McDonald s - fakta. Fakta k názoru Ilony Gonové, ml.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "McDonald s - fakta. Fakta k názoru Ilony Gonové, ml."

Transkript

1 Gymnázium Tachov, seminář 10. září 2002 McDonald s - fakta Fakta k názoru Ilony Gonové, ml. c 2002 Intellectronics Abstract V Evropě je zhruba 5000 rychloobslužných restaurací McDonald s s 250 tisíci zaměstnanci. Do tohoto počtu jsou započteni také zaměstnanci koncesionářů, jichž je Denně restaurace McDonald s navštíví asi 10 miliónů zákazníků. Společnost McDonald s investovala do evropského zemědělství 2,6 miliardy EUR.

2 References [1] Pollution Prevention in Corporate Strategy. National Pollution Prevention Center for Higher Education. Case C: Sustaining McDonald s Environmental Success. March [2] McDonald s Corp. NYSE-MCD. Maurice Levenson. September 13, Value Line Publishing, Inc. [3] McDonald s Corporation (Condensed). Harvard Business School. February 27, [4] McDonald s Response to the EU White Paper on Food Safety. 10 April [5] Earth Observatory. Tropical deforestation. 1

3 1 Fakta o společnosti McDonald s Společnost McDonald s provozuje nebo poskytuje koncesi více než 30 tisícům restaurací rychlého občerstvení ve Spojených státech, v Kanadě, v Evropě a v Asii. 58% těchto restaurací provozují koncesionáři, 28% provozuje společnost a 14% provozují přičleněné organizace. Asi 57% všech restaurací je provozováno v zahraničí. Zahraniční restaurace ve 121 zemí zajišťují asi 51% celkového prodeje a 65% celkového provozního zisku. Společnost McDonald s má 395 tisíc zaměstnanců a 1,027 miliónu akcionářů. Představitelé a ředitelé společnosti vlastní 1% akcií. [2] V Evropě je zhruba 5000 restaurací s 250 tisíci zaměstnanci. Do tohoto počtu jsou započteni také zaměstnanci koncesionářů, jichž je Denně restaurace McDonald s navštíví asi 10 miliónů zákazníků. Společnost McDonald s investovala do evropského zemědělství 2,6 miliardy EUR. V Evropě by měla být v rámci Evropské unie vytvořena organizace EFA (European Food Authority), jejímž úkolem bude na objektivním vědeckém základě stanovovat bezpečnostní standardy pro potraviny s cílem obnovit důvěru zákazníků. [4] McDonald s v nejbližších letech patrně výrazně změní svoji obchodní politiku. Na americkém trhu McDonald s výrazně podcenil své obchodní konkurenty, zejména pružnější řetězec rychlého občerstvení Wendy, který pružně zavádí nové položky do své nabídce a zákazníkovi je rychle schopen je nabídnout. McDonald s již zahájil několik nových programů, jako je systém přípravy jídel Made For