Evangelický měsíčník ročník 85/ /2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelický měsíčník ročník 85/2009 86/2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč"

Transkript

1 10 2 Evangelický měsíčník ročník 85/ /2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč Velmi zaujatý pohled do světa krásných umění Rozhovor o výtvarném pojetí evangelických interiérů Představujeme výstavu o umění toleranční doby Začátek školního roku na školách EA Výtvarné umění Výtvarné dílo je třeba na sebe nechat v prvé řadě působit. Nechat se oslovit jeho řečí: tvarem, barevným laděním, kompozicí, strukturou, materiálem, námětem, výrazem figur. Nemusím být odborník, abych podvědomě poznal, co je kvalitní a co je laciné, ploché či šité horkou jehlou. Výtvarné dílo k nám začíná postupně mluvit. Ondřej Rada: Patří výtvarné dílo do kostela? 37

2

3 EDITORIAL 3 Všudypřítomné výtvarno D. Ženatá AKTUÁLNĚ 4 Pražský arcibiskup na synodní radě gm BIBLICKÁ ÚVAHA 5 Stvořeni k obrazu Božímu P. Kulík TÉMA 7 Hrátky s čertem T. Pavelka 9 Výtvarné umění M. Wernisch 12 Člověk má být bystrý, nachystaný slyšet Rozhovor s Barborou Veselou D. Ženatá 15 Otázka na tělo Jak vnímáte výtvarná díla v evangelických kostelích? PŘEDSTAVUJEME 18 Výstavu o umění toleranční doby DaZ CÍRKEV ŽIJE 21 Nejprve zazní radostná zpráva a potom školní řád R. Špačková EKUMENA ŽIJE 23 O slavnosti GAW, dávné svatbě a fotbale M. Frydrych 23 Ekumenické setkání s Biblí a uměním J. Švanda 25 Principy čtyři sta let staré D. Ženatá 26 Portugalsky: igreja, německy: Kirche, česky: církev E. Hubená 27 Saský zemský biskup v Praze G. Fraňková Malinová 28 Rozdílný jazyk nenípřekážkou E. Benešová GRATIAS AGIMUS 29 Kyrie L. Moravetz 30 Liturgické zpěvy v novém pořadu bohoslužeb L. Moravetz DIAKONIE 31 Představujeme novou brožuru 20 příběhů z Diakonie P. Hanych 31 Nová sociální kampaň Diakonie ČCE: OTEVŘENO SENIORŮM P. Hanych SLOVO 33 Obrazy na slabou mysl obvazy? J. Hoblík 35 Cesta církve II G. Fraňková Malinová 36 Encyklopedie evangelických kostelů J. Kirschner 37 Patří výtvarné dílo do evangelického kostela? O. Rada ÚVODNÍK Všudypřítomné výtvarno Podzim hýří barvami. Pestrá paleta podzimních odstínů. Babí léto. Červené šípky, oranžové dýně a první hnědý kaštan. Když čteme takováto spojení, rozlévá se v nitru teplé světlo zapadajícího slunce, převládá okrová, rezavá a hnědá. Barvy Tiziana a Muchy. Při jízdě krajinou je pastva pro oči ještě bohatší. Žlutá sklizená pole s kulatými balíky slámy se střídají se zelení lesů a hnědí už zoraných polí. V ďolíku se krčí malá vesnice, z komínů stoupá kouř a zaplňuje celé údolí. Barvy jsou jako by za závojem, jen tušené. I za deště má podzim své kouzlo. Mokré listí, odrazy oblohy v kalužích a barevné deštníky. Od nepaměti měli lidé potřebu krásu kolem sebe zvěčnit. Výtvarně vyjádřit stav své duše, údiv nad krásou stvoření i své náboženské představy. Historií vnímání výtvarného umění v dějinách nás v tomto čísle provede článek Martina Wernische Výtvarné umění od doby kamenné po dnešek. Jak vypadalo umění projevené slovem či hudbou v dobách před vynálezem písma, se můžeme jen dohadovat. Na výtvarné projevy si ale můžeme sáhnout a obdivovat je dodnes. Co církev a výtvarné umění? Evangelíkům hned naskočí přísné: neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství... Církevní otcové horlili proti divadlu, reformátoři proti sochám a obrazům, moderní doba proti filmu a populární hudbě, dnešek přidává zášť mnoha duchovních autorit proti televizní tvorbě. Originální současný pohled na krásná umění nám předkládá Tomáš Pavelka. Umělec tvoří, protože musí. Tryská to z něj a nemůže jinak. A co člověk neumělec? Podle slov malíře Ondřeje Rady se máme nechat výtvarným dílem oslovit. Ono k nám začne postupně promlouvat a když mu půjdeme naproti, porozumíme mu. A jak je to s prostorem, architekturou a interiéry evangelických kostelů? Patří k důrazu na slovo strohost výtvarného projevu? Nebo naopak obraz či plastika napomáhají sdělení evangelia? I o tom se dočtete v tomto čísle. A paleta odpovědí na otázku na tělo je stejně pestrá jako paleta podzimních barev. Výtvarno je totiž všudypřítomné. Přeji pěkné čtení! Daniela Ženatá

4 AKTUÁLNĚ Pražský arcibiskup na synodní radě Mons. ThLic. Dominik Duka OP (OP vyjadřuje příslušnost k øádu dominikánů), 36. arcibiskup pražský a primas český, se setkal 7. září se synodní radou. Přislíbil, že ve společných zájmech neudělá žádný krok, o kterém by synodní radu neinformoval. Dodrží dohodu (s ERC) o společném postupu ve vztahu státu a církví. Nevidí ve státu nepřítele, vyjádřil se pro nutnou kooperaci. Na otázku synodního seniora Joela Rumla, zda je něco k řešení v otázce vztahů obou církví, řekl, že by v případě státních návštěv v katedrále sv. Víta byla vhodná přítomnost zástupců Ekumenické rady církví. Člen synodní rady Pavel Stolař poukázal na rezervy ve spolupráci Charity a Diakonie, kde by byla vhodná koordinace jejich činnosti. Dominik Duka řekl, že by Charita a Diakonie měly spolupracovat nejen při katastrofách, ale i v každodenní práci středisek a činnosti dobrovolníků. Duka vidí jako dobrý příklad koordinaci kaplanů v armádě i kaplanù nemocničních. Další možnosti spolupráce jsou v připomínkování zákonů z oblasti zdravotnictví, církví i kultury. Arcibiskup by rád, aby ČCE spolupracovala při výročí 1050 let příchodu Cyrila a Metoděje. Je to svátek, který by měl být reflexí významu jejich mise pro odvětví písemnictví, kultury a zákonodárství. Na otázku synodního seniora, co by si přál zlepšit z naší strany, se D. Duka vyslovil, že by byl rád, kdyby ČCE našla vztah ke svatováclavským oslavám. J. Ruml vidí problém u ostatků, ale Duka vysvětlil, že svatý Václav má dva rozměry, jeden světecký a druhý v české státnosti, a ten je snad přijatelný i pro evangelíky. Synodní senior zase chtěl znát dnešní postoj katolíků k Janu Husovi. Oba představitelé církví došli k závěru, že by mělo dojít k interpretaci dějin, na které by se obě církve shodly. gm

