McDonald s - fakta. Fakta k názoru Ilony Gonové, ml.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "McDonald s - fakta. Fakta k názoru Ilony Gonové, ml."

Transkript

1 Gymnázium Tachov, seminář 10. září 2002 McDonald s - fakta Fakta k názoru Ilony Gonové, ml. c 2002 Intellectronics Abstract V Evropě je zhruba 5000 rychloobslužných restaurací McDonald s s 250 tisíci zaměstnanci. Do tohoto počtu jsou započteni také zaměstnanci koncesionářů, jichž je Denně restaurace McDonald s navštíví asi 10 miliónů zákazníků. Společnost McDonald s investovala do evropského zemědělství 2,6 miliardy EUR.

2 References [1] Pollution Prevention in Corporate Strategy. National Pollution Prevention Center for Higher Education. Case C: Sustaining McDonald s Environmental Success. March [2] McDonald s Corp. NYSE-MCD. Maurice Levenson. September 13, Value Line Publishing, Inc. [3] McDonald s Corporation (Condensed). Harvard Business School. February 27, [4] McDonald s Response to the EU White Paper on Food Safety. 10 April [5] Earth Observatory. Tropical deforestation. 1

3 1 Fakta o společnosti McDonald s Společnost McDonald s provozuje nebo poskytuje koncesi více než 30 tisícům restaurací rychlého občerstvení ve Spojených státech, v Kanadě, v Evropě a v Asii. 58% těchto restaurací provozují koncesionáři, 28% provozuje společnost a 14% provozují přičleněné organizace. Asi 57% všech restaurací je provozováno v zahraničí. Zahraniční restaurace ve 121 zemí zajišťují asi 51% celkového prodeje a 65% celkového provozního zisku. Společnost McDonald s má 395 tisíc zaměstnanců a 1,027 miliónu akcionářů. Představitelé a ředitelé společnosti vlastní 1% akcií. [2] V Evropě je zhruba 5000 restaurací s 250 tisíci zaměstnanci. Do tohoto počtu jsou započteni také zaměstnanci koncesionářů, jichž je Denně restaurace McDonald s navštíví asi 10 miliónů zákazníků. Společnost McDonald s investovala do evropského zemědělství 2,6 miliardy EUR. V Evropě by měla být v rámci Evropské unie vytvořena organizace EFA (European Food Authority), jejímž úkolem bude na objektivním vědeckém základě stanovovat bezpečnostní standardy pro potraviny s cílem obnovit důvěru zákazníků. [4] McDonald s v nejbližších letech patrně výrazně změní svoji obchodní politiku. Na americkém trhu McDonald s výrazně podcenil své obchodní konkurenty, zejména pružnější řetězec rychlého občerstvení Wendy, který pružně zavádí nové položky do své nabídce a zákazníkovi je rychle schopen je nabídnout. McDonald s již zahájil několik nových programů, jako je systém přípravy jídel Made For