Evangelický měsíčník ročník 85/ /2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelický měsíčník ročník 85/2009 86/2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč"

Transkript

1 10 2 Evangelický měsíčník ročník 85/ /2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč Velmi zaujatý pohled do světa krásných umění Rozhovor o výtvarném pojetí evangelických interiérů Představujeme výstavu o umění toleranční doby Začátek školního roku na školách EA Výtvarné umění Výtvarné dílo je třeba na sebe nechat v prvé řadě působit. Nechat se oslovit jeho řečí: tvarem, barevným laděním, kompozicí, strukturou, materiálem, námětem, výrazem figur. Nemusím být odborník, abych podvědomě poznal, co je kvalitní a co je laciné, ploché či šité horkou jehlou. Výtvarné dílo k nám začíná postupně mluvit. Ondřej Rada: Patří výtvarné dílo do kostela? 37

2

3 EDITORIAL 3 Všudypřítomné výtvarno D. Ženatá AKTUÁLNĚ 4 Pražský arcibiskup na synodní radě gm BIBLICKÁ ÚVAHA 5 Stvořeni k obrazu Božímu P. Kulík TÉMA 7 Hrátky s čertem T. Pavelka 9 Výtvarné umění M. Wernisch 12 Člověk má být bystrý, nachystaný slyšet Rozhovor s Barborou Veselou D. Ženatá 15 Otázka na tělo Jak vnímáte výtvarná díla v evangelických kostelích? PŘEDSTAVUJEME 18 Výstavu o umění toleranční doby DaZ CÍRKEV ŽIJE 21 Nejprve zazní radostná zpráva a potom školní řád R. Špačková EKUMENA ŽIJE 23 O slavnosti GAW, dávné svatbě a fotbale M. Frydrych 23 Ekumenické setkání s Biblí a uměním J. Švanda 25 Principy čtyři sta let staré D. Ženatá 26 Portugalsky: igreja, německy: Kirche, česky: církev E. Hubená 27 Saský zemský biskup v Praze G. Fraňková Malinová 28 Rozdílný jazyk nenípřekážkou E. Benešová GRATIAS AGIMUS 29 Kyrie L. Moravetz 30 Liturgické zpěvy v novém pořadu bohoslužeb L. Moravetz DIAKONIE 31 Představujeme novou brožuru 20 příběhů z Diakonie P. Hanych 31 Nová sociální kampaň Diakonie ČCE: OTEVŘENO SENIORŮM P. Hanych SLOVO 33 Obrazy na slabou mysl obvazy? J. Hoblík 35 Cesta církve II G. Fraňková Malinová 36 Encyklopedie evangelických kostelů J. Kirschner 37 Patří výtvarné dílo do evangelického kostela? O. Rada ÚVODNÍK Všudypřítomné výtvarno Podzim hýří barvami. Pestrá paleta podzimních odstínů. Babí léto. Červené šípky, oranžové dýně a první hnědý kaštan. Když čteme takováto spojení, rozlévá se v nitru teplé světlo zapadajícího slunce, převládá okrová, rezavá a hnědá. Barvy Tiziana a Muchy. Při jízdě krajinou je pastva pro oči ještě bohatší. Žlutá sklizená pole s kulatými balíky slámy se střídají se zelení lesů a hnědí už zoraných polí. V ďolíku se krčí malá vesnice, z komínů stoupá kouř a zaplňuje celé údolí. Barvy jsou jako by za závojem, jen tušené. I za deště má podzim své kouzlo. Mokré listí, odrazy oblohy v kalužích a barevné deštníky. Od nepaměti měli lidé potřebu krásu kolem sebe zvěčnit. Výtvarně vyjádřit stav své duše, údiv nad krásou stvoření i své náboženské představy. Historií vnímání výtvarného umění v dějinách nás v tomto čísle provede článek Martina Wernische Výtvarné umění od doby kamenné po dnešek. Jak vypadalo umění projevené slovem či hudbou v dobách před vynálezem písma, se můžeme jen dohadovat. Na výtvarné projevy si ale můžeme sáhnout a obdivovat je dodnes. Co církev a výtvarné umění? Evangelíkům hned naskočí přísné: neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství... Církevní otcové horlili proti divadlu, reformátoři proti sochám a obrazům, moderní doba proti filmu a populární hudbě, dnešek přidává zášť mnoha duchovních autorit proti televizní tvorbě. Originální současný pohled na krásná umění nám předkládá Tomáš Pavelka. Umělec tvoří, protože musí. Tryská to z něj a nemůže jinak. A co člověk neumělec? Podle slov malíře Ondřeje Rady se máme nechat výtvarným dílem oslovit. Ono k nám začne postupně promlouvat a když mu půjdeme naproti, porozumíme mu. A jak je to s prostorem, architekturou a interiéry evangelických kostelů? Patří k důrazu na slovo strohost výtvarného projevu? Nebo naopak obraz či plastika napomáhají sdělení evangelia? I o tom se dočtete v tomto čísle. A paleta odpovědí na otázku na tělo je stejně pestrá jako paleta podzimních barev. Výtvarno je totiž všudypřítomné. Přeji pěkné čtení! Daniela Ženatá

