Vážení spoluobčané, číslo 6 ročník XXIV 5. června 2013 cena 3,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, číslo 6 ročník XXIV 5. června 2013 cena 3,- Kč"

Transkript

1 číslo 6 ročník XXIV 5. června 2013 cena 3,- Kč Vážení spoluobčané, asi není mezi námi nikdo, kdo by nesledoval dění okolo Státních léčebných lázní Janské Lázně, s. p. a hlavně kolem dětské léčebny Vesna. Zpočátku se zdálo, že se Vesna kompletně uzavře a bude propuštěno přes sto zaměstnanců. Byla to reakce na sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR směřující k zeštíhlení provozu lázní. Ty jsou již delší dobu ve ztrátě, která se v prvních třech měsících letošního roku ještě prohloubila. Nová vyhláška indikací a postoje pojišťoven výrazně snížily počty pacientů léčících se v lázních. Cílem úprav bylo celkově omezit finance vkládané do lázeňství o 30%. Tento záměr se však vymknul a počty pacientů klesly až o 80%. V současné době se postoj všech institucí obrací, což dokládá doporučení ředitele největší zdravotní pojišťovny v zemi, aby ti, kdo lázně potřebují, se o ně přihlásili u svých ošetřujících lékařů. K obratu v osudu Vesny zásadně přispěla iniciativa rodičů dětí léčících se v této léčebně. K polovině května podepsalo petici k její záchraně přes 18 tisíc signatářů. Obratem se o ni začala zajímat média a problém Vesny se řešil i v poslanecké sněmovně. Další iniciativy pokračují, např. 1. června se koná na kolonádě protestní shromáždění proti zavření Vesny a dále se ohlašují zástupci různých politických stran a hnutí s nabídkami pomoci. Zajímá se i vedení našeho kraje, kde jsem osobně inicioval schůzku již před dvěma lety s obavami o osud našich lázní, což však tehdy zůstalo bez odezvy. Královéhradecký kraj nemá na rozdíl např. od Karlovarského či Jihočeského kraje absolutně žádnou koncepci podpory a zachování lázeňství ve svém kraji. V současné době se snad mění i postoj Ministerstva zdravotnictví ČR a dle sdělení pana ministra budou učiněny kroky k zachování provozu této unikátní léčebny. Nicméně problém našeho státního podniku je tu stále a k jeho přeměně musí zákonitě dojít. Největší úbytek pacientů nebyl na dětské léčebně, ale na léčebně dospělých. Stále více se ukazuje, že nepovedená privatizace započatá před 20 lety a nyní pozdržený privatizační projekt zdejším lázním nepomohly, ale spíše ublížily. Ukázkou jsou zcela zastaralé parovody ve vlastnictví SLL Janské Lázně, s. p., které jsou jednou z brzd opravy silnice přes centrum města. Nyní, kdy je provoz lázní výrazně omezen a kdy je ekonomicky téměř nereálné do parovodu cokoliv investovat, ministerstvo velkoryse rozhodlo o možnosti jejich převodu na město nebo ČEZ Teplárenskou, a. s.. 2

