VÝROČNÍ ZPRÁVA >> K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: >

2 2

3 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14 > ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KONCERNU 17 > ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 19 > DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 21 > ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 26 > KONCERN DIMENSION 29 > NADACE SOPHIA 31 > KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROK AUDITORA 33 > ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROK AUDITORA 43 > PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 52 > ÚDAJE O ODPOVĚDNÝCH OSOBÁCH 77 3

4 4

5 VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ, VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI, rokem 2006 vstoupila společnost Dimension do dalšího svého podnikání na finančním trhu v České republice. Předkládáme Vám, jako každý rok, výroční zprávu akciové společnosti Dimension, v níž naleznete nejen zhodnocení uplynulého období, ale i nástin našich záměrů do budoucna. V roce 2006 akciová společnost Dimension i její dceřiné společnosti sdružené pod hlavičkou finančního koncernu prokázaly svou stabilní pozici na finančním trhu. Opět se potvrdilo, že důsledná specializace aktivit celé skupiny spolu se zlepšováním interních procesů a schopnosti rychlé adaptace na měnící se podmínky zůstaly i v období rostoucí konkurence naší předností. Jako client oriented společnost hledáme pro naše zákazníky vždy účinnou a ekonomicky výhodnou variantu financování. Individuální potřeby a možnosti klienta jsou na prvním místě. Nezbytnou součástí našeho přístupu je i využití moderních informačních technologií, které zvyšují rychlost našich služeb i pohodlí zákazníků. Naší misí zůstalo nabídnout firemním klientům vždy koncepční službu v celé šíři jejich požadavků na investiční a provozní financování. Nejméně stejně tak důležité pro nás je rozšiřování retailového segmentu našeho podnikání, kde jsme se zaměřili na maximální rychlost a flexibilitu při obsluze zákazníka. Oblasti činnosti emitenta Jsme hrdí na to, že naše společnost v roce 2006 pokračovala v opětovném růstu, a to především díky společnému úsilí managementu Hlavní i oblasti řadových činnosti zaměstnanců, emitenta kterým bychom tímto rádi poděkovali. Jsme si vědomi, že klíčovým prvkem naších obchodních úspěchů zůstávají naši zaměstnanci, proto klademe důraz na jejich motivaci, soudržnost a aktivní přístup. Předmětem podnikání koncernu je poskytování finančních služeb, a to přímo společností Dimension, a. s., nebo Vážené prostřednictvím dámy, vážení dceřiných pánové, společností. je mi ctí, že Předměty Vám mohu podnikání předložit Dimension, výroční zprávu a. s., jsou potvrzující uvedeny pozitivní v této trendy výroční v zprávě, podnikání skupiny Dimension. v sekci Základní Chci Vás údaje současně (viz strana na 6). tomto místě ubezpečit, že celý kolektiv pracovníků finančního koncernu Dimension si nadevšechny Emitent cíle nemá váží žádnou konečné ze svých spokojenosti činností Vás, a žádným našich ze klientů svých a obchodních produktů monopolní partnerů. ani dominantní postavení na trhu. Brno, Společnost červen Dimension, 2007 a. s., je nebankovní finanční společnost, mateřská společnost finančního koncernu. Společnost poskytuje v rámci koncernu služby jednotlivým dceřiným společnostem vedoucí ke sjednocení obchodní, finanční a marketingové strategie a obchodní činnosti koncernu. Dimension, a. s. není vlastníkem nemovitostí. Organizační složky podniku emitenta Emitent nemá žádné organizační složky. Dceřiné společnosti D.S.-Leasing, a. s., a D.S. Factoring, s. r. o., mají organizační Ivo Hložánek složku ve Slovenské republice, se sídlem v Bratislavě. Ing. předseda představenstva Patenty, licence, obchodní známky Emitent není závislý na žádných cizích patentech ani licencích, průmyslových či obchodních smlouvách, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost emitenta. Emitent je vlastníkem několika ochranných známek registrovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví. Registrovány jsou názvy společností a produktů a popř. jejich obrazová podoba. Ochranná doba zapsané ochranné známky je deset let. Významná soudní, správní a rozhodčí řízení 5

