MOD NIKU. Jiří Kubica. Ostrava 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOD NIKU. Jiří Kubica. Ostrava 2011"

Transkript

1 P STUDIJNÍ OPOR RA DULU IT V PODN MOD DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ NIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 2011

2 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Studijní opora moduluu IT v podniku Programování business aplikací Ing. Bronislav Heryán, Ing. Jiří Kubica první, 2011 Vysoká škola podnikání, a. s. Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 O OBSAH Úvod... 5 VÝSTUPY Z UČENÍ Technické prostředky internetové komunikace HW, SW Hardware Software Technologie klient server, vybavení obou stran Komunikační protokoly na internetu Aplikační protokoly Nasazení internetové aplikace Klientská část internetové aplikace (X)HTML Popis jazykaa Základní struktura HTML dokumentu Seznam značek tagů CSS Typy vkládání CSS Syntaxe, selektory CSS Omezení CSS JavaScript Serverová část internetové aplikace Nástroje pro tvorbu internetových aplikací Statický a dynamický dokument Editory pro tvorbu internetových aplikací Základy jazyka PHP Vložení PHPP scriptu do jazyka HTML Komentáře Výstup na obrazovku Proměnné Operátory Řídící struktury Databáze MySQL Příkazy v MySQL Databáze v PHP Připojení k databázi... 41

4 4 Optimalizace internetové aplikace Rozdělení optimalizací Online a offline optimalizace Online optimalizace SEO On page faktory Off page faktory Konverze Analytické a auditovací nástroje Google Analytics Google Webmaster Tools MS SEO Toolkit WooRank Další nástroje Nejčastější chyby Zásadní chyby Obsahové chyby SEO chyby Ostatní chyby Použitá literatura a další zdroje... 53

5 Úvod Úvod Vážené studentky, vážení studenti. Internet je dnes nejvíce se dynamicky rozvíjející medium. Jeho přednosti jsou jasně dané rychlost sdílení informací, geografická neomezenost, dosažitelnost a další. Aby dnešní podnikatel uspěl ve své oboru, musí se o internet, jako o zdroj informací a marketingové medium zajímat s maximální péčí. Abyste se v moři informací o technických a technologických aspektech vyznali, připravili jsme pro Vás základní studijní oporu pro dílčí část IT v podniku Programování business aplikací. Věříme, že dané informace budou pro Vás odrazným můstkem pro hloubější prozkoumání této problematiky a pochopení všech souvislostí týkajících se návrhu, tvorby a optimalizace internetových aplikací či prezentací. Vzhledem k tomu, že internet a jeho technologiee se vyvíjí obrovským tempem, berte prosím tento text jako základní osnovu potřebných informací. Aktuální informace k jednotlivým tématům můžete čerpatt z uvedených odkazů na (jak jinak) internetové zdroje ať již se jedná o oficiální prezentace jednotlivých nástrojů či technologií, tak I zajímavé blogy předních osobností či firem zabývajících se internetovým marketingem či optimalizacemi. Závěrem nezbývá než popřát hodně štěstí při absolvování modulu IT v podniku a hlavně hodně zábavy během získáváníí spousty nových a jistě užitečných znalostí. Autoři 5

6 Programování business aplikací VÝSTUPY Z UČENÍ Znalost základního programování internetových prezentací a aplikací Znalost prezentačních technologií v internetu HTML, CSS, JavaScript Základní znalost serverových prostředků databázového serveru MySQL a skriptovacího jazyka PHP Znalost technických a marketingových analýz internetové prezentace Znalost základních optimalizačních metod 6

7 Technické prostředky internetové komunikace 1 Technické prostředky internetové komunikace ÚVOD Kapitola se zaměřuje na prostředky internetové komunikace, to znamená, že budete nejdříve seznámeni se specifiky HW a SW u serverů, dále si přiblížíme technologii klient si server, na které je postaveno fungování veškerých internetových aplikací. Popíšeme také komunikační protokoly na internetu, bez kterých si dnešní svět nedokážeme představit a posledním tématem je nasazení internetové aplikace, kde si popíšeme různé možnosti jejich nasazení. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: vybrat vhodné řešení pro nasazení internetové aplikace zařadit komunikační protokoly mezi aplikační a síťové protokoly Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: znalosti z oblasti protokolů na internetu přehled v jednotlivých možnostech nasazení internetových aplikací základní informace o technologii klient server Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: popsat rozdíl mezi uživatelským PC a serverem komunikovat se serverem pomocí HTTP protokolu skrze telnet 7

8 Programování business aplikací 1..1 HW, SW Zde se nebudeme zabývat klasickým hardware a software používaným na pracovních stanicích, tyto znalosti předpokládáme, že si již přinášíte z modulu Informační kompetence a zaměříme se na specifika spojené s provozováním internetových aplikací tj. serverů. Proto, pokud Vám termíny jako je základní deska, processor, paměť atd. nic neříkají, doporučuji Vám nejdříve šáhnout po opoře IK a prostudovat kapitolu B Hardware Pokud jste měli někdy možnost nahlédnout do ceníku komponent určených pro server, asi Vás zarazilaa jejich výrazně vyšší cena oproti běžným osobním počítačům. Důvodem je snaha cokoliv co se může pokazit pokud možno zdvojit (duplikovat) a mít tak zálohu v případě selhání určité komponenty a zajistit tím pokud možno nepřetržitý provoz serveru a tím i jeho služeb. S nepřetržitým provozem souvisí i jedna velmi důležitá vlastnost některých komponent a tou je možnost je připojit resp. odpojit (tj. provést jejich výměnu) za plného provozu bez nutnosti server vypnout (např. provést výměnu vadné součástky). Tuto vlastnost nazýváme hot swapping. Běžně se můžeme setkat i s termínem hot plugging, což je označení pro možnost přidání novéhoo hardware a rozšířit tak funkcionalitu současného systému (např. USB zařízení jako jsou externí disky, myši, tiskárny, případně PCMCIA karty v noteboocích). Servery bývají obvykle umístěny ve speciálních místnostech, které nazýváme serverovny někdy též datová centra (Obr. 2.1). Tyto místnosti jsou typické tím, že jsou vybaveny výkonnou klimatizací (pro zajištění optimálních teplot), protipožárním systémem (obvykle na plynné bázi např. FM 200, aby nedošlo k poškození HW), záložním systémem energie UPS společně s dieselovými motorgenerátory (několik sériově zapojených UPS jednotek s bateriovými moduly, pro nezbytně nutnou dobu než naběhnou dieselové motorgenerátory), dvojitou podlahou (v podlaze bývá vedena kompletní kabeláž, mnohdy zde bývá systém kanálů pro rozvod chladného vzduchu od klimatizace) a vzhledem k velké váze HW se můžeme setkat i se zpevněnou podlahou. Dále bychom zde mohly zařadit kamerový systém, bezpečnostní systém dveří, pro zajištění vstupu pouze autorizovaným osobám, nebo pro snížení prašnosti povinnost přezouvání, návleků. OBRÁZEK 2.1 Pohled na typickou serverovnu Zdroj: hardforum.com 8