2 Iniciujeme jednání a účastníme se schůzek k vytvoření podmínek pro zachování lázeňství v našem městě. Doufám, že historie lázeňství sahající až do 17. století bude i nadále pokračovat. Jiří Hradecký, starosta Po napsání tohoto článku byl odvolán z funkce ředitele SLL Janské Lázně s.p. Mudr. Roman Koudele a řízením byl pověřen Ing.Josef Šimurda coby krizový manažer s cílem stabilizovat tento podnik se zachováním léčebny Vesna. Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 3. června 2013 Zastupitelstvo města schválilo: zápis z 29. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení a vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení rozpočtové opatření č. 6/2013, kterým se příjmy zvyšují o Kč a výdaje o Kč Účetní závěrku města Janské Lázně za rok 2012 sestavenou k rozvahovému dni a převod hospodářského výsledku ztráty ,42 Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2012 a souhlasilo s celoročním hospodařením města bez výhrad rozpočtový výhled města Janské Lázně na roky napojení příjezdové komunikace stavby,,novostavba penzionu Janský potok do Obchodní ulice napojení a uložení inženýrských sítí v rámci stavby,,novostavba penzionu Janský potok do pozemků ve vlastnictví města Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: zadání územní studie US2 plocha P3 UO Protěž územní studii US3 lokalita UO Duncan Zastupitelstvo města doporučilo: žadateli o povolení provozování půjčovny motokár na parkovišti u Lesního domu uvažovat o provozování nehlučných zařízení, např. elektrokár Zastupitelstvo města odložilo: žádost o prodej části pozemku p.p.č. 105/4 v k.ú. J.L. do příštího zasedání návrh na směnu pozemků mezi městem Janské Lázně a Státními léčebnými lázněmi, s.p. 3 jednání o návrhu parkovacího domu u čp Quisisana Zastupitelstvo města souhlasí: s výstavbou zakrytého schodiště k čp. 250 za podmínky kladného stanoviska Dopravního inspektorátu v Trutnově v rámci územního řízení s návrhem řešení nové stavby penzionu Janský potok v předložené,,zasunuté variantě a ke stavebnímu řízení požaduje předložit barevné řešení ve variantách s umístěním brány u čp. 50 Astrid dle předloženého návrhu s udělením licence pro dopravce Ing. Romana Koulu na linku Pec pod Sněžkou Janské Lázně (MV) TISKOVÁ ZPRÁVA Společnost Océ Česká republika, s.r.o. zareagovala na vzniklou chybu při tisku složenek rychle a profesionálně Při zpracování dat předaných Finanční správou ČR došlo u dodavatele k chybnému zadání dynamického datového pole (číslo účtu), které se kontrolou nepodařilo odhalit. Jedná se o mimořádné selhání lidského faktoru, za které se dodavatel omluvil Finanční správě ČR a také všem majitelům nemovitostí, kteří v dubnu tyto nesprávně vytištěné složenky obdrželi. Dodavatel ujistil Finanční správu ČR, že všichni majitelé nemovitostí obdrží složenky s informacemi pro platbu daně z nemovitostí nejpozději do 24. května Dodavatel Finanční správě ČR sdělil, že je jako významný poskytovatel těchto služeb na evropském trhu pro tyto případy pojištěn nadnárodní smlouvou a v České republice ještě nikdy nemuselo být pojištění uplatněno. Finanční správa ČR ujišťuje veřejnost, že všech 3,8 milionu složenek, které budou vytištěny a majitelům nemovitostí doručeny v průběhu května, již obsahuje správné číslo bankovního účtu pro placení daně místně příslušnému finančnímu úřadu. Finanční správa ČR se veřejnosti za vzniklé potíže ještě jednou omlouvá. 4

