McDonald s - fakta. Fakta k názoru Ilony Gonové, ml.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "McDonald s - fakta. Fakta k názoru Ilony Gonové, ml."

Transkript

1 Gymnázium Tachov, seminář 10. září 2002 McDonald s - fakta Fakta k názoru Ilony Gonové, ml. c 2002 Intellectronics Abstract V Evropě je zhruba 5000 rychloobslužných restaurací McDonald s s 250 tisíci zaměstnanci. Do tohoto počtu jsou započteni také zaměstnanci koncesionářů, jichž je Denně restaurace McDonald s navštíví asi 10 miliónů zákazníků. Společnost McDonald s investovala do evropského zemědělství 2,6 miliardy EUR.

2 References [1] Pollution Prevention in Corporate Strategy. National Pollution Prevention Center for Higher Education. Case C: Sustaining McDonald s Environmental Success. March [2] McDonald s Corp. NYSE-MCD. Maurice Levenson. September 13, Value Line Publishing, Inc. [3] McDonald s Corporation (Condensed). Harvard Business School. February 27, [4] McDonald s Response to the EU White Paper on Food Safety. 10 April [5] Earth Observatory. Tropical deforestation. 1

3 1 Fakta o společnosti McDonald s Společnost McDonald s provozuje nebo poskytuje koncesi více než 30 tisícům restaurací rychlého občerstvení ve Spojených státech, v Kanadě, v Evropě a v Asii. 58% těchto restaurací provozují koncesionáři, 28% provozuje společnost a 14% provozují přičleněné organizace. Asi 57% všech restaurací je provozováno v zahraničí. Zahraniční restaurace ve 121 zemí zajišťují asi 51% celkového prodeje a 65% celkového provozního zisku. Společnost McDonald s má 395 tisíc zaměstnanců a 1,027 miliónu akcionářů. Představitelé a ředitelé společnosti vlastní 1% akcií. [2] V Evropě je zhruba 5000 restaurací s 250 tisíci zaměstnanci. Do tohoto počtu jsou započteni také zaměstnanci koncesionářů, jichž je Denně restaurace McDonald s navštíví asi 10 miliónů zákazníků. Společnost McDonald s investovala do evropského zemědělství 2,6 miliardy EUR. V Evropě by měla být v rámci Evropské unie vytvořena organizace EFA (European Food Authority), jejímž úkolem bude na objektivním vědeckém základě stanovovat bezpečnostní standardy pro potraviny s cílem obnovit důvěru zákazníků. [4] McDonald s v nejbližších letech patrně výrazně změní svoji obchodní politiku. Na americkém trhu McDonald s výrazně podcenil své obchodní konkurenty, zejména pružnější řetězec rychlého občerstvení Wendy, který pružně zavádí nové položky do své nabídce a zákazníkovi je rychle schopen je nabídnout. McDonald s již zahájil několik nových programů, jako je systém přípravy jídel Made For