9 Technické prostředky internetové komunikace Skříně, jež vidíme na obr. 2.1, nazýváme rack skříň. Do těchto racků se montují jednotlivé servery (důvodem je úspora místa, bezpečnost, atd.). Každá takováto skříň obsahuje n pozic, všechny pozice mají pevně dané rozměry pro dosažení univerzálnosti a vzájemné kompatibility jedna pozice v rack skříni se označuje jako 1U (pokud uvidíme tedy např. u serveru označení 2U, jedná se o server zabírající dvě pozice v rack skříni). Tomu všemu je přizpůsoben i case serveru (serverová skříň), který se obvykle provádí v tzv. rack mount provedení. Na obrázku 2.2 si lze všimnout sofistikovaného provedení (uspořádaní) jednotlivých komponent s maximální snahou oproštění se od zbytečných kabelů a nutnosti cokoliv šroubovat. Např. pro zajištění potřebného chlazení uvnitř skříně systém několika samoregulovatelných hot swap větráků (tak aby v případě selhání některého z nich mohly ostatní přebrat jeho úlohu), dva zdroje napájení (opět pro případ poruchy), velké množství hot swap disků (na uvedeném obrázku 2.2). OBRÁZEK 2.2 2U server od Dellu Zdroj: Dell Samotnou kapitolu pak tvoří serverové základní desky (motherboard obr. 2.3), které krom několika záložních prvků (např. zdvojení biosu), jsou optimalizovány především na výkon. Největším jejich rozdílem oproti uživatelským počítačům jsou: počet paměťových slotů (tedy maximální počet paměťových modulů, kterými lze základní deska osadit a s tím souvisí i maximální počet GB RAM), zpravidla jejich počet bývá nejméně 8 (uživatelské počítače mívají 4 a notebooky dokonce jen 2 sloty), ale lze se setkat i s 22 sloty (např. u serveru na obr. 2.2) počet procesorů, v základu mají stejně jako uživatelské počítače patici pouze na jeden procesor, ovšem typicky se setkáváme se dvěma (např. na obr. 2.3 si lze všimnout v levém horním rohu dvou patic na procesory) a více procesory integrovaná grafická karta zatím co u uživatelských počítačů je to známka low na endového řešení (tedy levné řešení určené pro kancelářské práce, nenáročné grafický výkon), u serverů se rozhodně nejedná o levné desky, ale snahaa o 9

10 Programování business aplikací integraci a minimalizaci nezbytně důležitých prvků pro existenci serveru (grafická karta je potřeba pouze pro samotnou instalaci nebo opravu serveru a pro běžný provoz serveru je to v podstatě zbytečná komponenta) obvykle jsou osazeny dvěma integrovanými síťovími kartami obecně méně multimediální (stejně jako zde není potřeba grafický výkon, není potřeba ani kvalitního audio výstupu mnohdy nejsou audio konektory ani v zadu vyvedeny viz. obr. 2.3) OBRÁZEK 2.3 Dvou procesorová základní deska od Intelu Zdroj: Intel Software Software lze dělit z mnoha různých hledisek, obecně jej dělíme na: systémový aplikační další hlediska dělení mohou být např. dle licencí, rozhraní, druhu, účelu, funkčnosti, atd. Pro naše účely si vystačíme s obecným dělením rozšířeným o nadřazenou kategorii serverové a klientské částii tj.: serverr o o klient o o systémový sw aplikační sw systémový sw aplikační sw 1..2 Technologie klient server, vybavení obou stran Mluvíme li o technologii klient server, máme na mysli vztah komunikujících uzlů v síti. Obecně je dělíme na: 10

11 Technické prostředky internetové komunikace klient server peer to peer U technologiee klient server, jsou komunikující uzly striktně rozděleny na klientskou část, která využívá služeb serverů (obvykle je to tedy uživatelská část) a serverovou část, která nabízí své služby ostatním viz. obr Komunikace probíhá tak, že klient pošle požadavek serveru, ten jejj zpracuje a pošle zpět výsledek. OBRÁZEK 2.4 Komunikace klient server Zdroj: pepa.zvonicek.infoo U technologiee peer to peer, probíhá komunikace mezi jednotlivými uzly na stejné úrovni (všechny komunikační uzly jsou si rovny), to znamená, že peer poskytuje služby ostatním a zároveň využívá služeb ostatních (v podstatě je serverem a klientem zároveň, proto se tou to technologií nebudemee speciálně věnovat). Typickou aplikací peer to peer je například sdílení souboru ve Windows nebo torenty atp. OBRÁZEK 2.5 Komunikace peer to peer Zdroj: cs.virginia.eu 11

12 Programování business aplikací 1..3 Komunikační protokoly na internetu Komunikační protokoly přímo souvisejí se sedmi vrstvým referenčním modelem ISO OSI (norma ISO 7498). SCHÉMA 2.1 Referenční model ISO OSI 7. aplikační http, pop3, smtt Uživatelská část 6. prezentační OS 5. relační 4. transportní 3. síťová SSL, NetBIOS UDP, TCP,... IPv4, IPv6,.. Ovladače 2. spojová 1. fyzická Zdroj: autor Popisem jednotlivých vrstev se zde nebudeme zabývat, ale jak už vyplývá ze schématu 2. 1 komunikační protokoly můžeme rozdělit tedy dle toho, zda spadají do uživatelské části, nebo části operačního systému tj: síťové aplikační Aplikační protokoly Existuje nepřeberné množství aplikačních protokolů, mezi protokoly můžeme zařadit například: poštovní pop3, imap, smtp webové http, https souborové ftp, sftp, tftp pro přenos audia a videa rtp, rtcp, mms, SIP, H.323 nejpoužívanější aplikační 12

13 Technické prostředky internetové komunikace Nejdůležitějším protokolem pro internetové aplikace je http (hypertext transfer protocol) protokol, který se používá pro přenos hypertextový ých dokumentů ve formátu HTML. V současnosti je používán pro přenos libovolných informací a pomocí rozšíření MIME je tak možno přenést libovolný typ souboru. Protokol funguje na principu dotaz odpověď. Klient (např. prohlížeč) naváže ze serverem spojení, poté zašle požadavek na webový server a ten mu na jeho požadavek zašle odpověď a spojení je poté ukončeno. Jedná se tak o bezestavovou komunikaci, resp. protokol http je bezestavový. Komunikace probíhá v textové podobě (tedy pouze za pomocí tisknutelných znaků) a protoo je komunikace čitelná i běžným uživatelem (viz. příklad 2.1). Protokol http používá pro komunikaci několik dotazovacích metod, nepoužívanější jsou: GET požadavek na uvedený objekt (např. webovou stránku), požadavek může obsahovat parametry velikost je omezena na 512B POST odesílá uživatelská data na server (používá se např. pro odeslání dat z formuláře na server) může obsahovat velké množství dat (velikost je omezena nastavením samotného webového serveru) PUT nahraje data na server DELETE smaže data ze serveru PŘÍKLAD 2.1 Pro lepší představu si vyzkoušíme simulaci webového klienta pomocí telnetu a jednotlivé příkazy budeme zadávat ručně, čímž si vyzkoušíme, jak probíhá komunikace mezi klientem a serverem za pomocí protokolu http Nasazení internetové aplikace Vývojový diagram pro nasazení. Pokud chcemee provozovat internetové aplikace, máme samosebou několikk možností. Webhosting Serverr housing Dedikované servery Managed servery Virtuální servery 13

