Rostoucí Satanův globální prostředník USA se stává zrůdou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rostoucí Satanův globální prostředník USA se stává zrůdou"

Transkript

1 Rostoucí Satanův globální prostředník USA se stává zrůdou Kniha Zjevení je Yahuwahovým darem pro poslední generaci. V symbolech je zde předložen přehled posledních událostí, které se odehrají na konci světa. Jedna z pasáží varuje před mocností, která přeroste v celosvětovou nadvládu a bude vynucovat falešné uctívání: Potom viděl jsem jinou šelmu vystupující z země, a měla dva rohy, podobné rohům Beránkovým, ale mluvila jako drak. Kterážto všecku moc první šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla. A činí divy veliké, takže i ohni rozkazuje sestupovati z nebe na zem před obličejem mnohých lidí. Kniha Zjevení je Yahuwahovým darem pro poslední generaci. V symbolech je zde předložen přehled posledních událostí, které se odehrají na konci světa. A svodí ty, jenž přebývají na zemi, těmi divy, kteréžto dáno jí činiti před obličejem šelmy, říkající obyvatelům země, aby udělali obraz šelmě, kteráž měla ránu od meče, a ožila zase. I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni. A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, a aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, anebo počet jména jejího. (Zjevení 13,11-17) Skrze studium daných symbolů je možné rozpoznat varování, které se nám Nebesa snaží dát. V Písmu jsou šelmy vždy symboly pro celosvětové politické mocnosti. Když bylo Danielovi dáno vidění obsahující šelmy, anděl vysvětlil, Ty veliké šelmy, které jsou čtyři, to ze země povstanou čtyři králové. Ale kralování obdrží

2 svatí Nejvyššího a ti budou královstvím vládnout až na věky, ba na věky věků. (Daniel 7,17-18) Konkrétně představují šelmy mocnosti, které nějakým způsobem bojují proti Yahuwahovu lidu. Symbolický popis šelmy ve Zjevení 13 poukazuje na to, že se jedná o proroctví o Spojených Státech Amerických. Šelma vyvstává ze země. V Písmu moře a vody představují lidi, davy, národy a jazyky. (viz Zjevení 17,15) Šelma vystupující ze země tedy představuje mocnost, která povstala z dříve většinou neobydlené země. V dnešním světě zůstává jen jedna super-velmoc a ta, na rozdíl od dalších vůdčích národů na světové scéně, povstala z málo obydlené oblasti. Většina národů může pohlížet na své dějiny po tisíce let zpátky. Jen Spojené Státy, relativně nový hráč na politické scéně, vyvstaly z nové země a jako stát existují jen něco přes 200 let. Spojené Státy byly dlouho známy pro dva charakteristické rysy: Protestantismus a republikánství (nezaměňovat s politickou stranou stejného jména). To udělaly Spojené Státy jedinečnými mezi všemi státy. Byl to stát bez krále a měl ekklesia bez papeže. Jako takový nabízel určitý stupeň svobody a svobody svědomí, což nebylo možné nikde jinde na zemi. Tyto dva jedinečné poznávací znaky jsou symbolizované skrze dva rohy jako beránek, které tato šelma vlastní. Právě tyto dva rohy jsou tak odlišující, že poskytují jediný fyzický popis daný o této šelmě. V Písmu jsou rohy symbolem moci a právě ve svobodách zaručených skrze její protestantismus a republikánskou vládu měly Spojené Státy svou největší moc. Avšak proroctví pokračuje a odhaluje hrozivé nebezpečí. Rohy jsou klamné, protože tato šelma začne brzy mluvit jako drak. Nový Zákon překládá dvě velmi odlišná slova jedním anglických slovem šelma. První slovo, popisující bytosti shromážděné okolo trůnu (viz Zjevení 4,6-11), odkazuje na poslušné, mírné stvoření. Druhé, které je světovým královstvím, je nelítostnou, dravou šelmou! Ve Zjevení 13 je jako šelma přeložené to druhé slovo. Není to mírné zvíře podobné beránkovi. Jedná se o nelítostnou, jako drak mluvící šelmu, která rve a trhá vše, co jí přijde do cesty. Je pravda, že Yahuwah žehnal Spojeným Státům tak dlouho, dokud běžný občan žil podle zásad pravdy a spravedlnosti ve svém vlastním, individuálním životě. Spojené Státy se staly útočištěm pro utečence, zaslíbenou

