Kdo je bohatý před Bohem?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo je bohatý před Bohem?"

Transkript

1 Kdo je bohatý před Bohem? listopad 2009 Měsíc listopad je posledním měsícem liturgického roku. Liturgický kalendář se tak liší od kalendáře občanského, který ukončuje rok o měsíc později, v prosinci. Prvním listopadovým dnem je slavnost Všech svatých a následující den je vyhrazen vzpomínce na všechny věrné zemřelé. Pozornost člověka je tak katolickou církví obracena k cíli křesťanského života a současně k jeho realitě, k uvědomění si časově omezeného trvání tělesného života. Člověku je připomenuto, že předmětem jeho zájmu nemusí být jen starost o hmotnou stránku existence, která vytváří pocit zajištěnosti, ale že je možné obrátit se k pravdám a naději evangelia. Evangelista Lukáš zaznamenal slova Ježíše k zástupu, který mu naslouchal: Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má. /Lk 12,15/ Dále Lukáš pokračuje podobenstvím o bohatém člověku, kterému se hojně urodilo, a v duchu si představuje, jak se bude mít v budoucnosti, jak vystaví ještě větší stodoly, aby nic nemohlo ohrozit jeho blahobyt. Říká si: Mám velké zásoby na mnoho let. Klidně si mohu žít, jíst, pít a vesele hodovat! Bůh mu však řekl: Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem. (Lk 12,20 21) Kdo je bohatý před Bohem? Připomeňme si bohatství Marie od Kříže, která byla blahoslavená Svatým otcem Benediktem XVI. před několika týdny. Benedikt XVI. o ní řekl: Pečovala o důstojnost bratří a sester, kterým věk odebral sílu, a rozpoznávala v nich samotného Krista. Říkala: Hleďte na ubohého se soucitem a Ježíš na vás pohlédne dobrotivě, až přijde váš poslední den. Tento soucitný pohled na osoby v pokročilém věku čerpala Marie od Kříže ze svého hlubokého sjednocení s Bohem a předávala svou radostnou a nezištnou službou, vykonávanou laskavě a s pokorným srdcem. Sama toužila být chudou mezi chudými. Její charisma je stále aktuální, protože mnoho starých lidí trpí různými druhy chudoby a samoty a někdy jsou dokonce opuštěni od vlastních rodin. Každý z nás se musí rozhodovat o jaké bohatství bude usilovat. Děkuji touto cestou všem pracovníkům Charity za jejich rozhodnutí pro službu potřebným. Ladislav Lego, spirituál DCHP PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY PLZEŇ Terénní krizová služba Neštěstí, pohromy, požáry, havárie ani jiné tragédie si nevybírají, zda je noc či den, pátek nebo svátek. A proto jsou pracovníci terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň v pohotovosti tři sta šedesát pět dní v roce, čtyřiadvacet hodin denně, aby mohli poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují. Když si představíme, že tento projekt má pouhých pět stálých zaměstnanců a dvacet dobrovolných spolupracovníků, je zřejmé, že to není služba jednoduchá. Každopádně, vytočíte-li pohotovostní 1

