VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO IZO Bankovní spojení /0600 Tel Identifikátor RED-IZO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 / 2009 /účetní rok 2008/ Pardubice, Mgr. Jaroslav Karcol ředitel školy Podle 10 zákon č. 561/2004 sb., zpracováváme výroční zprávu o činnosti školy

2 Obsah a/ Základní údaje o škole 3 b/ Přehled oborů vzdělání 3 c/ Přehled pracovníků školy 4 d/ Údaje o zápisu 5 e/ Údaje o výsledcích vzdělávání 5 f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických prac. 6 g/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6 h/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti 7 i/ Základní údaje o hospodaření školy 8 j/ Zpráva o činnosti MŠ 10 a/ Základní údaje o škole - 2 -

3 Název: Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO: IZO: Bankovní spojení: /0600 Tel: Identifikátor: RED-IZO Stránky školy: Zřizovatel: Statutární město Pardubice Součásti školy: základní škola, školní družina, školní výdejna, mateřská škola, školní výdejna Školská rada: byla zřízena v listopadu 2005 Právní subjekt od Příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Jaroslav Karcol Jedná se o dvě školská zařízení zastřešená jedním ředitelstvím. 1/Základní škola Pardubičky, úplná ZŠ, 1.stupeň, /1.-5.ročník/, 5 samostatných tříd, postavená v roce 1882, 90 žáků Celkem: 5 tříd + 2 odd. školní družiny 2 oddělení školní družiny s 50 žáky. Součástí školy je i školní výdejna /vzdálená 5 minut v areálu MŠ Národních hrdinů/. Stravovalo se zde 94 žáků naší školy. 2/Mateřská škola Černá za Bory, jednotřídka s 25 žáky, obědy na odloučené pracoviště jsou do školní výdejny dováženy. /MŠ má svou vlastní výdejnu jídla/. MŠ Černá za Bory je moderní nově zrekonstruovaná školka. /od / Obě školy a školní výdejny jsou umístěny v pěkném prostředí. Podmínky pro výuku žáků jsou dobré. b/ Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce probíhala výuka na ZŠ podle osnov schválených MŠMT ze dne č.j /96-2, Základní škola včetně schválených dodatků č.j / V první a druhé třídě se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Pardubičky. Na škole probíhala výuka angličtiny.mateřská škola pracovala podle vlastního ŠVP se zaměřením na estetickou výchovu důrazem na hudebně dramatickou výchovu. c/ Přehled pracovníků školy - 3 -

4 K měla škola fyzicky 17 zaměstnanců. 14 v ZŠ a 3 v MŠ. Přepočteno na úvazky 13,2 zaměstnanců z toho 9,9 pedagogických pracovníků /z toho2 v MŠ/ ZŠ MŠ 7 učitelů /včetně ředitele/ 2 vychovatelky ŠD 3 provozní zaměstnanci včetně školní výdejny 1 THP 1 /údržbář dohoda o pracovní činnosti/ 2 učitelky 1 provozní zaměstnanec Příjmení a jméno praxe zařazení A: Pedagogičtí ZŠ Mgr. Karcol Jaroslav Mgr. Jiroutová Zuzana Hýsková Zuzana Mgr. Jiskrová Monika Mgr. Macháčková Lenka Eliášová Radka Bradnová/Lněníčková Pešková Lenka Šverclová Tereza MŠ Mlejnková Eva Skálová Jarmila ředitel zástupce ředitele, učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka AJ vedoucí vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD vedoucí učitelka MŠ učitelka MŠ B: Provozní ZŠ Bošinová Hana Netková Jana Jánová Jana Langšádlová Marta Kroulík Jan MŠ Pytlíková Renata THP pracovnice školní výdejny školnice uklízečka, pracovnice školní výdejny údržbář /dohoda o činnosti/ domovnice MŠ - 4 -

