2013/7 - Září Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Dejme dětem pozitivní vzory Kandidátka pro JMK s pořadím č. 3 Práce s mladými lidmi byla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013/7 - Září Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Dejme dětem pozitivní vzory Kandidátka pro JMK s pořadím č. 3 Práce s mladými lidmi byla"

Transkript

1 2013/7 - Září Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Dejme dětem pozitivní vzory Kandidátka pro JMK s pořadím č. 3 Práce s mladými lidmi byla nejdříve mým koníčkem a později se stala i povoláním. V poslední době se často setkávám s negativní reakcí spoluobčanů na projevy dnešní mládeže a s poměrně velkou kritikou mladé generace. Odsuzujeme na mladých lidech snad všechno od oblečení, přes jejich postoje až k pohodlnosti a nezodpovědnosti. Všechny tyto pocity podle mě pramení z povrchního posuzovaní naší dorůstající generace. Musíme si uvědomit, že mladí lidé vyrůstají ve velmi složité době. Není jednoduché se vyrovnat se změnami, jež přináší dospívání a současně reagovat na složitou situaci v rodinách, v ekonomice, ve společnosti nebo na naší politické scéně. Média jsou plná bulvárních zpráv a novináři se v touze po senzaci neštítí neobvyklých praktik ani vulgárních výrazů. Z televize na nás útočí individua, jejichž jediným úkolem je vzbuzovat hrůzu a politická scéna se pozvolna mísí s kriminálními živly. V této situaci nemůžeme chtít po mladých lidech, aby byli vstřícní, tolerantní a uctiví. Reagují na naše rady někdy podrážděně, jindy nedůvěřivě a neustále od nás očekávají nějakou kličku nebo nečistý úmysl. Ve skutečnosti jsou však citliví, snaživí, vnímaví a vyjadřují svou nespokojenost s námi dospělými. Dejme našim dětem pozitivní vzory, věnujme jim více volného času, přesvědčme je, že si zasloužíme jejich důvěru a budeme překvapeni, jaká naše mládež je. Nemáme zlé a nevychované děti, jen zapomínáme, že mladí touží po hezké budoucnosti, chtějí se radovat ze života a věřit svým blízkým. Věra Křivánková Prohlášení Filipa Zachariaše: Zvolme Věru Křivánkovou! Vážené soudružky a soudruzi, když mi v březnu letošního roku na zasedání okresního výboru vyjádřili všichni přítomní členové podporu, abych se stal lídrem okresní kandidátky do Poslanecké sněmovny ve volbách 2014, bral jsem to jako obrovský závazek. Zároveň nezastírám, že mě tato podpora velmi těšila. Stalo se však to, o co KSČM dlouhou dobu usilovala. Vláda (ve skutečnosti to žádná vláda nebyla spíše skupina neschopných, nebo všehoschopných odklaněčů milionů) Petra Nečase rozumějte M. Kalouska se rozpadla. Ano, byla to právě tato vláda, která

2 2 zapříčinila mezinárodní ostudu a která zneužitím zpravodajských služeb postavila naši zemi na roveň nedemokratických republik. 25. a 26. října půjdeme znovu rozdat karty k volebním urnám. Volební zákon však hovoří jasně: do Sněmovny může kandidovat ten, kdo alespoň v druhý den voleb dovrší 21 let. I když jen o pár měsíců, já tuto podmínku splňovat nebudu a brány do Parlamentu se pro mě tímto zavírají. Proto náš okres bude na kandidátce reprezentovat oblíbená učitelka ze Slavkova u Brna Mgr. Věra Křivánková. Ta dokázala velmi dobře hájit zájmy strany i občanů ve volbách do krajského zastupitelstva, kdy dostala velký počet preferenčních hlasů. Občané si ji též mohou pamatovat jako úspěšnou místostarostku Slavkova u Brna. Nejedná se tedy o žádného politického začátečníka. Já vás všechny, kteří jste mi vyjadřovali podporu, prosím, abyste se stejnou měrou vyslovili pro podporu Věry Křivánkové, jež bude kandidovat ze třetího místa kandidátní listiny KSČM. Okres Vyškov má po mnoha letech jedinečnou šanci získat zastoupení v Parlamentu ČR a věřte, že by mu to velmi pomohlo. Ostatní okresy již mobilizují své voliče, aby kroužkovali jejich kandidáty, a já se tentokrát přimlouvám za to, aby okres Vyškov této možnosti využil také. Já osobně jí využiju a budu hlasovat pro Věru Křivánkovou. Nejen proto, že je to kvalitní kandidátka a našemu okresu by prospěla, ale také proto, že mám zájem na tom, aby se do Sněmovny dostala nová krev z jižní Moravy. Rozhodnutí bude záležet jen a jen na vás! Několikrát jsem prohlásil: To, jestli budu zvolen či nikoliv, nic nemění na mé práci pro stranu. Ať jako poslanec nebo jako člen nejposlednější ZO, pořád budu pracovat s chutí a radostí dál. Chci vás ubezpečit, že toto také hodlám dodržet. Přeji šťastnou ruku při volbách a těším se na setkání s vámi, ať už na stránkách Zpravodaje, Haló novin, Facebooku nebo osobně při různých příležitostech. A též na adr. Filip Zachariaš PAVEL HERMAN (KSČM) kandidát Jihomoravského kraje, č. 10 Jmenuji se Pavel Herman a narodil jsem se v roce Celé dětství jsem prožil v Ivanovicích na Hané - okres Vyškov. Pracuji jako zaměstnanec bezpečnostní agentury a dálkově studuji vysokou školu v Kolíně v oboru politologie. V minulosti jsem usiloval o zavedení diskuzního BLOGu v internetových Haló novinách, kde jsem zaslal několik dotazů návrhů a podnětů. Internetový BLOG může umožnit komukoliv z nás publikovat články, příběhy, postřehy a fotografie. Mezi moje záliby patří motorky, hudba, fotbal a letní hudební festivaly. Vedle těchto aktivit nezapomínám na oblast historie, politiky a aktuální témata. V oblasti motorek jsem fanouškem Moto GP na Masarykově okruhu. Vedle moderních motorek také obdivuji historické motocykly JAWA a ČZ a cestování na motorce, které dohromady tvoří projekt JAWA KOLEM SVĚTA.