3 Čísla bankovních účtů pro placení daně z nemovitostí: Finanční úřad pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro Středočeský kraj Finanční úřad pro Jihočeský kraj Finanční úřad pro Plzeňský kraj Finanční úřad pro Karlovarský kraj Finanční úřad pro Ústecký kraj Finanční úřad pro Liberecký kraj Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Finanční úřad pro Pardubický kraj Finanční úřad pro Kraj Vysočina Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Finanční úřad pro Olomoucký kraj Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Finanční úřad pro Zlínský kraj / / / / / / / / / / / / / /0710 Podrobnější informace k placení daně z nemovitostí naleznete také na webových stránkách Finanční správy ČR v záložce placení daní. Ing. Petra Homolová, ředitelka odboru komunikace a mezinárodních vztahů ZÍSKEJTE PRO SVŮJ VÝROBEK CERTIFIKÁT "KRKONOŠE ORIGINÁLNÍ PRODUKT" Uzávěrka příjmu žádostí je Certifikát lze získat pouze pro výrobky, které jsou vyrobeny v Krkonoších, např. na: potraviny a zemědělské produkty (mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, ryby, pečivo, cukrářské výrobky, zákusky, obiloviny, ovoce, zeleninu, víno, nápoje, šťávy, mošty, med apod.), řemeslné výrobky a umělecká díla (výrobky ze dřeva, skla, textilu, papíru, proutí a slámy, pletené, háčkované a drhané výrobky, krajky, šperky, keramika, nábytek, pohlednice, upomínkové předměty apod. a přírodní produkty (lesní plody, léčivé byliny, čaje, kompost, minerální voda apod.), které jsou kvalitní, šetrné vůči životnímu prostředí a jedinečné ve vztahu k regionu - vyrobené ručně, z místních surovin, nebo tradiční technologií. Lze certifikovat i výrobce, kteří mají řemeslo jako koníček! 5 Certifikovat lze např. potraviny, zemědělské produkty, řemeslné výrobky, umělecká díla, nebo přírodní produkty bez ohledu na to, zda se jedná o řemeslníka, firmu, nebo výrobce, který má řemeslo jen jako koníček. Rozhodující je původ výrobku, kvalita, šetrnost k přírodě a vazba na region. Podmínkou pro posouzení výrobku je předložení žádosti včetně požadovaných příloh regionálnímu koordinátorovi, jímž je Místní akční skupina (MAS) Krkonoše, o.s. do Všechny potřebné informace pro podání žádosti o značku najdete na znacky.cz/krkonose v sekci Pro zájemce o značku. Žádost o udělení certifikátu je možné stáhnout v téže sekci pod záložkou Jak získat značku. Kancelář MAS Krkonoše najdete v Lánově v budově Infocentra, doporučujeme však předchozí telefonickou domluvu na čísle Kontaktní osobou pro případné dotazy je Eva Trýznová. Certifikáty jsou udělovány zpravidla jedenkrát ročně. O udělení certifikátu rozhoduje jedenáctičlenná certifikační komise. V současné době se může pyšnit certifikátem Krkonoše originální produkt 17 výrobků (skupin výrobků) a jedná se o opravdové skvosty. O tom se můžete přesvědčit na webových stránkách znacky.cz/krkonose, uvedla Eva Trýznová. Hlavním cílem značení místních produktů je zviditelnit tradiční region, známý svou zachovalou přírodou, tradicemi a historií. Značení pomáhá místním lidem, kteří mohou nákupem výrobku podpořit místního výrobce, ale např. i turistům, kteří si s jistotou přivezou suvenýr s garancí původu v Krkonoších. Výrobcům přináší značka různé výhody možnost prezentace na akcích v regionu i mimo něj, nové formy propagace, ale i spolupráci a výměnu zkušeností s ostatními výrobci. KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY 2013 V sobotu 25. května se opět rozjely Krkonošské cyklobusy. Zahájili jsme tak jubilejní desátý ročník krkonošských autobusových linek brázdících obousměrně i napříč nejvyšší české hory. I letos pomohou cyklistům a pěším turistům s dopravou po Krkonoších a Podkrkonoší a plánováním výletů do zajímavých míst našich nejvyšších hor. Aktuální jízdní řád šesti pravidelných linek naleznete na webových stránkách v sekci "O regionu - Doprava" CYKLOBUSY, v tištěné podobě poté ve všech krkonošských informačních centrech. Během června pojedou autobusy vždy o víkendu, červenec - srpen denně a v září ve čtvrtek, sobotu a neděli. 6

4 ZMĚNA VYSÍLACÍHO KANÁLU ČERNÁ HORA MUX2 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. června 2013 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, 7 zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy NOUZOVÝ STAV na dobu od 21:00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání I. Pro řešení vzniklé krizové situace vláda České republiky nařizuje tato krizová opatření a) evakuaci osob a majetku z vymezeného území, b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území, c) ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky, d) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace, e) nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění krizových opatření, f) regulační opatření k zabezpečení dodávek výrobků, prací nebo služeb, g) regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy, h) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, i) nařídit přednostní zásobování 1. dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení, 2. ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému, pokud se podílejí na plnění krizových opatření, 3. prvku kritické infrastruktury, a to v nezbytném rozsahu, j) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), kterými se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče, a o jejich výplatě. Povinnosti uvedené v písmeni c) lze uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné podmínky nebo plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení. II. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se na území, pro která je nouzový stav vyhlášen, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu se omezují a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci 8

