Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD na školský rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD na školský rok 2013/2014"

Transkript

1 Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD na školský rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Miroslava Slatinská

2 ČINNOSŤ ODPOČINKOVÁ A REKREAČNÁ September jún Odpočinková činnosť omaľovanky, voľné rozhovory, počúvanie hudby, rozprávok, piesní, stolné a spoločenské hry podľa vlastného výberu, individuálne čítanie kníh a časopisov, kreslenie na voľnú tému, pohybové hry, hádanky, tvorivé hry (na domácnosť, školu, obchod, lekára..), kvízy (všeobecné vedomosti, zručnosť, šikovnosť). odpočinok na koberci, počúvanie CD (hudba, rozprávky), sledovanie DVD (rozprávky, detské filmy). Rekreačná činnosť hry v kruhu so spevom, pohybové hry, škôlka s loptou, švihadlom, gumou, vychádzky a hry vo voľnej prírode, hry na školskom dvore a v telocvični, poznávacie vychádzky, telovýchovné chvíľky, spoločné spievanie, tvorivé hry (vonku, rôzne zamestnania), stavanie snehuliaka, chôdza, beh, skok (v snehu), hádzanie, chytanie snehových gúľ, letné a zimné športy, vychádzky do prírody v každom ročnom období, cviky na uvoľnenie, súťaže a kvízy, hudobno-pohybové hry.

3 ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ September: Pravidlá bezpečného ŠKD školský poriadok a pravidlá správania sa v ŠKD, režim ŠKD, základná orientácia v škole a v blízkom okolí, základné hygienické návyky, Dopravné prostriedky dopravná výchova, zásady správneho a slušného stolovania, správanie sa v jedálni, súťaže, hádanky s dopravnou tematikou, ľudské práva pre deti 1. zásada, vychádzky do okolia, bezpečné správanie sa na ceste, dopravná výchova. kresba pastelkami Môj zážitok z prázdnin, Jesenné listy - maľovanie, otláčanie listov, hra s farbami, počúvanie hudby, spievanie detských piesní a riekaniek. modelovanie z plastelíny ovocie a zelenina, Dekoračná podložka strihanie, lepenie, Jesenný strom otláčanie listov, maľovanie, výroba dopravných značiek, Vitamínová bomba výroba ovocného šalátu. vychádzky do prírody sledovanie zmien v prírode, hlavné znaky jesene, druhy ovocia a zeleniny, Komunikácia s prírodou aktivity v prírode, ako sa správame v lese, protipožiarna výchova zákaz vypaľovania trávy. loptovo pohybové hry, hod loptou na cieľ, osvojovanie si pravidiel jednoduchých kolektívnych hier, cvičenie v prírode.

4 Október: Čarovná jeseň významné dni a výročia v mesiaci, Starí rodičia, rodičia a ja úcta k starším, lesné plody na jeseň potrava lesných zvierat, ochrana zdravia pred chorobami, Zdravý deň zdravé a nezdravé potraviny, deklarácia práv dieťaťa, ľudské práva pre deti 2. zásada, Keď vyrastiem rozprávanie o budúcom povolaní. Škriatkovia zo záhrady otláčanie zemiakov, výroba postavičiek a zvieratiek z gaštanov, tematické kreslenie ovocie a zelenina, hudobné hádanky, dramatizácia Rozprávky o repe, spievanie známych rómskych piesní. Šarkan letí - výroba šarkanov, Galéria obrázky z prírodných materiálov, súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu, inštalácia výstavky, koláž kombinácia textilu a papiera, skladanie papiera vejár, úprava okolia školy. vychádzka do prírody, pozorovanie zmien v prírode, zber prírodného materiálu, šišky a iné lesné plody, spoznávanie niektorých liečivých rastlín, odlet vtákov do teplých krajín, poznávanie vtákov a stromov podľa atlasu. pohybové hry, hry s loptou na školskom dvore, vychádzka do prírody, naháňačky v obmenách, prvá pomoc pri športových úrazoch.

5 November: Rozprávka významné dni a výročia v mesiaci, správne obliekanie sa v zime, správanie sa na verejnosti, ľudské práva pre deti 3. zásada, používanie čarovných slovíčok, dramatizácia rozprávky, príprava programu na vianočnú besiedku, umyjem sa pred jedlom rozhovor o čistote tela. Obrázok do izbičky lepenie listov, nácvik detskej piesne, pozeranie rozprávok, ilustrácia rozprávky na papier a na počítači, čítanie rozprávkových kníh, motýľ Emanuel práca s farebným papierom. výroba vlastného pexesa, lastovička - koláž, Oriešok a jeho priatelia práca so škrupinkami, výroba leporela rozprávkové leporelo. vychádzky do prírody spojené so zberom prírodného materiálu, ľudové pranostiky, pozorovanie zmien v prírode, príprava zvierat na zimu, ukladanie na zimný spánok, poznávanie obce. súťaže v telocvični, prekážkový beh, hod na cieľ vo voľnej prírode, kondičné cvičenia, vychádzky do okolia.

