Rozpočtová změna č. 2 v r. 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočtová změna č. 2 v r. 2016"

Transkript

1 Rozpočtová změna č. 2 v r Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 1250,0 0,0 1250,0 třídění odpadu 1250,0 1250,0 0,0 1250,0 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 1355,0 26,0 1381,0 policie PCO 600,0 600,0 0,0 600,0 pokuty a ostatní příjmy 755,0 755,0 26,0 781,0 39 Místní hospodářství celkem 8932,9 8932,9 309,0 9241,9 nájemné dopravní terminál 1886,4 1886,4 0,0 1886,4 nájemné z nebytových prostor Borek 26,0 26,0-6,0 20,0 nájemné z ostatních nebytových prostor 4450,0 4450,0 315,0 4765,0 nájemné z lesních pozemků 1452,0 1452,0 0,0 1452,0 nájemné z ostatních pozemků 392,0 392,0 0,0 392,0 nájemné z hrobových míst 300,0 300,0 0,0 300,0 ostatní příjmy 426,5 426,5 0,0 426,5 41 Všeobecná pokladní správa celkem , ,1 3115, ,1 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 2880,0 3693,8 0,0 3693,8 daň z příjmů právnických osob 37890, ,0 0, ,0 daň z příjmů ze závislé činnosti 33590, ,0 0, ,0 daň z příjmů fyzických osob 6800,0 6800,0 0,0 6800,0 daň z nemovitých věcí 9190,0 9190,0 0,0 9190,0 daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně 76430, ,0 0, ,0 správní poplatky 3375,0 3375,0 0,0 3375,0 místní poplatky - ze psů 470,0 470,0 0,0 470,0 - z veřejného prostranství 150,0 150,0 50,0 200,0 - z komunálních odpadů 8300,0 8300,0 0,0 8300,0 prodej pozemků 3290,0 3290,0 620,0 3910,0 prodej ostatního majetku 11025,0 8275,0 0,0 8275,0 výtěžek z provozu loterií a výherních hracích přístrojů 7955,0 7955,0 0,0 7955,0 příjmy z pojistných plnění 0,0 10,5 35,3 45,8 ostatní příjmy 524,6 789,4 572,2 1361,6 globální a účelové dotace 29221, ,1 1882, ,4 odvod z odpisů - Sociální služby 1171,3 1171,3-44,8 1126,5 Rozpočtové příjmy celkem , ,0 3450, ,0 financování - zapojení přebytku minulých let 21130, ,0-1800, ,0 Příjmy + financování celkem , ,0 1650, ,0 Stránka 1

2 02 Vodní hospodářství a životní prostředí celkem 26735, ,0 525, ,0 služby a výdaje zajišťované odb. životního prostředí 3080,0 3143,0 0,0 3143,0 veřejná zeleň 1190,0 1190,0 150,0 1340,0 Dům s pečovatelskou službou - revitalizace venkovních prost. 370,0 370,0 0,0 370,0 park Javorka - zpevnění parkových cest 300,0 300,0 0,0 300,0 park Javorka - ostatní opravy a údržba 90,0 153,0 0,0 153,0 ostatní náklady 550,0 550,0-150,0 400,0 lesní hospodářství 295,0 295,0 0,0 295,0 lesní hospodářské osnovy 245,0 245,0 0,0 245,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 40,0 40,0 0,0 40,0 odpadové hospodářství 14060, ,0 0, ,0 separovaný odpad 520,0 520,0 0,0 520,0 sběrný dvůr 4900,0 4900,0-163,0 4737,0 uložení odpadu 3700,0 3700,0 0,0 3700,0 černé skládky 150,0 150,0 0,0 150,0 doprava 4250,0 4250,0 0,0 4250,0 TKO - chatové oblasti 510,0 510,0 120,0 630,0 ostatní výdaje 30,0 80,0 43,0 123,0 služby zajišťované EKOBI s.r.o.: 9595,0 9595,0 525, ,0 veřejná zeleň sekání 6800,0 6800,0 425,0 7225,0 veřejná zeleň prořezy, výsadby a ost. náklady 2795,0 2795,0 100,0 2895,0 10 Doprava celkem 12130, ,0 0, ,0 opravy a údržba komunikací 5070,0 5070,0 0,0 5070,0 běžné opravy a výspravy 2900,0 2900,0 0,0 2900,0 výměna dopr.značení 200,0 200,0 0,0 200,0 údržba mobiliáře 1175,0 1175,0 0,0 1175,0 ostatní výdaje 795,0 795,0 0,0 795,0 čištění města a posyp komunikací 6620,0 6620,0 0,0 6620,0 zametání města 2100,0 2100,0 0,0 2100,0 čištění města 1200,0 1200,0 0,0 1200,0 čištění silničních vpustí 420,0 420,0 0,0 420,0 zimní údržba 2700,0 2700,0 0,0 2700,0 nákup kontejnerů na tříděný odpad 200,0 200,0 0,0 200,0 dopravní obslužnost Pardubického kraje 440,0 440,0 0,0 440,0 Stránka 2

