ohlédnutí za speciál Softwarová řešení pro finanční oddělení itprofinance.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ohlédnutí za speciál Softwarová řešení pro finanční oddělení itprofinance.cz"

Transkript

1 ohlédnutí za itprofinance.cz speciál Softwarová řešení pro finanční oddělení

2 IT pro FINANCE: Softwarová řešení pro finanční oddělení Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) zorganizovala v pražském hotelu Olympik Tristar první ročník konference s názvem IT pro FINANCE: Softwarová řešení pro finanční oddělení. Hlavním tématem konference bylo propojení světa finančních manažerů a softwarových společností, které nabízejí řešení pro finanční oddělení. S prezentacemi svých produktů, ale i s jejich praktickými ukázkami, se představilo celkem dvanáct předních společností nabízejících softwarové produkty z oblasti řízení financí. Úvodního slova se ujal předseda řídicího výboru České asociace pro finanční řízení pan Ladislav Profota, který vyjádřil přání vybudovat společně s účastníky mozkový trust, zabývající se aspekty finančního řízení. Celou konferencí provázel vedoucí katedry informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky při VŠE v Praze, docent Ota Novotný. Jako první se svým příspěvkem s názvem Lze naplánovat ucelený business plán za dvacet minut? vystoupili Jan Hušek, obchodní ředitel společnosti INEKON SYSTEMS, a Jan Bolek, CFO společnosti DEK. Ve svém příspěvku ukázali a také prakticky demonstrovali užitečnost a efektivnost pokrokového manažerského systému Business Navigation System (BNS). Softwarový nástroj umožňuje na základě analýzy minulých dat zlepšit manažerské rozhodování a řízení podniku a zvýšit tak efektivitu podnikání, výkonnosti a konkurenceschopnosti na trhu. Další příspěvek se zabýval tématem ON-LINE prověřování podnikatelských subjektů v praxi. Své řešení v podobě systému cverify přišli představit pánové Josef Petříček a Radim Buryš ze společnosti KCT Data. Praktické zkušenosti s implementací a s používáním systému doplnil Jan Stehlík, ekonom obchodního oddělení společnosti Bosch Termotechnika. Služba funguje jako rozšíření systému SAP a umožňuje automaticky načíst informace o obchodních partnerech z velkého počtu nejrůznějších registrů. Uživatel produktu je pak o každé zásadní změně automaticky informován pomocí u nebo sms. Řešení, jak se zbavit nekonečného papírování a nutnosti používání papírových peněz při managementu firemních výdajů, převedl CEO společnosti Expensa Patrik Tjokorda. V příspěvku nazvaném Cloudová služba na bezhotovostní a bezpapírový management firemních výdajů představil firemní platební karty synchronizované s cloudovým systémem. Produkt usnadní firmám především řízení drobných plateb, prováděných například během služebních cest zaměstnanců. Automatizace mnoha úkonů umožní podnikům efektivnější využívání pracovní síly. Po přestávce na dopolední kávu se slova ujal Jakub Holubec, partner ve společnosti dolphin consulting. Firma se zabývá konzultační a implementační činností v oblasti Business Intelligence. Pokrývá celé portfolio služeb zaměřených na datovou integraci, plánování, analýzy, reporting, tvorbu skórkaret a dashboardů. Ve svém příspěvku se zabýval vylepšením procesů implementace BI projektů s cílem zvýšit spokojenost klientů s výsledným produktem. V současné době 65 % až 80 % Business Intelligence projektů totiž nesplní očekávání uživatelů. Jako alternativu současného procesu implementace BI projektů představil metodu agilního řešení, která umožňuje reagovat na změnu požadavků v průběhu zavádění systému. Sytém NetSuite-Cloudové řešení pro řízení financí a controlling představili