14 Programování business aplikací KONTROLNÍ OTÁZKY Vyjmenujte alespoň tři způsoby nasazení internetové aplikace. Jaké protokoly se používají u poštovních serverů? Jaký je rozdíl mezi technologií klient server a peer to peer? K čemu slouží hot swapping u serverů? STUDIJNÍ LITERATURA 1. Rosebrok, E., Filson, E. Linux, Apache, MySQL a PHP. GRADA Publishing : Praha ISBN PHP Group Stránky projektu PHP [online] [cit ]. Dostupné z: <http://cz.php.net>. 3. Apache software foundation HTTP Server project [online] [cit ]. Dostupné z: <http://httpd.apache.org>. 14

15 Klientská část internetové aplikace 2 Klientská část internetové aplikace ÚVOD Klientská část internetové aplikace nebo prezentace zajišťuje kvalitní distribuci zpracovaných dat směremm ke koncovému uživateli. Jelikož platí staré pravidlo, že obal prodává, je nutné se vždy zaměřit také na design a uživatelské rozhraní dané aplikace či prezentace tak, aby veškerá aktivita, která byla investována do vývoje samotného jádra systému nepřišla vniveč. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: jak a k čemu se používá JavaScript, Flash a další doplňkové technologie Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: základní přehled o formátování pomocí CSS Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: se orientovat v základních HTML tazích 15

16 Programování business aplikací 2..1 (X)HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. Wikipedia Takto zní jedna z definic, co to jazyk HTML je. V našem kontextu tvorby business aplikací se zaměřenímm na tvorbu a optimalizaci internetových prezentací k dostačující definice, že jazyk HTML nám vytváří a formátuje nejdůležitější část prezentace tedy obsah Popis jazyka Jazyk HTML je charakterizován množinou značek (tzv. tagů) a jejich atributů definovaných pro du verzi. Mezi značky se uzavírají části textu dokumentu a tím se určuje význam (sémantika) obsaženého textu. Názvy jednotlivých značek se uzavírají mezi ostré závorky < a >. Část dokumentu tvořená otevírací značkou, nějakým obsahem a odpovídající ukončovací značkou tvoří tzv. element (prvek) dokumentu. Například <strong> je otevírací značka pro zvýraznění textu a <strong>červená Karkulka</strong> je element obsahující zvýrazněný text. Součástí obsahu elementu mohou být další vnořené elementy. Atributy jsou doplňující informace, které upřesňují vlastnosti elementu. Značky jsou obvykle párové, přičemž koncové značka je shodná se značkou počáteční, jen má před názvem znak lomítko. PŘÍKLAD 3. Ukázka párového tagu odstavec <div> Nejaky text </div> PŘÍKLAD 3. Ukázka nepárového tagu vodorovná čára a zalomen9 odstavce <hr /> <br /> PŘÍKLAD 3. Ukázka párového tagu s parametry odkaz zřeného do jiného tagu <div> Naše škola má zkratku <a href= title= Vysoká škola podnikání a.s.. >VŠP</a>. 16

17 Klientská část internetové aplikace </div> Základní struktura HTML dokumentu Pro zjednodušení si představme jednu internetovou stránku jako běžný dokument. Každý dokument je složen ze záhlaví, obsahu dokumentu (těla) a zápatí. Obdobně je to u dokumentu HTML tedy jedné internetové stránky. Každá z těchto stránek by měla obsahovat sekci <head> tedy definici dokumentu a sekci <body> tělo dokumentu (zápatí pouze ukončuje tělo a celý dokument HTML). Obecně má dokument v jazyku HTML má předepsu tuto strukturu: Deklarace DTD je uvedena direktivou <!DOCTYPE. Kořenový element element html (značky <html> a </html>) reprezentuje celý dokument. Kořenový element je povinný, ale otevírací a ukončovací značka samotná povinná není (pokud tyto značky nebudou v těle dokumentu uvedeny, prohlížeč si je sám doplní podle kontextu). Hlavička elementu obsahuje metadata, která se vztahují k celému dokumentu. Definují např. název dokumentu, jazyk, kódování, klíčová slova, popis, použitý styl zobrazení. Hlavička je uzavřena mezi značky <head> a </head>. Element head je opět povinný, ale jeho otevírací a koncová značka povinná není, prohlížeč ji sám doplní podle kontextu. Tělo dokumentu obsahuje vlastní textt dokumentu. Vymezujee se značkami <body> a </body> >. Element body je povinný, ale jeho otevírací a koncová značka povinná není, prohlížeč ji sám doplní podle kontextu. OBRÁZEK 3. Ukázka komplexního kódu XHTML Zdroj: vsp.cz 17

18 Programování business aplikací Seznam značek tagů Uvádíme seznam základních značek (X)HTML. Jedná se o celkový seznam tagů, avšak dnes již některé nejsou doporučovány z hlediska optimalizace e, jiné naopak slouží pouze k formátování, které by ale mělo být nahrazeno kaskádovým i styly, které jsou popsány v následující kapitoly. Tag Význam Párový <! >!doctype a abbr acronym address applet area b base basefont bgsound big blink blockquote body br button poznámka specifikace DTD odkaz, hyperlink, záložka ustálený výraz zkratka adresa Java aplet oblast v klikací mapě tučné písmo základ odkazů základní font zvuk na pozadí zvětšení písma blikání písma citace, odsazení tělo stránky + definice pozadí řádkový zlom tlačítko ne ne ne ne ne 18

19 Klientská část internetové aplikace caption center cite code col colgroup ddd del dfn dir div dl dt em embed fieldset font form frame frameset h1 h2 h3 hlavička tabulky vycentrování citace výpis kódu ovlivnění sloupce tabulky skupina sloupců tabulky definice termínu smazaný obsah nověě použitý termín zvláštní druh seznamu Oddíl seznam definic definovaný termín zvýraznění (kurzíva) objekt s plužinouu skupina polí písmo formulář Rám skupina rámů nadpis 1. úrovně nadpis 2 úrovně nadpis 3. úrovně ne ne asi ne 19

20 Programování business aplikací h4 h5 h6 head hr html i iframe img input ins kbd label layer legend li link map marquee menu meta multicol nobr nadpis 4. úrovně nadpis 5. úrovně nadpis 6. úrovně hlavička stránky vodorovná čára začátek HTML dokumentu kurzíva vložený rám obrázek vstupní pole přidaný text vstup z klávesnice popis pole hladina, vrstva popis pole položka seznamu nezobrazovaný odkaz klikací mapa běžící text typ seznamu informace o dokumentu sloupcová úpravaa nezalamovat obsah ne ne ne nepovinně ne 20