3 11 Investice, údržba a opravy - celkem 70686, ,0-396, ,0 vzdělávání a školské služby celkem 3930,0 4633,0-178,0 4455,0 MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy 345,0 345,0 372,0 717,0 MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 250,0 250,0-14,0 236,0 MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy 250,0 250,0-40,0 210,0 MŠ U koupaliště - zateplení budovy (PD) 300,0 100,0-20,0 80,0 MŠ Vinohrady - údržba,úpravy a opravy 175,0 370,0 0,0 370,0 ZŠ Ústecká - údržba,úpravy a opravy 380,0 380,0-48,0 332,0 ZŠ Habrmanova - zateplení budovy 460,0 465,0-120,0 345,0 ZŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 395,0 805,0 22,0 827,0 ZŠ Nádražní - výměna oken 0,0 425,0-5,0 420,0 ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy 530,0 530,0-335,0 195,0 Základní škola praktická - údržba,úpravy a opravy 10,0 10,0 0,0 10,0 DDM - údržba,úpravy a opravy 545,0 545,0 10,0 555,0 ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy 290,0 158,0 0,0 158,0 územní samospráva celkem 390,0 580,0 0,0 580,0 MěÚ - údržba a opravy 390,0 580,0 0,0 580,0 kultura a sociální služby celkem 2170,0 2316,0 325,0 2641,0 Městská knihovna - údržba,úpravy a opravy 140,0 140,0 0,0 140,0 Městské muzeum - údržba,úpravy a opravy 165,0 161,0 0,0 161,0 Malá scéna - údržba, úpravy a opravy 135,0 235,0 115,0 350,0 Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy 420,0 530,0 43,0 573,0 Kulturní centrum - nákup moblilního jeviště 850,0 790,0-8,0 782,0 Domov důchodců - stacionář - rek. koupelny a soc. zař. 100,0 100,0 115,0 215,0 Domov důchodců - údržba,úpravy a opravy 210,0 210,0 55,0 265,0 Dům s pečovatelskou službou - údržba,úpravy a opravy 150,0 150,0 5,0 155,0 přidružené místní části celkem 1600,0 1600,0 0,0 1600,0 Skuhrov - údržba,úpravy a opravy 400,0 400,0 0,0 400,0 Kozlov - údržba,úpravy a opravy 400,0 400,0 0,0 400,0 Svinná - údržba,úpravy a opravy 400,0 400,0 0,0 400,0 Lhotka - údržba,úpravy a opravy 400,0 400,0 0,0 400,0 doprava a místní komunikace celkem 50290, ,0-130, ,0 dopravní terminál nám. J. Pernera 420,0 575,0 110,0 685,0 dětské hřiště sídliště Křib- realizace, TDI, AD, IČ, 1315,0 1450,0 135,0 1585,0 sportovní hřiště Na Horách - realizace, AD, IČ 375,0 465,0-45,0 420,0 doplnění VO sídliště Lhotka po opravě teplovodů TEZA 390,0 390,0 0,0 390,0 tenisová hala ul. Husova 12650,0 100,0 0,0 100,0 podzemní kontejnery Trávník 1035,0 1035,0-70,0 965,0 rekonstrukce VO průtah I/ etapa 600,0 780,0 115,0 895,0 oprava komunikace ul. Cechovní 2480,0 1550,0-1400,0 150,0 parkoviště a komunikace Na Skalce 13935, ,0 815, ,0 výstavba vodovodu ul. Ústecká 10200,0 7200,0 75,0 7275,0 cyklostezka Česká Třebová - Rybník 500,0 100,0 0,0 100,0 průmyslová zóna ul. Semanínská - přístupová komunikace 5500,0 5720,0 0,0 5720,0 ostatní opravy místních komunikací a chodníků 890,0 710,0 135,0 845,0 Stránka 3

