Třebíč žije! Evropská dotace pro Borovinu Třebíčská galerie - Vladimír Werl Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ 2013 Začíná blokové čištění ulic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třebíč žije! Evropská dotace pro Borovinu Třebíčská galerie - Vladimír Werl Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ 2013 Začíná blokové čištění ulic"

Transkript

1 03/2013 Třebíč žije! Evropská dotace pro Borovinu Třebíčská galerie - Vladimír Werl Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ 2013 Začíná blokové čištění ulic KONFRONTACE TŘEBÍČSKÝCH DĚJIN V GALERII DIVADLA PASÁŽ... Více na str. 26

2 Vínový samet nově zakryl svatostánek... čtěte na straně 8

3 Slovo na úvod Vážení spoluobčané, v březnovém čísle Třebíčského zpravodaje se mi dostalo možnosti opět sepsat Slovo na úvod. Této příležitosti si vážím a tentokrát ji využiji k vrácení se k tématům, která v minulých číslech zpravodaje již několikrát zazněla, ale přesto jsou v našem městě stále živá a já je považuji za důležité. Prvním tématem, které Třebíčí zní, je možné zřízení ubytovny v Míčově ulici. Plně chápu rozhořčení a strach občanů našeho města z přílivu sociálně neadaptovatelných lidí. Jak nám ukazují příklady z celého světa, nebo nemusíme chodit daleko, ze severních oblastí České republiky, tak tyto obavy jsou naprosto oprávněné. Příliv takovýchto lidí vždy přináší zvýšení kriminality, ale také výrazné snížení cen nemovitostí v dané oblasti. V minulém čísle Třebíčského zpravodaje bylo jasně popsáno, že třebíčská radnice nemá s tímto záměrem nic společného a rozhodně žádné takovéto záměry nyní a ani v budoucnu podporovat nebude! Bohužel však to samé nemohu konstatovat o našem státu. Nikdy by k takovýmto záměrům nemohlo docházet, kdy to stát štědře nedotoval. Proto podporuji všechny aktivity, které zabrání jakýmkoliv podobným záměrům a žádám o stejnou podporu všechny občany města. Druhým tématem je bývalý areál továrny BOPO v Třebíči - Borovině. Jedná se o téma, které bylo již několikrát dopodrobna popsáno. Přesto jsem na ně stále dotazován. Do této lokality město investuje nemalé částky, ale je potřeba podotknout, stejně jako do ostatních částí města Třebíče. Minulé vedení města odsouhlasilo stavbu kruhového objezdu, nynější koalice zde chce vybudovat Dům dětí a mládeže a v současnosti je v řešení žádost o dotační titul pro revitalizaci veřejných prostranství v dané lokalitě. Musím konstatovat, že vše toto je naprosto správně a jsem nesmírně rád, že k tomu dochází. Ze zchátralého továrního areálu pomalu vzniká plnohodnotná část města. A co mají obě výše uvedená témata společného? Na první pohled nic. Ale přesto, místa a území, o které se město dlouhodobě nestará, se časem stávají domovem pro rizikovější skupiny obyvatel a vždy je otázkou času, kdy napadne nějakého ziskuchtivce na této problematice profitovat. Napadlo by někoho, že takovýmto rizikovým místem by mohla být Míčova ulice? Asi nenapadlo. Vznik takových ghett je pak naprosto neřešitelným problémem pro dané město. Proto podle mého patří dík všem, kteří z lokality v Borovině se snaží udělat místo pro normální život, místo pro podnikání, bydlení a volný čas. Vážení spoluobčané, nenechte se manipulovat lidmi, kteří se snaží i z dobrých věcí dělat politická témata a neustále vytvářejí atmosféru podezřívání. Na co jsou sáhodlouhé diskuze o tom kolik je 2 + 2?! Nakonec pak zjistíte, podobně jako já, že rádoby bojovníci proti investicím v Borovině, pro ně v minulém volebním období hlasovali a podporovali je. Neuvěřitelné, že?! Martin Svoboda, radní města Třebíče V tomto čísle naleznete: Z RADNICE str. 4 až 7 SKUPINOVÉ CVIČENÍ... str. 11 ANKETA SPORTOVEC ROKU str Tajné přání: obleva Těším se letos na jaro více, než v letech minulých. Zima sice nebyla nijak zvlášť útrapná, ale nejde jen o počasí. I když také: sluníčko povětšinou dělá člověku dobře, zejména právě to jarní. Což posléze by mohlo vést i ke splnění tajného přání - k oblevě. Nikoli však té klasické, kdy roztaje i sníh na horách a vítr odtud pak fouká o poznání příjemněji. Mám na mysli oblevu vztahovou, dá-li se tak jádro mého tajného přání nazvat. Neb zdá se, že vzájemná tolerance ve společnosti zázračně rychle vyprchala, a co si budeme povídat, arogance naopak vzala vrch. Přesvědčit se o tom můžeme dnes a denně, počínaje uspěchanými rány a konče pozdně odpoledními nebo večerními nákupy. A že je na co nadávat! Nakonec i média v tomto mají jaksi žeň, jenže média jsou tady od toho. Jim nespílejme. Ale komu tedy? Všeobecně můžeme nadávat na politiku, nebo na souseda či řidiče, kterému právě jelo auto o poznání rychleji než to naše. Jenže pomůže to? Na okamžik snad ano. Kořeny té divné nálady jsou ale v nás. Leckdo se mnou nemusí souhlasit. Dobře. Ale proč kromě toho postranního nadávání neřešíme věci tak, jak právě přišly? Proč v obchodě rovnou nepoukážeme na nekvalitní zeleninu či ovoce, proč se necháme dusit nekompetentností některých poskytovatelů služeb? Tady bych mohl pokračovat donekonečna, nemá to však smysl. Pojďme si raději říct, že každý den se alespoň jednou na své okolí usmějeme. Dobrácky, samozřejmě. Když budeme mít štěstí, potkáme stejný protějšek - a den bude o něco lepší. A možná už nevynadáme sousedovi, proč si kvůli němu kazit náladu? Sci-fi. Já vím. Ale naděje prý umírá poslední. A jaro právě začíná! FRANTIŠEK JŮZA Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: nákladem výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma. Evidenční č.: MK ČR E Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům tel.: , Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč Redaktor, grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová, Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert Tajemník redakční rady: Ivan Přibík Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč, Renata Sedláčková, tel.: , Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 23. března Uzávěrka příštího čísla v pátek 5. dubna Distribuce Třebíčského zpravodaje Pouze reklamace roznosu!

4 Z RADNICE Ocenění obdržely tyto organizace a jejich projekty: Grantový program Kultura Vrátka, o. s. - Trhy tradičních řemesel, neziskovek a chráněných dílen MUSICA ANIMATA - W. A. Mozart REQUIEM Občanské sdružení KADET - klub žonglování Magnis - Flaming nights 2012 Grantový program Volnočasové aktivity TJ SOKOL - Bavíme se a sportujeme celý rok DDM Třebíč - FIT rodina 2012 Atletika Třebíč - Atletika pro všechny Grantový program Prevence kriminality a drogové problematiky OCHT - Výzkumné šetření a návrh specifikace služeb pro intenzivní uživatele konopných drog v Třebíči STŘED, o. s. - Právo na každý den ambulantní péče rodinám a jednotlivcům závislým na drogách STŘED, o. s. - Bez agrese, prosím! Grantový program Ekologie DDM Třebíč - Dny pro zemi 2012 Měst. knihovna v Třebíči Energie pro všechny Město ocenilo nejlepší projekty Tradiční Setkání se Zdravým městem proběhlo ve středu 20. února 2013 odpoledne ve foyer divadla Pasáž na Masarykově náměstí. Představitelé radnice v čele s místostarosty Marií Černou a Milanem Zeibertem i předsedové příslušných komisí rady města poděkovali neziskovým organizacím, občanským sdružením a školám za spolupráci v uplynulém roce a předali jim diplomy za nejlepší projekty z Grantového systému Zdravého města Třebíče za rok 2012 v pěti grantových programech. JUNÁK svaz skautů a skautek, středisko Srdíčko-Třebíč Poznávání přírody nás učí žít ekologicky Grantový program Rodina a zdraví TJ SOKOL Třebíč - Se Sokolem ku zdraví Městská knihovna v Třebíči Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity»» Třebíč vychází vstříc majitelům psů V posledních několika měsících probíhaly mezi majiteli psů debaty o tom, co pro ně město dělá nebo nedělá. Podnětem k diskuzi bylo omezení distribuce sáčků na psí výkaly. Téměř to vypadá, že Třebíč se chová ke svým pejskařům macešsky. Rozdávat vlastníkům psů sáčky na exkrementy jsme si zvykli vnímat jako určitou povinnost města a z pohledu kynologů se to často jeví tak, že jde o jedinou protislužbu. Neuvědomujeme si, že povinnosti radnice tímto zdaleka nekončí. Souvislosti to má daleko širší. Chov psů ve městě znamená především soužití. Ne každý člověk psy chová nebo je má rád. Pro některé lidi znamená už jenom existence psů ve městě určitou zátěž. Problém je umocněn tím, že ne všichni majitelé jsou ochotni po svých miláčcích uklízet. Teď v předjaří se to objevuje v plné síle. Je jasné, že po neukázněných občanech musí nápravu zjednat město. Úklid psích výkalů je součástí blokového i průběžného čištění ulic, parků a jiných veřejných prostranství. Nelze ho oddělit od uklízení jiných nečistot. Kromě toho, že psí výkaly znečišťují veřejná prostranství, mohou být hygienicky závadné i zdrojem parazitů a nemocí. Také proto se ulice a parky musí čistit celoročně. Úklid se provádí ručně i za pomoci mechanizace. Od roku 2011 je například nasazen do provozu kromě jiné techniky speciální vysavač na odpadky včetně exkrementů. V souhrnu stojí občany Třebíče blokové i průběžné čistění přes 5 milionů korun ročně. Mnozí vlastníci psů argumentují, že platí každý rok poplatek za psa a město se o zbytek musí postarat rozdávat sáčky, uklízet a podobně. Skutečnost je taková, že majitelům psů se od města dostává podstatně více služeb, než kolik by jich bylo možné za roční poplatek zajistit. Několik čísel pro ilustraci: Na straně příjmů Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště, s. r. o Komunikujeme se seniory Speciální ocenění sdružení Pernula v čele s paní Věrou Kouřilovou. IVAN PŘIBÍK Z předání: Místostarostka Marie Černá předává ocenění Ireně Hejzlarové z SSOŠ a SOU Třebíč získá město na poplatcích ze psů ročně zhruba 950 tisíc korun. Na straně výdajů ovšem investuje město každý rok například následující částky: 470 tisíc korun jako příspěvek na útulek pro psy, 1 milión korun na vyvážení odpadkových košů, 150 tisíc korun na likvidaci odpadů z odpadkových košů, 100 tisíc na nákup sáčků na psí výkaly a jiné. Problém soužití psů a lidí ve městě mi rozhodně není cizí. Sám také psa mám. Úklid po něm považuji za věc naprosto samozřejmou. Často se mi stává, že se spoluobčané trochu ironicky dotazují, jestli opravdu nosím sáčky, když jdu se svým čtyřnohým kamarádem na procházku. Odpověď je jednoznačná, sáčky mám v dostatečném množství a většinou jsou to mikrotenové sáčky z obchodů. Uklízet po sobě je nezpochybnitelný fakt chceme město čisté. PAVEL HEŘMAN, starosta 4

