NEHEMIA INFO TENTMAKING NEOMEZENÉ MOŽNOSTI PRO MODERNÍ MISIONÁŘE PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ HNUTÍ MODERNÍCH MISIONÁŘŮ NÁSLEDUJÍCÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEHEMIA INFO TENTMAKING NEOMEZENÉ MOŽNOSTI PRO MODERNÍ MISIONÁŘE PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ HNUTÍ MODERNÍCH MISIONÁŘŮ NÁSLEDUJÍCÍCH"

Transkript

1 Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice tel ŘÍJEN PROSINEC 2014 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ TENTMAKING HNUTÍ MODERNÍCH MISIONÁŘŮ NÁSLEDUJÍCÍCH NEOMEZENÉ MOŽNOSTI PRO MODERNÍ MISIONÁŘE PAVLŮV MISIJNÍ ODKAZ Tentmaking, doslova výroba stanů, vychází z odkazu apoštola Pavla, který dal věřícím příklad, jak si vydělávat na živobytí vlastním světským zaměstnáním a provozovat misijní činnost kdekoli bez závislosti na finanční podpoře církve (2. Tesalonickým 3,8; Skutky 18,1-3). Tentmaker je tedy takový misionář, který v cizí zemi pracuje v určitém (sekulárním) oboru, a sám si tak obstarává finance na misijní práci, ať už v jakékoli podobě.