4 11 Investice, údržba a opravy - pokr. ostatní investice, služby, opravy a údržba celkem 12306, ,0-413, ,0 objekty SDH - údržba,úpravy a opravy 385,0 385,0-25,0 360,0 opravy z revizí 100,0 100,0-75,0 25,0 krematorium - údržba,úpravy a opravy 225,0 225,0-5,0 220,0 PD Park Benátky - řešení parku, stupeň DUR 900,0 905,0 0,0 905,0 PD Park Benátky,místní komunikace- stupeň DUR 310,0 310,0-285,0 25,0 PD Dopravní hřiště Benátky, stupeň DSP 50,0 415,0 0,0 415,0 PD Atletický stadion Na Skalce - stupeň DUR a DSP 760,0 825,0-70,0 755,0 PD Regionální městská knihovna, stupeň inv. záměr, DUR 705,0 705,0 0,0 705,0 PD Kompostárna,změna DUR, stupeň DSP 720,0 720,0 0,0 720,0 PD Orllicko - Třebovský BIKE resort-singletrack+dur,dsp,dps,ič 820,0 820,0 0,0 820,0 PD Stavební úpravy objektu DDM 0,0 0,0 330,0 330,0 ostatní projektové dokumentace 885,0 885,0 80,0 965,0 SKI areál Peklák - Hory - údržba,úpravy a opravy 100,0 100,0 0,0 100,0 zimní stadion "Na Skále" - úpravy vytápění 250,0 300,0 10,0 310,0 zimní stadion "Na Skále" - údržba,úpravy a opravy 280,0 280,0-150,0 130,0 hokejbalové hřiště Benátky - oprava povrchu 0,0 780,0 85,0 865,0 sběrný dvůr - údržba,úpravy a opravy 165,0 195,0 0,0 195,0 Ekocentrum Podbranská ul. - údržba,úpravy a opravy 50,0 50,0-20,0 30,0 opravy a údržba památek 2586,0 2023,0-55,0 1968,0 průmyslová zóna ul. Semanínská - údržba,úpravy a opravy 175,0 175,0-50,0 125,0 opravy a údržba Borek 50,0 128,0 0,0 128,0 městský kamerový dohlížecí systém 310,0 415,0 112,0 527,0 Úřad práce - údržba,úpravy a opravy 50,0 50,0 0,0 50,0 územní plán, digitální tech. mapa 1260,0 1280,0-150,0 1130,0 vodní hospodářství 650,0 650,0-30,0 620,0 klubovna Junák č.p údržba,úpravy a opravy 50,0 50,0-40,0 10,0 klub Modrý trpaslík - údržba,úpravy a opravy 25,0 25,0 15,0 40,0 kryt Nové náměstí - údržba,úpravy a opravy 75,0 75,0-40,0 35,0 příspěvky na opravy fasád 100,0 100,0-50,0 50,0 ostatní opravy a služby 270,0 270,0 0,0 270,0 14 Školství celkem 15931, ,0 117, ,0 z toho MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz 840,0 840,0 0,0 840,0 MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz 1370,0 1370,0 0,0 1370,0 MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz 930,0 930,0 0,0 930,0 MŠ U Koupaliště - příspěvek na investice 100,0 100,0 0,0 100,0 MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz 930,0 930,0 0,0 930,0 MŠ - celkem 4170,0 4170,0 0,0 4170,0 ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz + transfery dotací 3800,0 3755,0 0,0 3755,0 ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz + transfery dotací 3450,0 3450,0 30,0 3480,0 ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz + transfery dotací 3100,0 2675,0 52,0 2727,0 ZŠ - celkem 10350,0 9880,0 82,0 9962,0 Stránka 4

