Sídlo firmy. Headquarters

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sídlo firmy. Headquarters"

Transkript

1

2 Kraj Hohenlohe se stal jedním z nejdůležitějších evropských středisek vzduchotechnického průmyslu díky vývoji a výrobě řízených motorů s vnějším rotorem. The region of Hohenlohe has become one of the most important centers of the European air movement industry by the development and production of speed controllable eternal rotor motors. Sídlo firmy Od roku 1981 je sídlo firmy Rosenberg v Künzelsau-Gaisbach. Další závody jsou umístěny v Glaubitz, Waldmünchen, Maďarsku, Česku, Itálii a ve Francii. Headquarters Since 1981 the headquarters of the Rosenberg Group are located in Künzelsau-Gaisbach. Further production facilities are located in Glaubitz, Waldmünchen, Hungary, Czech Republic, Italy and France.

3 Všeobecné technické informace Pro pohon našich ventilátorů používáme speciálně vyvinuté motory s vnějším rotorem vlastní výroby. Ventilátory firmy Rosenberg mají oproti klasickým ventilátorům velké výhody : vysoká životnost kompaktní provedení motor s oběžným kolem tvoří jeden celek 100 % regulace otáček (transformátorová nebo elektronická) nízký rozběhový proud Všechny ventilátory firmy Rosenberg mají sériově provedenou ochranu vinutí motoru pomocí tepelného kontaktu. Oběžná kola ventilátorů jsou vyvážena ve dvou rovinách podle DIN / ISO 1940 na hodnotu G 2,5. General technical information All Rosenberg fans are equipped with direct driven eternal rotor motors from our own motor production, which have decisive advantages over conventional fans. Long service life Compact design The speed is 100% controllable through auto transformer or electronic control Low starting currents All our fans have motor protection through thermal contacts in the motor windings as standard. The impellers are balanced dynamically and statically according to DIN/ ISO 1940 quality G 2,5. Motory Pohon motorem s vnějším rotorem umožňuje kompaktní a elegantní provedení. Motor je umístěn uvnitř oběžného kola a je proto optimálně chlazen. Toto dovoluje stoprocentní regulaci otáček. Klínové řemeny stejně jako napínací a upevňovací lišty nejsou potřebné. Motory mají krytí IP44 podle normy DIN Oboustranné motory lze na objednávku dodávat s krytím IP 54. Izolace vinutí odpovídá izolační třídě F. Navíc je vinutí sériově impregnováno proti vlhkosti. Ochrana motoru Všechny motory s vnějším rotorem s výjimkou provedení pro výbušné prostředí mají ve vinutí vložený tepelný kontakt pro ochranu motoru. Tepelný kontakt je teplotně závislý spínací prvek, který samočinně střeží teplotu vinutí motoru. Při správném zapojení chrání vinutí motoru při přetížení, výpadku jedné fáze, zablokování motoru nebo při příliš vysoké teplotě média. Motor je chráněn, když je tepelný kontakt zapojen v řídícím proudovém okruhu chrániče. Ve spojení se zabudovanými tepelnými kontakty doporučujeme používat naše ochranné spínače. Námi nabízené 5-ti stupňové regulátory otáček v provedení RTE a RTD již obsahují ochranu motoru tepelným kontaktem. Dodatečný ochranný spínač proto není potřebný. U jednofázových ventilátorů na střídavý proud do 5 A lze tepelný kontakt zapojit do série s vinutím motoru. Při tomto zapojení tepelný kontakt, při dosažení předepsané teploty, odpojí motor a po ochlazení jej opět připojí. Motors The eternal rotor motor drive offers features such as space saving, compact and attractive design. The motor is fitted within the impeller, which enables the best possible cooling. For this reason a 100 % variable speed control can be guaranteed. V-belts, sliding rails and motor mountings are not necessary. The motors comply to protection class IP44 according to DIN Double side motors in protection class IP54 are available on command. The windings comply in most cases to insulation class F. In addition the windings have a standard moisture impregnation. Motor protection All Rosenberg eternal rotor motors, ecept the eplosion- -proof types, are equipped with thermal contacts, embedded in the windings to protect the motor. The thermal contacts are bi-metal cutouts, temperature dependant. When properly wired they are protecting against overload, mains-phase failure, stalling of the motor and too high ambient temperatures. Motor protection is guaranteed, when the thermal contacts are wired through a tip contactor circuit. In connection with thermal contacts we recommend to fit Rosenberg fan controllers for better motor protection. The Rosenberg five step speed controllers, type RTE and RTD contain overload tip contactors to work in conjunction with the thermal contact. Herefore an additional motor protection circuit is not necessary. With single phase A.C. fans up to 5 Amps. rated current, the thermal contact can be wired in series with the windings - the thermal contact will cut out the motor automatically when the temperature is above the limit, and will close automatically when the motor has cooled down. 4