Petr Kadlec (Senior consultant, ARC Consulting Czech), David Michálek (Produkt Manager, NetSuite) a Zdeněk Vencl (Controller, Photon Energy). NetSuie v současnosti představuje číslo 1 v cloudových ERP systémech. Integruje v sobě nástroje pro účetnictví, reporting, BI, CRM, DMS, ale i nástroje pro komunikaci a plánování úkolů a kalendáře. Díky cloudovému řešení, jsou všechny systémy vždy a odkudkoliv dostupné, a to přes internetový prohlížeč nebo mobilní zařízení. Další odprezentovaný cloudový produkt české IT společnosti Sophia Solutions se tentokrát zaměřoval na firemní plánování. Zástupce společnosti Michal Kaštovský ve svém příspěvku ukázal, jak kvalitní systém může usnadnit a zefektivnit podnikové plánování a vyzdvihl výhody takového systému oproti stále ještě běžnému plánování v Excelu. O praktické zkušenosti s využíváním a implementací cloudového systému se podělila ředitelka odboru controllingu a reportingu ČSOB Pojišťovny Petra Semeráková. V odpoledním programu se představily ještě čtyři společnosti. První z nich byla firma BI Experts. Slova se energicky ujal Erik Caha, konzultant společnosti. Obsah prezentace nejlépe shrnuje její samotný název Vývoj a implementace Business Intelligence jako analytického nástroje integrujícího controlling, kalkulace a systém pokročilého plánování za účelem vytvoření ekonomického modelu firmy. Praktické poznámky doplnil finanční ředitel společnosti Pilana Knives David Dostalík. Jak vyzrát na elektronickou fakturaci přišli poradit Jan Mrvík, obchodní a marketingový ředitel společnosti Editel CZ a Milan Permerský ze společnosti PEPSICO CZ. V prezentaci byly rozebrány výhody elektronické fakturace. Náklady na jednu fakturu se díky elektronické fakturaci Partnerská spolupráce Buďte s o krok napřed sníží z 50 Kč na 5 Kč a doba doručení ze dvou až třech dní na pět minut. Zmíněny byly i slepé větve či poloviční řešení elektronické fakturace, kterými jsou posílání faktur elektronickou poštou, nebo používání formátu PDF. Praktickou ukázku, jak technologie mohou pomáhat CFO a jeho týmu při plánování předvedl Václav Bárta ze společnosti Profinit. Spolu s finančním ředitelem společnosti Sazka a. s. Petrem Pípalem odprezentovali úspěšný projekt zavedení plánovacího programu ve společnosti Sazka. Využívání plánovacího softwaru umožní zaměstnancům upustit od mohutných excelových spreadsheetů a začít s efektivnějším plánováním i reportingem. Jako poslední se v prezentačním bloku představila firma Microsoft s příspěvkem nazvaným Posilování role financí v Microsoftu s pomocí nových BI nástrojů. Controllingové oddělení společnosti zastupovali Zuzana Štefková a Jan Hokynář. Ve své prezentaci předvedli, jak ke zpracování dat do smysluplných výstupů používají Excel Ad-ins Power-Pivot, sloužící ke zpřehlednění tabulek, a Power View, nástroj k vizualizaci dat. Program konference uzavřela v podvečerních hodinách panelová diskuze, které se jako řečníci zúčastnili Karel Soukeník (CFO a CCO, Sberbank), Miroslav Umlauf (Director Business Inteligence, AVG Technologies) a Josef Langmayer (Head of Controlling, Raiffeisenbank). Celý den se paralelně s prezentacemi konala také série workshopů, na kterých se mohli účastníci konference prakticky seznámit s prezentovanými produkty. I Vy byste rádi představili své produkty a služby na dalším ročníku IT pro FINANCE? Prosím, napište nám: 2

