FP 612 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FP 612 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL"

Transkript

1 FP 612 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Kuchyňský robot Kuchynský robot Food procesor

2 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte. Všeobecné bezpečnostní pokyny Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou. Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy. Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly. Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu. Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. Používejte jen originální příslušenství. Respektujte, prosím, následující Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj. Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší elektrické síti. Zařízení a příslušenství, které přijde do kontaktu s potravinami, před prvním použitím umyjte. Všechny kovové kráječe a krouhače jsou velmi ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti. Než začnete instalovat příslušenství zařízení, ujistěte se, že je napájecí kabel zařízení odpojený od zdroje energie. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí obsluhy, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instruktážní výklad týkající se obsluhy přístroje a to osobou zodpovědnou za bezpečnost těchto lidí. Děti by měli být vždy pod dohledem, tak, aby se zamezilo hraní dětí s tímto přístrojem. CZ - 2

3 CZ Popis ovládacích prvků 1. Plnicí otvor ve víku mixéru 12. Tlačítko (+) 2. Víko mixéru 13. Tlačítko (pulzní) 3. Nádoba na uložení nožů 14. Tlačítko (vypínač) 4. Víko hnětací mísy 15. Tlačítko (-) 5. Mini pěchovátko 16. Displej 6. Pěchovátko 17. Tělo kuchyňského robota 7. Plnicí otvor 18. Přední panel 8. Madlo (mísy) 19. Madlo (mixér) 9. Pryžový povrch (mísa) 20. Pryžový povrch (mixér) 10. Hnětací mísa 21. Mixér 11. Uložení napájecího kabelu 22. Bezpečnostní kryt CZ - 3

4 CZ POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ - FUNKCE Tělo kuchyňského robota Uprostřed panelu kuchyňského robota je LED kontrolka. Pokud nejsou šlehací mísa nebo mixér správně usazeny, LED kontrolka se nerozsvítí. Přesvědčte se, že jsou všechna příslušenství správně instalována, LED kontrolka bude svítit po stisknutí vypínače. Variabilní ovladač rychlosti Velký ovladač rychlosti s jasně označenými nastaveními vám usnadní výběr požadované rychlosti. Mezi ovladači rychlosti je umístěné pulzní tlačítko, pomocí kterého můžete ovládat proces zpracování ještě víc a který vám umožňuje aktivovat krátké pulzy energie. Zařízení má 10 různých nastavení rychlosti a toto nastavení můžete kdykoliv během zpracovávání potravin změnit. Ukládání napájecího kabelu Toto praktické ukládání napájecího kabelu umožňuje použití pouze požadované délky kabelu. Mísa Kapacita mísy je 1,75 l tekutin a 1,5 kg těsta. Mísa se usazuje na motor a je vyrobena tak, aby zajistila rovnoměrné a efektivní zpracování potravin. Víko mísy s plnicím otvorem Víko automaticky aktivuje bezpečnostní systém. Zařízení nebude fungovat, dokud není víko správně usazeno na míse a zajištěno. Plnicí otvor je určen k přidávání tekutin a/nebo pevných přísad. Umožňuje tak přidávat přísady během chodu zařízení. Pěchovátko Pomocí pěchovátka můžete rovnoměrně protlačit přísady plnicím otvorem víka do mísy. Můžete ho také využít k uzavření víka, aby přísady z mísy nestříkaly. Držák příslušenství Tento držák pohání veškeré hnětací, krouhací, šlehací příslušenství. Aby zařízení fungovalo, musí být držák instalován na svém místě. Nůž Nerezový nůž můžete použít na sekání, míchání, mixování a přípravu směsí na koláče a dorty. Před použitím odejměte chránič nožů a nasaďte ho opět v okamžiku, kdy nože nebudete používat. Ostří nožů jsou velmi ostré, nedotýkejte se jich! CZ - 4

5 CZ Hnětací metly Hnětací metly můžete použít na hnětení kynutého, třeného těsta a směsí na dorty. Držák krouhacích a krájecích nožů Je určen k uložení dodaného příslušenství - krouhačů a kráječů. Krouhací nůž - tenčí a silnější plátky Silnější krouhací nůž je ideální pro krájení různého ovoce a zeleniny na plátky. Krouhací nůž - proužky Tento krouhací nůž je ideální pro výrobu bramborových hranolků a krájení zeleniny na proužky. Krouhací nůž - struhadlo Struhadlo je ideální pro strouhání brambor. Struhadlo - jemnější a hrubší Hrubší struhadlo je ideální pro spoustu druhů ovoce a zeleniny. Jemné struhadlo je ideální pro čokoládu a různé druhy ovoce a zeleniny. Emulzní disk Emulzní disk je ideální pro přípravu domácí majonézy, ke šlehání vaječných bílků, smetany a třeného těsta. Lis na citrusy Lis na citrusové plody se skládá z kuželu na plody a filtrační misky. Tyto nástavce se používají společně s mísou. Lis nebude fungovat, pokud filtrační miska nebude správně usazena. Mixér Mixér se nasazuje na motor kuchyňského robota, vlevo od hnětací mísy. Je objemný, pevný a má praktické madlo, navíc má z důvodu snadnějšího použití stupnici jak v šálcích, tak v mililitrech (ml). Průhledná nádoba mixéru vám umožňuje sledovat zpracování přísad, abyste tak vždy dosáhli co nejlepšího výsledku. Mixér nebude fungovat, dokud nezajistíte nádobu na místě a správně nenasadíte víko. CZ - 5

