odborný měsíčník / ročník 16 / číslo 08 / červen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odborný měsíčník / ročník 16 / číslo 08 / červen 2015"

Transkript

1 odborný měsíčník / ročník 16 / číslo 08 / červen 2015 Francie: Agrární jednička v Evropě Francie má v Evropě zdaleka největší výměru zemědělské půdy 29,4 milionů hektarů. V současné době tu hospodaří přes 516 tisíc zemědělských podniků, přičemž jejich počet v období 2003 až 2010 klesl o 16,1 procent, tedy o téměř sto tisíc jednotek. Snížení se týkalo všech velikostí, s výjimkou farem s výměrou nad 100 hektarů, jejichž počet naopak vzrostl o 10,4 procent. Podle dostupných údajů se tento fenomén, tj. postupná koncentrace jež vede ke snížení počtu podniků a zvýšení jejich průměrné velikosti, projevuje i v ostatních členských zemích EU. Nicméně domněnka, že pokles počtu zemědělských závodů souvisí s růstem jejich velikosti není zcela na místě. K největšímu poklesu počtu jednotek došlo ve skupinách malých farem s výměrou a hektarů, jejichž počet se snížil o 27 procent. Podle výsledků výběrového šetření na jednu francouzskou farmu připadá nyní v průměru 88 hektarů obhospodařované půdy, což je daleko více než v postsocialistických státech, s výjimkou Česka a Slovenska. Proces koncentrace bude nejspíše pokračovat i nadále. Francie má o 73 procent více zemědělské půdy než sousední Německo, i když má o 21 procent méně obyvatel, ovšem ekonomická výkonnost těchto zemí je stejná. Podíl krmných plodin na obhospodařované půdě činí ve Francii 45 procent, zatímco v SRN je to 41 procent a u nás 38 procent. Francie patří, spolu s Itálií a Španělskem, k největším světovým producentům vína a podíl vinic na zemědělské půdě představuje zhruba tři procenta, což má nepochybný vliv na export agrárních produktů. K absolutní špičce patří Francie i v ukazateli čisté přidané hodnoty na pracovníka v zemědělství. Podle posledních dostupných údajů zde činila 924,8 tisíc Kč (převedeno na koruny podle směnného kurzu), zatímco v Německu 869,3 tisíc korun. Na nejvyšších příčkách najdeme Francii i v zahraničním obchodu se zemědělskými produkty. V současné době z 28 zemí EU jen devět vykazuje kladnou obchodní bilanci v této oblasti a mezi ně se řadí i Francie. Ta má po Německu druhý největší export 60,8 mld. EUR ( SRN 68 mld. EUR) agrárních produktů, ale vzhledem k podstatně nižšímu dovozu je její kladné saldo v rámci EU-28 zdaleka nejvyšší 16 mld. EUR. K tomu nutno dodat, že francouzský agrární export do zemí EU představuje plných 65 procent, zatímco jeho podíl na kladné bilanci je pouze 23 procent, což lze vysvětlit jak jinou strukturou vývozu, tak rozdílem mezi exportem a importem mezi státy EU-28 a zeměmi mimo Evropskou unii.

