Kdo je bohatý před Bohem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo je bohatý před Bohem?"

Transkript

1 Kdo je bohatý před Bohem? listopad 2009 Měsíc listopad je posledním měsícem liturgického roku. Liturgický kalendář se tak liší od kalendáře občanského, který ukončuje rok o měsíc později, v prosinci. Prvním listopadovým dnem je slavnost Všech svatých a následující den je vyhrazen vzpomínce na všechny věrné zemřelé. Pozornost člověka je tak katolickou církví obracena k cíli křesťanského života a současně k jeho realitě, k uvědomění si časově omezeného trvání tělesného života. Člověku je připomenuto, že předmětem jeho zájmu nemusí být jen starost o hmotnou stránku existence, která vytváří pocit zajištěnosti, ale že je možné obrátit se k pravdám a naději evangelia. Evangelista Lukáš zaznamenal slova Ježíše k zástupu, který mu naslouchal: Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má. /Lk 12,15/ Dále Lukáš pokračuje podobenstvím o bohatém člověku, kterému se hojně urodilo, a v duchu si představuje, jak se bude mít v budoucnosti, jak vystaví ještě větší stodoly, aby nic nemohlo ohrozit jeho blahobyt. Říká si: Mám velké zásoby na mnoho let. Klidně si mohu žít, jíst, pít a vesele hodovat! Bůh mu však řekl: Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem. (Lk 12,20 21) Kdo je bohatý před Bohem? Připomeňme si bohatství Marie od Kříže, která byla blahoslavená Svatým otcem Benediktem XVI. před několika týdny. Benedikt XVI. o ní řekl: Pečovala o důstojnost bratří a sester, kterým věk odebral sílu, a rozpoznávala v nich samotného Krista. Říkala: Hleďte na ubohého se soucitem a Ježíš na vás pohlédne dobrotivě, až přijde váš poslední den. Tento soucitný pohled na osoby v pokročilém věku čerpala Marie od Kříže ze svého hlubokého sjednocení s Bohem a předávala svou radostnou a nezištnou službou, vykonávanou laskavě a s pokorným srdcem. Sama toužila být chudou mezi chudými. Její charisma je stále aktuální, protože mnoho starých lidí trpí různými druhy chudoby a samoty a někdy jsou dokonce opuštěni od vlastních rodin. Každý z nás se musí rozhodovat o jaké bohatství bude usilovat. Děkuji touto cestou všem pracovníkům Charity za jejich rozhodnutí pro službu potřebným. Ladislav Lego, spirituál DCHP PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY PLZEŇ Terénní krizová služba Neštěstí, pohromy, požáry, havárie ani jiné tragédie si nevybírají, zda je noc či den, pátek nebo svátek. A proto jsou pracovníci terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň v pohotovosti tři sta šedesát pět dní v roce, čtyřiadvacet hodin denně, aby mohli poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují. Když si představíme, že tento projekt má pouhých pět stálých zaměstnanců a dvacet dobrovolných spolupracovníků, je zřejmé, že to není služba jednoduchá. Každopádně, vytočíte-li pohotovostní 1