2 1. Myslíte si, že jsou v českých církvích potenciální tentmakeři? A N K E TA 2. Jak si myslíte, že bychom je v souvislosti s připravovaným tréninkem pro tentmakery mohli najít? Pavel Motyka Oldřichovice 1. Promítám si to do našeho sboru a potenciál by se tu určitě našel. 2. Jedním ze způsobů je informovat se, jestli někdo neuvažuje o práci v zahraničí, a přímo s tím konkrétním člověkem o tom mluvit. Uchopit možnosti firem, které vysílají zaměstnance do jiných zemí, a využít těchto možností k misijní práci. 2. Rozhodně více propagovat, jak celocírkevně, tak na oblastních setkáních, a propojit se s vedoucími mládeží. Mým názorem však je, že máme začít v naší zemi, kde máme velké rezervy. K nám přijíždí misionáři cizinci, kteří mají problém s jazykem a kulturou. Nejsem proti vysílání misionáře do zahraničí, ale měl by to být člověk, který přijal jasné povolání od Boha, musí to na něm být zjevné. Měl by napřed obstát ve své zemi a pak být vyslán. Stanislav Hart Pavel Vašát Varnsdorf 1. Co se týká našeho sboru, tak máme lidi, kteří o tom uvažují. 2. Skrze setkání, osobní vztahy a komunikaci. V tom vidíme potenciál a možnosti jejich služby. Dále sledujeme jejich touhy, věrnost a ochotu jít dál v Božích věcech. Ubíjíme je tím, že je chceme napasovat do daných služeb, ale musíme jim otevřít nové možnosti. Jiří Sedláček Lysá nad Labem 1. Mezi mladšími ročníky určitě ano, ohledně starších spíše ne. 1. Určitě! Například u nás ve sboru jednoho máme - amerického misionáře, který učí v Liberci angličtinu, ale smyslem a cílem jeho působění v ČR je kázání evangelia. Osobně vnímám, že kromě vysílání misionářů ven stále potřebujeme hodně tentmakerů pro misii v naší vlastní zemi, kde je jen 0,25 % znovuzrozených křesťanů a jinak plno v něco věřících, ateistů a formálních členů lidových církví. 2. Nemyslím, že je nutné hledat Boží povolání. Jistě se projeví samo. ( Dar člověku otevře dveře, povede ho před vysoko postavené. Př 18,16) Trénink pro tentmakery je ale úžasnou příležitostí pro ty, které do toho Bůh povolal, aby své povolání rozpoznali a rozvinuli. ÚVAHY NAD TENTMAKEREM A TENTMAKINGEM JAKO HNUTÍM Petr Špok Havířov 1. Předpokládám že ano, jen v naší české kultuře nejsme zvyklí takto přemýšlet. 2. Domnívám se, že je potřeba vyjít z toho, kdo se o misii už nějak zajímá anebo je mu blízká. Takže kromě běžné propagace si myslím, že bude hrát roli i doporučení vedoucích sborů, kteří znají lidi ve svých sborech. KS Liberec TENTMAKING Miroslav Kliment Čáslav 1. Určitě jsou! 2. Pastoři by měli mít rozpoznání obdarování u lidí. Měli by vidět jejich touhu sloužit Bohu a chuť v lidech jít na misii. Také v nich vidět ochotu a věrnost ve službě. Pak je mohou povzbudit do příprav a směrovat je k tomu. inzerce QUANTUM SOLIDUM CZ CENTRUM POJIŠTĚNÍ, ODBORNÍCI NA VAŠÍ STRANĚ V domovských sborech, které jsou zvyklé vysílat misionáře, existuje velké neporozumění konceptu tentmakingu. Ještě horší je to, že lidé, kteří mají nedostatek pochopení problematiky a informací, zaujímají k tentmakingu negativní a podezřívavý postoj. Příliš pohotově bývá ztotožňován se skrytými operacemi a je obtížné porozumět, proč by vysílající sbory měly spolupracovat s někým, kdo se bude finančně podporovat sám a kdo ve skutečnosti možná bude vydělávat více než většina těch, kteří zůstanou doma. Stejně jako existuje velká potřeba jasnějšího porozumění na domácí straně, tak i mezi tentmakery je naléhavá potřeba jasného pochopení sebe sama. V životě tentmakera vzniká mnoho problémů vyvstávajících ze snahy skloubit v jedné osobě misionáře a sekulárního člověka. Problémy vyplývají z vnitřního konfliktu v oblasti svědomí. Mohou také pramenit z napětí mezi požadavky, které na něj klade zaměstnání a místo ve společnosti, se kterým je spojeno, a omezeními, která na něj klade spolupráce s křesťanskou organizací. Informační zpravodaj Nadačního fondu Nehemia o evangelizaci a misii NEHEMIA INFO Ročník 12 číslo 50 Říjen prosinec Redaktor David Říman Ředitel Jazyková korektura Renáta Ochmanová Vedoucí kanceláře Grafika a sazba Vladimír Ochman Překlady Nikola Hájková, Jiřina Jírová, Účetní Lucie Pálková, Kateřina Floryková aj. Adresa redakce Nehemia Info Web Selská 29, Havířov - Bludovice Facebook facebook.com/nehemiacz Česká republika Telefon Flickr NehemiaCZ Navíc, neexistuje zde žádné zavádějící rozdělení mezi posvěceným a sekulárním. Práce ( sekulární zaměstnání) je službou. Křesťanský pracovník na plný úvazek není duchovně nadřazený křesťanům, kteří nepracují v církvi. Všichni křesťané jsou povoláni k přizpůsobování svých životů tak, aby naplnili Boží záměry. To zahrnuje rozhodnutí o tom, kde a jak pracovat, a pro některé to znamená i opustit svůj domov a odjet do zahraničí. Někteří z takových podstoupí výcvik (jazykový, teologický atd.), aby mohli být efektivnější ve svém svědectví v prostředí cizí kultury. Staňte se tentmakerem! Tentmakeři jsou pouze křesťané, kteří Není zde také žádné mylné rozlišování mezi prací a slovem. Ani