5 Zemřel čestný občan města MUDr. František Veselý V úterý 12. února zemřel ve věku 87 let MUDr. František Veselý. Byl nejen obětavým a erudovaným lékařem, ale po léta se věnoval místní a regionální historii. Shromáždil unikátní sbírku fotografií a písemných materiálů. K jeho hlavním zásluhám patří práce na záchraně Židovského hřbitova v 80. letech minulého století. V roce 2009 byl vyznamenán čestným občanstvím města a cenou města. K úmrtí významného Třebíčana se vyjádřil starosta Pavel Heřman: Zasáhla nás smutná zpráva, že odešel čestný občan města Třebíče, bývalý primář neurologie, doktor František Veselý. Jsem si jistý, že doktora Veselého můžeme řadit k nejvýznamnějším lidem oceněným tímto městským vyznamenáním. Byl to vzdělaný intelektuál, který se celý život hlásil k našemu městu. Vždy vystupoval jako Třebíčan. Ve volném čase dokázal bez nároku na odměnu vykonat spoustu věcí, které ostatní nedokážou ani za peníze. Svou mravenčí sběratelskou činností, prací s pamětníky a obětavou záchranou památek nám zachoval obrovské hodnoty. Podle jeho pečlivé dokumentace mohla být například provedena rekonstrukce barokních Božích muk ve Znojemské ulici, barbarsky zničených v 70. letech. Zachránil také pamětní desku Dr. Albína Bráfa a inicioval opravu několik vzácných náhrobků na Starém hřbitově. Spolu s dalšími dobrovolníky se v dobách hluboké totality zasloužil o opravu šindelové střechy kaple Povýšení svatého Kříže, známého Kostelíčku. Jeho hlavní aktivitou byla záchrana Židovského hřbitova. V 70. a 80. letech hrozilo, že Židovský hřbitov zpustne a bude doslova srovnán se zemí. Osud této unikátní památky byl nejistý. Doktor Veselý dokázal navzdory tehdejšími režimu na vlastní pěst shánět peníze, materiál, řemeslníky a dobrovolné nadšence k obnově Židovského hřbitova. Nebýt takových lidí, jako byl doktor František Veselý, měli bychom jistě v Třebíči méně památek. Byl skutečným čestným občanem dávno předtím, než mu byl tento titul udělen. U příležitosti smutné události bych doktoru Františku Veselému rád poděkoval za jeho nezištné dílo pro město. IVAN PŘIBÍK Zastupitelé: Pomůžeme Frenštátu Místostarosta Pavel Pacal podal na únorovém mimořádném jednání zastupitelstva města Třebíče návrh na poskytnutí finanční částky 50 tisíc korun pro obyvatele zničeného domu ve Frenštátě. Solidarita je velmi nutná, protože nikdy nevíme, kdy může podobná tragédie postihnout nás. Pro město Frenštát jsou náklady spojené s demolicí domu velkým zásahem do rozpočtu, je proto velmi důležitá podpora ostatních měst a obcí. Je to dar určený konkrétně na veřejnou sbírku zřízenou pod hlavičkou města. V rozpočtu Třebíče jsme našli rezervu pro podobné mimořádné události. Jsem rád, že kolegové v třebíčském zastupitelstvu tento návrh jednohlasně podpořili, vysvětluje místostarosta Pacal. Do Frenštátu pod Radhoštěm stále míří pomoc a nebývalá vlna solidarity občanů z celé republiky. Speciální konto pro obyvatele zničeného panelového domu bylo zřízeno pod hlavičkou města. Shromážděné prostředky plánuje tamní radnice investovat zejména na vyřešení budoucího bydlení postižených občanů. Kromě finančních sbírek v řadě měst proběhlo také množství benefičních akcí. (IP) Prohlášení města k Třebíčským slavnostem piva Město i v letošním roce očekávalo konání Třebíčských slavností piva. Radnice vyšla vstříc pořadateli, soukromé agentuře D.A.N. production, s. r. o., a rezervovala na Karlově náměstí plochu a termín na čtvrtek 30. května až neděli 2. června. Jednání o Třebíčských slavnostech piva pro rok 2013 proběhlo mezi vedením radnice a jednateli agentury D.A.N. production dne 12. listopadu Na této schůzce byl stanoven termín a dohodnuty podmínky konání slavností, obdobné jako při 17. ročníku v květnu Schůzka v listopadu loňského roku však byla bohužel poslední. Jednatelé agentury se od té doby odmlčeli a vedení radnice už nekontaktovali. Vzhledem k tomu, že přes blížící se termín konání slavností nepřicházely ze strany agentury žádné zprávy, oslovila agenturu D.A.N. production příslušná pracovnice městského úřadu. Výsledkem této komunikace byla žádost asistentky a účetní agentury o zmírnění předtím odsouhlasených a městem opětovně potvrzených podmínek. Jedinou reakcí agentury D.A.N. production bylo, že asistentka a účetní stroze sdělila, že Třebíčské slavnosti piva se v letošním roce konat nebudou. Rada města neobdržela žádné jiné vysvětlení. Důvod nepořádání slavností tedy není znám. Rozhodně to však není pro nekomunikaci nebo jiné znevýhodnění ze strany radnice. IVAN PŘIBÍK Nový jízdní řád MAD od března v platnosti Cestující v městské hromadné dopravě v Třebíči dostávají k dispozici nový jízdní řád. Po zapracování všech doplňků je završením přechodu na optimalizovaný systém MAD Nový jízdní řád vstupuje v platnost od pátku 1. března Nahrazuje starší, který byl vydán v září loňského roku. Městský úřad připravil ve spolupráci s dopravcem tištěnou podobu. Lidé, kteří vlastní starší verzi brožurky, si ji mohou zdarma vyměnit za aktuální. Výměna oproti starému výtisku nebo koupě nového kusu je možná na autobusovém nádraží v běžné provozní době. Jízdní řád bude platit do roku Tím nejsou vyloučeny dílčí úpravy, které budou probíhat v pravidelných půlročních intervalech. (IP)»» Třebíč hostila návštěvu z velvyslanectví USA Na krátkou návštěvu Třebíče přijel ve čtvrtek 28. února odpoledne zástupce kulturního attaché Velvyslanectví USA v Praze Greg Gaede. Doprovázel ho Miroslav Konvalina, ředitel Amerického centra. Na radnici přijali hosty starosta Pavel Heřman a místostarosta Pavel Svoboda. Po krátké prohlídce památek UNESCO navštívili oba pánové občanské sdružení Střed. V městské knihovně se pak zúčastnili zahájení výstavy Národní parky západu USA a besedy s cestovatelem Miloslavem Martanem. IVAN PŘIBÍK «Na snímku pan Gaede (vlevo) při uvítání starostou Heřmanem a místostarostou Svobodou 5

6 Z RADNICE Třebíč žije! Třebíč žije! Tak zní název zbrusu nového webového portálu. Na první pohled běžná prezentace, která je však ve skutečnosti živým marketingovým nástrojem. Tým jazykově vybavených lidí bude pro naše město tímto způsobem lovit v bezbřehých vodách internetu. Hlavní cíl projektu popsal místostarosta Pavel Pacal: Chceme udělat maximum proto, abychom zvýšili akceschopnost města při vytváření nových pracovních míst a příležitostí pro bydlení. Udělali jsme proto novou webovou prezentaci, která bude do Třebíče lákat podnikatele a rezidenty. Kompaktní formou a na jednom místě nabízíme od února všem zájemcům například soupis městských a soukromých objektů k pronajmutí, volné pozemky pro průmyslovou a bytovou výstavbu, přehled aktuálních cen, ale třeba i možnosti kulturního a sportovního vyžití. Tyto webové stránky jsou první krůček, kterým chceme začít a posouvat město dopředu. S myšlenkou akčního webového portálu přišel poprvé před asi deseti lety podnikatel Milan Šťastný. Tehdy se ji však nepodařilo prosadit. Se současným vedením radnice jsme dali dohromady pracovní skupinu. Kromě politiků a úředníků se do ní zapojily také soukromé subjekty jako firmy TTS nebo Kapucín. Členem této neformální skupiny je kromě jiných lidí také například učitel angličtiny Glenn Weidner. Má velmi cenné zkušenosti, protože pracoval u amerického námořnictva jako člověk zodpovědný za nábor posádek pro bojová plavidla Spojených států, řekl jednatel skupiny firem Kapucín a člen zastupitelstva města Milan Šťastný. Projekt se podle jeho slov začne postupně rozbíhat. Je to jako návnada položená na brouka, který se buď chytne, nebo ne. Budeme komunikovat a hledat ty nejvýhodnější a nejlevnější cesty, jak nastartovat on-line marketing. Sestavili jsme za tímto účelem marketingový, náborový a výkonný tým. Náborový tým se bude po telefonu bavit s lidmi, kteří se na webu chytnou. Výkonný tým pak ty lidi provede přes úřady, aby si neprožili podobné martyrium, jaké má za sebou Glenn Weidner, když si chtěl zařídit řidičský průkaz a živnostenský list. Nikdo mu nerozuměl, vysvětlil Milan Šťastný. Nový marketingový portál si Třebíčané mohou prohlédnout na adrese V provozu je od začátku února. S jeho postupním rozvíjením by měly přibývat jazykové mutace. Město jedná s agenturou CzechInvest Kromě internetového marketingu zaměřeného k oslovení podnikatelů z tuzemska a blízkého i dalekého zahraničí je nutné zkoušet pro nastartování rozvoje města také jiné cesty. Patří k nim komunikace se státní agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest v Praze. Spolupráce s agenturou CzechInvest je naprosto zásadní pro zvýšení zaměstnanosti na území města. Díky projektu Třebíč žije! máme ucelenou nabídku, pomocí které prezentujeme možnosti Třebíče pro potenciální investory. Naše návštěvy v agentuře budou pravidelné a velmi časté, přiblížil snahy radnice místostarosta Pavel Pacal. IVAN PŘIBÍK Město požádalo o evropskou dotaci pro Borovinu Areál bývalého podniku Bopo se postupně mění v příjemnou městskou čtvrť. Příjezd těsnou tovární branou vystřídal pohodlný kruhový objezd. V nových bytech už bydlí první obyvatelé a připravují se další. Čilý stavební ruch probíhá také v někdejší mazutové kotelně. Polovina objektu se promění v Dům dětí a mládeže, v druhé polovině se usídlí trvalá výstava s technickými exponáty. Přerod průmyslové části města ve čtvrť pro bydlení a drobné služby se neobejde bez rekonstrukce chodníků, vozovek a zelených ploch. Zastupitelstvo města Třebíče proto schválilo za tímto účelem na svém zasedání ve středu 27. února podání žádosti o dotaci Evropské unie. Projekt nese název Veřejná prostranství v Třebíči-Borovině a byl adresován do aktuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Pokud vše dopadne dobře a finanční dotace bude městu přiznána, mohou se Třebíčané těšit na novou podobu ulic Tomáše Bati a Budischowského a okolí Domu dětí a mládeže. Plánují se i úpravy lesoparku, zřízení parkoviště a vybudování zcela nového dopravního napojení východní části areálu do Koželužské ulice. IVAN PŘIBÍK Senior Point nabízí bohatý program Kontaktní místo pro seniory, zřízené v budově Městského úřadu Třebíč na Masarykově náměstí, náležitě vyplňuje určitou mezeru v možném vyžití občanů vyššího věku. Dlužno říci, že program zahrnující kurzů, besed, odborného i běžného sociálního poradenství, různých cvičení, až po možnost získat zkušenosti pro práci s počítačem, je tak rozsáhlý, že nejde na tomto místě se mu plně věnovat, avšak už v příštím vydání vyčleníme příslušný sloupek, kde bude k dispozici základní nabídka aktivit. Už teď ale můžete Senior Point bez obav navštívit a seznámit se se vším, co lze od kontaktního místa očekávat. Vždy je zde pracovník, který rád při výběru pomůže. (FJ) 6 «Kromě jiných aktivit, připravil Senior Point i kurz první pomoci, vedený Bc. Martinem Mrázkem, DiS. (na snímku) - v dolní části obrazovky klikněte na logo Senior Pointu

