Třebíč žije! Evropská dotace pro Borovinu Třebíčská galerie - Vladimír Werl Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ 2013 Začíná blokové čištění ulic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třebíč žije! Evropská dotace pro Borovinu Třebíčská galerie - Vladimír Werl Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ 2013 Začíná blokové čištění ulic"

Transkript

1 03/2013 Třebíč žije! Evropská dotace pro Borovinu Třebíčská galerie - Vladimír Werl Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ 2013 Začíná blokové čištění ulic KONFRONTACE TŘEBÍČSKÝCH DĚJIN V GALERII DIVADLA PASÁŽ... Více na str. 26

2 Vínový samet nově zakryl svatostánek... čtěte na straně 8

3 Slovo na úvod Vážení spoluobčané, v březnovém čísle Třebíčského zpravodaje se mi dostalo možnosti opět sepsat Slovo na úvod. Této příležitosti si vážím a tentokrát ji využiji k vrácení se k tématům, která v minulých číslech zpravodaje již několikrát zazněla, ale přesto jsou v našem městě stále živá a já je považuji za důležité. Prvním tématem, které Třebíčí zní, je možné zřízení ubytovny v Míčově ulici. Plně chápu rozhořčení a strach občanů našeho města z přílivu sociálně neadaptovatelných lidí. Jak nám ukazují příklady z celého světa, nebo nemusíme chodit daleko, ze severních oblastí České republiky, tak tyto obavy jsou naprosto oprávněné. Příliv takovýchto lidí vždy přináší zvýšení kriminality, ale také výrazné snížení cen nemovitostí v dané oblasti. V minulém čísle Třebíčského zpravodaje bylo jasně popsáno, že třebíčská radnice nemá s tímto záměrem nic společného a rozhodně žádné takovéto záměry nyní a ani v budoucnu podporovat nebude! Bohužel však to samé nemohu konstatovat o našem státu. Nikdy by k takovýmto záměrům nemohlo docházet, kdy to stát štědře nedotoval. Proto podporuji všechny aktivity, které zabrání jakýmkoliv podobným záměrům a žádám o stejnou podporu všechny občany města. Druhým tématem je bývalý areál továrny BOPO v Třebíči - Borovině. Jedná se o téma, které bylo již několikrát dopodrobna popsáno. Přesto jsem na ně stále dotazován. Do této lokality město investuje nemalé částky, ale je potřeba podotknout, stejně jako do ostatních částí města Třebíče. Minulé vedení města odsouhlasilo stavbu kruhového objezdu, nynější koalice zde chce vybudovat Dům dětí a mládeže a v současnosti je v řešení žádost o dotační titul pro revitalizaci veřejných prostranství v dané lokalitě. Musím konstatovat, že vše toto je naprosto správně a jsem nesmírně rád, že k tomu dochází. Ze zchátralého továrního areálu pomalu vzniká plnohodnotná část města. A co mají obě výše uvedená témata společného? Na první pohled nic. Ale přesto, místa a území, o které se město dlouhodobě nestará, se časem stávají domovem pro rizikovější skupiny obyvatel a vždy je otázkou času, kdy napadne nějakého ziskuchtivce na této problematice profitovat. Napadlo by někoho, že takovýmto rizikovým místem by mohla být Míčova ulice? Asi nenapadlo. Vznik takových ghett je pak naprosto neřešitelným problémem pro dané město. Proto podle mého patří dík všem, kteří z lokality v Borovině se snaží udělat místo pro normální život, místo pro podnikání, bydlení a volný čas. Vážení spoluobčané, nenechte se manipulovat lidmi, kteří se snaží i z dobrých věcí dělat politická témata a neustále vytvářejí atmosféru podezřívání. Na co jsou sáhodlouhé diskuze o tom kolik je 2 + 2?! Nakonec pak zjistíte, podobně jako já, že rádoby bojovníci proti investicím v Borovině, pro ně v minulém volebním období hlasovali a podporovali je. Neuvěřitelné, že?! Martin Svoboda, radní města Třebíče V tomto čísle naleznete: Z RADNICE str. 4 až 7 SKUPINOVÉ CVIČENÍ... str. 11 ANKETA SPORTOVEC ROKU str Tajné přání: obleva Těším se letos na jaro více, než v letech minulých. Zima sice nebyla nijak zvlášť útrapná, ale nejde jen o počasí. I když také: sluníčko povětšinou dělá člověku dobře, zejména právě to jarní. Což posléze by mohlo vést i ke splnění tajného přání - k oblevě. Nikoli však té klasické, kdy roztaje i sníh na horách a vítr odtud pak fouká o poznání příjemněji. Mám na mysli oblevu vztahovou, dá-li se tak jádro mého tajného přání nazvat. Neb zdá se, že vzájemná tolerance ve společnosti zázračně rychle vyprchala, a co si budeme povídat, arogance naopak vzala vrch. Přesvědčit se o tom můžeme dnes a denně, počínaje uspěchanými rány a konče pozdně odpoledními nebo večerními nákupy. A že je na co nadávat! Nakonec i média v tomto mají jaksi žeň, jenže média jsou tady od toho. Jim nespílejme. Ale komu tedy? Všeobecně můžeme nadávat na politiku, nebo na souseda či řidiče, kterému právě jelo auto o poznání rychleji než to naše. Jenže pomůže to? Na okamžik snad ano. Kořeny té divné nálady jsou ale v nás. Leckdo se mnou nemusí souhlasit. Dobře. Ale proč kromě toho postranního nadávání neřešíme věci tak, jak právě přišly? Proč v obchodě rovnou nepoukážeme na nekvalitní zeleninu či ovoce, proč se necháme dusit nekompetentností některých poskytovatelů služeb? Tady bych mohl pokračovat donekonečna, nemá to však smysl. Pojďme si raději říct, že každý den se alespoň jednou na své okolí usmějeme. Dobrácky, samozřejmě. Když budeme mít štěstí, potkáme stejný protějšek - a den bude o něco lepší. A možná už nevynadáme sousedovi, proč si kvůli němu kazit náladu? Sci-fi. Já vím. Ale naděje prý umírá poslední. A jaro právě začíná! FRANTIŠEK JŮZA Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: nákladem výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma. Evidenční č.: MK ČR E Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům tel.: , Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč Redaktor, grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová, Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert Tajemník redakční rady: Ivan Přibík Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč, Renata Sedláčková, tel.: , Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 23. března Uzávěrka příštího čísla v pátek 5. dubna Distribuce Třebíčského zpravodaje Pouze reklamace roznosu!

4 Z RADNICE Ocenění obdržely tyto organizace a jejich projekty: Grantový program Kultura Vrátka, o. s. - Trhy tradičních řemesel, neziskovek a chráněných dílen MUSICA ANIMATA - W. A. Mozart REQUIEM Občanské sdružení KADET - klub žonglování Magnis - Flaming nights 2012 Grantový program Volnočasové aktivity TJ SOKOL - Bavíme se a sportujeme celý rok DDM Třebíč - FIT rodina 2012 Atletika Třebíč - Atletika pro všechny Grantový program Prevence kriminality a drogové problematiky OCHT - Výzkumné šetření a návrh specifikace služeb pro intenzivní uživatele konopných drog v Třebíči STŘED, o. s. - Právo na každý den ambulantní péče rodinám a jednotlivcům závislým na drogách STŘED, o. s. - Bez agrese, prosím! Grantový program Ekologie DDM Třebíč - Dny pro zemi 2012 Měst. knihovna v Třebíči Energie pro všechny Město ocenilo nejlepší projekty Tradiční Setkání se Zdravým městem proběhlo ve středu 20. února 2013 odpoledne ve foyer divadla Pasáž na Masarykově náměstí. Představitelé radnice v čele s místostarosty Marií Černou a Milanem Zeibertem i předsedové příslušných komisí rady města poděkovali neziskovým organizacím, občanským sdružením a školám za spolupráci v uplynulém roce a předali jim diplomy za nejlepší projekty z Grantového systému Zdravého města Třebíče za rok 2012 v pěti grantových programech. JUNÁK svaz skautů a skautek, středisko Srdíčko-Třebíč Poznávání přírody nás učí žít ekologicky Grantový program Rodina a zdraví TJ SOKOL Třebíč - Se Sokolem ku zdraví Městská knihovna v Třebíči Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity»» Třebíč vychází vstříc majitelům psů V posledních několika měsících probíhaly mezi majiteli psů debaty o tom, co pro ně město dělá nebo nedělá. Podnětem k diskuzi bylo omezení distribuce sáčků na psí výkaly. Téměř to vypadá, že Třebíč se chová ke svým pejskařům macešsky. Rozdávat vlastníkům psů sáčky na exkrementy jsme si zvykli vnímat jako určitou povinnost města a z pohledu kynologů se to často jeví tak, že jde o jedinou protislužbu. Neuvědomujeme si, že povinnosti radnice tímto zdaleka nekončí. Souvislosti to má daleko širší. Chov psů ve městě znamená především soužití. Ne každý člověk psy chová nebo je má rád. Pro některé lidi znamená už jenom existence psů ve městě určitou zátěž. Problém je umocněn tím, že ne všichni majitelé jsou ochotni po svých miláčcích uklízet. Teď v předjaří se to objevuje v plné síle. Je jasné, že po neukázněných občanech musí nápravu zjednat město. Úklid psích výkalů je součástí blokového i průběžného čištění ulic, parků a jiných veřejných prostranství. Nelze ho oddělit od uklízení jiných nečistot. Kromě toho, že psí výkaly znečišťují veřejná prostranství, mohou být hygienicky závadné i zdrojem parazitů a nemocí. Také proto se ulice a parky musí čistit celoročně. Úklid se provádí ručně i za pomoci mechanizace. Od roku 2011 je například nasazen do provozu kromě jiné techniky speciální vysavač na odpadky včetně exkrementů. V souhrnu stojí občany Třebíče blokové i průběžné čistění přes 5 milionů korun ročně. Mnozí vlastníci psů argumentují, že platí každý rok poplatek za psa a město se o zbytek musí postarat rozdávat sáčky, uklízet a podobně. Skutečnost je taková, že majitelům psů se od města dostává podstatně více služeb, než kolik by jich bylo možné za roční poplatek zajistit. Několik čísel pro ilustraci: Na straně příjmů Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště, s. r. o Komunikujeme se seniory Speciální ocenění sdružení Pernula v čele s paní Věrou Kouřilovou. IVAN PŘIBÍK Z předání: Místostarostka Marie Černá předává ocenění Ireně Hejzlarové z SSOŠ a SOU Třebíč získá město na poplatcích ze psů ročně zhruba 950 tisíc korun. Na straně výdajů ovšem investuje město každý rok například následující částky: 470 tisíc korun jako příspěvek na útulek pro psy, 1 milión korun na vyvážení odpadkových košů, 150 tisíc korun na likvidaci odpadů z odpadkových košů, 100 tisíc na nákup sáčků na psí výkaly a jiné. Problém soužití psů a lidí ve městě mi rozhodně není cizí. Sám také psa mám. Úklid po něm považuji za věc naprosto samozřejmou. Často se mi stává, že se spoluobčané trochu ironicky dotazují, jestli opravdu nosím sáčky, když jdu se svým čtyřnohým kamarádem na procházku. Odpověď je jednoznačná, sáčky mám v dostatečném množství a většinou jsou to mikrotenové sáčky z obchodů. Uklízet po sobě je nezpochybnitelný fakt chceme město čisté. PAVEL HEŘMAN, starosta 4

