Ženy v české vědě stále na půl cesty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ženy v české vědě stále na půl cesty"

Transkript

1 Ženy v české vědě stále na půl cesty Martina Rašticová Workshop Technologické agentury ČR Co brání ženám ve výzkumné a řídicí činnosti? Praha, :00 15:30

2 Struktura prezentace Gender a věda Předběžné výsledky výzkumu mezi akademickými pracovníky na Islandu a v ČR Návrhy a doporučení

3 Poměr vědeckých pracovníků na celkový počet pracovní síly dle pohlaví, 2010 (Source: European Commission, She Figures 2012)

4 Poměr vědeckých pracovníků na celkový počet pracovní síly dle pohlaví, 2010 porovnání ČR a EU (Source: European Commission, She Figures 2012)

5 Překážky participace žen ve vědě (the European Commission, 2005) Ve srovnání s jinými odvětvími, je u vědecké profese: 1. nejdelší kvalifikační fáze 2. vysoký stupeň kariérní nejistoty 3. nutnost mezinárodní mobility 4. struktura financování vědy vyžaduje externí zdroje (granty častěji získávají muži) 5. experimenty v laboratořích vyžadují dlouhé často přesčasové hodiny (vs work-life balance) 6. věda vyžaduje nutnost kontinuálního vzdělávání a studia (vs přerušení kariéry v případě MD/RD) 7. v privátním sektoru jsou výzkumné laboratoře často vzdáleny residenčním částem (problém s dopravou a WLB, ve srovnání např. s účetními, které nacházejí práci poblíž domovu)

6 Věda a ekonomický rozvoj (Corsi, Akhunov, 2000; Saperstein, Rouach, 2002; Bleier, 1998, Maynard, 1997, viz též Rašticová, Rafnsdóttir, 2013 ad.) věda ekonomický růst moc

7 Atributy tvrdé vědy Racionální, jasně vymezená a přímá (jsou současně maskulinní charakteristiky), které jsou v rozporu s femininními charakteristikami emocionální, tvarovaná a pečující (Rafnsdóttir, Hejistra, 2013). Phipps (2005): Problematika zastoupení žen ve vědě by měla být studována jako konflikt mezi femininním diskurzem a diskurzem SET (science, excellence, and technology). nastavení politik již na nejnižších stupních vzdělávání od mateřských škol, přes základní a střední stupeň.

8 Vysvětlení nedostatku žen v managementu (Rodriguez, 2011) 1. teorie potrubí, neboli nechejme tomu volný průběh (v r profesorek necelých 15%, docentek 26% žen, při tomto tempu by mohlo dojít k určité vyrovnanosti až v roce 2065). 2. překážky v souvislosti s patriarchálním společenským a organizačním systémem (skleněný strop, old-boys club apod.) 3. nedostatečné vzdělání a ekonomická situace (nedostatek finanční autonomie a chudoba).

9 Systém vymezení a evaluace vědeckých výsledků Cole, Singer (1991) popsali rozdíl ve vědecké výkonnosti mezi muži a ženami na principu výkop / akce-reakce (kick reaction). Série akcí (pozitivních, negativních, neutrálních) je následována sérií reakcí (pozitivních, negativních, neutrálních). Z výzkumu plyne, že ženy jsou často odmítány v žádostech o granty (negativní akce), což má za následek významně méně ocenění, vědeckých postupů apod. (negativní reakce), dále pak také ženy významně méně než muži podávají grantové žádosti a hlásí se do soutěží o vědecké ocenění.

10 Výsledky výzkumu Island kompletní populace akademických pracovníků 827 akademiků, návratnost 55% (N=452), 834 výkonných ředitelů na Islandu, návratnost 47% (N=389) Česko probíhá sběr

11 Výsledky I Tab. 1 Srovnání průměrů emocionálního vyčerpání mezi islandskými akademiky a manažery (škála 1-20) let let let 60+ let Akademici/ky výkonní manažeři/ky Note: Akademici: F(3.420)=3.259, p=0.222*, Tukey post-hoc let a 60+ =4.00*, let a 60+=3.21*, muži a ženy: T(408)= p= 0.000*, výkonní manažeři: F(3.349)=1.576,p=NS, muži a ženy: T( )= , p=ns Source: Rafnsdóttir, Hejistra, 2013

12 Výsledky II Tab. 2 Srovnání průměrů osobního úspěchu mezi islandskými akademiky a manažery (škála 1-50) let let let 60+ let Akademici/ky výkonní manažeři/ky Note: Akademici: F(3.372)=0.840, p=ns, akademici muži a ženy: T(375)= 1.4 p= NS, výkonní manažeři: F(3.334)=1.381,p=NS, výkonní manažeři muži a ženy: T(334)= , p=ns, výkonní manažeři muži a ženy: T(334)=-2.906, p= Source: Rafnsdóttir, Hejistra, 2013

13 Kvalitativní analýza českých akademiků a akademiček z rozhovorů Vyšší plat než manžel bych nechtěla. Manžel by si připadal méněcenný a to já nechci. Ženy reflektují a respektují mužskou identitu, která je spojena s rolí muže-živitele, což je v kombinaci s jejich hodnotovým žebříčkem, kde péče o rodinu zůstává na prvním místě, jednou z hlavních bariér jejich profesního růstu.

