Kdo je bohatý před Bohem?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo je bohatý před Bohem?"

Transkript

1 Kdo je bohatý před Bohem? listopad 2009 Měsíc listopad je posledním měsícem liturgického roku. Liturgický kalendář se tak liší od kalendáře občanského, který ukončuje rok o měsíc později, v prosinci. Prvním listopadovým dnem je slavnost Všech svatých a následující den je vyhrazen vzpomínce na všechny věrné zemřelé. Pozornost člověka je tak katolickou církví obracena k cíli křesťanského života a současně k jeho realitě, k uvědomění si časově omezeného trvání tělesného života. Člověku je připomenuto, že předmětem jeho zájmu nemusí být jen starost o hmotnou stránku existence, která vytváří pocit zajištěnosti, ale že je možné obrátit se k pravdám a naději evangelia. Evangelista Lukáš zaznamenal slova Ježíše k zástupu, který mu naslouchal: Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má. /Lk 12,15/ Dále Lukáš pokračuje podobenstvím o bohatém člověku, kterému se hojně urodilo, a v duchu si představuje, jak se bude mít v budoucnosti, jak vystaví ještě větší stodoly, aby nic nemohlo ohrozit jeho blahobyt. Říká si: Mám velké zásoby na mnoho let. Klidně si mohu žít, jíst, pít a vesele hodovat! Bůh mu však řekl: Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem. (Lk 12,20 21) Kdo je bohatý před Bohem? Připomeňme si bohatství Marie od Kříže, která byla blahoslavená Svatým otcem Benediktem XVI. před několika týdny. Benedikt XVI. o ní řekl: Pečovala o důstojnost bratří a sester, kterým věk odebral sílu, a rozpoznávala v nich samotného Krista. Říkala: Hleďte na ubohého se soucitem a Ježíš na vás pohlédne dobrotivě, až přijde váš poslední den. Tento soucitný pohled na osoby v pokročilém věku čerpala Marie od Kříže ze svého hlubokého sjednocení s Bohem a předávala svou radostnou a nezištnou službou, vykonávanou laskavě a s pokorným srdcem. Sama toužila být chudou mezi chudými. Její charisma je stále aktuální, protože mnoho starých lidí trpí různými druhy chudoby a samoty a někdy jsou dokonce opuštěni od vlastních rodin. Každý z nás se musí rozhodovat o jaké bohatství bude usilovat. Děkuji touto cestou všem pracovníkům Charity za jejich rozhodnutí pro službu potřebným. Ladislav Lego, spirituál DCHP PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY PLZEŇ Terénní krizová služba Neštěstí, pohromy, požáry, havárie ani jiné tragédie si nevybírají, zda je noc či den, pátek nebo svátek. A proto jsou pracovníci terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň v pohotovosti tři sta šedesát pět dní v roce, čtyřiadvacet hodin denně, aby mohli poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují. Když si představíme, že tento projekt má pouhých pět stálých zaměstnanců a dvacet dobrovolných spolupracovníků, je zřejmé, že to není služba jednoduchá. Každopádně, vytočíte-li pohotovostní 1

