INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE. Co nabízí naše škola?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE. Co nabízí naše škola?"

Transkript

1 INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE Co nabízí naše škola?

2 JIŽ OD ROKU 2006/2007 VYUČUJEME PODLE NAŠEHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BLAHOVÁČEK V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE BYLY ŽÁKŮM NABÍDNUTY TYTO VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: 3. ročník = sportovní hry, základy společenského chování ročník = aerobic, cvičení s hudbou, hrátky s čísly, kopaná, naše město ročník = astronomie, estetika výtvarné výchovy, informatika a komunikační technologie, míčové hry dívky, míčové hry chlapci, náš kraj, praktické rady do života, přírodopisná praktika, trendy moderního věku, úpravy digitálních materiálů, týmová práce 8. ročník = má od letošního roku povinně 3 hodiny týdně německý jazyk, což bylo uskutečněno právě na úkor tří hodin volitelných předmětů 9. ročník = má od letošního roku povinně 3 hodiny týdně německý jazyk, což bylo uskutečněno právě na úkor tří hodin volitelných předmětů PRO ŽÁKY JE PŘIPRAVENA ŘADA ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ: celoškolní = Já, ty, my, oni, Voda 1. ročník = Pohádky, Velikonoce 2. ročník = Člověk a rodina, Zvířata 3. ročník = Člověk a tělo, Vánoční tradice 4. ročník = Český rok v lidových tradicích, Praha 5. ročník = Rostliny, Státní svátky 6. ročník = Cesta do pravěku, Čas a délka 7. ročník = Média, Ostrov snů 8. ročník = Krkonoše, Životní styl 9. ročník = Energie, Holocaust Pohádky Cesta do pravěku Holocaust ODSTRANILI JSME TŘÍDNÍ A ŘEDITELSKÉ DŮTKY! CHOVÁNÍ ŽÁKŮ HODNOTÍME NA ZÁKLADĚ TZV. PLUSOVÝCH A PŘESTUPKOVÝCH BODŮ. RODIČE V KAŽDÉM OKAMŽIKU VĚDÍ, JAK SI JEJICH POTOMEK V CHOVÁNÍ VEDE. VÍCE O TOMTO SYSTÉMU SE DOZVÍTE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

3 VĚNUJEME SE VŠEM ŽÁKŮM NADANÉ DĚTI PŘIPRAVUJEME NA RŮZNÉ SOUTĚŽE. V POSLEDNÍCH LETECH JSME ZAZNAMENALI NAPŘÍKLAD TYTO ÚSPĚCHY: účast Víta Levinského a Daniela Fingra v celostátním kole Astronomické olympiády dvojnásobné vítězství v okresním kole a 4. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády Radima Kejzlara čestné uznání pro Veroniku Davidovou a Matyáše Nývlta v krajském kole recitační soutěže NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ V SOUTĚŽÍCH VYHODNOCUJEME SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO ŽÁKA NAŠÍ ŠKOLY VE VĚDOMOSTNÍCH A DOVEDNOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH. Ve školním roce 2013/2014 se jím stal Pavel Růžička. NA ZÁKLADĚ PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A VÝSLEDKŮ V SOUTĚŽÍCH STANOVUJEME NA ZÁVĚR KAŽDÉHO POLOLETÍ POŘADÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ. Za školní rok 2013/2014 se nejlepší žákyní 1. stupně stala Johanka Cachová, na 2. stupni Veronika Davidová. ODMĚNOU PRO NEJLEPŠÍ ŽÁKY JE VŽDY NA KONCI KAŽDÉHO POLOLETÍ ZÁJEZD. Fotky jsou ze zájezdu do Liberce. POMÁHÁME DĚTEM S PORUCHAMI UČENÍ I S PORUCHAMI ŘEČI: V rámci reedukace poruch učení se dětem v ranních či odpoledních hodinách věnuje tým vyškolených asistentek: Mgr. Marie Hubálovská, Mgr. Daniela Mikešová, Mgr. Blanka Pavlásková, Mgr. Eva Prouzová (pro žáky 1. st.), Mgr. Šárka Kratochvílová a Ing. Jitka Pulkrábková (pro žáky 2. st.). Tato individuální péče mimo vyučování se týká žáků s tzv. normativem. Ostatním žákům se vyučující věnují individuálně při vyučovacích hodinách. Dětem s poruchami řeči se v odpoledních hodinách individuálně věnují vyškolené asistentky Mgr. Marie Hubálovská a Mgr. Blanka Pavlásková.