2 číslo , můžete vzít jed na to, že se vám vždycky někdo ozve. A bude připraven poradit a pomoci. Někdy stačí s lidmi v těžké chvíli prostě jen být... 2 Naše služba poskytuje krizovou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Jednak se jedná o osobní záležitosti, jako jsou třeba vztahové, psychické, zdravotní či existenční problémy, druhou skupinu tvoří psychosociální pomoc při mimořádných událostech jako živelné pohromy, požáry, autonehody, povodně, tragická úmrtí a podobné záležitosti, líčí poslání štábu terénní krizové služby vedoucí Mgr. Jan Jung. Jak tedy vypadá běžný postup, pokud je zřejmé, že je pomoc potřeba? Pokud potencionální klient terénní krizovou službu kontaktuje, ať už telefonicky nebo osobní návštěvou přes den v kanceláři v Cukrovarské ulici v Plzni, příslušný pracovník se s ním sejde, o jeho problému pohovoří, společně vše proberou a pak klientovi doporučí další kroky, které je třeba podniknout, aby se problém začal řešit, případně jej při tom doprovází a pomáhá. V případě živelných pohrom a jiných tragických událostí, zejména tam, kde je předpoklad většího dopadu, se sami vydáváme mezi postižené a snažíme se je podpořit, doprovázet je v jejich bolesti a nesnázích, informovat či pomáhat prakticky, říká Jan Jung a dodává, že Diecézní charita Plzeň je na základě dohody o spolupráci s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje v oblasti ochrany obyvatelstva, zejména humanitární, psychologické a duchovní pomoci součástí Integrovaného záchranného systému jako tzv. ostatní složka IZS, poskytující při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání podle zákona 239/2000 Sb. V praxi to znamená, v případě živelné pohromy či havárie jsou pracovníci terénní krizové služby ihned informováni a vydávají se na místo. Naším úkolem je postarat se o ty, kteří sice nejsou sami zraněni, ale nicméně jsou tragédií postiženi ať už se jedná o pozůstalé, o ty, kteří přišli kvůli živlům o střechu nad hlavou, prodělali šok a podobně. Někdy je třeba obstarat např. deky, teplé nápoje, potraviny, vysoušeče a jiné přístroje, náhradní nocleh, poradit jim, co dál. Jindy stačí s těmi lidmi prostě jen být, aby v té těžké chvíli nezůstali sami, pomoct jim překonat psychické trauma, popisuje Jan Jung a jako příklad uvádí případ z menšího města nedaleko Plzně, kde byli při hloubení výkopu u rodinného domu nešťastnou náhodou zasypáni a usmrceni dva muži. Hasiči, kteří je vyprošťovali, nám zavolali, abychom se přijeli postarat o bagristu, který při práci pomáhal, celou tragédii viděl na vlastní oči a nebyl na tom psychicky zrovna dobře. Stejně tak nás volali loni na Silvestra hasiči, kteří likvidovali požár domu způsobený rachejtlí, abychom se věnovali obyvatelům. Zvládnout psychické trauma jsme pomáhali zaměstnankyni pošty, která byla ve službě přepadena. Samozřejmě v plném nasazení jsme byli třeba při povodních, při orkánu Kyril, těch případů by se dalo vypočítat hrozně moc. Pohotovost má i kněz Před časem se rozsah terénní krizové služby rozšířil ještě o duchovní službu nemocným. Ta je určená nemocným lidem v Plzni a okolí, kteří pocítí akutní potřebu návštěvy kněze ať už u lůžka doma nebo v nemocnici. Zavolá-li takový člověk nebo někdo z jeho ošetřujících na již zmíněné pohotovostí číslo , dispečink okamžitě kontaktuje duchovního, který má právě pohotovost, a ten se neprodleně k nemocnému vydá, případně je tam pracovníky terénní krizové služby dovezen. O pohotovost se střídají kněží z plzeňských římskokatolických farností, vysvětluje P. Jiří Barhoň, který už léta zajišťuje duchovní službu nemocným jak v plzeňských nemocnicích, tak v charitních sociálních zařízeních. Pokud nejde o akutní případ, ale nemocný cítí potřebu modlitby, duchovního rozhovoru, setkání, domluví se návštěva na nejbližší možný termín. Nejednáli se o udílení svátosti, může kněze zastoupit i některá z pěti duchovních asistentek, které přinášejí i eucharistii dodává kněz. Tato služba je zatím k dispozici v omezeném územním rozsahu, ale v případě, že by zavolal ne-