jedno z těchto dvou není nadřazeno tomu druhému, pokud mluvíme o nástroji svědectví: spíše jsou jeho různými aspekty. Zaměstnání vyjadřuje a souhlasí se slovem svědectví; slovo vysvětluje svědectví, které vydává zaměstnání. Práce není pouze prostředkem, kterým dosahujeme určitých cílů, nezbytnou aktivitou, která pomáhá člověku uživit se a svědčit. Zaměstnání je součástí svědectví. Tentmaking je hnutím svědčících pracovníků. Zatímco se církev probouzí ke své zodpovědnosti, že všichni křesťané mají být zapojeni do vydávání svědectví skrze svůj život, práci i slovo, pro některé toto zapojení znamená vkročení do jiných kulturních skupin, aby jim představili Krista. Neopouštějí svou církev, ale jdou vpřed jako její prodloužená ruka. Toto je hnutí tentmakingu. Tentmaking je jednodušší formou A. Období přípravy I. HNUTÍ TENTMAKING Vskutku hovoříme o hnutí. Po celém světě se dnes muži a ženy pohybují napříč kulturami, aby uplatnili své profese a řemesla ve prospěch světové misie. Na toto hnutí lze nahlížet několika způsoby. Každý z nich možná obsahuje kousek pravdy, ale sám o sobě může být matoucí nebo dokonce škodlivý, protože jde stále jen o část pravdy. Například: Tentmaking nahrazuje otevřenou misijní práci a je nezbytný kvůli stále menší svobodě přicestovat do zemí jako misionář. jsou jednoduše součástí světového hnutí lidí v obchodu, službách atd. světové evangelizace díky samostatné finanční podpoře. kněžství v katolickém pojetí a převažujícího vlivu duchovenstva, nyní ji spíše vyjadřuje přístup zodpovědnosti každého věřícího být aktivní v přinášení Boží milosti mužům a ženám po celém světě. Tato služba není určena specialistům, ale všem křesťanům. To platí doma i v zahraničí. Staňte se tentmakerem! Každý z těchto pohledů pokřivuje pravdivý obraz toho, co tentmaking je. A co víc, dovolíme si říct i to, že je nepřesné nahlížet na tentmaking pouze jako na novou odpověď na Velké poslání z Matouše 28. Je to něco víc. Tentmaking je jedním z aspektů obnovy církve po celém světě, ve své podstatě obnoveným porozuměním všeobecného kněžství všech věřících. Zatímco v období reformace byla tato doktrína zdůrazňována spíše jako protipól II. OSOBA TENTMAKERA Když je tentmaker v zahraničí, je potřeba, aby měl zdravý náhled sám na sebe: není přestrojeným misionářem, ani agentem cizí organizace, není ani evangelistou používajícím zaměstnání jako zástěrku. Období příprav by mělo napomoci rozvoji jeho uceleného, vyrovnaného náhledu na sebe sama, a ne mu bránit. Tentmaker si potřebuje rozvinout ucelený obraz práce, života a role misionáře. Měl by být aktivně zapojen v životě svého sboru jako řadový člen, ne proto, že nese nálepky jako kandidát na misionáře nebo misijní stážista. Měl by tvrdě pracovat na přizpůsobování svého domácího života biblickým principům, ne pouze standardům své vlastní kultury. To stejné platí pro jeho vztahy uvnitř společnosti a pro volný čas. Biblická a mezikulturní studia mu pomohou přivlastnit si opravdové biblické porozumění bezúhonnosti. Snadno přijímáme pravidla bezúhonnosti naší vlastní společnosti a reagujeme na skutečnosti v rámci jiné kultury, které se od nich liší. Tentmaker se potřebuje naučit být schopen žít s těmito odlišnostmi nebo rozporuplnými skutečnostmi, aniž by znepokojovaly nebo pokřivovaly jeho vlastní (biblický) světonázor. Příkladem může být to, jak člověk odpovídá na osobní, vyzvídavé otázky; jak člověk vnímá soukromí a otevřenost. Nejhorší věc, kterou tentmaker může udělat v prostředí kultury, kterou přijímá, je zaujímat postoje k takovým odlišnostem na základě standardů svých vlastních kulturních norem. Je třeba rovněž jasně ustanovit a pochopit vztah k domovskému sboru. Pravděpodobně bude vhodná menší podporující skupina, která rozumí Božímu království z hlediska hodnot, jako jsou věrnost a poslušnost. To jsou hodnoty, na které by se tentmaker měl zaměřit spíše než na úspěch. Církev i podporující skupina potřebují porozumět tomu, že komunikace ze strany jejich tentmakera se neponese v duchu známého způsobu misionáře, a neměli by ho vystavovat tlaku očekávání explicitních příběhů popisujících jeho úspěchy. Pokud je vztah s podporující misijní skupinou navázán před opuštěním vlasti, je třeba, aby byl takový, jaký může tentmaker bez obtíží zvládnout i jako sekulárně zaměstnaná osoba. To pravděpodobně vylučuje členství v jiných obdobných skupinách, a některé další druhy vztahů musí být rovněž definovány. Je žádoucí, aby byl tentmaker sám zodpovědný za hledání zaměstnání a vytváření kontaktů, i kdyby využíval pomoc (například křesťanské zprostředkovací agentury) nabízenou křesťanskými skupinami. Až bude na svém místě, bude muset prokázat svou autonomii, to, že není agentem, a proto by se těchto úkolů měl chopit už od začátku v zájmu pozdějšího souladu a v rámci přípravy. B. Když je tentmaker na místě Předkládáme sedm faktorů zahrnujících žádoucí volby s ohledem na udržení bezúhonnosti před ostatními i ve vztahu ke svědomí tentmakera. 3