3 Letošní ročník IT pro FINANCE nám pomohl akcelerovat business! JAN HUŠEK, JEDNATEL, INEKON SYSTEMS Konferenci IT pro FINANCE vnímám jako velmi povedený koncept, který v průběhu jednoho dne umožní setkaní klíčových hráčů v oblasti Business Intelligence v České republice. Na této akci mohou minimálně ve třech různých formách plnohodnotně prezentovat svoje BI řešení, svůj přístup a vztah se zákazníky a přínosy, kterých pomocí BI dosáhli. Možnosti vystoupit v hlavním bloku konference, zorganizovat interaktivní workshop a po celou dobu konference zde umístit i vlastní stánek, dávají prezentujícím firmám potřebný prostor. Ať už šlo o členy sdružení CAFIN, kteří měli na konferenci volný přístup, nebo zástupce managementu ostatních firem, všichni zájemci o BI získali velice koncentrované informace o klíčových trendech v této oblasti. Navíc vystoupení konkrétního zákazníka daného dodavatele nabídlo i obraz vztahu mezi zákazníkem a jeho BI partnerem. My jsme, jako INEKON SYSTEMS, hledali vlastní přístup ke konferenci i s ohledem na skutečnost, že poslouchat budou i naši klíčoví konkurenti. Nakonec jsme se však rozhodli pro maximálně otevřený přístup, který sice odkryl naše karty, ale současně nás hodně přiblížil i k potenciálním zákazníkům. Společné vystoupení s finančním ředitelem Ing. Janem Bolkem ze společnosti DEK, největším dodavatelem stavebních hmot v České republice, mělo u zájemců o naše řešení Business Navigation vynikající ohlas. Název našeho příspěvku Lze naplánovat ucelený business plán za 20 minut? byl mírně provokativní. Společná půlhodinová prezentace však nabídla dostatek prostoru, abychom nejen odpověděli na otázku proč si DEK, firma s obratem přes 8 mld. Kč a 66 pobočkami, vybrala INEKON SYSTEMS za partnera, ale rovněž prošli živou ukázkou našeho systému. Ve zvoleném čase jsme tak názorně naplánovali tržby s využitím trendů po klíčových produktech a zákaznících. Následně jsme doplánovali přímé náklady a rozpočet za celou organizaci a vše jsme v rámci prezentace dotáhli až do plánu hospodářského výsledku. Na příkladu odchylkové analýzy jsme informovali účastníky konference, jak přistupovat k řízení firmy podle odchylek a s dopadem do odpovědnosti. Délka živé ukázky, a tedy i tvorba plánu, se přesně vešla do 20 minut, takže jsme v názvu našeho vystoupení skutečně nelhali. Právě tento otevřený přístup, který byl zajímavý i pro naše konkurenty, přinesl úžasný ohlas a následný zájem detailněji se seznámit s řešením BNS u našeho stánku. Díky tomu, že na konferenci byli i zástupci našich dalších zákazníků, např. ze společnosti Druchema, byla na akci domluvena i referenční návštěva. Konference tak pro nás pokračovala i v následujícím týdnu, kdy se referenční návštěvy v Druchemě účastnilo více než 12 zástupců ze čtyř firem. Vše vyústilo k podpisu první smlouvy s novým zákazníkem ani ne po čtrnácti dnech od konference. V současnosti máme navíc naplánovanou další referenční návštěvu, tentokrát v DEKu, na kterou se již nyní hlásí další čtyři firmy. Takto letošní konference IT pro FINANCE akcelerovala náš business a představila řešení Business Navigation dalším zájemcům o systém efektivního podnikového řízení. Na příští ročník IT pro FINANCE se samozřejmě velice těšíme a již nyní pracujeme na nových impulsech pro budoucí účastníky! IT ve službách finančních manažerů PETR MACHÁČEK, MARKETING SPECIALIST, KCT DATA V polovině října jsme se v hotelu Olympik zúčastnili konference IT pro FINANCE pořádané Českou asociací pro finanční řízení CAFIN. Jako poskytovatel IT jsme ocenili zajímavou společnost špičkových finančních manažerů, z nichž mnozí patří k našim zákazníkům. V prostředí konference jsme měli možnost dozvědět se mnohé o oblastech jejich aktuálního zájmu. Vyjasňovali jsme si, co je právě trápí a s jakými příležitostmi se setkávají. Akce nám přispěla k pochopení priorit a důrazů uživatelů, na jejichž podporu IT technologiemi se specializujeme. Kromě