Informáček školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informáček školní rok 2014/2015"

Transkript

1 ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Informáček školní rok 2014/2015 adresa: ZŠ a MŠ, Jitřní 277, Ústí nad Labem odloučené pracoviště adresa: MŠ, Sebuzínská 42, Ústí nad Labem Zřizovatel školy: Město Ústí nad Labem, Velká Hradební Ústí nad Labem telefon: Kontakty: Tel./Fax ZŠ ZŠ mobil (ředitelna) (kancelář) (1. třída) ŠD mobil Školní jídelna , Mateřská škola , ZŠ MŠ webové stránky školy

2 !!! !!! Ředitelské volno odstávka vody Uzavřená ZŠ i MŠ Vážení rodiče, s novým školním rokem bychom Vám rády popřály zdraví, energii k práci a zvládání všech situací jak v osobním životě, tak i ve školní práci s Vašimi dětmi. V tomto Informáčku najdete základní informace týkající se života školy. Přejme si, ať je tento školní rok pro nás všechny plný pohody. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Jitřenka, který je průběžně aktualizován a upravován. K nahlédnutí je v ředitelně školy. Aktuálně: Školám byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na žáka 1. třídy ZŠ z dotace Statutárního města Ústí nad Labem. Za tyto finance byly nakoupeny pomůcky a učebnice. Organizace vyučování: 1. vyučovací hodina hod. 2. vyučovací hodina hod. 3. vyučovací hodina hod. 4. vyučovací hodina hod. 5. vyučovací hodina hod. 6. vyučovací hodina hod výuka jednu vyučovací hodinu třída 2 vyučovací hodiny, třída 4 vyučovací hodiny třída 3 vyučovací hodiny, třída 4 vyučovací hodiny od probíhá výuka dle rozvrhu. Pokud se budete potřebovat telefonicky spojit s některým z vyučujících, doporučujeme dobu velké přestávky, tedy mezi hod. Můžete rovněž využívat elektronickou poštu, zanechat vzkaz na sekretariátu. Organizace školního roku: začátek školního roku pondělí podzimní prázdniny pondělí a středa vánoční prázdniny I. pololetí ukončeno čtvrtek 29. l pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny velikonoční prázdniny čtvrtek a pátek II. pololetí ukončeno v úterý

3 Třídní schůzky: ZŠ pouze 1. ročník od hod. celá škola MŠ od hod od hod od hod. Den otevřených dveří se uskuteční v pondělí od do hodin v budově školy. Informace o odkladu školní docházky poskytneme od hodin ve školní jídelně Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ proběhne v pátek od do hodin v budově školy. Zápis dětí do MŠ na odloučeném pracovišti proběhne v termínu po dohodě se zřizovatelem. Uvolňování a omlouvání žáků Škola by měla být informována telefonicky nebo elektronicky o nepřítomnosti žáka ve vyučování již 1. den, nejpozději však třetí kalendářní den. Po návratu musí zákonný zástupce doložit v žákovské knížce důvody nepřítomnosti žáka. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a jsou tedy nepřípustné. Na jeden až dva dny uvolňuje žáka třídní učitel. Pokud se jedná o více dní, rozhoduje o uvolnění ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů, kterou najdete na webových stránkách školy. Jídelna: cena: děti 6 let 23,- Kč děti 7 10 let 24,- Kč děti let 26,- Kč prodej obědů: vždy poslední pracovní den v měsíci od 6.00 h do h. odhlašování obědů: vždy den předem od 6.30 h do h nebo si ho 1. den absence žáka můžete vyzvednout mezi hod. Rády bychom Vám nabídly platby stravného přes běžný účet. Rodiče, kteří budou mít zájem o platbu stravného inkasem ze svého účtu, zadají svému bankovnímu ústavu souhlas s inkasem ve prospěch účtu školní jídelny. Dle zájmu vydáme podrobné informace. Školní družina: provoz: ráno hod. odpoledne od konce vyučování do hod. platba: I. pololetí 400,- Kč II. pololetí 400,- Kč Jestliže rodiče žádají o uvolnění dítěte v jinou dobu, než uvedli na zápisovém lístku (platí pro dítě, které odchází ze ŠD samo), je nutné, aby tuto žádost napsali předem. Na telefonické zavolání nemůže být dítě z bezpečnostních důvodů ze ŠD uvolněno. Každé úterý budou děti ze ŠD odcházet v hod. na relaxační, sportovní vycházky a zpět se budou vracet v hod., budete-li si chtít vyzvednout Vaše dítko, učiňte tak nejpozději do hod. nebo až po hodině. (tiskopis žádosti o uvolnění je k dispozici u třídních učitelů a na webových stránkách školy).