3 1. Tentmakerovo vlastní svědomí Tentmaker potřebuje být schopný bez potíží vysvětit, kdo a co vlastně je. Skutečně je prodavačem koberců, doktorem, učitelem a novinovým zpravodajem; ne někým, kdo přijal zaměstnání jako zástěrku pro jiné aktivity. Navzdory některým obecně rozšířeným představám potřebuje ale rovněž vědět, jak otevřeně popsat sám sebe jako křesťana (možná jako následovníka Boha ), bez toho, aby se cítil zároveň rozpačitě ve své současné pozici. Vízum se obvykle vydává za popsaným účelem. To je pak jeho prohlášenou, oficiální identitou v zemi, a také tou, kterou od něho lidé budou očekávat. S tímto vědomím musí neustále žít, jinak bude čelit zápasům uvnitř svého vlastního svědomí, ostatní začnou mít otazníky a jeho svědectví bude ohroženo. 2. Tentmaker a jeho zaměstnání Jedna chyba, které je třeba se vyvarovat, je jednostranné rozhodnutí zcela ignorovat nebo se vyhýbat místním sborům. To se může zdát jako správná věc kvůli bezpečnostním problémům, které ovlivňují církev anebo jeho službu lidem mimo církev. Nicméně nabádáme tentmakery, aby vyhledávali informace o místních sborech ještě před svým příjezdem si uvědomili, že tam, kde existuje možnost navštěvovat mezinárodní nebo místní sbor, někdy lze nalézt dobré argumenty pro to se k takovému připojit hledali radu od národních církevních vedoucích ohledně zapojení do církevního života Tentmaker by měl mít vysoké mínění o svém zaměstnání, ne na něj nahlížet pouze jako na nezbytné zlo ve svém úsilí o opravdovou službu. Zdravý náhled na práci zahrnuje se ujistili, že místní pastor rozumí, kdo správné vyjádření pravdivého pamatovali na svou vlastní potřebu službu, danou a řízenou Bohem, která dovolili, že jejich spolupráce nebo správcovství Božích obdarování je Božím svědectvím legitimní prostředky finanční podpory příklad věřícím v dané zemi Proto bude tentmaker vykonávat své zaměstnání s ochotou, zodpovědně, tvořivě a s ohledem na biblické principy také vhodně vůči kultuře a své pracovní situaci. 3. Portrét tentmakera Životní styl tentmakera a způsob, kterým se představuje ostatním, musí být přiměřený kulturnímu kontextu a v souladu s ním. Ty, kteří se v dlouhodobém měřítku osvědčili jako nejúspěšnější, charakterizuje přijetí jejich rolí s jejich určitými výsadami, zodpovědnostmi a omezeními. To zahrnuje společenský život životní úroveň správu vlastních financí typ lidí, se kterými se stýká čas mimo práci Opakem toho, co je tímto míněno, by byl tentmaker, který by kvůli svému vztahu s misijní organizací žil ze zlomku svého platu a nebyl schopen se svobodně stýkat s lidmi, se kterými pracuje bok po boku, kvůli nedostatku financí; a který by trávil většinu svého volného času s ostatními křesťany, kteří imigrovali, a trval na datu dovolené, kdy se ve skutečnosti pořádá misijní konference. 4. T entmaker a místní církevní sbor (pokud takový existuje) V této oblasti nelze generalizovat, protože církevní situace na Blízkém východě 4 se výrazně liší stát od státu, a někdy dokonce místo od místa i v rámci určitých zemí. tentmaker je a proč zde je, z důvodu budování vzájemné důvěry, kromě případů, kdy pro toto nelze nalézt patřičné opodstatnění duchovního růstu, povzbuzení atd. nespolupráce s církví bude souhlasit s jejich portrétem (bod č. 3) si byli jistí, že jejich rozhodnutí zrcadlí skutečnost, že jsou součástí celosvětové církve vzali v potaz, že jejich příklad může být pro národní věřící podnětem k přijetí jejich vlastní zodpovědnosti každodenního svědectví a obecné služby pamatovali, že s velkou pravděpodobností, až jednou církevní sbor opustí, tento sbor tu stále bude 5. Tentmaker a vláda hostitelské země Vlády jsou součástí Božího plánu pro lidský svět. Tentmaker by měl rozumět, respektovat a ctít vládu své hostitelské země a měl by přijímat svou zodpovědnost vůči této vládě. To zahrnuje přijetí podmínek a očekávání souvisejících s udělením každého víza, stejně jako zákonů země obecně, pokud nejsou v přímém rozporu s Božími příkazy. Tentmaker by měl podniknout aktivní kroky k porozumění způsobu, jakým pracují vlády na Středním východě. Například, na Středním východě je vhodné vždy usilovat o odpověď ano/ne. Pro tentmakera je nezbytně nutné, aby spadal do kategorie pochopen a přijat hostitelskou vládou a aby se choval způsobem, který zapadá do této kategorie. Vždy by měl mít v zemi identifikovatelného patrona může to být jeho zaměstnavatel, přítel, dokonce i sbor. Lidé bez takových místních patronů jsou podezřelí. 6. Finance tentmakera Lidé začnou být podezřívaví, pokud je tentmakerova finanční situace nesrozumitelná nebo pokud nesouhlasí s jeho portrétem. Jestliže žije na vyšší úrovni, než umožňuje jeho místní plat, odkud pochází zbytek peněz? Když žije hluboko pod úrovní svého platu, proč? Zdá se být důležité, aby měl tentmaker raději možnost spravovat své finance sám, spíše než aby druzí (možná misijní rada) rozhodovali o tom, co smí nebo nesmí dělat se svým výdělkem. Rovněž, pokud je sponzorován zvenčí, tento zdroj příjmů by měl být prokazatelný bez jakýchkoli rozpaků. Podívejte se na další poznámky uvedené výše v bodě 3. Je také důležité, aby vysílající sbor anebo podporující skupina jasně porozuměli, jaké je tentmakerovo finanční zaopatření pro případ, že by v těchto kruzích vyvstaly pochybnosti. Pokud je to vhodné, měl by za vzájemného souhlasu vzniknout systém pro podávání zpráv a vykazatelnosti ohledně financí. Důraz a motivace tentmakera leží v Božím povolání k určité skupině lidí. Proto není otázka finančního zisku tak důležitá a není určujícím faktorem. Tentmaker musí být flexibilní v závislosti na výši svého platu. Nicméně, plat by měl být úměrný okolnostem a souhlasit s profilem zaměstnání. VAROVÁNÍ: Buďte obezřetní, abyste se nestali otroky materialistického životního stylu! 