You, který umožňuje dopravit čerstvé jídlo přímo zákazníkovi a omezuje množství odpadu. Společnost provedla také některé změny ve svém vrcholovém vedení s cílem orientovat se na zákazníky. McDonald s si chce udržet svoji přitažlivost pro děti a mládež v podobě úspěšného programu pro děti Happy Meal nebo hraček z kreslených filmů produkce Walta Disneye. V blízké budoucnosti se McDonald s bude orientovat na novou podobu a nové položky své nabídky jídel s důrazem na zdravější výživu. Proto se v nabídce objevují kuřecí sendviče a zeleninové saláty. McDonald s začal s omezováním množství oleje při smažení bramborových hranolků a dalších potravin. Dále se objevují restaurace nového typu, které se snaží přiblížit klasickým restauracím včetně obsluhy. Ve Spojených státech se objevila první superrestaurace v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu, D.C., která má 1000 míst a je provozována ve spolupráci se společnostmi Boston Market a Donatos Pizza. Akcie McDonald s patří mezi velmi kvalitní a investorům se doporučuje si tyto akcie podržet po dobu nejméně 3 až 5 let. [2] 2 McDonald s a životní prostředí V červnu 1992 se konala v Rio de Janiero Konference Spojených národů o životním prostředí a rozvoji (UNCED, the United Nations Conference on Environment and Development) známá pod názvem Světový summit. Konference se zúčastnili představitelé téměř všech zemí světa a zabývali se globálními problémy životního prostředí, jako jsou globální změny klimatu a pokles biodiversity (různorodosti rostlinných a živočišných druhů). Spojené státy americké představují pouze 5% světové populace, ale využívají 25% světové produkce energie, produkují 22% světových emisí oxidu uhličitého a vytvářejí asi 25% světového hrubého národního produktu (GNP, Gross National Product). Indie představuje 16% světové populace, využívá jen 3% světové produkce energie, produkuje 3% světových emisí oxidu uhličitého a vytváří jen 1% světového hrubého národního produktu. Vyspělé země na jedné straně tlačí na rozvojové země, aby neopakovaly jejich chyby v oblasti industralizace a ničení životního prostředí. Na druhé straně rozvojové země jsou značně rozhořčeny tím, že jejich populace trpí bídou a hladem a nechtějí platit za škody na životním prostředí, které samy nezavinily. V roce 1987 Světová komise o životním prostředí a rozvoji (the World Commission on Environment and Development) definovala trvale udržitelný rozvoj jako naplnění našich potřeb bez ovlivnění schopnosti budoucích generací naplnit své potřeby. Přestože největší pozornost je 2