6 6

7 Základní údaje Obchodní firma: Dimension, a.s. Sídlo: Londýnské nám. 2, Brno, Česká republika IČ: Datum založení: 30. prosince 1991 Doba trvání: na dobu neurčitou Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně, Husova 15, Brno Spisová značka: oddíl B, vložka 618 Právní forma: akciová společnost Pokud se ve výroční zprávě dále používá termín společnost nebo emitent, je tím míněna Dimension, a.s. Pokud se v textu uvádí koncern, je tím míněn emitent včetně dceřiných společností v deklarovaném rozsahu. Údaje o základním kapitálu a akciích Základní kapitál: Počet akcií tvořících základní kapitál: Kč ks Hodnota upsaného a splaceného základního kapitálu společnosti činí 132 milionů Kč. V uplynulém roce nedošlo k žádné změně základního kapitálu. Kmenové akcie jsou vydány v listinné podobě na majitele, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100 korun. Společnost dle stanov vydává hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Emitent nevydal žádné zatímní listy, ani prioritní nebo vyměntelné dluhopisy. Společnost Dimension, a.s. v roce 2006 nebyla držitelem žádných vlastních akcií. K datu zpracování výroční zprávy je společnost držitelem vlastních akcií v rozsahu dle sekce Doplňující informace o společnosti této výroční zprávy. Předmět podnikání Předmět podnikání dle ustanovení čl. I. 2 Stanov společnosti Dimension, a.s. ze dne je: - obchodní živnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, - zprostředkovatelská činnost, - poradenská činnost v oblasti marketingu, reklamy a vnějších vztahů, - činnost ekonomických a organizačních poradců, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob. 7

8 Informace o akcionářích Dimension, a.s. disponuje poměrně kumulovanou akcionářskou strukturou, kdy několik nejvýznamnějších akcionářů ovládá téměř 98 % akcií. Aktuální informace o podílu na hlasovacích právech emitenta společnost čerpá z uplynulých valných hromad či dle posledních prohlášení akcionářů za účelem výplaty dividend. Nicméně i následně může dojít ke změně akcionářů aniž byla společnost informována. S ohledem na listinnou podobu akcií na majitele společnost nemá každodenní přesné informace o akcionářích. Přehled akcionářů společnosti Dimension, a.s. s podílem nad 10 % dle účasti na valné hromadě : AKCIONÁŘI S PODÍLEM >10 % PODÍL Dimension Financial Services N.V. 53 % PROXY FINANCE, a.s. 23 % Mezi žádnou z těchto osob, ani mezi nimi a emitentem není uzavřena ovládací smlouva ani společnosti není známo jednání ve shodě mezi těmito osobami. Historie 2006 Konsolidovaný vlastní kapitál společnosti činí 269 mil. Kč a konsolidovaný zisk z poskytování finančních služeb přesáhl 38 mil. Kč Konsolidovaný zisk z poskytnutých finančních služeb poprvé přesáhl 30 mil. Kč Konsolidovaný vlastní kapitál společnosti přesahuje 200 milionů Kč a tržby dle CAS jsou větší jak 1 miliarda Kč Společnost zvyšuje základní kapitál na 132 mil. Kč Společnost mění název na Dimension, a.s., rozšiřuje spektrum svých služeb a profiluje se na finanční služby, poskytované malým a středním podnikům, podnikatelům a běžné veřejnosti Společnost zvyšuje základní kapitál na 90 mil. Kč. Od tohoto roku pravidelně hodnocena Czech Rating Agency, (dnes afilace Moody s Investor Service pro střední Evropu) Společnost zvyšuje základní kapitál na 30 mil. Kč. Zahajuje spolupráci s renomovanými zahraničními auditory Společnost vlastní 100 % společnosti D.S. Leasing, a.s Založení společnosti v rámci první vlny kupónové privatizace jako Československý investiční privatizační fond Brno, a.s. V této době již rok na finančním trhu působí první společnost skupiny v oblasti poskytování služeb finančního leasingu. 8

9 9

10 PŘEDSTAVENSTVO Ing. Ivo Hložánek (*1962) Ing. Bronislav Havel (*1966) Ing. Milan Koutský (*1959) předseda místopředseda člen DOZORČÍ RADA Ing. Pavel Strašák (*1968) Ing. Hanuš Šamánek (*1946) Ing. Peter Vajda (*1947) předseda člen člen 10

