GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ"

Transkript

1 GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Věda, management a lidské zdroje 1

2 STRUKTURA PREZENTACE Situace v ČR Zastoupení žen ve vědě Ženy ve vedoucích pozicích vědy Platové rozdíly Strukturální změna Historie Zpráva Evropské komise Nová příležitost Věda, management a lidské zdroje 2

3 SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE Zastoupení žen V roce 2010 ženy tvořily 31 % osob pracujících ve výzkumu a vývoji, stejně jako v předchozím roce. Mezi výzkumníky pracovalo 26 % žen. Genderový platový rozdíl V zaměstnanecké třídě vědečtí a odborní duševní pracovníci dostávaly ženy 70 % platu mužů, tj. méně než je celorepublikový průměr. Od roku 2002 se mzdový rozdíl v neprospěch žen ve vědě zvýšil o více než 8 procentních bodů. Horizontální segregace Ženy se koncentrují v lékařských (49,8 %), zemědělských (42,5 %) a humanitních vědách (41,9 %) Naopak v technických vědách je zastoupení žen jen 13,8 %, přitom výzkumníci v technických vědách tvoří 48,1 % celé populace výzkumníků v ČR Věda, management a lidské zdroje 3

4 SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE Vertikální segregace V roce 2009 působilo mezi profesory na veřejných vysokých školách 12,9 % a mezi docenty 23,5 % žen. Doba mezi získáním docentury a profesury je u žen v průměru o půl roku delší než u mužů, v technických vědách, kde je rozdíl nejvyšší, je zhruba o 13 měsíců delší. V rozhodovacích orgánech veřejných vysokých škol bylo v roce ,1 % žen, mezi rektory 4,2 %. V orgánech veřejných výzkumných institucí v roce 2009 působilo 16,7 % žen, mezi jejich řediteli jich bylo 16,2 %. Celkové zastoupení žen ve vedoucích orgánech AV ČR dosáhlo v roce ,5 % V Radě pro výzkum, vývoj a inovace tvoří ženy 9,3 % (2 ze 17). Ve vedení GA ČR a TA ČR nejsou žádné ženy. V orgánech, které posuzují žádosti o granty, jich je 14 % v GAČR a 16,9 % v TA ČR Věda, management a lidské zdroje 4

5 ČR VE SROVNÁNÍ S EU Z hlediska zastoupení žen ve vědě je ČR na 20. pozici z EU27 s 28 % Index skleněného stropu / Glass Ceiling Index (GCI) Měří relativní šance žen dosáhnout na vedoucí pozice Srovnává zastoupení žen na úrovni A (profesor) s celkovým zastoupením žen mezi výzkumnými pracovníky Hodnota 1= žádné rozdíly, < 1 = ženy jsou nadreprezentovány, > 1 = ženy jsou podreprezentovány V EU celkově GCI klesá: V roce ,0 a 1,8 v roce 2007 ČR 3,1 v roce 2004 a 2,2 v roce členských států má ještě horší skóre, 2 jsou na tom stejně a 16 má lepší výsledek Ve srovnání s prakticky s celou EU27 v ČR nulová aktivita institucí státní a veřejné správy, VŠ, výzkumných institucí atd Věda, management a lidské zdroje 5

6 STRUKTURÁLNÍ ZMĚNA Evropská komise a komisařka M. Geoghegan- Quinn Cíle: 25 % cíl zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve veřejném sektoru vědy a výzkumu do roku 2010 Informační kampaň na boj proti genderovým stereotypům Společná snaha EK a členských států o modernizace výzkumných institucí a podporu genderové rovnosti Listopad 2012: Doporučení Evropské komise členským státům Financování zajištěno v rámci Common Strategic Framework Horizon Věda, management a lidské zdroje 6

7 STRUKTURÁLNÍ ZMĚNA Dřívější přístup: pomoci ženám, neřešily se strukturální bariéry Ideál nepřerušené, lineární dráhy a kultury dlouhých hodin, ostrá soutěživost a vysoká míra geografické mobility Vliv genderu na produkci znalosti a vývoj technologií popírán Posun k strukturální změně jako systémové, komplexní a udržitelné změně: nejde o to změnit ženy, ale změnit instituce tak, aby vytvořily rovné podmínky pro profesní uplatnění žen i mužů se jejich odlišnými životními zkušenostmi, rolemi, hodnotovými preferencemi a sociálním kapitálem Analýza na základě pohlaví a genderu v produkci znalosti a vývoji technologií vede k odpovědnější a udržitelné vědě Věda, management a lidské zdroje 7

