20. června 2015 Národní dům na Vinohradech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. června 2015 Národní dům na Vinohradech"

Transkript

1 20. června 2015 Národní dům na Vinohradech

2 Úvod Kongres žen je neziskovou a nevýdělečnou iniciativou organizací, institucí a osobností z neziskového, akademického, uměleckého, veřejného i soukromého sektoru. Cílem Kongresu žen je vytvořit stálou platformu, která osloví všechny, kterým jde o rovnost mezi ženami a muži, napříč profesemi, regiony, věkovými skupinami i politickou orientací. Uskupení poskytuje prostor pro síťování žen, sdílení zkušeností, znalostí a dovedností napříč společenskými sektory. Kongres otevírá prostor pro diskuzi o situaci žen v České republice, o problémech a možnostech jejich řešení. Je místem pro budování solidarity a vzájemné podpory mezi ženami, uvědomění si společných zkušeností genderové diskriminace i přes rozdíly, které mezi ženami panují. Kongres chce inspirovat ženy a muže a podpořit je v tom, aby rovnost chápali jako něco, k čemu může přispět každý z nás, ve svém každodenním životě. Rovnost se dotýká každého z nás.

3 Kongres žen je tvrdá práce, která stojí za to Kongres žen je čas strávený s úžasnými ženami, jejich příběhy a jejich přátelstvím Kongres žen je o tom, co máme všechny společné Kongres žen je moc něco změnit Kongres žen je vůle podělit se Kongres žen je taková síla, že je někdy těžké popadnout dech Kongres žen je v ten den a v ten okamžik smysl života každé z nás. Monika McGarrell Klimentová místopředsedkyně Kongresu žen o.s. Proč jsou letošním tématem Ženy a média, v čem bude letošní ročník výjimečný? Média jsou mocná, utvářejí společenské představy o tom, co je přijatelné, normální. Česká média nám zhusta představují veřejný prostor jako svět mužů v roli expertů, komentátorů, diskutérů. Jako kdyby ženy součástí veřejného prostoru nebyly nebo k němu neměly co říct. Letošní Kongres žen chce toto změnit. A čím je výjimečný? Myslím, že zejména v tom, že se nám podařilo do jeho příprav zapojit velké množství novinářů a novinářek, lidí, kteří se v médiích pohybují. Dává mi to naději, že v médiích samotných by mohla být určitá poptávka po tom to dělat jinak, líp, víc vyváženě, nesexisticky. Marcela Linková předsedkyně Kongresu žen

4 PROGRAM KONGRESU ŽEN 2015 Kongres žen 2015 pod jednu střechu svede výjimečné osobnosti českých a světových médií, politiky, kultury, komerční i neziskové sféry, aby diskutovaly o ženách v médiích. Přednášky a plenární diskuze doplní venkovní kulturní program a open cafés s českými spisovatelkami a bloggerkami. HLAVNÍ PROGRAM KONGRESU ŽEN V Národním domě na Vinohradech budou už od časného rána probíhat panelové diskuze se zastoupením významných žen a mužů z řad médií, politiky i akademické sféry. Úvodní diskuze budou tematizovat postavení žen v mediálním prostoru i jejich roli v něm. Klíčová bude rovněž plenární diskuze o ženách v rozhodovacích pozicích, a to nejen v médiích, ale i v politice a společnosti všeobecně. Političky evropských zemí budou hovořit o tom, zda se jich novináři ptají také na recept na bramborový salát a zda se v jejich zemi po každých volbách volí Miss Sněmovny. Napříč kavárnami i plenárními diskuzemi se bude prolínat téma zobrazování i postavení žen v médiích. Na plenární diskuze volně navazují kavárny, v nichž se budou probírat neméně důležitá témata. Odbornice prozradí, jak čelit neférovým útokům, jak proniknout do médií či jak nevyprokrastinovat tvorbu blogu. Pro mladé novinářky je připraven speed mentoring se zastoupením výjimečných osobností, např. Pavlíny Kvapilové či Kamily Zlatuškové. Návštěvníci a návštěvnice mohou zavítat na celodenní trh neziskových organizací či na některý z workshopů, jež tyto organizace připravují. V kavárně BRUXX mohou účastníci Kongresu žen poobědvat s #HolkamizMarketingu na příjemném networkingovém setkání. Účastníci a účastnice s menšími dětmi mohou využít dětského koutku a bohatého doprovodného dětského programu.

5 PŘEHLEDNÝ PROGRAM KONGRES ŽEN :00 10:30-12:00 12:00-13:30 13:30-15:00 Majakovského sál TRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KAVÁRNY, CHILL OUT ZÓNA Raisův sál Zahájení Kongresu Postavení žen v českém mediálním prostoru (úvodní plenár) Ženy v rozhodovacích pozicích (plenár) (plenár) Gender kdo Společenský sál Média napříč Evropu (angličtina) Zobrazování političek v médicích (angličtina) Sexis Salónek č. 11 Jak čelit neférovým útokům (EKS) Porod doma? Jste normální? (UNIPA) Speed m Salónek č. 14 Umějí média zobrazovat ženy, jaké jsou? (Valdrová, Cíglerová) Pekingská akční platforma 20 let poté (HBS) Médiáln břehy Salónek č. 15 Místo činu: Internet (GS) Sexismus jako jedna z forem genderově podmíněného násilí (Úřad vlády) Obraz rom Kavárna č.1 Jak se chytit v médiích (Osvětová beseda) se Zuzanou Labudovou Otevřeno v Marie Claire Kavár Kavárna č.2 Jak nevyprokrastinovat tvorbu blogu (GrowJob) s Denisou Dědičovou Otisk mého JÁ (cats2cats) s Petrou Kubálkovou Women Cont Kavárna č.3 JAK PRORAZIT V IT? (Czechitas) s Ditou Přikrylovou Hudební kavárna s Naďou Strakovou Má smys specificko Kavárna č.4 Networkingový oběd H1 A HOLEK Z MARKETINGU (BRUXX) Feminismus není nadávka (Kongres žen)

