FP 612 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FP 612 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL"

Transkript

1 FP 612 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Kuchyňský robot Kuchynský robot Food procesor

2 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte. Všeobecné bezpečnostní pokyny Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou. Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy. Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly. Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu. Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. Používejte jen originální příslušenství. Respektujte, prosím, následující Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj. Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší elektrické síti. Zařízení a příslušenství, které přijde do kontaktu s potravinami, před prvním použitím umyjte. Všechny kovové kráječe a krouhače jsou velmi ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti. Než začnete instalovat příslušenství zařízení, ujistěte se, že je napájecí kabel zařízení odpojený od zdroje energie. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí obsluhy, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instruktážní výklad týkající se obsluhy přístroje a to osobou zodpovědnou za bezpečnost těchto lidí. Děti by měli být vždy pod dohledem, tak, aby se zamezilo hraní dětí s tímto přístrojem. CZ - 2

3 CZ Popis ovládacích prvků 1. Plnicí otvor ve víku mixéru 12. Tlačítko (+) 2. Víko mixéru 13. Tlačítko (pulzní) 3. Nádoba na uložení nožů 14. Tlačítko (vypínač) 4. Víko hnětací mísy 15. Tlačítko (-) 5. Mini pěchovátko 16. Displej 6. Pěchovátko 17. Tělo kuchyňského robota 7. Plnicí otvor 18. Přední panel 8. Madlo (mísy) 19. Madlo (mixér) 9. Pryžový povrch (mísa) 20. Pryžový povrch (mixér) 10. Hnětací mísa 21. Mixér 11. Uložení napájecího kabelu 22. Bezpečnostní kryt CZ - 3

4 CZ POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ - FUNKCE Tělo kuchyňského robota Uprostřed panelu kuchyňského robota je LED kontrolka. Pokud nejsou šlehací mísa nebo mixér správně usazeny, LED kontrolka se nerozsvítí. Přesvědčte se, že jsou všechna příslušenství správně instalována, LED kontrolka bude svítit po stisknutí vypínače. Variabilní ovladač rychlosti Velký ovladač rychlosti s jasně označenými nastaveními vám usnadní výběr požadované rychlosti. Mezi ovladači rychlosti je umístěné pulzní tlačítko, pomocí kterého můžete ovládat proces zpracování ještě víc a který vám umožňuje aktivovat krátké pulzy energie. Zařízení má 10 různých nastavení rychlosti a toto nastavení můžete kdykoliv během zpracovávání potravin změnit. Ukládání napájecího kabelu Toto praktické ukládání napájecího kabelu umožňuje použití pouze požadované délky kabelu. Mísa Kapacita mísy je 1,75 l tekutin a 1,5 kg těsta. Mísa se usazuje na motor a je vyrobena tak, aby zajistila rovnoměrné a efektivní zpracování potravin. Víko mísy s plnicím otvorem Víko automaticky aktivuje bezpečnostní systém. Zařízení nebude fungovat, dokud není víko správně usazeno na míse a zajištěno. Plnicí otvor je určen k přidávání tekutin a/nebo pevných přísad. Umožňuje tak přidávat přísady během chodu zařízení. Pěchovátko Pomocí pěchovátka můžete rovnoměrně protlačit přísady plnicím otvorem víka do mísy. Můžete ho také využít k uzavření víka, aby přísady z mísy nestříkaly. Držák příslušenství Tento držák pohání veškeré hnětací, krouhací, šlehací příslušenství. Aby zařízení fungovalo, musí být držák instalován na svém místě. Nůž Nerezový nůž můžete použít na sekání, míchání, mixování a přípravu směsí na koláče a dorty. Před použitím odejměte chránič nožů a nasaďte ho opět v okamžiku, kdy nože nebudete používat. Ostří nožů jsou velmi ostré, nedotýkejte se jich! CZ - 4