4 Jestliže rodiče potřebují, aby žák během vyučování opustil školu, tak si ho musí osobně vyzvednout. NUTNÉ!! (DLE ZÁKONA) Lékařské vyšetření či zaspání začátku vyučování není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Hlášení úrazů a ztrát V případě, že se stane úraz, žáci to okamžitě hlásí učiteli (nejpozději do 24 h). Dítě, které bylo zraněno, musí být lékařsky ošetřeno (kromě drobných odřenin, které mu budou ošetřeny ve škole). Zároveň musí být vyrozuměn zákonný zástupce žáka. Dětem není dovoleno nosit do školy předměty, které nesouvisí se školním vyučováním. Za cenné předměty nenese škola zodpovědnost. Ztráty ostatních věcí se musí BEZODKLADNĚ hlásit třídnímu učiteli. Stejný postup je i ve školní družině. Všichni žáci jsou pojištěni. Učebnice a majetek školy Žákům od 2. do 5. ročníku jsou na školní rok učebnice propůjčeny z fondu školy. Jestliže žák nadměrně poškodí nebo dokonce ztratí učebnici, bude na něm požadována náhrada vzniklé škody a to v souladu s platným školním řádem. Jestliže žák svévolně poškodí zařízení školy, musí vzniklou škodu uhradit. Školní řád Žáci jsou seznámeni se školním řádem na začátku školního roku. Ten je rovněž vyvěšen v budově školy a na webových stránkách školy. Poradenské služby ve škole Výchovná poradkyně paní učitelka Mgr. P. Vaicová Metodik pro školní vzdělávací program a péči o nadané děti paní učitelka Mgr. Z. Topinková Školní metodik prevence paní učitelka Mgr. B. Hnízdilová 1x za 14 dní v úterý od 13:45 h do 14:30 h ve sborovně (po domluvě i jindy) Školní knihovna V pondělí a čtvrtek od do h si děti mohou půjčovat knihy ve školní knihovně u paní vychovatelky Mgr. Michaely Hladíkové. Zájmové kroužky Pondělí Rozpis kroužků školní rok 2014/2015 cena učebna Hry v anglickém jazyce (konverzace) třída 380,- 5. tř. Mgr. Radka Matyášová Paličkování Kateřina Moravcová Sportovní družina /podmínka 3x týdně účast Kateřina Moravcová + TRENÉR Sportovní hry Mgr. Michaela Hladíková Výtvarný kroužek Eva Císařová 380,- 3. tř. 350,- Tv 380,- Tv 380,- 4. tř.

5 Úterý Středa Středa Čtvrtek od Pátek bude upřesněno dle možnosti dětí Hbitý jazýček Mgr. Ivana Burčová (náprava vady řeči) Knihy hrou (čtení a práce s knihou, rozbor textu, ilustrace, vlastní tvorba atd.) třída Mgr. Barbora Hnízdilová Školní noviny tř. Mgr. Pavla Vaicová Věda nás baví externí lektor Zumba Sabina Madunická Hudební kroužek Mgr. Ivana Burčová Mgr. Radka Matyášová Sportovní družina Kateřina Moravcová + TRENÉR SPU 1. skupina Mgr. Jaroslava Vaníková SPU 2. skupina Mgr. Jaroslava Vaníková Jóga Mgr. Zdenka Topinková Judo tř. Stanislav Machata / neplatí se škole Sportovní družina Mgr. Lucie Horská + TRENÉR Hra na zobcovou flétnu individuální výuka Lenka Halamová 70,- 1 sezení Pc 380,- 3. tř. 380,- 2. tř ,- 5. tř. 630,- Tv 380,- 2. tř. - Tv - 5. tř. - 5.tř. 380,- Tv 300,- Tv - Tv 1.275,- 3. tř. Přihlášky na kroužky prosím odevzdejte nejpozději do !!! Kroužky začínají Platbu za kroužek/ky zaplaťte do 26. září u paní Ehlové. Platba za kroužek Judo činí 300,- Kč za pololetí + 100,- Kč za průkazku a platí se u pana S. Machaty. 1. hodina juda bude

6 PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU Jméno a příjmení žáka: třída... Název kroužku: Název kroužku:... Název kroužku:... Název kroužku:... Název kroužku:... Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci s individuálním vzdělávacím programem mohou navštěvovat 1x týdně zdarma ambulantní nápravu českého jazyka. Informace podají třídní učitelky. Program proti šikanování V rámci prevence rizikového chování naše škola vypracovala program proti šikanování, kde jsou přesně stanoveny postupy, jak si poradit s možnými problémy. S programem je seznámen každý žák a všichni pracovníci školy, rodiče budou seznámeni s dokumentem prostřednictvím webových stránek školy či uveřejněnou tištěnou podobou. Ovoce do škol Děti 1 x týdně ve čtvrtek dostanou zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocnou či zeleninovou šťávu. Školní mléko: Mám zájem o školní mléko pro syna/dceru třída za 5,- Kč ochucené, 4,- Kč neochucené mléko. V případě zájmu zaškrtněte oblíbenou příchuť: (budou rozdávány 3 příchutě dle preferencí) bez příchutě vanilková jahodová čokoládová karamelová