21 Klientská část internetové aplikace noembed noframes noscript object ol optgroup option p param pre q s samp script select small spacer span strike strong style sub sup alternativa k embed alternativa rámů alternativa ke skriptu objekt číslovaný seznam skupina voleb Volba odstavec parametry objektu předformátovaný text citace přeškrtnutý text ukázka výstupu skript, program výběrové pole zmenšení textu prázdné místo úsek textu přeškrtnutý text zvýraznění (tučně) zápis CSS stylu dolní index horní index ne nepovinně ne ne 21

22 Programování business aplikací table tbody td textarea tfoot th thead title tr tt u ul var tabulka tělo tabulky buňka tabulky velké vstupní pole patička tabulky hlavičková buňka tabulky hlavička tabulky titulek stránky řádek tabulky teletype podtržení textu odrážkový seznam formátování proměnné nepovinně nepovinně nepovinně 2..2 CSS V předešlé kapitole jsme si ukázali, jakým způsobem distribuujeme text, neboli obsah internetové prezentace. Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, je třeba se zaměřit také na vzhled prezentace či aplikace a její uživatelské rozhraní. Základní rozmístění prvkůů obstaráme pomocí použití jednotlivých tagů jazyka (X)HTML. Ale co v případě, že potřebujeme provést složitější formátování? V této chvíli musíme použít jiný jazyk CSS tzv. kaskádové styly. Zmíněné základní formátování lze využívat v kombinaci s kaskádovýmí styly, avšak toto je staré využití a v dnešní době se nedpoporučuje (jde např. o použití tagů <i> pro kurzívu). Co si pod zmíněným formátováním představit? Jedná se např. o font písma, typografii písma, barvu, zarovnání, ohraničení, odsazení, okraje, pozicování apod Typy vkládání CSS Formátování pomocí kaskádových stylů můžete provádět třemi různými způsoby: 222

23 Klientská část internetové aplikace 1. Přímo v HTML kódu pomocí parametru style. Tento způsob ale není vhodným, jelikož nám uměle zvětšuje neobsahovou část prezentace a vyhledávači je penalizován. Jedná se o tzv. inline styly. 2. Druhým způsobem je nadefinování celého formátování v hlavičce pomocí tagů <style></style>. Tento format take není vhodný, protože stejně jako předešlý způsob zvětšuje neobsahovou cast kódu. 3. Třetím a nejběžněji používaným způsobem je definice kaskádových stylů v externím souboru. css a jeho připojení pomocí jednoho tagu v záhlaví. 4. text</div> PŘÍKLAD 3. <style> div {color:green} </style> Ukázka definice inline stylu v záhlaví PŘÍKLAD 3. Ukázka připojení externího stylu v záhlaví <link rel="stylesheet" media=" "screen" type=" text/css" href="http://www. vsp.cz/css/screen.css" /> Výhodou definice stylu v záhlaví je možnost specifikace zařízení. V uvedeném případě se jedná o kaskádové styly pro zobrazní, lze definovat ale také kaskádové styly pro tisk nebo mobilní zařízení Syntaxe, selektory CSS Důležitou vlastností, která je shodná pro všechny typy vkládání stylů, je možnost definice více parametrů např. barva zelená a zarovnání doprava: PŘÍKLAD 3. <div text</div> PŘÍKLAD 3. Ukázka inline stylu <div style= text-color:green >Můj Ukázka inline stylu style= text-color:green;text-align:right >Můj Dalším zjednodušením práce s kaskádovými styly jsou tzv. selektory, které lze kombinovat mezi sebou: body Tyto deklarace budou platit pro všechny výskyty elementu body. body p Tyto deklaracee budou platit pro všechny elementy p, které se nachází v elementu body, v jakékoliv hloubce. 23

24 Programování business aplikací body>div Tyto deklarace budou platit pro všechny elementy div, které jsou dětmi elementu body. To znamená, že pokud bychom měli element div, který se nachází v <body><blockquote><div> >, tyto deklarace by pro něj neplatily, protože tento div není přímým potomkem elementu body..trida Tyto deklarace budou platit pro všechny elementy, které mají v HTML nastavenou třídu trida. To se provádí pomocí HTML atributu class. #id Tyto deklarace budou platit pro všechny elementy, které mají v HTML nastavený identifikátor id. To se provádí pomocí HTML atributu id. sel1, sel2, sel3 Selektory můžeme seskupovat pomocí čárek. Následujícíí deklarace pak budou platit pro všechny selektory. OBRÁZEK 3. Ukázka komplexního kódu CSS Zdroj: vsp.cz Omezení CSS CSS selektory neposkytují přístup k rodičovským prvkům, jako to umožňují sofistikovanější jazyky jako například XPath. Nemůžete například nastylovat jen ty odstavce, které obsahují odkaz. Horizontální kontrola prvků na stránce je intutivní a jednoduchá, naopak vertikální stylování už působí problém. Například na obyčejné vertikální centrování obsahu se musí používat poměrně složité kombinace a hacky, které ještě nemusí být dopředně kompatibilní.[ 18] CSS neposkytuje možnost pro symbolický zápis proměnné nebo konstanty, všechny hodnoty musí být vepsány přímo v kódu. Například pokud se na vícero místech používá stejná barva, nemůže se použít symbolický zápis barva= red; a poté už jen psát proměnnou barva, všude se musí uvádět přímo hodnota red. 24

25 Klientská část internetové aplikace CSS neumí počítat výrazy, prohlížečee například neporozumí výrazu margin left: 10% 3em + 4px;. Webdesigner si to vše musí spočítat sám. CSS2 nenabízí žádnou možnost pro tvorbu kulatých rámečků nebo jiných kulatých objektů. Pracuje pouze s obdélníky. CSS2 nenabízí žádnou možnost, jak jednomu elementu přiřadit více obrázků na pozadí JavaScript JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, který se používá jako interpretovaný programovací jazyk pro internetové prezentace a aplikace. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky uživatelského rozhraní (tlačítka, validace formulářů, animace, grafické efekty s obrázky a jiné). Jak bylo zmíněno, jedná se o samostatný jazyk, který je provozovaný na straně klienta a vykonává určité funkce. Jelikož náplní tohoto dílčího modulu není výuka samotného programování, odkážeme zájemce o bližsí informace na nepřeberné množství odkazů ať již na základy samotného jazyka, tak i na zjednodušené využívání již připravených knihoven funkcí (např. pro fotogalerie, formuláře apod.) Ukázka jednoduchéhoo kódu pro vyvolání interaktivní PŘÍKLAD 3. hlášky <form> <input type="button" onclick= "alert('opravdu chcete kliknout?') )" value="varovani"> </form> KONTROLNÍ OTÁZKY Jaký je rozdíl mezi (X)HTML a CSS? Jaký má vliv technologie Flash na optimalizaci? 25

