RICHARD ROHR RADIKÁLNÍ MILOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RICHARD ROHR RADIKÁLNÍ MILOST"

Transkript

1

2 RICHARD ROHR RADIKÁLNÍ MILOST

3 Richard Rohr Radikální milost MEDITACE NA KAŽDÝ DEN Uspořádal John Bookser Feister Vyšehrad

4 Tato kniha vychází s podporou pana Ludvíka Hegrlíka Copyright Richard Rohr, John Bookser Feister, 1995 Translation Jan Kofroň, 2005 ISBN

5 319. den P ONDĚLÍ DVACÁTÉHO DRUHÉHO Osvobození mužů Osvobození nás, mužů, je odlišné od ženského osvobození. To, proti čemu naše sestry bojují, totiž patriarchální kultura, utiskovalo ženy mnoha způsoby, ale muži si to neuvědomovali, protože měli navrch. Musíme stát při našich sestrách, abychom jejich zápas začali chápat. Nicméně muži mají také svůj program osvobození. Muži na Západě se potřebují osvobodit od celé řady očekávání, která na nás klade kultura a my je pak klademe sami na sebe: být výkonný superman, soutěživý, jednoznačně zaměřený, bezcitný, úspěšný, tvrdý kanónenfutr. Tento tlak na ně vyvíjejí od chlapeckého věku jak ženy, tak i ostatní muži. Zisk z toho mají jak muži, tak ženy; a jak muži, tak ženy tím trpí. Naším osvobozením je tyto hlasy rozpoznat a postavit se jim ve svém nitru, kde nám podsouvají falešné definice úspěchu. Může to být dokonce obtížnější osvobozování než u žen. Myslím, že právě proto jsou v procesu osvobozování muži pozadu. Když je jeden nahoře, je jeho zajetí větší. Tak to alespoň říká evangelium. Rodinu za rodinou žena postupovala po své mužské cestě, a to dál, než většina mužů dospěla po své cestě k ženství. Mnozí muži intuitivně rozpoznávají, že jejich ženy jsou v mnoha směrech silnější než oni. V mnoha rodinách je to tak, že žena umí organizovat život nebo zařídit věci lépe než její manžel. To se pak stává rodinným vzorcem. Žena se stává osobou androgynní, svým způsobem opravdu daleko více osvobozenou než její muž. Muž stojí stranou, vydělává peníze, aby celý ten systém podporoval, a přitom ztrácí úctu svých dětí, své ženy i sebe sama. 270

6 Pro muže je kulturně daleko obtížnější vstoupit do své ženské stránky, než je pro ženy úkol integrovat své mužství. Potřebujeme, aby naše sestry rozpoznaly naše uvěznění den Ú TERÝ DVACÁTÉHO DRUHÉHO Láska se rozvíjí v solidaritě Jednou jsme v naší komunitě měli utečence ze Salvadoru, Fernanda. Mnozí znali jeho příběh. Je až neuvěřitelné, že lidská bytost mohla vydržet utrpení a mučení, jaké si on musel vytrpět od své vlády podporované z amerických zdrojů. Mohl být bezpodmínečně poslán zpět domů. Členové komunity mi ale řekli, že ucítí-li, že se vláda hodlá pokusit poslat jej zpět na téměř jistou smrt, pak jsou si jisti, že s ním budou solidární i proti americkému právu. Řekli, že se kolem něj shromáždí v modlitebně se slovy: Jestliže nám ho budou chtít vzít, ať si vezmou i nás! Znají ono pouto, pochopení, přátelství, které je s ním pojí. Nebyla by tu jiná lidská alternativa. Není v tom žádná velká ideologie. Ani v tom není nějaká levičácká ani pravičácká politika. Je to koneckonců jen soucit a solidarita s přáteli a oběťmi a ochota za takové přátelství i platit. Potřebujeme asi budovat vztahy překračující rasové a třídní hranice. Pak nastane spravedlnost den STŘEDA DVACÁTÉHO DRUHÉHO Dědova energie Muž s hlubokou mužskou energií důvěřuje v život. Důvěřovat, to neznamená být naivní; znamená to rozhodnout se na základě poznání, co je život 271