4 Všeobecné technické informace Výběr ventilátoru Při výběru správného ventilátoru je třeba dbát těchto bodů: požadované množství vzduchu potřebné zvýšení tlaku rozměry hlučnost Při zjišťování potřebného množství vzduchu je třeba vzít v úvahu odpory, jež ovlivňují pracovní bod. Tyto ztráty vznikají např.: v rozvodech (před nebo za ventilátorem), filtrech, rozbočeních, topných nebo chladících prvcích. General technical information Selection of the fans Following points have to be considered when selecting a suitable fan: desired air volume required pressure increase possible sizes sound characteristics When ascertaining the required air volume, any eisting resistance must be considered, which determine the operating point. These losses could be from ducts and filters in front of or behind the fan, air diffusors, heating and cooling elements and duct bends. Výkonové charakteristiky Performance curves Výkonové charakteristiky použité v diagramech rychlého výběru byly snímány na zkušebním zařízení podle normy DIN a vztahují se k hustotě vzduchu 1,2 kg/m 3. Znázorňují zvýšení tlaku P fa jako funkci průtoku vzduchu. The performance curves dislayed in our quick selection diagrams have been established using the inlet test method according to DIN with an air density of 1,2 kg/m 3. The curves indicate the static pressure p fa as a function of the volume flow. Hlučnost Sound levels Měření hlučnosti bylo prováděno podle normy DIN část 38 v bezodrazové komoře s pevnou podlahou příp. ve zkušebním zařízení podle DIN část 9. Sound levels are measured according to DIN part 38 in a room with minimized reflection with reflecting floor resp. in a duct test stand according to DIN part 9. 5

5 Obsah Contents Výkonové radiální ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami High efficiency radial fans with forward curved blades ERAE/D DRAE/D Strana/Page: 8-15 Výkonové radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami High efficiency radial fans with backward curved blades EHAE/D DHAE/D Strana/Page: Ventilátory s frekvenčním měničem pro frekvenční měnič Hz Radial fans for use with frequency converters from Hz EHAF DHAF Strana/Page: Výkonové radiální ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami, se skluzovou charakteristikou High efficiency radial fans with forward curved blades, high slip charakteristics ERAE/D DRAE/D Strana/Page: Zero-Bo / Trubkové ventilátory Zero-Boes / In line tube fans Z R/RS Strana/Page: Kanálové ventilátory s dopředu a dozadu zahnutými lopatkami Duct fans with forward and backward curved blades EKAE/D KHAE/D...WS Strana/Page: Aiální ventilátory čtvercové nebo se dvěma přírubami Aial fans plate mounted or short cased EQ/DQ ER/DR Strana/Page: Aiální ventilátory čtvercové nebo se dvěma přírubami Aial fans plate mounted or short cased EQ/DQ ER/DR Strana/Page:

6 Obsah Contents Střešní ventilátory / Unobo s vodorovným nebo svislým vyústěním Roof fans / Unobo horizontal and vertical outlet Strana/Page: DV/DH UNO Radiální ventilátory se standardním motorem/ kuchyňské větrací jednotky - přímo poháněné Radial fans with standard motor / Kitchen ehaust unit horizontal and vertical outlet Strana/Page: ERNE/D EHND Radiální ventilátory z umělé hmoty pro agresivní média Radial fans with plastic casing for aggressive gases Strana/Page: EPNE/D Vendu 2000 jednotrubkový větrací systém Vendu 2000 single duct ventilation system Strana/Page: Vendu Radiální ventilátory se standardním motorem řemenový pohon, motory, příslušenství Radial fans with standard motor belt drives, motors and accessories Strana/Page: HRES TRE/Z HRZP/S Větrací jednotky / Ohřívače vzduchu ohřívání a filtrace Air handling units / Air heaters heating and filtering Strana/Page: LHWE/D Ventilátor pro výbušné prostředí radiální a aiální ventilátory Eplosion proof fans radial and aial fans Strana/Page: E Regulační a spínací jednotky transformátorové a elektrické Switches and controllers transformer and electronic speed controllers Strana/Page: RTE/D RE RKD... 7