6 CZ Sekáček na led Tento zubatý nerezový sekáček je tak silný, že naseká ledové kostky a je ideální na mixování a míchání. Sekáček je vyjímatelný, aby ho bylo možné snadno umýt (viz kapitola Čištění a údržba). Při manipulaci se sekáčkem dbejte zvýšené opatrnosti, protože je velmi ostrý a může snadno způsobit poranění. Víko mixéru s plnicím otvorem Víko mixéru zajistí nádobu mixéru a během mixování můžete postupně odebrat nebo přidat až 70 ml přísad. Bezpečnostní kryt Pokud mixér nepoužíváte, doporučujeme ho vyjmout z kuchyňského robota a motor zajistit bezpečnostním krytem. Zařízení nebude fungovat, pokud bezpečnostní kryt nebude instalován správně na svém místě. Stěrka Tato stěrka je ideální pro vyjímání směsí z mísy nebo mixéru. Pokyny k použití Správné umístění jednotlivých částí zařízení Kuchyňský robot bude fungovat pouze tehdy, pokud bude použité příslušenství instalováno na svém místě správně. Ujistěte se, že jste příslušenství správně instalovali. Bezpečnostní kryt Bezpečnostní kryt instalujte na tělo kuchyňského robota. Jednoduše položte kryt na motor mixéru a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, dokud nebude zajištěný. Kryt nesmí být uvolněný Obr.1. Umístění mísy 1. Mísu postavte na hnací hřídel. Madlo mísy musí směřovat k vám a mísa musí dole přiléhat ke kuchyňskému robotu Obr Mísu zajistíte v poloze připravené k použití tak, že otočíte madlem doprava, co nejdále je to možné, až zaznamenáte zacvaknutí mísy na místo Obr.3. CZ - 6

7 CZ Umístění víka mísy 1. Víko položte na mísu, plná šipka na víku by měla být vyrovnaná s prázdnou šipkou na míse Obr Víko zajistíte v poloze připravené k použití tak, že ho otočíte směrem doprava. Výstupek na víku by měl být vyrovnaný s horním okrajem madla mísy Obr.5. Plná šipka na víku by měla být vyrovnaná s plnou šipkou na míse. Ujistěte se, že se nezměnila poloha mísy zatlačením na mísu směrem doprava. DŮLEŽITÉ: Pokud mísa a víko nejsou správně usazeny, zařízení nebude fungovat. Zkontrolujte, že je příslušenství správně instalováno. POUŽITÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTA 1) 2) 3) 4) 5) Ujistěte se, že jste kuchyňský robota správně umístili a správně instalovali příslušenství a že zařízení stojí na suché a bezpečné pracovní ploše. Ujistěte se, že je displej zařízení vypnutý a zapojte napájecí kabel do vhodné elektrické zásuvky. Stiskněte vypínač zařízení. Pomocí ovladače zvolte požadovanou rychlost od 1 do 10. Zařízení zastavíte přepnutím ovladače na rychlost 0 (vypnuto). Doporučené nastavení naleznete v návodu. Během zpracovávání můžete přidávat další přísady prostřednictvím plnicího otvoru. Pulzní funkce zůstane aktivovaná, dokud podržíte tlačítko stisknuté. Pulzní funkci používejte pro potraviny, které vyžadují ke zpracování pouze krátké impulzy, např. bylinky, ořechy a malé druhy ovoce. Použitím pulzní funkce vypnete předchozí nastavení rychlosti. Poznámka: K protlačení přísad do mísy vždy používejte pěchovátko. Tím zajistíte, aby přísady byly rovnoměrněji zpracovány. NIKDY netlačte přísady prsty nebo jiným kuchyňským náčiním. Poznámka: Při hnětení většího množství přísad, např. 1,5 kg těsta, nenechávejte zařízení v chodu déle než 1 minutu. Pro běžné množství nenechávejte zařízení v kontinuálním chodu déle než 3 minuty. Mezi těmito intervaly chodu nechávejte přestávku minimálně 1 minutu. INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ NA KUCHYŇSKÝ ROBOT Před sestavením zařízení se ujistěte, že je vypnuté a odpojené od zdroje energie. Vždy se ujistěte, že je veškeré příslušenství správně instalované. Instalace držáku příslušenství 1) Usaďte mísu kuchyňského robota. 2) Držák příslušenství instalujte na hnací hřídel (obr. 6). CZ - 7