5 Zemřel čestný občan města MUDr. František Veselý V úterý 12. února zemřel ve věku 87 let MUDr. František Veselý. Byl nejen obětavým a erudovaným lékařem, ale po léta se věnoval místní a regionální historii. Shromáždil unikátní sbírku fotografií a písemných materiálů. K jeho hlavním zásluhám patří práce na záchraně Židovského hřbitova v 80. letech minulého století. V roce 2009 byl vyznamenán čestným občanstvím města a cenou města. K úmrtí významného Třebíčana se vyjádřil starosta Pavel Heřman: Zasáhla nás smutná zpráva, že odešel čestný občan města Třebíče, bývalý primář neurologie, doktor František Veselý. Jsem si jistý, že doktora Veselého můžeme řadit k nejvýznamnějším lidem oceněným tímto městským vyznamenáním. Byl to vzdělaný intelektuál, který se celý život hlásil k našemu městu. Vždy vystupoval jako Třebíčan. Ve volném čase dokázal bez nároku na odměnu vykonat spoustu věcí, které ostatní nedokážou ani za peníze. Svou mravenčí sběratelskou činností, prací s pamětníky a obětavou záchranou památek nám zachoval obrovské hodnoty. Podle jeho pečlivé dokumentace mohla být například provedena rekonstrukce barokních Božích muk ve Znojemské ulici, barbarsky zničených v 70. letech. Zachránil také pamětní desku Dr. Albína Bráfa a inicioval opravu několik vzácných náhrobků na Starém hřbitově. Spolu s dalšími dobrovolníky se v dobách hluboké totality zasloužil o opravu šindelové střechy kaple Povýšení svatého Kříže, známého Kostelíčku. Jeho hlavní aktivitou byla záchrana Židovského hřbitova. V 70. a 80. letech hrozilo, že Židovský hřbitov zpustne a bude doslova srovnán se zemí. Osud této unikátní památky byl nejistý. Doktor Veselý dokázal navzdory tehdejšími režimu na vlastní pěst shánět peníze, materiál, řemeslníky a dobrovolné nadšence k obnově Židovského hřbitova. Nebýt takových lidí, jako byl doktor František Veselý, měli bychom jistě v Třebíči méně památek. Byl skutečným čestným občanem dávno předtím, než mu byl tento titul udělen. U příležitosti smutné události bych doktoru Františku Veselému rád poděkoval za jeho nezištné dílo pro město. IVAN PŘIBÍK Zastupitelé: Pomůžeme Frenštátu Místostarosta Pavel Pacal podal na únorovém mimořádném jednání zastupitelstva města Třebíče návrh na poskytnutí finanční částky 50 tisíc korun pro obyvatele zničeného domu ve Frenštátě. Solidarita je velmi nutná, protože nikdy nevíme, kdy může podobná tragédie postihnout nás. Pro město Frenštát jsou náklady spojené s demolicí domu velkým zásahem do rozpočtu, je proto velmi důležitá podpora ostatních měst a obcí. Je to dar určený konkrétně na veřejnou sbírku zřízenou pod hlavičkou města. V rozpočtu Třebíče jsme našli rezervu pro podobné mimořádné události. Jsem rád, že kolegové v třebíčském zastupitelstvu tento návrh jednohlasně podpořili, vysvětluje místostarosta Pacal. Do Frenštátu pod Radhoštěm stále míří pomoc a nebývalá vlna solidarity občanů z celé republiky. Speciální konto pro obyvatele zničeného panelového domu bylo zřízeno pod hlavičkou města. Shromážděné prostředky plánuje tamní radnice investovat zejména na vyřešení budoucího bydlení postižených občanů. Kromě finančních sbírek v řadě měst proběhlo také množství benefičních akcí. (IP) Prohlášení města k Třebíčským slavnostem piva Město i v letošním roce očekávalo konání Třebíčských slavností piva. Radnice vyšla vstříc pořadateli, soukromé agentuře D.A.N. production, s. r. o., a rezervovala na Karlově náměstí plochu a termín na čtvrtek 30. května až neděli 2. června. Jednání o Třebíčských slavnostech piva pro rok 2013 proběhlo mezi vedením radnice a jednateli agentury D.A.N. production dne 12. listopadu Na této schůzce byl stanoven termín a dohodnuty podmínky konání slavností, obdobné jako při 17. ročníku v květnu Schůzka v listopadu loňského roku však byla bohužel poslední. Jednatelé agentury se od té doby odmlčeli a vedení radnice už nekontaktovali. Vzhledem k tomu, že přes blížící se termín konání slavností nepřicházely ze strany agentury žádné zprávy, oslovila agenturu D.A.N. production příslušná pracovnice městského úřadu. Výsledkem této komunikace byla žádost asistentky a účetní agentury o zmírnění předtím odsouhlasených a městem opětovně potvrzených podmínek. Jedinou reakcí agentury D.A.N. production bylo, že asistentka a účetní stroze sdělila, že Třebíčské slavnosti piva se v letošním roce konat nebudou. Rada města neobdržela žádné jiné vysvětlení. Důvod nepořádání slavností tedy není znám. Rozhodně to však není pro nekomunikaci nebo jiné znevýhodnění ze strany radnice. IVAN PŘIBÍK Nový jízdní řád MAD od března v platnosti Cestující v městské hromadné dopravě v Třebíči dostávají k dispozici nový jízdní řád. Po zapracování všech doplňků je završením přechodu na optimalizovaný systém MAD Nový jízdní řád vstupuje v platnost od pátku 1. března Nahrazuje starší, který byl vydán v září loňského roku. Městský úřad připravil ve spolupráci s dopravcem tištěnou podobu. Lidé, kteří vlastní starší verzi brožurky, si ji mohou zdarma vyměnit za aktuální. Výměna oproti starému výtisku nebo koupě nového kusu je možná na autobusovém nádraží v běžné provozní době. Jízdní řád bude platit do roku Tím nejsou vyloučeny dílčí úpravy, které budou probíhat v pravidelných půlročních intervalech. (IP)»» Třebíč hostila návštěvu z velvyslanectví USA Na krátkou návštěvu Třebíče přijel ve čtvrtek 28. února odpoledne zástupce kulturního attaché Velvyslanectví USA v Praze Greg Gaede. Doprovázel ho Miroslav Konvalina, ředitel Amerického centra. Na radnici přijali hosty starosta Pavel Heřman a místostarosta Pavel Svoboda. Po krátké prohlídce památek UNESCO navštívili oba pánové občanské sdružení Střed. V městské knihovně se pak zúčastnili zahájení výstavy Národní parky západu USA a besedy s cestovatelem Miloslavem Martanem. IVAN PŘIBÍK «Na snímku pan Gaede (vlevo) při uvítání starostou Heřmanem a místostarostou Svobodou 5