7 a co je smrt. Jakmile si člověk ujasní, co je život a co smrt, bude schopen důvěřovat obojímu. Lidé, kteří nedovedou rozlišovat mezi smrtí a životem, nemohou důvěřovat realitě. Důvěra neznamená činit ctnostná rozhodnutí; není to skok víry bez jakéhokoli důkazu. Je to poznání, že každá lidská situace je směsicí života i smrti, a že velké pravdy jsou obvykle komplikované. Jsme směsicí temnoty a světla, života a smrti. Vše, co konáme, má v sobě kvalitu života, ale i kvalitu strachu a sebeobrany. Jestliže dovedeme přijmout, že nic není dokonalé, můžeme v tomto světě nalézt pokoj. Jak říká Ježíš: Nikdo není dobrý, jedině Bůh (Mk 10,18). Přijmout tento paradoxní svět vyžaduje kus odvahy a náramné pokory. Řekl bych, že tohle dokážou dědové kvality velkých otců (i babičky formátu velkých matek!). K takto plné vyrovnanosti pravděpodobně před padesátým rokem života neproniknete den Č TVRTEK DVACÁTÉHO DRUHÉHO Gándhího růže Chcete-li cítit vůni křesťanství, musíte si vzít jako obraz růži. Růže k sobě neodolatelně přitahuje lidi a svou vůní je obdarovává. Vůně křesťanství je ale jemnější než vůně růže, a proto by měla být podávána ještě tišším, méně postřehnutelným způsobem. (Mahátma Gándhí) Gándhího růže je úžasný obraz. Tichá a nepostřehnutelná autorita růže vychází z její krásy a libé vůně. Nepotřebuje se prokazovat či obracet nás na svou stranu. Ví, že je růže, a ví, že je krásná. 272

8 Máš-li nos a oči pro krásu, poznáš tuto vnitřní autoritu růže. Ve skutečnosti její vnitřní autorita může být tak naléhavá a tak vyzývající, že bychom jí spolu se sv. Františkem Saleským mohli říct: Přestaň křičet! Kdyby křesťanství spoléhalo na svou vnitřní autoritu, na váhu své pravdy a čirou moc nefalšované dobroty, musel by i svět křesťanům říct: Já tě slyším přestaň křičet! A přitom bychom nemuseli nic kázat a neřekli bychom ani slovo. Mocnosti tohoto světa, které stále bojují s termíny, manažerskými cíly a žebříčky zisku, nečekají, že by byly motivovány zevnitř. Musejí vyrábět, zajišťovat a dosahovat cílů, což je jen jedna pomocná část života. A co my? Tvůrce života nás zve k účasti na Boží svobodě a autoritě. To zabere nějaký čas, ale také to déle vydrží a zdá se, že Bůh toto buduje na dlouhou dobu. Bůh vyčkává, jak to dokáže jen Bůh, neboť Bohu je znám celkový plán. Ti, kdo mají pravou autoritu, jsou s to věřit, neboť vědí, že vědí. A růže může jak kvést, tak umírat, protože ví, že je růže den PÁTEK DVACÁTÉHO DRUHÉHO Jóbovo poselství Jób v hebrejské Bibli může být pro křesťany nádherným symbolem Kalvárie, kterou prochází každý z nás. V první kapitole příběhu je Jób prezentován jako nevinný muž, konfrontovaný se zlem a utrpením, muž, který poslouchal Boží Zákon a byl věrný. Před Hospodina přijde Satan a řekne: Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně? Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit (Jób 1,9 11). 273

9 Dobrá, řekne Hospodin, a vezme mu vše, a Jób přece říká: Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. A tak Satan přijde před Hospodina znovu a říká: Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk všechno, co má. Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí zlořečit. Vždyť jsi mu vzal jen vnější věci. A tak Jahve stihne Jóba vředy a kožními chorobami. Jób ale i tak odmítá Hospodinu zlořečit. Jeviště je tak připraveno pro drama. Jób je v pokušení proklít svůj život. Bojuje s absurditou a nesmyslností života a nakonec říká: To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? (Jób 2,10) Bratři a sestry, jestliže se snažíte vést dobrý život, bude dříve nebo později každý z vás přiveden k tomuto bodu. Jeden každý z nás bude spolu s Jóbem dříve nebo později veden k jámě s popelem, aby si škrábal své vlastní vředy (Jób 2,8). V té chvíli budete slyšet mnoho hlasů (symbolizovaných různými Jóbovými přáteli, kteří mu udílejí rady). Modlete se, abyste poznali, čí hlas poslouchat a které hlasy jsou rozumné za cenu víry. Kniha Jób představuje pravděpodobně největší morální dialog, jaký kdy byl napsán. Konečná odpověď pro Jóba nepřichází z logického morálního uvažování, ale z omilostněné osobní zkušenosti den S OBOTA DVACÁTÉHO DRUHÉHO Analogie vtělení Potřebujeme znamení spásy. Nám, kteří jsme dobře situováni, byla dána znamení kříže v podobě chudých a handicapovaných. Musíme do jejich světa 274