2 číslo , můžete vzít jed na to, že se vám vždycky někdo ozve. A bude připraven poradit a pomoci. Někdy stačí s lidmi v těžké chvíli prostě jen být... 2 Naše služba poskytuje krizovou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Jednak se jedná o osobní záležitosti, jako jsou třeba vztahové, psychické, zdravotní či existenční problémy, druhou skupinu tvoří psychosociální pomoc při mimořádných událostech jako živelné pohromy, požáry, autonehody, povodně, tragická úmrtí a podobné záležitosti, líčí poslání štábu terénní krizové služby vedoucí Mgr. Jan Jung. Jak tedy vypadá běžný postup, pokud je zřejmé, že je pomoc potřeba? Pokud potencionální klient terénní krizovou službu kontaktuje, ať už telefonicky nebo osobní návštěvou přes den v kanceláři v Cukrovarské ulici v Plzni, příslušný pracovník se s ním sejde, o jeho problému pohovoří, společně vše proberou a pak klientovi doporučí další kroky, které je třeba podniknout, aby se problém začal řešit, případně jej při tom doprovází a pomáhá. V případě živelných pohrom a jiných tragických událostí, zejména tam, kde je předpoklad většího dopadu, se sami vydáváme mezi postižené a snažíme se je podpořit, doprovázet je v jejich bolesti a nesnázích, informovat či pomáhat prakticky, říká Jan Jung a dodává, že Diecézní charita Plzeň je na základě dohody o spolupráci s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje v oblasti ochrany obyvatelstva, zejména humanitární, psychologické a duchovní pomoci součástí Integrovaného záchranného systému jako tzv. ostatní složka IZS, poskytující při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání podle zákona 239/2000 Sb. V praxi to znamená, v případě živelné pohromy či havárie jsou pracovníci terénní krizové služby ihned informováni a vydávají se na místo. Naším úkolem je postarat se o ty, kteří sice nejsou sami zraněni, ale nicméně jsou tragédií postiženi ať už se jedná o pozůstalé, o ty, kteří přišli kvůli živlům o střechu nad hlavou, prodělali šok a podobně. Někdy je třeba obstarat např. deky, teplé nápoje, potraviny, vysoušeče a jiné přístroje, náhradní nocleh, poradit jim, co dál. Jindy stačí s těmi lidmi prostě jen být, aby v té těžké chvíli nezůstali sami, pomoct jim překonat psychické trauma, popisuje Jan Jung a jako příklad uvádí případ z menšího města nedaleko Plzně, kde byli při hloubení výkopu u rodinného domu nešťastnou náhodou zasypáni a usmrceni dva muži. Hasiči, kteří je vyprošťovali, nám zavolali, abychom se přijeli postarat o bagristu, který při práci pomáhal, celou tragédii viděl na vlastní oči a nebyl na tom psychicky zrovna dobře. Stejně tak nás volali loni na Silvestra hasiči, kteří likvidovali požár domu způsobený rachejtlí, abychom se věnovali obyvatelům. Zvládnout psychické trauma jsme pomáhali zaměstnankyni pošty, která byla ve službě přepadena. Samozřejmě v plném nasazení jsme byli třeba při povodních, při orkánu Kyril, těch případů by se dalo vypočítat hrozně moc. Pohotovost má i kněz Před časem se rozsah terénní krizové služby rozšířil ještě o duchovní službu nemocným. Ta je určená nemocným lidem v Plzni a okolí, kteří pocítí akutní potřebu návštěvy kněze ať už u lůžka doma nebo v nemocnici. Zavolá-li takový člověk nebo někdo z jeho ošetřujících na již zmíněné pohotovostí číslo , dispečink okamžitě kontaktuje duchovního, který má právě pohotovost, a ten se neprodleně k nemocnému vydá, případně je tam pracovníky terénní krizové služby dovezen. O pohotovost se střídají kněží z plzeňských římskokatolických farností, vysvětluje P. Jiří Barhoň, který už léta zajišťuje duchovní službu nemocným jak v plzeňských nemocnicích, tak v charitních sociálních zařízeních. Pokud nejde o akutní případ, ale nemocný cítí potřebu modlitby, duchovního rozhovoru, setkání, domluví se návštěva na nejbližší možný termín. Nejednáli se o udílení svátosti, může kněze zastoupit i některá z pěti duchovních asistentek, které přinášejí i eucharistii dodává kněz. Tato služba je zatím k dispozici v omezeném územním rozsahu, ale v případě, že by zavolal ne-