11 11

12 Koncern Dimension, jakožto zkušený a silný finanční partner, již 16 let úspěšně působí na trhu. Je jednou z největších a nejvýznamnějších nebankovních finančních společností v České republice. Dimension, a.s. sjednocuje ve skupině obchodní, finanční a marketingové strategie, přičemž jsou klienti obsluhováni specializovanými dceřinými společnostmi, jejichž je Dimension, a.s. stoprocentním vlastníkem. STRUKTURA FINANČNÍ SKUPINY Dimension finanční služby DS Leasing 100 % (VK 192 mil. Kč) DS Leasing FS 100 % (VK 6 mil. Kč) DS Factoring 100 % (VK 50 mil. Kč) Böhm & partner 100 % (VK 24 mil. Kč) Pozn.: - Graf je sestaven výhradně z poskytovatelů finančních produktů koncernu Dimension - VK = vlastní kapitál k ŠIROKÁ NABÍDKA SLUŽEB Prostřednictvím svých dceřiných společností skupina Dimension poskytuje široké spektrum služeb v oblasti financování firemní klientely i občanů a drobných podnikatelů. Firemní financování Financování firemních investic z cizích zdrojů patří mezi oblíbené produkty, které jednoznačně urychlují realizaci investičních záměrů našich klientů. Společnosti D.S. Leasing a D.S. Leasing Full Service klientům poskytují služby jako jsou finanční leasing, operativní a full service leasing, zpětný leasing, odbytový leasing, spotřebitelské a investiční úvěry. Provozní financování oceňují především obchodníci, kteří potřebují získat okamžitou hotovost, finanční limity pro pokrytí výkyvů ve svém cash-flow nebo si jen chtějí pojistit své inkaso. Společnost D.S. Factoring úspěšně poskytující služby v oblasti provozního financování je na trhu již 15 let. Klientům nabízí regresní i bezregresní factoring, předfinancování zakázek či správu pohledávek. 12

13 Spotřebitelské financování Spotřebitelské financování je určeno především občanům, nepodnikatelům, k pokrytí svých nejvýznamnějších investičních výdajů, souvisejících s nákupem automobilů či investicemi do bydlení. Společnost DS Leasing umožňuje klientům realizovat jejich přání jak pomocí finančního leasingu, tak i spotřebitelského úvěru. Řízení investic Řízení investic dnes jednoznačně zajímá každého, kdo myslí na budoucnost, či komu leží na bankovním účtu nevyužité finanční prostředky. Běžně se dnes využívají investiční alternativy v oblasti dluhopisů, podílových fondů, akcií či derivátů. Společnost Böhm & partner a.s., která je certifikovaným obchodníkem s cennými papíry, poskytuje poradenství a služby v oblasti obhospodařování aktiv jak pro občany, tak i podnikatele a městské úřady. Přístup 24 hodin denně Cílem skupiny je poskytovat moderní finanční služby s maximálním využitím moderních technologií. Abychom svým klientům zajistili pohodlí, přehlednost a rychlost poskytovaných služeb, vyvinuli jsme internetové aplikace našim službám na míru. Tyto uživatelsky oblíbené IS jsou klientům zdarma k dispozici na internetu 24 hodin denně. Aplikace tak centralizují a spojují nejen naši centrálu s pobočkami a celorepublikovou obchodní sítí našich partnerů, ale zároveň umožňují všem našim klientům snadný přístup do databáze svých obchodních operací, jejich rychlou kontrolu a provedení i on-line plateb. Protože naší konkurenční výhodou je rychlost, jsou i informace dostupné našim klientům a partnerům bezkonkurenčně rychlé. Klienti vidí svá data on-line, tedy v řádech sekund po jejich zpracování v systému Dimension. 13