2 Francie: Agrární jednička v Evropě V agrární oblasti nepatří Francie mezi naše rozhodující obchodní partnery. V roce 2013 figurovala v případě našeho exportu až na osmém místě a vyvezli jsme tam jen tři procenta našich zemědělských produktů. V našem dovozu byl tento podíl mírně vyšší 3,7 procent, nicméně v obou případech byl podstatně nižší než obchodu s našimi rozhodujícími partnery Německem, Polskem a Slovenskem. Slovensko: Produkce ovcí roste, s odbytem je to horší Ovce jsou fakticky jediné z hospodářských zvířat, jejichž počet na Slovensku neklesá, na rozdíl od jiných druhů zvířat, kde jsme svědky postupného snižování. V posledních letech zhruba sedmi letech se stav ovcí stabilizoval a drží se na úrovni 390 až 420 tisíc kusů, z toho je 285 tisíc kusů bahnic. Ovce jsou jediným druhem hospo dářských zvířat, jejichž počet neklesá konstatoval předseda představenstva Svazu chovatelů koz a ovcí (SCHKO) na Slovensku Igor Němčok na tiskové konferenci v Žemberovicích, kterou organizovala Slovenská zemědělská a potravinářská komora spolu s SCHKO. Desetina ovcí se chová na maso V SR je v současné době registrováno víc než 8900 chovatelů ovcí. Přitom je charakteristické, že plných 90 procent ovcí se dojí a jen deset procent se chová na maso. Ve světě je to přesně naopak, uvedl Němčok. Cílem SCHKO je zvýšit počet ovcí zhruba na 630 tisíc kusů, což by od povídalo stavu, který zde byl před 25 lety. V roce 2014 nakoupili velkoodběratelé od chovatelů ovcí celkem 11 milionů litrů ovčího mléka a další tři miliony byly zpracovány na farmách a nebo prodány ze dvora. Ceny, za které chovatelé dokážou prodat ovčí mléko se pohybují v závislosti na sezóně. Jestliže v prvním čtvrtletí byla jeho cena 1,2 EUR za litr, v letním období klesla na 1,05 EUR, zatímco v zimě naopak stoupla na 1,4 EUR za jeden litr. Souvisí to s laktací, tedy produkcí mléka, jelikož ovce jsou sezónní zvířata, konstatoval Němčok. Průměrná nákupní cena za kilogram živé hmotnosti představuje 0,65 EUR. Přitom na Slovensku je prodej jehněčího masa pouze doplňkový, roční spotřeba na osobu totiž dosahuje jen 0,20 kilogramu. Ceny podzimních jehňat, která jsou určena na vánoční trh, vychází zhruba na tři eura za kilogram živé hmotnosti, zatímco nákupní cena velikonočních jehňat je mírně nižší a pohybuje se od 2,5 do 2,8 EUR. Slovensko exportuje zvířata do zahraniční hlavně před Velikonocemi a Vánocemi. Na italský trh přitom směřuje ročně 92 tis. až 120 tisíc jehňat. V předvánočním období o ně mají zájem hlavně rakouští odběratelé a na vývoz jde v tomto období zhruba 5 tisíc kusů. Brusel tlačí na chov zvířat, slovenští farmáři však mají problém prodat skopové a jehněčí maso a proto jdou i pod cenu. Jen velmi málo Slováků totiž zařazuje do svého jídelníčku jehněčí a proto je jeho spotřeba tak malá. Přebytek ovcí a nízký zájem spotřebitelů tlačí ceny dolů, což je pro řadu slovenských chovatelů likvidační. V