3 mocný člověk z místa od Plzně vzdáleného, lze kontaktovat nejbližší farnost a návštěvu domluvit. Stejně tak i v případě návštěvy duchovního z jiné než římskokatolické církve. Jsme v ČR raritou V roce 2008 řešila terénní krizová služby DCHP 132 případů, poskytla celkem 308 služeb a 293 intervencí. Ve 45% se jednalo o osobní krize nejrůznějšího charakteru, mezi nejčastější patřily vztahové problémy a problémy s bydlením. V 31% vyjížděli pracovníci k mimořádným událostem, z nichž bylo 20 požárů. Pomoc lidem, do jejichž života zasáhlo tragické úmrtí blízkých, byla poskytnuta v 12 případech. V 15ti případech byla poskynuta na žádost Cizinecké policie ČR humanitární pomoc cizincům a uprchlíkům. Kromě přímé intervenční činnosti spolupracuje terénní krizová služba např. s Linkou důvěry a psychologické pomoci Regionálního institutu duševního zdraví, s krizovým centrem SOS Archa, s odborníky z oblasti medicíny, práva a dalšími. Tolik strohá řeč čísel a faktů. Jak se to všechno ale dá zvládnout v praxi s pěti zaměstnanci? Jan Jung vysvětluje princip služeb: V pohotovostních službách se střídáme. Jednou týdně má každý z nás noční službu v pracovní den a jedenkrát za měsíc po celý víkend. K tomu je každý den na telefonu jeden z dvaceti dobrovolníků, je-li potřeba, volají se další, počítají s tím, že telefon může zazvonit. Zaměstnanci mají ze zákona povinné vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oboru sociální pracovník, dobrovolníci, kteří v civilu vykonávají různé profese, jsou pro službu vyškoleni a každoročně se účastní společných soustředění. Zajímá mě, kolik podobných terénních krizových služeb v České republice najdeme. Myslím, že kromě nás je něco podobného v Brně, ale v podstatě jsme asi jediní v republice. Pokud vím, tak žádná jiná nezisková organizace nemá výjezdovou terénní krizovou službu, která je nonstop v pohotovosti. V jiných diecézích jsou samozřejmě schopni pomoc také poskytnout v případě potřeby, ale ne nepřetržitě jako my, uzavírá naše povídání vedoucí terénní krizové služby Mgr. Jan Jung. Když se ptám, zdali takovéto povolání není také obrovsky náročné na psychiku, usměje se: No je, od toho máme supervize, řešíme týmové věci, aby byl člověk tuto službu schopen dělat pořád kvalitně. Alena Ouředníková ROZHOVOR Lidem se má pomáhat, ne ubližovat... Pan VÁCLAV VESELÝ, obyvatel Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni Doubravce, oslavil 14. října tohoto roku své 100. narozeniny. Byla jsem na setkání s ním zvědavá, vždyť člověka, který zažil ještě např. 1. světovou válku, dnes už vnímanou jako těžce zachytitelnou minulost, hned tak nepotkáte. Věděla jsem předem, že pan Veselý je i přes svůj pokročilý věk čilý a hovorný, nicméně sto let je sto let... A pak jsem s úžasem pozorovala, jak do návštěvního salónku domova vplul na vozíčku svižný pán v kšiltovce a s veselými plamínky v očích, za pomoci ošetřovatelky si přesedl na židli a pustil se do vyprávění, z kterého vyplynulo, že si nejen pamatuje hodinu narození svých dcer, ale na den přesně i datum, kdy jako šestadvacetiletý přestal kouřit. 3