5 BIBLICKÁ ÚVAHA Stvořeni k obrazu Božímu...panujte nade vším živým... (Gn 1,26 31) Více než rok mě pobuřuje jeden reklamní slogan, který propaguje nejmenovanou síť drogerií: Zde jsem člověkem. Snaží se mně totiž namluvit, že člověkem se stanu až tehdy, když vstoupím do oné drogerie, vezmu si nákupní košík, naplním jej až po okraj a pak si za určitý obnos ony věci odnesu domů. Jinými slovy: člověkem jsem jen tehdy, když jsem spotřebitelem. Zní to jako skvělá reklama. Pro systém, ve kterém žijeme, jsme totiž důležití především jako konzumenti. Opravdovými lidmi se staneme až tehdy, když své peníze začneme utrácet za cokoli, třeba i za zbytečnosti. Tím rozvíjíme trh. A pokud tak nečiníme, stáváme se pro kapitalistický režim nicotnými. Člověk prostě nemá hodnotu sám od sebe. Vždycky byla, jsou a budou kritéria, podle kterých bude společnost rozdělovat lidi na ty, kteří nějaký význam mají, a na ty, kteří jej nemají. Také my posuzujeme druhé lidi podle určitých měřítek. Vzdělání, kariéra, dům s bazénem a velké auto, pěkné a drahé oblečení kdo toho dosáhl, je v našich očích teprve člověk. Tato měřítka pracují podvědomě tedy i přesto, že si je zakazujeme. A co třeba tělesná krása nebo vytříbená mluva? A náboženství či rasa? Bílého úspěšného křesťana hodnotíme přece zpravidla výš než romského nezaměstnaného bezvěrce. Nuže, Písmo nám sděluje toto: každý člověk má svou (nezcizitelnou) cenu. Každý člověk má svou hodnotu. Ta hodnota spočívá v tom, že nám Bůh daroval život. Že se Bůh rozhodl stvořit nás ke svému obrazu. Z Božího pohledu žádné významné rozdíly mezi lidmi nejsou. Jediný rozdíl, o kterém se v tomto biblickém oddílu hovoří, je rozdíl v pohlaví. Každý člověk byl stvořen k Božímu obrazu. To je v jistém smyslu revoluční myšlenka. Byla revoluční už v době svého vzniku, kdy Božím obrazem mohl být pouze král. A co si budeme nalhávat?! Je revoluční dodnes, protože takto rovnostářsky nedokážeme vnímat své okolí ani my. Ale co to vlastně znamená, že jsme stvořeni k Božímu obrazu? Podle Gn 1,26 má člověk panovat nad zbytkem stvoření. Teprve v panování nad tím, co Bůh stvořil, se projeví jako Boží obraz. A zde začínají mnozí ochranáři a ekologové skřípat zuby. Prý právě tato věta, kde sám Bůh vyzývá člověka, aby se stvořením zacházel, jak uzná za vhodné, nadělala nenapravitelné škody. Z celku první kapitoly Písma je však asi těžko myslitelné, že Bůh poté co stvořil něco tak nádherného, soudržného, rozmanitého a fungujícího na závěr stvoří člověka kvůli tomu, aby stvoření plundroval, ničil, zacházel s ním jako nezodpovědný, arogantní sobec. Co by to bylo za Boha? Bůh cynik. Bůh se smyslem pro černý humor nebo kanadské žerty. Anebo Bůh rozdvojené mysli takový Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Ale jak tedy máme naložit s oním slovesem panovat? Ano, jde o vládu to nezapřeme. Ale o vládu odpovědnou, pečlivou a starostlivou, o vládu podporující život. Vždyť v Písmu se zapovídá krutá vláda člověka nad člověkem (Ez 34,2 4). A totéž musí platit ve vztahu člověka a přírody. Možná nás napadá, že my obyčejní lidé žádnou moc nad stvořením nemáme. Ale to je omyl. Vždyť právě na malých věcech se ukazuje, zda jsme moudrými vládci nad stvořením. Zda poctivě kultivujeme své zahrádky. Jestli si občas rozmyslíme jet někam autem a použijeme místo toho kolo nebo (což zní skoro děsivě) vlastní nohy. Zda třídíme odpad, šetříme vodu a nevyhazujeme do kontejneru věci, které sice ještě dobře slouží, ale už vyšly z módy. A na závěr se nechme oslovit Ježíšem, tím dokonalým Božím obrazem. To, co říká, se totiž nemusí týkat jen mezilidských vztahů, ale stejně tak i poměru mezi člověkem a stvořením: Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. (L 22,25n) Petr Kulík

6 TÉMA Železné sochy akademického sochaře Antonína Kašpara vystavené do 31. října ve farní zahradě na Hvozdnici Poslední večeře (13 kovových židlí vysokých 220 cm)

7 PROTI A ZÁROVEŇ PRO Hrátky s čertem velmi zaujatý pohled do světa krásných umění ůh dal lidem popa a čert šaška, říká na- jeden z mnichů ve filmu Andrej Bzlobeně Rublev. Boj mezi vírou a uměním se táhne celými dějinami křesťanství. Církevní otcové horlili proti divadlu, reformátoři proti sochám a obrazům, moderní doba proti filmu a populární hudbě, dnešek přidává zášť mnoha duchovních autorit proti televizní tvorbě. Jen tak odsunout všechny námitky proti umění je maličko zpupné. I dnes rodiče znejistí, když jejich dcera začne chodit s umělcem. Předsudky nemají mít nikdy poslední slovo, chrání však život tím, že v riskantních chvílích probouzejí opatrnost. A té je u umělců potřeba, i vlastní vyprávění mnoha z nich svědčí o tom, že život umělce často provází nevázanost. Proč, to se dá z části pochopit z nejčastější (mělké) definice umění: Umění je sebevyjádření; něco, co tryská z mého nitra. Co to však je za životní postoj, myslet si, že mé nitro je tak zajímavé, že by mělo viset nasvícené někde v galerii, pobíhat na prknech před zaplněným sálem nebo být ztvárněno na filmovém plátně za desítky milionů? Jestli má člověk právo na tohle, tak to už si potom skutečně může vzít všechno, po čem jeho srdce touží. Filozof Popper k tomu vtipně říká, že,,sebevyjádření je, i když se člověk vysmrká, to také tryská z jeho nitra. Jak soudím, umění je naopak vyjádření něčeho, co se neomezuje jen na mou duši co bude žít dál, i když já už tu nebudu. Umění žije samo od sebe. Spisovatel Karel Poláček (mám ho za génia) to pěkně vystihl, když mluvil o svém psaní: Moje postavy si po chvilce psaní začnou dělat, co chtějí, mají vlastní vůli a já jen popisuji, pro co se samy rozhodnou. Popper učeněji říká, že dílo po celou dobu zpětně ovlivňuje umělce; ten už je nemá v moci. Na to, co zatím udělal, se dívá jako každý jiný divák. A, jak říká Popper, mnoho umělců ani nechápe svoje vlastní dílo. Je to pěkně vidět na hercích, kteří neskutečně věrně ztvárňují hluboké lidské povahy; při rozhovorech s nimi se však překvapivě ukazuje, že to jsou často osobnosti přinejmenším prostřední. Takže jejich výkon nemůže být z nich, spíše se dovedou od sebe oprostit, stát se někým mimo sebe. To je skoro posedlost, třeba jako když se čarodějnice umí proměnit v kočku. Jak jsme řekli, umělecké dílo pod rukama umělce začíná žít samo od sebe. Nic na světě však nežije samo od sebe, vše žije v nějakém prostředí a nějakých vztazích, kolem každé věci se rozkládá celý svět. A tak se také do každého díla musí nějak celý svět nacpat. Každé umělecké dílo (snad kromě hudby, o které bude prosincové číslo Českého bratra) je vlastně obraz. Obraz musí na chvilku nahradit pohled na skutečný svět. Schválně si zkuste vzít nějaký obrázek krajiny s sebou do skutečné krajiny nemůžete se dívat na obě věci najednou. Buď jen na kopce namalované, nebo na ty skutečné. Nebo v kině, tam taky člověk nekouká po lidech kolem, ale jen na plátno. Proč by tohle ale někdo dělal? Kdo by si strkal před oči napodobeninu, když může mít originál? Jenže když jdeme na výlet, také si s sebou bereme mapu. Na mapě je celá krajina zjednodušeně, nejsou tam žádné kytičky ani ptáčci. To proto, abychom se v krajině nějak vyznali. Umění funguje stejně. Dělá svět přehlednější a díky němu můžeme vůbec něco pochopit. Kdo odmítá umění, je velmi pyšný, protože si myslí, že může pochopit celý svět tak, jak je. A tak, kdo odmítá umění, je velmi pyšný, protože si myslí, že může pochopit celý svět tak, jak je. Stvoření však mluví tisíci hlasy, má nekonečně podob a chápe je jen Stvořitel. Kdo si myslí, že všemu rozumí, staví se na jeho místo a zároveň svět kolem sebe mrzačí a zjednodušuje. Je to, jako když vidíme v krajině jen hlínu a uhlí pod ní, a tak tu hlínu odhrneme na haldu a uhlí vybagrujeme a nic už nás nezajímá. Mnoho těch, kteří sami sebe označují za,,vedené pouhým Duchem, jsou právě takoví bagristi. Špatné je ale i zaměnit umění za skutečnost. Není špatné namalovat lidem Krista, aby měli nějakou představu. Když to byl člověk, tak jak si máme z té tisíce tváří na světě představit tu