10 vstoupit jejich způsobem a milovat je. A báječná věc, kterou přitom objevíme, je, že se stáváme svobodnými. Při pohledu do jejich očí konečně zjišťujeme, kdo jsme. Byla jedna televizní show pod názvem Východ slunce * o manželském páru, který měl autistické dítě. Chtěli, aby se jejich syn změnil a vstoupil do jejich prostoru. A dělali všechno, co mohli, pro to, aby jejich dítě vstoupilo do jejich světa a bylo jako oni, normální lidé. Až jednoho dne zjistili, že naopak oni sami musí vstoupit do jeho světa. Bylo to nesmyslné a vyčerpávající. Matka vstupovala do světa dítěte jeho způsoby den za dnem sedávala na podlaze a hrála zdánlivě pošetilé, bezcílné hry se svým dítětem, mávala rukama a vstupovala tak do jeho světa. Po létech, mnoha dnech a tisíci hodinách k nim její syn promluvil! Tohle je vtělení! To je vzorec vykoupení! To je cena, kterou zaplatil Bůh. Bůh vstoupil do našeho světa na náš způsob, aby pocítil bol být člověkem tak, abychom i my mohli k Bohu zpět promluvit tak, aby nám rozuměl. Ježíš je utrpením Boha. Ježíš je bolest Boha, lítost Boha. Je zjevením Božího srdce. Naše vlastní pocity, naše vlastní bolest a naše vlastní potěšení jsou v nějaké míře účastí na tom, kdo je Bůh. Bůh je agónií i blahým očekáváním konce časů den DVACÁTÁ TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ Modlitba rodičů, modlitba pro každého z nás: Ať se mi tak stane Před několika týdny mě přišla do Albuquerque navštívit jedna rodina s třemi malými neposedy, kteří onemocněli záškrtem. Po tři dny to v domě * V originále hříčka Son-rise, tj. vlastně výchova syna, znějící však stejně jako sunrise, východ slunce. (Pozn. překl.) 275

11 hlučelo, jako by tam štěkali psi! Naplnil jsem pět praček prádla pozvraceli mi všechno v domě. Nemohl jsem uvěřit, že život může být tak tvrdý. Nebylo možné se v klidu najíst ani si popovídat. A to jsem si myslel, že my řeholníci máme tvrdý život. Je to docela jiná rovina! Čím rodiče musí projít, než vychovají děti, je za hranicemi všech povinností. Přece se však svého úkolu zhostí téměř pokaždé. Je mi jasné, proč Bůh nařídil pokračování lidského rodu skrze rodičovství. Bůh musel pro nás všechny nalézt cestu, jak překročit sebe samé. Potřebujeme meze reality, která je jednoduše zde, jako cihlová zeď, jež od nás vyžaduje reakci, aniž by tu byl prostor pro volbu či rozhodování. To je nejlepší způsob, jak se stát svatým. Nejde o to, co děláte, ale o to, co dovolíte, aby se s vámi dělo. Hledání Boha a svatosti se stává příliš sebevědomým, dokud člověk nedovolí, aby ho vedlo dále, než zamýšlel. Svatost přichází z toho, co dovolíme, aby na nás okolnosti života naložily, aby nám činili lidé, kteří jsou právě před námi. My se neobracíme sami, jsme obraceni den P ONDĚLÍ DVACÁTÉHO TŘETÍHO Svatý Bill W. Proč svatý Bill W.? Jen uvažte duchovní plody, které nese jeho program Dvanáct stupňů anonymních alkoholiků po celém světě. V roce 1939 ustavil Bill Wilson svůj program léčby alkoholismu. Byl tak úspěšný, že se dnes používá i u těch, kdo se přejídají, u gamblerů, neurotiků a lidí závislých na náboženství, drogách, sexu, penězích, nakupování, vztazích a hněvu. Ti, kdo se těchto programů účastní, patří k lidem nejvíce spirituálně otevřeným a nábožensky zralým, jaké můžete potkat. 276