5 osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku, pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada, c) svobdu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací, d) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací, e) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění, f) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací. III. Pro řešení nouzového stavu je aktivován Ústřední krizový štáb. Koordinací řešení krizové situace je pověřen ministr vnitra. IV. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 2. června 2013 od hodin a jeho platnost končí dnem odvolání. RNDr. Petr Nečas, v.r., předseda vlády V této rubrice uveřejňujeme jména janskolázeňských občanů, kteří slaví svá životní jubilea. V měsíci ČERVNU 2013 oslaví životní výročí: paní BOČKOVÁ Hedvika paní BOŘILOVÁ Marie paní BUREŠOVÁ Bohumila pan CERMAN Josef paní KROUPOVÁ Libuše pan PEŠATA Jiří paní ŠÍRLOVÁ Eva paní TIPPELTOVÁ Eliška paní VANČOVÁ Marie Všem oslavujícím srdečně blahopřejeme! ČERVEN 2013 Telefon a záznamník : e- mail : lazne.cz Pokladna kina je otevřena vždy 1 hodinu před začátkem představení. 5. středa KRÁLOVSKÝ VÍKEND VB tit. v 19:30 Režie: Roger Michell Hrají: B. Murray, L. Linneyová, S. West, O. Williamsová,... Píše se rok K americkému prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi přijíždí na státní návštěvu do jeho soukromé residence král a královna Anglie. Setkání je o to významnější, že se jedná o historicky první návštěvu anglického královského páru v USA. Poprvé se tak střetávají upjaté společenské konvence Angličanů s uvolněnou americkou morálkou na té nejvyšší společenské úrovni. Příjemná komedie o jedné významné historické události prosycené nezaměnitelným britským humorem. Vstupné 80,- Přístupný 9 7. pátek CAPTAIN AMERICA: První Avenger USA ŠÚ dabing v 19:30 Režie: Joe Johnston Hrají: Ch. Evans, H. Atwellová, S. Stan, T. L. Jones,... Neduživý Steve Rogers se v roce 1943 marně vytrvale hlásí jako dobrovolník do války. Až si ho všimne německý vědec Erskine pracující na vytvoření supervojáka. Steve podstoupí experiment a získá až nadpřirozenou sílu. Místo v boji je využit jako maskovaný Kapitán Amerika. Nakonec se však dostane na frontu do Evropy a může prokázat své schopnosti ve střetu s ďábelským nepřítelem Schmidtem, který má v sobě rovněž Erskineovo sérum a který si chce podmanit svět pomocí superzbraní. Fantastický akční snímek. Vstupné 60,- Přístupný 10

