohy. Jednou z nich byla ediční řada Čítárna Švandy dudáka, v níž vycházela vybraná dílka autorů časopisu, druhou pak Paleček, kde měly vycházet překlady knih zahraničních autorů. Podtitul této edice zněl Sborník humoru z cizích luhův. Právě zde nakonec v roce 1902 vyšel v devíti sešitech překlad bratří Háchů. Mimochodem Švanda dudák se vyznačoval nepolitickým humorem a na počátku minulého století se propracoval na přední místo mezi českými humoristickými časopisy. Ve všech informačních zdrojích o Emilu Háchovi se lze dočíst, že překlad knihy Tři muži ve člunu vyšel u Topiče v roce Nikde se však nepíše v jaké formě. Řadu let jsem v antikvariátech a knihovnách hledal k n i h u, abych nakonec nalezl sešitové vydání jako přílohu časopisu. Na významu překladu to samozřejmě nic neubírá. Zdůrazňuji to pro ty, kteří by snad také po antikvariátech hledali první vydání. Jen v Anglii se Tři muži ve člunu dočkali kolem stovky vydání. Kniha byla přeložena do většiny světových jazyků a prodány byly miliony výtisků. O oblibě knihy mezi českými čtenáři svědčí fakt, že se anglického textu chopili až do současnosti celkem čtyři další překladatelé. V roce 1922 vyšel u nakladatele Aloise Srdce překlad Ladislava Vojtiga (po roce 1945 Vojtika), v roce 1957 přeložil knihu Vladimír Henzl, na konci 60. let minulého století Jiří Zdeněk Novák a v roce 2002 vyšel překlad Milana Žáčka. Počet vydání se pohybuje odhadem kolem dvou desítek. Každý překlad je psán jazykem své doby a nelze proto soudit, který je lepší či horší. Mnohým možná zůstal v uších i mysli především překlad J. Z. Nováka, a to zejména díky nezaměnitelné zvukové interpretaci Miroslava Horníčka ze 70. let minulého století, která je dnes naštěstí stále dostupná i na CD. Překladatelé často narážejí na problém, že některá slova prostě nemají svůj potřebný český protějšek. Kupříkladu ve Třech mužích ve člunu je takovým překladatelským špekem anglický hovorový výraz housemaid s knee. Vyskytuje se ve známé úvodní pasáži, kdy

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2012 STRANA 7 Z HISTORIE autor-vypravěč jako pravý hypochondr medituje, které nemoci ho už postihly. Dospívá nakonec k trpkému přesvědčení, že všechny, kromě právě výše uvedené nemoci housemaid s knee. Mezi příznivci a obdivovateli knihy často probíhaly a i dnes na internetu probíhají diskuse, co to vlastně je. Neboť každý z výše uvedených českých překladatelů tento výraz překládá jinak. Bratři Háchové jako psotník (kojenecké křeče), další jako poporodní deprese, horečka omladnic či sklon k samovolným potratům. Kdo by se v tom vyznal, že? Kdybychom anglický výraz přeložili doslova, vyjde z toho něco jako koleno služebných. Anglický hovorový výraz totiž označuje nemoc, kterou trpí lidé, trávící dlouhý čas vkleče tehdy to byly právě služebné. Odborný anglický výraz je prepatellar bursitis, latinský pak bursitis praepatellaris. Česky to je něco jako zánět kolenní čéšky či ještě odborněji zánět předčéškového tíhového váčku. Takovýto překlad rozhodně nevyznívá jako humorný kontrast. Zatímco bratři Háchové použili za tím účelem slovo psotník, o němž tehdy snad každý věděl, že se týká jen malých dětí, ostatní překladatelé použili pro kontrast ženské poporodní komplikace. Autora-vypravěče tedy v konečném důsledku trápí, že netrpí nemocí, kterou trpět ani nemůže. Tři muži ve člunu byli také dvakrát vystaveni pokusu o filmové ztvárnění. Poprvé to bylo ve Velké Británii (Ken Annakin, 1956), podruhé v muzikálové podobě v Sovětském svazu (Naum Birman, 1979). K oběma filmům lze říci jen to, že jsou věci, které by měly asi zůstat jen na papíře. Alespoň zatím. Ne každý Hrabal totiž nalezne svého Menzela. Už sto deset let tedy oslovuje tato kniha v Čechách různorodé čtenářské generace. Oslovuje je suchým a vlídným anglickým humorem, který si dělá legraci z běžných životních situací a častých lidských slabostí. Cesta tří přátel (a psa) po Temži je pouhou kulisou pro řadu humorných glos, postřehů, příběhů a zážitků. Některé hlášky mezi čtenáři postupem času zdomácněly. Když se například George učil hrát na banjo, pes Montmorency neustále vyl. Z čehož vznikl následující dialog: Co ho to posedlo, že takhle vyje, když já hraju? křičel rozhořčeně George a házel po něm botou. Co to tebe posedlo, že takhle hraješ, když on vyje? odpověděl Harris a tu botu vždycky zachytil. Nech ho na pokoji. On si nemůže pomoct. Má hudební sluch, a když ty hraješ, tak prostě výt musí /překlad J. Z. Nováka/. Tři muži ve člunu hodně vypovídají o povaze a založení Emila Háchy. Když už nic jiného, tak suchar beze smyslu pro humor to rozhodně nebyl. Mgr. F. Slípka Dne 12. července 2012 se ve 14, 30 hodin uskuteční na Vinohradském hřbitově v Praze pietní vzpomínka na třetího československého prezidenta a trhovosvinenského rodáka JUDr. Emila Háchu u příležitosti 140. výročí jeho narození. Následně se bude konat od 16, 30 hodin bohoslužba ve Svatováclavské kapli chrámu Sv. Víta na Pražském hradě, kterou bude celebrovat generální sekretář České biskupské konference Mons. Dr. Tomáš Holub. Budoucí překladatelé Theodor a Emil Háchové ve věku čtyř a šesti let Centrum U Duhy V Trhových Svinech vzniklo začátkem letošního roku Centrum U Duhy, které se nenápadně probouzí k životu a rozhlíží kolem sebe. Sídlí v domě ve Štefánikově ulici 569 v Trhových Svinech. Nenechte se mýlit adresou, na které se provozuje ubytování v soukromí. Dům nabízí mnohem víc, než by se možná na první pohled zdálo. Autoři projektů v Centru U Duhy, Anna Dörnerová a Pavel Strýhal, se rozhodli jít s kůží na trh a přinést do města něco nového a inspirativního. A o jaké že to vlastně jde projekty? Především o zdravotní cvičení Čchi kung, které má dlouhodobě pozitivní vliv na zdravotní stav a vitalitu. Čchi kung není soutěž o to, kdo je lepší či horší. Proto je toto cvičení určeno pro všechny věkové kategorie a lze s ním začít kdykoli. Cvičí se pravidelně každé pondělí od 18 hodin. V průběhu prázdnin si s námi můžete každou středu zacvičit také v přírodě. Přesný čas i místo se dozvíte na našich webových stránkách.... a počátkem 40. let na procházce v oboře letohrádku Hvězda. Fotografie převzaty z knihy Jihočech Emil Hácha, V Centru U Duhy se chystají i zajímavé přednášky. První se pořádala v sobotu 19. května. Jednalo se o přednášku pana Petra Pavlíka (*1949, Ing, CSc.), který vystudoval ČVUT a pracoval v ČSAV jako vědecký pracovník na problematice umělé inteligence a neurosítí. Patřil k přátelům Míly, Eduarda a Miloše Tomášových. V současné době pan Pavlík pracuje jako analytik, bydlí v Praze a v našem kraji nebyl poprvé a my doufáme, že ani naposled. Pokud jste někdy slyšeli o původní starodávné thajské masáži Nuad Bo Rarn (severní styl), tak jistě oceníte, že i toto patří mezi projekty Centra U Duhy. Je toho však mnohem víc, čím by Centrum chtělo přispět svou trochou do mlýna, aby se Trhové Sviny staly ještě zajímavějším a přitažlivějším městem pro místní obyvatele i turisty. Pokud vás zajímají další podrobnosti o všech aktuálních aktivitách nově vzniklého Centra, nahlédněte na webové stránky Pavel Strýhal