3 mocný člověk z místa od Plzně vzdáleného, lze kontaktovat nejbližší farnost a návštěvu domluvit. Stejně tak i v případě návštěvy duchovního z jiné než římskokatolické církve. Jsme v ČR raritou V roce 2008 řešila terénní krizová služby DCHP 132 případů, poskytla celkem 308 služeb a 293 intervencí. Ve 45% se jednalo o osobní krize nejrůznějšího charakteru, mezi nejčastější patřily vztahové problémy a problémy s bydlením. V 31% vyjížděli pracovníci k mimořádným událostem, z nichž bylo 20 požárů. Pomoc lidem, do jejichž života zasáhlo tragické úmrtí blízkých, byla poskytnuta v 12 případech. V 15ti případech byla poskynuta na žádost Cizinecké policie ČR humanitární pomoc cizincům a uprchlíkům. Kromě přímé intervenční činnosti spolupracuje terénní krizová služba např. s Linkou důvěry a psychologické pomoci Regionálního institutu duševního zdraví, s krizovým centrem SOS Archa, s odborníky z oblasti medicíny, práva a dalšími. Tolik strohá řeč čísel a faktů. Jak se to všechno ale dá zvládnout v praxi s pěti zaměstnanci? Jan Jung vysvětluje princip služeb: V pohotovostních službách se střídáme. Jednou týdně má každý z nás noční službu v pracovní den a jedenkrát za měsíc po celý víkend. K tomu je každý den na telefonu jeden z dvaceti dobrovolníků, je-li potřeba, volají se další, počítají s tím, že telefon může zazvonit. Zaměstnanci mají ze zákona povinné vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oboru sociální pracovník, dobrovolníci, kteří v civilu vykonávají různé profese, jsou pro službu vyškoleni a každoročně se účastní společných soustředění. Zajímá mě, kolik podobných terénních krizových služeb v České republice najdeme. Myslím, že kromě nás je něco podobného v Brně, ale v podstatě jsme asi jediní v republice. Pokud vím, tak žádná jiná nezisková organizace nemá výjezdovou terénní krizovou službu, která je nonstop v pohotovosti. V jiných diecézích jsou samozřejmě schopni pomoc také poskytnout v případě potřeby, ale ne nepřetržitě jako my, uzavírá naše povídání vedoucí terénní krizové služby Mgr. Jan Jung. Když se ptám, zdali takovéto povolání není také obrovsky náročné na psychiku, usměje se: No je, od toho máme supervize, řešíme týmové věci, aby byl člověk tuto službu schopen dělat pořád kvalitně. Alena Ouředníková ROZHOVOR Lidem se má pomáhat, ne ubližovat... Pan VÁCLAV VESELÝ, obyvatel Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni Doubravce, oslavil 14. října tohoto roku své 100. narozeniny. Byla jsem na setkání s ním zvědavá, vždyť člověka, který zažil ještě např. 1. světovou válku, dnes už vnímanou jako těžce zachytitelnou minulost, hned tak nepotkáte. Věděla jsem předem, že pan Veselý je i přes svůj pokročilý věk čilý a hovorný, nicméně sto let je sto let... A pak jsem s úžasem pozorovala, jak do návštěvního salónku domova vplul na vozíčku svižný pán v kšiltovce a s veselými plamínky v očích, za pomoci ošetřovatelky si přesedl na židli a pustil se do vyprávění, z kterého vyplynulo, že si nejen pamatuje hodinu narození svých dcer, ale na den přesně i datum, kdy jako šestadvacetiletý přestal kouřit. 3

