TOP HOTEL, PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA"

Transkript

1 FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, KLINIKA ORTOPEDIE 1. LF UK a ÚVN PRAHA POŘÁDAJÍ s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.,

2 XIX. NÁRODNÍ KONGRES âsot Top hotel, Praha Souãasná úroveà detekce periprotetick ch infekcí Synovasure ãtvrtek od h do h Sál Praha ZIMMER BIOMET SYMPOZIUM Pfiedná ející: prof. MUDr. David Jahoda, CSc. 1. Ortopedická klinika FN Motol (souãástí sympozia bude obãerstvení)

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté, XIX. Národní kongres ČSOT se v letošním roce koná v netradičním zářijovém termínu. Pro naše pracoviště je ctí, že bylo pověřeno jeho uspořádáním v roce, kdy slaví 65 let od svého založení. Jsem velmi rád, že v čestném předsednictvu přijali členství i významní představitelé české chirurgie, traumatologie a spondylochirurgie, tedy odborností, bez jejichž spolupráce si nelze naši činnost představit. Po velmi široké nabídce přednášek, které nabídl letošní květnový pražský kongres EFORTu, jsme se při výběru hlavních témat rozhodli pro dvě významné krajiny, rameno a nohu. Jejich komplikovaná anatomická stavba přináší řadu výzev v diagnostice i léčbě jejich onemocnění a poranění. Ze speciálních tématik jsme zvolili aloplastiku méně frekventovaných kloubů, a to včetně páteře. Velký rozvoj zaznamenala artroskopie kyčelního kloubu a nastal čas na revizi některých indikací a postupů. Opomenuty nezůstanou ani novinky v náhradách kyčelního a kolenního kloubu. Periprotetické zlomeniny kolenního kloubu představují problém, který oslovuje jak ortopedy, tak traumatology. Velký a stále závažnější problém představuje infekce, která tvoří dominantní tématiku sesterské sekce. Součástí programu je i česko-polské symposium věnované femoropatelárnímu kloubu. Jeho konání je dokladem, že po letech stagnace opět dochází k rozšiřování kontaktů s našimi polskými kolegy. Letošní kongres je i kongresem volebním, na kterém se bude rozhodovat o vedení naší Společnosti na další období. Navíc bude na členské schůzi diskutována změna stanov. Věřím, že bohatá nabídka přednášek z řady našich i zahraničních pracovišť Vám poskytne možnost udělat si představu o současném stavu všech těchto problematik, a těším se s Vámi na setkání při slavnostním zahájení kongresu v historických prostorách Karolina. prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. prezident XIX. Národního kongresu ČSOT 3

4 POŘÁDÁ XIX. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Výbor ČSOT Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha ZÁŠTITA prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. - rektor Univerzity Karlovy PREZIDENT KONGRESU Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. přednosta Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha PREZIDENT ČSOT Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. předseda ČSOT Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. děkan 1. LF UK v Praze Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, PhD. ředitel ÚVN Praha Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD. prorektor UK v Praze MUDr. Tom Phillip, PhD., MBA. náměstek ministra zdravotnictví ČR Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. předseda ČCHS Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. předseda ČSÚCH Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. místopředseda ČSCHS Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD. předseda SOTS ORGANIZAČNÍ VÝBOR Prim. MUDr. Václav Vaněček Prim. MUDr. Jozef Cyprich, CSc. MUDr. Antonín Chochola MUDr. Michal Tuček, PhD. MUDr. Petr Krejčí Renáta Dušková Eva Fořtová 4

5 TÉMATA LÉKAŘSKÁ SEKCE 1. Rameno (ortopedie, traumatologie, dospělí, děti) 2. Noha (ortopedie, traumatologie, dospělí, děti) 3. Komplikace aloplastiky (rameno, loket, hlezno, klouby ruky a nohy) 4. Náhrady intervertebrálních disků 5. Artroskopie kyčle 6. Prevence TEN, klinická anatomie, varia TÉMATA SESTERSKÁ SEKCE 1. Infekce a její prevence (oddělení, operační sály) SPOLEČENSKÝ PROGRAM Středa Slavnostní zahájení - Velká aula Karolina Čtvrtek Společenský večer Anežský klášter 5

6 COLLO-MIS C A R E F O R P R E S E R V A T I O N Krátké dříky pro šetrná individuální řešení... COLLO-MIS proximální dřík v originálním designu vhodný pro miniinvazní operační přístupy geometrie navržená pro zachování femorálního krčku kosti dvojitě zdrsněný povrch zajistí okamžitou stabilitu MINIMA velmi krátký celotitanový necementovaný dřík umožňuje minimální řez a maximální zachování tkání konstrukční prvky pro výbornou primární i sekundární stabilitu monolit MINIMA S či modulární verze MINIMA M Lima CZ s.r.o.,, Do Zahrádek I. 157/5, Praha 5 - Zličín, Czech Republic telefon: , fax: ,

7 PROGRAM XIX. NÁRODNÍHO KONGRESU ČSOT Středa KAROLINUM MALÁ AULA Schůze výboru ČSOT Schůze primářů KAROLINUM VELKÁ AULA Slavnostní zahájení kongresu