4 AKTUÁLNĚ Pražský arcibiskup na synodní radě Mons. ThLic. Dominik Duka OP (OP vyjadřuje příslušnost k øádu dominikánů), 36. arcibiskup pražský a primas český, se setkal 7. září se synodní radou. Přislíbil, že ve společných zájmech neudělá žádný krok, o kterém by synodní radu neinformoval. Dodrží dohodu (s ERC) o společném postupu ve vztahu státu a církví. Nevidí ve státu nepřítele, vyjádřil se pro nutnou kooperaci. Na otázku synodního seniora Joela Rumla, zda je něco k řešení v otázce vztahů obou církví, řekl, že by v případě státních návštěv v katedrále sv. Víta byla vhodná přítomnost zástupců Ekumenické rady církví. Člen synodní rady Pavel Stolař poukázal na rezervy ve spolupráci Charity a Diakonie, kde by byla vhodná koordinace jejich činnosti. Dominik Duka řekl, že by Charita a Diakonie měly spolupracovat nejen při katastrofách, ale i v každodenní práci středisek a činnosti dobrovolníků. Duka vidí jako dobrý příklad koordinaci kaplanů v armádě i kaplanù nemocničních. Další možnosti spolupráce jsou v připomínkování zákonů z oblasti zdravotnictví, církví i kultury. Arcibiskup by rád, aby ČCE spolupracovala při výročí 1050 let příchodu Cyrila a Metoděje. Je to svátek, který by měl být reflexí významu jejich mise pro odvětví písemnictví, kultury a zákonodárství. Na otázku synodního seniora, co by si přál zlepšit z naší strany, se D. Duka vyslovil, že by byl rád, kdyby ČCE našla vztah ke svatováclavským oslavám. J. Ruml vidí problém u ostatků, ale Duka vysvětlil, že svatý Václav má dva rozměry, jeden světecký a druhý v české státnosti, a ten je snad přijatelný i pro evangelíky. Synodní senior zase chtěl znát dnešní postoj katolíků k Janu Husovi. Oba představitelé církví došli k závěru, že by mělo dojít k interpretaci dějin, na které by se obě církve shodly. gm

5 BIBLICKÁ ÚVAHA Stvořeni k obrazu Božímu...panujte nade vším živým... (Gn 1,26 31) Více než rok mě pobuřuje jeden reklamní slogan, který propaguje nejmenovanou síť drogerií: Zde jsem člověkem. Snaží se mně totiž namluvit, že člověkem se stanu až tehdy, když vstoupím do oné drogerie, vezmu si nákupní košík, naplním jej až po okraj a pak si za určitý obnos ony věci odnesu domů. Jinými slovy: člověkem jsem jen tehdy, když jsem spotřebitelem. Zní to jako skvělá reklama. Pro systém, ve kterém žijeme, jsme totiž důležití především jako konzumenti. Opravdovými lidmi se staneme až tehdy, když své peníze začneme utrácet za cokoli, třeba i za zbytečnosti. Tím rozvíjíme trh. A pokud tak nečiníme, stáváme se pro kapitalistický režim nicotnými. Člověk prostě nemá hodnotu sám od sebe. Vždycky byla, jsou a budou kritéria, podle kterých bude společnost rozdělovat lidi na ty, kteří nějaký význam mají, a na ty, kteří jej nemají. Také my posuzujeme druhé lidi podle určitých měřítek. Vzdělání, kariéra, dům s bazénem a velké auto, pěkné a drahé oblečení kdo toho dosáhl, je v našich očích teprve člověk. Tato měřítka pracují podvědomě tedy i přesto, že si je zakazujeme. A co třeba tělesná krása nebo vytříbená mluva? A náboženství či rasa? Bílého úspěšného křesťana hodnotíme přece zpravidla výš než romského nezaměstnaného bezvěrce. Nuže, Písmo nám sděluje toto: každý člověk má svou (nezcizitelnou) cenu. Každý člověk má svou hodnotu. Ta hodnota spočívá v tom, že nám Bůh daroval život. Že se Bůh rozhodl stvořit nás ke svému obrazu. Z Božího pohledu žádné významné rozdíly mezi lidmi nejsou. Jediný rozdíl, o kterém se v tomto biblickém oddílu hovoří, je rozdíl v pohlaví. Každý člověk byl stvořen k Božímu obrazu. To je v jistém smyslu revoluční myšlenka. Byla revoluční už v době svého vzniku, kdy Božím obrazem mohl být pouze král. A co si budeme nalhávat?! Je revoluční dodnes, protože takto rovnostářsky nedokážeme vnímat své okolí ani my. Ale co to vlastně znamená, že jsme stvořeni k Božímu obrazu? Podle Gn 1,26 má člověk panovat nad zbytkem stvoření. Teprve v panování nad tím, co Bůh stvořil, se projeví jako Boží obraz. A zde začínají mnozí ochranáři a ekologové skřípat zuby. Prý právě tato věta, kde sám Bůh vyzývá člověka, aby se stvořením zacházel, jak uzná za vhodné, nadělala nenapravitelné škody. Z celku první kapitoly Písma je však asi těžko myslitelné, že Bůh poté co stvořil něco tak nádherného, soudržného, rozmanitého a fungujícího na závěr stvoří člověka kvůli tomu, aby stvoření plundroval, ničil, zacházel s ním jako nezodpovědný, arogantní sobec. Co by to bylo za Boha? Bůh cynik. Bůh se smyslem pro černý humor nebo kanadské žerty. Anebo Bůh rozdvojené mysli takový Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Ale jak tedy máme naložit s oním slovesem panovat? Ano, jde o vládu to nezapřeme. Ale o vládu odpovědnou, pečlivou a starostlivou, o vládu podporující život. Vždyť v Písmu se zapovídá krutá vláda člověka nad člověkem (Ez 34,2 4). A totéž musí platit ve vztahu člověka a přírody. Možná nás napadá, že my obyčejní lidé žádnou moc nad stvořením nemáme. Ale to je omyl. Vždyť právě na malých věcech se ukazuje, zda jsme moudrými vládci nad stvořením. Zda poctivě kultivujeme své zahrádky. Jestli si občas rozmyslíme jet někam autem a použijeme místo toho kolo nebo (což zní skoro děsivě) vlastní nohy. Zda třídíme odpad, šetříme vodu a nevyhazujeme do kontejneru věci, které sice ještě dobře slouží, ale už vyšly z módy. A na závěr se nechme oslovit Ježíšem, tím dokonalým Božím obrazem. To, co říká, se totiž nemusí týkat jen mezilidských vztahů, ale stejně tak i poměru mezi člověkem a stvořením: Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. (L 22,25n) Petr Kulík