5 d/ Údaje o zápisu Do prvního ročníku základní školy nastoupilo 23 žáků. Bylo schváleno a potvrzeno 5 odkladů školní zralosti. e/ Údaje o výsledcích vzdělávání Statistika vzdělávacího procesu Ročník počet prospělo neprospělo celkem zhoršený stupeň z chování 0 Učební plány plněny na 100 %. Ve školním roce 2008/2009 vycházelo ze školy 24 žáků. Z toho 4 žáci z pěti zájemců přijaty na víceleté gymnázium. Škola úzce spolupracuje s PPP v Pardubicích. Na škole pracují vyškolené dyslektické asistentky, které se starají o děti s VPU

6 f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ředitel školy se účastnil několikadenních akcí pořádaných NIDV a vzdělávací agenturou Jezerka. Učitelé především navštěvují kurzy zaměřené na anglický jazyk a školení zaměřená pro učitele 1.stupně. /Orffova hudební škola, tvorba ŠVP,splývavé čtení, kritické myšlení, / Akce byly hrazeny z rozpočtu školy /DVPP/. Byla zakoupena odborná literatura pro další vzdělávání učitelů. Učitelé se aktivně podílí na tvorbě našeho nového školního vzdělávacího programu pod vedením paní učitelky Zuzany Jiroutové. Schůzky se konají pravidelně v pondělí v odpoledních hodinách. g/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Webové stránky školy,školní vývěska, radniční zpravodaj. ZŠ 2.místo ve sběru PET lahví v regionu Pardubice 1.místo - florbal turnaj o pohár starosty MO V. 3.místo turnaj v kopané Mc Donald Orientační běh - liga škol /několik umístění na stupních vítězů. kroužek anglického jazyka 1. 2.třída pohybové aktivity - florbal hra na flétnu dramatická výchova kroužek/ pořádání představení pro mateřské školy počítačové kroužek vystoupení pro rodiče v divadle EXIL Mikulášská akademie výlety - výstavy vánoční besídky pro rodiče plavecký výcvik 3. až 5. ročník návštěvy divadla a kina zimní lyžařská škola a jarní škola v přírodě pořádání turnaje - Florbal pro málotřídní školy spolupráce s EKO centrem Pardubice, mateřskými školkami a ZŠ Svítání kopaná turnaj Mc Donald liga škol v orientačním běhu advent Martinská slavnost Masopust Adventní spirála vynášení Morény pálení čarodejnic - 6 -

7 4.třída expedice s rodiči a dětmi / 3 dny/ atletická olympiáda plavání štafeta měst atletický čtyřboj třída bruslení v rámci TV slavnostní vyřazování žáků pátého ročníku /Kunětická hora/ kosmonautika pilotní škola M. Halouska dětský den ekologická výchova - péče o zeleň okolo školy, sběr kaštanů, sběr léčivých bylin, sběr papíru, sběr PET lahví spolupráce s MŠ hudební a divadelní vystoupení pro ostatní MŠ, ZŠ a veřejnost /spolupráce s LŠU Havlíčkova ulice pan učitel Línek, divadlo EXIL/ h/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti Česká školní inspekce ve školním roce navštívila naši školu dne Předmětem kontroly bylo využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu. V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani porušení jednotlivých ustanovení dle příslušných paragrafů

8 I/ Základní údaje o hospodaření školy /účetní rok 2008/ Komentář k účetní závěrce k ZŠ a MŠ Pardubičky Náklady na platy Celkové náklady na platy: ,- Kč Z toho Ze státního rozpočtu : platy ,- rozpočet ,- OON , ,- nenárok.odměny , ,- Z ostatních zdrojů: platy ,- OON 6.750,- Ostatní náklady ze státního rozpočtu ,-Kč Celkem přímé náklady ,- rozpočet ,- Kč HV= 0 Provozní příspěvek ZŠ ,- Kč Vyšší výdaje: plyn ,- Příjmy 3.321,68 úroky nájem tělocvična , ,- ostatní sekačka ,- 449,- RF náklady ŠJ ,- likvidace půdy tabule ,- počítačové vybavení Celkem výdaje ZŠ ,61 Příjmy ,68 Kč HV = 446,07 Kč - 8 -

