Zásady ochrany osobních údajů Květen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen"

Transkript

1 2013-Květen

2 Obsah 1 Rozsah ochrany osobních údajů Shromažďování Marketing Cookies Žádný Spam, Spyware nebo Spoofing Bezpečnost Obecné... 7 i

3 1 Rozsah ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají všech uživatelů informačního systému a webových stránek (Uživatelé) patřících Oriflame Group (Oriflame). Oriflame Group představuje základní mateřskou společnost, Oriflame S.A. se svými dceřinými společnostmi a uživateli licence. Dodatečná pravidla se mohou týkat uživatelů ve specifických kategoriích. Specifická pravidla jsou v těchto případech nadřazena. Následující pravidla popisují způsob, jakým Oriflame zachází s informacemi týkajícími se identifikované nebo identifikovatelné osoby (Osobní data) pro služby poskytovanými všemi Oriflame informačními systémy a webovými stránkami (Systémy). Uživatelé se skládají ze všech jedinců, kteří se připojují nebo používají Systémy. Uživatelé výslovně souhlasí se Zpracováním svých osobních údajů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Zpracování představuje jakékoli operace s Osobními údaji bez ohledu na způsob operace a dále shromažďování, ukládání, použití, revize, zveřejnění, archívování nebo zničení Osobních dat. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. června Kontrolní a Zpracovací strany Uživatelé berou na vědomí, že: Oriflame Software s.r.o., Na Pankráci 30/ Prague 4, Czech Republic, jedná jako kontrolor údajů, je zodpovědný za Zpracování uživatelových osobních údajů a může předat osobní data jakémukoli Oriflame subjektu po celém světě. Jiný Oriflame subjekt pak může fungovat jako kontrolor, v tomto případě Oriflame Software s.r.o. působí jako Zpracovatel dat. V každém případě Oriflame subjekt zpracuje Osobní data uživatele za účelem poskytnutí služeb specifikovaných ve Všeobecných obchodních podmínkách a podle principů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. 2 Shromažďování Pokud se uživatelé rozhodnou poskytnout Oriflame svá Osobní data, dávají tím souhlas k předání a uložení těchto informací na Oriflame serverech uložených v České republice (Evropské Unii) a kdekoliv na světě, kde je Oriflame přítomný v souladu s příslušnými zákony a regulacemi týkajících se Osobních dat, i když je v této zemi úroveň právní ochrany nižší než ochrana v zemi trvalého pobytu Uživatele. 2

4 Oriflame může shromažďovat a ukládat následující osobní informace, včetně Osobních údajů: ovou adresu, kontaktní informace a (v závislosti na druhu služby) někdy i finanční informace, jako číslo kreditní karty nebo čísla bankovních účtů; Doručovací údaje, fakturační údaje a další údaje Uživatel poskytuje při nákupu nebo zasílání předmětů; Korespondenci v systému a korespondenci zaslanou Oriflame; Další informace ohledně komunikace Uživatele v systémech, službách, obsahu a reklamě včetně počítačové/přístrojové informace a informace o spojení, statistice zhlédnutí stránky, návštěvnosti stránek, reklamních dat, IP adresy a standardních webových záznamů; Dodatečné informace, na které se Oriflame ptá svých Uživatelů pro potvrzení jejich identit (například: Oriflame může po Uživateli požadovat zaslání kopie jeho občanského průkazu nebo pasu k ověření jeho identity a osobních údajů): Dodatečné informace mohou být shromažďovány zaměstnanci podle příslušných zásad. Použití Primárním účelem Shromažďování dat je poskytnutí bezpečných a efektivních služeb Oriflame uživatelům. Uživatelé souhlasí, že Oriflame může použít jejich Osobní data k : Poskytnutí služeb a zákaznického servisu, který Uživatelé požadují; Řešení sporů, vybírání poplatků a k předcházení problémů; Uzpůsobení, měření a zlepšování Oriflame služeb, obsahu a reklamy; Informování Oriflame Uživatelů o produktech, cíleném marketingu, aktualizaci služeb a o promočních nabídkách daných na základě komunikačních preferencí; Zasílání marketingové komunikace přes (Uživatelé se mohou kdykoli rozhodnout o zastavení ové komunikace změnou jejich komunikační preference v uživatelském nastavení nebo následováním daných instrukcí); a Porovnání Osobních dat pro přesnost a k jejich ověření třetí stranou. 3 Marketing Bez výslovného souhlasu Uživatele, Oriflame neprodává nebo nepronajímá pro marketingové účely Osobní údaje Uživatele třetím stranám. Oriflame může kombinovat Osobní data Uživatele s informacemi dalších Uživatelů a informacemi, které získává od jiných společností ke zlepšení a přizpůsobení služeb, obsahu a reklamy. Pokud si Uživatelé nepřejí získávat marketingovou komunikaci od Oriflame, jednoduše změní své uživatelské nastavení nebo následují dané instrukce. 3

