zajímá vás, jak obstál český učitel v mezinárodním srovnání? STRANA 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zajímá vás, jak obstál český učitel v mezinárodním srovnání? STRANA 9"

Transkript

1 v kroměříži bude zřejmě první bezpečná škola v české republice STRANA 7 zajímá vás, jak obstál český učitel v mezinárodním srovnání? STRANA 9 jaká bude organizace školního roku 2005/2006 STRANA ČERVNA 2005 XIII. ROČNÍK Vzhledem k uplatňování školských zákonů v praxi jsme aktuálně zařadili novou studijní kombinaci suplování dozory! KRESBA: MILAN KOCMÁNEK PŘÍPLATKY ZA VEDENÍ STAGNUJÍ UŽ VÍCE NEŽ DESET LET Informace o tom, jakým způsobem se upravují tarifní platy učitelů, vychovatelů a ostatních pedagogických i správních a provozních zaměstnanců škol a školských zařízení, v našem týdeníku nacházíte poměrně pravidelně. O tom, že by se měla měnit výše příplatků za vedení, jsme však nepsali již více než deset let. Zdálo se, že by se mohlo blýskat na lepší časy. V těchto dnech by měla nabýt účinnosti novela nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Ta bude obsahovat řadu změn a mohla by přinést změny i v příloze č. 7, která stanoví výši příplatků za vedení vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení. Požadavek na jejich zvýšení uplatnil v rámci připomínkového řízení Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, jehož členy jsou i ředitelé škol. Odborový svaz navrhl, aby ředitel školy či školského zařízení (statutární orgán) pobíral příplatek v rozmezí 5500 Kč Kč, jeho zástupce od 3500 do 7000 korun, zástupce ředitele, který zastupuje ředitele ve vymezeném rozsahu činnosti, a vedoucí zaměstnanec, který řídí více útvarů zaměstnavatele, od 2000 do 6000 korun a vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců, 1500 až 4500 korun. Dolní hranice rozpětí by se podle návrhu odborů mohla zvýšit o tisíc korun až tisíc a půl, horní hranice o tisíc pět set až tři tisíce. Zaostávání výše příplatků za vedení u vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení považuje odborový svaz za závažný problém. Dlouholetá stagnace výše těchto příplatků totiž výrazně změnila relace k platovým tarifům, které existovaly při zavedení tohoto platového systému v roce Přitom pracovní zátěž vedoucích pracovníků ve školství významně narostla. Každý rok přinesl změny, které ať už v dobrém nebo špatném ovlivnily život škol zrušení odvětvového řízení školství, hned několik etap reformy veřejné správy, optimalizace sítě škol, zavádění nové školské legislativy do praxe. A to vše za často velmi napjatých ekonomických podmínek. Není divu, že se do konkurzů na místa ředitelů lidé zrovna nehrnou. Ministerstvo práce a sociálních věcí uznalo, že připomínka odborového svazu je oprávněná. Současná novela vládního nařízení však podle jeho představitelů tento problém nemůže řešit. Důvod? Byl by finančně značně náročný. A tohle zaklínadlo má čarovnou moc. KARLA TONDLOVÁ 30. května František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, se sešel s ministryní Petrou Buzkovou. Pracovní schůzka byla věnována řešení aktuálních problémů regionálního školství. 30. května Republiková konference profesní sekce vedoucích pracovníků a přímo řízených organizací se uskutečnila v Domě odborových svazů v Praze. Na programu měla mimo jiné rozpočet regionálního školství na rok 2005, dopad nových školských zákonů a návrh vyhlášky MŠMT o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 31. května Zasedání republikového výboru sekce důchodců ČMOS pracovníků školství v Domě odborových svazů v Praze projednalo zprávy z jednotlivých regionů a věnovalo se přípravě podzimní konference června Parlamentní výbor pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu bude projednávat vládní návrh zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ale zejména vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Poslanci se budou zabývat také dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.

2 2 soubor pravidel pro měření výsledků ve vzdělávání Ministři školství pověřili Evropskou komisi, aby vypracovala soubor pravidel, podle kterých se budou poměřovat výsledky ve vzdělávání a odborné přípravě v jednotlivých členských státech. Je to velmi důležité pro naplňování lisabonských cílů, řekla náměstkyně české ministryně školství Alena Štěrbová, která se zúčastnila jednání v Radě Evropské unie v Bruselu. Díky této sadě pravidel by podle ní mělo být možné srovnávat například schopnosti využívat nové informační technologie, vzdělávání učitelů nebo uplatnitelnost absolventů odborného vzdělávání na trhu práce. Výsledky budou sloužit jako odrazový můstek pro další rok, pro konkrétní zacílení jednotlivých směrů, uvedla A. Štěrbová. čtk prvňáčků návrh na podporu odložen Vláda minulý týden odložila jednání o státním příspěvku ve výši 1000 korun, který by mohly dostávat rodiny prvňáčků. Ministerstvo původně chtělo, aby nárok na tuto dávku mohly úřady poprvé posoudit k letošnímu červnu. Peníze na nákup školních pomůcek či jiných nezbytností by tak rodiny dostaly už před začátkem nového školního roku, tedy během července a srpna. Letos by si podle počtu prvňáčků vyplacení dávky vyžádalo asi 92,5 milionu korun. Vzhledem k vládní krizi se však na změnu předpisu v uplynulých měsících nedostalo. Novela zákona o sociální podpoře by tak mohla platit až od školního roku 2006/2007. Až ji schválí vláda, musí ji ještě posoudit poslanci, senátoři a prezident. čtk Diskuse ke školskému portálu otevřena na Na adrese vznikajícího Školského vzdělávacího a informačního portálu (ŠVIP) zveřejnil počátkem května Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) webovou prezentaci, která má uživatelům budoucí resortní portál představit. Někteří návštěvníci ji však zaměňují se samotným portálem. Webová prezentace je ale místem, kde budou průběžně publikovány aktuální informace o vznikajícím Školském vzdělávacím a informačním portálu EDU.CZ. Členové realizačního týmu ÚIV, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jeho budováním pověřilo, chtějí poskytnout budoucím uživatelům i nejširší veřejnosti základní údaje o resortním portálu a jeho cílech, o předpokládané obsahové struktuře a funkcionalitě systému. Na webu najde veřejnost náhledy čtyř stránek portálu a řadu informací a dokumentů o historii, cílech a obsahové struktuře ŠVIP, anketu a diskusní fórum. Zájemcům se zde nabízí prostor k vyjádření jejich názorů a potřeb ve vztahu ke školskému portálu EDU.CZ. V současné době jsou k dispozici dvě diskusní témata: k návrhům designu a k obsahu budoucího portálu. Realizační tým přivítá konstruktivní připomínky budoucích uživatelů smyslem webové prezentace je tedy rovněž snaha získat zpětnou vazbu od veřejnosti. Zhotovitelem komplexního grafického řešení portálu je firma PragueBest, s. r. o. Právě její návrh webdesignu vyhodnotila ve veřejné soutěži osmičlenná komise složená ze zástupců ministerstva školství, ÚIV a nezávislých expertů jako nejlepší. Z ankety na webové prezentaci zatím vyplývá, že grafické řešení přijímají návštěvníci vstřícně. Do konce června by na adrese měla být k dispozici demoverze portálu, která uživatelům poskytne ještě bližší představu o jeho struktuře. ÚIV Od 26. do 29. května se v 27 městech České republiky uskutečnil již 7. ročník Bambiriády největší aktivní přehlídky činností dětských a mládežnických sdružení a středisek volného času, kterou již tradičně pořádala Česká rada dětí a mládeže. Hlavním smyslem akce bylo upozornit veřejnost na činnost sdružení, která se po celý rok věnují mimoškolní výchově dětí a nabízejí jim atraktivní program trávení volného času. FOTO: zkušenosti s obnovitelnými zdroji energie Obnovitelné zdroje energie a jejich využívání byly tématem soutěže Enersol pro studenty středních škol. Studenti většinou popisovali postupy, které znají ze svého okolí, například spalování biomasy nebo přeměnu slunečního záření v elektrickou energii, řekl Václav Červený z Centra odborné přípravy technickohospodářské, kde dnes vyhlásili vítěze regionálního kola soutěže. Porota hodnotila práce 37 studentů. Odborníky nejvíce zaujalo dílo Jana Budjače z Integrované střední školy technické v Benešově o přeměně vodíku na elektrickou energii. Cílem projektu Enersol je zvýšit informovanost o obnovitelných zdrojích energie a problematice úspor energií. Chce také podpořit výuku o těchto oblastech. čtk děti potřebují hodinu tělocviku denně Velká část malých Čechů má nedostatek pohybu, volí si raději méně namáhavé činnosti. Přitom by bylo ideální pro jejich zdravý vývoj a dobrou kondici, kdyby se aktivně hýbali 45 minut až hodinu denně. Dvě hodiny školního tělocviku chybějící sportování nahradit nemůže, řekl děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Václav Bunc. Na fakultě vznikl výzkum, který zkoumal pohybové aktivity českých školáků. Z něj vyplynulo, že děti do 14 let se aktivně pohybují a sportují pět hodin týdně, včetně školního tělocviku. Ve věku 14 let sportují ale jen dvě a půl hodiny týdně. Odborníci navrhují, aby děti měly tělocvik ve škole pětkrát týdně. Podle pokusného ověřování to možné je a nemá to ani vliv na prospěch. čtk absolventi vyšších odborných škol špatně shánějí práci Absolventi vyšších odborných škol v Olomouckém kraji mají velké problémy najít po skončení studia první zaměstnání. Na úřadech práce loni skončila více než třetina z nich. Kraj, který zřizuje čtyři vyšší odborné školy, proto nepočítá, že povolí otevírání dalších. Vznik nových vyšších odborných škol nebudeme podporovat, ačkoliv školy by měly velký zájem. Je to jedna ze slepých uliček a čtyři takové školy v kraji stačí, řekl vedoucí odboru školství olomouckého krajského úřadu Miroslav Gajdůšek. Vyšší odborné školy se snaží přizpůsobit a šít obory na míru nejen zájemcům z řad studentů, ale i budoucích zaměstnavatelů. Ne vždy je to ale záruka, že absolventi se uplatní. čtk podaří se prosadit projekt dotovaného školního ovoce? Čeští ovocnáři se i přes negativní postoj ministerstva zemědělství nechtějí vzdát možnosti dodávat do škol státem dotované ovoce. Plán oznámil bývalý ministr zemědělství Jaroslav Palas letos v lednu, ale jeho nástupce Petr Zgarba o projektu podle Hospodářských novin zatím neuvažuje. Dále se budeme snažit, aby projekt vešel v život, řekl tajemník Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Hlavním přínosem projektu má být podle ovocnářů vybudování návyku mladé generace na konzumaci ovoce. Systém by fungoval podobně jako u školního mléka, které stát ročně podporuje asi 80 miliony korun. U ovoce by se roční dotace mohla pohybovat mezi 10 až 20 miliony korun, odhadl M. Ludvík. čtk Každá nádoba může dát jen to, co v ní je. Arabské přísloví