3 3 Mezi největší problematiku v oblasti politiky považuji PŘEDRAŽOVÁNÍ STÁTNÍCH ZÁKÁZEK. Například pavilón Přírodovědecké fakulty Envelopa v Olomouci byl předražen dvojnásobně. Státní zakázka OpenCard byla předražena dvacetinásobě, tedy z plánových 50 milionů až na 1 miliardu. Další problematikou jsou ZLATÉ PADÁKY, které umožňují na základě smlouvy zajišťují řídícím pracovníkům vysoké nároky v případě odvolání z jejich funkce. V minulosti se například jednalo o LESY ČR, ČD nebo ČSA a SAZKU, kdy manažeři dostávali jako odstupné desetimilionové odměny. Přitom by se dalo takovým problémům předejít. Například ve Švýcarsku občané v referendu hlasovali pro zavedení přísné kontroly odměňování vedoucích pracovníků firem. Kdo jsem a odkud jsem přišla Narodila jsem se v roce 1962 v Povážské Bystrici, ale většinu dětství jsem prožila na Moravském Slovácku. Má školní léta jsou spjata se Zlínem a vysokoškolská studia s Ostravou. Od roku 1986 pracuji jako učitelka ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna. Od minulého volebního období jsem zapojena do činnosti komisí krajského zastupitelstva nejdříve komise životního prostředí, později energetiky a nyní komise pro výchovu a vzdělávání. Mám to štěstí, že mé povolání se pro mě stalo i koníčkem. Kromě matematiky a přírodopisu, které jsou mými aprobačními předměty, se žákům věnuji i jako kariérový poradce a školní zdravotník. Práce s mladými lidmi je sice náročná, ale velmi hezká a zajímavá. Typické pro mě je, že do hodin přicházím s úsměvem a někdy mi úsměv na tváři vydrží až do konce vyučování. Ve volném čase nevyhledávám lenošení. Před sledováním televize dávám přednost rodině, debatám s přáteli, zahradě, péči o domácnost, turistice, cyklistice a jiným pohybovým aktivitám. Život mi někdy komplikuje důslednost, pečlivost a snaha mít povinnosti splněné s předstihem. Ve své budoucí práci mohu nabídnout zejména komunikativnost, schopnost empatie, vysoké pracovní nasazení a ochotu učit se novým věcem. Věra Křivánková Program pro budoucnost České republiky V heslech lze shrnout hlavní zaměření našich snah do těchto bodů: I. Poctivost se musí vyplácet II. Práci místo sociálních dávek III. Budoucnost mládí, jistoty stáří IV. Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme V. Více rozhodovacích pravomocí lidem VI. ANO světu, NE zbraním Budou volby A zase nás budou přemlouvat obecnými frázemi, sliby neupřímnými i výhrůžkami neopodstatněnými i strašením komunismem. Tak podle čeho se máme rozhodovat? Na Parlamentních listech redaktor BL Kotrba doporučuje: Podle