4 NAŠI ŽÁCI MOHOU ZŮSTAT VE ŠKOLE I PO VYUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ JE K DISPOZICI ŠKOLNÍ DRUŽINA: Provozní doba školní družiny je: ráno ( )... jedna vychovatelka, odpoledne ( )... tři vychovatelky. Pro děti je v rámci družiny připravena pestrá činnost (mimo jiné tématické týdny, pravidelné návštěvy počítačové učebny či sportovní činnosti v tělocvičně). O hlavních prázdninách je pro děti připravován letní tábor. Letos navštěvuje družinu 90 dětí. Karneval školní družiny Tábor školní družiny ŠKOLNÍ KLUB je určitou alternativou školní družiny pro starší žáky (4. 9. ročník). Žáci zde mohou pobývat o poledních přestávkách, ale i po vyučování. Za přítomnosti pedagogického dozoru mají k dispozici 15 počítačů, stolní fotbal, elektronické šipky, televizi s přehrávačem. Otevírací doba klubu: pondělí: úterý: středa: čtvrtek: zavřeno pátek: Další možností, jak mohou žáci trávit volný čas, je ŠKOLNÍ KNIHOVNA. Zde si mohou vypůjčit knihy, napsat referát či pracovat na internetu. A to vše pod dozorem Mgr. Petry Báčové. Otevírací doba knihovny: pondělí: středa: čtvrtek:

5 ŽÁKŮM KAŽDOROČNĚ NABÍZÍME VELKÝ VÝBĚR KROUŽKŮ Pro školní rok 2013/2014 je jich v provozu 13: Angličtina pro nejmenší (žáci 2. roč.) vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová Cvičení na sportovním nářadí (dívky z roč.) vedoucí: Lenka Machová Cvičení na sportovním nářadí (chlapci z roč.) vedoucí: Martin Just Florbal (žáci roč.) vedoucí: Mgr. Martin Dytrych Hrátky s angličtinou (žáci 3. ročník) vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská Kreativní tvoření (dívky ročníku) vedoucí: Mgr. V. Prouzová, Mgr. R. Řeháková Mladý hasič (žáci roč.) vedoucí: Tomáš Petira Mladý kameraman (žáci roč.) vedoucí: Ing. Jaromír Beránek Počítačový kroužek (žáci roč.) vedoucí: Ing. Jaromír Beránek Sboreček (žáci ročníku) vedoucí: Mgr. Radka Řeháková Stolní tenis (žáci ročníku) vedoucí: Václav Král Střelecký kroužek (žáci ročníku) vedoucí: Václav Král Výtvarný kroužek (žáci ročníku) vedoucí: Mgr. Daniela Mikešová Od 2. pololetí bude fungovat zdravotnický kroužek pod vedení Mgr. Šárky Kratochvílové. NAŠI ŽÁCI ČASTO VYSTUPUJÍ NA VEŘEJNOSTI Sboreček na Vánočním stromu Vystoupení na oslavách Filipojakubské noci Vystoupení na Tmavém dole Školní akademie Z Čapkovy zahrady