14 14

15 VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI, v pravidelném termínu Vám opět po roce předkládáme výsledky naší činnosti za uplynulý rok Rok 2006 byl v celosvětovém hledisku rokem solidního ekonomického růstu, který se odehrával i v zemích Evropské unie, které tradičně patří k hlavním obchodním partnerům České republiky. Česká ekonomika v uplynulém roce profitovala jak z růstu ekonomiky jejich sousedů a růstu ekonomiky zemí EU i celosvětového hospodářského růstu, tak i z nárůstu domácí poptávky taženého zejména zvyšující se životní úrovní obyvatelstva. Růst české ekonomiky ve výši 6,4 % byl kromě příznivých vnějších podmínek podporován i prorůstovou politikou České národní banky, která udržovala politiku nízkých úrokových sazeb po celý uplynulý rok, stejně tak prorůstovou politikou vlády, která deficitním financováním ekonomiky dodala dalších téměř 100 miliard korun nad rámec hrubého domácího produktu. Růst fakticky všech odvětví národního hospodářství byl příznivý i pro rozvoj finančního trhu a sektoru finančních služeb, který je možno bez nadsázky v řadě oblastí označit jako rekordní. Rok 2006 byl pro Dimension, a.s. a jeho dceřiné společnosti rokem řady změn. V rámci těchto změn zformovali akcionáři holding Dimension Financial Services N.V. se sídlem v Holandsku, který se stal majoritním vlastníkem společnosti s výhledem dosažení stoprocentního vlastnictví. Na domácí scéně opustila firma své již tradiční sídlo v centru města Brna a přesídlila do moderních kanceláří v jižní kancelářské a obchodní části města. Celý koncern také pokračoval v koncentraci svých aktivit s cílem maximální orientace na finanční produkty leasingu, spotřebitelských úvěrů, factoringu a dalších produktů. Rok 2006 byl také rokem změny řídícího a organizačního schématu, která by měla vést v posílení specializace jednotlivých oddělení v rámci koncernu. Současně s tím byl doplněn i manažerský tým o zkušené odborníky s praxí v sektoru finančních služeb. Finanční výsledky koncernu Dimension V rámci obchodní činnosti došlo u většiny produktů nabízených dceřinými firmami k solidnímu růstu. U produktů financování majetku došlo v souhrnu k celkovému nárůstu ve výši 8,96 %. V oblasti finančního leasingu byl sice zaznamenán mírný pokles o 5,99 %, což bylo způsobeno zejména strukturálními změnami na trhu spotřebitelského a úvěrového financování vyvolaných především legislativními změnami, avšak obchodní aktivity byly přesunuty zejména do oblasti operativního leasingu s nárůstem 49,2 % a do oblasti úvěrových produktů (spotřebitelské úvěry a úvěry podnikatelům) s nárůstem 429,5 % (tento nárůst byl zapříčiněn relativně nízkou srovnávací základnou roku 2005). Oblast factoringu vykázala růst 20,4 % a v oblasti cenných papírů došlo k růstu obratu zprostředkovaných obchodů o 42,3 %. Přes solidní obchodní růst pociťovala společnost zvyšující se tlak na marže, který byl způsoben jak rostoucí konkurencí na trhu, tak zvyšujícími se refinančními náklady v průběhu celého roku, a to jak v závislosti na zvýšení úrokových sazeb ČNB, tak i s ohledem na zvyšující se úrokové sazby v eurozóně a anticipace se od tohoto vývoje odvíjející. Také z hlediska finančního byl rok 2006 rokem dalšího růstu společnosti a je ho z pohledu finančních výsledků možné hodnotit jako rok úspěšný. Bilanční suma konsolidovaného celku narostla téměř na 3 miliardy korun českých (110 mil. Euro) a zvýšila se tak meziročně o 10,2 %. Tržby narostly téměř o 6 % na historicky nejvyšší hodnotu 1,33 mld. korun českých (48,5 mil. Euro). Zisk po zdanění dosáhl historicky nejvyšší hodnoty tis. Kč (1,4 mil. Euro) a vykázal tak nárůst o 4 %. Byl zajištěn i vysoký výnos pro akcionáře (ROE), který činil 15,46 %, i když zde došlo k mírném poklesu oproti roku 2005 (17,46 %). Avšak část profitu byla obětována na úkor zlepšení struktury aktiv skupiny, zejména na zvýšení objemu likvidních aktiv na úkor aktiv fixních, a stejně tak na zlepšení časové struktury pohledávek. Jako další pozitivum je možno hodnotit i stabilizovanou pozici skupiny u refinancujících bank a téměř stoprocentní soulad v časové struktuře aktiv a pasiv. 15

