FP 612 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FP 612 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL"

Transkript

1 FP 612 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Kuchyňský robot Kuchynský robot Food procesor

2 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte. Všeobecné bezpečnostní pokyny Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou. Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy. Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly. Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu. Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. Používejte jen originální příslušenství. Respektujte, prosím, následující Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj. Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší elektrické síti. Zařízení a příslušenství, které přijde do kontaktu s potravinami, před prvním použitím umyjte. Všechny kovové kráječe a krouhače jsou velmi ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti. Než začnete instalovat příslušenství zařízení, ujistěte se, že je napájecí kabel zařízení odpojený od zdroje energie. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí obsluhy, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instruktážní výklad týkající se obsluhy přístroje a to osobou zodpovědnou za bezpečnost těchto lidí. Děti by měli být vždy pod dohledem, tak, aby se zamezilo hraní dětí s tímto přístrojem. CZ - 2

3 CZ Popis ovládacích prvků 1. Plnicí otvor ve víku mixéru 12. Tlačítko (+) 2. Víko mixéru 13. Tlačítko (pulzní) 3. Nádoba na uložení nožů 14. Tlačítko (vypínač) 4. Víko hnětací mísy 15. Tlačítko (-) 5. Mini pěchovátko 16. Displej 6. Pěchovátko 17. Tělo kuchyňského robota 7. Plnicí otvor 18. Přední panel 8. Madlo (mísy) 19. Madlo (mixér) 9. Pryžový povrch (mísa) 20. Pryžový povrch (mixér) 10. Hnětací mísa 21. Mixér 11. Uložení napájecího kabelu 22. Bezpečnostní kryt CZ - 3

4 CZ POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ - FUNKCE Tělo kuchyňského robota Uprostřed panelu kuchyňského robota je LED kontrolka. Pokud nejsou šlehací mísa nebo mixér správně usazeny, LED kontrolka se nerozsvítí. Přesvědčte se, že jsou všechna příslušenství správně instalována, LED kontrolka bude svítit po stisknutí vypínače. Variabilní ovladač rychlosti Velký ovladač rychlosti s jasně označenými nastaveními vám usnadní výběr požadované rychlosti. Mezi ovladači rychlosti je umístěné pulzní tlačítko, pomocí kterého můžete ovládat proces zpracování ještě víc a který vám umožňuje aktivovat krátké pulzy energie. Zařízení má 10 různých nastavení rychlosti a toto nastavení můžete kdykoliv během zpracovávání potravin změnit. Ukládání napájecího kabelu Toto praktické ukládání napájecího kabelu umožňuje použití pouze požadované délky kabelu. Mísa Kapacita mísy je 1,75 l tekutin a 1,5 kg těsta. Mísa se usazuje na motor a je vyrobena tak, aby zajistila rovnoměrné a efektivní zpracování potravin. Víko mísy s plnicím otvorem Víko automaticky aktivuje bezpečnostní systém. Zařízení nebude fungovat, dokud není víko správně usazeno na míse a zajištěno. Plnicí otvor je určen k přidávání tekutin a/nebo pevných přísad. Umožňuje tak přidávat přísady během chodu zařízení. Pěchovátko Pomocí pěchovátka můžete rovnoměrně protlačit přísady plnicím otvorem víka do mísy. Můžete ho také využít k uzavření víka, aby přísady z mísy nestříkaly. Držák příslušenství Tento držák pohání veškeré hnětací, krouhací, šlehací příslušenství. Aby zařízení fungovalo, musí být držák instalován na svém místě. Nůž Nerezový nůž můžete použít na sekání, míchání, mixování a přípravu směsí na koláče a dorty. Před použitím odejměte chránič nožů a nasaďte ho opět v okamžiku, kdy nože nebudete používat. Ostří nožů jsou velmi ostré, nedotýkejte se jich! CZ - 4