obchodě stojí jeden kilogram zpracovaného jehně čího přibližně 10 EUR. Chov ovcí za takovou cenu je pro nás čistá ztráta vysvětluje farmář z Pováží František Čiernik. Zároveň upozorňuje i na rozdíl mezi cenou, za kterou prodá živé jehně prvovýroba a cenou za kterou se maso prodává v obchodě. Aktuálně za kilo živého jehněčího masa zaplatí zákazník kolem 2,5 EUR. Je to do očí bijící rozdíl, proto je na místě otázka, u koho zisk končí. Prvovýrobci to rozhodně nejsou, říká Čiernik. Chovat ovce je in Problém však je, že pokud chovatel chce získat dotaci z Bruselu, musí mít kromě půdy také hospodářská zvířata a jejich počet neustále zvyšovat. Na deseti hektarech půdy trvalých travních porostů musí mít 20 ovcí, což je o šest více než v předchozím dotačním období, které skončilo v loňském roce. Pokud si má farmář vybrat, jaké zemědělské zvíře bude chovat, vybere si s velkou pravděpodobností právě ovce. Zemědělci preferují ovce pro krátké reprodukční období, které trvá jen rok. Farmář tak nemá velký problém s udržením požadovaného stavu ovcí, dodává Čiernik. Plochy GM plodin rostou, přes odpor Evropy Nevládní organizace ISAAA (International Service for Aquisition of Agri-biotech Application) zveřejnila pravidelnou roční zprávu o pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin ve světě. Vyplývá z ní, že ani v loňském roce se nezastavilo rozšiřování pěstebních ploch GM. Ty vzrostly proti předchozímu roku o 3,4 procent na 181 milionů hektarů a GM plodiny v uplynulém roce odhadem pěstovalo 18 milionů farmářů v 28 zemích světa. Kupříkladu v Bangladéši se začal pěstovat Bt lilek (byl schválen v říjnu 2013) a to již od ledna V uplynulém roce byly dále schváleny GM brambory Innate, GM vojtěška KK179 se sníženým obsahem ligninu, obojí ve Spojených státech. Úspěch loni slavila také GM kukuřice vysoce odolná vůči suchu, jejíž plochy se v USA během jednoho roku více než zpětinásobily na 275 tisíc hektarů. Na rozdíl od okolního světa je EU-28 v tomto směru chudý příbuzný, protože na polích lze spatřit pouze jedinou odrůdu GM kukuřice, která získala zásahem do dědičné informace odolnost vůči motýlku zavíječe. V Evropské unii se pěstuje na ploše necelých 150 tisíc hektarů, přičemž přes devadesát procent připadá na Španělsko. Na větších plochách se dále pěstuje jen v Portugalsku (v roce hektarů) a v ČR (v roce hektarů, avšak loni její plochy poklesly), jinak v pěti dalších členských státech Francii, Slovensku, Polsku, Rumunsku a SRN jsou její plochy zanedbatelné. V kontrastu s tím například v USA se tato a další odrůdy GM kukuřice dnes pěstují na více než 35 milionech hektarů! Zpráva ISAAA opakovaně připomíná významné přínosy pěstování GM ve světě, které byly zaznamenány za dvacet let jejich aplikace. Zmiňuje například snížení spotřeby pesticidů o 37 procent, nárůst hektarových výnosů o 22 procent a zvýšení zisků pěstitelů GM o více než dvě třetiny 68 procent. 2