16 Konsolidované ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Bilanční suma Vlastní kapitál Tržby Zisk Zisk / akcie 19,16 28,02 29,14 Představenstvo se v průběhu roku sešlo celkem osmkrát. V rámci své činnosti se zabývalo zejména strategickými záležitostmi a záležitostmi vyplývajícími z jeho zákonných povinností. Operativní řízení bylo svěřeno do rukou odborných ředitelů v sekci finanční, obchodní pro drobnou klientelu, obchodní pro firemní financování, řízení rizik a strategii, a v neposlední řadě také v sekci provozní. V plánu pro rok 2007 je další kontinuální růst, i když představenstvo nevylučuje ani graduální růst prostřednictvím vhodné akvizice. Pro rok 2007 očekáváme celkový růst na úrovni 15 % s dynamičtěji rozvíjejícími se složkami spotřebitelského financování, operativního leasingu a factoringu. Nárůst bilanční sumy by měl dosáhnou 10 %. Představenstvo předpokládá v roce 2007 stagnaci zisku, a to zejména s ohledem na stagnaci nebo pokles ziskových marží. V Brně dne 27. června 2007 Představenstvo společnosti Dimension, a.s. Výnosnost ROE Bilanční suma (tis. Kč) 15 % % %

17 17

18 Představenstvo Právní oddělení Řízení rizik Obchod Finance Strategie Provoz Marketing Business development Finanční správa Správa koncernu Retail Wholesale Controlling, planning, reporting Správa portfollia Finanční leasing Operativní leasing Účetnictví a daně Klientské oddělení Makléři, Správa sin. majetku Factoring IT & IS 18

19 19

20 Dozorčí rada společnosti Dimension, a.s. v roce 2006 zajišťovala a vykonávala veškeré úkoly, které vyplývají ze zákona a Stanov akciové společnosti. Dané úkoly plnila jak na svých zasedání, tak i mezi jednotlivými schůzemi. Během uplynulého roku 2006 sledovala průběh a vývoj podnikatelských aktivit a plnění strategických cílů představenstva společnosti. V rámci své činnosti zabezpečovala také kontrolu vnitřních předpisů a procesů uvnitř celého koncernu Dimension, včetně všech jeho dceřiných společností. Představenstvo akciové společnosti poskytovalo dozorčí radě pravidelně veškeré zápisy ze svých jednání a všechny další informace nezbytné pro výkon kontrolní činnosti. V souladu s ustanoveními vyplývajícími ze Stanov akciové společnosti přezkoumala dozorčí rada roční účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2006 ověřenou auditorem MAIN AUDIT. Při posuzování věcné a formální správnosti roční účetní závěrky se dozorčí rada opírala o vlastní průběžně prováděné hodnocení a předložené stanovisko auditora. Na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že účetní záznamy a evidence byly vedeny legitimním způsobem, a to v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví akciových společností a rovněž v souladu se Stanovami společnosti. Závěrem dozorčí rada konstatovala, že roční účetní závěrka poskytuje úplné informace jak o majetkové a finanční situaci společnosti, tak o výši dosaženého běžného i konsolidovaného hospodářského výsledku. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit konsolidovanou účetní závěrku a roční účetní závěrku za rok 2006 a zároveň doporučuje schválit představenstvem navržené vypořádání hospodářského výsledku. Ing. Pavel Strašák předseda dozorčí rady 28. června