You, který umožňuje dopravit čerstvé jídlo přímo zákazníkovi a omezuje množství odpadu. Společnost provedla také některé změny ve svém vrcholovém vedení s cílem orientovat se na zákazníky. McDonald s si chce udržet svoji přitažlivost pro děti a mládež v podobě úspěšného programu pro děti Happy Meal nebo hraček z kreslených filmů produkce Walta Disneye. V blízké budoucnosti se McDonald s bude orientovat na novou podobu a nové položky své nabídky jídel s důrazem na zdravější výživu. Proto se v nabídce objevují kuřecí sendviče a zeleninové saláty. McDonald s začal s omezováním množství oleje při smažení bramborových hranolků a dalších potravin. Dále se objevují restaurace nového typu, které se snaží přiblížit klasickým restauracím včetně obsluhy. Ve Spojených státech se objevila první superrestaurace v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu, D.C., která má 1000 míst a je provozována ve spolupráci se společnostmi Boston Market a Donatos Pizza. Akcie McDonald s patří mezi velmi kvalitní a investorům se doporučuje si tyto akcie podržet po dobu nejméně 3 až 5 let. [2] 2 McDonald s a životní prostředí V červnu 1992 se konala v Rio de Janiero Konference Spojených národů o životním prostředí a rozvoji (UNCED, the United Nations Conference on Environment and Development) známá pod názvem Světový summit. Konference se zúčastnili představitelé téměř všech zemí světa a zabývali se globálními problémy životního prostředí, jako jsou globální změny klimatu a pokles biodiversity (různorodosti rostlinných a živočišných druhů). Spojené státy americké představují pouze 5% světové populace, ale využívají 25% světové produkce energie, produkují 22% světových emisí oxidu uhličitého a vytvářejí asi 25% světového hrubého národního produktu (GNP, Gross National Product). Indie představuje 16% světové populace, využívá jen 3% světové produkce energie, produkuje 3% světových emisí oxidu uhličitého a vytváří jen 1% světového hrubého národního produktu. Vyspělé země na jedné straně tlačí na rozvojové země, aby neopakovaly jejich chyby v oblasti industralizace a ničení životního prostředí. Na druhé straně rozvojové země jsou značně rozhořčeny tím, že jejich populace trpí bídou a hladem a nechtějí platit za škody na životním prostředí, které samy nezavinily. V roce 1987 Světová komise o životním prostředí a rozvoji (the World Commission on Environment and Development) definovala trvale udržitelný rozvoj jako naplnění našich potřeb bez ovlivnění schopnosti budoucích generací naplnit své potřeby. Přestože největší pozornost je 2