8 CZ Nůž 1) Mísu a držák příslušenství instalujte, jak je uvedeno výše (obr. 2, 3, 6). 2) Z nerezového nože sejměte chránič (obr. 7). 3) Nůž nasaďte na držák příslušenství a pevně zatlačte na místo uprostřed (obr. 8). VAROVÁNÍ: Dbejte maximální opatrnosti, protože nože jsou velmi ostré. Při manipulaci nůž vždy uchopte za jeho prostřední plastovou část. 4) Vložte přísady do mísy. Větší kusy rozkrájejte. Přesvědčte se, že jste před zahájením zpracování odstranili všechny jádřince a pecky, protože ty by mohly poškodit nože. Poznámka: Nikdy nepřekračujte maximální kapacitu mísy ml. 5) Na mísu nasaďte víko (obr. 4, 5) a do plnicího otvoru vložte pěchovátko. Poznámka: Vršek držáku příslušenství zapadne zespodu do víka mísy. 6) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 7) Zvolte požadovanou rychlost. 8) Po dokončení zpracování robot vypněte a napájecí kabel odpojte od zdroje energie, z mísy vyjměte držák příslušenství a nůž. Před vyjmutím nože se vždy nejdříve ujistěte, že se přestal otáčet. Poznámka: Po vyčištění vždy na nůž nasaďte chránič. Hnětací příslušenství 1) Mísu a držák příslušenství instalujte, jak je uvedeno výše (obr. 2, 3, 6). 2) Na držák příslušenství nasaďte hnětací příslušenství a pevně zatlačte na místo (obr. 9). Poznámka: Pokud by čepele neseděly přímo na držáku příslušenství, pravděpodobně jste je na držák nasadili vzhůru nohama. Otočte je a nasaďte znovu. 3) Vložte přísady do mísy. Plastové příslušenství můžete použít k hnětení těsta, míchání suchých přísad, šlehání řidšího a třeného těsta. 4) Na mísu nasaďte víko (obr. 4, 5) a do plnicího otvoru vložte pěchovátko. Poznámka: Vršek držáku příslušenství zapadne zespodu do víka mísy. 5) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 6) Zvolte požadovanou rychlost. Při zpracování těsta/hnětení začněte rychlostí 1. Poznámka: Při zpracování těsta vždy robot vypněte, jakmile se vytvoří z těsta bochánek. 7) Po dokončení zpracování robot vypněte a napájecí kabel odpojte od zdroje energie, z mísy před vyjmutím těsta odstraňte držák příslušenství a čepele. Poznámka: Z důvodu větší bezpečnosti doporučujeme vždy nechávat pěchovátko během chodu zařízení v plnicím otvoru CZ - 8

9 CZ Emulzní disk 1) Mísu a držák příslušenství instalujte, jak je uvedeno výše (obr. 2, 3, 6). 2) Na držák příslušenství nasaďte emulzní disk a pevně zatlačte na místo (obr. 10). 3) Vložte přísady do mísy. Disk používejte ke tření a šlehání. Nikdy disk nepoužívejte k hnětení těsta. Při šlehání smetany a přípravě jemných omáček používejte nižší rychlosti. Můžete takto připravit domácí majonézu, omáčky, ušlehat vaječné bílky, pusinky a připravit šlehačku. 4) Na mísu nasaďte víko a do plnicího otvoru vložte pěchovátko. Poznámka: Vršek držáku příslušenství zapadne zespodu do víka mísy. 5) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 6) Zvolte požadovanou rychlost. 7) Po dokončení zpracování robot vypněte a napájecí kabel odpojte od zdroje energie, z mís před vyjmutím zpracovaných přísad odstraňte držák příslušenství a emulzní disk. Nože na krájení, sekání, strouhání a krouhání 1) Do držáku nožů vložte požadovaný krouhací nebo krájecí nůž a nasaďte na držák příslušenství. Nůž přidržte za držák nožů a jemně zatlačte konec nože do klipu držáku, až zapadne na své místo (obr. 11, 12). Nůž by měl být v jedné rovině s držákem. Nůž je v držáku přidržován dvěma malými pojistkami. Poznámka: Všechny kovové disky mají ostré hrany, proto při manipulaci s nimi a jejich instalaci a snímání dbejte zvýšené opatrnosti. 2) Mísu a držák příslušenství instalujte, jak je uvedeno výše (obr. 2, 3, 6). 3) Držák nožů nasaďte na držák příslušenství a pevně zatlačte na místo (obr. 13). Držák nožů by měl být v jedné rovině s okrajem hnětací mísy. 4) Na mísu nasaďte víko a do plnicího otvoru vložte pěchovátko. Poznámka: Vršek držáku příslušenství zapadne zespodu do víka mísy. CZ - 9