8 Čtvrtek SÁL PRAHA: Zahájení kongresu 8.30 SÁL PRAHA: Aloplastika hlezna a I. mtp kloubu Předsednictvo: Dungl P, Zwipp H, Popelka S 1. Aloplastika hlezna 15 Dungl P - Praha 2. Osteoarthritic ankle - arthrodesis or arthroplasty? 15 Zwipp H - Drážďany 3. Revizní operace po selhané TEP hlezna 15 Popelka S, Landor I, Vavřík P, Sosna A, Jahoda D Praha 4. Komplikace a reoperace TEP hlezenního kloubu 10 Filip L, Stehlík J České Budějovice 5. Kombinace výkonů u TEP hlezna 10 Teyssler P, Němejcová E Praha 6. Segmentální transport po explantaci TEP hlezna a astragalektomie kazuistika 5 Hart R, Safi A, Šváb P Znojmo 7. Hallux rigidus výsledky 2 typů náhrad základního kloubu halluxu 10 Trtík L, Kubát P Havlíčkův Brod 8. Naše zkušenosti s implantací TEP I. MTP skloubení 10 Uvízl M, Kamínek P Olomouc 9. Komplikace aloplastiky I. mtp kloubu 10 Kuběnová D, Chochola A Praha Přestávka SÁL PRAHA: Symposium Periprotetické zlomeniny kolenního kloubu Předsednictvo: Landor I, Koudela K, Tomáš T 10. Periprotetické zlomeniny kolenního kloubu 15 Landor I Praha 11. Periprotetické zlomeniny u aloplastiky kolenního kloubu 15 Koudela K, Koudelová J Plzeň 12. Periprotetické zlomeniny kolenního kloubu 15 Tomáš T Brno Polední přestávka SÁL PRAHA: Symposium firmy Zimmer-Biomet

9 Čtvrtek SÁL PRAHA: Aloplastika rameního kloubu Předsednictvo: Sosna A, Kubeš R, Luňáček L 13. Historie aloplastiky ramenního kloubu 15 Sosna A, Pokorný D Praha 14. Povrchová náhrada ramenního kloubu komplikace 10 Frič V, Lena T, Luňáček L Praha 15. Komplikace reverzní náhrady ramenního kloubu 10 Sosna A, Pokorný D, Štefan J, Fulín P Praha 16. Komplikace aloplastiky ramena 10 Kubeš R Praha 17. Velmi komplikovaný průběh po reverzní TEP ramenního kloubu 10 Spáčil A Olomouc 18. Řešení nestability CKP humeru užitím alogenní Achillovy šlachy 10 Rouchal M, Vališ P, Hořák J, Burda J Brno 19. Infekční komplikace kloubních náhrad ramenního kloubu 10 Fulín P, Pokorný D, Jahoda, Sosna A Praha SÁL PRAHA: Symposium firmy LIMA SÁL PRAHA: Volby do výboru ČSOT Společenský večer Anežský klášter

10 Čtvrtek SÁL I: NOHA ORTOPEDIE SÁL I: Část I Předsednictvo: Kokavec M, Filip L, Tomáš T, Kuběnová D 20. Hodnotenie efektivity konzervatívnej versus operačnej liečby flexibilnej plochej nohy u detí 10 Kokavec M, Liščak B, Feldinszka J Bratislava 21. Pes eguinovarus congenitus. Nové poznatky v patogenezi a současná koncepce léčení 8 Ošťádal M Praha 22. Vzácnější vrozené vady nohou 8 Frydrychová M Praha 23. Otevřená versus miniinvazivní resekce Haglundovy exostózy 8 Novák J, Maršálek M, Dlábek R Brno 24. Kalkaneo-navikulární koalice 10 Nevšímal L, Filip L, Stehlík J České Budějovice 25. Brachymetatarsus prolongační osteotomie 8 Němejcová E, Teyssler P Praha 26. Naše zkušenosti s operační léčbou pes cavus 10 Kamínek P, Uvízl M Olomouc 27. Subluxace peroneálních šlach operační technika kostěného bloku Du Vries 8 Maršálek M, Novák J, Zítka R, Vališ P Brno Přestávka SÁL I: Část II Předsednictvo: Filip L, Lesenský J, Zagroba J, Kuběnová D 28. Chyby a komplikace u operací hallux valgus 10 Filip L, Stehlík J České Budějovice 29. Long arm chevron osteotomie 8 Zagroba J, Káňa J Ostrava 30. SCARF osteotomie 8 Zagroba J, Mohyla M Ostrava 31. Tumory nohy 12 Lesenský J Praha 32. Nádory metatarzů nohy 10 Pazourek L, Janíček P, Černý J Brno 33. Chirurgické řešení muskuloskeletálních tumorů nohy 10 Tomáš T, Janíček P, Ondrůšek Š Brno 34. Zatížení střední nohy po lateralizaci hlavičky I. mtt 8 Hart R, Šmíd P, Feranec M Znojmo 35. Prolongační osteotomie při deformitách patní kosti 10 Teyssler P, Němejcová E Praha Polední přestávka SÁL PRAHA Symposium firmy Zimmer-Biomet