5 CZ Hnětací metly Hnětací metly můžete použít na hnětení kynutého, třeného těsta a směsí na dorty. Držák krouhacích a krájecích nožů Je určen k uložení dodaného příslušenství - krouhačů a kráječů. Krouhací nůž - tenčí a silnější plátky Silnější krouhací nůž je ideální pro krájení různého ovoce a zeleniny na plátky. Krouhací nůž - proužky Tento krouhací nůž je ideální pro výrobu bramborových hranolků a krájení zeleniny na proužky. Krouhací nůž - struhadlo Struhadlo je ideální pro strouhání brambor. Struhadlo - jemnější a hrubší Hrubší struhadlo je ideální pro spoustu druhů ovoce a zeleniny. Jemné struhadlo je ideální pro čokoládu a různé druhy ovoce a zeleniny. Emulzní disk Emulzní disk je ideální pro přípravu domácí majonézy, ke šlehání vaječných bílků, smetany a třeného těsta. Lis na citrusy Lis na citrusové plody se skládá z kuželu na plody a filtrační misky. Tyto nástavce se používají společně s mísou. Lis nebude fungovat, pokud filtrační miska nebude správně usazena. Mixér Mixér se nasazuje na motor kuchyňského robota, vlevo od hnětací mísy. Je objemný, pevný a má praktické madlo, navíc má z důvodu snadnějšího použití stupnici jak v šálcích, tak v mililitrech (ml). Průhledná nádoba mixéru vám umožňuje sledovat zpracování přísad, abyste tak vždy dosáhli co nejlepšího výsledku. Mixér nebude fungovat, dokud nezajistíte nádobu na místě a správně nenasadíte víko. CZ - 5

6 CZ Sekáček na led Tento zubatý nerezový sekáček je tak silný, že naseká ledové kostky a je ideální na mixování a míchání. Sekáček je vyjímatelný, aby ho bylo možné snadno umýt (viz kapitola Čištění a údržba). Při manipulaci se sekáčkem dbejte zvýšené opatrnosti, protože je velmi ostrý a může snadno způsobit poranění. Víko mixéru s plnicím otvorem Víko mixéru zajistí nádobu mixéru a během mixování můžete postupně odebrat nebo přidat až 70 ml přísad. Bezpečnostní kryt Pokud mixér nepoužíváte, doporučujeme ho vyjmout z kuchyňského robota a motor zajistit bezpečnostním krytem. Zařízení nebude fungovat, pokud bezpečnostní kryt nebude instalován správně na svém místě. Stěrka Tato stěrka je ideální pro vyjímání směsí z mísy nebo mixéru. Pokyny k použití Správné umístění jednotlivých částí zařízení Kuchyňský robot bude fungovat pouze tehdy, pokud bude použité příslušenství instalováno na svém místě správně. Ujistěte se, že jste příslušenství správně instalovali. Bezpečnostní kryt Bezpečnostní kryt instalujte na tělo kuchyňského robota. Jednoduše položte kryt na motor mixéru a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, dokud nebude zajištěný. Kryt nesmí být uvolněný Obr.1. Umístění mísy 1. Mísu postavte na hnací hřídel. Madlo mísy musí směřovat k vám a mísa musí dole přiléhat ke kuchyňskému robotu Obr Mísu zajistíte v poloze připravené k použití tak, že otočíte madlem doprava, co nejdále je to možné, až zaznamenáte zacvaknutí mísy na místo Obr.3. CZ - 6

7 CZ Umístění víka mísy 1. Víko položte na mísu, plná šipka na víku by měla být vyrovnaná s prázdnou šipkou na míse Obr Víko zajistíte v poloze připravené k použití tak, že ho otočíte směrem doprava. Výstupek na víku by měl být vyrovnaný s horním okrajem madla mísy Obr.5. Plná šipka na víku by měla být vyrovnaná s plnou šipkou na míse. Ujistěte se, že se nezměnila poloha mísy zatlačením na mísu směrem doprava. DŮLEŽITÉ: Pokud mísa a víko nejsou správně usazeny, zařízení nebude fungovat. Zkontrolujte, že je příslušenství správně instalováno. POUŽITÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTA 1) 2) 3) 4) 5) Ujistěte se, že jste kuchyňský robota správně umístili a správně instalovali příslušenství a že zařízení stojí na suché a bezpečné pracovní ploše. Ujistěte se, že je displej zařízení vypnutý a zapojte napájecí kabel do vhodné elektrické zásuvky. Stiskněte vypínač zařízení. Pomocí ovladače zvolte požadovanou rychlost od 1 do 10. Zařízení zastavíte přepnutím ovladače na rychlost 0 (vypnuto). Doporučené nastavení naleznete v návodu. Během zpracovávání můžete přidávat další přísady prostřednictvím plnicího otvoru. Pulzní funkce zůstane aktivovaná, dokud podržíte tlačítko stisknuté. Pulzní funkci používejte pro potraviny, které vyžadují ke zpracování pouze krátké impulzy, např. bylinky, ořechy a malé druhy ovoce. Použitím pulzní funkce vypnete předchozí nastavení rychlosti. Poznámka: K protlačení přísad do mísy vždy používejte pěchovátko. Tím zajistíte, aby přísady byly rovnoměrněji zpracovány. NIKDY netlačte přísady prsty nebo jiným kuchyňským náčiním. Poznámka: Při hnětení většího množství přísad, např. 1,5 kg těsta, nenechávejte zařízení v chodu déle než 1 minutu. Pro běžné množství nenechávejte zařízení v kontinuálním chodu déle než 3 minuty. Mezi těmito intervaly chodu nechávejte přestávku minimálně 1 minutu. INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ NA KUCHYŇSKÝ ROBOT Před sestavením zařízení se ujistěte, že je vypnuté a odpojené od zdroje energie. Vždy se ujistěte, že je veškeré příslušenství správně instalované. Instalace držáku příslušenství 1) Usaďte mísu kuchyňského robota. 2) Držák příslušenství instalujte na hnací hřídel (obr. 6). CZ - 7