4 věnována vyspělým zemím, které jsou největšími znečišťovateli životního prostředí, začalo se také otevřeně upozorňovat na problémy třetích zemí. Očekává se, že v následujících 40 letech se světová populace zdvojnásobí na více než 10 miliard lidí, přičemž 95% populačního růstu bude připadat na rozvojové země. [1] V roce 1993 se produkce hovězího masa podílela na globálním obchodu asi 40 miliardami amerických dolarů. Bylo chováno 1,3 miliardy kusů hovězího dobytka, který využíval asi 1/4 světové zemědělské půdy. Podle zprávy amerického ministerstva zemědělství z roku 1990 bylo asi 40% světové produkce obilovin (ve Spojených státech 70%) spotřebováno na chov dobytka. Polovina území kontinentálních Spojených států amerických byla využita pro pěstování obilovin, pastviny a výběhy. Asi 260 miliónů akrů (1 akr = 4046, 8726 m 2 ) vyprahlé půdy v 11 západních amerických státech bylo vládou pronajato chovatelům pro pasení dobytka. Federální poplatky za pronájem pastvin činí jen 2 dolary měsíčně za jeden kus dobytka, zatímco v soukromém sektoru činí pronájem až 9 dolarů. Americký úřad pro hospodaření s půdou v roce 1990 konstatoval, že 70 % tohoto území nesplňuje potřebné podmínky a 10 % této půdy se již přeměnilo v poušť. Nadměrné pastevectví značně ohrožuje travnaté porosty a ostatní vegetaci na tomto území. Zničené porosty nemají schopnost zadržovat vodu v půdě a důsledkem jsou časté povodně, při nichž dochází k erozi půdy, která se postupně mění v prašnou poušť. Extenzivní pastevectví vede k postupnému poklesu produkce hovězího masa na obyvatele. Pokud by se pro zajištění produkce hovězího masa používalo krmení ve stáji, sklizeň obilovin by musela dosahovat 7 miliónů tun ročně, což je zhruba 2/3 světového ročního přírůstku sklizně obilovin. Řada farmářů hospodaří na méně úrodné půdě a již používá vyspělé technologie na podporu své sklizně obilovin. Nelze proto očekávat, že se jim produkci obilovin podaří zvýšit. Růst populace je dnes vyšší než produkce obilovin a množství obilovin na obyvatele klesá ročně asi o 2 procenta. V roce 1993 Spojené státy americké dovezly pouze 5% hovězího masa ze Střední Ameriky. Avšak od roku 1960 více než 25% pralesů a lesů ve Střední Americe padlo za oběť rozšiřování pastvin pro hovězí dobytek. Odhaduje se, že každý McDonald s hamburger z hovězího masa z deštných pralesů představuje vymýcení nejméně 6 čtverečných yardů (1 yard = 0, 9144 m 2 ) pralesa pro potřeby pastvin. Tento kus pralesa obvykle představuje jeden velký strom s 50 zástupci 20 až 30 živočišných druhů, s tisíce zástupci hmyzu stovek druhů a s neznámým množstvím rostlin, hub a mikroorganismů neznámého počtu druhů. Dále tento kus pralesa znamená uvolnění asi 165 liber (1 libra = 0, 4535 kg) oxidu uhličitého do vzduchu. Toto množství oxidu uhličitého vyprodukuje průměrný americký automobil za 20 dní provozu. Odhaduje se, že v letech 1966 až 1983 bylo vymýceno 15 tisíc čtverečných mil (1 míle = 1, 6083 km) kvůli extenzivnímu chovu hovězího dobytka. Zpráva Organizace spojených národů (Our Common Future, Oxford University Press, 1987) odhadla, že pokud odlesňování deštných pralesů v letech 1987 až 2000 pokračovalo stejnou rychlostí, bylo nenávratně zničeno 15 % rostlinných druhů a neznámé ale významné množství druhů hmyzu. Satelitní snímky NASA různých oblasti amazonských pralesů tyto obavy plně potvrzují. [5] Zabírání půdy pro velkoplošný chov hovězího dobytka navíc nutí milióny drobných zemědělců, aby se za prací odstěhovaly do přeplněných měst Latinské Ameriky. Celosvětové odlesňování je příčinou téměř jedné třetiny emisí skleníkových plynů. Zbývající dvě třetiny emisí skleníkových plynů připadají na spalování fosilních paliv včetně silniční dopravy. Účinnost přeměny obilovin na maso se výrazně odlišuje podle druhu zvířete. Například pro výrobu jedné libry masa kuře spotřebuje 4,5 libry obilovin, prase spotřebuje 6,5 libry obilovin a kráva spotřebuje dokonce 15,5 libry obilovin. Na produkci masa se dále musí vynaložit značné množství energie a vody. Téměr polovinu energie použitou zemědělstvím Spojených států spotřebuje dobytek a značná část této energie se spotřebuje na produkci masa. Podle studie Cornellovy univerzity množství energie spotřebované na produkci jedné libry hovězího masa odpovídá 0,25 galonu (1 galon = 3, 7854 dm 3 ) benzínu. Podle studie odborníka Kalifornské Davisovy univerzity asi polovina obilovin spotřebovaných ve Spojených státech pro chov dobytka pochází ze zavlažované půdy. Na produkci jedné libry hovězího masa se spotřebuje 2500 galonů vody. Pro běžného Američana to 3