7 ERAE/D DRAE/D Výkonové radiální ventilátory High efficiency radial fans Skříně spirálového tvaru s jednostranným nebo oboustranným nasáváním jsou z pozinkovaného plechu. Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z pozinkovaného plechu je připevněno na napětím řízený motor s vnějším rotorem. Motor je uzavřen, krytí IP54, s impregnací proti vlhkosti a vyvedeným tepelným kontaktem k ochraně motoru, izolační třída F. Bezúdržbové kuličkové ložisko je uzavřeno z obou stran a má dlouhodobou mazací náplň. Elektrické připojení pomocí volně přiložené krabicové svorkovnice s krytím IP44. Single and double inlet casings, made from galvanized steel, with spiral scroll. Impellers with forward curved blades made from galvanized steel, mounted onto the rotor of a speed controllable eternal rotor motor. Closed motor, protection class IP54 with protection against humidity and thermal contacts for motor protection; insulations class F. Maintenance free ball bearings, closed on both sides, sealed for life. Electrical connection through terminal bo (not connected) in IP44. Směr otáčení je u provedení ERA při pohledu ze strany nasávání pravotočivý a u provedení DRA při pohledu ze strany kabelu levotočivý. Direction of rotation for fan types ERA viewed from the inlet side is clockwise and for fan types DRA viewed from the cable outlet is anti-clockwise. Výhody Plynulá transformátorová a elektronická regulace. Kompaktní, úsporná konstrukce. Rychlá montáž v jakékoliv poloze. Velmi malý rozběhový proud. Strmá charakteristika tlak / průtok. Nízký a plochý průběh akustické úrovně, malý vzestup hlučnosti při volném vyústění. Advantages 100 % speed controllable through auto transformers or electronic control. Compact and space saving design. Easy installation in any position. Etremely low starting currents. Steep fan performance curves. Low noise level with very little noise increase in free blow applications. Typový klíč / Reference Code D D E R A E K E : Jednostranné nasávání / single inlet D : Oboustranné nasávání / double inlet Radiální ventilátor / radial fan Motor s vnějším rotorem / eternal rotor motor E : Jednofázový-střídavý / single phase A.C. D : Třífázový / three phase Průměr oběžného kola / impeller diameter Počet pólů motoru / number of poles K : Menší motor, dodržet minimální tlak/ smaller motor, min. pressure must be considered 8

8 ERAE/D DRAE/D Rozměry / Dimensions B a b c d * h b c d * B 1015 O M N E A A L K * a e f g # # D C * 1020 * 14 F G Q R Q R H I 3P * = odpadá u velikosti * = odpadá u velikosti / not available for sizes not available for sizes # = odpadá u velikosti / not available for sizes Jednostranné nasávání / single inlet: ERA A B C D E F G H I K L M N O P Q R a b c d e f g Oboustranné nasávání / duble inlet: DRA A B C D E F G H I K L M N O P Q R a b c d h ø ø ø

9 ERAE/D Rychlý výběr / Quick selection V[C.F.M.] pfa [Pa] pfa [in.wg] U = 230 V Čís./Nr. Typ P [kw] I [A] 1 ERAE A ERAE ERAE ERAE ERAE V[m³/h] V[m³/s] V[C.F.M.] pfa [Pa] pfa [in.wg] U = 400 V Čís./Nr. Typ P [kw] I [A] 1 ERAD ERAD ERAD ERAD ERAD ERAD V[m³/h] V[m³/s] 3.00 pfa [Pa] V[C.F.M.] pfa [in.wg] U = 230 V Čís./Nr. Typ P [kw] I [A] 1 ERAE ERAE ERAE ERAE V[m³/h] V[m³/s] Nepoužívat v čárkované oblasti / Do not use in the dotted area 10

10 ERAE/D DRAE/D Rychlý výběr / Quick selection U = 400 V Čís./Nr. Typ P [kw] I [A] 1 ERAD ERAD ERAD ERAD ERAD ERAD ERAD V[C.F.M.] 4500 pfa pfa [Pa] 7 [in.wg] V[m³/h] V[m³/s] 2.20 U = 230 V Čís./Nr. Typ P[kW] I[A] 1 DRAE180-4 B DRAE200-4 B DRAE224-4 B DRAE DRAE DRAE DRAE DRAE V[C.F.M.] 4500 pfa pfa [Pa] 7 [in.wg] V[m³/h] V[m³/s] 2.20 U = 400 V Čís./Nr. Typ P [kw] I [A] 1 DRAD B DRAD B DRAD DRAD DRAD DRAD DRAD DRAD DRAD K DRAD IP DRAD DRAD DRAD DRAD V[C.F.M.] pfa pfa [Pa] [in.wg] V[m³/h] V[m³/s] DRAD IP Nepoužívat v čárkované oblasti / Do not use in the dotted area 11