8 CZ Nůž 1) Mísu a držák příslušenství instalujte, jak je uvedeno výše (obr. 2, 3, 6). 2) Z nerezového nože sejměte chránič (obr. 7). 3) Nůž nasaďte na držák příslušenství a pevně zatlačte na místo uprostřed (obr. 8). VAROVÁNÍ: Dbejte maximální opatrnosti, protože nože jsou velmi ostré. Při manipulaci nůž vždy uchopte za jeho prostřední plastovou část. 4) Vložte přísady do mísy. Větší kusy rozkrájejte. Přesvědčte se, že jste před zahájením zpracování odstranili všechny jádřince a pecky, protože ty by mohly poškodit nože. Poznámka: Nikdy nepřekračujte maximální kapacitu mísy ml. 5) Na mísu nasaďte víko (obr. 4, 5) a do plnicího otvoru vložte pěchovátko. Poznámka: Vršek držáku příslušenství zapadne zespodu do víka mísy. 6) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 7) Zvolte požadovanou rychlost. 8) Po dokončení zpracování robot vypněte a napájecí kabel odpojte od zdroje energie, z mísy vyjměte držák příslušenství a nůž. Před vyjmutím nože se vždy nejdříve ujistěte, že se přestal otáčet. Poznámka: Po vyčištění vždy na nůž nasaďte chránič. Hnětací příslušenství 1) Mísu a držák příslušenství instalujte, jak je uvedeno výše (obr. 2, 3, 6). 2) Na držák příslušenství nasaďte hnětací příslušenství a pevně zatlačte na místo (obr. 9). Poznámka: Pokud by čepele neseděly přímo na držáku příslušenství, pravděpodobně jste je na držák nasadili vzhůru nohama. Otočte je a nasaďte znovu. 3) Vložte přísady do mísy. Plastové příslušenství můžete použít k hnětení těsta, míchání suchých přísad, šlehání řidšího a třeného těsta. 4) Na mísu nasaďte víko (obr. 4, 5) a do plnicího otvoru vložte pěchovátko. Poznámka: Vršek držáku příslušenství zapadne zespodu do víka mísy. 5) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 6) Zvolte požadovanou rychlost. Při zpracování těsta/hnětení začněte rychlostí 1. Poznámka: Při zpracování těsta vždy robot vypněte, jakmile se vytvoří z těsta bochánek. 7) Po dokončení zpracování robot vypněte a napájecí kabel odpojte od zdroje energie, z mísy před vyjmutím těsta odstraňte držák příslušenství a čepele. Poznámka: Z důvodu větší bezpečnosti doporučujeme vždy nechávat pěchovátko během chodu zařízení v plnicím otvoru CZ - 8