3 Slovensko: Potravináři znovu požadují nižší DPH na potraviny Slovenští potravináři znovu připomněli vládě, že daň z přidané hodnoty (DPH) u potravin patří na Slovensku k nejvyšším v rámci zemí Evropské unie a proto by se měla adekvátně snížit. Podle prezidenta potravinářské komory Slovenska (PKS) Daniela Poturnaye vývoj státního rozpočtu umožňuje kabinetu přijímat opatření na zlepšování sociálního postavení obyvatel a je toho názoru, že snížení zatížení DPH na vybrané potraviny by sociálně slabším nepochybně pomohlo. Největší daňové zatížení v Evropské unii Přivítali bychom dobrovolný závazek zástupců klíčových obchodních řetězců, že případné snížení daně z přidané hodnoty promítnou do cen potravin na pultech, obdobně jako tomu bylo při závazku v souvislosti s přijetím eura uvedl Poturnay. Tvrdí, že celkové daňové zatížení potravinářů na Slovensku patří k největším v unii. Požadavek na snížení DPH u vybraných potravin považuje za legitimní, protože průměrná mzda na Slovensku patří k nejnižším v EU. Připomíná přitom, že i v ekonomicky nejbohatším bratislavském regionu chodí lidé nakupovat do sousedního Rakouska, které má díky desetiprocentní DPH lacinější potraviny. Americké firmy Požadavkem na nižší daň z přidané hodnoty se zabývalo poslední Valné shromáždění PKS, které se kromě jiného věnovalo také liberalizaci obchodu mezi USA a Evropskou unií. Potravináři k tomu uvedli, že velikost amerických farem, z hlediska rozlohy a také počtu chovaných zvířat, je neporovnatelná s evropskými farmami a od toho se pak odvíjí rozdíl cen suro vin i finálních produktů. V případě přijatí dohody o volném obchodu mezi USA a EU evropské podniky a jejich výrobky nemohou být konkurenceschopné vůči americkým potravinám, které jsou vyráběny velkými podniky, bez sociálního a environmentálního balastu a za podstatně nižších standardů, než jsou evropské doplnil prezident PKS Poturnay. Potravinářská komora Slovenska zastupuje zájmy potravinářů u našich východních sousedů. V současné době má 46 členů, z toho sedm kolek tivních. PKS je členem Evropské asociace výrobců potravin a nápojů (Food Drink Europe FDE), která sídlí v Bruselu. Francie: Brusel požaduje vrátit zemědělské dotace v částce 1,1 mld. EUR Evropská komise požádala Francii, aby vrátila zpět do unijního rozpočtu částku 1,1 mld. EUR (přes 30 mld. Kč), které neoprávněně získala v rámci dotací pro zemědělský sektor. Podle sdělení agentury Reuters jde o zdaleka nejvyšší požadavek, s nímž se kdy Evropská komise obrátila na některou z členských zemí Evropské unie na základě kontroly dotací vyplacených zemědělcům. Francouzský ministr zemědělství Stéphane Le Foll v této souvislosti uvedl, že původní požadavek Evrop ské komise byl dokonce třikrát vyšší 3,5 mld. EUR, následná jednání však pomohla snížit tuto částku na necelou jednu třetinu. Požadavek EK na vrácení dotací souvisí zejména s nesprávnými údaji o orné půdě ve Francii v letech 2008 až 2012 a konečná odsouhlasená částka představuje přibližně dvě procenta z celkového objemu agrárních dotací, které v tomto období země obdržela. Ministr Le Foll k tomu pro hlásil: Nedošlo k žádnému podvodu. Mohly se stát chyby a naším úkolem je zjednat nápravu. Francouzská vláda podle jeho slov požadovanou částku uhradí bě hem tří let, tamních farmářů se to však nedotkne a nic nebudou muset platit. Francie je vůbec největším unijním příjemcem dotací v rámci Společné zemědělské politiky (CAP). Celkově požaduje EK v tomto kole od členských států EU-28 za zjištěné nedostatky 1,4 mld. EUR. Export lihovin z USA roste nepřetržitě již pátý rok Producentům lihovin v USA se již několik let velmi daří a potvrzují to i předběžné hospodářské výsledky za rok Z údajů, které zveřejnil americký Svaz obchodníků s lihovinami (Distilled Spirits Council) vyplývá, že export lihovin z USA v uplynulém roce meziročně vzrostl o 3,7 procenta na 1,56 mld. USD, především zásluhou vysokého růstu prodeje whisky a bourbonu. Objem prodeje lihovin v samotných USA se meziročně zvýšil o 2,2 procent na 210 milionů přepravek. Nejvýrazněji doma vzrostl prodej irské whisky o 9,1 procent, zatímco prodej bourbonu a whisky z Tennessee stoupl o 7,4 procent, jednodruhové skotské whisky o 6,4 procent a vodky o 3,7 procent. Export whisky a bourbonu z USA již druhým rokem po sobě překročil hranici jedné miliardy dolarů. Jasně největším odbytištěm pro americké lihoviny co do tržeb je sousední Kanada, po níž následují Velká Británie, Německo, Austrálie a Francie. Největší meziroční nárůst prodeje byl ovšem zaznamenán v Brazílii, Dominikánské republice, v Izraeli, na Bahamách a ve Spojených arabských emirátech. Nejznámější exportní artikly USA Bourbon a Tennessee whisky se zařazují do jedné kategorie, oba destiláty totiž vznikají stejným výrobním postupem a mají i stejné přísady. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že whisky Jack Daniel s a další lihoviny označované jako Tennessee whisky se nechávají před uložením do sudů ke zrání překapávat přes dřevěné uhlí. Jasnou jedničkou v celosvětové produkci Bour bonu je stát Kentucky, jehož podíl činí plných 95 procent. Počet sudů s bourbonem, který se tu vyrobí, je přitom vyšší než počet obyvatel tohoto státu (podle posledního sčítání z roku ,34 mil.). 3