21 21

22 OBLASTI ČINNOSTI EMITENTA Hlavní oblasti činnosti emitenta Předmětem podnikání koncernu je poskytování finančních služeb, a to přímo společností Dimension, a.s., nebo prostřednictvím dceřiných společností. Předměty podnikání Dimension, a.s. jsou uvedeny v této výroční zprávě, v sekci základní údaje. Emitent nemá žádnou ze svých činností a žádným ze svých produktů monopolní ani dominantní postavení na trhu. Společnost Dimension, a.s. je nebankovní finanční společnost, mateřská společnost finančního koncernu. Společnost poskytuje v rámci koncernu služby jednotlivým dceřiným společnostem vedoucí ke sjednocení obchodní, finanční a marketingové strategie a obchodní činnosti koncernu. Dimension, a.s. není vlastníkem nemovitostí. Organizační složky podniku emitenta Emitent nemá žádné organizační složky. Dceřiné společnosti D.S. Leasing, a.s. a D.S. Factoring, s.r.o. mají organizační složku ve Slovenské republice, sídlem v Bratislavě. Patenty, licence, obchodní známky Emitent není závislý na žádných cizích patentech ani licencích, průmyslových či obchodních smlouvách, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost emitenta. Emitent je vlastníkem několika ochranných známek registrovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví. Registrovány jsou názvy společností a produktů a popř. jejich obrazová podoba. Ochranná doba zapsané ochranné známky je deset let. ČÍSLO ZNÁMKY SPISOVÁ ZNAČKA ZNĚNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY DRUH STAV DATUM PRÁVA PŘEDNOSTI DS Leasing Kombinovaná Zapsaná Obrazová Zapsaná Českomoravská kapitálová Kombinovaná Zapsaná Obrazová Zapsaná Obrazová Zapsaná LEASING ON LINE Kombinovaná Zapsaná DS Factoring Kombinovaná Zapsaná DS Finance Kombinovaná Zapsaná Dimension Slovní grafická Zapsaná Dimension Slovní Zapsaná DS Rent Kombinovaná Zapsaná DS Factoring Kombinovaná Zapsaná

23 ČÍSLO ZNÁMKY SPISOVÁ ZNAČKA ZNĚNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY DRUH STAV DATUM PRÁVA PŘEDNOSTI DS Finance Kombinovaná Zapsaná DS Leasing Kombinovaná Zapsaná Kombinovaná Zapsaná Kombinovaná Zapsaná DS Rent člen finanční skupiny Dimension Kombinovaná Zapsaná DS Factoring člen finanční skupiny Dimension Kombinovaná Zapsaná DS Leasing člen finanční skupiny Dimension Kombinovaná Zapsaná Dimension finanční služby Kombinovaná Zapsaná DS Leasing full service Kombinovaná Zapsaná factoring.cz Kombinovaná Zapsaná Významná soudní, správní a rozhodčí řízení Společnost nevede a ani v předcházejících dvou účetních obdobích nevedla soudní ani jiné spory, rozhodčí řízení, správní řízení, které by mohly mít významný vliv na její finanční situaci. Dimension, a.s. vede dle potřeby soudní spory v záležitosti pohledávek společnosti. Sporné pohledávky jsou oceněny dle účetních směrnic. Hlavní uskutečněné investice v uplynulých třech letech Údaje o investicích v letech INVESTICE ZŮSTATEK ZMĚNA ZŮSTATEK ZMĚNA ZŮSTATEK ZMĚNA Akcie dlouhodobé Akcie krátkodobé Dluhopisy Software Ocenitelná práva Hlavní prováděné a budoucí investice Koncern Dimension dosahuje svých dobrých výsledků především díky kvalitní práci svých zaměstnanců, proto se vedení společnosti rozhodlo investovat nemalé finanční zdroje do personální oblasti a rozšířit tak vzdělávání a školení svých zaměstnanců v systematický program. Z důvodu expanze společnosti došlo ke změně jejího sídla. Společnost se přestěhovala do nových moderních kancelářských prostorů. Tímto krokem došlo nejen ke zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců, ale také ke komfortnější dostupnosti klientele vč. zlepšení a rozšíření poskytovaných služeb. Zároveň byl prodán komplex budov bývalého sídla společnosti na Údolní 33, což vedlo k uvolnění potřebných zdrojů z údržby areálu pro další rozvoj společnosti. 23