5 představuje denně asi 190 galonů vody, což je dvakrát více, než spotřebuje ve své domácnosti. Pesticidy (chemické látky na hubení živočišných škůdců obilovin) a fertilizéry (látky na podporu růstu obilovin) používané při pěstování obilovin se dostávají nejen do životního prostředí, ale také do našeho organismu. V roce 1993 se na celém světě pro chemické ošetření kukuřice, rýže, bavlny, sójových bobů a pšenice použily pesticidy v hodnotě 21 miliard amerických dolarů. V roce 1993 bylo použito 8,2 miliónů tun fertilizéru pro pěstování kukuřice, 1 milión tun pro pěstování sójových bobů a 3 milióny tun pro pěstování pšenice. Pesticidy a fertilizéry používané při pěstování obilovin kontaminují (zamořují jedovatými látkami) půdu a povrchovou vodu. Živočišný odpad, rostliné fertilizéry a výroba masa dohromady představují asi 40 % sloučenin dusíku a 35 % sloučenin fosforu v amerických řekách, jezerech a pramenech. Hovězí dobytek a živočišný odpad jsou zdrojem metanu, který je jedním ze skleníkových plynů. Uvádí se, že každý hovězí kus vyprodukuje na každou libru hovězího masa asi třetinu libry metanu. Přestože spotřeba hovězího masa ve Spojených státech amerických od roku 1976 pomalu klesá, průměrný Američan stále zkonzumuje 65 liber hovězího masa ročně. Obyvatelé Spojených států zkonzumují asi 23 % světové produkce hovězího masa. Podle výzkumu časopisu Vegetarian Times pouze 12,4 miliónu Američanů se označuje za vegetariány. Ve většině oblastí světa pouze každý čtvrtý člověk má svůj jídelníček založený na mase. Spotřeba masa přímo souvisí s finančním příjmem. Například spotřeba červeného masa (tedy nikoliv ryb) v Japonsku se od roku 1975 zdvojnásobila. V Koreji a na Tchaj-wanu je situace obdobná. Pokud by 5,3 miliardy lidí ve světě přešlo na podobný jídelníček, jaký má průměrný Američan, bylo by nutné vynaložit veškerou vyrobenou energii na světě a asi 2,5 krát více obilovin, než je současná světová produkce. [1] V dubnu 1993 ve Spojených státech se nezisková ekologická skupina Beyond Beef Coalition zaměřila na společnost McDonald s. Jejím cílem však nebyla kritika jejích podivných obchodních praktik, ale její základní výrobky: hamburgery z hovězího masa. Představitelé Koalice tvrdí, že rozšíření hovězí kultury do zemí rozvojového světa je jednou z největších hrozeb globálnímu životnímu prostředí a že také vyspělé země musí spotřebu hovězího masa zásadním způsobem omezit. Koalice je složena z jednotlivců a organizací, které se zajímají o životní prostředí, ochranu práv zvířat, zdraví společnosti a o lidi trpící hladem. Cílem Koalice se stalo omezení spotřeby hovězího masa ve Spojených státech nejméně o 50 %, nahrazení hovězího masa potravinami z přírodně vypěstovaných obilovin, luštěnin a zeleniny a ovoce, změna současných metod chovu hovězího dobytka a prosazování humánně a přírodně chovaného dobytka jako alternativu pro lidi, kteří ze svého jídelníčku nechtějí hovězí maso zcela odstranit. Cílem kampaně proti společnosti McDonald s bylo informovat nejméně milión jejích zákazníků o ničivých dopadech spotřeby hovězího masa na životní prostředí. Kampaň proběhla 17. dubna 1993 s rozporuplnými výsledky. Marketingový manažér společnosti McDonald s Kim Poston uvedl, že napatrná skupina aktivistů neodráží, co zákazníci McDonald s skutečně chtějí. Mluvčí společnosti McDonald s prohlásil, že nakonec zákazníci rozhodují o tom, co jim McDonald s nabízí a že se o jiné produkty zmíněného typu nezajímají. Výkonný ředitel Beyond Beef k tomu uvedl, že jde o stejné uvažování, jako má General Motors, podle něhož neexistuje žádný trh pro malé automobily. Velké společnosti nechtějí vidět budoucnost, protože přítomnost jim vyhovuje. 3 Greenpeace kritizuje společnost McDonald s Prosazování nezdravé výživy Společnost McDonald s o svých výrobcích tvrdí, že jsou výživné.tyto výrobky však kromě značného množství proteinů obsahují živočišné tuky, sacharidy, sůl a velmi málo vláknin a vitamínů. Strava tohoto typu vede k většímu riziku srdečních onemocnění (v důsledku ukládání cholesterolu v cévách), k riziku rakoviny tlustého střeva, k riziku diabetu (v důsledku velkého množství sacharidů a sladkých nápojů Coca Cola) a k některým dalším onemocněním. Výrobky také obsahují některá chemická aditiva, která mohou při dlouhodobém používání způsobit poškození zdraví. V roce