12 Zatímco se jednotlivé denominace handrkují o metafyziku a různé systémy víry, hádají se, kdo je spasen a spravedlivý před Bohem, předhánějí se v sakramentálních a biblických dostizích, Bill Wilson a jeho následovníci pokročili vpřed se skromným realismem, který je vzácný a zároveň přesvědčivý. Začínají na čestném místě a na něm i končí, aniž by se dohadovali, dokazovali, bránili anebo chrlili náboženský žargon. Scházejí se nikoli jako společenství spasených, nýbrž jako ti, kdo přede všemi nesou své šarlatové písmo. Nemusí být přemlouváni pro nějakou teorii spásy nebo potřebu jakéhosi vzdáleného Boha. Jejich zlomené a bezmocné lidství je vše, čím si jsou jisti jako rozpukaná a vyprahlá země čekající na déšť. Bůh je pociťovaná potřeba, nikoli miloučký tatík, skýtající odpovědi na otázky, ale samotný základ jejich bytí. Být vykoupen vzat zpět je každodenní zkušenost nitra a srdce, nikoli liberální ani konzervativní teologie. Lidé, kteří se účastní programů Dvanácti stupňů aniž by to věděli nebo zamýšleli, s největší pravděpodobností jsou s to obnovit význam evangelia v naší době. Samotné slovo křesťan ztratilo tolik ze svého smyslu, že jediná cesta, jak Bůh mohl znovu založit církev, byla z vnějšku. Ale jak říká Písmo: Pozná vůbec člověk Boží záměry a dovede si představit, co je vůle Hospodina? (Mdr 9,13) 327. den Ú TERÝ DVACÁTÉHO TŘETÍHO Moc na dně Spiritualita skrytá za Dvanácti stupni a Dvanácti tradicemi se velmi podobá fenoménu základních komunit v Latinské Americe. Je to přístup spodní církve k evangelizaci a uzdravování, který je pravděpodobně naší jedinou nadějí v trpícím světě pěti a půl mili- 277

13 ard lidí. Potřebujeme opravdu ověřovat víru v naukách o ospravedlnění a neposkvrněném početí, když většina Božího hmotného, živočišného i lidského světa je na pokraji hromadné sebevraždy a zániku? Setkání Dvanácti stupňů jsou pravděpodobně odpovědí prvního světa na základní komunity třetího světa. Naše utrpení je psychologické, vztahové a týká se závislostí: je to utrpení lidí, kteří si navenek užívají pohodlí, ale uvnitř jsou utištění a prázdní. Je to krize ztráty smyslu a falešného já, které se pokoušelo hledat smysl v majetku, prestiži a moci. Nefunguje to. A tak abychom naplnili svou prázdnou duši, uchylujeme se ke konzumu a nakupování. Dvanáct stupňů nás vede zpět, ven z naší závislé společnosti. Jako všechny stupně vedoucí k pravdě, vedou i tyto dolů. Bill Wilson a jeho hnutí Anonymních alkoholiků nám ukázali, že skutečnou silou je, když už nehledáme, nepotřebujeme nebo nezneužíváme moc. Skutečná moc není na vrcholu, ale na dně. Ti, kdo připustí, že jsou bezmocní, ti jediní mají moc, na níž ve světě i v církvi záleží. Svatý Bille W., pros za nás den STŘEDA DVACÁTÉHO TŘETÍHO Pardon, pánové! Není náhodou, že katolíci měli psychologickou potřebu vyzdvihnout Marii do role bohyně. Nejsem si jist, zda to byla niterná potřeba naší vlastní rovnováhy, maska patriarchátu skrývající se v pozadí, milostná aféra s odmítanou ženou v nás, nebo prostě dílo Ducha, ale je to ohromující příklad instinktu vítězícího nad logikou a teorií. Ať je tomu jak chce, je skutečností, že jedinými neomylnými výroky této římské patriarchální církve 278

14 jsou paradoxně nanebevzetí fyzického těla Mariina do nebe a její privilegovaná vyvolenost a ochrana Bohem neposkvrněné početí. Dokonce slavíme její korunovaci jako Královny nebe a země. Jsem opravdu zcela pro, ale nic z toho se nenachází v Písmu nebo veřejném zjevení. Je ohromující, jak tato maskulinní církev byla nějakým způsobem vždy femininní a bezděčně připravena ohnout všechna pravidla, aby to vyslovila! Onen zdravý instinkt se k nám nyní znovu vrátil. Nazývám to ženské otázky. Pardon, pánové, ale na té pozici jsme my katolíci vždycky stáli. Hrdí a pravověrní navenek, ale maminčini kluci, kdykoli jsme si pro to našli omluvu. Feminismus není nový ani liberální ani nebezpečný; je velmi starý, docela konzervativní a tradiční jako Maria a osmero blahoslavenství den Č TVRTEK DVACÁTÉHO TŘETÍHO Víra v našich tvářích Západní křesťanství je do značné míry záležitostí hlavy, ačkoli masy nebyly nikdy inspirovány tímto způsobem. Instituční křesťanství je k entuziasmu nedůvěřivé, ačkoli entuziasmus doslova znamená být v Bohu.* Přesvědčení, vášeň, vzrušení mění životy daleko více než logika nebo theo-logika. Kdyby spása, jak ji zažíváme v našich komunitách nebo při nedělních ranních shromážděních, byla tím nejlepším, co Bůh může udělat, pak z Boha mnoho nemáme. Mají-li ony znuděné, smutné, unavené tváře, na něž se my, kněží, v neděli díváme (vřítí se pozdě a odcházejí před * Z řeckého ethusiasmos od enthusiadzo, jsem v božském vytržení, en-theos, Bohem nadšený. (Pozn. překl.) 279