6 Z RADNICE Třebíč žije! Třebíč žije! Tak zní název zbrusu nového webového portálu. Na první pohled běžná prezentace, která je však ve skutečnosti živým marketingovým nástrojem. Tým jazykově vybavených lidí bude pro naše město tímto způsobem lovit v bezbřehých vodách internetu. Hlavní cíl projektu popsal místostarosta Pavel Pacal: Chceme udělat maximum proto, abychom zvýšili akceschopnost města při vytváření nových pracovních míst a příležitostí pro bydlení. Udělali jsme proto novou webovou prezentaci, která bude do Třebíče lákat podnikatele a rezidenty. Kompaktní formou a na jednom místě nabízíme od února všem zájemcům například soupis městských a soukromých objektů k pronajmutí, volné pozemky pro průmyslovou a bytovou výstavbu, přehled aktuálních cen, ale třeba i možnosti kulturního a sportovního vyžití. Tyto webové stránky jsou první krůček, kterým chceme začít a posouvat město dopředu. S myšlenkou akčního webového portálu přišel poprvé před asi deseti lety podnikatel Milan Šťastný. Tehdy se ji však nepodařilo prosadit. Se současným vedením radnice jsme dali dohromady pracovní skupinu. Kromě politiků a úředníků se do ní zapojily také soukromé subjekty jako firmy TTS nebo Kapucín. Členem této neformální skupiny je kromě jiných lidí také například učitel angličtiny Glenn Weidner. Má velmi cenné zkušenosti, protože pracoval u amerického námořnictva jako člověk zodpovědný za nábor posádek pro bojová plavidla Spojených států, řekl jednatel skupiny firem Kapucín a člen zastupitelstva města Milan Šťastný. Projekt se podle jeho slov začne postupně rozbíhat. Je to jako návnada položená na brouka, který se buď chytne, nebo ne. Budeme komunikovat a hledat ty nejvýhodnější a nejlevnější cesty, jak nastartovat on-line marketing. Sestavili jsme za tímto účelem marketingový, náborový a výkonný tým. Náborový tým se bude po telefonu bavit s lidmi, kteří se na webu chytnou. Výkonný tým pak ty lidi provede přes úřady, aby si neprožili podobné martyrium, jaké má za sebou Glenn Weidner, když si chtěl zařídit řidičský průkaz a živnostenský list. Nikdo mu nerozuměl, vysvětlil Milan Šťastný. Nový marketingový portál si Třebíčané mohou prohlédnout na adrese V provozu je od začátku února. S jeho postupním rozvíjením by měly přibývat jazykové mutace. Město jedná s agenturou CzechInvest Kromě internetového marketingu zaměřeného k oslovení podnikatelů z tuzemska a blízkého i dalekého zahraničí je nutné zkoušet pro nastartování rozvoje města také jiné cesty. Patří k nim komunikace se státní agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest v Praze. Spolupráce s agenturou CzechInvest je naprosto zásadní pro zvýšení zaměstnanosti na území města. Díky projektu Třebíč žije! máme ucelenou nabídku, pomocí které prezentujeme možnosti Třebíče pro potenciální investory. Naše návštěvy v agentuře budou pravidelné a velmi časté, přiblížil snahy radnice místostarosta Pavel Pacal. IVAN PŘIBÍK Město požádalo o evropskou dotaci pro Borovinu Areál bývalého podniku Bopo se postupně mění v příjemnou městskou čtvrť. Příjezd těsnou tovární branou vystřídal pohodlný kruhový objezd. V nových bytech už bydlí první obyvatelé a připravují se další. Čilý stavební ruch probíhá také v někdejší mazutové kotelně. Polovina objektu se promění v Dům dětí a mládeže, v druhé polovině se usídlí trvalá výstava s technickými exponáty. Přerod průmyslové části města ve čtvrť pro bydlení a drobné služby se neobejde bez rekonstrukce chodníků, vozovek a zelených ploch. Zastupitelstvo města Třebíče proto schválilo za tímto účelem na svém zasedání ve středu 27. února podání žádosti o dotaci Evropské unie. Projekt nese název Veřejná prostranství v Třebíči-Borovině a byl adresován do aktuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Pokud vše dopadne dobře a finanční dotace bude městu přiznána, mohou se Třebíčané těšit na novou podobu ulic Tomáše Bati a Budischowského a okolí Domu dětí a mládeže. Plánují se i úpravy lesoparku, zřízení parkoviště a vybudování zcela nového dopravního napojení východní části areálu do Koželužské ulice. IVAN PŘIBÍK Senior Point nabízí bohatý program Kontaktní místo pro seniory, zřízené v budově Městského úřadu Třebíč na Masarykově náměstí, náležitě vyplňuje určitou mezeru v možném vyžití občanů vyššího věku. Dlužno říci, že program zahrnující kurzů, besed, odborného i běžného sociálního poradenství, různých cvičení, až po možnost získat zkušenosti pro práci s počítačem, je tak rozsáhlý, že nejde na tomto místě se mu plně věnovat, avšak už v příštím vydání vyčleníme příslušný sloupek, kde bude k dispozici základní nabídka aktivit. Už teď ale můžete Senior Point bez obav navštívit a seznámit se se vším, co lze od kontaktního místa očekávat. Vždy je zde pracovník, který rád při výběru pomůže. (FJ) 6 «Kromě jiných aktivit, připravil Senior Point i kurz první pomoci, vedený Bc. Martinem Mrázkem, DiS. (na snímku) - v dolní části obrazovky klikněte na logo Senior Pointu

7 Kraj a město přispějí na památky Čtyři soukromé osoby a dvě náboženské organizace dostanou od města peníze na opravy historických objektů. Poskytnutí příspěvků na rok 2013 schválilo zastupitelstvo 31. ledna. Jedná se o finanční spoluúčast k dotacím kraje Vysočina. Krajský grantový program s názvem Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, obnova kulturních památek v roce 2013 umožňuje získat vlastníkům z řad fyzických a právnických osob dotaci až do výše 40 procent a u církví do výše 50 procent z celkových nákladů na obnovu nemovité kulturní památky. Podmínkou je spoluúčast obce a to ve výši minimálně 20 procent. Náklady na opravu šesti objektů představují souhrnnou částku korun. Z toho podíly vlastníků dělají dohromady korun. Kraj věnuje v součtu korun, město přidá korun. Římskokatolická farnost Třebíč-město využije darované peníze na restaurování svatostánku z hlavního oltáře kostela svatého Martina. Židovská obec Brno Vzdělávání v egon centru Třebíč Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/ Projekt Vzdělávání v egon centru Třebíč, který je z 85% financovaný z ESF a 15% ze státního rozpočtu, po třech letech k končí. Po celou dobu realizace projektu egon centrum nabízelo distanční a prezenční vzdělávací kurzy. Prezenční se konaly v učebně egon centra na Městském úřadě Třebíč. Kurzy, které egonu poskytoval Institut pro veřejnou správu, byly zaměřeny především na Czech POINT, Informační systém datových schránek, Zaručený elektronický podpis, ale i na programy Word a Excel. Některé byly průběžně aktualizovány, jiné provede opravu zadních fasád čtyř hrobek a průčelí Subakovy hrobky a dokončí vnitřní kamenný taras při dolní zdi Židovského hřbitova. Dva soukromníci opraví domy na Karlově náměstí, jeden v ulici Leopolda Pokorného a jeden na nároží ulic Blahoslavova a V Mezírce. Myslím, že princip krajských a městských dotací se osvědčil. Je potřeba si uvědomit, že majitelé historických objektů musí při rekonstrukcích používat atypické materiály a technologie. Ne všichni jsou natolik solventní, aby si mohli dovolit udržovat památku způsobem odpovídajícím její hodnotě. Kdybychom od nich chtěli, aby všechno platili ze svých prostředků, tak bychom se mnoha oprav památek ani nedočkali, vyjádřil se starosta Pavel Heřman. Podle jeho slov by si Třebíč zasloužila od kraje i státu více peněz, protože město zapsané v seznamu UNESCO má památek hodně a měřítka pro jejich posuzování jsou přísnější. To s sebou nese i vyšší finanční náročnost. IVAN PŘIBÍK Studenti navrhovali změny Umírněné i provokující návrhy na možnou budoucí podobu některých zákoutí centra města Třebíče si mohou zájemci přijít prohlédnout do vestibulu radnice. Posluchači VUT Brno se pokusili svýma očima zpracovat nové uspořádání některých ulic a náměstí. Vedení města bere neotřelý pohled studentů jako zásobárnu námětů. Výstava, která je momentálně na radnici umístěna, je inspirativní záležitost. Školní práce nevznikly na objednávku radnice, ale zcela čistě z podnětu vyučujících a studentů. Třebíč sloužila jako modelový příklad, jak by se některé urbanistické problémy mohly řešit. Je dobře, že se studenti o naše město zajímají. Vznikla celá řada názorů, které si na radnici uložíme a které potom mohou ovlivnit skutečné řešení, řekl starosta Pavel Heřman. (IP) byly časově upraveny. EGON centrum vytvořilo i svůj vlastní inovovaný produkt MS Excel 2010 pro pokročilé. O tento kurz byl projeven velký zájem především z řad zaměstnanců městského úřadu. Veškeré vzdělávací kurzy byly určeny pro zaměstnance MěÚ Třebíč, zaměstnancům organizací zřizovaných městem, a také pro zaměstnance obcí ve správním obvodu ORP a členům zastupitelstev těchto obcí a zaměstnancům jimi zřizovaných organizací. Na konci projektu egon centrum eviduje téměř 1700 vydaných osvědčení pro 260 registrovaných osob patřících do výše uvedené cílové skupiny. (JH) Autobus do Stop Shopu Obyvatelé Třebíče se dočkali lepšího dopravního spojení do nákupního areálu STOP SHOP. Novinkou je zavedení pravidelné linky městské autobusové dopravy. Nové spojení připravilo město Třebíč ve spolupráci se společností Nákupní centrum Třebíč, s. r. o. Dopravní obslužnost areálu zajišťuje od 1. března linka číslo 14. Cestující se tak z areálu STOP SHOP dostanou nejen do centra města, ale i k poliklinice ve Vltavínské ulici a to v obou směrech. Jízdní řád linky číslo 14 bude na zastávce v areálu STOP SHOP počítat v pracovní dny s provozem od 8:00 do 19:30 hodin, o víkendech od 10:20 do 18:20 hodin. Cestující se mohou těšit na novou zastávku vybavenou bezbariérovými prvky. S rozšířením provozu linky číslo 14 dojde zároveň ke zrušení účelové linky, která dosud jezdila do nákupního centra z autobusového nádraží. Jsme rádi, že jednání skončila úspěšně a linka číslo 14 bude sloužit občanům města k bezproblémové dostupnosti nákupního areálu. Vychýlení z běžných tras autobusové dopravy do areálu Stop Shopu bude plně finančně hrazeno nákupním centrem, vyjádřil se místostarosta Pavel Pacal. (IP) V září půjdou do školy Celkem 448 dětí by mělo nastoupit v září letošního roku do třebíčských základních škol. Počet je vyšší než v předchozím roce, kdy to bylo 403 dětí. K řádnému zápisu do základních škol přišlo v lednu 2013 dohromady 568 chlapců a děvčat. U 120 z nich bylo požádáno o odklad školní docházky na doporučení dětského lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny. (IP) V aquaparku Laguna betonují nosný systém Od začátku března opět pokračuje výstavba aquaparku Laguna. Na staveništi jsou k vidění ramena betonových pump, u kterých se střídají nákladní automobily s domíchávači. V závislosti na počasí tam probíhá betonáž svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Ve vnitřních prostorách objektu se v saunové části dělají bourací práce (IP) 7