4 FAO: Zajímavá čísla o mléku Mléko je dokonalý a nejpřirozenější nápoj, se kterým se lidský jedinec setkává bezprostředně od narození a po celý život je v různých formách neopomenutelnou součástí výživy moderního člověka. O jeho významu pro společnost svědčí několik zajímavých údajů, které zveřejnila FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství) letos na svých webových stránkách: sklenice mléka denně zajišťuje pětiletému dítěti 21 procent spotřeby bílkovin, 8 % kalorií a řadu klíčových mikroživin, mléko zabezpečuje organismu vápník, hořčík, selen, riboflavin, vitamin B12 a vitamin B5 aj., globální produkci mléka zajišťují z 83 procent krávy, z 13 procent buvoli, dvě procenta připadá na kozy, jedno procento na ovce a 0,3 procent na velbloudy, mezi deset největších producentů mléka na světě patří (údaje za rok 2012, podíl v procentech na celkovém objemu): Indie 16,5; USA 12; Čína 6; Brazílie, Ruská federace, Německo a Turecko po čtyřech procentech; Francie 3; Nový Zéland 2 procenta, produkce mléka dynamicky roste. Jestliže v roce 1982 celosvětově činila 482 mil. tun, v roce 2012 to bylo již 754 mil. tun (nárůst o 56,4 %). Daleko rychlejším tempem rostl tento ukazatel v Asii: mil. tun, v roce mil. tun, využití mléka v mléčných výrobcích je v procentech následující (rok 2012): 42,9 % - čerstvé mléka a ostatní druhy; 25, 2 % - sýry; 23,1 % - máslo a máslo z buvolího mléka; 5,1 % - sušené odstředěné mléko; 3,7 % sušené plnotučné mléko roční spotřeba mléka v litrech na obyvatele se výrazně liší (údaje za rok 2011): vůbec nejvyšší je v Severní Americe (cca 260 litrů/rok) a v Austrálii a na Novém Zélandě a Evropě ( cca 230 litrů). Podstatně nižší je pak v regionech Asie nejvyšší ve střední Asii 165 litrů, ale v západní 120 litrů, ve východní Asii - cca 40 litrů a v jihovýchodní jen 30 litrů. Nejnižší je v Africe zatímco v severní cca 120 litrů, v jižní 60 litrů, ale v západní a střední pouze 30 litrů za rok. Mírně lépe je na tom Jižní Amerika cca 140 litrů a Střední 100 litrů, zatímco v Karibiku je to jen cca 70 litrů. Podravka odkoupí slovinskou firmu Žito, tvrdí deník Finance Potravinářská slovinská společnost Žito se dostala na seznam firem, které zdejší vláda chce privatizovat. Chorvatská potravinářská skupina PODRAVKA má odkoupit firmu Žito, která je největším producentem potravin ve Slovinsku. Informoval o tom slovinský ekonomický deník Finance s odvoláním na neoficiální zdroje. Kupní cena má dosáhnout 60 až 65 mil. EUR, to znamená EUR za jednu akcii. Při posledním obchodování činila hodnota jedné akcie firmy Žito 167 EUR. Zprávu, že prodej má být dokončen v blízké budoucnosti, však slovinská privatizační agentura SDH popřela. Akcionáři firmy Žito podle ní pokračují v jednání se dvěma potenciálními zájemci, kteří předložili nejlepší nabídky, jejich jména však agentura SDH neuvedla. Stát má ve společnosti Žito zhruba 30 procent akcií, zbylé akcie vlastní soukromí investoři a na prodej je určen balík 51,55 procent akcií. Podravka tuto informaci zatím v médiích nekomentovala. Firma Žito je na seznamu patnácti firem, která před dvěma léty slovinská vláda navrhla k privatizaci. Zatím se podařilo realizovat jen tři prodeje. Podle neoficiálních informací se vláda nedávno dohodla na prodeji druhé největší slovinské banky Nova KBM (NKBM) investičnímu fondu Apollo za přibližně 200 milionů EUR. ČR: Plochy zemědělské půdy malých farem neustále rostou Podíl malých farem na celkových zemědělských plochách se v Česku neustále zvyšuje a za posledních patnáct let narostl na více než jednu třetinu 35 procent. Jestliže menší farmy hospodařily na začátku 21. století zhruba na jedné pětině zemědělských ploch, nyní se starají o více než jednu třetinu. Jako příklad lze uvést střední Čechy, kde to představuje přibližně 200 tisíc hektarů zemědělských ploch a hospodaří tu více než 2000 farmářů, většinou na plochách menších než 100 hektarů. V některých členských státech Evropské unie se uplatňuje vyšší podpora pro prvních 90 obhospodařovaných hektarů, a také u nás se Asociace soukromého zemědělství snaží získat dotace pro hospodaření na této ploše, aby mohly menší farmy lépe konkurovat velkým aglomerátům. Člen předsednictva asociace Jan Miller, který vlastní farmu ve středočeských Holubicích u Prahy, k tomu uvedl: Snažíme se o změnu image země dělců, že jejich existence není založena pouze na dotacích. Například v oblastech, kde se intenzivně hospodaří se výše dotací blíží částce, která se dává pouze na nájem země dělských ploch. Samotné hospodaření podle Millera není jen otázka dotací, ale jinak je tomu v případě investic. V dotačním období Evropské unie na léta by podle Millera měly dotace směřovat do tří oblastí: investiční, například na obnovu kravínů, aby se u nás udržela konkurenceschopnost v produkci mléka, kde se hospodaří s velmi nízkým ziskem, inovace technologií, diverzifikace činností, tedy rozdělení podnikání kupříkladu ještě do agroturistiky, drobné výroby a finálního zpracování produktů. Značnou nevýhodou je podle Millera vysoká náročnost, v případě evropských dotacích se totiž jedná i nadále o velký administrativní moloch a žádosti o dotace je třeba většinou zpracovávat za pomoci odborníků. 4