6 December: Vianoce prichádzajú významné dni a sviatky v mesiaci, Čižmička pre Mikuláša - vianočné zvyky a tradície, Vianoce u nás a vo svete, rodina dôležitosť rodiny, láska a úcta k rodičom, súrodencom, ochrana zdravia pred úrazmi pri zimných športoch, slávnostné stolovania, ľudské práva pre deti 4. zásada, hry na rozvoj matematických predstáv. počúvanie vianočných piesní a kolied, spievanie vianočných pesničiek, vianočné a novoročné vinše a koledy, voľné rozprávanie o Vianociach, nácvik programu na vianočnú besiedku, výroba vianočných pozdravov vo výtvarných činnostiach, čítanie rozprávok s vianočnou tematikou. výroba vianočných ozdôb, zimné vystrihovačky, Vianočná reťaz - zimná priestorová dekorácia, vianočná výzdoba triedy, príprava malých darčekov a pozdravov pre blízkych a kamarátov, Snehové vločky - strihanie. hry v zimnej prírody, starostlivosť o vtáčiky v zime, starostlivosť o lesné zvieratká v zime, bezpečnosť na chodníkoch v zimnom období. tancovanie na vianočné pesničky, hry a súťaže v telocvični, vyšliapavanie cestičiek do snehu, hod snehovou guľou na cieľ, stavanie snehuliaka.

7 Január: Zima vznik Slovenskej republiky, štátne znaky a symboly, významné dni a výročia v mesiaci, novoročné predsavzatia, čarovné slovíčka - nezabúdame na ne?, naše túžby a priania čím by som chcel byť, ľudské práva pre deti 5. zásada, Zdravie naše jediné obliekanie v zime. počúvanie piesní so zimnou tematikou, Poď sa s nami hrať hudobno pohybové hry, vodové farby snehuliak, čítanie rozprávok, môj najkrajší darček kresba pastelkami. snehová sochárska dielňa, modelovanie z plastelíny snehuliak, stojan na pastelky vystrihovanie, lepenie, Tvorivá dielňa aranžovanie, kreslenie. výlet do prírody pozorovanie a kŕmenie vtáctva, pozorovanie zmien v zimnej prírode čo robia stromy v zime, Chalúpka v zime práca s odpadovým materiálom, darček z novín rozprávanie o recyklácii. zimné radovánky sánkovanie, guľovanie, zimné športy sánkovanie, hry a súťaže v telocvični, kondičné cvičenia v telocvični.

8 Február: Fašiangy, karneval významné dni a výročia v mesiaci, zvyky a tradície na Fašiangy, dni v týždni, režim dňa, Valentín - význam lásky a tolerancie medzi ľuďmi, didaktické hry na rozvoj slovnej zásoby, zdravá výživa detí, pitný režim, ľudské práva pre deti 6. zásada. pohybové hry, prezeranie detských časopisov, spievanie ľudových piesní, hry so slovom riekanky, hádanky, básničky, karneval prehliadka masiek, diskotéka. srdiečková dekorácia kombinácia textilu a papiera, výroba karnevalových masiek, indiánske čelenky strihanie a lepenie, zvieratká z papierových roliek. pobyt v prírode, ekologické hry hry na zvieratká a rastliny, šetrenie vodou, elektriny, papiera šetrenie prírodných zdrojov, prezeranie kníh o prírode. hry a súťaže v telocvični, valentínska diskotéka, vychádzky do prírody, zdravotné cviky, cvičenie s riekankami.

9 Marec: Jar je tu. Mesiac knihy Marec mesiac knihy, čítanie, práca s knihou, návšteva obecnej knižnice, prvý jarný deň, hlavné znaky jari, Deň učiteľov úcta k práci učiteľov, ako sa správame na pošte, ľudské práva pre deti 7. zásada. Farby jari kreslenie a maľovanie, čítanie kníh pre deti, návrh obalu na knihu, počúvanie tanečnej hudby, Namaľuj si dúhu zapúšťanie farieb. kvety z papiera lepenie, strihanie, kreslenie, zhotovovanie obalu na knihu, záložky do knihy, maľovanie na sklo na tému jar. vychádzka do jarnej prírody, Snežienka a jej priatelia - poznávanie jarných kvetov, ako sa správame v prírode, zvieratká a ich mláďatká. pobyt na školskom dvore hravé a súťažné popoludnie, hod loptičkou na cieľ, hry podľa výberu žiakov, beh na krátku vzdialenosť súťaže.