toho jsme se dosti podrobně seznámili s přibližně deseti řešeními našich kolegů z jiných IT firem pro oblast financí. Takováto setkání nám umožňují porovnávání trendů a lepší identifikování oblastí služeb a nástrojů, které jsou pro finanční řízení a ekonomickou administrativu nejzajímavější. Na konferenci jsme také měli možnost představit svou službu cverify, která umožňuje mnohostranné prověřování důvěryhodnosti obchodních partnerů na základě veřejně dostupných údajů na internetu a automaticky upozorňuje na změny, které u stávajících obchodních partnerů nastanou. Mezi veřejně přístupné registry s kritickým významem pro obchod patří například ISIR (insolvenční rejstřík), ARES (obchodní rejstřík a registr živnostenského podnikání), VIES (registrace DPH na území EU), ADIS (registr nespolehlivých plátců daně), registry dlužníků zdravotních pojišťoven a mnoho dalších. cverify hlídá zvolené registry za své uživatele doslova na každém kroku. Před vytvořením objednávky, při vkládání či vystavování faktury i před odesláním úhrady dodavatelům. Kromě stručné přednášky o cverify jsme v rámci akce IT pro FINANCE uspořádali také podrobnější workshop. Na něm jsme tento software prakticky předvedli a zároveň získali mnoho cenných poznatků o tom, kam bychom měli směřovat jeho další vývoj tak, aby byl i nadále cenným nástrojem pro vrcholové finanční manažery i jejich podřízené. 4 5

4 Agilní implementace plánování a reportingu JAKUB HOLUBEC, LEADING DOLPHIN, DOLPHIN CONSULTING Na letošní konferenci IT pro FINANCE jsme uvedli alarmující statistiku, podle které 65 % 85 % projektů implementace plánování a reportingu nesplní očekávání uživatelů. Následné reakce účastníků ukázaly, že jde o téma, které je dnes v řadě firem více než aktuální. Rád bych zde tedy načrtl důvody a možná řešení tohoto problému, který podle mě spočívá hlavně v přístupu k řízení projektů. Aktivně jsme se zapojili do konference IT pro FINANCE MICHAL KAŠTOVSKÝ, SENIOR BUSINESS CONSULTANT, SOPHIA SOLUTIONS O čerstvých dojmech z konference jsme měli příležitost si popovídat s panem Michalem Kaštovským, zástupcem společnosti Sophia Solutions. Převažující metodikou projektového řízení je stále klasický waterfall, který spočívá v detailní analýze požadavků před implementací, následném vývoji ve složitě navazujících fázích a jednorázovém předání finálního výstupu uživatelům. Tento způsob řízení však u IT projektů až příliš často žalostně selhává. Vychází totiž z předpokladů, že uživatelé jsou schopní předem přesně popsat, co chtějí a potřebují, a že se požadavky v průběhu času nemění. Tyto předpoklady se většinou ukazují jako mylné. Jako příklad rád uvádím příběh známého, který mi popisoval, jak se dopracoval k ideálnímu bydlení. Postavil si vlastní dům, ale po čase zjistil, že mu v mnoha parametrech nevyhovuje. Dům tedy prodal a nechal si navrhnout a postavit nový. Po čase ale opět zjistil, že mu některými vlastnostmi nevyhovuje a tak si nechal postavit třetí a až ten splňoval všechny jeho představy. Všichni máme s bydlením roky zkušeností, takže bychom teoreticky měli být schopní požadavky na tak běžnou věc perfektně promyslet. Evidentně to však nefunguje a tím méně to může fungovat u řešení, se kterými jejich budoucí uživatelé téměř žádné zkušenosti nemají. Jak požadavky na bydlení, tak i na informace potřebné k rozhodování se navíc v čase mění. Prvním krokem k úspěšné implementaci je začít agilně uvažovat akceptovat fakt, že se požadavky a priority dynamicky mění s tím, jak se mění vnější prostředí, jak se uživatelé průběžně seznamují s novými možnostmi, daty, nástroji, informacemi a technikami. Druhým krokem je pak