5 Zveřejnění Osobních údajů Oriflame Oriflame může zveřejnit Osobní údaje k poskytnutí služeb, reakci na zákonné požadavky, vymáhání svých zásad nebo k ochraně práv, majetku či bezpečnosti Oriflame nebo jakýchkoli třetích stran. Oriflame může sdílet Osobní data Uživatele s: Poskytovatelem služeb, se kterým má Oriflame uzavřenou smlouvu, a který pomáhá se zajištěním obchodních operací (jako například vyšetřování podvodu, vymáhání dluhu, zákaznický servis, podpora kosmetických poradců). Další třetí stranou, které na výslovnou žádost Uživatele byly jeho Osobní údaje zaslány (nebo s další třetí stranou, která Uživatele výslovně informovala a získala souhlas k použití specifické služby). Policií a bezpečnostními složkami, jinými vládními složkami nebo třetími stranami na základě jejich žádosti o poskytnutí informací vztahující se ke kriminálnímu vyšetřování, údajným nezákonným aktivitám nebo k jakýmkoliv jiným aktivitám, které mohou Oriflame nebo jeho Uživatele vystavit právním závazkům. Osobní údaje, které Oriflame může sdílet, mohou obsahovat Uživatelovy identifikační údaje, jméno, místo bydliště, telefonní číslo, ovou adresu nebo jakýkoliv jiný údaj, který Oriflame považuje za relevantní. Ostatními obchodními institucemi, se kterými se Oriflame plánuje sdružovat nebo, které plánuje získat. (V případě, že k této situaci dojde, Oriflame bude požadovat, aby se nově vzniklý subjekt řídil těmito zásadami ochrany osobních údajů. Jestliže osobní údaje Uživatele budou použity jiným způsobem, obdrží Uživatelé předchozí varování. Bez omezení výše uvedeného, ve snaze respektovat soukromí uživatelů, nebude Oriflame jinak zveřejňovat osobní údaje Uživatelů při prosazování zákona jiným vládním úředníkům, nebo jiným třetím stranám, aniž by obdržel právně platnou žádost, s výjimkou kdy Oriflame v dobré víře věří, že zpřístupnění osobních údajů je nezbytné, aby se zabránilo bezprostřednímu poškození zdraví, nebo finanční ztrátě, nebo ohlášení podezření na protiprávní činnost. Pokud Uživatelé přistupují do systému z veřejného počítače nebo z počítače v internetové kavárně, mohou některé osobní údaje o uživateli, jako jsou jejich identifikační údaje nebo upomínky od Oriflame, být viditelné pro ostatní jednotlivce, kteří používají počítač po Uživateli. 4

