Statut reprezentace GC Brno pro rok Reprezentace Golf Clubu Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno"

Transkript

1 Statut reprezentace GC Brno pro rok Reprezentace Golf Clubu Brno Reprezentantem klubu se rozumí hráč, jenž je členem GC Brno (dále GCB) a jehož nominoval kapitán klubu do širší nominace jednoho z družstev GCB nebo hráč, který je členem klubu s domovským členstvím a splňuje kritéria individuální reprezentace. Reprezentant klubu má s klubem uzavřenou Dohodu o statutu reprezentanta. Účast hráče v reprezentaci družstev se řídí herním řádem ČGF. Reprezentace klubu není samoúčelná a cílem klubu není vyhrát za každou cenu nějakou soutěž, ale především vychovávat kvalitní sportovce, a reprezentační činnost je jedním z prostředků, kterými se výchova těchto sportovců realizuje. Klub nenakupuje hráče, ale vychovává hráče a hledá talenty, pro které vytváří vhodné podmínky pro jejich trénink a sportovní růst. Klub nebrání hráčům do 18 let v odchodu do jiných klubů, ani v okamžité hře za jiných klub, pokud je to v souladu s pravidly a herním řádem ČGF. Hráčům nad 18 let klub bude v případě možnosti výrazně ulevovat oproti přísným pravidlům pro přestup stanovených Českou golfovou federací, pokud z nespekulativních důvodů budou chtít přestoupit do jiného klubu Reprezentační týmy Golf Clubu Brno Reprezentační týmy GC Brno jsou následující: a) družstvo Mužů (6 + 2 hráči) b) družstvo Žen (4 + 2 hráčky) c) družstvo do 18 let Chlapci (6 + 2 hráči) d) družstvo do 18 let Dívky (4 + 2 hráčky) e) družstvo do 16 let (smíšené hráči) f) družstvo do 14 let (smíšené hráči) g) družstvo Seniorů h) družstvo Seniorek 1.2. Cíle reprezentace Cílem reprezentace mužů pro rok 2015 je umístění v top 4 v rámci Extraligy. Cílem reprezentace žen pro rok 2015 je umístění v top 8 v rámci Extraligy. Cílem reprezentace juniorských družstev pro rok 2015 je umístění mezi top 3 na MČR.

2 1.3. Statut reprezentanta ligového družstva GC Brno Za reprezentanta ligového družstva GC Brno je považován ten hráč, který je nominován do širšího výběru reprezentace kapitánem reprezentace Práva a povinnosti reprezentanta Reprezentant má následující práva a povinnosti: a) má nárok na užívání veškeré podpory, kterou mu GC Brno za reprezentaci nabízí b) vzorně reprezentuje GC Brno na všech týmových, individuálních i mezinárodních soutěžích, na které je nominován c) jde příkladem ostatním členům klubu svým sportovním chováním i úsilím v oblasti vlastního i týmového tréninku d) účastní se předepsané komplexní přípravy reprezentace včetně soustředění e) zavazuje se k plnění kritérií pro naplnění recipročního vztahu vůči klubu, které jsou uvedeny v Dohodě o statutu reprezentanta f) má domovské členství v GC Brno anebo má řádné hostování v GC Brno v souladu s herním řádem ČGF 1.5. Výhody reprezentantů ligových družstev: a) skupinová zimní i letní příprava je kompletně hrazena GC Brno b) kondiční tréninky jsou hrazeny Golf resortem Kaskáda (dále GR) a GC Brno c) všechny extraligové výjezdy jsou kompletně hrazeny GC Brno d) členové extraligové reprezentace, plnící povinnosti a kritéria pro naplnění recipročního vztahu reprezentanta s ohledem na individuální zásluhy, dosažené výsledky, a naplnění povinností jednotlivých reprezentantů, jako je disciplína hráče a jeho docházka na společné semináře, soustředění a tréninky včetně kondiční přípravy, mají nárok čerpat hmotnou podporu (viz bod ) 1.6. Individuální reprezentant Golf Clubu Brno Je hráč s domovským členstvím v klubu, jenž s jakéhokoliv důvodu nemůže hrát za klub v soutěži družstev, ale jehož individuální výsledky jsou natolik dobré, že se umístí: a) v oficiálním žebříčku ČGF do 30. místa (hraje Czech Golf Amateur Tour) b) v Národním mistrovství ČR na jamky do 16. místa c) na Mezinárodním mistrovství ČR na rány do 10. místa d) na Mezinárodním mistrovství juniorů ČR do 3. místa e) dosahuje srovnatelných výsledků na mezinárodních turnajích v zahraničí 1.7. Nominace Širší reprezentaci GCB jmenovitě nominuje kapitán klubu po poradě s trenéry družstev a kapitány družstev nejpozději k každého roku. Širší nominací se rozumí počet hráčů pro družstvo včetně dvou až tří perspektivních náhradníků, u nichž je předpoklad úspěšné reprezentace v budoucnu. Jmenovitý seznam reprezentantů pro následující sezónu je předkládán kapitánem klubu na Správní radě klubu ke schválení.