3 zemí pro mnohé, kteří byli vystaveni pronásledování a útlaku v jejich rodné zemi. Avšak i Satan má plány pro tento nový národ. Velmi brzy začaly Spojené Státy zjevovat charakter, který se velice lišil od jemných rohů podobných beránkovi. Samotné město Washington D.C. je výjimečným mezi městy USA, protože bylo ustanoveno Ústavou, aby sloužilo jako hlavní město nového národa. George Washington, první americký porevoluční prezident a Svobodný zednář 33. stupně, vybral dalšího zednáře Pierra Charlese L Enfanta z Francie, aby navrhnul plán města Washingtonu D.C. Navigace v tomto městě není vůbec snadná, je to jedno z měst s nejhorší navigací. Toto město bylo uváženě naplánováno tak, aby obsahovalo skryté okultní symboly v ulicích, parcích a umístění budov! Bílý Dům, symbol americké vlády, stojí přímo na vrcholu obráceného pentagramu, který vytváří mnoho diagonálních městských ulic. Kompas a úhelník, dlouhou dobu symboly svobodného zednářství, se rozprostírají od Bílého Domu až ke Capitol building. Pentagon, postaven v pozdější době, sídlo vojenské síly USA, má tvar pentagonu, který je středem pentagramu. 1 Celé 19. století bylo naplněno úsilím rozšířit hranice, dokud se USA nestaly národem s třetím největším územím na světě. Počátkem dvacátého století byla založena globální finanční nadvláda USA zformováním Federal Reserve dne 23. prosince Tím bylo zajištěno smluvní otroctví generací Američanů, stejně jako lidí v dalších zemích, jejichž vlády kupují Americké dluhy.

4 Von Braun v květnu 1964 s modely raket Raturn, které by měly pomoci USA v závodu na měsíc. 2. Světová válka byla pro americkou vládu extrémně výhodná. Na konci války si Spojené Státy a Sovětský Svaz rozdělily kořist technologicky velmi vyspělého Německa, kde ukradli nejen vojenská tajemství o vyspělých zbraních, ale i pokročilé technologie v průmyslu a obchodu. Pod projektem Paperclip bylo do Spojených Států přivedeno mnoho německých vedoucích vědců, z nichž většina byla vysoce postavenými důstojníky SS, a ti se stali základem dnešního CIA a NASA. 2 Werhner von Braun, dřívější důstojník SS, pracoval v NASA jako ředitel Marshall Space Flight Center a v roce 1975 získal řád National Medal of Science. Dokonce i americký teror na obloze bombardér Stealth byl postaven podle německého návrhu z roku Studená válka, která následovala po 2. světové válce, byla pro Spojené Státy další výmluvou pro vměšování se do mezinárodních cizích válek, vše pod záminkou zastavit komunismus. Od Koreje a Vietnamu až k První válce v Golfském zálivu bylo pozdní dvacáté století naplněno rostoucí agresí USA. Dokonce ani různí lídři cizích zemí nebyli ušetřeni atentátů skrze operace tajných jednotek, pokud byla jejich politická agenda v konfliktu s agendou Spojených Států. S příchodem konce Studené války potřeboval americký vojenský komplex nového nepřítele k boji o svou globální nadvládu. Je veřejným tajemstvím, uznávaným mnoha Američany, a dobře zdokumentovanou skutečností, že hrůzné činy provedené proti americkým občanům dne 11. září 2001 byly ve skutečnosti vnitřním aktem americké vlády s konkrétním záměrem vytvořit celosvětového nepřítele. 3 Fotografie muslimů oslavujících zprávy o otřesných událostech zářijového rána, které jsme neměli nikdy zapomenout, zjevují celosvětovou nevědomost o tom, že tento těžký zločin byl naplánován tak, aby poskytl USA a jejich OSN spojencům nezbytnou výmluvu pro vstup do suverénních národů. V minulosti byl vstup do suverénního národa považován za válečný akt. Dnes, pod neurčitou nálepkou Válka proti terorismu, stačí, aby byla nějaká vláda, kterou chce USA dobýt, nařčena z ukrývání nebo podporování teroristů, a přichází invaze USA a jejích spojenců. Životy nesčetných civilistů v Afganistanu a Iráku byly zničeny bestiální mocí Spojených Států. Radiační zamoření z vyplýtvané uraniové munice, použité na Středním Východě, je zločinem proti lidskosti. 4 To ovlivňuje nejen civilní obyvatelstvo v místech vojenských útoků USA, ale i životy amerických vojáků a jejich rodiny, kterým bylo vštěpováno do mozku, že bojují za svou zemi. 5