8 »»Vínový samet nově zakryl svatostánek Při příležitosti oslav židovského svátku Purim, které začátkem měsíce března proběhly v Zadní synagoze, uskutečnil se malý a nenápadný obřad, vedený rabínem Danielem Mayerem z Tel Avivu. Týkal se nové, sametové oponky, chcete-li závěsu, který v synagoze zakrývá svatostánek. Hebrejsky se závěs nazývá Parochet a jeho novou podobu si vynutila skutečnost, že dřívější oponka byla prohlášena národní památkou a po rekonstrukci bude ve vitríně na ženské galerii. Oba závěsy pak mají jedno společné - obnovu vzácné památky provádí autorka nové oponky, paní Jindřiška Drábková - Hrdá (na snímku). V její dílně tak vzniklo současné dílo o rozměrech 240 x 170 centimetrů, zhotovené převážně z vínového sametu se středovým polem ze vzorované dekorativní tkaniny. Lemující porty závěsu, středového pole a laloků jsou zlaté barvy, stejně jako koruna s výplní. Ta je navíc dozdobena pajetkami a barevnými kameny. Na oponce jsem pracovala přibližně tři měsíce, říká autorka, ale vyčíslit přesně dobu strávenou při výrobě je složité, nakonec jsem stačila v průběhu zpracování i porodit. Někdy jsem se oponě věnovala tři hodiny, jindy dvanáct, ta práce má nějaký rytmus a tak třeba nejde zrovna odejít.. Námětem nové oponky byla ta původní: Jde o volnou inspiraci historickou oponou, ale jinak je to vlastní fantazie podmíněná i tím, jaké právě byly k dispozici materiály. Pak také bylo nutné barevně oponu zakomponovat sem do synagogy. Paní Drábková - Hrdá říká, že opona je jejím dalším dítětem. Budu se na něj chodit dívat a slíbila jsem to i naší dvouměsíční Elišce, svěřuje se s úsměvem. Pojedeme sem na výlet a všechno jí ukážu. Svůj vztah k nové oponce vyjádřila i ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč Jaromíra Hanáčková: Mám radost, že se stane součástí vybavení mé milované Zadní synagogy. A těším se i na navrácení staré opony, vzpomínám ještě na chvíli, kdy pan profesor Urban mně ji donesl na radnici na stůl. To jsem ještě nevěděla, jakou má cenu. Jsou v tom moje osobní vzpomínky a vazby. FRANTIŠEK JŮZA Jak se L. Novák ve Vídni seznámil s Jacksonem Pollockem Jsou případy, kdy se nějaká informace předává tak dlouho a tak samozřejmě, že nikoho nenapadne ji ověřovat. Jednou z nich je ta o setkání básníka a výtvarníka Ladislava Nováka s díly amerického malíře Jacksona Pollocka ve Vídni při zájezdu třebíčských divadelních amatérů v dubnu Najdete ji třeba pod heslem Ladislav Novák ve Slovníku české literatury po roce 1945 a objevila se pochopitelně i v medailonku třebíčského výtvarníka v prvním díle naší galerie v lednovém čísle zpravodaje. Existuje však osobní svědectví Ladislava Nováka zachycené ve vzpomínkové publikaci Má posedlost (Nehradov, 1998), kterou připravil Arnošt Pacola. Ten zaznamenal Novákovu vzpomínku doslova: Bylo to v roce, tuším padesát sedm, tehdy, abych měl nějakou veřejnou činnost, protože jsem znal vynikajícího režiséra Josefa Geržu už dávno předtím, jsem hrál ochotnické divadlo. Sám jsem se nikdy za žádného pozoruhodného herce nepovažoval, ale hrál jsem. A tehdá třebíčský soubor vyhrál s Čapkovým Loupežníkem Jiráskův Hronov. V tom Loupežníkovi jsem hrál profesora. Nehrál jsem to dobře, sebekriticky musím říct. S Loupežníkem jsme objeli řadu míst v republice a nakonec byli vyzváni, abychom odjeli do Vídně a zahráli vídeňským Čechům. Ten zájezd byl velkým zážitkem, protože to byla vlastně první má zahraniční cesta po válce vůbec. Řada zážitků, mimo jiné jsme tam ale byli pod tou nejpřísnější kontrolou. Jednak nás hlídali dva fízlové z českého velvyslanectví ve Vídni, jednak informátoři byli i mezi námi. A já jsem přesto našel chvilečku, vběhl jsem do knihkupectví a zeptal se starší paní, tehdy se mně zdála starší, řekl jí svou situaci, že jsem tady ve Vídni, že moc šilinků nemám, nějakou zajímavou publikaci, aby mi doporučila. A ona tam měla cyklus výtvarných publikací, byla to vždycky celostránková barevná, ne zrovna nejkvalitnější reprodukce, na druhý stránce výklad o tom malíři. Tak jsem si koupil Abstrakte Malerei. Ke komičnosti celý situace je nutno dodat, že když jsme jeli přes hranice, tak jsem si tu knížečku strčil pod košili, taková byla situace. A tam v té knížce mě upoutal zvlášť Pollock. Ta jeho spontánní metoda, která vlastně vycházela ze surrealistického automatismu atd. Nuže, seznámení s díly amerického výtvarníka se smrsklo na jednu ne zrovna nejkvalitnější reprodukci. U ní však Novákův zájem začal a pokračoval třeba až k básnické Poctě Jacksonu Pollockovi vydané o deset let později. A pokud jde o Vídeň, pamětníci vědí (a dnešní mladá generace nepochopí), že tehdy byl výjezd do kapitalistické ciziny malý zázrak a skrývání knížečky o abstraktním malířství nic přehnaného. Zbývá jen ověřit autorovo ohodnocení vlastního jevištního výkonu. V práci Vítka Cahy Divadlo posvěcené nadšením (Třebíč, 2003) najdeme ofotografovaný výstřižek z krajanských novin s článkem Kouzelná představení třebíčského divadla ve Vídni a v něm potvrzení, že ve zmíněném Loupežníkovi se opravdu představil L. Novák jako profesor a E. Nováková jako jeho paní a že se objevil v rovněž uvedených Hrátkách s čertem: a chlupatí obyvatelé pekla L. Novák, Z. Nováček, A. Svoboda, K. Šalbaba. Co dodat? Že amatérské divadelní výkony se nesluší měřit metrem recenzenta. Naopak je krásné přečíst si po letech, co kromě svých vlastních profesí zvládali Třebíčáci, které znaly starší generace, nebo které známe dnes. Myslím tím totiž nejen sokolskou scénu a borovinské ochotníky, ale i na soubory vedené v 80. a 90. letech Jaroslavem Dejlem nebo dnešní Ampulku. MILAN ZEIBERT 8

9 Vladimír Werl * Třebíč Knihař Vladimír Werl patří mezi významné výtvarné a řemeslné umělce České republiky. Je Mistrem umělecké řemeslné práce (1985), členem Unie výtvarných umělců ČR, členem Společenstva českých knihařů a zakladatelem tradice konání Trienále umělecké knižní vazby. Je také držitelem plakety Osobnost Třebíče v oblasti výtvarné tvorby (2001) a nositelem Ceny města Třebíče za celoživotní dílo a reprezentaci města (2010). Narodil se 20. února 1939 v Třebíči. Knihařem se vyučil v roce 1958 v Novém Jičíně, i když původně vlastně knihařem být vůbec nechtěl. Jeho přáním bylo vyučit se fotografem, mít svůj ateliér a věnovat se fotografování. Protože se mu však nadvakrát nepodařilo dostat do učebního oboru fotograf, nastoupil na dráhu učně knihařského. Sám netušil, že se knihařina stane jeho největší láskou a fotografování se bude celoživotně věnovat už jen jako koníčku. Po vyučení a návratu do Třebíče Werl pracoval jako knihař v komunálních službách. Nízký výdělek v této profesi ho však donutil k tomu, že přijal na sedm let místo poštovního doručovatele ( ). Teprve v roce 1968 se vrátil ke svému řemeslu a v letech byl vedoucím knihařství třebíčského podniku místního hospodářství (OPMH). V letech pracoval jako knihař ve firmě BOPO a v letech vázal knihy na Katastrálním úřadě v Třebíči. Teprve od roku 2000, jako důchodce, se věnoval naplno jen umělecké knižní vazbě. Cestu životem knihaře Vladimíra Werla předznamenaly i další zájmy. V Třebíči je znám rovněž jako aktivní sportovec. V letech hrál fotbal, Foto: Archív Vladimíra Werla 1x, archív autora 2x házenou, šermoval a jako lehký atlet se věnoval vrhačským disciplinám hodu oštěpem, vrhu koulí a až do padesáti let svého věku především hodu kladivem. Rád také běhal, byl skautem a členem Sokola. Pozitivní hodnoty sportu přenesl i do práce knihaře systematicky rozvíjejícího možnosti svého řemesla. V roce 1973 Vladimír Werl zorganizoval první výstavu pěti mistrů knižní vazby v Třebíči, na kterou po třech letech navázala druhá výstava knihařů opět v Třebíči. Svým osobním zaujetím pro tehdy opomíjený obor tradičního uměleckého řemesla tak dal základ konání pravidelných celostátních přehlídek Trienále umělecké knižní vazby. Jako organizátor se výrazně podílel i na dalších ročnících Trienále a má tak velkou zásluhu na rozvíjení tradice této nejvýznamnější oborové přehlídky knižní vazby u nás.. Celkem Werl uspořádal osmatřicet samostatných výstav a zúčastnil se čtyřiapadesáti výstav kolektivních. Vladimír Werl ve své tvorbě rozšiřoval a obohacoval možnosti uplatnění tradičních knihařských technologií založených na ruční práci. Je mistrem elegantní celokožené vazby, který při realizaci mnohých z nich spolupracoval s dalšími třebíčskými výtvarníky - Vlastimilem Tomanem, Josefem Kremláčkem či Václavem Dosbabou. Vedle klasické kožené vazby se často zaměřoval i na vazbu papírovou nebo polopapírovou, vazbu do pergamenu, brokátu nebo škrobového, olejového, mramorovaného a jiného papíru vlastní výroby. Vedle staletími osvědčených technik jako jsou zlacení, slepotisk, vtlačování, vrásnění či podkládání předmětu pod kůži začal od 80. let uplatňovat vlastní techniku stříkání dekoru barevnými spreji. Vrcholem jeho tvorby jsou pak knižní vazby, které se stávají nejen obalem podporujícím vyznění textu a ilustračního doprovodu knihy, ale částečně už i samostatným výtvarným objektem. Na vazbách knih jako Poplach kolem Beatles, Budenbrookovi, Slep mi klíč, Jídlo, jako krásné umění, Pavlov či Cesta na Kavkaz uplatnil také plastické intarzie a reliéfní asambláž. Poslední zmíněná technika využívá ve ztvárnění vazby bezprostředního působení reálných předmětů a materiálů jako jsou ve Werlově případě mince, bankovky, karty, ciferník telefonu, maketa kytary, skleněné střípky, korále, ale i obilní zrna, listy či větvičky stromů, kamínky nebo písek. V některých vazbách Werl dokonce použil průhledné skleněné desky. Snad graficky nejvýraznějším Werlovým dílem je vazba klavírního výtahu Antonína Dvořáka Čert a káča poutající rytmem motivu černých a bílých kláves klavíru. Svým dílem zůstal Werl na pozici umělce vycházejícího z dokonalého zvládnutí klasických řemeslných postupů, jehož knižní vazby se pak často dalším ozvláštněním stávají jedinečnými artefakty. Jsou to nakonec výrazné plastické kompozice na knižních deskách, výsledné dílo si však stále zachovává možnost běžného čtení a listování v knižním bloku. To je předpoklad, která vždycky ctil. Za svůj život vytvořil Vladimír Werl na dvě stovky uměleckých knižních vazeb. Popřejme tomuto třebíčskému umělci, jenž v roce 2006 vážně onemocněl, stálou radost z jeho sbírky uměleckých vazeb. Vytvořil je většinu pro vlastní potěchu a nenabízel k prodeji. Jsou to všechno moje děti, mám je rád stejně, řekl mi při našem nedávném setkání. I po čtyřech infarktech se Vladimír Werl rád, s úsměvem, i když s obtížemi při artikulaci, snaží zájemcům poodhalit taje krásné řemeslné práce, která ho uchvátila na celý život. Jeho kolekce knižních vazeb svědčí o autorově kreativitě a vysoké úrovni uměleckého vyjadřování, je to ucelená kolekce, která může jistě kdykoliv reprezentovat Mistra knihaře i jeho rodné město. ARNOŠT PACOLA TŘEBÍČSKÁ GALERIE 9