You, který umožňuje dopravit čerstvé jídlo přímo zákazníkovi a omezuje množství odpadu. Společnost provedla také některé změny ve svém vrcholovém vedení s cílem orientovat se na zákazníky. McDonald s si chce udržet svoji přitažlivost pro děti a mládež v podobě úspěšného programu pro děti Happy Meal nebo hraček z kreslených filmů produkce Walta Disneye. V blízké budoucnosti se McDonald s bude orientovat na novou podobu a nové položky své nabídky jídel s důrazem na zdravější výživu. Proto se v nabídce objevují kuřecí sendviče a zeleninové saláty. McDonald s začal s omezováním množství oleje při smažení bramborových hranolků a dalších potravin. Dále se objevují restaurace nového typu, které se snaží přiblížit klasickým restauracím včetně obsluhy. Ve Spojených státech se objevila první superrestaurace v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu, D.C., která má 1000 míst a je provozována ve spolupráci se společnostmi Boston Market a Donatos Pizza. Akcie McDonald s patří mezi velmi kvalitní a investorům se doporučuje si tyto akcie podržet po dobu nejméně 3 až 5 let. [2] 2 McDonald s a životní prostředí V červnu 1992 se konala v Rio de Janiero Konference Spojených národů o životním prostředí a rozvoji (UNCED, the United Nations Conference on Environment and Development) známá pod názvem Světový summit. Konference se zúčastnili představitelé téměř všech zemí světa a zabývali se globálními problémy životního prostředí, jako jsou globální změny klimatu a pokles biodiversity (různorodosti rostlinných a živočišných druhů). Spojené státy americké představují pouze 5% světové populace, ale využívají 25% světové produkce energie, produkují 22% světových emisí oxidu uhličitého a vytvářejí asi 25% světového hrubého národního produktu (GNP, Gross National Product). Indie představuje 16% světové populace, využívá jen 3% světové produkce energie, produkuje 3% světových emisí oxidu uhličitého a vytváří jen 1% světového hrubého národního produktu. Vyspělé země na jedné straně tlačí na rozvojové země, aby neopakovaly jejich chyby v oblasti industralizace a ničení životního prostředí. Na druhé straně rozvojové země jsou značně rozhořčeny tím, že jejich populace trpí bídou a hladem a nechtějí platit za škody na životním prostředí, které samy nezavinily. V roce 1987 Světová komise o životním prostředí a rozvoji (the World Commission on Environment and Development) definovala trvale udržitelný rozvoj jako naplnění našich potřeb bez ovlivnění schopnosti budoucích generací naplnit své potřeby. Přestože největší pozornost je 2