6 ve Velké Británii společnost McDonald s vážně ohrozila některé své zákazníky, u nichž došlo k selhání ledvin. Zneužívání zaměstnanců Zaměstnanci restaurací společnosti McDonald s obvykle dostávají nízké platy, přestože jsou často nuceni pracovat přesčas. Snaha dosáhnout vyšších zisků a nižších cen vyvolává rostoucí tlak na zaměstnance, aby pracovali rychleji a déle za stejnou mzdu. Dochází tak k úrazům včetně popálenin. Zaměstnanci se nesmí organizovat do odborové organizace. Průměrná doba zaměstnání u společnosti McDonald s nepřesáhne 6 měsíců. Většina zaměstnanců jsou mladí lidé, kteří nemají dostatek jiných pracovních příležitostí a proto jsou nuceni se podřídit jakýmkoliv pracovním podmínkám. Rabování chudých zemí Rozsáhlé oblasti území chudých zemí jsou využívány pro pěstování obilovin a chov hovězího dobytka. Tyto obiloviny a dobytek se exportují do Spojených států a zemí Evropy. Tento vývoj probíhá na úkor místních potravinových potřeb. McDonald s neustále prosazuje masné produkty a přesvědčuje spotřebitele, aby jedli maso stále častěji, což vyvolává rostoucí tlak na potravinové zdroje. Na jeden milión tun masa a vedlejších produktů se spotřebuje asi 7 milión tun rostlinné biomasy. Pokud by lidé více využívali rostlinné stravy, téměř každá oblast světa by byla potravinově soběstačná. Ničení životního prostředí Nadnárodní společnosti ve světě ničí stále rychleji lesy a pralesy včetně deštných pralesů. Společnost McDonald s vyvolává silný tlak na intenzifikaci chovu hovězího dobytka, v jehož důsledku dochází k odlesňování půdy, k rychlému spásání trávy bez možnosti regenerace. Důsledkem je eroze půdy a naprostá ztráta její úrodnosti. Nadnárodní společnosti nutí místní zemědělce, aby se přesouvali do dalších oblastí a káceli další lesní porosty. Americké restaurace s hamburgery se významně podílejí na ničení rovníkových deštných pralesů Střední Ameriky, především Kostariky a Guatemaly. V Kostarice je ročně zničeno asi 50 tisíc hektarů lesa kvůli chovu hovězího dobytky, jehož maso je z 95 procent vyvezeno pro potřeby rychlého stravování. Přestože dnes tvoří více než třetinu rozlohy Kostariky rychle erodující pastviny, spotřeba masa zde klesá. Klesají také výkupní ceny masa, neboť na svobodném trhu soupeří několik zemí. To vede k tlaku na další rozšiřování pastvin na úkor tisíců hektarů pralesa. McDonald s je největším spotřebitelem hovězího masa na světě. Produkce metanu z chovu hovězího dobytka přispívá ke globálním změnám klimatu, protože metan je jeden ze skleníkových plynů. Moderní intenzivní zemědělství je založeno zejména na využívání chemických hnojiv, která ničí životní prostředí. Společnost McDonald s pro výrobu svých produktů využívá řadu zemí. Například ve Spolkové republice Německo se sice používá téměř výlučně domácí hovězí maso, ale houska je vyrobena z amerického obilí, je plněna sýrem a bramorami z Holandska, hlávkovým salátem ze Španělska a Kalifornie, cibule a kečup se dovážení ze Spojených států, pohárek na Coca Colu se dováží z Kanady, obal ze dováží ze Skandinávie, je potištěn v Německu a tvarován ve Francii. Snad kromě letadel a lodí, které dopravují různé polotovary, je všechno na jedno použití. Každým rokem společnost McDonald s použije tisíce tun materiálu na balení svých výrobků. Tyto obaly tvoří odpad, který se částečně recykluje (papírové obaly, některé plasty) a částečně končí na skládkách nebo spaluje. Vraždění zvířat Hamburgerové menu společnosti McDonald s je založeno na vraždění miliónů zvířat. Většina zvířat je chována v kotcích bez možnosti pohybu. Tato zvířata nikdy nepoznají travnatou louku a slunce. Jejich zabíjení je barbarské, protože humánní usmrcení je pouze mýtus. Máme možnost se rozhodnout, zda budeme jíst maso nebo nikoliv, ale milióny zvířat dnes nemají žádnou volbu. 5