4 4 vlastní peněženky, čemuž lze rozumět jako doporučení zohlednit vlastní zájmy většiny občanů. A jaké jsou zájmy většiny občanů? V souhrnu lze říct: podporujme to, co slouží k solidární atmosféře ve společnosti, k takové funkci státu, která dbá na potřeby a zájmy většiny svých občanů, ne jen těch údajně elitních, vyvolených. Státní správě, která zajistí spravedlivé přerozdělování nově vytvářených hodnot. A to takové rozdělení, kde jednotlivé skupiny občanů a jednotliví občané z nově vytvořených prostředků získají podíl úměrný své zásluze na jeho vytvoření. A ti neaktivní (nedospělí, důchodci, nemocní ) tolik, kolik potřebují ke svému životu byť ve všech uvedených případech s ohledem na to, co má společnost k rozdělování. Nenechejme se obalamutit řečmi o liberální demokracii, nespecifikovaném právu, občanských právech a podobných často jen zástupných tématech. Slib může být marným slibem stejně jako drzou lží. Jen ucelený program uspořádání společnosti je to, co může a musí nabídnout politické uskupení, které si zaslouží naši občanskou podporu. Již bylo dost frází a lží, bylo dost korupce a intrik. Naše strana má takový program, je stabilní, nepodléhá rozmarům doby. Je však třeba se s ním dobře seznámit a ve svém okolí jej objasňovat! Pomoc postiženým povodní Na červnové členské schůzi ZO KSČM Letonice se naši členové mimo jiné zabývali letošními povodněmi. Všichni účastníci vyslovili soucit a bolest s postiženými. Výsledkem bylo usnesení členské schůze uspořádat mezi členy sbírku na odstranění povodňových škod. V následujících dnech jsme obešli všech 26 členů a vybrali 3.000,- Kč. Soudruh Zachoval prostřednictvím internetu nalezl na webových stránkách OV KSČM Litoměřice výzvu pro ZO KSČM a sympatizanty o poskytnutí finanční pomoci obcím po povodni. A bylo rozhodnuto. Uvedenou částku 3.000,- Kč jsem odeslal i s doprovodným dopisem OV KSČM Litoměřice. Ihned druhý den jsem obdržel děkovný telefonát od pracovnice litoměřického OV s tím, abych tlumočil poděkování i všem ostatním dárcům. Proto činím tak i touto cestou přes náš Zpravodaj. Josef Mlátilík, předseda ZO KSČM Letonice Podobnou iniciativu vyvinuli již tradičně také komunisté v ZO KSČM Milonice, kteří mezi sebou vybrali částku Kč. Solidarita byla vždy silnou stránkou komunistů. Devastace? Obvykle se při zmínce o předpřevratovém období ozve něco o padesátých letech, politických procesech a především dvakrát podtržený posudek, že socialistické období bylo dobou devastace naší země a její ekonomiky.

5 5 Tady opět řádí orwelovština. Tvrzení bez důkazů či s důkazy typu zaostali jsme za světem je vlastně jen čistou lží, kterou však řada občanů (buď předpojatých, nebo neznajících konkrétní údaje) přijímá jako věrohodné a pravdivé. Chceme-li s takovou orwelovskou argumentací polemizovat, musíme se jednak přísně držet faktů, jednak snažit se o zasazení období socialistické výstavby do celkového historického rámce. Tedy srovnání v časové ose, která nezačíná až rokem 1993 (což dělají dnešní statistici rádi), ale hluboko ve dvacátém století. Současně je vhodné, aby byly zohledněny i výhledové plány ČSSR, které byly opravdu perspektivní a sahaly daleko za rok Jen malý příklad. Slyšel jsem od jednoho občana, že prý za komunistů nebylo co žrát. Na udivený dotaz, že měl přece stejnou možnost jako já nakupovat potraviny ve stejných obchodech, trumfoval: Ale nebyla šunka. (Už jsem se jednou o tomto případu zmiňoval.) Podívejme se na skutečnost. Tak třeba potraviny. Spotřeba na jednoho obyvatele (Rok/spotřeba v kg) Rok Maso 34 28,9 56,8 91,4 81,4 Vejce Mléko a m.v. 205, ,3 Ovoce ,6 59,3 80 Zelenina (bez 65,5 92,2 76, ,8 brambor) (Pro srovnání je vhodné uvést i dnešní spotřebu!) Podobně jako u potravin by bylo vidět dobrý vývoj třeba v bytové politice, ve zdravotnictví, ve vzdělání, ve vybavenosti domácností průmyslovými výrobky a podobně. Jsou-li k dispozici věcné podklady, pak by ani dotyčný diskutér neuspěl s tezí, že nebyla šunka či dokonce že prý u nás býval periodicky hladomor (jak uvedla jedna studentka ve své bakalářské práci). Ten Marek Benda! Vyšplhal se po otcových disidentských zádech do poslanecké lavice přímo z lavice školní. Začal postupně studovat dvě vysoké školy, vždy neúspěšně. Uspěl až na plzeňských právech, byť s velkou ostudou a pochybností o kvalitě diplomové práce, jejíž rozsah nesplňoval požadavky. V životě nepracoval, společnosti nedal ani korunu, zato úspěšně ždímal naše daně poslaneckými prebendami. A to se nestydí v tisku vysvětlovat, že jeho plat prý není až tak moc, když má čtyři děti a manželku v domácnosti. Posuďte tu drzost! Základní plat Kč, Cestovné + služební auto Kč Reprefond Kč Administrace + poradci Kč Poslanecká kancelář Kč Telefony + internet. Celkem Kč měsíčně!