7. V ztah mezi tentmakerem a jeho podporující skupinou Mnoho tentmakerů je spřízněných s určitou podporující skupinou, ať už misijně zaměřenou nebo jinou. Záměrem této podporující skupiny je povzbudit, podpořit a ulehčit tentmakerovi jeho službu, zatímco mu je zároveň zajištěna možnost být vykazatelný. S podporující skupinou mohou vzniknout různé vztahy, ale prioritou všech musí být vzájemný závazek. Tyto vztahy nemají povahu zaměstnavatel/zaměstnanec, ale jde spíše o sdílený závazek ke společnému cíli a vzájemný závazek duchovní zodpovědnosti a vykazatelnosti. Také možná finanční zodpovědnosti a vykazatelnosti. Nejde o otázku organizačního členství. Velmi se doporučuje, aby se tentmaker účastnil výročních konferencí a vedoucí podporující skupiny se s ním pastoračně scházel. Podporující skupina musí být citlivá, co se týče korespondence, návštěv a publicity, aby byli tentmaker i jeho práce chráněni. Za účelem vyhnutí se vztahu typu zaměstnavatel/zaměstnanec si může podporující skupina spíše přát vznést návrh rozličných podpůrných možností, jako je například penzijní plán, fond pro vzdělání dětí atd., než mít toto vše jako součást smluvního závazku. Michael Roemmele Finišujeme s vydáním knihy ZEPTEJ SE SVÉHO MUSLIMSKÉHO PŘÍTELE Vydání v titulku zmíněné knihy bylo původně plánováno již v minulém roce. Záměrem bylo vydat knihu s minimálními náklady a z velké části na dobrovolné bázi. V průběhu procesu překladu jsme narazili na spoustu komplikací. A procházeli jsme několikrát dilematem, zda vydat knihu v nedokonalé formě rychle, anebo na ní pracovat až do verze, kdy se za ni nebudeme muset stydět. Protože podobná publikace v naší zemi chybí, rozhodli jsme se pro dosažení její co nejlepší úrovně. Brzdil nás při tom ale nedostatek financí. Nyní na začátku září jsme ve fázi, kdy za sebou máme odbornou korekturu reálií a probíhá jazyková korektura textu. Děláme přitom vše pro to, aby kniha byla vydána na blížící se misijní konferenci Za horizonty 2014 v Českém Těšíně. Děkujeme všem, kteří na vydání této knihy již finančně přispěli. Kniha vám bude zaslána v nejbližším možném termínu po vydání. Děkujeme také za vaši trpělivost. I pro nás to byla náročná lekce, která doufejme vyústí v požehnání při čtení knihy a její aplikaci ve službě přistěhovalcům. Vydání této knihy můžete podpořit zasláním částky minimálně 190 Kč na číslo účtu /2060 s variabilním symbolem Knihu Zeptej se svého muslimského přítele vám po jejím vydání zašleme poštou jako dárek za podporu misijní publikační činnosti. Do textu pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení. NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY NA TÉMA TENTMAKING Kdo jsou to tentmakeři? Jsou to misijně motivovaní křesťané, kteří mají sekulární zaměstnání a zabývají se na plný úvazek evangelizací napříč kulturami při práci, kdekoliv. Křesťané, kteří pracují v zahraničí, nejsou tentmakery, protože dělají málo nebo nic pro získání místních obyvatel pro Krista. Skuteční tentmakeři pracují vytrvale, aby zasáhli místní obyvatele evangeliem. Proč jsou osoby výdělečně činné nazývány tentmakery? Protože apoštol Pavel vyráběl stany, aby financoval svou mezikulturní misii. Dnes je tentmaking misiologickým termínem pro Pavlovu misijní strategii a model financování misie. Nezanechá zaměstnání příliš málo času a energie pro duchovní službu? Otázka předpokládá, že sloužíte Bohu pouze ve volném čase. Avšak tentmakeři spojují práci a svědectví. Jejich služba je na plný úvazek. Evangelium sdílejí při každé příležitosti a jejich práce pro to poskytuje platformu a přirozené kontakty. Jejich bezúhonnost, kvalitní práce, laskavé vztahy a vhodně vybrané výklady týkající se Boha způsobují, že ti, kteří hledají, kladou otázky, aniž by to vyvolalo nepřátelství. Otázky více hledajících lze plně zodpovědět ve volném čase hlubším biblickým studiem. Je férové vůči zaměstnavatelům evangelizovat v zaměstnání? Praxe ukazuje, že zaměstnavatelé mají užitek ze zbožných křesťanů. Hlavní zájmem tentmakera je osobní bezúhonnost, kvalitní práce a laskavé vztahy. Pavel vyučuje ty, kteří se obrátí, že mají sloužit svému zaměstnavateli jako samému Pánu (Ef 6,5-8; Kol 3,23-25). To, co se líbí Pánu Bohu, se obvykle líbí i šéfovi. Smlouva s ním je smlouvou s Bohem. Zbožní tentmakeři pracují tak, aby zaměstnávající organizace i šéf byli úspěšní. Tentmakeři jsou takovým druhem zaměstnanců, kterých chce zaměstnavatel více. Nemůže evangelizace ohrozit tentmakery a jejich zaměstnavatele v citlivých zemích? Nebezpečí je sníženo skrze taktní a nekonfrontační evangelizování popsané výše. Ježíš v nepřátelském prostředí lovil hledající za použití podobenství. Opravdoví hledající zřídka způsobí problémy. Avšak tentmakeři musí důvěřovat Bohu, že ochrání je i jejich zaměstnavatele. Více viz evangelizace rybařením. Dle regionu působení však mohou být tentmakeři vystaveni zvýšenému nebezpečí. Co činí rybářskou evangelizaci efektivní? Není dotěrná a hledající mohou určit tempo konverzace, klást otázky, když jsou připraveni pro otázky další. Jejich otázky odhalí fakta evangelia, která jim chybí nebo jim neporozuměli, dále jejich pociťované potřeby, jejich obavy a překážky víry. Apoštolové Pavel i Petr mluví o evangelizaci jako o zodpovídání otázek (1Pt 3,14-16; Kol 4,5-6), ale pouze málo lidí se dotazuje, pokud nevidí evangelium, které se dá žít. Práce není volitelnou překážkou, ale Bohem danou příležitostí pro evangelizaci. Je evangelizace při práci závazná? Strávit denně čas s nevěřícími zahrnuje duchovní zodpovědnost. Mlčení není nikdy možnou volbou. Samotné naše světské zaměstnání oslavuje Boha, ale není náhradou za sdílení Dobré zprávy. Kdybychom se pro minimalizaci rizika vyhnuli svědectví v zaměstnání na úkor evangelizace jen ve volném čase, povede to k našemu selhání. Životní styl evangelizace nemůže být zapnut a vypnut. Je povoleno tentmakerům zakládání sborů? To je pro tentmakera klíčový cíl! Evangelizace vede k domácímu studiu Bible, což vede k domácím skupinkám. Mnozí tentmakeři zakládají domácí sbory v oblastech, kde je šíření evangelia zakázáno a otevřená misie je postavena mimo zákon. Tentmakeři někdy nalézají tajné a osamocené věřící získané skrze satelitní TV a rozhlas! Zabýval se Pavel skutečně hodně zhotovováním stanů? Určitě ano. Dle 1Kor 9 je to zcela jasné. Předně Pavel přesvědčuje dárce podpory pro církev a potvrzuje své právo učinit to jako apoštol. Ale potom třikrát říká, že z toho nikdy neměl žádný užitek. Jeho tým byl vždy soběstačný a neměl pouze symbolické 5