2 číslo , můžete vzít jed na to, že se vám vždycky někdo ozve. A bude připraven poradit a pomoci. Někdy stačí s lidmi v těžké chvíli prostě jen být... 2 Naše služba poskytuje krizovou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Jednak se jedná o osobní záležitosti, jako jsou třeba vztahové, psychické, zdravotní či existenční problémy, druhou skupinu tvoří psychosociální pomoc při mimořádných událostech jako živelné pohromy, požáry, autonehody, povodně, tragická úmrtí a podobné záležitosti, líčí poslání štábu terénní krizové služby vedoucí Mgr. Jan Jung. Jak tedy vypadá běžný postup, pokud je zřejmé, že je pomoc potřeba? Pokud potencionální klient terénní krizovou službu kontaktuje, ať už telefonicky nebo osobní návštěvou přes den v kanceláři v Cukrovarské ulici v Plzni, příslušný pracovník se s ním sejde, o jeho problému pohovoří, společně vše proberou a pak klientovi doporučí další kroky, které je třeba podniknout, aby se problém začal řešit, případně jej při tom doprovází a pomáhá. V případě živelných pohrom a jiných tragických událostí, zejména tam, kde je předpoklad většího dopadu, se sami vydáváme mezi postižené a snažíme se je podpořit, doprovázet je v jejich bolesti a nesnázích, informovat či pomáhat prakticky, říká Jan Jung a dodává, že Diecézní charita Plzeň je na základě dohody o spolupráci s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje v oblasti ochrany obyvatelstva, zejména humanitární, psychologické a duchovní pomoci součástí Integrovaného záchranného systému jako tzv. ostatní složka IZS, poskytující při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání podle zákona 239/2000 Sb. V praxi to znamená, v případě živelné pohromy či havárie jsou pracovníci terénní krizové služby ihned informováni a vydávají se na místo. Naším úkolem je postarat se o ty, kteří sice nejsou sami zraněni, ale nicméně jsou tragédií postiženi ať už se jedná o pozůstalé, o ty, kteří přišli kvůli živlům o střechu nad hlavou, prodělali šok a podobně. Někdy je třeba obstarat např. deky, teplé nápoje, potraviny, vysoušeče a jiné přístroje, náhradní nocleh, poradit jim, co dál. Jindy stačí s těmi lidmi prostě jen být, aby v té těžké chvíli nezůstali sami, pomoct jim překonat psychické trauma, popisuje Jan Jung a jako příklad uvádí případ z menšího města nedaleko Plzně, kde byli při hloubení výkopu u rodinného domu nešťastnou náhodou zasypáni a usmrceni dva muži. Hasiči, kteří je vyprošťovali, nám zavolali, abychom se přijeli postarat o bagristu, který při práci pomáhal, celou tragédii viděl na vlastní oči a nebyl na tom psychicky zrovna dobře. Stejně tak nás volali loni na Silvestra hasiči, kteří likvidovali požár domu způsobený rachejtlí, abychom se věnovali obyvatelům. Zvládnout psychické trauma jsme pomáhali zaměstnankyni pošty, která byla ve službě přepadena. Samozřejmě v plném nasazení jsme byli třeba při povodních, při orkánu Kyril, těch případů by se dalo vypočítat hrozně moc. Pohotovost má i kněz Před časem se rozsah terénní krizové služby rozšířil ještě o duchovní službu nemocným. Ta je určená nemocným lidem v Plzni a okolí, kteří pocítí akutní potřebu návštěvy kněze ať už u lůžka doma nebo v nemocnici. Zavolá-li takový člověk nebo někdo z jeho ošetřujících na již zmíněné pohotovostí číslo , dispečink okamžitě kontaktuje duchovního, který má právě pohotovost, a ten se neprodleně k nemocnému vydá, případně je tam pracovníky terénní krizové služby dovezen. O pohotovost se střídají kněží z plzeňských římskokatolických farností, vysvětluje P. Jiří Barhoň, který už léta zajišťuje duchovní službu nemocným jak v plzeňských nemocnicích, tak v charitních sociálních zařízeních. Pokud nejde o akutní případ, ale nemocný cítí potřebu modlitby, duchovního rozhovoru, setkání, domluví se návštěva na nejbližší možný termín. Nejednáli se o udílení svátosti, může kněze zastoupit i některá z pěti duchovních asistentek, které přinášejí i eucharistii dodává kněz. Tato služba je zatím k dispozici v omezeném územním rozsahu, ale v případě, že by zavolal ne-