5 14 Školství pokr. školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb protidrogová prevence 50,0 50,0-10,0 40,0 projekt Prevence kriminality 20,0 273,0 35,0 308,0 DDM - Kamarád - příspěvek na provoz 500,0 493,0 10,0 503,0 ZUŠ Č.T. - příspěvek na provoz 575,0 348,0 0,0 348,0 MC Rosa o.s. 70,0 70,0 0,0 70,0 organizace v ul. Podbranská č.p ,0 106,0-15,0 91,0 vzdělávací akce 0,0 0,0 15,0 15,0 Junák Česká Třebová 90,0 90,0 0,0 90,0 16 Kultura a sport celkem 25898, ,0 318, ,0 kultura : příspěvky a úhrada služeb celkem 20375, ,0 318, ,0 Kulturní centrum - příspěvek na provoz + transfery dotací 6400,0 6734,0 66,0 6800,0 Městské muzeum - příspěvek na provoz + transfery dotací 5820,0 5860,0 100,0 5960,0 Městská knihovna - příspěvek na provoz + transfery dotací 6650,0 6770,0 152,0 6922,0 z toho přísp. na vydávání městských novin 500,0 500,0 OIK TV s.r.o. 840,0 840,0 0,0 840,0 kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise 300,0 300,0 0,0 300,0 o.s. Triarius Č. Třebová - příspěvek na činnost 210,0 210,0 0,0 210,0 Gymnázium Č.T - školní akademie 35,0 35,0 0,0 35,0 ostatní výdaje 120,0 120,0 0,0 120,0 sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb celk. 5523,0 5562,0 0,0 5562,0 sport. oddíly na činnost dle doporučení sport. komise 2670,0 2670,0 0,0 2670,0 sport. oddíly na sportovní akce dle doporučení sport. komise 200,0 200,0 0,0 200,0 podpora vrcholového sportu 100,0 100,0-40,0 60,0 TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež 450,0 450,0 0,0 450,0 dotace sportovním oddílům na údržbu a vybavení 650,0 650,0 0,0 650,0 týden sportu 535,0 535,0 0,0 535,0 Ski klub Č.T. - úprava lyžařských běžeckých tras v Č.T. 30,0 0,0 0,0 0,0 FK Česká Třebová z.s - výměna střešní plachty haly 127,0 127,0 0,0 127,0 krasobruslení + synchronizovaný tanec 162,0 162,0 0,0 162,0 sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska 150,0 150,0 0,0 150,0 Fbk Orlicko Třebovsko - "Deset dní florbalu" 60,0 60,0 0,0 60,0 Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu 50,0 50,0 0,0 50,0 Tenisový klub - projektová dokumentace tenisové haly 124,0 124,0 0,0 124,0 sportovní hry mateřských škol 15,0 15,0 0,0 15,0 DSO Českomoravské pomezí - provoz cyklobusu 0,0 39,0 0,0 39,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 140,0 170,0 40,0 210,0 TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání 60,0 60,0 0,0 60,0 Stránka 5