4 věnována vyspělým zemím, které jsou největšími znečišťovateli životního prostředí, začalo se také otevřeně upozorňovat na problémy třetích zemí. Očekává se, že v následujících 40 letech se světová populace zdvojnásobí na více než 10 miliard lidí, přičemž 95% populačního růstu bude připadat na rozvojové země. [1] V roce 1993 se produkce hovězího masa podílela na globálním obchodu asi 40 miliardami amerických dolarů. Bylo chováno 1,3 miliardy kusů hovězího dobytka, který využíval asi 1/4 světové zemědělské půdy. Podle zprávy amerického ministerstva zemědělství z roku 1990 bylo asi 40% světové produkce obilovin (ve Spojených státech 70%) spotřebováno na chov dobytka. Polovina území kontinentálních Spojených států amerických byla využita pro pěstování obilovin, pastviny a výběhy. Asi 260 miliónů akrů (1 akr = 4046, 8726 m 2 ) vyprahlé půdy v 11 západních amerických státech bylo vládou pronajato chovatelům pro pasení dobytka. Federální poplatky za pronájem pastvin činí jen 2 dolary měsíčně za jeden kus dobytka, zatímco v soukromém sektoru činí pronájem až 9 dolarů. Americký úřad pro hospodaření s půdou v roce 1990 konstatoval, že 70 % tohoto území nesplňuje potřebné podmínky a 10 % této půdy se již přeměnilo v poušť. Nadměrné pastevectví značně ohrožuje travnaté porosty a ostatní vegetaci na tomto území. Zničené porosty nemají schopnost zadržovat vodu v půdě a důsledkem jsou časté povodně, při nichž dochází k erozi půdy, která se postupně mění v prašnou poušť. Extenzivní pastevectví vede k postupnému poklesu produkce hovězího masa na obyvatele. Pokud by se pro zajištění produkce hovězího masa používalo krmení ve stáji, sklizeň obilovin by musela dosahovat 7 miliónů tun ročně, což je zhruba 2/3 světového ročního přírůstku sklizně obilovin. Řada farmářů hospodaří na méně úrodné půdě a již používá vyspělé technologie na podporu své sklizně obilovin. Nelze proto očekávat, že se jim produkci obilovin podaří zvýšit. Růst populace je dnes vyšší než produkce obilovin a množství obilovin na obyvatele klesá ročně asi o 2 procenta. V roce 1993 Spojené státy americké dovezly pouze 5% hovězího masa ze Střední Ameriky. Avšak od roku 1960 více než 25% pralesů a lesů ve Střední Americe padlo za oběť rozšiřování pastvin pro hovězí dobytek. Odhaduje se, že každý McDonald s hamburger z hovězího masa z deštných pralesů představuje vymýcení nejméně 6 čtverečných yardů (1 yard = 0, 9144 m 2 ) pralesa pro potřeby pastvin. Tento kus pralesa obvykle představuje jeden velký strom s 50 zástupci 20 až 30 živočišných druhů, s tisíce zástupci hmyzu stovek druhů a s neznámým množstvím rostlin, hub a mikroorganismů neznámého počtu druhů. Dále tento kus pralesa znamená uvolnění asi 165 liber (1 libra = 0, 4535 kg) oxidu uhličitého do vzduchu. Toto množství oxidu uhličitého vyprodukuje průměrný americký automobil za 20 dní provozu. Odhaduje se, že v letech 1966 až 1983 bylo vymýceno 15 tisíc čtverečných mil (1 míle = 1, 6083 km) kvůli extenzivnímu chovu hovězího dobytka. Zpráva Organizace spojených národů (Our Common Future, Oxford University Press, 1987) odhadla, že pokud odlesňování deštných pralesů v letech 1987 až 2000 pokračovalo stejnou rychlostí, bylo nenávratně zničeno 15 % rostlinných druhů a neznámé ale významné množství druhů hmyzu. Satelitní snímky NASA různých oblasti amazonských pralesů tyto obavy plně potvrzují. [5] Zabírání půdy pro velkoplošný chov hovězího dobytka navíc nutí milióny drobných zemědělců, aby se za prací odstěhovaly do přeplněných měst Latinské Ameriky. Celosvětové odlesňování je příčinou téměř jedné třetiny emisí skleníkových plynů. Zbývající dvě třetiny emisí skleníkových plynů připadají na spalování fosilních paliv včetně silniční dopravy. Účinnost přeměny obilovin na maso se výrazně odlišuje podle druhu zvířete. Například pro výrobu jedné libry masa kuře spotřebuje 4,5 libry obilovin, prase spotřebuje 6,5 libry obilovin a kráva spotřebuje dokonce 15,5 libry obilovin. Na produkci masa se dále musí vynaložit značné množství energie a vody. Téměr polovinu energie použitou zemědělstvím Spojených států spotřebuje dobytek a značná část této energie se spotřebuje na produkci masa. Podle studie Cornellovy univerzity množství energie spotřebované na produkci jedné libry hovězího masa odpovídá 0,25 galonu (1 galon = 3, 7854 dm 3 ) benzínu. Podle studie odborníka Kalifornské Davisovy univerzity asi polovina obilovin spotřebovaných ve Spojených státech pro chov dobytka pochází ze zavlažované půdy. Na produkci jedné libry hovězího masa se spotřebuje 2500 galonů vody. Pro běžného Američana to 3