10 Apríl: Veľká noc. Deň vody. Deň Zeme. významné dni a výročia v mesiaci, apríl mesiac lesov a vtáctva, Veľká noc zvyky a tradície, Deň Zeme ako chránime životné prostredie, ako sa správam k spolužiakom, ľudské práva pre deti 8. zásada. Papagáj - koláž, veľkonočné verše a vinše, výroba plagátu ku Dňu Zeme, skladanie papiera, čítanie detských kníh o prírode. ozdobovanie veľkonočných kraslíc, Veľkonočný zajačik strihanie, lepenie,kreslenie, aranžovanie, vystrihovanie jarných námetov z papiera, ošetrovanie a údržba hračiek, triedenie podľa materiálu. kamienky hry s prírodninami, úprava a skrášľovanie okolia školy, poznávanie liečivých rastlín, vtáčiky sa vracajú rozhovor o vtáčikoch, vychádzka do prírody spojená so zberom odpadkov. pohybové hry v prírode, prekážkový beh, škôlky s loptou, gumou, švihadlom, hry a súťaže v telocvični.

11 Máj: Mamička moja významné dni a sviatky v mesiaci, Deň matiek úcta k matkám, rozhovor o návykových látkach príbehy zo života, škodlivosť, následky, ako sa správam na kultúrnom podujatí, ľudské práva pre deti 9. zásada, deň bez úrazu kurz prvej pomoci. Záhrada plná kvetov vystrihovanie, lepenie, Moja mamička lepenie skrčeného papiera, vodové farby rozkvitnutá čerešňa, čítanie rozprávkových kníh a detských časopisov, počúvanie hudby, spievanie detských piesní. darček pre mamičku, jarné upratovanie v školskom klube, Loďka a lietadlo skladanie z papiera, kresba pastelkami moja mama Májový strom strihanie, lepenie, kreslenie. vychádzky do prírody, V zdravom tele zdravý duch rozhovor o zdravých veciach, chráňme prírodu rozhovor a zhotovenie plagátu, Podbeľ ako liek poznávanie liečivých rastlín. loptové a pohybové hry, nácvik orientácie v teréne, športové hry v telocvični, Športujeme a hráme sa hod do diaľky, loptové hry.

12 Jún: Medzinárodný deň detí. Leto. významné dni a sviatky v mesiaci, MDD sviatok všetkých detí na svete, cez prázdniny slušnosť nemá voľno, prevencia úrazov v letnom období, význam priateľstva, pomoc mladším, ale aj slabším kamarátom, ľudské práva pre deti 10. zásada, zhodnotenie celého školského roka, ukončenie činnosti v ŠKD. Ide pieseň dokola spievanie, tancovanie, Bláznivý šašo krčenie, lepenie papiera, čítanie obľúbených detských kníh a časopisov, hurá prázdniny kresba, Miliónový tanec popoludnie hier a súťaží. ošetrovanie a údržba hračiek, triedenie podľa materiálu, Uteráčik návrh vzoru, otláčanie, Moja malá taštička - využívanie odpadového materiálu, Stavby v budúcnosti stavba z Lega, Darček pre pani učiteľku práca so servítkou. vychádzka do okolia školy čo sa deje v záhrade a na lúke, prvá pomoc ošetrenie drobných úrazov, ekologické hry zamerané na ochranu životného prostredia, dôležitosť dodržiavania pitného režimu v letnom období. loptové a pohybové hry, hry v kruhu, Športujeme na dvore, naháňačky v rôznych obmenách.

PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 SEPTEMBER 2012 IX. Spoločensko-vedná Organizácia žiakov, režim dňa, povinnosti služby, príchod a odchod žiakov, pozdrav, oslovenie, správanie

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Ročný plán práce ŠKD pri ZŠ Slobody 2, Poltár, šk. r. 2012/2013

Ročný plán práce ŠKD pri ZŠ Slobody 2, Poltár, šk. r. 2012/2013 Ročný plán práce ŠKD pri ZŠ Slobody 2, Poltár, šk. r. 2012/201 Mesiac Oblasť Obsah/téma Počet hodín September - Vitaj medzi nami - Moja súčasť koruny - Vitamínikovia A,B,C,D - Hádaj čo je tam? - Jeseň

Více

ROČNÝ PLÁN ŠKD pre škol. rok 2015/2016

ROČNÝ PLÁN ŠKD pre škol. rok 2015/2016 ROČNÝ PLÁN ŠKD pre škol. rok 2015/2016 Plán spoločných akcií ŠKD: P.č. Názov akcie Termín 1. ŠKD a naša škola privítanie nových prváčikov, vzájomné zoznamovanie sa, režim ŠKD, spoločné pravidlá skupiny,

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MŠ I. ČS. ARM. ZBORU V STRÁŇAVÁCH PLÁN PRÁCE ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MŠ I. ČS. ARM. ZBORU V STRÁŇAVÁCH PLÁN PRÁCE ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MŠ I. ČS. ARM. ZBORU V STRÁŇAVÁCH PLÁN PRÁCE ŠKD Plán práce ŠKD obsahuje: 1. Organizácia práce 2. Pedagogická dokumentácia 3. Cieľ výchovnej činnosti 4. Všeobecné

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM RIMAVSKÁ SOBOTA CELOROČNÝ PLÁN ŠKD NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM RIMAVSKÁ SOBOTA CELOROČNÝ PLÁN ŠKD NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM RIMAVSKÁ SOBOTA CELOROČNÝ PLÁN ŠKD NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012 August 2011 Rozdelenie žiakov do jednotlivých oddelení v školskom

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach. Výchovný program

Více

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít. Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných

Více

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník Plán práce koordinátora prevencie Vypracovala: Brudňaková Valentina Šk. rok.: 2011/2012 Schválené riaditeľom SŠ dňa: Podpis riaditeľa školy: ČASOVO-TEMATICKÝ

Více

Plán podujatí na rok 2016

Plán podujatí na rok 2016 Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesra č. 419/49m 044 02 Turňa nad Bodvou, Tel: 055 / 466 2101 JANUÁR Plán podujatí na rok 2016 3.1.2016 Novoročné posedenie spevokolu Búzavirág 16.00 spevokol

Více

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY. SZŠ Solivarská 28, Prešov. Celoročný plán voľnočasových aktivít

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY. SZŠ Solivarská 28, Prešov. Celoročný plán voľnočasových aktivít VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY SZŠ Solivarská 28, 080 01 Prešov Celoročný plán voľnočasových aktivít pre školský rok 2013/2014 1 1. Úvod Činnosti voľnočasových aktivít (VČA) budú v školskom roku 2013/2014 zamerané

Více

september Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

september Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa september 2 Sv. omša; otvorenie šk. roka 204-205 (zodp.: J. 3 4 5 6 7 Ondášová) 8 9 0 2 3 4 9 Imatrikulácia -. ročník; 0ČAP 2. 5 6 7 8 stupeň (zodp.: M. 20 2 Kolárčiková; J. Červeňák) 26 22 23 24 25 Európsky

Více

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Ochrana zdravia, hygiena,

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Inovačné formy spolupráce

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 výchovy Esteticko-výchovná Pracovno-technická Obsah (názov výchovno-vzdelávace ) Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky

Více

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október ŠKVP Učebné osnovy Učebné osnovy vymedzujú výchovno- vzdelávacie ciele a obsah výchovnovzdelávacej činnosti. Sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Učebné

Více

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok: 2016/2017 Mgr. Hajnalka Lanczová Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok : 2016/2017 Koordinátor prevencie: Mgr. Hajnalka

Více

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie SEPTEMBER Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie 1. Slávnostné zahájenie šk. roka --- --- --- 2. Leto odchádza Pozorovať zmeny v prírode na jeseň, školské povinnosti.

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy školský rok 2015/2016

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy školský rok 2015/2016 Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy školský rok 2015/2016 Cieľom je rozvíjať a formovať také osobnostné kvality, ktoré budú ţiakov chrániť a zlepšovať ţivotné prostredie. Plán a činnosti ţiakov

Více

Plán práce Školského klubu detí

Plán práce Školského klubu detí Plán práce Školského klubu detí Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia

Více

Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu

Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu PLÁN TRIEDNEHO UČITEĽA Školský rok:2011/2012 Trieda: I.A Triedna učiteľka: Mgr. Iveta Kičinová Celoročná téma: Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu Charakteristika triedy Žiaci si postupne zvykajú

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2015/2016 vypracovaný so zreteľom na POP 2015/2016, a na zákon