6 19 Vnitřní správa celkem 71803, ,0 639, ,3 Městská policie - celkem 9545,0 9545,0-113,0 9432,0 z toho : městská policie - mzdové výdaje 5944,6 5944,6 21,0 5965,6 městská policie - ostatní výdaje 3600,4 3600,4-134,0 3466,4 Kancelář tajemníka - celkem 51173, ,0 189, ,0 z toho : zastupitelstvo - mzdové výdaje 2365,0 2365,0 0,0 2365,0 zastupitelstvo - ostatní výdaje 1023,7 1023,7 0,0 1023,7 vnitřní správa - mzdové výdaje 30402, ,0 136, ,0 vnitřní správa - ostatní výdaje 13839, ,3 53, ,3 informatika 3543,0 3543,0 0,0 3543,0 Správní odd. - celkem 11085, ,0 563, ,3 z toho : požární sbory - provozní výdaje 1183,0 1104,0 0,0 1104,0 požární sbory - hasící cisterna a ostatní vybavení 2017,0 2096,0 3,0 2099,0 městský úřad - provozní výdaje 7611,0 7611,0 560,3 8171,3 městský úřad - vybavení 274,0 274,0 0,0 274,0 28 Sociální věci a zdravotnictví celkem 5949, ,0 0, ,0 Sociální služby příspěvek na provoz 4000,0 4000,0 0,0 4000,0 Sociální služby transfer dotace na poskytování soc. péče 0,0 9238,0 0,0 9238,0 Nadace Naděje 1380,0 1380,0 0,0 1380,0 ČČK - senior doprava 240,0 240,0 0,0 240,0 Nadační fond nemocnice v Ústí n. Orl. - dotace na vybavení 0,0 200,0 0,0 200,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 200,0 200,0 0,0 200,0 sociálně právní ochrana dětí - služby 94,0 94,0 0,0 94,0 ostatní výdaje 35,0 35,0 0,0 35,0 39 Místní hospodářství celkem 14088, ,0 375, ,0 odbor majetku : 6778,0 8243,0 375,0 8618,0 lesy správa lesů a pěstební činnost 386,0 386,0 0,0 386,0 úprava lesních cest 200,0 200,0 0,0 200,0 energie nebyt. prostor 250,0 250,0 50,0 300,0 správa byt. a nebyt. prostor 975,0 975,0 200,0 1175,0 nájemné z pozemků a nebytových prostor 844,0 844,0 0,0 844,0 geometrické práce a posudky 250,0 250,0 0,0 250,0 výkupy mov. a nemov. majetku 2773,0 3198,0 0,0 3198,0 daň z převodu nemovitostí 200,0 200,0 125,0 325,0 EKOBI s.r.o. - přísp. na provoz zimního st. a skiareálu Peklák 900,0 1940,0 0,0 1940,0 služby zajišťované EKOBI s.r.o. 7310,0 7545,0 0,0 7545,0 správa veřejných hřbitovů 650,0 665,0 0,0 665,0 veřejné WC - provoz a údržba 160,0 160,0 0,0 160,0 veřejné osvětlení 6500,0 6720,0 0,0 6720,0 Stránka 6

7 40 Výstavba celkem 281,0 281,0 0,0 281,0 měst. architekt + ostatní služby 281,0 281,0 0,0 281,0 41 Všeobecná pokladní správa celkem 21429, ,0 71, ,7 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 2880,0 3693,8 0,0 3693,8 daň z přidané hodnoty 1768,0 1785,0 20,0 1805,0 splátka jistiny úvěrů (financování) 13684, ,0 0, ,0 úroky z úvěrů 1178,0 1178,0 0,0 1178,0 příspěvky a úhrada služeb : 1552,2 1552,2 0,0 1552,2 mikroregion Ú/O, Č.T. 1292,2 1292,2 0,0 1292,2 veletrhy - presentace města 240,0 240,0 0,0 240,0 ostatní finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 20,0 20,0 0,0 20,0 ostatní výdaje 366,8 369,0 51,7 420,7 Výdaje + financování celkem , ,0 1650, ,0 zpracoval R. Budil Stránka 7

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 31.03. 2016 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 395,2 třídění odpadu 1250,0 395,2 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 376,4 policie PCO 600,0

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 31.08. 2016 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 1250,0 731,5 třídění odpadu 1250,0 1250,0 731,5 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 1355,0 1181,0