5 Polsko: Biopotraviny se těší rostoucímu zájmu Velikost polského trhu biopotravin se v současné době odhaduje na 4 až 4,3 miliardy Kč. Potraviny s označením bio u našich severních sousedů nabízí několik set prodejen zdravé výživy a vedle toho je Poláci mohou nakoupit i ve specializovaných prodejnách biopotravin, v supermarketech, ale také na farmářských trzích. Přesto se zatím biopotraviny podílejí na celkových útratách Poláků za potraviny momentálně jen 0,3 procenty. Rusko: Dopady embarga enormně zdražují zejména zeleninu Cena zelí stoupla o 163 procent, okurek někde dokonce o 479 procent, rajčat o 338 procent. O tolik procent podle informací ruských úřadů zdražily vybrané potraviny v některých částech Ruska. Tamní úřady se nyní snaží bojovat proti spekulantům, kteří tlačí ceny do závratných výšek, uvedla agentura AFP. Přemrštěné ceny některých základních potravin má podle ruských úřadů na svědomí embargo na dovoz evropských a amerických produktů, vyhlášené loni v srpnu na jeden rok Moskvou v souvislosti z krizí na Ukrajině a slábnoucím rublem. V některých obchodních řetězcích na východu Ruska v Permu stouply například ceny zelí od 20. prosince do 23. ledna letošního roku o 163 procent, zatímco v jiných oblastech Ruska to bylo jen o třicet procent, napsalo místní zastupitelství ve svém prohlášení. Přitom nevyloučilo, že bude stíhat management řetězců pro podvod, zneužití pravomoci a porušení konkurenčních pravidel. Ruská generální prokuratura v minulých dnech nařídila hloubkové kontroly potravin ve velkých obchodních Koncem roku 2012 dosáhly plochy ekologického zemědělství v Polsku 675 tisíc hektarů tj. o deset procent více než v roce předcházejícím. V Polsku v současné době působí celkem ekofarem a podíl ekologicky obhospodařované půdy představuje zhruba čtyři procenta z celkové plochy, což tuto zemi řadí na 12. místo ve světě. Přes tento nepochybně pozitivní vývoj je polský zpracovatelský průmysl v této oblasti stále ještě v plenkách, neboť většina surovin se vyváží a naopak řada hotových bioproduktů se odebírá ze zahraničí. Pro bližší představu o úrovni biopotravin v Polsku může posloužit porovnání s Francií, která patří v tomto směru k nejvyspělejším zemím světa. V zemi galského kohouta plochy ekologicky obhospodařované půdy překračují 1,1 mil. hektarů a jsou tedy stejné jako v Německu. Roční obrat v tomto tržním segment dosahuje 4,6 mld. EUR a podíl biopotravin na celkovém objemu prodaných potravin činí 2,5 procent. Lépe než ve Francii jsou na tom USA a SRN, kde je tento podíl zhruba čtyřprocentní. Francouzi z nabídky biopotravin nejčastěji nakupují vejce a mléko, kde podíl bio na obratu dosahuje 15 respektive 11 procent. řetězcích. Přitom v jednom z obchodů v Čeljabinsku na Uralu kontrola kupříkladu zjistila, že cena okurek tu od vyhlášení embarga loni v srpnu narostla o rekordních 479 procent, cena rajčat se zvýšila o 338 procent a červená paprika podražila o 273 procent! Ruská vláda se snaží svízelnou situaci země řešit tím, že v zájmu zažehnání krize vyčlení 2,73 bilionů rublů (cca 876 mld. rublů). Plán na podporu ekonomiky i výška zmíněné částky se však pravděpodobně změní, uvedl kabinet v prohlášení, z něhož citovala tisková agentura Reuters. Vláda přitom musí nyní čelit negativnímu dopadu prudkého poklesu cen ropy, která je rozhodující exportní komoditou země a také dopadům sankcí, které na Moskvu uvalily západní země kvůli ukrajinské krizi. Agrární export do Ruska přes embargo loni narostl Podle údajů Českého statistického úřadu a resortu zemědělství český export zemědělských produktů do Ruska za období leden až listopadu 2014 stoupl v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o více než jednu pětinu 22 procent na 2,75 mld. Kč. Od srpna 2017, kdy Rusko uvalilo embargo na dovozy některých významných agrárních komodit, sice tempo růstu zpomalilo, přesto činil meziroční růst v období srpen listopadu vývozu 15 procent. V tomto období stoupla hodnota zemědělského a potravinářského vývozu z ČR do Ruska na 962 mil. Kč z předloňských 834 mil. Kč. Přitom z českého exportu byly ruským embargem nejvíce postiženy mléčné produkty a potravinové přípravky, zatímco růst vývozu naopak táhly takové komodity jako pivo, slad, cukrovinky, násadová vejce a výživa pro zvířata. Rusko jak známo v reakci na sankce západních zemí loni v srpnu zakázalo dovoz vybraných agrárních a potravinářských produktů z Evropské unie, USA, Austrálie, Kanady a Norska. Podle odhadů Evropské komise ruské embargo zasáhlo země dělskou produkci v unii v hodnotě zhruba pěti miliard eur. Podle expertů je pro naše farmáře citelnější druhotný dopad ruského embarga. Na tuzemský trh se totiž dostávají levnější potraviny ze zemí, které byly ještě více než my orientovány právě na Ruskou federaci, např. Polsko, pobaltské země, Finsko a další. Nejvýraznější dopad embarga pocítili u nás ovocnáři, zelináři, kteří odhadují pokles tržeb v uplynulém roce u jablek kolem 300 mil. korun a u zeleniny o cca 180 mil. Kč. Také pro náš mlékárenský průmysl jsou dopady embarga citelné, přičemž propad tržeb v tomto sektoru je způsoben jak ruským embargem, tak celkovým poklesem cen v tomto segmentu způsobeným nadprodukcí mléka na světovém trhu. Evropská unie v této souvislosti uvolnila finanční pomoc jak pro ovocnáře a zelináře (čeští pěstitelé v jejím rámci nárokují zhruba 13 mil. Kč), tak pro mlékaře (pobaltské státy a Finsko). Krátce po vyhlášení ruského embarga naši zemědělci a potravináři odhadovali, že přímo na tržbách přijdou o cca 250 až 300 mil. korun, zatímco propad cen v dů sledku nadměrné nabídky na trhu může způsobit až miliardovou škodu. Jaké budou škody na tržbách zatím výrobci nemají s konečnou platností vyčísleno. - d - 5