15 koncem), být nositeli poselství, pak radostná zvěst příliš radostná není. Zdá se, že by se spása měla nějak obrážet v našich tvářích, v našich životech, v našem zápalu, přesvědčení a horlivosti. Jakési Letnice jsou pořád ještě pro začátek tím nejlepším. Entuziastické církve budou pravděpodobně nadále pokračovat v evangelizaci a uzdravování a budou v sobě sdružovat angažovanost a kreativitu daleko lépe než současný katolicismus den PÁTEK DVACÁTÉHO TŘETÍHO Tradice Jsme povoláni znát Boha osobně, ale v podstatě jsme bytosti sociální. Kdo jsme, se dovídáme pouze v kontextu druhých, v kontextu života v rodině, v komunitě. Máme snad být tak arogantní a říci, že všechna předchozí století křesťanů a židů Pána neznala, neposlouchala a nenásledovala? Začala snad křesťanská historie v Americe? Mou konverzí? Nebo ve Waco v Texasu kolem roku 1962? Proto je tradice církve tak důležitá. Stojíme na ramenou všech moudrých lidí a světců minulosti. Toto je pravá Tradice. Některé historické události byly snadno předávány jako univerzální tradice, nicméně nejsou to konsistentní a koherentní vzorce. A tak potřebujeme Tělo, aby nás udržovalo za hranicemi kulturní arogance a poutalo nás ke všem předkům. Nikdo nemůže každý začínat od nuly. A tak mnohé skupiny pouliční kazatelé, různí Ježíšovi lidé postrádají smysl pro Tělo, smysl pro to, že stojíme na ramenou minulosti. Mají svůj božský okamžik a pokoušejí se postupovat vpřed jednoduše na základě své soukromé zkušenosti a Knihy. Malé skupiny následovníků jsou pak často natolik podobně naladěny, že 280

16 ztrácejí smysl pro širší moudrost, dějiny a kultury staletí. Můžeme očekávat, že budou znovu a znovu vyzdvihnout místní vládu nad univerzální dobro a proti němu. Nazýváme to občanským náboženstvím, kde se Kristus stává kmenovým Bohem a církev ozvučnou skříní státu. Jak katolíci, tak protestanti mají na tomto fundamentalismu svou vinu, ale člověk by si myslel, že katolíci by měli dnes dokázat něco lepšího den S OBOTA DVACÁTÉHO TŘETÍHO Proč apokalyptika? Apokalyptický postoj se vynořuje, aby osvobodil proroky od toho, aby sebe a svou roli v dějinách brali příliš vážně. Potom, co dílo prorokovo bylo vykonáno, potom, co vše bylo řečeno, tento postoj říká: Odevzdej historii zpět Bohu a zůstaň v pokoji v transcendentní pravdě. Nepokoušej se tak vehementně stát se součástí většího problému. Může se zdát, že prorok řekne: Pracuj, jako by vše záleželo na tobě. Apokalyptická postava pak říká: Modli se a důvěřuj, jako by vše záleželo na Bohu. A na konci dne hledej klid; zapomeň na to a přenech dějiny Svatému, který beztak dosáhne svého vítězství. Apokalyptický prorok přináší dvě souběžné a vzájemně se korigující zprávy: (1) na všem nesmírně záleží; (2) ve skutečnosti na tom vůbec nezáleží. Kolik znáte lidí, kteří umějí vést svůj život po této ryzí a úzké cestě? Já jich mnoho neznám. Zdá se, že někteří jsou povoláni zaujmout silně apokalyptickou pozici a osvojit si všechen s tím spojený kriticismus, aby nás zbývající osvobodili od přehnané angažovanosti pro to jak věci jsou, abychom nezbožňovali status quo. 281