14 Slaďování pracovního a osobního života (Machovcová, 2008, Rašticová, 2011 ad.) varianty úpravy pracovní doby (flexibilní pracovní doba, zkrácený úvazek, stlačený pracovní týden), různá místa výkonu práce (zcela či úplně z domova, nebo jiného místa), využití nových technologií (to může znamenat i snížení služebních cest díky videokonferencím), flexibilní úprava uspořádání a využití kanceláře (sdílený pracovní úvazek) flexibilní kontrakty (práce na dobu určitou, na živnostenský list aj.) další benefity (dovolená navíc, možnosti neplaceného volna, sick days atp.)

15 Gender kvóty vs deklarované cíle (targets) gender kvóty Norsko, Island: min. 40% zastoupení obou pohlaví ve výborech státních a korporátních organizací, stále přetrvávají genderové rozdíly v hierarchii boardů (Stoorvik, Teigen, 2010; Rašticová, Rafnsdóttir, 2013) Rakousko: od roku 2009 platí 40% kvóta pro ženy mezi členy veřejných fakult a výzkumných institucí a 40% kvóta pro zastoupení žen v rozhodovacích orgánech veřejných univerzit (Vohlídalová, 2013), targets - numerické cíle zastoupení žen, kterých se však dosahuje měkčími prostředky než kvótami Maďarsko si vytklo cíl 25% zastoupení žen ve vedení v soukromém i státním sektoru (včetně oblasti vědy a výzkumu) Švýcarsko, které má cíl 25% zastoupení žen mezi profesorkami. Cíl 40% zastoupení žen v oblasti rozhodovacích pozic ve vědě, konkrétně v expertních skupinách, panelech a komisích do roku 2020, si klade také Evropská komise (Evropská komise, 2012).

16 Fungující řešení a doporučení Mentoring, síťování a vedení (leadership) apod. Podpora dostupnosti zařízení péče pro děti akademických pracovníků. Poskytování finančních pobídek výzkumným institucím za obsazování žen do vedoucích pozic, případně za vytváření nových vedoucích pozic pro ženy (viz Rakousko, Německo). Zvýhodnění projektů s určitým procentuálním zastoupením žen v týmu. Akceptace určitého (procentuálního) počtu projektů, kde by byla v čele výzkumného týmu žena. Finanční zvýhodnění žen na RD, započitatelnost položek na péči o dítě v projektu. Umožnění žen přerušit řešení projektu, popř. rozložení projektu (Machovcová, 2008).

17 Zdroje BLEIER, R. (1988). Feminist approaches to science. Oxford: Sage. COLE, J. R., SINGER, B A theory of limited differences: Explaining the productivity puzzle in science. In H. Zuckerman, J.R. Cole, & J.T. Bruer, ( Eds.), the outer circle: Women in the scientific community (pp ), New York: W.W. Norton. CORSI, C., AKHUNOV, A Innovation and market globalization, the Position of SMEs. Langdale, PA: IOS Press, NATO Science Series. MACHOVCOVÁ, K Téma vyváženosti pracovního a osobního života se netýká jen žen. In Sociální práce, 3/2008, str MAYNARD, M Science and the construction of women. London: UCL Press. PHIPPS, A Women s education in science, engineering and technology: Researching the arena of activity, Unpublished PhD thesis, Faculty of education, University of Cambridge. RAFNSDÓTTIR, L.G., HEJISTRA, T. M Age, health, and well being among academics and corporate executives. In Rašticová, M. et al Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Population Brno: CERM, 2013, p ISBN:

18 Zdroje pokr. RAŠTICOVÁ, M Česká žena mezi rodinou a profesí. Leadership a management diverzitních týmů z genderové perspektivy Brno: CERM, s. ISBN: RAŠTICOVÁ, M. et al Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Population Brno: CERM, s. ISBN: RAŠTICOVÁ, M.; RAFNSDÓTTIR, G.L Gender Management with the focus on Women in Research and Development: The Case of the Czech Republic and Iceland. In Women and Management. Global Issues and Promising Solutions. Praeger. Santa Barbara California: Praeger ABC clio, s ISBN: RODRIGUEZ, J. K Joining the dark side: Women in management in the Dominican Republic. Gender, Work and Organization, 18, Doi: /j x SAPERSTEIN, J., ROUACH, D Crating regional wealth in the innovation economy: Models, perspectives, and best practices. Upper Saddle River, NJ: Financial Times Prentice Hall. STOORVIK, A., TEIGEN, M Women on board. The Norwegian experience. International Policy Analysis. Friedrich Ebert Stifung. Sótt 18. Maí 2011 af. Retrieved from VOHLÍDALOVÁ, M O kvótách pro ženy (nejen) ve vědě, NewsLetter NKC Ženy a věda 6/2013. Dostupné z:

19 Děkuji Vám za pozornost.

Situace rodičů s dětmi do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil / Ondřej Hora

Situace rodičů s dětmi do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil / Ondřej Hora Situace rodičů s dětmi do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil / Ondřej Hora The Situation of Parents of Children Aged 0 7 in the Czech Labour Market According to Findings

Více

APLIKACE GENDER MANAGEMENTU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

APLIKACE GENDER MANAGEMENTU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT APLIKACE GENDER MANAGEMENTU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

Více

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO

Více

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci.

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci. Gender Management Vybrané texty Gender Centrum FSS MU Brno V roce 2004 vydalo Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v rámci projektu "Gender management" podpořeného Nadací Open

Více

Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková Miriam Kotrusová Helena Vychová

Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková Miriam Kotrusová Helena Vychová Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková Miriam Kotrusová Helena Vychová VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální GenCo: Improving Gender Equality Competences of persons responsible for personnel development in private enterprises and higher education Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální situace

Více

Postavení žen v české vědě

Postavení žen v české vědě Postavení žen v české vědě Monitorovací zpráva za rok 2012 NKC ženy a věda Postavení žen v české vědě Monitorovací zpráva za rok 2012 Národní kontaktní centrum ženy a věda Tato zpráva vznikla v rámci

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační

Více

Číslo projektu 1J 034/05 DP 2

Číslo projektu 1J 034/05 DP 2 Číslo projektu 1J 034/05 DP 2 Název Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti. Doba řešení 1.2.2005-31.10.2008 Řešitel (spoluřešitelé) Kontaktní

Více

Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání 1 / marta vohlídalová. výzkum

Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání 1 / marta vohlídalová. výzkum 5 Zdroj: http://www.oecd.org/document/31/0,2340, en_26 49_37455_33710751_1_1_1_37455, 00.html 6 Toto zdánlivě iracionální jednání žen je však výsledkem složitého komplexu mechanismů a procesů reprodukce

Více

Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu.

Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 28 Hana Tenglerová NKC.indd 1 1.4.9 15:3 1 2 NKC.indd 2 1.4.9 15:3 Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem čtvrté speciální vydání Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 04:: Rovné příležitosti

Více

Nové formy denní péče o děti v České republice

Nové formy denní péče o děti v České republice Nové formy denní péče o děti v České republice Jana Paloncyová Jana Barvíková Věra Kuchařová Kristýna Peychlová VÚPSV, v.v.i., Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ Genderovaná volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie* IVA ŠMÍDOVÁ** Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno Gendered Occupational Choice:

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze Lenka Hrdličková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní centrum

Více

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

Jak získat rodiče a pečující osoby ZPÁTKY DO ZAMĚSTNÁNÍ? Aneb jak být dobrým zaměstnavatelem. Příručka pro zaměstnavatele

Jak získat rodiče a pečující osoby ZPÁTKY DO ZAMĚSTNÁNÍ? Aneb jak být dobrým zaměstnavatelem. Příručka pro zaměstnavatele Jak získat rodiče a pečující osoby ZPÁTKY DO ZAMĚSTNÁNÍ? Aneb jak být dobrým zaměstnavatelem. Příručka pro zaměstnavatele Tato publikace vychází v rámci projektu OP LZZ Zpátky do zaměstnání, který je financován

Více

gender, rovné příležitosti, výzkum ročník 12, číslo 2/2010 76

gender, rovné příležitosti, výzkum ročník 12, číslo 2/2010 76 ké perspektivě. Zaměřují se na období od konce druhé světové války do současnosti. Konkrétně se věnují oblasti péče o děti, která zaujímá privilegovanou pozici ve feministických debatách, v agendě ženských

Více

Postavení žen v penzi

Postavení žen v penzi Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality íjen 2009 Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem osmé speciální vydání Tento zpravodaj je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Více

FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1

FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1 FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1 Financial and human resources invested in education in the Czech Republic and abroad Michaela Kleňhová Abstract What sources are spent

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_1_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_1_2006» «SOCIOweb_1_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Lednové číslo Sociowebu je věnováno genderové problematice, která se na stránkách Sociowebu objevila již několikrát

Více

Ženy a trh práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Bakalářská práce. Yveta Bravencová.

Ženy a trh práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Bakalářská práce. Yveta Bravencová. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Ženy a trh práce Bakalářská práce Autor: Yveta Bravencová Bankovní Management Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Dubský, CSc. Praha

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Předběžný návrh (První fáze přípravy operačního programu) 21. 3. 2013 1 Obsah 1. Úvod... 5 2. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii EU zaměřené

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více