24 Spolu se změnou sídla investovala společnost do obnovy technického vybavení kanceláří, jak v oblasti hardware tak i software, aby tak nadále mohla využívat své konkurenční výhody, kdy pomocí moderních technologií poskytuje kvalitní služby. Společnost zároveň neplánuje větší rozšiřování svých akvizic, ale naopak klade důraz na postupný rozvoj vlastních businessů založených na postupně rostoucím vlastním kapitálu. ZAMĚSTNANCI Průměrný počet zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců Dimension, a.s Průměrný počet zaměstnanců koncernu Zaměstnanci vzhledem k povaze podnikání emitenta převážně zajišťují činnosti koncernu a poskytují služby pro jeho společnosti. Společnost nečlení zaměstnance podle jednotlivých druhů podnikatelské činnosti. Celkový počet zaměstnanců koncernu, ke dni vydání výroční zprávy, je 90. Údaje o peněžitých a naturálních příjmech statutárních orgánů Příjmy členů statutárních orgánů* (v tis Kč): PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA Peněžní příjmy od emitenta Peněžní příjmy od osoby ovládané emitentem Naturální příjmy od emitenta 0 0 Naturální příjmy od osoby ovládané emitentem 0 0 Tantiémy od emitenta 0 0 Tantiémy od osoby ovládané emitentem 0 0 Vedoucí zaměstnanci jsou zároveň členy představenstva. 24

25 KONSOLIDACE Níže uvedená tabulka uvádí: použité metody konsolidace, názvy obchodních firem zahrnutých do konsolidačního celku a výši podílů držených třetími osobami. FIRMA SPOLEČNOSTI (PŘÍMÁ ÚČAST) SÍDLO SPOLEČNOSTI PODÍL TŘETÍCH OSOB V % METODA KONSOLIDACE D.S. Leasing, a.s. Londýnské nám. 2, Brno 0 % plná D.S. Factoring, s.r.o. Londýnské nám. 2, Brno 0 % plná Böhm & partner, a.s. Londýnské nám. 2, Brno 0 % ekvivalenční D.S. Leasing Full Service, s.r.o. Londýnské nám. 2, Brno 0 % plná Dimension online, a.s. Londýnské nám. 2, Brno 0 % plná Výstavba Bosonohy, a.s. Rušná 7, Brno 25 % plná 25

26 26

27 Dimension, a.s. je dle zákona ( 66a odst. 2 OZ) osobou ovládanou jinou osobou, společností Dimension Financial Services N.V. V souladu se zákonem tedy staturání orgán zpracoval zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRACOVANÉ STATUTÁRNÍM ORGÁNEM SPOLEČNOSTI DIMENSION, A. S. 1. Vztahy s propojenými osobami V účetním období došlo v rámci běžného obchodního styku k následujícím vztahům mezi společností Dimension, a. s. a níže uvedenými propojenými osobami: 1.a Poskytnuté finanční zdroje Společnost Dimension, a. s. neposkytla ve sledovaném období propojeným osobám žádné finanční zdroje. 1.b Ostatní poskytnutá plnění a protiplnění FIRMA / JMÉNO PŘÍJEMCE Dimension Financial Services N.V. POPIS POSKYTNUTÉHO PLNĚNÍ VÝŠE POSKYTNUTÉHO PLNĚNÍ (KČ) POPIS PROTIPLNĚNÍ VÝŠE PROTIPLNĚNÍ (KČ) Prodej vlastních akcií úhrada v Kč c Přijaté finanční zdroje FIRMA / JMÉNO PŘÍJEMCE Dimension Financial Services N.V. POPIS PŘIJATÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ VÝŠE PŘIJATÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ A ÚROKŮ Z NICH (KČ) VYČÍSLENÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (KČ) UHRAZENÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (KČ) Půjčka Počáteční stav: 0, ,- 0,- Zvýšení: ,- Snížení: 0,- Konečný stav: ,- 1.d Ostatní přijatá plnění a protiplnění FIRMA / JMÉNO PŘÍJEMCE POPIS PŘIJATÉHO PLNĚNÍ VÝŠE PŘIJATÉHO PLNĚNÍ (KČ) POPIS PROTIPLNĚNÍ VÝŠE PROTIPLNĚNÍ (KČ) Dimension Financial Services N.V. Bankovní záruka úhrada v Kč