9 CZ Emulzní disk 1) Mísu a držák příslušenství instalujte, jak je uvedeno výše (obr. 2, 3, 6). 2) Na držák příslušenství nasaďte emulzní disk a pevně zatlačte na místo (obr. 10). 3) Vložte přísady do mísy. Disk používejte ke tření a šlehání. Nikdy disk nepoužívejte k hnětení těsta. Při šlehání smetany a přípravě jemných omáček používejte nižší rychlosti. Můžete takto připravit domácí majonézu, omáčky, ušlehat vaječné bílky, pusinky a připravit šlehačku. 4) Na mísu nasaďte víko a do plnicího otvoru vložte pěchovátko. Poznámka: Vršek držáku příslušenství zapadne zespodu do víka mísy. 5) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 6) Zvolte požadovanou rychlost. 7) Po dokončení zpracování robot vypněte a napájecí kabel odpojte od zdroje energie, z mís před vyjmutím zpracovaných přísad odstraňte držák příslušenství a emulzní disk. Nože na krájení, sekání, strouhání a krouhání 1) Do držáku nožů vložte požadovaný krouhací nebo krájecí nůž a nasaďte na držák příslušenství. Nůž přidržte za držák nožů a jemně zatlačte konec nože do klipu držáku, až zapadne na své místo (obr. 11, 12). Nůž by měl být v jedné rovině s držákem. Nůž je v držáku přidržován dvěma malými pojistkami. Poznámka: Všechny kovové disky mají ostré hrany, proto při manipulaci s nimi a jejich instalaci a snímání dbejte zvýšené opatrnosti. 2) Mísu a držák příslušenství instalujte, jak je uvedeno výše (obr. 2, 3, 6). 3) Držák nožů nasaďte na držák příslušenství a pevně zatlačte na místo (obr. 13). Držák nožů by měl být v jedné rovině s okrajem hnětací mísy. 4) Na mísu nasaďte víko a do plnicího otvoru vložte pěchovátko. Poznámka: Vršek držáku příslušenství zapadne zespodu do víka mísy. CZ - 9

10 CZ 5) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 6) Zvolte požadovanou rychlost. 7) Z plnicího otvoru vyjměte pěchovátko. Pokud používáte struhadlo/kráječ na plátky, vložte přísady do plnicího otvoru a pomocí pěchovátka je protlačte plnicím otvorem. Nikdy nepoužívejte prsty nebo jiné kuchyňské náčiní, protože uvnitř disku jsou ostré čepele. Doporučujeme používat pomalejší a střední rychlost. V případě potřeby lze použít i vyšší rychlost. Čepele používejte ke krájení brambor, okurky a krouhání zelí, rajských jablek a větší mrkve. Při krájení brambor na plátky nebo hranolky je pomalu protlačte plnicím otvorem pomocí pěchovátka. 8) Po dokončení zpracování robot vypněte a napájecí kabel odpojte od zdroje energie, z mísy před vyjmutím zpracovaných přísad odstraňte držák příslušenství a držák nožů. Mixér 1) Z kuchyňského robota sejměte bezpečnostní kryt. Jednoduše odšroubujte bezpečnostní kryt ve směru hodinových ručiček a sejměte (obr. 14). 2) Mixér nasaďte na robota, v místě nad ovladačem rychlosti, s madlem směřujícím doleva. Plná šipka pod madlem mixéru by měla být vyrovnaná s prázdnou šipkou na krytu kuchyňského robota (obr.15). 3) Mixér zajistěte na místě jednoduše tak, že uchopíte nádobu za madlo a otočíte jí doprava. Plná šipka by měla nyní být vyrovnaná s plnou šipkou na kuchyňském robotu (obr. 16). 4) Do nádoby vložte přísady. Poznámka: Nikdy nepřekračujte maximální označený objem nádoby - 1,5 l. Vždy se přesvědčte, že je na mixéru nasazené víko. 5) Víko umístěte na nádobu mixéru tak, aby držák víka směřoval k vám (obr. 17). 6) Držák víka otočte doprava, měl by být vyrovnaný s vrškem madla nádoby mixéru (obr. 18). 7) Nádobu mixéru a víko instalujte, jak je uvedeno výše. Poznámka: Mixér nebude fungovat, pokud nebudou nádoba a víko správně instalovány na svém místě. 8) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 9) Zvolte požadovanou rychlost od 1 do 10 nebo pulzní interval. Tip: Během mixování můžete přidat další přísady pomocí plnicího otvoru, musíte sejmout odměrku. Mixér můžete používat k rozmělnění, mixování a míchání. CZ - 10