seznámení s agilními metodikami vývoje. Agilní implementace je charakterizována vývojem v krátkých cyklech (standardně 1 3 týdny), z nichž každý musí přinést výstup s reálnou byznysovou hodnotou pro uživatele, v produkční kvalitě. Mezi hlavní zásady agilních projektů patří: Vývoj řízený přínosem. Vyvíjí se pouze věci s vysokou hodnotou a prioritou. Komunikace. Vývojový tým na denní bázi komunikuje s uživateli, ideálně osobně z očí do očí. Uživatelské příběhy. Místo detailní analýzy jsou požadavky evidované formou uživatelských příběhů, které jsou dále rozpracované až v průběhu implementace. Připravenost na změnu. Uživatelské příběhy mohou být měněny, přidávány nebo odebírány podle aktuálních potřeb a priorit. Samoorganizované týmy. Agilní týmy jsou složené z motivovaných jedinců, kteří nepotřebují neustálý manažerský dohled a mikromanagement. Jednoduchost. Je volena co nejjednodušší architektura a řešení, nic není vyvíjeno samoúčelně nebo do zásoby. Uživatelé na konci každého cyklu vidí reálné výstupy projektu, mohou je rovnou využívat, včas identifikovat případné nedostatky a odstranit je již v počátcích, což výrazně snižuje projektová rizika a maximalizuje obchodní přínos. Agilní metodiky (např. SCRUM) obsahují řadu dalších užitečných pomůcek. Nejdůležitější je ale sebrat odvahu, začít agilně uvažovat a vydat se na cestu, která bude nejen efektivnější a méně riziková, ale zároveň daleko akčnější a zábavnější. Konference IT pro FINANCE proběhla, co byste Vy, jako partner konference, vyzdvihl? Potěšila mne, ale nikoli překvapila, vysoká profesionalita přípravy konference. CAFIN je asociací profesionálů a i na způsobu organizace to je vždy vidět. Splnila konference Vaše partnerské očekávání? Z jakého pohledu? Konference plně splnila naše očekávání. Poskytla dostatečný prostor pro neformální komunikaci mezi partnery a účastníky. Prostor kombinující stánky partnerů a občerstvení se ukázal jako ideální místo pro diskuze. Složení účastníků na konferenci bylo zajímavé? Složení účastníků pokrývalo všechny hlavní úrovně finančního řízení, finanční ředitele, manažery controllingů i specialisty na konkrétní oblasti finančního řízení. S jakými otázkami se na Vás účastníci obraceli? Co je aktuálně nejvíc zajímá a co nejvíce ve svých firmách řeší za problémy? Účastníci konference se zajímali o moderní řešení pro hlavní úlohy controllingu, reportingu, analýz a hlavně plánování a modelování. Podařilo se Vám navázat nějaké kontakty pro Váš další business? Ano, nové pracovní kontakty se nám na konferenci podařilo úspěšně navázat. Skladba témat od ostatních partnerů přišla Vám zajímavá? Která nejvíc? Myslím, že skladba témat ostatních partnerů plně pokrývala jednotlivé oblasti finančního řízení a každý z účastníků konference si našel své téma. Témata se vhodně doplňovala. Vaše téma v rámci konference považujete za správně zvolené? Mělo u účastníků zájem? Naše téma Plánování v Cloudu považujeme za správně zvolené. Jde o aktuální trend ve způsobu používání moderních SW nástrojů a odezva u účastníků byla velká. Osobně za Vámi přišel někdo z účastníků si o tématu popovídat blíže? Ano, na stánku byl v určitých chvílích takový provoz, že jsme se nestihli plně věnovat ostatním účastníkům. A tento problém vnímám jako pozitivní okolnost. Přípravy pro další ročník konference zopakujete svou účast, můžeme se Vám ozvat před pořádáním dalšího ročníku? Rádi bychom svou účast zopakovali. Pozměnili byste uspořádání, skladbu příspěvků či partnerů? Ne. Dopad na klienta, se kterým jste vystupovali jak hodnotil on konferenci, přípravy na konferenci s ním byly náročné? Náš klient hodnotil účast na konferenci pozitivně. Přípravy složité nebyly, prostě jsme shrnuli fakta o společném projektu. Výhled na témata do dalšího roku už tušíte, co by účastníky mohlo zajímat? O tématu na příští rok přemýšlíme, ale na rozhodnutí je ještě brzy. Považujete členství v CAFIN za přínosné? Ano. Jakou z akcí považujete za nejpřínosnější pro Vaši společnost? IT pro FINANCE a partnerský workshop. 6 7