Více

Navliekanie prírodných materiálov, zhotovovanie figúrok z prírodnín, nalepovanie semien, listov, aranžovanie kytíc zo sušených kvetov

Navliekanie prírodných materiálov, zhotovovanie figúrok z prírodnín, nalepovanie semien, listov, aranžovanie kytíc zo sušených kvetov VÝCHOVNÉ OSNOVY Príloha č.5 Pracovno-technická oblasť Rozvíjať základy manuálnych zručností, rozvíjať tvorivosť, fantáziu, estetické cítenie Vedieť spolupracovať v skupine, pochopiť význam separovania

Více

PLÁN TRIEDNEHO UČITEĽA TRIEDA: IV.B

PLÁN TRIEDNEHO UČITEĽA TRIEDA: IV.B PLÁN TRIEDNEHO UČITEĽA ŠK. ROK 2011/2012 TRIEDA: IV.B Celoročný projekt: Cestovatelia v čase a priestore Triedna učiteľka: Mgr. Martina Pašková CELOROČNÁ TÉMA: Cestovatelia v čase a priestore Projekt CESTOVATELIA

Více

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Počet výchovno-vzdelávacích Názov tematických oblastí výchovy: činností/aktivít v oddelení I. odd. II. odd. Vzdelávacia oblasť 18 18 Spoločensko-vedná oblasť 17 17 Pracovno-technická

Více

VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY

VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY Mesiac Moji noví kamaráti (mená, značky, režim dňa...) IX. Vítame vás v MŠ Ja a moja rodina (členovia rodiny, rozdiely doma a v MŠ..) Kto sa o nás postará (profesie,

Více

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom sszsnz@gmail.com www.sszsnz.edupage.org Didaktické pomôcky -Matematika

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Vypracovanie rozvrhu školského psychológa v spolupráci

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2015/2016 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie. v školskom roku 2017/2018

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie. v školskom roku 2017/2018 Podporte naše občianske združenie (Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri materskej škole) pri nakupovaní cez internetové obchody. Ak nakupujete na internete a chcete nás pri tom

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009, 2010,

Více

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom sszsnz@gmail.com www.sszsnz.edupage.org Didaktické pomôcky Matematika

Více

Školský klub detí pri Základnej škole M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

Školský klub detí pri Základnej škole M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Školský klub detí pri Základnej škole M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán práce bol vytvorený kolektívom vychovávateliek a riadi sa pokynmi MŠ

Více

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok Výchovný plán ŠKD pre školský rok 2014-2015 V školskom roku 2014-15 sú 4 oddelenia so štyrmi kvalifikovanými vychovávateľkami. ŠKD je v prevádzke od 6.30 7.45 a od 11.30 16.30. V ŠKD platí každé dieťa

Více

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Vypracovala: Anna Školský rok: 2012/2013 OBSAH Analýza práce za uplynulý školský rok 2011/2012 Hlavné úlohy ŠKD v šk.

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od.9.2008 a inovovaných od.9.200, 20 na základe

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Evidencia žiakov s poruchami správania a pozornosti.

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ s MŠ ORAVSKÉ VESELÉ PLÁN PRÁCE ŠKD. Školský rok Mgr. Silvia Boráková

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ s MŠ ORAVSKÉ VESELÉ PLÁN PRÁCE ŠKD. Školský rok Mgr. Silvia Boráková ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ s MŠ ORAVSKÉ VESELÉ PLÁN PRÁCE ŠKD Školský rok 2015-2016 Mgr. Silvia Boráková 1 Celoročný rozpis činnosti ŠKD pri ZŠ s MŠ Oravské Veselé Školský rok 2015/2016 Plán činnosti: 1.

Více

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie SEPTEMBER Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie 1. Slávnostné zahájenie šk. roka --- --- --- 2. Správanie sa jedálni - kultúra Formovať pravidlá slušného správania sa, stolovania.

Více

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2)

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 Košice - Západ

Více

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník)

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) Environmentálna výchova Ing. Viera Krotká Ciele Všeobecné Konkrétne Uvedomiť si hodnotu vzdelania Naučiť sa zodpovednosti Zvyknúť si na pravidelnosť činností Plniť si svoje

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk.