6 15:00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 19:00-21:00 NA Módní přehlídka Gender a média mimo mainstream: kdo, kde, kdy a jak? (plenár) Představení rezolucí a zakončení kongresu cích NIPA) t poté derově ády) trou kovou ongres Sexismus v ulicích Prahy (NKC) Speed mentoring pro mladé novinářky (Nesehnutí, NORA) Médiální strategie jinak: tiché slovo břehy mele (Česká prezidentka) Obraz romských žen v českých médiích (Slovo 21) Kavárna s Kateřinou Vackovou, LOONO Women - Gender - Body - Sexuality in Contemporary Media Studies Má smysl vydávat tištěný časopis pro specifickou cílovou skupinu? (ASNEP) s Monikou Jindrovou Sympozium Česká prezidentka (Česká prezidentka)

7 HLAVNÍ PROGRAM KONGRESU ŽEN :00 Registrace účastnic a účastníků 10:00-10:30 Oficiální zahájení Kongresu žen :30-12:00 Panelové diskuze a kavárny 10:30-12:00, Raisův sál POSTAVENÍ ŽEN V ČESKÉM MEDIÁLNÍM PROSTORU (plenární diskuze) (česky) Moderuje Pavlína Kvapilová Hostky: Marcela Linková (předsedkyně Kongres žen), Kamila Zlatušková (kreativní producentka Česká televize), Petra Fundová (ředitelka a jednatelka, vydavatelství Burda Media), Lenka Tréglová (šéfredaktorka MY89.cz), Petra Horáková (vedoucí speciálních redakcí, Hospodářské noviny), Petra Mašínová (generální ředitelka, Newton Media) Úvodní diskuze nad postavením žen v mediálním prostoru. Postavení žen v médiích můžeme sledovat ze dvou základních úhlů pohledu, prvním z nich je zastoupení žen ve vedoucích pozicích, i to, zda jejich větší zapojení může ovlivnit mediální obsah. Druhým diskutovaným tématem je zobrazování žen v médiích, a to nejen vizuálně, ale také v rolích, které jsou ženám tradičně připisovány. V rámci panelové diskuze zazní názory a postoje zástupkyň médií, neziskového sektoru, žen z politické i akademické sféry. Pojďme diskutovat o postavení žen v českém mediálním prostoru.

8 12:00-13:30 12:00-13:30, Raisův sál ŽENY V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH Moderuje Barbora Kroužková Diskutující: Michal Púr (šéfredaktor Euro), Milan Fridrich (programový ředitel ČT), Daniela Drtinová (DVTV), Lenka Vochocová (FSV UK), Kateřina Kalistová (1. náměstkyně ministra kultury), Kateřina Šafaříková (Lidové noviny), Nora Grundová (vedoucí víkend HN) Panel zahájí svým projevem Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. V České republice chybí ženy v klíčových rozhodovacích pozicích v médiích. Kromě vedení žánrových vydavatelství a časopisů najdete ženu pouze ve funkci šéfredaktorky jednoho zpravodajského deníku a generální ředitelky jednoho významného mediálního domu. Ženy mají minimální zastoupení ve vedení médií veřejné služby i v radách, které dozorují vysílání placené koncesionáři. Přitom ženy i muži tvoří v české společnosti dvě poloviny a stejnou měrou jsou konzumentkami a konzumenty mediálního obsahu. I proto by bylo logické, aby o médiích rozhodovaly ženy stejnou měrou jako muži. Myslíte si, že je nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích problém? Co ženám brání dostat se do vedoucích pozic? Změní se česká média, pokud o nich bude rozhodovat více žen? Objeví se tak v mediálním obsahu témata, o kterých se nepíše a netočí, nebo se o nich bude psát a točit jinak? A existuje vůbec něco jako ženská a mužská témata? Změna médií může vyvolat celospolečenskou změnu, nastartujme ji společně. 12:00-13:30, Společenský sál (2. patro) MÉDIA NAPŘÍČ EVROPOU (plenární diskuze) (anglicky) Moderuje Pavlína Kvapilová Diskutující: Dorota Warakomska (novinářka, tisková mluvčí Kongresu Kobiet, Polsko), Karen Tice (profesorka oddělení Genderových a ženských studií, Univerzita Kentucky, USA), Nele Laos (spoluzakladatelka zpravodajské platformy Feministerium, Estonsko), Tereza Matysová (tisková koordinátorka ve společnosti MTG, Velká Británie), Daiva Cervokiene (nezávislá novinářka,