11 Čtvrtek SÁL I: ALOPLASTIKA LOKTE, ZÁPĚSTÍ A RUKY Předsednictvo: Landor I, Douša P, Chochola A 36. Aloplastika loketního kloubu varianty, možnosti, komplikace 15 Landor I, Vavřík P, Popelka S, Sosna A Praha 37. Úskalí totální náhrady loketního kloubu 10 Vodička Z, Krejčí F, Stehlík J České Budějovice 38. Náhrada hlavice radia u komplexních poranění lokte a předloktí 10 Douša P, Mašek J, Košťál R, Skála-Rosenbaum J Praha 39. Problematika náhrady zápěstního kloubu 10 Veigl D, Pech J, Zatrapa T Praha 40. Mechanické a septické selhání endoprotezy zápěstí 10 Vodička Z, Pech J, Veigl D Praha, České Budějovice 41. Totální náhrada CMC kloubu palce ruky výsledky, komplikace 10 Trtík L Havlíčkův Brod 42. Střednědobé výsledky náhrady trapezia 10 Chochola A, Indráková P Praha 43. Rhizartroza v Nemocnici Šumperk 10 let zkušeností 8 Matuška J Šumperk 44. Kloubní silikonové náhrady PIP a jejich komplikace 10 Kašpárek R Ostrava SÁL PRAHA Symposium firmy LIMA SÁL PRAHA Volby do výboru ČSOT Společenský večer Anežský klášter

12 Čtvrtek SÁL II: RAMENO ORTOPEDIE SÁL II: Část I Předsednictvo: Janíček P, Kofránek I, Matějovský Z, Tuček M 45. Tumory ramena 15 Matějovský Z Praha 46. Metastatické postižení humeru 10 Tomáš T, Pazourek L, Mahdal M, Janíček P Brno 47. Resekční výkony pro tumor v oblasti pletence ramenního 10 Janíček P, Tomáš T, Černý J, Pazourek L, Mahdal M Brno 48. Aloplastika u Tu ramena 10 Kofránek I Praha 49. Výsledky a možnosti tumorózní endoprotézy po resekcích humeru 10 Janíček P Brno Přestávka SÁL II: Část II Předsednictvo: Podškubka A, Chomiak J, Tuček M 50. Sportovní rameno 12 Podškubka A, Cinegr P Praha 51. Ortopedická problematika dětského ramena 15 Chomiak J Praha 52. Artroplastika SC kloubu 10 Tuček M, Bartoníček J Praha 53. ASK sutury manžety rotátorů 10 Kalina R Olomouc 54. Vztah AC kloubu a m. supraspinatus 10 Neoral P Olomouc 55. Řešení nestabilní zadní luxace humeru 10 Šandrej P, Kopp L Ústí nad Labem 56. Indikace artroskopické Latarjetovy operace 10 Holibka R Olomouc Polední přestávka SÁL PRAHA Symposium firmy Zimmer-Biomet

13 Čtvrtek SÁL II: RAMENO TRAUMATOLOGIE Předsednictvo: Havránek P, Naňka O, Kloub M, Tuček M 57. Přední luxace ramena se zlomeninou glenoidu 8 Vališ P, Uher T, Otaševič T, Rouchal M, Vojtaník P, Maršálek M, Novák J Brno 58. Zlomeniny glenoidu 12 Bartoníček J, Tuček M, Chochola A Praha 59. Hřebování zlomenin proximálního humeru indikace, strategie a hranice 12 Kloub M České Budějovice 60. Alopastika ramenního kloubu indikace v traumatologii 12 Frič V, Lena T, Luňáček L Praha 61. Traumatologické reverzní endoprotézy 10 Majerníček M Praha 62. Miniinvazivní osteosyntézy zlomenin v oblasti ramenního kloubu 10 Madeja R, Pleva L, Stránský J Ostrava 63. Cervikokapitální protéza u zlomenin proximálního humeru naše zkušenosti 8 Hořák J, Vališ P, Rouchal M, Burda J Brno 64. Poranění ramenního pletence u dětí 12 Havránek P Praha 65. Zlomeniny lopatky u dětí a dospívajících 10 Naňka O Praha 66. Zlomeniny horního konce pažní kosti u dětí 8 Hořák P Plzeň 67. Anatomická studie mediálního perkutánního přístupu ke stabilizaci poranění distálního humeru u dětí 8 Dubská P, Havránek P, Naňka O Praha SÁL PRAHA Volby do výboru ČSOT Společenský večer Anežský klášter