5 CZ Hnětací metly Hnětací metly můžete použít na hnětení kynutého, třeného těsta a směsí na dorty. Držák krouhacích a krájecích nožů Je určen k uložení dodaného příslušenství - krouhačů a kráječů. Krouhací nůž - tenčí a silnější plátky Silnější krouhací nůž je ideální pro krájení různého ovoce a zeleniny na plátky. Krouhací nůž - proužky Tento krouhací nůž je ideální pro výrobu bramborových hranolků a krájení zeleniny na proužky. Krouhací nůž - struhadlo Struhadlo je ideální pro strouhání brambor. Struhadlo - jemnější a hrubší Hrubší struhadlo je ideální pro spoustu druhů ovoce a zeleniny. Jemné struhadlo je ideální pro čokoládu a různé druhy ovoce a zeleniny. Emulzní disk Emulzní disk je ideální pro přípravu domácí majonézy, ke šlehání vaječných bílků, smetany a třeného těsta. Lis na citrusy Lis na citrusové plody se skládá z kuželu na plody a filtrační misky. Tyto nástavce se používají společně s mísou. Lis nebude fungovat, pokud filtrační miska nebude správně usazena. Mixér Mixér se nasazuje na motor kuchyňského robota, vlevo od hnětací mísy. Je objemný, pevný a má praktické madlo, navíc má z důvodu snadnějšího použití stupnici jak v šálcích, tak v mililitrech (ml). Průhledná nádoba mixéru vám umožňuje sledovat zpracování přísad, abyste tak vždy dosáhli co nejlepšího výsledku. Mixér nebude fungovat, dokud nezajistíte nádobu na místě a správně nenasadíte víko. CZ - 5

6 CZ Sekáček na led Tento zubatý nerezový sekáček je tak silný, že naseká ledové kostky a je ideální na mixování a míchání. Sekáček je vyjímatelný, aby ho bylo možné snadno umýt (viz kapitola Čištění a údržba). Při manipulaci se sekáčkem dbejte zvýšené opatrnosti, protože je velmi ostrý a může snadno způsobit poranění. Víko mixéru s plnicím otvorem Víko mixéru zajistí nádobu mixéru a během mixování můžete postupně odebrat nebo přidat až 70 ml přísad. Bezpečnostní kryt Pokud mixér nepoužíváte, doporučujeme ho vyjmout z kuchyňského robota a motor zajistit bezpečnostním krytem. Zařízení nebude fungovat, pokud bezpečnostní kryt nebude instalován správně na svém místě. Stěrka Tato stěrka je ideální pro vyjímání směsí z mísy nebo mixéru. Pokyny k použití Správné umístění jednotlivých částí zařízení Kuchyňský robot bude fungovat pouze tehdy, pokud bude použité příslušenství instalováno na svém místě správně. Ujistěte se, že jste příslušenství správně instalovali. Bezpečnostní kryt Bezpečnostní kryt instalujte na tělo kuchyňského robota. Jednoduše položte kryt na motor mixéru a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, dokud nebude zajištěný. Kryt nesmí být uvolněný Obr.1. Umístění mísy 1. Mísu postavte na hnací hřídel. Madlo mísy musí směřovat k vám a mísa musí dole přiléhat ke kuchyňskému robotu Obr Mísu zajistíte v poloze připravené k použití tak, že otočíte madlem doprava, co nejdále je to možné, až zaznamenáte zacvaknutí mísy na místo Obr.3. CZ - 6

7 CZ Umístění víka mísy 1. Víko položte na mísu, plná šipka na víku by měla být vyrovnaná s prázdnou šipkou na míse Obr Víko zajistíte v poloze připravené k použití tak, že ho otočíte směrem doprava. Výstupek na víku by měl být vyrovnaný s horním okrajem madla mísy Obr.5. Plná šipka na víku by měla být vyrovnaná s plnou šipkou na míse. Ujistěte se, že se nezměnila poloha mísy zatlačením na mísu směrem doprava. DŮLEŽITÉ: Pokud mísa a víko nejsou správně usazeny, zařízení nebude fungovat. Zkontrolujte, že je příslušenství správně instalováno. POUŽITÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTA 1) 2) 3) 4) 5) Ujistěte se, že jste kuchyňský robota správně umístili a správně instalovali příslušenství a že zařízení stojí na suché a bezpečné pracovní ploše. Ujistěte se, že je displej zařízení vypnutý a zapojte napájecí kabel do vhodné elektrické zásuvky. Stiskněte vypínač zařízení. Pomocí ovladače zvolte požadovanou rychlost od 1 do 10. Zařízení zastavíte přepnutím ovladače na rychlost 0 (vypnuto). Doporučené nastavení naleznete v návodu. Během zpracovávání můžete přidávat další přísady prostřednictvím plnicího otvoru. Pulzní funkce zůstane aktivovaná, dokud podržíte tlačítko stisknuté. Pulzní funkci používejte pro potraviny, které vyžadují ke zpracování pouze krátké impulzy, např. bylinky, ořechy a malé druhy ovoce. Použitím pulzní funkce vypnete předchozí nastavení rychlosti. Poznámka: K protlačení přísad do mísy vždy používejte pěchovátko. Tím zajistíte, aby přísady byly rovnoměrněji zpracovány. NIKDY netlačte přísady prsty nebo jiným kuchyňským náčiním. Poznámka: Při hnětení většího množství přísad, např. 1,5 kg těsta, nenechávejte zařízení v chodu déle než 1 minutu. Pro běžné množství nenechávejte zařízení v kontinuálním chodu déle než 3 minuty. Mezi těmito intervaly chodu nechávejte přestávku minimálně 1 minutu. INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ NA KUCHYŇSKÝ ROBOT Před sestavením zařízení se ujistěte, že je vypnuté a odpojené od zdroje energie. Vždy se ujistěte, že je veškeré příslušenství správně instalované. Instalace držáku příslušenství 1) Usaďte mísu kuchyňského robota. 2) Držák příslušenství instalujte na hnací hřídel (obr. 6). CZ - 7

