KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ LETOUNU SKYLEADER SKYLEADER AIRCRAFT SPARE PARTS CATALOGUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ LETOUNU SKYLEADER SKYLEADER AIRCRAFT SPARE PARTS CATALOGUE"

Transkript

1 KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ LETOUNU SKYLEADER SKYLEADER AIRCRAFT SPARE PARTS CATALOGUE JIHLAVAN airplanes, s.r.o. Znojemská Jihlava Česká republika / Czech Republic Web: Tel.: Fax.:

2 Výrobní číslo letounu Aircraft serial number Platnost katalogu Tthe spare parts catalogue validity Rok výroby letounu Aircraft produced Vydal Issued by Katalog vydán nebo revidován Catalogue is issued or altered Číslo výtisku nebo kopie Print or copy number Poznámka Note 3

3 SEZNAM ZMĚN LIST OF ALTERATIONS Tuto tabulku vyplňuje uživatel v souladu se zněním odstavce.změny v části. Všeobecně. This table is filled in by user in consonance with chapter. Alterations in part. General Pořadové číslo Číslo bulletinu, kterým byla změna předepsána Číslo stran, kterých se změna týká Datum vydání nových listů Datum výměny listů a podpis Serial number Number of newslwtter imparting alteration Number of pages have to be s altered Date of altered pages issue Date of substitution of pages and sign.

4 OBSAH CONTENT Titulní list s údaji o letadle 3 Front page with airplane information Seznam změn List of alterations Obsah 5 Content I. Všeobecně 6 General information. Úvod 6 Introduction. Změny 6 Alterations 3. Vysvětlení orientace v katalogu 6 How to orientate in catalogue. Zkratky a definice 7 Abbreviations and definitions II. Katalog 7 Catalogue Seznam vyobrazení a rozčlenění letounu / List of pictures and airplane dividing. KP U Sova Aircraft KP U Vnější křídlo Outer wing Centroplán Center wing section Přední trup Nose fuselage Zadní trup Rear fuselage SOP Vertical tail VOP Horizontal tail Hlavní podvozek Main landing gear Přední podvozek Nose landing gear Překryt kabiny Canopy Motor 9 Engine Výbava letadla Aircraft equipment Palivová soustava Fuel system

5 . Řízení Controls Sedačka Seat Ovládání Controls Stavitelné vrtule Controlable props Vrtule Prop Palubní deska Instrument panel Stupačka Footboard Záchranný systém Rescue system Zavazadlový prostor Baggage compartment Pevný podvozek Fixed landing gear Přistávací reflektor Landing headlight REF Vlečné zařízení Towing gear VLEK Seznam nýtů Rivet list

6 I. VŠEOBECNĚ GENERAL. Úvod Introduction Tento katalog náhradních dílů Vám pomůže snadno a rychle určit náhradní díly k Vašemu letounu KP U. This spare parts catalogue will help you easy specify desired parts for your plane KP U.. Změny Alterations Pokud vznikne nutnost změnit nebo doplnit text tohoto katalogu, zašle výrobce letounu majiteli katalogu nové opravené listy. Majitel katalogu je povinen vyměnit neplatné listy za listy opravené a provede zápis o obdržení změny do tabulky Seznam změn na straně 3. Opravené listy budou označeny datem vydání změny a zkratkou REV. Změněné nebo doplněné části textu budou označeny po straně svislou čarou. If will arise a need to alter any part of catalogue text, aircraft producer will mail altered pages to owner of this catalogue. The owner is mandatory to substitute alterated pages and confirm receipt of altered pages into Table of alterations on page 3. Altered pages will be marked by abbreviation REV and dated. Altered text parts will be marked by vertical line on side of page 3. Vysvětlení orientace v katalogu Explanation of orientation in catalogue Popis významu sloupců v katalogu. Description of catalogue column. Pozice Position Uvádí číslo pozice v daném zobrazení. Presents purchase number of part. Číslo části Part number Uvádí objednací číslo součásti/dílce. Presents purchase number of part. Počet kusů Number of pieces Uvádí počet kusů potřebných pro montáž na letadlo v uvedené sestavě. States number of pieces needed for aircraft in mentioned assembly. 7

7 Název části Part name Uvádí objednací název dílce. Presents purchase part name.. Zkratky a definice Abbreviations and definitions NNO / NSD není na obrázku / not showed on drawing PP pevný podvozek / fixed landing gear kr krátká verze motorových krytů / short version of engine housing L levý(levá,levé) / left P pravý(pravá, pravé) / right II. KATALOG CATALOGUE 8

8 KP U SOVA

9 KP U Letoun KP U Aircraft KP U 0

10 KP U Letoun KP U Aircraft KP U Složeno z poz. Consists of pos. -,3- Poz. Pos. Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Part name Poznámka Note Vnější křídlo Outer wing Centroplán Center wing section Přední část trupu Nose fuselage part Zadní část trupu Fuselage SOP Vertical tail unit VOP Horizontal tail unit Hlavní povozek Main landing gear Přední podvozek Nose landing gear Překryt kabiny Cockpit canopy Motor 9 Engine Rotax Výbava letadla Equipment NNO / NSD Palivová soustava Fuel system NNO / NSD 800 Řízení Controls NNO / NSD Sedačka Seat Ovládání Controls NNO / NSD Vrtule stavitelné Controlable props Vrtule pevné Prop Palubní deska Instrument panel Stupačka Footboard NNO / NSD 800 Záchranný systém Rescue system NNO / NSD 800 Zavazadlový prostor Baggage compartment NNO / NSD Pevný podvozek Fixed landing gear NNO / NSD REF Přistávací reflektor Landing headlight NNO / NSD 5 VLEK Vlečné zařízení Towing gear NNO / NSD