11 ERAE/D Radiální ventilátor - Radial fan Příslušenství - Accessories Jednostranné sání s oběžnými koly s dopředu zahnutými lopatkami Single inlet radial fan with forward curved impeller Výtoková příruba Outlet flange Výtokový rukáv Outlet collar Sací příruba Inlet flange Sací rukáv Inlet collar Vypínač On/Off-switch Typ: ERA ABF ABS ASF ASS GS Čís. výr.- Art.-Nr. Čís. výr.- Art.-Nr. Čís. výr.- Art.-Nr. Čís. výr.- Art.-Nr. Čís. výr.- Art.-Nr. Typ ERAE A B I I I I GS 1 ERAE B I I I I GS 1 ERAE B I I I I GS 1 ERAE B I I I I GS 1 ERAD B I I I I GS 2 ERAE B I I I I GS 1 ERAE B I I I I GS 1 ERAD B I I I I GS 2 ERAD B I I I I GS 2 ERAE B I I I I GS 1 ERAE B I I I I GS 1 ERAD B I I I I GS 2 ERAD B I I I I GS 2 ERAE B I I I I GS 1 ERAD B I I I I GS 2 ERAD B I I I I GS 2 ERAD B I I I I GS 2 ERAD B I I I I GS 2 ERAD B I I I I GS 2 ERAD B I I I I GS 2 ERAD B I I I I GS 2 ERAD B I I I I GS 2 12

12 ERAE/D Regulační jednotka 5-ti stupňová - Control units 5-step Plynulá - Continously adjustable Chránič motoru Motor protection switch Řídící jednotka IP54 Control unit IP54 Řídící jednotka IP54 s ochr. motoru Control unit IP54 with motor prot. Trafo 5-ti st. do skříně Transformer, 5-step loose Trafo s kruhovým jádrem 230 V, IP23 Cont. unit 230 V, IP23 toroidal transformer Elektronická (1) Contr. unit. electron. (1) MS RE RTE / RTD TE / TD RSE ED / RED MSE 1 RE 1,5 RTE 1,5 TE 1,5 RSE 1,4 ED 2,5 MSE 1 RE 1,5 RTE 1,5 TE 1,5 RSE 1,4 ED 2,5 MSE 1 RE 3,2 RTE 3,2 TE 3,5 RSE 2,5 ED 2,5 MSE 1 RE 1,5 RTE 1,5 TE 1,5 RSE 1,4 ED 2,5 MSD 1 RTD 1,2 TD 1,0 RED 8P MSE 1 RE 5,0 RTE 5,0 TE 5,0 RSE 5,5 MSE 1 RE 1,5 RTE 1,5 TE 1,5 RSE 2,5 ED 2,5 MSD 1 RTD 2,5 TD 3,0 RED 8P MSD 1 RTD 1,2 TD 1,0 MSE 1 RE 7,5 RTE 7,5 TE 7,5 RSE 5,5 MSE 1 RE 3,2 RTE 3,2 TE 3,5 RSE 3,7 MSD 1 RTD 3,8 TD 5,0 RED 8P MSD 1 RTD 1,2 TD 1,0 RED 8P MSE 1 RE 5,0 RTE 5,0 TE 5,0 RSE 5,5 MSD 1 RTD 5,0 TD 5,0 RED 8P MSD1 RTD 2,5 TD 3,0 RED 8P MSD1 (4 kw) RTD 7,0 TD 7,0 RED 8P MSD1 RTD 3,0 TD 3,0 RED 8P MSD1 RTD 2,5 TD 3,0 RED 8P MSD 1 (5,5 kw) RTD 10 TD 10 MSD 1 (4 kw) RTD 7,0 TD 7,0 RED 8P MSD 1 RTD 3,8 TD 5,0 RED 8P (1) Použití jako regulační systém v různých variantách zástavby viz str (1) Also available as control system with different mounting possibilities, see page