7 Kraj a město přispějí na památky Čtyři soukromé osoby a dvě náboženské organizace dostanou od města peníze na opravy historických objektů. Poskytnutí příspěvků na rok 2013 schválilo zastupitelstvo 31. ledna. Jedná se o finanční spoluúčast k dotacím kraje Vysočina. Krajský grantový program s názvem Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, obnova kulturních památek v roce 2013 umožňuje získat vlastníkům z řad fyzických a právnických osob dotaci až do výše 40 procent a u církví do výše 50 procent z celkových nákladů na obnovu nemovité kulturní památky. Podmínkou je spoluúčast obce a to ve výši minimálně 20 procent. Náklady na opravu šesti objektů představují souhrnnou částku korun. Z toho podíly vlastníků dělají dohromady korun. Kraj věnuje v součtu korun, město přidá korun. Římskokatolická farnost Třebíč-město využije darované peníze na restaurování svatostánku z hlavního oltáře kostela svatého Martina. Židovská obec Brno Vzdělávání v egon centru Třebíč Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/ Projekt Vzdělávání v egon centru Třebíč, který je z 85% financovaný z ESF a 15% ze státního rozpočtu, po třech letech k končí. Po celou dobu realizace projektu egon centrum nabízelo distanční a prezenční vzdělávací kurzy. Prezenční se konaly v učebně egon centra na Městském úřadě Třebíč. Kurzy, které egonu poskytoval Institut pro veřejnou správu, byly zaměřeny především na Czech POINT, Informační systém datových schránek, Zaručený elektronický podpis, ale i na programy Word a Excel. Některé byly průběžně aktualizovány, jiné provede opravu zadních fasád čtyř hrobek a průčelí Subakovy hrobky a dokončí vnitřní kamenný taras při dolní zdi Židovského hřbitova. Dva soukromníci opraví domy na Karlově náměstí, jeden v ulici Leopolda Pokorného a jeden na nároží ulic Blahoslavova a V Mezírce. Myslím, že princip krajských a městských dotací se osvědčil. Je potřeba si uvědomit, že majitelé historických objektů musí při rekonstrukcích používat atypické materiály a technologie. Ne všichni jsou natolik solventní, aby si mohli dovolit udržovat památku způsobem odpovídajícím její hodnotě. Kdybychom od nich chtěli, aby všechno platili ze svých prostředků, tak bychom se mnoha oprav památek ani nedočkali, vyjádřil se starosta Pavel Heřman. Podle jeho slov by si Třebíč zasloužila od kraje i státu více peněz, protože město zapsané v seznamu UNESCO má památek hodně a měřítka pro jejich posuzování jsou přísnější. To s sebou nese i vyšší finanční náročnost. IVAN PŘIBÍK Studenti navrhovali změny Umírněné i provokující návrhy na možnou budoucí podobu některých zákoutí centra města Třebíče si mohou zájemci přijít prohlédnout do vestibulu radnice. Posluchači VUT Brno se pokusili svýma očima zpracovat nové uspořádání některých ulic a náměstí. Vedení města bere neotřelý pohled studentů jako zásobárnu námětů. Výstava, která je momentálně na radnici umístěna, je inspirativní záležitost. Školní práce nevznikly na objednávku radnice, ale zcela čistě z podnětu vyučujících a studentů. Třebíč sloužila jako modelový příklad, jak by se některé urbanistické problémy mohly řešit. Je dobře, že se studenti o naše město zajímají. Vznikla celá řada názorů, které si na radnici uložíme a které potom mohou ovlivnit skutečné řešení, řekl starosta Pavel Heřman. (IP) byly časově upraveny. EGON centrum vytvořilo i svůj vlastní inovovaný produkt MS Excel 2010 pro pokročilé. O tento kurz byl projeven velký zájem především z řad zaměstnanců městského úřadu. Veškeré vzdělávací kurzy byly určeny pro zaměstnance MěÚ Třebíč, zaměstnancům organizací zřizovaných městem, a také pro zaměstnance obcí ve správním obvodu ORP a členům zastupitelstev těchto obcí a zaměstnancům jimi zřizovaných organizací. Na konci projektu egon centrum eviduje téměř 1700 vydaných osvědčení pro 260 registrovaných osob patřících do výše uvedené cílové skupiny. (JH) Autobus do Stop Shopu Obyvatelé Třebíče se dočkali lepšího dopravního spojení do nákupního areálu STOP SHOP. Novinkou je zavedení pravidelné linky městské autobusové dopravy. Nové spojení připravilo město Třebíč ve spolupráci se společností Nákupní centrum Třebíč, s. r. o. Dopravní obslužnost areálu zajišťuje od 1. března linka číslo 14. Cestující se tak z areálu STOP SHOP dostanou nejen do centra města, ale i k poliklinice ve Vltavínské ulici a to v obou směrech. Jízdní řád linky číslo 14 bude na zastávce v areálu STOP SHOP počítat v pracovní dny s provozem od 8:00 do 19:30 hodin, o víkendech od 10:20 do 18:20 hodin. Cestující se mohou těšit na novou zastávku vybavenou bezbariérovými prvky. S rozšířením provozu linky číslo 14 dojde zároveň ke zrušení účelové linky, která dosud jezdila do nákupního centra z autobusového nádraží. Jsme rádi, že jednání skončila úspěšně a linka číslo 14 bude sloužit občanům města k bezproblémové dostupnosti nákupního areálu. Vychýlení z běžných tras autobusové dopravy do areálu Stop Shopu bude plně finančně hrazeno nákupním centrem, vyjádřil se místostarosta Pavel Pacal. (IP) V září půjdou do školy Celkem 448 dětí by mělo nastoupit v září letošního roku do třebíčských základních škol. Počet je vyšší než v předchozím roce, kdy to bylo 403 dětí. K řádnému zápisu do základních škol přišlo v lednu 2013 dohromady 568 chlapců a děvčat. U 120 z nich bylo požádáno o odklad školní docházky na doporučení dětského lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny. (IP) V aquaparku Laguna betonují nosný systém Od začátku března opět pokračuje výstavba aquaparku Laguna. Na staveništi jsou k vidění ramena betonových pump, u kterých se střídají nákladní automobily s domíchávači. V závislosti na počasí tam probíhá betonáž svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Ve vnitřních prostorách objektu se v saunové části dělají bourací práce (IP) 7