11 Záměrně nepoužito Intentionally left blank

12 Vnější křídlo Outer wing Vnější křídlo levé / Left outer wing Vnější křídlo pravé / Right outer wing Ovládání klapek levé a pravé / Left and right flap controls Ovládání křidélek levé a pravé / Left and right aileron controls Vztlaková klapka levá a pravá / Left and right Fowler flap Křidélko levé a pravé / Left and right aileron Víko I / Cover I Víko II / Cover II 0 95 Pitotova trubice / Pitot tube 3

13 Záměrně nepoužito Intentionally left blank

14 Nahradit výkresem A3 / Replace with the A3 drawing 5

15 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Vnější křídlo levé Left outer wing Part name Složeno z poz. Consists of pos. -8, 3-9, 50-57,59,60 Poznámka Note Křídlo levé Left outer wing Ovládání klapek levé Left flap controls Ovládání křidélek levé Left aileron controls Vztlaková klapka levé Left Fowler flap Křidélko levé Left aileron Víko I Cover I Víko II Cover II Winglet levý Left winglett 0 0 Rolna Roll Kluzná podložka Sliding pad Podložka Washer Šroub klapky Flap screw Rolna Roll Distanční vložka Spacing pad Šroub M5x6(7) Screw M5x6(7) Šroub Mx6(8) Screw Mx6(8) 5 0 Šroub Mx0() Screw Mx0() Matice M5 Nut M Matice M5 Nut M Matice M Nut M Podložka 5.3 Washer 5, Podložka.3 Washer, Závlačka x Split pin x Závlačka.x Split pin,x Loctite Loctite NNO / NSD 6

16 Záměrně nepoužito Intentionally left blank 7

17 Nahradit výkresem A3 / Replace with the A3 drawing 8

18 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Vnější křídlo pravé Right outer wing Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos. -9, 3-9, 50-57,59,60 Poznámka Note Křídlo pravé Right wing Ovládání klapek pravé Right flaps controls Ovládání křidélek pravé Right aileron controls Vztlaková klapka pravá Right flap Křidélko pravé Right aileron Víko I Cover I Víko II Cover II Pitotova trubice Pitot tube Winglet pravý Rolna Kluzná podložka Podložka Šroub klapky Rolna Distanční vložka Right winglet Roll Sliding washer Washer Flap screw Roll Spacing pad Šroub M5x6(7) Šroub Mx6(8) Šroub Mx0() Matice M5 Matice M5 Matice M Podložka 5.3 Podložka.3 Screw M5x6(7) Screw Mx6(8) Screw Mx0() Nut M5 Nut M5 Nut M Washer 5,3 Washer, Závlačka x Závlačka.x Split pin x Split pin,x Loctite Loctite NNO / NSD 9

19 Záměrně nepoužito Intentionally left blank 0

20 Nahradit výkresem A3 / Replace with the A3 drawing

21 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Ovládání klapek levé Left flap controls Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos. -,5-56 Poznámka Note 0 30 Vnitřní kolo Inner wheel 0 30 Pouzdro ložiska Bearing casing Vnější kolo Outer wheel 0 30 Zakružované pouzdro Slide bearing Kloub kardanu Cross-pin cardan joint Spojka kardanu Cardan mating sleeve Trubka kardanu Cardan tube Vnitřní kroužek Inner ring Vnější kroužek Outer ring Hřeben vnitřní Inner rack 0 3 Těleso vnitřní Inner body 0 3 Hřeben vnější Outer rack Těleso vnější Outer body 0 3 Rolna Roll Čep Pin Šroub Screw Pouzdro Bushing Distanční podložka Spacing pad Podložka Washer Vložka Insertion 6 3 Čep Pin Šroub M5x50 Screw M5x Šroub M5x5 Screw M5x Šroub M5x Screw M5x Kolík 5x Pin 5x Matice M5 Nut M Matice M5 Nut M5

22 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Ovládání klapek levé Left flap controls Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos. 58,59,6,6-67 Poznámka Note Podložka 5.3 Washer 5, Podložka.3 Washer, Podložka 5. Washer 5, Závlačka.6x6 Pojistný kroužek 0 Ložisko 65 Oko stavitelné s ložiskem 5xx6 Split pin,6x6 Securing ring 0 Bearing 65 Adjustable eye with bearing 5xx6 3

23 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Ovládání klapek pravé Right flap controls Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos. -,5-56 Poznámka Note 0 30 Vnitřní kolo Inner wheel 0 30 Pouzdro ložiska Bearing casing Vnější kolo Outer wheel 0 30 Zakružované pouzdro Slide bearing Kloub kardanu Cross-pin cardan joint Spojka kardanu Cardan mating sleeve Trubka kardanu Cardan tube Vnitřní kroužek Inner ring Vnější kroužek Outer ring Hřeben vnitřní Inner rack 0 3 Těleso vnitřní Inner body 0 3 Hřeben vnější Outer rack Těleso vnější Outer body 0 3 Rolna Roll Čep Pin Šroub Screw Pouzdro Bushing Distanční podložka Spacing pad Podložka Washer Vložka Insertion 6 3 Čep Pin Šroub M5x50 Screw M5x Šroub M5x5 Screw M5x Šroub M5x Screw M5x Kolík 5x Pin 5x Matice M5 Nut M Matice M5 Nut M5