10 CZ 5) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 6) Zvolte požadovanou rychlost. 7) Z plnicího otvoru vyjměte pěchovátko. Pokud používáte struhadlo/kráječ na plátky, vložte přísady do plnicího otvoru a pomocí pěchovátka je protlačte plnicím otvorem. Nikdy nepoužívejte prsty nebo jiné kuchyňské náčiní, protože uvnitř disku jsou ostré čepele. Doporučujeme používat pomalejší a střední rychlost. V případě potřeby lze použít i vyšší rychlost. Čepele používejte ke krájení brambor, okurky a krouhání zelí, rajských jablek a větší mrkve. Při krájení brambor na plátky nebo hranolky je pomalu protlačte plnicím otvorem pomocí pěchovátka. 8) Po dokončení zpracování robot vypněte a napájecí kabel odpojte od zdroje energie, z mísy před vyjmutím zpracovaných přísad odstraňte držák příslušenství a držák nožů. Mixér 1) Z kuchyňského robota sejměte bezpečnostní kryt. Jednoduše odšroubujte bezpečnostní kryt ve směru hodinových ručiček a sejměte (obr. 14). 2) Mixér nasaďte na robota, v místě nad ovladačem rychlosti, s madlem směřujícím doleva. Plná šipka pod madlem mixéru by měla být vyrovnaná s prázdnou šipkou na krytu kuchyňského robota (obr.15). 3) Mixér zajistěte na místě jednoduše tak, že uchopíte nádobu za madlo a otočíte jí doprava. Plná šipka by měla nyní být vyrovnaná s plnou šipkou na kuchyňském robotu (obr. 16). 4) Do nádoby vložte přísady. Poznámka: Nikdy nepřekračujte maximální označený objem nádoby - 1,5 l. Vždy se přesvědčte, že je na mixéru nasazené víko. 5) Víko umístěte na nádobu mixéru tak, aby držák víka směřoval k vám (obr. 17). 6) Držák víka otočte doprava, měl by být vyrovnaný s vrškem madla nádoby mixéru (obr. 18). 7) Nádobu mixéru a víko instalujte, jak je uvedeno výše. Poznámka: Mixér nebude fungovat, pokud nebudou nádoba a víko správně instalovány na svém místě. 8) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 9) Zvolte požadovanou rychlost od 1 do 10 nebo pulzní interval. Tip: Během mixování můžete přidat další přísady pomocí plnicího otvoru, musíte sejmout odměrku. Mixér můžete používat k rozmělnění, mixování a míchání. CZ - 10

11 CZ Lis na citrusy 1) Nainstalujte mísu a bezpečnostní kryt jak je uvedeno výše (obr. 1, 2, 3) 2) Nasaďte obě části lisu na citrusy dle obr. 19. a ujistěte se zda je filtrační mísa správně zajištěna. 3) Rozpulte požadované citrusy. 4) Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky a robot zapněte vypínačem. 5) Zvolte požadovanou rychlost od 1 do 2. Pro tento nástavec je vhodné používat menší rychlosti. 6) Nyní můžete začít lisovat připravené plody přiložením na otáčející se kužel lisu. Při lisování dobře držte lisované ovoce. 7) Po ukončení vyjměte obě části lisu. Z filtrační mísy vyčistěte zbytky plodů a poté opláchněte pod tekoucí vodou. ULOŽENÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTA Tento kuchyňský robot je vyroben tak, aby bylo možné veškeré jeho příslušenství uložit dovnitř do robota. Uložení čepelí Poznámka: Všechny čepele jsou označeny jejich funkčním číslem. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Čepel 1 je určena ke krájení na tenké plátky (zelenina, okurky...) Čepel 2 je určena ke krájení na silnější plátky (jablka, ovoce...) Čepel 3 je určena k výrobě hranolek Čepel 4 je určena na jemné strouhání (strouhanka...) Čepel 5 je určena na jemné krouhání (sýr, brambory...) Čepel 6 je určena na hrubší krouhání (mrkev...) Ukládání napájecího kabelu Napájecí kabel uložíte tak, že ho namotáte na 2 úchytky na zadní straně kuchyňského robota. CZ - 11

12 CZ Uložení hnětací mísy (obr.20) 1) Veškeré ostatní příslušenství, kromě lisu na citrusy, můžete uložit v robotu. 2) 3) 4) Mísu nasaďte na kuchyňský robot. Držák příslušenství nasaďte na hnací hřídel. Emulzní disk nasaďte na držák příslušenství. 5) Hnětací nůž s chráničem nasaďte na držák příslušenství. Nůž s chráničem by měl ležet na emulzním disku. 6) Hnětací příslušenství nasaďte na držák příslušenství. Hnětací příslušenství má na jednom konci užší otvor a na druhém širší. Nasaďte ho užším koncem na hnětací nůž. 7) Držák na nože nasaďte na držák příslušenství a potom na mísu nasaďte víko. Čištění a údržba 1) 2) Před čištěním těla kuchyňského robota vždy odpojte zařízení od zdroje energie. Robot vyčistěte vlhkou utěrkou. Nepokládejte robot do vody ani ho neoplachujte. Vždy okamžitě po použití očistěte části, které přišly do kontaktu s potravinami, horkou vodou a mycím prostředkem. 3) Aby bylo čištění jednodušší, opláchněte demontovatelné příslušenství bezprostředně po použití. 4) Příslušenství a mísu omyjte a osušte. Nepoužívejte brusné houbičky a čisticí prostředky. Osušte měkkou, čistou utěrkou. 5) Veškeré plastové díly ztrácejí dlouhodobým mytím v myčce svou kvalitu. Všechny součásti ale přesto lze mýt v myčce, kromě motoru, kabelu a zástrčky. 6) Pokud použijete k čištění myčku, vložte všechny díly robota do horního koše myčky. Poznámka: Doporučujeme čistit všechny části kuchyňského robota ručně v teplém roztoku s mycím prostředkem, kromě motoru, kabelu a zástrčky. Varování: Při manipulaci s kovovými čepelemi musíte dbát zvýšené opatrnosti, protože jsou velmi ostré. CZ - 12