4 Pane Veselý, jak vám ve vašem věku slouží zdraví? Zdraví? Já jsem do devadesáti let nepotřeboval doktora. Pak jsem měl problémy s prostatou, ty se vyléčily, od té doby jsem zdravý. Z jara jsem měl nějakou slabost, asi infarkt, nevím, ale zase jsem se z toho dostal. Uzdravili mě tady v domově, já jsem tu moc spokojený. Takže nelitujete, že jste před rokem opustil svůj dům v Dnešicích odešel do Domova pro seniory sv. Jiří? Podívejte, já si opravdu nemůžu na nic stěžovat. Jsem tady spokojený, mám se tu dobře, starají se tu o nás tak, že doma jsem to neměl tak zařízené. Máme všechno, co potřebujeme. To neříkám jen tak. To tam napište! Povězte mi něco o svém životě... Narodil jsem se ve Zlonicích na Kladensku. Tam taky jeden čas žil Antonín Dvořák, byl soused s mým dědou, jeho rodiče jsou tam pochovaní na hřbitově a on tam má muzeum. Taky je tam krásný kostel, stavěli ho bratři Dienzenhoferové, má tři zvony. Klekáníček zvonil, že máme jít spinkat, umíráček, když někdo umřel, a Florián zvonil po celém kraji poledne. Dvořák o nich napsal skladbu. Pocházel jsem ze šesti dětí. Táta byl čtyři roky ve válce, maminka se o nás musela sama postarat. To byla nejhorší doba, za Rakouska. Vyučil jsem se klempířem. A jak jsem se dostal do Plzně? To bylo tak. Továrník tam u nás byl nemocný, potřeboval dát krev. A já jsem měl tu správnou skupinu, tak jsem šel a 4 u nich ve vile mi vyndali žílu a napumpovali moji krev do něj. Podívejte, že si nevymýšlím. (Pan Veselý vyhrnuje rukáv a ukazuje jizvu na paži.) Uzdravili ho. Jenomže potom mi táta povídá on mě vyhodil z práce a ty mu zachraňuješ život. Tak jsem odešel. Bratr byl tehdy v Plzni ve Škodovce, zrovna přibírali dělníky, tak jsem se tam dostal. Od dělníka jsem se vypracoval až k četaři, byl jsem tam od roku 1934 až do důchodu. Založil jste si rodinu, žili jste po léta v Dnešicích na Přešticku. Jak k tomu došlo? Víte, já jsem byl svobodnej, bydlel v Plzni v Koperníkově ulici, chodil do hospod, vykuřoval, hrál karty. Jednou jsem dostal chřipku a kamarád povídá, nepij a nekuř, bude ti líp. Šel jsem o půlnoci domů kolem trati, bylo to 11. srpna Zahodil jsem cigártašku do kolejiště a od té doby nekouřím, proto jsem tak zdravej. Ale abych se dostal k manželce. Chodívali jsme tancovat k Poláčkům, to bylo tam, co je Elektra. Jednou tam seděla dvě děvčátka, jedno z nich se mi moc líbilo. Seznámili jsme se a už jsme spolu vostali. Ona dělala chůvu u jednoho zubaře, chodili jsme spolu rok, když mi řekla, že bude maminkou. Jako čestnej chlap jsme se s ní oženil v listopadu a 1. května v 6 hodin ráno se nám narodila první dcera. Nějaký čas jsme žili v Plzni, ale ke konci války to tam bylo kvůli bombardování nebezpečné. Manželka pocházela z Dnešic, její bratři nás tam vzali k sobě, všechno mi předali a od té doby jsme tam žili. Narodily se vám dvě dcery, kromě vnoučat máte určitě i pravnoučata. Jsem dokonce prapradědeček, mám i prapravnoučata! Tři pravnoučata a dvě prapravnoučata. (Pan Veselý vypočítává na prstech a všechny vyjmenovává.) Jedna vnučka se vdala do Francie, tak mám některé tam. Byli tu teď i na oslavě mých narozenin. Slyšela jsem, že prý máte tady v domově přítelkyni. Opravdu? Mám tu přítelkyni Bohunku, je mladší než já, ročník Když jsem přišel sem do domova pro seniory, jen tak ležela, nikam nechodila. Tak jsem se jí ujal. Jsem její přítel.