8 »»Vínový samet nově zakryl svatostánek Při příležitosti oslav židovského svátku Purim, které začátkem měsíce března proběhly v Zadní synagoze, uskutečnil se malý a nenápadný obřad, vedený rabínem Danielem Mayerem z Tel Avivu. Týkal se nové, sametové oponky, chcete-li závěsu, který v synagoze zakrývá svatostánek. Hebrejsky se závěs nazývá Parochet a jeho novou podobu si vynutila skutečnost, že dřívější oponka byla prohlášena národní památkou a po rekonstrukci bude ve vitríně na ženské galerii. Oba závěsy pak mají jedno společné - obnovu vzácné památky provádí autorka nové oponky, paní Jindřiška Drábková - Hrdá (na snímku). V její dílně tak vzniklo současné dílo o rozměrech 240 x 170 centimetrů, zhotovené převážně z vínového sametu se středovým polem ze vzorované dekorativní tkaniny. Lemující porty závěsu, středového pole a laloků jsou zlaté barvy, stejně jako koruna s výplní. Ta je navíc dozdobena pajetkami a barevnými kameny. Na oponce jsem pracovala přibližně tři měsíce, říká autorka, ale vyčíslit přesně dobu strávenou při výrobě je složité, nakonec jsem stačila v průběhu zpracování i porodit. Někdy jsem se oponě věnovala tři hodiny, jindy dvanáct, ta práce má nějaký rytmus a tak třeba nejde zrovna odejít.. Námětem nové oponky byla ta původní: Jde o volnou inspiraci historickou oponou, ale jinak je to vlastní fantazie podmíněná i tím, jaké právě byly k dispozici materiály. Pak také bylo nutné barevně oponu zakomponovat sem do synagogy. Paní Drábková - Hrdá říká, že opona je jejím dalším dítětem. Budu se na něj chodit dívat a slíbila jsem to i naší dvouměsíční Elišce, svěřuje se s úsměvem. Pojedeme sem na výlet a všechno jí ukážu. Svůj vztah k nové oponce vyjádřila i ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč Jaromíra Hanáčková: Mám radost, že se stane součástí vybavení mé milované Zadní synagogy. A těším se i na navrácení staré opony, vzpomínám ještě na chvíli, kdy pan profesor Urban mně ji donesl na radnici na stůl. To jsem ještě nevěděla, jakou má cenu. Jsou v tom moje osobní vzpomínky a vazby. FRANTIŠEK JŮZA Jak se L. Novák ve Vídni seznámil s Jacksonem Pollockem Jsou případy, kdy se nějaká informace předává tak dlouho a tak samozřejmě, že nikoho nenapadne ji ověřovat. Jednou z nich je ta o setkání básníka a výtvarníka Ladislava Nováka s díly amerického malíře Jacksona Pollocka ve Vídni při zájezdu třebíčských divadelních amatérů v dubnu Najdete ji třeba pod heslem Ladislav Novák ve Slovníku české literatury po roce 1945 a objevila se pochopitelně i v medailonku třebíčského výtvarníka v prvním díle naší galerie v lednovém čísle zpravodaje. Existuje však osobní svědectví Ladislava Nováka zachycené ve vzpomínkové publikaci Má posedlost (Nehradov, 1998), kterou připravil Arnošt Pacola. Ten zaznamenal Novákovu vzpomínku doslova: Bylo to v roce, tuším padesát sedm, tehdy, abych měl nějakou veřejnou činnost, protože jsem znal vynikajícího režiséra Josefa Geržu už dávno předtím, jsem hrál ochotnické divadlo. Sám jsem se nikdy za žádného pozoruhodného herce nepovažoval, ale hrál jsem. A tehdá třebíčský soubor vyhrál s Čapkovým Loupežníkem Jiráskův Hronov. V tom Loupežníkovi jsem hrál profesora. Nehrál jsem to dobře, sebekriticky musím říct. S Loupežníkem jsme objeli řadu míst v republice a nakonec byli vyzváni, abychom odjeli do Vídně a zahráli vídeňským Čechům. Ten zájezd byl velkým zážitkem, protože to byla vlastně první má zahraniční cesta po válce vůbec. Řada zážitků, mimo jiné jsme tam ale byli pod tou nejpřísnější kontrolou. Jednak nás hlídali dva fízlové z českého velvyslanectví ve Vídni, jednak informátoři byli i mezi námi. A já jsem přesto našel chvilečku, vběhl jsem do knihkupectví a zeptal se starší paní, tehdy se mně zdála starší, řekl jí svou situaci, že jsem tady ve Vídni, že moc šilinků nemám, nějakou zajímavou publikaci, aby mi doporučila. A ona tam měla cyklus výtvarných publikací, byla to vždycky celostránková barevná, ne zrovna nejkvalitnější reprodukce, na druhý stránce výklad o tom malíři. Tak jsem si koupil Abstrakte Malerei. Ke komičnosti celý situace je nutno dodat, že když jsme jeli přes hranice, tak jsem si tu knížečku strčil pod košili, taková byla situace. A tam v té knížce mě upoutal zvlášť Pollock. Ta jeho spontánní metoda, která vlastně vycházela ze surrealistického automatismu atd. Nuže, seznámení s díly amerického výtvarníka se smrsklo na jednu ne zrovna nejkvalitnější reprodukci. U ní však Novákův zájem začal a pokračoval třeba až k básnické Poctě Jacksonu Pollockovi vydané o deset let později. A pokud jde o Vídeň, pamětníci vědí (a dnešní mladá generace nepochopí), že tehdy byl výjezd do kapitalistické ciziny malý zázrak a skrývání knížečky o abstraktním malířství nic přehnaného. Zbývá jen ověřit autorovo ohodnocení vlastního jevištního výkonu. V práci Vítka Cahy Divadlo posvěcené nadšením (Třebíč, 2003) najdeme ofotografovaný výstřižek z krajanských novin s článkem Kouzelná představení třebíčského divadla ve Vídni a v něm potvrzení, že ve zmíněném Loupežníkovi se opravdu představil L. Novák jako profesor a E. Nováková jako jeho paní a že se objevil v rovněž uvedených Hrátkách s čertem: a chlupatí obyvatelé pekla L. Novák, Z. Nováček, A. Svoboda, K. Šalbaba. Co dodat? Že amatérské divadelní výkony se nesluší měřit metrem recenzenta. Naopak je krásné přečíst si po letech, co kromě svých vlastních profesí zvládali Třebíčáci, které znaly starší generace, nebo které známe dnes. Myslím tím totiž nejen sokolskou scénu a borovinské ochotníky, ale i na soubory vedené v 80. a 90. letech Jaroslavem Dejlem nebo dnešní Ampulku. MILAN ZEIBERT 8

9 Vladimír Werl * Třebíč Knihař Vladimír Werl patří mezi významné výtvarné a řemeslné umělce České republiky. Je Mistrem umělecké řemeslné práce (1985), členem Unie výtvarných umělců ČR, členem Společenstva českých knihařů a zakladatelem tradice konání Trienále umělecké knižní vazby. Je také držitelem plakety Osobnost Třebíče v oblasti výtvarné tvorby (2001) a nositelem Ceny města Třebíče za celoživotní dílo a reprezentaci města (2010). Narodil se 20. února 1939 v Třebíči. Knihařem se vyučil v roce 1958 v Novém Jičíně, i když původně vlastně knihařem být vůbec nechtěl. Jeho přáním bylo vyučit se fotografem, mít svůj ateliér a věnovat se fotografování. Protože se mu však nadvakrát nepodařilo dostat do učebního oboru fotograf, nastoupil na dráhu učně knihařského. Sám netušil, že se knihařina stane jeho největší láskou a fotografování se bude celoživotně věnovat už jen jako koníčku. Po vyučení a návratu do Třebíče Werl pracoval jako knihař v komunálních službách. Nízký výdělek v této profesi ho však donutil k tomu, že přijal na sedm let místo poštovního doručovatele ( ). Teprve v roce 1968 se vrátil ke svému řemeslu a v letech byl vedoucím knihařství třebíčského podniku místního hospodářství (OPMH). V letech pracoval jako knihař ve firmě BOPO a v letech vázal knihy na Katastrálním úřadě v Třebíči. Teprve od roku 2000, jako důchodce, se věnoval naplno jen umělecké knižní vazbě. Cestu životem knihaře Vladimíra Werla předznamenaly i další zájmy. V Třebíči je znám rovněž jako aktivní sportovec. V letech hrál fotbal, Foto: Archív Vladimíra Werla 1x, archív autora 2x házenou, šermoval a jako lehký atlet se věnoval vrhačským disciplinám hodu oštěpem, vrhu koulí a až do padesáti let svého věku především hodu kladivem. Rád také běhal, byl skautem a členem Sokola. Pozitivní hodnoty sportu přenesl i do práce knihaře systematicky rozvíjejícího možnosti svého řemesla. V roce 1973 Vladimír Werl zorganizoval první výstavu pěti mistrů knižní vazby v Třebíči, na kterou po třech letech navázala druhá výstava knihařů opět v Třebíči. Svým osobním zaujetím pro tehdy opomíjený obor tradičního uměleckého řemesla tak dal základ konání pravidelných celostátních přehlídek Trienále umělecké knižní vazby. Jako organizátor se výrazně podílel i na dalších ročnících Trienále a má tak velkou zásluhu na rozvíjení tradice této nejvýznamnější oborové přehlídky knižní vazby u nás.. Celkem Werl uspořádal osmatřicet samostatných výstav a zúčastnil se čtyřiapadesáti výstav kolektivních. Vladimír Werl ve své tvorbě rozšiřoval a obohacoval možnosti uplatnění tradičních knihařských technologií založených na ruční práci. Je mistrem elegantní celokožené vazby, který při realizaci mnohých z nich spolupracoval s dalšími třebíčskými výtvarníky - Vlastimilem Tomanem, Josefem Kremláčkem či Václavem Dosbabou. Vedle klasické kožené vazby se často zaměřoval i na vazbu papírovou nebo polopapírovou, vazbu do pergamenu, brokátu nebo škrobového, olejového, mramorovaného a jiného papíru vlastní výroby. Vedle staletími osvědčených technik jako jsou zlacení, slepotisk, vtlačování, vrásnění či podkládání předmětu pod kůži začal od 80. let uplatňovat vlastní techniku stříkání dekoru barevnými spreji. Vrcholem jeho tvorby jsou pak knižní vazby, které se stávají nejen obalem podporujícím vyznění textu a ilustračního doprovodu knihy, ale částečně už i samostatným výtvarným objektem. Na vazbách knih jako Poplach kolem Beatles, Budenbrookovi, Slep mi klíč, Jídlo, jako krásné umění, Pavlov či Cesta na Kavkaz uplatnil také plastické intarzie a reliéfní asambláž. Poslední zmíněná technika využívá ve ztvárnění vazby bezprostředního působení reálných předmětů a materiálů jako jsou ve Werlově případě mince, bankovky, karty, ciferník telefonu, maketa kytary, skleněné střípky, korále, ale i obilní zrna, listy či větvičky stromů, kamínky nebo písek. V některých vazbách Werl dokonce použil průhledné skleněné desky. Snad graficky nejvýraznějším Werlovým dílem je vazba klavírního výtahu Antonína Dvořáka Čert a káča poutající rytmem motivu černých a bílých kláves klavíru. Svým dílem zůstal Werl na pozici umělce vycházejícího z dokonalého zvládnutí klasických řemeslných postupů, jehož knižní vazby se pak často dalším ozvláštněním stávají jedinečnými artefakty. Jsou to nakonec výrazné plastické kompozice na knižních deskách, výsledné dílo si však stále zachovává možnost běžného čtení a listování v knižním bloku. To je předpoklad, která vždycky ctil. Za svůj život vytvořil Vladimír Werl na dvě stovky uměleckých knižních vazeb. Popřejme tomuto třebíčskému umělci, jenž v roce 2006 vážně onemocněl, stálou radost z jeho sbírky uměleckých vazeb. Vytvořil je většinu pro vlastní potěchu a nenabízel k prodeji. Jsou to všechno moje děti, mám je rád stejně, řekl mi při našem nedávném setkání. I po čtyřech infarktech se Vladimír Werl rád, s úsměvem, i když s obtížemi při artikulaci, snaží zájemcům poodhalit taje krásné řemeslné práce, která ho uchvátila na celý život. Jeho kolekce knižních vazeb svědčí o autorově kreativitě a vysoké úrovni uměleckého vyjadřování, je to ucelená kolekce, která může jistě kdykoliv reprezentovat Mistra knihaře i jeho rodné město. ARNOŠT PACOLA TŘEBÍČSKÁ GALERIE 9