3 mocný člověk z místa od Plzně vzdáleného, lze kontaktovat nejbližší farnost a návštěvu domluvit. Stejně tak i v případě návštěvy duchovního z jiné než římskokatolické církve. Jsme v ČR raritou V roce 2008 řešila terénní krizová služby DCHP 132 případů, poskytla celkem 308 služeb a 293 intervencí. Ve 45% se jednalo o osobní krize nejrůznějšího charakteru, mezi nejčastější patřily vztahové problémy a problémy s bydlením. V 31% vyjížděli pracovníci k mimořádným událostem, z nichž bylo 20 požárů. Pomoc lidem, do jejichž života zasáhlo tragické úmrtí blízkých, byla poskytnuta v 12 případech. V 15ti případech byla poskynuta na žádost Cizinecké policie ČR humanitární pomoc cizincům a uprchlíkům. Kromě přímé intervenční činnosti spolupracuje terénní krizová služba např. s Linkou důvěry a psychologické pomoci Regionálního institutu duševního zdraví, s krizovým centrem SOS Archa, s odborníky z oblasti medicíny, práva a dalšími. Tolik strohá řeč čísel a faktů. Jak se to všechno ale dá zvládnout v praxi s pěti zaměstnanci? Jan Jung vysvětluje princip služeb: V pohotovostních službách se střídáme. Jednou týdně má každý z nás noční službu v pracovní den a jedenkrát za měsíc po celý víkend. K tomu je každý den na telefonu jeden z dvaceti dobrovolníků, je-li potřeba, volají se další, počítají s tím, že telefon může zazvonit. Zaměstnanci mají ze zákona povinné vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oboru sociální pracovník, dobrovolníci, kteří v civilu vykonávají různé profese, jsou pro službu vyškoleni a každoročně se účastní společných soustředění. Zajímá mě, kolik podobných terénních krizových služeb v České republice najdeme. Myslím, že kromě nás je něco podobného v Brně, ale v podstatě jsme asi jediní v republice. Pokud vím, tak žádná jiná nezisková organizace nemá výjezdovou terénní krizovou službu, která je nonstop v pohotovosti. V jiných diecézích jsou samozřejmě schopni pomoc také poskytnout v případě potřeby, ale ne nepřetržitě jako my, uzavírá naše povídání vedoucí terénní krizové služby Mgr. Jan Jung. Když se ptám, zdali takovéto povolání není také obrovsky náročné na psychiku, usměje se: No je, od toho máme supervize, řešíme týmové věci, aby byl člověk tuto službu schopen dělat pořád kvalitně. Alena Ouředníková ROZHOVOR Lidem se má pomáhat, ne ubližovat... Pan VÁCLAV VESELÝ, obyvatel Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni Doubravce, oslavil 14. října tohoto roku své 100. narozeniny. Byla jsem na setkání s ním zvědavá, vždyť člověka, který zažil ještě např. 1. světovou válku, dnes už vnímanou jako těžce zachytitelnou minulost, hned tak nepotkáte. Věděla jsem předem, že pan Veselý je i přes svůj pokročilý věk čilý a hovorný, nicméně sto let je sto let... A pak jsem s úžasem pozorovala, jak do návštěvního salónku domova vplul na vozíčku svižný pán v kšiltovce a s veselými plamínky v očích, za pomoci ošetřovatelky si přesedl na židli a pustil se do vyprávění, z kterého vyplynulo, že si nejen pamatuje hodinu narození svých dcer, ale na den přesně i datum, kdy jako šestadvacetiletý přestal kouřit. 3