5 Řekl jsem, chce to sílu, abys žila, ne abys umírala! Je to pěkná ženská. Dneska chodí cvičit, sebrala se. Obdivuju vaši neuvěřitelnou vitalitu, radost ze života. Odkud čerpáte to, co by vám mohli závidět mnozí i o desítky let mladší lidé? (Pan Veselý chvíli nad otázkou přemýšlí a se usměje.) Lidi mě měli rádi a já jsem se odjakživa snažil pomáhat. Mám lidi rád. Pamatuju si, jak se vraceli zmrzačení z první světové války. A na nálety ve druhé válce. Proto si přeju, aby války nebyly. Jsem nepřítel války a všech krutostí. Lidem se má pomáhat, ne ubližovat. Jednou ve Škodovce jsem potkal nešťastného zaměstnance, kterého vyhodili protože nic moc neuměl. Tak jsem ho vzal k sobě do party a naučil ho pracovat. To mi přišlo lepší než ho vyhazovat. Pomáhal jsem v práci, chci pomáhat i tady. Nastává čas oběda, a tak se s panem Veselým loučím. Dlouze mi tiskne ruku a ptá se: Jste se mnou spokojená, stačilo vám to? Pak mi ještě z vozíčku furiantsky zamává mezi dveřmi a odjíždí. Kdykoliv si na naše setkání, které trvalo něco málo přes půl hodiny, vzpomenu, nepřestávám žasnout. I takovouto podobu může mít láska k lidem... Alena Ouředníková Výzva Charity ČR členům Parlamentu České republiky Vážení členové Parlamentu České republiky, obracíme se na Vás jako představitelé Charity Česká republika, která je v naší vlasti největším poskytovatelem sociálních, zdravotních a humanitárních služeb z řad nevládních neziskových organizací. Vzhledem k tomu, že na naší činnosti závisí obrovské množství konkrétních lidských osudů, není nám lhostejná současná politická a hospodářská situace a její přímý vliv na sociální služby v naší zemi. Od sametové revoluce v roce 1989 se u nás velmi významně rozvinul občanský sektor a stal se pro mnoho občanů možností, jak svobodně uspokojovat nejenom svoje vlastní potřeby, ale hlavně také potřeby druhých. Přestože neziskový sektor nebyl nikdy podporován tak, jak by si zasloužil, stal se významnou součástí života většiny lidí a troufáme si tvrdit, že by bez něj nefungovalo mnoho věcí pro společnost nepostradatelných. Jedná se o aktivity v oblasti kultury, sportu, smysluplného naplňování volného času dětí a mnoho dalších. Jednou z oblastí, kde se neziskové organizace staly zcela nepostradatelnými, jsou sociální služby. Dokonce lze říci, že bez jejich činnosti by se stávající systém sociálních služeb zhroutil. Místo respektu a uznání jsme nuceni čelit problémům, které jsou způsobeny dlouhodobou nečinností politiků, špatnou legislativou a momentální hospodářskou situací. Mnohokrát jsme poukazovali na to, že stávající podoba Zákona o sociálních službách nevyřeší situaci ani uživatelů, ani poskytovatelů a povede k bezprecedentnímu plýtvání prostředky ze státního rozpočtu. Pokud se k tomu navíc přidají rozpočtová opatření na rok 2010, jedná se o praktickou likvidaci mnoha potřebných služeb a jejich poskytovatelů. Konkrétně dotace v roce 2008 pro poskytovatele sociálních služeb činila více než 6,5 miliardy Kč, pro tento rok činí 6,8 miliardy Kč, pro rok 2010 je v rozpočtu naplánovaná částka 3 miliardy Kč. Plánovat dlouhodobě podfinancovaným službám cca 40 % skutečnosti z roku, který pro ně byl finanční katastrofou, nám připadá nezodpovědné, ne-li přímo cynické. Je smutné, že jsme se po dvaceti letech budování demokracie nedostali k funkčnímu systému péče o potřebné, když jedním z nich může být zítra potenciálně kdokoliv z nás i z Vás. Je smutné, že většina služeb je spojena s nenárokovými a nesystémovými dotacemi. Je smutné, že nejsou stanoveny kromě práv také povinnosti jednotlivých participujících stran. Je smutné, že miliardy ze státního rozpočtu díky nedostatečné kontrole zejména v I. a II. stupni příspěvku na péči mizí neznámo kde, místo aby naplňovaly účel, ke kterému byly poskytnuty. 5