24 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Ovládání klapek pravé Right flap controls Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos. 58,59,6,6-67 Poznámka Note Podložka 5.3 Washer 5, Podložka.3 Washer, Podložka 5. Washer 5, Závlačka.6x6 Split pin,6x Pojistný kroužek 0 Securing ring Ložisko 65 Bearing Oko stavitelné s Adjustable eye with ložiskem 5xx6 bearing 5xx6 5

25 Záměrně nepoužito Intentionally left blank 6

26 KP U Ovládání křidélek levé Left aileron controls 7

27 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Ovládání křidélek levé Left aileron controls Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos. -,5-56,58,59 Poznámka Note Táhlo II Rod II 0 9 Táhlo III Rod III Páka úplná Complete lever 0 0 Distanční trubka Distance tube Šroub M5x3(3) Screw M5x3(3) 5 0 Šroub Mx0() Screw Mx0() Matice M5 Nut M Matice M Nut M Podložka 5.3 Washer 5, Podložka.3 Washer, Závlačka.x Split pin,x Závlačka x Split pin x 8

28 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Ovládání křidélek pravé Right aileron controls Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos. -,5-56,58,59 Poznámka Note Táhlo II Rod II 0 9 Táhlo III Rod III Páka úplná Comlete lever 0 0 Distanční trubka Distance tube Šroub M5x3(3) Screw M5x3(3) 5 0 Šroub Mx0() Screw Mx0() Matice M5 Nut M Matice M Nut M Podložka 5.3 Podložka.3 Washer 5,3 Washer, Závlačka.x Split pin,x Závlačka x Split pin x 9

29 Záměrně nepoužito Intentionally left blank 30

30 KP U Vztlaková klapka levá Left Fowler flap 3

31 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Vztlaková klapka levá Left Fowler flap Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos. 5-,- Poznámka Note Žebro 05 Rib Žebro 50 A Rib 50 A Žebro 900 A Rib 900 A Žebro 350 A Rib 350 A Žebro 789 Rib Žebro 50 B Rib 50 B 0 5. Žebro 900 B Rib 900 B 0 5. Žebro 350 B Rib 350 B 0 5. Výztuha žebra 05 Rib 05 reinforcement Výztuha žebra 789 Rib 789 reinforcement Potah horní Upper skinning Potah dolní Lower skinning Závěs 05 A Suspension 05 A Závěs 05 B Suspension 05 B Závěs 789 A Suspension 789 A Závěs 789 B Suspension 789 B Nosník klapek Fowler flap spar 3

32 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Vztlaková klapka pravá Right Fowler flap Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos. 5-,- Poznámka Note Žebro 05 Rib Žebro 50 A Rib 50 A Žebro 900 A Rib 900 A Žebro 350 A Rib 350 A Žebro 789 Rib Žebro 50 B Rib 50 B 0 5. Žebro 900 B Rib 900 B 0 5. Žebro 350 B Rib 350 B 0 5. Výztuha žebra 05 Rib 05 reinforcement Výztuha žebra 789 Rib 789 reinforcement Potah horní Upper skinning Potah dolní Lower skinning Závěs 05 A Suspension 05 A Závěs 05 B Suspension 05 B Závěs 789 A Suspension 789 A Závěs 789 B Suspension 789 B Nosník klapek Fowler flap spar 33

33 Záměrně nepoužito Intentionally left blank 3

34 KP U Křidélko levé Left aileron 35

35 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Křidélko levé Left aileron Part name Složeno z poz. Consists of pos.,,-6,8,9, -3,6-3,5,6 Poznámka Note Nosník Spar 0 60 Žebro 80 A Rib 80 A 0 60 Žebro 333 A Rib 333 A Žebro 866 A Rib 866 A Žebro 338 Rib Žebro 3600 Rib Žebro 80 B Rib 80 A 0 6. Žebro 333 B Rib 333 B 0 6. Žebro 866 B Rib 866 B Žebro 3399 Rib Výztuha Reinforcement Vložka Insertion Závěs Suspension Páka Lever Závěs Suspension 0 6. Závěs Suspension 0 6 Výztuha Reinforcement Výztuha Reinforcement Potah horní Upper skinning Potah dolní Lower skinning 36

36 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Křidélko pravé Right aileron Part name Složeno z poz. Consists of pos.,,-6,8,9, -3,6-3,5,6 Poznámka Note Nosník Spar 0 60 Žebro 80 A Rib 80 A 0 60 Žebro 333 A Rib 333 A Žebro 866 A Rib 866 A Žebro 338 Rib Žebro 3600 Rib Žebro 80 B Rib 80 A 0 6. Žebro 333 B Rib 333 B 0 6. Žebro 866 B Rib 866 B Žebro 3399 Rib Výztuha Reinforcement Vložka Insertion Závěs Suspension Páka Lever Závěs Suspension 0 6. Závěs Suspension 0 6 Výztuha Reinforcement Výztuha Reinforcement Potah horní Upper skinning Potah dolní Lower skinning 37