7 McLibel Kritika společnosti McDonald s pochází od mnoha jednotlivců a organizací. Asi v polovině 80. let 20. století organizace Greenpeace v Londýně spojila dohromady řadu těchto proudů kritiky a vyhlásila Světový den proti McDonald s na 18. října. Společnost McDonald s se různými způsoby snaží kritiku umlčet včetně právních sporů. V roce 1997 proběhl soudní spor McDonald s Corporation and McDonald s Restaurants Limited proti Helen Steelové a Davidu Morrisovi. Tento proces je znám jako McLibel (to libel = pomlouvat). Společnost McDonald s žalovala dva aktivisty londýnského sídla Greenpeace za pomluvy týkající se výroby, balení, inzerce a prodeje produktů McDonald s v jejich knížce Co nefunguje u McDonalda. V knížce se mimo jiné uvádí: Menu u McDonald s se zakládá na mase. McDonald s prodávají miliony hamburgerů každý den v třiceti pěti zemích celého světa. To znamená soustavný masakr, den za dnem, zvířat přivedených na svět a krmených, jen aby byla přeměněna na výrobky McDonald s. Některá z nich, zejména kuřata a prasata, prožívají své životy ve veskrz umělých podmínkách obřích průmyslových fabrik, bez vzduchu, světla a jakékoliv svobody pohybu. Jejich smrt je krvavá a barbarská. Právníci společnosti McDonald s tvrdili, že McDonald s nemá zodpovědnost za nelidské mučení a zabíjení dobytka, kuřat a prasat, a že jde o pomluvu. Soudce Bell připustil, že zvířata mohou být podrobena stresu, bolesti a nepohodlí v důsledku samotného držení, přemisťování nebo vedení k porážce. Avšak rozumně uvažující člověk se nemůže domnívat, že jde o krutost, pokud jsou nevyhnutelný stres, nepohodlí nebo dokonce bolest drženy na přijatelné úrovni. Na konci soudního sporu soudce Bell však připustil, že stres, nepohodlí a bolest způsobené některým zvířatům přesahují tzv. přijatelnou mez a že tedy představují krutou praci, za níž je společnost McDonald s zodpovědná. Proto nebylo pomluvou označit společnost McDonald s za McTorture (McMučitel). Kolektivní vina? Oxfordský filosof Jonathan Glover prozkoumal důsledky odmítání společné zodpovědnosti v článku Není rozdíl, zda to udělám nebo ne (Jonathan Glover, It Makes No Difference Whether or Not I Do It, v Proceedings of the Aristotelian Society, Oxford University Press, Oxford 1975). Glover nabízí jednoduchý příklad. Ve vesnici je sto lidí, z nichž každý má misku se sto fazolemi. Sto hladových banditů vtrhne do vesnice a každý ukradne obsah jedné misky. Jeden z banditů však má pochybnosti o správnosti okrádat hladovějící tímto způsobem. Proto navrhne, aby místo krádeže celé misky si každý vzal jednu fazoli z každé misky. Tím morálně žádný bandita nikomu neuškodí. Chudí vesničané sice zůstanou hladoví, ale bandité klidně spí s pocitem, že nikomu neublížili. Gloverův příklad ukazuje, že je absurdní odmítat zodpovědnost za újmu, kterou způsobujeme kolektivně, ale každý z nás ji způsobuje jen nepatrně. McDonald s má na průmyslové chovy zvířectva daleko větší dopad, než spotřebitelé. Avšak byl by bezmocný, pokud by jeho produkty nikdo nekupoval. Ochránci životního prostředí jsou stále více přesvědčeni, že náš jídelníček souvisí s životním prostředím. Zvířata chovaná pro maso přeměňují asi 8 kilogramů obilných bílkovin na asi kilogram živočišných bílkovin. Takto se plýtvá půdou, energií a vodou. 6