5 představuje denně asi 190 galonů vody, což je dvakrát více, než spotřebuje ve své domácnosti. Pesticidy (chemické látky na hubení živočišných škůdců obilovin) a fertilizéry (látky na podporu růstu obilovin) používané při pěstování obilovin se dostávají nejen do životního prostředí, ale také do našeho organismu. V roce 1993 se na celém světě pro chemické ošetření kukuřice, rýže, bavlny, sójových bobů a pšenice použily pesticidy v hodnotě 21 miliard amerických dolarů. V roce 1993 bylo použito 8,2 miliónů tun fertilizéru pro pěstování kukuřice, 1 milión tun pro pěstování sójových bobů a 3 milióny tun pro pěstování pšenice. Pesticidy a fertilizéry používané při pěstování obilovin kontaminují (zamořují jedovatými látkami) půdu a povrchovou vodu. Živočišný odpad, rostliné fertilizéry a výroba masa dohromady představují asi 40 % sloučenin dusíku a 35 % sloučenin fosforu v amerických řekách, jezerech a pramenech. Hovězí dobytek a živočišný odpad jsou zdrojem metanu, který je jedním ze skleníkových plynů. Uvádí se, že každý hovězí kus vyprodukuje na každou libru hovězího masa asi třetinu libry metanu. Přestože spotřeba hovězího masa ve Spojených státech amerických od roku 1976 pomalu klesá, průměrný Američan stále zkonzumuje 65 liber hovězího masa ročně. Obyvatelé Spojených států zkonzumují asi 23 % světové produkce hovězího masa. Podle výzkumu časopisu Vegetarian Times pouze 12,4 miliónu Američanů se označuje za vegetariány. Ve většině oblastí světa pouze každý čtvrtý člověk má svůj jídelníček založený na mase. Spotřeba masa přímo souvisí s finančním příjmem. Například spotřeba červeného masa (tedy nikoliv ryb) v Japonsku se od roku 1975 zdvojnásobila. V Koreji a na Tchaj-wanu je situace obdobná. Pokud by 5,3 miliardy lidí ve světě přešlo na podobný jídelníček, jaký má průměrný Američan, bylo by nutné vynaložit veškerou vyrobenou energii na světě a asi 2,5 krát více obilovin, než je současná světová produkce. [1] V dubnu 1993 ve Spojených státech se nezisková ekologická skupina Beyond Beef Coalition zaměřila na společnost McDonald s. Jejím cílem však nebyla kritika jejích podivných obchodních praktik, ale její základní výrobky: hamburgery z hovězího masa. Představitelé Koalice tvrdí, že rozšíření hovězí kultury do zemí rozvojového světa je jednou z největších hrozeb globálnímu životnímu prostředí a že také vyspělé země musí spotřebu hovězího masa zásadním způsobem omezit. Koalice je složena z jednotlivců a organizací, které se zajímají o životní prostředí, ochranu práv zvířat, zdraví společnosti a o lidi trpící hladem. Cílem Koalice se stalo omezení spotřeby hovězího masa ve Spojených státech nejméně o 50 %, nahrazení hovězího masa potravinami z přírodně vypěstovaných obilovin, luštěnin a zeleniny a ovoce, změna současných metod chovu hovězího dobytka a prosazování humánně a přírodně chovaného dobytka jako alternativu pro lidi, kteří ze svého jídelníčku nechtějí hovězí maso zcela odstranit. Cílem kampaně proti společnosti McDonald s bylo informovat nejméně milión jejích zákazníků o ničivých dopadech spotřeby hovězího masa na životní prostředí. Kampaň proběhla 17. dubna 1993 s rozporuplnými výsledky. Marketingový manažér společnosti McDonald s Kim Poston uvedl, že napatrná skupina aktivistů neodráží, co zákazníci McDonald s skutečně chtějí. Mluvčí společnosti McDonald s prohlásil, že nakonec zákazníci rozhodují o tom, co jim McDonald s nabízí a že se o jiné produkty zmíněného typu nezajímají. Výkonný ředitel Beyond Beef k tomu uvedl, že jde o stejné uvažování, jako má General Motors, podle něhož neexistuje žádný trh pro malé automobily. Velké společnosti nechtějí vidět budoucnost, protože přítomnost jim vyhovuje. 3 Greenpeace kritizuje společnost McDonald s Prosazování nezdravé výživy Společnost McDonald s o svých výrobcích tvrdí, že jsou výživné.tyto výrobky však kromě značného množství proteinů obsahují živočišné tuky, sacharidy, sůl a velmi málo vláknin a vitamínů. Strava tohoto typu vede k většímu riziku srdečních onemocnění (v důsledku ukládání cholesterolu v cévách), k riziku rakoviny tlustého střeva, k riziku diabetu (v důsledku velkého množství sacharidů a sladkých nápojů Coca Cola) a k některým dalším onemocněním. Výrobky také obsahují některá chemická aditiva, která mohou při dlouhodobém používání způsobit poškození zdraví. V roce