9 Litva), Lene Rimestad (novinářka, profesorka žurnalistiky, Dánsko), Heide Oestreich (editorka deníku Die Tageszeitung, Německo) Mezinárodní panelová diskuse Média napříč Evropou by měla přinést postoje a názory novinářek z několika evropských zemí a reflektovat témata, která s postavením žen v médiích souvisí. Chtěly bychom představit specifické pohledy na téma žen v médiích, slyšet osobní zkušenosti významných žen z evropských médií a obohatit českou debatu související se zastoupením žen v mediálním světě o inspirativní příklady dobré praxe z celé Evropy. Společně se budeme snažit najít řešení konkrétních problémů, které mají ženy v médiích společné napříč celou Evropou. Jaké je postavení žen v zahraničních médiích? Jsou věk nebo kvóty zásadním tématem za hranicemi České republiky? Jsou pro novinářky a ženy v mediálním světě za českými hranicemi aktuální stejná témata související s postavením žen? Jak funguje regulace médií napříč Evropou? Jak je těžké/snadné prosazování genderové rovnosti v mediálním prostoru? Jaké byly spouštěče takových změn? 12:00-13:30, Salonek č. 11 (1. patro) JAK ČELIT NEFÉR ÚTOKŮM (EKS) Moderuje Eva Kavková Nepříjemný šéf, problematická klientka nebo arogantní dodavatel každý jistě zažil řadu perných chvil při komunikaci, ať již v zaměstnání, nebo mimo něj. Jak reagovat při neférových osobních útocích? Jak neztratit sebekontrolu a nenechat se znejistit? Klíčovým krokem je neutralizovat útočníka a přesměrovat jeho energii od emocí k věcnému problému. V rámci workshopu se naučíme rozpoznávat neférové útoky a vyzkoušíme si na vlastní kůži, jak pohotově reagovat v nepříjemných komunikačních situacích. Osvojíme si techniky, díky kterým lépe zvládneme jednání s problémovými osobami a nacvičíme základní principy přesvědčivé argumentace. Workshop je postaven na praktických nácvicích komunikačních situací či rolových her, které následují po krátkém informačním vstupu. Nácvik probíhá jeden na jednoho (lektorka a účastnice) se zpětnou vazbou od celé skupiny.

10 12:00-13:30, Salonek č. 14 (2. patro) UMÍ MÉDIA ZOBRAZOVAT ŽENY TAKOVÉ, JAKÉ JSOU? Přednášející: Jana Valdrová, Kristýna Komůrková Média vytvářejí, reprodukují a posilují obrazy ženství a mužství. V diskusích hledáme odpovědi na otázky, jak média přistupují k zobrazování genderu. Odpovídají současné konstrukce genderu zkušenostem a potřebám skutečných lidí? Do jaké míry mohou být naopak pociťovány jako stereotypní, diskriminující, zneviditelňující či devalvující některé životní volby? Jaký vliv má obsazení rozhodovacích pozic v médiích na jejich genderovou tvář? Jaké jsou motivy mediálních přístupů k genderu? Existují genderová tabu? Jaká aktuální témata jsou zatím na okraji pozornosti a jak jeuchopit v zájmu rovného pojednávání žen a mužů? 12:00-13:00, Salonek č. 15 (2. patro) MÍSTO ČINU: INTERNET (Gender Studies) Diskuzní kavárna na téma genderová dimenze kybernásilí. Formou moderované diskuze otevřeme téma násilí v prostředí internetu a jeho genderový rozměr. Diskutovat budeme o problematických aspektech internetu jako média, kde se násilí odehrává, a o informačních a komunikačních technologiích, které výrazně napomáhají jeho šíření. Na základě výsledků výzkumu, který Gender Studies realizovalo, budeme hovořit o konkrétních projevech a specifikách násilí v prostředí internetu s ohledem na gender. Věnovat se budeme i prevenci a možnostem vzdělávání v této oblasti. Diskuze se zúčastní i právnička, která může přímo na místě odpovědět na některé dotazy a poradit, jak se bránit např. zneužití osobních údajů, narušení soukromí nebo stalkingu. 12:00-13:30, Kavárna BRUXX Oběd #HolkyzMarketingu Víte, že na marketingových konferencích potkáte na pódiu průměrně jen 10 % žen? Vyberte si konferenci a změňte to s námi! A věděli jste, že podle výzkumu z roku 2006 pracuje v technologiích jenom 29 % slečen? Pokud jde o programátorky, je jich jen 12 %. #HolkyzMarketingu se rozhodly to změnit! Poměr holek na pódiu, v technologiích i CxO pozicích. Potřebujete poradit? Podpořit? Zaškolit? Je nás tu hodně a věříme, že to jde. Pojďte s námi na oběd a dáme hlavy dohromady, seznámíme se a změníme svět.

11 13:30-15:00 Panelové diskuze a kavárny 13:30-15:00, Raisův sál Moderuje Nora Fridrichová Diskutující: Mirka Zlatníková (ředitelka redakce, vydavatelství Astrosat), Martin Jašminský (šéfredaktor, Hospodářské noviny), Robert Čásenský (vydavatel, šéfredaktor, Reportér), Silvie Lauder (redaktorka, Respekt), Alena Müllerová (kreativní producentka, Česká televize) Média reprodukují, posilují a aktivně spoluutváří představy o ženství a mužství. A média mají také moc tyto představy měnit. Proto je důležité vést dialog o tom, zda je legitimní od médií požadovat, aby přijala společenskou odpovědnost za obrazy, které veřejnosti nabízí. Nesou média odpovědnost i za obchodní sdělení, která jsou jejich součástí? Co vůbec motivuje současné mediální přístupy k genderu, jaké zájmové lobby je ovlivňují? Existují genderová tabu? Od jakých médií můžeme očekávat, že se budou aktivně podílet na rozbíjení stereotypních vzorců a přispívat tak ke společenským změnám? V průběhu diskuze budeme hledat odpovědi na otázky, jakým způsobem v médiích dochází ke konstruování modelů genderových rolí a do jaké míry tyto role odpovídají zkušenostem skutečných lidí. Zaměříme se i na problematiku tzv. ženských témat. Zohledňují média dostatečně témata a problémy, která se ve větší míře dotýkají žen? O jaká témata se jedná, a existují vůbec ženská či mužská témata? Je nějaký rozdíl mezi přístupy veřejnoprávních a komerčních médií? Jaká je role veřejnoprávních médií, která mají zákonem určenou povinnost poskytovat pro všechny skupiny obyvatel vyváženou programovou nabídku? A jaká je praxe?