37 Záměrně nepoužito Intentionally left blank 38

38 KP U Víko I Cover I 39

39 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Víko I Cover I Part name Složeno z poz. Consists of pos. -3 Poznámka Note 0 30 Kryt Cover 0 3 Podložka Washer Pero Feather 0

40 KP U Víko II Cover II

41 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Víko II Cover II Part name Složeno z poz. Consists of pos. -3 Poznámka Note 0 33 Kryt Cover 0 3 Podložka Washer Pero Feather

42 KP U 0 95 Pitotova trubice Pitot tube 3

43 Poz. Pos. KP U 0 95 Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Pitotova trubice Pitot tube Part name Složeno z poz. Consists of pos. -,5-5 Poznámka Note 0 70 Vstupní trubka Entering tube 0 70 Krycí trubka Covering tube Ucpávka Packing 0 70 Příruba Flange Trubka Tube Spojka Coupling Příchytka Clamp Vložka Insert Koleno Elbow Hadička Piping 0 7 Spojka hadičky Piping coupling Loctite Loctite Silikon SR Silikon SR Průchodka 8x Bush 8x Allert mini.5 Allert mini,5

44 Záměrně nepoužito Intentionally left blank 5

45 Centroplán Center wing section Centroplán / Center wing section Levá nádrž / Left fuel tank Pravá nádrž / Right fuel tank 0 80 Ovládání klapek / Flap controls Ovládání podvozku / Landing gear controls Ovládání aretace / Arrestment controls Nouzové vysouvání / Emergency extending 0 93 Víčko nádrže s měrkou / Fuel tank cap with dipstick 6

46 KP U Centroplán Center wing section 7

47 KP U Centroplán Center wing section Složeno z poz. Consists of pos. 38-0,7,8 Poz. Pos. Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Part name Poznámka Note Šroub M8x3 (spoj.cetr.+kř.) Šroub M8x (spoj.cetr.+kř.) Bolt M8x3 (center wing section fuselage joint) Bolt M8x (center wing section Při objednávce Poz. 38 je nutné uvést číslo letadla a číslo uvedené na hlavě šroubu (nesmí dojít k záměně!) Podložka Matice M8 Závlačka x0 fuselage joit) Washer Nut M8 Split pin x0 When you order, it s neccesary to write aircraft number and number written on screw head (do not replace one another!) 8

48 KP U Levá nádrž Left fuel tank 9

49 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Levá nádrž Left fuel tank Part name Složeno z poz. Consists of pos. -3,-3,5-53,55 Poznámka Note Víko vnější Outer cover Víko vnitřní Inner cover Středové žebro Middle rib 0 30 Zadní stěna Back wall Hrdlo JS Filler neck JS Hrdlo JS 6 Filler neck JS Příruba Flange Potah Metal sheet jacket Těsnění Flat packing Palivoměr-úprava Fuel gauge 0 3 Matice Nut 0 3 Podložka Washer Těsnění Flat packing 0 93 Víčko s měrkou Cap with dipstick 0 93 Odkalovač Drain Klíč Hexagon spanner Šroub M5x5 Screw M5x Matice M5 Nut M Podložka 5.3 Washer 5, Hrdlo Z- Filler neck Z- Tmel Sealant NNO / NSD 50

50 KP U Pravá nádrž Right fuel tank 5

51 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Pravá nádrž Right fuel tank Part name Složeno z poz. Consists of pos. -3,-3,5-53,55 Poznámka Note Víko vnější Outercover Víko vnitřní Inner cover Středové žebro Middle rib 0 30 Zadní stěna Back wall Hrdlo JS Filler neck JS Hrdlo JS 6 Filler neck JS Příruba Flange Potah Metal sheet jacket Těsnění Flat packing Palivoměr-úprava Fuel gauge 0 3 Matice Nut 0 3 Podložka Washer Těsnění Flat packing 0 93 Víčko s měrkou Cap with dipstick 0 93 Odkalovač Drain Klíč Hexagon spanner Šroub M5x5 Screw M5x Matice M5 Nut M Podložka 5.3 Washer 5, Hrdlo Z- Filler neck z- Tmel Sealant NNO / NSD 5

52 KP U 0 80 Ovládání klapek Flap controls 53

53 Poz. Pos. KP U 0 80 Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Ovládání klapek Flap controls Part name Složeno z poz. Consists of pos.,5-7,,5-5 Poznámka Note 0 0 Kladka Pulley Pastorek Pinion Opěrný kroužek Rest ring Pouzdro Sleeve 0 9. Závěs pohonu levý Left bracket 0 9. Závěs pohonu pravý Right bracket Šroub M5x8(9) Screw M5x8(9) Matice M5 Nut M Podložka 5.3 Washer 5, Pojistný kroužek 0 Securing ring 0 5

54 KP U Ovládání podvozku Landing gear controls 55

55 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Ovládání podvozku Landing gear controls Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos.,,,,5-53 Poznámka Note 0 50 Torzní trubka levá Left torsion tube Torzní trubka pravá Right torsion tube 0 95 Zlamovací vzpěra Breakstrut 0 95 Páka zatahování Lever of landing gear podvozku retracting Šroub M5x3(5) Screw M5x3(5) Matice M5 Nut M Podložka 5.3 Washer 5,3 56