8 nejspíše někdo narušený, tématem bude něco chorobného. Kamera se nejspíše bude třást, záběry budou schválně neumělé, děj bude na přeskáčku protože tohle je umění. Jedno umění vydává dokonalé barvené obrázky za celou skutečnost to je modlářské. Ale umění, které ukazuje jen ošklivosti a říká,,tohle je pravda, je zase manichejské, popírá, že stvoření je dobré. A tak zase musím říci: Nejlepší umění je to, které dává najevo, že je jen lidským dílem. Dobří umělci po sobě škrtají a opravují, protože každý lidský výtvor se dá opravovat. Dílu nejvíce prospěje, když se umělec musí prát,,s materiálem, když má technická a žánrová omezení, do kterých dá práci se vejít. S nástupem digitální fotografie upadlo umění fotografovat, protože člověka už nic nestojí zkazit snímek. Stejně tak bych řekl, že báseň v rýmech má větší naději být dobrá než jen volný tok slov,,z nitra, protože ta není v nitru, ale na papíře a člověk nad ní musí dumat, co se rýmuje se slovem,,láska. Použít slovo,,páska není, jak známo, dovoleno. Tvorba podle nějakých slohových pravidel v poezii, próze, v dramatu i malbě znamená pokoru. Tvojednu? Měl vousy? Jak dlouhé měl vlasy a jakou barvu? Po počátečních rozpacích se nějak dohodlo, že bude mít vousy a delší vlasy, což je sympatické, protože to pak právě není nějaký Kristus našeho nitra, ale ten Kristus pro všechny. Na druhou stranu je lidská pýcha zakoukat se do toho Krista namalovaného, jemu se klanět a jemu sloužit. Připadá mi dobrá moderní teorie umění, která říká, že umění věci schovává, aby si jich lidé všimli. I kazatelé vědí, že právě ty nejjednodušší věci života se musí říkat hodně složitě, aby se nad nimi lidé zamysleli. Umění by mělo dávat najevo, že není skutečností. Když se velmi zaujatým pohledem z rychlíku podívám na umění, jeví se mi třeba takové antické sochy v podstatě ďábelské. A zase pak nastává příklon k člověku a nepřipadá mi jako náhoda, že renesance přináší jako svůj vedlejší produkt různá zátiší a lovecké výjevy, ze kterých na mne čiší nekonečná samota, pekelná samota toho ovoce na míse nebo jelena v říji. Baroko sice z historických důvodů nemáme rádi, ale vlastně mi připadá jako umění nejkřesťanštější. Protože už umí namalovat všechno,,jako doopravdy, ale téhle šance se pokorně vzdává, své postavy všelijak kroutí; i když namaluje každý záhyb šatů, tak nám je pořád jasné, že tohle není doopravdy. To je kumšt. Kumšt, to je druhá věc, kterou je třeba zdùraznit. Není dobré umění všechno, co je prostě divné, šokující, nekonvenční. Proto právě neměli církevní otcové rádi divadlo, v jejich době omezené z větší části na komedii a pantomimu. Tehdejší divadlo si libovalo v obscénnostech a podivnostech; ve všem, co se vymyká z řádu. Současné,,vážné umění, zejména evropské, jako by šlo stejnou cestou. Zhlédněte několik současných,,uměleckých filmů, hrdina bude Na druhou stranu je lidská pýcha zakoukat se do Krista namalovaného, jemu se klanět a jemu sloužit. Albert Maignan: La muse verte Ty mi neříkají: Poslouchej, povím hádanku. Ty spíše jako by do nebe volaly: Umíme to taky, také dovedeme stvořit člověka. Dle mého ne náhodou si v takovém umění libují ty doby, které staví člověka do středu všeho. A tak, v mém náhledu, poráží antiku o staletí později gotika. Gotický obraz se svým červeným nebem, na kterém září hvězdy ze zlata, kde obhájci hradu jsou stejně velcí jako hrad sám. Nebe je rudé a jsou na něm zlaté hvězdy, protože se pod ním narodil Král jezulátko. Ten obraz je jeho svět. A obránci hradu jsou stejně velcí jako hrad, protože bez muže nevydrží hrad a bez hradu země.

9 řím něco, co není ze mne, protože ta pravidla jsem si nevymyslel. A skoro bych řekl, že díla, v nichž je dopředu jasné, kdo má co dělat a jak to dopadne, mají větší šanci na úspěch, protože si mohou více pohrát s tím, jak se to stane. Gangsterku, western nebo detektivku není tak snadné zkazit jako jiná, volnější díla. V tom je i kouzlo autentického lidového umění, že se vždy se zcela vážnou tváří snaží vejít do pravidel,,velkého umění,,z města. A když bych podle těchto pravidel měl jen za sebe na závěr říci, co mám rád, pak: v křesťanském umění vlastně takové ty barvotiskové modrooké dlouhovlasé Ježíše, protože tam je jasné, že to není skutečný Ježíš, ale naše trošku dětská představa. A pokud to má být mimo kostel, tak zase něco jednoduššího než ty složité věci lásky a odpuštění, které se řeší v kostele (a na které dal Bůh lidem popa), ale třeba zrovna ty westerny, kde je to jinak než v životě, kde je jasný padouch, jasný hrdina a jasný výsledek závěrečné přestřelky, ale kde si člověk může alespoň naplno vychutnat spravedlnost, která je jinak skryta v záhybech celého světa. Bůh dal ke stejnému prospěchu jak popa, tak i komedianta. Jen to ten komediant, na rozdíl od popa, nesmí žít celým životem. Tomáš Pavelka POHLED CÍRKEVNÍHO HISTORIKA Výtvarné umění Od doby kamenné po dnešek Umění je těsně spjato se samým lidstvím člověka. Provází jej od nejstarších dob, kdy se lidský rod vůbec dá odlišit od pouhých živočichů z kmene opů. K tomu nedostačí holé pěstní klíny, nástroje práce, jež podle jistého továrníka z Porýní polidštila opice. Na archeologicky zbadatelných počátcích hominis sapientis stojí teprve zdobené hroby, prozrazující přítomnost raného vnímání náboženského i estetického. Smíme směle předpokládat, že s nimi odedávna muselo být významně spojeno též slovo, ale v této oblasti jsme žel pro období bez písemných záznamů odkázáni na hypotézy. Jinak je tomu s uměním výtvarným, které již v podmínkách doby kamenné mohlo užít prostředků umožňujících, abychom se s tehdejšími výtvory setkávali ještě dnes. Ohromující malby na stěnách evropských jeskyní dokazují, jak rychle se tento způsob vyjadřování rozvinul a vzepjal do svých výšin. Některé z nich jsou datovány do doby oddělené od nejstarších pohřebišť periodou, jejíž délka se v rozměrech pravěku jeví téměř zanedbatelně krátkou. Jde sice o několik tisíc let, ale nutno si uvědomit, že náš letopočet je od nich vzdálen ještě celými desítkami tisíců roků. Zvláště když se nespokojíme s holým číselným údajem a dodáme, že tato impozantní a těžko představitelná suma let chyběla netoliko k dosažení kristovského mezníku, ale také k objevení lecčehos, bez čeho si nejeden současník dovede svůj život představit obtížněji než bez obrazáren. Abychom uvedli oživující příklad: mezi tyto vymoženosti patří i vynález tak málo spjatý s nejmladším technickyrevolučním věkem, jako jsou chmelové nápoje. Umění tedy, na rozdíl od piva a mnohého jiného, přirozeně provází každou lidskou kulturu, od počátku až podnes. Provází ji v rozmanitých podobách i proměnlivé intenzitě, vždy však také jako některý druh umění výtvarného. A platí-li toto zjištění všelidsky, bylo by divné a nelogické, kdyby křesťanství (a židovství) mělo být výjimkou. Jak to vlastně bylo? Začátky výtvarného umění v křesťanském prostředí nejsou prosty tajemství; kusost pramenů nedovoluje jeho utváření sledovat dosti zřetelně. To ovšem platí také o leckterém jiném, a dokonce specifičtějším projevu křesťanského života. I takový křest dětí, v Písmu přítomný v náznacích, které dovolují, aby jej odmítal každý, kdo nechce porozumět, je ve chvíli, kdy se rozestoupí mlha nejstarších dějin, zřetelným faktem navzdory občasným polemickým hlasům, anebo dokonce právě i jimi dosvědčeným.