9 FONDY Rezervní fond byl čerpán ve výši 4.299,- Fond odměn 522,50 Kč nečerpán Fond reprodukce ,38 Kč nečerpán zůstatek ,35 Kč FKSP Čerpáno: ,40- Kč na společenské akce, rekreace, zdravotní tělocvik,kulturu,vitamíny BÚ ,32- Kč + 206,78 popl-úrok na cestě ,- 2% na cestě ,- nezapl. fa CELKEM ,10 Kč ,10Kč Příspěvek na provoz MŠ ,- Kč příjmy ,- školné Vyšší náklady sekačka ,- plyn ,- signalizace 8.245,- Celkové náklady ,-Kč příjem ,-Kč HV = Pohledávky 321 platba na cestě celkem , ,- masáže FKSP 6.869,- 4,2 prom pojištění 500,- počítačové služby Ostatní pohledávky se týkají platů a odvodů 389 náklady předpokládáné na energie ZŠ a MŠ, nebyly vyúčtovány 384 příjmy pro příští období ŠD a MŠ - 9 -

10 Celkový HV = 4.106,73 Kč Počet zaměstnanců přepočtený /včetně zástupů/ j/ Zpráva o činnosti MŠ Černá za Bory VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNÁ ZA BORY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1/ Základní údaje o škole: Mateřská škola Černá za Bory je od 1. ledna 2003 součástí Základní školy Pardubice Pardubičky, se společným názvem Základní škola a mateřská škola Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. Sídlo MŠ je v Černé za Bory, ul. Hostovická, č.p. 26, Pardubice. Zřizovatelem organizace je Magistrát města Pardubic. Desátého října v roce 2005 byla do provozu uvedena vývařovna v Mateřské škole Národních Hrdinů v Pardubicích. Z této vývařovny je do naší mateřské školy od tohoto data dováženo celodenní stravné pro děti. Vedoucí školní jídelny je paní Lea Hovorková, s níž máme velmi dobrou spolupráci. 2/ Pedagogická část výchovně vzdělávací práce Mateřská škola Černá za Bory se již po několik let orientuje především na estetické oblasti, zejména na hudebně dramatickou složku. Již 9 let velmi úzce spolupracujeme se Základní uměleckou školou v Havlíčkově ulici v Pardubicích, konkrétně s panem učitelem zpěvu Josefem Línkem. Každým rokem panu učiteli

11 Línkovi do péče předáváme pěvecky nadané děti. Některé z nich se již velmi úspěšně pod vedením pana učitele Josefa Línka prezentovaly v celostátní pěvecké soutěži ČR a v mezinárodní soutěži zpěvu na Slovensku. Letošní celostátní pěvecká soutěž ČR proběhla v měsíci dubnu v Turnově. Jako host se této soutěže zúčastnila paní učitelka Eva Mlejnková. Zážitek z celostátní soutěže byl opravdu úžasný. Bylo možno posoudit úroveň jednotlivých hudebních škol v České republice, způsob a metody práce s dětmi po pěvecké stránce. Rozdíly mezi jednotlivými školami byly veliké. Základní umělecká škola Havlíčkova ulice v Pardubicích na této celostátní soutěži byla vynikající a získala dvě druhá místa /první místa v těchto kategoriích nebyla udělena/, jedno třetí místo a dvě čestná uznání. Rodiče naše pěvecké aktivity velmi vítají a ochotně s námi spolupracují. Velmi úzkou spolupráci máme také s pedagogickými pracovnicemi Základní školy Pardubičky. Naše společné zařízení nám umožňuje bližší komunikaci, konzultace o dětech, které přecházejí z mateřské školy do školy základní. Během školního roku se vzájemně navštěvujeme, pořádáme společné kulturní a i sportovní setkání. Děti z mateřské školy navštěvují ukázky výuky nejen v prvním ročníku školy základní. Společně pořádáme vystoupení pro děti a rodiče dětí v divadélku Exil v Pardubicích. Provozní doba Mateřské školy Černá za Bory je od 6.30 hodin do hodin. S provozní dobou MŠ rodiče souhlasí, nikdo nevznesl požadavek na změnu provozní doby mateřské školy. Průměrná docházka dětí do mateřské školy ve školním roce 2008/2009 byla 19 dětí na den. V přijímacím řízení pro školní rok 2009/2010 bylo do mateřské školy přijato celkem 12 dětí, z toho 7 chlapců a 5 děvčátek. Obě pedagogické pracovnice mají odbornou a pedagogickou způsobilost pro práci s dětmi v mateřské škole. Průběžně se vzdělávají formou samostudia a účastí na odborných seminářích. V mateřské škole pracuje v dopoledních hodinách pěvecký kroužek. Plně je využívána tělocvična mateřské školy. Paní učitelka Skalová se na pohybové činnosti zaměřuje, vkládá do tělovýchovných činností prvky jógy. Každým rokem navštěvujeme s dětmi naší mateřské školy SPA v Chrudimi, kde děti absolvují 10 hodin plaveckého kursu. S výukou zdejších pracovníků jsme již léta velmi spokojené. Dopravu zajišťujeme u pana Vojtěcha Duby, autodopravce z Chrudimi, s nímž také výborně spolupracujeme