6 6 Průměrný plat u nás se pohybuje kolem Kč, ale 65 % pracujících jej nedosahuje. Minimální mzda je nižší než jeho reprefond. Já sama pobírám nadprůměrný důchod. Zaměstnána a pojištěna od 18 do 57 let a pak sedm a půl roku práce v důchodu. Spolu s vdovským důchodem je to Kč za celý rok. On má tedy měsíčně+ téměř tolik, co já za celý rok. Nedovedu si představit, jak žije osamělý důchodce s podprůměrným důchodem. To je ta pravicová politika. S jídlem roste chuť a na druhé se ohled nebere. MUDr. Blanka Chaloupková Ideokonference aneb Cesta ke srozumitelnému programu Právě uvedení našich myšlenek do praxe bylo jednou z frekventovaných otázek, které řešili účastníci ideověteoretické konference KSČM. Ta proběhla v sobotu 25. května v Praze. O konání ideové konference rozhodli delegáti loňského VIII. sjezdu v Liberci. Jak uvedl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, jednalo se o druhé nejvýznamnější setkání hned po sjezdu. Účastnila se ho téměř stovka osob. Jeden z hlavních referátů na téma Aktualizace politického působení a programového směřování KSČM přednesl Jiří Dolejš. KSČM i nadále odmítá ustoupit ze svého programového směřování, jež zavrhuje kapitalismus a staví vůči němu životaschopnou alternativu, tedy sociálně spravedlivou společnost - socialismus. Ani komunistické straně se však nevyhnuly rozsáhlejší změny, které přišly na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Co by si však měli protivníci (ale i někteří členové naší strany) uvědomit, je fakt, že transformace neznamená sociáldemokratizaci!! Události polistopadové historie ale dále nutí KSČM reagovat na nové skutečnosti, jako je například vstup ČR do EU, krize globálního kapitalismu a nové komunikační prostředky. Zcela specifickou na české politické scéně je také ostrakizace KSČM, které se dříve účastnila např. i ČSSD. Sociální demokraté se v novodobé historii nesčetněkrát bez ostychu spojili s pravicí a pouze dostatečně silný volební výsledek KSČM je donutil k posunu (mírně!) doleva. Samotné výsledky zejména úspěch v krajských volbách 2012 však zavazují naši stranu nejen k tomu být utěšujícím hlasem, ale především nabízet reálnou naději na zlepšení. S analýzou mezinárodního komunistického a dělnického hnutí v současné době vystoupila Věra Flasarová. Občany prakticky všech kontinentů sužují následky hospodářské krize a svět stojí opět na kraji velkého válečného konfliktu, což znovuotevírá diskuzi o mírových otázkách. Zvláště v letošním roce tedy v roce, kdy si připomínáme 65. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. Ve svém vystoupení Věra Flasarová popsala situaci komunistických stran, z nichž se zastavíme u strany, která je nám jazykově i geograficky nejblíže tedy u Komunistické strany Slovenska. Žel je nutno konstatovat, že KSS se potýká s mnohými problémy. Zisk 0,72 % ve volbách 2012 stranu odsunul na úplný politický okraj, kdy slovenští komunisté nedosáhli ani na státní příspěvek. Problémovým obdobím prochází také KS Moldávie, jež donedávna stála v čele