56 KP U Ovládání aretace Arrestment controls 57

57 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Ovládání aretace Arrestment controls Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos. -9,,,5-57 Poznámka Note 0 60 Šroub M5x3() Screw M5x3() Nosič snímače zadní Rear induction sensor bracket Nosič snímače zadní Rear induction sensor bracket Distanční trubka Distance tube 0 60 Kontakt Magnetic touch Lanko Steel stranded wire Bowden s výstelkou Bowden cable Pouzdro Mechanical touch Podložka Washer Šroub lanka Stranded wire securing screw Páka aretace levá Left locking hook Páka aretace pravá Right locking hook 0 96 Koncovka Bowden cable termination Indukční snímač - Induction sensor úprava Matice M5 Nut M Šroub M5x6 Screw M5x Podložka 5.3 Washer 5, Pružina tažná Tension spring.5x.5x60,5x,5x Vázací páska P,5x00 Clip P,5x Koncovka bowdenu 6 Bowden cable jacket termination 6 58

58 KP U Nouzové vysouvání Landing gear emergency extending 59

59 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Nouzové vysouvání Landing gear emergency extension Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos. -6.,5-5 Poznámka Note 0 70 Příčka Transversal 0 70 Výztuha Reinforcement Podložka Plate 0 70 Napínák Winch Šroub Mx3(5) Screw Mx3(5) Šroub Mx0() Screw Mx0() 0 97 Páka vysouvání Crank Šroub M3x0 Screw M3x Matice M Nut M Podložka.3 Washer, Podložka 3. Washer 3, 60

60 KP U 0 93 Víčko nádrže s měrkou Fuel tank cap with dipstick 6

61 Poz. Pos. KP U 0 93 Číslo části Part num. Ks Pcs Víčko nádrže s měrkou Fuel tank cap with dipstick Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos. -5,5-53 Poznámka Note 0 3 Víčko Cap 0 3 Vložka Distance sleeve Pružina Spring 0 3 Čep zamykání Locking screw Měrka Dipstick Závlačka x0 Split pin x Kroužek 8x Ring 8x Těsnící kroužek Z- Packing ring Z- 6

62 Záměrně nepoužito Intentionally left blank 63

63 Přední trup Nose fuselage Zamykání kabiny / Cockpit locking Signalizace podvozku / Landing gear signalling Ovládání aretace / Arrestment controls Pohon podvozku / Landing gear drive Závěs pedálů / Pedals holder Nosič se zámkem / Carrier with lock 6

64 KP U Zamykání kabiny Cockpit locking 65

65 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Zamykání kabiny Cockpit locking Part name Složeno z poz. Consists of pos. -,-5,5-57 Poznámka Note 03 0 Spojka Connecting tube 03 0 Vložka Distance sleeve Podložka Washer 03 0 Pouzdro Bush Spojovací táhlo Connecting rod Spojovací táhlo Connecting rod Podložka Washer Vnější páka Outer crank Vodítko Guide Šroub Mx6(8) Screw Mx6(8) Šroub M5x Screw M5x 03 Šroub Mx8 Screw Mx Přední závěs levý Front left lockin lever Zadní závěs Rear locking lever Zadní závěs Rear locking lever Přední závěs pravý Front right locking lever 03 9 Závora Bolt Klika Crank Matice M Matice M5 Podložka.3 Nut M Nut M5 Washer, Podložka 5.3 Washer 5, Závlačka x0 Split pin x Pružina tažná Tensional spring.5x.5x60,5x,5x Zámek lamelový Lock 66

66 KP U Signalizace podvozku Landing gear signalling 67

67 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Signalizace podvozku Landing gear signalling Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos.,,,,5-53 Poznámka Note Pouzdro Bushing Vložka Insertion Ukazatel Indicator Dolní vodítko Lower guide Podložka 8. Washer 8, Závlačka x0 Split pin x Pružina tlačná x0x60 Pusher spring x0x60 68

68 KP U Ovládání aretace Arrestment controls 69

69 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Ovládání aretace Arrestment controls Název části Part name Složeno z poz. Consists of pos. -9,,,5-59 Poznámka Note Nosič snímače přední Nose lockind hook Distanční vložka Distance sleeve Koncovka bowdenu Bowden termination Opěra Rest Bowden s výstelkou Bowden cable Šroub M5x5(6) Screw M5x5(6) Šroub Mx5(6) Screw Mx5(6) Závěs lanka Stranded wire Kontakt Mechanical touch Hák s nosičem Hook with carrier () 03 6 Hák přední Front hook () 03 6 Nosič kontaktu Contact carrier 0 96 Koncovka Termination Matice M Nut M Matice M5 Nut M Podložka.3 Washer, Podložka 5.3 Washer 5, Pružina tažná Tensional spring.5x.5x60,5x,5x Koncovka bowdenu 6 Bowden termination Lanko.6 (zad.brzdy) Stranded steel wire Indukční snímač - Induction sensor úprava Šroub M5x0 Screw M5x0 70