6 TÉMA Železné sochy akademického sochaře Antonína Kašpara vystavené do 31. října ve farní zahradě na Hvozdnici Poslední večeře (13 kovových židlí vysokých 220 cm)

7 PROTI A ZÁROVEŇ PRO Hrátky s čertem velmi zaujatý pohled do světa krásných umění ůh dal lidem popa a čert šaška, říká na- jeden z mnichů ve filmu Andrej Bzlobeně Rublev. Boj mezi vírou a uměním se táhne celými dějinami křesťanství. Církevní otcové horlili proti divadlu, reformátoři proti sochám a obrazům, moderní doba proti filmu a populární hudbě, dnešek přidává zášť mnoha duchovních autorit proti televizní tvorbě. Jen tak odsunout všechny námitky proti umění je maličko zpupné. I dnes rodiče znejistí, když jejich dcera začne chodit s umělcem. Předsudky nemají mít nikdy poslední slovo, chrání však život tím, že v riskantních chvílích probouzejí opatrnost. A té je u umělců potřeba, i vlastní vyprávění mnoha z nich svědčí o tom, že život umělce často provází nevázanost. Proč, to se dá z části pochopit z nejčastější (mělké) definice umění: Umění je sebevyjádření; něco, co tryská z mého nitra. Co to však je za životní postoj, myslet si, že mé nitro je tak zajímavé, že by mělo viset nasvícené někde v galerii, pobíhat na prknech před zaplněným sálem nebo být ztvárněno na filmovém plátně za desítky milionů? Jestli má člověk právo na tohle, tak to už si potom skutečně může vzít všechno, po čem jeho srdce touží. Filozof Popper k tomu vtipně říká, že,,sebevyjádření je, i když se člověk vysmrká, to také tryská z jeho nitra. Jak soudím, umění je naopak vyjádření něčeho, co se neomezuje jen na mou duši co bude žít dál, i když já už tu nebudu. Umění žije samo od sebe. Spisovatel Karel Poláček (mám ho za génia) to pěkně vystihl, když mluvil o svém psaní: Moje postavy si po chvilce psaní začnou dělat, co chtějí, mají vlastní vůli a já jen popisuji, pro co se samy rozhodnou. Popper učeněji říká, že dílo po celou dobu zpětně ovlivňuje umělce; ten už je nemá v moci. Na to, co zatím udělal, se dívá jako každý jiný divák. A, jak říká Popper, mnoho umělců ani nechápe svoje vlastní dílo. Je to pěkně vidět na hercích, kteří neskutečně věrně ztvárňují hluboké lidské povahy; při rozhovorech s nimi se však překvapivě ukazuje, že to jsou často osobnosti přinejmenším prostřední. Takže jejich výkon nemůže být z nich, spíše se dovedou od sebe oprostit, stát se někým mimo sebe. To je skoro posedlost, třeba jako když se čarodějnice umí proměnit v kočku. Jak jsme řekli, umělecké dílo pod rukama umělce začíná žít samo od sebe. Nic na světě však nežije samo od sebe, vše žije v nějakém prostředí a nějakých vztazích, kolem každé věci se rozkládá celý svět. A tak se také do každého díla musí nějak celý svět nacpat. Každé umělecké dílo (snad kromě hudby, o které bude prosincové číslo Českého bratra) je vlastně obraz. Obraz musí na chvilku nahradit pohled na skutečný svět. Schválně si zkuste vzít nějaký obrázek krajiny s sebou do skutečné krajiny nemůžete se dívat na obě věci najednou. Buď jen na kopce namalované, nebo na ty skutečné. Nebo v kině, tam taky člověk nekouká po lidech kolem, ale jen na plátno. Proč by tohle ale někdo dělal? Kdo by si strkal před oči napodobeninu, když může mít originál? Jenže když jdeme na výlet, také si s sebou bereme mapu. Na mapě je celá krajina zjednodušeně, nejsou tam žádné kytičky ani ptáčci. To proto, abychom se v krajině nějak vyznali. Umění funguje stejně. Dělá svět přehlednější a díky němu můžeme vůbec něco pochopit. Kdo odmítá umění, je velmi pyšný, protože si myslí, že může pochopit celý svět tak, jak je. A tak, kdo odmítá umění, je velmi pyšný, protože si myslí, že může pochopit celý svět tak, jak je. Stvoření však mluví tisíci hlasy, má nekonečně podob a chápe je jen Stvořitel. Kdo si myslí, že všemu rozumí, staví se na jeho místo a zároveň svět kolem sebe mrzačí a zjednodušuje. Je to, jako když vidíme v krajině jen hlínu a uhlí pod ní, a tak tu hlínu odhrneme na haldu a uhlí vybagrujeme a nic už nás nezajímá. Mnoho těch, kteří sami sebe označují za,,vedené pouhým Duchem, jsou právě takoví bagristi. Špatné je ale i zaměnit umění za skutečnost. Není špatné namalovat lidem Krista, aby měli nějakou představu. Když to byl člověk, tak jak si máme z té tisíce tváří na světě představit tu