4 zaměstnání. Často pracovali na dvě směny a nedostávalo se jim adekvátního jídla a oblečení. Víme, že to byla jeho životní dráha, protože toto prohlášení přichází těsně před koncem jeho třetí misijní cesty. Neříkal Pavel, že okrádal sbory? Okrádal je nadsázka aby zahanbil souvěrce v Korintu. O několik let později, když Filipští poslali Pavlovi peníze do vězení, říká, že jsou jediní, kteří mu poskytli na jeho potřeby, a to více než jednou (Fil 4,14-16). Jeho kritici ho obviňovali, že pravidelně přijímá lstivě peníze. On to ale popírá. Platí dokonce i za pohostinnost! Proč Pavel trávil hodiny manuální prací, když bylo třeba získat svět? Pavel ví, že hodiny na pracovišti urychlí jeho misii. Tři hlavní biblické důvody jsou v 1Kor 9 a 2Tes Zaměstnání dává Pavlovi a jeho poselství věrohodnost. Když káže neúnavně evangelium pod krutým pronásledováním a bez finančního zisku, usvědčuje dokonce nepřátele, že je upřímný a jeho poselství je pravdivé. 2. Zaměstnání pomáhá Pavlovu sblížení s pracovníky, kteří vyráběli velký objem zboží pro Římské impérium. Pouze oni mohli přinášet evangelium do svých vlastních okolních vesnic, kde se řecky nemluvilo. Následně byla získána celá jejich oblast! 3. Zaměstnání dovoluje Pavlovi tvarování nově obrácených: učednictví; zbožný život v nemorální a modlářské společnosti; biblická pracovní etika, nutná pro pevné rodiny a sbory a neplacená evangelizace pro exponenciální růst církve! Každý obrácený musí šířit evangelium bezplatně! Tentmaking je neobchodovatelný princip v Pavlově strategii jako dovedný mistr stavitel. Dokonce pastorova práce na průkopnické úrovni, dokud je bezplatná, je ustanovena jako dominantní vzor. Původně neměly Pavlovy sbory placené profesionální náboženské pracovníky. Neplacené hlásání evangelia je normou v prvotní církvi. To je důvodem toho, že Pavel mohl říci, že kázal evangelium po celém řecky mluvícím východě poloviny Středomoří. V těchto oblastech neměl žádné trvalé bydlení. Zakládal sbory, které se samy propagovaly a rozhojňovaly a pronikaly do celé oblasti s evangeliem. Proč byl Pavlův model opuštěn? Podle yaleského historika K. S. Latouretta to byl hlavní model po převážnou část historie. Evangelium bylo 6 šířeno hlavně obchodníky, vojáky, zajatci a uprchlíky. Dokonce později, když Evropa kolonizovala další kontinenty v letech 1700 a 1800, byli všichni prvotní misionáři tentmakery, včetně Williama Careyho, otce moderní misie. Otevřeli dveře pro naši církev a podpůrné organizace. Těchto posledních 200 let bylo úžasnou expanzí církve po celém světě! V post-koloniální periodě zavřely mnohé národy dveře a v dnešní post-post-koloniální periodě ohrožují antimisijní zákony nově otvírané dveře v dřívějším Sovětském svazu. Většina zemí však potřebuje pomoc při svém rozvoji. Od pádu komunismu směřují prakticky všechny země k ekonomice svobodného trhu, vytvářejí globální trh práce, což je v historii bezprecedentní! Kde najdeme pracovní příležitosti pro práci v zahraničí? Příležitostí je jakákoliv země. Mnohá pracovní místa jsou v klíčovém okně 10-40: severní Afrika, jižní Evropa, Střední východ a Asie až k Pacifiku. Je nutno připojit ještě Subsaharskou Afriku, Latinskou Ameriku a Oceánii. Většina pracovních míst je přitom v městských sídlištích, některá jsou ve venkovských nebo vzdálenějších oblastech. Jaké schopnosti a kvalifikace jsou zapotřebí? Každá země chrání pracovní místa pro své vlastní obyvatele, ale cizinců je zapotřebí jako expertů. Zatímco vzdělání a zkušenosti jsou někdy nezbytné, potřeba všech druhů řemesel/dovedností vzrůstá. Ne všechna zaměstnání vyžadují univerzitní vzdělání, například vyučování angličtiny často vyžaduje pouze certifikát z uznávané školy ESL. Kolem čtyřiceti druhů zaměstnanců je najímáno organizací OSN, dále vládami, firmami, dobrovolnými agenturami, kulturními institucemi atd. Největšími profesními oblastmi jsou vzdělání (na všech úrovních), zdravotní péče, IT, věda a technika, byznys a finance, zemědělství a průmysl. Otevřenost může být někdy nalezena v sociálních vědách, krásném umění i ve sportu! Jinou volbou tentmakerů je studium v zahraničí (postgraduální a doktorandské), málo placená praxe a zaměstnání pro důchodce k pokračování ve službě. Je nutné učit se cizí jazyk? Většina zaměstnání probíhá v angličtině nebo jiném světovém jazyku, ale učení se jazyku hostitelské země pomáhá kulturní adaptaci, získání respektu u místních obyvatel a dovolí citlivě sdílet evangelium. Někteří zaměstnavatelé za lekce v domorodém jazyce i platí. Učení jazyku v cizí zemi je výborný způsob budování přátelství s místními obyvateli. Jaké jsou výše platů? Rozsah platů je od skromných až k vysokým. U většiny zaměstnání je placena doprava tam i zpět pro celou rodinu, placené prázdniny, zdravotní pojištění a někdy školné a ubytování. Některé země jsou však tak chudé, že tentmakeři si musí zajistit vlastní sponzory. Nejsou smlouvy příliš krátké na to, aby měly hodnotu? Smlouvy jsou často obnovovány. Někteří tentmakeři vykonají mnoho během 2 až 3 let. Všichni mohou lidem v tomto období svědčit a stačí si osvojit některý jazyk a místní kulturu. Když Bůh poskytuje zaměstnání, jde o celoživotní vydání se pro službu. Ve skutečnosti se ale tentmakeři musejí často přemisťovat, než dosáhnou svého cíle. Měli bychom důvěřovat Bohu, že po nás přijdou další, kdo budou s obrácenými pokračovat nebo budou dostatečně zralí, aby přiváděli ke Kristu další učedníky. Jakou přípravu tentmakeři potřebují? Potřebují znalosti Bible, vedení biblického studia a schopnost diskutovat. Toto jsou základní kameny pro zakládání sboru. Klíčovým nástrojem jsou široce dostupné Alfa kurzy, které pomáhají v počátečních studiích základů křesťanské víry. Tento výborný program je i ve verzi Alfa na pracovišti a probíhá na pracovišti v čase oběda. Je lepší tentmaking, nebo sponzoring? Ani jedno, ani druhé. Závisí to na situaci a jak tě Bůh vede! Obojí má výhody i nevýhody. Zvažte obě volby. Všechny vaše otázky mohou být zodpovězeny na kurzu pro potenciální tentmakery. Pozvánku na tento kurz najdete na zadní obálce tohoto časopisu. S V Ě D E C T V Í N E Ú M Y S L N É H O PŘIŠLI JSME O NAŠE KOLA! Když jsme přijeli do vlhkého asijského horka po dlouhém čtrnáctihodinovém letu s dvěma malými dětmi, opravdu jsme nebyli rádi, že po nás chtěli, abychom zaplatili za naše americká kola clo, které činilo 1000 dolarů za jedno! Vlastně jsme se divili, jestli to byl vůbec dobrý nápad vzít je hned s sebou. Možná to byla Boží cesta, jak nám ukázat, že ta kola vůbec nepotřebujeme. A na cestě z letiště