4 Pane Veselý, jak vám ve vašem věku slouží zdraví? Zdraví? Já jsem do devadesáti let nepotřeboval doktora. Pak jsem měl problémy s prostatou, ty se vyléčily, od té doby jsem zdravý. Z jara jsem měl nějakou slabost, asi infarkt, nevím, ale zase jsem se z toho dostal. Uzdravili mě tady v domově, já jsem tu moc spokojený. Takže nelitujete, že jste před rokem opustil svůj dům v Dnešicích odešel do Domova pro seniory sv. Jiří? Podívejte, já si opravdu nemůžu na nic stěžovat. Jsem tady spokojený, mám se tu dobře, starají se tu o nás tak, že doma jsem to neměl tak zařízené. Máme všechno, co potřebujeme. To neříkám jen tak. To tam napište! Povězte mi něco o svém životě... Narodil jsem se ve Zlonicích na Kladensku. Tam taky jeden čas žil Antonín Dvořák, byl soused s mým dědou, jeho rodiče jsou tam pochovaní na hřbitově a on tam má muzeum. Taky je tam krásný kostel, stavěli ho bratři Dienzenhoferové, má tři zvony. Klekáníček zvonil, že máme jít spinkat, umíráček, když někdo umřel, a Florián zvonil po celém kraji poledne. Dvořák o nich napsal skladbu. Pocházel jsem ze šesti dětí. Táta byl čtyři roky ve válce, maminka se o nás musela sama postarat. To byla nejhorší doba, za Rakouska. Vyučil jsem se klempířem. A jak jsem se dostal do Plzně? To bylo tak. Továrník tam u nás byl nemocný, potřeboval dát krev. A já jsem měl tu správnou skupinu, tak jsem šel a 4 u nich ve vile mi vyndali žílu a napumpovali moji krev do něj. Podívejte, že si nevymýšlím. (Pan Veselý vyhrnuje rukáv a ukazuje jizvu na paži.) Uzdravili ho. Jenomže potom mi táta povídá on mě vyhodil z práce a ty mu zachraňuješ život. Tak jsem odešel. Bratr byl tehdy v Plzni ve Škodovce, zrovna přibírali dělníky, tak jsem se tam dostal. Od dělníka jsem se vypracoval až k četaři, byl jsem tam od roku 1934 až do důchodu. Založil jste si rodinu, žili jste po léta v Dnešicích na Přešticku. Jak k tomu došlo? Víte, já jsem byl svobodnej, bydlel v Plzni v Koperníkově ulici, chodil do hospod, vykuřoval, hrál karty. Jednou jsem dostal chřipku a kamarád povídá, nepij a nekuř, bude ti líp. Šel jsem o půlnoci domů kolem trati, bylo to 11. srpna Zahodil jsem cigártašku do kolejiště a od té doby nekouřím, proto jsem tak zdravej. Ale abych se dostal k manželce. Chodívali jsme tancovat k Poláčkům, to bylo tam, co je Elektra. Jednou tam seděla dvě děvčátka, jedno z nich se mi moc líbilo. Seznámili jsme se a už jsme spolu vostali. Ona dělala chůvu u jednoho zubaře, chodili jsme spolu rok, když mi řekla, že bude maminkou. Jako čestnej chlap jsme se s ní oženil v listopadu a 1. května v 6 hodin ráno se nám narodila první dcera. Nějaký čas jsme žili v Plzni, ale ke konci války to tam bylo kvůli bombardování nebezpečné. Manželka pocházela z Dnešic, její bratři nás tam vzali k sobě, všechno mi předali a od té doby jsme tam žili. Narodily se vám dvě dcery, kromě vnoučat máte určitě i pravnoučata. Jsem dokonce prapradědeček, mám i prapravnoučata! Tři pravnoučata a dvě prapravnoučata. (Pan Veselý vypočítává na prstech a všechny vyjmenovává.) Jedna vnučka se vdala do Francie, tak mám některé tam. Byli tu teď i na oslavě mých narozenin. Slyšela jsem, že prý máte tady v domově přítelkyni. Opravdu? Mám tu přítelkyni Bohunku, je mladší než já, ročník Když jsem přišel sem do domova pro seniory, jen tak ležela, nikam nechodila. Tak jsem se jí ujal. Jsem její přítel.