8 nejspíše někdo narušený, tématem bude něco chorobného. Kamera se nejspíše bude třást, záběry budou schválně neumělé, děj bude na přeskáčku protože tohle je umění. Jedno umění vydává dokonalé barvené obrázky za celou skutečnost to je modlářské. Ale umění, které ukazuje jen ošklivosti a říká,,tohle je pravda, je zase manichejské, popírá, že stvoření je dobré. A tak zase musím říci: Nejlepší umění je to, které dává najevo, že je jen lidským dílem. Dobří umělci po sobě škrtají a opravují, protože každý lidský výtvor se dá opravovat. Dílu nejvíce prospěje, když se umělec musí prát,,s materiálem, když má technická a žánrová omezení, do kterých dá práci se vejít. S nástupem digitální fotografie upadlo umění fotografovat, protože člověka už nic nestojí zkazit snímek. Stejně tak bych řekl, že báseň v rýmech má větší naději být dobrá než jen volný tok slov,,z nitra, protože ta není v nitru, ale na papíře a člověk nad ní musí dumat, co se rýmuje se slovem,,láska. Použít slovo,,páska není, jak známo, dovoleno. Tvorba podle nějakých slohových pravidel v poezii, próze, v dramatu i malbě znamená pokoru. Tvojednu? Měl vousy? Jak dlouhé měl vlasy a jakou barvu? Po počátečních rozpacích se nějak dohodlo, že bude mít vousy a delší vlasy, což je sympatické, protože to pak právě není nějaký Kristus našeho nitra, ale ten Kristus pro všechny. Na druhou stranu je lidská pýcha zakoukat se do toho Krista namalovaného, jemu se klanět a jemu sloužit. Připadá mi dobrá moderní teorie umění, která říká, že umění věci schovává, aby si jich lidé všimli. I kazatelé vědí, že právě ty nejjednodušší věci života se musí říkat hodně složitě, aby se nad nimi lidé zamysleli. Umění by mělo dávat najevo, že není skutečností. Když se velmi zaujatým pohledem z rychlíku podívám na umění, jeví se mi třeba takové antické sochy v podstatě ďábelské. A zase pak nastává příklon k člověku a nepřipadá mi jako náhoda, že renesance přináší jako svůj vedlejší produkt různá zátiší a lovecké výjevy, ze kterých na mne čiší nekonečná samota, pekelná samota toho ovoce na míse nebo jelena v říji. Baroko sice z historických důvodů nemáme rádi, ale vlastně mi připadá jako umění nejkřesťanštější. Protože už umí namalovat všechno,,jako doopravdy, ale téhle šance se pokorně vzdává, své postavy všelijak kroutí; i když namaluje každý záhyb šatů, tak nám je pořád jasné, že tohle není doopravdy. To je kumšt. Kumšt, to je druhá věc, kterou je třeba zdùraznit. Není dobré umění všechno, co je prostě divné, šokující, nekonvenční. Proto právě neměli církevní otcové rádi divadlo, v jejich době omezené z větší části na komedii a pantomimu. Tehdejší divadlo si libovalo v obscénnostech a podivnostech; ve všem, co se vymyká z řádu. Současné,,vážné umění, zejména evropské, jako by šlo stejnou cestou. Zhlédněte několik současných,,uměleckých filmů, hrdina bude Na druhou stranu je lidská pýcha zakoukat se do Krista namalovaného, jemu se klanět a jemu sloužit. Albert Maignan: La muse verte Ty mi neříkají: Poslouchej, povím hádanku. Ty spíše jako by do nebe volaly: Umíme to taky, také dovedeme stvořit člověka. Dle mého ne náhodou si v takovém umění libují ty doby, které staví člověka do středu všeho. A tak, v mém náhledu, poráží antiku o staletí později gotika. Gotický obraz se svým červeným nebem, na kterém září hvězdy ze zlata, kde obhájci hradu jsou stejně velcí jako hrad sám. Nebe je rudé a jsou na něm zlaté hvězdy, protože se pod ním narodil Král jezulátko. Ten obraz je jeho svět. A obránci hradu jsou stejně velcí jako hrad, protože bez muže nevydrží hrad a bez hradu země.

