Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech"

Transkript

1 Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech Prioritní oblast A:Transfer technologií Rozvoje této oblasti může představovat přínos pro životní prostředí a zdraví pokud bude předem známa efektivita. Nové technologie mohou přinést i zaměstnanost v jiných oborech, než je těžký průmysl. Specifické cíle Specifický cíl A1: Podpora transferu a komercionalizac e výsledků VaV činnosti Cíle se nesetkávají v obecné rovině. V rámci akčních plánů by neměly být opominuty zejména technologie zajišťující zdravé životní prostředí jehož důsledkem bude zlepšení zdraví dětí. Snižování sociálních rozdílů Medicinský výzkum vedoucí ke komerčnímu využití by měl být také podpořen.v MSK jsou umístěny významné farmaceutické firmy, které mohou produkty výzkumu rychle uvést do výroby. : Při realizaci specifického cíle je generový přístup podmínkou. Snižování sociálních rozdílů : Nevylučovat z procesu vědy a výzkumu zainteresované výzkumníky, kteří dosáhnou důchodového věku, vytvořit vhodné podmínky pro jejich práci. Cíle se mohou setkat, bude-li předmětem výzkumu i vazba životního prostředí a Specifický cíl A2: Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Cíle si mohou odpovídat, realizace může zmenšit problémy životního prostředí v MSK, které jsou : Staro-novým tématem, které je studováno v MSK desítky let, je vliv prachu na zdraví v dolech. Naplněním cíle zdraví je i výzkum vlivu částic, zejména jemných a ultrajemných na zdraví, s tím Při realizaci specifického cíle je generový přístup podmínkou. Snižování sociálních rozdílů Zajištěním specifického cíle a při úspěšné vědecké : Cíle se mohou setkat za předpokladu spoluúčasti firem na řešení vědecky komponovaných preventivních programů 1

2 významné. Financování výzkumu k odstranění znečištění ovzduší firmami, odpovědnými za znečištění, je velmi žádoucí, zejména v oboru ocelářství, koksochemie, chemie, odstraňování starých ekologických škod. související preventivní opatření proti růstu kardiovaskulárních chorob a nádorových onemocnění. Tyto nové obory by měly sledovat i firmy s odpovědností za životní prostředí. činnosti je tento cíl zdraví naplňován. ve veřejném zdraví a ve zdraví profesionálně exponovaných osob. Specifický cíl A3: Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a start-ups Cíle se nesetkávají. : Cíle se nesetkávají : Rozvoj spin-offs vědeckých týmů by neměl vylučovat ženy, zejména se zkušenostmi ve výzkumu a vytvořit mladým matkám ve výzkumu možnost práce i péče o malé dítě. Doporučujeme zakotvit podmínku do zakládajících listin. Snižování sociálních rozdílů : Cíle si mohou odpovídat. Podmínkou je nevylučovat ve spinoffs starší zkušené kolegy ve starším věku. Doporučujeme zakotvit podmínku do zakládajících listin. : Hrozbou se může stát sociální vyloučení starších kolegů a žen při vzniku spin-offs a startsups. Splnění předcházejících cílů je nutné. Prioritní oblast B: Lidské zdroje zdraví 2

3 Specifický cíl B 1: Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Specifický cíl B 2: Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Specifický cíl B 3: Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Lidskými zdroji ve výzkumu by měli být i lékaři a zdravotníci, kteří by byli schopni zajistit výzkum vztahu životního prostředí a zdraví a hlavně zajištění preventivních a rychlých opatření v prevenci efektu znečištění. Cíle se mohou sejít. Jde o to podpořit znalostní zdravotnické instituce a podmínkou je i zvýšení atraktivity vědeckého vzdělání pro zdravotníky. Cíle mohou být v souladu. V případě výzkumu ochrany životního prostředí, BAT ekvivalentních metod, sanačních technologií postupů s minimálními dopady na životní prostředí by mohlo dojít k naplnění cíle Další (celoživotní) vzdělávání může zlepšit kvalifikační profil populace v MSK. Lidské zdroje ve výzkumu zdraví jsou potřebné, cíle se mohou sejít, pokud bude realizován výzkum ve Cíle jsou v souladu, cíl Zdraví 21 předpokládá zvyšování kvalifikace osob, zúčastněných ve vědeckém výzkumu. Další vzdělávání zdravotníků a specialistů v podobných oborech je v souladu s plněním cíle strategie. Předpokládá změnu legislativy pro další vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků, která v současnosti představuje významnou finanční zátěž, která je vůči dalšímu vzdělávání kontraproduktivní. Je podmínkou plnění cíle. je nevyhnutelnou podmínkou, bude však potřebné pro její naplňování vytvořit sociální podmínky pro mladé ženy ve vědě (jesle, miniškolky). Je zásadní podmínkou realizace cíle. Naplňování specifického cíle bude v souladu s tímto cílem Naplňování cíle, pokud půjde o medicinský a biomedicinský výzkum v důsledku ke snížení rozdílů povede. Naplňování cíle strategie povede k naplnění tohoto cíle Bez přímých vazeb. Naplnění specifického cíle sekundárně ke splnění cíle Bíle knihy EU povede. Cíle jsou v souladu. Technické a další (celoživotní) vzdělávání v rámci prevence havarií, životního prostředí, mediciny, má preventivní efekt v případě hrozeb. 3