70 KP U Pohon podvozku Landing gear drive 7

71 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Pohon podvozku Landing gear drive Part name Složeno z poz. Consists of pos. -0,-3,5-63 Poznámka Note Oko Eye Klínek Wedge Distanční trubka Distance tube Šroub Screw Šroub páky Lever screw Podložka Washer Kluzná podložka Slidind washer Šroub Screw Distanční trubka Distance tube Kryt navijáku Winch housing Táhlo podvozku Landing gear rod Osa Axis Nosič se zámkem Carrier with lock Elektrická vzpěra Electric actuator Šroub M6x7(7) Screw M6x7(7) Matice M8 Nut M Matice M6 Nut M Podložka 6. Washer 6, Podložka 8. Washer 8, Závlačka x0 Split pin x Matice M6 Nut M Závlačka.6x6 Spit pin,6x Matice M6 Nut M Těsnící páska 30x5 Packing tape 30x Vázací páska P,5x00 Locking tape P,5x Oboustranná páska 0x Both side tape 0x 7

72 KP U Závěs pedálů Pedals holder 73

73 KP U Poz. Pos. Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Závěs pedálů Pedals holder Part name Složeno z poz. Consists of pos. -,5,5 Poznámka Note 03 6 Závěs pedálu Pedals holder Zesílení dolní Lower reinforcement Zesílení dolní Lower reinforcement Zesílení horní Upper reinforcement Šroub M5x5(6) Screw M5x5(6) Matice M5 Nut M Podložka 5.3 Washer 5,3 7

74 KP U Nosič se zámkem Carrier with lock 75

75 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Nosič se zámkem Carrier with lock Part name Složeno z poz. Consists of pos. -3,,,5-53 Poznámka Note Vložka Distance sleeve Kluzná podložka Sliding washer Šroub Screw Vidle Fork Hák s lanem Hook with cable Podložka.3 Washer, Matice M Nut M Pružina tažná Tensional spring 0.7x6.7x35 0,7x6,7x35 76

76 Záměrně nepoužito Intentionally left blank 77

77 Zadní trup Rear fuselage Ovládání SOP / Rudder controls 0 80 Ovládání VOP / Elevator controls 78

78 KP U Ovládání SOP Rudder controls 79

79 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Ovládání SOP Rudder controls Part name Složeno z poz. Consists of pos. -,,,5-6 Poznámka Note 0 30 Distanční trubka Distance sleeve 0 30 Pouzdro Bushing Pouzdro napínáku Bushing 0 Šroub Mx0() Screw Mx0 () 0 93 Páka předlohy SOP Lever 0 93 Táhlo SOP Rod Šroub M5x(3) Screw M5x(3) Šroub M6x3(3) Screw M6x3(3) Šroub M6x3() Screw M6x3() Matice M6 Nut M Matice M Nut M Matice M5 Nut M Podložka.3 Washer, Podložka 5.3 Washer 5, Podložka 6. Washer 6, Závlačka.6x6 Split pin,6x Závlačka x Split pin x Závlačka.x Split pin,x Napínák 6 Turnbuckle Podložka 8x Washer 8x 80

80 KP U 0 80 Ovládání VOP Elevator controls 8

81 Poz. Pos. KP U 0 80 Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Ovládání VOP Elevator controls Part name Složeno z poz. Consists of pos. -,-,5-60 Poznámka Note 0 0 Páka Lever 0 0 Dist.trubka Distance tube Těsnění ložiska Bearing packing 0 7 Šroub M6x() Screw M6x() 0 9 Páka předlohy VOP Lever 0 9 Táhlo III Rod III Příruba páky Lever flange 0 9 Unášeč Carrier Šroub M8x65(53) Šroub M5x3(3) Matice M6 Matice M8 Matice M5 Podložka 5.3 Screw M8x65(53) Screw M5x3(3) Nut M6 Nut M8 Nut M5 Washer 5, Podložka 6. Washer 6, Podložka 8. Washer 8, Závlačka,6x6 Split pin,6x Závlačka x0 Split pin x0 8

82 Záměrně nepoužito Intentionally left blank 83

83 Svislé ocasní plochy (SOP) Vertical tail SOP / Rudder Kýl / Fin Směrovka / Rudder 05 9 Koncovka SOP / Fin tip 8

84 KP U SOP Vertical tail 85

85 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Název části SOP Vertical tail Part name Složeno z poz. Consists of pos., Poznámka Note Kýl Fin Dodáván jako celek bez součástí uvedených v sestavě číslo / Supplied as complet but without patrs stated in assembly no Směrovka Rudder 86

86 KP U Kýl Fin 87

87 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Kýl Fin Part name Složeno z poz. Consists of pos.,5-5 Poznámka Note 05 9 Koncovka SOP Fin tip Šroub M6x9(9) ScrewM6x9(9) Matice M6 Nut M Podložka 6. Washer 6, Závlačka.6x6 Split pin,6x6 88

88 KP U Směrovka Rudder 89

89 Poz. Pos. KP U Číslo části Part num. Ks Pcs Název části Směrovka Rudder Part name Složeno z poz. Consists of pos. -7,9-, Poznámka Note 05 0 Nosník Spar 05 0 Žebro S0 Rib S Žebro Sb- Rib Sb Žebro Sc Rib Sc Žebro Sb Rib Sb Žebro Sc Rib Sc Žebro S3b Rib S3b Žebro S3c Rib S3c Žebro Sb Rib Sb Žebro Sc Rib Sc 05 Žebro S5bc Rib S5bc 05 Spojka žebra S5bc Rib S5bc jumper Úhelník S0 Angle S0 05 Úhelník Sc Angle Sc Úhelník S5bc Angle S5bc Závěs Suspension Žebro Sb+ Rib Sb Čep směrovky Rudder pivot Potah přední Front skinning 05. Potah levý Left skinning 05. Potah pravý Right skinning 05 9 Páka směrovky Rudder lever 90