8 CZ Nůž 1) Mísu a držák příslušenství instalujte, jak je uvedeno výše (obr. 2, 3, 6). 2) Z nerezového nože sejměte chránič (obr. 7). 3) Nůž nasaďte na držák příslušenství a pevně zatlačte na místo uprostřed (obr. 8). VAROVÁNÍ: Dbejte maximální opatrnosti, protože nože jsou velmi ostré. Při manipulaci nůž vždy uchopte za jeho prostřední plastovou část. 4) Vložte přísady do mísy. Větší kusy rozkrájejte. Přesvědčte se, že jste před zahájením zpracování odstranili všechny jádřince a pecky, protože ty by mohly poškodit nože. Poznámka: Nikdy nepřekračujte maximální kapacitu mísy ml. 5) Na mísu nasaďte víko (obr. 4, 5) a do plnicího otvoru vložte pěchovátko. Poznámka: Vršek držáku příslušenství zapadne zespodu do víka mísy. 6) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 7) Zvolte požadovanou rychlost. 8) Po dokončení zpracování robot vypněte a napájecí kabel odpojte od zdroje energie, z mísy vyjměte držák příslušenství a nůž. Před vyjmutím nože se vždy nejdříve ujistěte, že se přestal otáčet. Poznámka: Po vyčištění vždy na nůž nasaďte chránič. Hnětací příslušenství 1) Mísu a držák příslušenství instalujte, jak je uvedeno výše (obr. 2, 3, 6). 2) Na držák příslušenství nasaďte hnětací příslušenství a pevně zatlačte na místo (obr. 9). Poznámka: Pokud by čepele neseděly přímo na držáku příslušenství, pravděpodobně jste je na držák nasadili vzhůru nohama. Otočte je a nasaďte znovu. 3) Vložte přísady do mísy. Plastové příslušenství můžete použít k hnětení těsta, míchání suchých přísad, šlehání řidšího a třeného těsta. 4) Na mísu nasaďte víko (obr. 4, 5) a do plnicího otvoru vložte pěchovátko. Poznámka: Vršek držáku příslušenství zapadne zespodu do víka mísy. 5) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 6) Zvolte požadovanou rychlost. Při zpracování těsta/hnětení začněte rychlostí 1. Poznámka: Při zpracování těsta vždy robot vypněte, jakmile se vytvoří z těsta bochánek. 7) Po dokončení zpracování robot vypněte a napájecí kabel odpojte od zdroje energie, z mísy před vyjmutím těsta odstraňte držák příslušenství a čepele. Poznámka: Z důvodu větší bezpečnosti doporučujeme vždy nechávat pěchovátko během chodu zařízení v plnicím otvoru CZ - 8