6 SNAŽÍME SE CO NEJLÉPE SPOLUPRACOVAT S RODIČI Při naší škole je zřízena ŠKOLSKÁ RADA. Ta má šest členů (dva za školu, dva za zřizovatele a dva z řad rodičů). Kontakty na její členy naleznete na našich webových stránkách pod odkazem Info rodičům. Přes ně mohou rodiče podávat podnětné návrhy či řešit své problémy. Pokud mají zájem přímo o práci v radě, je možné kandidovat v dalších volbách. Všichni učitelé mají vypsány KONZULTAČNÍ HODINY, v rámci kterých se s nimi mohou rodiče po předešlé domluvě sejít. Pro děti navíc sháníme co nejlevněji sešity i pracovní sešity. Vzhledem k množství, které odebíráme, těžko rodiče na trhu seženou levnější. Žáci navíc dostanou přímo balíček pro ně potřebných sešitů. Rodiče se nemusí starat ani o jídlo. Svačinu si žáci mohou zakoupit za výhodné ceny v našem bufetu, naobědvat se mohou ve školní jídelně; cena oběda se pohybuje dle věku v rozmezí Kč. Škola je také zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce do škol. Ke spokojenosti žáků i rodičů se snažíme zajistit dostatek FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ. Pro výuku tak máme k dispozici i ty nejmodernější pomůcky. Myslíme si, že třeba tři interaktivní tabule, dvě počítačové učebny a čtyři dataprojektory nejsou zrovna málo! Využíváme peníze z EU (již jsme vyčerpali dotaci ve výši 1,5 milionu Kč a nyní čerpáme další ve výši 2,72 milionu Kč a Kč), grantů, ale samozřejmě i od sponzorů. Těmi nejvýznamnějšími jsou: JOSI Pavel Kulda, VAK a.s., ČEZ a.s., Nowaco, Pavel Kohout dodavatel kancelářských potřeb, Tisk Ofset a.s. Úpice, Autoservis a Pneuservis Milan Chmelík, M&T Ivo Ulich a...

7 DŮLEŽITÁ JE PRO NÁS I SPOLUPRÁCE S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI Do školek vysíláme Mgr. Radku Řehákovou, aby besedovala s rodiči budoucích prvňáčků o tom, co je čeká v první třídě. V MŠ Libňatov V MŠ Suchovršice Děti ze školek zveme také na návštěvu k nám do školy, a to jak na klasické vyučování, tak i na tzv. školičku nanečisto. Návštěva předškoláků ze Suchovršic Školička nanečisto Děti z mateřských školek k nám zveme také na oslavu Dne dětí.

8 NAŠIM ŽÁKŮM SE SNAŽÍME PŘIPRAVIT I SPORTOVNÍ VYŽITÍ Žáky 1. i 2. stupně pravidelně zapojujeme do sportovních soutěží škol našeho okrsku. V Grand Prix se zatím více daří žákům 1. stupně. V rámci 1. stupně jsme zvítězili Úspěšné družstvo ve vybíjené Snažíme se s nimi objíždět i další sportovní akce a turnaje. Kinderiáda Kristýna Jakubčaninová dokázala dvakrát zvítězit v běhu na 60 m, vítězství připojila i Rozálie Térová ve skoku z místa. Samozřejmostí je plavecký výcvik či lyžařský výcvik pro žáky 1. i 2. stupně.

9 PŘIPRAVUJEME PRO NĚ I SPOUSTU DALŠÍCH SOUTĚŽÍ A AKCÍ 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ Bruslařské odpoledne Sportovní dopoledne Discopárty Florbalové dovednosti Na tomto místě nelze vyjmenovat všechny soutěže. Výsledky, fotografie a reportáže z těch ostatních si můžete prohlédnout na Na 2. stupni se žáci mohou zúčastnit celoročních turnajů ve florbalu, šipkách a stolním fotbálku. Tradicí se už staly Andělský den a Dětský den. Pozitivní na těchto akcích je fakt, že je připravují starší žáci pro své mladší kamarády. Andělský den Dětský den

