Třebíč žije! Evropská dotace pro Borovinu Třebíčská galerie - Vladimír Werl Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ 2013 Začíná blokové čištění ulic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třebíč žije! Evropská dotace pro Borovinu Třebíčská galerie - Vladimír Werl Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ 2013 Začíná blokové čištění ulic"

Transkript

1 03/2013 Třebíč žije! Evropská dotace pro Borovinu Třebíčská galerie - Vladimír Werl Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ 2013 Začíná blokové čištění ulic KONFRONTACE TŘEBÍČSKÝCH DĚJIN V GALERII DIVADLA PASÁŽ... Více na str. 26

2 Vínový samet nově zakryl svatostánek... čtěte na straně 8

3 Slovo na úvod Vážení spoluobčané, v březnovém čísle Třebíčského zpravodaje se mi dostalo možnosti opět sepsat Slovo na úvod. Této příležitosti si vážím a tentokrát ji využiji k vrácení se k tématům, která v minulých číslech zpravodaje již několikrát zazněla, ale přesto jsou v našem městě stále živá a já je považuji za důležité. Prvním tématem, které Třebíčí zní, je možné zřízení ubytovny v Míčově ulici. Plně chápu rozhořčení a strach občanů našeho města z přílivu sociálně neadaptovatelných lidí. Jak nám ukazují příklady z celého světa, nebo nemusíme chodit daleko, ze severních oblastí České republiky, tak tyto obavy jsou naprosto oprávněné. Příliv takovýchto lidí vždy přináší zvýšení kriminality, ale také výrazné snížení cen nemovitostí v dané oblasti. V minulém čísle Třebíčského zpravodaje bylo jasně popsáno, že třebíčská radnice nemá s tímto záměrem nic společného a rozhodně žádné takovéto záměry nyní a ani v budoucnu podporovat nebude! Bohužel však to samé nemohu konstatovat o našem státu. Nikdy by k takovýmto záměrům nemohlo docházet, kdy to stát štědře nedotoval. Proto podporuji všechny aktivity, které zabrání jakýmkoliv podobným záměrům a žádám o stejnou podporu všechny občany města. Druhým tématem je bývalý areál továrny BOPO v Třebíči - Borovině. Jedná se o téma, které bylo již několikrát dopodrobna popsáno. Přesto jsem na ně stále dotazován. Do této lokality město investuje nemalé částky, ale je potřeba podotknout, stejně jako do ostatních částí města Třebíče. Minulé vedení města odsouhlasilo stavbu kruhového objezdu, nynější koalice zde chce vybudovat Dům dětí a mládeže a v současnosti je v řešení žádost o dotační titul pro revitalizaci veřejných prostranství v dané lokalitě. Musím konstatovat, že vše toto je naprosto správně a jsem nesmírně rád, že k tomu dochází. Ze zchátralého továrního areálu pomalu vzniká plnohodnotná část města. A co mají obě výše uvedená témata společného? Na první pohled nic. Ale přesto, místa a území, o které se město dlouhodobě nestará, se časem stávají domovem pro rizikovější skupiny obyvatel a vždy je otázkou času, kdy napadne nějakého ziskuchtivce na této problematice profitovat. Napadlo by někoho, že takovýmto rizikovým místem by mohla být Míčova ulice? Asi nenapadlo. Vznik takových ghett je pak naprosto neřešitelným problémem pro dané město. Proto podle mého patří dík všem, kteří z lokality v Borovině se snaží udělat místo pro normální život, místo pro podnikání, bydlení a volný čas. Vážení spoluobčané, nenechte se manipulovat lidmi, kteří se snaží i z dobrých věcí dělat politická témata a neustále vytvářejí atmosféru podezřívání. Na co jsou sáhodlouhé diskuze o tom kolik je 2 + 2?! Nakonec pak zjistíte, podobně jako já, že rádoby bojovníci proti investicím v Borovině, pro ně v minulém volebním období hlasovali a podporovali je. Neuvěřitelné, že?! Martin Svoboda, radní města Třebíče V tomto čísle naleznete: Z RADNICE str. 4 až 7 SKUPINOVÉ CVIČENÍ... str. 11 ANKETA SPORTOVEC ROKU str Tajné přání: obleva Těším se letos na jaro více, než v letech minulých. Zima sice nebyla nijak zvlášť útrapná, ale nejde jen o počasí. I když také: sluníčko povětšinou dělá člověku dobře, zejména právě to jarní. Což posléze by mohlo vést i ke splnění tajného přání - k oblevě. Nikoli však té klasické, kdy roztaje i sníh na horách a vítr odtud pak fouká o poznání příjemněji. Mám na mysli oblevu vztahovou, dá-li se tak jádro mého tajného přání nazvat. Neb zdá se, že vzájemná tolerance ve společnosti zázračně rychle vyprchala, a co si budeme povídat, arogance naopak vzala vrch. Přesvědčit se o tom můžeme dnes a denně, počínaje uspěchanými rány a konče pozdně odpoledními nebo večerními nákupy. A že je na co nadávat! Nakonec i média v tomto mají jaksi žeň, jenže média jsou tady od toho. Jim nespílejme. Ale komu tedy? Všeobecně můžeme nadávat na politiku, nebo na souseda či řidiče, kterému právě jelo auto o poznání rychleji než to naše. Jenže pomůže to? Na okamžik snad ano. Kořeny té divné nálady jsou ale v nás. Leckdo se mnou nemusí souhlasit. Dobře. Ale proč kromě toho postranního nadávání neřešíme věci tak, jak právě přišly? Proč v obchodě rovnou nepoukážeme na nekvalitní zeleninu či ovoce, proč se necháme dusit nekompetentností některých poskytovatelů služeb? Tady bych mohl pokračovat donekonečna, nemá to však smysl. Pojďme si raději říct, že každý den se alespoň jednou na své okolí usmějeme. Dobrácky, samozřejmě. Když budeme mít štěstí, potkáme stejný protějšek - a den bude o něco lepší. A možná už nevynadáme sousedovi, proč si kvůli němu kazit náladu? Sci-fi. Já vím. Ale naděje prý umírá poslední. A jaro právě začíná! FRANTIŠEK JŮZA Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: nákladem výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma. Evidenční č.: MK ČR E Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům tel.: , Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč Redaktor, grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová, Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert Tajemník redakční rady: Ivan Přibík Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč, Renata Sedláčková, tel.: , Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 23. března Uzávěrka příštího čísla v pátek 5. dubna Distribuce Třebíčského zpravodaje Pouze reklamace roznosu!