4 Pane Veselý, jak vám ve vašem věku slouží zdraví? Zdraví? Já jsem do devadesáti let nepotřeboval doktora. Pak jsem měl problémy s prostatou, ty se vyléčily, od té doby jsem zdravý. Z jara jsem měl nějakou slabost, asi infarkt, nevím, ale zase jsem se z toho dostal. Uzdravili mě tady v domově, já jsem tu moc spokojený. Takže nelitujete, že jste před rokem opustil svůj dům v Dnešicích odešel do Domova pro seniory sv. Jiří? Podívejte, já si opravdu nemůžu na nic stěžovat. Jsem tady spokojený, mám se tu dobře, starají se tu o nás tak, že doma jsem to neměl tak zařízené. Máme všechno, co potřebujeme. To neříkám jen tak. To tam napište! Povězte mi něco o svém životě... Narodil jsem se ve Zlonicích na Kladensku. Tam taky jeden čas žil Antonín Dvořák, byl soused s mým dědou, jeho rodiče jsou tam pochovaní na hřbitově a on tam má muzeum. Taky je tam krásný kostel, stavěli ho bratři Dienzenhoferové, má tři zvony. Klekáníček zvonil, že máme jít spinkat, umíráček, když někdo umřel, a Florián zvonil po celém kraji poledne. Dvořák o nich napsal skladbu. Pocházel jsem ze šesti dětí. Táta byl čtyři roky ve válce, maminka se o nás musela sama postarat. To byla nejhorší doba, za Rakouska. Vyučil jsem se klempířem. A jak jsem se dostal do Plzně? To bylo tak. Továrník tam u nás byl nemocný, potřeboval dát krev. A já jsem měl tu správnou skupinu, tak jsem šel a 4 u nich ve vile mi vyndali žílu a napumpovali moji krev do něj. Podívejte, že si nevymýšlím. (Pan Veselý vyhrnuje rukáv a ukazuje jizvu na paži.) Uzdravili ho. Jenomže potom mi táta povídá on mě vyhodil z práce a ty mu zachraňuješ život. Tak jsem odešel. Bratr byl tehdy v Plzni ve Škodovce, zrovna přibírali dělníky, tak jsem se tam dostal. Od dělníka jsem se vypracoval až k četaři, byl jsem tam od roku 1934 až do důchodu. Založil jste si rodinu, žili jste po léta v Dnešicích na Přešticku. Jak k tomu došlo? Víte, já jsem byl svobodnej, bydlel v Plzni v Koperníkově ulici, chodil do hospod, vykuřoval, hrál karty. Jednou jsem dostal chřipku a kamarád povídá, nepij a nekuř, bude ti líp. Šel jsem o půlnoci domů kolem trati, bylo to 11. srpna Zahodil jsem cigártašku do kolejiště a od té doby nekouřím, proto jsem tak zdravej. Ale abych se dostal k manželce. Chodívali jsme tancovat k Poláčkům, to bylo tam, co je Elektra. Jednou tam seděla dvě děvčátka, jedno z nich se mi moc líbilo. Seznámili jsme se a už jsme spolu vostali. Ona dělala chůvu u jednoho zubaře, chodili jsme spolu rok, když mi řekla, že bude maminkou. Jako čestnej chlap jsme se s ní oženil v listopadu a 1. května v 6 hodin ráno se nám narodila první dcera. Nějaký čas jsme žili v Plzni, ale ke konci války to tam bylo kvůli bombardování nebezpečné. Manželka pocházela z Dnešic, její bratři nás tam vzali k sobě, všechno mi předali a od té doby jsme tam žili. Narodily se vám dvě dcery, kromě vnoučat máte určitě i pravnoučata. Jsem dokonce prapradědeček, mám i prapravnoučata! Tři pravnoučata a dvě prapravnoučata. (Pan Veselý vypočítává na prstech a všechny vyjmenovává.) Jedna vnučka se vdala do Francie, tak mám některé tam. Byli tu teď i na oslavě mých narozenin. Slyšela jsem, že prý máte tady v domově přítelkyni. Opravdu? Mám tu přítelkyni Bohunku, je mladší než já, ročník Když jsem přišel sem do domova pro seniory, jen tak ležela, nikam nechodila. Tak jsem se jí ujal. Jsem její přítel.