do našeho nového domova se také ukázalo, že asijská doprava na silnicích rozhodně není pro lidi se slabým srdcem. Jak málo jsme věděli, že Bůh nás připravuje na etapu pro službu tentmakingu. O pár dní později nám ohledně našich kol volali z letiště. Po dalším vysvětlování, že opravdu nemáme takovou sumu peněz na zaplacení cla, nám celník do telefonu řekl, že se někdo rozhodl clo zaplatit a jsou připraveni nám naše kola přivézt. A to zdarma a ještě přímo do mezinárodní školy, kde nově učila moje žena. Ten, kdo vám je zaplatil, pro vás něco dobrého udělat, řekl nám tehdy ten úředník do telefonu. To bylo ale překvapení! DONUCEN UČIT! Náš původní plán byl, že já, přestože muž, budu dělat maminku, zatímco moje žena bude učit na mezinárodní škole. Hledat práci jsem nezamýšlel. Pak se ale ozval muž, který stál za zaplacením cla za naše kola. Rozhovor byl veden asi takto: Udělal jsem pro vás velkou laskavost, a proto vy teď musíte přijít a učit angličtinu zaměstnance letiště v mojí jazykové škole, začal sebevědomě. Jak můžu, když náš dům leží hodinu cesty od hlavního města? zeptal jsem se toho muže. To není žádný problém, protože moje škola je ve vašem městě, odpověděl ten muž. Ale já musím během dne zůstat doma se svými dětmi, oponoval jsem mu. Žádný problém. Chci po vás, abyste učil pouze po večerech, odpověděl ten muž. Kola jsme dostali, jak nám bylo slíbeno, a nyní bylo na mně, abych splnil svůj slib. Takže jsem já, bývalý stevard, začal vyučovat po večerech angličtinu letištní personál, kde většina z nich byli také stevardy, jako jsem býval já. Cítil jsem se v této nové roli jako ryba ve vodě a moji studenti byli do studia angličtiny velmi dychtiví. Učil je ostatně jejich kolega kanadský stevard. I majitel školy byl velmi spokojený, když jsem pro výuku stevardů připravil učební manuál. Měl jsem totiž s výukou zkušenosti již z doby svého působení jako učitele v kanadské domovině. CÍRKEV, KTERÁ SE SETKÁVALA U NÁS DOMA Brzy nás mnoho mých studentů začalo navštěvovat doma, většinou ze zvědavosti a také proto, že v tom viděli šanci procvičovat si angličtinu. Opatrně jsme se jich zeptali, jestli by nechtěli chodit pravidelně, aby s námi studovali Bibli. Tak brzy vznikla biblická skupinka. Náš dům se stal oblíbeným místem setkávání s našimi novými přáteli. Vařili jsme spolu jídlo, jezdili na skútrech po nedalekých horách, zpívali chvály s naším karaoke (ať žije kazeťák!), studovali Písmo, odpovídali na miliony otázek, které měli naši přátelé. To vše se stalo naším modus operandi tentmakerské služby, kterou nám Bůh dal: církev, která se setkávala u nás doma. Když nám bylo řečeno ústy zkušeného křesťanského pracovníka, že to může zabrat roky, než se někdo obrátí, naše očekávání byla velmi nízká, ale zato jsme se s našimi novými přáteli živě bavili. Jednou nás Bůh překvapil, když někteří z našich přátel po několika málo měsících skutečně přijali Ježíše jako Spasitele. Nakonec se několik z našich přátel odstěhovalo do jiných měst a začali svou vlastní biblickou skupinku. Jedna studentka šla na biblickou školu do jiné země a poslední, co jsme o ní slyšeli, bylo, že odjíždí do Tibetu jako misionářka. NOVÉ INFORMACE PO 10 LETECH Několik dní po začátku nového roku jsme obdrželi od jedné nejméně pravděpodobné osoby, které jsme před lety sloužili. Vzrušeně s námi sdílela svůj příběh, kdy založila řadu biblických skupinek a těsně před Vánoci vedla 30 členů svých skupinek k Pánu najednou! Další člověk nám řekl o tom, že navštěvuje biblickou školu v Americe a nyní se připravuje na službu tentmakera v arabském regionu. Bůh tak pokračoval v práci skrze malou skupinu, kterou jsme nechali za sebou, a my jsme se opravdu pokorně radovali nad spasenými dušemi. CO JSME SE TEHDY NAUČILI Naše dva roky se blížily ke konci a my bychom mohli reflektovat Boží úžasné vedení v našich životech a jasně identifikovat, co nám fungovalo. Nepředkládáme je jako pravidla pro tentmaking, ale pouze jako takové zhodnocení toho, co nám v naší práci fungovalo a co určitě každému při práci v jiné kultuře doporučujeme: Cvič se v pohostinnosti! Tvůj dům nemusí být dokonalý. Otevři jej pro své hosty. Pozvi každého, s kým navážeš hovor v běžných situacích, k vám domů. Všichni nepřijdou, ale modli se za to, aby ti, co přišli, byli skuteční hledající. Rozdávej koncepty biblického studia s místem pro poznámky, tak aby si to T E N T M A K E R A tví přátelé mohli doma ještě přečíst a třeba dále studovat. Zpívejte hodně písní, sežeň si karaoke, pokud musíš. Nesdílej jenom svoji víru, ale také svůj život, rodinu, svou osobu. Buď zde pro své přátele, udělej si na ně čas. Ptej se a modli se za skutečné modlitební potřeby a vytvářej prostor pro Boží zázraky v každodenním životě. Půjčuj knihy a nahrávky (naše knihovnička byla pro naše přátele velmi vzácným zdrojem poznání). Když jsi venku, tvoř si nové vztahy a přátelství s lidmi v obchodě, v bance, na policejní stanici, na poště apod. Narušení tvého harmonogramu může být Božím záměrem. Uč se z těchto momentů. Lidé milují příležitosti, kdy si můžou procvičit svou angličtinu. Nech je! Prožij svátky se svými přáteli. Pozvi je, aby tyto svátky strávili s vámi! Vysvětli jim také, proč tyto svátky slavíš. Tvoje vášeň pro Boží slávu! Použij svoje koníčky, dovednosti, sportovní aktivity, rukodělné tvoření, hudební nástroje aj. pro Boží slávu. A CO TY KOLA? No, jednou se mě jeden mladý kluk snažil dohnat, když jsem jel v noci z večerního vyučování angličtiny. Když to zvládl, řekl, že obdivuje mé kolo, a zeptal se mě, odkud jsem. Pozval mě, abych se k němu v sobotu připojil na jízdu na kole po okolí. Během té jízdy jsme zastavili pod tisíciletým stromem, abychom studovali Písmo. Ježíše přijal o několik týdnů později. Často jsme byli zastavováni na křižovatce a lidé vedle nás na svých skútrech začínali konverzaci. Mnohokrát to vedlo k tomu, že jsme je pozvali do církve, která se u nás scházela. Stalo by se to, kdybychom seděli v klimatizovaném autě s tónovanými skly? Naše kola jsme také využívali při častých výletech podél rýžových polí. JAKÉ JE PONAUČENÍ Z TOHOTO PŘÍBĚHU? Bůh si může použít tvou vášeň, v našem případě cyklistiku, jako platformu pro svou práci. Když děláme to, co milujeme, jsme skutečnější v tom, jak nás Bůh stvořil. Nic není méně vzrušujícího než křesťan, který nemá pro nic v životě vášeň. Takhle málo přitahujeme hledající. Jaká je tvoje vášeň? Přemýšlel jsi někdy nad tím, že to Bůh může použít pro svou slávu? Kéž vám tento nástin pomůže ve vaší misijní službě. Autor: učitel angličtiny a neúmyslný tentmaker 7