13 DRAE/D Radiální ventilátor - Radial fan Příslušenství - Accessories Oboustranné sání s oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami Výtoková příruba Výtokový rukáv Vypínač Double inlet radial fan with forward curved impeller Outlet flange Outlet collar On/Off-switch Typ: DRA ABF ABS GS Čís. výr.- Art.-Nr. Čís. výr.- Art.-Nr. Čís. výr.- Art.-Nr. Typ DRAE B C I I GS 1 DRAE B C I I GS 1 DRAD B C I I GS 2 DRAE B C I I GS 1 DRAD B C I I GS 2 DRAE C I I GS 1 DRAD C I I GS 2 DRAE C I I GS 1 DRAE C I I GS 1 DRAD C I I GS 2 DRAD C I I GS 2 DRAE C I I GS 1 DRAE C I I GS 1 DRAD C I I GS 2 DRAD C I I GS 2 DRAD C I I GS 2 DRAD C I I GS 2 DRAD K C I I GS 2 DRAD IP 10 C I I GS 8 DRAD C I I GS 2 DRAD IP 10 C I I GS 8 DRAD C I I GS 2 DRAD C I I GS 2 14

14 DRAE/D Chránič motoru Motor protection switch Regulační jednotka 5-ti stupňová - Control units 5-step Řídící jedn. IP54 Control unit IP54 Řídící jedn. IP54 s ochr. motoru (2) Control unit IP54 (2) with motor prot. Trafo 5-ti st. do skříně Transformer, 5-step loose Plynulá - Continously adjustable Trafo s kruhovým jádrem 230 V, IP23 Cont. unit 230 V, IP23 toroidal transformer Elektronická (1) Contr. unit. electron. (1) MS RE RTE / RTD TE / TD RSE ED / RED MSE 1 RE 1,5 RTE 1,5 TE 1,5 RSE 1,4 ED 2,5 MSE 1 RE 3,2 RTE 3,2 TE 3,5 RSE 2,5 ED 2,5 MSD 1 RTD 1,2 TD 1,0 RED 8P MSE 1 RE 3,2 RTE 3,2 TE 3,5 RSE 3,7 MSD 1 RTD 2,5 TD 3,0 RED 8P MSE 1 RE 5,0 RTE 5,0 TE 5,0 RSE 3,7 MSD 1 RTD 2,5 TD 3,0 RED 8P MSE 1 RE 6,0 RTE 7,5 TE 7,5 RSE 5,5 MSE 1 RE 3,2 RTE 3,2 TE 3,5 RSE 3,7 MSD 1 RTD 3,0 TD 3,0 RED 8P MSD 1 RTD 1,2 TD 1,0 RED 8P MSE 1 (3.6 kw) RTE 20 TE 15 MSE 1 RE 6,0 RTE 7,5 TE 7,5 MSD 1 RTD 5,0 TD 5,0 RED 8P MSD 1 RTD 3,0 TD 3,0 RED 8P MSD 1 (5,5 kw) RTD 10 TD 10 MSD 1 RTD 5,0 TD 5,0 RED 8P MSD 1 (5,5 kw) RTD 14 TD 14 MSD 1 (14 kw) RTD 14 TD 14 MSD 1 RTD 7,0 TD 7,0 RED 8P MSD 1 (14 kw) na vyžádání / on req. TD 30 MSD 1 (5,5 kw) RTD 10 TD 10 MSD 1 RTD 10 TD 10 (1) Použití jako regulační systém v různých variantách zástavby viz str (1) Also available as control system with different mounting possibilities, see page 133. (2) Od RTD 14 krytí IP21. (2) From size RTD 14 protection class IP21. 15