5 Řekl jsem, chce to sílu, abys žila, ne abys umírala! Je to pěkná ženská. Dneska chodí cvičit, sebrala se. Obdivuju vaši neuvěřitelnou vitalitu, radost ze života. Odkud čerpáte to, co by vám mohli závidět mnozí i o desítky let mladší lidé? (Pan Veselý chvíli nad otázkou přemýšlí a se usměje.) Lidi mě měli rádi a já jsem se odjakživa snažil pomáhat. Mám lidi rád. Pamatuju si, jak se vraceli zmrzačení z první světové války. A na nálety ve druhé válce. Proto si přeju, aby války nebyly. Jsem nepřítel války a všech krutostí. Lidem se má pomáhat, ne ubližovat. Jednou ve Škodovce jsem potkal nešťastného zaměstnance, kterého vyhodili protože nic moc neuměl. Tak jsem ho vzal k sobě do party a naučil ho pracovat. To mi přišlo lepší než ho vyhazovat. Pomáhal jsem v práci, chci pomáhat i tady. Nastává čas oběda, a tak se s panem Veselým loučím. Dlouze mi tiskne ruku a ptá se: Jste se mnou spokojená, stačilo vám to? Pak mi ještě z vozíčku furiantsky zamává mezi dveřmi a odjíždí. Kdykoliv si na naše setkání, které trvalo něco málo přes půl hodiny, vzpomenu, nepřestávám žasnout. I takovouto podobu může mít láska k lidem... Alena Ouředníková Výzva Charity ČR členům Parlamentu České republiky Vážení členové Parlamentu České republiky, obracíme se na Vás jako představitelé Charity Česká republika, která je v naší vlasti největším poskytovatelem sociálních, zdravotních a humanitárních služeb z řad nevládních neziskových organizací. Vzhledem k tomu, že na naší činnosti závisí obrovské množství konkrétních lidských osudů, není nám lhostejná současná politická a hospodářská situace a její přímý vliv na sociální služby v naší zemi. Od sametové revoluce v roce 1989 se u nás velmi významně rozvinul občanský sektor a stal se pro mnoho občanů možností, jak svobodně uspokojovat nejenom svoje vlastní potřeby, ale hlavně také potřeby druhých. Přestože neziskový sektor nebyl nikdy podporován tak, jak by si zasloužil, stal se významnou součástí života většiny lidí a troufáme si tvrdit, že by bez něj nefungovalo mnoho věcí pro společnost nepostradatelných. Jedná se o aktivity v oblasti kultury, sportu, smysluplného naplňování volného času dětí a mnoho dalších. Jednou z oblastí, kde se neziskové organizace staly zcela nepostradatelnými, jsou sociální služby. Dokonce lze říci, že bez jejich činnosti by se stávající systém sociálních služeb zhroutil. Místo respektu a uznání jsme nuceni čelit problémům, které jsou způsobeny dlouhodobou nečinností politiků, špatnou legislativou a momentální hospodářskou situací. Mnohokrát jsme poukazovali na to, že stávající podoba Zákona o sociálních službách nevyřeší situaci ani uživatelů, ani poskytovatelů a povede k bezprecedentnímu plýtvání prostředky ze státního rozpočtu. Pokud se k tomu navíc přidají rozpočtová opatření na rok 2010, jedná se o praktickou likvidaci mnoha potřebných služeb a jejich poskytovatelů. Konkrétně dotace v roce 2008 pro poskytovatele sociálních služeb činila více než 6,5 miliardy Kč, pro tento rok činí 6,8 miliardy Kč, pro rok 2010 je v rozpočtu naplánovaná částka 3 miliardy Kč. Plánovat dlouhodobě podfinancovaným službám cca 40 % skutečnosti z roku, který pro ně byl finanční katastrofou, nám připadá nezodpovědné, ne-li přímo cynické. Je smutné, že jsme se po dvaceti letech budování demokracie nedostali k funkčnímu systému péče o potřebné, když jedním z nich může být zítra potenciálně kdokoliv z nás i z Vás. Je smutné, že většina služeb je spojena s nenárokovými a nesystémovými dotacemi. Je smutné, že nejsou stanoveny kromě práv také povinnosti jednotlivých participujících stran. Je smutné, že miliardy ze státního rozpočtu díky nedostatečné kontrole zejména v I. a II. stupni příspěvku na péči mizí neznámo kde, místo aby naplňovaly účel, ke kterému byly poskytnuty. 5