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2012 AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Akce KIC Trhové Sviny na měsíc červenec a srpen Výlet na Doppler Prohlídka grafitového dolu v Č. Krumlově Od do budou v prostorech KIC Žižkovo náměstí 92, vystaveny dobové fotografie města Trhových Svinů. Místní i turisté mohou porovnat, jak se změnila tvář města. Pozor změna! LATINO DANZA je v úterý od 19 do 20:30 hod. v novém sále KD, oblečení jako na zumbu od 14 hod. Neckyáda na Velkém rybníce, odpoledne plné soutěží ve vodě i na suchu, pod bdělým dohledem členů SDH Trhové Sviny. Vstup volný. Večer od 20 hod. hraje k tanci i poslechu skupina Fontanela, při nepříznivém počasí bude přesunuto do nového sálu KD od 9 hod. výlet k pramenům řek Novohradských hor s panem Milanem Koželuhem, autorem publikací o Novohradských horách. Volně navazuje na přednášku z března Jak říká pan Koželuh tento výlet je víc v rukách přírody a svatého Petra, než putování po vrcholech hor nebo za sakrálními památkami. Tam může déšť a nevlídné počasí ovlivnit zážitek, ale hory, natož kostely, jsou na svém místě, v podstatě pořád takové, jaké jsou. S řekami je to jinak. Za sucha mají málo vody i ty větší, natož malé. Za velkého deště nebo brzy po něm bývá voda kalná a koryto řeky se v ní ztrácí. Náš výlet tedy bude záviset na množství vod v řekách. Pokud bude vody přiměřeně a počasí dobré, podíváme se proti toku horní Malše. Za nepříznivých podmínek dáme zřejmě přednost řece Černé. Tak doufám, že nám počasí bude přát a užijeme si krásný den Šipkovaná Honba za pokladem cestou necestou. Start mezi hod. v KIC Trhové Sviny, konec cca v 17 hod. na Buškově hamru. Na závěr posezení u ohně, špekáčky na opečení bude možné zakoupit na místě. Pozor změna! ZUMBA S MICHALEM WINTEREM je od 19 hod. a od 19:30 hod. v novém sále kulturního domu. Instruktora zumby Michala Wintera, nemusím dlouze představovat. Patří ke špičce instruktorů zumby, v celorepublikovém měřítku se z 200 lektorů umístnil na 6. místě. Pro ty, kteří se nezajímají o fitness, krátké shrnutí co je to zumba. Zumba je taneční fitness hodina inspirována latinskoamerickou hudbou, používá taneční pohyby, které vytváří dynamický, zábavný a účinný fitness systém. Lekce je vhodná i pro začátečníky Celodenní výlet do Cetvin a na Svatý Kámen s panem Milanem Koželuhem, autorem publikací o Novohradských horách. Opět cituji pana Koželuha: Výlet do Cetvin bude věnován především sakrálním památkám. Navštívíme Svatý Kámen s poutním kostelem Panny Marie Sněžné a kaplí Zjevení a zaniklé městečko Cetviny s kostelem Narození Panny Marie. V Cetvinách budeme mít štěstí, právě v den našeho výletu je v kostele mše, uvidíme tedy Cetviny živější než jindy. Samotný kostel si ale v klidu prohlédneme už dopoledne před mší. V samotných Cetvinách kromě opraveného kostela a bývalé celnice stojí jen chátrající budova roty pohraniční stráže a ruina stavení. Z bývalého náměstí zůstala pouze kašna. My se podíváme i ke zbytkům cetvinského hřbitova a podnikneme krátkou procházku ke kapli svatého Sebastiána. Delší pěší výlet nás čeká překrásnou trasou křížové cesty nejprve k Farské a Lurdské kapličce a pak dál k historickému mostu na Malši. Odtud se podél Malše krajem mlýnů stojících i zaniklých vrátíme do Cetvin. Protože máme na výlet celý den a kraj kolem Cetvin je překrásný a plný zajímavých míst, podle času pravděpodobně někde na trase ještě zastavíme. Třeba se nám podaří navštívit ruiny kapličky v Janově Vsi. Také bych ráda touto cestou poděkovala za přízeň všem přátelům KIC, kteří nehledě na mnohdy nepříznivé počasí se mnou vyrážejí na výlety a akce - putováním s velikonočním zajíčkem počínaje, výletem do Olešnice, na Doppler, na Červené blato a do Českého Krumlova konče proběhla uzávěrka místního kola výtvarné soutěže vypsané městem Kutná Hora, PAMÁTKY OČIMA MLADÝCH. Soutěž byla rozdělena do několika věkových kategorií. V kategorii 6-10 let se zúčastnilo 7 dětí ze ZUŠ Trhové Sviny, v kategorii let se zúčastnilo 13 dětí ze ZUŠ Trhové Sviny a z Gymnázia Trhové Sviny. Pětičlenná porota složená ze 3 odborníků a 2 laiků rozhodla takto: Umístění v kategorii 6-10 let: 1. místo Kuřilová Lenka, ZUŠ Trhové Sviny, 2. místo Sloup Daniel, ZUŠ Trhové Sviny, 3. místo Šindelířová Šárka, ZUŠ Trhové Sviny Umístění v kategorii let: 1. místo Hrušková Šárka, ZUŠ Trhové Sviny 2. místo Bráchová Eliška, ZUŠ Trhové Sviny 3. místo Vaňková Pavlína, Gymnázium Trhové Sviny Na podzim budou všechny práce vystaveny v prostorech KIC Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 92. Chci poděkovat všem dětem a jejich pedagogům za čas a úsilí, které výtvorům věnovali. Šárka Floderová

9 mezi vás také zajdeme, máme rádi veselo. Škoda jen, že se toho tví rodiče a sourozenci nedočkali. Měli by určitě radost, jaký je z tebe pěkný urostlý zdravý muž. A když tomu tak býti nemůže, je mou svatou povinností, abych ti jako bratr tvé nebožky matky, aspoň co budu moci, rodiče nahradil. I tuhle teta mi bude nápomocná. My žádné děti nemáme. Budete-li vůči nám upřímní, komu pak jinému bysme svůj majetek zanechali? Slova strýčkem pronesená snoubence velmi dojala. Jen to tak vážně neberte, děl strýc, a jděte, ať na vás chasa nečeká. Jan vzal svou nevěstu kolem pasu a vyšli mezi družičky a mládence, kteří je s jásotem přivítali. Když usedli do čela stolu, počalo při všelijakých říkáních a proslovech vití věnečků. Zpívalo se a veselo bylo až do půlnoci, kdy je matka s otcem vyzvali, aby už skončili, protože se musí časně ráno vstávat. Celá společnost se v náladě rozešla. Jan se také rozloučil, ale nahoru do kopců nešel, zůstal u strýce Jirkala, kde měl připraveny šaty a ostatní věci. Na Těžákovci zatím hospodařil kovář Pařízek, kterého mu Jirkal sjednal. Strýc Domínů s tetou zůstali u Kalistů. Šikovná a milá kuchařka Kristýna z fary už od čtvrtka pilně připravovala pečivo a ostatní. Starší syn Václav měl na starosti Janovu Rezku, se kterou poveze Domínů kočárkem ženicha do kostela. To bylo Janovo jediné přání, aby jej na veselku vezl jeho zamilovaný kůň, se kterým prožil tolik utrpení v dobách války. A po veselce je poveze společně s jeho nejdražší Rozárkou do nového domova. A tímto také přátelství k Rezce na svou manželku přenese. Družba Liška měl také hodně běhání. Na klopě dlouhou šerpu s myrtou, v ruce hůl s červenobílými fábory. Tak obcházel týden před svatbou všechny hosty dle starého zvyku a jménem ženicha a nevěsty je srdečně zval. V den svatby záhy ráno postavili mládenci velkou bránu z chvojí a propleteného kvítí před Kalistovými vraty a k ní malý stolek s lahví sladké kořalky, která se podávala hostům v malých sklenkách, za což musel každý dle možností zaplatit. Za vybrané peníze pak vždy mladí hodovali v hostinci. A nejen ti, co bránu stavěli, ale i všichni přítomní. Konečně nadešla sobota 14. září U Kalistů se stávalo opravdu časně. Však i celá podhorská vesnička byla od rána na nohou. Všichni se těšili, že bude zase jednou trochu veselo, když v ten čas bývalo radosti velice málo. Kolem deváté hodiny se začaly sjíždět vozy pěkně chvojí a červenobílými fábory ověnčeny, koně měli hřívy a ocasy spletené. Byly to povozy Douchů, Maděrů, Kuldanů ze Zaluží a Šímů ze Slavče. Byla to pěkná podívaná. K ostatním se připojil ozdobený Kalistův žebřiňák. Všechny povozy stály v řadě na návsi před statkem Kalistovým. Jako poslední Domínů kočárek a v něm zapřažená vystrojená Janova Rezka. Jakoby věděla, že se její pán žení a že ho poveze, nesla svou hlavu hrdě vzhůru a několikrát spokojeně zaržála. 