10 Nestejné jevy lze zajisté srovnávat jen přibližně, nicméně analogie platí v několikerém ohledu. Jeden z nich je časový: první bezpečně doložené a poměrně spolehlivě datovatelné výtvarné artefakty od křesťanů pocházejí až z přelomu 2. a 3. století. Jak známo, nalezeny byly v katakombách. Jde tedy opět jednou o umění pohřební, a nemusí to být bez dalšího významu. Nicméně i tentokrát smíme počítat také s vlivem podmínek dochování. Ty byly pravděpodobně zvláště výhodné tam, kde jednotlivé výtvory patřily k celku architektonickému a pohřebiště představují nejranější druh církevní architektury, založený ještě dříve, než si křesťané mohli stavět kostely. Ani tak nebude výzdoba katakomb z Říma a Neapole o mnoho starší než fresky v křestní kapli, nalezené uvnitř soukromého domu v mezopotámském Dura Europos. Ve víře, křesťanské a evangelické, není nic, co by nás skutečně mělo natrvalo zrazovat od živého zájmu o zdařilý výtvarný projev a možnosti jeho sdělení. Časově předcházet by mohlo užívání výrobků uměleckého řemesla v domácnostech, např. zdobeného nádobí zvláště pak onoho, které se uplatnilo při liturgii. Doloženo je spíše až z pozdějších dob, není však vyloučeno, že se zachovaly předměty, v nichž nemusí být nutně rozpoznáno umění křesťanů. Umělecké styly se totiž podle konfesijních kritérií odlišují jen příležitostně a částečně, naopak bývají hojně přejímány přes hranice společenských útvarů. K rozlišení může sice přispět motivika, a během dvou tisíc let se křesťanská ikonografie rozvinula velice košatě a působivě. Tehdy se však i ona sama teprve utvářela. Jakkoliv měla solidní základ v bohatství obrazů slovních, užívaných Biblí, nedosahovala pokaždé alespoň takové zřetelnosti, jakou lze přičíst dobrému pastýři se ztracenou ovcí na ramenou. Typologická znázornění Krista a spasení zřejmě vůbec předcházela přímočarým ilustracím novozákonních příběhů (přinejmenším se to zdá až překvapivě dlouho platit o ústředních zvěstných událostech velikonoc o poznání rychlejší vstup do křesťanských interiérů našly výjevy se vztahem k liturgickému dění v nich, příkladně scéna Ježíšova křtu, jež se zde opět stávala nikoli pouhým vykreslením, ale symbolem bohoslužebné události). Příčinou asi byla i opatrnost pronásledovaných, stěží však bez vlivu vnitřnějších důvodů: vycházejících z víry, vědomé si, jak mnoho může znázornit jen v podobenství, ale vlastních i uměleckému vyjadřování jako takovému, jeho tíhnutí k metafoře. Křesťané dávali logice umění průchod, a hledajíce na jeho půdě své cesty, neostýchali se zároveň ohlížet po vyzkoušených postupech jinde. Od pohanských umělců přejímali i prvky, které u nich měly tak zdomácnět jako kupř. svatozář. Proto neudiví, že první bezpečné zmínky o křesťanské volbě uměleckých motivů, také z doby kolem roku 200, známe z křesťanské literatury. Zvláště zajímavý je doklad z pedagoga Klementa Alexandrijského, který mluví o pečetních prstenech a doporučuje je zdobit ornamenty, které lze křesťansky vyložit, avšak nekřesťany nebudou bít do očí. Zpodobňování Boha a uctívání obrazů Jinou analogii vůči formování křesťanského umění a křestní praxe je ovšem možné shledat i v ostře polemických námitkách, které je provázely vlastně hned od chvíle, kdy se staly diskutovaným tématem. A zde již nám může překážet i to, co je naopak poměrně známo. Sem patří jeden či dva proudy debaty o obrazech, zastoupené v církevních dějinách opravdu výrazně a bohatě. Jeden se týkal zobrazování Boha, druhý uctívání ikon. Jenže je zapotřebí podržet v paměti, že v obou případech nebylo pravým předmětem sporu výtvarné umění jako takové, nýbrž zhoubný lidský sklon ke zbožňování stvořeného, a co víc, vlastních výtvorů člověka. Pokud někdo v žáru boje zavrhl, někdy pro jistotu, umění celé, šlo krátce řečeno opět o jiný výstřelek a projev nekompetence. Ostatně paušální odsudky nebyly nejčastější a nejvlivnější. Spíše už se stávalo, a to v dobách raných i pozdějších, že přišlo příliš zkrátka umění chrámové, jemuž bylo z opatrnosti upřeno, co se smělo činit ve sféře soukromější a profánnější (v nejhorších případech, jak známo, i s doprovodným ničením existující výzdoby kostelů při davových výtržnostech). V některých křesťanských prostředích, včetně částí církví reformačních, se tak stalo i na poměrně dlouhý čas. Celkově viděno je však přesto dokonce i tento protáhlý stín pouze dílčím jevem s omezenou platností. Náš pohled na křesťanské výtvarné umění by tedy neměl příliš zatěžovat. Prorocká ostražitost a nevraživost misomusů jsou věru dvojím, a smě- 10

11 šovat by se měly o to méně, že první z této nerovné dvojice musí vyznamenávat sebekritická reflexe, jíž se oné druhé velice nedostává. Ve víře, křesťanské a evangelické, není nic, co by nás skutečně mělo natrvalo zrazovat od živého zájmu o zdařilý výtvarný projev a možnosti jeho sdělení. Z velkých reformátorů v tomto ohledu zůstává zvláště inspirující Martin Luther, v jehož otevřenosti vůči široké paletě umělecké tvorby se snoubí múzická povaha s náležitým pochopením evangelia jako radostné zvěsti. Proto pro něho i radost z umění byla jedním z dostatečných důvodů k ospravedlnění jeho užívání v prostoru církve. Ernst Barlach: Shledání (dřevěná plastika) Výtvarné dílo něco sděluje Bylo by tu tedy možné psát o přemnohém. Omezíme-li se na tomto místě už jen na umělecké osobnosti z evangelického prostředí, budeme muset v čele jmenovat největší postavy prvotních dob rozkvětu, kterým se po zásluze dostává neutuchající pozornosti. Pro vlastní či raný reformační věk jimi byli Albrecht Dürer a Lucas Cranach st. (příp. i ml.), pro věk pozdní či poreformační Rembrandt. Neměli by nám však beze zbytku zastínit řadu souvěkovců, kteří stáli v druhé řadě za nimi, nicméně stále ještě nad průměrem a před masou drobných napodobitelů. Ne jen na několik obrů, ale na celý zástup svědků navazovali tvůrci následujících staletí, ve kterých již na reformační zvěst nereagovali jako na čerstvou událost, jež visela ve vzduchu, ale naopak se ji snažívali uvést do spojitosti se změněným vanutím času. Takové úsilí nemohlo být neproblematické, a přesto dílo nejednoho z nich zůstává těžko pominutelné podnes, svým mistrovstvím i otevřenými otázkami, které je provází. Zmíním tu rovněž namátkou Johanna Heinricha Füßliho, Švýcara usazeného na prahu romantické doby v Anglii který se ještě předtím, než se plně oddal malířskému povolání, stal ordinovaným duchovním domovské reformované církve. Jinak se zde ale patří uvést klasiky romantismu, pokoušející se obnovit křesťanské umění na půdě zprahlé osvícenským racionalismem, jakými mezi protestanty byli především Caspar David Friedrich a Philipp Otto Runge. Z jejich mladších, biedermeierovských následovníků bychom mohli uvést třeba Adriana Ludwiga Richtera (který ve své malbě objevil krásy Českého středohoří, zatímco náboženská motivika plní hlavně jeho rytiny). Z malířů, kteří se výrazným způsobem snažili udržet přítomnost biblického prvku ve světě pozdějšího realismu a naturalismu, si zachoval památku jmenovitě Fritz von Uhde. Z umělců řazených k impresionistickému směru se můžeme pozastavit třeba u Lovise Corintha. A dotyky expresionismu s duchovním světem včetně křesťanského lze považovat za poměrně intenzivní, zvláště nepojmeme-li jej příliš úzce. Z těch, kteří ohlašují jeho nástup, nelze přeskočit Vincenta van Gogha. Životním programem tohoto laického kazatele také byla vědomá obnova křesťanského umění, třebaže zase v úplně jiném smyslu než u romantiků, nijak plakativním : Nikdy se nebudu pokoušet namalovat Krista v olivovém háji; raději sklizeň oliv tak, jak ji můžeme vidět i dnes a pokud se při tom doberu pravých lidských rozměrů, může nám připomenout i onen výjev. Mystické konotace, opět vlastního rázu, mají také meditativní obrazy Emila Noldeho, jejichž biblická motivika bývá otevřenější. A jmenujeme-li jeho, pak těžko nevzpomenout též Ernsta Barlacha, dalšího zvrhlého nordického umělce, jehož výtvarný výraz rozhodně nepostrádá pochmurnost období světových válek a totalitních režimů, ve kterém mu bylo dáno žít, ale ani tichý a svítivý dotek ducha, který právem smí vyzařovat z interiéru nejednoho evangelického kostela. Zvídavý čtenář a pozorovatel se tedy má čeho dopídit. A jistě nejen v dějinách, ale bude mít co objevovat také v přítomnosti (byť by současná umělecká tvorba nebyla zrovna přehledná). Martin Wernisch autor je vedoucí katedry církevních dějin Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy 11