12 Trvalé problémy ve výchově a vzdělávání dětí nemáme. Pravdou je, že někteří rodiče v poslední době nahlížejí na mateřské školy pouze jako na jakousi placenou hlídací službu a také tak se k pedagogickým pracovnicím začínají chovat. Snažíme se být trpělivé a vlídně rodičům smysl a specifika mateřské školy vysvětlit. Většina rodičů ale s mateřskou školou velmi dobře spolupracuje, rodiče ochotně pomáhají s drobnými pracemi v MŠ, se sekáním trávy, se stěhováním nábytku apod. Problémové děti a děti s odkladem školní docházky předáváme do péče pracovnic PPP v Pardubicích, konkrétně k paní Mgr. Ireně Tomanové, problémy logopedické k paní PaeDr. Mileně Zelenkové. S dětmi naší mateřské školy dle finančních možností rodičů dětí navštěvujeme kulturní představení v KD Dubina v Pardubicích, V KD v Hronovické ulici v Pardubicích, Divadlo, výstavy na Zámku v Pardubicích, výlety mimo naše město. Máme také svoji vynikající paní fotografku paní Janu Štipkovou z ateliéru Agfa v Pardubicích. Spolupracujeme také se studentkami ze SZŠ v Pardubicích. Naše děti se pod dohledem děvčat učí první pomoci, základním znalostem lidského těla. Dobrá je i naše spolupráce s panem Mgr. Randákem, ředitelem SOU stavebního v Černé za Bory. Chlapci nám pomáhají s nátěrem pískoviště, plotu, dveří, parapetů apod. Besídky pro rodiče dětí se v MŠ konají průběžně během školního roku. 3/ Provozní část: PC internetové připojení u společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3. Všechny pracovnice Mateřské školy Černá za Bory čerpají řádnou dovolenou v době hlavních prázdnin a vánočních prázdnin, dle zájmu rodičů o provoz mateřské školy také v době prázdnin jarních. Provozní pracovnice v této době koná též úklidové a zahradnické práce v mateřské škole a na školní zahradě. Služební telefon nemáme, je možný kontakt s paní Mlejnkovou či paní Pytlíkovou přes osobní mobilní telefon. Technický stav budovy mateřské školy je celkem dobrý. V příštích letech plánujeme výměnu oken po celé budově mateřské školy a celkovou novou úpravu školní zahrady. V září 2009 nás navštívila paní učitelka Hofmanová ze SOU a SOŠ stavební Rybitví, žáci jejich školy pro naše děti zhotovili dva krásné stolečky z borovice a osm stoliček. Tento dárek využíváme pro čtenářský kroužek našich dětí. Tato naše nová spolupráce je velmi pěkná. V Černé za Bory dne

13 Mlejnková Eva Vedoucí pracovnice MŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Bohutíně 15. 9. 2014 zpracoval Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy 1 I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Školní 147, 790 65 Žulová

Školní 147, 790 65 Žulová VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽULOVÁ, OKRES JESENÍK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní 147, 790 65 Žulová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 10. 9. 2012 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2012 2013 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více