5 Vojenské drony USA jsou jen jedním z mnoha způsobů, kterými tato mocná šelma řídí svou hrůzovládu teroru po celém světě. Některé drony létají vysoko nad oblastí nepřítele, omezují tak ztráty na životech v americké armádě, zatímco zaměřují americké nepřátele. Používání dronů uvnitř Spojených Států se dříve považovalo za konspirační teorii, američtí občané však nejsou zproštěni této dotěrné špionáže. To je nyní prokázaná skutečnost. 6 Soukromí je věc minulosti pro všechny, kdo žijí v dosahu americké vlády. Ale drony jsou jen jedním způsobem, kterým americká vláda vykonává despotickou kontrolu nad svými občany a dalšími lidmi. Kamery na silnicích měst ostražitě sledují občany, zatímco výkonné Super-Cray počítače monitorují každý mezinárodní a většinu národních telefonátů a ů. Amerika, kdysi sladká země svobody, je nyní bestiální mocnost proti Američanům i neameričanům. Vydáváním tisíců zákonů dělá z průměrného občana nevědomě přestupníka zákona. I když Američané stále ještě věří, že jejich země je nejsvobodnější na světě, faktem je, že USA má z celého světa největší počet vězeňské populace na osobu. Šokující manévry jsou prováděny armádou USA v amerických městech, kde trénují své vojáky v městském válčení proti svých vlastním občanům! 7 Vláda USA provádí neslýchané a agresivní akce proti svým vlastním občanům, napadá malé podniky a farmy, konfiskuje nebo ničí jejich majetek a zavírá potravinové družstva. 8 Současně získávají farmaceutické společnosti stále více moci, jak v USA, tak za hranicemi, staví mimo zákon mnohé účinné přírodní léčebné prostředky, zatímco prosazují své léky a oblbují lidstvo ohledně skutečných fyzických a mentálních důsledků jejich jedů. Vláda USA využívá těchto mocných farmaceutických společností ve svém šíleném úsilí o světovou nadvládu. Bylo obsáhle zdokumentováno, že AIDS virus v Africe byl

6 naočkován domorodé populaci skrze bezplatné očkování poskytované západními pracovníky zdravotní péče. Až na věčnosti bude znám celý rozsah vykonaného zla a vliv této globální bestiální mocnosti. Nejen občané USA, ale i milióny lidí na celém světě jsou obětí přísad a konzervačních látek, geneticky upravovaných potravin podporovaných vládou USA a různých entit pod její ochranou. Dokonce i čerstvé potraviny jsou ozařované tak, aby tyto dostupné potraviny byly bez jakékoliv výživné hodnoty. Pomalé zabíjení lidových mas je dále prováděno skrze sprejování chemtrails nad zeměmi NATO. Vývoj Spojených Států od stavu země milující svobodu v prorockou šelmu mluvící jako drak dosáhl nebývalých rozměrů ve využití exekutivních nařízení. Tato protiústavní nařízení se stávají zákony pouhým publikováním ve Federálním Registru bez žádného dohledu Kongresu. Exekutivní nařízení v posledních letech dala prezidentovi rozsáhlé pravomoci, vše od konfiskace osobního vlastnictví po neomezené uvěznění bez soudního procesu a dokonce i popravy. Toto hrubé porušení lidských práv může být namířeno na kohokoliv, Američana nebo neameričana. Prezident USA může prohlásit kohokoliv za nepřátelského bojovníka a všichni nepřátelští bojovníci mohou být legálně zabiti. Většina Američanů si neuvědomuje změnu v jejich kdysi svobodu zaručující vládě. Kontrolovaná média publikují jen ty příběhy, které jim vláda schválí. Ti, kteří znají pravdu, žijí v obavě z této moci, jejíž dosah je celosvětový. Proroctví knihy Zjevení odhaluje, že plné transformace bude dosaženo tehdy, když bude USA vynucovat přijetí znamení šelmy a falešné uctívání pod hrozbou smrti. Tato geopolitická mocnost bude klamat ty Prezident Obama podepisuje exekutivní nařízení. jenž přebývají na zemi, těmi divy, kteréžto dáno jí činiti před obličejem šelmy, říkající obyvatelům země, aby udělali obraz šelmě... I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni. A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, a aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, anebo počet jména jejího. (Zjevení 13,14-17) Tato šelma mluví, když vydává zákony. A způsobuje, když vynucuje dodržování zákonů, které vydala. Tento text odhaluje, že ekonomické sankce budou provedeny vůči všem, kdo se nepodřídí a nebudou uctívat