Anglicko-český slovník technických pojmů

Anglicko-český slovník technických pojmů Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Anglicko-český slovník technických pojmů Slavičín, 2015 Autorský kolektiv GJP a SOŠ Slavičín:

Více

BDR-1200. WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte. Dvoububnová sekačka Double-drum mower Zweitrommelmäher

BDR-1200. WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte. Dvoububnová sekačka Double-drum mower Zweitrommelmäher Dvoububnová sekačka Double-drum mower Zweitrommelmäher BD-00 CZ Česky EN English DE Deutsch Náhradní díly Spare parts Ersatzteile 00 7 WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Více

ŠKODA 110R ŽIJE - www.unicos.cz/skoda

ŠKODA 110R ŽIJE - www.unicos.cz/skoda UPOZORNĚNÍ Součásti v tomto seznamu uvedené platí pro osobní vůz Škoda 110 R - (levé a pravé řízení) Série Číslo motoru 36 (od 1.1.1973) 919 970-961 969 37 (od 1.4.1973) 961 970-1002 969 38 (od 1.8.1973)

Více

ENGINE TYPE 250-10-006

ENGINE TYPE 250-10-006 Catalogue & servicing manual ENGINE TYPE 250-10-006 Technical data Engine type 250-10-006 " D-ANA s.r.o. - JRM Divišov e-mail:sales@jawa.cz Vlašimská 216 Tel.: + 420 317 721 649 257 26 Divišov Tel.: +420

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

skupina Číslo zboží Název zboží Typ vozu Číslo mototechnystav MJ Cena/jedn Cena/clk příslušenství 549613053040 Vložka zámku 1323 B AVIA Avia

skupina Číslo zboží Název zboží Typ vozu Číslo mototechnystav MJ Cena/jedn Cena/clk příslušenství 549613053040 Vložka zámku 1323 B AVIA Avia skupina Číslo zboží Název zboží Typ vozu Číslo mototechnystav MJ Cena/jedn Cena/clk příslušenství 549613053040 Vložka zámku 1323 B AVIA Avia 109988062 10,00 87,89 878,9 příslušenství 443932905490 Podložka

Více

OBSLUHA MOTOROVÉHO KOLA OPERATION OF MOTOR BIKES

OBSLUHA MOTOROVÉHO KOLA OPERATION OF MOTOR BIKES OBSLUHA MOTOROVÉHO KOLA OPERATION OF MOTOR BIKES ČESKÁ ZBROJOVKA AKC. SPOL. V PRAZE TOVÁRNA V STRAKONICĺCH CZECH MUNITIONS, PUBLIC LIMITED COMPANY, IN PRAGUE FACTORY IN STRAKONICE Obsah: Contents: Popis

Více

Pro piloty Dispečery AFIS Instruktory Lektory leteckých škol

Pro piloty Dispečery AFIS Instruktory Lektory leteckých škol Pro piloty Dispečery AFIS Instruktory Lektory leteckých škol Jan Šťastný 2003 Úvodem, Tato příručka je určena pro přípravu ke zkoušce na získání jazykové kvalifikace pilota VFR a dále pro všechny dispečery

Více

KOD NAZEV STAV JKV DODAV CENA CENA_FAKT 000000140 P mlhovka 1,000 310 45240337 115,000 166,94 000000521 LEM BLATNIKU COMBI 1,000 230 45240337 298,270

KOD NAZEV STAV JKV DODAV CENA CENA_FAKT 000000140 P mlhovka 1,000 310 45240337 115,000 166,94 000000521 LEM BLATNIKU COMBI 1,000 230 45240337 298,270 KOD NAZEV STAV JKV DODAV CENA CENA_FAKT 000000140 P mlhovka 1,000 310 45240337 115,000 166,94 000000521 LEM BLATNIKU COMBI 1,000 230 45240337 298,270 387,60 000000522 LEM BLATNIKU COMBI PZ 1,000 255 45240337

Více

OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053. Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK

OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053. Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053 Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK 1. DOPRAVA... 3 1.1 Slovník odborných pojmů... 3 1.2 Definice nejdůležitějších pojmů z dopravy

Více

Sortiment. Číslo Název Cena Cena s DPH. Strana: 1/121

Sortiment. Číslo Název Cena Cena s DPH. Strana: 1/121 000-000002 trojúhelník výstražný 000-000003 LOPATA skládací plast. 000-000004D VŮNĚ STROMEČEK 000-000007 vypínač nebo přepínač páčkový s osvitem 000-000008 kapalina červená 000-000009 kapalina žlutá DOT

Více

0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum

0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum LETOVÁ PŘÍRUČKA ULTRALEHKÉHO KLUZÁKU TST-14M Bonus Výrobní číslo : Imatrikulace : VZOR VZOR Datum vydání : Výrobce : Podpis : VZOR Číslo evidované kopie : Tento kluzák musí být provozován podle informací

Více

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY Editoriál Vážené dámy a pánové, Vážení zákazníci, Jsme hrdi, že Vám můžeme představit náš nový katalog, který je plný inovací. Od svého počátku představuje firma JC-Metal s.r.o.