11 CZ Lis na citrusy 1) Nainstalujte mísu a bezpečnostní kryt jak je uvedeno výše (obr. 1, 2, 3) 2) Nasaďte obě části lisu na citrusy dle obr. 19. a ujistěte se zda je filtrační mísa správně zajištěna. 3) Rozpulte požadované citrusy. 4) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 5) Zvolte požadovanou rychlost od 1 do 2. Pro tento nástavec je vhodné používat menší rychlosti. 6) Nyní můžete začít lisovat připravené plody přiložením na otáčející se kužel lisu. Při lisování dobře držte lisované ovoce. 7) Po ukončení vyjměte obě části lisu. Z filtrační mísy vyčistěte zbytky plodů a poté opláchněte pod tekoucí vodou. ULOŽENÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTA Tento kuchyňský robot je vyroben tak, aby bylo možné veškeré jeho příslušenství uložit dovnitř do robota. Uložení čepelí Poznámka: Všechny čepele jsou označeny jejich funkčním číslem. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Čepel 1 je určena ke krájení na tenké plátky (zelenina, okurky...) Čepel 2 je určena ke krájení na silnější plátky (jablka, ovoce...) Čepel 3 je určena k výrobě hranolek Čepel 4 je určena na jemné strouhání (strouhanka...) Čepel 5 je určena na jemné krouhání (sýr, brambory...) Čepel 6 je určena na hrubší krouhání (mrkev...) Ukládání napájecího kabelu Napájecí kabel uložíte tak, že ho namotáte na 2 úchytky na zadní straně kuchyňského robota. CZ - 11

12 CZ Uložení hnětací mísy (obr.20) 1) Veškeré ostatní příslušenství, kromě lisu na citrusy, můžete uložit v robotu. 2) 3) 4) Mísu nasaďte na kuchyňský robot. Držák příslušenství nasaďte na hnací hřídel. Emulzní disk nasaďte na držák příslušenství. 5) Hnětací nůž s chráničem nasaďte na držák příslušenství. Nůž s chráničem by měl ležet na emulzním disku. 6) Hnětací příslušenství nasaďte na držák příslušenství. Hnětací příslušenství má na jednom konci užší otvor a na druhém širší. Nasaďte ho užším koncem na hnětací nůž. 7) Držák na nože nasaďte na držák příslušenství a potom na mísu nasaďte víko. Čištění a údržba 1) 2) Před čištěním těla kuchyňského robota vždy odpojte zařízení od zdroje energie. Robot vyčistěte vlhkou utěrkou. Nepokládejte robot do vody ani ho neoplachujte. Vždy okamžitě po použití očistěte části, které přišly do kontaktu s potravinami, horkou vodou a mycím prostředkem. 3) Aby bylo čištění jednodušší, opláchněte demontovatelné příslušenství bezprostředně po použití. 4) Příslušenství a mísu omyjte a osušte. Nepoužívejte brusné houbičky a čisticí prostředky. Osušte měkkou, čistou utěrkou. 5) Veškeré plastové díly ztrácejí dlouhodobým mytím v myčce svou kvalitu. Všechny součásti ale přesto lze mýt v myčce, kromě motoru, kabelu a zástrčky. 6) Pokud použijete k čištění myčku, vložte všechny díly robota do horního koše myčky. Poznámka: Doporučujeme čistit všechny části kuchyňského robota ručně v teplém roztoku s mycím prostředkem, kromě motoru, kabelu a zástrčky. Varování: Při manipulaci s kovovými čepelemi musíte dbát zvýšené opatrnosti, protože jsou velmi ostré. CZ - 12

13 CZ Čištění mixéru 1) Rychlý způsob čištění mixéru je následující: naplňte polovinu nádoby teplou vodou a malým množstvím čisticího prostředku. Na pár sekund stiskněte pulzní spínač. Potom zařízení vypněte a odpojte od zdroje energie. Potom obsah nádoby vylijte a nádobu vypláchněte pod tekoucí vodou. 2) Důkladné čištění: vyšroubujte z nádoby nože otočením proti směru hodinových ručiček, jak je označeno šipkou. Vyjměte z nožů silikonové těsnění. Opláchněte víko, nádobu, silikonové těsnění a nože v teplé vodě s čistícím prostředkem. Znovu vše sestavte, v opačném pořadí, než je uvedeno výše. Zkontrolujte, že jste vložili zpět silikonové těsnění. Otočte nože ve směru hodinových ručiček, utáhněte. Odstraňování poruch Přístroj nefunguje -- Zkontrolujte pevné usazení přívodního kabelu -- Zkontrolujte polohu spínače -- Ujistěte, že je veškeré příslušenství správně instalované. Pokud mísa a víko nejsou správně usazeny, zařízení nebude fungovat. Záruka Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem a čitelným razítkem prodejny. Nárok lze uplatňovat u prodejce, kterého byl výrobek zakoupen nebo u některého z autorizovaných servisních středisek. Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě: -- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou. -- poškození přístroje vlivem živelné pohromy. -- jakékoliv změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou. -- nevyplnění záručního listu, ztráty záručního listu. -- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zejména pokud byl používán k profesionální či jiné výdělečné činnosti. -- zjevné mechanické poškození. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nad rámec běžného používání. Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je například elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostních předpisů. Materiál výrobku splňuje nejnovější směrnice Evropské unie. Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném obchodě nebo autorizovaném servisním středisku. CZ - 13