4 věnována vyspělým zemím, které jsou největšími znečišťovateli životního prostředí, začalo se také otevřeně upozorňovat na problémy třetích zemí. Očekává se, že v následujících 40 letech se světová populace zdvojnásobí na více než 10 miliard lidí, přičemž 95% populačního růstu bude připadat na rozvojové země. [1] V roce 1993 se produkce hovězího masa podílela na globálním obchodu asi 40 miliardami amerických dolarů. Bylo chováno 1,3 miliardy kusů hovězího dobytka, který využíval asi 1/4 světové zemědělské půdy. Podle zprávy amerického ministerstva zemědělství z roku 1990 bylo asi 40% světové produkce obilovin (ve Spojených státech 70%) spotřebováno na chov dobytka. Polovina území kontinentálních Spojených států amerických byla využita pro pěstování obilovin, pastviny a výběhy. Asi 260 miliónů akrů (1 akr = 4046, 8726 m 2 ) vyprahlé půdy v 11 západních amerických státech bylo vládou pronajato chovatelům pro pasení dobytka. Federální poplatky za pronájem pastvin činí jen 2 dolary měsíčně za jeden kus dobytka, zatímco v soukromém sektoru činí pronájem až 9 dolarů. Americký úřad pro hospodaření s půdou v roce 1990 konstatoval, že 70 % tohoto území nesplňuje potřebné podmínky a 10 % této půdy se již přeměnilo v poušť. Nadměrné pastevectví značně ohrožuje travnaté porosty a ostatní vegetaci na tomto území. Zničené porosty nemají schopnost zadržovat vodu v půdě a důsledkem jsou časté povodně, při nichž dochází k erozi půdy, která se postupně mění v prašnou poušť. Extenzivní pastevectví vede k postupnému poklesu produkce hovězího masa na obyvatele. Pokud by se pro zajištění produkce hovězího masa používalo krmení ve stáji, sklizeň obilovin by musela dosahovat 7 miliónů tun ročně, což je zhruba 2/3 světového ročního přírůstku sklizně obilovin. Řada farmářů hospodaří na méně úrodné půdě a již používá vyspělé technologie na podporu své sklizně obilovin. Nelze proto očekávat, že se jim produkci obilovin podaří zvýšit. Růst populace je dnes vyšší než produkce obilovin a množství obilovin na obyvatele klesá ročně asi o 2 procenta. V roce 1993 Spojené státy americké dovezly pouze 5% hovězího masa ze Střední Ameriky. Avšak od roku 1960 více než 25% pralesů a lesů ve Střední Americe padlo za oběť rozšiřování pastvin pro hovězí dobytek. Odhaduje se, že každý McDonald s hamburger z hovězího masa z deštných pralesů představuje vymýcení nejméně 6 čtverečných yardů (1 yard = 0, 9144 m 2 ) pralesa pro potřeby pastvin. Tento kus pralesa obvykle představuje jeden velký strom s 50 zástupci 20 až 30 živočišných druhů, s tisíce zástupci hmyzu stovek druhů a s neznámým množstvím rostlin, hub a mikroorganismů neznámého počtu druhů. Dále tento kus pralesa znamená uvolnění asi 165 liber (1 libra = 0, 4535 kg) oxidu uhličitého do vzduchu. Toto množství oxidu uhličitého vyprodukuje průměrný americký automobil za 20 dní provozu. Odhaduje se, že v letech 1966 až 1983 bylo vymýceno 15 tisíc čtverečných mil (1 míle = 1, 6083 km) kvůli extenzivnímu chovu hovězího dobytka. Zpráva Organizace spojených národů (Our Common Future, Oxford University Press, 1987) odhadla, že pokud odlesňování deštných pralesů v letech 1987 až 2000 pokračovalo stejnou rychlostí, bylo nenávratně zničeno 15 % rostlinných druhů a neznámé ale významné množství druhů hmyzu. Satelitní snímky NASA různých oblasti amazonských pralesů tyto obavy plně potvrzují. [5] Zabírání půdy pro velkoplošný chov hovězího dobytka navíc nutí milióny drobných zemědělců, aby se za prací odstěhovaly do přeplněných měst Latinské Ameriky. Celosvětové odlesňování je příčinou téměř jedné třetiny emisí skleníkových plynů. Zbývající dvě třetiny emisí skleníkových plynů připadají na spalování fosilních paliv včetně silniční dopravy. Účinnost přeměny obilovin na maso se výrazně odlišuje podle druhu zvířete. Například pro výrobu jedné libry masa kuře spotřebuje 4,5 libry obilovin, prase spotřebuje 6,5 libry obilovin a kráva spotřebuje dokonce 15,5 libry obilovin. Na produkci masa se dále musí vynaložit značné množství energie a vody. Téměr polovinu energie použitou zemědělstvím Spojených států spotřebuje dobytek a značná část této energie se spotřebuje na produkci masa. Podle studie Cornellovy univerzity množství energie spotřebované na produkci jedné libry hovězího masa odpovídá 0,25 galonu (1 galon = 3, 7854 dm 3 ) benzínu. Podle studie odborníka Kalifornské Davisovy univerzity asi polovina obilovin spotřebovaných ve Spojených státech pro chov dobytka pochází ze zavlažované půdy. Na produkci jedné libry hovězího masa se spotřebuje 2500 galonů vody. Pro běžného Američana to 3