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

Dopady veganství na životní prostředí. Veronika Travencová

Dopady veganství na životní prostředí. Veronika Travencová Dopady veganství na životní prostředí Veronika Travencová Bakalářská práce 2015 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Bakalářská práce

Více

Skryté následky. Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě

Skryté následky. Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě Skryté následky Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě Tato publikace vznikla s finanční podporou: Evropská Unie Altstoff Recycling Austria SUPPORTED BY Spolkové ministerstvo

Více

Ekologické dopady Společné zemědělské politiky a vstupu do EU v českém zemědělství

Ekologické dopady Společné zemědělské politiky a vstupu do EU v českém zemědělství Ekologické dopady Společné zemědělské politiky a vstupu do EU v českém zemědělství Studie Hnutí DUHA září 2004 Hnutí DUHA je přesvědčeno, že česká veřejnost může mít zdravější a čistější prostředí. Navrhuje

Více

Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin

Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin BOHOUŠ A DÁŠA: lednička plná potravin Člověk v tísni, o. p. s. Všechna práva vyhrazena. ISBN 978-80-87456-49-1 Obsah O autorkách...

Více

Dopad živočišné výroby na životní prostředí

Dopad živočišné výroby na životní prostředí Dopad živočišné výroby na životní prostředí 2011 Denisa Ludasová Obsah Contents Obsah... 1 Úvod... 2 1 Rostoucí poptávka po masných výrobcích... 4 2 Intenzívní chovy hospodářských zvířat... 5 Inteznivní

Více

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Průběžná zpráva Evropská komise Fotografie: Všechny snímky na obálce a titulní straně: UNEP/Topham. Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Průběžná zpráva ISBN-13 978-92-79-09443-9

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Ekologické problémy. Bergerová, Haluzová

Ekologické problémy. Bergerová, Haluzová Ekologické problémy Bergerová, Haluzová Ekologie Ernest Haeckel (1869) oikos domov logos věda nomos řízení Ekologií rozumíme soubornou vědu o vztazích organismů k okolnímu světu, kam můžeme počítat v širším

Více

VYUŽÍVÁNÍ VODY Jak plýtvání surovinami ohrožuje vodní zásoby Země

VYUŽÍVÁNÍ VODY Jak plýtvání surovinami ohrožuje vodní zásoby Země VYUŽÍVÁNÍ VODY Jak plýtvání surovinami ohrožuje vodní zásoby Země TATO PUBLIKACE VZNIKLA S FINANČNÍ PODPOROU: Evropská Unie Altstoff Recycling Austria SUPPORTED BY Spolkové ministerstvo zemědělství a lesnictví,

Více

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

Méně je více Efektivní využívání hliníku, bavlny a lithia v Evropě díky třídění, recyklaci a znovupoužití

Méně je více Efektivní využívání hliníku, bavlny a lithia v Evropě díky třídění, recyklaci a znovupoužití Méně je více Efektivní využívání hliníku, bavlny a lithia v Evropě díky třídění, recyklaci a znovupoužití Obsah Stručný přehled... 3 Posun od plýtvání ke skutečné efektivitě využívání zdrojů?... 4 Lithium

Více

Ryby v Indonézii. The tyrany of free trade, Friends of the Earth International, 2005, s. 14-17.

Ryby v Indonézii. The tyrany of free trade, Friends of the Earth International, 2005, s. 14-17. Káva Pro některé africké státy je káva nejvýznamější zemědělskou plodinou. Ne že by obyvatelé těchto zemí byli takovými pijáky kávy. Většina pěstované kávy jde na vývoz a na vývozu kávy často závisí i

Více

Životní prostředí - věc veřejná

Životní prostředí - věc veřejná Jiří Maštálka, Jens Holm Jana Dohelská Kateřina Konečná Vladimír Mana Životní prostředí - věc veřejná Krátké zamyšlení, proč v České republice nevznikla od roku 1990 výraznější společenská poptávka po

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

SVĚT v nákupním košíku

SVĚT v nákupním košíku SVĚT v nákupním košíku Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU Vydala Společnost pro Fair Trade v roce 2010 Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země Ilustrace:

Více

Spasí olejná palma svět?

Spasí olejná palma svět? Spasí olejná palma svět? BUTLER, R. A. Greening the World with Palm Oil? [online]. mongabay.com, January 26, 2011. Originální verze článku je dostupná na adrese URL: .

Více

PROČ JEDNA MILIARDA HLADOVÍ? Fakta a mýty. Úvod. Březen 2011 (1)

PROČ JEDNA MILIARDA HLADOVÍ? Fakta a mýty. Úvod. Březen 2011 (1) PROČ JEDNA MILIARDA HLADOVÍ? Fakta a mýty Březen 2011 Úvod V roce 2000 se světoví vůdci zavázali, že v rámci Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals), konkrétně v rámci prvního z nich,

Více

BIOPALIVA Paliva za jídlo?