17 Pravděpodobně nejviditelnějšími a nejpůsobivějšími svědky této pozice jsou Dorothy Day, se svou svatou anarchií, a Thomas Merton, který vše opustil, aby se usadil v poustevně v horách Kentucky. Vždy je budou kritizovat za to, že neudělali více, ale jejich absolutní postoj, jak jsme jasně viděli, je domovem a školou, z nichž mohou vyjít praví proroci. Bez apokalyptického NE nejsou proroci nic víc než vysoce energickými a idealistickými aktivisty, kteří často jednají ze svého vlastního potlačeného hněvu nebo potlačeného zájmu ega. Apokalyptici jsou ochotni být považováni za fanatiky, anti-amerikanisty, anti-cokoli tak, abychom my zbývající mohli znovu objevit Absolutno. Jsou utrápení a znudění našimi relativismy a racionalismem. Vyžadují objektivní základ, z něhož je vše ostatní posuzováno a nebude odsouváno z jejich nekompromisního stanoviska. Věřím, že člověk musí být vskutku a trvale člověkem kontemplace, aby si udržel apokalyptickou pevnost, svobodu a odstup a nepovažoval sám sebe za spravedlivého či poraženého proroka. 332.den DVACÁTÁ ČTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ Akce, prosím! Je-li Bible vůbec něčím, pak tedy zapojením slova Božího do akce dějin. Velkým obrazem toho je Navštívení Panny Marie, jak je zapsáno v první kapitole u Lukáše. Loňského roku jsem dával exercicie ve Svaté zemi františkánům v Ain Karim, městě Jana Křtitele. Přímo přes údolí je chrám Navštívení. Každého večera poté, co jsem celý den mluvil k bratřím, přecházel jsem údolí, abych si tam sedl na nádhernou zídku, hleděl do kraje a snažil se 282

18 představit si Marii přicházející z Nazareta (což je mimochodem pořádný kus cesty a jistě trval několik dní), jak stoupá údolím k tomuto místu, kde potkala Alžbětu. Když jsem četl ten příběh, byl jsem překvapen, jak odlišná byla její odpověď od toho, jak bych asi odpověděl já. Kdybych zjistil, že se mám stát matkou Boží, mým prvním nápadem by asi bylo udělat si třicetidenní exercicie nebo něco takového. Řekl bych si: Musím jít do ústraní a dát si to dohromady, probrat své pohnutky a zpracovat to teologicky. Vstoupil bych do své hlavy. Ale přečtěte si tu pasáž. Maria má od sebe odstup; je svobodná od své potřeby dát si to dohromady. Okamžitě se vydá do kopcovité krajiny Judska, aby pomohla své sestřenici, o které slyšela, že je též těhotná (Lk 1,36 39). Mariánské obrazy bývají tak jednoduché, že stačí jen naslouchat. Jsou tak přímé; jsou tak jasně řezané a definované. A tu jsme u toho prvenství náleží akci. Bůh mne může vyučovat skrze péči o těhotnou sestřenici tím, že mne postaví do světa takového, jaký je. Myslím, že když na tu potřebu odpovíme tak, jak právě stojí před námi, nejsme zpravidla tolik vydáni napospas svému já. Život před námi nás vytáhne z nás samých a my to jednoduše musíme udělat, protože to tu je. Tak se podle mne lidé očišťují. Takovému druhu spirituality mohu důvěřovat. Jestliže tvůj život v tomto reálném živém světě nesměřuje k praktické akci pro druhé nikoli pro tebe samého pak své spiritualitě nedůvěřuj. Tvá angažovanost se ale musí dít souběžně s kontemplací, s vnitřním rozchodem s egem a s otevřeností vůči Bohu. Kontemplace je Boží terapie, která pročišťuje naše dílo i naši angažovanost. Akce a kontemplace jsou dvě polarity, které regulují a vyvažují život naplněný vírou. Rozesmutňuje mne, že většina křesťanstva je právě uprostřed. Není to ani radi- 283

19 kální zvnitřnění, ani radikální angažovanost. Je-li člověk ve středu průměrnosti, mnoho se nenaučí a ani nebude mít mnoho co dát den P ONDĚLÍ DVACÁTÉHO ČTVRTÉHO Riskuj vše pro lásku Farizeus je ten, kdo žádá znamení (viz Mk 8,11). Chudý je ten, o kterém stojí psáno: A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána (Lk 1,45). Farizeus je ten, kdo je hrdý na to, že je ctnostný (viz Lk 18,11); chudák je ten, kdo volá k Bohu dnem i nocí, dokonce i když Bůh s pomocí otálí (viz Lk 18,7). Žebrák, který Pána stále obtěžuje, je milejší než řádný a soběstačný služebník. Ježíš převrátil naši stupnici hodnot. Dává přednost tomu, abychom žili v nejistotě obchodování s hřivnami (viz Mt 25,14 30) a důvěřovali v Pána, než abychom vkládali svou naději do jistých věcí, které jsme ze strachu ukryli na poli. Riskuj vše pro lásku, říká nám Ježíš, dokonce svůj vlastní život. Přenech to mně a dovol, abych to zachránil. Lidé, kteří se snaží zachránit své vlastní životy tím, že pilně pracují a zachraňují sebe sama, dávají tím najevo, že spásy od Boha není zapotřebí. Lidé, kteří svůj život pro radostnou zvěst ztratí, svůj život najdou. Člověk zdravě žijící z víry je ten, kdo dovolí Bohu zachraňovat. Je-li toto ideální přístup křesťana k Bohu, pak Maria je ideální křesťankou evangelia. Soustředí v sobě přístup chudého, kterého Bůh může spasit. Je si hluboce vědoma své prázdnoty bez Boha (viz Lk 1,52). Touží po naplnění Božího zaslíbení (viz Lk 1,54); sama zůstává v otevřenosti, přístupna Božímu dílu (viz 1,45; 49). A když přijde volání, úplně se mu odevzdá: Ať se tak stane! (1,38) 284