7 obraz šelmy. Konečný nátlak bude pod hrozbou trestu smrti. Satan má skutečně globálního prostředníka v bankami ovládaném policejním státě Americkém. Je to jediná geopolitická síla ve světě, která je se svým vojenským rozsahem a silou schopná vynucovat svou vůli celosvětově. Všichni, kdo chtějí zůstat věrni Yahuwahovi, musí stát pevně tváří v tvář tomuto přemocnému, zlému nepříteli. Aby mohl být nějaký obraz, musí existovat originál. Originální šelmou, kopírovanou v době konce, je hierarchie Katolické církve, moc malého rohu. Jejich pyramidová nábožensko-politická zotročující mašinérie přivodila během temného středověku smrt i těm nejvzdálenějším vesničanům pro jakýkoliv domnělý hřích vůči církvi. Brzy to bude stejné, protože tato antikristova náboženská moc je ustanovena a podporovaná Spojenými Státy. Ve Své milosti poskytl Yahuwah náhled do velmi blízké budoucnosti, budoucnosti, která ovlivní každého člověka žijícího na zemi. Nyní je čas stát se povolaným a vyvoleným. Nyní je čas učinit smír s tvým Stvořitelem a nechat Ho proměnit tvou duši. Nauč se důvěřovat Spasiteli, abys při příchodu poslední zkoušky stál věrně i za cenu vlastního života na Jeho straně. Rozhodni se nyní stát na straně pravdy, ať to bude stát cokoliv. Posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože Yahuwah, tvůj Eloah, bude s tebou všude, kam půjdeš. (Jozue 1,9) Klikne zde a shlédni video! 1 Viz 2 Viz Project Paperclip: Dark Side of the Moon. 3 Viz 4 Viz a 5 Viz

8 6 Viz 7 Viz exercises/. 8 Viz

Globalizace a světová vláda

Globalizace a světová vláda Původní Boží záměr Globalizace a světová vláda Motto: Zjevení 21:1 "A viděl jsem nové nebe a novou zemi" Původním Božím záměrem bylo celosvětové společenství lidí. Genesis 1:28 A Bůh jim požehnal a řekl

Více

Z ráje do ráje POTŘEBUJEME NOVÉ FORMY BOHOSLUŽEB? příprava na setkání s Bohem. ráj. číslo 2 2007. Z ráje do ráje. j.m.

Z ráje do ráje POTŘEBUJEME NOVÉ FORMY BOHOSLUŽEB? příprava na setkání s Bohem. ráj. číslo 2 2007. Z ráje do ráje. j.m. j.m. ráj příprava na setkání s Bohem číslo 2 2007 EXTRA Z ráje do ráje ISSN 1801-0059 POTŘEBUJEME NOVÉ Petra Roeder - FOTOLIA FORMY BOHOSLUŽEB? Z ráje do ráje SVĚTLO A TMA JAROSLAV JUŘICA Mnoho křesťanů

Více

LEKCE 10 BUDOUCNOST: ZJEVENÍ, ODMĚNA A ODPOČINUTÍ

LEKCE 10 BUDOUCNOST: ZJEVENÍ, ODMĚNA A ODPOČINUTÍ LEKCE 10 BUDOUCNOST: ZJEVENÍ, ODMĚNA A ODPOČINUTÍ Bible nám říká mnoho o naplnění Božího plánu s jeho lidem. Petr při svém prvním kázání v den letnic prohlásil, že v budoucnu Bůh všechno obnoví (Sk 3,21).