9 CZ Emulzní disk 1) Mísu a držák příslušenství instalujte, jak je uvedeno výše (obr. 2, 3, 6). 2) Na držák příslušenství nasaďte emulzní disk a pevně zatlačte na místo (obr. 10). 3) Vložte přísady do mísy. Disk používejte ke tření a šlehání. Nikdy disk nepoužívejte k hnětení těsta. Při šlehání smetany a přípravě jemných omáček používejte nižší rychlosti. Můžete takto připravit domácí majonézu, omáčky, ušlehat vaječné bílky, pusinky a připravit šlehačku. 4) Na mísu nasaďte víko a do plnicího otvoru vložte pěchovátko. Poznámka: Vršek držáku příslušenství zapadne zespodu do víka mísy. 5) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 6) Zvolte požadovanou rychlost. 7) Po dokončení zpracování robot vypněte a napájecí kabel odpojte od zdroje energie, z mís před vyjmutím zpracovaných přísad odstraňte držák příslušenství a emulzní disk. Nože na krájení, sekání, strouhání a krouhání 1) Do držáku nožů vložte požadovaný krouhací nebo krájecí nůž a nasaďte na držák příslušenství. Nůž přidržte za držák nožů a jemně zatlačte konec nože do klipu držáku, až zapadne na své místo (obr. 11, 12). Nůž by měl být v jedné rovině s držákem. Nůž je v držáku přidržován dvěma malými pojistkami. Poznámka: Všechny kovové disky mají ostré hrany, proto při manipulaci s nimi a jejich instalaci a snímání dbejte zvýšené opatrnosti. 2) Mísu a držák příslušenství instalujte, jak je uvedeno výše (obr. 2, 3, 6). 3) Držák nožů nasaďte na držák příslušenství a pevně zatlačte na místo (obr. 13). Držák nožů by měl být v jedné rovině s okrajem hnětací mísy. 4) Na mísu nasaďte víko a do plnicího otvoru vložte pěchovátko. Poznámka: Vršek držáku příslušenství zapadne zespodu do víka mísy. CZ - 9

10 CZ 5) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 6) Zvolte požadovanou rychlost. 7) Z plnicího otvoru vyjměte pěchovátko. Pokud používáte struhadlo/kráječ na plátky, vložte přísady do plnicího otvoru a pomocí pěchovátka je protlačte plnicím otvorem. Nikdy nepoužívejte prsty nebo jiné kuchyňské náčiní, protože uvnitř disku jsou ostré čepele. Doporučujeme používat pomalejší a střední rychlost. V případě potřeby lze použít i vyšší rychlost. Čepele používejte ke krájení brambor, okurky a krouhání zelí, rajských jablek a větší mrkve. Při krájení brambor na plátky nebo hranolky je pomalu protlačte plnicím otvorem pomocí pěchovátka. 8) Po dokončení zpracování robot vypněte a napájecí kabel odpojte od zdroje energie, z mísy před vyjmutím zpracovaných přísad odstraňte držák příslušenství a držák nožů. Mixér 1) Z kuchyňského robota sejměte bezpečnostní kryt. Jednoduše odšroubujte bezpečnostní kryt ve směru hodinových ručiček a sejměte (obr. 14). 2) Mixér nasaďte na robota, v místě nad ovladačem rychlosti, s madlem směřujícím doleva. Plná šipka pod madlem mixéru by měla být vyrovnaná s prázdnou šipkou na krytu kuchyňského robota (obr.15). 3) Mixér zajistěte na místě jednoduše tak, že uchopíte nádobu za madlo a otočíte jí doprava. Plná šipka by měla nyní být vyrovnaná s plnou šipkou na kuchyňském robotu (obr. 16). 4) Do nádoby vložte přísady. Poznámka: Nikdy nepřekračujte maximální označený objem nádoby - 1,5 l. Vždy se přesvědčte, že je na mixéru nasazené víko. 5) Víko umístěte na nádobu mixéru tak, aby držák víka směřoval k vám (obr. 17). 6) Držák víka otočte doprava, měl by být vyrovnaný s vrškem madla nádoby mixéru (obr. 18). 7) Nádobu mixéru a víko instalujte, jak je uvedeno výše. Poznámka: Mixér nebude fungovat, pokud nebudou nádoba a víko správně instalovány na svém místě. 8) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 9) Zvolte požadovanou rychlost od 1 do 10 nebo pulzní interval. Tip: Během mixování můžete přidat další přísady pomocí plnicího otvoru, musíte sejmout odměrku. Mixér můžete používat k rozmělnění, mixování a míchání. CZ - 10

11 CZ Lis na citrusy 1) Nainstalujte mísu a bezpečnostní kryt jak je uvedeno výše (obr. 1, 2, 3) 2) Nasaďte obě části lisu na citrusy dle obr. 19. a ujistěte se zda je filtrační mísa správně zajištěna. 3) Rozpulte požadované citrusy. 4) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 5) Zvolte požadovanou rychlost od 1 do 2. Pro tento nástavec je vhodné používat menší rychlosti. 6) Nyní můžete začít lisovat připravené plody přiložením na otáčející se kužel lisu. Při lisování dobře držte lisované ovoce. 7) Po ukončení vyjměte obě části lisu. Z filtrační mísy vyčistěte zbytky plodů a poté opláchněte pod tekoucí vodou. ULOŽENÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTA Tento kuchyňský robot je vyroben tak, aby bylo možné veškeré jeho příslušenství uložit dovnitř do robota. Uložení čepelí Poznámka: Všechny čepele jsou označeny jejich funkčním číslem. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Čepel 1 je určena ke krájení na tenké plátky (zelenina, okurky...) Čepel 2 je určena ke krájení na silnější plátky (jablka, ovoce...) Čepel 3 je určena k výrobě hranolek Čepel 4 je určena na jemné strouhání (strouhanka...) Čepel 5 je určena na jemné krouhání (sýr, brambory...) Čepel 6 je určena na hrubší krouhání (mrkev...) Ukládání napájecího kabelu Napájecí kabel uložíte tak, že ho namotáte na 2 úchytky na zadní straně kuchyňského robota. CZ - 11