28 dobu. Však to poznáš. Je sám, jeho dva synové jsou za hranicemi naší drahé vlasti. Stále doufá, že se ještě sejdou, než-li zemře. Když ráno na velkou pouť vyjel z Kalistových vrat plně naložený žebřiňák, byla celá vesnička na nohou. Báby i ostatní zvědavci hromadně debatovali o tom, kdy asi bude svatba, když už jezdí společně nakupovat. Jeli přes Slavči, Mohuřice a Valchu kolem mlýna Pecinovských, pak přes město k Janalů hospodě. Zajeli na dvůr, kde už čekal domácí kočí Martin. Vypřáhl koně, zavedl je do stáje a postaral se o vůz. Znal dobře sedláka Kalistu, jenž nebyl lakomý a dával dobré spropitné. V poledne se tu sejdeme v šenku a společně poobědváme, rozhodl Kalista. Pak se uradíme, kdy se budeme vracet domů. Potom se rozešli po městečku, aby si nakoupili, co každý potřebuje. Nevěsta šla s rodiči a Jirkal odešel s Janem ke krejčímu Šimůnkovi. Krejčí vzal Janovi míru a slíbil, že ušije šaty, jak se ženichovi sluší. Pak odešli na Kozí plácek k mistru Česákovi, který je srdečně přivítal. Dlouho si povídali a jeden druhému naději dávali. Jan se nemohl vynadivit, jak je mistr sečtělý a jakou má paměť. Padli si s Česákem do oka. Mistr položil ruku Janovi na rameno a pronesl: Vím, že máš kus hrdinného života za sebou, přesto ti ale musím říci, že na vás mladých leží odpovědnost, zda národ náš bude více upadat do poroby, nebo bude pevný. Pamatuj těchto slov: - V nejtěžších dobách v Žižkových stopách -. Budou zase lepší časy pro náš národ. To vím určitě. Poté, co naměřil Těžákovi na boty, ještě povídá: Až bude k jaru, navštívím přítele Jirkala a při té příležitosti také tebe. Přinesu ti s sebou nějaké české čtení. A pak chci vidět ten nový Těžákovec! To budu moc rád, já číst umím. Jenom přijďte, budeme se na vás těšit. Boty ti udělám pěkné volné, abys měl manželský stav také volnější. Rozárce ušiji hezké lodičky s přezkou. Je to upřímné děvče, dobře se k sobě hodíte. Přeju vám hodně štěstí, zdraví, dočkání lepších časů a také Boží požehnání. Děkuji vám, pane mistře. Rozloučili se, a protože bylo poledne, odešli k šenku, jak bylo ujednáno. Dobře pojedli i popili, byli v dobré náladě. Samo sebou vše vyrovnal sedlák Kalista. Bude vdávat svou jedinou dceru! I v městečku se o této chystané veselce hovořilo. Kalistovi měli známost daleko široko. I Těžák, ač přebýval pod Kohoutem jen krátký čas, měl už také známé dobré Čechy Jirkalovým přičiněním. Kdy hodláte jet domů? zeptal se Kalista. Já bych tak počítal po čtvrté hodině. Žádný nebyl proti, z větší části měli věci obstarané. Protože máme ještě do čtyrech dost času, společně bychom se mohli podívat do kostela, bude požehnání. Po pobožnosti ještě nakoupili, co bylo třeba a to už Martin u Jánalů strojil koně a zapřahal. Netrpělivě hrabali a čekali na pánův pokyn. Ze šenku se přišel rozloučit šenkýř Jánal: Kalisto, kdybyste něco potřebovali, tak jen vzkažte, rád posloužím. 25

10 Vyjeli ze vrat, přes celé náměstí nebylo možno koně udržeti. Domů přijeli, když se zvolna schylovalo k večeru. Jirkal s Janem se dlouho nezdrželi, poděkovali za vše hospodáři a rozloučili se. Rozárka ještě doprovodila Jana přes náves. Jene, přijď zas v neděli na oběd. To víš, když si to přeješ, určitě přijdu. Buď s Bohem moje Rozárko, do soumraku musím být doma. U Kalistů na statku bylo stále rušno, den svatby se rychle blížil. V neděli ráno se hospodář vydal na cestu do Ločenic, kde žil truhlář Koudelka. Jednali spolu o nábytku pro Rozárku. Všechno dříví dostaneš, povídá sedlák, mám doma pěkně suché fošny. Za práci zaplatím, co budeš požadovat. Když se před polednem vrátil, čekal na statku Těžák. Nebyl už tak ostýchavý, hned běžel otci naproti.vřele se přivítali a byli plni humoru. Po obědě poseděli a ujednali, že se veselka odbyde druhou sobotu v září a při tom také zůstalo. Bylo ještě skoro čtyři týdny času. Ujednali také, že zajdou příští sobotu na faru do Besednic na ohlášky. Když byl Jan s Rozárkou sám, požádal ji, aby na otce zapůsobila, aby ta jejich svatba nebyla příliš okázalá, že k tomu dnešní doba není. To víš, můj otec si nedá poručit, ale přesto s ním promluvím. Otec byl samozřejmě jiného mínění: Když vdávám svou jedinou dceru, tak svatba bude, jak má být! A muziky také budou, jinak bych před lidmi v Dobrkově neobstál! Když otec rozhodl, nastávající manželé již nic nenamítali. A teď poslouchejte, koho budeme zváti! Douchu i Maděru - mají koně, které mohou zapřáhnout do žebřiňáku. Švagři Kuldan ze Zaluží a Šíma ze Slavče pojedou také s koňma. S naším to bude tedy pět žebřiňáků, pěkně se chvojí a fábory ověnčí. Ty už poberou něco hostů. Mládence a družičky necháme naší nevěstě, ta si to obstará podle své vůle. Ty Jene nemáš žádného příbuzného, že bychom ho pozvali? Mám pouze na Třeboni porybného strýce Domína. Neviděl jsem ho řadu let, Bůh ví, zda je ještě živ. To se dozvíš. Ve středu jedu do Svinů, tam mají spojení na Třeboň, tak se ti optám. A když budete tak hodný, ještě jedno přání mám. Abychom nezapomněli na strýčka Jirkalů. Máš pravdu, na toho zapomenout nesmíme. Půjde za svědka a povede tě místo tvého otce. Souhlasíš? Ó ano! Jsem tomu velmi rád. Nebýti strýčka Jirkalů, nedošlo by nikdy k této svatbě. Buďme mu za to vděčni. Družbovi Liškovi pošlu do Olešnice našeho Václava, 26 aby s ním jednal. Bez toho by se svatba neobešla. Zná všechna veselá říkání, která jsou na selské veselce odedávna zvykem. Myslím, že nám neodřekne, zná mě dobře, byl družbou i na mé svatbě. A jak bylo veselo! Já musím ještě do Keblan za kapelníkem Ovčákem, aby nám se svou kapelou zahráli. Ten chlapík je daleko široko znám. Hraje po našem staré české písničky, všechno obveselí a něco vydrží. To si mládenci i družičky, ba i ostatní hosté přijdou na své. A tak myslím, že bychom to měli vše. Při samém shonu a starostech ubíhal den za dnem, a tak se přiblížil týden, kdy se měla veselka odbývat. Vše se plnilo, jak bylo ujednáno. Z Třeboně přišla radostná zpráva. Strýc přijede i s tetou a hned v pátek, a že s sebou přivezou několik kaprů a candátů, aby s tím počítali. Jan byl šťasten, že má ještě tak blízko přátele, a že není úplně sám. Těšil se na shledání, měl jim toho tolik co povědět. Když přišla zpráva, že Domínů přijedou, strachovala se panímáma, jak to vše zastanou, že by raději pozvala kuchařku Kristýnu z fary. Chtěla, aby vše bylo tak trochu po městsku, když přijedou ti páni z Třeboně. Máš pravdu, pronesl starý, ať ji Rozárka požádá, má ještě sestru, jistě nám neodmítne. A tak se jim i ten poslední týden svobody chýlil ke konci. V pátek přijeli konečně strýc s tetou. To bylo radosti u Kalistů! Přijeli svým kočárkem. Když dali koně do stáje a vítání s Kalistovými konečně vzalo konce, řekl Domín, že by se také s Janem rád