26 Programování business aplikací 3 Serverová část internetové aplikace ÚVOD V této kapitole se seznámíme s vývojem internetových aplikací a to v nejpoužívanějšímím anejoblíběnějším spojením skriptovacího jazyka PHP ve spojení s databází MySQL. Pamatujte, že tato kapitola je pouze úvodem do dané problematiky a pokud vás toto téma osloví, doporučuji sáhnout po některé z knih uvedených na konci této kapitoly. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitolya vypracování úkolůů budete UMĚT: ovládat základy jazyka PHP vytvářet a zpracovávat formuláře sestavovat SQL dotazy pro výběr dat Po prostudování této kapitolya vypracování úkolůů ZÍSKÁTE: znalosti jak tvořit dynamické stránky pro internet přehled o možnostech programování aplikací na internetu nutné znalosti pro práci s relačními databázemi Po prostudování této kapitolya vypracování úkolůů BUDETE SCHOPNI: vytvářet jednoduché interaktivní webové aplikace navrhovat, vytvářet a upravovat jednoduché databáze pracovat s databází MySQL 26

27 Serverová částt internetové aplikace 3..1 Nástroje pro tvorbu internetových aplikací Text subkapitoly Statický a dynamický dokument U internetových aplikací rozlišujeme základní dva typy dokumentů statický dynamický Statický dokument se vyznačuje tím, že je jeho vzhled neměnný a uživatel si nemůže editovat jeho obsah pro jakoukoliv změnu v obsahuje, je odkázán na vývojáře. Statické dokumenty se používají předevím pro vytvoření vyzitek, prezentací firem, které chtějí být viděni na internetu, ale zároveň nehodlají investovat hodně prostředků na realizaci webových portalů. Opakem jsou pak dynamické dokumenty, odkterých očekáváme, že budou reagovat na uživatelské podměty. Výsledný vzhled je pak generován až za běhu aplikace. Dynamické dokumenty se dále dělí podle toho, kde probíhá jejich interpretace dynamický dokument na straně klienta dynamický dokement na strane server Mluvíme li o dynamických dokumentech na straně klienta, máme na mysli to, že jejich vytvoření, respektive modifikaci zajišťuje nejčastěji prohlížežž (klient). Jejich úkolem je zajištění interaktivity s uživatelem (např. změna obrázku při přejetí kurzorem, zareagovat na kliknutí tlačítka, kontrola dat ve formulářích nebo otevření, opuštění okna prohlížeče). Funguje to tak, že spolu s HTML stránkou je prohlížeči odeslán i programový kód (nejčastěji využívaný je JavaScript), který je ve vhodnou dobu na klientském počítači spuštěn. Největší jejich nevýhodou je závyslost na konkrétním prohlížeči (ruzné prohlížeče mohou podporovat např. pouze částečnou implementaci, nebo mohou obsahovat chyby atp.). Dynamické dokumenty na straně serveru jsou specifické tím, že jsou zpracovávány (interpretovány, spuštěny) na vzdáleném serveru. Z tohoto důvodu jejich výsledek nelze zobrazit v prohlížeči přímo (jako u HTML) ale potřebují pro svůj běch webový server (např. apache, IIS), který bude podporovat zvolený jazyk. Mezi jejich výhody patří nízká závislost na prohlížeči, schopnost řešitt složité a rozsáhlé úlohy (využívají výkon a prostor hostitelského serveru). Veškeré požadavky a data se přenášejí přes síťové spojení (protokol TCP). Mezi omezení (které jsou dány samotnou architekturou) patří neschopnost reagovat na uživatelské události vniklé u klienta (pohyb myši, stisk klávesy, atp.) toto však řeší dynamické dokumenty na straně klienta. Nejpoužívanější jazyky na straně serveru jsou PHP, ASP, CGI, ruby, java. Obrázek 4.1 přibližuje princip zpracování dokumentů na straně serveru konkrétně u jazykaa PHP. OBRÁZEK 4.1 Princip dynamických dokumentů na straně serveru 27

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Základy programovacího jazyka HTML Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Obsah. Stručná historie World Wide Webu 7

Obsah. Stručná historie World Wide Webu 7 KAPITOLA I Web bez tajemství 1 Kde se vzal web a jeho stránky 2 Kouzlo jménem HTML 3 Jak stránky připravovat 5 Webová grafika 6 Web aktivní a interaktivní 6 Na straně serveru 6 Jak studovat tuto knihu

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 2. Úvod do jazyka HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍÍ ČÁSTT PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: IT