9 řím něco, co není ze mne, protože ta pravidla jsem si nevymyslel. A skoro bych řekl, že díla, v nichž je dopředu jasné, kdo má co dělat a jak to dopadne, mají větší šanci na úspěch, protože si mohou více pohrát s tím, jak se to stane. Gangsterku, western nebo detektivku není tak snadné zkazit jako jiná, volnější díla. V tom je i kouzlo autentického lidového umění, že se vždy se zcela vážnou tváří snaží vejít do pravidel,,velkého umění,,z města. A když bych podle těchto pravidel měl jen za sebe na závěr říci, co mám rád, pak: v křesťanském umění vlastně takové ty barvotiskové modrooké dlouhovlasé Ježíše, protože tam je jasné, že to není skutečný Ježíš, ale naše trošku dětská představa. A pokud to má být mimo kostel, tak zase něco jednoduššího než ty složité věci lásky a odpuštění, které se řeší v kostele (a na které dal Bůh lidem popa), ale třeba zrovna ty westerny, kde je to jinak než v životě, kde je jasný padouch, jasný hrdina a jasný výsledek závěrečné přestřelky, ale kde si člověk může alespoň naplno vychutnat spravedlnost, která je jinak skryta v záhybech celého světa. Bůh dal ke stejnému prospěchu jak popa, tak i komedianta. Jen to ten komediant, na rozdíl od popa, nesmí žít celým životem. Tomáš Pavelka POHLED CÍRKEVNÍHO HISTORIKA Výtvarné umění Od doby kamenné po dnešek Umění je těsně spjato se samým lidstvím člověka. Provází jej od nejstarších dob, kdy se lidský rod vůbec dá odlišit od pouhých živočichů z kmene opů. K tomu nedostačí holé pěstní klíny, nástroje práce, jež podle jistého továrníka z Porýní polidštila opice. Na archeologicky zbadatelných počátcích hominis sapientis stojí teprve zdobené hroby, prozrazující přítomnost raného vnímání náboženského i estetického. Smíme směle předpokládat, že s nimi odedávna muselo být významně spojeno též slovo, ale v této oblasti jsme žel pro období bez písemných záznamů odkázáni na hypotézy. Jinak je tomu s uměním výtvarným, které již v podmínkách doby kamenné mohlo užít prostředků umožňujících, abychom se s tehdejšími výtvory setkávali ještě dnes. Ohromující malby na stěnách evropských jeskyní dokazují, jak rychle se tento způsob vyjadřování rozvinul a vzepjal do svých výšin. Některé z nich jsou datovány do doby oddělené od nejstarších pohřebišť periodou, jejíž délka se v rozměrech pravěku jeví téměř zanedbatelně krátkou. Jde sice o několik tisíc let, ale nutno si uvědomit, že náš letopočet je od nich vzdálen ještě celými desítkami tisíců roků. Zvláště když se nespokojíme s holým číselným údajem a dodáme, že tato impozantní a těžko představitelná suma let chyběla netoliko k dosažení kristovského mezníku, ale také k objevení lecčehos, bez čeho si nejeden současník dovede svůj život představit obtížněji než bez obrazáren. Abychom uvedli oživující příklad: mezi tyto vymoženosti patří i vynález tak málo spjatý s nejmladším technickyrevolučním věkem, jako jsou chmelové nápoje. Umění tedy, na rozdíl od piva a mnohého jiného, přirozeně provází každou lidskou kulturu, od počátku až podnes. Provází ji v rozmanitých podobách i proměnlivé intenzitě, vždy však také jako některý druh umění výtvarného. A platí-li toto zjištění všelidsky, bylo by divné a nelogické, kdyby křesťanství (a židovství) mělo být výjimkou. Jak to vlastně bylo? Začátky výtvarného umění v křesťanském prostředí nejsou prosty tajemství; kusost pramenů nedovoluje jeho utváření sledovat dosti zřetelně. To ovšem platí také o leckterém jiném, a dokonce specifičtějším projevu křesťanského života. I takový křest dětí, v Písmu přítomný v náznacích, které dovolují, aby jej odmítal každý, kdo nechce porozumět, je ve chvíli, kdy se rozestoupí mlha nejstarších dějin, zřetelným faktem navzdory občasným polemickým hlasům, anebo dokonce právě i jimi dosvědčeným.

10 Nestejné jevy lze zajisté srovnávat jen přibližně, nicméně analogie platí v několikerém ohledu. Jeden z nich je časový: první bezpečně doložené a poměrně spolehlivě datovatelné výtvarné artefakty od křesťanů pocházejí až z přelomu 2. a 3. století. Jak známo, nalezeny byly v katakombách. Jde tedy opět jednou o umění pohřební, a nemusí to být bez dalšího významu. Nicméně i tentokrát smíme počítat také s vlivem podmínek dochování. Ty byly pravděpodobně zvláště výhodné tam, kde jednotlivé výtvory patřily k celku architektonickému a pohřebiště představují nejranější druh církevní architektury, založený ještě dříve, než si křesťané mohli stavět kostely. Ani tak nebude výzdoba katakomb z Říma a Neapole o mnoho starší než fresky v křestní kapli, nalezené uvnitř soukromého domu v mezopotámském Dura Europos. Ve víře, křesťanské a evangelické, není nic, co by nás skutečně mělo natrvalo zrazovat od živého zájmu o zdařilý výtvarný projev a možnosti jeho sdělení. Časově předcházet by mohlo užívání výrobků uměleckého řemesla v domácnostech, např. zdobeného nádobí zvláště pak onoho, které se uplatnilo při liturgii. Doloženo je spíše až z pozdějších dob, není však vyloučeno, že se zachovaly předměty, v nichž nemusí být nutně rozpoznáno umění křesťanů. Umělecké styly se totiž podle konfesijních kritérií odlišují jen příležitostně a částečně, naopak bývají hojně přejímány přes hranice společenských útvarů. K rozlišení může sice přispět motivika, a během dvou tisíc let se křesťanská ikonografie rozvinula velice košatě a působivě. Tehdy se však i ona sama teprve utvářela. Jakkoliv měla solidní základ v bohatství obrazů slovních, užívaných Biblí, nedosahovala pokaždé alespoň takové zřetelnosti, jakou lze přičíst dobrému pastýři se ztracenou ovcí na ramenou. Typologická znázornění Krista a spasení zřejmě vůbec předcházela přímočarým ilustracím novozákonních příběhů (přinejmenším se to zdá až překvapivě dlouho platit o ústředních zvěstných událostech velikonoc o poznání rychlejší vstup do křesťanských interiérů našly výjevy se vztahem k liturgickému dění v nich, příkladně scéna Ježíšova křtu, jež se zde opět stávala nikoli pouhým vykreslením, ale symbolem bohoslužebné události). Příčinou asi byla i opatrnost pronásledovaných, stěží však bez vlivu vnitřnějších důvodů: vycházejících z víry, vědomé si, jak mnoho může znázornit jen v podobenství, ale vlastních i uměleckému vyjadřování jako takovému, jeho tíhnutí k metafoře. Křesťané dávali logice umění průchod, a hledajíce na jeho půdě své cesty, neostýchali se zároveň ohlížet po vyzkoušených postupech jinde. Od pohanských umělců přejímali i prvky, které u nich měly tak zdomácnět jako kupř. svatozář. Proto neudiví, že první bezpečné zmínky o křesťanské volbě uměleckých motivů, také z doby kolem roku 200, známe z křesťanské literatury. Zvláště zajímavý je doklad z pedagoga Klementa Alexandrijského, který mluví o pečetních prstenech a doporučuje je zdobit ornamenty, které lze křesťansky vyložit, avšak nekřesťany nebudou bít do očí. Zpodobňování Boha a uctívání obrazů Jinou analogii vůči formování křesťanského umění a křestní praxe je ovšem možné shledat i v ostře polemických námitkách, které je provázely vlastně hned od chvíle, kdy se staly diskutovaným tématem. A zde již nám může překážet i to, co je naopak poměrně známo. Sem patří jeden či dva proudy debaty o obrazech, zastoupené v církevních dějinách opravdu výrazně a bohatě. Jeden se týkal zobrazování Boha, druhý uctívání ikon. Jenže je zapotřebí podržet v paměti, že v obou případech nebylo pravým předmětem sporu výtvarné umění jako takové, nýbrž zhoubný lidský sklon ke zbožňování stvořeného, a co víc, vlastních výtvorů člověka. Pokud někdo v žáru boje zavrhl, někdy pro jistotu, umění celé, šlo krátce řečeno opět o jiný výstřelek a projev nekompetence. Ostatně paušální odsudky nebyly nejčastější a nejvlivnější. Spíše už se stávalo, a to v dobách raných i pozdějších, že přišlo příliš zkrátka umění chrámové, jemuž bylo z opatrnosti upřeno, co se smělo činit ve sféře soukromější a profánnější (v nejhorších případech, jak známo, i s doprovodným ničením existující výzdoby kostelů při davových výtržnostech). V některých křesťanských prostředích, včetně částí církví reformačních, se tak stalo i na poměrně dlouhý čas. Celkově viděno je však přesto dokonce i tento protáhlý stín pouze dílčím jevem s omezenou platností. Náš pohled na křesťanské výtvarné umění by tedy neměl příliš zatěžovat. Prorocká ostražitost a nevraživost misomusů jsou věru dvojím, a smě- 10

