Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9831-4-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/807663"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:.... Peèení peèiva.... Tabulka peèení..... Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla... Peèení masa..... Tabulka peèení masa..... Tabulka PECICI SONDA BIO PECENI..... Tabulka BIO PECENI. Plochý gril.. Grilovací tabulka...

3 . Rozmrazování.... Tabulka k rozmrazování.... RECEPTY.. PECENI.... CITRONOVY KOLAC. SVEDSKY KOLAC PISKOTOVY KOLAC. TVAROHOVY KOLAC OVOCNY KOLAC... DROBENKOVY KOLAC..

4 .. VANOCKA.... BILY CHLEB PECENI MASA... PIZZA (na 1 plech nebo 2 kulaté formy) AMERICKE BRAMBORY... CIBULOVY KOLAC.. QUICHE LORRAINE LASAGNE.... CANNELLONI MASOVY NAKYP.... RYBI FILETY..

5 SPECIALNI RECEPTY... HOTOVA JIDLA..... MRAZENA PIZZA... STERILIZACE SUSENI drázek Pøi funkci TRADICNI PECENI je mozné peèení na jedné úrovni. S funkcí HORKY VZDUCH PROFI mùzete péct souèasnì az tøi plechy: napø. úroveò drázek 3 1 forma na peèení: napø. úroveò drázek 1 2 plechy na peèení: napø. je velký tepelný rozdíl mezi hlubokozmrazenými potravinami a troubou. Po vychladnutí se plechy opìt vyrovnají. Pokyny k tabulkám pro peèení V tabulkách najdete pozadované údaje o teplotì, délce peèení a úrovni drázek pro rùzná jídla. Teploty a doby peèení jsou pouze orientaèní, protoze se mohou mìnit podle slození tìsta, mnozství a typu formy na peèení. Pøi prvním peèení doporuèujeme nastavit nizsí teplotu a teprve pøejete-li si napø. výraznìjsí zhnìdnutí, nebo jestlize trvá peèení pøílis dlouho, zvolit vyssí teplotu. Jestlize nenajdete pro vlastní recept zádné konkrétní údaje, vyberte si nìjaké podobné peèivo. Pøi peèení koláèù na plechu nebo ve formì na více úrovních se mùze doba peèení prodlouzit o minut. Vlhké peèivo (napø. pizza, ovocné koláèe apod. ) se pøipravuje na jedné úrovni. Rùzná výska jídla mùze na zaèátku peèení zpùsobit jeho nestejnomìrné zhnìdnutí. V tomto pøípadì nemìòte nastavení teploty. Rozdíly ve zhnìdnutí se v prùbìhu peèení vyrovnají. Pøi delsí dobì peèení mùzete troubu vypnout asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste vyuzili zbytkového tepla. Tabulky platí, pokud není uvedeno jinak, pro vlození jídla do chladné trouby. 2 4 Tabulka peèení Peèení na jedné úrovni Druh peèiva Peèivo ve formì Bábovka apod. Linecký koláè/královská bábovka Piskotový dort Piskotový dort Dortový korpus, køehké tìsto Dortový korpus, tøené tìsto Jablkový dort, s horní vrstvou Jablkový koláè (2formy R20cm, pøíènì pøekládaný) Jablkový koláè (2formy R20cm, pøíènì pøekládaný) Pikantní dort (napø. Quiche Lorraine) Sýrový dort Peèivo na plechu Kynutá pletýnka/vìnec Vánoèní stola Chléb (zitný chléb) -nejprve -potom TRADICNI PECENI TRADICNI PECENI TRADICNI PECENI ) 0:30-0:40 0:40-1:00 HORKY VZDUCH PROFI HORKY VZDUCH PROFI HORKY VZDUCH PROFI TRADICNI PECENI HORKY VZDUCH PROFI HORKY VZDUCH PROFI TRADICNI PECENI HORKY VZDUCH PROFI TRADICNI PECENI HORKY VZDUCH PROFI TRADICNI PECENI ) :50-1:10 1:10-1:30 0:25-0:40 0:25-0:40 0:10-0:25 0:20-0:25 0:50-1:00 1:10-1:30 Úroveò drázek Teplota C Doba hod.: min. Funkce trouby :10-1: :30-1:10 1:00-1: ) :25 0:30-1:00 5 Druh peèiva Vìtrníky Piskotová roláda