8 STRUKTURÁLNÍ ZMĚNA: HISTORIE Projekt modernizace výzkumných institucí a VŠ započat v roce 2006 Stocktaking 10 years of Women and Science policy by the European Commission (Evropská komise 2009) Závěry přijaté Radou konkurenceschopnosti k různým otázkám rozvoje Evropského výzkumného prostoru ze dne 26. května 2010 (The Council of European Union 2010) kapitola 6 věnuje podpoře žen v evropské vědě a technologiích. Závěry uznávají, že genderově stereotypní pracovní kultura a prostředí jsou silnými bariérami genderové rovnosti ve vztahu k výuce, zaměstnávání a kariérnímu postupu zejména v oblasti vědy a technologií. (ibid.: 10) Závěry dále podporují zahrnutí genderové dimenze do programu strukturální změny a modernizace výzkumných institucí a zdůrazňují potřebu dalšího postupu v tomto směru, společně s prosazováním genderové dimenze v evropském výzkumu (ibid.: 11). Komisařka M. Geoghegan-Quinn v roce 2010: Evropská komise podporuje tuto strukturální změnu finančně : podporuje výzkumné instituce, aby modernizovaly svoje manažerské struktury a pracovní podmínky tak, aby se staly více genderově uvědomělé, flexibilní a inkluzivní Věda, management a lidské zdroje 8

9 STRUKTURÁLNÍ ZMĚNA Zpráva Structural change in research institutions: enhancing excellence, gender equality and efficiency in research and innovation (Evropská komise 2011) 5 problémů Neprůhledné rozhodovací a jmenovací procesy Otevřené najímání (open recruitment), akademický incest, old boys networks Institucionalizované nevědomé genderové předsudky v hodnocení kvality a schopností Mezery, předsudky a promeškané příležitosti při tvorbě znalosti a inovací Neefektivní legislativa a vymáhání práva (zejména platové rozdíly a další pracovněprávní aspekty) Systémové, institucionalizované bariéry a překážky, politiky zaměstnanosti a praktiky Věda, management a lidské zdroje 9

10 STRUKTURÁLNÍ ZMĚNA PŘINÁŠÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI Rovnost žen a mužů jako hodnota Rovností k excelenci Správa lidských zdrojů Portál Gendered Innovations Výhoda v soutěži o mladé vědkyně a vědce Znalost, inovace a veřejná vykazatelnost Nebezpečí chybných výsledků (zejména medicína) Nevyužité obchodní šance pro inovace Plýtvání cennými lidskými zdroji Rostoucí nedůvěra společnosti vůči vědě Věda, management a lidské zdroje 10

11 DĚKUJI ZA POZORNOST! Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, Praha 1 Tel: Věda, management a lidské zdroje 11

Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu.

Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 28 Hana Tenglerová NKC.indd 1 1.4.9 15:3 1 2 NKC.indd 2 1.4.9 15:3 Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu

Více

Postavení žen v české vědě

Postavení žen v české vědě Postavení žen v české vědě Monitorovací zpráva za rok 2012 NKC ženy a věda Postavení žen v české vědě Monitorovací zpráva za rok 2012 Národní kontaktní centrum ženy a věda Tato zpráva vznikla v rámci

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV.

Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: LE 12003 Název projektu: Národní kontaktní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Předběžný návrh (První fáze přípravy operačního programu) 21. 3. 2013 1 Obsah 1. Úvod... 5 2. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii EU zaměřené

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 III. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 23. duben 2014 pro vnější připomínkové řízení Úvod... 5 1 Strategie pro příspěvek operačního programu

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 31. říjen 2013 Úvod... 5 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke Strategii Unie zaměřené na

Více

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice.

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice. Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice Pavla Špondrová 1 Publikace vznikla v rámci projektu TRansforming Institutions by

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 30. 11. 2013 ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav Akademie věd České republiky PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

7. rámcový program výzkumu a vývoje: výzvy pro ČR

7. rámcový program výzkumu a vývoje: výzvy pro ČR 7. rámcový program výzkumu a vývoje: výzvy pro ČR při zohlednění Národní politiky pro výzkum a vývoj a Národní inovační politiky Úvod Po dlouhodobém podceňování významu výzkumu, vývoje a inovací (dále

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní centrum

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Identifikační číslo projektu: OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum ženy a věda V roce

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

Postavení žen v penzi

Postavení žen v penzi Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality íjen 2009 Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace 1 Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH

JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH V předešlých textech jsme si ukázali, že rovné příležitosti mezi ženami a muži se týkají i odměňování. Ostatně odměna zaměstnanci za jeho efektivní působnost

Více

APLIKACE GENDER MANAGEMENTU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

APLIKACE GENDER MANAGEMENTU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT APLIKACE GENDER MANAGEMENTU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ANTE HODNOCENÍ OPERAČNÍHO H PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Praha leden 2003 Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Ex-ante evaluační tým: Ing. Věra

Více

newsletter GENDER A GRANTOVÁ PODPORA ženy a věda LEDEN 2011

newsletter GENDER A GRANTOVÁ PODPORA ženy a věda LEDEN 2011 newsletter ženy a věda GENDER A GRANTOVÁ PODPORA LEDEN 2011 OBSAH GENDER A GRANTOVÁ PODPORA SLOUPEK ANNY ARC ROK CHEMIE A SNÍDANĚ VĚDKYŇ KNIŽNÍ AKTUALITY NOVINKY Z INFOMATU AKADEMICKÉ PÁRY ROZHOVOR S PAVLÍNOU

Více

Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017

Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017 Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017 Úvod Cílem předkládaného materiálu je identifikovat potřeby aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí a vymezit

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální GenCo: Improving Gender Equality Competences of persons responsible for personnel development in private enterprises and higher education Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální situace

Více