12 CZ Uložení hnětací mísy (obr.20) 1) Veškeré ostatní příslušenství, kromě lisu na citrusy, můžete uložit v robotu. 2) 3) 4) Mísu nasaďte na kuchyňský robot. Držák příslušenství nasaďte na hnací hřídel. Emulzní disk nasaďte na držák příslušenství. 5) Hnětací nůž s chráničem nasaďte na držák příslušenství. Nůž s chráničem by měl ležet na emulzním disku. 6) Hnětací příslušenství nasaďte na držák příslušenství. Hnětací příslušenství má na jednom konci užší otvor a na druhém širší. Nasaďte ho užším koncem na hnětací nůž. 7) Držák na nože nasaďte na držák příslušenství a potom na mísu nasaďte víko. Čištění a údržba 1) 2) Před čištěním těla kuchyňského robota vždy odpojte zařízení od zdroje energie. Robot vyčistěte vlhkou utěrkou. Nepokládejte robot do vody ani ho neoplachujte. Vždy okamžitě po použití očistěte části, které přišly do kontaktu s potravinami, horkou vodou a mycím prostředkem. 3) Aby bylo čištění jednodušší, opláchněte demontovatelné příslušenství bezprostředně po použití. 4) Příslušenství a mísu omyjte a osušte. Nepoužívejte brusné houbičky a čisticí prostředky. Osušte měkkou, čistou utěrkou. 5) Veškeré plastové díly ztrácejí dlouhodobým mytím v myčce svou kvalitu. Všechny součásti ale přesto lze mýt v myčce, kromě motoru, kabelu a zástrčky. 6) Pokud použijete k čištění myčku, vložte všechny díly robota do horního koše myčky. Poznámka: Doporučujeme čistit všechny části kuchyňského robota ručně v teplém roztoku s mycím prostředkem, kromě motoru, kabelu a zástrčky. Varování: Při manipulaci s kovovými čepelemi musíte dbát zvýšené opatrnosti, protože jsou velmi ostré. CZ - 12

13 CZ Čištění mixéru 1) Rychlý způsob čištění mixéru je následující: naplňte polovinu nádoby teplou vodou a malým množstvím čisticího prostředku. Na pár sekund stiskněte pulzní spínač. Potom zařízení vypněte a odpojte od zdroje energie. Potom obsah nádoby vylijte a nádobu vypláchněte pod tekoucí vodou. 2) Důkladné čištění: vyšroubujte z nádoby nože otočením proti směru hodinových ručiček, jak je označeno šipkou. Vyjměte z nožů silikonové těsnění. Opláchněte víko, nádobu, silikonové těsnění a nože v teplé vodě s čistícím prostředkem. Znovu vše sestavte, v opačném pořadí, než je uvedeno výše. Zkontrolujte, že jste vložili zpět silikonové těsnění. Otočte nože ve směru hodinových ručiček, utáhněte. Odstraňování poruch Přístroj nefunguje -- Zkontrolujte pevné usazení přívodního kabelu -- Zkontrolujte polohu spínače -- Ujistěte, že je veškeré příslušenství správně instalované. Pokud mísa a víko nejsou správně usazeny, zařízení nebude fungovat. Záruka Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem a čitelným razítkem prodejny. Nárok lze uplatňovat u prodejce, kterého byl výrobek zakoupen nebo u některého z autorizovaných servisních středisek. Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě: -- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou. -- poškození přístroje vlivem živelné pohromy. -- jakékoliv změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou. -- nevyplnění záručního listu, ztráty záručního listu. -- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zejména pokud byl používán k profesionální či jiné výdělečné činnosti. -- zjevné mechanické poškození. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nad rámec běžného používání. Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je například elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostních předpisů. Materiál výrobku splňuje nejnovější směrnice Evropské unie. Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném obchodě nebo autorizovaném servisním středisku. CZ - 13