6 Drobenkový koláè suchý Máslový koláè/koláè s cukrovou polevou Ovocný koláè (z kynutého/tøeného tìsta)2) Ovocný koláè (kynuté tìsto/tøené tìsto)2 Ovocné koláèe z køehkého tìsta Koláèe na plech s choulostivou náplní (napø. tvaroh, smetana, koláè s cukrem a mandlemi) Pizza (s velkou náplní)2 Pizza (slabá) Chlebové placky Ploché koláèe s náplní Malé peèivo Placièky z køehkého tìsta Støíkané peèivo Støíkané peèivo Placièky z tøeného tìsta Funkce trouby TRADICNI PECENI TRADICNI PECENI HORKY VZDUCH PROFI TRADICNI PECENI HORKY VZDUCH PROFI TRADICNI PECENI HORKY VZDUCH PROFI TRADICNI PECENI Úroveò drázek Teplota C ) ) ) 150 Doba hod.

7 : min. 0:15-0:30 0:10-0:20 0:20-0:40 0:15-0:30 0:35-0: :35-0: ) 0:40-1:20 0:40-1:20 HORKY VZDUCH PROFI HORKY VZDUCH PROFI HORKY VZDUCH PROFI HORKY VZDUCH PROFI ) ) :30-1:00 0:10-0:25 0:08-0:15 0:35-0:50 HORKY VZDUCH PROFI HORKY VZDUCH PROFI TRADICNI PECENI HORKY VZDUCH PROFI ) :06-0:20 0:20-0:30 0:20-0:30 0:15-0:20 6 Druh peèiva Pusinky Mandlové pusinky Malé kynuté kousky Malé kousky z listového tìsta Housky Housky Malé koláèky (20kouskù na plech) Malé koláèky (20kouskù na plech) Funkce trouby HORKY VZDUCH PROFI HORKY VZDUCH PROFI HORKY VZDUCH PROFI HORKY VZDUCH PROFI HORKY VZDUCH PROFI TRADICNI PECENI HORKY VZDUCH PROFI TRADICNI PECENI Úroveò drázek Teplota C ) 1601) 1801) 1401) 1701) Doba hod.: min. 2:00-2:30 0:30-0:60 0:20-0:40 0:20-0:30 0:20-0:35 0:20-0:35 0:20-0:30 0:20-0:30 1)Troubu pøedehøejte. 2)Pouzijte hluboký plech nebo pánev. 7 Peèení na více úrovních HORKY VZDUCH PROFI Druh peèiva HORKY VZDUCH PROFI Úroveò drázek zdola 2 úrovnì 3 úrovnì Teplota C Doba hod.: min. Peèivo na plechu Vìtrníky Drobenkový koláè suchý Malé peèivo Placièky z køehkého tìsta Støíkané peèivo Placièky z tøeného tìsta Pusinky Mandlové pusinky Malé kynuté kousky Malé kousky z listového tìsta Housky Malé koláèky (20kouskù/ na plech) 1)Troubu pøedehøejte. 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/3/5 1/3/ :15-0:35 0:20-0:60 0:25-0:40 2:10-2:50 0:40-1:20 0:30-0:60 1/4 1/ ) 0:35-0: :30-0: ) 0:30-0: ) 0:30-0:45 0:25-0:40 8 Tipy k peèení Výsledek peèení Spodek koláèe je pøílis svìtlý. Koláè klesl (je mazlavý, nepropeèený, s vodním pruhem). Mozná pøíèina Spatná úroveò drázek Pøílis vysoká teplota peèení. Pøílis krátká doba peèení Øesení Zasuòte koláè víc dolù. Nastavte o nìco nizs&iacutee;sledující tabulce jsou pouze orientaèní. Maso a ryby doporuèujeme péct v troubì az od mnozství 1 kg. Pøidáte-li do nádoby na peèení trochu