BIOPALIVA Paliva za jídlo? BIOPALIVA Paliva za jídlo? Úvod Co jsou biopaliva? Termín biopaliva vzbuzuje dojem, že v sobě tato paliva mají něco, co zaslouží označení bio a tím pádem jsou přátelská k životnímu prostředí. Biopalivům

Více

apel 18.4.2005 15:44 Str. 1 EDICE perverzní České DOTACE Analýza veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí Praha-Brno / duben 2005

apel 18.4.2005 15:44 Str. 1 EDICE perverzní České DOTACE Analýza veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí Praha-Brno / duben 2005 apel 18.4.2005 15:44 Str. 1 EDICE A P E L České perverzní DOTACE Analýza veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí Praha-Brno / duben 2005 apel 18.4.2005 15:44 Str. 2 apel 18.4.2005 15:44

Více

ROZVOJOVKA 3. Plodiny, které živí svět 7-8. Odkud se bere čaj, cukr, kakao nebo rýže? Hlavní ekonom Světové banky: Export k rozvoji nestačí

ROZVOJOVKA 3. Plodiny, které živí svět 7-8. Odkud se bere čaj, cukr, kakao nebo rýže? Hlavní ekonom Světové banky: Export k rozvoji nestačí Rozhovor: 2 téma Hlavní ekonom Světové banky: Export k rozvoji nestačí Odkud se bere čaj, cukr, kakao nebo rýže? 3-6 diskuse Palmový olej, zkáza Indonésie 7-8 2 0 1 3 ROZVOJOVKA 3 Plodiny, které živí svět

Více

ROZVOJOVKA 3. Plodiny, které živí svět 7-8. Odkud se bere čaj, cukr, kakao nebo rýže? Hlavní ekonom Světové banky: Export k rozvoji nestačí

ROZVOJOVKA 3. Plodiny, které živí svět 7-8. Odkud se bere čaj, cukr, kakao nebo rýže? Hlavní ekonom Světové banky: Export k rozvoji nestačí Rozhovor: 2 téma Hlavní ekonom Světové banky: Export k rozvoji nestačí Odkud se bere čaj, cukr, kakao nebo rýže? 3-6 diskuse Palmový olej, zkáza Indonésie 7-8 2 0 1 3 ROZVOJOVKA 3 Plodiny, které živí svět

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií David ČOLAS Dopady pěstování palmy olejné na životní prostředí a místní komunity Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více

Jediné sousto nás, obyvatel bohatého Severu, které už nemá pouze tišit hlad, má znatelný, často negativní dopad na druhém konci planety,

Jediné sousto nás, obyvatel bohatého Severu, které už nemá pouze tišit hlad, má znatelný, často negativní dopad na druhém konci planety, otázky a odpovědi? Hlad Jak souvisí problémy v chudých zemích Afriky či Asie s námi v České republice? V dnešním globalizovaném světě nelze udělat téměř nic, aby se to neprojevilo další změnou na jiném

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 1 Česká stopa Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi Praha-Brno / listopad 2005

ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 1 Česká stopa Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi Praha-Brno / listopad 2005 ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 1 Česká stopa Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi Praha-Brno / listopad 2005 ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 2 Edici APEL (Alternativa-Příroda-Ekonomika-Lidé)

Více

Ekologické zemědělství bez mýtů

Ekologické zemědělství bez mýtů Ekologické zemědělství bez mýtů Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média Dr. Josef Dlouhý, Ing. Jiří Urban OLOMOUC 2011 Předmluva Rozšíření ekologického zemědělství na více než 10 % z

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE. Návrh Ministerstva životního prostředí ČR

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE. Návrh Ministerstva životního prostředí ČR POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR 1 Úvodní slovo bude doplněno po dokončení Politiky ochrany klimatu před jejím předložením ke schválení vládou ČR. 2

Více

pravá cena zboží BANÁNY Co skrývají pod slupkou Plantáže jsou plné dětské práce i fatálního znečišťování Strana E5

pravá cena zboží BANÁNY Co skrývají pod slupkou Plantáže jsou plné dětské práce i fatálního znečišťování Strana E5 [MSMAFRA: MFP_CS-PRILO_C1-VYROBA [STR_CECHY_3.V. -1 ]... 31.05.11] Author:NOVA Date:20.05.11 Time:13:31 pravá cena zboží MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI RŮŽE Květiny ze suché Afriky

Více