7 7 státu, ale pro poněkud nejasnost její politiky oslabila nejen voličskou podporu, ale i členskou základnu. Na druhou stranu například Komunistická strana Ukrajiny a Komunistická strana Ruské federace reprezentují úspěšný vývoj po rozpadu socialistického bloku. O KS Ukrajiny jsem psal v jednom z předchozích čísel letošního Zpravodaje, takže pár slov k ruským komunistům. Nutno říci, že KSRF nezměnila své ideje ani symboly, ale metody práce přizpůsobila potřebám komunistické strany 21. století. Má ve svých řadách spoustu respektovaných osobností, využívá svých teoretických pracovišť, kde působí ekonomové, sociologové, historikové, politologové a další specialisté. Strana se otevřela širokým vrstvám například prostřednictvím svého TV portálu a omlazením kádrů. V diskuzi účastníků vystoupily téměř tři desítky delegátů konference, jež ve svých projevech akcentovaly zejména nutnost odlišení KSČM od ostatních politických stran, předkládat alternativy možné budoucnosti, ale také obnovit aktivitu členů jejich omlazením. Zejména důležité jsou však výzvy, které pro KSČM z konference vzešly. Jsou jimi hlavně tvorba srozumitelného programu, obsahující konkrétní kroky vedoucí k jeho naplnění. S tím souvisí nutnost pozitivních řešení a uchopení nových témat například práva spotřebitelů a boj proti lichvě, otázka přímé demokracie apod. Důležitý bude též rok 2015, kdy se KSČM zhostí úkolu organizovat mezinárodní ideologickou konferenci levicových stran. Ale nejdůležitější úkol je před námi v rozšiřování našich myšlenek mezi lidi, neboť, jak říká Gándhí, bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou. Filip Zachariaš, delegát konference 2013 Proč zaniká sociální stát? Dlouholetá chlouba evropských kapitalistických mocností, sociální stát, postupně a jistě zaniká. Proč? Pravice a ti, kdož slouží za dobré živobytí kapitalistům, se snaží tvrdit, že ekonomické problémy, konkurenceschopnost a kdeco vedou k tomu, že státy na sociální zajištění svých občanů nemají. Že prý je nutné krok za krokem omezovat i rušit jednotlivá sociální opatření, která si pracující, vedení levicovými stranami, v závěru devatenáctého a během dvacátého století vybojovali. Zkrátka když prý nejsou peníze, nemůže být sociální stát. Skutečnost je ovšem jiná. Zatímco kapitalistické státy po porážce evropské socialistické soustavy vytěžily z rozprodeje národního bohatství politicky poražených zemí, zisk z toho stejně jako zisky z globálního obchodu nejde ve prospěch občanů, ale k těm nejbohatším. Nejen v USA, ale ve většině kapitalistických států se postupně dostává více a více pracujících do pásma ohroženého chudobou nebo již mezi chudobné trpící bídou. Nadnárodní banky a monopoly, vlastně boháči, kteří shrábnou největší podíl z jejich zisku, naopak nesmírně bohatnou. Tam u nejbohatších, tam mizí prostředky vytvořené prací většiny, zatímco ta většina se musí víc a více omezovat. Vše se zdražuje, z péče o nemocné se stává služba pochopitelně s nemalou spoluúčastí obchod se zdravím. Vzdělání přestává být chloubou zemí, mění se také v kšeft, na kterém jedni vydělávají, druzí se mají zadlužovat.

8 8 Prostě kapitalismus! Ať nám aspoň nelžou do očí, že nejsou prostředky. Na hotely někde v emirátech, na jachty, na rekreační objekty u moře, na turistické cesty včetně těch do kosmu zbývá i těm méně bohatým. Nu a těm, kterým kapitalismus nedokáže nabídnout ani příležitost k obživě postupně mosty a popelnice. Cílem je spíše chaos, ne demokracie Podíváme-li se na několik posledních roků zpět, vidíme, že postupně se USA přímo nebo spolu se svými spojenci velmi angažují do zavádění demokracie do jiných, pohříchu neposlušných zemí. Jen namátkou. V roce 1989 to byla Panama, 1999 Jugoslávie r Afghánistán, 2003 Irák, 2011 Libye. Pak si američtí vojáci či zpravodajci odskočili do některých dalších zemí, zvláště na Arabském poloostrově, kde pokusy některých skupin o samostatnější politiku byly potlačeny jak jinak, tvrdým ozbrojeným zákrokem; tam ovšem ani největší drzost nedovolí tvrdit něco o obhajobě lidských práv a prosazování demokracie. Tam šlo a jde jen a jen o strategický vliv a naftu. Při tom vojenském fofru a obdivuhodné ozbrojené angažovanosti kde tam stačí ještě nositelé demokracie a svobody na špičkách raket a křídlech bezpilotních vrahů pacifikovat spojence Pákistán. Prostě USA nezištně spotřebovávají výzbroj a munici všude tam, kde dříve byl sice klid a pořádek, ale ne podle amerického gusta. Teď je na pořadu Sýrie a na záznamníku dalších objektů jsou nejen Írán či KLDR (se kterou USA odmítají podepsat mírovou smlouvu, takže se jedná o stát, který je vlastně i proti své vůli dosud ve válečném stavu!). Je sice pravda, že třeba Libye, Irák a Sýrie byly mezi muslimskými zeměmi nejklidnější a v podstatě nábožensky nejtolerantnější, ale byly z hlediska světovlády USA nejneposlušnější. Postupně po americkém zásahu přestaly být klidnými, tolerantními a prosperujícími, avšak jakž takž poslouchají ani ne tak vlastní lid jako spíše nadnárodní americké panstvo. Nedivte se proto našim americkým superpřátelům, že nemají v lásce takové Lukašenky, Putiny či celou Čínu. Vždyť tihle neposluchové dokonce ani v Radě bezpečnosti nechtějí po zkušenostech s bezletovým pásmem v Libyi, které se změnilo v pásmo neomezeného bombardování demokratickými letadly - podpořit americkou demokratickou intervenci třeba právě do Sýrie. Ne zanesení socialistické revoluce na bodácích do celého světa, jak obviňovali Lenina (který tento program striktně odmítal), ale podmanění si všech zemí, které se mylně domnívají, že demokracie znamená vládu lidu vlastní země. Ještě to tak, aby si třeba naši občané poroučeli, zda obchodovat třeba s Ruskem při stavbě osvědčené jaderné elektrárny. To by Amerika přišla o kšeft a to se neodpouští. Jaké jsou úkoly škol? Kdysi jsem zaslechl v nějaké televizní debatě jednu velemoudrou paní, která se s ironickým úšklebkem posmívala, že cílem komunistického školství byl jakýsi harmonický rozvoj osobnosti: Taková blbost! Jakýpak harmonický rozvoj? Každý má přece předpoklady pro něco jiného. Tak co vlastně považovali pedagogové (již po staletí) za náplň své činnosti a za cíl své práce? Nikdy to nebylo a nemůže ani být, pokud bereme vážně smysl školství třeba dle Komenského, tedy nikdy to nemůže být jen jednostranné