28 2. Postavení osob uvedených v této zprávě vůči společnosti Dimension, a.s. 2.a Ovládající osoby v postavení vůči společnosti FIRMA / JMÉNO A SÍDLO / BYDLIŠTĚ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY DŮVOD STATUTU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY*) VÝŠE HLASOVACÍCH PRÁV Dimension Financial Services N.V. A 58,46 % *) Možnosti A: Většinový společník přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) B: Většinový společník nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) C: Jedná ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě) 2.b Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou FIRMA / JMÉNO OVLÁDAJÍCÍ OSOBY FIRMA A SÍDLO DALŠÍCH OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU OVLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ c Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob a ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob v daném účetním období Nebyly učiněny. 2.d Komentář statutárního orgánu k výhodám a nevýhodám opatření, ke vzniku újmy ze smluv nebo opatření a případnému způsobu náhrady této újmy Představenstvo společnosti Dimension, a. s. prohlašuje, že ve sledovaném období nebyly z pohledu společnosti Dimension, a. s. s propojenými osobami uzavřeny smlouvy ani přijata opatření, která by byla nevýhodná nebo ze kterých by zúčastněným společnostem vznikla újma. V Brně dne 29. března

29 29

30 Dimension, a.s. je současně mateřskou společností faktického koncernu. Koncern Dimension se vymezuje v souladu s 66a odst. 7 obchodního zákoníku jako mateřská společnost Dimension a všechny společnosti, které jsou mateřskou společností ovládány. Ovládací smlouvy mezi mateřskou a dceřinými společnostmi z rozhodnutí valné hromady nejsou uzavírány. Složení koncernu k datu vypracování výroční zprávy: FIRMA SPOLEČNOSTI IČ SÍDLO SPOLEČNOSTI PODÍL D.S. Leasing, a.s Londýnské nám. 2, Brno 100,00 % D.S. Factoring, s r.o Londýnské nám. 2, Brno 100,00 % Böhm & partner, a.s Londýnské nám. 2, Brno 100,00 % D.S. Leasing Full Service, s.r.o Londýnské nám. 2, Brno 100,00 % Dimension online, a.s Londýnské nám. 2, Brno 100,00 % Nadace Sophia Londýnské nám. 2, Brno 100,00 % Výstavba Bosonohy, a.s Rušná 7, Brno 75,00 % Emitent prohlašuje, že výše uvedené společnosti tvořící koncern (společnosti, na kterých má emitent přímý podíl přesahující 50 % základního kapitálu), nedrží ani nevlastní svoje vlastní akcie. Emitent je s výjimkou společnosti Výstavba Bosonohy jediným a tedy 100% akcionářem akciových společností tvořících koncern. 30

31 31

32 Nadace byla zřízena za stanoveným účelem 7. ledna roku 2002 akciovou společností Dimension, finanční služby. Nadace vyvíjí svou činnost v oblasti vzdělávání. Všestranně podporuje vzdělávání mládeže, rozvoj, rozšiřování a zvyšování úrovně vzdělanosti. Od doby svého působení podpořila již řadu projektů jednotlivých institucí, zejména vysokých škol, ale také projekty jednotlivců, zahraniční stáže, účasti na mezinárodních konferencích, výzkumné záměry v rámci závěrečných pracích a publikační činnosti. Nadace Sophia se dostala do podvědomí veřejnosti, ale i neziskových organizací, působící jako zprostředkovatelé v rámci neziskového sektoru. V roce 2006 podpořila Nadace Sophia 30 projektů částkou 433 tisíc Kč. Dimension, a.s. jako silná a zisková privátní společnost v oblasti finančních služeb cítí svoji společenskou povinnost zpětně přispívat k rozvoji vzdělávacích aktivit i k individuální motivaci ke vzdělávání především u mládeže. 32

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP 2 3 Obsah 1. Zpráva představenstva 7 2. PŘEDSTAVENÍ Představení skupiny CE GROUP 11 Představení České energie 12 Představení České plynárenské 15 Představení GSCeP

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život Výroční zpráva 2008 Jsme s Vámi celý život Klíčové ukazatele roku 2008 FINANČNÍ UKAZATELE (V TISÍCÍCH EUR) 2008 2007 Celkové výnosy 142 771 121 971 EBITDA 39 491 38 376 Provozní zisk 22 681 26 043 Čistý

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více