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Školní

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Hlavička dokumentu. mezi a obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata - název stránky, povinná párová značka</a> </h3> <p> <img alt="Hlavička dokumentu. mezi <head> a </head> obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata <title> - název stránky, povinná párová značka" title="Hlavička dokumentu. mezi <head> a </head> obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata <title> - název stránky, povinná párová značka" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/23934103.jpg"> 1/10 Hlavička dokumentu mezi a obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata - název stránky, povinná párová značka vzorová stránka - definuje vztah k jiným </p> <a href="/23934103-Hlavicka-dokumentu-mezi-head-a-head-obsahuje-informace-vztazene-k-dokumentu-metadata-title-nazev-stranky-povinna-parova-znacka.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3163228-Kartograficka-webova-aplikace-prednaska-z-predmetu-pocitacova-kartografie-kma-pok-otakar-cerba-zapadoceska-univerzita.html">Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita</a> </h3> <p> <img alt="Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita" title="Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3163228.jpg"> Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl </p> <a href="/3163228-Kartograficka-webova-aplikace-prednaska-z-predmetu-pocitacova-kartografie-kma-pok-otakar-cerba-zapadoceska-univerzita.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/561859-Mgr-stepan-stepanov-2013.html">Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013</a> </h3> <p> <img alt="Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013" title="Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/561859.jpg"> Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet </p> <a href="/561859-Mgr-stepan-stepanov-2013.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/596708-1-struktura-stranky-zasady-pri-psani-kodu-mvc-pattern-web-pro-kodery-petr-kosnar-cvut-fjfi-kfe-pinf-2008.html">1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)</a> </h3> <p> <img alt="1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)" title="1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/596708.jpg"> 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template </p> <a href="/596708-1-struktura-stranky-zasady-pri-psani-kodu-mvc-pattern-web-pro-kodery-petr-kosnar-cvut-fjfi-kfe-pinf-2008.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/597264-Html-ict_01-02-konzultace-2-rocnik-1-6.html">HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6</a> </h3> <p> <img alt="HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6" title="HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/597264.jpg"> ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru, </p> <a href="/597264-Html-ict_01-02-konzultace-2-rocnik-1-6.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2646644-Tvorba-www-stranek-prehled-technologii-pouzivanych-na-webu-principy-jednotlivych-technologii-a-moznosti-jejich-vzajemneho-kombinovani.html">Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování" title="Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2646644.jpg"> Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie </p> <a href="/2646644-Tvorba-www-stranek-prehled-technologii-pouzivanych-na-webu-principy-jednotlivych-technologii-a-moznosti-jejich-vzajemneho-kombinovani.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9241949-Prace-se-styly-1-styl.html">Práce se styly 1. Styl</a> </h3> <p> <img alt="Práce se styly 1. Styl" title="Práce se styly 1. Styl" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9241949.jpg"> Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce. </p> <a href="/9241949-Prace-se-styly-1-styl.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5653196-Zaklady-html-autor-palito.html">Základy HTML. Autor: Palito</a> </h3> <p> <img alt="Základy HTML. Autor: Palito" title="Základy HTML. Autor: Palito" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5653196.jpg"> Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete </p> <a href="/5653196-Zaklady-html-autor-palito.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/674271-Profilova-cast-maturitni-zkousky-2013-2014.html">Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014</a> </h3> <p> <img alt="Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014" title="Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/674271.jpg"> Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA </p> <a href="/674271-Profilova-cast-maturitni-zkousky-2013-2014.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1765717-Vyvoj-internetovych-aplikaci.html">Vývoj Internetových Aplikací</a> </h3> <p> <img alt="Vývoj Internetových Aplikací" title="Vývoj Internetových Aplikací" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1765717.jpg"> 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info </p> <a href="/1765717-Vyvoj-internetovych-aplikaci.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5060005-Novy-zpusob-prace-s-prubeznou-klasifikaci-lze-nastavit-pouze-tehdy-je-li-prubezna-klasifikace-v-evidencnim-pololeti-a-skolnim-roce-prazdna.html">Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.</a> </h3> <p> <img alt="Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná." title="Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5060005.jpg"> Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace, </p> <a href="/5060005-Novy-zpusob-prace-s-prubeznou-klasifikaci-lze-nastavit-pouze-tehdy-je-li-prubezna-klasifikace-v-evidencnim-pololeti-a-skolnim-roce-prazdna.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/43604598-Ctvrtek-11-dubna-zaklady-html-obecna-syntaxe-html-struktura-html.html">Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML</a> </h3> <p> <img alt="Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML" title="Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/59/43604598.jpg"> Čtvrtek 11. dubna Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje </p> <a href="/43604598-Ctvrtek-11-dubna-zaklady-html-obecna-syntaxe-html-struktura-html.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11860876-Tnpw1-cviceni-2-6-10-2015-aneta-bartuskova-uhk-cz.html">TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz</a> </h3> <p> <img alt="TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz" title="TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11860876.jpg"> 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz TNPW1 Cvičení 1 Technologie pro tvorbu webu HTML, HTML5 značkovací jazyk struktura, obsah, odkazy - hypertext CSS, CSS3 kaskádové styly vzhled (rozvržení, formátování, </p> <a href="/11860876-Tnpw1-cviceni-2-6-10-2015-aneta-bartuskova-uhk-cz.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/30294836-Zaklady-informatiky-html-tvorba-www-stranek-daniela-szturcova-cast-prevzata-z-prednasky-p-dergela.html">Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela</a> </h3> <p> <img alt="Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela" title="Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/52/30294836.jpg"> Základy informatiky HTML, tvorba WWW stránek Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Princip WWW dokumentu, ukázka Nástroje pro tvorbu Pravidla tvorby HTML, tagy Kostra HTML </p> <a href="/30294836-Zaklady-informatiky-html-tvorba-www-stranek-daniela-szturcova-cast-prevzata-z-prednasky-p-dergela.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3330494-Palstat-s-r-o-systemy-rizeni-jakosti-palstat-caq-verze-3-00-01-09-kontakty-08-2010-1-obsah.html">PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah</a> </h3> <p> <img alt="PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah" title="PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3330494.jpg"> 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění </p> <a href="/3330494-Palstat-s-r-o-systemy-rizeni-jakosti-palstat-caq-verze-3-00-01-09-kontakty-08-2010-1-obsah.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/26881969-Evropsky-socialni-fond-uvod-do-php-praha-eu-investujeme-do-vasi-budoucnosti.html">EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI</a> </h3> <p> <img alt="EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" title="EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/50/26881969.jpg"> EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky! </p> <a href="/26881969-Evropsky-socialni-fond-uvod-do-php-praha-eu-investujeme-do-vasi-budoucnosti.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/491592-1-zaciname-s-frontpage-2003-11.html">1. Začínáme s FrontPage 2003 11</a> </h3> <p> <img alt="1. Začínáme s FrontPage 2003 11" title="1. Začínáme s FrontPage 2003 11" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/491592.jpg"> Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty </p> <a href="/491592-1-zaciname-s-frontpage-2003-11.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3497644-Pocitacove-site-pocitacova-sit-vyt-pocitacove-site.html">Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě</a> </h3> <p> <img alt="Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě" title="Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3497644.jpg"> Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století. </p> <a href="/3497644-Pocitacove-site-pocitacova-sit-vyt-pocitacove-site.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/561582-Stranka-se-da-otevrit-dvema-zpusoby.html">Stránka se dá otevřít dvěma způsoby</a> </h3> <p> <img alt="Stránka se dá otevřít dvěma způsoby" title="Stránka se dá otevřít dvěma způsoby" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/561582.jpg"> Co je potřeba Mozek, to zaprvé. Budete potřebovat počítač, na kterém běží alespoň nějaký jednoduchý textový editor (Poznámkový blok). Potřebujete webový prohlížeč. Hodí se připojení na internet. Kdo nemá </p> <a href="/561582-Stranka-se-da-otevrit-dvema-zpusoby.