5 představuje denně asi 190 galonů vody, což je dvakrát více, než spotřebuje ve své domácnosti. Pesticidy (chemické látky na hubení živočišných škůdců obilovin) a fertilizéry (látky na podporu růstu obilovin) používané při pěstování obilovin se dostávají nejen do životního prostředí, ale také do našeho organismu. V roce 1993 se na celém světě pro chemické ošetření kukuřice, rýže, bavlny, sójových bobů a pšenice použily pesticidy v hodnotě 21 miliard amerických dolarů. V roce 1993 bylo použito 8,2 miliónů tun fertilizéru pro pěstování kukuřice, 1 milión tun pro pěstování sójových bobů a 3 milióny tun pro pěstování pšenice. Pesticidy a fertilizéry používané při pěstování obilovin kontaminují (zamořují jedovatými látkami) půdu a povrchovou vodu. Živočišný odpad, rostliné fertilizéry a výroba masa dohromady představují asi 40 % sloučenin dusíku a 35 % sloučenin fosforu v amerických řekách, jezerech a pramenech. Hovězí dobytek a živočišný odpad jsou zdrojem metanu, který je jedním ze skleníkových plynů. Uvádí se, že každý hovězí kus vyprodukuje na každou libru hovězího masa asi třetinu libry metanu. Přestože spotřeba hovězího masa ve Spojených státech amerických od roku 1976 pomalu klesá, průměrný Američan stále zkonzumuje 65 liber hovězího masa ročně. Obyvatelé Spojených států zkonzumují asi 23 % světové produkce hovězího masa. Podle výzkumu časopisu Vegetarian Times pouze 12,4 miliónu Američanů se označuje za vegetariány. Ve většině oblastí světa pouze každý čtvrtý člověk má svůj jídelníček založený na mase. Spotřeba masa přímo souvisí s finančním příjmem. Například spotřeba červeného masa (tedy nikoliv ryb) v Japonsku se od roku 1975 zdvojnásobila. V Koreji a na Tchaj-wanu je situace obdobná. Pokud by 5,3 miliardy lidí ve světě přešlo na podobný jídelníček, jaký má průměrný Američan, bylo by nutné vynaložit veškerou vyrobenou energii na světě a asi 2,5 krát více obilovin, než je současná světová produkce. [1] V dubnu 1993 ve Spojených státech se nezisková ekologická skupina Beyond Beef Coalition zaměřila na společnost McDonald s. Jejím cílem však nebyla kritika jejích podivných obchodních praktik, ale její základní výrobky: hamburgery z hovězího masa. Představitelé Koalice tvrdí, že rozšíření hovězí kultury do zemí rozvojového světa je jednou z největších hrozeb globálnímu životnímu prostředí a že také vyspělé země musí spotřebu hovězího masa zásadním způsobem omezit. Koalice je složena z jednotlivců a organizací, které se zajímají o životní prostředí, ochranu práv zvířat, zdraví společnosti a o lidi trpící hladem. Cílem Koalice se stalo omezení spotřeby hovězího masa ve Spojených státech nejméně o 50 %, nahrazení hovězího masa potravinami z přírodně vypěstovaných obilovin, luštěnin a zeleniny a ovoce, změna současných metod chovu hovězího dobytka a prosazování humánně a přírodně chovaného dobytka jako alternativu pro lidi, kteří ze svého jídelníčku nechtějí hovězí maso zcela odstranit. Cílem kampaně proti společnosti McDonald s bylo informovat nejméně milión jejích zákazníků o ničivých dopadech spotřeby hovězího masa na životní prostředí. Kampaň proběhla 17. dubna 1993 s rozporuplnými výsledky. Marketingový manažér společnosti McDonald s Kim Poston uvedl, že napatrná skupina aktivistů neodráží, co zákazníci McDonald s skutečně chtějí. Mluvčí společnosti McDonald s prohlásil, že nakonec zákazníci rozhodují o tom, co jim McDonald s nabízí a že se o jiné produkty zmíněného typu nezajímají. Výkonný ředitel Beyond Beef k tomu uvedl, že jde o stejné uvažování, jako má General Motors, podle něhož neexistuje žádný trh pro malé automobily. Velké společnosti nechtějí vidět budoucnost, protože přítomnost jim vyhovuje. 3 Greenpeace kritizuje společnost McDonald s Prosazování nezdravé výživy Společnost McDonald s o svých výrobcích tvrdí, že jsou výživné.tyto výrobky však kromě značného množství proteinů obsahují živočišné tuky, sacharidy, sůl a velmi málo vláknin a vitamínů. Strava tohoto typu vede k většímu riziku srdečních onemocnění (v důsledku ukládání cholesterolu v cévách), k riziku rakoviny tlustého střeva, k riziku diabetu (v důsledku velkého množství sacharidů a sladkých nápojů Coca Cola) a k některým dalším onemocněním. Výrobky také obsahují některá chemická aditiva, která mohou při dlouhodobém používání způsobit poškození zdraví. V roce