6 Proto Vás žádáme, abyste přijali odpovídající opatření proti likvidaci služeb, které často vznikaly za velkých osobních obětí mnoha poctivých pracovníků. Mnozí pomocí občanských aktivit řešili problémy svých blízkých. Jejich motivace je nenahraditelná a nedá se získat za žádné peníze. Vyzýváme Vás také k jednání. Známe způsoby, jak sociální služby zachovat a náklady neúměrně nezvyšovat. Víme, jak lépe nakládat s dotacemi, bez kterých se systém sociálních služeb zatím nemůže obejít, a známe také možnosti, jak dotace postupně eliminovat na minimum. Vážení členové Parlamentu ČR, doufáme, že zvítězí politická odpovědnost, zdravý rozum a Vaše lidskost. Za Charitu Česká republika Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel V Praze 24. září 2009 (text byl schválen Radou CH ČR dne 22. září 2009) Auto prosebníček. Dobrý den, dovolte, abych se představilo. Jsem speciální auto pro přepravu zdravotně postižených a vozíčkářů. Rádo bych sloužilo v Městské charitě Plzeň, ale ta na mne nemá tolik peněz. Rýsuje se však přece možnost, jak mi to umožnit. Stačí, když se Vy podle Vašich možností zapojíte svým hlasem do programu PRAZDROJ LIDEM a pomůžete tak získat finanční prostředky na můj nákup. Lze to udělat do těmito způsoby: z mobilního telefonu poslat dárcovskou SMS získáme tak 2 body a ještě 27 Kč. Zpráva stojí 30 Kč a musí být odeslána na číslo ve tvaru DMS(mezera) PLP14. hlasovat můžete i pomocí internetu na a také hlasovacími kupony, uveřejněnými v Plzeňském deníku. Pokud byste potřebovali nějaké další informace, obraťte se na Městskou charitu Plzeň nebo přímo na Annu Srbovou, telefon Děkuji Vám a věřím, že mi bude dopřáno zpříjemnit zdravotně postiženým klientům Městské charity Plzeň jejich nelehký život! Vaše auto prosebníček POZVÁNÍ Výstava fotografií Arménie dvacet let poté tentokrát v Chebu Unikátní putovní výstava fotografií Arménie dvacet let poté bude od do k vidění v chrámu sv. Mikuláše v Chebu. Ačkoli výstava bude přístupná již od středy 4. listopadu, slavnostní vernisáž proběhne v úterý 10. listopadu v hodin (kostel sv. Mikuláše). Po vernisáži bude od ve farním sále (naproti kostelu sv. Mikuláše, Kostelní nám. 15) následovat beseda s Janem Vyškovským, spoluautorem výstavy a pracovníkem humanitárního sdružení AR- CHA, který se audiovizuální formou podělí o své zážitky z cest po Arménii během humanitárních misí, kterých se osobně zúčastnil. Výstava je vhodná pro všechny věkové skupiny, doporučujeme ji zejména pamětníkům tragické události z roku 1988, ale také základním a středním školám. Expozice ve dvou jazykových mutacích (čeština a angličtina) přináší pohled do současného života arménských seniorů dvacet let po ničivém zemětřesení ve městě Gjumri, při kterém v roce 1988 zahynulo přes lidí. Díky finanční podpoře Diecézní charity Plzeň a aktivitám humanitárního sdružení Archa byl již v roce 2003 zahájen projekt Domácí péče v Gjumri nazvaný Mám babičku, dědečka v Arménii, který funguje podobně jako adopce dětí na dálku a výrazně pomáhá řadě bezmocných seniorů, kteří zůstali naprosto bez svých rodin a jakékoli státní podpory. Výstava je svědectvím o úsilí vynaloženého při humanitárních misích, přináší výpovědi místních seniorů, ukazuje život běžných lidí, stejně jako neobyčejnou krásu této země rozprostírající se pod posvátnou horou Ararat.