tekutiny, zabráníte tím pøipeèení vystøikující masové st'ávy nebo tuku. Peèeni podle potøeby (po 1/2-2/3 doby peèení) obrat'te. Velké peèenì a drùbez bìhem peèení n&ig. BIO PECENI doporuèujeme pro køehké, libové kousky masa a ryby. BIO PECENI není vhodné napø. pro dusené nebo tuèné vepøové peèenì. Nyní høeje trouba az na zvolenou nebo pøedem nastavenou teplotu. Po dosazení nastavené teploty zazní signál. Trouba se automaticky pøepne na nizsí teplotu peèení. BEZNE doporuèujeme pro mensí kousky masa, napø. steaky. PROFI doporuèujeme pro vìtsí kusy masa, napø. hovìzí høbet. Upozornìní: Pøi peèení masa nasaïte filtr proti mastnotì! 1 3 S funkcí trouby BIO PECENI vzdy peète jídlo bez poklièky. 1. Peèeni opeète zprudka na pánvi 1-2 min. z kazdé strany. 2. Potom ji polozte do mísy na peèení nebo pøímo na rost, pod který polozíte hluboký plech. 3. Peèeni vlozte do trouby. Zvolte funkci trouby BIO PECENI, nebo mùzete zvolit PROFI a dokonèete peèení (viz tabulku). Tabulka BIO PECENI Jídlo Rostbíf Hovìzí høbet Telecí peèenì Steaky Váha g Nastavení PROFI PROFI PROFI BEZNE Úroveòdráz ek Celkový èas min (Pøed peèením rychle osmazte na pánvi. ) 16 Plochý gril 1 3 Funkce trouby: GRIL nebo VELKOPLOSNY GRIL s maximálním nastavením teploty. Upozornìní: Grilujte vzdy se zavøenými dveømi trouby. Prázdnou troubu vzdy pomocí funkce Gril na 5 minut pøedehøejte. Ke grilování pouzívejte grilovací rost se zachycovacím plechem. Grilovací èasy jsou orientaèní. Grilování je vhodné zejména pro ploché kousky masa nebo ryb. Grilovací tabulka Potraviny ke grilování Úroveò drázek Doba grilování 1. strana Spikované maso Vepøové bez kosti Klobásy Hovìzí steaky, telecí steaky Hovìzí høbet, rostbíf (asi 1 kg) Toastový chléb1) Oblozené toustovací chleby min min min. 6-7 min min. 2-3 min. 6-8 min. 2. strana 6-8 min min. 6-8 min. 5-6 min min. 2-3 min )Pouzijte grilovací rost bez zachycovacího plechu. 17 Rozmrazování Funkce trouby: ROZMRAZOVANI (bez nastavení teploty) Vybalené potraviny polozte v talíøi na rost. K rozmrazování zasuòte rost do 1. polovinì doby obrat'te. V polovinì doby obrat'te. V polovinì doby obrat'te. buchtu vyklopíme na alobalovou fólii. necháme nìjakou dobu vsakovat. 20 SVEDSKY KOLAC Tìsto: 5 vajec 340 g cukru 100 g rozpustìného másla 360 g mouky 1 sáèek prásku do peèiva 1 sáèek vanilkového cukru 1 spetka soli 200 ml studené vody kulatá zavírací forma 28 cm, èerný plech, dno vylozené papírem na peèení Cukr, vejce, vanilkový cukr a sùl dáme do mísy a 5 minut tøeme do pìny.