14 Čtvrtek SÁL MORAVIA: VARIA SÁL MORAVIA: Část I Předsednictvo: Stehlík J, Gallo J, Frič V, Vašek P 68. Použití trabekular-tantalových implantátů 15 Stehlík J, Held M, Musil D, Sadovský P České Budějovice 69. Řešení velkých acetabulárních defektů pomocí implantátů typu trabekular metal 10 Luňáček L, Frič V, Džupa V Praha 70. Primoimplantace TEP kyčle při diskontinuitě acetabula kazuistika 8 Vyskočil R, Chrást B, Burda J Brno 71. Výsledky preventivních opatření při implantacích kloubních náhrad 10 Hart R, Safi A, Feranec M Znojmo 72. Současná pravidla interpretace diagnostických testů u infekcí kloubních náhrad 15 Gallo J Olomouc 73. CFP endoprotéza kyčle zkušenost ze 150 implantací 10 Dungl P Praha Přestávka SÁL MORAVIA: Část II Předsednictvo: Kubeš R, Burda J, Vašek P 74. Bolesti kolena po TEP kolena chyby a možnosti řešení 10 Burda J, Vyskočil R, Chrást B Brno 75. Zkušenosti s TEP Kolena Endomodel Link 10 Kubeš R Praha 76. Předoperační plánování systému MEDICAD 10 Burian M Praha 77. Xarelto již 5 let s námi 15 Kubeš R Praha Přednáška firmy BAYER 78. Možnosti náhrady defektů chrupavek velkých končetinových kloubů 8 Svatoš F, Čech P, Skála-Rosenbaum J, Krbec M Praha 79. Epidemiologie zlomenin distálního radia 8 Pacovský V, Čech P Praha 80. Coper & Noncoper způsoby centrálního řízení dynamické stability kolenního kloubu po ruptuře LCA 8 Honová K Brno Polední přestávka SÁL PRAHA Symposium firmy Zimmer-Biomet

15 Čtvrtek SÁL MORAVIA Česko-polské symposium Předsednictvo: Karpaš K, Dragan Sz 1. Traumatická luxace patelly u dětí a adolescentů Traumatic dislocation of the patella in children and adolescents 10 Kautzner J, Hladký V, Phillipou T, Havlas V Praha 2. Trudno rozwiązywalne problemy w zwichnięciu rzepki Problematic issues in patellar dislocation treatment 10 Owczarski T Kruczyński J, Woźniak W Poznań, Poland 3. Deformity patelofemorálního kloubu Patellofemoral deformities 10 Hladký V, Trč T Praha 4. Kliniczna ocena ruchomości rzepki Clinical evaluation of patellar mobility 10 Dadel M, Dragan Sz, Kulej M Wrocław, Poland 5. Współczesne metody diagnostyki i leczenia niestabilności stawu rzepkowo-udowego Modern methods of diagnosis and treatment of instability of the patellofemoral joint 10 Szelerski Ł, Ambroziak M, Małdyk P Warszawa, Poland 6. Terapie chondrálních defektů pately Therapy of patellar chondral defects 10 Šťastný E, Trč T Praha 7. Trochleoplastika první zkušenosti Trochleoplasty The First experiences 10 Trč T, Šťastný E, Hladký V Praha SÁL PRAHA Symposium firmy LIMA Volby do výboru ČSOT SÁL III. Symposium sester infekce v ortopedii Diskuzní forum Společenský večer Anežský klášter

16 PÁTEK SÁL PRAHA: NOHA TRAUMA SÁL PRAHA: Část I Předsednictvo: Zwipp H, Rammelt S, Obruba P 81. Calcaneus fractures 15 Zwipp H Drážďany 82. Talus fractures 15 Rammelt S Drážďany 83. Injuries of Chopart joint 15 Zwipp H Drážďany 84. Injuries of Lisfranc joint 15 Rammelt S Drážďany 85. Zlomeniny metatarzů 15 Kuběnová D, Bušková K Praha 86. Poranění nohy u dětí a dospívajících 15 Havránek P Praha Přestávka SÁL PRAHA: Část II Předsednictvo: Skála-Rosenbaum J, Čižmář I, Kuběnová D 87. Operační léčba zlomenin talu, naše zkušenosti 10 Skála-Rosenbaum J, Marvan J, Ježek M Praha 88. Ošetření zlomenin talu současné technické limity 10 Kopp L, Obruba P Ústí nad Labem 89. Zlomeniny talu co nás praxe naučila 10 Bartoníček J, Chochola A Praha 90. Zlomeniny patní kosti u dětí 8 Zeman J, Pavelka T Plzeň 91. Komplikace dlahové osteosyntézy patní kosti 10 Obruba P, Kopp L Ústí nad Labem 92. Epidemiologie zlomenin V. mtt 8 Bušková K, Tuček M - Praha 93. Zlomeniny baze V. mtt. 8 Bušková K, Kuběnová D, Vaněček V Praha 94. Chirurgické řešení fixované flekčně-eqinovarózní poúrazové deformity nohy posteromediálním uvolněním a svalovým transferem 8 Čižmář I, Vinter R, Dráč P, Kovanda T Olomouc, Brno SÁL PRAHA Závěr kongresu