10 Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ 2013 V letošním roce se v našem městě uskuteční již dvanáctý ročník přehlídky filmů s tematikou životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje, přírodního a kulturního dědictví pod názvem Ozvěny ekofilmu - EKOTŘEBÍČ Letošní filmová přehlídka je dvoudenní - pondělí 8. dubna a úterý 9. dubna v kinosále Pasáž. Diváci budou moci zhlédnout filmy, které byly v loňském roce představeny a oceněny na XXXVIII. Mezinárodním filmovém festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM 2012, který se v prosinci loňského roku konal v Ostravě. Hlavním tématem letošního ročníku byla Reuse a recyklace v nejširším slova smyslu. Ve filmové soutěži se představilo 95 filmů českých, slovenských a z Nizozemska, Jihoafrické republiky, Německa, Itálie, Norska, Keni, Indonésie, Francie, Španělska, Polska, Belgie, Švýcarska, ale i z Nového Zélandu, Mexika a USA. Porota ve složení Petr Amler, Vladimír Mráz, Lukáš Ženatý, Juraj Hraško (SK) a předseda poroty Zdenek Karel Filip (DE), rozhodla ve dnech 3. až takto: GRAND PRIX - Cena ministra životního prostředí Tomáše Chalupy PYGMEJOVÉ DĚTI DŽUNGLE Autor: Pavol Barabáš, Slovensko. Fotograf Ivan Bulík prešiel Afriku skrz na skrz. Jeho sen je však stále v nedohľadne: túži nájsť a zachytiť život a zvyky najmenších ľudí planéty - civilizáciou nepoškvrnených Pygmejov. Začína hľadať v Stredoafrickej republike, kde ho miestni domorodci prevedú cez hranice vojnou zmietaného Konga. Pri dobrodružnom prechode močiarov sa vyhýba miestnym rebelom, pozoruje pralesné slony i nížinné gorily. Nakoniec sa mu sen plní. Hlboko v džungli sa s priatelí s kočujúcimi Pygmejmi... CENA HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE POSLEDNÍ EVROPŠTÍ DIVOCÍ KONĚ Autor: Cristian Baumeister, Německo Skryto v srdci hustě osídlené Střední Evropy leží málo známé tajemství. Tady, v bezpečí lesnatých mokřadů, žijí poslední divocí koně na evropském kontinentu. Těchto několik stovek přeživších, se svým úhořovitým pruhem na zádech a se skvrnami na nohou podobných zebřím, žije tak, jako žili po celá tisíciletí. Krásní a nezkrocení ukazují, jak žili koně v divočině, jejich rysy určovala pouze sama příroda... CENA MEZINÁRODNÍ POROTY HAVAJ V OHROŽENÍ Autor: Bob Johns, USA Havaj je pro mnohé synonymem ráje. O to více znepokojivé může být zjištění, že Havaj také představuje místo, které slouží jako čítankový příklad ekologické katastrofy. Již téměř 70% druhů původního ptactva je na pokraji vyhynutí. Jak k této situaci vlastně došlo? KATEGORIE TEMPORA MUTANTUR ŽIVOT V PEKLE ŽIVOT V SOLI A KYSELINĚ Autor: Thierry Berrod, Francie Těmto typům prostředí vládnou mikroorganismy. Aby mohli přežít, museli se někteří živočichové zvláštně přizpůsobit. Vědci zkoumají, jak se těmto živočichům daří přežít ve vodě, která je stejně kyselá, jako ocet, nebo podobně zásaditá, jako některé čistící prostředky. V Senegalu v jezeře Retba žijí čtvercové extremofilní bakterie, které produkují červený pigment, aby mohly odolat vysoké koncentraci soli. Koncentrace těchto bakterií je tak velká, že má díky nim jezero růžovou barvu. V ultraslaném jezeře Natron v Tanzánii plavou extremofilní ryby ve vodě, jejíž teplota je skoro 48 C. Břehy jezera Mono v Kalifornii jsou domovem největší populaci Alkalických much na světě. Aby mohly v tomto slaném pekle, které je 10x slanější než mořská voda, přežít, je každá Alkalická moucha vybavena potápěcím systémem... KATEGORIE ZELENÁ PLANETA FANTOM KOČKY Autor: Cristian Baumeister, Německo Jaguár. Rozený zabiják. Třetí největší šelma planety. Je to jedno z nejkrásnějších a hlavně nejsignifikantnějších zvířat jižní Ameriky. A je velmi těžké jej spatřit a ještě těžší zachytit na film. Tento program umožnil první opravdu seriózní filmování jaguára v jeho přirozeném prostředí, v divočině.. reálné záběry jaguára při lovu jsou unikátní! Stejně tak jako scény z jeho páření, rodinný život a jeho vandrování napříč obrovskými teritorii nádherné bažinaté krajiny Pantanalu v Brazílii. A je to taky příběh náruživého filmaře Christiana Baumeistera v jeho neutuchající vášni ulovit beze zbraně... KATEGORIE ČLOVĚK A SPOLEČNOST Cenu získaly 2 filmy z cyklu SAMI PROTI ZLU JAN ZAJÍC POCHODEŇ Č. 2 Autor: Klára Řezníčková Tragický příběh Jana Zajíce, následovníka Jana Palacha. Nespatřený hrdinský čin měl změnit poměry naší země. Obětoval vše, co měl. Jeho sen se však nenaplnil. Nedělám to proto, že by mne omrzel život, ale právě proto, že si ho až příliš vážím. Nesmíte se nikdy smířit s nespravedlností, ať je jakákoliv. Moje smrt vás k tomu zavazuje. Nenechejte ze mě udělat blázna. Pozdravujte kluky, řeku a les. HOLOKAUST V ŽIVOTĚ LUĎKA ELIÁŠE utor: Klára Řezníčková, Česká republika Předkládáme krátký filmový dokument z cyklu,,sami proti zlu věnovaný významným osobnostem Moravskoslezského kraje, jejich životy byly zasaženy velkými dějinami. Tento díl, věnovaný životnímu osudu Luďka Eliáše (*1923), vězně nacistických koncentračních táborů z doby II. světové války a účastníka pochodu smrti, je vhodné použít jako součást motivační hodiny, ve které studenti v samostatných činnostech objeví specifika tématu holocaustu na osudu konkrétního přeživšího. KATEGORIE INSPIRACE Cenu získaly 2 filmy z cyklu NEVIDITELNÁ PŘÍRODA VŠUDYPŘÍTOMNÉ ROSTLINY Autor: Thierry Berrod Rostliny patří k nejpozoruhodnějším a zároveň k nejvynalézavějším organismům této planety. Byly zde již milióny let před námi a za tu dobu se jim podařilo osídlit i ta sebe více nehostinná prostředí, kde žádné jiné organismy nedokážou přežít. Aby to dokázaly, musely si vytvořit řadu rafinovaných technik, které jim zajistily přežití... SÍLA ROSTLINY Autor: Quincy Russell, Francie Každá forma života na Zemi má svou strategii přežití. Rostliny vládnou fotosyntéze. Procesu, jehož pojmenování všichni známe, ale jehož mechanizmy matou dokonce naše nejlepší vědce. Nečekaně se objevil živočich, který toto tajemství rozluštil. Může fotosyntetizovat... CENA PRO AUTORA DO 26 LET VLKULKA ANEB KARKULKA A INÉ ZVERY Autor: Matej Mazák, Slovensko ČESTNÉ UZNÁNÍ PFAD/VORGARTEN/KOLLAPS/STILLE Autor: Kai Miedendorp, Německo Ozvěny ekofilmu EKOTŘEBÍČ 2013 pořádá Městský úřad Třebíč odbor životního prostředí ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. Promítané snímky zapůjčí Ministerstvo životního prostředí. Promítání bude probíhat v kinosále, v pondělí od 9 do 19 hodin, v úterý pak od 9 do 16 hodin. V dopoledních hodinách (od 9.00 do 13.10) je program koncipován pro žáky základních a středních škol. Odpolední promítání je určeno nejširší veřejnosti a bude probíhat v pondělí od do a v úterý od do hodin. Informace o programu přehlídky filmů bude možno získat na internetové adrese a na Informačním a turistickém centru Třebíč - Malovaný dům a na odboru životního prostředí MěÚ Třebíč, Masarykovo nám. 116/6 (telefon ), kde je také možnost využít služeb videotéky a zapůjčit si některý z více než sta filmů s ekologickou tematikou. Vstup na promítání je volný. HANA KOUTNÁ 10