10 PRO NAŠE ŽÁKY POŘÁDÁME ZNAČNÝ POČET EXKURZÍ A ZÁJEZDŮ Jičín město pohádky Ze zájezdu do Paříže a Londýna SNAŽÍME SE, ABY BYLA ŠKOLA ZÁBAVNÁ Z vystoupení Agentury Pernštejni Moje rodina NO, A ABY ŠKOLA BYLA CO NEJMENŠÍ NUDA, PŘIJDOU NA ŘADU I LEGRAČNÍ AKCE. Bobík road show Den šílených účesů

11 PŘÍTOMNOST NAŠICH ŽÁKŮ VÍTÁME I NA AKCÍCH PRO VEŘEJNOST Že jste ještě žádnou nenavštívili? No, možná jste si jen nevšimli, že ji pořádáme zrovna my. Posuďte: Sportovní dopoledne v tělocvičně, Den otevřených dveří, Drakiáda, Karneval s čerty nejsou žerty, Historické odpoledne, Oslavy Filipojakubské noci, Tvořivé dílny s rodiči (strašidláci z dýní, vánoční, velikonoční) a... Vánoční tvořeníčko S čerty nejsou žerty Strašidláci z dýní Toulky s Václavem Moravcem a Halinou Pawlowskou NA NĚKTERÝCH SI MŮŽETE I ZASOUTĚŽIT, COŽ JE PŘÍPAD SOUTĚŽE V SUDOKU: NA NĚKTERÝCH SI MŮŽETE I ZASPORTOVAT, COŽ JE PŘÍPAD BLAHOVKA CUPU ČI ZADY CUPU :

12 NABÍZÍME JIM DOKONCE I VÍKENDOVÉ AKCE Takzvaných víkendovek byla již spousta. Tak alespoň namátkově: Florbalová, Zblázníme se smíchy, Cestovatelská, Poznáváme své okolí, Zdravotnická, The Voyager a Tajemná víkendovka Opičí víkendovka Pohádková víkendovka Za tajemstvím čajové konvičky UČÍME NAŠE ŽÁKY POMÁHAT Do Sbírky pro Hynečka jsme věnovali ks plastových víček V rámci Světového dne boje proti AIDS vybrali naši deváťáci Kč.

13 HODNĚ SE VĚNUJEME I PREVENCI Této problematice věnujeme velké úsilí, nejvíc z nás preventistka PaedDr. Věra Nývltová. Ta je autorkou školního minimálního preventivního programu, zřídila schránku důvěry a pořádá řadu přednášek a besed počínaje problematikou hygieny až po problematiku drog. Beseda o AIDS Přednáška Víte, co je extremismus? PRAVIDELNĚ POŘÁDÁME PREVENTIVNÍ KURZY PRO PROBLÉMOVÉ ŽÁKY ČI TŘÍDY. Letošní 6.A Loňská 6.A K besedám pravidelně zveme i příslušníky Policie ČR či Městské policie Trutnov. A nezapomínáme ani na zdravotní výchovu. Tu má na starosti Mgr. Šárka Kratochvílová. Pod jejím vedením jsme slavili již nejeden úspěch tím posledním je 3. místo hlídky mladších žáků na krajském kole.

14 NAŠE ŽÁKY UČÍME MYSLET EKOLOGICKY Ve škole TŘÍDÍME ODPAD A ZÁROVEŇ VYBÍRÁME papír, plastové lahve, plastové kelímky, víčka od plastových lahví, kovová víčka, alobal, byliny (dle pokynů), pomerančovou a citrónovou kůru a kaštany. A to vše v: - úterý a v pátek od 7.30 do 7.50 (kabinet přírodopisu, přízemí 2. st.) - středu od 7.30 do 7.50 (v kolárně, větší množství) Za posledních sedm let jsme sesbírali: kg papíru, plastových lahví, plastových kelímků, víček od plastových lahví, kovových víček a baterií. Sběrovou činnost vede Šárka Kratochvílová. Natálie Košková a Karolína Matysková - nejlepší sběrači posledního školního roku. AKCE S VÝRAZNOU EKOLOGICKOU NÁPLNÍ PLÁNUJEME KE DNI ZEMĚ. Brigáda v ZOO Dvůr Králové n. L. Úklid v lesích PRAVIDELNĚ POŘÁDÁME EKOLOGICKÝ KURZ, UBYTOVÁNÍ JE V PECI POD SNĚŽKOU.