11 šovat by se měly o to méně, že první z této nerovné dvojice musí vyznamenávat sebekritická reflexe, jíž se oné druhé velice nedostává. Ve víře, křesťanské a evangelické, není nic, co by nás skutečně mělo natrvalo zrazovat od živého zájmu o zdařilý výtvarný projev a možnosti jeho sdělení. Z velkých reformátorů v tomto ohledu zůstává zvláště inspirující Martin Luther, v jehož otevřenosti vůči široké paletě umělecké tvorby se snoubí múzická povaha s náležitým pochopením evangelia jako radostné zvěsti. Proto pro něho i radost z umění byla jedním z dostatečných důvodů k ospravedlnění jeho užívání v prostoru církve. Ernst Barlach: Shledání (dřevěná plastika) Výtvarné dílo něco sděluje Bylo by tu tedy možné psát o přemnohém. Omezíme-li se na tomto místě už jen na umělecké osobnosti z evangelického prostředí, budeme muset v čele jmenovat největší postavy prvotních dob rozkvětu, kterým se po zásluze dostává neutuchající pozornosti. Pro vlastní či raný reformační věk jimi byli Albrecht Dürer a Lucas Cranach st. (příp. i ml.), pro věk pozdní či poreformační Rembrandt. Neměli by nám však beze zbytku zastínit řadu souvěkovců, kteří stáli v druhé řadě za nimi, nicméně stále ještě nad průměrem a před masou drobných napodobitelů. Ne jen na několik obrů, ale na celý zástup svědků navazovali tvůrci následujících staletí, ve kterých již na reformační zvěst nereagovali jako na čerstvou událost, jež visela ve vzduchu, ale naopak se ji snažívali uvést do spojitosti se změněným vanutím času. Takové úsilí nemohlo být neproblematické, a přesto dílo nejednoho z nich zůstává těžko pominutelné podnes, svým mistrovstvím i otevřenými otázkami, které je provází. Zmíním tu rovněž namátkou Johanna Heinricha Füßliho, Švýcara usazeného na prahu romantické doby v Anglii který se ještě předtím, než se plně oddal malířskému povolání, stal ordinovaným duchovním domovské reformované církve. Jinak se zde ale patří uvést klasiky romantismu, pokoušející se obnovit křesťanské umění na půdě zprahlé osvícenským racionalismem, jakými mezi protestanty byli především Caspar David Friedrich a Philipp Otto Runge. Z jejich mladších, biedermeierovských následovníků bychom mohli uvést třeba Adriana Ludwiga Richtera (který ve své malbě objevil krásy Českého středohoří, zatímco náboženská motivika plní hlavně jeho rytiny). Z malířů, kteří se výrazným způsobem snažili udržet přítomnost biblického prvku ve světě pozdějšího realismu a naturalismu, si zachoval památku jmenovitě Fritz von Uhde. Z umělců řazených k impresionistickému směru se můžeme pozastavit třeba u Lovise Corintha. A dotyky expresionismu s duchovním světem včetně křesťanského lze považovat za poměrně intenzivní, zvláště nepojmeme-li jej příliš úzce. Z těch, kteří ohlašují jeho nástup, nelze přeskočit Vincenta van Gogha. Životním programem tohoto laického kazatele také byla vědomá obnova křesťanského umění, třebaže zase v úplně jiném smyslu než u romantiků, nijak plakativním : Nikdy se nebudu pokoušet namalovat Krista v olivovém háji; raději sklizeň oliv tak, jak ji můžeme vidět i dnes a pokud se při tom doberu pravých lidských rozměrů, může nám připomenout i onen výjev. Mystické konotace, opět vlastního rázu, mají také meditativní obrazy Emila Noldeho, jejichž biblická motivika bývá otevřenější. A jmenujeme-li jeho, pak těžko nevzpomenout též Ernsta Barlacha, dalšího zvrhlého nordického umělce, jehož výtvarný výraz rozhodně nepostrádá pochmurnost období světových válek a totalitních režimů, ve kterém mu bylo dáno žít, ale ani tichý a svítivý dotek ducha, který právem smí vyzařovat z interiéru nejednoho evangelického kostela. Zvídavý čtenář a pozorovatel se tedy má čeho dopídit. A jistě nejen v dějinách, ale bude mít co objevovat také v přítomnosti (byť by současná umělecká tvorba nebyla zrovna přehledná). Martin Wernisch autor je vedoucí katedry církevních dějin Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy 11