8 Pak pøilijeme rozpustìné máslo a zamícháme. Do vzniklé pìny pøidáme mouku smíchanou s práskem do peèiva a zamícháme. Nakonec pøilijeme studenou vodu a vse dobøe promícháme. Tìsto dáme do formy, uhladíme a vlozíme do trouby. 21 PISKOTOVY KOLAC Tìsto: 200 g másla 100 g cukru 100 g práskového cukru 1 sáèek vanilkového cukru 1 spetka soli 4 vejce 400 g mouky 1 sáèek prásku do peèiva 1/8 l mléka 50 g kakaa st'áva z poloviny citrónu èerná forma na bábovku margarín na vymazání strouhanka na vysypání Máslo, cukr, citrónovou st'ávu, vanilkový cukr a sùl dáme do mísy a utøeme do pìny. tìsta vlijeme do vymastìné formy vysypané strouhankou. Druhou polovinu tìsta smícháme s kakaem a nalijeme ji na svìtlé tìsto. Tmavé tìsto protáhneme vidlièkou svìtlým tìstem ve formì krouzkù a nakonec uhladíme povrch. Potom formu postavíme do trouby. 22 TVAROHOVY KOLAC Tìsto: 150 g mouky 70 g cukru 1 sáèek vanilkového cukru 1 vejce 70 g mìkkého másla Sýrový krém: 3 bílky 50 g rozinek 2 lzíce rumu 750 g nízkotuèného tvarohu 3 zloutky 200 g cukru st'áva z 1 citrónu 200 g smetany 1 sáèek pudinkového prásku s vanilkovou pøíchutí Èerná zavírací kruhová forma o prùmìru 26 cm, vymazaná Do mísy prosejeme mouku. zbytku tìsta vytvarujeme 3 cm vysoký okraj. smìsi vmícháme jestì ovoce. okraj mouky dáme cukr, zloutek, máslo a sùl. cukru dáme na okraj mouky. náplò smícháme dohromady vsechny pøísady. Tìsto rozdìlíme na tøi stejné díly a vyválíme na podlouhlé obdélníky. Na kazdý obdélník dáme tøetinu náplnì a kusy tìsta stoèíme dohromady. Ze tøi kusù tìsta upleteme cop. Povrch copu potøeme smìsí ze zloutku a mléka a posypeme ho nastrouhanými mandlemi. 26 BILY CHLEB Tìsto: 1 kg mouky 1 kostka èerstvého drozdí nebo 2 balíèky suchého drozdí 650 ml mléka 15 g soli Mouku a sùl nasypeme do velké mísy. Drozdí rozpustíme ve vlazném mléce a pøidáme k mouce. Vse zpracujte na vláèné tìsto. Podle kvality mouky mùzeme pøidat trochu mléka, aby bylo tìsto hezky vláèné. Tìsto necháme vykynout do dvojnásobného mnozství. Pak ho rozdìlíme na dvì poloviny, vytvarujeme z nìho dva podélné chleby a polozíme na plech vylozený papírem na peèení. Nyní necháme chleby jestì o polovinu vykynout. Pøed peèením je trochu poprásíme moukou a ostrým nozem provedeme 3-4 pøíèné øezy do hloubky alespoò 1 cm. 27 PECENI MASA PIZZA (na 1 plech nebo 2 kulaté formy) Tìsto: 14 g drozdí 200 ml vody 300 g mouky 3 g soli 1 lzíce oleje Náplò: 1 malá plechovka s nakrájenými rajèaty 200 g nastrouhaného ementálu 100 g salámu 100 g uvaøené sunky 150 zampionù 150 g sýru Feta oregano Drozdí nadrobíme do mísy a necháme rozpustit ve vlazné vodì. Na nìj nasypeme mouku smíchanou se solí a nalijeme olej. Pøísady zpracujeme do vláèného tìsta, které se nelepí na mísu. tìsto propícháme vidlièkou. okraj mouky dáme vejce. nakrájíme na kostièky, necháme ji na plotýnce zesklovatìt s cibulí a pak vychladnout. Tìsto vyválíme, rozlozíme na vymastìný plech, propícháme ho vidlièkou a okraje zdvihneme do výsky. Tam ho necháme dále kynout. Smícháme vejce, smetanu, mléko, sùl a pepø. Ke smìsi pøidáme vychladlou cibuli se slaninou. Vsechny pøísady smícháme dohromady a polozíme na tìsto. Uhladíme dohladka. Cibulový koláè vlozíme do trouby. 30 QUICHE LORRAINE Tìsto: 300 g mouky 2 vejce 150 g másla 1/2 lzièky soli trocha pepøe 1 spetka muskátu Náplò: 150 g nastrouhaného sýra 200 g uvaøené sunky nebo libového sunkové slaniny 2 vejce 250 g kyselé smetany sùl, pepø a muskátový oøísek Mouku, máslo, vejce a koøení dáme do mísy a zpracujeme na hladké tìsto. Tìsto necháme nìkolik hodin ulezet na chladném místì. Pak tìsto vyválíme a vlozíme ho do vymastìné formy z èerného plechu (28 cm). Dno propícháme vidlièkou. Tìsto rovnomìrnì posypeme slaninou. Na polevu smícháme vejce s kyselou smetanou a koøením. Nakonec vmícháme sýr. Vzniklou smìsí slaninu pøelijeme. 31 LASAGNE Masová omáèka: 100 g prorostlého bùèku 1 cibule a 1 mrkev 100 g celeru 2 lzíce olivového oleje 400 g smíchaného mletého masa 100 ml hovìzího vývaru 1 malá plechovka s kousky rajèat (cca 400 g) oregano, tymián, sùl a pepø 3 lzíce másla 250 g zelených nudlí na lasagne 50 g nastrouhaného parmezánu 150 g nastrouhaného ementálu besamelová omáèka 75 g másla 50 g mouky 500 ml mléka sùl, pepø a muskátový oøísek Ze slaniny odstraníme ostrým nozem kùzi a chrupavku a nakrájíme ji najemno na kostky.