přivítal. Starý Domín byl vysoké silné postavy, ač mu šedesátka minula, na jeho ráznosti a jednání by mu žádný ta léta nehádal. Byl to pravý rožmberský porybný. Teta, o málo menší, byla zachovalá a veselá, patřila ke svému muži. Sedněte si, řekl hospodář, nebude dlouho trvat a přijde Jan. Je u nás totiž večer před svatbou zvykem, že se družičky u nevěsty scházívají za přítomnosti ženicha. Vijí věnečky z bíle propletené myrty. Zpívají se k tomu písně. No, bývá veselo. Kolem osmé hodiny večer se sešli družičky i mládenci. Usedli za velký stůl pokrytý plátěnou pokrývkou, na kterém byla připravena myrta a bílá stužka. Za chvíli se ozvalo zaklepání na dveře, vstoupil ženich a vesele všechny pozdravil. Vítáme vás ženichu, volali všichni, a kdepak máte nevěstu? Přiveďte ji mezi nás, ať vám ty věnečky pěkně uvijeme! Přivedu! Přivedu ji hned! Nežli se mohl rozhlédnou po nevěstě, stojí proti němu strýc, maje ruce rozepjaté. Pojď ke mně hochu drahý, ať tě mohu na svá prsa přitisknout! Tak dlouho jsme se neviděli, jsem rád, že se scházíme při takové příležitosti! Již jsme tě dávno oplakali, měli jsme za to, že jsi v té nešťastné válce někde zahynul. Máme si toho tolik co povědět, ale necháme to na příhodnější čas. A tady je tvá teta. Srdečně se všichni objali. Už se déle nezdržuj a jdi za nevěstou. Družičky s mládenci na vás čekají! My 27

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2012 STRANA 11 Studentský život digitálně V dnešní době už dávno vyšly z módy sešity s uhlazeným krasopisem, inkoustová péra a všechny, jak bych tak řekl, old-school školní pomůcky. Mnohem častěji studenti sahají po elektronických zařízeních všeho druhu. Zápisky se na noteboocích, případně netboocích, vedou mnohem pohodlněji, je jednodušší jejich správa a organizace a především se nestane to, že byste po sobě něco nepřečetli. O možnostech jednoduchého sdílení mezi spolužáky asi netřeba hovořit. Nejsou to však jen notebooky, co může dnešní student při studiu využívat. ipad se zdá být pro studenta ideálním zařízením malou hmotností válcuje klasické notebooky a mobilitou a rychlostí zase menší netbooky, přitom nabízí díky velké škále aplikací stejné možnosti. ipad místo notebooku? Na otázku, jestli ipad může ve škole nahradit notebook, říkám ze své vlastní zkušenosti ano. Pokud chcete zařízení, na němž si ve vší pohodlnosti povedete poznámky a zápisky z hodin a zároveň se nechcete starat o to, jak dlouho vám zařízení vydrží, budete s ipadem spokojeni. Nejčastěji v souvislosti s psaním na ipadu padá otázka, jestli není problémem absence hardwarové klávesnice, na níž jde přeci jen psát rychleji. Původně jsem se toho taky trochu obával a v záloze měl připravenou bezdrátovou klávesnici, jenže po pár dnech jsem se se softwarovou klávesnicí dokonale sžil. Chybí tu sice hmatová zkušenost s dotekem samotných kláves, ale i tak se dá na ipadu snadno naučit psát velice obstojně i více prsty. A jak již bylo řečeno, pořád je tu možnost externí klávesnice. Pokud však nebudete potřebovat tvořit rekordy v počtu úhozů za minutu, nebudete ji potřebovat. Pro studenta může být rovněž klíčová hmotnost a mobilita ipadu. Oproti velkým notebookům váží jablečný tablet výrazně méně a v brašně na rameni ho skoro necítíte. Zároveň nabízí okamžité probuzení, po němž můžete během pár vteřin začít tvořit obsah. To se často během přednášek a hodin hodí. Než se vám spustí operační systém na notebooku, můžete také přijít o důležité informace. Poslední výhodou ipadu je výdrž. Na baterii jste s ipadem ve škole schopni operovat několik dní, s notebookem maximálně několik hodin. Pomůcky v podobě aplikací A samotná programová nabídka? Ani ta studenta nemůže zastavit. App Store čítá skutečně stovky aplikací, které může student ke svým studiím využít, ať jde o prosté textové editory nebo vědecké kalkulačky. Existují speciální programy pro různé předměty, které pomohou při studiu. Jedna věc však rozhodně všechny studenty spojuje pořizování poznámek. To bude asi bez výjimky potřebovat každý a hned tady nastává první dilema. Jakou aplikaci pro zápisky zvolit? Je jich skutečně nepřeberné množství Text Na začátku si musíte ujasnit, jakým způsobem si chcete poznámky vést. Pokud jsou pro vás důležitější formátování, barvičky a fonty, anebo chcete především jednoduchost, rychlost a přístup z více zařízení. Pokud preferujete první variantu, jasně se nabízí Pages přímo z dílny Apple. ios port z desktopové verze je velice povedeným a pokročilým textovým editorem, se kterým můžete vést plnohodnotné zápisky stejně tak jako na počítači. Pokud náhodou potřebujete pracovat s tabulkami, jsou tu Numbers Problém u těchto programů však tkví v tom, že k nim můžete přistupovat pouze z ipadu. Pokud si je tedy samozřejmě nepošlete mailem nebo přes itunes nestáhnete do počítače. A to nemusí každému vyhovovat. Naštěstí tu ale máme Dropbox a textové editory přímo na něj napojené. Skvělý je PlainText nebo Simplenote, který se přímo synchronizuje právě do Dropboxu, takže ke svým souborům můžete přistupovat odkudkoliv z internetu. Samozřejmě tu jsou ale nevýhody. Obě aplikace jsou velice strohými editory, neumožní prakticky žádné formátování textu a další úpravy. Pokud ale preferujete rychlost a mobilitu, stačí si pak texty doupravit na počítači. Výtečnou synchronizaci a prostředí má rovněž oblíbená aplikace Evernote, v níž jdou vedle textových vést i zvukové poznámky. Evernote však slouží spíše ke kratším poznámkám a postřehům všeho druhu a vhodně se doplní právě například s některým pokročilejším editorem. A poslední aplikací, kterou jsem si co se týče poznámek vybral, je Penultimate. Dosud jsme se bavili o textu, nyní na řadu přichází i něco trochu kreativnějšího. V Penultimate totiž využíváte svého prstu k pořizování poznámek, ať už o jde o texty nebo obrázky. To se hodí v předmětech, kde text nestačí a jsou potřeba názorná zobrazení. Správa a organizace úkolů Byla by však škoda ipad nevyužít i jiným způsobem. Na tabletu můžete se vší parádou spravovat všechny své úkoly a rozvrhy. Špičkou v této kategorie je aplikace istudiez Pro. Ta za až překvapivě nízkou cenu nahradí veškeré papíry s rozvrhy a úkoly. Do istudiez dostanete v přehledném kabátku opravdu vše své rozvrhy, úkoly, oznámení V unikátním plánovači můžete rozvrhy všemožně spravovat a upravovat, přidávat úkoly, editovat informace o vyučujících, učebnách a kontaktech. Úkoly můžete třídit podle data, priority, nebo předmětu. Nechybí ani push notifikace s upozorněním na nadcházející akce. Ke správě vašich materiálů slušně poslouží i Outliner. Ten se soustředí pro změnu na organizaci myšlenek, úkolů a projektů. POČÍTAČOVÝ KOUTEK Zároveň v něm můžete tvořit různé to-do listy. Je na každém, co mu vyhovuje. Někteří třeba upřednostní jednodušší úkolovník typu Wunderlist, nebo propracovanější GTD aplikace Things či Omnifocus. To už se však netýká výhradně školních záležitostí. Užiteční pomocníci Na ipad existuje mnoho kalkulaček. S jednou vestavěnou dokonce přístroj přichází z výrobní linky, ale ta asi nebude každému studentovi vyhovovat. A jelikož se ve škole bez kalkulačky většinou