6 4 Cookies Oriflame používá "cookies" (malé soubory uložené na hard drivu Uživatele), což napomáhá analyzovat tok informací; přizpůsobení služeb, obsahu a reklamy; měření reklamní efektivity a propagování důvěryhodnosti a bezpečnosti. Určité cookies obsahují osobní údaje například když se klikne na zapamatovat při přihlášení, cookie si uloží přihlašovací údaje. Většina cookies neshromažďuje informace, které identifikují Uživatele, a namísto toho shromažďuje vice obecné informace, jako jakým způsobem Uživatel přichází do Oriflame systému nebo nejčastější lokalitu Uživatele. Oriflame nabízí určité služby, které jsou dostupné pouze po použití cookies. Obvykle cookies plní až čtyři různé funkce: 1. Základní Cookies Některé cookies jsou nezbytné pro operaci Systému. Například cookies povolují Oriflame identifikaci registrovaných uživatelů a zajišťují, aby mohli vstoupit do celého systému. Jestliže registrovaný uživatel tyto cookies nepovolí, je možné, že nebude mít přístup k obsahu celého systému. 2. Výkonné Cookies Jiné cookies mohou být použity k analýze způsobu, jakým Uživatelé využívají systém a k monitorování Systémového výkonu. Toto umožňuje Oriflame poskytovat vysoce kvalitní služby díky přizpůsobení nabídek a rychlému identifikování a opravě jakýchkoliv problémů. Výkonné cookies se například používají ke sledování oblíbenosti stránek a ke zjištění, proč některé stránky dostávají zprávy o chybě. Tyto cookies mohou být také použity k vyzdvihnutí produktů nebo síťových služeb, které mohou zajímat Uživatele. 3. Funkční Cookies Funkční cookies jsou použity k povolení možnosti zapamatování preference některých Uživatelů. 4. Reklamní Cookies cílené podle chování Oriflame může používat cookies, které slouží Uživatelům reklamou, která je relevantní pro ně a jejich zájmy. Oriflame může rovněž používat cookies třetích stran, pokud jde o průzkum trhu, sledování tržeb, zlepšení funkčnost webových serverů a monitorování v souladu s těmito obchodními podmínkami a zásadami autorského práva. Uživatelé mohou cookies vždy odmítnout, pokud to jejich prohlížeč dovolí, i když by to mohlo narušit použití některých Oriflame systémů. Další podrobnosti o tom, jak společnosti používají cookies je k dispozici zde. 5

7 5 Žádný Spam, Spyware nebo Spoofing Oriflame a jeho Uživatelé netolerují spam. Uživatelé by proto neměli zapomenout upravit své uživatelské nastavení tak, aby s nimi Oriflame komunikoval, jak oni preferují. Oriflame automaticky vyhledává a může manuálně filtrovat zprávy pro kontrolu spamu, virů, útoků typu phishing a dalších škodlivých aktivit, nezákonného nebo zakázaného obsahu. Oriflame trvale neukládá zprávy odeslané prostřednictvím těchto nástrojů. Oriflame nepronajímá a neprodává tyto ové adresy. Ochrana účtu Heslo uživatelů je klíčem k jejich účtu. Uživatel je povinen používat čísla, písmena a speciální znaky a nikomu neprozradit své Oriflame heslo. Pokud uživatelé sdílejí své heslo, nebo své osobní údaje s ostatními, musí si uvědomit, že jsou zodpovědní za všechny akce provedenými pod jménem svého účtu. Pokud uživatelé ztratí své heslo, mohou ztratit podstatnou kontrolu nad svými osobními údaji a mohou být předmětem právně závazných opatření přijatých pod jejich účtem. Proto, pokud bylo Uživatelské heslo z jakéhokoliv důvodu prozrazeno, měl by Uživatel neprodleně informovat Oriflame a své heslo změnit. Oriflame žádá o Uživatelské heslo pouze při přihlašovacím procesu. Přístup, revize a změna osobních údajů Uživatele Uživatelé mohou vidět, prohlížet si a měnit většinu svých osobních údajů po přihlášení do Systému. Obecně platí, že Oriflame osobní údaje uživatelů manuálně neupravuje, protože ověření jejich totožnosti na dálku může být obtížné. Proto, pokud dojde k jakékoliv změně, je povinností uživatelů osobní údaje neprodleně aktualizovat. Pokud Uživatel požádá Zákaznický servis Oriflame o uzavření účtu, dojde k tomuto úkonu, jakmile to bude možné, v souladu s platnými právními předpisy. Oriflame uchovává osobní údaje z uzavřených účtů v souladu s právními předpisy, kvůli předcházení podvodům, shromažďování veškerých dlužných poplatků, řešení sporů, řešení problémů, pomoci při vyšetřováních, a přijmutí dalšího opatření, jinak povoleným zákonem. 6 Bezpečnost Osobní údaje Uživatelů jsou uloženy na serverech Oriflame. Oriflame nakládá s osobními údaji jako s cenným majetkem a chrání je různými způsoby (šifrováním, heslem, fyzickým zabezpečením, atd.) před neoprávněným přístupem a zveřejněním. Třetí strany však mohou nezákonně zachytit nebo získat přístup k přenosu nebo k soukromé komunikaci mezi Uživateli a systémy. Proto, ačkoli Oriflame nasazuje značné úsilí k ochraně soukromí Uživatelů, Oriflame neslibuje, že Vaše osobní údaje nebo soukromé komunikace vždy zůstanou soukromé. 6