3 CO JE PRO MIMOŘÁDNĚ NADANÉ DĚTI NEJLEPŠÍ? Stát se neumí o nadané děti postarat. Ministerstvo školství nechce povolit školu pro nadané děti. Stát určuje podmínky pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí bez ohledu na požadavky rodičů, tak takovéto věty si můžete v poslední době přečíst v novinách. Jestli je to skutečně tak, na to jsme se zeptali PhDr. Jany ZAPLETALOVÉ, ředitelky Institutu pedagogicko-psychologického poradenství České republiky. Model, který Česká republika nastavila v koncepci péče o mimořádně nadané děti, je modelem integračním. Proč jsme přistoupili právě k tomuto modelu? Domníváme se, že integrační model, ačkoliv je náročnější než model segregační, je z našeho pohledu lepší. Udělat speciálně školu pouze pro mimořádně nadané děti by jistě bylo daleko jednodušší než realizovat integrační model. Pracovali bychom jen se skupinou učitelů té určité segregované školy. Riskovali bychom však, že celou řadu mimořádně nadaných dětí vůbec nenajdeme. Mimořádně nadané děti se totiž nerekrutují pouze z rodin vysokoškoláků, kde jsou děti motivované k výkonům, ale také z rodin běžných, kde jim není třeba věnována taková pozornost, jakou by si zasloužily. A vzhledem k tomu, že taková rodina nemá dostatečné poznatky o tom, jak s takovýmto dítětem pracovat, pak se může stát, že dítě ve škole zapadne. V integračním modelu by se takovéto dítě mělo odhalit. Odhalit mimořádně nadané dítě a pracovat s ním jistě není jednoduché. Jsou na to učitelé vůbec připraveni? Největším problémem při péči o nadané jsou hodně malé, mimořádně nadané děti. A to jak pro rodiče, tak pro učitele v předškolním zařízení. Začali jsme tedy pracovat se systémem nominací mimořádně nadaných dětí, jejich screeningu a stanovování následné péče o ně. Již v minulém školním roce jsme v každém kraji vyškolili některé učitelky mateřských škol s cílem naučit je mimořádně nadané dítě vyhledat, pak ho určitou dobu pozorovat a potvrzovat si, zda je skutečně dítětem nadaným. Poté vyhledat i odbornou službu pro rodiče. Vedle toho jsme začali připravovat i identifikační programy pro učitele základních a středních škol, případně jiných typů škol. Opět se jedná o přípravu práce s mimořádně nadanými dětmi. Rodiče mimořádně nadaných často namítají, že nový model nepracuje s dětmi, které již mateřskou či základní školu navštěvují. Je to pravda? Uvědomuji si, že je to docela složitá otázka, ale v tuto chvíli je i pro ně pomoc. Jednak jsou připraveny poradny, které umí pracovat s mimořádně nadanými dětmi, jednak se již řada škol specializuje na práci s takovými dětmi. V podstatě by podle nové školské legislativy měla každá základní škola vytvářet podmínky i pro tyto děti. Přesto předpokládám, že v rámci jednotlivých regionů se budou některé školy na vzdělávání mimořádně kognitivně nadaných dětí specializovat. Na rodičích pak bude vyhledat takovou školu, kde bude jejich dítě vzděláváno tak, jak si představují. Obdobně se to řeší i za hranicemi naší republiky. Tam je dokonce poměrně běžné, že se rodiny stěhují, aby poskytly svým dětem takovou školu, která naplňuje jejich očekávání. Jaké modely péče o nadané děti jsou běžné v zahraničí? Integračním modelem jsme se zařadili mezi země, které o děti mimořádně nadané pečují stejným způsobem. Například na Slovensku je ale používán model segregační. Zatím 3 však jde pouze o experiment, nikoliv koncepci. Ačkoliv je ve fázi ověřování, je v závěrech hodnotící zprávy slovenského Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie řečeno, že nadané děti je možné vzdělávat integrovaně s jejich přiměřenými vrstevníky v podmínkách běžné základní školy. Znamená to, že i za hranicemi našeho státu, tam, kde ověřovali segregační modely, se nakonec uchylují k integračnímu modelu. Důvod je asi právě v tom, že zachytí daleko větší procento dětí, které mimořádné nadání buď mají, nebo ho mají, aniž bychom tušili, že ho mají. Také závěry z mezinárodní konference o mimořádně nadaných dětech, která proběhla v roce 2004 v Pamploně ve Španělsku, se doporučuje posun od segregačních modelů k integračním. OLGA ŠEDIVÁ Špatné zákony Vypadá to skoro neskutečně, ale je to tak. Naši zákonodárci vždycky s neomylnou jistotou poznají, zda předkládaný návrh zákona je špatný, zda by šlo o zcela zbytečný zákon, kdy je návrh zpracován nedokonale a špatně, případně zda je hlavním motivem předkládaného návrhu pouze nemístný populismus. Takový návrh je pak v zárodku a rezolutně odmítnut. Obvykle jako nesystémový či proto, že by řešil jen dílčí a podružné problémy bez širších a potřebných vazeb. Jednomyslný názor zákonodárců je pak vyjádřen tím, že návrh je odmítnut napříč celým politickým spektrem, jak zní oblíbená formulace. Měli bychom jásat nad tím, jak schopné a prozíravé zákonodárce máme. A pyšnit se tím, že jsme si je sami vybrali a zcela demokraticky zvolili. My ale nejásáme a mnozí z nás mají dokonce řadu kverulantských připomínek a poznámek. Například tu, že takovou jasnozřivost projevují naši zákonodárci pouze někdy. Tedy pouze v případech, že by se příslušný zákon zabýval omezením jejich imunity, platů, množství nejrůznějších dalších požitků, náhrad a dvojitého placení, jak se dnes všechny ty výhody lidí vyšší kategorie úřednickým jazykem nazývají. Popravdě je však zapotřebí konstatovat, že takové kverulantské poznámky vůbec nejsou na místě. Po listopadu 1989 bylo přece všem občanům náležitě, mnohokrát a opakovaně zdůrazněno, že nikdo se nemůže spoléhat na to, že za něho všechno vyřeší všemocný stát. Že se každý musí o svoji budoucnost postarat sám. Zákonodárci nám to tedy jen dokonale předvádějí a realizují. V podstatě tím dávají všem ostatním nejen pozitivní příklad, ale potvrzují i to, že jsme si zvolili skutečně ty, kteří se s novými polistopadovými poměry plně ztotožnili. I my jsme je zvolili napříč celým politickým spektrem. PETR KABEŠ