14 CZE Technická specifikace 10 rychlostí, pulzní stupeň, LCD displej pracovní mísa o objemu 1,75 l, užitkový objem mixéru 1,5 l, příslušenství: 6 nerezových čepelí, nerezový nůž, hnětací nůž, lis na citrusy, emulzní disk několikanásobný bezpečnostní systém napájení: 230 / 50Hz příkon 800 W rozměry: 49 x 35 x 26 cm Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem. Případné další dotazy zasílejte na Poznámka: Vyhrazujeme si právo provést technické změny v rámci vylepšování produktu bez předchozího upozornění. VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u společnosti Elektrowin a.s. pod číslem 05065/06-ECZ. Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u společnosti Envidom pod číslem EZ CZE - 14

15 SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Všeobecné bezpečnostné pokyny Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore (s výnimkou prístroja, ktorý je pre používanie vonku určený). Chráňte ho pred horůčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou. Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy. Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel). Ak chcete ochrániť deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to, aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli. Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky. Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaného opravára. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom z rovnakými hodnotami a to len výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou. Používajte len originálne príslušenstvo. Rešpektujte, prosím, nasledujúce Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj. Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku prístroja odpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti. Zariadenie a príslušenstvo, ktoré príde do kontaktu s potravinami, pred prvým použitím umyte. Všetky kovové krájače a strúhače sú veľmi ostré, pri manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatrnosť. Než začnete inštalovať príslušenstvo, uistite sa, že je napájací kábel zariadenia odpojený od zdroja energie. Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo psychickými schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí obsluhy, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštruktážny výklad týkajúci sa obsluhy prístroja a to osobou zodpovednou za bezpečnosť týchto ľudí. Deti by mali byť vždy pod dohľadom, tak, aby sa zamedzilo hraniu detí s týmto prístrojom. SK - 15

16 SK Popis ovládacích prvkov 1. Plniaci otvor vo veku mixéru 12. Tlačítko (+) 2. Veko mixéru 13. Tlačítko )pulzné) 3. Nádoba na uloženie nožov 14. Tlačítko (vypínač) 4. Veko hnetacej misy 15. Tlačítko (-) 5. Mini piest 16. Displej 6. Piest 17. Telo kuchynského robota 7. Plniaci otvor 18. Predný panel 8. Madlo (misy) 19. Madlo (mixér) 9. Pryžový povrch (misa) 20. Pryžový povrch (mixér) 10. Hnetacia misa 21. Mixér 11. Uloženie napájacieho káblu 22. Bezpečnostný kryt SK - 16

17 SK POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ - FUNKCIE Telo kuchynského robota Uprostred panelu kuchynského robota je LED kontrolka. Pokiaľ niesú šľahacia misa alebo mixér správne usadené, LED kontrolka sa nerozsvieti. Presvedčite sa, že sú všetky príslušenstvá správne inštalované, LED kontrolka bude svietiť po stlačení vypínača. Variabilný ovládač rýchlosti Veľký ovládač rýchlosti s jasne označenými nastaveniami vám uľahčí výber požadovanej rýchlosti. Nad ovládačom rýchlosti je umiestené pulzné tlačítko, pomocou ktorého môžete ovládať proces spracovania ešte viac a ktorý vám umožňuje aktivovať krátke pulzy energie. Zariadenie má 10 rôznych nastavení rýchlosti a toto nastavenie môžete kedykoľvek v priebehu spracovania potravín zmeniť. Ukladanie napájacieho káblu Toto praktické ukladanie napájacieho káblu umožňuje použitie iba požadovanej dĺžky káblu Misa Kapacita misy je 1,75 l tekutiny a 1,5 kg cesta. Misa sa usadzuje na motor a je vyrobená tak, aby zaistila rovnomerné a efektívne spracovanie potravín. Veko misy s plniacim otvorom Veko automaticky aktivuje bezpečnostný systém. Zariadenie nebude fungovať, dokiaľ nie je veko správne usadené na mise a zaistené. Plniaci otvor je určený na pridávanie tekutín a/alebo pevných prísad. Umožňuje tak pridávať prísady v priebehu chodu zariadenia. Piest Pomocou piestu môžete rovnomerne pretlačiť prísady plniacim otvorom veka do misy. Môžete ho tiež využiť na uzavretie veka, aby prísady z misy nestriekali. Držiak príslušenstva Tento držiak poháňa všetko príslušenstvo na hnetenie, krájanie a šľahanie. Aby zariadenie fungovalo, musí byť držiak inštalovaný na svojom mieste. Nôž Nerezový nôž môžete použiť na sekanie, miešanie, mixovanie a prípravu zmesí na koláče a torty. Pred použitím zložte chránič nožov a nasaťte ho opäť v okamžiku, kedy nože nebudete používať. Ostrie nožov je veľmi ostré, nedotýkajte sa ich! SK - 17