8 Třetí strany Není-li výslovně uvedeno jinak než v těchto Zásadách, tento dokument se zabývá pouze používáním a zveřejněním osobních údajů, které Oriflame shromažďuje od svých Uživatelů. Pokud uživatelé zveřejňují své osobní údaje ostatním, a to i prostřednictvím cookies třetích stran nebo jiných internetových stránek, mohou pak platit odlišná pravidla pro použití nebo zveřejnění jejich osobních údajů. Oriflame nekontroluje zásady ochrany osobních údajů třetích osob, na Uživatele se ale vztahují zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran, pokud tedy existují. Oriflame doporučuje Uživatelům, aby si před zveřejněním svých osobních údajů ostatním zjistili více informací. 7 Obecné Oriflame může kdykoliv měnit tyto Zásady ochrany osobních údajů zveřejněním znění nových předpisů podmínkách v Oriflame Systému. Veškeré změny automaticky nabývají účinnosti 30 dní poté, co jsou zveřejněny. Pokračující využívání systémů po provedení těchto změn se považuje jako souhlas Uživatele s těmito změnami. Uživatelé se s dotazy mohou obrátit na Oriflame nebo na místní zákaznický servis Oriflame 7

Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen "Osobní údaje") v následujících situacích:

Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen Osobní údaje) v následujících situacích: Podmínky Ochrany osobních údajů při službě MedFon Společnost Medikor Health s.r.o. jako provozovatel služby MedFon spolu se svým partnerem True-Kare se zavazuje pomáhat lidem stát se aktivními partnery

Více

Všeobecné podmínky AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. pro distanční prodej

Všeobecné podmínky AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. pro distanční prodej Preambule Všeobecné podmínky AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. pro distanční prodej Vzhledem k tomu, že Poskytovatel poskytuje Uživatelům k užívání IS a jeho prostřednictvím poskytuje Uživatelům možnost objednat

Více

Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi

Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi Děkujeme vám, že jste navštívili tuto webovou stránku. Doufáme, že pro vás bude potěšením, přečíst si o firmě Nestlé a o našich výrobcích. Nestlé respektuje

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů HANABOSO respektuje vaše právo na soukromí v on-line světě, pokud navštívíte naše webové stránky a pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou. Používáme všechna

Více

Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o ochraně soukromí Toto prohlášení bylo aktualizováno 20. března 2014 byl doplněn odkaz na novou sekci o souborech cookie a proběhly úpravy ke zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti textu. Toto

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Výhody členství v Pilsner Klubu Po registraci a přihlášení do Pilsner Klubu získávají členové následující výhody a oprávnění.