4 4 ODPOVÍME NA KAŽDOU OTÁZKU minimální doba odpočinku mezi směnami Jaká je minimální doba odpočinku mezi dvěma směnami, kterou musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout? Odpočinek mezi dvěma směnami je časový úsek doby odpočinku zaměstnance od skončení jedné směny do začátku směny následující. Tento časový úsek by měl být dostatečně dlouhý, aby mohlo dojít k regeneraci pracovní síly a aby v osobním životě zaměstnance byla možnost realizace jeho zájmů. Právní úpravu doby odpočinku mezi směnami obsahuje 90 zákoníku práce. Podle této úpravy je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin. V praxi však nastávají situace, kdy z objektivních důvodů není možné takovéto rozvržení dodržet. Zákoník práce taxativně uvádí v ustanovení 90 odst. 2 důvody, kdy je možné nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami zkrátit až na osm hodin po sobě jdoucích během 24 hodin. Jde zejména o práci v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, ve veřejném stravování, v kulturních zařízeních, při poskytování jiných služeb obyvatelstvu, při živelních událostech atd. Zkrácení nepřetržitého odpočinku je přitom možné pouze za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. Je-li tedy například odpočinek zaměstnance mezi první a druhou směnou v týdnu zkrácen z dvanácti hodin na osm hodin, musí činit odpočinek mezi druhou a třetí směnou v týdnu dvanáct plus čtyři hodiny. Doba, o niž byl odpočinek zkrácen, musí být přitom poskytnuta hned v rámci odpočinku následujícího. Zkrátit odpočinek mezi dvěma směnami výše uvedeným způsobem není možné zaměstnanci mladšímu 18 let. Ženám pracujícím v nepřetržitých provozech může být tento odpočinek zkrácen pouze na 11 hodin po sobě jdoucích. Problémy mohou vznikat při stanovování doby odpočinku mezi směnami u zaměstnance, který má uzavřeno ve stejné době více pracovních poměrů a u kterého lze předpokládat, že po skončení směny v jednom zaměstnání začne vykonávat práci jinde. Pro řešení je třeba použít ustanovení 69 zákoníku práce, které stanoví, že sjednal-li zaměstnanec několik pracovních poměrů, posuzují se práva a povinnosti z nich vyplývající samostatně, nestanoví-li zákoník práce jinak. Pro určování nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami platí, že se posuzuje samostatně pro každý pracovní poměr. cestovní náhrady při dohodě o provedení práce Je možno poskytnout cestovní náhrady zaměstnanci, který pracuje na základě dohody o provedení práce? Z ustanovení 1 odst. 1 písm. c) zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, vyplývá, že v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (a sem patří i dohoda o provedení práce) lze sjednat poskytování cestovních náhrad. Předpokladem pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům činným na základě výše uvedeného pracovněprávního vztahu je dohoda se zaměstnavatelem o místě pravidelného pracoviště, protože náhrady cestovních výdajů mohou být zaměstnanci poskytnuty jen tehdy, když koná pracovní cestu do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště. V dohodách o provedení práce se povinně vymezuje pracovní úkol a obvykle i doba, ve které má být tento úkol splněn, tj. zpravidla se předpokládá jednorázový výkon práce (viz 236 zákoníku práce). V této dohodě je proto možné sjednat pravidelné pracoviště v místě pobytu a sjednat i úhradu jízdného již z místa pobytu do místa výkonu práce, a případně i poskytování ostatních cestovních náhrad, jako u zaměstnanců v pracovním poměru při pracovní cestě. V tomto případě se však cesta z místa pobytu nepovažuje za cestu do zaměstnání, což vyplývá z ustanovení 2 odst. 3 poslední věty zákona č. 119/1992 Sb., kde je uvedeno: Pokud má zaměstnanec na základě dohody o provedení práce provést pracovní úkol v místě mimo obec pobytu, může s ním zaměstnavatel v této dohodě sjednat, že mu poskytne i při cestě z obce pobytu do místa výkonu práce a zpět náhrady jako při pracovní cestě. nesouhlasím s pracovním posudkem od zaměstnavatele Při skončení pracovního poměru jsem obdržel pracovní posudek. Jsou tam ale uvedeny některé skutečnosti, se kterými nesouhlasím, protože by mi mohly komplikovat moje další pedagogické působení. Požádal jsem proto zaměstnavatele, aby posudek částečně upravil. Ten to však odmítl. Žádám o radu, jak mohu dále postupovat. V případě, že nesouhlasíte s obsahem posudku o pracovní činnosti (pracovního posudku) a zaměstnavatel jej odmítá opravit, můžete postupovat podle ustanovení 60 odst. 4 zákoníku práce. Podle této právní normy má zaměstnanec možnost domáhat se u soudu ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se o obsahu posudku dozvěděl, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit. V žalobě je třeba přesně uvést, jak má být posudek upraven (například že má být vypuštěna nějaká věta nebo slovo atd.). VÍT BERKA Představme si, že by se známky na maturitním vysvědčení nestanovovaly podle skutečných a ověřených vědomostí žáka, ale podle sofistikovaného textu, v němž by adept komisi vysvětloval, co všechno má v úmyslu se naučit. Asi by nám to připadalo zcela absurdní a nesmyslné. A přece se něco takového ve školství zřejmě zcela běžně děje. Absurdní pravda V televizním pořadu byli diváci seznámeni se soukromým internátním gymnáziem. Ve zcela ojedinělém projektu chce poskytnout společné studium nadaným žákům z dětských domovů (bezplatně na podkladě stipendia) a nadaným žákům z rodin, které budou platit měsíční školné 47 tisíc korun (včetně ubytování, stravy, školních uniforem apod.). Veškeré prostory pro výuku i pro ubytování studentů jsou na sedmihektarovém pozemku nedaleko Prahy zatím ve výstavbě, s výukou by se ale mělo v září začít. Zřejmě není jasné ještě ani složení pedagogického sboru. Slušivé uniformy studentů však již byly představeny. Paní ministryně ovšem v televizním pořadu potvrdila, že gymnázium již bylo ministerstvem školství zařazeno do sítě škol. Tedy v podstatě a pouze na podkladě jen jakési virtuální reality, předloženého projektu a určitých příslibů. Doby našich předků, kdy soukromé školy dostávaly od ministerstva tzv. právo veřejnosti, které potvrzovalo srovnatelnost jimi poskytovaného vzdělání i vydávaných vysvědčení s veřejnými školami teprve na podkladě alespoň ročních prokazatelných výsledků, jsou zřejmě dávno za námi. Žijeme přece v době virtuální reality. Vůbec bych se proto nedivil, kdyby se po určitém čase objevily i snahy, aby se také maturitní známky stanovovaly způsobem, který nám dnes ještě připadá absurdní. V obecné poloze to zřejmě nijak absurdní není. JIŘÍ ROHAN ŠKOLSKÉ ODBORY CHRÁNÍ JISTOTY ZAMĚSTNANCŮ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ Členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství mají právo na bezplatnou právní poradnu. Své dotazy k pracovněprávní problematice můžete zasílat na adresu: Právní oddělení ČMOS pracovníků školství W. Churchilla 2, PRAHA 3