12 ROZHOVOR s Barborou Veselou Člověk má být bystrý, nachystaný slyšet Proto patří do kostela spíš chladné barvy Barbora Veselá (1956) je výtvarnice, která navrhla mnoho zdařilých úprav interiérů evangelických kostelů, modliteben a sálů. Manželka zemřelého akademického architekta Jiřího Veselého a matka čtyř dospělých dětí. Žena svobodná od internetu a mobilního telefonu, zato s barevným a neotřelým vnímáním okolního světa. Tvá výtvarná stopa je v naší církvi nepřehlédnutelná, tvůj projev je velice žádaný. Vyrostla jsi v církvi? Pocházím z evangelické rodiny. Tatínek byl z rodiny katolické, ale přešel do evangelické církve, takže já jsem od dětství vyrůstala v tomto prostředí. Přetváření interiérů je cosi specifického. Čerpáš z atmosféry ve sboru, z jeho minulosti a přítomnosti? To jsem se naučila od Jirky. On byl architekt, jeho zvali do evangelických kostelů, aby jim něco poradil. Byla jsem většinou u toho, na lecčem jsem s ním spolupracovala. A když to nestíhal, například v době jeho starostování, vzala jsem něco za něj. Tak to vzniklo, že se pak lidé obraceli také přímo na mne. Upravuji interiéry kostelů a modliteben. Co tě nejvíc formovalo? Myslím, že v práci na interiérech nejvíc soužití s architektem. To je Jirkovo dědictví. Když dělám něco svého volného, tam mě neformuje nikdo z lidí. Děláš také grafické věci, třeba ilustrace ke zpěvníku Renata Schillera, konfirmační a křestní listy, skládačku s informacemi o naší církvi... To je pravda. Takové věci pořád dělám, ale ne moc. Ráda bych se na tom podílela i víc. Já nejsem ten správný člověk, který se dokáže postarat, aby mu to někdo zadal. V dnešní době bych se asi měla o zakázky víc prát, teď se to tak dělá, ale já to neumím. Co je ti bližší? Architektura, řešení prostoru, nebo věci na papíře? Prostor, ten mě baví víc. Teď mnoho věcí bohužel tak nějak usnulo. Rozeslala jsem návrhy do několika sborů, kde něco chtěli. Vzkázali mi, že dobrý, dobrý. A dál se neděje nic. Žádná další odezva, jako by všichni měli obavu, co bude, a nechtěli utrácet. Já se přitom snažím všechny úpravy vymýšlet velmi laciné, nenavrhuju žádné luxusní materiály. Vždycky uvěřím, když zadavatelé říkají, že mají málo peněz, a snažím se návrh udělat podle toho. Sama vím, co to je, když člověk nemá peníze. Například rekonstrukce sborového sálu u nás v Pardubicích. Ta už na papíře existuje tři roky a nic. To je pro autora dost nepříjemné, že? Přesně. Je to blbý. Co všechno musí člověk na místě zjistit o prostoru a vstřebat o životě sboru, než přijde nápad? Musím začít zase od Jirky. On se vždycky hodně ptal. Zjistil od lidí, jak se v tom svém kostele cítí, v čem jsou jejich kořeny. Jestli ve skromnosti, ve zbožnosti, v úctě k tradici, nebo spíš ve společenství, jestli se tam setkávají jako bratři nebo kamarádi, prostě potřeboval vědět, co je pod tím vším, co je vidět. Co mají lidé společného, kde to souzní. Hledal genia loci, působení toho místa. Vedl nekonečné rozhovory s farářem i lidmi ze sboru. Toto já tak neumím. Ale o vycítění toho místa, o to se pokouším. Vyslechnu si, co lidé chtějí, moc otázek nekladu, spíš co sami řeknou. A pak si tam sednu a třeba dvě hodiny sedím a koukám, chodím, nasávám atmosféru toho místa. Někdy mě něco napadne hned, to je nejlepší. Vidím tu novou možnost. Ale je 12

Naděje středního věku

Naděje středního věku 9 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč Naděje středního věku Jsme také osobně zodpovědni za to, abychom otázky své doby otvírali, třeba na biblických

Více

Tajný bol MODERNÍ DOBA:

Tajný bol MODERNÍ DOBA: 9 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz MODERNÍ DOBA: Tajný bol Pokud se ptáme, co má činit křesťan v této době ať ji nazýváme stále ještě moderní, nebo již postmoderní, nebo

Více

Hudba nevážná i vážná

Hudba nevážná i vážná 12 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 86/2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč Hudba nevážná i vážná Po práci si chce člověk zazpívat o holkách a o všem, co ho celý den štve. Ježíš po nás

Více

Je církev pro silné, nebo pro slabochy?