4 Z RADNICE Ocenění obdržely tyto organizace a jejich projekty: Grantový program Kultura Vrátka, o. s. - Trhy tradičních řemesel, neziskovek a chráněných dílen MUSICA ANIMATA - W. A. Mozart REQUIEM Občanské sdružení KADET - klub žonglování Magnis - Flaming nights 2012 Grantový program Volnočasové aktivity TJ SOKOL - Bavíme se a sportujeme celý rok DDM Třebíč - FIT rodina 2012 Atletika Třebíč - Atletika pro všechny Grantový program Prevence kriminality a drogové problematiky OCHT - Výzkumné šetření a návrh specifikace služeb pro intenzivní uživatele konopných drog v Třebíči STŘED, o. s. - Právo na každý den ambulantní péče rodinám a jednotlivcům závislým na drogách STŘED, o. s. - Bez agrese, prosím! Grantový program Ekologie DDM Třebíč - Dny pro zemi 2012 Měst. knihovna v Třebíči Energie pro všechny Město ocenilo nejlepší projekty Tradiční Setkání se Zdravým městem proběhlo ve středu 20. února 2013 odpoledne ve foyer divadla Pasáž na Masarykově náměstí. Představitelé radnice v čele s místostarosty Marií Černou a Milanem Zeibertem i předsedové příslušných komisí rady města poděkovali neziskovým organizacím, občanským sdružením a školám za spolupráci v uplynulém roce a předali jim diplomy za nejlepší projekty z Grantového systému Zdravého města Třebíče za rok 2012 v pěti grantových programech. JUNÁK svaz skautů a skautek, středisko Srdíčko-Třebíč Poznávání přírody nás učí žít ekologicky Grantový program Rodina a zdraví TJ SOKOL Třebíč - Se Sokolem ku zdraví Městská knihovna v Třebíči Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity»» Třebíč vychází vstříc majitelům psů V posledních několika měsících probíhaly mezi majiteli psů debaty o tom, co pro ně město dělá nebo nedělá. Podnětem k diskuzi bylo omezení distribuce sáčků na psí výkaly. Téměř to vypadá, že Třebíč se chová ke svým pejskařům macešsky. Rozdávat vlastníkům psů sáčky na exkrementy jsme si zvykli vnímat jako určitou povinnost města a z pohledu kynologů se to často jeví tak, že jde o jedinou protislužbu. Neuvědomujeme si, že povinnosti radnice tímto zdaleka nekončí. Souvislosti to má daleko širší. Chov psů ve městě znamená především soužití. Ne každý člověk psy chová nebo je má rád. Pro některé lidi znamená už jenom existence psů ve městě určitou zátěž. Problém je umocněn tím, že ne všichni majitelé jsou ochotni po svých miláčcích uklízet. Teď v předjaří se to objevuje v plné síle. Je jasné, že po neukázněných občanech musí nápravu zjednat město. Úklid psích výkalů je součástí blokového i průběžného čištění ulic, parků a jiných veřejných prostranství. Nelze ho oddělit od uklízení jiných nečistot. Kromě toho, že psí výkaly znečišťují veřejná prostranství, mohou být hygienicky závadné i zdrojem parazitů a nemocí. Také proto se ulice a parky musí čistit celoročně. Úklid se provádí ručně i za pomoci mechanizace. Od roku 2011 je například nasazen do provozu kromě jiné techniky speciální vysavač na odpadky včetně exkrementů. V souhrnu stojí občany Třebíče blokové i průběžné čistění přes 5 milionů korun ročně. Mnozí vlastníci psů argumentují, že platí každý rok poplatek za psa a město se o zbytek musí postarat rozdávat sáčky, uklízet a podobně. Skutečnost je taková, že majitelům psů se od města dostává podstatně více služeb, než kolik by jich bylo možné za roční poplatek zajistit. Několik čísel pro ilustraci: Na straně příjmů Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště, s. r. o Komunikujeme se seniory Speciální ocenění sdružení Pernula v čele s paní Věrou Kouřilovou. IVAN PŘIBÍK Z předání: Místostarostka Marie Černá předává ocenění Ireně Hejzlarové z SSOŠ a SOU Třebíč získá město na poplatcích ze psů ročně zhruba 950 tisíc korun. Na straně výdajů ovšem investuje město každý rok například následující částky: 470 tisíc korun jako příspěvek na útulek pro psy, 1 milión korun na vyvážení odpadkových košů, 150 tisíc korun na likvidaci odpadů z odpadkových košů, 100 tisíc na nákup sáčků na psí výkaly a jiné. Problém soužití psů a lidí ve městě mi rozhodně není cizí. Sám také psa mám. Úklid po něm považuji za věc naprosto samozřejmou. Často se mi stává, že se spoluobčané trochu ironicky dotazují, jestli opravdu nosím sáčky, když jdu se svým čtyřnohým kamarádem na procházku. Odpověď je jednoznačná, sáčky mám v dostatečném množství a většinou jsou to mikrotenové sáčky z obchodů. Uklízet po sobě je nezpochybnitelný fakt chceme město čisté. PAVEL HEŘMAN, starosta 4