Více

Datové skříně Data Cabinets

Datové skříně Data Cabinets Datové skříně Data Cabinets D Datové skříně / Data Cabinets DATOVÉ SKŘÍNĚ / DATA CABINETS.............................................................. D1 MSS..................................................................................................

Více

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets Cantata Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets MSS STOJANOVÉ SKŘÍNĚ STAND DATA CABINETS CZ Stojanové datové skříně modelové řady MSS jsou určeny k instalaci 19",

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

RESCUE & FIRE SYSTEMS

RESCUE & FIRE SYSTEMS PRODUCTION CATALOGUE PRODUKČNÍ KATALOG RESCUE & FIRE SYSTEMS ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY Machines Catalogue Katalog strojů Machines development and construction activities

Více

Poznávací značka OK RUL 91. AEROPILOT s.r.o.

Poznávací značka OK RUL 91. AEROPILOT s.r.o. Poznávací značka OK RUL 91 AEROPILOT s.r.o. 286 01 Čáslav Jeníkovská 1815 Tel.: +420 605 296 580 Fax: +420 327 371 352 www.aeropilotcz.com IČ: 27108431, DIČ: CZ27108431 L e t o v á a p ro v o z n í p ř

Více

JOB MATTERS. car mechanics. příručka učitele s klíčem ISBN 978-80-7238-795-3

JOB MATTERS. car mechanics. příručka učitele s klíčem ISBN 978-80-7238-795-3 Job Matters Car Mechanics příručka učitele s klíčem stručné úvody k lekcím JOB MATTERS klíč ke všem cvičením přepisy nahrávek kopírovatelné předlohy pracovních listů kopírovatelné předlohy shrnujících

Více

KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE

KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE V říjnu 1946 byly položeny základy nového strojírenského podniku v Jihlavě, národního podniku PAL Jihlava, jako pobočného závodu stejnojmenného podniku se sídlem v

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA P92 ECHO motor ROTAX 912 UL 59,6 kw (81ks)

LETOVÁ PŘÍRUČKA P92 ECHO motor ROTAX 912 UL 59,6 kw (81ks) COSTRUZIONI AERONAUTICHE P92 ECHO Classic 80 TECNAM s.r.l. LETOVÁ PŘÍRUČKA Úvod LETOVÁ PŘÍRUČKA P92 ECHO motor ROTAX 912 UL 59,6 kw (81ks) Výrobce : COSTRUZIONI AERONAUTICHE TECNAM S.r.l. Zastoupení v

Více

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36 OBSAH INDEX 0-05 HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FURNITURE FRONTS 06-07 SKLENĚNÉ OBKLADY A PRACOVNÍ DESKY / GLASS FACING AND WORKTOPS 08 PROFILY PRO SKLENĚNÉ POLICE / SYSTEM FOR GLASS SHELVES 09 SVĚTELNÉ

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY pro sportovní vozidla Českomoravského poháru rallye na rok 2015

TECHNICKÉ POŽADAVKY pro sportovní vozidla Českomoravského poháru rallye na rok 2015 TECHNICKÉ POŽADAVKY pro sportovní vozidla Českomoravského poháru rallye na rok 2015-2015- Obsah: Kapitola Obsah Strana 1. Úvod třídy 3 2. Karosérie, interiér, zasklení 4 3. Podvozek, brzdy, řízení 6 4.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION MANUAL

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION MANUAL HM & STEAM CABIN DLS 1150 (L/P) HM & STEAM CABIN DLS 900 (L/P) MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION MANUAL MADE BY ROLTECHNIK a.s., Třebařov 160 569 33 Czech Republic tel.: +420 461 324 301/302 fax: +420 461 324

Více

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH HYDRAULICKÉ ZVEDÁKY MOTOCYKLŮ 31110000 Motorcycle lift SF300 with foot pump 24 000 Kč 31120000 Motorcycle lift SF300 with hydro-pneumatic pump 28 200 Kč 31140000 Motorcycle lift

Více

VELKOOBCHOD VYSOČINA s.r.o.

VELKOOBCHOD VYSOČINA s.r.o. Věř í me,ženámidodávanýsor t i mentvászauj meast anet esenaši mipr avi del nýmizákazní ky. Wehopet heassor t mentsuppl i edbyusi sat t r act i veandyouwi l lbear egul arcust omerofour s. JÍMACÍ TYČ S VRUTEM

Více

ÚMYSLNĚ VOLNÁ STRANA 0 2

ÚMYSLNĚ VOLNÁ STRANA 0 2 0 LETOVÁ PŘÍRUČKA ÚMYSLNĚ VOLNÁ STRANA 0 2 LETOVÁ PŘÍRUČKA Typ letounu : Z 142 Výrobce : MORAVAN, národní podnik Otrokovice - ČSSR Výrobní číslo / série : 0370 / 011 Poznávací značka : OK- ONP Třída :

Více

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 analyse (v) analyzovat, zkoumat

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Všeobecně anglicky - česky

Všeobecně anglicky - česky Všeobecně anglicky - česky A Abrasion (testing of rubber) Abrasion resisting cast iron materials Abrasive grade Absolute humidity Absolute pressure Absorber (solar heating plants) Accelerator Acceptance

Více