9 9 vzdělávání, nalévání vědomostí a osvojení si dovedností podle zaměření školy. Vždy to bylo, je a bude vzdělávání a výchova ve vzájemné rovnovážné podmíněnosti. Právě proto nemusí být každá střední či vysoká škola pokud tuto skutečnost podcení - opravdovou školou odpovídající danému stupni. Tak třeba hned základní škola (nemluvě již o mateřinkách). Učí nejen číst, psát, počítat, poskytuje nejen souhrn základních znalostí, ale plní významnou výchovnou funkci. Vychovává ke kázni (studijní, pracovní), k vytrvalosti při zvládání daného úkolu, podporuje cit k zodpovědnosti, vztah ke spolužákům (spolupracovníkům), vědomí sounáležitosti s celou společností, jednoznačně podmíněnou nezbytnou dělbou práce. Vede k poctivosti v životě, k úctě k hodnotám, které společnost, její dřívější generace vytvářely. Mohli bychom pokračovat. Rovněž tělesná, výtvarná i hudební výchovy jsou neodmyslitelnou součástí vzdělání. A ten harmonický rozvoj? Je přece nezbytné, aby se z absolventů škol nestali jednoúčelové jednotky v nájmu zaměstnavatele, ale aby život každého z nás byl bohatý a všestranný. Prostě školství je součástí kultury, kultivuje osobnost. Jen člověk s širokým přehledem, jehož hloubka odpovídá osobním předpokladům, může být svobodnou osobností, ne manipulovatelným jedincem, jemuž bulvár a jednostrannost vymývají mozek tak, aby byl poslušným členem stáda ovcí. Klaus se nemýlí! Václv Klaus, lidem zvaný neomylný, měl a má vždy pravdu. A to i tehdy, kdy kecá blbosti. Nevěříte? Tak tady máte pár důkazů. Důkaz první. Když se ujal vlády v naší zemi, zahájil privatizaci. Tehdy prohlásil, že změna (od socialismu ke kapitalismu) musí být nevratná. A měl pravdu. Občanům naší země se nikdy nevrátí to, co pod zamračeným okem dvou Václavů bylo rozkradeno. Důkaz druhý. Ve svém posledním novoročním projevu se nechal slyšet, že ještě nikdy jsme se neměli jako dnes. Pro tuto tezi obratem zvedlo virtuálně ruce na souhlas všech odhadovaných 30 tisícovek bezdomovců, půl milionu nezaměstnaných a zhruba milion občanů či rodin, kteří měli tu čest uhostit ve svých domovech exekutory. Nesmíme, pravda, zapomenout i na oněch šest dolarových miliardářů a nezjistitelný počet milionářů, z nich se mnozí raději ke svému bohatství veřejně nehlásí. Co kdyby paragrafy spustily? Důkaz třetí. Ne zelená, ale modrá je naše planeta. Většinu jejího povrchu pokrývají totiž oceány a moře. A ty jsou až na výjimky jako Rudé moře, Bílé moře či Žluté moře zatím vesměs modré. Důkaz čtvrtý. Budeme se mít opravdu, ale fakt moc dobře, až se odrazíme ode dna. Zatím se i za pomoci MMF, WTO, EU, NATO a pánaboha poloha toho spásného dna hledá marně. (opraveno) Nezbytnost vědění Chceme-li se v nějaké věci rozhodnout, musíme o ní mít spolehlivé informace. Spolehlivé, tedy ne jednostranné. Prostě teprve pohled z různých stran umožní rozhodovat se se znalostí věci, správně. Právě toto hledisko se v propagandě často přehlíží. V té pravicové je úmyslně zatlačováno masivními jednostrannými pravdami.