9 Cibuli a mrkev oloupeme, celer oèistíme a zeleninu najemno nakrájíme. V hrnci na dusení ohøejeme olej, vmícháme slaninu a na kostièky nakrájenou zeleninu a za stálého míchání osmazíme. Postupnì pøidáváme mleté maso, za stálého míchání necháme osmáhnout, az se vytvoøí kùrèièka, a zalijeme hovìzím vývarem. Masové ragú ochutíme rajèatovým protlakem, koøením, solí a pepøem a v zakryté nádobì vaøíme na slabém plameni asi 30 minut. hrneèku rozpustíme máslo, vmícháme mouku, a za stálého míchání necháme osmazit dozlatova. Stále mícháme a postupnì pøiléváme mléko. Omáèku ochutíme solí, pepøem a muskátovým oøískem a necháme vaøit asi 10 minut bez poklièky. Jednou polévkovou lzící másla vymazeme velkou pravoúhlou formu na nákyp. Do formy støídavì vkládáme vzdy jednu vrstvu nudlových plátù, masového ragú, besamelové omáèky a nastrouhaného sýra. jestì ozdobíme vloèkami másla nakrájenými ze zbývajícího másla. 32 CANNELLONI Náplò: 50 g nasekané cibule 30 g másla 350 g nasekaného listového spenátu 100 g smetany 150 g èerstvého lososa nakrájeného na kostièky 150 g okouna nakrájeného na kostièky 100 g garnátù 100 g masa z muslí 50 g nastrouhaného parmezánu 150 g nastrouhaného ementálu Besamelová omáèka: 75 g másla 50 g (lzíce) mouky 500 ml mléka 100 g uzeného lososa sùl, pepø a muskátový oøísek 1 balení tìstovin Cannelloni Cibuli a máslo dáme do hrnce a necháme zesklovatìt. Pøidáme spenát a jestì krátce podusíme. mícháme a postupnì pøiléváme mléko. Omáèku ochutíme solí, pepøem a muskátovým oøískem a necháme vaøit asi 10 minut bez poklièky. Jednou polévkovou lzící másla vymazeme velkou pravoúhlou formu na nákyp. Tìstoviny Cannelloni naplníme spenátovou smìsí a vlozíme do formy. je koøenìným mletým masem. koleèka poklademe na maso a navrch jestì posypeme strouhaným sýrem. Smícháme smetanu a jogurt a vzniklou smìsí maso na pánvi pøelijeme. RYBI FILETY Pøísady: g filetù z candáta, lososa, nebo pstruha 150 g nastrouhaného sýra 250 ml smetany 50 g strouhanky 1 èajová lzièka estragonu nasekaná petrzelka sùl, pepø citron záruvzdorná forma na nákyp Rybí filety pokapeme citrónem a necháme odlezet. Pak osusíme pøebyteènou st'ávu kuchyòským papírem. Rybí filety z obou stran osolíme a opepøíme. Vlozíme je do máslem vymazané záruvzdorné formy. Smícháme dohromady nastrouhaný sýr, nasekanou petrzelku, estragon, strouhanku a smetanu. Vzniklou smìs ihned rozdìlíme na filety a vse jestì posypeme vloèkami másla. 34 SPECIALNI RECEPTY HOTOVA JIDLA K peèení koláèù z polotovarù a koláèù z práskové smìsi. Dodrzujte pokyny k pøípravì od výrobce. Nastavte teplotu trouby pro horkovzdusný ohøev. U této speciální pøídavné funkce není nutné doporuèené pøedehøátí. MRAZENA PIZZA K peèení hotových jídel jako napø. pizzy, lasagní, zapékaných jídel a hranolkù z mrazáku. Dodrzujte pokyny k pøípravì od výrobce. Nastavte teplotu trouby pro horkovzdusný ohøev. U této speciální pøídavné funkce není nutné doporuèené pøedehøátí. STERILIZACE Ke sterilování pouzívejte výluènì zavaøovací sklenice stejné velikosti. Sklenice s uzávìrem typu Twist-Off, bajonetovým uzávìrem, nebo kovové nádoby nejsou vhodné. K zavaøování pouzijte 1. úroveò zdola. Sklenice postavte na plech. Vejde se na nìj az sest sklenic s litrovým obsahem. Sklenice musí být naplnìné do stejné výse a dobøe uzavøené. Postavte je na plech tak, aby se vzájemnì nedotýkaly. Na plech nalijte asi 1/2 litru vody, aby bylo v troubì dostateèné vlhko. Jakmile se v prvních sklenicích zaènou tvoøit bublinky (u 1-litrových sklenic asi za minut), troubu vypnìte nebo nastavte teplotu zpìt na 100 C (viz tabulka). 35 Zavaøovací tabulka Uvedené doby zavaøování a teploty jsou pouze orientaèní. Teplota ve C Zavaøování az do zaèátku bublinek v min. Dále vaøit pøi 100 C v min. Potraviny k zavaøování Bobuloviny Jahody, borùvky, maliny, zralý angrest Nezralý angrest Peckoviny Hrusky, kdoule, svestky Zelenina Karotka1) Houby 1) Okurky Zeleninová smìs v nálevu Kvìták, hrásek, chøest Fazole 1)Nechte dojít ve vypnuté troubì 36 SUSENI Rost pøi této funkci pokryjte svaèinovým papírem nebo papírem na peèení.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lepsího výsledku docílíte, kdyz po uplynutí poloviny doby susení troubu vypnete, otevøete a nejlépe pøes noc necháte vychladnout. Pak potraviny dosuste. Potraviny k susení Teplota ve C Úroveò drázek 1 úroveò 2 úrovnì (orientaènì) Zelenina Fazole Paprika (prouzky) Polévková zelenina Houby Zelí /4 2/4 2/4 2/4 2/ Svestky Meruòky Jableèné plátky Hrusky /4 2/4 2/4 2/ From the Electrolux Group. The world s No.1 choice. Skupina Electrolux je nejvìtsím výrobcem spotøebièù pro kuchyò, èistotu a venkovní pouzití. Více nez 55 milionù výrobkù Skupiny Electrolux / jako jsou chladnièky, sporáky, praèky, vysavaèe, øetìzové pily a travní sekaèky/ v celkové hodnotì az 14 miliard USD je prodáno kazdým rokem ve více nez 150 zemích svìta. AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D Nürnberg Copyright by AEG A Zmìny vyhrazeny.