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2016/2017 vypracovaný so zreteľom na POP 2016/2017, a na zákon

Více

SPOLUPRÁCA MATERSKEJ ŠKOLY A RODIČOV DETÍ

SPOLUPRÁCA MATERSKEJ ŠKOLY A RODIČOV DETÍ Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: SPOLUPRÁCA MATERSKEJ

Více

IV. B. Trieda IV.B. Triedna učiteľka Iveta Fábryová

IV. B. Trieda IV.B. Triedna učiteľka Iveta Fábryová IV. B Trieda IV.B Triedna učiteľka Iveta Fábryová V školskom roku 2002/13 prišlo do našej triedy šesť nových žiakov zo ZŠ Okružná. Päť žiakov postúpilo z tretieho ročníka a jeden žiak opakuje štvrtý ročník.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013

Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013 Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013 Dátum Názov tematickej oblasti výchovy Cieľ výchovno-vzdelávacej aktivity Obsah (názov výchovno-vzdelávacej Spoločensko-vedná (SVOV) Slávnostné

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, 054 01 LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Forma výchovy a vzdelávania Popoludňajšia Výchovný jazyk Slovenský Druh

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

13. Výchovné osnovy výchovného plánu

13. Výchovné osnovy výchovného plánu Výchovné osnovy 13. Výchovné osnovy výchovného plánu Vzdelávacia oblasť - rozumová Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Rozvíjať autonómnosť Domáce

Více

motto: S radosťou za poznaním Výchovno-vzdelávací program pre ŠKD Počet listov: 31 Prerokovaný v pedagogickej

motto: S radosťou za poznaním Výchovno-vzdelávací program pre ŠKD Počet listov: 31 Prerokovaný v pedagogickej 00 Výchovný program školského zariadenia 0/31 motto: S radosťou za poznaním Názov Výchovno-vzdelávací program pre ŠKD Počet listov: 31 Prerokovaný v pedagogickej 31.8.2011 rade dňa Prerokovaný v rade školy

Více

Školský výchovno-vzdelávací program. pre školský klub detí. Základná škola, Ul. Školská, Nitrianske Rudno

Školský výchovno-vzdelávací program. pre školský klub detí. Základná škola, Ul. Školská, Nitrianske Rudno Školský výchovno-vzdelávací program pre školský klub detí Základná škola, Ul. Školská, Nitrianske Rudno Školský výchovno-vzdelávací program pre ŠKD MOTTO:,,Deti a hodiny nemôžeme stále naťahovať - musíme

Více

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Názov výchovného programu Srdiečko Výchovný jazyk: slovenský Predkladateľ Názov školy: Základná škola Sečovce Adresa: ul. J. A.

Více

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice Obecná knižnica v Lozorne Plán práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie v mesiaci

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2018

Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2018 Január: Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2018 do 25.3. OBLOŽENÝ KLAVÍR č. 23 - Viera Čepcová, Peter Čepec, kontakt: 0903 477 074, vstup voľný, otvorené utorok - nedeľa 14.00-18.00

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

PLÁN ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY Základná škola, Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica PLÁN ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY Školský rok: 2015 2016 Koordinátor: PaedDr. Paľaga II.st. Mgr. Houšková I. st. 1 I. Analýza stavu a úrovne environmentálnej

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Plán práce bol vytvorený kolektívom vychovávateliek a riadi sa pokynmi MŠ (Zákon 245. o výchove a vzdelávaní školský zákon)

Plán práce bol vytvorený kolektívom vychovávateliek a riadi sa pokynmi MŠ (Zákon 245. o výchove a vzdelávaní školský zákon) PLÁN PRÁCE ŠKD NA ŠK. ROK 2015/2016 Vypracovala: Marta Žídková (vedúca MZ) Plán práce bol vytvorený kolektívom vychovávateliek a riadi sa pokynmi MŠ (Zákon 245. o výchove a vzdelávaní školský zákon) V

Více

PLÁN PRÁCE v školskom roku 2016/2017

PLÁN PRÁCE v školskom roku 2016/2017 Základná škola, Abovská 36, 040 17 Košice PLÁN PRÁCE ŠKD v školskom roku 2016/2017 V tomto školskom roku pracujú vychovávateľky podľa výchovného programu s názvom Hrajme sa rozumne platného od 1.9. 2013

Více

Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu u detí z marginalizovaných rómskych komunít

Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu u detí z marginalizovaných rómskych komunít Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Výtvarná výchova. Tematický výchovno vzdelávací plán. 4. ročník

Výtvarná výchova. Tematický výchovno vzdelávací plán. 4. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán Výtvarná výchova 4. ročník Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník:

Více

KOMISIA PRE PREVENCIU KRIMINALITY A INEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE SENICA PREHĽAD PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT V ROKU 2013