5 Zemřel čestný občan města MUDr. František Veselý V úterý 12. února zemřel ve věku 87 let MUDr. František Veselý. Byl nejen obětavým a erudovaným lékařem, ale po léta se věnoval místní a regionální historii. Shromáždil unikátní sbírku fotografií a písemných materiálů. K jeho hlavním zásluhám patří práce na záchraně Židovského hřbitova v 80. letech minulého století. V roce 2009 byl vyznamenán čestným občanstvím města a cenou města. K úmrtí významného Třebíčana se vyjádřil starosta Pavel Heřman: Zasáhla nás smutná zpráva, že odešel čestný občan města Třebíče, bývalý primář neurologie, doktor František Veselý. Jsem si jistý, že doktora Veselého můžeme řadit k nejvýznamnějším lidem oceněným tímto městským vyznamenáním. Byl to vzdělaný intelektuál, který se celý život hlásil k našemu městu. Vždy vystupoval jako Třebíčan. Ve volném čase dokázal bez nároku na odměnu vykonat spoustu věcí, které ostatní nedokážou ani za peníze. Svou mravenčí sběratelskou činností, prací s pamětníky a obětavou záchranou památek nám zachoval obrovské hodnoty. Podle jeho pečlivé dokumentace mohla být například provedena rekonstrukce barokních Božích muk ve Znojemské ulici, barbarsky zničených v 70. letech. Zachránil také pamětní desku Dr. Albína Bráfa a inicioval opravu několik vzácných náhrobků na Starém hřbitově. Spolu s dalšími dobrovolníky se v dobách hluboké totality zasloužil o opravu šindelové střechy kaple Povýšení svatého Kříže, známého Kostelíčku. Jeho hlavní aktivitou byla záchrana Židovského hřbitova. V 70. a 80. letech hrozilo, že Židovský hřbitov zpustne a bude doslova srovnán se zemí. Osud této unikátní památky byl nejistý. Doktor Veselý dokázal navzdory tehdejšími režimu na vlastní pěst shánět peníze, materiál, řemeslníky a dobrovolné nadšence k obnově Židovského hřbitova. Nebýt takových lidí, jako byl doktor František Veselý, měli bychom jistě v Třebíči méně památek. Byl skutečným čestným občanem dávno předtím, než mu byl tento titul udělen. U příležitosti smutné události bych doktoru Františku Veselému rád poděkoval za jeho nezištné dílo pro město. IVAN PŘIBÍK Zastupitelé: Pomůžeme Frenštátu Místostarosta Pavel Pacal podal na únorovém mimořádném jednání zastupitelstva města Třebíče návrh na poskytnutí finanční částky 50 tisíc korun pro obyvatele zničeného domu ve Frenštátě. Solidarita je velmi nutná, protože nikdy nevíme, kdy může podobná tragédie postihnout nás. Pro město Frenštát jsou náklady spojené s demolicí domu velkým zásahem do rozpočtu, je proto velmi důležitá podpora ostatních měst a obcí. Je to dar určený konkrétně na veřejnou sbírku zřízenou pod hlavičkou města. V rozpočtu Třebíče jsme našli rezervu pro podobné mimořádné události. Jsem rád, že kolegové v třebíčském zastupitelstvu tento návrh jednohlasně podpořili, vysvětluje místostarosta Pacal. Do Frenštátu pod Radhoštěm stále míří pomoc a nebývalá vlna solidarity občanů z celé republiky. Speciální konto pro obyvatele