5 Řekl jsem, chce to sílu, abys žila, ne abys umírala! Je to pěkná ženská. Dneska chodí cvičit, sebrala se. Obdivuju vaši neuvěřitelnou vitalitu, radost ze života. Odkud čerpáte to, co by vám mohli závidět mnozí i o desítky let mladší lidé? (Pan Veselý chvíli nad otázkou přemýšlí a se usměje.) Lidi mě měli rádi a já jsem se odjakživa snažil pomáhat. Mám lidi rád. Pamatuju si, jak se vraceli zmrzačení z první světové války. A na nálety ve druhé válce. Proto si přeju, aby války nebyly. Jsem nepřítel války a všech krutostí. Lidem se má pomáhat, ne ubližovat. Jednou ve Škodovce jsem potkal nešťastného zaměstnance, kterého vyhodili protože nic moc neuměl. Tak jsem ho vzal k sobě do party a naučil ho pracovat. To mi přišlo lepší než ho vyhazovat. Pomáhal jsem v práci, chci pomáhat i tady. Nastává čas oběda, a tak se s panem Veselým loučím. Dlouze mi tiskne ruku a ptá se: Jste se mnou spokojená, stačilo vám to? Pak mi ještě z vozíčku furiantsky zamává mezi dveřmi a odjíždí. Kdykoliv si na naše setkání, které trvalo něco málo přes půl hodiny, vzpomenu, nepřestávám žasnout. I takovouto podobu může mít láska k lidem... Alena Ouředníková Výzva Charity ČR členům Parlamentu České republiky Vážení členové Parlamentu České republiky, obracíme se na Vás jako představitelé Charity Česká republika, která je v naší vlasti největším poskytovatelem sociálních, zdravotních a humanitárních služeb z řad nevládních neziskových organizací. Vzhledem k tomu, že na naší činnosti závisí obrovské množství konkrétních lidských osudů, není nám lhostejná současná politická a hospodářská situace a její přímý vliv na sociální služby v naší zemi. Od sametové revoluce v roce 1989 se u nás velmi významně rozvinul občanský sektor a stal se pro mnoho občanů možností, jak svobodně uspokojovat nejenom svoje vlastní potřeby, ale hlavně také potřeby druhých. Přestože neziskový sektor nebyl nikdy podporován tak, jak by si zasloužil, stal se významnou součástí života většiny lidí a troufáme si tvrdit, že by bez něj nefungovalo mnoho věcí pro společnost nepostradatelných. Jedná se o aktivity v oblasti kultury, sportu, smysluplného naplňování volného času dětí a mnoho dalších. Jednou z oblastí, kde se neziskové organizace staly zcela nepostradatelnými, jsou sociální služby. Dokonce lze říci, že bez jejich činnosti by se stávající systém sociálních služeb zhroutil. Místo respektu a uznání jsme nuceni čelit problémům, které jsou způsobeny dlouhodobou nečinností politiků, špatnou legislativou a momentální hospodářskou situací. Mnohokrát jsme poukazovali na to, že stávající podoba Zákona o sociálních službách nevyřeší situaci ani uživatelů, ani poskytovatelů a povede k bezprecedentnímu plýtvání prostředky ze státního rozpočtu. Pokud se k tomu navíc přidají rozpočtová opatření na rok 2010, jedná se o praktickou likvidaci mnoha potřebných služeb a jejich poskytovatelů. Konkrétně dotace v roce 2008 pro poskytovatele sociálních služeb činila více než 6,5 miliardy Kč, pro tento rok činí 6,8 miliardy Kč, pro rok 2010 je v rozpočtu naplánovaná částka 3 miliardy Kč. Plánovat dlouhodobě podfinancovaným službám cca 40 % skutečnosti z roku, který pro ně byl finanční katastrofou, nám připadá nezodpovědné, ne-li přímo cynické. Je smutné, že jsme se po dvaceti letech budování demokracie nedostali k funkčnímu systému péče o potřebné, když jedním z nich může být zítra potenciálně kdokoliv z nás i z Vás. Je smutné, že většina služeb je spojena s nenárokovými a nesystémovými dotacemi. Je smutné, že nejsou stanoveny kromě práv také povinnosti jednotlivých participujících stran. Je smutné, že miliardy ze státního rozpočtu díky nedostatečné kontrole zejména v I. a II. stupni příspěvku na péči mizí neznámo kde, místo aby naplňovaly účel, ke kterému byly poskytnuty. 5