13 CZ Čištění mixéru 1) Rychlý způsob čištění mixéru je následující: naplňte polovinu nádoby teplou vodou a malým množstvím čisticího prostředku. Na pár sekund stiskněte pulzní spínač. Potom zařízení vypněte a odpojte od zdroje energie. Potom obsah nádoby vylijte a nádobu vypláchněte pod tekoucí vodou. 2) Důkladné čištění: vyšroubujte z nádoby nože otočením proti směru hodinových ručiček, jak je označeno šipkou. Vyjměte z nožů silikonové těsnění. Opláchněte víko, nádobu, silikonové těsnění a nože v teplé vodě s čistícím prostředkem. Znovu vše sestavte, v opačném pořadí, než je uvedeno výše. Zkontrolujte, že jste vložili zpět silikonové těsnění. Otočte nože ve směru hodinových ručiček, utáhněte. Odstraňování poruch Přístroj nefunguje -- Zkontrolujte pevné usazení přívodního kabelu -- Zkontrolujte polohu spínače -- Ujistěte, že je veškeré příslušenství správně instalované. Pokud mísa a víko nejsou správně usazeny, zařízení nebude fungovat. Záruka Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem a čitelným razítkem prodejny. Nárok lze uplatňovat u prodejce, kterého byl výrobek zakoupen nebo u některého z autorizovaných servisních středisek. Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě: -- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou. -- poškození přístroje vlivem živelné pohromy. -- jakékoliv změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou. -- nevyplnění záručního listu, ztráty záručního listu. -- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zejména pokud byl používán k profesionální či jiné výdělečné činnosti. -- zjevné mechanické poškození. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nad rámec běžného používání. Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je například elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostních předpisů. Materiál výrobku splňuje nejnovější směrnice Evropské unie. Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném obchodě nebo autorizovaném servisním středisku. CZ - 13

14 CZE Technická specifikace 10 rychlostí, pulzní stupeň, LCD displej pracovní mísa o objemu 1,75 l, užitkový objem mixéru 1,5 l, příslušenství: 6 nerezových čepelí, nerezový nůž, hnětací nůž, lis na citrusy, emulzní disk několikanásobný bezpečnostní systém napájení: 230 / 50Hz příkon 800 W rozměry: 49 x 35 x 26 cm Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem. Případné další dotazy zasílejte na Poznámka: Vyhrazujeme si právo provést technické změny v rámci vylepšování produktu bez předchozího upozornění. VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u společnosti Elektrowin a.s. pod číslem 05065/06-ECZ. Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u společnosti Envidom pod číslem EZ CZE - 14

15 SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Všeobecné bezpečnostné pokyny Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore (s výnimkou prístroja, ktorý je pre používanie vonku určený). Chráňte ho pred horůčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou. Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy. Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel). Ak chcete ochrániť deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to, aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli. Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky. Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaného opravára. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom z rovnakými hodnotami a to len výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou. Používajte len originálne príslušenstvo. Rešpektujte, prosím, nasledujúce Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj. Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku prístroja odpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti. Zariadenie a príslušenstvo, ktoré príde do kontaktu s potravinami, pred prvým použitím umyte. Všetky kovové krájače a strúhače sú veľmi ostré, pri manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatrnosť. Než začnete inštalovať príslušenstvo, uistite sa, že je napájací kábel zariadenia odpojený od zdroja energie. Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo psychickými schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí obsluhy, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštruktážny výklad týkajúci sa obsluhy prístroja a to osobou zodpovednou za bezpečnosť týchto ľudí. Deti by mali byť vždy pod dohľadom, tak, aby sa zamedzilo hraniu detí s týmto prístrojom. SK - 15

16 SK Popis ovládacích prvkov 1. Plniaci otvor vo veku mixéru 12. Tlačítko (+) 2. Veko mixéru 13. Tlačítko )pulzné) 3. Nádoba na uloženie nožov 14. Tlačítko (vypínač) 4. Veko hnetacej misy 15. Tlačítko (-) 5. Mini piest 16. Displej 6. Piest 17. Telo kuchynského robota 7. Plniaci otvor 18. Predný panel 8. Madlo (misy) 19. Madlo (mixér) 9. Pryžový povrch (misa) 20. Pryžový povrch (mixér) 10. Hnetacia misa 21. Mixér 11. Uloženie napájacieho káblu 22. Bezpečnostný kryt SK - 16