zničeného panelového domu bylo zřízeno pod hlavičkou města. Shromážděné prostředky plánuje tamní radnice investovat zejména na vyřešení budoucího bydlení postižených občanů. Kromě finančních sbírek v řadě měst proběhlo také množství benefičních akcí. (IP) Prohlášení města k Třebíčským slavnostem piva Město i v letošním roce očekávalo konání Třebíčských slavností piva. Radnice vyšla vstříc pořadateli, soukromé agentuře D.A.N. production, s. r. o., a rezervovala na Karlově náměstí plochu a termín na čtvrtek 30. května až neděli 2. června. Jednání o Třebíčských slavnostech piva pro rok 2013 proběhlo mezi vedením radnice a jednateli agentury D.A.N. production dne 12. listopadu Na této schůzce byl stanoven termín a dohodnuty podmínky konání slavností, obdobné jako při 17. ročníku v květnu Schůzka v listopadu loňského roku však byla bohužel poslední. Jednatelé agentury se od té doby odmlčeli a vedení radnice už nekontaktovali. Vzhledem k tomu, že přes blížící se termín konání slavností nepřicházely ze strany agentury žádné zprávy, oslovila agenturu D.A.N. production příslušná pracovnice městského úřadu. Výsledkem této komunikace byla žádost asistentky a účetní agentury o zmírnění předtím odsouhlasených a městem opětovně potvrzených podmínek. Jedinou reakcí agentury D.A.N. production bylo, že asistentka a účetní stroze sdělila, že Třebíčské slavnosti piva se v letošním roce konat nebudou. Rada města neobdržela žádné jiné vysvětlení. Důvod nepořádání slavností tedy není znám. Rozhodně to však není pro nekomunikaci nebo jiné znevýhodnění ze strany radnice. IVAN PŘIBÍK Nový jízdní řád MAD od března v platnosti Cestující v městské hromadné dopravě v Třebíči dostávají k dispozici nový jízdní řád. Po zapracování všech doplňků je završením přechodu na optimalizovaný systém MAD Nový jízdní řád vstupuje v platnost od pátku 1. března Nahrazuje starší, který byl vydán v září loňského roku. Městský úřad připravil ve spolupráci s dopravcem tištěnou podobu. Lidé, kteří vlastní starší verzi brožurky, si ji mohou zdarma vyměnit za aktuální. Výměna oproti starému výtisku nebo koupě nového kusu je možná na autobusovém nádraží v běžné provozní době. Jízdní řád bude platit do roku Tím nejsou vyloučeny dílčí úpravy, které budou probíhat v pravidelných půlročních intervalech. (IP)»» Třebíč hostila návštěvu z velvyslanectví USA Na krátkou návštěvu Třebíče přijel ve čtvrtek 28. února odpoledne zástupce kulturního attaché Velvyslanectví USA v Praze Greg Gaede. Doprovázel ho Miroslav Konvalina, ředitel Amerického centra. Na radnici přijali hosty starosta Pavel Heřman a místostarosta Pavel Svoboda. Po krátké prohlídce památek UNESCO navštívili oba pánové občanské sdružení Střed. V městské knihovně se pak zúčastnili zahájení výstavy Národní parky západu USA a besedy s cestovatelem Miloslavem Martanem. IVAN PŘIBÍK «Na snímku pan Gaede (vlevo) při uvítání starostou Heřmanem a místostarostou Svobodou 5