6 Proto Vás žádáme, abyste přijali odpovídající opatření proti likvidaci služeb, které často vznikaly za velkých osobních obětí mnoha poctivých pracovníků. Mnozí pomocí občanských aktivit řešili problémy svých blízkých. Jejich motivace je nenahraditelná a nedá se získat za žádné peníze. Vyzýváme Vás také k jednání. Známe způsoby, jak sociální služby zachovat a náklady neúměrně nezvyšovat. Víme, jak lépe nakládat s dotacemi, bez kterých se systém sociálních služeb zatím nemůže obejít, a známe také možnosti, jak dotace postupně eliminovat na minimum. Vážení členové Parlamentu ČR, doufáme, že zvítězí politická odpovědnost, zdravý rozum a Vaše lidskost. Za Charitu Česká republika Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel V Praze 24. září 2009 (text byl schválen Radou CH ČR dne 22. září 2009) Auto prosebníček. Dobrý den, dovolte, abych se představilo. Jsem speciální auto pro přepravu zdravotně postižených a vozíčkářů. Rádo bych sloužilo v Městské charitě Plzeň, ale ta na mne nemá tolik peněz. Rýsuje se však přece možnost, jak mi to umožnit. Stačí, když se Vy podle Vašich možností zapojíte svým hlasem do programu PRAZDROJ LIDEM a pomůžete tak získat finanční prostředky na můj nákup. Lze to udělat do těmito způsoby: z mobilního telefonu poslat dárcovskou SMS získáme tak 2 body a ještě 27 Kč. Zpráva stojí 30 Kč a musí být odeslána na číslo ve tvaru DMS(mezera) PLP14. hlasovat můžete i pomocí internetu na a také hlasovacími kupony, uveřejněnými v Plzeňském deníku. Pokud byste potřebovali nějaké další informace, obraťte se na Městskou charitu Plzeň nebo přímo na Annu Srbovou, telefon Děkuji Vám a věřím, že mi bude dopřáno zpříjemnit zdravotně postiženým klientům Městské charity Plzeň jejich nelehký život! Vaše auto prosebníček POZVÁNÍ Výstava fotografií Arménie dvacet let poté tentokrát v Chebu Unikátní putovní výstava fotografií Arménie dvacet let poté bude od do k vidění v chrámu sv. Mikuláše v Chebu. Ačkoli výstava bude přístupná již od středy 4. listopadu, slavnostní vernisáž proběhne v úterý 10. listopadu v hodin (kostel sv. Mikuláše). Po vernisáži bude od ve farním sále (naproti kostelu sv. Mikuláše, Kostelní nám. 15) následovat beseda s Janem Vyškovským, spoluautorem výstavy a pracovníkem humanitárního sdružení AR- CHA, který se audiovizuální formou podělí o své zážitky z cest po Arménii během humanitárních misí, kterých se osobně zúčastnil. Výstava je vhodná pro všechny věkové skupiny, doporučujeme ji zejména pamětníkům tragické události z roku 1988, ale také základním a středním školám. Expozice ve dvou jazykových mutacích (čeština a angličtina) přináší pohled do současného života arménských seniorů dvacet let po ničivém zemětřesení ve městě Gjumri, při kterém v roce 1988 zahynulo přes lidí. Díky finanční podpoře Diecézní charity Plzeň a aktivitám humanitárního sdružení Archa byl již v roce 2003 zahájen projekt Domácí péče v Gjumri nazvaný Mám babičku, dědečka v Arménii, který funguje podobně jako adopce dětí na dálku a výrazně pomáhá řadě bezmocných seniorů, kteří zůstali naprosto bez svých rodin a jakékoli státní podpory. Výstava je svědectvím o úsilí vynaloženého při humanitárních misích, přináší výpovědi místních seniorů, ukazuje život běžných lidí, stejně jako neobyčejnou krásu této země rozprostírající se pod posvátnou horou Ararat.