17 PÁTEK SÁL I: SPONDYLOCHIRURGIE DYNAMICKÉ OPERACE A VARIA SÁL I: Část I Dynamické operace Předsednictvo: Štulík J, Cienciala J, Pilát P 95. Dynamické operace páteře současný stav 15 Štulík J Praha 96. Radiologické hodnocení náhrady krčního disku 10 Hart R, Komzák M, Náhlík D Znojmo 97. Náhrada meziobratlového disku C a L páteře 10 Pilát P, Sauer M Ústí nad Labem 98. Bederní artroplastiky pozitivní i negativní konsekvence v dlouhodobém sledování 10 Chrobok J, Šťastná D Praha 99. Komplikace mobilních náhrad krční meziobratlové ploténky 10 Suchomel P, Jurák L Liberec 100. Dlouhodobé výsledky totální náhrady disku bederní páteře a vliv na sagitální balanci 10 Cienciala J, Němec F, Návrat T Brno 101. Prodisc C prospektivní, monocentrická, nezávislá studie, výsledky po čtyřech letech 10 Štulík J, Barna M, Kryl J, Vyskočil T, Nesnídal P Praha 102. Náhrady krčního či bederního disku aneb cesta tam a zpět 10 Steindler J, Bláha M, Vlasák A, Leško R, Tichý M Praha Přestávka SÁL I: Část II Varia Předsednictvo: Štulík J, Repko M, Chaloupka R 103. Změny v pohybových stereotypech a těžišti těla u operačně léčených idiopatických skolióz. Objektivizace 3 dimenzonální pohybovou analýzou. 10 Repko M, Urbášek K, Leznar M, Jakl-Jamborová M Brno 104. Jak řešit chyby a omyly ve spondylochirurgii 10 Chaloupka R, Ryba L Brno 105. Biomechanická studie miniinvazivních fixací při stabilizaci transforaminálních sakrálních zlomenin 10 Salášek M, Hartlová J, Lobovský L, Krystek J, Pavelka T, Křen J, Ferda J Plzeň 106. Infekční komplikace po operacích páteře 10 Ženčica P, Motyčka J, Vyskočil R, Chaloupka R, Ryba L Brno SÁL PRAHA Závěr kongresu

18 PÁTEK SÁL II: ARTROSKOPIE KYČLE SÁL II: Část I Předsednictvo: Czubak J, Zeman P, Vaněček V 107. Indikace k artroskopickým a endoskopickým výkonům v oblasti kyčelního kloubu 12 Zeman P, Nepraš P Plzeň 108. Safe dislocation vs hip arthroscopy 15 Czubak J Varšava 109. Komplikace AS u dysplastické kyčle 10 Bartoníček J, Vaněček V, Krejčí P Praha 110. Úskalí artroskopie kyčle 10 Krejčí F, Sadovský P, Musil D České Budějovice 111. Záchovná chirurgie kyčelního kloubu hranice mezi otevřenou chirurgií a artroskopií pohledem zastánce artroskopické chirurgie 10 Kautzner J Praha 112. Záchovná chirurgie kyčelního kloubu hranice mezi otevřenou chirurgií a artroskopií pohledem zastánce otevřené chirurgie 10 Chládek P, Kautzner J, Řeháček V, Trč T Praha Přestávka SÁL II: Část II Předsednictvo: Vaněček V, Chládek P, Holibka R 113. Indikace ASK kyčle 8 Kalina R Olomouc 114. Limitace artroskopické operativy kyčelního kloubu při známkách degenerativních změn na RTG vyšetření 8 Kautzner J, Chládek P, Řeháček V, Trč T Praha 115. Naše zkušenosti s artroskopii kyčle při koxartróze 8 Holibka R Olomouc 116. Paralabrální a periacetabulární cysty a možnosti jejich ošetření 8 Neoral P Olomouc 117. Komplikace AS kyčle 8 Krejčí P, Vaněček V Praha 118. Artroskopie kyčle čtyřleté zkušenosti 8 Rafi M, Přikryl P, Hopliček J Přerov 119. Komplikace po AS kyčle v našem souboru 8 Mohyla M, Káňa J, Walder P, Zagroba J Ostrava SÁL PRAHA Závěr kongresu

19 PÁTEK SÁL MORAVIA: SESTERSKÁ SEKCE SÁL MORAVIA: Část I Předsednictvo: Gutová L, Fořtová E, Dušková R 1. Nemocniční infekce 15 Gutová L Praha 2. Kostní infekce 10 Vávrová-Simlerová P Plzeň 3. Infekční nákazy u zdravotnických pracovníků 10 Klásková V, Kindlmannová M České Budějovice 4. Prevence infekcí na operačním sále 10 Studená S, Zapletalová H Olomouc 5. Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu 10 Hummelová J Plzeň 6. Prevence infekce spojené s odběrem kostního štěpu do tkáňové banky 10 Zapletalová H, Studená S Olomouc Přestávka SÁL MORAVIA: Část II Předsednictvo: Gutová L, Fořtová E, Dušková R 7. Infekční komplikace u pacientů s implantovanou tumorózní endoprotézou kolena 10 Grymová R Praha 8. Infekce Clostridium difficile při léčbě EWSA 10 Škrobáčková E, Bendová B Praha 9. VAC systém v praxi 10 Brejníková M, Hanousková A Praha 10. Výroba povlečeného hřebu cementem s ATB náloží náš home made postup 10 Chytilová M, Bojková H Olomouc 11. Aseptické postupy při ošetřování epidurálního katétru 10 Mašátová M, Douchová V, Solfronková R, Svobodová J České Budějovice 12. Zavedení Alpha Defensin testu do praxe - úloha sestry 10 Kučerová K, Chamrová M České Budějovice 13. Změna psychického stavu jako pooperační komplikace u fraktury krčku (jiné komplikace) 10 Nitschová R, Procházková J, Šlichtová P, Mastilová M Olomouc 14. Péče o septického pacienta na operačním sále 10 Zaoralová P, Ročáková R, Čechová J Přerov SÁL PRAHA Závěr kongresu