6 Proto Vás žádáme, abyste přijali odpovídající opatření proti likvidaci služeb, které často vznikaly za velkých osobních obětí mnoha poctivých pracovníků. Mnozí pomocí občanských aktivit řešili problémy svých blízkých. Jejich motivace je nenahraditelná a nedá se získat za žádné peníze. Vyzýváme Vás také k jednání. Známe způsoby, jak sociální služby zachovat a náklady neúměrně nezvyšovat. Víme, jak lépe nakládat s dotacemi, bez kterých se systém sociálních služeb zatím nemůže obejít, a známe také možnosti, jak dotace postupně eliminovat na minimum. Vážení členové Parlamentu ČR, doufáme, že zvítězí politická odpovědnost, zdravý rozum a Vaše lidskost. Za Charitu Česká republika Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel V Praze 24. září 2009 (text byl schválen Radou CH ČR dne 22. září 2009) Auto prosebníček. Dobrý den, dovolte, abych se představilo. Jsem speciální auto pro přepravu zdravotně postižených a vozíčkářů. Rádo bych sloužilo v Městské charitě Plzeň, ale ta na mne nemá tolik peněz. Rýsuje se však přece možnost, jak mi to umožnit. Stačí, když se Vy podle Vašich možností zapojíte svým hlasem do programu PRAZDROJ LIDEM a pomůžete tak získat finanční prostředky na můj nákup. Lze to udělat do těmito způsoby: z mobilního telefonu poslat dárcovskou SMS získáme tak 2 body a ještě 27 Kč. Zpráva stojí 30 Kč a musí být odeslána na číslo ve tvaru DMS(mezera) PLP14. hlasovat můžete i pomocí internetu na a také hlasovacími kupony, uveřejněnými v Plzeňském deníku. Pokud byste potřebovali nějaké další informace, obraťte se na Městskou charitu Plzeň nebo přímo na Annu Srbovou, telefon Děkuji Vám a věřím, že mi bude dopřáno zpříjemnit zdravotně postiženým klientům Městské charity Plzeň jejich nelehký život! Vaše auto prosebníček POZVÁNÍ Výstava fotografií Arménie dvacet let poté tentokrát v Chebu Unikátní putovní výstava fotografií Arménie dvacet let poté bude od do k vidění v chrámu sv. Mikuláše v Chebu. Ačkoli výstava bude přístupná již od středy 4. listopadu, slavnostní vernisáž proběhne v úterý 10. listopadu v hodin (kostel sv. Mikuláše). Po vernisáži bude od ve farním sále (naproti kostelu sv. Mikuláše, Kostelní nám. 15) následovat beseda s Janem Vyškovským, spoluautorem výstavy a pracovníkem humanitárního sdružení AR- CHA, který se audiovizuální formou podělí o své zážitky z cest po Arménii během humanitárních misí, kterých se osobně zúčastnil. Výstava je vhodná pro všechny věkové skupiny, doporučujeme ji zejména pamětníkům tragické události z roku 1988, ale také základním a středním školám. Expozice ve dvou jazykových mutacích (čeština a angličtina) přináší pohled do současného života arménských seniorů dvacet let po ničivém zemětřesení ve městě Gjumri, při kterém v roce 1988 zahynulo přes lidí. Díky finanční podpoře Diecézní charity Plzeň a aktivitám humanitárního sdružení Archa byl již v roce 2003 zahájen projekt Domácí péče v Gjumri nazvaný Mám babičku, dědečka v Arménii, který funguje podobně jako adopce dětí na dálku a výrazně pomáhá řadě bezmocných seniorů, kteří zůstali naprosto bez svých rodin a jakékoli státní podpory. Výstava je svědectvím o úsilí vynaloženého při humanitárních misích, přináší výpovědi místních seniorů, ukazuje život běžných lidí, stejně jako neobyčejnou krásu této země rozprostírající se pod posvátnou horou Ararat.