6 ve Velké Británii společnost McDonald s vážně ohrozila některé své zákazníky, u nichž došlo k selhání ledvin. Zneužívání zaměstnanců Zaměstnanci restaurací společnosti McDonald s obvykle dostávají nízké platy, přestože jsou často nuceni pracovat přesčas. Snaha dosáhnout vyšších zisků a nižších cen vyvolává rostoucí tlak na zaměstnance, aby pracovali rychleji a déle za stejnou mzdu. Dochází tak k úrazům včetně popálenin. Zaměstnanci se nesmí organizovat do odborové organizace. Průměrná doba zaměstnání u společnosti McDonald s nepřesáhne 6 měsíců. Většina zaměstnanců jsou mladí lidé, kteří nemají dostatek jiných pracovních příležitostí a proto jsou nuceni se podřídit jakýmkoliv pracovním podmínkám. Rabování chudých zemí Rozsáhlé oblasti území chudých zemí jsou využívány pro pěstování obilovin a chov hovězího dobytka. Tyto obiloviny a dobytek se exportují do Spojených států a zemí Evropy. Tento vývoj probíhá na úkor místních potravinových potřeb. McDonald s neustále prosazuje masné produkty a přesvědčuje spotřebitele, aby jedli maso stále častěji, což vyvolává rostoucí tlak na potravinové zdroje. Na jeden milión tun masa a vedlejších produktů se spotřebuje asi 7 milión tun rostlinné biomasy. Pokud by lidé více využívali rostlinné stravy, téměř každá oblast světa by byla potravinově soběstačná. Ničení životního prostředí Nadnárodní společnosti ve světě ničí stále rychleji lesy a pralesy včetně deštných pralesů. Společnost McDonald s vyvolává silný tlak na intenzifikaci chovu hovězího dobytka, v jehož důsledku dochází k odlesňování půdy, k rychlému spásání trávy bez možnosti regenerace. Důsledkem je eroze půdy a naprostá ztráta její úrodnosti. Nadnárodní společnosti nutí místní zemědělce, aby se přesouvali do dalších oblastí a káceli další lesní porosty. Americké restaurace s hamburgery se významně podílejí na ničení rovníkových deštných pralesů Střední Ameriky, především Kostariky a Guatemaly. V Kostarice je ročně zničeno asi 50 tisíc hektarů lesa kvůli chovu hovězího dobytky, jehož maso je z 95 procent vyvezeno pro potřeby rychlého stravování. Přestože dnes tvoří více než třetinu rozlohy Kostariky rychle erodující pastviny, spotřeba masa zde klesá. Klesají také výkupní ceny masa, neboť na svobodném trhu soupeří několik zemí. To vede k tlaku na další rozšiřování pastvin na úkor tisíců hektarů pralesa. McDonald s je největším spotřebitelem hovězího masa na světě. Produkce metanu z chovu hovězího dobytka přispívá ke globálním změnám klimatu, protože metan je jeden ze skleníkových plynů. Moderní intenzivní zemědělství je založeno zejména na využívání chemických hnojiv, která ničí životní prostředí. Společnost McDonald s pro výrobu svých produktů využívá řadu zemí. Například ve Spolkové republice Německo se sice používá téměř výlučně domácí hovězí maso, ale houska je vyrobena z amerického obilí, je plněna sýrem a bramorami z Holandska, hlávkovým salátem ze Španělska a Kalifornie, cibule a kečup se dovážení ze Spojených států, pohárek na Coca Colu se dováží z Kanady, obal ze dováží ze Skandinávie, je potištěn v Německu a tvarován ve Francii. Snad kromě letadel a lodí, které dopravují různé polotovary, je všechno na jedno použití. Každým rokem společnost McDonald s použije tisíce tun materiálu na balení svých výrobků. Tyto obaly tvoří odpad, který se částečně recykluje (papírové obaly, některé plasty) a částečně končí na skládkách nebo spaluje. Vraždění zvířat Hamburgerové menu společnosti McDonald s je založeno na vraždění miliónů zvířat. Většina zvířat je chována v kotcích bez možnosti pohybu. Tato zvířata nikdy nepoznají travnatou louku a slunce. Jejich zabíjení je barbarské, protože humánní usmrcení je pouze mýtus. Máme možnost se rozhodnout, zda budeme jíst maso nebo nikoliv, ale milióny zvířat dnes nemají žádnou volbu. 5