17 SK POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ - FUNKCIE Telo kuchynského robota Uprostred panelu kuchynského robota je LED kontrolka. Pokiaľ niesú šľahacia misa alebo mixér správne usadené, LED kontrolka sa nerozsvieti. Presvedčite sa, že sú všetky príslušenstvá správne inštalované, LED kontrolka bude svietiť po stlačení vypínača. Variabilný ovládač rýchlosti Veľký ovládač rýchlosti s jasne označenými nastaveniami vám uľahčí výber požadovanej rýchlosti. Nad ovládačom rýchlosti je umiestené pulzné tlačítko, pomocou ktorého môžete ovládať proces spracovania ešte viac a ktorý vám umožňuje aktivovať krátke pulzy energie. Zariadenie má 10 rôznych nastavení rýchlosti a toto nastavenie môžete kedykoľvek v priebehu spracovania potravín zmeniť. Ukladanie napájacieho káblu Toto praktické ukladanie napájacieho káblu umožňuje použitie iba požadovanej dĺžky káblu Misa Kapacita misy je 1,75 l tekutiny a 1,5 kg cesta. Misa sa usadzuje na motor a je vyrobená tak, aby zaistila rovnomerné a efektívne spracovanie potravín. Veko misy s plniacim otvorom Veko automaticky aktivuje bezpečnostný systém. Zariadenie nebude fungovať, dokiaľ nie je veko správne usadené na mise a zaistené. Plniaci otvor je určený na pridávanie tekutín a/alebo pevných prísad. Umožňuje tak pridávať prísady v priebehu chodu zariadenia. Piest Pomocou piestu môžete rovnomerne pretlačiť prísady plniacim otvorom veka do misy. Môžete ho tiež využiť na uzavretie veka, aby prísady z misy nestriekali. Držiak príslušenstva Tento držiak poháňa všetko príslušenstvo na hnetenie, krájanie a šľahanie. Aby zariadenie fungovalo, musí byť držiak inštalovaný na svojom mieste. Nôž Nerezový nôž môžete použiť na sekanie, miešanie, mixovanie a prípravu zmesí na koláče a torty. Pred použitím zložte chránič nožov a nasaťte ho opäť v okamžiku, kedy nože nebudete používať. Ostrie nožov je veľmi ostré, nedotýkajte sa ich! SK - 17

18 SK Hnetacie metly Hnetacie metly môžete použiť na hnetenie kysnutého a treného cesta a zmesí na torty. Držiak strúhacích a krájacích nožov Je určený na uloženie dodaného príslušenstva - strúhadiel a krájačov. Krájací nôž - tenšie a silnejšie plátky Silnejší krájací nôž je ideálny pre krájanie rôzneho ovocia azeleniny na plátky. Krájací nôž - prúžky Tento krájací nôž je ideálny pre výrobu zemiakových hranoliek a krájanie zeleniny na prúžky. Krájací nôž - strúhadlo Strúhadlo je ideálne na strúhanie zemiakov. Strúhadlo - jemnejšie a hrubšie Hrubšie strúhadlo je ideálne na viac druhov ovocia a zeleniny. Jemné strúhadlo je ideálne na čokoládu a rôzne druhy ovocia a zeleniny. Emulzný disk Emulzný disk je ideálny na prípravu domácej majonézy, na šľahanie vaječných bielkov, smotany a treného cesta. Lis na citrusy Lis na citrusové plody sa skladá z kužeľu na plody a filtračnej misky. Tieto nadstavce sa používajú spoločne s misou. Lis nebude fungovať, pokiaľ filtračná miska nebude správne usadená. Mixér Mixér sa nasadzuje na motor kuchynského robota, vľavo od hnetacej misy. Je objemný, pevný a má praktické madlo, naviac má z dôvodu jednoduchšieho použitia stupnicu ako v šálkach, tak v mililitroch (ml). Priehľadná nádoba mixéru vám umožňuje sledovať spracovanie prísad, aby ste tak vždy dosiahli čo najlepší výsledok. Mixér nebude fungovať, dokiaľ nezaistíte nádobu na mieste a správne nenasadíte veko. SK - 18