neobejdete, je dobré sáhnout po alternativě v podobě Calcbot. Jedna z nejlepších kalkulaček pro ipad nabídne pokročilé matematické funkce či historii výpočtů. Navíc výborně vypadá. Hodit se při studiích bude určitě i klasická Wikipedie. Tu můžete prohlížet přímo v prohlížeči, ale mnohem pohodlnější to je pomocí Articles. Další bezmeznou studnicí informací je aplikace Wolfram Alpha. Stačí položit jakoukoliv smysluplnou otázku a dostanete takřka vždy vyčerpávající odpověď. Důležitou součástí ipadu budou pro většinu studentů slovníky. Zde je však skutečně obrovský výběr a každému sedne jiný typ slovníku. Pro příklad uvedeme alespoň povedený česko-anglický Czech English Dictionary & Translator. Pokud jste matematici, je tu ještě jeden tip. Math Formulas, jak již název vypovídá, jsou databází více než stovky matematických vzorců co se týče algebry, geometrie, a mnoho dalších. Pro každého středoškoláka či vysokoškoláka pomůcka k nezaplacení. V dlouhých chvílích pak jistě dobře zabaví populární hra Scrabble, při níž se nejen pobavíte, ale zároveň si procvičíte svojí slovní zásobu. (zdroj články Ondry Holzmana) Jaroslav Salcer Karel Bárta hodinový manžel - údržba, opravy, práce všeho druhu, domy, byty atd., sekání zahrad tel.:

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2012 Dvacet let Domečku klient ergoterapeutické dílny Domeček v Trhových Svinech letos slaví pěkné kulaté výročí - dvacet let svého působení v regionu. Za ta léta se rozrostl do mnoha činností, ale těžiště své práce vidí v činnostech s dětmi a mládeží a v péči o handicapované. Vždyť před dvaceti lety vznikl na popud rodičů handicapovaných dětí jako odnož Arpidy a jeho smysl byl v péči právě o tyto děti. A co má Domeček dnes jako definici svého poslání? Posláním střediska je napomáhat ke zdravému fyzickému, psychickému a duchovnímu vývoji dětí a mládeže, jejímu začlenění do společnosti a integrace osob s handicapem. Svou činnost vykonáváme na principech křesťanské lásky a etiky v souladu s právním řádem a požadavky standardů sociálních služeb. A jak na průkopnické začátky vzpomíná jeden ze zakladatelů a první ředitel Domečku Karel Filip? Je to až neuvěřitelné, že toto diakonické zařízení už v Trhových Svinech existuje dvacet let. Nenápadně a tiše započal Domeček svou činnost v dubnu roku První zaměstnankyní byla paní Marie Heřmanová, kterou na částečný pracovní úvazek zaměstnala českobudějovická Arpida. Paní Heřmanová odchází v létě 1993 na mateřskou dovolenou. Od září 1993 pak již byl započat provoz Domečku coby diakonického zařízení CČSH, když se vedoucím stává Karel Filip a zaměstnankyní Anna Ždárská (nyní Hudská). Kromě platu vedoucího, který je zaměstnancem církve, si muselo toto zařízení vše ostatní zajistit samo. Daří se to i při stále narůstajícím objemu činností, ale i počtu zaměstnanců a klientů. Když v roce 1996 odchází Anička do Prahy, přichází Pepa Janošťák, za čas pak paní účetní Ivana Šťastná a na podzim 1999 Zdeňka Hofmanová. V chráněné dílně pracuje několik handicapovaných paní a v Centru denních služeb je pět klientů. Největší rozvoj však zaznamenal v tu dobu program volnočasových aktivit. Odpolední kroužky nejrůznějšího zaměření, víkendové kursy a letní tábory (v létě 1999 jich proběhlo dvanáct) si vyžadují změnu zázemí. Tak vzniká plán rekonstrukce Domečku, což je v tu chvíli skromná chaloupka o čtyřech místnostech, z níž neustále pro vlhké zdivo opadává omítka. Projekt má název Domeček v roce 2000 anebo Domeček za milion. V listopadu 1999 se započíná se stavbou. Nejdříve však s bouráním, které bylo větší než původní plány. V květnu 2000 byl nový - nyní už dvoupatrový - Domeček slavnostně otevřen za účasti bratra patriarchy CČSH Josefa Špaka, starosty Trhových Svinů pana Buška a dalších vzácných hostů. Z původně plánovaného nákladu jednoho milionu Kč se stalo dva a půl milionu, ale dobré dílo se díky Bohu podařilo. Vděčnost patří všem ochotným dárcům. Při slavnostním otevření se zdálo, že v novém modrobílém Domečku je místa dost a dost. Uplynuly dva roky a místa bylo opět málo. To už jsme usilovali o vybudování vlastního tábořiště. Zvláštním řízením se podařilo takové místo v krásné přírodě najít v Borové u Chvalšin a díky rodinné farmě Kamírových jsme tam mohli tábořiště zřídit a vybudovat tam i vlastní srub jako základnu. A přeci byl Domeček znovu malý pro narůstající aktivity. Činnost se v tu dobu vyvíjela dvěma hlavními směry: jednak to byl program pro děti a mládež pojatý jako integrovaný, tedy i s účastí dětí s handicapem. Druhým směrem činnosti byla snaha o integraci dospělých handicapovaných lidí formou dílenské činnosti. V Domečku bylo Centrum denních aktivit jako sociální služba a dvě malé chráněné dílny keramická a tkalcovská. I když jsme si pronajali další prostory pro tkalcovnu, stejně jsme stáli před rozhodnutím jak dál. Otázka zněla: Co rozvíjet více? Tolik potřebnou práci s dětmi a mládeží anebo dílenskou činnost pro handicapované lidi, když zájem tolik převyšoval naše možnosti tyto lidi u nás přijmout. Nakonec během roku padlo rozhodnutí, že Domeček bude pokračovat dále jako zařízení zaměřené převážně na děti a mládež a zároveň vznikne nová organizace Nazaret, která si najde působiště jinde a bude se věnovat dospělým lidem s handicapem tedy poskytování sociálních služeb a provozování chráněných dílen. Zřizování a provozu Nazaretu se ujal dosavadní vedoucí Domečku Karel Filip a do čela Domečku byl postaven v konkursu vybraný Karel Zettl.Tak se od počátku roku 2005 staly z jednoho diakonického zařízení naší církve zařízení dvě. Nadále úzce spolupracují - jen se během času od sebe vzdálila umístěním. Nazaret získal prostory v Borovanech a od loňského roku zde má sídlo i svou registrací. Každá z obou organizací se od té doby dále výrazně profilovala. S pocitem vděčnosti však vnímáme fakt, že obě jsou v regionu velmi dobře přijímány jak vedením obcí, tak veřejností. Pro mnohé se pak staly útočištěm a místem, kde nacházejí tolik potřebnou podporu. Karel Filip Domeček dnes Domeček dnes spravuje především nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále NZDM). NZDM je tu pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Jeho posláním je poskytovat dětem a mládeži informace, podporu, pomoc a bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času. Snahou je zlepšit kvalitu života mladých, posílit jejich zodpovědnost a sebepřijetí, předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života. V rámci NZDM funguje v Husově ulici Klub Archa a v ulici Branka Klub Domeček. Na Domečku se scházejí spíš ty školou povinné, tzn. děti ze ZŠ, mohou tu využívat klubovnu, doučování, zúčastnit se dramatické výchovy či výtvarné a hudební dílny. A jak hodnotí obě zařízení samy děti a mládež? Z ankety, která proběhla během jarních měsíců, vyplynulo, že Archu navštěvují většinou chlapci ve věku od dvanácti do osmnácti let. Většina navštěvuje Archu dvakrát až třikrát týdně a tráví zde dvě, tři hodiny. Ze tří čtvrtin pracovníkům Archy důvěřují, v životě si přejí mít dobrou práci a holku a v klidu žít. Nejvíce se v klubu líbí hry (kulečník, ping