5 První ročník IT pro FINANCE je za námi, těšíme se na další rok VÁCLAV BÁRTA, HEAD OF PERFORMANCE MANAGEMENT, PROFINIT Společnost Profinit si velmi váží příležitosti se účastnit této inspirativní akce. Denním chlebem každého správného profesionála je monitorování trendů, sdílení zkušeností s druhými i získávání nadhledu v daném oboru. Správné spojení všeho dohromady pomáhá pak najít tu nejlepší cestu při řešení vlastních problémů. A právě takové spojení nabídla akce IT pro FINANCE. Velmi jsme ocenili, že tým CAFIN připravující tuto konferenci velmi pečlivě vybízel prezentující k tomu, aby byli konkrétní, aby vynechali prázdné fráze o dokonalosti, originálnosti, efektivnosti nabízených řešení a služeb. Díky tomuto úsilí týmu CAFIN se účastníci akce dozvěděli konkrétní problémy, čísla, výsledky, jak jít jednoduše k jádru věci a nekroužit na okraji prázdné sklenice. Tento ročník jsme za společnost Profinit představili řešení pouze v rámci hlavní prezentace, kde se v rámci určeného času nedá představit potřebný detail. V dalších ročnících konference se budeme snažit o vlastní workshop, kde účastníkům představíme naše zkušenosti, způsoby řešení konkrétních problémů, výsledky a naše doporučení. Rádi bychom proto navrhli prodloužit workshopy na školních 45 minut, aby se stihl kvalitně rozebrat případ, rozvířit debatu nad detaily i obecnými přístupy. Zajímavá témata prezentací i workshopů účastníci sledovali velmi pečlivě a s opravdovým zájmem, což je naprosto skvělý výsledek akce. Na druhou stranu byla značně menší pozornost věnována stánkům a možnosti detailněji prodiskutovat názory, zkušenosti i problémy. Snažili jsme se zaujmout tradiční i netradiční cestou v podobě biatlonové střelnice a lahodnými muffiny. Cílem společnosti Profinit je sledovat trend, který by mohl vést k tomu, že další ročníky nebudou s názvem IT pro FINAN- CE, nýbrž Finance bez IT. To je směr, kterého se držíme a který spočívá v podpoře přechodu od robustních (a často drahých technologicky orientovaných řešení) k elegantním a chytrým řešením, které před technickou výkonností upřednostňují faktory, jako jsou účelnost, rafinovanost, jednoduchost na použití i rozvoj a minimalizace závislostí na IT zdrojích. Jak konkrétně vypadá takové řešení a jaké má konkrétní výsledky? To jsou témata, o která bychom se rádi podělili nejen v dalším ročníku IT pro FINANCE, ale také na jarním workshopu, který pořádá CAFIN ve spolupráci s námi. Komplexní informační technologie PETR HANZAL, JEDNATEL, KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Na otázku s jakými otázkami se účastníci u stánku obraceli na zástupce společnosti KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (BMD), co účastníky aktuálně nejvíc zajímá a co ve svých firmách řeší za problémy nám ochotně odpověděl Petr Hanzal. Často pokládaná otázka se dotýkala adaptace národních ERP v mezinárodních společnostech. V tomto ohledu je nezbytné se držet specifik, zejména legislativních, určených pro příslušnou zemi, ve které bude ERP nasazováno. Tzn. nezbytnost komunikace v úředním jazyce dané země s dodavateli, odběrateli a státní správou. Bez zřetelu na národnostní rozdíly, bývají top managementem mezinárodních organizací pro sazovány k implementaci adaptované ERP, zejména z důvodu