5 KDE SKONČÍ OTEVŘENÉ DOPISY PREMIÉROVI? Premiér Jiří Paroubek dostal během minulého týdne hned dva otevřené dopisy, které ho upozorňují na nedostatek finančních prostředků v regionálním školství. Jeden odeslala Asociace pedagogů základního školství, druhý Krajská rada odborového svazu pracovníků školství Jihomoravského kraje. Jihomoravští odboráři nekompromisně požadují neprodlené pokrytí chybějících finančních prostředků. Poukazují na to, že dvouprocentní snižování počtu pracovníků ohrožuje úroveň a stabilitu českého školství. Upozorňují na nedostatky normativního financování a vyzývají vládu navýšit prostředky, které stát vynakládá na vzdělávání: Pokud chceme zachovat kvalitu výchovně-vzdělávacích cílů, vytvářet a uplatňovat vzdělávací programy, tak jak ukládá nový školský zákon, je nezbytně nutné zvýšit objem finančních prostředků do školství, nejméně 6 procent HDP. A dodávají, že v případě, že se situace nebude řešit, nemohou zaručit dodržení sociálního smíru. Asociace pedagogů základního školství zvolila věcnější tón. Oceňuje, že školství a vzdělávání zůstávají prioritou i nové vlády, a věří, že se tato priorita projeví ve zvyšování rozpočtu kapitoly školství. Ve svém dopise dále upozorňuje na řadu problémů, například s jazykovým vzděláváním či transformací vzdělávání. Podle jejich názoru zrušení pedagogických center mělo za následek zpoždění přípravy učitelů na zavedení rámcových a školních vzdělávacích programů. Tato situace vede ke zpochybňování kurikulární reformy a často k bezradnosti na školách, což ve svém důsledku může vést k tomu, že se školní vzdělávací program stane komerční záležitostí, pouhým formálním cvičením k naplnění požadavků zákona. Další problémy vidí asociace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, hrazení nadúvazkových hodin, ve finančních dopadech dnů samostudia atd. Premiérovi připomněla slib předchozích vlád, že plat učitele v roce 2006 dosáhne 130 procent průměrné mzdy v zemi. Žádáme Vás, aby vláda přijala opatření, která zabrání tomu, aby se učitelské povolání stalo rizikovým, končí dopis republikové rady aso ciace. Ministerstvo školství netvrdí, že peněz je hodně. Odmítá však tvrzení, že by svými rozpočtovými zdroji, které poskytlo krajským úřadům, nepokrylo jak tarifní platy, tak zvýšení příplatků za práci pedagogů nad stanovený rozsah (nadúvazky) a že by z tohoto důvodu měly klesnout nenárokové složky platu. Opírá se o výsledky za první čtvrtletí letošního roku. V obecním i krajském školství pracovalo v tomto období o téměř čtyři tisíce lidí méně, než ve stejném období roku Celkový průměrný měsíční plat vzrostl z Kč na Kč, tedy víc než o tisícovku, přitom u pedagogických pracovníků ze Kč na Kč, tedy téměř o dvě tisícikoruny. Nárůst tarifních platů i nárůst příplatků za nadúvazky byl podle analýzy zajištěn bez poklesu nenárokových složek platů, dokonce s mírným nárůstem kolem 60 Kč na zaměstnance a měsíc. To jsou celorepublikové údaje. Stejně však hovoří i čísla za jednotlivé kraje. Pouze na Plzeňsku (o 193 Kč) a Zlínsku (o 8 Kč) klesly průměrné hodnoty nenárokových složek platu, opět ve srovnání prvních čtvrtletí let 2004 a 2005, všude jinde stagnovaly nebo mírně rostly. Otevřené dopisy neřeší daný ZKUŠENOSTI GARANTA aneb spolupráce se zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra funguje Představu většiny našich členů, že mají být nějakým způsobem zvýhodněni oproti ostatním zaměstnancům školství, se už asi nepodaří změnit. Vedení svazu se jí snažilo v minulosti několikrát vyjít vstříc, ale tyto snahy končily pravidelně, viz například poukázky ENA, fiaskem. Proto jsem byl i k poslední iniciativě svazu, spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, značně skeptický. Zvláště po zaručených zprávách o finančních problémech této pojišťovny. Přesto jsem nabídku na funkci garanta za Jihomoravský kraj a Vysočinu nakonec přijal s vírou, že jednou už to musí vyjít. Hned zpočátku jsem měl štěstí na velmi schopného partnera ze strany pojišťovny. S ním jsme se okamžitě dohodli na co nejefektivnějším fungování, bez čekání na pokyny shora. Už počátkem roku jsme elektronickou poštou vyzvali školy k zaslání seznamů oprávněných osob. Každý seznam musel mít razítko základní organizace. Získal jsem tak databázi asi 850 jmen. Počátkem března jsme rozeslali stejným způsobem pokyny k hrazení nadstandardní péče a jednoduchý formulář. Tento vyplněný formulář s dokladem o zaplacení zasílají zájemci na moji adresu. Já si je zkontroluji podle seznamu a průběžně posílám na pojišťovnu, která úkony proplácí na účet žadatele. Celá procedura od odeslání formuláře žadatelem po připsání finančního příspěvku na jeho účet netrvá déle než tři týdny. Právě rychlost celé operace považuji za velmi důležitou. Do současnosti tak bylo vyčerpáno asi 120 tisíc z , které jsou pro naši oblast k dispozici, a žádosti docházejí průběžně dál. Z nabídky nadstandardní péče je daleko největší zájem o dioptrické brýle, minimální zájem je o očkovací látky. Není potřeba si zastírat, že hlavním cílem celé akce je získat nové členy, respektive pojištěnce. Pokud má být tohoto cíle dosaženo, musí tato spolupráce fungovat podobně efektivně ve všech krajích. Důležité také bude přesvědčit naše členy, že se nejedná o jednorázovou akci, ale že tato spolupráce bude pokračovat a nabídka produktů se ještě rozšíří. LEOPOLD KRÁLÍK garant pro Jihomoravský kraj a Vysočinu 5 problém a ani nemohou. Jen na něj upozorňují. Jeho adresáti s nimi mohou dále pracovat nebo je zařadit do šanonů, mohou se pokusit o nápravu nebo tiše zapomenout. Nemohou však už nikdy tvrdit, že o žádném problému nevěděli. KARLA TONDLOVÁ AKTUÁLNĚ V pondělí se uskutečnilo pracovní setkání vedení ČMOS pracovníků školství s ministryní školství Petrou Buzkovou. Pokračovali v již započatých rozhovorech na témata, která jsou z pohledu školských odborů důležitá odměňování zaměstnanců regionálního školství, dvouprocentní snižování počtu zaměstnanců, příprava státního rozpočtu na rok 2006 a konečně dohoda o vzájemných vztazích mezi odborovým svazem a ministerstvem školství. Obě strany potvrdily zájem na pokračování konstruktivní spolupráce i v dalším období. Odborový svaz i ministerstvo školství jsou připraveny nastartovat jednání o vyjmutí regionálního školství z rozhodnutí vlády o každoročním 2 % snižování počtu pracovníků. Toto opatření by podle názoru obou stran mělo být přehodnoceno, neboť jeho realizace v resortu školství přináší v řídce osídlených oblastech snížení kvality vzdělávání. V době, kdy se do praxe zavádějí ustanovení nového školského zákona, zejména o školských vzdělávacích programech, jsou navíc pedagogové mnohem více zatíženi. Vedení odborového svazu je přesvědčeno, že pokud by se tento krok podařil, zachovala by se úroveň zaměstnanosti na únosné míře. To je pro nás vysoká deviza, řekl František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství, teď je jen otázka, co to bude stát. Naším cílem je zajistit nejen zaměstnanost pracovníků škol a školských zařízení, tedy pedagogů a také provozních a správních zaměstnanců, ale i odpovídající zvýšení platů v příštím roce. Výsledky vyjednávání školských odborů by tak měli ocenit nejen členové odborového svazu, ale i ostatní zaměstnanci regionálního školství. kt