7 Vstupné na výstavu je dobrovolné. Organizátoři výstavy, jimiž jsou Diecézní charita Plzeň, sdružení Archa a Farní charita Cheb, by však s její pomocí rádi našli další donátory z řad veřejnosti i firem, kteří by umožnili pokračování započatých charitativních projektů. P. Petr Hruška, ředitel Farní charity Cheb Mše sv. v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho Za všechny klienty, pracovníky, i za ty, kteří nikoho nemají a odpočívají v charitním hrobě, bude sloužena tradiční charitní dušičková mše svatá dne 2. listopadu 2008 v 16 hodin v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho v Památníku obětem zla v Plzni Doudlevcích, Srdečně zveme pozůstalé, ty, kteří jim sloužili, jejich přátele i širokou plzeňskou veřejnost. (asrb) Beseda o životě současných Inků indiánů v Peru Středisko rozvojové spolupráce spolu s Poradnou pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň zvou na další akci z cyklu Setkání se solidaritou, a sice na besedu s Olgou Vilímkovou z Nadačního fondu Inka, která bude hovořit o životě současných Inků, indián. v peruánských horách. Beseda proběhne 10. listopadu od 18 hodin v kulturní kavárně Jabloň v Plzni (naproti Centrálnímu autobusovému nádraží) a bude doplněna promítáním fotografií a drobnou výstavkou tradičních indiánských šatů. OHLÉDNUTÍ Děti jásaly v nové herně V rámci Dne otevřených dveří v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech záhájila provoz nová herna. Tato místnost se budovala ze skladu, který obsahoval vše možné, co lze v budoucnu ještě nějakým způsobem pro ubytované použít. Nakonec převážil názor o potřebě dostatečně veliké místnosti, která by sloužila jak dětem, tak i matkám k jejich společnému setkávání i dalším aktivitám zařízení. Koncem září už herna nabývala finální podoby. Prováděla se výměna lina, osvětlení a následovalo i malování. Poslední etapu příprav pak završilo vybavení nábytkem a dalšími věcmi, potřebnými pro pestré vyžití dětí. Překvapením byla i konečná úprava čelní stěny, na které je znázorněn krtek v kalhotkách podle známého kresleného seriálu. S blížícím se dnem slavnostního otevření herny rostla i zvědavost dětí. Sestra Zdislava z Kongregace školských sester de Notre Dame přestřihla pásku a pak už se ozýval jen radostný jásot dětí, které se nemohly krásné herny nasytit. Výkřiky radosti a nadšení se ještě dlouho rozléhaly po celém domě a byly tou největší odměnou pro všechny, kteří mají na vzniku herny svoji zásluhu. Ubytované klientky nacházejí v tomto našem zařízení vždy dostatek zaměstnanců, ochotných nezištně pomoci v jakékoliv životní situaci. To je velmi důležité zvláště v těch případech, kdy je z předchozího vztahu narušena psychika maminky. Lze si jen přát, abychom byli schopni předávat dostatek radosti a všeobjímající Boží lásky, která dokáže vše překonat, urovnat a uzdravit, jak je nádherně vyjádřeno v listu sv. Pavla křesťanům do Korintu: Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 7