možnosti využívání maxima funkčností systému, které představují pro firmu výhody např. shodné názvosloví ekonomických termínů, redukci nákladů na informační technologie v rámci skupiny organizace apod. Rovněž z důvodu motivů plynoucích ze systému práce a z procesních příčin přímo přenositelných mezi jednotlivými pobočkami distribuované firmy. Různost účetních standardů a legislativ zemí, v nichž je systém provozován, potřeby plynoucí z odlišných konvencí odběratelů, dodavatelů a samotných uživatelů a v neposlední řadě i požadavky plynoucí z potřeb mateřské společnosti, si vynucují v posledních letech čím dál větší pozornost. Tato problematika je zahrnuta a dokonale zvládnuta v BMD Business Software. Ohlédnutí za účastí na konferenci IT pro FINANCE ZUZANA ŠTEFKOVÁ, BUSINESS CONTROLLER, MICROSOFT JAN HOKYNÁŘ, BUSINESS CONTROLLER, MICROSOFT Sdílení zkušeností napříč jednotlivými firmami považujeme za jeden z nejdůležitějších pilířů profesionálního přístupu ve své práci. Příležitost zúčastnit se konference IT pro FINANCE s tématem Posilování role financí v Microsoftu s pomocí nových BI nástrojů bylo pro nás tedy velmi přínosné. Měli jsme možnost být jak v roli zákazníka, tak i partnera zároveň. Mohli jsme vnímat určitou profesní sounáležitost a tedy vidět, že ostatní řeší podobné problémy jako my, ale zároveň si také povšimnout, že můžeme nabídnout nástroje k řešení. Jako reprezentanti společnosti Microsoft jsme potěšeni skutečností, že používání našich nástrojů pomáhá zefektivňovat práci ostatním. Zároveň je pro nás, jako pro jednotlivce, velmi příjemné setkat se s kolegy, kteří mají zájem o vlastní profesní rozvoj a projevují nadšení v používání nových technologií pro lepší zpracování dat například Power BI add-ins v nových verzích Microsoft Excelu (mezi jinými Power Pivot a Power View, které byly prezentovány). Věříme, že členství v profesní organizaci CA- FIN vytváří platformu umožňující právě takové sdílení a diskuzi. Těšíme se na další příležitosti pro setkání. 8 9

6 Konference v dnešním světě ERIK CAHA, JEDNATEL A SENIOR BI KONSULTANT, BI EXPERTS KARAT Software partnerem konference IT pro FINANCE Konference, jako formát prezentování informací, je jako papírová kniha. Zombie ve vlně nových médií a informačního věku. Konference je něco mimo dosah strýce Googla. Špatně se indexuje, přesto je pro mnoho přednášejících konference vrcholem roku. Vrcholem úsilí, na jehož konci je nějakým způsobem zpracovaný příspěvek. Ovšem i účelová konference, kde vrcholem publikačních možností výzkumného projektu přispěvovatelů je uveřejněný text ve sborníku a pomyslná čárka, má svoje kouzlo. Konference je hlavně místem setkávání lidí. Je místem nečekaných setkání, mnoha překvapení a zdrojem inspirace i energie. Kde jinde potkáte staré známé, které jste mnohdy léta neviděli, uvidíte lidi, které možná znáte jen podle jména, ale i mnohé, o kterých jste dosud nikdy neslyšeli? Kdy jindy si uděláte prostor ve svém nabitém kalendáři na prostou komunikaci s lidmi? Nemusíte dělat Turingův test, abyste odlišili umělou inteligenci od člověka. Stačí uspořádat konferenci. Roboti nedorazí, nepotřebují to, mají baterie, či solární panely. Konference je místo plné energie, které vám dokáže dodat inspiraci a touhu zkoušet něco nového, přemýšlet o věcech z jiného úhlu pohledu. Je úplně jedno, jakému tématu se konference věnuje, už jen ten živoucí organismus je zdrojem inspirace. Věc nesdělitelná a nepřeno- sitelná. I konference se dá natočit, rozsekat, otitulkovat, připepřit a servírovat po internetu ale nezlobte se na mě to už není konference, ale jen seznam mnohdy špičkových jednotlivých přednášek. Nezažijete