6 ve Velké Británii společnost McDonald s vážně ohrozila některé své zákazníky, u nichž došlo k selhání ledvin. Zneužívání zaměstnanců Zaměstnanci restaurací společnosti McDonald s obvykle dostávají nízké platy, přestože jsou často nuceni pracovat přesčas. Snaha dosáhnout vyšších zisků a nižších cen vyvolává rostoucí tlak na zaměstnance, aby pracovali rychleji a déle za stejnou mzdu. Dochází tak k úrazům včetně popálenin. Zaměstnanci se nesmí organizovat do odborové organizace. Průměrná doba zaměstnání u společnosti McDonald s nepřesáhne 6 měsíců. Většina zaměstnanců jsou mladí lidé, kteří nemají dostatek jiných pracovních příležitostí a proto jsou nuceni se podřídit jakýmkoliv pracovním podmínkám. Rabování chudých zemí Rozsáhlé oblasti území chudých zemí jsou využívány pro pěstování obilovin a chov hovězího dobytka. Tyto obiloviny a dobytek se exportují do Spojených států a zemí Evropy. Tento vývoj probíhá na úkor místních potravinových potřeb. McDonald s neustále prosazuje masné produkty a přesvědčuje spotřebitele, aby jedli maso stále častěji, což vyvolává rostoucí tlak na potravinové zdroje. Na jeden milión tun masa a vedlejších produktů se spotřebuje asi 7 milión tun rostlinné biomasy. Pokud by lidé více využívali rostlinné stravy, téměř každá oblast světa by byla potravinově soběstačná. Ničení životního prostředí Nadnárodní společnosti ve světě ničí stále rychleji lesy a pralesy včetně deštných pralesů. Společnost McDonald s vyvolává silný tlak na intenzifikaci chovu hovězího dobytka, v jehož důsledku dochází k odlesňování půdy, k rychlému spásání trávy bez možnosti regenerace. Důsledkem je eroze půdy a naprostá ztráta její úrodnosti. Nadnárodní společnosti nutí místní zemědělce, aby se přesouvali do dalších oblastí a káceli další lesní porosty. Americké restaurace s hamburgery se významně podílejí na ničení rovníkových deštných pralesů Střední Ameriky, především Kostariky a Guatemaly. V Kostarice je ročně zničeno asi 50 tisíc hektarů lesa kvůli chovu hovězího dobytky, jehož maso je z 95 procent vyvezeno pro potřeby rychlého stravování. Přestože dnes tvoří více než třetinu rozlohy Kostariky rychle erodující pastviny, spotřeba masa zde klesá. Klesají také výkupní ceny masa, neboť na svobodném trhu soupeří několik zemí. To vede k tlaku na další rozšiřování pastvin na úkor tisíců hektarů pralesa. McDonald s je největším spotřebitelem hovězího masa na světě. Produkce metanu z chovu hovězího dobytka přispívá ke globálním změnám klimatu, protože metan je jeden ze skleníkových plynů. Moderní intenzivní zemědělství je založeno zejména na využívání chemických hnojiv, která ničí životní prostředí. Společnost McDonald s pro výrobu svých produktů využívá řadu zemí. Například ve Spolkové republice Německo se sice používá téměř výlučně domácí hovězí maso, ale houska je vyrobena z amerického obilí, je plněna sýrem a bramorami z Holandska, hlávkovým salátem ze Španělska a Kalifornie, cibule a kečup se dovážení ze Spojených států, pohárek na Coca Colu se dováží z Kanady, obal ze dováží ze Skandinávie, je potištěn v Německu a tvarován ve Francii. Snad kromě letadel a lodí, které dopravují různé polotovary, je všechno na jedno použití. Každým rokem společnost McDonald s použije tisíce tun materiálu na balení svých výrobků. Tyto obaly tvoří odpad, který se částečně recykluje (papírové obaly, některé plasty) a částečně končí na skládkách nebo spaluje. Vraždění zvířat Hamburgerové menu společnosti McDonald s je založeno na vraždění miliónů zvířat. Většina zvířat je chována v kotcích bez možnosti pohybu. Tato zvířata nikdy nepoznají travnatou louku a slunce. Jejich zabíjení je barbarské, protože humánní usmrcení je pouze mýtus. Máme možnost se rozhodnout, zda budeme jíst maso nebo nikoliv, ale milióny zvířat dnes nemají žádnou volbu. 5