6 8.sobota od 14:00 DĚTSKÝ DEN na trase Duncan Farmapark Muchomůrka sportovní discipliny, tvořivé hrátky, jízdy na koních, střelba s policií, hasičský zásah, hudba, táborák, zvířátka 12. středa SEXY 40 USA tit. v 19:30 Režie: Bart Freundlich Hrají: C. Zeta- Jonesová, J. Bartha, K. Gouldová, A. Cherry,... Romantická komedie představuje čtyřicetiletou matku Sandy, která po odhalení manželovy nevěry odjede se dvěma malými dětmi do New Yorku a začne tu nový život. Uchytí se ve sportovní TV stanici a seznámí se s čtyřiadvacetiletým židovským mladíkem Aramem. Najme si ho jako chůvu k dětem. Muž podobně jako ona právě prožívá životní krizi. Neumí se vyrovnat s rozchodem s francouzskou manželkou a neumí se ani rozhodnout, co chce vlastně v životě dělat. Jejich vztah samozřejmě brzy přeroste hranice přátelství Vstupné 70,- Přístupný 14. pátek SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH Španěl., Fr tit. v 19:30 Režie: Pablo Berger Hrají: M.Verdúová, D. G. Cacho, Á. Molinaová, P. Ponce,... Bylo nebylo, před dávnými časy, za devatero horami, žila jedna dívka, která nikdy nepoznala svou matku. Naučila se umění svého otce, slavného toreadora, její zlá macecha ji však ze srdce nenáviděla. Jednoho dne utekla Sněhurka s potulnou bandou trpaslíků a stala se legendou. Příběh se odehrává na jihu Španělska ve dvacátých letech dvacátého století a je pozoruhodnou poctou němému filmu. Vstupné 80,- Do 12 let nevhodný 19. středa POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ USA, Šp ŠÚ tit. v 19:30 Režie: Woody Allen Hrají: A. Hopkins, A. Banderas, N. Wattsová, G. Jonesová,... Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře. Vášně, touhy, sny, neklid i stres vykolejí v životě nejenom manželský pár Alfieho a Helenu, ale i jejich dceru Sally s manželem Royem. Po té, co Alfie opustí Helenu, aby dohnal své mládí a věnoval se energické, svobodomyslné dívce na telefonu, se Helena odvrací od racionálního přístupu k životu a řídí se praštěnými radami kartářky. Sally, nespokojená ve svém manželství, se zamiluje do pohledného majitele galerie Grega a její manžel Roy, nervózně čekající na reakci na svůj poslední rukopis, se zblázní do tajemné ženy Die, kterou pozoruje z okna svého bytu. Vstupné 60,- Přístupný 21. pátek GOMORA Itálie tit. v 19:30 Režie: Matteo Garrone Hrají: T. Servillo, G. Imparato, M. Nazionaleová, S. Cantalupo,... Zapomeňte na Kmotra! Gomora je nejpravdivější a nejsyrovější film o mafii, jaký byl natočen. Brutálně syrová freska líčí s až neuvěřitelnou výstižností, jakými způsoby ovládá neapolská větev mafie zvaná camorra všední život lidí. Je to svět, kde jediným zákonem je násilí, jedinou 11 hodnotou moc, jediným snem peníze a jediným dorozumívacím prostředkem zbraně. V souboji klanů jde o nadvládu nad trhem s narkotiky, nebezpečným odpadem, s prostitucí, turistikou, ale i s oděvním průmyslem. Vstupné 80,- Do 15 let nevhodný 26. středa POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU USA dabing ŠÚ v 18:00 Režie: M. Night Shyamalan Hrají: N. Ringer, D. Patel, N. Peltzová, J. Rathbone,... Pohádková dobrodružná fantasy se odehrává ve světě rozděleném na národy čtyř živlů, v němž rovnováhu a mír udržuje tzv. Avatar. Poslední Avatar z vládců Větru ovšem utekl od svých povinností a na sto let zamrzl v ledu. Bezvládí využil národ Ohně k válce a vyhubil národ Větru. Když tedy sourozenci Katara a Sokka z vládců Vody malého Avatara najdou, musejí ho ochránit před lidmi Ohně. A také mu pomoci, aby se naučil ovládat ostatní živly, a stal se pravým Avatarem. Vstupné 60,- Přístupný 28. pátek 96 HODIN: ODPLATA Francie ŠÚ tit. v 19:30 Režie: Olivier Megaton Hrají: L.Neson, F.Janssen, M.Graceová, R.Šerbedžija,... Akční drama je příběhem bývalého agenta CIA Bryana Millse, který před dvěma lety v Paříži nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým masem, aby zachránil život své unesené dcery. Nyní ho na výletě v Istanbulu překvapí návštěva bývalé manželky Lenore a dcery Kim. Poklidná dovolená netrvá dlouho, když je žena přímo před zraky Bryana unesena. Bryan pochopí, že vyjednávání s únosci nemá naději na úspěch, protože hlavou gangu je Murad, otec jednoho ze zločinců, které Bryan zabil. A jediné, po čem Murad touží, je krvavá odplata. Vstupné 70,- Přístupný 22.sobota ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY PROMENÁDNÍCH KONCERTŮ 9:00 18:00 náměstí: řemeslný jarmark s jarmareční kapelou a pouličním divadlem 13:30 Prameník na náměstí: požehnání pramenům za účasti představitelů města a hostů 14:00 venkovní podium kolonády: temperamentní skupina CAMAEL hraje na příjemnú lidovú notečku, do které se postupně míchá stále více tónů world music 19:30 kino Vlast: PODKRKONOŠSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR - koncert vážné hudby Celodenní program i koncerty jsou bez vstupného! Pořádá Město Janské Lázně PROMENÁDNÍ KONCERT ČERVEN neděle od 14:00 hod. RELAX BAND Náchod V případě nepříznivého počasí se koncerty konají uvnitř kolonády. 12

7 Putovní pohár města Janské Lázně 18. ročník mezinárodního turnaje tříčlenných družstev ve stolním tenise TP červen 2013 Janské Lázně, pořádající oddíl: SK Janské Lázně Partneři 15. ročníku Dlouhodobě pronajmu byt 2 + kk (44 m 2 ) v rodinné vile v Janských Lázních. Jihozápadní orientace, TV anténa pro sat. příjem, možnost připojení k internetu. Tel.: Výsledky ankety na lazne.cz : Měl by se na Náchodsku a Trutnovsku těžit plyn z břidlice? Celkem 974 Ano 251 = 25,77 % Ne 694 = 71,25 % Je mi to jedno 29 = 2,98 % 13 Autor fotografie na titulní straně 14

8 15 16

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 153/2010 Sb. Změna: 430/2010 Sb. 240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a

Více

2. Události chronologicky

2. Události chronologicky 1. Úvod Psaní kroniky jsem převzala po paní Drahoslavě Andersové, která psala kroniku v roce 2009. Jako nová kronikářka bych se Vám měla krátce představit. Jmenuji se Tereza Boleslavská, rozená Špačková.