E3191-5. vestavìná trouba

E3191-5. vestavìná trouba E3191-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

CZ KULINARISK Recepty

CZ KULINARISK Recepty CZ KULINARISK Recepty ČESKY 3 Obsah Tabulky přípravy 3 Automatické programy 15 Recepty - Vepřové/Telecí 16 Recepty - Hovězí/Zvěřina/Jehněčí 19 Recepty - Drůbež 21 Recepty - Ryby 23 Recepty - Dort 26 Recepty

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

CS Recepty Parní trouba

CS Recepty Parní trouba CS Recepty Parní trouba 2 www.aeg.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Tradiční zelenina Nádobí: Lze použít jakýkoli druh nádobí, které je žáruvzdorné nejméně do 100 C. 400 g květáku 200 g mrkve 200 g kedlubny

Více

AUTOMATICKÉ PROGRAMY AUTOMATICKÉ PROGRAMY VEPŘOVÉ/TELECÍ

AUTOMATICKÉ PROGRAMY AUTOMATICKÉ PROGRAMY VEPŘOVÉ/TELECÍ CS PARNÍ TROUBA RECEPTY 2 www.aeg.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Pro každý z automatických receptů je na displeji zobrazena poloha roštu a přednastavená doba pečení nebo doba konce pečení v případě teploty jádra.

Více

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem Recepty sýrové pomazánky 48 Rajèata a olivy zbavené pecek nakrájíme najemno, pøidáme utøený èesnek, nasekanou bazalku a vše spojíme se sýry. Podle chuti osolíme a zvýrazníme keèupem. Anglie - Sýrová pomazánka

Více

Pečeme-li chléb v pekárně, dáme pouze 3 dcl vody a pouze 1 kávovou lžičku droždí.

Pečeme-li chléb v pekárně, dáme pouze 3 dcl vody a pouze 1 kávovou lžičku droždí. Suroviny pro bezlepkové pečení bezlepková mouka Mantler bezlepková mouka Jizerka mouka PROMIX UNI pohanková mouka (ne instantní) amarantová mouka rýžová mouka jemné ovesné vločky cukr pískový hnědý cukr

Více

drodí v klasické i moderní kuchyni praktická kuchařka

drodí v klasické i moderní kuchyni praktická kuchařka drodí v klasické i moderní kuchyni praktická kuchařka Drodí v èeské kuchyni Droždí, to nejsou jen kynuté buchty a knedlíky. Droždí je moderní a praktická surovina pro přípravu pomazánek, polévek, sladkých