6 6 Se zaměstnavatelem jsem rozvázal pracovní smlouvu dne 16. dubna Do dalšího zaměstnání jsem nastoupil až 1. listopadu Počátkem roku 2005 jsem obdržel od zdravotní pojišťovny vyúčtování, kde mi byl vyčíslen dluh na pojistném 5430 Kč a k tomu penále. Na můj dotaz mi bylo sděleno, že mě můj bývalý zaměstnavatel neodhlásil od zdravotní pojišťovny ke dni rozvázání pracovního poměru, a proto jsem byl nadále evidován jako zaměstnanec. Odhlášení ze zdravotního pojištění Každý pojištěnec, účastný ze zákonných důvodů českého systému veřejného zdravotního pojištění, musí mít v rámci každého kalendářního měsíce řešen svůj pojistný vztah některou z těchto alternativ: zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, osoba, za kterou je plátcem pojistného stát, osoba bez zdanitelných příjmů, přičemž akceptovatelný je samozřejmě i přípustný souběh těchto kategorií. Ve vašem případě došlo k situaci, kdy jste v období květen říjen 2004 nebyl registrován u vaší zdravotní pojišťovny alespoň po část některého z těchto měsíců v některé ze čtyř výše uvedených kategorií (duben 2004 máte v souladu s platnou legislativou pokryt zaměstnáním trvajícím část měsíce). Bez ohledu na nesprávný postup zaměstnavatele jste byl od května 2004 povinen řešit váš pojistný vztah buď jiným zaměstnáním, zakládajícím účast na nemocenském pojištění, nebo přihlášením se jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo eventuálně zařazením do kategorie osob, za které platí pojistné stát, například jako uchazeč o zaměstnání. Vzhledem k tomu, že jste v žádném z měsíců květen říjen 2004 nebyl alespoň po jeho část registrován u zdravotní pojišťovny v některé z těchto variant, zbyla na vás kategorie osoba bez zdanitelných příjmů. To znamená, že jste se měl v zákonné osmidenní lhůtě přihlásit u vaší zdravotní pojišťovny jako plátce pojistného v této kategorii a měsíčně platit pojistné ve výši 905 Kč. Jelikož jste však tímto způsobem nepostupoval, ocitnul jste se v uvedeném období jako pojištěnec bez plátce pojistného. Za této situace vás musela zdravotní pojišťovna zařadit do zmíněné kategorie osoba bez zdanitelných příjmů a dle vyúčtování po vás nárokuje za příslušné období dlužné pojistné včetně penále. Proto výše dlužné částky pojistného a vyměřeného penále je v souladu s platnou právní úpravou. Převzato z: NEOMLUVENÉ ZAMEŠKÁNÍ PRÁCE VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ Podle platné úpravy v zákoníku práce ( 58) je možno ve zkušební době zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Je nutno v případě neomluveného zameškání práce ve zkušební době toto zrušení pracovního poměru projednat podle 40 odst. 5 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce, s příslušným odborovým orgánem v případě, že se to uvádí jako důvod zrušení pracovního poměru ve zkušební době? Sjednání zkušební doby umožňuje rozvázání pracovního poměru v době krátce po jeho vzniku. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je upraveno 58 zákoníku práce. Je zde uvedeno, že ve zkušební době může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhé straně zpravidla alespoň Přijali jsme zaměstnance do pracovního poměru a sjednali s ním zkušební dobu. Během ní zaměstnanec onemocněl a zdá se, že s ním budou po této stránce problémy. Je možné zrušit zaměstnanci pracovní poměr ve zkušební době, jestliže je v pracovní neschopnosti? Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je jeden ze způsobů skončení tohoto pracovněprávního vztahu a jeho právní úprava je obsažena v 58 zákoníku práce, kde je uvedeno: (1) Ve zkušební době může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PŘI NEMOCI ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV Je možné prodloužit dovolenou zaměstnanců vnitřním předpisem i u zaměstnavatelů, kteří neprovozují podnikatelskou činnost (to je například i u rozpočtových organizací ve školství)? Zaměstnavatelé, kteří neprovozují podnikatelskou činnost, nemají podle zákoníku práce možnost v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu prodlužovat dovolenou. S cílem zamezit vzniku nepřiměřených rozdílů v délce dovolené u tzv. podnikatelských a nepodnikatelských subjektů ustanovení 102 odst. 2 zákoníku práce prodlužuje zaměstnancům zaměstnavatelů, kteří neprovozují podnikatelskou činnost, dovolenou o 1 týden nad výměru uvedenou v odst. 1, to znamená nad výměru 4 týdnů. Všichni zaměstnanci zaměstnavatelů, kteří neprovozují podnikatelskou činnost, mají tedy nárok (při splnění všech podmínek) nárok na 5 týdnů dovolené. Na rozdíl od zaměstnavatelů provozujících podnikatelskou činnost, u nichž lze dovolenou prodloužit v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu, u zaměstnavatelů, kteří podnikatelskou činnost neprovozují, vyplývá prodloužení dovolené přímo ze tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Protože nejde o výpověď, nevztahuje se na toto skončení ochranná doba podle 48 zákoníku práce. Platné je i ústní skončení pracovního poměru ve zkušební době. Pokud písemné oznámení o zrušení pracovního poměru nebude doručeno tři dny předem, nemá tato skutečnost vliv na skončení pracovního poměru. Smluvní strany si však mohou výslovně sjednat konkrétní podmínky platného zrušení pracovního poměru ve zkušební době a i podmínku písemného sdělení skončení pracovního poměru ve zkušební době, popřípadě v určité době předem. Důvody zrušení nejsou rozhodné, pracovní poměr skončí i v případech, pro které jinak platí zákaz výpovědi podle 48 zákoníku práce, tedy i v době, kdy je zaměstnanec na nemocenské. Důvod skončení pracovního poměru zaměstnavatel s odborovým orgánem projednávat nemusí, ale samo určení, zda se jedná o neomluvené zameškání práce, rozhoduje zaměstnavatel v dohodě s příslušným odborovým orgánem, pokud u něj odborový orgán působí. VÍT BERKA (2) Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhé straně zpravidla alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Ve zkušební době lze tedy podle uvedeného ustanovení zákoníku zrušit pracovní poměr kdykoliv, to znamená i v době pracovní neschopnosti, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Nejedná se o výpověď. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhé straně alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Jde však o lhůtu pořádkovou čili z jejího nedodržení nevyplývají žádné právní důsledky. VÍT BERKA PRODLOUŽENÁ DOVOLENÁ U ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ zákoníku práce. Zatímco v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu lze dovolenou prodloužit i o několik týdnů, u zaměstnavatelů s nepodnikatelskou činností je dovolená prodloužena o 1 týden. Zákoník práce v ustanovení 102 odst. 3 zmocňuje vládu k prodloužení dovolené u zaměstnavatelů, kteří podnikatelskou činnost neprovozují. Toto zmocnění umožňuje vládě prodloužit dovolenou nad délku již prodlouženou podle 102 odst. 2 zákoníku. Zatím však toto zmocnění realizováno nebylo. VÍT BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady ŽÁCI SE UČÍ CHOVAT TAK, ABY SOBĚ ANI DRUHÉMU NEZPŮSOBILI ÚRAZ V Kroměříži pracují jako první v republice na projektu Bezpečná škola Základní škola Albertova v Kroměříži, známá pod jménem ZŠ Zachar, se stala pilotní školou projektu Bezpečná komunita. Co si pod tímto pojmem můžeme představit? Ptali jsme se zástupkyně ředitele Aleny Skopalové. Podle jejích slov je filozofií školy vytvořit z ní příjemné a bezpečné místo, kde učitel, žák a rodič jsou partnery a kde má každé dítě možnost se vzdělávat podle svých individuálních potřeb. Škola se nachází na velkém panelovém sídlišti, které ji zásobuje většinou žáků. Jde o budovu s pavilonem, kde je 24 tříd, 11 odborných pracoven a multifunkční učebna. Škola je vybavena dvěma tělocvičnami, fitcentrem, atletickým hřištěm, tenisovými a volejbalovými kurty. Deset let byl na škole uplatňován moderní a vysoce hodnocený program Obecná škola. Od loňského roku byla škola zařazena mezi pilotní školy pro ověřování školního vzdělávacího programu. Letos již učí podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život. Tento program je velmi náročný na přípravu a vlastní vzdělávací a výchovnou práci učitele, ale je vstřícný a podnětný pro žáky. Program zdůrazňuje především osobnost žáka a jeho vývoj, schopnost komunikovat, čemuž je podřízena celá organizace a způsob výuky ve škole, hodnotí A. Skopalová. Projekt Bezpečná komunita Tato kroměřížská škola již pět let pracuje v projektu Bezpečná komunita, který je součástí PRÁZDNINOVÁ EXPEDICE BABIČKA Šanci prožít deset neobvyklých prázdninových dní mají všichni, kteří se rozhodnou cestovat s novinářskou EXPEDICÍ BABIČKA. Pořadatelé přijímají přihlášky až do naplnění Babičkobusu! Vycházíme tak vstříc požadavkům těch, kteří si stěžovali, že nestíhají splnit úkoly nebo že ještě nemají naplánované prázdniny, říká koordinátorka expedice Radka Páleníková z Dětské tiskové agentury. Ale s přihláškami neváhejte, dodává R. Páleníková, místa si rezervujte na adrese: co nejdříve. Deset dní (od 20. do 29. srpna 2005) bude EXPEDICE BABIČKA putovat místy, kde žila autorka jedné z nejoblíbenějších českých knížek a jediná žena v desítce Největších Čechů Božena Němcová. Na trase dlouhé přes 700 kilometrů navštíví malí novináři Domažlice, Polnou, Litomyšl a závěr bude patřit České Skalici a Ratibořicím. Účastníky expedice se mohou stát pouze badatelé ve věku let. Vědecko-výzkumný úkol: Maminka BABIČKY Vyber jedno místo, kde žila Božena Němcová, a zjisti co nejvíce zajímavostí o tom, jak v její době místo vypadalo, s kým se stýkala, jak žila (v ideálním případě dolož citacemi). Zároveň své pátrání doplň informacemi o tom, jak vypadá dané místo město dnes. Tvořivý úkol: Moje BABIČKA Někdo si představí knížku od Boženy Němcové, jiný třeba svou vlastní babičku. Je na vaší fantazii, jak si s tématem poradíte. Maximální rozsah jedna strana A4. Další informace o všem, co se kolem Expedice Babička děje, najdete na RADKA PÁLENÍKOVÁ, koordinátorka projektu výchovně-vzdělávacího plánu. Co musí škola splnit, aby mohla s projektem Bezpečná škola začít? Je potřeba vytvořit realizační tým, který je zodpovědný za přípravu, realizaci i hodnocení programu. Strategii Bezpečné školy zpracuje tento tým ve spolupráci s vedením školy, radou školy a komunitní radou bezpečné komunity. Školní projekt je dlouhodobý, trvající a svými aktivitami zajišťuje bezpečí pro žáky školy, přičemž se zaměřuje zejména na rizikové skupiny. Program také dokumentuje frekvenci a příčiny úrazů. Jeho nezbytným prvkem je rovněž hodnocení a případná budoucí spoluúčast v síti bezpečných škol. Jak se děti zapojily Od zahájení programu Škola podporující zdraví v roce 2000/ 2001 všechny aktivity vedou ke zkvalitňování výuky, zlepšování vzájemných vztahů ve škole a propojení života školy s veřejným životem. Projekt Bezpečná škola zahrnuje několik pravidelných aktivit. Na 1. stupni probíhají během roku pracovní dílny žáků zaměřené na prevenci úrazů ve škole, doma, při pobytu venku, při cestě do školy apod. Ze začátku tyto dílny vedl pan Ing. Zdeněk Vopička, který je odborným konzultantem po celou dobu trvání projektu. Jednotlivá témata dílen škola včlenila do školního výchovného plánu podle ročních období. Každoročně se opakují a jsou přizpůsobena věku žáků. Celým čtvrtým ročníkem prolínají hodiny, které připravují žáky na získání Průkazu cyklisty. Kromě předpisů a dopravních značek si žáci nacvičují jízdu na kole na dopravním hřišti. V loňském roce byl zařazen projekt k dopravní výchově. Prevenci úrazů se věnují žáci II. stupně v předmětu Výchova ke zdraví. Tady také vypracovávají projekty Bezpečná cesta do školy, Nebezpečí při sportu a v přírodě, Nebezpečí v domácnosti apod. pro mladší žáky školy. Na závěr je prezentují ve školní družině, nebo na olympiádě. Každoročně v dubnu probíhá Olympiáda bezpečné jízdy na kolech, koloběžkách, s praktickým testem z první pomoci a dopravní výchovy. 7 Závažnost úrazů se snížila Díky dlouhodobé prevenci úrazovosti je chování žáků v kroměřížské škole i při mimoškolních aktivitách samostatnější. Děti lépe spolupracují při řešení problémových situací a snižuje se závažnost školních úrazů. Žáci se učí chovat tak, aby sobě ani druhému nezpůsobili úraz. Při výletech do přírody vedeme děti k vyhledávání nebezpečných míst a učíme je reagovat při výjimečných situacích. Spolupracujeme s mladými zdravotníky a učíme děti poskytovat první pomoc. Celý projekt Bezpečná komunita školy je včleněn do Plánu zdraví města Kroměříž, které bylo oceněno titulem Zdravé město. Ve škole se dokonce konala praktická část Mezinárodního semináře Bezpečné školy. Školu navštívil Max Vosskuhler, reprezentant mezinárodní sítě Bezpečných komunit Světové zdravotnické organizace. Na jeho doporučení jsme se v USA přihlásili jako první Bezpečná škola v České republice. V březnu dostala škola doporučení realizovat jmenování školy Zachar první Bezpečnou školou u nás. V příštích letech by se škola chtěla zaměřit na spolupráci a výměnu zkušeností s jinými školami a vtáhnout do projektu Bezpečné komunity rodiče a veřejnost ve městě. Kontakt: Základní škola Zachar Albertova 4062, Kroměříž Tel.: , Stránku připravila ZLATA ŠŤÁSTKOVÁ