10 Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ 2013 V letošním roce se v našem městě uskuteční již dvanáctý ročník přehlídky filmů s tematikou životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje, přírodního a kulturního dědictví pod názvem Ozvěny ekofilmu - EKOTŘEBÍČ Letošní filmová přehlídka je dvoudenní - pondělí 8. dubna a úterý 9. dubna v kinosále Pasáž. Diváci budou moci zhlédnout filmy, které byly v loňském roce představeny a oceněny na XXXVIII. Mezinárodním filmovém festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM 2012, který se v prosinci loňského roku konal v Ostravě. Hlavním tématem letošního ročníku byla Reuse a recyklace v nejširším slova smyslu. Ve filmové soutěži se představilo 95 filmů českých, slovenských a z Nizozemska, Jihoafrické republiky, Německa, Itálie, Norska, Keni, Indonésie, Francie, Španělska, Polska, Belgie, Švýcarska, ale i z Nového Zélandu, Mexika a USA. Porota ve složení Petr Amler, Vladimír Mráz, Lukáš Ženatý, Juraj Hraško (SK) a předseda poroty Zdenek Karel Filip (DE), rozhodla ve dnech 3. až takto: GRAND PRIX - Cena ministra životního prostředí Tomáše Chalupy PYGMEJOVÉ DĚTI DŽUNGLE Autor: Pavol Barabáš, Slovensko. Fotograf Ivan Bulík prešiel Afriku skrz na skrz. Jeho sen je však stále v nedohľadne: túži nájsť a zachytiť život a zvyky najmenších ľudí planéty - civilizáciou nepoškvrnených Pygmejov. Začína hľadať v Stredoafrickej republike, kde ho miestni domorodci prevedú cez hranice vojnou zmietaného Konga. Pri dobrodružnom prechode močiarov sa vyhýba miestnym rebelom, pozoruje pralesné slony i nížinné gorily. Nakoniec sa mu sen plní. Hlboko v džungli sa s priatelí s kočujúcimi Pygmejmi... CENA HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE POSLEDNÍ EVROPŠTÍ DIVOCÍ KONĚ Autor: Cristian Baumeister, Německo Skryto v srdci hustě osídlené Střední Evropy leží málo známé tajemství. Tady, v bezpečí lesnatých mokřadů, žijí poslední divocí koně na evropském kontinentu. Těchto několik stovek přeživších, se svým úhořovitým pruhem na zádech a se skvrnami na nohou podobných zebřím, žije tak, jako žili po celá tisíciletí. Krásní a nezkrocení ukazují, jak žili koně v divočině, jejich rysy určovala pouze sama příroda... CENA MEZINÁRODNÍ POROTY HAVAJ V OHROŽENÍ Autor: Bob Johns, USA Havaj je pro mnohé synonymem ráje. O to více znepokojivé může být zjištění, že Havaj také představuje místo, které slouží jako čítankový příklad ekologické katastrofy. Již téměř 70% druhů původního ptactva je na pokraji vyhynutí. Jak k této situaci vlastně došlo? KATEGORIE TEMPORA MUTANTUR ŽIVOT V PEKLE ŽIVOT V SOLI A KYSELINĚ Autor: Thierry Berrod, Francie Těmto typům prostředí vládnou mikroorganismy. Aby mohli přežít, museli se někteří živočichové zvláštně přizpůsobit. Vědci zkoumají, jak se těmto živočichům daří přežít ve vodě, která je stejně kyselá, jako ocet, nebo podobně zásaditá, jako některé čistící prostředky. V Senegalu v jezeře Retba žijí čtvercové extremofilní bakterie, které produkují červený pigment, aby mohly odolat vysoké koncentraci soli. Koncentrace těchto bakterií je tak velká, že má díky nim jezero růžovou barvu. V ultraslaném jezeře Natron v Tanzánii plavou extremofilní ryby ve vodě, jejíž teplota je skoro 48 C. Břehy jezera Mono v Kalifornii jsou domovem největší populaci Alkalických much na světě. Aby mohly v tomto slaném pekle, které je 10x slanější než mořská voda, přežít, je každá Alkalická moucha vybavena potápěcím systémem... KATEGORIE ZELENÁ PLANETA FANTOM KOČKY Autor: Cristian Baumeister, Německo Jaguár. Rozený zabiják. Třetí největší šelma planety. Je to jedno z nejkrásnějších a hlavně nejsignifikantnějších zvířat jižní Ameriky. A je velmi těžké jej spatřit a ještě těžší zachytit na film. Tento program umožnil první opravdu seriózní filmování jaguára v jeho přirozeném prostředí, v divočině.. reálné záběry jaguára při lovu jsou unikátní! Stejně tak jako scény z jeho páření, rodinný život a jeho vandrování napříč obrovskými teritorii nádherné bažinaté krajiny Pantanalu v Brazílii. A je to taky příběh náruživého filmaře Christiana Baumeistera v jeho neutuchající vášni ulovit beze zbraně... KATEGORIE ČLOVĚK A SPOLEČNOST Cenu získaly 2 filmy z cyklu SAMI PROTI ZLU JAN ZAJÍC POCHODEŇ Č. 2 Autor: Klára Řezníčková Tragický příběh Jana Zajíce, následovníka Jana Palacha. Nespatřený hrdinský čin měl změnit poměry naší země. Obětoval vše, co měl. Jeho sen se však nenaplnil. Nedělám to proto, že by mne omrzel život, ale právě proto, že si ho až příliš vážím. Nesmíte se nikdy smířit s nespravedlností, ať je jakákoliv. Moje smrt vás k tomu zavazuje. Nenechejte ze mě udělat blázna. Pozdravujte kluky, řeku a les. HOLOKAUST V ŽIVOTĚ LUĎKA ELIÁŠE utor: Klára Řezníčková, Česká republika Předkládáme krátký filmový dokument z cyklu,,sami proti zlu věnovaný významným osobnostem Moravskoslezského kraje, jejich životy byly zasaženy velkými dějinami. Tento díl, věnovaný životnímu osudu Luďka Eliáše (*1923), vězně nacistických koncentračních táborů z doby II. světové války a účastníka pochodu smrti, je vhodné použít jako součást motivační hodiny, ve které studenti v samostatných činnostech objeví specifika tématu holocaustu na osudu konkrétního přeživšího. KATEGORIE INSPIRACE Cenu získaly 2 filmy z cyklu NEVIDITELNÁ PŘÍRODA VŠUDYPŘÍTOMNÉ ROSTLINY Autor: Thierry Berrod Rostliny patří k nejpozoruhodnějším a zároveň k nejvynalézavějším organismům této planety. Byly zde již milióny let před námi a za tu dobu se jim podařilo osídlit i ta sebe více nehostinná prostředí, kde žádné jiné organismy nedokážou přežít. Aby to dokázaly, musely si vytvořit řadu rafinovaných technik, které jim zajistily přežití... SÍLA ROSTLINY Autor: Quincy Russell, Francie Každá forma života na Zemi má svou strategii přežití. Rostliny vládnou fotosyntéze. Procesu, jehož pojmenování všichni známe, ale jehož mechanizmy matou dokonce naše nejlepší vědce. Nečekaně se objevil živočich, který toto tajemství rozluštil. Může fotosyntetizovat... CENA PRO AUTORA DO 26 LET VLKULKA ANEB KARKULKA A INÉ ZVERY Autor: Matej Mazák, Slovensko ČESTNÉ UZNÁNÍ PFAD/VORGARTEN/KOLLAPS/STILLE Autor: Kai Miedendorp, Německo Ozvěny ekofilmu EKOTŘEBÍČ 2013 pořádá Městský úřad Třebíč odbor životního prostředí ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. Promítané snímky zapůjčí Ministerstvo životního prostředí. Promítání bude probíhat v kinosále, v pondělí od 9 do 19 hodin, v úterý pak od 9 do 16 hodin. V dopoledních hodinách (od 9.00 do 13.10) je program koncipován pro žáky základních a středních škol. Odpolední promítání je určeno nejširší veřejnosti a bude probíhat v pondělí od do a v úterý od do hodin. Informace o programu přehlídky filmů bude možno získat na internetové adrese a na Informačním a turistickém centru Třebíč - Malovaný dům a na odboru životního prostředí MěÚ Třebíč, Masarykovo nám. 116/6 (telefon ), kde je také možnost využít služeb videotéky a zapůjčit si některý z více než sta filmů s ekologickou tematikou. Vstup na promítání je volný. HANA KOUTNÁ 10