Více

Rozpočtová změna č. 1 v r. 2016

Rozpočtová změna č. 1 v r. 2016 Rozpočtová změna č. 1 v r. 2016 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 0,0 1250,0 třídění odpadu 1250,0 0,0 1250,0 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 0,0 1355,0 policie

Více

Rozpočtová změna č. 1 v r. 2015

Rozpočtová změna č. 1 v r. 2015 Rozpočtová změna č. 1 v r. 2015 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1220,0 0,0 1220,0 třídění odpadu 1220,0 0,0 1220,0 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 385,2 1740,2 policie

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.9.2015 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1220,0 1220,0 969,5 třídění odpadu 1220,0 1220,0 969,5 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 1897,2 1719,5

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11. 2009 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 800,0 691,5 třídění odpadu 800,0 691,5 14 Školství celkem 1257,8 943,2 příspěvky na neinvestiční

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

Návrh rozpočtu města na rok 2017

Návrh rozpočtu města na rok 2017 Návrh rozpočtu města na rok 2017 P říim v v tis. Kč 02 Vodní hospodářství rozp.2017 a životní prostředí - celkem 1250.0 třídění odpadu 1250,0 19 Vnitřní správa - celkem 1450.0 policie - PCO 600,0 pokuty

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006

Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006 Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 22 000 000 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 13 000 000 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,- Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 15 335 000,- 1111 Daň z příjmu FOZČ 3 150 000,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 445 000,- 1121 Daň z příjmu PO 3 400 000,- 1122 Daň z příjmu obce

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč)

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem 196 341,20 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 283,50 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 63,00 Příjmy na lékařskou

Více

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis.

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006 Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok Rozpočet příjmů na rok Text Daňové příjmy celkem 102 860,0 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 17 500,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 16 500,0 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 96 650,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 54 590,0 Daňové výnosy 42 000,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 8 200,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1 150,0 1121

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Městský obvod Pardubice VI Rozpočet - příjmy Rozpočet Schválená I.RO Schválená II. RO Schválená III. RO Schválená IV. RO změna změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Rozpočet projednán dne: 10.3.2010 dne: 10.3.2010 dne: 25.3.2010 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

4132 převod z depozit. účtu (nevyčerp.prostř.na mzdy 980 neivestiční dotace celkem:

4132 převod z depozit. účtu (nevyčerp.prostř.na mzdy 980 neivestiční dotace celkem: NRozpočet města Vlašim na rok 2014 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 24 700 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 2 000 1113 Daň z příjmů

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2010

Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2010 Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2010 Rozpočtové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických sobo ze samost.výděl.činnosti 1 735,0 90,0 1113 Daň z příjmů

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017

Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017 Schváleno ZM dne 8.12.2016, usnesením č. 2016/14/340 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 -

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2015 PŘÍJMY PAR POL

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2015 PŘÍJMY PAR POL SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2015 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 800 000,00 1112 Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti 252 700,00 1113 Daň

Více

Rozpočet roku Daňové příjmy- třída I

Rozpočet roku Daňové příjmy- třída I Rozpočet roku 2009 Daňové příjmy- třída I. 60 614 000 Příjmy z daní 55 394 000 1Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 11 500 000 2Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 4 800 000 3Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE NA ROK 2011

ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE NA ROK 2011 SKUPINA 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 103 Lesní hospodářství 1036 5 62 lesní hosp.-příspěvek 0 444 444 1037 6 62 lesní hosp.-inv. 0 100 100 1037 5 62 Funkce lesů-zákon o myslivosti 220 244 131 1039

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0 Závěrečný účet za rok 2006 Běžný rozpočet Kapitálový rozp. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet Plnění Rozpočet Plnění Daňové příjmy - daň z příjmu fyzických osob 8 650,0 7 159,0 - daň z přidané hodnoty RO 1 8 875,0

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2013 v Kč

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2013 v Kč ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2013 v Kč ROZPOČET V ROCE 2012 2013 PŘÍJMY Daňové příjmy 284 328 000 311 150 000 Nedaňové příjmy 53 666 000 51 134 000 Kapitálové příjmy 1 100 000 4 440 000 Dotace 127 819

Více