15 EHAE/D DHAE/D Výkonové radiální ventilátory High efficiency radial fans Skříně spirálového tvaru s jednostranným nebo oboustranným nasáváním jsou z pozinkovaného plechu. Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z hliníku odolného proti mořské vodě je připevněno na napětím řízený motor s vnějším rotorem. Motor je uzavřen, krytí IP54, s impregnací proti vlhkosti a vyvedeným tepelným kontaktem k ochraně motoru, izolační třída F. Bezúdržbové kuličkové ložisko je uzavřeno z obou stran a má dlouhodobou mazací náplň. Elektrické připojení pomocí krabicové svorkovnice, krytí IP44. Single and double inlet casings, made from galvanized steel, with spiral scroll. Impellers with backward curved blades made from aluminium, mounted onto the rotor of a speed controllable eternal rotor motor. Closed motor, protection class IP54 with protection against humidity and thermal contacts for motor protection; insulations class F. Maintenance free ball bearings, closed on both sides, sealed for life. Electrical connection through terminal bo (not connected) in IP44. Směr otáčení je u provedení EH při pohledu ze strany nasávání pravotočivý a u provedení DH při pohledu ze strany kabelu levotočivý. Direction of rotation for fan types EH viewed from the inlet side is clockwise and for fan types DH viewed from the cable outlet is anti-clockwise. Výhody Oběžná kola s dozadu zahnutými lopatkami šetří energii. Normovaná řada R20 - výtoková příruba podle DIN Plynulá transformátorová a elektronická regulace. Kompaktní, úsporná konstrukce. Rychlá montáž v jakékoliv poloze. Velmi malý rozběhový proud. Advantages Energy saving through backward curved impellers Standard series according to R 20 - outlet flange in accordance to DIN % speed controllable through auto transformers or electronic control. Compact and space saving design. Easy installation in any position. Etremely low starting currents. Typový klíč / Reference Code D D E HP A E E : Jednostranné nasávání / single inlet D : Oboustranné nasávání / double inlet Radiální ventilátor / radial fan P : oběžné kolo z umělé hmoty / plastic impeller Motor s vnějším rotorem / eternal rotor motor E : Jednofázový-střídavý / single phase A.C. D : Třífázový / three phase Průměr oběžného kola / impeller diameter Počet pólů motoru / number of poles 16

16 f Rozměry / Dimensions EHAE/D DHAE/D DHPAE/D B a b c d 1015 b c d B 1015 O M N E A A L K g a e D C F G Q R Q R H I 3P EHA všechny rozměry v [mm], all dimensions in [mm] Typ A B C D E F G H I K L M N O P Q R a b c d e f g DHA/DHPA , DHPA b c e*112 b c e* H D I A 1015 A 1015 E G B a d f*112 B L C DHA 450 EHA 450 DHA 500 EHA 500 DHA 560 EHA 560 F K M N Typ A B C D E F G H I K L M N a b c d e f - EHA EHA EHA DHA DHA DHA

17 EHAE/D Rychlý výběr / Quick selection pfa [Pa] V[C.F.M.] pfa [in.wg] U = 400 V U = 230 V Čís./Nr. Typ P [kw] I [A] 1 EHAE EHAD EHAE EHAD EHAE EHAD V[m³/h] V[m³/s] pfa [Pa] V[C.F.M.] pfa [in.wg] V[m³/h] U = 400 V U = 230 V Čís./Nr. Typ P [kw] I [A] 1 EHAE EHAE EHAD EHAE EHAD EHAE EHAD EHAD EHAD V[m³/s] 4.50 Nepoužívat v čárkované oblasti / Do not use in the dotted area 18

18 DHAE/D DHPAE/D Rychlý výběr / Quick selection U = 400 V U = 230 V Čís./Nr. Typ P [kw] I [A] 1 DHPAD DHPAE DHPAD DHPAE DHPAD DHPAE V[C.F.M.] 7000 pfa pfa [Pa] [in.wg] V[m³/h] V[m³/s] 3.50 U = 400 V U = 230 V Čís./Nr. Typ P [kw] I [A] 1 DHAD DHAE DHAD DHAE DHAD DHAE DHAD DHAD V[C.F.M.] pfa pfa [Pa] [in.wg] V[m³/h] V[m³/s] 9.00 Nepoužívat v čárkované oblasti / Do not use in the dotted area 19

19 EHAE/D Radiální ventilátor - Radial fan Jednostranné sání s oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, Al Single inlet radial fan with forward curved impeller, aluminium Výtoková příruba Outlet flange Výtokový rukáv Outlet collar Příslušenství - Accessories Sací příruba Inlet flange Sací rukáv Inlet collar Vypínač On/Off-switch Typ: EHA ABF ABS ASF ASS GS Čís. výr.- Art.-Nr. Čís. výr.- Art.-Nr. Čís. výr.- Art.-Nr. Čís. výr.- Art.-Nr. Čís. výr.- Art.-Nr. Typ EHAE B I I I I GS1 EHAE B I I I I GS1 EHAD B I I I I GS2 EHAE B I I I I GS1 EHAD B I I I I GS2 EHAD B I I I I GS2 EHAE B I I I I GS1 EHAE B I I I I GS1 EHAD B I I I I GS2 EHAE B I I I I GS1 EHAD B I I I I GS2 EHAE B I I I I GS1 EHAD B I I I I GS2 EHAD B I I I I GS2 EHAD B I I I I GS2 20