11 SKUPINOVÉ CVIČENÍ PRO ŽENY I MUŽE» stále platí: ve zdravém těle, zdravý duch... «Historie aerobiku O největší zájem aerobního cvičení se zasloužila herečka Jane Fondová, která aerobic sama propagovala a vydala několik videokazet. Tento sport se zrodil v Americe a rychle se rozšířil do celého světa. V současné době je aerobní cvičení v různých formách velice populární. Má dobrý vliv na pohybové ústrojí a nervovou soustavu. V Třebíči skupinové lekce přilákalo mnoho žen do školních tělocvičen. V současné době si můžete vybrat z mnoha stylů, které splňují vaše požadavky. Oblíbené jsou lekce v menším kolektivu, kde má cvičitel větší prostor pro kontrolu správnosti prováděných cviků a individuální přístup k cvičencům. Tento styl přístupu najdete při cvičení na Sportovním areálu Laguna pod vedením cvičitelek Ivany Březinové a Jiřiny Svobodové. Obě cvičitelky jsou profesionálními instruktorkami aerobiku, průběžně se vzdělávají, jsou účastnicemi mezinárodních kongresů v Brně. Sledují novinky v oblasti fitness a svoje zkušenosti předávají klientům. Zájem o aerobic klesal, nastal čas na změnu, jít dál. Díky svému zájmu o novinky se obě cvičitelky rozhodly pro zařazení nového stylu cvičení do svých lekcí. Již třetím rokem probíhá pravidelné cvičení Bosu. Rozhodnutí to nebylo lehké, protože pomůcka ke cvičení vyžadovala větší finanční investici. Dnes můžeme říct, že cvičení je vyhledávané, oblíbené a našlo si své příznivce. (Bosu je zkratka pro Both sides up = obě strany nahoru.) Cvičební pomůcka vypadá jako bychom přepůlili gymnastický míč. Využívá se hodně v rehabilitaci. Každý si může určit svoji úroveň obtížnosti, a proto patří tento sport mezi oblíbený v každém věku. Tato cvičební pomůcka se používá oboustranně pro balanční cvičení, k dosažení rovnováhy mezi svalovými systémy, ale také jako kondiční trénink pro zlepšení fyzické zdatnosti. Bosu je velmi populární cvičení, vhodné pro muže i ženy. Podle typu hodiny pro začátečníky či vrcholové sportovce. Přinese vám rozvinutí všech pohybových schopností, naučíte se kontrolovat své pohyby, vaše tělo bude pružnější. Procvičením celé řady svalových skupin komplexně zformujete postavu, zpevníte si břišní a zádové svaly. Posílíte schopnost koncentrace a naučíte se udržovat rovnováhu. Cvičení vám přinese psychické uvolnění a nekonečnou zábavu. Step aerobic Tento nejrozšířenější a nejoblíbenější druh aerobiku vznikl na konci 80. let jako forma aerobního rehabilitačního cvičení pro klienty, kteří mají problém s kolenními klouby. Jde o vertikální trénink, je založen na překonávání výškového rozdílu stepu. Díky tomu je zajištěna dostatečná intenzita a zároveň jde o cvičení méně zatěžující kosterní, kloubní a výživový aparát, než klasický aerobik nebo běh. Vertikální charakter stepu ovlivňuje také zapojení jiných svalových skupin. Jsou zapojovány zejména flexory kyčelního kloubu a lýtkové svaly. Při cvičební lekci je jejich zatěžování kompenzováno zařazením prvků, které zapojují antagonistické svalové skupiny a důkladným protažením při strečinku. Nová uspěchaná doba si vyžádala i zařazení stále populárnějších pomalých forem cvičení Body and Mide Powerjóga, Power stretching, Power Balance, Pilates. Jedná se o komplexní cvičební program tvořený systémem posilovacích a protahovacích cviků a poloh. Powerjóga je styl cvičení, které má kořeny v klasických východních kulturách, avšak je přizpůsobeno dnešnímu životnímu stylu. Je to dynamické cvičení zaměřené na protažení a posílení celého těla. Pravidelně se při něm opakují základní pozice známé z Pozdravu slunce, postupně se rozvíjí a obohacují. Je to soubor cviků, které pomohou dobře a účinně protáhnout tělo. Jedná se především o strečinkové cviky. Pozice vám pomohou zklidnit mysl, vypnout po náročném dni. Powerjóga je aktivní forma odpočinku a relaxace, pomůže vám poznat vaše tělo, získáte větší pružnost těla, pomáhá odbourat stres, načerpat energii. Nemůžeme se divit, že tento styl cvičení ve světě vyhledávají nejen aktivní sportovci, ale i vysoce postavení manageři. V powerjóze se na rozdíl od tradiční jógy pozice dynamicky střídají. Je proto fyzicky náročnější, může pomoci při hubnutí nebo udržení váhy. Probíhá ve skupině a trvá 60 minut. Součástí jsou pozice ve stoji i na zemi. Pozice ve stoji vedou ke zlepšení krevního oběhu a dýchání, posilují svaly nohou, uvolňuje se pánev a spodní část zad. Pozice na zemi se zaměřují na páteř, protažení spodní části zad a posílení stability horní části těla. Je určena pro všechny generace, není to soutěž proto se nikdy nepoměřujeme se svými spolucvičenci. Každý cvičí dle svých sil a možností. V současné době ji objevují i muži pro zpevnění svalů a odbourání svalových disbalancí. Powerjóga se zaměřuje i na hluboko uložené svaly, které pomáhají udržet rovnováhu, zdravé klouby a páteř. Toto cvičení bych doporučovala všem, kteří mají sedavé zaměstnání, řidičům, ale také všem, kteří většinu dne stojí. Vaše tělo si při cvičení protáhnete, posílíte a určitě si odpočinete od starostí. Domů se budete vracet příjemně naladěni a plni energie do druhého dne. Na cvičení potřebujete pohodlné sportovní oblečení, cvičební podložku, cvičí se naboso. V Třebíči si můžete powerjógu zacvičit pod vedením instruktorky Ivany Březinové vždy ve středu v ve Sportovním areálu Laguna. Z této široké nabídky cvičebních stylů si může vybrat opravdu každý. Neváhejte a přijďte přivítat jaro aktivně a ověřit si pravdivost rčení ve zdravém těle, zdravý duch. IVANA BŘEZINOVÁ SPORT MĚSÍCE Informace: tel , tel Ilustrační foto: Archív autorky 2x 11

12 »» Blíží se 2. Jarní jarmark BIO-EKO Sobotní dopoledne 20. dubna 2013 opět ožije třebíčské Karlovo náměstí 2. Jarním jarmarkem BIO, EKO a výrobků s označením Vysočina regionální produkt. Akce probíhá v rámci Projektu Zdravé město Třebíč. Občané budou moci zakoupit kvalitní zboží certifikovaných značek, v řadě případů i přímo od výrobců. K mání budou nejen výborné potravinářské výrobky, ale také ekologická drogerie, vinuté perly, výrobky z pedigu apod. Sortiment je opravdu bohatý a pestrý. Nově se představí Dobroty od Lotky se svými pečenými čaji z Vysočiny a výrobce ovocných moštů z Telče. Atmosféru jarmarku obohatí jedinečné vystoupení Spálených sušenek, které si určitě nenechte ujít. Rytmus afrických tanců má svoje kouzlo. Nezapomeňte si tedy poznačit termín do kalendáře sobota od 8.30 do hodin. Text a foto: IVETA ONDRÁČKOVÁ»» Den Země na Karlově náměstí Město Třebíč se jako každý rok ve spolupráci s partnery Projektu Zdravé město aktivně zapojuje do osvětové kampaně Den Země. Svátek životního prostředí a naší modrozelené planety oslavíme společně v pátek 19. dubna na Karlově náměstí. Přijďte se podívat a inspirovat, jak žít lépe v souladu s přírodou a proč má smysl třídit odpady. Zajímavé ekologické aktivity a projekty představí školy, školky, neziskové organizace, ZOO Jihlava, ale také společnost ESKO-T. Nově se bude prezentovat Vodárenská akciová společnost, divize Třebíč. U jejich stánku se můžete domluvit na exkurzi do vodárenského areálu v Heralticích. Využijte mimořádnou příležitost. Děti se mohou těšit na skákací hrad, trampolínu, ekologické výtvarné dílny i drobné soutěže o ceny. Text a foto: I. ONDRÁČKOVÁ 12

13 ... poj te s námi šet it ROLETY Třebíč, Nerudova NANOTECHNOLOGIE PROTI VODNÍMU KAMENI - nejmodernější systém úpravny tvrdé pitné a TU vody BEZ CHEMIE. Zabraňuje tvorbě vodního kamene, staré úsady likviduje. Má nejvyšší účinnost na všechny minerály tvořící vodní kámen, brání tvorbě biomasy a koroze v rozvodech. Umístěním za vodoměr (čerpadlo) zastavuje tvorbu vodního kamene v celém objektu najednou. Svoji účinnost si drží bez údržby po dobu min. 50 let. Mgr. P. Nagy Brno-Žabovřesky: dvougenerační vilka s vlastní studnou. Voda je dobrá, ale šíleně tvrdá, takže jsme ji prakticky nemohli využít. Teprve po namontování úpravny a ověření na zahradě, jsme si pustili naši vodu do domu. Jenom na vodě šetříme přes 7 tis. Kč ročně! Doporučuji tento vynález všem, co mají studnu využijte to a zbytečně neplaťte. Do sleva 500 Kč + montážní sada a poštovné ZDARMA. Bezplatnou konzultaci a otestování tvrdosti vaší vody provádí naše pobočka v Třebíči. Úpravnu vám i namontujeme. zelená linka: VLÍTNĚTE NA INTERNET!S CHYTRÝM TELEFONEM! Pořiďte si k prodloužení smlouvy nový telefon s internetem v mobilu a získáte ho až o 4 tisíce levněji Facebook a další aplikace tak budete mít vždy po ruce! Budova Národního domu Karlovo nám. 58/47, Třebíč Karlovo nám. 62/51, Třebíč (u Malovaného domu) NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU NA PRODEJNÍ PLOŠE 2500 m 2 AKČNÍ NABÍDKA interiérové dveře NORMA DECOR již od 688 Kč zahradnický substrát 75 l 122 Kč 99 Kč mulčovací kůra 70 l 109 Kč 69 Kč mechanický štípač na dřevo HECHT Kč 999 Kč plovoucí podlahy včetně montáže od 209 Kč/m² profesionální míchání interiérových a fasádních barev V měsíci březnu poskytujeme každou středu slevu 10% Na Nivkách č. 304, Třebíč Tel./fax: / Prodejní doba: Po-Pá , So hod.