15 ZAPSALI JSME SE DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ JSME DRŽITELI TŘÍ ČESKÝCH REKORDŮ: Společně se ZŠ Úpice Lány a úpickou veřejností jsme postavili největší pyramidu z plastových víček (bylo jich ). Sami jsme držiteli rekordu ve skákání do výšky během 24 hodin (naskákali jsme přesně ,8 m) a v počtu draků vznášejících se ve vzduchu v jednom čase a na jednom místě (62 draků). NEUSTÁLE ZLEPŠUJEME PROSTŘEDÍ VE ŠKOLE Naše škola se mění k nepoznání. Po loňské výměně oken na celé budově prvního stupně a vymalování všech prostorů, kde byla okna vyměněna, se v poslední době uskutečnilo zateplení celé budovy. Vynutilo si to sice spoustu organizačních změn (zateplení probíhalo od srpna až do začátku prosince), ale stálo to za to! Budově 1. stupně to sluší. NAŠI PRÁCI OCENILA I ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Takhle Česká školní inspekce zhodnotila vývoj školy: Od poslední inspekce a státní kontroly v roce 2007 došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu v práci vedení školy, byly zlepšeny materiální podmínky a posíleno personální zajištění péče o žáky se SVP. Možnosti, které škola nabízí k dalšímu rozvoji osobnosti žáků, jsou příkladem dobré praxe. Celou inspekční zprávu si můžete přečíst na našich webových stránkách

16 ATMOSFÉRU VŠECH NAŠICH AKCÍ SE PRO VÁS SNAŽÍME ZACHYTIT Díky Mgr. Evě Prouzové a všem dalším přispěvatelům provozujeme úspěšné WEBOVÉ STRÁNKY Pravidelně každý měsíc vydáváme ŠKOLNÍ ČASOPIS, který mají k dispozici všichni žáci. Přispívají do něho jak učitelé, tak i žáci. Za ně jsou členy redakční rady Anita Čapková, Eliška Mesnerová a Jiří Šťovíček. O významnějších akcích naší školy informují veřejnost Úpické noviny a Krkonošské noviny, spolupracujeme též s rádii (Černá hora, Magic, Český rozhlas, Frekvence 1,...) Z VYBRANÝCH AKCÍ POŘIZUJEME TÉŽ REPORTÁŽE. Spolupracujeme s Televizí JS (reportáže můžete vidět na nebo v Účku). Ostatní reportáže děláme v rámci školy v tzv. Blahovka Tv (můžete je vidět na našich webových stránkách). Veronika Davidová při práci ve studiu Veronika Davidová a Aneta Stamílová už vystupovaly i v České televizi. Veronika Davidová, Renata Galuščáková, Vendula Korubová a Anna Marie Řeháková zřejmě budou na jaře 2015 natáčet přírodopisný seriál pro Českou televizi. Seriál bude určen menším dětem a vysílán bude na podzim roku 2015 na ČT :D Tým Zpráviček

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Vysoké nad Jizerou PSČ 512 11 e-mail: zsvys@krakonos.cz web: http://zs-vysokenj.netair.cz tel.: 481 593 119 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Drahoslava

Více

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Škola udržitelného rozvoje 1. stupně 1. Základní údaje o škole 1.1 škola Název školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2007-2008 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

Almanach k 30. výročí otevření školy

Almanach k 30. výročí otevření školy Almanach k 30. výročí otevření školy Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.. ( J.A. Komenský ) Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 2002 / 2003 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 0 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 O b s a h : Str. Údaje 2-6 Základní údaje o škole 6-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 strana 2 / 80 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE... 7 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 3 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 6 IV.

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 5 4. APROBOVANOST VÝUKY... 6 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...

Více