6 Z RADNICE Třebíč žije! Třebíč žije! Tak zní název zbrusu nového webového portálu. Na první pohled běžná prezentace, která je však ve skutečnosti živým marketingovým nástrojem. Tým jazykově vybavených lidí bude pro naše město tímto způsobem lovit v bezbřehých vodách internetu. Hlavní cíl projektu popsal místostarosta Pavel Pacal: Chceme udělat maximum proto, abychom zvýšili akceschopnost města při vytváření nových pracovních míst a příležitostí pro bydlení. Udělali jsme proto novou webovou prezentaci, která bude do Třebíče lákat podnikatele a rezidenty. Kompaktní formou a na jednom místě nabízíme od února všem zájemcům například soupis městských a soukromých objektů k pronajmutí, volné pozemky pro průmyslovou a bytovou výstavbu, přehled aktuálních cen, ale třeba i možnosti kulturního a sportovního vyžití. Tyto webové stránky jsou první krůček, kterým chceme začít a posouvat město dopředu. S myšlenkou akčního webového portálu přišel poprvé před asi deseti lety podnikatel Milan Šťastný. Tehdy se ji však nepodařilo prosadit. Se současným vedením radnice jsme dali dohromady pracovní skupinu. Kromě politiků a úředníků se do ní zapojily také soukromé subjekty jako firmy TTS nebo Kapucín. Členem této neformální skupiny je kromě jiných lidí také například učitel angličtiny Glenn Weidner. Má velmi cenné zkušenosti, protože pracoval u amerického námořnictva jako člověk zodpovědný za nábor posádek pro bojová plavidla Spojených států, řekl jednatel skupiny firem Kapucín a člen zastupitelstva města Milan Šťastný. Projekt se podle jeho slov začne postupně rozbíhat. Je to jako návnada položená na brouka, který se buď chytne, nebo ne. Budeme komunikovat a hledat ty nejvýhodnější a nejlevnější cesty, jak nastartovat on-line marketing. Sestavili jsme za tímto účelem marketingový, náborový a výkonný tým. Náborový tým se bude po telefonu bavit s lidmi, kteří se na webu chytnou. Výkonný tým pak ty lidi provede přes úřady, aby si neprožili podobné martyrium, jaké má za sebou Glenn Weidner, když si chtěl zařídit řidičský průkaz a živnostenský list. Nikdo mu nerozuměl, vysvětlil Milan Šťastný. Nový marketingový portál si Třebíčané mohou prohlédnout na adrese V provozu je od začátku února. S jeho postupním rozvíjením by měly přibývat jazykové mutace. Město jedná s agenturou CzechInvest Kromě internetového marketingu zaměřeného k oslovení podnikatelů z tuzemska a blízkého i dalekého zahraničí je nutné zkoušet pro nastartování rozvoje města také jiné cesty. Patří k nim komunikace se státní agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest v Praze. Spolupráce s agenturou CzechInvest je naprosto zásadní pro zvýšení zaměstnanosti na území města. Díky projektu Třebíč žije! máme ucelenou nabídku, pomocí které prezentujeme možnosti Třebíče pro potenciální investory. Naše návštěvy v agentuře budou pravidelné a velmi časté, přiblížil snahy radnice místostarosta Pavel Pacal. IVAN PŘIBÍK Město požádalo o evropskou dotaci pro Borovinu Areál bývalého podniku Bopo se postupně mění v příjemnou městskou čtvrť. Příjezd těsnou tovární branou vystřídal pohodlný kruhový objezd. V nových bytech už bydlí první obyvatelé a připravují se další. Čilý stavební ruch probíhá také v někdejší mazutové kotelně. Polovina objektu se promění v Dům dětí a mládeže, v druhé polovině se usídlí trvalá výstava s technickými exponáty. Přerod průmyslové části města ve čtvrť pro bydlení a drobné služby se neobejde bez rekonstrukce chodníků, vozovek a zelených ploch. Zastupitelstvo města Třebíče proto schválilo za tímto účelem na svém zasedání ve středu 27. února podání žádosti o dotaci Evropské unie. Projekt nese název Veřejná prostranství v Třebíči-Borovině a byl adresován do aktuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Pokud vše dopadne dobře a finanční dotace bude městu přiznána, mohou se Třebíčané těšit na novou podobu ulic Tomáše Bati a Budischowského a okolí Domu dětí a mládeže. Plánují se i úpravy lesoparku, zřízení parkoviště a vybudování zcela nového dopravního napojení východní části areálu do Koželužské ulice. IVAN PŘIBÍK Senior Point nabízí bohatý program Kontaktní místo pro seniory, zřízené v budově Městského úřadu Třebíč na Masarykově náměstí, náležitě vyplňuje určitou mezeru v možném vyžití občanů vyššího věku. Dlužno říci, že program zahrnující kurzů, besed, odborného i běžného sociálního poradenství, různých cvičení, až po možnost získat zkušenosti pro práci s počítačem, je tak rozsáhlý, že nejde na tomto místě se mu plně věnovat, avšak už v příštím vydání vyčleníme příslušný sloupek, kde bude k dispozici základní nabídka aktivit. Už teď ale můžete Senior Point bez obav navštívit a seznámit se se vším, co lze od kontaktního místa očekávat. Vždy je zde pracovník, který rád při výběru pomůže. (FJ) 6 «Kromě jiných aktivit, připravil Senior Point i kurz první pomoci, vedený Bc. Martinem Mrázkem, DiS. (na snímku) - v dolní části obrazovky klikněte na logo Senior Pointu