7 Vstupné na výstavu je dobrovolné. Organizátoři výstavy, jimiž jsou Diecézní charita Plzeň, sdružení Archa a Farní charita Cheb, by však s její pomocí rádi našli další donátory z řad veřejnosti i firem, kteří by umožnili pokračování započatých charitativních projektů. P. Petr Hruška, ředitel Farní charity Cheb Mše sv. v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho Za všechny klienty, pracovníky, i za ty, kteří nikoho nemají a odpočívají v charitním hrobě, bude sloužena tradiční charitní dušičková mše svatá dne 2. listopadu 2008 v 16 hodin v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho v Památníku obětem zla v Plzni Doudlevcích, Srdečně zveme pozůstalé, ty, kteří jim sloužili, jejich přátele i širokou plzeňskou veřejnost. (asrb) Beseda o životě současných Inků indiánů v Peru Středisko rozvojové spolupráce spolu s Poradnou pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň zvou na další akci z cyklu Setkání se solidaritou, a sice na besedu s Olgou Vilímkovou z Nadačního fondu Inka, která bude hovořit o životě současných Inků, indián. v peruánských horách. Beseda proběhne 10. listopadu od 18 hodin v kulturní kavárně Jabloň v Plzni (naproti Centrálnímu autobusovému nádraží) a bude doplněna promítáním fotografií a drobnou výstavkou tradičních indiánských šatů. OHLÉDNUTÍ Děti jásaly v nové herně V rámci Dne otevřených dveří v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech záhájila provoz nová herna. Tato místnost se budovala ze skladu, který obsahoval vše možné, co lze v budoucnu ještě nějakým způsobem pro ubytované použít. Nakonec převážil názor o potřebě dostatečně veliké místnosti, která by sloužila jak dětem, tak i matkám k jejich společnému setkávání i dalším aktivitám zařízení. Koncem září už herna nabývala finální podoby. Prováděla se výměna lina, osvětlení a následovalo i malování. Poslední etapu příprav pak završilo vybavení nábytkem a dalšími věcmi, potřebnými pro pestré vyžití dětí. Překvapením byla i konečná úprava čelní stěny, na které je znázorněn krtek v kalhotkách podle známého kresleného seriálu. S blížícím se dnem slavnostního otevření herny rostla i zvědavost dětí. Sestra Zdislava z Kongregace školských sester de Notre Dame přestřihla pásku a pak už se ozýval jen radostný jásot dětí, které se nemohly krásné herny nasytit. Výkřiky radosti a nadšení se ještě dlouho rozléhaly po celém domě a byly tou největší odměnou pro všechny, kteří mají na vzniku herny svoji zásluhu. Ubytované klientky nacházejí v tomto našem zařízení vždy dostatek zaměstnanců, ochotných nezištně pomoci v jakékoliv životní situaci. To je velmi důležité zvláště v těch případech, kdy je z předchozího vztahu narušena psychika maminky. Lze si jen přát, abychom byli schopni předávat dostatek radosti a všeobjímající Boží lásky, která dokáže vše překonat, urovnat a uzdravit, jak je nádherně vyjádřeno v listu sv. Pavla křesťanům do Korintu: Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 7

8 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Milan Hájek, OCH Klatovy Druhá letošní návštěva kladenských vozíčkářů v Plzni se uskutečnila 8. října 2009 v meditační zahradě v Památníku obětem zla. Stejně jako vloni i letos jsme byli velice obdarováni a naše podzimní pouť do zahrady se stává pomalu tradicí. A zájem je tak veliký, že jsme ani všechny nemohli pobrat. Kouzelné scenérie v zahradě, setkání s přáteli a nezapomenutelná návštěva mše svaté, celebrované přímo v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho, které jsme se zúčastnili spolu s místními farníky, v nás zanechali hluboký dojem. Odjížděli jsme z Plzně s tím, že se všichni těšíme, když Pán Bůh dá, na setkání v příštím roce. Bylo nám moc dobře, neboť víme, že máme v Plzni otevřenou náruč dobrých lidí. Za vozíčkáře z Kladna Marie Divišová Ten dělá to a ten zas tohle... aneb... Koukám, jak ten čas letí Podzimní svátky se nám v Domově pokojného stáří sv. Alžběty dobře vydařily. Nejdříve jsme začátkem měsíce září oslavili 10. výročí našeho domova, a pak už jsme se začali modlit a těšit na návštěvu Svatého otce. A radovali jsme se, že vše uvidíme v televizi. Za týden na to byla zase Plzeň na nohou, protože měl Otec biskup 70. narozeniny, takže kdo alespoň trochu mohl, šel dopoledne na slavnou mši sv. Teď už jsou za námi pomalu i Dušičky, na které jsme se připravovali také dvojmo. Jednou modlitbou myslím, že našim milým modlitba více prospěje než kdovíjak nazdobený hrob, že ze vzpomínek a modlitby mají víc! Ale moje babička by řekla: Jen to tam ukliď, ať si lidi nemyslí, že jsme na ně zapomněli. Takže ještě zapálíme svíčky a jdeme do tepla! A další starosti nás čekají: blíží se advent! A budou Vánoce! Některý druh perníčků už se musí začít v listopadu! I my tady v DPS budeme připravovat drobnosti, protože Vánoce na sebe nenechají dlouho čekat. Čas plyne jako voda a každý dává k dispozici v rámci svých schopností šikovnost a dovednost... a na dílně se vystřihuje, natírá, lepí a zhotovují se vánoční přáníčka a drobné dárky. Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady nu, přijďte se někdy podívat, co krásných věcí se u nás dělá! Jenom musíme prosit Pána o sílu, abychom se takto mohli scházet a společně pracovat. A taky o trpělivost. A abychom uměli poděkovat všem, co nám pomáhají, aby nám to dobré, co jsme se naučili (nebo ještě naučíme) vydrželo a ty trampoty, které máme, aby vymizely ty bychom mohli zapomenout! Ale na vás, na své přátele, nezapomeneme a v modlitbách i našem vzpomínání máte pořád svoje místo! Přejeme vám všem hezký začátek adventu! Iva Trčková, DPS sv. Alžběty Charita ČR pomáhá v oblasti postižené zemětřesením na Sumatře. Sbírkové konto na pomoc obětem zemětřesení na Sumatře: číslo účtu /0100 u Komerční banky Olomouc Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF).