12 ROZHOVOR s Barborou Veselou Člověk má být bystrý, nachystaný slyšet Proto patří do kostela spíš chladné barvy Barbora Veselá (1956) je výtvarnice, která navrhla mnoho zdařilých úprav interiérů evangelických kostelů, modliteben a sálů. Manželka zemřelého akademického architekta Jiřího Veselého a matka čtyř dospělých dětí. Žena svobodná od internetu a mobilního telefonu, zato s barevným a neotřelým vnímáním okolního světa. Tvá výtvarná stopa je v naší církvi nepřehlédnutelná, tvůj projev je velice žádaný. Vyrostla jsi v církvi? Pocházím z evangelické rodiny. Tatínek byl z rodiny katolické, ale přešel do evangelické církve, takže já jsem od dětství vyrůstala v tomto prostředí. Přetváření interiérů je cosi specifického. Čerpáš z atmosféry ve sboru, z jeho minulosti a přítomnosti? To jsem se naučila od Jirky. On byl architekt, jeho zvali do evangelických kostelů, aby jim něco poradil. Byla jsem většinou u toho, na lecčem jsem s ním spolupracovala. A když to nestíhal, například v době jeho starostování, vzala jsem něco za něj. Tak to vzniklo, že se pak lidé obraceli také přímo na mne. Upravuji interiéry kostelů a modliteben. Co tě nejvíc formovalo? Myslím, že v práci na interiérech nejvíc soužití s architektem. To je Jirkovo dědictví. Když dělám něco svého volného, tam mě neformuje nikdo z lidí. Děláš také grafické věci, třeba ilustrace ke zpěvníku Renata Schillera, konfirmační a křestní listy, skládačku s informacemi o naší církvi... To je pravda. Takové věci pořád dělám, ale ne moc. Ráda bych se na tom podílela i víc. Já nejsem ten správný člověk, který se dokáže postarat, aby mu to někdo zadal. V dnešní době bych se asi měla o zakázky víc prát, teď se to tak dělá, ale já to neumím. Co je ti bližší? Architektura, řešení prostoru, nebo věci na papíře? Prostor, ten mě baví víc. Teď mnoho věcí bohužel tak nějak usnulo. Rozeslala jsem návrhy do několika sborů, kde něco chtěli. Vzkázali mi, že dobrý, dobrý. A dál se neděje nic. Žádná další odezva, jako by všichni měli obavu, co bude, a nechtěli utrácet. Já se přitom snažím všechny úpravy vymýšlet velmi laciné, nenavrhuju žádné luxusní materiály. Vždycky uvěřím, když zadavatelé říkají, že mají málo peněz, a snažím se návrh udělat podle toho. Sama vím, co to je, když člověk nemá peníze. Například rekonstrukce sborového sálu u nás v Pardubicích. Ta už na papíře existuje tři roky a nic. To je pro autora dost nepříjemné, že? Přesně. Je to blbý. Co všechno musí člověk na místě zjistit o prostoru a vstřebat o životě sboru, než přijde nápad? Musím začít zase od Jirky. On se vždycky hodně ptal. Zjistil od lidí, jak se v tom svém kostele cítí, v čem jsou jejich kořeny. Jestli ve skromnosti, ve zbožnosti, v úctě k tradici, nebo spíš ve společenství, jestli se tam setkávají jako bratři nebo kamarádi, prostě potřeboval vědět, co je pod tím vším, co je vidět. Co mají lidé společného, kde to souzní. Hledal genia loci, působení toho místa. Vedl nekonečné rozhovory s farářem i lidmi ze sboru. Toto já tak neumím. Ale o vycítění toho místa, o to se pokouším. Vyslechnu si, co lidé chtějí, moc otázek nekladu, spíš co sami řeknou. A pak si tam sednu a třeba dvě hodiny sedím a koukám, chodím, nasávám atmosféru toho místa. Někdy mě něco napadne hned, to je nejlepší. Vidím tu novou možnost. Ale je 12

13 to tak trochu jako ve snu. Když se ti něco v noci zdá a chceš to ráno nakreslit, tak to někdy taky nejde. Někdy je to spíš proces. Máš nějakou oblíbenou kombinaci barev? Mám raději chladné barvy. Do bohoslužebných prostorů mi sedí víc vážné barvy a myslím, že tam patří. Nemyslím tlumené odstíny, ale barvy, které nevedou k pohodičce, ke klidnému spočinutí. Člověk má být bystrý, nachystaný slyšet. S očima, ušima, duší i srdcem otevřeným. A tomu poklidné barvy nemůžou pomoct. Objevuje se v tvých návrzích třeba zelenomodrá nebo šedá? Zrovna zelenomodrou nemají lidi moc rádi. Neprosazuji ale žádné pravidlo. Dělala jsem i žlutý interiér, chtěli to tam mít útulné. V jedné vězeňské kapli je zase kombinace růžové a šedé. Máš spočítáno, kolik sborů má kostel upravený podle tvých návrhů? Spočítáno to nemám. Ale pár interiérů, co jsme dělali s Jirkou spolu, nebo pak já sama, mám před očima. Z některých mám fotky. Procházela jsem taky krabici s návrhy, mám je stočené v roličkách. A překvapilo mě, že těch roliček zas není tak málo! I když nevím, jestli se dá mluvit o stopě v naší církvi, jak říkáš. Největším dílem byl asi kostel v Herlíkovicích. A pak kostel ve Valašském Meziříčí. To byly opravdu velké projekty, ty dělal z větší části Jirka. Já jsem se podílela spíš manuálně, i když něco jsem tam taky vymýšlela. Ve Valašském Meziříčí je můj podíl docela viditelný plastika přes celou čelní stěnu (viz titulní strana časopisu). Co sborové prostory? Třeba v Poděbradech. Tam měli sborové místnosti, kuchyňku a sál v neutěšeném stavu. Jirka navrhl zdařilou přestavbu, tyto prostory dodnes spokojeně užívají. I kostel z původní stodoly potřebovali vymalovat, zušlechtit. To už Jirka starostoval, neměl čas, a tak jsem si řekla, že to zkusím, a ujala jsem se toho. Myslím, že to bylo poprvé, kdy jsem pracovala sama. Také děti už byly větší, tak jsem měla volné ruce. farská zahrada v Pardubicích Tvůj muž zemřel v roce Jeho poslední dílo je v Praze na Chodově. Jak vznikalo? Jirka se dlouhá léta zabýval vztahem evangelíků k výtvarnému umění. V sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy to začal víc vnímat, byly kostely obecně dost zašlé, zanedbané. Trochu se to neslo v tom duchu, jako že tohle nám stačí, o to nám nejde, v tom to není. Když pak v jednom evangelickém kostele, původně tolerančním, došlo k radikální přestavbě, vyměnili starodávnou podlahu, dřevo leskle natřeli..., Jirka se dost rozčiloval. Tady najednou chyběla ta proklamovaná evangelická skromnost. Ukázalo se, kam to může v bídě sedmdesátých a osmdesátých let vést. Došlo nám, že úcta a skromnost je to, z čeho evangelictví vyvěrá, že je to hodnota, která se má proměňovat do současnosti. Na tradici ve skromnosti jsme se pak odkazovali vždycky při promýšlení dalších návrhů. Věci mají být udělané dobře a pěkně, třeba i z krásných a drahých materiálů, ale ta náročnost nemůže být okázalá a prvoplánová. A tohle všechno Jirka zúročil při budování kostela na Chodově. Tam na to hodně dbal, aby to bylo pěkně udělané, dobře zpracované detaily, aby tam nebyly chyby a nedomyšlenosti. A zároveň, aby kostel působil prostě. Ta práce ho moc těšila. Zabýváš se taky exteriéry? Viditelná stopa i pro kolemjdoucí zůstala v Novém Městě na Moravě. Tam jsem navrhovala úpravu presbyterny, ale také okolí fary, chodníky a zídky, přístřešek pro auto a altán do zahrady. Na podobnou věc si mě pak pozvali i do Pardubic. Tam šlo o rekonstrukci zahrady. Musím to trošku rozvést: v Pardubicích se podařilo, že při minimální údržbě slouží zahrada i dvůr celému sboru. Dvůr s altánem si půjčují lidé ze sboru i pro soukromé oslavy, na zahradě je možno odpočívat na lavičkách, povídat, děti tam mají pískoviště a houpačku. Vzadu je volejbalové a fotbálkové hřiště, to 13