18 SK Hnetacie metly Hnetacie metly môžete použiť na hnetenie kysnutého a treného cesta a zmesí na torty. Držiak strúhacích a krájacích nožov Je určený na uloženie dodaného príslušenstva - strúhadiel a krájačov. Krájací nôž - tenšie a silnejšie plátky Silnejší krájací nôž je ideálny pre krájanie rôzneho ovocia azeleniny na plátky. Krájací nôž - prúžky Tento krájací nôž je ideálny pre výrobu zemiakových hranoliek a krájanie zeleniny na prúžky. Krájací nôž - strúhadlo Strúhadlo je ideálne na strúhanie zemiakov. Strúhadlo - jemnejšie a hrubšie Hrubšie strúhadlo je ideálne na viac druhov ovocia a zeleniny. Jemné strúhadlo je ideálne na čokoládu a rôzne druhy ovocia a zeleniny. Emulzný disk Emulzný disk je ideálny na prípravu domácej majonézy, na šľahanie vaječných bielkov, smotany a treného cesta. Lis na citrusy Lis na citrusové plody sa skladá z kužeľu na plody a filtračnej misky. Tieto nadstavce sa používajú spoločne s misou. Lis nebude fungovať, pokiaľ filtračná miska nebude správne usadená. Mixér Mixér sa nasadzuje na motor kuchynského robota, vľavo od hnetacej misy. Je objemný, pevný a má praktické madlo, naviac má z dôvodu jednoduchšieho použitia stupnicu ako v šálkach, tak v mililitroch (ml). Priehľadná nádoba mixéru vám umožňuje sledovať spracovanie prísad, aby ste tak vždy dosiahli čo najlepší výsledok. Mixér nebude fungovať, dokiaľ nezaistíte nádobu na mieste a správne nenasadíte veko. SK - 18

19 SK Sekáčik na ľad Tento zubatý nerezový sekáčik je tak silný, že naseká ľadové kocky a je ideálny na mixovanie a miešanie. Sekáčik je vyberateľný, aby ho bolo možné ľahko umyť (viď kapitola Starostlivosť a údržba). Pri manipulácii so sekáčikom dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože je veľmi ostrý a môže ľahko spôsobiť poranenie. Veko mixéru s plniacim otvorom Veko mixéru zaistí nádobu mixéru a v priebehu mixovania môžete postupne odoberať alebo pridať až 70 ml prísad. Bezpečnostný kryt Pokiaľ mixér nepoužívate, doporučujeme ho vybrať z kuchynského robota a motor zaistiť bezpečnostným krytom. Zariadenie nebude fungovať, pokiaľ bezpečnostný kryt nebude inštalovaný správne na svojom mieste. Stierka Táto stierka je ideálna pre vyťahovanie zmesí z misy alebo mixéru. Pokyny na použitie Správne umiestenie jednotlivých častí zariadenia Kuchynský robot bude fungovať iba vtedy, pokiaľ bude použité príslušenstvo inštalované na svojom mieste správne. Uistite sa, že ste príslušenstvo správne inštalovali. Bezpečnostný kryt Bezpečnostný kryt inštalujte na telo kuchynského robota. Jednoducho položte kryt na motor mixéru a otáčajte ním proti smeru hodinových ručičiek, dokiaľ nebude zaistený. Kryt nesmie byť uvoľnený (obr. 1). Umiestenie misy 1. Misu postavte na hnací hriadeľ. Madlo misy musí smerovať k vám a misa musí dole priliehať ku kuchynskému robotu (obr. 2). 2. Misu zaistite v polohe pripravenej na použitie tak, že otočíte madlom doprava, čo najďalej ako je to možné, až zaznamenáte zacvaknutie misy na miesto (obr. 3). SK - 19