19 SK Sekáčik na ľad Tento zubatý nerezový sekáčik je tak silný, že naseká ľadové kocky a je ideálny na mixovanie a miešanie. Sekáčik je vyberateľný, aby ho bolo možné ľahko umyť (viď kapitola Starostlivosť a údržba). Pri manipulácii so sekáčikom dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože je veľmi ostrý a môže ľahko spôsobiť poranenie. Veko mixéru s plniacim otvorom Veko mixéru zaistí nádobu mixéru a v priebehu mixovania môžete postupne odoberať alebo pridať až 70 ml prísad. Bezpečnostný kryt Pokiaľ mixér nepoužívate, doporučujeme ho vybrať z kuchynského robota a motor zaistiť bezpečnostným krytom. Zariadenie nebude fungovať, pokiaľ bezpečnostný kryt nebude inštalovaný správne na svojom mieste. Stierka Táto stierka je ideálna pre vyťahovanie zmesí z misy alebo mixéru. Pokyny na použitie Správne umiestenie jednotlivých častí zariadenia Kuchynský robot bude fungovať iba vtedy, pokiaľ bude použité príslušenstvo inštalované na svojom mieste správne. Uistite sa, že ste príslušenstvo správne inštalovali. Bezpečnostný kryt Bezpečnostný kryt inštalujte na telo kuchynského robota. Jednoducho položte kryt na motor mixéru a otáčajte ním proti smeru hodinových ručičiek, dokiaľ nebude zaistený. Kryt nesmie byť uvoľnený (obr. 1). Umiestenie misy 1. Misu postavte na hnací hriadeľ. Madlo misy musí smerovať k vám a misa musí dole priliehať ku kuchynskému robotu (obr. 2). 2. Misu zaistite v polohe pripravenej na použitie tak, že otočíte madlom doprava, čo najďalej ako je to možné, až zaznamenáte zacvaknutie misy na miesto (obr. 3). SK - 19

20 SK Umiestenie veka misy 1) Veko položte na misu. Plná šípka na veku by mala byť vyrovnaná s prázdnou šípkou na mise (obr.4). 2) Veko zaistíte v polohe pripravenej na použitie tak, že ho otočíte smerom doprava. Výstupok na veku by mal byť vyrovnaný s horným okrajom madla misy (obr. 5). Plná šípka na veku by mala byť vyrovnaná s prázdnou šípkou na mise. Uistite sa, že sa nezmenila poloha misy zatlačením na misu smerom doprava. DÔLEŽITÉ: Pokiaľ misa a veko nie sú správne usadené, zariadenie nebude fungovať. Skontrolujte, že je príslušenstvo správne inštalované. POUŽITIE KUCHYNSKÉHO ROBOTA 1) Uistite sa, že ste kuchynského robota správne umiestili a správne inštalovali príslušenstvo a že zariadenie stojí na suchej a bezpečnej pracovnej ploche. 2) Uistite sa, že je displej zariadenia vypnutý a zapojte napájací kábel do vhodnej elektrickej zásuvky. Stlačte vypínač zariadenia. 3) Pomocou ovládača zvoľte požadovanú rýchlosť od 1 do 10. Zariadenie zastavíte prepnutím ovládača na rýchlosť 0 (vypnuté). Doporučené nastavenie nájdete v návode. 4) V priebehu spracovávania môžete pridávať ďalšie prísady prostredníctvom plniaceho otvoru. 5) Pulzná funkcia zostane aktivovaná, dokiaľ podržíte tlačítko stlačené. Pulznú funkciu používajte pre potraviny, ktoré vyžadujú pre spracovanie iba krátke impulzy, napr. bylinky, orechy a malé druhy ovocia. Použitím pulznej funkcie vypnete predcházajúce nastavenie ráchlosti. Poznámka: Na pretlačenie prísad do misy vždy používajte piest. Tým zaistíte, aby prísady boli rovnomernejšie spracované. NIKDY netlačte prísady prstami alebo iným kuchynským náradím. Poznámka: Pri hnetení väčšieho množstva prísad, napr. 1,5 kg cesta, nenechávajte zariadenie v chode dlhšie než 1 minútu. Pre bežné množstvo nenechávajte zariadenie v kontinuálnom chode dlhšie než 3 minúty. Medzi týmito intervalmi chodu nechávajte prestávku minimálne 1 minútu. INŠTALÁCIE PRÍSLUŠENSTVA NA KUCHYNSKÝ ROBOT Pred zostavením zariadenia sa uistite, že je vypnuté a odpojené od zdroja energie. Vždy sa uistite, že je všetko príslušenstvo správne inštalované. Inštalácia držiaku príslušenstva 1. Usaďte misu kuchynského robota. 2. Držiak príslušenstva inštalujte na hnací hriadeľ (obr. 6). SK - 20

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7312 Mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list Záruční list Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky: 1. trvání záruky: 2 roky 2. poskytování záruky: a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE Használati útmutató ELEKTROMOS SÓ- ÉS

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití E 120 Odšťavňovač CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití a nesmí se používat na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně a odložte si jej na bezpečném

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-575 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

MLÝNEK NA MASO MODEL HV 6

MLÝNEK NA MASO MODEL HV 6 MLÝNEK NA MASO MODEL HV 6 1 3 3 4 ČESKY MLÝNEK NA MASO Rozhodli jste se pro přístroj Moulinex. Děkujeme Vám. Moulinex nabízí jako významný letitý výrobce domácích elektrospotřebičů vyspělou techniku,