7 Kraj a město přispějí na památky Čtyři soukromé osoby a dvě náboženské organizace dostanou od města peníze na opravy historických objektů. Poskytnutí příspěvků na rok 2013 schválilo zastupitelstvo 31. ledna. Jedná se o finanční spoluúčast k dotacím kraje Vysočina. Krajský grantový program s názvem Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, obnova kulturních památek v roce 2013 umožňuje získat vlastníkům z řad fyzických a právnických osob dotaci až do výše 40 procent a u církví do výše 50 procent z celkových nákladů na obnovu nemovité kulturní památky. Podmínkou je spoluúčast obce a to ve výši minimálně 20 procent. Náklady na opravu šesti objektů představují souhrnnou částku korun. Z toho podíly vlastníků dělají dohromady korun. Kraj věnuje v součtu korun, město přidá korun. Římskokatolická farnost Třebíč-město využije darované peníze na restaurování svatostánku z hlavního oltáře kostela svatého Martina. Židovská obec Brno Vzdělávání v egon centru Třebíč Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/ Projekt Vzdělávání v egon centru Třebíč, který je z 85% financovaný z ESF a 15% ze státního rozpočtu, po třech letech k končí. Po celou dobu realizace projektu egon centrum nabízelo distanční a prezenční vzdělávací kurzy. Prezenční se konaly v učebně egon centra na Městském úřadě Třebíč. Kurzy, které egonu poskytoval Institut pro veřejnou správu, byly zaměřeny především na Czech POINT, Informační systém datových schránek, Zaručený elektronický podpis, ale i na programy Word a Excel. Některé byly průběžně aktualizovány, jiné provede opravu zadních fasád čtyř hrobek a průčelí Subakovy hrobky a dokončí vnitřní kamenný taras při dolní zdi Židovského hřbitova. Dva soukromníci opraví domy na Karlově náměstí, jeden v ulici Leopolda Pokorného a jeden na nároží ulic Blahoslavova a V Mezírce. Myslím, že princip krajských a městských dotací se osvědčil. Je potřeba si uvědomit, že majitelé historických objektů musí při rekonstrukcích používat atypické materiály a technologie. Ne všichni jsou natolik solventní, aby si mohli dovolit udržovat památku způsobem odpovídajícím její hodnotě. Kdybychom od nich chtěli, aby všechno platili ze svých prostředků, tak bychom se mnoha oprav památek ani nedočkali, vyjádřil se starosta Pavel Heřman. Podle jeho slov by si Třebíč zasloužila od kraje i státu více peněz, protože město zapsané v seznamu UNESCO má památek hodně a měřítka pro jejich posuzování jsou přísnější. To s sebou nese i vyšší finanční náročnost. IVAN PŘIBÍK Studenti navrhovali změny Umírněné i provokující návrhy na možnou budoucí podobu některých zákoutí centra města Třebíče si mohou zájemci přijít prohlédnout do vestibulu radnice. Posluchači VUT Brno se pokusili svýma očima zpracovat nové uspořádání některých ulic a náměstí. Vedení města bere neotřelý pohled studentů jako zásobárnu námětů. Výstava, která je momentálně na radnici umístěna, je inspirativní záležitost. Školní práce nevznikly na objednávku radnice, ale zcela čistě z podnětu vyučujících a studentů. Třebíč sloužila jako modelový příklad, jak by se některé urbanistické problémy mohly řešit. Je dobře, že se studenti o naše město zajímají. Vznikla celá řada názorů, které si na radnici uložíme a které potom mohou ovlivnit skutečné řešení, řekl starosta Pavel Heřman. (IP) byly časově upraveny. EGON centrum vytvořilo i svůj vlastní inovovaný produkt MS Excel 2010 pro pokročilé. O tento kurz byl projeven velký zájem především z řad zaměstnanců městského úřadu. Veškeré vzdělávací kurzy byly určeny pro zaměstnance MěÚ Třebíč, zaměstnancům organizací zřizovaných městem, a také pro zaměstnance obcí ve správním obvodu ORP a členům zastupitelstev těchto obcí a zaměstnancům jimi zřizovaných organizací. Na konci projektu egon centrum eviduje téměř 1700 vydaných osvědčení pro 260 registrovaných osob patřících do výše uvedené cílové skupiny. (JH) Autobus do Stop Shopu Obyvatelé Třebíče se dočkali lepšího dopravního spojení do nákupního areálu STOP SHOP. Novinkou je zavedení pravidelné linky městské autobusové dopravy. Nové spojení připravilo město Třebíč ve spolupráci se společností Nákupní centrum Třebíč, s. r. o. Dopravní obslužnost areálu zajišťuje od 1. března linka číslo 14. Cestující se tak z areálu STOP SHOP dostanou nejen do centra města, ale i k poliklinice ve Vltavínské ulici a to v obou směrech. Jízdní řád linky číslo 14 bude na zastávce v areálu STOP SHOP počítat v pracovní dny s provozem od 8:00 do 19:30 hodin, o víkendech od 10:20 do 18:20 hodin. Cestující se mohou těšit na novou zastávku vybavenou bezbariérovými prvky. S rozšířením provozu linky číslo 14 dojde zároveň ke zrušení účelové linky, která dosud jezdila do nákupního centra z autobusového nádraží. Jsme rádi, že jednání skončila úspěšně a linka číslo 14 bude sloužit občanům města k bezproblémové dostupnosti nákupního areálu. Vychýlení z běžných tras autobusové dopravy do areálu Stop Shopu bude plně finančně hrazeno nákupním centrem, vyjádřil se místostarosta Pavel Pacal. (IP) V září půjdou do školy Celkem 448 dětí by mělo nastoupit v září letošního roku do třebíčských základních škol. Počet je vyšší než v předchozím roce, kdy to bylo 403 dětí. K řádnému zápisu do základních škol přišlo v lednu 2013 dohromady 568 chlapců a děvčat. U 120 z nich bylo požádáno o odklad školní docházky na doporučení dětského lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny. (IP) V aquaparku Laguna betonují nosný systém Od začátku března opět pokračuje výstavba aquaparku Laguna. Na staveništi jsou k vidění ramena betonových pump, u kterých se střídají nákladní automobily s domíchávači. V závislosti na počasí tam probíhá betonáž svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Ve vnitřních prostorách objektu se v saunové části dělají bourací práce (IP) 7