20 SK Umiestenie veka misy 1) Veko položte na misu. Plná šípka na veku by mala byť vyrovnaná s prázdnou šípkou na mise (obr.4). 2) Veko zaistíte v polohe pripravenej na použitie tak, že ho otočíte smerom doprava. Výstupok na veku by mal byť vyrovnaný s horným okrajom madla misy (obr. 5). Plná šípka na veku by mala byť vyrovnaná s prázdnou šípkou na mise. Uistite sa, že sa nezmenila poloha misy zatlačením na misu smerom doprava. DÔLEŽITÉ: Pokiaľ misa a veko nie sú správne usadené, zariadenie nebude fungovať. Skontrolujte, že je príslušenstvo správne inštalované. POUŽITIE KUCHYNSKÉHO ROBOTA 1) Uistite sa, že ste kuchynského robota správne umiestili a správne inštalovali príslušenstvo a že zariadenie stojí na suchej a bezpečnej pracovnej ploche. 2) Uistite sa, že je displej zariadenia vypnutý a zapojte napájací kábel do vhodnej elektrickej zásuvky. Stlačte vypínač zariadenia. 3) Pomocou ovládača zvoľte požadovanú rýchlosť od 1 do 10. Zariadenie zastavíte prepnutím ovládača na rýchlosť 0 (vypnuté). Doporučené nastavenie nájdete v návode. 4) V priebehu spracovávania môžete pridávať ďalšie prísady prostredníctvom plniaceho otvoru. 5) Pulzná funkcia zostane aktivovaná, dokiaľ podržíte tlačítko stlačené. Pulznú funkciu používajte pre potraviny, ktoré vyžadujú pre spracovanie iba krátke impulzy, napr. bylinky, orechy a malé druhy ovocia. Použitím pulznej funkcie vypnete predcházajúce nastavenie ráchlosti. Poznámka: Na pretlačenie prísad do misy vždy používajte piest. Tým zaistíte, aby prísady boli rovnomernejšie spracované. NIKDY netlačte prísady prstami alebo iným kuchynským náradím. Poznámka: Pri hnetení väčšieho množstva prísad, napr. 1,5 kg cesta, nenechávajte zariadenie v chode dlhšie než 1 minútu. Pre bežné množstvo nenechávajte zariadenie v kontinuálnom chode dlhšie než 3 minúty. Medzi týmito intervalmi chodu nechávajte prestávku minimálne 1 minútu. INŠTALÁCIE PRÍSLUŠENSTVA NA KUCHYNSKÝ ROBOT Pred zostavením zariadenia sa uistite, že je vypnuté a odpojené od zdroja energie. Vždy sa uistite, že je všetko príslušenstvo správne inštalované. Inštalácia držiaku príslušenstva 1. Usaďte misu kuchynského robota. 2. Držiak príslušenstva inštalujte na hnací hriadeľ (obr. 6). SK - 20

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list Záruční list Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky: 1. trvání záruky: 2 roky 2. poskytování záruky: a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier GZ-986 Návod k obsluze Návod na obsluhu User manual 1 CZ Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Přečtěte

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k použití MUM 47A1

Návod k použití MUM 47A1 Návod k použití MUM 47A1 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430 Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

MUM 52110 MUM 52131 MUM 54230 MUM 54240

MUM 52110 MUM 52131 MUM 54230 MUM 54240 MUM 52110 MUM 52131 MUM 54230 MUM 54240 Návod k použití MUM 52110 MUM 52131 MUM 54230 MUM 54240 Q4ACZM1573 1 Obsah Pro vaši bezpečnost...2 Přehled...3 Používání spotřebiče...4 Čištění a údržba...7 Uložení...8

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Celkový pohled. Míchací mísa s příslušenstvím. Základní spotřebič. Mixér. Obrázek C. 1 Otočný ovladač. 2 Ukazatel provozu. 3 Ochranný kryt pohonu

Celkový pohled. Míchací mísa s příslušenstvím. Základní spotřebič. Mixér. Obrázek C. 1 Otočný ovladač. 2 Ukazatel provozu. 3 Ochranný kryt pohonu MUM 7 B-102-02 Tento spotřebič je určen pro práci v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé, viz kapitola

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2010 / 2011. tady je doma. www.eta.cz

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2010 / 2011. tady je doma. www.eta.cz KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2010 / 2011 tady je doma obsah obsah 2 DOMOV DOMOV Filtry papírové ETA - krabičky, PE sáčky Filtre papierové ETA - krabičky, PE vrecká................................ Mikrofiltry

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Návod k použití MSM 7800

Návod k použití MSM 7800 MSM 7800 Návod k použití MSM 7800 Q4ACZM1572 1 Gratulujeme vám, že jste si zakoupili nový spotřebič BOSCH. Produkty Bosch jsou moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebiče. Více informací o našich produktech

Více

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober 2006 2:0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico

Více

RK 2 Vařič rýže. Návod k použití

RK 2 Vařič rýže. Návod k použití RK 2 Vařič rýže CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více