12 13:30-15:00, Kavárna 1 (Majakovského sál) OTEVŘENO V MARIE CLARIE Každý měsíc pro vás připravujeme magazín Marie Claire, vymýšlíme, plánujeme a rádi vás vezmeme alespoň na chvilku do týmu a poslechneme si, co vás zajímá. Jsou pro vás ženské časopisy inspirací? Myslíte si, že časopisy pro ženy mají hloubku? Jak vidí ženské časopisy jejich vydavatelé? Co je inspiruje a co motivuje k tomu, aby vydávali tištěný časopis v době, kdy se dá všechno najít na webu? Kavárna s vydavatelstvím Burda Media na téma ženské časopisy a sebevědomí žen. 13:30-15:00, Společenský sál (2. patro) PTAJÍ SE NOVINÁŘI POLITIČEK NA BRAMBOROVÝ SALÁT I JINDE V EVROPĚ? (Forum 50 %) (tlumočeno aj-čj) Moderuje Jana Smiggels Kavková Diskutující: Camilla Meyer (komunální politička, Dánsko), Gina Lund (bývalá náměstkyně na Ministerstvu práce, Norsko), Terry Reintke (europoslankyně, Německo) a další Osobní zkušenosti političek se zobrazováním a vystupováním v médiích. Jak se liší přístup médií k političkám a politikům? Proč se novináři mužů politiků neptají na děti? Proč se po každých volbách hledá Miss Sněmovny? Musí být politička zároveň i dobrá hospodyňka? Přijďte si poslechnout, jak na tyto otázky odpovídají ženy političky z různých zemí Evropy. 13:30-15:00, Salonek č. 14 (2. patro) Peking + 20 ZMĚNY V POSTAVENÍ ŽEN V ČR OD 4. SVĚTOVÉ KONFERENCE ŽEN (Heinrich Böll Stiftung Praha) Moderuje Kateřina Jonášová Hostky: Marie Čermáková, Pavla Frýdlová, Lada Wichterlová Přijetí Pekingské deklarace a akční platformy před 20 lety znamenalo historický průlom pro práva žen. Podepsaly ji vlády 189 zemí a zavázaly se tak k prosazování rovných příležitostí žen a mužů ve svých programech a k jejich plnění. Po dvou desetiletích je třeba provést bilanci.

13 13:30-15:00, Salonek č. 15 (2. patro) SEXISMUS JAKO JEDNA PODMÍNĚNÉHO NÁSILÍ Z FOREM GENDEROVĚ Moderuje Jindřiška Krpálová V listopadu 2014 přijala vláda ČR Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta Na ni navazuje Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta Jedná se o dokument, který komplexně přistupuje k tématu domácího a genderově podmíněného násilí a snaží se jej vnímat jako otázku mnoha aktérů a aktérek. Nezaměřuje se proto pouze na oběti, ale také na násilné osoby, děti, které jsou svědky některé z těchto forem násilí, i na širší veřejnost. Plán mimo jiné řeší sexismus a jeho dopady na veřejný život i na jednotlivé skupiny žen. Jaké dopady má sexismus ve společnosti obecně a jaké jsou jeho projevy ve vztahu k některým marginalizovaným skupinám žen? Jak souvisí sexismus s ostatními formami genderově podmíněného násilí? Jak se mu lze bránit a co chystá vláda ČR v souvislosti s jeho potíráním? 13:30-15:00, Salonek č. 11 (1. patro) POROD DOMA? JSTE NORMÁLNÍ? (UNIPA) Lektorka: Ivana Königsmarková, prezidentka Unie porodních asistentek Jaká je role porodní asistentky? Je porod doma znamením nezodpovědnosti, nebo racionální volbou pro zdravou ženu? Jak tuto otázku reflektují média? Co považují za normální česká média a co Světová zdravotnická organizace? Jak se česká média staví k soudním přím porodních asistentek a jak referovala o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva?

14 13:00-15:00, Kavárna 3 POSTAVENÍ ŽEN V HUDEBNÍM PRŮMYSLU Moderuje Nadia Straková Zatímco ne jedna ženská interpretka má vyšší prodej desek než jejich mužské protějšky, hudební průmysl je výhradně obsazen muži. Člověk by si myslel, že showbyznys by mohl být v tomhle ohledu progresivnější než třeba ekonomický sektor či politická scéna, ale zjevně není. Až v roce 2007 byla zvolena první prezidentka společnosti EMI, Andria Vidler. Proč ze židlí vedení hudebních společností zeje nedostatek žen? Nemají snad ženy zájem nebo je v tom něco jiného? 15:00-16:30 Panelové diskuze a kavárny 15:00-16:30, Raisův sál GENDER A MÉDIA MIMO MAINSTREAM Moderuje Ľubica Kobová Diskutující: Daniela Jungová (koordinátorka a redaktorka online feministického magazínu Femag.cz), Tereza Stejskalová (redaktorka webzinu A2larm), Bára Šichanová (redaktorka Radia Wave), Kateřina Jonášová (redaktorka Genderové informační a tiskové agentury gita), Saša Uhlová (Deník Referendum) Nedostatečné zohledňování věcí souvisejících se životem žen a různých marginalizovaných skupin v médiích hlavního proudu zřejmě nikoho nepřekvapí. Ve světovém i českém mediálním prostoru ale existuje mnoho kolektivních i individuálních publikačních iniciativ, které otázky genderové rovnosti a otázky dalších sociálních nerovností pravidelně tematizují. Budují kolem sebe komunity a formují veřejné mínění. Kdo jsou? Kde působí? Kdy začali publikovat? Za jakých okolností zahájili publikační činnost nebo za jakých okolností svou aktivitu ukončili? Jaká je jejich práce, tedy systém financovaní, spolupráce s přispěvatelkami a přispěvateli, redakční politika? Jak jsou provázány s aktivistkami a neziskovými organizacemi? Jsou tyto publikační aktivity samy o sobě druhem aktivismu? Co je jejich cílem? A je jejich činnost vůbec udržitelná?