14 CZE Technická specifikace 10 rychlostí, pulzní stupeň, LCD displej pracovní mísa o objemu 1,75 l, užitkový objem mixéru 1,5 l, příslušenství: 6 nerezových čepelí, nerezový nůž, hnětací nůž, lis na citrusy, emulzní disk několikanásobný bezpečnostní systém napájení: 230 / 50Hz příkon 800 W rozměry: 49 x 35 x 26 cm Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem. Případné další dotazy zasílejte na Poznámka: Vyhrazujeme si právo provést technické změny v rámci vylepšování produktu bez předchozího upozornění. VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u společnosti Elektrowin a.s. pod číslem 05065/06-ECZ. Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u společnosti Envidom pod číslem EZ CZE - 14

15 SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Všeobecné bezpečnostné pokyny Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore (s výnimkou prístroja, ktorý je pre používanie vonku určený). Chráňte ho pred horůčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou. Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy. Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel). Ak chcete ochrániť deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to, aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli. Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky. Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaného opravára. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom z rovnakými hodnotami a to len výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou. Používajte len originálne príslušenstvo. Rešpektujte, prosím, nasledujúce Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj. Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku prístroja odpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti. Zariadenie a príslušenstvo, ktoré príde do kontaktu s potravinami, pred prvým použitím umyte. Všetky kovové krájače a strúhače sú veľmi ostré, pri manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatrnosť. Než začnete inštalovať príslušenstvo, uistite sa, že je napájací kábel zariadenia odpojený od zdroja energie. Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo psychickými schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí obsluhy, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštruktážny výklad týkajúci sa obsluhy prístroja a to osobou zodpovednou za bezpečnosť týchto ľudí. Deti by mali byť vždy pod dohľadom, tak, aby sa zamedzilo hraniu detí s týmto prístrojom. SK - 15

16 SK Popis ovládacích prvkov 1. Plniaci otvor vo veku mixéru 12. Tlačítko (+) 2. Veko mixéru 13. Tlačítko )pulzné) 3. Nádoba na uloženie nožov 14. Tlačítko (vypínač) 4. Veko hnetacej misy 15. Tlačítko (-) 5. Mini piest 16. Displej 6. Piest 17. Telo kuchynského robota 7. Plniaci otvor 18. Predný panel 8. Madlo (misy) 19. Madlo (mixér) 9. Pryžový povrch (misa) 20. Pryžový povrch (mixér) 10. Hnetacia misa 21. Mixér 11. Uloženie napájacieho káblu 22. Bezpečnostný kryt SK - 16

17 SK POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ - FUNKCIE Telo kuchynského robota Uprostred panelu kuchynského robota je LED kontrolka. Pokiaľ niesú šľahacia misa alebo mixér správne usadené, LED kontrolka sa nerozsvieti. Presvedčite sa, že sú všetky príslušenstvá správne inštalované, LED kontrolka bude svietiť po stlačení vypínača. Variabilný ovládač rýchlosti Veľký ovládač rýchlosti s jasne označenými nastaveniami vám uľahčí výber požadovanej rýchlosti. Nad ovládačom rýchlosti je umiestené pulzné tlačítko, pomocou ktorého môžete ovládať proces spracovania ešte viac a ktorý vám umožňuje aktivovať krátke pulzy energie. Zariadenie má 10 rôznych nastavení rýchlosti a toto nastavenie môžete kedykoľvek v priebehu spracovania potravín zmeniť. Ukladanie napájacieho káblu Toto praktické ukladanie napájacieho káblu umožňuje použitie iba požadovanej dĺžky káblu Misa Kapacita misy je 1,75 l tekutiny a 1,5 kg cesta. Misa sa usadzuje na motor a je vyrobená tak, aby zaistila rovnomerné a efektívne spracovanie potravín. Veko misy s plniacim otvorom Veko automaticky aktivuje bezpečnostný systém. Zariadenie nebude fungovať, dokiaľ nie je veko správne usadené na mise a zaistené. Plniaci otvor je určený na pridávanie tekutín a/alebo pevných prísad. Umožňuje tak pridávať prísady v priebehu chodu zariadenia. Piest Pomocou piestu môžete rovnomerne pretlačiť prísady plniacim otvorom veka do misy. Môžete ho tiež využiť na uzavretie veka, aby prísady z misy nestriekali. Držiak príslušenstva Tento držiak poháňa všetko príslušenstvo na hnetenie, krájanie a šľahanie. Aby zariadenie fungovalo, musí byť držiak inštalovaný na svojom mieste. Nôž Nerezový nôž môžete použiť na sekanie, miešanie, mixovanie a prípravu zmesí na koláče a torty. Pred použitím zložte chránič nožov a nasaťte ho opäť v okamžiku, kedy nože nebudete používať. Ostrie nožov je veľmi ostré, nedotýkajte sa ich! SK - 17