7 McLibel Kritika společnosti McDonald s pochází od mnoha jednotlivců a organizací. Asi v polovině 80. let 20. století organizace Greenpeace v Londýně spojila dohromady řadu těchto proudů kritiky a vyhlásila Světový den proti McDonald s na 18. října. Společnost McDonald s se různými způsoby snaží kritiku umlčet včetně právních sporů. V roce 1997 proběhl soudní spor McDonald s Corporation and McDonald s Restaurants Limited proti Helen Steelové a Davidu Morrisovi. Tento proces je znám jako McLibel (to libel = pomlouvat). Společnost McDonald s žalovala dva aktivisty londýnského sídla Greenpeace za pomluvy týkající se výroby, balení, inzerce a prodeje produktů McDonald s v jejich knížce Co nefunguje u McDonalda. V knížce se mimo jiné uvádí: Menu u McDonald s se zakládá na mase. McDonald s prodávají miliony hamburgerů každý den v třiceti pěti zemích celého světa. To znamená soustavný masakr, den za dnem, zvířat přivedených na svět a krmených, jen aby byla přeměněna na výrobky McDonald s. Některá z nich, zejména kuřata a prasata, prožívají své životy ve veskrz umělých podmínkách obřích průmyslových fabrik, bez vzduchu, světla a jakékoliv svobody pohybu. Jejich smrt je krvavá a barbarská. Právníci společnosti McDonald s tvrdili, že McDonald s nemá zodpovědnost za nelidské mučení a zabíjení dobytka, kuřat a prasat, a že jde o pomluvu. Soudce Bell připustil, že zvířata mohou být podrobena stresu, bolesti a nepohodlí v důsledku samotného držení, přemisťování nebo vedení k porážce. Avšak rozumně uvažující člověk se nemůže domnívat, že jde o krutost, pokud jsou nevyhnutelný stres, nepohodlí nebo dokonce bolest drženy na přijatelné úrovni. Na konci soudního sporu soudce Bell však připustil, že stres, nepohodlí a bolest způsobené některým zvířatům přesahují tzv. přijatelnou mez a že tedy představují krutou praci, za níž je společnost McDonald s zodpovědná. Proto nebylo pomluvou označit společnost McDonald s za McTorture (McMučitel). Kolektivní vina? Oxfordský filosof Jonathan Glover prozkoumal důsledky odmítání společné zodpovědnosti v článku Není rozdíl, zda to udělám nebo ne (Jonathan Glover, It Makes No Difference Whether or Not I Do It, v Proceedings of the Aristotelian Society, Oxford University Press, Oxford 1975). Glover nabízí jednoduchý příklad. Ve vesnici je sto lidí, z nichž každý má misku se sto fazolemi. Sto hladových banditů vtrhne do vesnice a každý ukradne obsah jedné misky. Jeden z banditů však má pochybnosti o správnosti okrádat hladovějící tímto způsobem. Proto navrhne, aby místo krádeže celé misky si každý vzal jednu fazoli z každé misky. Tím morálně žádný bandita nikomu neuškodí. Chudí vesničané sice zůstanou hladoví, ale bandité klidně spí s pocitem, že nikomu neublížili. Gloverův příklad ukazuje, že je absurdní odmítat zodpovědnost za újmu, kterou způsobujeme kolektivně, ale každý z nás ji způsobuje jen nepatrně. McDonald s má na průmyslové chovy zvířectva daleko větší dopad, než spotřebitelé. Avšak byl by bezmocný, pokud by jeho produkty nikdo nekupoval. Ochránci životního prostředí jsou stále více přesvědčeni, že náš jídelníček souvisí s životním prostředím. Zvířata chovaná pro maso přeměňují asi 8 kilogramů obilných bílkovin na asi kilogram živočišných bílkovin. Takto se plýtvá půdou, energií a vodou. 6