KOMISIA PRE PREVENCIU KRIMINALITY A INEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE SENICA PREHĽAD PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT V ROKU 2013 KOMISIA PRE PREVENCIU KRIMINALITY A INEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE SENICA PREHĽAD PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT V ROKU 2013 1. Na prázdniny bezpečne X. projekt pre žiakov ZŠ v meste

Více

Školský klub detí pri Základnej škole vo Vinohradoch nad Váhom Vinohrady nad Váhom. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Školský rok 2012 / 2013

Školský klub detí pri Základnej škole vo Vinohradoch nad Váhom Vinohrady nad Váhom. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Školský rok 2012 / 2013 Školský klub detí pri Základnej škole vo Vinohradoch nad Váhom Vinohrady nad Váhom PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Školský rok 2012 / 2013 Vinohrady nad Váhom 3. 9. 2012 Mgr. Vandrašková Bronislava Úvod

Více

Plán práce predmetovej komisie jazykov

Plán práce predmetovej komisie jazykov Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou, Ul. Československej armády 15 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 31302904 školský rok:

Více

Súkromná spojená škola Pod kopcom 75, Nové Zámky.

Súkromná spojená škola Pod kopcom 75, Nové Zámky. Súkromná spojená škola Pod kopcom 75, Nové Zámky sszsnz@gmail.com www.sszsnz.edupage.org Didaktické pomôcky a hry I. triedy Vypracovali: Mgr. Erika Podoláková Oľga Kádárová Grafomotorika Slovenský jazyk

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ 1.časť Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ 1.časť Vedieť hodnotiť výsledok svojej práce. Interpersonálne spôsobilosti (efektívnosť činnosti, plánovanie, organizovanie, kontrolovanie a hodnotenie). Zodpovednosť

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM. ŠKD pri ZŠ Dudova 2, Bratislava. Motivačný názov: Dúhový svet. Názov školy: ZŠ Dudova 2, Bratislava

VÝCHOVNÝ PROGRAM. ŠKD pri ZŠ Dudova 2, Bratislava. Motivačný názov: Dúhový svet. Názov školy: ZŠ Dudova 2, Bratislava ŠKD pri ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava VÝCHOVNÝ PROGRAM Motivačný názov: Dúhový svet Názov školy: ZŠ Dudova 2, Bratislava Riaditeľ: Mgr. Hana Závodná Druh školy: štátna Vyučovací jazyk: slovenský Koordinátorka

Více

Projekty podpory zdravia :

Projekty podpory zdravia : Projekty podpory zdravia : Evička a deti a Adamko hravo zdravo PhDr. Dagmar Magurová PhDr. Silvia Cibríková Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva Kto je Evička? Evička chodí do materskej

Více

ROČNÝ PLÁN ŠKD

ROČNÝ PLÁN ŠKD SEPTEMBER ROČNÝ PLÁN ŠKD 2016-1017 1. Slávnostné zahájenie šk.roka ---- --- 2. Jeseň pani bohatá Pozorovať zmeny v prírode na jeseň. 3. Spoznávame Slovensko Opísať svoje záţitky z ciest na SR. Pozorovanie,

Více

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME tlačenie kapusty ZREALIZOVANÉ AKTIVITY výstavka jesenných plodov vo vestibule školy lokálna desiata ovocné a zeleninové šaláty a

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELÁVACÍ PROGRAM Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka ŠINTAVA pre 1. stupeň ZŠ ISCED 0 Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Motto: Učitelia, žiaci, rodičia - - spoločne za vzdelávaním.

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy pre 1.ročník Spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 - príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy pre 1.ročník Spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 - príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy pre 1.ročník Spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 - príloha) Spracovaný v rámci projektu: INOVÁCIA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KOŠICKÝCH ZŠ - CESTA

Více

Postavme si snehuliaka ( sneh ľad, mráz )

Postavme si snehuliaka ( sneh ľad, mráz ) 1.Postavme si snehuliaka ZIMA 2.Čo hľadajú sýkorky (sneh, ľad, mráz) zvieratá Január 3.Zimné hry 4. O dvanástich mesiačikoch (časové vzťahy) Tematický Postavme si snehuliaka ( sneh ľad, mráz ) Pohyb ako

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 040 13 KOŠICE Tvorivé dielne Výroba knihy rodičia deťom Týždenný projekt určený na spoluprácu s rodičmi Spracovali: Mgr. Nika JAMNICKÁ Klára ŠEVČOVIČOVÁ 2014 Materská škola

Více

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi Škola to je živý organizmus, škola to je o kráse písmen a správnosti čísel, škola to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok, škola to je o sile ducha a šikovnosti tela, škola to je symbióza učiteľa,