20 VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE MÍSTO KONÁNÍ TOP HOTEL PRAHA Blažimská 1781/4, Praha 4 Chodov REGISTRAČNÍ POPLATEK Základní lékaři (členové ČSOT) Základní lékaři (nečlenové ČSOT) 1denní poplatek lékaři čtvrtek 1denní poplatek lékaři pátek SZP, studenti, fyzioterapeuti SPOLEČENSKÝ PROGRAM zaplacený od a na místě 2300 Kč 2500 Kč 1100 Kč 1100 Kč 900 Kč zaplacený od a na místě Středa Slavnostní zahájení 950 Kč (Velká aula Karolina) Čtvrtek Společenský večer 2500 Kč (Anežský klášter) REGISTRACE TOP HOTEL PRAHA Blažimská 1781/4, Praha 4 Chodov ÚČASTNÍCI VYSTAVOVATELÉ Středa Čtvrtek Pátek CERTIFIKÁTY Lékařská sekce Lékaři obdrží certifikát od ČLK. Sesterská sekce Sestry obdrží certifikát o účasti na kongresu. Souhlasné stanovisko bude vydáno pro povolání fyzioterapeut a všeobecná sestra. STRAVOVÁNÍ Občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách TOP Hotelu. Obědy si účastníci zajišťují individuálně. PARKOVÁNÍ Parkování na parkovišti TOP HOTELU PRAHA si účastníci hradí individuálně. Cena: 140 Kč / auto / den DALŠÍ INFORMACE Kontakt na taxi TOP HOTELU PRAHA: recepce PŘEDNÁŠKY, PROJEKCE, DISKUSE Podklady pro projekci je nutno odevzdat nejpozději 10 minut před začátkem každé sekce, jinak nebude přednáška akceptována. Pro prezentaci odborných sdělení bude k dispozici dataprojekce. 20

21 DOPRAVA Doprava na hlavní společenský večer v Anežském klášteře zajištěna autobusy od Top Hotelu ke stanici metra Chodov. Dále individuálně. Odjezdy autobusů od Top Hotelu ke stanici metra Chodov v časech: 18.30, 18.40, a hodin. Doprava zpět z Anežského kláštera je řešena individuálně. PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI Registrace účastníků i firem probíhá on-line na sekce REGISTRACE - účastník/firma (v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na telefonních číslech: nebo ) Přihlášky k pasivní účasti registrujte v on-line registraci nejpozději do , poté je registrace možná pouze na místě. Ubytování TOP Hotel - objednávku ubytování je nutno zaslat a uhradit nejpozději do , po tomto termínu si účastníci zajišťují ubytování individuálně. TOP Hotel Praha tel.: Po zaregistrování Vám em přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete cokoli v přihlášce potřebovat změnit (př. přiložit abstrakt, cokoli přiobjednat atd.), přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo do Vaší již vyplněné přihlášky, kde provedete změnu. PLATBY Platby je nutné uhradit na číslo účtu: /0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem variabilní symbol: rodné číslo konstantní symbol: 0308 Platby ze zahraniči: Název banky: Komerční banka a.s., SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ Adresa: Komerční banka a.s., Bílinská 2, Ústi nad Labem Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům v průběhu konání kongresu u pokladny. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský Masarykova 94/ Ústí nad Labem Project Manager: Miroslav Koleš Mobilní telefon: Project Manager: Michaela Kolešová Mobilní telefon: Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce

22 VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI KONGRESU přihlášení do termínu GENERÁLNÍ PARTNEŘI BAYER s.r.o. Zimmer Biomet STŘÍBRNÝ PARTNER DePuy Synthes BRONZOVÍ PARTNEŘI BEZNOSKA s.r.o. Lima CZ s.r.o. PARTNER TOP HOTEL PRAHA MEDIN, a.s. Accent Medika Ltd. ADRIAN MED s.r.o, Alpha křesla CZ, s.r.o. Angelini Pharma Česká republika s.r.o. AURA Medical s.r.o. B.Braun Medical, s.r.o. BioSolution, s.r.o. BMW Renocar BTL zdravotnická technika, a.s. CeramTec GmbH CFH Group, a.s. Comesa spol. s r.o. ConvaTec Časopis Ortopedie ČSOT easymed s.r.o. EUREX MEDICA, spol. s r.o. GALÉN, spol. s r.o. G.P.S. Ofa s.r.o. VYSTAVOVATELÉ Germeditec, s.r.o. GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague, spol. s r.o. Heraeus CZ s.r.o. Hospital In IBI spol. s r.o. Lázně Bělohrad a.s. MedicCor a.s. MediCom a.s. Praha MEDIFORM spol. s r.o. MEGABOOKS CZ, spol. s r.o. NORDIC Pharma, s.r.o. Ortika a.s. PHARMAGEN CZ s.r.o. PRAGOMED, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. sanofi aventis, s.r.o. SANOMED, spol. s r.o. Swiss Life Select VBM lékařská technika, spol. s r.o. 22