Výhody členství v Pilsner Klubu Po registraci a přihlášení do Pilsner Klubu získávají členové následující výhody a oprávnění. PILSNER KLUB Pravidla, Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů 1. PRAVIDLA Pilsner Klub (dále jen "klub" či "stránky") je umístěný na webu Pilsner Urquell (www.pilsnerurquell.cz) a funguje jako

Více

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů Poslední aktualizace: listopad 2014. Přehled změn je k dispozici na konci těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů. Tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů shrnují postupy ochrany

Více

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte Podmínky použití Váš souhlas Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 471 23 915, se sídlem: Karolinská 661, Praha 8 (dále též Mondelez ), jsou vám k dispozici

Více

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Toto je stránka společnosti Plus500CY Ltd. (dále jen my, nás, náš ). Naší

Více

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O. 1. Předmět obchodních podmínek 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti

Více

PODMÍNKY POUŽITÍ. Váš souhlas

PODMÍNKY POUŽITÍ. Váš souhlas PODMÍNKY POUŽITÍ Váš souhlas Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 471 23 915, se sídlem: Karolinská 661, Praha 8 (dále též Mondelez ), jsou vám k dispozici

Více

Zásady ochrany soukromí. Záleží nám na Vašem soukromí. Co se rozumí pojmem osobní údaje. Jaké osobní informace shromažďujeme?

Zásady ochrany soukromí. Záleží nám na Vašem soukromí. Co se rozumí pojmem osobní údaje. Jaké osobní informace shromažďujeme? Zásady ochrany soukromí Záleží nám na Vašem soukromí Společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen UPC ) si klade za cíl chránit vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s vašimi

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s.

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Klientskou zónou České pojišťovny a.s. (dále též KZ ) se rozumí aplikace dostupná na internetových stránkách České pojišťovny

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů Ve Webmium nám jde o ochranu vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů. Řídíme se všemi platnými zákony o ochraně soukromí a předpisy pro zabezpečení osobních

Více

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Marionnaud Perfumeries se zavazuje chránit Vaše soukromí a zajistit, že Vaše osobní data jsou chráněna. Tato

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY. UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI PROFIMEDIA.CZ a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY. UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI PROFIMEDIA.CZ a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI PROFIMEDIA.CZ a.s. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost Profimedia.CZ a.s., IČ: 031 61 412, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Nerudova 1668, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pan Michal Lukáš, IČ: 71395695, místem podnikání Milánská 465, Praha 10 109 00 (dále jen cardbook ), poskytuje za níže uvedených

Více

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ Děkujeme vám za návštěvu BaxTalent, nástroje společnosti Baxter pro online zpracování žádostí o zaměstnání. Před použitím nástroje BaxTalent byste si měli přečíst celé tyto Zásady

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips Datum účinnosti tohoto Oznámení o ochraně soukromí osobních údajů Srpen 22, 2014 Úvod Toto oznámení o ochraně soukromí osobních údajů se týká osobních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

XTRADE XFR Financial Limited CIF 108/10 1

XTRADE XFR Financial Limited CIF 108/10 1 1 Obchodní podmínky 1. Úvod 1.1. Tuto Smlouvu mezi sebou uzavírají společnost XFR Financial Limited (dále jen Společnost nebo my nebo nás ) na straně jedné a Klient ( Klient nebo vy nebo uživatel ) na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro Obchodníky k užívání a provozu Systému flips

Všeobecné obchodní podmínky pro Obchodníky k užívání a provozu Systému flips 1 Všeobecné obchodní podmínky pro Obchodníky k užívání a provozu Systému flips flips Technologies s.r.o., IČ: 24216101, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, Praha, zapsaná v OR u MS

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více