8 »»Vínový samet nově zakryl svatostánek Při příležitosti oslav židovského svátku Purim, které začátkem měsíce března proběhly v Zadní synagoze, uskutečnil se malý a nenápadný obřad, vedený rabínem Danielem Mayerem z Tel Avivu. Týkal se nové, sametové oponky, chcete-li závěsu, který v synagoze zakrývá svatostánek. Hebrejsky se závěs nazývá Parochet a jeho novou podobu si vynutila skutečnost, že dřívější oponka byla prohlášena národní památkou a po rekonstrukci bude ve vitríně na ženské galerii. Oba závěsy pak mají jedno společné - obnovu vzácné památky provádí autorka nové oponky, paní Jindřiška Drábková - Hrdá (na snímku). V její dílně tak vzniklo současné dílo o rozměrech 240 x 170 centimetrů, zhotovené převážně z vínového sametu se středovým polem ze vzorované dekorativní tkaniny. Lemující porty závěsu, středového pole a laloků jsou zlaté barvy, stejně jako koruna s výplní. Ta je navíc dozdobena pajetkami a barevnými kameny. Na oponce jsem pracovala přibližně tři měsíce, říká autorka, ale vyčíslit přesně dobu strávenou při výrobě je složité, nakonec jsem stačila v průběhu zpracování i porodit. Někdy jsem se oponě věnovala tři hodiny, jindy dvanáct, ta práce má nějaký rytmus a tak třeba nejde zrovna odejít.. Námětem nové oponky byla ta původní: Jde o volnou inspiraci historickou oponou, ale jinak je to vlastní fantazie podmíněná i tím, jaké právě byly k dispozici materiály. Pak také bylo nutné barevně oponu zakomponovat sem do synagogy. Paní Drábková - Hrdá říká, že opona je jejím dalším dítětem. Budu se na něj chodit dívat a slíbila jsem to i naší dvouměsíční Elišce, svěřuje se s úsměvem. Pojedeme sem na výlet a všechno jí ukážu. Svůj vztah k nové oponce vyjádřila i ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč Jaromíra Hanáčková: Mám radost, že se stane součástí vybavení mé milované Zadní synagogy. A těším se i na navrácení staré opony, vzpomínám ještě na chvíli, kdy pan profesor Urban mně ji donesl na radnici na stůl. To jsem ještě nevěděla, jakou má cenu. Jsou v tom moje osobní vzpomínky a vazby. FRANTIŠEK JŮZA Jak se L. Novák ve Vídni seznámil s Jacksonem Pollockem Jsou případy, kdy se nějaká informace předává tak dlouho a tak samozřejmě, že nikoho nenapadne ji ověřovat. Jednou z nich je ta o setkání básníka a výtvarníka Ladislava Nováka s díly amerického malíře Jacksona Pollocka ve Vídni při zájezdu třebíčských divadelních amatérů v dubnu Najdete ji třeba pod heslem Ladislav Novák ve Slovníku české literatury po roce 1945 a objevila se pochopitelně i v medailonku třebíčského výtvarníka v prvním díle naší galerie v lednovém čísle zpravodaje. Existuje však osobní svědectví Ladislava Nováka zachycené ve vzpomínkové publikaci Má posedlost (Nehradov, 1998), kterou připravil Arnošt Pacola. Ten zaznamenal Novákovu vzpomínku doslova: Bylo to v roce, tuším padesát sedm, tehdy, abych měl nějakou veřejnou činnost, protože jsem znal vynikajícího režiséra Josefa Geržu už dávno předtím, jsem hrál ochotnické divadlo. Sám jsem se nikdy za žádného pozoruhodného herce nepovažoval, ale hrál jsem. A tehdá třebíčský soubor vyhrál s Čapkovým Loupežníkem Jiráskův Hronov. V tom Loupežníkovi jsem hrál profesora. Nehrál jsem to dobře, sebekriticky musím říct. S Loupežníkem jsme objeli řadu míst v republice a nakonec byli vyzváni, abychom odjeli do Vídně a zahráli vídeňským Čechům. Ten zájezd byl velkým zážitkem, protože to byla vlastně první má zahraniční cesta po válce vůbec. Řada zážitků, mimo jiné jsme tam ale byli pod tou nejpřísnější kontrolou. Jednak nás hlídali dva fízlové z českého velvyslanectví ve Vídni, jednak informátoři byli i mezi námi. A já jsem přesto našel chvilečku, vběhl jsem do knihkupectví a zeptal se starší paní, tehdy se mně zdála starší, řekl jí svou situaci, že jsem tady ve Vídni, že moc šilinků nemám, nějakou zajímavou publikaci, aby mi doporučila. A ona tam měla cyklus výtvarných publikací, byla to vždycky celostránková barevná, ne zrovna nejkvalitnější reprodukce, na druhý stránce výklad o tom malíři. Tak jsem si koupil Abstrakte Malerei. Ke komičnosti celý situace je nutno dodat, že když jsme jeli přes hranice, tak jsem si tu knížečku strčil pod košili, taková byla situace. A tam v té knížce mě upoutal zvlášť Pollock. Ta jeho spontánní metoda, která vlastně vycházela ze surrealistického automatismu atd. Nuže, seznámení s díly amerického výtvarníka se smrsklo na jednu ne zrovna nejkvalitnější reprodukci. U ní však Novákův zájem začal a pokračoval třeba až k básnické Poctě Jacksonu Pollockovi vydané o deset let později. A pokud jde o Vídeň, pamětníci vědí (a dnešní mladá generace nepochopí), že tehdy byl výjezd do kapitalistické ciziny malý zázrak a skrývání knížečky o abstraktním malířství nic přehnaného. Zbývá jen ověřit autorovo ohodnocení vlastního jevištního výkonu. V práci Vítka Cahy Divadlo posvěcené nadšením (Třebíč, 2003) najdeme ofotografovaný výstřižek z krajanských novin s článkem Kouzelná představení třebíčského divadla ve Vídni a v něm potvrzení, že ve zmíněném Loupežníkovi se opravdu představil L. Novák jako profesor a E. Nováková jako jeho paní a že se objevil v rovněž uvedených Hrátkách s čertem: a chlupatí obyvatelé pekla L. Novák, Z. Nováček, A. Svoboda, K. Šalbaba. Co dodat? Že amatérské divadelní výkony se nesluší měřit metrem recenzenta. Naopak je krásné přečíst si po letech, co kromě svých vlastních profesí zvládali Třebíčáci, které znaly starší generace, nebo které známe dnes. Myslím tím totiž nejen sokolskou scénu a borovinské ochotníky, ale i na soubory vedené v 80. a 90. letech Jaroslavem Dejlem nebo dnešní Ampulku. MILAN ZEIBERT 8