18 SK Hnetacie metly Hnetacie metly môžete použiť na hnetenie kysnutého a treného cesta a zmesí na torty. Držiak strúhacích a krájacích nožov Je určený na uloženie dodaného príslušenstva - strúhadiel a krájačov. Krájací nôž - tenšie a silnejšie plátky Silnejší krájací nôž je ideálny pre krájanie rôzneho ovocia azeleniny na plátky. Krájací nôž - prúžky Tento krájací nôž je ideálny pre výrobu zemiakových hranoliek a krájanie zeleniny na prúžky. Krájací nôž - strúhadlo Strúhadlo je ideálne na strúhanie zemiakov. Strúhadlo - jemnejšie a hrubšie Hrubšie strúhadlo je ideálne na viac druhov ovocia a zeleniny. Jemné strúhadlo je ideálne na čokoládu a rôzne druhy ovocia a zeleniny. Emulzný disk Emulzný disk je ideálny na prípravu domácej majonézy, na šľahanie vaječných bielkov, smotany a treného cesta. Lis na citrusy Lis na citrusové plody sa skladá z kužeľu na plody a filtračnej misky. Tieto nadstavce sa používajú spoločne s misou. Lis nebude fungovať, pokiaľ filtračná miska nebude správne usadená. Mixér Mixér sa nasadzuje na motor kuchynského robota, vľavo od hnetacej misy. Je objemný, pevný a má praktické madlo, naviac má z dôvodu jednoduchšieho použitia stupnicu ako v šálkach, tak v mililitroch (ml). Priehľadná nádoba mixéru vám umožňuje sledovať spracovanie prísad, aby ste tak vždy dosiahli čo najlepší výsledok. Mixér nebude fungovať, dokiaľ nezaistíte nádobu na mieste a správne nenasadíte veko. SK - 18

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL SPA 2838 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Masážní přístroj na nohy Masážny prístroj na nohy Foot massager CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením

Více

FD 101 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Sušička potravin / Sušička potravín / Food dehydrator

FD 101 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Sušička potravin / Sušička potravín / Food dehydrator FD 101 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Sušička potravin / Sušička potravín / Food dehydrator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Více

SI 1011 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

SI 1011 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL SI 1011 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Napařovací žehlička / Naparovacia žehlička / Żelazko parowe / Steam iron Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga Vážený zákazníku,

Více

CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Kávovar / Kávovar Ekspres przelewowy / Coffee maker Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

Více

x861 ~220-240 V ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST Kupon č. 3 Kupon č. 1 Kupon č. 2 Záruční doba Záručná lehota Série (výrobní číslo) Séria (výrobné číslo)

x861 ~220-240 V ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST Kupon č. 3 Kupon č. 1 Kupon č. 2 Záruční doba Záručná lehota Série (výrobní číslo) Séria (výrobné číslo) Záruční doba Záručná lehota Typ Typ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST Napětí Napätie Datum a TK závodu Dátum a TK závodu x861 ~220-240 V měsíců ode dne prodeje spotřebiteli mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 31/1/2014 Vážený

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Bibione 1 / Bibione 1 ION / Korsika 1 / Korsika 1 ION Costa Brava 2 / Costa Brava 2 ION / Mallorca 2 Mallorca 2 ION / Mallorca 2 CE ION / Chalkidiki 2 Chalkidiki 2 ION / Tenerife 3 / Tenerife 3 ION NÁVOD

Více

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod

Více

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 AQUILL 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 AQUILL Návod k obsluze