7 McLibel Kritika společnosti McDonald s pochází od mnoha jednotlivců a organizací. Asi v polovině 80. let 20. století organizace Greenpeace v Londýně spojila dohromady řadu těchto proudů kritiky a vyhlásila Světový den proti McDonald s na 18. října. Společnost McDonald s se různými způsoby snaží kritiku umlčet včetně právních sporů. V roce 1997 proběhl soudní spor McDonald s Corporation and McDonald s Restaurants Limited proti Helen Steelové a Davidu Morrisovi. Tento proces je znám jako McLibel (to libel = pomlouvat). Společnost McDonald s žalovala dva aktivisty londýnského sídla Greenpeace za pomluvy týkající se výroby, balení, inzerce a prodeje produktů McDonald s v jejich knížce Co nefunguje u McDonalda. V knížce se mimo jiné uvádí: Menu u McDonald s se zakládá na mase. McDonald s prodávají miliony hamburgerů každý den v třiceti pěti zemích celého světa. To znamená soustavný masakr, den za dnem, zvířat přivedených na svět a krmených, jen aby byla přeměněna na výrobky McDonald s. Některá z nich, zejména kuřata a prasata, prožívají své životy ve veskrz umělých podmínkách obřích průmyslových fabrik, bez vzduchu, světla a jakékoliv svobody pohybu. Jejich smrt je krvavá a barbarská. Právníci společnosti McDonald s tvrdili, že McDonald s nemá zodpovědnost za nelidské mučení a zabíjení dobytka, kuřat a prasat, a že jde o pomluvu. Soudce Bell připustil, že zvířata mohou být podrobena stresu, bolesti a nepohodlí v důsledku samotného držení, přemisťování nebo vedení k porážce. Avšak rozumně uvažující člověk se nemůže domnívat, že jde o krutost, pokud jsou nevyhnutelný stres, nepohodlí nebo dokonce bolest drženy na přijatelné úrovni. Na konci soudního sporu soudce Bell však připustil, že stres, nepohodlí a bolest způsobené některým zvířatům přesahují tzv. přijatelnou mez a že tedy představují krutou praci, za níž je společnost McDonald s zodpovědná. Proto nebylo pomluvou označit společnost McDonald s za McTorture (McMučitel). Kolektivní vina? Oxfordský filosof Jonathan Glover prozkoumal důsledky odmítání společné zodpovědnosti v článku Není rozdíl, zda to udělám nebo ne (Jonathan Glover, It Makes No Difference Whether or Not I Do It, v Proceedings of the Aristotelian Society, Oxford University Press, Oxford 1975). Glover nabízí jednoduchý příklad. Ve vesnici je sto lidí, z nichž každý má misku se sto fazolemi. Sto hladových banditů vtrhne do vesnice a každý ukradne obsah jedné misky. Jeden z banditů však má pochybnosti o správnosti okrádat hladovějící tímto způsobem. Proto navrhne, aby místo krádeže celé misky si každý vzal jednu fazoli z každé misky. Tím morálně žádný bandita nikomu neuškodí. Chudí vesničané sice zůstanou hladoví, ale bandité klidně spí s pocitem, že nikomu neublížili. Gloverův příklad ukazuje, že je absurdní odmítat zodpovědnost za újmu, kterou způsobujeme kolektivně, ale každý z nás ji způsobuje jen nepatrně. McDonald s má na průmyslové chovy zvířectva daleko větší dopad, než spotřebitelé. Avšak byl by bezmocný, pokud by jeho produkty nikdo nekupoval. Ochránci životního prostředí jsou stále více přesvědčeni, že náš jídelníček souvisí s životním prostředím. Zvířata chovaná pro maso přeměňují asi 8 kilogramů obilných bílkovin na asi kilogram živočišných bílkovin. Takto se plýtvá půdou, energií a vodou. 6