4 Prioritní oblast C: Internacionalizace Specifický cíl C 1: Podpora a navázání mezinárodních kontakt ů a transferu know-how Specifický cíl C 2: Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV Cíle jsou v souladu. Mezinárodní kontakty mohou umožnit rychlejší zavedení prevence znečištění ovzduší, rychlejší a bezpečnější odstranění starých ekologických zátěží a sníží tak tlak na veřejné zdraví, který představují. Plněním cíle se dosáhne i cíle zdraví a životního prostředí, pokud půjde o zdravotní a sociální výzkum.podmínkou je prezentace současných výzkumů na mezinárodním fóru, kontakty a komunikace na mezinárodním poli. Cíle jsou v souladu. Mezinárodní kontakty mohou umožnit rychlejší zavedení prevence znečištění ovzduší, rychlejší a bezpečnější odstranění starých ekologických zátěží a sníží tak tlak na veřejné zdraví, který představují. Plněním cíle se dosáhne i cíle zdraví, pokud půjde o zdravotní a sociální výzkum.podmínkou je prezentace současných výzkumů na mezinárodním fóru, kontakty a komunikace na mezinárodním poli. Bez vztahu. Je podmínkou. Plněním cíle se dosáhne i cíle zdraví a sociální prevence, pokud půjde o zdravotní a sociální výzkum. Plněním cíle se dosáhne i cíle zdraví a sociální prevence, pokud půjde o zdravotní a sociální výzkum. Plněním cíle se dosáhne i cíle zdraví a sociální prevence, pokud půjde o výzkum hroze aktuálně ohrožujících zdraví, např. povodně, havárie, požární a chemická bezpečnost. Plněním cíle se dosáhne i cíle zdraví a sociální prevence, pokud půjde o výzkum hroze aktuálně ohrožujících zdraví, např. povodně, havárie, požární a chemická bezpečnost. 4

5 Specifický cíl C 3 Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Bez vztahu Bez vztahu Bez vztahu Bez vztahu ke Bez vztahu. Prioritní oblast D: Koordinace a implementace RIS Specifický cíl D1 Zajištění koordinace subjektů RIS zdraví 5

6 Specifický cíl D2 Zajištění implementace RIS Plnění cíle je nezbytnou podmínkou pro realizaci zdravotnického a sociálního zkoumání. Plnění cíle je nezbytnou podmínkou pro realizaci zdravotnického a Plnění cíle je nezbytnou podmínkou pro realizaci zdravotnického a Plnění cíle je nezbytnou podmínkou pro realizaci zdravotnického a Plnění cíle je nezbytnou podmínkou pro realizaci zdravotnického a Specifický cíl D3 Podpora propagace RIS 6

Hodnocení vlivu na veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020

Hodnocení vlivu na veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15,400 01 Sídlo: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 71009361 Hodnocení vlivu na veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění Regionální

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 1 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČR JAKO SOUČÁST SVĚTOVÉ A EVROPSKÉ BUDOUCNOSTI 6 3 STRATEGICKÁ VIZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 8 4 PRIORITY A CÍLE UDRŽITELNÉHO

Více

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí III. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky červen 2008 OBSAH ÚVOD I. Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) II. Hodnocení

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016 Datum verze: 22. září 2010 1 Zpracovatelé: Ing. David Pawera Ing. Daniel Konczyna Ing. Kateřina Plesníková

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2009-2010 Schváleno Radou vlády pro BOZP dne 17. prosince 2008 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR Rada vlády pro udržitelný rozvoj Ministry of the Environment STRATEGIC FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CR Government Council for Sustainable Development obalka-brozura_i.indd 1 STRATEGIC FRAMEWORK

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017

Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017 Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017 Úvod Cílem předkládaného materiálu je identifikovat potřeby aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí a vymezit

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 30. 11. 2013 ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Editorial. Obsah. Mnoho úspěchů při realizaci projektů v roce 2015 a inspirativní čtení vám přeje OBDOBÍ 2007-2013

Editorial. Obsah. Mnoho úspěchů při realizaci projektů v roce 2015 a inspirativní čtení vám přeje OBDOBÍ 2007-2013 Editorial OBDOBÍ 2007-2013 S koncem projektů financovaných v rámci předešlé koheze získává na důležitosti téma udržitelnosti projektů. V případě rezortu obrany se jedná především o projekty financované

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Projektové karty. Osa I - Inovace pro zdravou a čistou Ostravu. Osa II - IT4Innovations Ostrava. Osa III - Ostrava mezinárodní

Projektové karty. Osa I - Inovace pro zdravou a čistou Ostravu. Osa II - IT4Innovations Ostrava. Osa III - Ostrava mezinárodní Projektové karty Příloha ke studii Rámec konkurenceschopnosti a východiska predikce budoucího vývoje identifikovaných klíčových faktorů konkurenceschopnosti Ostravy na období 2012 2020 ze dne 25. 1. 2012

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více