Více

I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina

I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina Recepty kvìták I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina Kvìták spoleènì se zelím, kapustou, brokolicí a kedlubnou patøí mezi koš álovou zeleninu. Názory

Více

MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA. Recepty jídel

MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA. Recepty jídel MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA Recepty jídel MÙJ PANKREAS, VAŠE SLINIVKA A DIETY DRUHÁ ÈÁST OBSAHUJE DIETNÍ JÍDLA S RECEPTY PRO NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKU OBSAH PRVNÍ ÈÁSTI S ÚVODEM 1/ ÚVODNÍ SLOVA 2/

Více

u nemocných cystickou fibrózou

u nemocných cystickou fibrózou Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou Recepty na každý den Snídaně Obědy a večeře Svačiny dopolední i odpolední, druhé večeře Sladké i slané moučníky Svačiny, omáčky, příkrmy pro kojence 1 Rejstřík

Více

TYPOVÝ REJSTŘÍK (OBSAH je uveden na konci)

TYPOVÝ REJSTŘÍK (OBSAH je uveden na konci) DIA ACH SV R L Jídla pro diabetiky Jídla vhodná pro osoby se zvýšenou hladinou cholesterolu Jídla sváteční, vhodná pro sváteční příležitosti Rychlá jídla Levná jídla TYPOVÝ REJSTŘÍK (OBSAH je uveden na

Více

NAŠE OBLÍBENÉ RECEPTY II. M a m i n y. Slezská církev evangelická a.v. Návsí

NAŠE OBLÍBENÉ RECEPTY II. M a m i n y. Slezská církev evangelická a.v. Návsí NAŠE OBLÍBENÉ RECEPTY II. M a m i n y Slezská církev evangelická a.v. Návsí 2008 Tuto kuchařku připravily maminky SCEAV Návsí, které se scházejí každou druhou středu v měsíci v 9.00 hod. se svými dětmi

Více

ÚVOD. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ÚVOD. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Ochutnejme Hranicko ÚVOD Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová kuchařka Ochutnejme Hranicko, kterou vydal Mikroregion Hranicko za finančního přispění Olomouckého kraje v rámci projektu

Více

DarekProTebe.qxd 25.3.2004 21:02 Page 1 DÁR EK PR O T EBE

DarekProTebe.qxd 25.3.2004 21:02 Page 1 DÁR EK PR O T EBE DÁREK PRO TEBE Gertraude und Hans Jürgen Muschong Povzbuzení a návody k pøírozenému zpùsobu života s recepty na pøípravu jídel. Pøeklad Jaroslav Juøica Jazyková úprava Ivana Truneèková PØEDMLUVA Zdraví

Více

101 lahodných a chutných receptů

101 lahodných a chutných receptů 101 lahodných a chutných receptů Alespoň jednou za čas uvařte pro sebe i pro svoji rodinu zdravé jídlo. Je statisticky dokázáno, že snížení nadváhy o pouhých 2 6kg, vám přinese pocit štěstí a uspokojení.

Více

Zelné recepty aneb jíme zelí nastojáka

Zelné recepty aneb jíme zelí nastojáka Zelné recepty aneb jíme zelí nastojáka * 1 malá hlávka zelí, asi 500-600 g * 2 lžíce másla * 1 cibule, na jemno * 2 lžíce hladké mouky * 1,25 l vody nebo vývaru * 1 velký syrový brambor a mletý pepř *

Více

Jablečný koláč s pudinkem

Jablečný koláč s pudinkem Jablečný koláč s pudinkem 500 polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce cukru, 3 lžíce mléka, 250 g másla (hera) náplň: 1,5 kg jablek, 12 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky jablka oloupeme a nakrájíme

Více

VAŘENÍ, PEČENÍ A GRILOVÁNÍ V MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBĚ

VAŘENÍ, PEČENÍ A GRILOVÁNÍ V MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBĚ VAŘENÍ, PEČENÍ A GRILOVÁNÍ V MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBĚ OBJEVTE NOVÉ MOŽNOSTI V jednoduchosti je krása. To platí i v kuchyni - jednoduché a rychlé vaření, které navíc prospívá lidskému zdraví, je v domácnostech

Více

Jablečné recepty. z Jablečných slavností 2007-2009

Jablečné recepty. z Jablečných slavností 2007-2009 Jablečné recepty z Jablečných slavností 2007-2009 Perník s jablky (Marcela Penčáková) Těsto: 3-4 jablka 300 g hladké mouky 200 g cukru krupice 100 g medu 2 vejce 2 lžíce rumu 8 lžic mléka 1 prášek do perníku