23 ČESKÝ TRADIČNÍ VÝROBCE KLOUBNÍCH IMPLANTÁTŮ Dřík kyčelního kloubu typ BEZNOSKA TRIO Povrchová náhrada hlavice humeru Totální náhrada kořenového kloubu palce ruky typ TMCJ Systém CMS Systém SVR Totální náhrada kolenního kloubu - typ SVL BEZNOSKA, s.r.o., Dělnická 2727, KLADNO, Česká republika Tel.: GSM:

24 Klášter sv. Anežky České Anežský klášter, bývalý klášter klarisek a minoritů a první konvent klarisek v Záalpí, patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Založila jej ve 30. letech 13. století přemyslovská princezna Sv. Anežka Česká (kolem ), spolu se svým bratrem králem Václavem I. Do nově budovaného kláštera záhy vstoupila a žila zde v čele řeholní komunity až do své smrti. Prohlídkový okruh v přízemí mapuje historii jednotlivých částí unikátně dochovaného půdorysu středověkého kláštera. Přístupné jsou všechny význačné prostory, včetně oratoře sv. Anežky, Svatyně Salvátora a kostela sv. Františka s místem uložení ostatků krále Václava I. Čtvrtek Společenský večer Anežský klášter 24

25

26 Žatecká VÝBOR ČSOT, KLINIKA ORTOPEDIE 1. LF UK a ÚVN PRAHA varda Beneše Těšovský tunel Čechův most Lodní mlýny Stárkova y Dvořákovo nábřeží nábř. Ludvíka Svobody Lannova Klášterská Barvířská Křížovnická ova nenská Dvořákovo nábřeží 17. listopadu Široká Valentínská Veleslavínova Platnéřská Seminářská Břehová U Starého hřbitova Řetězová Kaprova náměstí Curieových Bílkova Pařížská Pařížská Široká Pařížská U Milosrdných Vězeňská V Kolkovně Dušní nám. Franze Kafky Staroměstské nám. Linhartská Karlova Elišky Krásnohorské Jáchymova Hlavsova Dušní Kostečná Bílkova Kozí Železná Havelská Anežský klášter Kozí Týnská ulička U Obecního dvora Dlouhá Haštalské náměstí Rámová Týnská Anežská Štupartská Celetná Celetná 14 Karolinum Na Příkopě Národní Perlová Rytířská října října Provaznická Jungmannovo náměstí Havířská Řásnovka Masná Haštalská Rybná Jakubská Hradební Revoluční Benediktská Králodvorská Celetná Revoluční Nové mlýny nám Republiky Truhlářská Soukenická Senovážná V Celnici Hybernská Klimentská Zlatnická Havlíčkova Mlynářská Biskupská Na Poříčí Na Florenci Těšnov Bolzanova Hybernská U Bulhara Wilsonova H íbrná v Konviktská Václavské náměstí Panská Panská V Cípu Jindřišská Nekázanka Výstupní stanice Náměstí Republiky (metro B) Dlážděná Bartolomějská Zlatá Vejvodova Skořepka Martinská Havelská Havelská V Kotcích Výstupní stanice Můstek (metro A/B) Politických věžňů Růžová Olivova U Půjčovny Opletalova Wilsonova s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., 26

27 Doprava do TOP HOTELU Praha GPS: N; E Automobil D1 od Brna: D1 - exit 1 Spořilov - ul. Türkova - na světelné křižovatce rovně - po 80 m doprava do ulice Klapálkova - první ulicí doprava - TOP HOTEL Praha MHD z centra: trasa C směr Háje do zastávky Chodov - přestup na bus č.115 do zastávky Městský archiv (přímo před hotelem.) MHD z letiště: bus č. 119 do zastávky Dejvická - přestup na metro trasa A směr Skalka - zastávka Muzeum - přestup na trasu C směr Háje do zastávky Chodov - přestup na bus č. 115 do zastávky Městský archiv (přímo před hotelem.) MHD z hlavního nádraží - trasa C směr Háje do zastávky Chodov - přestup na bus č. 115 do zastávky Městský archiv (přímo před hotelem.) Roztyly Chodov 27

28 Totální náhrada kolenního kloubu VEKTOR 8 velikostí femorální komponenty 11 velikostí tibiální komponenty genderově navržená velikostní řada anatomicky rozdílná tloušťka kondylů kongruentní kontaktní plochy mediální centrum rotace stavebnicový systém cementovaná i necementovaná verze instrumentárium s vyvažováním vazů modulární implantát s možností prodloužení tibálního dříku titanová slitina Ti6Al4V dle ISO chromkobaltová slitina CoCrMo dle ISO UHMWPE sterilizovaný ethylenoxidem Výroba a vývoj ProSpon spol. s r.o., Jiřího Voskovce 3206, Kladno tel: ,