6 FAO představila plán na vymýcení hladu v Latinské Americe a v Karibiku Generální ředitel FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství) José Graziano da Silva na Summitu Společenství států Latinské Ameriky a Karibiku (CELAC) prezentoval nový regionální plán pro potravinovou bezpečnost, výživu a vymýcení hladu do roku K tomu uvedl: Tento plán je nástrojem, jak pomoci zemím CELAC připravit národní plány, tak aby mohly přeměnit své záměry na likvidaci hladu a extrémní bídy do reality. Kvasinky surovina budoucnosti Plán byl vypracován ve FAO za podpory Integrační asociace Latinské Ameriky (ALADI) a Hospodářské komise pro Latinskou Ameriku a Karibik (ECLAC) na základě žádosti vlád zemí CELAC. Je založen na čtyřech základních pilířích strategie na národní a regionální úrovni, se zvláštním zamě řením na genderové problémy, zajištění přístupu k bezpečným potravinám, rozšíření stravovacích programů na školách a priorit týkajících se všech forem podvýživy až po obezitu. Jeho součástí jsou rovněž problémy spojené se zajištěním potravinové bezpečností v podmínkách změny klimatu. Plán využívá dosavadní úspěšné zkušenosti v regionu, které by měly být aplikovány i v jiných částech světa a hledány budou i vazby, které pomohou generovat účinné formy dalšího rozvoje. Jako příklad jsou zmiňovány úspěšné vazby mezi rodinnými farmami a školskými stravovacími programy. Podle FAO Latinská Amerika a Karibik jsou jediným regionem na světě, který společně dosáhl prvního rozvojového cíle Millenia a snížil na polovinu do roku 2015 počet lidí, kteří trpěli hladem a navíc úspěšně realizoval daleko náročnější. Světového potravinového summitu, když snížil na polovinu počet podvyživených lidí. Představitel Latinské Ameriky a Karibiku ve FAO Raúl Benítez ve svém vystoupení zdůraznil: Politický slib potravinové bezpečnosti to je to, co nás odlišuje od ostatních regionů světa a je projevem rozmanitosti strategií a politik, zaměřených na ohroženou populaci. Region se stal průkopníkem ve snahách o vymýcení hladu a v tom jej podpořily všechny členské země této části světa již v roce d- Poslední vědecké výzkumy ukázaly, že úpravou genetického kódu obyčejných kvasinek lze dosáhnout pozoruhodných výsledků. Připomeňme si tři příklady z uplynulého roku. O tom prvním jsme vás již informovali je jím start-upová firma Muufri, která pro vegany začala vyrábět mléčné proteiny, aniž by k tomu potřebovala krávy. Dalším příkladem je Kodaňská univerzita, jejímž výzkumníkům se podařilo zvýšit efektivitu kvasinek při produkci etanolu o plných osmdesát procent. Po dobu tří měsíců vystavovali celé generaci kvasinek vyšším teplotám než za kterých obvykle produkují etanol. Stačilo pak identifikovat jednu zásadní mutaci kvasinek a úspěch byl na světě. Běžné kvasinky zastavují výrobu etanolu a umírají při 35 stupních Celsia, ty pokusné od kodaňských vědců však dokázaly přestát teplotu 40 stupňů. Současně jejich vysokoškolští kolegové z Massachussetského technologického institutu (MIT - USA) dokázali zvýšit odolnost kvasinek vůči prostředí zamořenému etanolem. Kvasinky proto neumíraly, když koncentrace etanolu, který samy vyrobily, překročila určitou hranici. V kombinaci studií obou institucí to znamená zásadní průlom ve výrobě čistého etanolu A do třetice všeho dobrého - vědci ze Stanfordské univerzity (USA) naučili kvasinky genetickými modifikacemi produkovat thebain, což je látka z níž lze vyrábět například kodein nebo morfin. -dr- Carlsberg vyvíjí papírovou pivní lahev Světoznámý dánský pivovar Carlsberg oznámil, že v nedaleké budoucnosti začne spotřebitelům nabízet zlatavý mok také v papírových lahvích. Jako první na světě vyvíjí obaly, které budou zcela biologicky rozložitelné včetně uzávěru a recyklovatelné, podobně jako papírové kartóny nebo novinový papír. Budou z dřevného vlákna nebo kartónu podobného obalu na vejce. Papírové pivní lahve budou neprůhledné, nerozbitné, s viditelnou strukturou vlákna a daleko lehčí než skleněné uvedl manažer inovací obalu u Carlsbergu Hakon Langen. Tuto průlomovou novinku se Carlsberg chystá představit veřejnosti za tři roky a její vývoj má přijít přibližně na 10 mil. dánských korun (1,34 mil. EUR). Obal je vyvíjen ve spolupráci se společností ecoxpac a Technickou univerzitou v Kodani a podstatnou část výzkumných nákladů uhradí společnosti Dánský inovační fond. Vrchní sládek pražského pivovaru Staropramen Zdeněk Lux k tomu uvedl, že dosud používané obaly na pivo, tedy sklo, plechovky a PET lahve mají své opodstatnění a po léta jsou využívány s cílem, aby byly zachovány jeho vlastnosti. Přitom nejlepší je sklo jako tradiční materiál, který zaručuje ideální podmínky pro zachování kvality i po velmi dlouhou dobu a nejlépe udržuje pivo studené, což je pro jeho kvalitu velmi důležité. Také jednička v českém pivovarnictví Plzeňský Prazdroj soudí, že skleněné pivní lahve patří k české pivní kultuře a byly časem prověřeny a osvědčily se. Na našem pivním trhu tvoří skleněné lahve více než dvě třetiny (68 %), PET lahve 22 procent a zbytek pak plechovky. Dánský Carlsberg je v pivovarnictví světovou čtyřkou. Působí ve 150 zemích světa a má kolem 500 pivních značek, včetně piv Kronenbourg, Tuborg, Elefant, Baltika a San Miguel. V dubnu roku 2014 vstoupil Carlsberg i do Česka, kde koupil většinový podíl 51 procent v Žateckém pivovaru. Firma dlouhodobě spolupracuje s Budějovickým Budvarem, který je od roku 2007 výhradním dovozcem Carlsbergu do ČR, zatímco Carlsberg se naopak stará o prodej piv Budvar na některých mezinárodních trzích. -dr- 6