8 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Milan Hájek, OCH Klatovy Druhá letošní návštěva kladenských vozíčkářů v Plzni se uskutečnila 8. října 2009 v meditační zahradě v Památníku obětem zla. Stejně jako vloni i letos jsme byli velice obdarováni a naše podzimní pouť do zahrady se stává pomalu tradicí. A zájem je tak veliký, že jsme ani všechny nemohli pobrat. Kouzelné scenérie v zahradě, setkání s přáteli a nezapomenutelná návštěva mše svaté, celebrované přímo v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho, které jsme se zúčastnili spolu s místními farníky, v nás zanechali hluboký dojem. Odjížděli jsme z Plzně s tím, že se všichni těšíme, když Pán Bůh dá, na setkání v příštím roce. Bylo nám moc dobře, neboť víme, že máme v Plzni otevřenou náruč dobrých lidí. Za vozíčkáře z Kladna Marie Divišová Ten dělá to a ten zas tohle... aneb... Koukám, jak ten čas letí Podzimní svátky se nám v Domově pokojného stáří sv. Alžběty dobře vydařily. Nejdříve jsme začátkem měsíce září oslavili 10. výročí našeho domova, a pak už jsme se začali modlit a těšit na návštěvu Svatého otce. A radovali jsme se, že vše uvidíme v televizi. Za týden na to byla zase Plzeň na nohou, protože měl Otec biskup 70. narozeniny, takže kdo alespoň trochu mohl, šel dopoledne na slavnou mši sv. Teď už jsou za námi pomalu i Dušičky, na které jsme se připravovali také dvojmo. Jednou modlitbou myslím, že našim milým modlitba více prospěje než kdovíjak nazdobený hrob, že ze vzpomínek a modlitby mají víc! Ale moje babička by řekla: Jen to tam ukliď, ať si lidi nemyslí, že jsme na ně zapomněli. Takže ještě zapálíme svíčky a jdeme do tepla! A další starosti nás čekají: blíží se advent! A budou Vánoce! Některý druh perníčků už se musí začít v listopadu! I my tady v DPS budeme připravovat drobnosti, protože Vánoce na sebe nenechají dlouho čekat. Čas plyne jako voda a každý dává k dispozici v rámci svých schopností šikovnost a dovednost... a na dílně se vystřihuje, natírá, lepí a zhotovují se vánoční přáníčka a drobné dárky. Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady nu, přijďte se někdy podívat, co krásných věcí se u nás dělá! Jenom musíme prosit Pána o sílu, abychom se takto mohli scházet a společně pracovat. A taky o trpělivost. A abychom uměli poděkovat všem, co nám pomáhají, aby nám to dobré, co jsme se naučili (nebo ještě naučíme) vydrželo a ty trampoty, které máme, aby vymizely ty bychom mohli zapomenout! Ale na vás, na své přátele, nezapomeneme a v modlitbách i našem vzpomínání máte pořád svoje místo! Přejeme vám všem hezký začátek adventu! Iva Trčková, DPS sv. Alžběty Charita ČR pomáhá v oblasti postižené zemětřesením na Sumatře. Sbírkové konto na pomoc obětem zemětřesení na Sumatře: číslo účtu /0100 u Komerční banky Olomouc Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF).

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách. Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava

Dobrovolnictví v sociálních službách. Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava Dobrovolnictví v sociálních službách Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava Představení o. s. ADRA Adventist Development and Relief Agency založena vusa vroce 1956 a dnes má zastoupení již ve 125 státech

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009 Přřeejjíí Vám vššeem za DC ADRA JJiittka Chánoová,, Elleena Charrypa arroová,, Zdeena Chmeelloová,, Hana Havlloová,, Paveell Klloouda a Leenka SSmiillkoová..

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

STČ 12/IZS Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (novelizace 2015)

STČ 12/IZS Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (novelizace 2015) STČ 12/IZS Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (novelizace 2015) plk. Mgr. Martina Wolf Čapková MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Seminář Aktuální trendy

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

5. května v roce 1945 se uskutečnilo Květnové povstání, kdy zahynulo mnoho našich spoluobčanů.

5. května v roce 1945 se uskutečnilo Květnové povstání, kdy zahynulo mnoho našich spoluobčanů. květen 2011 8. ročník, č. 5 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Milí přátelé, duben se svým prudkým nástupem jara, Velikonocemi a Filipojakubskou nocí (30. 4.) s pálením čarodějnic je minulostí.

Více

Zítřek může přijít. Dagmar Mancová

Zítřek může přijít. Dagmar Mancová Zítřek může přijít Chci změnit Váš pohled na finanační poradenství. Zjistíte co všechno s vámi u kávy či v klidu domova finanační poradce probere. www.dagmarmancova.cz 2016 Zítřek může přijít Chci změnit

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které

ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které Mgr. Dana Kroupová ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví

Více