20 334. den Ú TERÝ DVACÁTÉHO ČTVRTÉHO Ctnost poslušnosti Všechny vztahy a události našeho křesťanského života můžete chápat jako cvičení vůle, její přípravu na to, aby dokázala přitakat dění věcí. Zcela důležitou věcí je jednota, a ta může nastat jen tehdy, když je vůle připravena opustit hranice ega. Ctnost poslušnosti používám to slovo úmyslně je svrchovaně důležitá pro cvičení vůle. Všichni velcí duchovní vůdcové, zakladatelé náboženství a mystikové bez výjimky hovořili o ctnosti poslušnosti. Nemyslím teď slepou poslušnost. Nemám na mysli lehnout si a dělat mrtvého. Ale myslím si, že všichni křesťané se musí učit říkat ano dříve, než se odváží říct ne. V tomto smyslu z nás církev dělá světce, i když poněkud odlišným způsobem, než jsme čekali! Existujeme v tvůrčím napětí s Tělem Kristovým, které nás vyzývá, napíná nás, volá nás, vznáší požadavky a nutí nás do konfliktů svědomí. To naše svědomí pročišťuje vzpínáním proti bodcům (Sk 26,14), dokud nezjistíme, že už toto vzpínání nepotřebujeme. Církev a poslušnost fungují jako kontrastní pozadí, vůči němuž se poměřuje naše vlastní křesťanská integrita a příliš často bývá shledána neuspokojivou. Poslušnost je důležitá. Ale já též věřím ve způsoby naslouchání Duchu a poslouchání Ducha bez vzhlížení k hierarchii nebo Bibli. Tento náš domácí úkol za nás nemůže udělat nikdo jiný. 285

21 335. den STŘEDA DVACÁTÉHO ČTVRTÉHO Inkulturace Myslím si, že číselné údaje o katolicismu, jeho institucích a tradicích vytvářely někdy falešný pocit moci. Myslíme si, že když dosahujeme takových čísel, ovlivňujeme kulturu. Někdy to ale tak vůbec není; pouze kulturu reflektujeme. Je velký rozdíl mezi ovlivňováním kultury a její reflexí. V mnoha případech má církev sklon reflektovat místní předsudky a jednostrannosti daleko více, než je ovlivňuje a mění. Máme za to, že když je nás tolik, máme velký vliv, vytváříme něco odlišného. Ale je tomu tak? Outsideři, sociální vyděděnci, menšiny a imigranti snáze chrání své hranice a svou vlastní identitu a vedou dialog s kulturou z této jasné pozice. Slýchávám, že katolická lobby a hlas katolíků byly kdysi síla, s níž se muselo počítat. Nyní jsme to přivedli k vrcholu a přitom povětšinou odrážíme předsudky stranicky věrných politiků. Katolické ghetto bývalo lepší než tohle! 336. den Č TVRTEK DVACÁTÉHO ČTVRTÉHO Svatá Terezie Svatá Terezie z Lisieux podala ke konci svého života krásný obraz spásy. V jejím vlastním životopise to není, a tak o tom mnozí neslyšeli. Popisuje spásu takto: Po celý svůj život je Terezie děvčátkem. Je hrdá a šťastná, že je děvčátkem. Její nebeský Otec stojí na vrcholu velikého schodiště a stále jí kyne: Pojď, Terezko! Pojď! Žádám od tebe víc! A ona znovu a znovu zvedá nožky ve skutcích své katolické víry a přitom se snaží líbit Bohu. Snaží se k Bohu vystoupat. 286