7 Vstupné na výstavu je dobrovolné. Organizátoři výstavy, jimiž jsou Diecézní charita Plzeň, sdružení Archa a Farní charita Cheb, by však s její pomocí rádi našli další donátory z řad veřejnosti i firem, kteří by umožnili pokračování započatých charitativních projektů. P. Petr Hruška, ředitel Farní charity Cheb Mše sv. v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho Za všechny klienty, pracovníky, i za ty, kteří nikoho nemají a odpočívají v charitním hrobě, bude sloužena tradiční charitní dušičková mše svatá dne 2. listopadu 2008 v 16 hodin v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho v Památníku obětem zla v Plzni Doudlevcích, Srdečně zveme pozůstalé, ty, kteří jim sloužili, jejich přátele i širokou plzeňskou veřejnost. (asrb) Beseda o životě současných Inků indiánů v Peru Středisko rozvojové spolupráce spolu s Poradnou pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň zvou na další akci z cyklu Setkání se solidaritou, a sice na besedu s Olgou Vilímkovou z Nadačního fondu Inka, která bude hovořit o životě současných Inků, indián. v peruánských horách. Beseda proběhne 10. listopadu od 18 hodin v kulturní kavárně Jabloň v Plzni (naproti Centrálnímu autobusovému nádraží) a bude doplněna promítáním fotografií a drobnou výstavkou tradičních indiánských šatů. OHLÉDNUTÍ Děti jásaly v nové herně V rámci Dne otevřených dveří v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech záhájila provoz nová herna. Tato místnost se budovala ze skladu, který obsahoval vše možné, co lze v budoucnu ještě nějakým způsobem pro ubytované použít. Nakonec převážil názor o potřebě dostatečně veliké místnosti, která by sloužila jak dětem, tak i matkám k jejich společnému setkávání i dalším aktivitám zařízení. Koncem září už herna nabývala finální podoby. Prováděla se výměna lina, osvětlení a následovalo i malování. Poslední etapu příprav pak završilo vybavení nábytkem a dalšími věcmi, potřebnými pro pestré vyžití dětí. Překvapením byla i konečná úprava čelní stěny, na které je znázorněn krtek v kalhotkách podle známého kresleného seriálu. S blížícím se dnem slavnostního otevření herny rostla i zvědavost dětí. Sestra Zdislava z Kongregace školských sester de Notre Dame přestřihla pásku a pak už se ozýval jen radostný jásot dětí, které se nemohly krásné herny nasytit. Výkřiky radosti a nadšení se ještě dlouho rozléhaly po celém domě a byly tou největší odměnou pro všechny, kteří mají na vzniku herny svoji zásluhu. Ubytované klientky nacházejí v tomto našem zařízení vždy dostatek zaměstnanců, ochotných nezištně pomoci v jakékoliv životní situaci. To je velmi důležité zvláště v těch případech, kdy je z předchozího vztahu narušena psychika maminky. Lze si jen přát, abychom byli schopni předávat dostatek radosti a všeobjímající Boží lásky, která dokáže vše překonat, urovnat a uzdravit, jak je nádherně vyjádřeno v listu sv. Pavla křesťanům do Korintu: Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 7