14 Hospodářská komora Připravuje se vyhlášení programu Nová zelená úsporám Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil další dotační program Nová zelená úsporám. Z toho budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy. Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Bude podporována i příprava projektové dokumentace. Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách: Hladina 1 snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů Hladina 2 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů Hladina 3 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů Podmínky programu Nová zelená úsporám budou vyhlášeny v průběhu prvního kvartálu roku 2013, pokud bude připravena národní legislativa. Při platnosti vyhlášky o požadavcích na energetickou náročnost budov bude v březnu vypsána první výzva s předpokládanou alokací 1,4 miliardy korun. Příjem žádostí o dotace pro vlastníky rodinných domů bude zahájen v srpnu Žadatelé tedy budou mít dostatek času na zpracování projektové dokumentace. V roce 2014 je očekávána výzva pro veřejné budovy. Společnost VIA ALTA a.s. (http://www.via-alta.cz), člen Okresní hospodářské komory Třebíč připravila se svými partnery informační webový portál s aktuálními informacemi o programu Nová zelená úsporám na adrese a zřídila bezplatnou telefonní linku pro poskytování informací o programu Současně je VIA ALTA a. s. připravena všem potenciálním žadatelům poskytnout zdarma úvodní konzultaci jejich záměru a následně komplexně připravit žádost o dotaci, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost, provést energetické hodnocení a zpracování PENB a v rámci realizace poskytovat služby technického dozoru investora, výběr dodavatele a komplexní administraci celé žádosti. (HK)»» Záchranka na Třebíčsku získá díky hlasům veřejnosti nové přístroje Přístroje pro nepřímou masáž srdce výrazně zkvalitňují resuscitaci pacientů se srdeční zástavou, a zvyšují tak jejich šanci na záchranu života. Přestože nejsou povinnou součástí sanitky a jsou finančně nákladné, usiluje Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina o jejich pořízení do co největšího počtu svých zásahových vozidel. Díky příspěvku 500 tisíc korun od Nadace ČEZ teď třebíčská záchranka vybaví zmíněným zařízením posádky v Jemnici a Velké Bíteši. O podpoře projektu rozhodli svými hlasy obyvatelé Vysočiny a jižní Moravy ve veřejné anketě Vaše volba pořádané Skupinou ČEZ. Použitím přístroje pro nepřímou masáž srdce se zvyšuje pravděpodobnost obnovení vlastní srdeční činnosti nemocného. Záchranáři s využitím zařízení totiž zajistí u kriticky ohroženého pacienta nepřerušované a stejně silné stlačování hrudní kosti s neměnnou přiměřenou frekvencí tak dlouho, jak je potřeba. Přístroj šetří ruce jednoho člena posádky pro další činnosti, které s oživováním pacienta souvisí. Resuscitace navíc mnohdy trvá půl hodiny i déle a na rozdíl od živého zachránce je tento přístroj prakticky neunavitelný, říká primář oblastního střediska ZZS Třebíč MUDr. Michal Kříž. Přístroj navíc oproti manuální masáži srdce umožňuje provádět oživovací pokusy i během transportu v sanitě u některých typů infarktů a u podchlazených pacientů. Další výhodou zařízení je jeho téměř okamžitá připravenost k použití. Díky snadné manipulaci Ukázka zařízení Lucas Foto: Archív ČEZ-JEDu jej záchranář sestaví a může aplikovat do 20 vteřin. Nízká hmotnost a kompaktní balení umožňují snadný a pohodlný transport až k pacientovi. Lékařská technika jde stále dopředu. Abychom našim pacientům poskytli tu nejlepší péči, musíme se těmto trendům přizpůsobit, doplňuje MUDr. Kříž a dodává: Velmi si vážím toho, že se naši spoluobčané rozhodli v anketě ČEZ Vaše volba podpořit právě náš projekt. Díky lidem teď můžeme koupit nové přístroje, které třeba jednou pomohou zachránit život i některému z hlasujících. Anketa Skupiny ČEZ Vaše volba umožňuje lidem ve všech regionech ČR hlasovat pro nejužitečnější projekt z oblasti školství, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání, kultury, sportu včetně pomoci lidem se zdravotním hendikepem nebo sociálně slabším osobám. Opravdu nás těší, že lidem leží na srdci projekty, které přispívají k záchraně lidských životů. Považujeme je za velmi důležité a jsme rádi, že je s oporou veřejného hlasování můžeme podpořit, dodává Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ. V minulém roce se obyvatelé Vysočiny a Jihomoravského kraje hlasující ve Vaší volbě rozhodli podpořit třebíčskou Léčebnu dlouhodobě nemocných. Díky příspěvku Nadace ČEZ ve výši Kč je zdejší pobyt pro pacienty s chronickým onemocněním, po operacích či úrazech mnohem příjemnější. Léčebna nakoupila moderní polohovatelná lůžka, hrady, držáky na infuze, noční stolky či zábrany proti pádu z postele. V celé republice se takto každoročně rozděluje celkem Kč. JANA ŠTEFÁNKOVÁ 14

15 STAVBA BYTOVÉHO DOMU DOKONČENA HORKA DOMKY - ZNOJEMSKÁ 20 NOVÝCH BYTŮ 7 GARÁŽÍ VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU DOKONČENA ATRAKTIVNÍ LOKALITA HORKA - DOMKY VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - TŘEBÍČ Poslední volné byty! MOŽNOST PROHLÍDKY VZOROVÉHO BYTU TŘEBÍČ - NEHRADOV ULICE KAŠTANOVÁ POSLEDNÍ VOLNÉ DOMKY! ZAHÁJEN PRODEJ BYTŮ 3 + kk / 2 + kk 6x samostatná garáž Nabízíme k prodeji 18 bytových jednotek 2 + kk - 44 m kk - 69 m kk - 97 m 2 RODINNÉ DOMY, POZEMKY S JEDINEČNÝMI VÝHLEDY NA ÚDOLÍ ŘEKY JIHLAVY kontakt: , , ,

16 TŘEBÍČSKÉ ULICE POUŠOV Lokalita se nachází v městské části Stařečka. Pojmenování prostoru ohraničeného ohbím řeky Jihlavy. Dříve tu stával mlýn, v němž dlouhou dobu sídlili mlynáři jménem Poušové. Odtud název Poušův mlýn i název celého jeho okolí. Připraveno s použitím podkladů Jiřího Joury PRAŽSKÁ Ulice se nachází v městské části Borovina. Výpadová ulice z města směrem na Prahu, ale také na Telč a České Budějovice a dnes také ke krajskému městu Jihlavě. PRŮMYSLOVÁ Ulice se nachází v městské části Jejkov. Ulice v průmyslové čtvrti. Po obou stranách této ulice se nacházely tovární a jiné průmyslové objekty. Dnes zde postupně vzniká zázemí spíše nevýrobních firem, zpravidla podnikajících ve službách. PŘEROVSKÉHO Ulice se nachází v městské části Vnitřní Město. Ignác Přerovský ( ) třebíčský rodák, jako purkmistr stál v letech v čele obecního zastupitelstva. Za jeho úřadu dostala radnice i město poprvé od třicetileté války český ráz. Ulice je známa více jako Masné krámy, které tu bývaly do roku

17 Jan Slabák: Snad se příště do Třebíče vrátíme dřív Po dlouhé odmlce se začátkem března v Třebíči představila legendární moravská dechová hudba s příznačným názvem Moravanka Jana Slabáka. Proslulý kapelník se podivil: Proč jsme tady tak dlouho nehráli? Popravdě, nevím. Ale rozhodně návrat do Třebíče byl triumfální - vyprodat velký sál Fóra, to dneska umí jen opravdu dobrá hudební tělesa. Zvláště pak dechovka, která mnohdy strádá na úbytě! Moravanka je takto velikou výjimkou. Jiná situace je samozřejmě v kraji, kde nápojům vládne víno anebo stopička slivovice. Jan Slabák - mimochodem v těchto dnech slaví narozeniny a rozhodně nevypadá, že už načal osmou desítku své životní dráhy - pokýval hlavou, když jsem se jej ptal, jak je na tom dechová hudba s budoucností, přičemž jsem připomněl, že nedávno zde hostoval Ondřej Havelka s Melody Makers, který si pochvaloval vzestup swingu a návrat klasických tančíren: Swing je přece jenom určen poněkud jiné sociální skupině, než lidovka. Pan Havelka má tedy pravdu, že se tento žánr vrací. Dechovka a lidová hudba rozhodně nekončí, jenže generace, která ji stále má ráda, nemůže si dovolit vyšší vstupné. A my zase nemůžeme za takových okolností jezdit po celé republice, vždyť jen doprava tvoří nemalou položku rozpočtu. Navíc se podívejte na naše hudebníky - jsou to profesionálové, dobří muzikanti. A ty je také třeba zaplatit. Přes tohle smutné konstatování je Jan Slabák optimistou. Alespoň v tom, že dechovka bude bavit i další generace svých vyznavačů. Třebíčské publikum mu dává zapravdu. FRANTIŠEK JŮZA Probíhají dvě výstavy, které stojí za zhlédnutí V měsíci březnu byly zahájeny dvě zajímavé výstavy, které by si milovníci umění neměli nechat ujít. První, zahájenou ve středu 13. března v Galerii Ladislava Nováka v Subakově ulici, je přehlídka fotografií Jakuba Mertla a Libora Matouška. Jejich fotografická sdělení nejsou takříkajíc z jednoho soudku, nýbrž zachycují rozmanité formy a způsoby našeho žití. Byť třeba prostřednictvím přírody anebo vjemů nad rámec všednosti. Fotky mají brilanci, jenž podtrhuje nesporný autorský talent a dávají tušit, že objektivy fotoaparátů pánů Mertla i Matouška objeví ještě mnoho detailů života, aniž si jich běžně všímáme. Výstava probíhá od 14. března do 5. května a je přístupna v provozních hodinách sousedního infocentra u Zadní synagogy. Poněkud jiný žánr je doménou výtvarnice vystavující od 28. března do 19. května v Galerii Malovaný dům. Eva Vlasáková se věnuje především grafice a uměleckému zpracování papíru a skla. Také tady doporučujeme návštěvu famózní výstavy, která mnohdy nedá návštěvníkovi svou dokonalostí ani nadechnout. (FJ) Eva Vlasáková: Dáma s Ještěrkou Jakub Mertl: Vláhomilka Libor Matoušek: Mostní pocity I