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda Pracovní sešit pro žáky základních škol Jídlověda Obsah 1. Výživová pyramida 3 2. Polysacharidy 6 3. Zelenina a ovoce 8 4. Bílkoviny 11 5. Tuky 13 6. Přirozená a umělá strava 14 7. Proč zdravě jíst 17

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou!

Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou! Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou! Jsme rádi, že díky dárcům, mezi něž patříte i Vy, jsme mohli v minulém půlroce pomoci na svět projektu Škole krávy, dětem mléko!, který měl zprostředkovat

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ. DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska

DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ. DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska NUTELLA: 1 lžička nutelly (15 g ) obsahuje 1 lžičku cukru 1 lžička nutelly obsahuje 5g tuku ¼ nutelly obsahuje karcinogení

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou (www.epscr.cz ) Součástí výstavy Interpack 2011 v květnu v Düsseldorfu byl i kongres Save Food, kde pod záštitou

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Dieta u dialyzovaných pacientů

Dieta u dialyzovaných pacientů Dieta u dialyzovaných pacientů Hyperfosfatémie u dialyzovaných pacientů, její rizika a možnosti řešení Dana Sasaková - nutriční terapeut FMC DS, s.r.o. Kunětická hora, Dříteč 155, 24.5.2013 Čtyři základní

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln LOHAS Nový životní styl současnosti Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln lní tiskové setkání,, 9. záříz 2009 2 Příroda a udržitelný rozvoj získávají na důled ležitosti Svět se mění Stále větší

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější?

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější? DOPRAVA Jaký druh dopravy je nejšetrnější? Když budeme chvíli uvažovat, tak určitě přijdeme na to, že ze všech možných způsobů dopravy je nejekologičtější (a asi také nejzdravější) chodit po svých. Mezi

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

EKOLOGIE LESA. Základní údaje o lesích 28.1.2014. Global Ecoregions. Význam lesních ekosystémů v globálním kontextu. Pracovní sešit do cvičení č.

EKOLOGIE LESA. Základní údaje o lesích 28.1.2014. Global Ecoregions. Význam lesních ekosystémů v globálním kontextu. Pracovní sešit do cvičení č. EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 10: Význam lesních ekosystémů v globálním kontextu - Kauzy ve vztahu k hospodaření v lesích ve světě Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá?

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá? Často kladené otázky Co je to půda? Půda je tenká vrstva matérie na povrchu Země. Je to přírodní zdroj, který se skládá ze zvětralých hornin, organických materiálů, vzduchu a vody. Vzhledem k tomu, že

Více

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování.

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování. Spotřební koš Spotřební koš vyjadřuje zastoupení různých potravin, které by se ve školních jídelnách měly objevovat na talíři strávníků. Jeho cílem je zajistit dostatečnou pestrost a výživovou hodnotu

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Studie vyhodnocující opatření Společenství v odvětví sušených krmiv

Studie vyhodnocující opatření Společenství v odvětví sušených krmiv 1 Studie vyhodnocující opatření Společenství v odvětví sušených krmiv AND-International (Paris), COGEA (Roma), l Université de Lleida (Lleida) a Danish Agriculture Advisory Service (Aarhus) pro Generální

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

1Naše Země. Naše odpovědnost vůči příštím generacím. v budoucnosti. Uvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty

1Naše Země. Naše odpovědnost vůči příštím generacím. v budoucnosti. Uvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Naše Země Naše odpovědnost vůči příštím generacím Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Ochrana životního prostředí by měla být považována za nedílnou

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Parlamentní republika Vznikla rozpadem Jugoslávie Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 3 Přírodní podmínky

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více