8 8 ZNÁTE JE? Integrativní pedagogika VANDA HÁJKOVÁ ZNÁTE JE? Face2face Co bylo u nás v souvislosti s integračním trendem uvedeno do pohybu? Minimálně do společenského vědomí vstoupilo, že postižení je nutné chápat především jako sociální znevýhodnění, nikoliv jako individuální patologii. Tradiční normy a cíle předškolní výchovy a školního vzdělávání byly však integračním trendem dotčeny jen částečně. Příručka by měla sloužit současným studentům integrativní pedagogiky, a také pedagogům, kteří ve svých třídách integrují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vydal Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR. jsem pravidelnou čtenářkou Školství a nedá mi, abych se nevyjádřila k článku Šikana na pracovišti se týká mnoha škol a Férové vztahy na pracovišti jsou nejlepším lékem proti šikaně v čísle 17/2005. Ve funkci ředitelky školy působím od 1. ledna 2004 a troufám si říci, že já se nacházím v opačné situaci. Už když jsem podávala přihlášku ke konkurznímu řízení, bylo mi jasné, že v případě mého působení ve funkci budu v nelehké pozici. Vždyť každého pedagoga ve škole znám řadu let! Ten je iniciativní, ten tvořivý, ten má chuť vzdělávat se, ten se snaží zviditelnit školu, ten chodí do školy jen odbýt si své hodiny, ten je po vyučování před školou dříve než My jsme se v minulé hodině učili, že s úsměvem jde všechno líp. KRESBA: RADEK STESKA KLUB PEDAGOGŮ V Týdeníku Školství v čísle 17 jste se mohli dočíst o vzniku Klubu pedagogů při občanském sdružení Práce & Vztahy. Rádi bychom všechny čtenáře s jeho činností více seznámili. Klub zahájil svou činnost v dubnu 2005 a vyzývá ke spolupráci všechny pedagogy, kteří usilují o nastolení férových vztahů na pracovišti a o prevenci i eliminaci všech projevů šikany (mobbingu, bossingu), obtěžování, diskriminace a jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. (Více na stránkách sdružení: Jde o neinstitucionalizovaný pokus o vzájemnou a neformální radu a pomoc, kterou si členové klubu mohou vzájemně poskytovat tím, že budou společně o svých problémech i o poměrech na pracovištích více komunikovat, a to i mimo rámec sdružení. Zájemci o členství v klubu se mohou zaregistrovat a zasílat své příspěvky vedení klubu prostřednictvím čerstvě založených internetových stránek www. klubpedagogu.aktualne.cz, kde Vážená redakce Týdeníku Školství, jeho žáci atd. Samozřejmě mám zájem, aby práce všech vyučujících byla kvalitní, aby škola obstála v nelehké konkurenci ostatních škol ve městě. V rámci hospitací jsou vyučující upozorněni mimo jiné i na případné nedostatky v práci, jsou stanovena opatření atd. Jeden zaměstnanec však nereaguje, neprojevuje ochotu pracovat na jejich odstranění. Dává mi najevo, že mi nepřísluší vyjadřovat se k jeho práci, a vyhrožuje mi (samozřejmě ne veřejně), že si bude na mě stěžovat. Ano, má právo vyjádřit se k mé práci. Podstatné však je řídit se v práci dohodnutými pravidly, stanovenými úkoly, plánem práce. budou zveřejňovány myšlenky, názory, otázky i odpovědi, zkušenosti, rady či návrhy každého z členů klubu, pokud o to projeví zájem a bude to v souladu se stanovami občanského sdružení Práce & Vztahy. Na náš web budeme také zařazovat ankety, průzkumy veřejného mínění, aktuální informace o činnosti sdružení, o dění ve školství z pohledu psychologa, právníka, úředníka státní správy a dalších námi oslovených lidí, kteří budou mít co říci k dodržování pracovněprávních předpisů i ke kvalitě pracovního klimatu ve školách. Těšíme se, že nám budete často psát a využijete možnosti aktivně touto cestou pozitivně ovlivňovat jak naše mezilidské vztahy, tak i naše pracoviště, a proměňovat je k lepšímu, aby byla skutečnými dílnami lidskosti v naší společnosti, kde pedagogové budou pro ostatní občany vzorem morálního uvažování i konání, a nikoli zdrojem pohoršení. klubpedagogu.aktualne.cz Je těžké pracovat s člověkem, který již kdysi dříve prohlásil, že na škole bude ředitelem. Poměrně nová je pro mne informace, že se o to také pokusil podáním přihlášky do konkurzního řízení, z něhož byl však vyřazen. Obávám se, že není v mých silách situaci vyřešit, ačkoli jsem záležitost konzultovala s vedoucí organizačního oddělení odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu. Na neplnění stanovených opatření byl zaměstnanec upozorněn i písemně, výše osobního příplatku jej nezajímá, je si vědom, že nesplňuje kritéria pro jeho přiznání. Má svou firmu, škola je jen jakási jistota. Nová učebnice nakladatelství CAMBRIDGE UNIVER- SITY PRESS je určena dospělým uživatelům angličtiny. Je postavena na principu komunikativního učení. Výklad a procvičování slovní zásoby a gramatiky je ve vzájemně vyváženém poměru. Značný důraz je kladen na poslech a mluvení, kde se pracuje především s obecným a hovorovým jazykem. Učebnice obsahuje vložený interaktivní CD-ROM, který obsahuje více než 250 cvičení, 600 testovacích otázek, stručný výklad gramatiky a slovní zásoby, audionahrávky s přepisem textů, více než 15 minut videa s doprovodnými cvičeními. Objednávky na knihkupectví CAMBRIDGE Vodičkova 28, Praha 1. Uvědomuji si, že řešením by bylo, kdybych si jistých věcí nevšímala, kdybych z funkce odstoupila. Ale to je snadné a zbabělé. Jsem přesvědčena, že společně s kolegy se nám podařilo udělat kus práce. Jak dlouho se však tato situace dá zvládat? Pro mnoho pedagogů je jistě obtížné přizpůsobit se požadavkům doby, měnit zaběhnuté formy práce, pracovat na rozvoji školy. Ale vždyť stejné požadavky jsou kladeny i na ředitele škol. Uvádět nové nápady do života není krátkodobá záležitost. Je to především týmová práce, jejíž výsledky budou závislé na ochotné spolupráci všech zúčastněných. Jméno autorky i adresa jsou redakci známé