10 10 V tomto je nejvíce zranitelná mládež. Jednak se nerada věnuje tomu, co ji bezprostředně nebaví, jednak nemá své zkušenosti, a proto podlehne třeba číru herr Schwarzenberga. Malý příklad z historie. Na internetu jsem četl jinak zajímavou stať, ve které se autor zmínil o tom, že prý Lenin prosazoval vývoz revoluce a teprve Stalin od tohoto požadavku ustoupil. Je to nepřesné. Vývoz revoluce po roce 1917 prosazovali tak zvaní leví bolševici, jejichž nejvýznamnějším představitelem byl Trockij. Konkrétně. Prvními zákonodárnými opatřeními bolševiků po revoluci 1917 bylo vyhlášení dekretu o míru a o půdě. Ne tedy výzva ke světové revoluci, ale k míru! To až Trockij v roce 1919 nesplnil Leninovu direktivu (ostatně schválenou celým sovětským vedením), aby uzavřel s Němci mírovou dohodu. Slovně ji při jednání s Němci odmítl a současně prohlásil, že ruská vojska přestanou bojovat. Chtěl obětovat revoluci v Rusku jako zápalnou oběť pro zahájení revoluce světové. Tento příklad uvádím, abychom si uvědomili, jak snadné je oklamat toho, kdo se o problém nezajímá, komu stačí vyslechnout jednostranný pohled. O nepolitičnosti institucí Občas zaslechneme prohlášení typu Prezident musí jednat nepoliticky nebo Naše armáda či policie jsou nepolitické apod. V obou případech se jedná o nesmysl. Prezident stejně jako vláda jsou významné nástroje státní politiky. Armády i policejní složky jsou institucemi určenými k prosazování (případně obhajování) politických zájmů země, dokonce i nejtvrdšími metodami. Je to podobně jako s tím komunismem před listopadovým převratem. Prostě se pravděpodobně vědomě nahrazuje jedno slovo jiným, aby vznikl zkreslený dojem. (Připouštím i variantu, že naši čelní politici mluví a nevědí o čem. Tedy používají termíny, jejichž obsah je jim neznámý.) V případě nepolitičnosti některých státních institucí nebo struktur by mělo správně znít, že jsou nestranické. Že nezastávají a neprosazují zájem jedné politické strany nebo koalice, ale celé společnosti. Jenže skutečnost je v naší zemi opět jiná. Už Václav Havel, který prosazoval údajně nepolitickou politiku, byl důrazným stoupencem nejen politiky, ale právě politiky jednostranné (ne tedy nestranné, nestranické), politiky antikomunismu, antirusismu. Na tomto malém příkladě vidíme, že je snadné manipulovat míněním občanů, pokud se oni sami o věci veřejné, tedy i o politiku, nezajímají hlouběji. (w) Hodnocení socialismu? Ne, nechci se pokoušet o zhodnocení socialistické etapy naší republiky. Nejsem k tomu ani zdaleka dostatečně vybaven a kvalifikován. Chci jen upozornit na jednu sice známou, ale často přehlíženou skutečnost, že totiž při posuzování socialistických zemí bývá našimi oponenty a nepřáteli smířeno vše, co se dělo, do jednoho záporného balíčku. Ale ono to tak nebylo, a je proto třeba upozorňovat na rozdíly mezi teorií, představami a skutečností při uplatňování socialistické vlády, ale také uvádět vedle sebe úspěšné a prospěšné spolu s problematickými až nepřijatelnými věcmi. Ve vytyčovaných cílech a už vůbec ne v teoretických konstrukcích se nevyskytují chyby a možnosti porušovat vlastní platné zákony. To a ne nějaká neschopnost státu a jeho vedení přispělo za vydatné materiální i