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3431668-Skola-tema-hodiny-08-08-html-zakladni-navrh-stranky-informacni-a-komunikacni-technologie.html">Škola. Téma hodiny 08.08 HTML - Základní návrh stránky Informační a komunikační technologie</a> </h3> <p> <img alt="Škola. Téma hodiny 08.08 HTML - Základní návrh stránky Informační a komunikační technologie" title="Škola. Téma hodiny 08.08 HTML - Základní návrh stránky Informační a komunikační technologie" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3431668.jpg"> Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Jiří Tinka Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo DUM VY_32_INOVACE_18_ICT_08.08a Název Tvorba webu </p> <a href="/3431668-Skola-tema-hodiny-08-08-html-zakladni-navrh-stranky-informacni-a-komunikacni-technologie.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3890329-Internet-web-stranky-html-hypertext-markup-language-nadtextovy-jazyk-misto-prikazu-obsahuje-tagy-znacky.html">Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky</a> </h3> <p> <img alt="Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky" title="Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3890329.jpg"> Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých </p> <a href="/3890329-Internet-web-stranky-html-hypertext-markup-language-nadtextovy-jazyk-misto-prikazu-obsahuje-tagy-znacky.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1356995-7-seo-nastroje-pro-analyzu-uspesnosti-web-pro-kodery-petr-kosnar-cvut-fjfi-kfe-pinf-2008.html">7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)</a> </h3> <p> <img alt="7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)" title="7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1356995.jpg"> 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster </p> <a href="/1356995-7-seo-nastroje-pro-analyzu-uspesnosti-web-pro-kodery-petr-kosnar-cvut-fjfi-kfe-pinf-2008.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5087149-Anotace-vytvorenych-inovovanych-materialu.html">ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů</a> </h3> <p> <img alt="ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů" title="ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5087149.jpg"> ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a </p> <a href="/5087149-Anotace-vytvorenych-inovovanych-materialu.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/28133790-Link-definuje-vztah-k-jinym-xhtml-dokumentum-typicky.html"><link> - definuje vztah k jiným XHTML dokumentům, typicky</a> </h3> <p> <img alt="<link> - definuje vztah k jiným XHTML dokumentům, typicky" title="<link> - definuje vztah k jiným XHTML dokumentům, typicky" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/51/28133790.jpg"> Návrh a tvorba WWW stránek 1/10 Hlavička dokumentu mezi a obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata - název stránky, povinná párová značka vzorová stránka </p> <a href="/28133790-Link-definuje-vztah-k-jinym-xhtml-dokumentum-typicky.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3407463-Olga-rudikova-2-rocnik-apin.html">Olga Rudikova 2. ročník APIN</a> </h3> <p> <img alt="Olga Rudikova 2. ročník APIN" title="Olga Rudikova 2. ročník APIN" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3407463.jpg"> Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová </p> <a href="/3407463-Olga-rudikova-2-rocnik-apin.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/33493957-Uvodem-9-zpetna-vazba-od-ctenaru-10-zdrojove-kody-ke-knize-10-errata-10-nez-zacneme-11.html">Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11</a> </h3> <p> <img alt="Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11" title="Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/33493957.jpg"> Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového </p> <a href="/33493957-Uvodem-9-zpetna-vazba-od-ctenaru-10-zdrojove-kody-ke-knize-10-errata-10-nez-zacneme-11.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4805982-Stredni-odborna-skola-a-stredni-odborne-uciliste-horovice.html">Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice</a> </h3> <p> <img alt="Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice" title="Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4805982.jpg"> Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.18 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 18 PHP- Základy práce s databází PHP - MySQL DUM naučí žáky postupu při vytvoření, připojení databáze a vytvoření </p> <a href="/4805982-Stredni-odborna-skola-a-stredni-odborne-uciliste-horovice.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/24906533-Kurz-je-rozdelen-do-ctyr-bloku-ktere-je-mozne-absolvovat-i-samostatne-podminkou-pro-vstup-do-kurzu-je-znalost-problematiky-kurzu-predeslych.html">Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.</a> </h3> <p> <img alt="Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých." title="Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/24906533.jpg"> Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá </p> <a href="/24906533-Kurz-je-rozdelen-do-ctyr-bloku-ktere-je-mozne-absolvovat-i-samostatne-podminkou-pro-vstup-do-kurzu-je-znalost-problematiky-kurzu-predeslych.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9344767-Www-a-html-zakladni-pojmy-ivo-peterka.html">WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka</a> </h3> <p> <img alt="WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka" title="WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9344767.jpg"> WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní </p> <a href="/9344767-Www-a-html-zakladni-pojmy-ivo-peterka.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1024820-Cz-1-07-1-5-00-34-0527.html">CZ.1.07/1.5.00/34.0527</a> </h3> <p> <img alt="CZ.1.07/1.5.00/34.0527" title="CZ.1.07/1.5.00/34.0527" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/1024820.jpg"> Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice </p> <a href="/1024820-Cz-1-07-1-5-00-34-0527.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/491485-Tvorba-www-stranek-prikazy-jazyka-html-budeme-pracovat-nasledovne-zakladni-struktura-webove-stranky-prikazy-sekce-head.html">Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD" title="Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/491485.jpg"> Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu </p> <a href="/491485-Tvorba-www-stranek-prikazy-jazyka-html-budeme-pracovat-nasledovne-zakladni-struktura-webove-stranky-prikazy-sekce-head.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8253269-Php-framework-nette-kapitola-1-1-1-uvod-1-2-architektura-nette.html">PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette</a> </h3> <p> <img alt="PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette" title="PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8253269.jpg"> Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá </p> <a href="/8253269-Php-framework-nette-kapitola-1-1-1-uvod-1-2-architektura-nette.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/25286744-Regionalni-informacni-system-s-podporou-map.html">REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP</a> </h3> <p> <img alt="REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP" title="REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/49/25286744.jpg"> Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP Karel Soukup Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Varnsdorf Mariánská </p> <a href="/25286744-Regionalni-informacni-system-s-podporou-map.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8233324-Reliance-3-design-obsah.html">Reliance 3 design OBSAH</a> </h3> <p> <img alt="Reliance 3 design OBSAH" title="Reliance 3 design OBSAH" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8233324.jpg"> Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních </p> <a href="/8233324-Reliance-3-design-obsah.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1049602-Prace-s-administracnim-systemem-internetovych-stranek-podanych-rukou.html">Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou</a> </h3> <p> <img alt="Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou" title="Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/1049602.jpg"> Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní </p> <a href="/1049602-Prace-s-administracnim-systemem-internetovych-stranek-podanych-rukou.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4357174-Internetove-technologie-cviceni-c-5.html">Internetové technologie, cvičení č. 5</a> </h3> <p> <img alt="Internetové technologie, cvičení č. 5" title="Internetové technologie, cvičení č. 5" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4357174.jpg"> Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a </p> <a href="/4357174-Internetove-technologie-cviceni-c-5.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/24778289-X-html-tagy-vos-a-sst-ceska-trebova.html">(X)HTML-TAGY. VOŠ a SŠT Česká Třebová</a> </h3> <p> <img alt="(X)HTML-TAGY. VOŠ a SŠT Česká Třebová" title="(X)HTML-TAGY. VOŠ a SŠT Česká Třebová" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/24778289.jpg"> (X)HTML-TAGY Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová Tagy Popis Značka tagu začíná levou ostrou závorkou. Za ní následuje jméno tagu, před kterým nesmí být mezera. Mohou následovat atributy. Před </p> <a href="/24778289-X-html-tagy-vos-a-sst-ceska-trebova.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5191928-Mbi-technologicka-realizace-modelu.html">MBI - technologická realizace modelu</a> </h3> <p> <img alt="MBI - technologická realizace modelu" title="MBI - technologická realizace modelu" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5191928.jpg"> MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích, </p> <a href="/5191928-Mbi-technologicka-realizace-modelu.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1532955-Tvorba-webu-uvod-a-zakladni-principy-martin-urza.html">Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza" title="Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1532955.jpg"> Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto </p> <a href="/1532955-Tvorba-webu-uvod-a-zakladni-principy-martin-urza.