Více

Vzpomínka na historický projev Muammara Kaddáfího na Valném shromáždění OSN 23. září 2009

Vzpomínka na historický projev Muammara Kaddáfího na Valném shromáždění OSN 23. září 2009 Vzpomínka na historický projev Muammara Kaddáfího na Valném shromáždění OSN 23. září 2009 Publikováno 30.7.2014 Jménem Africké unie bych chtěl pozdravit členy Valného shromáždění Organizace spojených národů

Více

Vychází: Internet: http://cz.figu.org 4. ročník sporadicky E mail: info@cz.figu.org č. 11, únor 2015

Vychází: Internet: http://cz.figu.org 4. ročník sporadicky E mail: info@cz.figu.org č. 11, únor 2015 AKTUALITY FIGU-STUDIENGRUPPE ČESKÁ REPUBLIKA Vychází: Internet: http://cz.figu.org 4. ročník sporadicky E mail: info@cz.figu.org č. 11, únor 2015 Stav celosvětové populace: ke dni 31. prosince 2014 (půlnoc)

Více

Boží úžasná milost AG

Boží úžasná milost AG Boží úžasná milost AG Předmluva (8) Spolu s vydáním této knihy Boží úžasná milost máme nyní deset náboženských svazků Ellen G. Whiteové. Skutečnost, že celosvětová církev uveřejnila deset takových svazků

Více

K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9. Rick Joyner

K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9. Rick Joyner K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9 Rick Joyner Překonání strachu 1) Bitva o duši člověka - 1 2) Dobrý a špatný strach - 4 3) Idoly (modly) a strachy - 7 4) Nejzazší modla (idol)

Více

Vydavatel Alexej Fjodorovič Pavlov Židovská nevyhlášená válka lidstvu

Vydavatel Alexej Fjodorovič Pavlov Židovská nevyhlášená válka lidstvu Vydavatel Alexej Fjodorovič Pavlov Židovská nevyhlášená válka lidstvu Studijní kompendium z několika publikací, především z knihy Jurije Kozenkova, Nevyhlášená válka Z ruských pramenů přeložil Jiří Folprecht

Více

Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl

Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

OBĚŽNÝ DOPIS listopad/prosinec 2004

OBĚŽNÝ DOPIS listopad/prosinec 2004 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS listopad/prosinec 2004 Rozhodující zvláštní vydání Velice srdečně zdravím všechny, kteří jsou osloveni a i nadále budou skrze

Více

Lidská práva neznají hranic

Lidská práva neznají hranic Autor: Salil Shetty, generální tajemník AI Lidská práva neznají hranic Motto: Nespravedlnost, ať se děje kdekoli, je hrozbou spravedlnosti všude. Všechny nás spojuje nit vzájemnosti vpletená do šatu společného

Více

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA MARTIN HERZÁN TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA,,Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli. Martin Luther King COPYRIGH - Martin Herzán,

Více

OBĚŽNÝ DOPIS září 2005

OBĚŽNÝ DOPIS září 2005 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS září 2005 Volání k probuzení Začalo odpočítávání? Milí bratři a sestry v Kristu, milí přátelé misie, srdečně Vás všechny zdravím

Více

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Jack Bernstein Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Incognita Rád bych poděkoval Len Martinovi, který zpracoval moje poznámky a ústní vyprávění do formy této knížky. Bez jeho zasvěceného

Více

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika Vietnamská socialistická republika 1. Vietnamci a Vietnam: tradiční, ale neznámí příchozí a spoluobčané z neznámé země... 2 2. Geografie základní údaje... 3 Názvy... 3 Poloha... 3 Podnebí... 3 Počet obyvatel...