11 SKUPINOVÉ CVIČENÍ PRO ŽENY I MUŽE» stále platí: ve zdravém těle, zdravý duch... «Historie aerobiku O největší zájem aerobního cvičení se zasloužila herečka Jane Fondová, která aerobic sama propagovala a vydala několik videokazet. Tento sport se zrodil v Americe a rychle se rozšířil do celého světa. V současné době je aerobní cvičení v různých formách velice populární. Má dobrý vliv na pohybové ústrojí a nervovou soustavu. V Třebíči skupinové lekce přilákalo mnoho žen do školních tělocvičen. V současné době si můžete vybrat z mnoha stylů, které splňují vaše požadavky. Oblíbené jsou lekce v menším kolektivu, kde má cvičitel větší prostor pro kontrolu správnosti prováděných cviků a individuální přístup k cvičencům. Tento styl přístupu najdete při cvičení na Sportovním areálu Laguna pod vedením cvičitelek Ivany Březinové a Jiřiny Svobodové. Obě cvičitelky jsou profesionálními instruktorkami aerobiku, průběžně se vzdělávají, jsou účastnicemi mezinárodních kongresů v Brně. Sledují novinky v oblasti fitness a svoje zkušenosti předávají klientům. Zájem o aerobic klesal, nastal čas na změnu, jít dál. Díky svému zájmu o novinky se obě cvičitelky rozhodly pro zařazení nového stylu cvičení do svých lekcí. Již třetím rokem probíhá pravidelné cvičení Bosu. Rozhodnutí to nebylo lehké, protože pomůcka ke cvičení vyžadovala větší finanční investici. Dnes můžeme říct, že cvičení je vyhledávané, oblíbené a našlo si své příznivce. (Bosu je zkratka pro Both sides up = obě strany nahoru.) Cvičební pomůcka vypadá jako bychom přepůlili gymnastický míč. Využívá se hodně v rehabilitaci. Každý si může určit svoji úroveň obtížnosti, a proto patří tento sport mezi oblíbený v každém věku. Tato cvičební pomůcka se používá oboustranně pro balanční cvičení, k dosažení rovnováhy mezi svalovými systémy, ale také jako kondiční trénink pro zlepšení fyzické zdatnosti. Bosu je velmi populární cvičení, vhodné pro muže i ženy. Podle typu hodiny pro začátečníky či vrcholové sportovce. Přinese vám rozvinutí všech pohybových schopností, naučíte se kontrolovat své pohyby, vaše tělo bude pružnější. Procvičením celé řady svalových skupin komplexně zformujete postavu, zpevníte si břišní a zádové svaly. Posílíte schopnost koncentrace a naučíte se udržovat rovnováhu. Cvičení vám přinese psychické uvolnění a nekonečnou zábavu. Step aerobic Tento nejrozšířenější a nejoblíbenější druh aerobiku vznikl na konci 80. let jako forma aerobního rehabilitačního cvičení pro klienty, kteří mají problém s kolenními klouby. Jde o vertikální trénink, je založen na překonávání výškového rozdílu stepu. Díky tomu je zajištěna dostatečná intenzita a zároveň jde o cvičení méně zatěžující kosterní, kloubní a výživový aparát, než klasický aerobik nebo běh. Vertikální charakter stepu ovlivňuje také zapojení jiných svalových skupin. Jsou zapojovány zejména flexory kyčelního kloubu a lýtkové svaly. Při cvičební lekci je jejich zatěžování kompenzováno zařazením prvků, které zapojují antagonistické svalové skupiny a důkladným protažením při strečinku. Nová uspěchaná doba si vyžádala i zařazení stále populárnějších pomalých forem cvičení Body and Mide Powerjóga, Power stretching, Power Balance, Pilates. Jedná se o komplexní cvičební program tvořený systémem posilovacích a protahovacích cviků a poloh. Powerjóga je styl cvičení, které má kořeny v klasických východních kulturách, avšak je přizpůsobeno dnešnímu životnímu stylu. Je to dynamické cvičení zaměřené na protažení a posílení celého těla. Pravidelně se při něm opakují základní pozice známé z Pozdravu slunce, postupně se rozvíjí a obohacují. Je to soubor cviků, které pomohou dobře a účinně protáhnout tělo. Jedná se především o strečinkové cviky. Pozice vám pomohou zklidnit mysl, vypnout po náročném dni. Powerjóga je aktivní forma odpočinku a relaxace, pomůže vám poznat vaše tělo, získáte větší pružnost těla, pomáhá odbourat stres, načerpat energii. Nemůžeme se divit, že tento styl cvičení ve světě vyhledávají nejen aktivní sportovci, ale i vysoce postavení manageři. V powerjóze se na rozdíl od tradiční jógy pozice dynamicky střídají. Je proto fyzicky náročnější, může pomoci při hubnutí nebo udržení váhy. Probíhá ve skupině a trvá 60 minut. Součástí jsou pozice ve stoji i na zemi. Pozice ve stoji vedou ke zlepšení krevního oběhu a dýchání, posilují svaly nohou, uvolňuje se pánev a spodní část zad. Pozice na zemi se zaměřují na páteř, protažení spodní části zad a posílení stability horní části těla. Je určena pro všechny generace, není to soutěž proto se nikdy nepoměřujeme se svými spolucvičenci. Každý cvičí dle svých sil a možností. V současné době ji objevují i muži pro zpevnění svalů a odbourání svalových disbalancí. Powerjóga se zaměřuje i na hluboko uložené svaly, které pomáhají udržet rovnováhu, zdravé klouby a páteř. Toto cvičení bych doporučovala všem, kteří mají sedavé zaměstnání, řidičům, ale také všem, kteří většinu dne stojí. Vaše tělo si při cvičení protáhnete, posílíte a určitě si odpočinete od starostí. Domů se budete vracet příjemně naladěni a plni energie do druhého dne. Na cvičení potřebujete pohodlné sportovní oblečení, cvičební podložku, cvičí se naboso. V Třebíči si můžete powerjógu zacvičit pod vedením instruktorky Ivany Březinové vždy ve středu v ve Sportovním areálu Laguna. Z této široké nabídky cvičebních stylů si může vybrat opravdu každý. Neváhejte a přijďte přivítat jaro aktivně a ověřit si pravdivost rčení ve zdravém těle, zdravý duch. IVANA BŘEZINOVÁ SPORT MĚSÍCE Informace: tel , tel Ilustrační foto: Archív autorky 2x 11

12 »» Blíží se 2. Jarní jarmark BIO-EKO Sobotní dopoledne 20. dubna 2013 opět ožije třebíčské Karlovo náměstí 2. Jarním jarmarkem BIO, EKO a výrobků s označením Vysočina regionální produkt. Akce probíhá v rámci Projektu Zdravé město Třebíč. Občané budou moci zakoupit kvalitní zboží certifikovaných značek, v řadě případů i přímo od výrobců. K mání budou nejen výborné potravinářské výrobky, ale také ekologická drogerie, vinuté perly, výrobky z pedigu apod. Sortiment je opravdu bohatý a pestrý. Nově se představí Dobroty od Lotky se svými pečenými čaji z Vysočiny a výrobce ovocných moštů z Telče. Atmosféru jarmarku obohatí jedinečné vystoupení Spálených sušenek, které si určitě nenechte ujít. Rytmus afrických tanců má svoje kouzlo. Nezapomeňte si tedy poznačit termín do kalendáře sobota od 8.30 do hodin. Text a foto: IVETA ONDRÁČKOVÁ»» Den Země na Karlově náměstí Město Třebíč se jako každý rok ve spolupráci s partnery Projektu Zdravé město aktivně zapojuje do osvětové kampaně Den Země. Svátek životního prostředí a naší modrozelené planety oslavíme společně v pátek 19. dubna na Karlově náměstí. Přijďte se podívat a inspirovat, jak žít lépe v souladu s přírodou a proč má smysl třídit odpady. Zajímavé ekologické aktivity a projekty představí školy, školky, neziskové organizace, ZOO Jihlava, ale také společnost ESKO-T. Nově se bude prezentovat Vodárenská akciová společnost, divize Třebíč. U jejich stánku se můžete domluvit na exkurzi do vodárenského areálu v Heralticích. Využijte mimořádnou příležitost. Děti se mohou těšit na skákací hrad, trampolínu, ekologické výtvarné dílny i drobné soutěže o ceny. Text a foto: I. ONDRÁČKOVÁ 12

13 ... poj te s námi šet it ROLETY Třebíč, Nerudova NANOTECHNOLOGIE PROTI VODNÍMU KAMENI - nejmodernější systém úpravny tvrdé pitné a TU vody BEZ CHEMIE. Zabraňuje tvorbě vodního kamene, staré úsady likviduje. Má nejvyšší účinnost na všechny minerály tvořící vodní kámen, brání tvorbě biomasy a koroze v rozvodech. Umístěním za vodoměr (čerpadlo) zastavuje tvorbu vodního kamene v celém objektu najednou. Svoji účinnost si drží bez údržby po dobu min. 50 let. Mgr. P. Nagy Brno-Žabovřesky: dvougenerační vilka s vlastní studnou. Voda je dobrá, ale šíleně tvrdá, takže jsme ji prakticky nemohli využít. Teprve po namontování úpravny a ověření na zahradě, jsme si pustili naši vodu do domu. Jenom na vodě šetříme přes 7 tis. Kč ročně! Doporučuji tento vynález všem, co mají studnu využijte to a zbytečně neplaťte. Do sleva 500 Kč + montážní sada a poštovné ZDARMA. Bezplatnou konzultaci a otestování tvrdosti vaší vody provádí naše pobočka v Třebíči. Úpravnu vám i namontujeme. zelená linka: VLÍTNĚTE NA INTERNET!S CHYTRÝM TELEFONEM! Pořiďte si k prodloužení smlouvy nový telefon s internetem v mobilu a získáte ho až o 4 tisíce levněji Facebook a další aplikace tak budete mít vždy po ruce! Budova Národního domu Karlovo nám. 58/47, Třebíč Karlovo nám. 62/51, Třebíč (u Malovaného domu) NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU NA PRODEJNÍ PLOŠE 2500 m 2 AKČNÍ NABÍDKA interiérové dveře NORMA DECOR již od 688 Kč zahradnický substrát 75 l 122 Kč 99 Kč mulčovací kůra 70 l 109 Kč 69 Kč mechanický štípač na dřevo HECHT Kč 999 Kč plovoucí podlahy včetně montáže od 209 Kč/m² profesionální míchání interiérových a fasádních barev V měsíci březnu poskytujeme každou středu slevu 10% Na Nivkách č. 304, Třebíč Tel./fax: / Prodejní doba: Po-Pá , So hod.

14 Hospodářská komora Připravuje se vyhlášení programu Nová zelená úsporám Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil další dotační program Nová zelená úsporám. Z toho budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy. Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Bude podporována i příprava projektové dokumentace. Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách: Hladina 1 snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů Hladina 2 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů Hladina 3 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů Podmínky programu Nová zelená úsporám budou vyhlášeny v průběhu prvního kvartálu roku 2013, pokud bude připravena národní legislativa. Při platnosti vyhlášky o požadavcích na energetickou náročnost budov bude v březnu vypsána první výzva s předpokládanou alokací 1,4 miliardy korun. Příjem žádostí o dotace pro vlastníky rodinných domů bude zahájen v srpnu Žadatelé tedy budou mít dostatek času na zpracování projektové dokumentace. V roce 2014 je očekávána výzva pro veřejné budovy. Společnost VIA ALTA a.s. (http://www.via-alta.cz), člen Okresní hospodářské komory Třebíč připravila se svými partnery informační webový portál s aktuálními informacemi o programu Nová zelená úsporám na adrese a zřídila bezplatnou telefonní linku pro poskytování informací o programu Současně je VIA ALTA a. s. připravena všem potenciálním žadatelům poskytnout zdarma úvodní konzultaci jejich záměru a následně komplexně připravit žádost o dotaci, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost, provést energetické hodnocení a zpracování PENB a v rámci realizace poskytovat služby technického dozoru investora, výběr dodavatele a komplexní administraci celé žádosti. (HK)»» Záchranka na Třebíčsku získá díky hlasům veřejnosti nové přístroje Přístroje pro nepřímou masáž srdce výrazně zkvalitňují resuscitaci pacientů se srdeční zástavou, a zvyšují tak jejich šanci na záchranu života. Přestože nejsou povinnou součástí sanitky a jsou finančně nákladné, usiluje Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina o jejich pořízení do co největšího počtu svých zásahových vozidel. Díky příspěvku 500 tisíc korun od Nadace ČEZ teď třebíčská záchranka vybaví zmíněným zařízením posádky v Jemnici a Velké Bíteši. O podpoře projektu rozhodli svými hlasy obyvatelé Vysočiny a jižní Moravy ve veřejné anketě Vaše volba pořádané Skupinou ČEZ. Použitím přístroje pro nepřímou masáž srdce se zvyšuje pravděpodobnost obnovení vlastní srdeční činnosti nemocného. Záchranáři s využitím zařízení totiž zajistí u kriticky ohroženého pacienta nepřerušované a stejně silné stlačování hrudní kosti s neměnnou přiměřenou frekvencí tak dlouho, jak je potřeba. Přístroj šetří ruce jednoho člena posádky pro další činnosti, které s oživováním pacienta souvisí. Resuscitace navíc mnohdy trvá půl hodiny i déle a na rozdíl od živého zachránce je tento přístroj prakticky neunavitelný, říká primář oblastního střediska ZZS Třebíč MUDr. Michal Kříž. Přístroj navíc oproti manuální masáži srdce umožňuje provádět oživovací pokusy i během transportu v sanitě u některých typů infarktů a u podchlazených pacientů. Další výhodou zařízení je jeho téměř okamžitá připravenost k použití. Díky snadné manipulaci Ukázka zařízení Lucas Foto: Archív ČEZ-JEDu jej záchranář sestaví a může aplikovat do 20 vteřin. Nízká hmotnost a kompaktní balení umožňují snadný a pohodlný transport až k pacientovi. Lékařská technika jde stále dopředu. Abychom našim pacientům poskytli tu nejlepší péči, musíme se těmto trendům přizpůsobit, doplňuje MUDr. Kříž a dodává: Velmi si vážím toho, že se naši spoluobčané rozhodli v anketě ČEZ Vaše volba podpořit právě náš projekt. Díky lidem teď můžeme koupit nové přístroje, které třeba jednou pomohou zachránit život i některému z hlasujících. Anketa Skupiny ČEZ Vaše volba umožňuje lidem ve všech regionech ČR hlasovat pro nejužitečnější projekt z oblasti školství, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání, kultury, sportu včetně pomoci lidem se zdravotním hendikepem nebo sociálně slabším osobám. Opravdu nás těší, že lidem leží na srdci projekty, které přispívají k záchraně lidských životů. Považujeme je za velmi důležité a jsme rádi, že je s oporou veřejného hlasování můžeme podpořit, dodává Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ. V minulém roce se obyvatelé Vysočiny a Jihomoravského kraje hlasující ve Vaší volbě rozhodli podpořit třebíčskou Léčebnu dlouhodobě nemocných. Díky příspěvku Nadace ČEZ ve výši Kč je zdejší pobyt pro pacienty s chronickým onemocněním, po operacích či úrazech mnohem příjemnější. Léčebna nakoupila moderní polohovatelná lůžka, hrady, držáky na infuze, noční stolky či zábrany proti pádu z postele. V celé republice se takto každoročně rozděluje celkem Kč. JANA ŠTEFÁNKOVÁ 14