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 červenec září 2013 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů Misie na Ukrajině a v Rusku Na země

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 01 2015 NEHEMIA Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 ÍRÁN Daruj perskou Bibli UKRAJINA Biblický pás

Více

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice 25 let v ČR Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice Prapor spásy 25. výročí Obsah Územní velitel Hans van Vliet 3 Slovo národního velitele 4 Jak nás vidí? 5 Národní velitelé za uplynulých

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

Časopis určený nejen vedoucím křesťanským služebníkům

Časopis určený nejen vedoucím křesťanským služebníkům LÉTO 2010 Časopis určený nejen vedoucím křesťanským služebníkům Czech Edition Učednictví a transformace Obsah 1. Deset principů apoštolského zakládání sborů z devatenácté kapitoly knihy Skutků autor: George

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007 ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007 Misijní výjezdy studentů VOŠMT Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Úvodník Dostanete sílu ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás

Více

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Časopis Apoštolské církve ŽIVOT V KRISTU 15 let od zalození 15 let od založení VOŠMT Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2008 2Úvodník Vejděte těsnou branou; prostorná je brána

Více

{ } Ramadán. let pokroku 1993 2013. dní modliteb za svět islámu. 9. červenec 7. srpen 2013. S l a v í m e

{ } Ramadán. let pokroku 1993 2013. dní modliteb za svět islámu. 9. červenec 7. srpen 2013. S l a v í m e 30 dní modliteb za svět islámu Ramadán 9. červenec 7. srpen 2013 S l a v í m e 20 let pokroku 2013 Hodnotná příručka ke každodenním modlitbám za svět islámu Fakta a informace Zjistěte víc o islámu Mimořádné

Více

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy Jaro 2009 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby je součástí sítě mezinárodní společnosti I.N.

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM Zmocnění VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM O autorech Rev. Philip a Robin Malcolm stojí ve službě dětem na plný úvazek již od roku 1991. V roce 1998 byli pověřeni organizací The Assemblies of God World

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Claudio Freidzon DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Přeloženo podle prvního vydání Holy Spirit, I Am Hungry for You vydaného Kingsway Publications Ltd., Eastbourne 1996 1996 Claudio Freidzon 1997 Křesťanský

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 9 / 2014 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 ÚVODNÍK BOŽÍ PŘÍTOMNOST JE PRO MNE DOBRÁ Díky tvému vítězství je jeho sláva velká, oděl jsi ho nádherou

Více

Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů

Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801 Van Dam Road, South Holland, IL 60473 USA Tel: (800) 334-7017 E-mail: info@bibleleague.org www.bibleleague.org Copyright 1999

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) únor 2014 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve 185 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY JARO 2013 ZPRÁVY Z PODPOROVANÝCH ZEMÍ Z FILIPÍN. Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY JARO 2013 ZPRÁVY Z PODPOROVANÝCH ZEMÍ Z FILIPÍN. Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY JARO 2013 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě světu. Nadace Mezinárodní potřeby

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více