20 EHPAE/D EHAE/D Chránič motoru Motor protection switch Regulační jednotka 5-ti stupňová - Control units 5-step Řídící jedn. IP54 Control unit IP54 Řídící jednotka IP54 s ochr. motoru Control unit IP54 with motor prot. Trafo 5-ti st. do skříně Transformer, 5-step loose Plynulá - Continously adjustable Trafo s kruhovým jádrem 230 V, IP23 Cont. unit 230 V, IP23 toroidal transformer Elektronická (1) Contr. unit. electron. (1) MS RE RTE / RTD TE / TD RSE ED / RED MSE 1 RE 1,5 RTE 1,5 TE 1,5 RSE 1,4 ED 2,5 MSE 1 RE 3,2 RTE 3,2 TE 3,5 RSE 3,7 MSD 1 RTD 1,2 TD 1,0 RED 8P MSE 1 RE 6,0 RTE 7,5 TE 7,5 RSE 5,5 MSD 1 RTD 2,5 TD 3,0 RED 8P MSD 1 RTD 3,8 TD 5,0 RED 8P MSE 1 RE 1,5 RTE 1,5 TE 1,5 ED 2,5 MSE 1 RE 3,2 RTE 3,2 TE 3,5 RSE 3,7 MSD 1 RTD 1,2 TD 3,0 RED8P MSE 1 RE 5,0 RTE 5,0 TE 5,0 RSE 3,7 MSD 1 RTD 2,5 TD 3,0 RED 8P MSE 1 (3,6 kw) RTE 10 TE 10 MSD 1 RTD 3,8 TD 5,0 RED 8P MSD 1 RTD 7,0 TD 7,0 RED 8P MSD 1 (4 kw) RTD 10 TD 10 RED 8P (1) Použití jako regulační systém v různých variantách zástavby viz str (1) Also available as control system with different mounting possibilities, see page

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE KCA-2015-1 CONTENTS OBSAH POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE 4 INDIVIDUAL PFC CALCULATION STANOVENÍ VELIKOSTI KOMPENZAČNÍHO KONDENZÁTORU

Více

KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE

KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE V říjnu 1946 byly položeny základy nového strojírenského podniku v Jihlavě, národního podniku PAL Jihlava, jako pobočného závodu stejnojmenného podniku se sídlem v

Více

Projekční manuál. Design Manual GAHP-A

Projekční manuál. Design Manual GAHP-A Projekční manuál Design Manual GAHP-A Air-Water Plynové tepelné gas absorption čerpadlo heat vzduch-voda pump platform Řada PRO Revision: A Code: D-MNL036 Tento This manual manuál has byl been vytvořen

Více

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other MSV 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ" 462403 Orsk, RU JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která zahrnuje tavení,

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory TIME EC 10-40.

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory TIME EC 10-40. Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory TIME EC 10-40 750-11 400 m³/h 2 TIME EC 10-40 TIME EC HU N o 07.02.339 DNVENT DV 10-240,

Více

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets Cantata Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets MSS STOJANOVÉ SKŘÍNĚ STAND DATA CABINETS CZ Stojanové datové skříně modelové řady MSS jsou určeny k instalaci 19",

Více

Datové skříně Data Cabinets

Datové skříně Data Cabinets Datové skříně Data Cabinets D Datové skříně / Data Cabinets DATOVÉ SKŘÍNĚ / DATA CABINETS.............................................................. D1 MSS..................................................................................................

Více

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce 2011/2012 Produkty Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce Products The whole world of stud welding technology Everything from one source MADE IN GERMANY Zertifizierter

Více

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area www.geze.com Úspěch v každé oblasti I Success in every area Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology BEWEGUNG MIT SYSTEM GEZE představení společnosti

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK Better laboratory for better life Lepší laboratoř pro lepší život 4 Table of Contents Obsah Laboratory resolved to the smallest detail Laboratoř řešená do detailu

Více

ATEX (Výbušné prostředí) ATEX (Explosive - Atmosphere) NEVÝBUŠNÁ ZAŘÍZENÍ / INTRINSIC SAFETY

ATEX (Výbušné prostředí) ATEX (Explosive - Atmosphere) NEVÝBUŠNÁ ZAŘÍZENÍ / INTRINSIC SAFETY ATEX (Výbušné prostředí) ATEX (Explosive - Atmosphere) Výbušné prostředí / Ex designation ATEX (Výbušné - Prostředí) / ATEX (Explosive - Atmosphere) Směrnice 94/9/EC Sladí zákonné zásoby členských států

Více

LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu

LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu LED modules for illuminated advertisement 1 NEW WHITE LED MODULES For the purposes of white illumination and for transparent yellow colour our company has introduced three new types of LED modules. These

Více

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY Editoriál Vážené dámy a pánové, Vážení zákazníci, Jsme hrdi, že Vám můžeme představit náš nový katalog, který je plný inovací. Od svého počátku představuje firma JC-Metal s.r.o.