15 STAVBA BYTOVÉHO DOMU DOKONČENA HORKA DOMKY - ZNOJEMSKÁ 20 NOVÝCH BYTŮ 7 GARÁŽÍ VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU DOKONČENA ATRAKTIVNÍ LOKALITA HORKA - DOMKY VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - TŘEBÍČ Poslední volné byty! MOŽNOST PROHLÍDKY VZOROVÉHO BYTU TŘEBÍČ - NEHRADOV ULICE KAŠTANOVÁ POSLEDNÍ VOLNÉ DOMKY! ZAHÁJEN PRODEJ BYTŮ 3 + kk / 2 + kk 6x samostatná garáž Nabízíme k prodeji 18 bytových jednotek 2 + kk - 44 m kk - 69 m kk - 97 m 2 RODINNÉ DOMY, POZEMKY S JEDINEČNÝMI VÝHLEDY NA ÚDOLÍ ŘEKY JIHLAVY kontakt: , , ,

16 TŘEBÍČSKÉ ULICE POUŠOV Lokalita se nachází v městské části Stařečka. Pojmenování prostoru ohraničeného ohbím řeky Jihlavy. Dříve tu stával mlýn, v němž dlouhou dobu sídlili mlynáři jménem Poušové. Odtud název Poušův mlýn i název celého jeho okolí. Připraveno s použitím podkladů Jiřího Joury PRAŽSKÁ Ulice se nachází v městské části Borovina. Výpadová ulice z města směrem na Prahu, ale také na Telč a České Budějovice a dnes také ke krajskému městu Jihlavě. PRŮMYSLOVÁ Ulice se nachází v městské části Jejkov. Ulice v průmyslové čtvrti. Po obou stranách této ulice se nacházely tovární a jiné průmyslové objekty. Dnes zde postupně vzniká zázemí spíše nevýrobních firem, zpravidla podnikajících ve službách. PŘEROVSKÉHO Ulice se nachází v městské části Vnitřní Město. Ignác Přerovský ( ) třebíčský rodák, jako purkmistr stál v letech v čele obecního zastupitelstva. Za jeho úřadu dostala radnice i město poprvé od třicetileté války český ráz. Ulice je známa více jako Masné krámy, které tu bývaly do roku

17 Jan Slabák: Snad se příště do Třebíče vrátíme dřív Po dlouhé odmlce se začátkem března v Třebíči představila legendární moravská dechová hudba s příznačným názvem Moravanka Jana Slabáka. Proslulý kapelník se podivil: Proč jsme tady tak dlouho nehráli? Popravdě, nevím. Ale rozhodně návrat do Třebíče byl triumfální - vyprodat velký sál Fóra, to dneska umí jen opravdu dobrá hudební tělesa. Zvláště pak dechovka, která mnohdy strádá na úbytě! Moravanka je takto velikou výjimkou. Jiná situace je samozřejmě v kraji, kde nápojům vládne víno anebo stopička slivovice. Jan Slabák - mimochodem v těchto dnech slaví narozeniny a rozhodně nevypadá, že už načal osmou desítku své životní dráhy - pokýval hlavou, když jsem se jej ptal, jak je na tom dechová hudba s budoucností, přičemž jsem připomněl, že nedávno zde hostoval Ondřej Havelka s Melody Makers, který si pochvaloval vzestup swingu a návrat klasických tančíren: Swing je přece jenom určen poněkud jiné sociální skupině, než lidovka. Pan Havelka má tedy pravdu, že se tento žánr vrací. Dechovka a lidová hudba rozhodně nekončí, jenže generace, která ji stále má ráda, nemůže si dovolit vyšší vstupné. A my zase nemůžeme za takových okolností jezdit po celé republice, vždyť jen doprava tvoří nemalou položku rozpočtu. Navíc se podívejte na naše hudebníky - jsou to profesionálové, dobří muzikanti. A ty je také třeba zaplatit. Přes tohle smutné konstatování je Jan Slabák optimistou. Alespoň v tom, že dechovka bude bavit i další generace svých vyznavačů. Třebíčské publikum mu dává zapravdu. FRANTIŠEK JŮZA Probíhají dvě výstavy, které stojí za zhlédnutí V měsíci březnu byly zahájeny dvě zajímavé výstavy, které by si milovníci umění neměli nechat ujít. První, zahájenou ve středu 13. března v Galerii Ladislava Nováka v Subakově ulici, je přehlídka fotografií Jakuba Mertla a Libora Matouška. Jejich fotografická sdělení nejsou takříkajíc z jednoho soudku, nýbrž zachycují rozmanité formy a způsoby našeho žití. Byť třeba prostřednictvím přírody anebo vjemů nad rámec všednosti. Fotky mají brilanci, jenž podtrhuje nesporný autorský talent a dávají tušit, že objektivy fotoaparátů pánů Mertla i Matouška objeví ještě mnoho detailů života, aniž si jich běžně všímáme. Výstava probíhá od 14. března do 5. května a je přístupna v provozních hodinách sousedního infocentra u Zadní synagogy. Poněkud jiný žánr je doménou výtvarnice vystavující od 28. března do 19. května v Galerii Malovaný dům. Eva Vlasáková se věnuje především grafice a uměleckému zpracování papíru a skla. Také tady doporučujeme návštěvu famózní výstavy, která mnohdy nedá návštěvníkovi svou dokonalostí ani nadechnout. (FJ) Eva Vlasáková: Dáma s Ještěrkou Jakub Mertl: Vláhomilka Libor Matoušek: Mostní pocity I

18 Jak se dělají dobrá světla V minulém čísle Třebíčského zpravodaje jsme představili jednoho z technických pracovníků Městského kulturního střediska Třebíč, zvukaře Pavla Kolaříka. Neméně důležití jsou také mistři světel, i na nich začíná a končí úspěch toho kterého představení. V divadle Pasáž svítí Marek Samuel s kolegou Kamilem Kosmákem. Jak se taková světla dělají, přibližuje první z nich: Marku, jak se dělají dobrá světla? Dobré světlo je to, které nevadí divákovi, a zároveň nevadí umělci naopak podporuje jeho výkon a zvýrazňuje, co má být na scéně vidět, případně doplňuje světelnými efekty děj. Dohromady s kulisou nebo i kouřem. Začíná to už tím, že se musí správně usadit kulisa do jeviště, aby se následně dala dobře nasvítit. tak, že na jednom portále visím já, na druhém osvětlovač, který určuje, odkud svítíme, anebo svítíme proti sobě a podobně. Až uděláme tu těžší práci, kdy obejdeme celý světlený park, který zasahuje do scény, tak potom si sedneme k pultu, což je prakticky počítač, ve kterém seřadíme ta potřebná světla do skupin přesně na čas podle scénáře se potom světla spouští. Buďto ručně anebo se dá celý proces naprogramovat automaticky. To znamená, že naprogramuješ světla a můžeš jít domů To ne. Musí u toho vždycky být lidský faktor, protože herci nejsou stroje a tak ani žádná vyřčená věta netrvá vždy přesně vymezený čas. A na jevišti se nedá úplně všechno a na sto procent předpovědět či všechno vyměřit. Vše závisí na ději dané světla tak, aby se zdůraznilo jen to nejdůležitější a ostatní zůstalo skryto. Jako když maluješ obraz a vytáhneš detail. Jak se připravujete na představení? Naše představa musí být vizuální. Málokdy se nám stane, že bychom viděli tu kterou hru dopředu. Když přijede stejný soubor se stejnou hrou, tak už umíme předvídat požadavky. Jenže přijede jiný osvětlovač a ten si vede světla svou rukou, tedy opět tvoříme Dá se pokazit představení právě světly? Dá, a moc! A viděl jsem jich plno! Stalo se ti to někdy? Úplně zkazit, to asi ne. Protože plno věcí se dá ještě zachránit u pultu. Ale říct si to musíš po každém výkonu. Někdy je toho víc, co by šlo udělat lépe, někdy míň. Abychom něco úplně zkazili, to prakticky nesmíme dopustit. Spíš třeba chodím kolem pohádky, kterou nesvítím a říkám si: tohle bych udělal jinak. Navrhuješ všechna světla sám nebo si soubory vozí vlastní požadavky? Nevymýšlím všechna světla, i když některá ano. Nejodbornější je naše práce asi u divadel, tam jsou světla dána režií, kdy už při tvorbě daného díla soubor přemýšlí nad tím, co má být vidět, co je třeba zdůraznit, odkud herci přicházejí, kudy odcházejí Prostě celý prostor je daný tou vysvícenou plochou a potom ještě odborný osvětlovač souboru dolaďuje intenzitu a další drobné nuance. To už je jeho ruka a s tím k nám přijedou. Tady sdělí svůj záměr, a prakticky se vše tvoří během jedné až dvou hodin, kdy společně scénu nasvítíme. Světelný park se nastaví podle požadavku a ze světel se vytvoří skupiny, které se řídí pomocí světelného pultu. Konzultujete společně s techniky hostujícího souboru. Co dál? My spravujeme celý světelný park a zároveň spolupracujeme s osvětlovačem, aby měl světlo tam, kde ho mít potřebuje. Ta příprava někdy probíhá hry a na sebe reagují lidé světlo provází herce po jevišti a on ví, že má třeba udělat pět kroků. Ale jestli se pohne částečně vlevo, částečně vpravo, to musí předvídat osvětlovač a musí mu ten prostor poskytnout. Takže osvětlovač musí být celou dobu v ději Tak. A sleduje, i když někdy se zdá scéna jakoby jednotvárná, ale přesto tam ty změny jsou. I když nejsou zdánlivě úplně citelné. My ale říkáme, že herec cítí světlo to znamená, že on cítí, kdy na něj svítí právě to správné světlo. Často i herci procházejí scénu předem, jakoby si prostor osahají a zjistí, jestli jim všechno vyhovuje, jestli z toho mají ten správný pocit. Mluvili jsme o divadle. Co další akce? To je trošku jiné. Svícení je více intuitivní a živé. Při koncertech, při zábavném pořadu nebo komornějším programu. Tady vytváříme prostor zúžením či rozšířením scény pomocí světel. Moje nejoblíbenější svícení se týká malých věcí, připravit Svou roli hraje asi také dobrá znalost prostředí Ano. Vím hned, kam sáhnout. Proto také, když osvětlovač má nějaký požadavek, jsem schopen improvizovat. Co by mohlo narušit představení z pohledu osvětlovače? Jsou to jenom stroje a ty mohou selhat. Přímo ovlivnit nás snad ale může jen výpadek proudu. Také se mně to stalo. Ale díky profesionálům na jevišti to nakonec byla humorná scénka. Ten pořad jsme tak docela opepřili... Jinak máme světelný park dostatečně naddimenzovaný a divák by drobné poruchy ani neměl poznat. Co je největší odměnou pro mistra světel? Odměnou je pro nás potlesk publika a spokojenost umělců, ať už vyřčená pouze v zákulisí. Když všechno proběhlo podle plánu... Bylo by mylné se domnívat, že technici v divadelním komplexu zapnou zvuk nebo světlo, a tím pro ně veškerá práce končí. Naopak. Samo představení je pro ně nemálo náročným zážitkem, počínaje už přípravou veškeré techniky a konče rozloučením s hostujícím souborem. A stejně jako u zvuku, i tady platí, že musí mít svou práci rádi. S Markem Samuelem jsme si ještě dlouho povídali na prázdném jevišti a nestačil jsem se divit, co všechno musí technik znát a zvládnout. Část potlesku diváků tak určitě patří i jim, ač nejsou na první pohled vidět. A přece hrají s sebou... FRANTIŠEK JŮZA II