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2592011-13-vytvareni-webovych-stranek.html">13. Vytváření webových stránek</a> </h3> <p> <img alt="13. Vytváření webových stránek" title="13. Vytváření webových stránek" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2592011.jpg"> 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací </p> <a href="/2592011-13-vytvareni-webovych-stranek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1367800-Kapitola-1-prvni-kroky-v-tvorbe-miniaplikaci-11.html">Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11</a> </h3> <p> <img alt="Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11" title="Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1367800.jpg"> Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše </p> <a href="/1367800-Kapitola-1-prvni-kroky-v-tvorbe-miniaplikaci-11.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9479197-Postupy-prace-se-sablonami-is-mpp.html">Postupy práce se šablonami IS MPP</a> </h3> <p> <img alt="Postupy práce se šablonami IS MPP" title="Postupy práce se šablonami IS MPP" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9479197.jpg"> Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul </p> <a href="/9479197-Postupy-prace-se-sablonami-is-mpp.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2072147-Vyukovy-material-ka-c-4-spoluprace-se-zs.html">Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ</a> </h3> <p> <img alt="Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ" title="Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/2072147.jpg"> Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012 </p> <a href="/2072147-Vyukovy-material-ka-c-4-spoluprace-se-zs.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/39431886-Obsah-uvodem-9-kapitola-1-nez-zacneme-11-kapitola-2-dynamicke-zobrazovani-obsahu-25-zpetna-vazba-od-ctenaru-10-zdrojove-kody-ke-knize-10-errata-10.html">Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10</a> </h3> <p> <img alt="Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10" title="Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/56/39431886.jpg"> Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového </p> <a href="/39431886-Obsah-uvodem-9-kapitola-1-nez-zacneme-11-kapitola-2-dynamicke-zobrazovani-obsahu-25-zpetna-vazba-od-ctenaru-10-zdrojove-kody-ke-knize-10-errata-10.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/673527-Stredni-skola-informacnich-technologii-a-socialni-pece.html">STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE</a> </h3> <p> <img alt="STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE" title="STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/673527.jpg"> STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které </p> <a href="/673527-Stredni-skola-informacnich-technologii-a-socialni-pece.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11841868-Gymnazium-vysoke-myto-nam-vanorneho-163-566-01-vysoke-myto.html">Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto</a> </h3> <p> <img alt="Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto" title="Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11841868.jpg"> Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT </p> <a href="/11841868-Gymnazium-vysoke-myto-nam-vanorneho-163-566-01-vysoke-myto.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3163202-Gymnazium-vysoke-myto-nam-vanorneho-163-566-01-vysoke-myto.html">Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto</a> </h3> <p> <img alt="Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto" title="Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3163202.jpg"> Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT </p> <a href="/3163202-Gymnazium-vysoke-myto-nam-vanorneho-163-566-01-vysoke-myto.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11680148-Platebni-system-xpay-www-xpay-cz.html">Platební systém XPAY [www.xpay.cz]</a> </h3> <p> <img alt="Platební systém XPAY [www.xpay.cz]" title="Platební systém XPAY [www.xpay.cz]" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11680148.jpg"> Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace </p> <a href="/11680148-Platebni-system-xpay-www-xpay-cz.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/43564832-Klicova-slova-dynamicke-internetove-stranky-html-css-php-sql-mysql.html">Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL,</a> </h3> <p> <img alt="Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL," title="Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL," class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/59/43564832.jpg"> Anotace sady: Dynamické internetové stránky, VY_32_INOVACE_PRG_PHP_01 Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL, Stupeň a typ vzdělávání: gymnaziální vzdělávání, 4. ročník </p> <a href="/43564832-Klicova-slova-dynamicke-internetove-stranky-html-css-php-sql-mysql.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/491189-.html">================================================================================ =====</a> </h3> <p> <img alt="================================================================================ =====" title="================================================================================ =====" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/491189.jpg"> Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí </p> <a href="/491189-.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2479709-7-aplikacni-vrstva-aplikacni-vrstva-pocitacove-site-i-1-5-kst-ips1-studijni-cil-predstavime-si-funkci-aplikacni-vrstvy-a-jednotlive-protokoly.html">7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.</a> </h3> <p> <img alt="7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly." title="7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2479709.jpg"> 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům </p> <a href="/2479709-7-aplikacni-vrstva-aplikacni-vrstva-pocitacove-site-i-1-5-kst-ips1-studijni-cil-predstavime-si-funkci-aplikacni-vrstvy-a-jednotlive-protokoly.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4166261-Jazyk-xsl-xpath-xpath-xml-jazyk-xsl-rychla-transformace-dokumentu-phdr-milan-novak-ph-d-kin-pf-ju-ceske-budejovice-9.html">Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.</a> </h3> <p> <img alt="Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9." title="Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4166261.jpg"> Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí </p> <a href="/4166261-Jazyk-xsl-xpath-xpath-xml-jazyk-xsl-rychla-transformace-dokumentu-phdr-milan-novak-ph-d-kin-pf-ju-ceske-budejovice-9.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7112711-Strucny-obsah-uvod-15-kapitola-1-prvni-kroky-v-systemu-windows-8-19-kapitola-2-hlavni-panel-a-jeho-moznosti-41-kapitola-3-soubory-a-slozky-51.html">Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51</a> </h3> <p> <img alt="Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51" title="Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7112711.jpg"> Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení </p> <a href="/7112711-Strucny-obsah-uvod-15-kapitola-1-prvni-kroky-v-systemu-windows-8-19-kapitola-2-hlavni-panel-a-jeho-moznosti-41-kapitola-3-soubory-a-slozky-51.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/26556526-02-hodina-2-1-typy-souboru-a-objektu-2-2-ovladaci-prvky-label-a-textbox.html">02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox</a> </h3> <p> <img alt="02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox" title="02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/50/26556526.jpg"> 02. HODINA Obsah: 1. Typy souborů a objektů 2. Ovládací prvky Label a TextBox 3. Základní příkazy a vlastnosti ovládacích prvků 4. Práce s objekty (ovládací prvky a jejich vlastnosti) 2.1 Typy souborů </p> <a href="/26556526-02-hodina-2-1-typy-souboru-a-objektu-2-2-ovladaci-prvky-label-a-textbox.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2591882-Webove-stranky-www-krestanskevanoce-cz.html">WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz</a> </h3> <p> <img alt="WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz" title="WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2591882.jpg"> WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých </p> <a href="/2591882-Webove-stranky-www-krestanskevanoce-cz.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2068996-Nove-pristupy-tvorby-web-site-doc-ing-zdenek-havlicek-csc-kit-pef-czu-13-11-2001.html">Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001</a> </h3> <p> <img alt="Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001" title="Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/2068996.jpg"> Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace </p> <a href="/2068996-Nove-pristupy-tvorby-web-site-doc-ing-zdenek-havlicek-csc-kit-pef-czu-13-11-2001.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/739227-Vyukovy-material-bratislavska-2166-407-47-varnsdorf-ico-18383874-www-vosassvdf-cz-tel-420412372632-cislo-projektu.html">VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu</a> </h3> <p> <img alt="VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu" title="VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/739227.jpg"> VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 </p> <a href="/739227-Vyukovy-material-bratislavska-2166-407-47-varnsdorf-ico-18383874-www-vosassvdf-cz-tel-420412372632-cislo-projektu.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2018 © DocPlayer.cz <a href="/support/privacy-policy/">Ochrana osobních údajů</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Podmínky obsluhování</a> | <a href="/support/feedback/">Kontaktní formulář</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/92d70/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":24,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=24&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>