kouzlo nechtěného, nemá to ten náboj. A tahle, co nás minula? Tak ta byla úžasná, tu jsem si užil, ten prostor, to publikum, které ještě neví, co ho se mnou čeká. Byl to úplný vodotrysk inspirace, ze které jsem dokázal těžit i na konferenci o několik dní později, na úplně jiné téma, s úplně jiným obecenstvem. Všem, kdo jste přišli, mockrát děkuji a i s těmi tentokrát scházejícími se těším na shledanou na nějaké jiné konferenci. ROMAN PAZDERA, MANAŽERSKÁ A PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ, KARAT SOFTWARE Když jsme byli v létě organizátory osloveni nabídkou aktivní účasti na prvním ročníku konference IT pro FINANCE, tak jsme dlouho zvažovali, zda nabídky využít. Líbila se nám sekce E s názvem Integrace dat a sdílení informací a to, že celá konference je primárně zaměřena na finanční ředitele a manažery. A protože příprava akce na nás působila profesionální komunikací a organizací, tak padlo rozhodnutí o našem aktivním zapojení. Účast společnosti KARAT Software a. s. jsme primárně zaměřili na propagaci firmy, jakožto výrobce informačního systému KARAT a integrátora portálových řešení na platformě MS SharePoint. Očekávali jsme široké spektrum účastníků, od velkých nadnárodních společností až po firmy střední velikosti ze segmentů, na které jsou zaměřeny produkty a služby naší společnosti. Návštěvníci konference měli možnost se dozvědět zajímavé informace především z oblastí vývoje a implementace Business Intelligence, dále bylo přínosné téma agilní implementace a plánování a příprava reportingu. Přesto, že jsme díky bohatému a nabitému programu neměli možnost mít prezentaci v hlavním sále, tak jsme byli mezi vystavovateli s naším zaměřením na firemní portálová řešení a informační systémy jedineční. Toho jsme se snažili využít během přestávek mezi jednotlivými sekcemi hlavního programu. Velice kladně bychom chtěli zhodnotit organizaci konference, která se nesla ve velice klidném a přátelském duchu. Každý účastník konference dostal do tašky propagační a marketingové materiály společnosti KARAT Software. Po skončení konference jsme účastníky zkontaktovali, abychom si ověřili, zda se měli možnost na předané materiály podívat. Odezvu ještě vyhodnocujeme, nicméně jsme čekali od účastníků konference aktivnější zpětnou komunikaci. Jelikož se jednalo o první ročník konference, stále interně vyhodnocujeme náš přínos z hlediska možností pro náš další business. Pokud by se příští téma konference posunulo více do oblasti portálových řešení nebo na přínosy ERP systémů, určitě bychom se zúčastnili. Nicméně i tak naše účast splnila záměr zviditelnění a především prezentaci naší společnosti pro významnou skupinu účastníků s potenciálem pro možnou budoucí spolupráci

7

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO v ČR a SR Jan Dohnal, Oldřich Příklenk Jan Dohnal, Oldřich Příklenk CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost?

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? 2013 e-trend Spolehlivé tipy pro váš e-shop Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? Editorial Obsah Trendy E-commerce 2013 pohledem Tomáše Hájka Zeptali jsme se Předních osobností

Více

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě Ve výstavbě II" Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích PUBLIKACE URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Evropský projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Ústav managementu Ing. Lucie Sýkorová Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků Customer services and their importance for company prosperity

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více