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015. Ing. František Šámal

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015. Ing. František Šámal Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015 Ing. František Šámal České pivovarství v roce 2015 Poprvé výroba v ČR překročila hranici 20 mil. hl, tato hranice však byla překonána rekordním

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové nabídky... 2 3. Analýza statistik taiwanského trhu s vínem... 2 3.1. Import vína na Taiwan... 2 3.2. Export vína z Taiwanu...

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU ABSTRACT SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU BROŽOVÁ Ivana, (ČR) KEY WORDS bio-production, bio-food, quality, consumption, turnover ÚVOD Spotřeba biopotravin má v posledních letech

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz Ročník II., měsíčník, 11. 3. ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Vývoj cen: Potravinářská pšenice... 4 073 Kč/t

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin Sklo zůstává sklem Recyklace je ekologická a ekonomická Zákazníci dávají dnes přednost výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Sklo jednoznačně překonává ostatní obalové materiály, protože se vynikajícím

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 7 červen Ročník XVII., měsíčník, 25. 7. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,18 Kč/ks M... 1,65 Kč/ks L...

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok

Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok 23. 2. 2015 Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok Nedostatečně pestrá nabídka zboží v tuzemsku a příznivější vývoj cen v zahraničí, to jsou dva hlavní důvody, proč

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR Jan Březina, europoslanec Chronologie vývoje nové SZP v období 2014-2020 4-6/2010: veřejná konzultace k budoucí podobě a cílům SZP 11/2010:

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY 2. týden Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.zelenina@szif.cz Ročník VIII., týdeník, 8. 1. 2004 ZPRÁVA O TRHU ZELENINY Vývoj cen: Průměrné obchodní odbytové ceny

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT Radim Machů 1 Abstrakt Od roku 2000 dodává moštárna v Hostětíně v Bílých Karpatech na český trh přírodní jablečnou šťávu jablečný mošt. Přibližně 80% produkce je certifikováno

Více

Zahraniční obchod ČR v roce 2014. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (dle údajů ČSÚ) 1

Zahraniční obchod ČR v roce 2014. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (dle údajů ČSÚ) 1 Zahraniční obchod ČR v roce 2014 Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (dle údajů ČSÚ) 1 (2014/ 1989 nárůst 16,6 x) 2 Zahraniční obchod ČR (přeshraniční) +13,5 % +11,8 % +27,4 % 3 Meziroční změny

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více