14 využívá mládež ke sportování. Po kostele se na zahradě pije kafe. Je to oáza zeleně a klidu v centru města. Řešení se opravdu povedlo. Díky za pochvalu. U spolupráce výtvarníka s farářem a sborem je vždycky nejdůležitější důvěra. Samozřejmě, že dílo vyrůstá z rozhovoru, ale výtvarník potřebuje cítit svobodu a respekt, prostě důvěru ze strany faráře a sboru. tuhle docela razantní změnu, prostor se odlehčil, projasnil. Taky vzpomínám na Horní Krupou. Tam byla hnědá kruchta a hnědé lavice. Bylo to těžké, hnědá masa nad hlavou, že to člověka úplně ohýbalo. Teď je kruchta bílá a krásně se to tam vylehčilo. Přitom to muselo dát spoustu práce. Museli všechno čistit a brousit, aby nový lak držel, a dělali to sami, žádná firma. Prý máš na svědomí i nějaké fasády kostelů. Ano, třeba v Klášteře nad Dědinou. Nádherný kostel v polích v Polabí. Tam opravili věž. Rádi by fasádu celého kostela, ale na to zatím nejsou peníze. Nejnáročnější je ale věž, která už je teď hotová. Valašské Meziříčí: pět podobenství. Zleva: o deseti družičkách, o perle, o rozsévači, o hořčičném zrnu, o hostině Na která místa ráda vzpomínáš? Moc hezká spolupráce byla také s Velkým Meziříčím. Bylo vidět, že celému sboru na tom záleží. Pan farář sezval lidi na rozhovor a spousta jich přišla, nejen staršovstvo. Lidi se chodili koukat, jak dílo roste. To byla radost. Viděla jsem, že to není záležitost jen pár jedinců, ale že tím žije celý sbor. Taky za to pak nesli odpovědnost. Nikdo neříkal: Jé, co vy jste to tady udělali? Pak také Prostějov. Tam jsem navrhovala celý interiér. Je to tam hodně zelené. Tam z rozhovoru s farářem vyplynulo, že když přišel do sboru, bylo málo lidí, prostředí jakési neradostné. A pak se to začalo probouzet, začali chodit zpěváci, často lidé mimo sbor, kteří teď občas přijdou na bohoslužby. Najednou cosi rozkvétá. Z toho vznikl nápad se stromem. V čele místnosti je veliký reliéf zpodobňující strom. A strom, to mě baví. To je moje téma. A Kolín. Tam říkali: zpěv a hudba, to je naše. A přitom tam byla taková těžká kovová výzdoba, mříže na oknech, kovářské práce. A to k tomu zpěvu, čemusi vzletnému, vůbec nešlo. Ty trošku strašidelné a těžké prvky sundali, uložili někde do depozitáře a změnili barevnost, protože to tam bylo fialové a šedé a zaprášené. Jistě to bylo před třiceti lety hezké, nové a čisté, ale pak už z toho zůstal jen ten zaprášený dojem. Myslím, že všichni přijali Vidíš, že ta tvoje stopa je skutečně nepřehlédnutelná. Jsou tu ještě rozdělané věci. Byla bych ráda, kdyby se podařilo realizovat, co už je na papíře. Třeba se blýskne na lepší časy a dojde na to. Žiješ v Přistoupimi u Českého Brodu, v domku upraveném podle svých představ. Jsi někde zaměstnaná? Ne, jsem na volné noze, OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Dostanu zakázku, udělám ji, dostanu zaplaceno a z toho žiju, dokud nedokončím další zakázku. Je to napínavé, ale já už naštěstí neživím žádné dítě a v tomto domečku lze bydlet levně. Je to tak trochu přežívání, ale neměnila bych. Je to dobrý, mě to takhle baví. A jak se žije na středočeské vesnici? V Českém Brodě je evangelický sbor. Je to tři kilometry, na kole pár minut. Když jsem se sem přistěhovala, začala jsem tam chodit a hned jsem tam zapadla. Neměla jsem vůbec pocit, že jsem v nějakém cizím prostředí. V tom máme my evangelíci a asi křesťani obecně velkou výhodu, že s námi v novém sboru počítají, že tam patříme. Jaké máš plány do budoucna? Práce, kterou dělám, mě těší. Ale je pravda, že kdysi jsem měla smělejší plány. Jenže jsem měla nejdřív malé děti, pak nemocnou tetičku, o kterou jsme se starali, pak jsem zas neměla kde věci dělat. A teď si říkám: je větší moudrost se snažit ještě překonávat překážky, nebo se spíš smířit s tím, že na některé plány už nedojde? v září 2010 se ptala Daniela Ženatá 14

15 OTÁZKA NA TĚLO Jak vnímáte výtvarná díla v evangelických kostelích? Jana Šarounová kurátorka pražského vinohradského sboru Výtvarná díla v našich kostelích se mi povětšinou líbí a určitě mi nepřijde, že by se zásadně neslučovala s evangelickou vírou. Třeba v našem kostele. Tam se, pokud vím, k obrazům nikdo nemodlí, a že jich tam máme víc než jiní! Miroslav Rada malíř, autor obrazů ve vinohradském kostele Již to, že evangelický tisk věnuje pozornost otázce obrazu v evangelických kostelích a modlitebnách, je velice pozitivní. Raduji se, že evangelíkům už není lhostejné výtvarné zpracování svědectví víry. Zaznamenávám určitý pozitivní posun ve vztahu k obrazu v kostele a řekl bych, že v naší církvi rozhodně již nepřevládá vůči výtvarnému umění naivní negace. Jana Nechutová profesorka Masarykovy univerzity v Brně Čelní obraz ve vinohradském kostele mi přišel vhod jako předmět pozorování při hlušších chvílích jednání synodu, zároveň jsem nad ním ale pociťovala výraznou estetickou nelibost. Právě tak hledíc na obrázky pro nedělní školu a na figurky pro flanelografy. Jinak mám obrazy v kostele ráda, měli je rádi a měli je tam Hus i Luther; to až toleranční otcové v tomto ohledu vylili dítě s vaničkou. Pavel Jun farář v Čáslavi Tuhle vstoupili do našeho kostela turisté, rozpačitě se rozhlédli a ptali se: A kdy byl tenhle kostel vykraden? Pro mne je však strohost našich kostelů krásná. Ale taky rád a často pracuji s meditací nad obrazy. Mám rád, když se obraz přinese a zase odnese. Slovo taky nezní pořád. Stálý je jen prostor pro čekání na slovo kostel. Jonáš Hájek student Na obrazy koukám očima, na sochy sahám rukama. Štěpán Hájek farář v Brně-Husovicích a organizátor festivalu Parrésia Síla evangelických kostelů a modliteben je v prostotě, ale to neznamená, že výtvarné řešení prostoru se má zanedbávat. Jsem pro rehabilitaci výtvarného umění v evangelické církvi. V Husovicích máme v modlitebně galerii jednoho díla, kde se obraz, socha či fotografie dočasně stává součástí bohoslužebného prostoru. Radka Včelná farářka v Jasenné, předsedkyně poradního odboru liturgického Mám je ráda. Většinou se mi líbí. Dá se po nich bloudit očima třeba při nudném kázání a vždycky něco nového nacházet. Jan Kirschner stavební inženýr se zájmem o sakrální architekturu Nerozlišuji příliš umění v evangelickém nebo katolickém kostele. Nedávno jsem viděl krásné plátno v gotickém kostele v Žitavě. Plátno zakrývalo oltář jako malovaná opona s desítkami biblických ilustrací od stvoření až do posledního soudu. Opravdová krása. To by se určitě líbilo Martinu Lutherovi. Tvrdil, že obrazy mají mít především didaktickou funkci. Olga Smrčková farářka v Olešnici na Moravě Já osobně mám ráda čistě uspořádaný prostor, hru světla a stínu, minimalismus. Výtvarná díla mohou umocnit atmosféru, prožitek, ale též mohou rušit. Petr Nedoma ředitel galerie Rudolfinum Velmi negativně. Nemají tam co dělat. Nepotřebujeme obrazy k pochopení a šíření víry, neboť většina z nás už umí číst. Libuše Havlíčková historická společnost Veritas Většinou rušivě. Mám ráda prostotu našich modliteben s knihou a kalichem a citáty na stěnách. DaZ 15