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda Pracovní sešit pro žáky základních škol Jídlověda Obsah 1. Výživová pyramida 3 2. Polysacharidy 6 3. Zelenina a ovoce 8 4. Bílkoviny 11 5. Tuky 13 6. Přirozená a umělá strava 14 7. Proč zdravě jíst 17

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod

Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod www.skutecnezdravaskola.cz Přehled kritérií pro dosažení zlatého certifikátu Angažovanost a kultura stravování Z1 Ve spolupráci s dodavateli

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Martin Hedeja Zeměpis světové hospodářství Ročník 2. Datum tvorby 3.9.2012 Anotace a) určeno

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 5.4.2013

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln LOHAS Nový životní styl současnosti Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln lní tiskové setkání,, 9. záříz 2009 2 Příroda a udržitelný rozvoj získávají na důled ležitosti Svět se mění Stále větší

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Potraviny a lidé. Ing. Lenka Skoupá

Potraviny a lidé. Ing. Lenka Skoupá Potraviny a lidé Ing. Lenka Skoupá Člověk lovec + sběrač Člověk pastevec Člověk usazený zemědělec Zemědělská velkovýroba Historie lidské výživy Velikost lidské populace byla vždy přímo úměrná dosažitelnosti

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

Prof. Ing. Petr Pipek, CSc.

Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická Technická 3 166 28 - Praha 6 Telefon: +420-220 443 198 E-mail: petr.pipek@vscht.cz http://web.vscht.cz/pipekp/index.html Něco o mase v ČR

Více

Kontrolní test - zemědělství VY_32_INOVACE_Z.2.20

Kontrolní test - zemědělství VY_32_INOVACE_Z.2.20 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: utor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Seminární práce pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí

Seminární práce pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí Seminární práce pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí Klára Lakomá MCR 2. ročník 16. října 2006 Úvod Jako jeden ze světově nejrozsáhlejších průmyslů a jeden z nejrychleji rostoucích

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

Živočišná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.13 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Živočišná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.13 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek Speciální analýza EU Office Leden 2016 Klimatická změna: Paříž limatická změna: Pařížská dohoda je teprve začátek Klimatická změna: Pařížská doho e začátek Klimatická změn je teprve začátek Klimatická

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č.

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ z pohledu JADE BASHFORD lektorka: Jade Bashford Jade spoluvytváří místní komunitní potravinové systémy už 25 let. Jade pracovala na místní

Více

ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ

ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ Dana Žídková Katedra zemědělské ekonomiky, PEF,Česká zemědělská univerzita, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek informuje o změnách, které nastaly

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Korespondenční seminář Chemie, 8.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 8.kolo Korespondenční seminář Chemie, 8.kolo Milí žáci kvarty a 9. ročníku ZŠ, na následujících stránkách najdete 8. kolo korespondenčního semináře, ve kterém opět můžete změřit své síly v oboru chemie se svými

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení - Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro zemědělství Rámcová smlouva o posouzení dopadů opatření společné organizace trhů a přímých podpor

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.01

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 2.6.2013 Anotace a)

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Seminář Rostlinné biotechnologie kolem nás Božena Navrátilová LS 2014/2015 Seminář

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou (www.epscr.cz ) Součástí výstavy Interpack 2011 v květnu v Düsseldorfu byl i kongres Save Food, kde pod záštitou

Více