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

KUCHYŇSKÝ ROBOT R-560

KUCHYŇSKÝ ROBOT R-560 Návod k použití KUCHYŇSKÝ ROBOT R-560 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. RME 882 Mulhouse

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. RME 882 Mulhouse NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL RME 882 Mulhouse Malý kuchyňský robot Malý kuchynský robot Small food processor Petit robot de cuisine Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559 Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ R-559 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

Lis na citrusové plody Návod k obsluze

Lis na citrusové plody Návod k obsluze Lis na citrusové plody Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze Zastříhávač vlasů ARM 377 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze

Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze CZ SSJ 4041BK SSJ 4042RD SSJ 4043WH Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1 Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001 Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz strana 1 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu. - Diamantový

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-422

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-422 Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-422 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

NÁVOD. DuFurt automat

NÁVOD. DuFurt automat NÁVOD Odpadkový koš s automatickým/nášlapným otevíráním DuFurt automat OK12NX Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Bezdotykový

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze Statív Návod na použitie VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno

Více

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz www.krups.cz CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 www.krups.cz *Dle typu obr. obr. obr. 3 3 4 D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr. 0 3 4 obr. 3 obr. *Dle typu

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

CENERIX ref. CEN003 NÁVOD K OBSLUZE 2 CENERIX 230 V 50 Hz 600W ref.cen003 1 Elektromotor CEP01 2 Vypínač CEP02 3 Krytka ventilátoru motoru CEP03 4 Filtr CEP04 5 Napájecí kabel CEP05 6 Páčka pro čištění

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-427

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-427 Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-427 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-FP8521 Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. MIX 330 Bonnifacio

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. MIX 330 Bonnifacio NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL MIX 330 Bonnifacio Ponorný mixér 3 v 1 Ponorný mixér 3 v 1 Stick blender 3 in 1 Mixeur plongeant 3 en 1 CZ - Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení

Více

ELEKTRICKÁ BRUSKA NA NOŽE ELEKTRICKÁ BRÚSKA NA NOŽE 51.01-BN-230

ELEKTRICKÁ BRUSKA NA NOŽE ELEKTRICKÁ BRÚSKA NA NOŽE 51.01-BN-230 ELEKTRICKÁ BRUSKA NA NOŽE Elektrischer Messerschärfer ELEKTRICKÁ BRÚSKA NA NOŽE 51.01-BN-230 2 1 1. Vypínač 2. Otvory pro broušení 3 3. Otvory pro odstranění prachu PROTECO nářadí s.r.o. 2 Děkujeme Vám,

Více

CZ Návod k použití TIMER

CZ Návod k použití TIMER CZ Návod k použití TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Pozorně si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní pokyny Zkontrolujte, zda se napětí sítě ve Vaší domácnosti shoduje s informací

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

esky Č Bezpečnost odšťavňovače součásti a příslušenství příprava odšťavňovače k použití obsluha odšťavňovače

esky Č Bezpečnost odšťavňovače součásti a příslušenství příprava odšťavňovače k použití obsluha odšťavňovače Obsah Bezpečnost odšťavňovače Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Součásti a příslušenství... 8 Příprava odšťavňovače k použití Příprava součástí odšťavňovače k použití... 9 Připevnění odšťavňovače ke kuchyňskému

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Uživatelská příručka Poslední revize: 17. 5. 2013 Upozornění: Před použitím, si prosím, pečlivě prostudujte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Obsah

Více

Masážní vana nohou DF350C-5

Masážní vana nohou DF350C-5 Masážní vana nohou DF350C-5 Návod k použití Varování: Pro správné používání výrobku pozorně čtěte tento návod. Návod uschovejte k pozdějšímu použití. Obsah Úvod... 2 Instrukce 2 Údržba a péče o přístroj...

Více

Zkrášlovací sada na obličej

Zkrášlovací sada na obličej Zkrášlovací sada na obličej m 305 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

SENDVIČOVAČ R-260. Návod k použití. Sendvičovač R-260

SENDVIČOVAČ R-260. Návod k použití. Sendvičovač R-260 Návod k použití SENDVIČOVAČ R-260 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při používání elektrických spotřebičů, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: 1. Před používáním si přečtěte všechny bezpečnostní

Více

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití.

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Nebezpečí Udržujte nabíječku a dezinfekční stanici mimo dosahu vody či jiných čisticích prostředků.

Více

Návod k obsluze a údržbě. Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.

Návod k obsluze a údržbě. Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech. CZ Návod k obsluze a údržbě PONORNÝ MIXÉR SOLID HM210 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Popis vnějších částí mixéru:

Více

FP 121SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

FP 121SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL FP 121SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Stolní mixér / Stolný mixér / Stand mixer CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Obsah dodávky: Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Destilační přístroj s krytem Filtrační nádobka Aktivní uhlí (6x) Použití: Efektivní a rychlá výroba destilované vody. Popis činnosti Voda je v

Více