pong) a kamarádi. Celkově většina hodnotí Archu na jedničku a někteří na dvojku. Kdyby Archa nebyla, mládežníci odpovídají: nudila bych se, chodil bych chlastat, flákal bych se apod. Klub Domeček ve své anketě dopadl takto: většina dětí chodí jednou až třikrát týdně. Nejvíce se využívá doučování, pak dramatická výchova, následuje výtvarná dílna. Též je tu prostor pro povídání. Dále děti odpovídají, proč chodí na doučování : nejde mi čeština, pomáhá mi to a lidi jsou tu hodní, pomáháme si s angličtinou, je na Domečku klid a čas. Otázka, co se ti na Klubu Domeček líbí, dostala tyto odpovědi: je tu sranda, zabavím se tu, všechno, modrá fasáda, líbí se mi kroužky, ve kterých se něco naučíme apod. Změnit by nic děti nechtěly a známka za Klub Domeček je převážně jednička. Domeček se též delší dobu věnuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním. Pokud se pracovníci osvědčí, pracují na Domečkui po uplynutí podpůrčí doby. Pro zaměstnance je práce v dílně důležitá nejen coby uplatnění, ale i sociálně. Zájemců o práci je mnoho, díky omezené kapacitě nelze všem vyhovět. Výrobky z keramické dílny jsou na trzích úspěšné, sortiment se stále rozšiřuje (letos např. o ovečky, beránky, prasátka aj.) Domeček se pravidelně zúčastňuje např. Hobby, trhů v Soběslavi, Vánočních trhů na českobudějovickém náměstí apod. Domeček pro klienty s těžkým zdravotním postižením provozuje dopolední integrační řemeslnou, tzv. ergoterapeutickou dílnu. Na Domeček dojíždějí např. děti z Arpidy, či uživatelé Centra sociálních služeb Empatie. V listopadu Domeček otevřel v Českých Budějovicích v pasáži hotelu Zvon nový obchůdek, který je zároveň aranžérskou dílnou a zaměstnává tu též osoby se zdravotním znevýhodněním. Domeček v tomto roce otevřel šatník pro sociálně slabé občany, který se stejně jako Klub Archa nachází v Husově ulici. Domeček každé léto pro veřejnost pořádá tábory. V letošním roce se uskutečnilo šest táborů: divadelní, hudební, keramický, křesťanský ve dvou bězích a vodácký. Pobyt pro dospělé s handicapem je též oblíbený a nazývá se Putování s Domečkem. Domeček spolupracuje s šedesáti dobrovolníky, kteří pracují zejména na letních táborech. Bez dobrovolníků by činnost Domečku nebyla možná. V uplynulém roce se uskutečnily mimo jiné tyto akce Domečku: slavnostní otevření nových, větších prostor Klubu Archa za přítomnosti zástupců města, benefiční Koncert pro Domeček spojený s výstavou, ples Dobré vůle Domečku, dětský den Vítej, léto!. Domeček spolupracuje i se zahraničím, např. s rakouskou organizací Kinder Freunde. Domeček musí v posledních letech řešit ožehavé finanční otázky, s vděčností přijímá podporu sponzorských organizací i drobných přispěvovatelů, neboť podpora státu v oblasti financí je rok od roku menší. Přejme Domečku do dalších let, aby zde nacházeli dál útočiště, inspiraci a podporu děti a mládež a také lidé se zdravotním znevýhodněním či postižením a aby činnost Domečku nebyla omezena z finančních důvodů. D. Nováková (ped. prac. Domečku)

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2012 STRANA 13 PROGRAM KINA ČERVENCE 2012 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie! UPOZORNĚNÍ! Od 26. června do 4. července 2012 kino nepromítá DOVOLENÁ čtvrtekv hod.!!! pátek ve hod. AVANGERS Repríza Americký barevný akční, dobrodružný film v českém znění (137 min.) Marvel Studios uvádí super hrdinský tým všech dob Avengers. Hrají: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner a další Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč čtvrtek ve hod pátekv hod.!!! AVANGERS Repríza Americký barevný akční, dobrodružný film v českém znění (137 min.) Marvel Studios uvádí super hrdinský tým všech dob Avengers. Hrají: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner a další Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč sobota v hod neděle v hod DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU Americká barevná animovaná komedie v českém znění (94 min.) Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět! Mládeži přístupno Vstupné: 150,- Kč sobota ve hod neděle ve hod NĚŽNOST Francouzská barevná romantická komedie (108 min.) O lásce, osudu a dalších něžnostech. Hrají: Audrey Tatou, François Damiens, Bruno Todeschini, a další Mládeži přístupno Vstupné: 100,- Kč pondělí ve hod úterý ve hod. TIBET K POSVÁTNÉ HOŘE KAILÁS Český barevný cestopisný dokument (125 min.) Dokument o hoře Kailás tvoří tři filmy o třech možných přístupech k posvátné hoře. GOMPA A LIDÉ DOLPA - Romantický sestřih nejhezčích záběrů z expedice v západním Nepálu. Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč středa ve hod čtvrtek ve hod. PIRAŇA 3DD Americká barevná hororová komedie (83 min.) Pořád je něco ve vodě. Hrají: David Hasselhoff, Danielle Panabaker, Matt Bush a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 130,- Kč pátek v hod. a ve hod sobota v hod. a ve hod. LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL Repríza Česká barevná širokoúhlá komedie režisérky Marie Poledňákové (113 min.) Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Nela Boudová, Jiří Langmajer, Roman Vojtek, Martha Issová, Tereza Kostková, Milan Šteindler, Petr Nárožný a další Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč neděle ve hod. OKRESNÍ : PŘEBOR Repríza Česká barevná komedie (104 min.) Poslední zápas Pepika Hnátka Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Norbert Lichý, Jan Hartl, Jaroslava Pokorná, Jaroslav Plesl, Pavla Beretová a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 80,- Kč BUŠKŮV HAMR KONCERTY DIVADLA pátek od hod. ABBA WORLD REVIVAL Open air koncert Vstupné: v předprodeji 200,- Kč před koncertem 250,- Kč TANEČNÍ SÁL KD T. SVINY neděle od hod. IYASA INKULULEKO YABATSHA SCHOOL OF ARTS BULAWAYO Taneční vystoupení studentů ze ZIMBABWE Vstupné: 100,- Kč pátek od hod sobota od hod. Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny uvádí pohádku podle bratří Grimmů SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Pohádka je určena všem dětem do 99-ti let. Vstupné: 50,- Kč PŘEDPRODEJ Kulturní dům T. Sviny tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel pondělí ve hod. PŘÍBĚH Z PERIFERIE Český barevný nezávislý hudební film (95 min.) mohl to být i váš příběh. Hrají: Soňa Černá, Martin Čech, Jaromír Sýkora, Ladislav Výmola a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč úterý ve hod středa ve hod. IRON SKY Australsko-německá barevná akční sci-fi komedie (93 min.) Přicházíme v Míru. Hrají: Julia Dietze, Götz Otto, Christopher Kirby a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 90,- Kč čtvrtek ve hod pátek ve hod. KONFIDENT Česká barevná tragikomedie (96 min.) Film režiséra Juraje Nvoty o přátelích, které spojuje i rozděluje režim. Hrají: Jiří Mádl, Michaela Majerniková, Jan Budař, Ondřej Vetchý a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 100,- Kč sobota ve hod neděle ve hod. POLSKI FILM Česko-polský barevný reality film (100 min.) Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi člověkem... Hrají: Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Marek Daniel, Josef Polášek, Jan Budař, Jana Plodková a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 80,- Kč pondělí ve hod. DIKTÁTOR Repríza Americká barevná komedie (96 min.) Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong Ila je považován za posledního mohykána mezi diktátory. Hrají: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 80,- Kč úterý ve hod středa ve hod. BEZ KALHOT Americká barevná komedie (106 min.) Ve svém novém filmu nám režisér Steven Soderbergh otevírá dveře do světa mužských striptérů Hrají: Channing Tatum, Matthew McConaughey, Alex Pettyfer, Olivia Munn a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 90,- Kč čtvrtekv hod.!!! pátek ve hod. AMAZING SPIDER-MAN Americký barevný akční, dobrodružný film v českém znění (137 min.) Jedna z nejoblíbenějších postav na světě se vrací na filmová plátna Hrají: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Sally Field a další Mládeži přístupno Vstupné: 155,- Kč sobota ve hod neděle ve hod. ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ Americký barevný sci-fi horor (116 min.) Ve dne prezident. V noci lovec. Hrají: Benjamin Walker, Rufus Sewell, Dominic Cooper a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 150,- Kč pondělí ve hod úterý ve hod. ANDĚLSKÝ PODÍL Britská barevná komedie (106 min.) Hořkosladká komedie nasáklá skotskou whisky. Hrají: Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 80,- Kč Akce na Buškově hamru pokračují Technická památka Buškův hamr se pravidelně plní návštěvníky nejrůznějšího věku, a to nejen při každodenních prohlídkách s průvodcem, ale i v rámci různých akcí, kterých rok co rok přibývá. Úspěch zaznamenal letošní Dětský den se skřítky 26. května, v době psaní tohoto článku vrcholily přípravy na první letošní gastronomický počin Gulášiádu aneb Soutěž o nejlepší guláš v sobotu 16. června od 15 hodin, kterou hudebně doprovodí skupina Rybníkáři (na snímku). Na 7. července chystají provozovatelky hamru Lenka Kříhová a Pavla Majerová Večerní strašidelné čtení příběhů a pohádek s možností přenocování na místě, vrcholem sezóny bude 18. a 19. srpna tradiční setkání kovářů a dalších řemeslníků s bohatým kulturním programem Kovářské dny. Závěr léta obstará 15. září oblíbená Bramboriáda, letos obohacená o předvedení dravých ptáků. Jsme rády, když to na hamru žije nejen tradičními prohlídkami, ale i doprovodnými akcemi, které tuto technickou památku přiblížují všem. A to i těm, kteří se o historii a unikátnost tohoto místa nejdříve nestarali. Věříme, že když pak od nás odcházejí, už nikdy si nespletou starou kovárnu na vodní pohon s mlýnem, dodávají provozovatelky Buškova hamru Pavla Majerová a Lenka Kříhová. Petra Vicková

14 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2012 Lesy a příroda očima dětí V Městské knihovně v Trhových Svinech proběhl II. ročník výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás, kterou vyhlásila Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR. Celkem se sešlo 97 výtvarných prací žáků základní školy a základní umělecké školy. Na základě hlasování veřejnosti (hlasovalo celkem 298 návštěvníků knihovny), bylo vybráno pro postup do krajského kola 9 prací těchto dětí: II. kategorie - žáci 1. a 2. tříd ZŠ - Petr Baier, Martin Smolen, Pavel Skamene IV. kategorie - žáci 5. a 6. tříd ZŠ - Markéta Kruťková, Lenka The Thu Nga, Anna Dvořáková VII. kategorie - žáci uměleckých škol - Lucie Patuczová, Eliška Bráchová, Šárka Šindelířová Výběr nebyl vůbec jednoduchý, všem dětem se obrázky moc povedly. V Jihočeské vědecké knihovně proběhlo dne vyhodnocení tří nejlepších prací z každé kategorie. Dne následovalo slavnostní vyhlášení vítězů a vernisáž výstavy. Byli jsme mile překvapeni, že z 21 oceněných prací, byly vyhodnoceny tři práce našich mladýchvýtvarnic. Jedná se o Markétu Kruťkovou, Lucii Patuczovou a Elišku Bráchovou. Všem zúčastněným gratulujeme. Upozornění čtenářům! Od 1.7. do knihovna uzavřena /dovolená/. Marcela Dudová Dětský den v Rankově V sobotu pořádal Sbor dobrovolných hasičů Rankov dětský den. Ke zdárnému průběhu dětského dne přispělo i Město Trhové Sviny, které místním hasičům poskytlo finanční dar z projektu Živé město Více než dvacet dětí v rozmezí věku 2-14 let, nejen z Rankova, soutěžilo celkem v devíti disciplínách. Všechny děti bez rozdílu věku úspěšně splnili soutěžní disciplíny (střílení za vzduchovky, skok v pytli, šplh, překonání výškové překážky, stříkání na plechovky, lovení rybiček, házení do basketbalového koše, házení do sudu, kriket). Za každou splněnou disciplínu děti dostávali sladké odměny. Mezi soutěžemi si pochutnávali na hranolkách smažených v hasičské polní kuchyni. Po ukončení soutěží si děti i rodiče vyzkoušeli hasičskou stříkačku. Program dětského dne byl ukončen táborákem, kde si všichni opékali špekáčky. Tato příjemná akce měla u dětí i jejich rodičů velký ohlas, za což patří velký dík členům místního Sboru dobrovolných hasičů a Městu Trhové Sviny. Jiří Žižka Žižkův les u Hrádku O jednom místním názvu V Trhových Svinech se prakticky nikdy toto pojmenování daného místa neužívalo. Lesu ležícího u Hrádeckého rybníka, nebo chcete-li Terezínského rybníka, se vždy říkávalo Říčka, V Říčkách a podobně, což by mohlo být v souvislosti s protékajícím Žárským potokem. Franz Xaver Lenz, rodák z nedalekého Žumberka ( ), KULTURA Ohlédnutí za školním rokem Úspěchy gymnázia v humanitních soutěžích V končícím školním roce se studenti GTS zúčastnili dlouhé řady humanitních soutěží a téměř v každé z nich se probojovali až na národní úroveň. Nejvíce diplomů pro svou školu získali v literárních soutěžích. Do celostátního kola soutěže Svět kolem nás zaslalo své práce více než 900 studentů ČR, proto bylo uděleno 10 diplomů a cen. Z nich obhájila 3. místo Petra Jarošová z kvarty a 10. místo Tereza Lošková ze septimy GTS. Literární soutěž Próza a poezie,kde se utkali studenti z pěti krajů naší republiky, nám přinesla titul,,absolutní TALENT POEZIE pro Marka Duška z tercie, který zároveň obsadil 1. příčku IV. kategorie, v níž 3. místo získal Mikuláš Vinař z kvarty. Ve II. kategorii si cenu za 3. místo odnesla Kateřina Korčaková ze sekundy a v V. kategorii Tereza Kropáčková ze septimy, která obdržela i čestné uznání v krajské literární soutěži Psaní pod Černou věží o Jihočeskou žabku. Brzy na to četla své jméno na 3. místě výsledkové listiny celostátní soutěže Malá Proseč Terézy Novákové studentka tercie Kateřina Bartyzalová. Tato žákyně získala 3. místo i v krajském kole literární soutěže Evropa ve škole, kde 2. místo obsadil Mikuláš Vinař z kvarty. Oba tito studenti postoupili do národního kola, jehož výsledky dosud nejsou známy. Čekáme rovněž na výsledky celostátního kola literární soutěže Požární ochrana očima dětí, kam z okresního a krajského kola postoupili Veronika Beníšková z kvarty s 1. místem, Eliška Heisenbergerová z kvinty pozdější úřední rada ve Vídni, byl vášnivým vlastivědným badatelem. Zaznamenal mimo jiné i zajímavé lidové vyprávění o vzniku pojmenování lesa podle slavného vojevůdce. Žižka, když prý chtěl dobýt tvrz Hrádek, rozmístil v tomto