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

2/2012. Proběhly zápisy do základních škol Krev vyvážená životem Tajemství třebíčských garáží Sport měsíce: basketbal Fotosoutěž zná vítěze

2/2012. Proběhly zápisy do základních škol Krev vyvážená životem Tajemství třebíčských garáží Sport měsíce: basketbal Fotosoutěž zná vítěze 2/2012 Proběhly zápisy do základních škol Krev vyvážená životem Tajemství třebíčských garáží Sport měsíce: basketbal Fotosoutěž zná vítěze Místo života Zadní synagoga, a dnes také sousední dům Seligmanna

Více

Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani

Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani 04/2013 Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani SEDMAČTYŘICÁTÉ LOUTKÁŘSKÉ JARO PRO DĚTI I DOSPĚLÉ... Více na str.

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem

Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem 5/2012 Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem Jaro ve znamení motorismu a historie. Více na str. 20 Zvon na třebíčské

Více

Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť

Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť 6/2012 Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť Jak to (asi) bylo v pětačtyřicátém... Foto: Michal Jůza Více na str. 27 TÓRA Svitek

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga

9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga 9/2011 Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga MĚSTO TŘEBÍČ ZVE OBČANY NA SETKÁNÍ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA DESATERO PROBLÉMŮúterý

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

DOTAZNÍK UVNITŘ! 17. listopad 1989 V Třebíči vyroste aquapark Farář Jakub Holík Osobnosti Třebíče: Zdeněk Kvíz Lávka opět spojila městské části

DOTAZNÍK UVNITŘ! 17. listopad 1989 V Třebíči vyroste aquapark Farář Jakub Holík Osobnosti Třebíče: Zdeněk Kvíz Lávka opět spojila městské části 11/2011 17. listopad 1989 V Třebíči vyroste aquapark Farář Jakub Holík Osobnosti Třebíče: Zdeněk Kvíz Lávka opět spojila městské části DOTAZNÍK UVNITŘ! Slovo na úvod Vážení spoluobčané, v tomto měsíci

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Třebíčský. zpravodaj. Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země 3/2011

Třebíčský. zpravodaj. Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země 3/2011 Třebíčský zpravodaj 3/2011 Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země Slovo na úvod Vážení čtenáři, milí Třebíčáci, na této straně

Více

Rodák nabídl městu svá díla

Rodák nabídl městu svá díla Připomenou si vznik státu Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu se uskuteční v neděli 27. října před budovou radnice na Karlově náměstí v Třebíči. Slavnostní shromáždění občanů začíná v

Více

Montáž střechy kina začne již během tohoto týdne. Jednání zastupitelů bylo bouřlivé, zazněl i návrh na odvolání místostarosty

Montáž střechy kina začne již během tohoto týdne. Jednání zastupitelů bylo bouřlivé, zazněl i návrh na odvolání místostarosty Výstava fotografií Pavla Rapušáka str. 10 Americký velvyslanec v Česku Richard W. Graber navštívil 3. října Integrační centrum v Bruntále, které provozuje občanské sdružení Liga. Velvyslanec si prohlédl

Více

7-8/2011. O měsíc dříve Hodpodářská komora Lávka bude nová Sport měsíce fotbal Evropské pálky v Třebíči

7-8/2011. O měsíc dříve Hodpodářská komora Lávka bude nová Sport měsíce fotbal Evropské pálky v Třebíči 7-8/2011 O měsíc dříve Hodpodářská komora Lávka bude nová Sport měsíce fotbal Evropské pálky v Třebíči Slovo na úvod Vážení čtenáři, léto a prázdniny jsou v plném proudu. Kromě obyvatel Třebíče, kteří

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Stavbě dálnic předchází práce archeologů. Čtenáře čeká Týden knihoven. Novinářka Ludmila Hyblerová. ročník IV. říjen 2008

Stavbě dálnic předchází práce archeologů. Čtenáře čeká Týden knihoven. Novinářka Ludmila Hyblerová. ročník IV. říjen 2008 říjen 2008 ročník IV 4 Stavbě dálnic předchází práce archeologů 5 Čtenáře čeká Týden knihoven 10 Novinářka Ludmila Hyblerová RPSN od 145,93 % 777 760 960 na dobu 7 až 12 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

Nádvoří zámku patřilo veteránům

Nádvoří zámku patřilo veteránům Založeno roku 1919 24. června 2009 Ročník XX. číslo 25 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Setkání harmonikářů Výletiště ve Lhotkách Sobota 27. června 2009 od 15 hodin Více strana 8 Koncert Renaty a Igora Ardaševových

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

PROVOZ MAMOGRAFU BUDE UKONČEN

PROVOZ MAMOGRAFU BUDE UKONČEN LITOMĚŘICE SLOVO STAROSTY Vážení Litoměřičané, jaro potěšilo každého z nás a s ním přichází do města řada zajímavých akcí. Již 15. dubna můžete přijít do domu kultury a zúčastnit se jubilejních 10. Vinařských

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Duben 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz Z RADNICE Rada formulovala Programové prohlášení str. 6 KULTURA Kytice zazpívala zahraničním hostům str. 8 Letňany

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 leden 2015 DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 Brass Banda ZUŠ Kyjov slaví úspěch > více str. 13 Redakce Kyjovských novin Vám přeje, aby Váš rok byl plný veselých okamžiků a jak se

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více