Více

Manfred Adler. Synové temnoty

Manfred Adler. Synové temnoty Manfred Adler Synové temnoty II Z pocitu sounáležitosti s bližními věnováno obětem sionismu Z německého originálu Manfred Adler, Die Söhne der Finsternis, 4. Auflage, Miriam-Verlag, Jestetten 1992, přeložil

Více

POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU

POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU PŘEDMLUVA Tato kniha se zabývá organizací, známou jako Ilumináti. Poprvé jsem o této skupině slyšel v roce 1978, kdy se mi do rukou dostala magnetofonová

Více

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007 ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007 Ježíš není synem boha islámu Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Globe Media/Reuters Úvodník Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života,

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

Žena Jedoucí na Šelmě

Žena Jedoucí na Šelmě Žena Jedoucí na Šelmě DAVE HUNT I řekl mi anděl... Já tobě povím tajemství té ženy i šelmy... Zjevení Janovo 17:7 Preložil Tonda Uhlíř, Praha... Obsah. 1 Zrušení Reformace... 1 1. Žena jede na zvířeti!...

Více

ISBN 80-903085-5-4 VI VIS EST, IVS NON METVIT Kdo má moc, práva se nebojí (Walther 3942)

ISBN 80-903085-5-4 VI VIS EST, IVS NON METVIT Kdo má moc, práva se nebojí (Walther 3942) Jiří Mašek Mráz přichází z Bílého domu aneb co vám demokratická média nechtějí nebo nesmějí říkat Vydalo nakladatelství EARTH SAVE s. r. o., Jinonická 80, 15«00 Praha 2004,196 stran, 1. vydání Tisk šerifa*,

Více

Wall Street a nástup Hitlera k moci

Wall Street a nástup Hitlera k moci 1 Wall Street a nástup Hitlera k moci prof. Antony Sutton Závěry KAPITOLA 12 Na základě zdokumentovaných důkazů jsme demonstrovali řadu kritických propojení mezi Wall Streetem a vzestupem Hitlera a nacismu

Více

Henry Ford MEZINÁRODNÍ ŽID. Světový problém. Deaborn 1920. 1. díl, kapitola I. - IX.

Henry Ford MEZINÁRODNÍ ŽID. Světový problém. Deaborn 1920. 1. díl, kapitola I. - IX. Henry Ford MEZINÁRODNÍ ŽID 1. díl, kapitola I. - IX. Světový problém Deaborn 1920 Henry Ford MEZINÁRODNÍ ŽID 1. díl: Světový problém Kapitola I. IX. Obsah: 1. sešit Editorial. 5 Předmluva.. 24 1. Židé

Více

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 13. prosinec 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 13. prosinec 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN RC MONITOR ROČNÍK IV., ČÍSLO 21 zpravodajský čtrnáctideník 13. prosinec 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN (za dobrovolné příspěvky) Tradice Otců Z promluv svatého biskupa

Více

Co je transatlantické aliance do vod Ú

Co je transatlantické aliance do vod Ú Co je Úvod do transatlantické aliance Co je NATO AT Předmluva 5 Přehled 6 Reakce na změnu 11 Hlavní aktér v krizových situacích 17 Šíření bezpečnosti skrze partnerství 27 Pokračování v politice otevřených

Více

nenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilí Aktivní nenásilí 2. říjen Mezinárodní den nenásilí

nenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilí Aktivní nenásilí 2. říjen Mezinárodní den nenásilí nenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilí Aktivní nenásilí 2. říjen Mezinárodní den nenásilí nenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilínenásilí

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE

BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE Úvod Evropě se nikdy nedařilo lépe, nikdy nebyla tak bezpečná a svobodná. Po násilí první poloviny 20. století nastalo v evropských dějinách

Více

Okamžik pravdy Poselství víry, naděje a lásky ze srdce palestinského utrpení

Okamžik pravdy Poselství víry, naděje a lásky ze srdce palestinského utrpení Palestinský Kairos* Okamžik pravdy Poselství víry, naděje a lásky ze srdce palestinského utrpení Úv o d My, skupina palestinských křesťanů, po modlitbách, reflexi a diskusi, voláme z utrpení v naší Izraelem

Více