18 Jak se dělají dobrá světla V minulém čísle Třebíčského zpravodaje jsme představili jednoho z technických pracovníků Městského kulturního střediska Třebíč, zvukaře Pavla Kolaříka. Neméně důležití jsou také mistři světel, i na nich začíná a končí úspěch toho kterého představení. V divadle Pasáž svítí Marek Samuel s kolegou Kamilem Kosmákem. Jak se taková světla dělají, přibližuje první z nich: Marku, jak se dělají dobrá světla? Dobré světlo je to, které nevadí divákovi, a zároveň nevadí umělci naopak podporuje jeho výkon a zvýrazňuje, co má být na scéně vidět, případně doplňuje světelnými efekty děj. Dohromady s kulisou nebo i kouřem. Začíná to už tím, že se musí správně usadit kulisa do jeviště, aby se následně dala dobře nasvítit. tak, že na jednom portále visím já, na druhém osvětlovač, který určuje, odkud svítíme, anebo svítíme proti sobě a podobně. Až uděláme tu těžší práci, kdy obejdeme celý světlený park, který zasahuje do scény, tak potom si sedneme k pultu, což je prakticky počítač, ve kterém seřadíme ta potřebná světla do skupin přesně na čas podle scénáře se potom světla spouští. Buďto ručně anebo se dá celý proces naprogramovat automaticky. To znamená, že naprogramuješ světla a můžeš jít domů To ne. Musí u toho vždycky být lidský faktor, protože herci nejsou stroje a tak ani žádná vyřčená věta netrvá vždy přesně vymezený čas. A na jevišti se nedá úplně všechno a na sto procent předpovědět či všechno vyměřit. Vše závisí na ději dané světla tak, aby se zdůraznilo jen to nejdůležitější a ostatní zůstalo skryto. Jako když maluješ obraz a vytáhneš detail. Jak se připravujete na představení? Naše představa musí být vizuální. Málokdy se nám stane, že bychom viděli tu kterou hru dopředu. Když přijede stejný soubor se stejnou hrou, tak už umíme předvídat požadavky. Jenže přijede jiný osvětlovač a ten si vede světla svou rukou, tedy opět tvoříme Dá se pokazit představení právě světly? Dá, a moc! A viděl jsem jich plno! Stalo se ti to někdy? Úplně zkazit, to asi ne. Protože plno věcí se dá ještě zachránit u pultu. Ale říct si to musíš po každém výkonu. Někdy je toho víc, co by šlo udělat lépe, někdy míň. Abychom něco úplně zkazili, to prakticky nesmíme dopustit. Spíš třeba chodím kolem pohádky, kterou nesvítím a říkám si: tohle bych udělal jinak. Navrhuješ všechna světla sám nebo si soubory vozí vlastní požadavky? Nevymýšlím všechna světla, i když některá ano. Nejodbornější je naše práce asi u divadel, tam jsou světla dána režií, kdy už při tvorbě daného díla soubor přemýšlí nad tím, co má být vidět, co je třeba zdůraznit, odkud herci přicházejí, kudy odcházejí Prostě celý prostor je daný tou vysvícenou plochou a potom ještě odborný osvětlovač souboru dolaďuje intenzitu a další drobné nuance. To už je jeho ruka a s tím k nám přijedou. Tady sdělí svůj záměr, a prakticky se vše tvoří během jedné až dvou hodin, kdy společně scénu nasvítíme. Světelný park se nastaví podle požadavku a ze světel se vytvoří skupiny, které se řídí pomocí světelného pultu. Konzultujete společně s techniky hostujícího souboru. Co dál? My spravujeme celý světelný park a zároveň spolupracujeme s osvětlovačem, aby měl světlo tam, kde ho mít potřebuje. Ta příprava někdy probíhá hry a na sebe reagují lidé světlo provází herce po jevišti a on ví, že má třeba udělat pět kroků. Ale jestli se pohne částečně vlevo, částečně vpravo, to musí předvídat osvětlovač a musí mu ten prostor poskytnout. Takže osvětlovač musí být celou dobu v ději Tak. A sleduje, i když někdy se zdá scéna jakoby jednotvárná, ale přesto tam ty změny jsou. I když nejsou zdánlivě úplně citelné. My ale říkáme, že herec cítí světlo to znamená, že on cítí, kdy na něj svítí právě to správné světlo. Často i herci procházejí scénu předem, jakoby si prostor osahají a zjistí, jestli jim všechno vyhovuje, jestli z toho mají ten správný pocit. Mluvili jsme o divadle. Co další akce? To je trošku jiné. Svícení je více intuitivní a živé. Při koncertech, při zábavném pořadu nebo komornějším programu. Tady vytváříme prostor zúžením či rozšířením scény pomocí světel. Moje nejoblíbenější svícení se týká malých věcí, připravit Svou roli hraje asi také dobrá znalost prostředí Ano. Vím hned, kam sáhnout. Proto také, když osvětlovač má nějaký požadavek, jsem schopen improvizovat. Co by mohlo narušit představení z pohledu osvětlovače? Jsou to jenom stroje a ty mohou selhat. Přímo ovlivnit nás snad ale může jen výpadek proudu. Také se mně to stalo. Ale díky profesionálům na jevišti to nakonec byla humorná scénka. Ten pořad jsme tak docela opepřili... Jinak máme světelný park dostatečně naddimenzovaný a divák by drobné poruchy ani neměl poznat. Co je největší odměnou pro mistra světel? Odměnou je pro nás potlesk publika a spokojenost umělců, ať už vyřčená pouze v zákulisí. Když všechno proběhlo podle plánu... Bylo by mylné se domnívat, že technici v divadelním komplexu zapnou zvuk nebo světlo, a tím pro ně veškerá práce končí. Naopak. Samo představení je pro ně nemálo náročným zážitkem, počínaje už přípravou veškeré techniky a konče rozloučením s hostujícím souborem. A stejně jako u zvuku, i tady platí, že musí mít svou práci rádi. S Markem Samuelem jsme si ještě dlouho povídali na prázdném jevišti a nestačil jsem se divit, co všechno musí technik znát a zvládnout. Část potlesku diváků tak určitě patří i jim, ač nejsou na první pohled vidět. A přece hrají s sebou... FRANTIŠEK JŮZA II

19 Besídka Divadla Sklep v Pasáži Ve středu a ve čtvrtek začíná divadelní sezóna pro předplatitelé abonentních skupin A/1 a A/2 představením BESÍDKA 2013 v podání pražského kultovního Divadla Sklep. Besídka je tradiční forma představení Divadla Sklep, pestrý sled scének, skečů, písní a tanců, který je každoročně obměňován těmi nejlepšími nápady v podání samotných autorů, kterými jsou: David Vávra event. Tomáš Hanák, Jiří Burda, Milan Šteindler, Tereza Kučerová, Lenka Andelová, Jana Hanáková, František Váša. V kapele Divadla Sklep vyhrávají: David Noll, Jiří Podzimek, Hana Navarová, Roman Fojtíček, Vladimír Vytiska a Martina Marinová. Obě představení se uskuteční v divadle Pasáž v Třebíči vždy od hod. Zbylé vstupenky jsou v prodeji u pokladny Národního domu, Karlovo nám. 47, Třebíč tel.: a na přes E- -VSTUPENKY. EVA MALÁ «Milan Šteindler v představení BESÍDKA 2013 Foto: Archív Divadla Sklep Postupují do krajského kola Recitační soutěž Wolkerův Prostějov, která se konala 26. února v hudebním oddělení městské knihovny, zná vítěze. Do krajského kola v Brně postupují z první kategorie od 15 do 17 let Barbora Fialová z Katolického gymnázia a Barbora Klubalová z Hotelové školy. Z druhé kategorie do 20 let pojedou v sobotu 16. března do Brna dva studenti z Katolického gymnázia Šimon Benda a Lucie Macháčková. Oblastní kolo pořádalo Městské kulturní středisko Třebíč ve spolupráci s městskou knihovnou. (MČ) III

20 IV

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně.

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně. SPORT PRO ZAMĚSTNANCE VUT v Brně SPORTing 2009 2010 Vážení zaměstnanci, VUT v Brně jako moderní technická univerzita s dlouholetou tradicí vytváří pro svoje zaměstnance v rozsahu svých možností podmínky

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 TOULCŮV DVŮR AKCE LISTOPAD 2015 Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 V našem hlavním městě se stále častěji setkáváme s různými plazími uprchlíky z

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 11/2013 XX. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ č. 37 ze zasedání rady obce Jakartovice, konaného dne 7.11.2013 Rada obce schvaluje : 1. Rozpočtové opatření

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Zpráva o prezentaci Seniorského senátu MM ČB a aktivních seniorů na setkání seniorů v Plzni Dne 9. října. 2015 pořádal Seniorský senát MM ČB

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Komplexní prezentace a praktické ukázky pro zdravý způsob života

Komplexní prezentace a praktické ukázky pro zdravý způsob života zvýšíme výkon vašich zaměstnanců Komplexní prezentace a praktické ukázky pro zdravý způsob života BENEFITY pro Vaši společnost Základní rozpis naší nabídky. Pro komplexní nabídku kontaktujte našeho obchodního

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ZA NEDOSTATEK MÍST V DOMOVECH PRO SENIORY MOHOU LIDÉ, KTEŘÍ DO NICH NEPATŘÍ PRAHA, 7. července 2015 V českých

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 Karlovy Vary

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 Karlovy Vary Město se již tradičně zapojilo do celoevropské kampaně Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září), který se tento rok v Karlových Varech konal již potřetí. Evropský týden

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková

Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková Nenavrhuji anonymní interiéry. Navrhuji pro své klienty. A podle toho k práci přistupuji Designérka Katka Tomčíková A jak pracuji? Na začátku každého projektu stojí konkrétní

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 2014 01 // PRACOVNÍ SKUPINA Pracovní skupina se scházela více než 1x měsíčně. 02 // PRACOVNÍ OHODNOCENÍ Předložení smlouvy a celkového vyúčtování služeb.

Více