16 NÁSTĚNKA SYNODNÍ RADA Ze 48 bodů projednaných na zasedání synodní rady dne 7. září 2010 vybíráme: Personální věci Nová vedoucí ekonomického oddělení Ing. Věra Štulcová byla synodní radou jmenována členkou poradního odboru ekonomického a členkou platové komise. Podle zásad ČCE pro povolávání pastoračních pracovníků je možné prodloužení již zřízeného místa nejvýše o dva roky. SR schvaluje prodloužení místa seniorátní pastorační pracovnice Moravskoslezského seniorátu Evy Urbanové do na plný úvazek a prodloužení místa pastorační pracovnice FS ČCE v Brně I Marie Melicharové do na poloviční úvazek. SR zřizuje místo pastoračního pracovníka ve FS Jičín od do na poloviční úvazek a povolává na toto místo Janu Zedníčkovou. Ústav hematologie a krevní transfuze zřizuje místo nemocničního kaplana. Farářka Anna Šourková bude zaměstnancem nemocnice a církví bude pověřena ke službě. SR schvaluje návrh smlouvy o spolupráci při zajištění poskytování duchovní péče mezi ČCE a Ústavem hematologie a krevní transfuze. SR schvaluje kandidaturu Františka Pavlise na místo kazatele FS ČCE v Ostrově na třetinový úvazek do Dále bere na vědomí snížení úvazku Štěpána Janči ve FS Orlová na 50 % a jeho kandidaturu na místo faráře ES a. v. ČCE v Českém Těšíně pro práci s mladou generací rovněž na 50 %. Studentka II. ročníku ETF UK Anna Halamová požádala o zapsání do seznamu zájemců o práci v církvi. SR schválila zápis Anny Halamové do seznamu. Podpora grantového financování Na základě usnesení synodu č. 61 je možné poskytnout volné finanční prostředky umístěné ve fondech na krátkodobé půjčky farním sborům, které obdrží investiční dotace z fondů EU, popřípadě z fondů SFŽP. SR na základě žádostí souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektů FS Zádveřice-Raková, FS Vanovice a FS Dvakačovice. Pověření SR delegovala na Bibelwochenkonferenz do Augsburgu Jaromíra Strádala ml. a Jana Kašpera, na synod rakouské evangelické církve ve Vídni a výroční shromáždění GAW v Bad Herrenalb v Bádensku synodního seniora Joela Rumla. Školy Na základě jednání s ředitelem Konzervatoře EA Františkem Fialou souhlasí SR s podáním žádosti konzervatoře o navýšení maximální kapacity ze 106 na 130 studentů. SR souhlasí rovněž se žádostí Střední zdravotnické školy EA Brno o zřízení nového dvouletého nástavbového oboru s maturitou Zdravotnický asistent. Diakonie Čtvrtou členkou správní rady Diakonie ČCE byla jmenována Ing. Hana Řezáčová, ředitelka střediska Diakonie ČCE v Sobotíně. DaZ JUBILANTI V měsíci říjnu slaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny (od padesáti let výše) tito současní a bývalí pracovníci v církvi: Blahoslav Hájek 75 let Regina Pešková 55 let Miluše Nováková 80 let Pavel Dvořáček 60 let Eliška Erdingerová 55 let Libuše Soběslavská 85 let Spolupráce Českého bratra s webem Na webových stránkách naší církve www. e-cirkev.cz byla v levém menu v kolonce Dokumenty a materiály 16

17 zřízena podsekce Kázání. Zde si můžete přečíst zajímavá kázání, která jsme dostali do redakce, ale na jejichž otištění není v evangelickém měsíčníku dost prostoru. Kliknete-li na položku Český bratr, otevřou se nejen základní informace a kontakty na redakci, ale i všechna letošní čísla, kterými si můžete virtuálně zalistovat. Předplatitelé mají pod svým jménem a heslem (které na požádání sdělíme) přístup i k číslu nejčerstvějšímu. DaZ Misijní pracovnice Presbyterian Church (USA) v ústřední církevní kanceláři Presbyterní církev v USA vyslala do Českobratrské církve evangelické na základě dohody svou farářku Dr. Karen Rae Moritzovou jakožto misijní pracovnici, která bude mít na starosti zejména oblast vztahů mezi Českobratrskou církví evangelickou a Presbyterní církví v USA. Dr. Moritzová přijela do Prahy minulý týden a počítá se s tím, že zde zůstane minimálně tři roky. Svou prací posílí tým v ekumenickém oddělení Ústřední církevní kanceláře ČCE. TN INFO Ke stížnému listu proti upálení Mistra Jana Husa V minulém čísle Českého bratra jsme psali o výročí napsání stížného listu z 2. září 1415, adresovaného kostnickému koncilu, ve kterém česká šlechta protestovala proti upálení Mistra Jana Husa. Krajanský spolek ve Švýcarsku Beseda Slovan nechá vyrobit kopii tohoto listu a umístí ji do stálé expozice v Muzeu reformace v Ženevě. Kopie má být zhotovena v České republice. Spolek Beseda Slovan uzavřel dohodu o spolupráci s ČCE, která zřídila účet pro finanční příspěvky na výrobu kopie tohoto vzácného dokumentu a sama symbolickou částkou rovněž přispěla. Kdo by rád na výrobu kopie stížného listu přispěl, může poukázat peníze na bankovní účet ČCE číslo /0300. Děkujeme. DaZ Projekt Zachování odkazu památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti Tento velkorysý projekt propaguje památky v ČR spjaté s reformací zejména vydáním tištěných materiálů, ale i otevřením několika informačních center. Budou spuštěny nové webové stránky s tématem památek reformace. Na čtyřech místech v Praze, Brně, Mariánských Lázních a Českých Budějovicích budou vytvořena informační centra. Dílčí cíle se postupně realizují, např. první propagační skládačky Herlíkovice, Brno, Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Františkovy Lázně, Praha, Telč a Velká Lhota už spatřily světlo světa. Otevření informačního centra v Praze bylo spojeno s tiskovou besedou a prezentací celého projektu. Partnerem projektu je Ekumenická rada církví, garantem za ČCE je Martin Čech a vedoucí projektového týmu Janka Haluková. DaZ Z DOMOVA Přesto být farářkou Švýcarská podpůrná organizace HEKS organizuje cestu reformovaných teoložek za poznáním církevního a kulturního prostředí v Česku, v Maďarsku a na Ukrajině s názvem Přesto být farářkou. Cesty se účastní asi dvacet žen ze Švýcarska a Německa, k nim se připojí několik účastnic z České republiky a Maďarska. Cílem je navázání kontaktů, poznání podmínek v jednotlivých zemích a sdílení zkušeností. Tématem bude také role farářek v církvi a rodině, překážky v přístupu k církevním funkcím apod. Programu se zúčastní šest farářek naší církve. DaZ Pomoc moravským bratřím v Nikaragui Dne došlo v Miskitii poblíž města Puerto Cabezas, sídle Moravské církve v Nikaragui, k neštěstí. Po cestě na slavnost Moravské církve do města Waspam havarovalo nákladní auto s pětačtyřiceti mladými lidmi. Šest lidí zahynulo, patnáct bylo těžce zraněno, další byli zraněni lehce. Většina raněných byla převezena do nemocnie v Managui, avšak ani jejich rodiny, ani církev nemají dostatek prostředků na léky a léčbu. V mnoha případech byli mrtví a ranění živitelé rodin, takže jejich rodiny se ocitly v tíživé životní situaci. Velvyslanecký rada zastupitelského úřadu v San José Ivan Dubovický se obrátil na naši církev s prosbou o poskytnutí finančního daru postiženým rodinám. Senior Ochranovského seniorátu Jiří Polma, který je obeznámen se situací v této oblasti, potvrdil naléhavost pomoci. K prostředkům z Ochranovského seniorátu uvolnila synodní rada peníze z fondu sociální a charitativní pomoci, které sumu doplní do výše 2000 dolarů a budou odeslány postiženým rodinám. DaZ 17