Více

Recepty z ovoce především jablečné

Recepty z ovoce především jablečné Recepty z ovoce především jablečné Cuketová buchta s jablky a švestkami 3 hrnky polohrubé mouky 1,5 hrnku cukru 2 hrnky nadrobno nakrájené cukety pastináku 1 hrnek oleje 1 velká lžíce skořice 1 lžička

Více

Malá kuchařka česko - německého příhraničí

Malá kuchařka česko - německého příhraničí Malá kuchařka česko - německého příhraničí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do zemědělských oblastí Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou Malá kuchařka česko - německého příhraničí,

Více

Řezy jako peříčko. LABUŽNÍK - jablka, smetana a ořechy

Řezy jako peříčko. LABUŽNÍK - jablka, smetana a ořechy Řezy jako peříčko Piškot: 4 vejce, 70 g polohrubé mouky (4 PL), 70 g cukru moučka (4 PL). Krém: 1 Rama cremefine na šlehání (nebo jiná šlehačka), 200 g zakysané smetany, 3 PL cukru moučka, 5 cl vaječného

Více

Velmi snadné. pečení. 17 základních bezlepkových receptů

Velmi snadné. pečení. 17 základních bezlepkových receptů Velmi snadné pečení 17 základních bezlepkových receptů 1 VELMI SNADNÉ PEČENÍ S našimi bezlepkovými moukami Pečení bez lepku je tak snadné a zábavné. Budete-li při pečení s bezlepkovou moukou dodržovat

Více

RACLETTE FINESSE. Návod k obsluze. Modell 48735

RACLETTE FINESSE. Návod k obsluze. Modell 48735 RACLETTE FINESSE Návod k obsluze Modell 48735 Impressum: Bedienungsanleitung Modell 48735 Stand: März 2014 /nr Copyright Mannheimer Straße 4 68766 Hockenheim Telefon +49 (0) 6205/9418-0 Telefax +49 (0)

Více

BEZLEPKOVÁ DIETA ZAČÍNÁME 2 druhé z cyklu čtyř setkání Kurzu bezlepkového vaření

BEZLEPKOVÁ DIETA ZAČÍNÁME 2 druhé z cyklu čtyř setkání Kurzu bezlepkového vaření BEZLEPKOVÁ DIETA ZAČÍNÁME 2 druhé z cyklu čtyř setkání Kurzu bezlepkového vaření Klub zdraví Chotěboř 21. 2. 2013 Pár slov úvodem Milí čtenáři, potřetí se pokoušíme oslovit vás, obyvatele města Chotěboře

Více

Česnekový kapr Suroviny Postup Ďábelský kapr Suroviny Postup Ďábelská treska na olivách Suroviny Postup Dánské karbanátky Suroviny Postup

Česnekový kapr Suroviny Postup Ďábelský kapr Suroviny Postup Ďábelská treska na olivách Suroviny Postup Dánské karbanátky Suroviny Postup Česnekový kapr středně velký vykuchaný kapr, brambory, smetana, máslo, česnek, mletý bílý pepř, sůl Kapra naporcujeme, osolíme, opepříme a do každého kousku uděláme několik podélných zářezů, do kterých

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí)

Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí) Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí) Perspektiva II aneb učíme se s projekty 1. Štrůdl tažený 1 ztužený tuk

Více

masterchef 8000 - Crédits photos : Félix Création - Fotolia - Jupiterimages - X - Groupe SEB 05-2008 - Tous droits réservés - Ref : 0 891 890.

masterchef 8000 - Crédits photos : Félix Création - Fotolia - Jupiterimages - X - Groupe SEB 05-2008 - Tous droits réservés - Ref : 0 891 890. masterchef 8000 - Crédits photos : Félix Création - Fotolia - Jupiterimages - X - Groupe SEB 05-2008 - Tous droits réservés - Ref : 0 891 890. masterchef 8000 Česky P.10 Základní recepty P.10 : Majonéza

Více

www.biolinie.cz Pokrmy z BIOLINIE bioobilovin

www.biolinie.cz Pokrmy z BIOLINIE bioobilovin Pokrmy z BIOLINIE bioobilovin Dezert s kuskusem a ovocem 250 g BIOLINIE celozrnného kuskusu, 625 ml neslazené jablené šávy, špetka skoice, vanilkový prášek, nastrouhaná pomeranová nebo citrónová kra, 50

Více