9 ČESKÝ UČITEL V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ 1. část Problematika postavení učitelů ve společnosti je velice často diskutovaná nejen u nás, ale i v jiných zemích. I ty se potýkají s podobnými problémy jako Česká republika stárnutí učitelských sborů, jejich přílišná feminizace, nedostatek kvalifikovaných učitelů, ne příliš vysoká prestiž učitelského povolání, neatraktivnost učitelského povolání pro mladé lidi, nedostatečné finanční ohodnocení učitelského povolání. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) každoročně vydává komentovanou statistickou publikaci Education at a Glance, ve které porovnává školství v jednotlivých zemích z mnoha pohledů. Každoročně se v ní objevují i ukazatele, pomocí nichž můžeme porovnávat strukturu učitelů, jejich pracovní podmínky a finanční ohodnocení v rámci členských zemí OECD. V zatím naposled vydané publikaci byly zveřejněny údaje za školní rok 2001/2002. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně široké spektrum ukazatelů, vybrali jsme z nich ty nejzajímavější do nového seriálu článků o postavení českého učitele v porovnání se zahraničím. Dnes máte možnost seznámit se s prvním z nich. Pro ohodnocení práce učitele je nutné znát prostředí, ve kterém pracuje, a faktory, které ovlivňují jeho práci. Základními ukazateli, které mohou o tom vypovídat, jsou například povinná doba výuky žáka ve třídě a vyučovací povinnost učitele, dále průměrná velikost třídy a s tím související i počet žáků na učitele. O finančním ohodnocení učitelů vypovídají průměrné roční platy a průměrné hodinové platy. Povinná doba vzdělávání žáka ve třídě V našich poměrech se jedná o celkový počet povinných hodin podle vzdělávacích plánů. Povinná doba vzdělávání se liší jak podle vzdělávacích úrovní, tak podle zaměření vzdělávacího programu, a to jak v rámci jednotlivých zemí, tak mezi nimi. (Vzhledem k tomu, že vyučovací hodiny mají v různých zemích různou délku, přepočítávají se na standardní hodiny o délce 60 minut. Hodnoty jednotlivých zemí se mohou v různých letech lišit, aniž by se změnily vzdělávací programy, díky tomu, že se do celkového počtu hodin nezapočítávají dny, kdy neprobíhala výuka prázdniny, svátky apod.). Povinnou dobu vzdělávání žáka ve třídě má smysl porovnávat ve vzdělávacích úrovních odpovídajících povinné školní docházce, tedy na úrovni primárního a nižšího sekundárního vzdělávání. Ve vyšších vzdělávacích úrovních jsou vzdělávací systémy jednotlivých zemí poměrně odlišné jak z pohledu délky vzdělávacích programů, studijních oborů, tak i podle charakteru výuky, a z toho důvodu by bylo velice problematické údaje jednotlivých zemí porovnávat. Žáci na českých školách ve Průměrná doba vzdělávání žáka ve věku 7 14 let ve třídě (Zdroj: OECD) Průměr OECD Itálie Skotsko Austrálie Řecko Mexiko Ursko Belgie (Fr.) Portugalsko Anglie Francie Španělsko Rakousko Japonsko Island Německo Turecko Švédsko Korea Dánsko Česká republika Slovensko Norsko Finsko Maďarsko 7-8 let 9-11 let let hodiny věku povinné školní docházky tráví ve škole méně času, než je průměrná doba strávená žáky ve školách v rámci zemí 9 OECD, a to ve všech třech věkových kategoriích, které byly porovnávány: 7 8 let, 9 11 let a let. S rostoucím věkem prakticky ve všech zemích narůstá i počet hodin strávených výukou ve třídě. V zemích OECD strávil v roce 2001/2002 žák ve věku 7 8 let v rámci povinné výuky ve třídě v průměru 752 hodin, žák ve věku 9 11 let v průměru o 62 hodin více (celkem 816 hodin) a žák ve věku let o 148 hodin více (celkem 900 hodin). Čeští žáci prakticky ve všech zmíněných věkových kategoriích tráví povinnou výukou ve třídě o cca 100 hodin méně, než je průměr zemí OECD. Méně času než u nás trávili povinnou výukou ve škole sedmiletí a osmiletí žáci v Německu, na Slovensku, v Dánsku, Koreji, Norsku, Maďarsku a Finsku. U prostřední věkové kategorie 9 11 let se jedná o Slovensko, Koreu, Norsko, Maďarsko a Dánsko a u nejvyšší porovnávané věkové kategorie let tráví povinně ve škole méně času žáci v Dánsku, Turecku, Finsku a Maďarsku. Zde si ale musíme uvědomit, že údaje jsou za školní rok 2001/2002 v roce 2004/2005 byla na základních školách v 7. třídách v rámci projektu HODINA přidána jedna vyučovací hodina, jejíž využití je v pravomoci ředitele školy. Mezi zeměmi OECD jsou však i země, kde žáci v průběhu školního roku stráví povinně ve škole více než 1000 hodin ročně jedná se o Skotsko (1000 hodin ročně ve všech věkových kategoriích), ve věkových kategoriích 9 11 a se jedná o Holandsko a Itálii a v nejvyšší věkové kategorii let o Řecko a Mexiko. ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ Senovážné náměstí 26, Praha 1 telefon