Je církev pro silné, nebo pro slabochy? 4 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 88/2012 cena 25 Kč roční www.ceskybratr.cz předpatné 290 Kč Je církev pro silné, nebo pro slabochy? Naše sbory zahrnují a přijímají dosti lidí nemocných, neúspěšných,

Více

Učitel PROFESNÍ SVĚT:

Učitel PROFESNÍ SVĚT: 3 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Učitel Mnozí absolventi všelijakých technických lyceí, ekonomických a podnikatelských oborů zjistili, že vyučit se řemeslu

Více

MODERNÍ DOBA: Země bez nebes. Evangelický měsíčník ročník 91/2015 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz

MODERNÍ DOBA: Země bez nebes. Evangelický měsíčník ročník 91/2015 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz 6 Evangelický měsíčník ročník 91/2015 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz Kalvín k odpovědnosti za Boží stvoření Rozhovor s moderátorem pořadu Uchem jehly Pavlem Klineckým Husovské slavnosti 2015: Dobrovolníci

Více

Do fabriky MODERNÍ DOBA:

Do fabriky MODERNÍ DOBA: 1 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz MODERNÍ DOBA: Do fabriky Mnich se potřebuje najíst a milovat Boha a bratry. Dělník potřebuje chleba se sádlem a má za plynárnou rande

Více

Soudce PROFESNÍ SVĚT:

Soudce PROFESNÍ SVĚT: 6 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Soudce Rozhovor se státním zástupcem Kdo je přísedící a co řeší pastýřská rada Ve Žďáře nad Sázavou vyšli ven Diakonie:

Více

Církev na náboženském tržišti

Církev na náboženském tržišti 6 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 88/2012 cena 25 Kč roční www.ceskybratr.cz předpatné 290 Kč Církev na náboženském tržišti Dávno se již mluví o náboženské samoobsluze, která člověku dovoluje v praxi

Více

Narození. Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč

Narození. Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč 1 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč Narození Symbolika narození je tak rozšířená a vžitá, že si ji ani neuvědomujeme. Mluvíme o tom, že se něco

Více

Duchařina MODERNÍ DOBA:

Duchařina MODERNÍ DOBA: 10 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz MODERNÍ DOBA: Duchařina Na parapsychické fenomény nemá psychiatrie diagnostickou nálepku. Zjednodušeně řečeno: Když se někdo svíjí v

Více

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu 11 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč Na poslední cestu V hospici je tomu jinak než v nemocnici. Na původní diagnóze nezáleží. Klient hospice

Více

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a Facebook Rozhovor s Jiřím Zajícem Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec Zaměstnavatel: biskupství 1 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

CHUDOBA. Evangelický měsíčník ročník 88/2012 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz

CHUDOBA. Evangelický měsíčník ročník 88/2012 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz 10 Evangelický měsíčník ročník 88/2012 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz O chudobě z různých stran Když císařpán ráčil vydal toleranční patent Prázdninové ohlédnutí potulného kazatele Diakonie: Odsouváme seniory

Více

Výchova dětí. Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč

Výchova dětí. Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč 6 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč Výchova dětí Dnešní rodina se dvěma dětmi je ohrožena sourozeneckou rivalitou. Sourozenci se neumějí vzájemně

Více

IKD. Představujeme nového biskupa. Křesťan a majetek. 20 Kč. Po diecézi: Jičín a Jilemnice. Co vše obstarává katechetka? 4

IKD. Představujeme nového biskupa. Křesťan a majetek. 20 Kč. Po diecézi: Jičín a Jilemnice. Co vše obstarává katechetka? 4 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Představujeme nového biskupa Křesťan a majetek Po diecézi: Jičín a Jilemnice Co vše obstarává katechetka? 4 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna

Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Číslo 7 Březen Ročník 2012 2013 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Dobrš Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA Tradiční víra je dědictví, živá víra

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

IKD. Rozhovor s Mons. Janem Vokálem. Křesťan a manželství. 20 Kč. Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná. Služba varhaníka 5

IKD. Rozhovor s Mons. Janem Vokálem. Křesťan a manželství. 20 Kč. Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná. Služba varhaníka 5 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Rozhovor s Mons. Janem Vokálem Křesťan a manželství Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná Služba varhaníka 5 Karmelitánská knihkupectví

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

V E L I K O N O Č N Í

V E L I K O N O Č N Í SBOROVÝ DOPIS strašnického sboru Českobratrské církve evangelické březen 2009 č. 11 V E L I K O N O Č N Í DNEŠEK Dnešek je jistě veliký zázrak, dotkl se vám mého srdce znenadání jak veliká bolest, jak

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 1 ñ nor 2009 LONI O 3. NEDĚLI ADVENTNÍ navštívil kostel Panny Marie Královny míru v Praze 4 pražský arcibiskup a

Více

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 86/2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 86/2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč 9 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 86/2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč Dětská léta v létě Hudební běh vedu nejmíň po pětadvacáté. Tady se už vychovaly řady profíků, dnes sem přijíždí

Více

20 let diecéze / 1993 2013

20 let diecéze / 1993 2013 20 let diecéze / 1993 2013 S důvěrou a nadějí je mottem oslav dvaceti let trvání naší diecéze. S důvěrou a s nadějí má jistě zkušenost každý z nás. Vždyt bez nich bychom jen těžko žili vlastně by to vůbec

Více

IKD. Křesťan a rodičovství. Rozhovor s Miloslavem Pojslem. 20 Kč. Po diecézi Chrudim. Na návštěvě v Církevní mateřské škole 3

IKD. Křesťan a rodičovství. Rozhovor s Miloslavem Pojslem. 20 Kč. Po diecézi Chrudim. Na návštěvě v Církevní mateřské škole 3 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a rodičovství Rozhovor s Miloslavem Pojslem Po diecézi Chrudim Na návštěvě v Církevní mateřské škole 3 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Věřím, že roku 2017 Bůh

Věřím, že roku 2017 Bůh Úvodní slovo Probuďte se! Věřím, že roku 2017 Bůh zvítězí nad světem, pravil mi jeden stařičký farník. Bude to totiž 100 let od fatimského zjevení. Ten dobrý muž je smutný nad stavem dnešního světa, nad

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Zdravotní sestra/ošetřovatel

Zdravotní sestra/ošetřovatel 12 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz Profesní svět: Zdravotní sestra/ošetřovatel Když je někdo řadu let na chronickém oddělení, snadno se sklouzne k tomu, že mu člověk začne

Více