18 PŘEDSTAVUJEME V ROZHOVORU se Sixtem Bolomem Výstavu o umění toleranční doby Mgr. Sixtus Bolom (1982) je doktorandem Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde předtím vystudoval obory historie a archivnictví. Je spoluautorem výstavy, která představuje umění toleranční doby. Evangelíci se vždy drželi biblického neučiníš sobě rytiny... Kde se vzaly v tomto prostředí obrazy? Spíše než že by se odněkud vzaly, můžeme říci, že byly, a ani v důsledku reformace zcela nezmizely. V různých reformačních církvích se měnilo jejich pojetí a především význam, který měly v náboženské praxi. Stručně řečeno: Mnozí evangelíci přijímali obrazy jako výzdobu, avšak odmítali jejich kultovní, mystický rozměr, nebo dokonce zázračné pùsobení. Tak také rozuměli přikázání Neučiníš sobě rytiny jako zákazu přisuzovat božské vlastnosti lidským dílům. Ale přece jen, sami evangelíci stále považují to, že v bohoslužebných prostorách nemají obrazy, za jeden z hlavních znaků evangelictví... Ano, je to dědictví kalvínského směru, který vyznávala většina českých evangelíků před vznikem ČCE a který se užívání obrazů v náboženství vyhýbá, na rozdíl třeba od luteránů. A možná ještě podstatnější roli sehrálo vymezování vůči baroknímu katolictví při formování novodobé protestantské společnosti v toleranční době. Ale nedejme se zmást ani sám Kalvín obrazy nezavrhoval. Sochařství i malířství považoval za Boží dary a žádal pouze jejich řádné užívání. Podobně jeho následovníci v toleranční době. Jan Karafiát si pochvaluje reformovanou prázdnotu v jimramovské modlitebně. Ale jaká to byla prázdnota? Stačí si prohlédnout staré fotografie. Důstojný prostor s nádherně vyřezávanou kazatelnou, stolem Páně s ohrádkou, nástěnnými tabulemi s vyznáním víry a citáty z Bible, výmalba s naznačenými pilastry, římsami, rámy a dalším architektonickým členěním. Takže když si dnes někdo představuje holé nic jako něco tradičně evangelického, mohu se jen usmívat. Čím je tedy evangelické umění typické? Uměřeností a střídmostí ve formě, v obsahu pak přímým spojením s biblickým poselstvím. Co je námětem výtvarných děl z toleranční doby? Musím se nejprve zastavit u formy, která nemá s běžnou představou o obraze mnoho společného. Výtvarná díla mají nejčastěji podobu nápisu, textu doprovázeného symboly a rostlinnými motivy. Takto autoři ztvárňovali biblické pasáže, nejčastěji Desatero. K malování lidských postav byl přístup opatrnější. Ze Starého zákona volili nejvíce Adama a Evu se stromem poznání, z Nového zákona pak poslední večeři Páně. Ale i tyto figurální obrazy bývají doprovázeny textovou částí s příslušnými biblickými citáty. Námětem byla i jedna událost, o které se v Bibli nepíše, totiž vydání tolerančního patentu. Evangelíci se tehdy cítili jako propuštění ze zajetí, takže i ta biblická přirovnání se brzy našla. Jak obrazy vznikaly? Pro koho byly určeny? K čemu sloužily? Jádro protestantské společnosti tvořily celé venkovské obce a oblasti. Proto někteří ztotožňují evangelické umění s uměním lidovým. Ne zcela přesně. Abychom nezůstali jen u obrazů, třeba pečetidla řady tolerančních církevních sborů jsou ryzími díly evangelického umění včetně symboliky, účelné zdobnosti a odkazů na biblické texty, 18

19 a jejich forma rustikální není. Pokud jde o účel evangelického umění obecně, mám po ruce trojici slov: vzdělávání, potěšování a napomínání. Kde se vzal studentský projekt s touto tematikou na Masarykově univerzitě v Brně? Co všechno víte o evangelících? Zkusme opustit úzce církevní půdu a podívat se na širší společenské aspekty protestantských vyznání. Jednou z odpovědí měl být náš projekt Moravská protestantská společnost pozdního osvícenství, čítající dvousemestrální seminář jako vůbec první s touto tematikou na Masarykově univerzitě. Jeho plánovanou součástí byly přednášky předních odborníků, e-learningový multimediální kurz dostupný z internetu, exkurze, a především proces přípravy a provedení výstavy o evangelickém výtvarném umění. Ta, jak jsme zjistili později, měla časově navazovat na výstavu Umění české reformace, uspořádanou na Pražském hradě. Na rozdíl od ní jsme však předpokládali jako spoluautory studenty, kteří by přinesli nikoli jen úzce odborné, ale spíše osobní pohledy na téma evangelické kultury. Jak se projekt vyvíjel? Původní myšlenka byla na naše možnosti poněkud obsažná. Pořádající fakulta poskytla prostory pro konání semináře a posléze i stipendium pro studenta, který nám pomáhal s přípravou e-learningového kurzu. Vše ostatní jsme museli zajistit sami. Proto jsme podali dvě grantové žádosti, k Fondu rozvoje vysokých škol a k Husově nadaci. Na podzim 2009, před plánovaným začátkem, přišla zpráva o jejich neúspěchu. Co dál? Rozhodli jsme se zkusit projekt realizovat bez prostředků. Nemohli jsme oslovit tak široké spektrum zájemců o téma, zúžil se počet přednášek hostů, jinak se ale celý projekt podařilo uskutečnit, na což snad můžeme být hrdi. Na tomto místě chci uvést jméno pana faráře Jiřího Grubera, bez jehož pomoci by nebylo možno uskutečnit výstavu evangelického umění. Kolik lidí pracovalo na vlastní výstavě? Bohužel nemohu vyjmenovat všechny. Je zapotřebí zmínit spoluautorku Martinu Kotlíkovou, která si vzala na starost především organizační záležitosti. Její sestra Dagmar vymyslela jakožto vystudovaná výtvarnice originální grafické řešení. Místo pouhých exponátů s přišpendlenými cedulkami jsme zkusili dialog starého s novým. Na každé výstavní tabuli je miniaturní rytina, původně rytá do sádry. Tabule, umístěné ve správném pořadí, pak dávají dohromady jednoduchý příběh od Adama a Evy po narození Kaina. Všestrannou podporu poskytli členové sboru Brno I. Za pomoc při fotografování a tisku patří dík Janu Vondrovi. V neposlední řadě děkuji také zhruba desítce studentů, kteří se na přípravě podíleli. Otevření výstavy proběhlo v brněnském Červeném kostele na Muzejní noc dne 15. května 2010 a na Noc kostelů 28. května Jak se podařilo shromáždit obrazy a jiná výtvarná díla? Až na několik originálních exponátů šlo o reprodukce uměleckých děl. Shromáždit je v tak krátkém čase by přesto nešlo bez nějakého základu. Zde se zúročil čas výzkumů, který jsem věnoval osobnosti Tomáše Jurena. Smysluplný soubor nám pak pomohla dotvořit pohotová pomoc Ústředního archivu ČCE a dalších institucí, takže jsme směli ukázat evangelické umění toleranční doby jako celek. Jaké výsledky má projekt kromě třiceti panelů s obrazy a texty zobrazujícími výtvarné umění toleranční doby? Dostáváme se k pointě našeho rozhovoru, rád bych představil čtenářům alternativu k běžným vánočním dárkům, a sice obrazový katalog evangelického umění, který jsme vydali. Těší nás zájem o výstavu a žádosti o její přesunutí na další místa. Začali jsme Prahou, příští rok je na řadě např. Jihlava. Alespoň takto budou oceněni studenti jako spoluautoři výstavy, které snad bude úspěch projektu motivovat k další práci. Katalog lze objednat na adrese vydavatele, ČCE Brno I, Opletalova ul. č. 6, Brno, případně zakoupit v knihkupectví Kalich v sídle ČCE. Cena je 170 Kč. DaZ 19

20 CÍRKEV ŽIJE Železné sochy akademického sochaře Antonína Kašpara: Starý zákon

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D)

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) PASTORAČNÍ PRACOVNÍCI V ČCE TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) A) Úvod Z důvodů změn, kterými ČCE v současné době prochází a které mají mj. vliv na financování církve, se synodní rada zabývala stávajícím systémem

Více

NE-KONEČNÉ Daniela Halová

NE-KONEČNÉ Daniela Halová NE-KONEČNÉ Daniela Halová Ateliér konceptuální tvorby, VI.ročník Akademický rok 2010/2011 Vedoucí diplomové práce: prof. Miloš Šejn Oponent: Ivan Pinkava Úvod Cílem, k němuž směřuje veškerý život, je smrt.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor-

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor- 5 Iwona Wojtycza Iwona Wojtycza (Brzeg, Polsko) Iwona Wojtycza se narodila v Brzegu, kde také žije a provozuje fotografické studio. U Olgy Szwajgierové v Krakově studovala zpěv v tzv. hlasové laboratoři.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel.

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Questing Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Blažena Hušková Kateřina Kočí Actaea společnost pro přírodu

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více