19 Besídka Divadla Sklep v Pasáži Ve středu a ve čtvrtek začíná divadelní sezóna pro předplatitelé abonentních skupin A/1 a A/2 představením BESÍDKA 2013 v podání pražského kultovního Divadla Sklep. Besídka je tradiční forma představení Divadla Sklep, pestrý sled scének, skečů, písní a tanců, který je každoročně obměňován těmi nejlepšími nápady v podání samotných autorů, kterými jsou: David Vávra event. Tomáš Hanák, Jiří Burda, Milan Šteindler, Tereza Kučerová, Lenka Andelová, Jana Hanáková, František Váša. V kapele Divadla Sklep vyhrávají: David Noll, Jiří Podzimek, Hana Navarová, Roman Fojtíček, Vladimír Vytiska a Martina Marinová. Obě představení se uskuteční v divadle Pasáž v Třebíči vždy od hod. Zbylé vstupenky jsou v prodeji u pokladny Národního domu, Karlovo nám. 47, Třebíč tel.: a na přes E- -VSTUPENKY. EVA MALÁ «Milan Šteindler v představení BESÍDKA 2013 Foto: Archív Divadla Sklep Postupují do krajského kola Recitační soutěž Wolkerův Prostějov, která se konala 26. února v hudebním oddělení městské knihovny, zná vítěze. Do krajského kola v Brně postupují z první kategorie od 15 do 17 let Barbora Fialová z Katolického gymnázia a Barbora Klubalová z Hotelové školy. Z druhé kategorie do 20 let pojedou v sobotu 16. března do Brna dva studenti z Katolického gymnázia Šimon Benda a Lucie Macháčková. Oblastní kolo pořádalo Městské kulturní středisko Třebíč ve spolupráci s městskou knihovnou. (MČ) III

20 IV

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

38. ročník MFF EKOFILM 2012 PROGRAM

38. ročník MFF EKOFILM 2012 PROGRAM 38. ročník MFF EKOFILM 2012 PROGRAM 6. 12. 2012 - ČTVRTEK Velký sál 9:00 13:00 Komponovaný program pro ZŠ a SŠ 9:00 ZAHÁJENÍ FESTIVALOVÝCH SOUTĚŽÍ 9:10 SMOKEMAN ZASAHUJE populárně-edukativní program, VŠB-TUO

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení Vrátka I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Vrátka, o. s. L. Pokorného 56/19 674 01 Třebíč - Zámostí IČ: 22681841 Statutární zástupce: Zdeňka Palátová Kontakty: tel.: 737 565

Více

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 FLORA SERVIS Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 venkovní FItnESS zařízení ObSAH: FITneSS zařízení SkuPIna 1.............. 4-11 FITneSS zařízení SkuPIna 2...............

Více

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné OBSAH ÚVOD 5 KDO JE RENATA SABONGUI? 5 CO JE TO PILATES? 5 CO V TÉTO KNIZE NALEZNETE? 6 SLOVA TĚCH, KDO CVIČENÍ JIŽ ZNAJÍ 6 PROČ CVIČIT TOTO CVIČENÍ? 8 CVIČENÍ 11 SEZNAM CVIKŮ NA DVD 12 SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ

Více

Obsah. 1. Úvod. 2. Tématický přehled výukových bloků. A. Moje zdraví... 4. B. Moje bezpečnost.. 5. C. Novinky a zajímavosti moderní doby..

Obsah. 1. Úvod. 2. Tématický přehled výukových bloků. A. Moje zdraví... 4. B. Moje bezpečnost.. 5. C. Novinky a zajímavosti moderní doby.. Obsah 1. Úvod.. 3 2. Tématický přehled výukových bloků A. Moje zdraví... 4 B. Moje bezpečnost.. 5 C. Novinky a zajímavosti moderní doby.. 5 D. Práce s počítačem.. 6 E. Rady a tipy pro seniory.. 6 F. Zajímavosti

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven

Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven Seminář Komunální informatorium- aneb rodina a venkov Novosedly nad Nežárkou, 11. 12. 7. 2013 Mgr. Zuzana Ježková, Národní knihovna ČR Veřejné knihovny

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015 Charitativní výstup na Sněžku III. ročník květen 2015 Nadační fond Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše transparentní účet Nadačního fondu KlaPeto - 2200692979/2010 Nadační fond KlaPeto se věnuje: zlepšení

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

PYGMEJOVIA DETI DŽUNGLE

PYGMEJOVIA DETI DŽUNGLE OZVĚNY EKOFILMU 2012 Znojmo 25. 2. 10. 3. 2013 Promítání pro školy 25. 2. 1. 3. a 4. 8. 3. 2013 Promítání pro veřejnost 2. 3. 3. a 9. 10. 3. 2013 ANOTACE FILMŮ Oceněné filmy: PYGMEJOVIA DETI DŽUNGLE -

Více

600 000 vkladových katalogů v předvánoční kampani Festina

600 000 vkladových katalogů v předvánoční kampani Festina 3 2011 prosinec 2011 Vážení obchodní přátelé Přesto že čas je něco, s čím jsme tak těsně spjatí, zdá se jakoby běžel stále rychleji a předvánoční období je tu po roce zpět v plném proudu. Dovolte mi tedy,

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,-

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,- Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 + 2 víkendové akce Kroužek je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd. Na kroužku se naučí pohyb v rytmu hudby, základní aerobní kroky a lehčí aerobní sestavy.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

KONFERENCE ČESKÉHO FITNESS SEKTORU Praha, 29.4. 2015

KONFERENCE ČESKÉHO FITNESS SEKTORU Praha, 29.4. 2015 KONFERENCE ČESKÉHO FITNESS SEKTORU Praha, 29.4. 2015 ČESKO SE HÝBE DEKLARACE ČESKO SE HÝBE: PŘIMĚŘENÁ A PRAVIDELNÁ FYZICKÁ AKTIVITA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, NENAHRADITELNOU SOUČÁSTÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvod Stěžejní aktivity v roce 2011 Členství ve sdruženích Valná hromada Finanční zpráva Poděkování Úvod Lehký společenský optimismus, který na tomto místě zazněl v minulé

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Zahájení si vzal pod taktovku pražský NIKE ELITE INSTRUKTOR Lukáš Kolek. Jeho Dance Explosion byl opět skvělý a Lukáš je výborný lektor i bavič.

Zahájení si vzal pod taktovku pražský NIKE ELITE INSTRUKTOR Lukáš Kolek. Jeho Dance Explosion byl opět skvělý a Lukáš je výborný lektor i bavič. Akce takového rozsahu se konala v Litomyšli poprvé. Hostitelem nebyl nikdo jiný než významný český výrobce sportovního oblečení LITEX a důvodem konání bylo 20. výročí založení této společnosti. Hlavními

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Komplexní prezentace a praktické ukázky pro zdravý způsob života

Komplexní prezentace a praktické ukázky pro zdravý způsob života zvýšíme výkon vašich zaměstnanců Komplexní prezentace a praktické ukázky pro zdravý způsob života BENEFITY pro Vaši společnost Základní rozpis naší nabídky. Pro komplexní nabídku kontaktujte našeho obchodního

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ

Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ Kvalita je krásná a oduševnělá. Radost je inspirace, vytváří hojnost a trvalou

Více

Práce a děti pod jednou střechou

Práce a děti pod jednou střechou Práce a děti pod jednou střechou PÁR SLOV ÚVODEM Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Písecký zpravodaj Únor 2010

Písecký zpravodaj Únor 2010 Písecký zpravodaj Únor 2010 Vyšla publikace Židé v Jablunkově Začátkem prosince roku 2009 byla v nakladatelství Beskydy vydána publikace Josefa Byrtuse Židé v Jablunkově, která poprvé systematicky a do

Více

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života.

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života. PROFIL ČASOPISU je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více