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč

Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč Vážení spoluobčané, letošní, pro nás nezvyklá zima s téměř nulovým spadem sněhu a mírnými teplotami velmi brzy vzala za své. Umožnila nám tak v předstihu oproti

Více

ZÁKON 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000. o krizovém řízení a o změně některých zákonů. (krizový zákon)

ZÁKON 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000. o krizovém řízení a o změně některých zákonů. (krizový zákon) ZÁKON 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20 Betlémské světlo: Tradice, která má smysl str. 2 Cena vody se v roce 2011 nemění Nominujte nejlepší sportovce roku 2010 str. 3 str. 8 Město připravuje ohňostroj na Nový rok Tradiční novoroční světelná

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK I. DUBEN 2009 www.klatovy.cz ZDARMA Granty podporují především kulturu Každoročně

Více

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2005 vám přeje

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2005 vám přeje Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2005 vám přeje MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Staronový hejtman: Stát dnes nelze centralisticky řídit V listopadových krajských volbách obyvatelé kraje rozhodli

Více

Ročník XIII ZDARMA číslo 3 / březen 2009 Starostův sloupek. Vyhrazená parkovací místa v Kaplici doplňující informace. Rekonstrukce Tržní ulice

Ročník XIII ZDARMA číslo 3 / březen 2009 Starostův sloupek. Vyhrazená parkovací místa v Kaplici doplňující informace. Rekonstrukce Tržní ulice Ročník XIII ZDARMA číslo 3 / březen 2009 Starostův sloupek Loňská inflace ve výši 6,3 % by měla za následek výrazné navýšení nájmů v pronajatých prostorách městem. Vzhledem k současné zhoršené ekonomické

Více

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

7/2010. oficiální měsíčník statutárního města Zlína

7/2010. oficiální měsíčník statutárního města Zlína 7/2010 oficiální měsíčník statutárního města Zlína stalo se 1) Při přijetí hostů filmového festivalu, které se uskutečnilo v Baťově vile, blahopřála primátorka Irena Ondrová jubilantům osmdesátiletému

Více

Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY strana 10

Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY strana 10 Měsíčník obyvatel města 23. srpna 2013 číslo 8 - ročník 23 zdarma - neprodejné úvodní slovo Přípravy strategického plánu města začaly strana 8 Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Měsíčník města příbor a 1

Měsíčník města příbor a 1 Měsíčník města Příbora září 2009 Tajemství z depozitáře Měsíčník města příbor a 1 Text na straně 8 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR INFORMACE A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ Prezident republiky vyhlásil

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně 7/2013 15 Kč Zpravodaj města Třeboně Profesor Jiří Hlaváč čestným občanem města Třeboně rozhovory: Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč David henzl Stanislav Koranda Aktuálně: Povodně Aktuálně: Aktuálně:

Více

Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností

Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností RADNIČNÍ OKÉNKO Skutečské posvícení alespoň z poloviny proběhlo tak, jak jsme zvyklí. V hřejivých

Více

Stabilizace zdravotnictví stále pokračuje

Stabilizace zdravotnictví stále pokračuje Sloupek hejtmana MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF Ročník 3 číslo 10 20. 10. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou

Více

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2009 Ročník XIX. 10 Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září předána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace

Více

Těšínské listy. Roztančeme náměstí s Bílou a Kabáty! Informační dvouměsíčník Města Český Těšín

Těšínské listy. Roztančeme náměstí s Bílou a Kabáty! Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Těšínské listy Ročník IV, číslo 3 Vážení občané, milí přátelé města a dobré zábavy, dovolte mi, abych Vás všechny pozval na jubilejní Svátek tří bratří. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Letošní

Více

Kronika 2011 Evropa na křižovatce (smrti) rokem Petry Veliké. Petry Kvitové Wimbledonu hráčkou roku 2011 havárií roku. Fukušima

Kronika 2011 Evropa na křižovatce (smrti) rokem Petry Veliké. Petry Kvitové Wimbledonu hráčkou roku 2011 havárií roku. Fukušima Kronika 2011 Rok dvoutisící jedenáctý rozhodně nebyl rokem poklidným, doma i ve světě. Novináři ho ve svém hodnocení nazývají rokem strachu i naděje. A pro svá tvrzení vybrali tři zásadní událostí světových

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

č. 2/03 Vyšlo dne 28. 2. 2003

č. 2/03 Vyšlo dne 28. 2. 2003 č. 2/03 Vyšlo dne 28. 2. 2003 Slovo místostarosty Zájem občanů o osud říčanské nemocnice pochopitelně nepomíjí, proto je na místě informovat, jak se věci mají. Nejprve dovolte malou rekapitulaci současného

Více