11 11 propagandistické podpory kapitalistického světa k rozpadu systému. Systém nebyl a není založen ani na vězeních, ani na potlačování osobní svobody, ale na jasném vytváření podmínek pro aktivní zapojení všech občanů jak v pracovním procesu, tak ve všemožných zájmových, společenských i veřejně prospěšných organizacích. Pokud bychom chtěli vytknout hlavní chyby komunistického vedení státu v závěrečných desetiletích socialistické republiky, pak je to opožděné reagování na možnost a současně potřebu rozšiřování osobních svobod (včetně třeba výjezdů do zahraničí) a prohlubování demokracie, tedy reálného podílu pracujících na řízení státu. Pokud budeme hodnotit kapitalistickou epochu nejen naší republiky (o té monarchistické minulosti ani nemluvě) podobnými kritérii, jako oni se snaží vnutit občanům hodnocení socialismu, pak můžeme stručně říct: Kapitalismus je systémem nezaslouženého bohatnutí nemnohých a bídy a nezaměstnanosti mnoha. Je to režim založený na loupežích. Nejprve olupování vlastních občanů, kteří kapitalistům vytvářejí svou prací bohatství, pak loupežemi na cizích zemích, přičemž nedochází k desítkám či stovkám ztrát na lidských životech, jako u nás před rokem 1989, ale k statisícům až milionům. A to vše se neděje v zájmu většiny lidu vedoucích velmocí, ale jeho jménem v zájmu multimilionářů. Jako u nás. šest stovek tisíc nezaměstnaných vytvořil dnešní stát vedle šesti dolarových miliardářů. Kdysi nebylo u nás nezaměstnaných, ovšem ani těch miliardářů. Zkrátka. Změny se mají uskutečňovat metodou odstraňování chyb na základě společenské zkušenosti, ne odstraňováním překážek nadnárodním a nikým nevoleným vládcům, což je podstata dnešního kapitalismu. Telefon , , ,

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s.

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. nové základní dovednosti, jinak nazývané též gramotnosti: počítačová gramotnost mediální gramotnost

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Proč je naše školství vnímáno negativně Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Výsledky školství v ČR jsou stále horší. Maturitu má už každý. Lidí s technickým vzděláním stále ubývá. Na vysoké školy nastupují

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita

V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita 17.listopad roku 1989 si nejvíce spojujeme se svobodou, demokracií, změnou, ale

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ,

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/12 VYDÁNO DNE 7. 6. 12 VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, ŢE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ, ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI. Více neţ

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST Poctivost se musí vyplácet! Budoucnost mládí, jistoty stáří! Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme! Práci, ne sociální dávky! Více rozhodovacích pravomocí lidem! Ano míru

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Analýza vysílání programu Nova v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 2009

Analýza vysílání programu Nova v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 2009 Analýza vysílání programu Nova v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 2009 Monitoring vysílání v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, zahrnující Televizní noviny od 1. 8. června 2009.

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

Šiřte dále to jim přece zase nemůže projít

Šiřte dále to jim přece zase nemůže projít ...a pojďme si říci, co se nového "profláklo". Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala... evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Popularita politiků TISKOVÁ ZPRÁVA

Popularita politiků TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA Popularita politiků Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 84 129, 13 E-mail: glasova@soc.cas.cz Technické parametry Výzkum:

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC Odměňování členů zastupitelstev ÚSC Dny malých obcí (27.2.2014 Prostějov, 4.3.2014 Praha) Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Aktuální legislativní změny Usnesení vlády ze dne18. prosince

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989

Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989 Technické

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Sociální média v ČS: Příležitost nebo bublina. David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010

Sociální média v ČS: Příležitost nebo bublina. David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010 : Příležitost nebo bublina David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010 Co si myslí manažeři ČS o Facebooku Divní lidé tam dělají divné věci Je to budoucnost, zavřeme pobočky Nevím, co tam

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

CENTRUM OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015 Jan Krajhanzl, Tomáš Protivínský, Ondřej Matějka, Barbora Bakošová

CENTRUM OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015 Jan Krajhanzl, Tomáš Protivínský, Ondřej Matějka, Barbora Bakošová Technická specifikace: Prováženo Bez omezení, porovnává celý vzorek Číselné hodnoty označují průměr u spojitých proměnných nebo podíl respondentů s odpovědí ANO u binárních proměnných Barevné škály označují

Více

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009 Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Ústav pro informace ve vzdělávání Senovážné nám. 26, P.O. Box 1, 06 Praha 1 Tato výzkumná zpráva předkládá výsledky mezinárodní

Více

MDŽ ve Vyškově: Tradiční a přece jiný!

MDŽ ve Vyškově: Tradiční a přece jiný! Březen 3/2014 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah MDŽ ve Vyškově: Tradiční a přece jiný!... 1 Evropské volby v číslech a datech... 2 Kandidátka z JMK do EU-voleb soudružka Š V E N D O V

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES . Str. DOTAZNÍK CESES Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek na téma Vaší budoucnosti a budoucnosti naší země. Nejdříve bych se rád(a) zeptal(a) na Vaši budoucnost.. Zkuste si, prosím, představit, jak

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Budu-li napaden, nikdo mě nezachrání

Budu-li napaden, nikdo mě nezachrání Budu-li napaden, nikdo mě nezachrání Jaroslav Salivar, 9.3. 2015 Není ještě doba, nemá-li jít pouze o zjevný a nic neřešící populismus, dělat závěry, co všechno bylo z pohledu zásahu v Uherském Brodě špatně.

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více