Více

PEKÁRNA NA CHLEBA NÁVOD K OBSLUZE

PEKÁRNA NA CHLEBA NÁVOD K OBSLUZE PEKÁRNA NA CHLEBA PCB 728 S NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu 3-7 8-12 CZ Profesionální zastřihovač vlasů VAL000092340 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu 2-6 7-11 28/7/2014 CZ Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí k přídavnému

Více

MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM

MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM Obsah Vlastnosti Důležité upozornění Příslušenství 3 Panel 4 Propojení 5 Nastavení systému 6 Dálkový

Více

4-10. Víceúčelový zastřihovač 4 v 1 NÁVOD K OBSLUZE 11-16. Viacúčelový zastrihávač 4 v 1 NÁVOD NA OBSLUHU

4-10. Víceúčelový zastřihovač 4 v 1 NÁVOD K OBSLUZE 11-16. Viacúčelový zastrihávač 4 v 1 NÁVOD NA OBSLUHU Víceúčelový zastřihovač 4 v 1 NÁVOD K OBSLUZE Viacúčelový zastrihávač 4 v 1 NÁVOD NA OBSLUHU Multi-purpose clipper 4 in 1 INSTRUCTIONS FOR USE Multifunkciós 4 az 1-ben hajnyíró KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Wielofunkcyjna

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

TA 10100 DuAl Návod k použití tablet pc s dotykovým 9,7 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 9,7 displejom user manual

TA 10100 DuAl Návod k použití tablet pc s dotykovým 9,7 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 9,7 displejom user manual TA 10100 Dual Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 9,7 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 9,7 displejom 9.7 TFT Touch Screen Tablet PC Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění....

Více

electrolux Vitajte vo svete Electrolux

electrolux Vitajte vo svete Electrolux 28 electrolux Vitajte vo svete Electrolux Ďakujeme vám za výber prvotriedneho výrobku spoločnosti Electrolux, ktorý vám prinesie veľa radosti v budúcnosti. Cieľom našej spoločnosti je ponuka širokej palety

Více

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual TA 8200 Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 8 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 8 displejom 8 TFT Touch Screen Tablet PC Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění.... 3 Tlačítka

Více

AUTOMATIC TEA MAKER &KETTLE AUTOMATICKÁ KONVICE PRO PŘÍPRAVU ČAJE AUTOMATICKÁ KANVICA NA PRÍPRAVU ČAJU AUTOMATIKUS TEAFORRALÓ

AUTOMATIC TEA MAKER &KETTLE AUTOMATICKÁ KONVICE PRO PŘÍPRAVU ČAJE AUTOMATICKÁ KANVICA NA PRÍPRAVU ČAJU AUTOMATIKUS TEAFORRALÓ AUTOMATIC TEA MAKER &KETTLE AUTOMATICKÁ KONVICE PRO PŘÍPRAVU ČAJE AUTOMATICKÁ KANVICA NA PRÍPRAVU ČAJU AUTOMATIKUS TEAFORRALÓ TM AUTOMATICKÁ KONVICE PRO P ÍPRAVU âaje OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost

Více

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 5/2/2014 Vážený zákazníku,

Více

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu Natáčky na vlasy Návod k obsluze Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Natáčky na vlasy VAL000092322 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL Dear customer, Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. CONTENTS

Více

TA 8300 DUAL Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual

TA 8300 DUAL Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual TA 8300 DUAL Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 8 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 8 displejom 8 TFT Touch Screen Tablet PC Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění.... 3

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CRM 129 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PŘEHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEREM FM/AM PREHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEROM FM/AM

Více

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilator USER MANUAL

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilator USER MANUAL Epilátor NÁVOD K OBSLUZE Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU Epilator USER MANUAL GB SK CZ Popis částí a příslušenství Ochranná krytka Epilační disky Epilační hlava Kryt disků Pojistka krytu disků Vypínač s pojistkou

Více

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické zariadenie na čapovanie piva NÁVOD NA OBSLUHU 5-16 17-29 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 8 g 16 g 300 g 16 17 4 Elektrické výčepní zařízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241 Obsah Vlastnosti 3 Důležité upozornění 3 Příslušenství 4 Panely a displej 4 Propojení 5 Dálkové ovládání

Více

English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81

English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81 FZS 2002-E 2 English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81 FZS 2002-E 3 1 1 2 3 13 5 4 12 6 7 14 11 9 10 8 4 2 A B C FZS 2002-E 5 3 2 1 A B 4 A

Více