10 10 Období školního vyučování ve školním roce 2005/2006 začne ve všech základních školách, středních školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2005 a skončí v pondělí 2. ledna Vyučování začne v úterý 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2005/2006 jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli spádové školy nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz 36 odst. 5 školského zákona). Záleží na dohodě mezi ředitelem školy a zřizovatelem, jakým způsobem bude zřizovatel informován o těchto dětech pro účely případné náhrady neinvestičních výdajů podle 178 odst. 6 školského zákona. Jarní prázdniny Okresy, obvody hl. města Prahy že obě posouzení budou kladná. Na rozhodování ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o přijetí do prvního ročníku a o odkladu povinné školní docházky podle 37 školského zákona se vztahuje správní řád (viz 165 odst. 2 školského zákona). Termíny maturitních zkoušek Maturitní zkoušky se konají podle rozhodnutí ředitele střední školy v termínu od 22. května 2006 do 20. června Písemná práce, respektive písemná zkouška z předmětů vyjmenovaných v ustanovení 8 odst. 2 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, se koná v dubnu 2006 v termínu určeném ředitelem školy. Praktické Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Klatovy, Český Krumlov,Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město Poznámky k tabulce: Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2006 do pátku 1. září Zápis do 1. ročníku Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle 36 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dále jen školský zákon, ve dnech 15. ledna až 15. února V 178 odst. 1 školského zákona je obci uložena povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. Obec stanoví podle 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy O odkladu školní docházky rozhoduje podle 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy například alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku se konají v termínu určeném ředitelem školy, nejdříve však 15. dubna. Praktickou zkoušku z odborného výcviku a praktickou zkoušku z odborných předmětů konají žáci podle 9 odst. 7 citované vyhlášky před teoretickou zkouškou z odborných předmětů. Ředitelé škol a krajský úřad postupují při zajišťování maturitních zkoušek podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 442/1991 Sb. Předsedy zkušebních komisí jmenuje krajský úřad do konce února, místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenují do 31. března ředitelé škol. Podle 8 odst. 3 vyhlášky č. 442/1991 Sb. se žáci před zahájením ústních nebo praktických zkoušek nezúčastňují vyučování v rozsahu pěti vyučovacích dnů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje poskytovat volno v rozsahu pěti po sobě následujících vyučovacích dnů před zahájením ústních zkoušek. Zdroj:

11 INZERCE E INZERCE E INZERCE E 11 Konkurzní komise jmenovaná ministryní školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Pedagogického muzea J. A. Komenského Požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a minimálně 3 roky praxe orientace v právní a ekonomické oblasti schopnost koncepčního rozhodování a řízení, organizační schopnosti občanská a morální bezúhonnost aktivní znalost jednoho světového jazyka Písemné přihlášky se stručnými osobními údaji, profesním životopisem, ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců (nebo čestným prohlášením), lustračním osvědčením (nebo dokladem o jeho vyžádání), čestným prohlášením podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně doklady osvědčujícími jazykovou způsobilost zasílejte doporučeně na adresu: MŠMT, P. O. BOX 78, Karmelitská 7, Praha 1 s označením Konkurz PM JAK nebo předejte do podatelny MŠMT nejpozději do uzávěrky dne 13. června 2005 ve hodin. Součástí přihlášky je dále stručný písemný návrh koncepce dalšího působení a zaměření muzea. Konkurzní komise jmenovaná ministryní školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nejméně 3 roky pedagogické praxe nejméně 5 let ve vedoucí funkci orientace v právní, ekonomické a pedagogické oblasti schopnost koncepčního rozhodování a řízení, organizační schopnosti občanská a morální bezúhonnost aktivní znalost jednoho světového jazyka Písemné přihlášky se stručnými osobními údaji, profesním životopisem, ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců (nebo čestným prohlášením), lustračním osvědčením (nebo dokladem o jeho vyžádání), čestným prohlášením podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně doklady osvědčujícími jazykovou způsobilost zasílejte doporučeně na adresu: MŠMT, P. O. BOX 78, Karmelitská 7, Praha 1 s označením Konkurz Centrum nebo předejte do podatelny MŠMT nejpozději do uzávěrky dne 15. června 2005 ve hodin. Součástí přihlášky je dále stručný písemný návrh dalšího rozvoje Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání v maximálním rozsahu 5 stran. ZAHRANIČNÍ STIPENDIA INSTITUTU DANONE Stipendia studentům posledních ročníků vysokých škol a mladým absolventům VŠ do 30 let udělí i v tomto roce Institut Danone. Výše stipendia (k pokrytí všech druhů nákladů) činí 50 tisíc Kč. K žádosti o stipendium musí být přiložen profesní životopis s referencemi, pozvání k pobytu a program minimálně měsíční stáže týkající se problematiky výživy a potravinářství, výživových stavů a epidemiologie výživy. Po absolvování stáže je stipendista povinen do 30. listopadu 2006 předložit zprávu o průběhu stáže a hodnocení zahraničního partnera dle pokynů Institutu Danone. Žádosti o udělení stipendia jsou přijímány do 17. června 2005 na adrese Institut Danone, Konopišťská 905, Benešov. Vybraní kandidáti budou vyrozuměni do 30. června 2005 a budou pozváni k jazykové zkoušce. Více informací zájemci naleznou na webových stránkách GRANTY NA VÝZKUM V ROCE 2006 Institut Danone dále vypisuje veřejnou soutěž na udělení grantů na výzkum v roce Cílem Institutu Danone (nadace) je podpořit odborníky z různých oborů nutričního výzkumu a aktivit směřujících k zlepšení informovanosti české veřejnosti o problematice výživy a zdraví a ke zlepšení výživy obyvatelstva. Podporovány jsou nejen specifické programy zaměřené na určitou problematiku nebo rizikovou populaci (školní stravování, obezita, poruchy příjmu potravy, kojenecká výživa apod.), ale i aktivity širokého rozsahu působnosti (výukové a osvětové programy, programy primární prevence nevhodných jídelních návyků a postojů, základní výzkum v oblasti výživy apod.). Žádosti o udělení grantů na výzkum jsou přijímány do 16. září 2005 na adrese Institut Danone, Konopišťská 905, Benešov u Prahy.

12 INZERCE E INZERCE E INZERCE E 289,- NOVINKY OBJEDNÁVKY AUDIO POSLECH I DALŠÍCH TITUL Z ENTER PRODUKCE VY IZUJE: ENTER CENTRUM CIZÍCH JAZYK VODI KOVA 28, PRAHA NABÍZÍME I VÝHODNÝ PRODEJ U EBNIC, SLOVNÍK A JAZYKOVÉHO SOFTWARU P EDNÍCH ESKÝCH I ZAHRANI NÍCH NAKLADATELSTVÍ. LEDA FRAUS CAMBRIDGE OXFORD HUEBER FRAGMENT a další INFORMACE A KALKULACE: JAZYKOVÉ KNIHKUPECTVÍ CAMBRIDGE: VODI KOVA 28, PRAHA 1 PASÁŽ ABC DIVADLA A MUZIKÁLY NABÍDKA VSTUPENEK MUZIKÁ LY: Kočky, Excalibur, Tři mušketýři, Bídníci, Miss Saigon, Krysař, Pokrevní bratři, Zasněžená romance, Láska je láska, Tajemství DIVADLA: D A Divadlo R. Brzobohatého, Fidlovačka, Divadlo U Hasičů, Divadlo Metro, Hudební divadlo, Palác Blaník Minimální objednávka 10 vstupenek. Zájemcům pošleme bližší informace. PRAŽSKÁ HERECKÁ SPOLEČNOST, Benešovská 32, Praha 10 Telefon: , fax: PŘEDPLATNÉ TÝDENÍKU ŠKOLSTVÍ užijte si neomezený vysokorychlostní internet Se službou Internet Expres se z pohodlí domova dostanete k informacím a zábavě na internetu rychle a bezpečně. rozjeďte to až 20 vyšší rychlostí než u vytáčeného připojení neohlížejte se na čas strávený na internetu a buďte on-line 24 hodin denně buďte zabezpečeni proti podvodným přesměrováním více informací a objednávky: telefonické centrum služeb značkové prodejny TELEPOINT a TELEPOINT PARTNER UPOZORNĚNÍ PRO PŘEDPLATITELE: Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK URČENO JEN PRO ZCELA NOVÉ PŘEDPLATITELE!!! Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): Podpis (u organizace razítko):... Datum:... Číslo června 2005 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Vyrábí SOFIPRIN Praha. Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 740 Kč. Inzerci a objednávky předplatného posílejte na adresu redakce: Senovážné nám. 23, Praha 1. spojení na členy redakce Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Konference - Kroměříž 7.5.2009 Ing. Marie Pokorná manažerka partnerského

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti The Cambridge Centre, s.r.o se sídlem Kněžská 18, 37001, České Budějovice IČ: 26086140 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí?

Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/2014 Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? Běh času hraje v právu významnou roli. Časem většina práv, nejsou-li uplatněna, oslabuje a stává se nevymahatelnými,

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více