15 15:00-16:30, Společenský sál (2. patro) PRAHA NE/BEZPEČNÁ? VEŘEJNÝ PROSTOR A BEZPEČÍ Moderuje Blanka Nyklová (NKC ženy a věda) Diskutující: Blanka Nyklová (NKC ženy a věda), Jana Jíchová, Ph.D. (Urbánní a regionální laboratoř Přírodovědecká fakulta UK), Milota Sidorová (resite), pplk. Mgr. Janka Váňová (Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy) a zástupce/kyně magistrátu HMP; Monika McGarrell Klimentová ((Fórum 50 %, místopředsedkyně Organizačního výboru Kongresu žen, o.s.) v roli diskutérky. Bojíte se chodit v noci parkem? Po ulici? Jezdit noční tramvají či autobusem? Vyhýbáte se některým místům raději i ve dne? Sledujete kriminální zpravodajství? Máte rád/a detektivky? Nosíte s sebou zbraň nebo pepřový sprej? Umíte karate? Máte pocit, že musíte být ve veřejném prostoru stále ve střehu? A chcete vědět, jak spolu všechny tyto otázky souvisí? Pak přijměte pozvání na panel věnovaný bezpečnosti ve veřejném prostoru, a to zejména v Praze. Definice a podoba veřejného prostoru a jeho zobrazování v médiích mají dopady na to, jakým způsobem jej mohou různí lidé využívat. Cílem panelu je nastínit a diskutovat vliv veřejného prostoru na pocity bezpečí, které jsou podmíněny řadou charakteristik, včetně pohlaví. Chceme se zamyslet nad tím, co dělá prostor ne/bezpečným, i nad tím, kdo je za bezpečnost zodpovědný. Zaměříme se mimo jiné i na různé formy obtěžování (hlasité komentáře, gesta, pískání, osahávání) a jejich vliv na možnosti pohybu (nejen) po Praze pro rozdílné skupiny obyvatelstva s důrazem na různé skupiny žen. Těšit se můžete na debatu s nimi i na vizuální doprovod.

16 15:00-16:30, Salonek č. 14 (2. patro) MEDIÁLNÍ STRATEGIE JINAK (Česká prezidentka) Moderuje Miluš Kotišová Česká prezidentka prakticky představí 4 alternativní mediální platformy, které by mohla budoucí první česká prezidentka (premiérka) využít při dlouhodobém budování svého mediálního obrazu, zatímco její potenciální voliči a voličky by je mohli využít jako podklad pro vyjednávání o společné kandidátce, na níž by se ženské hnutí dokázalo shodnout a cíleně podpořit: 1. Kampaň jinak: strategické otázky pro ČR, 2. Cyklus 50 rozhovorů, 3. Boženky aneb mediálně-emancipační doplňková měna (na podporu síťování mezi ženami) a 4. Anketa Dámská padesátka. 15:00-16:30, Salonek č. 15 (2. patro) OBRAZ ROMSKÝCH ŽEN V MÉDIÍCH (ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ve spolupráci s organizacemi Slovo 21, z. s. Romská ženská skupina Manushe a ROMEA, o.p.s.) Moderuje Lucia Zachariášová Diskutující: Iveta Demeterová, Martina Horváthová, Jitka Votavová, Jarmila Balážová Spolupráce vlády a neziskového sektoru je podstatnou součástí dobře fungující demokratické společnosti. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu proto přizval ke spolupráci neziskové organizace Slovo 21 a Romea, aby společně uspořádali interaktivní seminář na téma Obraz romských žen v českých médiích. Nezisková organizace Slovo 21,a především její ženská romská skupina Manushe, se věnuje postavení romských žen v české společnosti. Zpravodajský portál romea.cz přináší zpravodajství specificky zaměřené na Romy a Romky a informování o nich a pro ně. Matina Horváthová se svém příspěvku představí aktivity skupiny Manushe i navázanou spolupráci s úřadem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Jitka Votavová seznámí přítomné s výsledky svého výzkumu o obrazu Romů a Romek v českých médiích a Jarmila Balážová, novinářka a mluvčí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti

17 a legislativu, bude hovořit o postavení romských žen v médiích. Iveta Demeterová, vedoucí redaktorka romského vysílání Českého rozhlasu, zmíní osobní zkušenosti s prací v médiích. Seminář je pojímán jako interaktivní, jeho významnou součástí proto bude diskuze. 15:00-16:30, Salonek č. 11 (1. patro) SPEED MENTORING PRO MLADÉ NOVINÁŘKY (Nesehnutí, NORA) Moderuje Petra Havlíková Dvanáct mladých novinářek, studentek a publicistek se potká se šesti úspěšnými ženami, které mají dlouholeté zkušenosti z médií. Mentorkami budou Pavlína Kvapilová, Kamila Zlatušková, Lenka Tréglová či Petra Procházková. Přijďte sdílet zkušenosti s fungováním českých médií, přijďte se potkat se skvělými novinářkami a načerpat informace a inspiraci. 19:00-21:00, Salonek č.14 (2.patro) SYMPOZIUM ČESKÁ PREZIDENTKA Česká prezidentka je volné pracovní uskupení, které sdružuje ženy z celého politického spektra, široce podporuje zájemkyně o věci veřejné, a nepřímo tak pracuje ve prospěch první české prezidentky či předsedkyně vlády.