8 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Milan Hájek, OCH Klatovy Druhá letošní návštěva kladenských vozíčkářů v Plzni se uskutečnila 8. října 2009 v meditační zahradě v Památníku obětem zla. Stejně jako vloni i letos jsme byli velice obdarováni a naše podzimní pouť do zahrady se stává pomalu tradicí. A zájem je tak veliký, že jsme ani všechny nemohli pobrat. Kouzelné scenérie v zahradě, setkání s přáteli a nezapomenutelná návštěva mše svaté, celebrované přímo v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho, které jsme se zúčastnili spolu s místními farníky, v nás zanechali hluboký dojem. Odjížděli jsme z Plzně s tím, že se všichni těšíme, když Pán Bůh dá, na setkání v příštím roce. Bylo nám moc dobře, neboť víme, že máme v Plzni otevřenou náruč dobrých lidí. Za vozíčkáře z Kladna Marie Divišová Ten dělá to a ten zas tohle... aneb... Koukám, jak ten čas letí Podzimní svátky se nám v Domově pokojného stáří sv. Alžběty dobře vydařily. Nejdříve jsme začátkem měsíce září oslavili 10. výročí našeho domova, a pak už jsme se začali modlit a těšit na návštěvu Svatého otce. A radovali jsme se, že vše uvidíme v televizi. Za týden na to byla zase Plzeň na nohou, protože měl Otec biskup 70. narozeniny, takže kdo alespoň trochu mohl, šel dopoledne na slavnou mši sv. Teď už jsou za námi pomalu i Dušičky, na které jsme se připravovali také dvojmo. Jednou modlitbou myslím, že našim milým modlitba více prospěje než kdovíjak nazdobený hrob, že ze vzpomínek a modlitby mají víc! Ale moje babička by řekla: Jen to tam ukliď, ať si lidi nemyslí, že jsme na ně zapomněli. Takže ještě zapálíme svíčky a jdeme do tepla! A další starosti nás čekají: blíží se advent! A budou Vánoce! Některý druh perníčků už se musí začít v listopadu! I my tady v DPS budeme připravovat drobnosti, protože Vánoce na sebe nenechají dlouho čekat. Čas plyne jako voda a každý dává k dispozici v rámci svých schopností šikovnost a dovednost... a na dílně se vystřihuje, natírá, lepí a zhotovují se vánoční přáníčka a drobné dárky. Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady nu, přijďte se někdy podívat, co krásných věcí se u nás dělá! Jenom musíme prosit Pána o sílu, abychom se takto mohli scházet a společně pracovat. A taky o trpělivost. A abychom uměli poděkovat všem, co nám pomáhají, aby nám to dobré, co jsme se naučili (nebo ještě naučíme) vydrželo a ty trampoty, které máme, aby vymizely ty bychom mohli zapomenout! Ale na vás, na své přátele, nezapomeneme a v modlitbách i našem vzpomínání máte pořád svoje místo! Přejeme vám všem hezký začátek adventu! Iva Trčková, DPS sv. Alžběty Charita ČR pomáhá v oblasti postižené zemětřesením na Sumatře. Sbírkové konto na pomoc obětem zemětřesení na Sumatře: číslo účtu /0100 u Komerční banky Olomouc Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF).

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Paní Drozdková vypráví

Paní Drozdková vypráví Paní Drozdková vypráví Narodila jsem se 14. prosince roku 1923 v obci Dobrčice u Přerova. Pocházím ze čtyř dětí. Nejstarší sestra brzy po svém narození zemřela, o ní vím jen z vyprávění maminky. Rodiče

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

2. Každý hlasující musí hlasovat osobně - není možné hlasovat v zastoupení. 3. V Plzeňském regionu se hlasování účastní celkem 16 projektů:

2. Každý hlasující musí hlasovat osobně - není možné hlasovat v zastoupení. 3. V Plzeňském regionu se hlasování účastní celkem 16 projektů: PRAVIDLA HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI v programu PRAZDROJ LIDEM společnosti Plzeňský Prazdroj pro Plzeňský region I. ORGANIZÁTOR HLASOVÁNÍ 1. Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, IČ:

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 2 Láska caritas bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti.

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím

Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím tohoto zpravodaje umožnit nahlédnout do sociálních a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Závěrečná zpráva Termín odevzdání: do 15. 6. 2014 Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Workshopy na pomoc africké škole Dne 14. dubna 2014 probíhala v naší škole akce

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat I. Předmluva II. Vize občanského sdružení, aneb co má sdružení v plánu? III. Členské příspěvky a rozvoj sdružení. Členské příspěvky

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více