7 Prohlášení zákonných zástupců školní rok 2014/2015 Prohlašuji, že můj syn/dcera... je zdravotně způsobilý/-á k účasti na výchovně-vzdělávacích činnostech školy bez omezení/s omezením Souhlasím/nesouhlasím*) s uveřejňováním fotografií mého dítěte /jméno/... na webových stránkách školy, ve školních novinách a na školních nástěnkách a s vystavováním prací mého dítěte v interiéru školy ve školním roce 2014/2015. * nehodící se škrtněte Prosím, návratky vraťte třídní učitelce vyplněné nejpozději do Děkujeme.

Zpravodaj pro rodiče

Zpravodaj pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Zpravodaj pro rodiče školní rok 2012/2013 sídlo ředitelství - ul. SNP 2304/6 odloučené pracoviště ZŠ ve Vaňově - ul. Pražská

Více

ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015

ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015 ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015 Milí rodiče, znovu se Vám do rukou dostává náš zpravodaj pro zlepšení komunikace a spolupráce se školou. Režim zvonění a délky přestávek zůstávají beze změny. Jsou nastaveny

Více

ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. školní rok 2014 2015. autor: Nela Mildová, 1.A

ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. školní rok 2014 2015. autor: Nela Mildová, 1.A ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ školní rok 2014 2015 autor: Nela Mildová, 1.A Slovo ředitele Milí žáci, vážení rodiče a přátelé ZŠ Veselí nad Lužnicí, v pondělí 1. září 2014 se naplno rozjel

Více

Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620 okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620 okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Webové stránky: www.zskunup.cz Personální obsazení školy, kontakty Mgr. Marek Tvrdoň Ředitel školy, 608 770 982 tvrdon@zskunup.cz Mgr. Vlasta Frýzová Zástupkyně

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014.

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Důležité termíny ve školním roce 2013-14 Začátek školního vyučování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA ZPRAVODAJ 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA 1570 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / 2015: Prázdniny začátek školního roku pondělí 1.9. 2014 podzimní prázdniny pondělí 27.10. a středa

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2.část: A. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 251/2014 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Školská rada schválila dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Mgr. Lenka Matoušovská,

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 4/2012

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 4/2012 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 4/2012 Vypracovala: Mgr. Libuše Ježková Aktualizováno: 7.9.2012 S platností od: 7.9.2012 1 OBSAH OBSAH...2 1. Úvodní ustanovení...3 1.1. Ustanovení o školním řádu...3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice 148, 268 01 Hořovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 55/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D., ředitelka školy

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec Školní řád 2015/2016 Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o

Více

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace Organizační řád část: Školní řád Č.j.: ZŠ/ 97/ 2014 Vypracovala: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Schválil: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. č. j. ZŠ 33/11-Sol. Obecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. č. j. ZŠ 33/11-Sol. Obecná ustanovení l č. j. ZŠ 33/11-Sol ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších

Více

Základní škola Chomutov, Školní 1480 Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Chomutov, Školní 1480 Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Práva a povinnosti žáků Žáci mají právo: Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností a jedná-li se o žáka

Více

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: R07/2011 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 50 ZÁŘÍ 2013 Vážení rodiče, předkládáme Vám informace k průběhu nového školního roku. V našem Bezručově zpravodaji opět najdete aktuální termíny, nabídku zájmové činnosti, různých aktivit a další důležité

Více

Mateřská škola Štěpánkovice je součástí právního subjektu:

Mateřská škola Štěpánkovice je součástí právního subjektu: 12. ročník září 2015 Milí rodiče, milé děti, vítáme Vás v naší mateřské škole, v novém školním roce 2015/16, který začíná v úterý 1. září 2014. Ve školním roce 2015/16 budou v naší MŠ otevřeny 4 třídy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Miloslav Vokáč, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD aktualizace listopad 2014 Ustanovení pro žáky a rodiče: Děti naší školy mají právo na: vzdělání podle programu Školního vzdělávacího

Více

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č.

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č. Číslo jednací: 6/2013 Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č. 561/2004) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Subjekt: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr.M. Horákové 1720 Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (pro základní školu)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (pro základní školu) Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax: 312 263 904 web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz Škola podporující zdraví, Škola udržitelného rozvoje

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola Pampeliška Mateřská 104/1, 165 00 Praha 6 Lysolaje IČ: 71294074 Školní řád mateřské školy Pampeliška Školní řád Školní řád je zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více