3 Úpravy seznamu reprezentantů jsou možné i v průběhu sezóny, zejména v případě nepředpokládaných událostí. Tyto změny provádí kapitán klubu, který informuje o změnách Správní radu. Hlavním zdrojem hráčů pro reprezentaci je TCM. Golf je však individuální hra, a proto připouštíme do nominace i hráče do TCM nezařazené, tedy především ty, kteří trénují individuálně. Pro všechny hráče platí stejná nominační kritéria. Rozhodujícími kritérii pro zařazení hráče do reprezentace je: a) průběžná sportovní výkonnost hráče a jeho handicap b) průběžné umístění na různých žebříčcích soutěží, kterých se hráč účastní c) přizpůsobivost hráče typu hřiště/herních podmínek ve kterých se nadcházející utkání uskuteční d) disciplína hráče a jeho docházka na společné semináře, soustředění a tréninky včetně kondiční přípravy e) aktuální zdravotní stav Průběžná sportovní výkonnosti hráče bude sledována na: a) kterémkoliv turnaji, organizovaném ČGF b) kvalifikačních turnajích reprezentace GCB c) klubových turnajích GCB d) nominačním turnaji Nominaci na utkání družstev určí kapitán družstva po poradě s trenérem družstva a kapitánem klubu. Dle pravidel a herního řádu ČGF bude hráč uveden předem v elektronické soupisce, která již neumožňuje pozdější změny a start za jiný GC. 2. Organizace reprezentace 2.1. Kapitán klubu Kapitána klubu ze svého středu volí Správní rada. Kapitán klubu je odpovědný za sportovní reprezentaci klubu, určuje její pravidla, průběžně samostatně provádí potřebná operativní rozhodnutí. Jeho úkolem je organizovat reprezentaci GC Brno a naplnit reprezentační cíle v obecné podobě Kapitáni družstev Kapitán klubu navrhuje na daný kalendářní rok kapitány jednotlivých družstev a předkládá návrh Správní radě ke schválení společně s návrhem širší reprezentace klubu. Kapitáni družstev jsou zodpovědní za dohled nad činností svého týmu a jeho organizaci, dohlíží na hráče a jejich přípravu průběžně a navrhují kapitánovi klubu a trenérům týmů případné konkrétní kroky. Hlavní náplní práce kapitána družstva je organizační zajištění soutěže, kterou tým hraje, za podpory administrativního aparátu klubu. Tedy konkrétně:

4 a) zajištění tréninkového kola či kol pro dané družstvo b) zajištění ubytování a stravování pro hráče, trenéry a další činovníky, kteří budou přítomni utkání c) zajištění (organizace) dopravy d) zajištění vyúčtování a dodržení navrženého rozpočtu, včetně kompletace účetních dokladů 2.3. Trenér (coach) reprezentačního družstva Trenéry jednotlivých reprezentačních družstev (žen, mužů a juniorů) schvaluje Správní rada na základě návrhu kapitána klubu. Trenér reprezentačního družstva odpovídá za kompletní tréninkový proces družstva ve všech úrovních, má pravomoc určovat pro tréninkový proces pravidla. Trenér družstva je současně odborným poradcem kapitána. Při tréninku družstev nezasahuje do návyků hráčů budovaných individuálním trenérem, avšak je povinen komunikovat o případně zjištěných problémech u jednotlivých hráčů s kapitánem a individuálním trenérem. Účastní se všech utkání a soustředění družstva Individuální trenér Každý hráč reprezentačního družstva mužů, žen a juniorů má svého individuálního trenéra. Jméno individuálního trenéra pro rok 2015 je hráč povinen oznámit kapitánovi klubu nejpozději do Podpora reprezentace pro rok 2015 Klub podporuje reprezentaci jak nehmotně, tak hmotně. Rozpočet a pravidla pro podporu se stanovují konkrétně pro sezónu vždy s rozpočtem klubu. V roce 2015 přispívá GC Brno ze svého rozpočtu na reprezentaci částkou ,- Kč Rozpočet reprezentace Kapitán klubu předkládá návrh rozpočtu jednotlivých reprezentací na daný kalendářní rok do konce ledna daného roku a je zodpovědný za jeho dodržování. Rozpočet reprezentace se zpřesní při nominaci, kdy je znám již i kalendář Struktura podpory Hmotná podpora má tyto základní směry: Podpora tréninku a) reprezentant má právo trénovat v areálu klubu individuálně s jakýmkoliv trenérem v souladu s platnými pravidly GR resortu (trenér nemusí být kmenovým trenérem GC Brno a nemusí při tréninku reprezentanta platit žádné poplatky).

5 b) každý reprezentant, plnící svoje povinnosti a daná kritéria, dostane k dispozici neomezený počet tréninkových míčů. Za sledování plnění kritérií a čerpání tréninkových míčů je zodpovědný kapitán klubu Podpora vybavení Klub zajišťuje oblečení pro všechny reprezentanty klubu v rozsahu určeném kapitánem klubu. Na úhradě za vybavení se podílí hráč, klub a sponzoři. GC Brno podpoří nákup reprezentačních dresů pro družstva následovně: Rozdělení nákladů na oblečení a) družstva juniorů úhrada 50% klubem, 0-40% sponzorem, 10-50% hráčem b) družstva dospělých úhrada 50% klubem, 0-40% sponzorem, 10-50% hráčem c) individuální reprezentanti - úhrada 30% klubem, 0-40% sponzorem, 30-70% hráčem d) družstva seniorů úhrada 20% klubem, 80% hráčem či sponzorem, pokud se podaří ho zajistit Reprezentanti mají možnost si případně individuálně rozšířit svoje vybavení, podle své úvahy například mít větší počet triček, apod. Pak si kupují za nákladovou cenu, tedy takovou, za kterou nakupuje klub Hmotná podpora Reprezentanti družstev mužů, žen a juniorů mají v resortu Kaskáda: a) nárok na zisk karty Kaskáďan zdarma. Podmínkou získání je náležité plnění povinností hráče. Oznámení o možnosti získat kartu vydává hráčům kapitán klubu. b) nárok na nákup zboží v PRO shopu v resortu Kaskáda se slevou. Na většinu zboží se bude obvykle poskytovat sleva ve výši 25%. Na vybrané druhy zboží může být poskytnuta sleva nižší dle charakteru zboží (golfové vozíky, hodiny GARMIN, aj.). Slevu je možno získat pouze v případě, že nákup bude určen výhradně pro osobní potřebu reprezentanta. Seznam reprezentantů bude předán do PRO shopu a reprezentant je povinen se při nákupu zboží o slevu přihlásit a prokázat svoji totožnost osobním dokladem, popřípadě dokladem zákonného zástupce v případě, že osobní doklady ještě nemá vystaveny. c) míče pro svůj osobní trénink zdarma d) permanentku do Indooru zdarma e) na refundaci ceny ročního hracího studentského poplatku až do výše 50%. Refundace bude schvalována individuálně. O konkrétní refundaci rozhoduje kapitán reprezentace na základě doporučení kapitánů družstev. Jiné hrací poplatky, nežli studentské, se nerefundují GC Brno podpoří reprezentaci žen a mužů dále částkou až do výše ,- Kč, a to v případě dosažení stanoveného cíle stanoveného v bodě 1.2. Částka slouží na kompenzaci nákladů spojených s nákupem sportovního vybavení a potřeb hráče, apod. Částka bude mezi jednotlivé hráče rozdělena dle kritérií, mezi která patří: a) zásluhy na umístění družstva b) průběžná výkonnost a hcp c) morálka a disciplína hráče včetně účasti na skupinových seminářích, soustředěních, trénincích a to včetně kondiční přípravy O konkrétním rozdělení částky rozhoduje kapitán reprezentace na základě doporučení kapitánů družstev.