Více

English... 9 Čeština... 27 Slovenčina... 45 Magyarul... 63 Polski... 81 Русский... 101

English... 9 Čeština... 27 Slovenčina... 45 Magyarul... 63 Polski... 81 Русский... 101 FDK 2001-E 2 English... 9 Čeština... 27 Slovenčina... 45 Magyarul... 63 Polski... 81 Русский... 101 FDK 2001-E 3 1 16 CZ 4 2 2 11 1 12 6 15 13 14 FDK 2001-E 5 3 4 6 5 6 FDK 2001-E 7 7 8 CZ 8 FDK 2001-E

Více

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL Dear customer, Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. CONTENTS

Více

NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014

NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014 NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014 FS MULTI ECOi ECO G VENTILACE NOVÉ SYSTÉMY VRF 2013 / 2014 NEW 2013 / 2014 VRF RANGE Summary PANASONIC LEADING THE WAY

Více

Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry

Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry Industry Power Transmission Group Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry řemeny, převody a lineární technika 4 CONTI SYNCHROCHAIN 5 CONTI SYNCHROFORCE Supreme 6 CONTI SYNCHROFORCE

Více

Plazmový napájecí zdroj EPP-450

Plazmový napájecí zdroj EPP-450 Plazmový napájecí zdroj EPP-450 Uživatelská příručka - CZ 0558007943 06/2012 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena pro

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36 OBSAH INDEX 0-05 HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FURNITURE FRONTS 06-07 SKLENĚNÉ OBKLADY A PRACOVNÍ DESKY / GLASS FACING AND WORKTOPS 08 PROFILY PRO SKLENĚNÉ POLICE / SYSTEM FOR GLASS SHELVES 09 SVĚTELNÉ

Více

20. ročník - č. 2/2011

20. ročník - č. 2/2011 ANALÝZA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI V TUNELU BLANKA PŘI POUŽITÍ TĚSNÝCH TUNELOVÝCH KLAPEK ANALYSIS OF FIRE SAFETY IN BLANKA TUNNEL WHEN AIR-TIGHT TUNNEL DAMPERS ARE USED JAN POŘÍZEK 1 INTRODUCTION An analysis

Více

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY UTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem potrubí a příslušenství

Více

OBSLUHA MOTOROVÉHO KOLA OPERATION OF MOTOR BIKES

OBSLUHA MOTOROVÉHO KOLA OPERATION OF MOTOR BIKES OBSLUHA MOTOROVÉHO KOLA OPERATION OF MOTOR BIKES ČESKÁ ZBROJOVKA AKC. SPOL. V PRAZE TOVÁRNA V STRAKONICĺCH CZECH MUNITIONS, PUBLIC LIMITED COMPANY, IN PRAGUE FACTORY IN STRAKONICE Obsah: Contents: Popis

Více

RESCUE & FIRE SYSTEMS

RESCUE & FIRE SYSTEMS PRODUCTION CATALOGUE PRODUKČNÍ KATALOG RESCUE & FIRE SYSTEMS ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY Machines Catalogue Katalog strojů Machines development and construction activities

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

Přehled výrobků Programme overview

Přehled výrobků Programme overview Přehled výrobků Programme overview Kompetence v kabelovém managementu Competence in cable management PFLITSCH Kompetence v kabelovém managementu PFLITSCH Competence in cable management Kabelové kanály

Více

Silové kabely a vodiče

Silové kabely a vodiče Member of the NKT Group Silové kabely a vodiče Power cables and wires Completing the picture www.nktcables.cz Obsah Table of contents O společnosti About company Firemní profil Company Profile.............................................................

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

svítidla pro domácnosti

svítidla pro domácnosti 12.1 svítidla pro domácnosti a kanceláře fixtures for households and offices SVÍTIDLA Série LED ICARUS Svítidla LED ICARUS jsou vyrobena z aluminiové slitiny a opatřena pružinami pro uchycení do sádrokartonu

Více