22 Bůh Terezii pozoruje a vidí její touhu přiblížit se k němu. Pak v jednom okamžiku, který nazýváme milostí, přispěchá Bůh dolů po schodišti a uchopí ji. A ona později při pohledu zpět pozná, že tak to Bůh dělal od počátku až do konce. Ale důležité přitom bylo, že nepřestávala po krůčcích stoupat. Náš zápas, naše tužby, naše přitakání jsou významné a potřebné. Ale nakonec je to vždy milost, která nás po tom schodišti vynáší nahoru den PÁTEK DVACÁTÉHO ČTVRTÉHO Evangelizující Paní z Guadalupe V roce 1531, přesně deset let poté, co Španělé porazili domorodé obyvatelstvo a dobyli Mexiko, nastala bezprecedentní konstelace znamení, která náhle přišla z nebe katolického Španělska a z mytologií domorodých Američanů. Nazýváme to zjevení Naší Paní z Guadalupe. Podobně jako u dalších zjevení trvalo to čtyři sta let, než jsme začali objevovat hloubku milostiplného tajemství, které bylo zjeveno v tomto setkání vzácné snědé paní z nebe (La Morenita) a Juana Diega chudého kristianizovaného Indiána z kmene Nahuatl. Utištění Indiáni ztratili všechno: svou zemi, svou čest, svou svobodu, ale též většinu svých bohů. Zbývala jim jen smrt. Ale zcela ve shodě s biblickými předobrazy nepatří k Božím cestám zlé utiskovatele jen trestat nebo ničit, nýbrž překvapit je a převrátit jejich výklady vytvořením nové a lepší reality, pomocí níž by se sami mohli obrátit a proměnit. A jako vždycky se Bůh jeví jako odborník na to, jak porazit lidi při jejich vlastní hře. V tomto případě Pán promlouvá skrze Matku pravého Boha, skrze nějž člověk žije, které Španělé říkají Maria. Je 287

23 ale oblečena do indiánských šatů, mluví jazykem Nahuatl a používá Juana Diega, jednoho z nejchudších, aby nově kázal evangelium tomu národu, který si myslel, že má evangelium na prvním místě. Je to klasický příklad toho, jak se Bůh projevuje nečekaným způsobem, aby nastolil novou civilizaci, a to právě ve chvíli, kdy si Nahuatlové mysleli, že všechno je ztraceno. V průběhu jedné generace přijímá téměř celá domorodá populace pod tímto mateřským symbolem křesťanství. Rozvíjí se nový lid mesticů a já bych řekl: nové mestico-křesťanství. Pomalu, s váháním začínáme přijímat, že žádný jiný typ není. Kristus vždycky přijímá tvář a rysy každého lidu, který miluje. V tomto případě Bůh věděl, že tvář a rysy musí být ženské a soucítící. Nebylo jiného znamení, jež by bylo schopno obrátit současně jak španělské machismo,* tak matriarchální náboženství Indiánů den S OBOTA DVACÁTÉHO ČTVRTÉHO Moc kříže Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. (1K 1,18) Když křesťanství ztrácí učení a moc kříže jako svou centrální strategii, stává se falešným a jalovým. A když se to děje, jak tomu znovu a znovu bylo, obnovuje Ježíš svůj lid tím, že jej volá zpět obvykle navzdory lidu samému na cestu kříže. * Ze španělského macho samec, chlap, zde přístup zdůrazňující maskulinitu. (Pozn. překl.) 288

24 To se v současné době dramaticky děje v církvích chudých a pronásledovaných, zejména ve Střední a Jižní Americe. Zdá se, že jejich život a smrt jsou krizí i milostí pro církve Severní Ameriky a Evropy. Skrze jejich víru a odpuštění volá Ježíš všechny v této církvi zpět k učení a moci kříže spolu s Pavlovými slovy: Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného (1K 2,1 2) den DVACÁTÁ PÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ Potřebujeme nové způsoby liturgie Jakkoli liturgii miluji, stále ještě v sobě odráží pyramidální strukturu církve. Od ambónu předkládá oficiální náboženskou zkušenost lidu. Pro společenství tu není příliš mnoho příležitostí, aby se sytila sama, aby se obohacovala a sama vychovávala. Kněžská zkušenost víry se stává jediným zdrojem. Jeden výsledek tohoto úzkého pojetí liturgie je velmi omezené chápání Písma. Je to celibátní, maskulinní, klerikální, někdy akademické čtení Písma. Komunita Nový Jeruzalém vyrostla do takové síly z části i proto, že jsme měli formy bohoslužby a modlitby jiné, než je liturgie vedená knězem. Myslím, že církev budoucnosti bude muset takové formy objevit. Můžete vidět i moc jiných modlitebních shromáždění jako například communidades de base neboli základních komunit* v Latinské Americe. Praktikuje se tam sdílení zkušeností života z víry. Kladou si otázku: Co nám Ježíš v Písmu a v našem * Jiné používané názvy: Small Christian Communities (SCC), Basic Christian Communities, Basic Ecclesial Communities, Basisgemeinschaften, Communautés de Base, Communità cristiane di base. (Pozn. překl.) 289

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality

Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality Úvodní modlitba před svatostánkem Učíš nás, že náš život má smysl v tom, že máme zlo překonávat dobrem, tmu světlem a zlou vůli dobrou vůlí. Říkáš, že

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více