ŘÍJEN 2008. Kopím probodené. Jsem jen část rukou lásky Kristovy

ŘÍJEN 2008. Kopím probodené. Jsem jen část rukou lásky Kristovy ŘÍJEN 2008 Když setník probodl bok Ježíšův, chtěl se přesvědčit o jeho smrti. Pohyb mrtvého těla na kříži ho o tom dostatečně přesvědčil. Z probodeného boku vyšla krev a voda. Ježíš byl skutečně mrtev.

Více

květen 2009 Láska je cesta

květen 2009 Láska je cesta květen 2009 Láska je cesta Velká noc z Bílé soboty na Boží hod velikonoční ukrývá velké tajemství. Ježíš vstal z mrtvých a Bůh tak otevřel člověku nový rozměr lidského bytí. Ježíšovi učedníci zažili vzkříšení

Více

únor 2009 Rybáři a učedníci

únor 2009 Rybáři a učedníci únor 2009 Rybáři a učedníci Když šel Ježíš podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. (srv. Mk 1,16) Šimon a Ondřej byli prostí lidé. Žili život rybářů

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice 25 let v ČR Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice Prapor spásy 25. výročí Obsah Územní velitel Hans van Vliet 3 Slovo národního velitele 4 Jak nás vidí? 5 Národní velitelé za uplynulých

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak.

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 Obsah Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín 2 Slovo P. Františka Sedláčka 3 Vznik a poslání Charity Zlín 4 Kde nás najdete 4 Organizační struktura 5 Občanská

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 [O DIECÉZNÍ CHARITĚ PLZEŇ] Statut: Církevní právnická osoba (COP) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň Statutární

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE vesmírná reklama dobrá vůle přeměněná ve skutečnost sdružení pracující s tělesně handicapovanými když dva dělají totéž skaut je prospěšný

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

Dětské tábory. Povodně. na internetu. v Charitě (10) Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Markéta Hofmanová: Ženy o ženách.

Dětské tábory. Povodně. na internetu. v Charitě (10) Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Markéta Hofmanová: Ženy o ženách. Sdružení Česká katolická charita CENA 10 Kč (7) Ponožky na internetu Markéta Hofmanová: Ženy o ženách v Charitě (10) Povodně (8) rok poté (3) Téma: Dětské tábory Kalendář Slovo do vlastních řad Podle chasidských

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Charitní listy. Cena Charity ČR. Deset let Domova sv. Jiří. Normální je pomáhat

Charitní listy. Cena Charity ČR. Deset let Domova sv. Jiří. Normální je pomáhat Normální je pomáhat www.dchp.cz Charitní listy Č Í S L O 4 / 2 0 1 3 V Y D Á V Á D I E C É Z N Í C H A R I T A P L Z E Ň Vážení čtenáři Charitních listů, 20 let činnosti DCHP svádí k ohlédnutí a bilancování.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Říjen 2010 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Co se dělo: Na Tetíně za svatou Ludmilou...str. 10! Ministrantský fotbalový turnaj: 3. místo... str. 10! Oslavy 100. výročí narození Matky Terezy str. 12!

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 11 Smutnící listopad 2013 ročník XXIII. Rodina sílí modlitbou (...) Všechny rodiny potřebují Boha, všechny! Potřebují

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více