18

19 Doprovodny venkovni program Kongresu zen ˇ 2015 Kongres žen nejsou jenom kulaté stoly, panelové diskuze, mentoring či povídání na vážná témata, akce nabízí rovněž bohatý doprovodný program. Náměstí Míru ožije na celé odpoledne festivalem Hlasy žen, který zve všechny účastníky a účastnice na pestrou nabídku tanečních a hudebních vystoupení. Zavlnit se můžete na příjemné rytmy, vystoupí i umělci s africkými a latinskoamerickými kořeny, na své si přijdou i milovníci a milovnice stylu indie a pop rocku. Součástí festivalu je tematicky laděná nabídka občerstvení z různých koutů světa. Přípravu jídla si budete moci dokonce vyzkoušet. Bohatý program je připraven i pro děti. Výjimečnou součástí doprovodného venkovního programu jsou open cafés s českými spisovatelkami a bloggerkami. Návštěvníci i návštěvnice Kongresu žen mohou přijít diskutovat, nechat se inspirovat a okouzlit českými fashion, food i life bloggerkami a výjimečnými spisovatelkami. V samostatném open café si s vámi bude povídat čerstvá držitelka ceny Magnesia Litera herečka Maruška Doležalová, svou osvětovou činnost v oblasti zdraví představí Margit Slimáková, o sushi i podnikání si s vámi bude povídat Sushiqueen Bára Rektorová, o své Kuchařce pro dceru bude vyprávět Jana Florentýna Zatloukalová. O módě budou společně diskutovat A Cup of Style, Pavlína Louženská a 11 koček. Barbora Šťastná prozradí některé ze svých receptů na všední šťastný život, zatímco Barbora Baronová bude vyprávět o své naprosto unikátní knize Slečny.

20 Line up stage Fes val Hlasy zen ˇ 10:00-10:30 - Oficiální zahájení Kongresu žen 10:30-11:00 - Trhy 11:00-12:00 - Dětský program se španělskou hudbou 12:20-12:50 - Brazilský koncert / IanSamba 13:00-13:30 - Guinean drumming / Bijou Camara & Le Group Guinee Toumboui 13:30-14:00 - AfroCuban drumming / Mi Rumba 14:25-15:10 - Balkánský koncert / FES 15:30-16:15 - Acoustic Hysteria concert / Dora Bondy 16:30-17:30 - Kuchařské workshopy 18:00-19:00 - Indie rock koncert / Pankix 19:00-19:15 - Oficiální zakončení

21 Open cafes 12:00-12:45 - Open café s herečkou Maruškou Doležalovou 13:00-13:45 - Open café s fashion bloggerkami 14:00-14:45 - Open café s food bloggerkami 15:00-15:45 - Open café s českými spisovatelkami a life bloggerkami Open café s herečkou Maruškou Doležalovou 12:00-12:45 Historky z hereckého podsvětí vypráví na svém blogu Kafe a cigárko svérázná herečka Maruška Doležalová, která je známá především jako hvězda seriálu Comeback. Maruška vtipně glosuje svůj život herečky, píše o introvertech před kamerou, trapasech na konkurzech i o finanční situaci herce. Maruška je čerstvá držitelka ceny Magnesia Litera v kategorii Blog roku.

22 Open café s fashion bloggerkami 13:00-13:45 Moderuje Veronika Ruppert Hostky: Lucie Ehrenbergerová, Nicole Ehrenbergová, 11 koček, Pavlína Louženská Dvě sestry a zároveň nejlepší kamarádky Lucka (22) a Nicole (20) se do blogování vrhly před 10 lety. Přes deníčkové zápisky, grafiku a celebrity se propracovaly k blogu o módě, životě a názorech A Cup of Style. Svým čtenářům přináší pozitivní energii a motivaci a snaží se, aby se u nich cítili jako doma. Blog Jedenáct koček s podtitulem arogantní umňoukaná alternativa si jeho autorky založily z potřeby dokumentovat kreativní prostředí okolo sebe, upozorňovat na lokální, ekologické a udržitelné alternativy a nastavovat zrcadlo místní fešn scéně. Kočky nakukují do showroomů, dělají rozhovory s návrháři a zajímavými lidmi, navštěvují dobré akce, ale i okopávají zahrádku, vaří a čtou. Na českou módu nahlížejí důkladně a bez komerčního pozlátka. Pavlína Louženská tvoří marketing v největším českém online obchodě s módou ZOOT.cz. Miluje módní časopisy, pejska Popelku a svůj tým. Sní o tom, že bude první česká prezidentka, nejmladší holka na obálce Forbes a šéfka digitálu u Burberry. Společně s #HolkyzMarketingu se snaží změnit poměr holek na pódiích českých konferencí, v technologiích i CxO pozicích. Open café s food bloggerkami Moderuje Vladimíra Válková 14:00-14:45 Hostky: Margit Slimáková, Bára Rektorová, Veganotic, Jana Florentýna Zatloukalová, Jana Patočková - Vývařovna