29 Pohyb je radost, není dûvod se ho vzdávat Playing Violine Extremities Lifting Spine Hiking Trauma Fun with kids Knee Golfing Hip Dancing Knee Gardening Extremities Swing Hip Playing guitar Extremities Fun with kids Knee Z áruka kvality.. vyrobeno ve v carsku a USA I novace investice do v zkumu M oderní materiály..... Trabecular Metal M eded..... program vzdûlávání a edukace E mpatie úzká spolupráce R egistry kloubních náhrad. dlouhodobé v sledky Zimmer Czech, s.r.o., Na Vítûzné pláni 1719/4, Praha 4, Tel.: , Fax: ,

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM VÝBOR ČSOT, KLINIKA ORTOPEDIE 1. LF UK a ÚVN PRAHA POŘÁDAJÍ s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof.

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UP a FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Záštitu nad kongresem

Více

FINÁLNÍ INFORMACE. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie

FINÁLNÍ INFORMACE. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII, NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a. s., FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ A FN MOTOL POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI S ČLK s mezinárodní účastí

Více

5. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

5. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM FINÁLNÍ INFORMACE 5. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie za odborné garance Ortopedické kliniky UK 2. LF a FN Motol, Praha Litoměřice Hotel

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Nemocnica otvorila zrekonštruované CT pracovisko a zakúpila CT prístroj za necelých 300 tisíc EUR. V Olomouci se uskutečnil osmý ročník sympozia AGEL

Nemocnica otvorila zrekonštruované CT pracovisko a zakúpila CT prístroj za necelých 300 tisíc EUR. V Olomouci se uskutečnil osmý ročník sympozia AGEL ROČNÍK 8 ČÍSLO 6 PROSINEC 2014 Nemocnica Krompachy uviedla do prevádzky počítačový tomograf Nemocnica otvorila zrekonštruované CT pracovisko a zakúpila CT prístroj za necelých 300 tisíc EUR STRANA 42 V

Více

Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA. Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P.

Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA. Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P. Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P. 1. Corrections of postraumatic deformity using TSF 15 Ganger R.. Orthopädisches Spital Speising GmbH Vídeň,

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

FINÁLNÍ informace. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. 24. 25. 9. 2009 Brno, Hotel International

FINÁLNÍ informace. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. 24. 25. 9. 2009 Brno, Hotel International FINÁLNÍ informace Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity POŘÁDÁ xiv. NOVÁKOVY TRAUMATOLOGICKÉ DNY 2009 s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín ISBN 978-80-905454-6-5. www.revmatologicka-spolecnost.

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín ISBN 978-80-905454-6-5. www.revmatologicka-spolecnost. PROGRAMOVÝ SBORNÍK 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín Pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP a Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou Organizace Congress Prague

Více

Sekundární osteoporóza 2012

Sekundární osteoporóza 2012 Sekundární osteoporóza 2012 ISBN: 978-80-87118-06-1 BLOKUJE OSTEOKLASTY DŘÍVE, NEŽ DOSÁHNOU KE KOSTI 1,2 SILNÁ PROTI ZLOMENINÁM Zkrácená informace o přípravku PROLIA Léčivá látka a léková forma: Denosumabum

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

Souhrnná zpráva o činnosti UCVSDP 28. Publikace a přednášky 32

Souhrnná zpráva o činnosti UCVSDP 28. Publikace a přednášky 32 Ortopedická klinika 5 5 Úvodní slovo 5 Vedení kliniky 8 Odborné skupiny 9 Oddělení kliniky 10 Ambulance Ortopedické kliniky 10 Jednotka intenzivní péče I. 12 Jednotka intenzivní péče II. 14 Oddělení 8A

Více

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci Edukační materiál Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

Moravského urologického sympozia

Moravského urologického sympozia Suppl. A 2015 17. ročník ISBN 978-80-7471-095-7 Moravského urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a občanské sdružení Muž 21. století, o.s. 5. 6. 3. 2015 Karlova

Více

. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. října 2010 Praha, hotel Pyramida II. oznámení 2 Vážené kolegyně a kolegové, velmi si vážíme cti pořádat jubilejní XX. konferenci

Více

X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Liberec 3. 6. 10. 2012 Finální informace www.bos-congress.cz/cpk2012 První a jediná kvadrivalentní vakcína chránící proti pěti onemocněním Očkujte vakcínou

Více

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus t i p t o h o t o č í s l a č. 4/2012 Zdravotnická dokumentace - nová legislativa ročník 11 nejčtenější časopis praktických lékařů (CEGEDIM

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013 TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013 9. 11. ledna Třeboň www.revma.cz/crs2013 Pořádají: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a Lázně Aurora Třeboň Organizace:

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2013 www.solen.cz ISSN 1803-5906 ISBN 978-80-7471-038-4 ROČNÍK 10. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI X. kongres praktických lékařů a sester 10. 11. října 2013, Praha Klinika kardiologie

Více

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI AUTOŘI: MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI

Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI Pediatrie PRO PRAXI Suppl. D 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-112-1 Ro ník 16 Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatr a d tských sester v Hradci Králové 12. 13. ervna 2015, Hotel Nové Adalbertinum,

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více