6 Podpora juniorské reprezentace se uskutečňuje formou každoročních individuálních dotací GC Brno na podporu tréninku pro nejlepší juniorské hráče. Mezi kritéria výběru patří: a) tréninková morálka a píle b) průběžná výkonnost a hcp c) výsledky z minimálně šesti turnajů typu Morava Cup, NGTM, ČGAT, soutěže družstev do 14, 16, 18 let, popřípadě na ligových soutěžích ČGF. O konkrétním rozdělení dotace rozhoduje kapitán reprezentace klubu na základě doporučení kapitána juniorského družstva. Návrh schvaluje správní rada Individuální finanční podpora Paušál pro příspěvek na úhradu nákladů v individuálních soutěžích ČGF Czech Golf Amateur Tour, Mistrovství ČR na rány, Mistrovství ČR na jamky a tomu naroveň postavené soutěže charakteru mezinárodních mistrovství, se stanovuje takto: a) paušál za účast je stanovena ve výši 1.200,- Kč b) paušál se zvyšuje na dvojnásobek při umístění do TOP 30 c) paušál se zvyšuje na trojnásobek za TOP10 d) paušál se zvyšuje na čtyřnásobek za medaili Paušál se vyplácí na základě krátké písemné žádosti, která obsahuje: jméno hráče, místo a datum konání, výsledné umístění, číslo účtu, kam má být příspěvek zaslán, podpis hráče a podpis kapitána. Formulář je k dispozici na sekretariátu GCB. Příspěvky je možno žádat až do vyčerpání fondu z rozpočtu Podpora účasti na soutěžích a) družstvům juniorů, mužů a žen GCB hradí na soutěže družstev kompletní náklady na dopravu, green fee za cvičná kola, žetony na driving range, ubytování včetně snídaně, oběda, večeře, a speciální sportovní výživy a nápojů v průběhu turnaje. b) družstvům seniorů poskytuje jako příspěvek na náklady celkový roční rozpočet v maximální výši ,- Kč Za GC Brno: MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D. Kapitán reprezentace GC Brno Schváleno Správní radou dne

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH 1. Úvod... 3 1.A. Základní norma... 3 1.B. Tackle fotbal a flag fotbal... 3 2. Členství klubů... 4 2.A. Registrace... 4 2.B. Název klubu... 4 2.C. Změna údajů o klubu... 4 2.D.

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST 1. SPORTOVNÍ PRAVOMOC, ŘÍZENÍ AUTOMOBILOVÉHO SPORTU Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 Přihlášky a kvalifikace pro MČR všech disciplín a kategorií kontroluje a potvrzuje předseda nebo oblastní sekretář vysílající oblasti ČJF!!! Na MČR (v mistrovských

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF 01.09.2012 Stránka 1 z 4 PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ turnaje ESF Junior Circuit Čl.1

Více