23 Margit Slimáková je v současnosti nejvýraznější česká specialistka na výživu a zdravotní prevenci. Zpopularizovala u nás Zdravý talíř, který rychle nahrazuje zastaralou výživovou pyramidu. Nově je také odbornou garantkou přelomové iniciativy Skutečně zdravá škola, která usiluje o regulaci bufetů a prodeje sladkostí ve školách, po vzoru vyspělejších zemí. Zabývá se zejména poradenstvím a osvětou, píše vlastní blog a provozuje YouTube kanál. Veganotic je nejbarevnější veganský blog, jaký si můžete představit. Píše ho Božena, která je už téměř 10 let vegankou a říká, že je to jedno z nejlepších rozhodnutí, které kdy v životě udělala. Nad krásou fotografií přechází zrak, nad pestrostí receptů se sbíhají sliny. Přesvědčte se na veganotic.cz a přijďte si popovídat s autorkou blogu! Bára Rektorová je zakladatelka cateringové firmy Sushiqueen. Už 9 let připravuje sushi na večírky formou zážitkového cateringu a má v současnosti za sebou přes 300 kurzů v domácnostech a několik kompletních výcvikových programů pro kuchaře. Kromě toho se věnuje podnikatelskému poradenství, zaměřeně na poskytování nejlepších služeb. Jana Patočková je spoluautorkou blogu Vývařovna. Chce vstávat, ale většinou spí, ráda snídá, často to nestíhá miluje bufety a čtyřkový hospody, jídlo vnímá jako nevyhnutelnou součást života jedince, do který se jedinečným způsobem promítají celospolečenský jevy a fenomeny. Zajímá se o módní a gastro trendy, ale nutně je nenásleduje, nejvíc si libuje v bizarních věcech a smaženýmu sýru nikdy neřekne ne. Jana Florentýna Zatloukalová je obdivuhodná žena - matka čtyř dětí a čtyř kuchařských knih. Všechny začínající i zkušené hospodyňky uchvátila Kuchařkou pro dceru a okouzlila Snídaní u Florentýny. Podle autorky se každá žena může naučit dobře vařit a mít vaření ráda.

24 Open café s českými spisovatelkami a bloggerkami Moderuje Vladimíra Válková 15:00-15:45 Hostky: Barbora Baronová, Barbora Šťastná, Michaela Dombrovská Barbora Baronová je novinářka, copywriterka, literární dokumentaristka a nakladatelka, kterou zná široká veřejnost především díky stylizovanému literárně-fotografickému dokumentu o neprovdaných ženách v Česku a Československu ve 20. a 21. století. Kniha Slečny, kterou realizovala spolu s fotografkou Ditou Pepe, získala 3. místo v soutěži Nejkrásnější česká kniha za rok To ale není zdaleka jediný autorčin projekt. Přijďte se zeptat na ty další! Barbora Šťastná nemá recept na štěstí, ale testuje nejrůznější způsoby, jak být šťastnější v každodenním životě. Nechce žít jen pro víkendy a dovolené, nejezdí meditovat do Indie, snaží se žít teď a tady i po cestě v tramvaji nebo ve frontě na poště. O tom, jak se jí to daří i nedaří, píše ve svém Šťastném blogu a Šťastné knize. Právě teď se připravuje k vydání její druhá kniha s názvem Jak jsem sebrala odvahu. Michaela Dombrovská pochází ze Slezska. Kromě jiného přednáší na vysoké škole, sepisuje vědecká pojednání a tvoří strategické dokumenty. Ve volném čase ale s potěšením bloguje a píše příspěvky pro české life-stylové magazíny. Grada jí vydala knihu Pravidla pozitivního sobectví. Je také (spíše píšící) lektorkou jógy, dlouhodobě spolupracuje s časopisem Jóga Dnes. Věří, že sny se plní a každá velká cesta začíná prvním krokem. Nebo písmenem.více informací a další odkazy naleznete na - kam jí můžete také napsat.

PO CELÝ DEN (9.00 17.00) HLÍDÁNÍ DĚTÍ Salónek č. 10 (85 osob) 10.00 10.30 Oficiální zahájení KONGRESU ŽEN 2015

PO CELÝ DEN (9.00 17.00) HLÍDÁNÍ DĚTÍ Salónek č. 10 (85 osob) 10.00 10.30 Oficiální zahájení KONGRESU ŽEN 2015 PROGRAM 9.00 10.00 (Národní dům) - registrace PO CELÝ DEN (9.00 17.00) HLÍDÁNÍ DĚTÍ Salónek č. 10 (85 osob) RAISŮV SÁL (320 OSOB, TLUMOČENÍ ČJ-AJ) 10.00 10.30 Oficiální zahájení KONGRESU ŽEN 2015 Věra

Více

GENDER STUDIES, O.P.S.

GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

KAVÁRNY. Kavárny mají své přesně dané časy, tak nezmeškejte ty, co vás zajímají! JAK SE CHYTIT V MÉDIÍCH (OSVĚTOVÁ BESEDA) 12:00-13:30

KAVÁRNY. Kavárny mají své přesně dané časy, tak nezmeškejte ty, co vás zajímají! JAK SE CHYTIT V MÉDIÍCH (OSVĚTOVÁ BESEDA) 12:00-13:30 KAVÁRNY Koncept kaváren v Majakovského sále v Národním domě na Vinohradech nabízí komorní setkání nad tématy, která se již nevešla na hlavní panely, ale přesto je dobré je diskutovat. Setkání u kavárenského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2012 Již dvacet let Rozvíjíme hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice POSláNí Od roku 1992 přispívá Nadace Open Society Fund Praha k rozvoji

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Č AS NA ZMĚ NU. Mezinárodní workshop. 11. a 12. října 2011. Rakouské kulturní fórum v Praze Jungmannovo nám. 18 Praha, Česká republika. www.aperio.