lesíku své houfnice a tarasnice a z malé vyvýšeniny pak pevnost ostřeloval a posléze zničil. K tomu se dodává, že hrádecký pán uprchl podzemní chodbou s 2. místem a Martin Jaroš ze septimy s 3. místem za divadelní hru každý v jiné kategorii. Eliška Heisenbergerová obdržela pozvánku na slavnostní předávání cen v nejvyšším kole této soutěže, které se uskuteční na zámku Přibyslav. Věříme, že přiveze zlatou. Kromě psaní umějí gymnazisté i výborně řečnit a užívat cizí jazyky. Dokázali to např. v řečnické soutěži Mladý Demosthenes a Angličtinář roku. V regionálním kole Mladého Demosthena obhájila 3. místo 1. kategorie Lenka Maláková z primy, 1. místo v 3. kategorii Kristina Brožková ze sexty a 1. místo ve 4. kategorii Tereza Lošková ze septimy. Obě starší studentky obhájily svá prvenství i v krajském kole a nesly barvy své školy až do kola celostátního. Milan Horňák ze septimy se stal 13.,,angličtinářem roku z celé České republiky. V lednu každého roku odměňuje paní radní Jihočeského kraje RNDr. Jana Krejsová a DDM v Českých Budějovicích úspěšné žáky a studenty uplynulého kalendářního roku titulem Talent Jihočeského kraje. Letos byly v různých kategoriích oceněny čestným uznáním čtyři studentky našeho gymnázia Veronika Beníšková a Petra Jarošová z kvarty i Tereza Kropáčková a Tereza Lošková ze septimy. Věříme, že diplomy z humanitních soutěží i oborových olympiád (národní kola dějepis: Petra Jarošová, Mikuláš Vinař, - český jazyk: Eliška Bráchová) letošního školního roku studenti opět zužitkují a znovu budou,,talenty roku Jihočeského kraje. Mgr. Iva Kumstová do Žumberka, kde byl zajat i s tamními pány. Jiné zdroje tvrdily, že podzemní chodba končila už v blízké osadě Hrádek (německy Häusles). Tolik lidové podání. Jisté je, že byla tvrz nejpozději v létě roku 1424 neznámo kým dobyta a pobořena, což je také písemně doloženo. Zda to zavinil bratr Žižka - o tom můžeme jenom polemizovat... Jiří Čajan

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2012 STRANA 15 INZERCE ENGLISH CAMP 2012 Srdečně Vás zveme na tradiční E Camp (neformální kurz anglického jazyka), který se uskuteční v Trhových Svinech ve dnech Místo konání : SOŠ a SOU Trhové Sviny Kurzovné činí 450 Kč Ubytování a stravování pro účastníky není zajištěno Kurz povedou pouze lektoři z USA, pod vedením Marka Nygaarda Podmínka účasti: částečná znalost angličtiny a věk nad 13 let. Gestorem kurzu je Sbor Církve bratrské, Trhové Sviny, Štefanikova 145. Přihlášky a podrobnější informace : Ing. Kateřina Špírková, Budovatelská 913, Trhové Sviny tel , nebo Fotografie z minulých ročníků je možno shlédnout na KOUPÍM STARÉ POHLEDNICE, FOTOGRA- FIE A DOKUMENTY TRHOVÝCH SVINŮ. Pro doplnění sbírky, dobře zaplatím. Jan Štifter, tel Z E M N Í P R Á C E šířka lžic 30 cm, 50 cm, 100 cm. Využití základy staveb, výkopy septiků drenážních rýh, bazénů a inženýrských sítí. Cena: od 450 Kč/hod. Doprava dle dohody Tel.: Firma ENGEL strojírenská spol. s r.o. v Kaplici je pevnou součástí nadnárodní skupiny podniků ENGEL a specializuje se na výrobu elektrických skříňových rozvaděčů, rámů na vstřikovací stroje, olejových nádrží a výrobu automatických dopravních pásů. V souvislosti s dalším rozvojem přijmeme do našeho týmu pro závod v Kaplici pracovníky na pozici: SVÁŘEČ CO 2 ( svařování dílů a kovových konstrukcí) OBSLUHA FRÉZKY TOS OBSLUHA OHRAŇOVACÍHO LISU ELEKTROMECHANIK (montáž elektrorozvaděčů) Bližší informace na tel: ; ; Společnost Engel strojírenská spol. s.r.o. realizuje vzdělávací projekt Zavádění komplexního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů společnosti ENGEL CZ CZ.1.04/1.1.02/ Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2012 Jihočeši mistry ČR v Allkampf-Jitsu SPORT Naši starší žáci, 1. místo kategorii D1 vybojoval Kristián Jarolím, 2. místo získal Libor Kuchař a 3. místo patří Zuzaně Růžičkové Na zisku titulu se podíleli děti z oddílu Sebeobrana AKJ ZŠ Trhové Sviny 16. Mistrovství České republiky v sebeobranném systému Allkampf Jitsu (dále jen AKJ) se účastnilo přes sto nejlepších závodníků z celé České republiky. Šampionát pořádal AKJ Panthers Sokol Písek. Závodníci se měli možnost prezentovat v jednotlivých kategoriích jednak podle věkových skupin (žáci, junioři a dospělí), dále podle výše stupně technické vyspělosti v jednotlivých bojových uměních (žákovské a mistrovské stupně technické vyspělosti). Soutěž odstartovala v dopoledních hodinách kategorii D0 mladších žáků tzv. Turnaj bílých Medailisté kategorie D1 Z. Růžičková a L. Kuchař pásků ; v té nejmladší bojovníci soutěžili v disciplíně randori. V této prokazovali závodníci svoji technickou zdatnost, kdy ve dvojicích předvedli čtyři sebeobranné techniky, z nichž je jedna proti ozbrojenému útočníkovi a rozhodčí hodnotí rychlost reakce a technické provedení předvedených obran. V této kategorii zvítězila Lenka Novotná, druhé místo získal Jan Novotný a třetí místo obsadil Michal Strnad ml. - všichni z SKP ČB. V kategorii starších žáků vybojoval první místo Kristián Jarolím z SKP ČB, druhé místo získal Libor Kuchař a třetí pozici obsadila Zuzana Růžičková oba z SKP ČB - oddíl ZŠ Trhové Sviny. Na tento šampionát bylo vybráno celkem sedm starších žáků, kromě výše zmíněných to byli také Blanka Bušková, David Czepiec, Nela Stráská, Marek Kopta a Milan Šavrda, kteří vzorně reprezentovali oddíl ZŠ T.Sviny. Jihočeši ze Sportovního klubu policie České Budějovice na tomto šampionátu zúročili náročnou soutěžní přípravu a svými vynikajícími výkony v jednotlivých disciplínách vybojovali titul Mistrů ČR. Druhá skončila ŠBU Plzeň, třetím byl Tiger relax club Chomutov. Oddíl sebeobrany Allkampf- Jitsu pro děti trénuje každý čtvrtek od 17 hodin v tělocvičně Základní školy v Trhových Svinech. Výcvik zajišťují licenční trenéři SKP ČB a v současné době zde trénuje 35 dětí, které se systematicky připravují na zkoušky stupně technické vyspělosti (barevné pásky na kimonu) a dále pak na soutěže v tomto bojovém umění. Další sportovní akcí bude Letní soustředění Allkamf-Jitsu ČR ve Věšíně u Příbrami. Gratuluji medailistům a děkuji všem, kteří se podíleli na pomoci dětem s přípravou a účastí na soutěži. Martin Hermann Hlavní trenér AKJ SKP Č.Budějovice Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo na tel.: Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny. IČ: Ev. šč. MKČR E10896 Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP a tisk: FIBOX, s.r.o. Třebíč Náklad 700 ks Cena tohoto výtisku: 5,- Kč

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice konané dne: 31.října 2012 Zahájení: (Volf Miroslav) Přivítání přítomných členů honebního společenstva : (Volf Miroslav) Honební výbor na svém

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Dagmar Lošková (k bodu č. 1) Program jednání: 1. KIC-zhodnocení dosavadní

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11.3. 2013 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Výpověď nájemních smluv pohřební služba POPP 2. Žádost

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. Výběrové řízení dražebník

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více