Více

:00 I.A Mgr. Oľga Čanigová :00 I.B Mgr. Marcela Divékyová

:00 I.A Mgr. Oľga Čanigová :00 I.B Mgr. Marcela Divékyová NÁVRH PODUJATÍ PRE ZŠsMŠ BOJNICE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 1.ročník Informačná výchova: oboznámenie prvákov s výrobou knihy, významom knižnice, výpožičným poriadkom 24.9.2014 10:00 I.A Mgr. Oľga Čanigová 29.9.2014

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, 916 31 Kočovce VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Kočovce, 1. september 2009 Mgr. Janka Krajčiová riaditeľka školy Názov výchovného

Více

Plán MZ ŠKD. školský rok: 2012/2013. Návrh plánu práce MZ ŠKD na šk. rok 2012/2013 bol prerokovaný na prvom zasadnutí dňa:

Plán MZ ŠKD. školský rok: 2012/2013. Návrh plánu práce MZ ŠKD na šk. rok 2012/2013 bol prerokovaný na prvom zasadnutí dňa: Plán MZ ŠKD školský rok: 2012/2013 Návrh plánu práce MZ ŠKD na šk. rok 2012/2013 bol prerokovaný na prvom zasadnutí dňa: 30. 08. 2012 Plán práce MZ ŠKD bol schválený na pedagogickej rade konanej: 10.09.2012

Více

MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014

MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014 MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014 September: Nočníkové trampoty. Ako pripraviť dieťa na vstup do MŠ? Čo by malo dieťa vedieť v 4-5 roku života. Spolupráca s

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Ročník/Trieda: štvrtý / 4. A, 4. B, 4. C Školský rok: 203/204 Vyučujúca koordinátorka VMR: Ing. Lenka Tršová Husárová Časová

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z Náboženskej výchovy pre ročník Počet hodín: Plán bol vypracovaný podľa : Plán vypracoval/a: 1 hod. týždenne/ 33 ročne Rámcový vzdelávací program pre stupeň ZŠ ISCED1

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 1. Rozvíjajúce ciele. hodinách TV. Poznať základné povely poradovej prípravy, zásady bezpečnosti.

OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 1. Rozvíjajúce ciele. hodinách TV. Poznať základné povely poradovej prípravy, zásady bezpečnosti. Telesná -3- TVVP Názov predmetu: Telesná Skratka predmetu: TEV Ročník: tretí Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Charakteristika predmetu: povinný predmet, časová dotácia zo ŠVP Mesiac Hodina

Více

Výchovný program Školského klubu detí

Výchovný program Školského klubu detí Špeciálna základná škola Školský klub detí ako súčasť Špeciálnej základnej školy, Partizánska 26/4, Krupina Výchovný program Školského klubu detí Názov výchovného programu: Či je teplo a či zima v ŠKD

Více

Aktivity MAS Horná Topla. Výtvarná sútaz. Zelený týzden. Hornotopliansky jarmok. Journal. Vianoce - najkrajšie sviatky v roku.

Aktivity MAS Horná Topla. Výtvarná sútaz. Zelený týzden. Hornotopliansky jarmok. Journal. Vianoce - najkrajšie sviatky v roku. Aktivity MAS Horná Topla Výtvarná sútaz December 2015 Vianoce - najkrajšie sviatky v roku V novembri 2014 bola vyhlásená výtvarná súťaž pod záštitou MAS Horná Topľa pre žiakov základných a materských škôl.

Více

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Výchovné osnovy Školského klubu detí sú súčasťou Výchovného programu ŠKD a vychádzajú z Výchovného plánu ŠKD. Minimálna

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Mediálna výchova. (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková

Mediálna výchova. (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková Mediálna výchova (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková Mediálna výchova (prierezová téma) Charakteristika prierezovej témy: Prierezová téma Mediálna výchova v základnom vzdelávaní ponúka elementárne

Více

Škola : SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM Užhorodská č. 39, Košice TEMATICKÝ PLÁN PRÁCE V CENTRE ODDYCHU

Škola : SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM Užhorodská č. 39, Košice TEMATICKÝ PLÁN PRÁCE V CENTRE ODDYCHU Škola : SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM Užhorodská č. 39, Košice TEMATICKÝ PLÁN PRÁCE V CENTRE ODDYCHU Śkolský rok : 2011/ 2012 Forma štúdia : denné osemročné Kód, názov študijného odboru -zameranie : 7902577

Více