Č AS NA ZMĚ NU. Mezinárodní workshop. 11. a 12. října 2011. Rakouské kulturní fórum v Praze Jungmannovo nám. 18 Praha, Česká republika. www.aperio. Mezinárodní workshop 11. a 12. října 2011 Rakouské kulturní fórum v Praze Jungmannovo nám. 18 Praha, Česká republika www.aperio.cz Č AS NA ZMĚ NU aneb podpora slaďování pracovního a rodinného života ZÁŠTITA

Více

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung.

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Ženy v České republice v roce 2008 6/2008 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí jako téma v kontextu rodinné politiky 2. Změny v institucionálních mechanismech

Více

Gender, média a reklama

Gender, média a reklama Gender, média a reklama Možnosti (samo)regulace genderových stereotyp v médiích a reklam Bc. Petra Kubálková Mgr. Tereza Wennerholm áslavská Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality Gender,

Více

ROZ. VOR Více na str. 7-8. Žihadlo roku 2010 Roztančená Žihadla - známe výsledky! editorial. Dále v tomto čísle: Aktuality str. 2

ROZ. VOR Více na str. 7-8. Žihadlo roku 2010 Roztančená Žihadla - známe výsledky! editorial. Dále v tomto čísle: Aktuality str. 2 SVĚT 12/ zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK ROZ HO Aktuality str. 2 Žihadlo roku Roztančená Žihadla - známe výsledky! VOR Více na str. 7-8 Poradna str. 5 Soutěž pro nestátní

Více

Máme pro vás NOVINY! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

Máme pro vás NOVINY! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA Máme pro vás NOVINY! Chceme udělat z České republiky příjemné místo k životu, kde žijí lidé, kteří si váží svobody a jsou schopni nést odpovědnost, již

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014 strana 1 strana 2 ÚVOD Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování v květnu,

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem čtvrté speciální vydání Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 04:: Rovné příležitosti

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Linda Sokačová Jitka Kolářová v rámci projektu Rovné šance 2007 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Klub. Nabídka výhod, ROZ HO zastavit a zapřemýšlet. Více na str. 7-8 VOR. neziskové a příspěvkové organizace. produktů a služeb.

Klub. Nabídka výhod, ROZ HO zastavit a zapřemýšlet. Více na str. 7-8 VOR. neziskové a příspěvkové organizace. produktů a služeb. SVĚT 4/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Náležitosti pořádání volnočasových aktivit dětí a mládeže str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z fondů EU Ministerstvo

Více

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci.

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci. Gender Management Vybrané texty Gender Centrum FSS MU Brno V roce 2004 vydalo Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v rámci projektu "Gender management" podpořeného Nadací Open

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 11 LISTOPAD 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Je značka jenom logo? Jak se hledá její podstata?

Více

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor 1/2011 letter Nová ekonomika, o.p.s. www.nova-ekonomika.cz www.socialni-ekonomika.cz www.public-procurement.cz www.diversity-management.cz 02 editorial 01 sociální podnikatel 01 ROZHOVORY 01 ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 7 2007 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Evropské povídání Rozhovor se členkou výkonného orgánu Evropského fóra mládeže Monikou Novosádovou Evropský rok 2007 co přinesl v práci

Více

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI VÝBĚR Z TEXTŮ ELEKTRONICKÉHO ZPRAVODAJE PORTÁLU WWW.MUZIAZENY.CZ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str.

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str. SVĚT 3/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Aktuality str. 2 Když jednotlivec shání peníze str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

Redakce. Proc feministicky casopis?

Redakce. Proc feministicky casopis? NE feministický / podzim zima 2011 cena feministickýmagazín magazínč. 5 č. 5 / podzim 2011 cena 45 45Kč Kč//22... SEXISMUS JAK MŮŽE TAK KRÁSNÁ ŽENA VAŘIT TAK ŠPATNOU KÁVU? PRASÁTEČKA VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Více

16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze

16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze Rozhovor s Helenou Houdovou Jak na mezinárodní spolupráci Základy úspěchu NNO Proč lidé pomáhají? Volby naoko 16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze .. The International Visegrad Fund supports

Více

O Fóru 50 % řekli. Lydia la Riviére-Zijdel, MA bývalá prezidentka Evropské ženské lobby

O Fóru 50 % řekli. Lydia la Riviére-Zijdel, MA bývalá prezidentka Evropské ženské lobby O Fóru 50 % řekli Jakožto prezidentka Evropské ženské lobby v letech 2002-2005 jsem měla tu čest sledovat začátky Fóra 50 %, úzce s ním spolupracovat a společně s Evropským a Mezinárodním fórem žen dále

Více

Alarm č.32. téma: cestování za lidskými právy

Alarm č.32. téma: cestování za lidskými právy Tištěná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 dobrovolná cena 5 Kč Z p r a v o d a j o ž i v o t n í m p r o s t ř e d í a l i d s k ý c h p r á v e c h č í s l o 3 2 / / l é t o 2 0 0 6

Více

KOMUNIKAČNÍ KOMPAS PRO ROZVOJOVÉ NEVLÁDKY PRAKTICKÉ TIPY A RADY PRO KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ PR

KOMUNIKAČNÍ KOMPAS PRO ROZVOJOVÉ NEVLÁDKY PRAKTICKÉ TIPY A RADY PRO KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ PR KOMUNIKAČNÍ KOMPAS PRO ROZVOJOVÉ NEVLÁDKY PRAKTICKÉ TIPY A RADY PRO KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ PR FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Zájmové sdružení právnických osob zabývajících se rozvojovou spoluprací,

Více