VI. Období po porodu a doba kojení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VI. Období po porodu a doba kojení"

Transkript

1 VI. Období po porodu a doba kojení Využívání poporodní fyziologické neplodnosti patří mezi nejstarší a nejpřirozenější způsoby řízení početí. Po porodu totiž nastává v organismu ženy klidové období období přirozené neplodnosti. Obnovení plodnosti závisí na mnoha okolnostech. Přitom platí, že čím dále od porodu, tím je návrat plodnosti pravděpodobnější. V poslední době se stále zřetelněji prokazuje rozhodující význam kojení (28). Už koncem těhotenství vytváří hypofýza hormon prolaktin, který v poporodním období podporuje tvorbu mléka. Prolaktin má tlumivý vliv na vaječníky. Při vysoké hladině prolaktinu nedochází ke zrání vajíček ani k ovulaci. Pokud matka nekojí, hladina prolaktinu po porodu rychle klesá. Naopak sání dítěte při kojení je nejsilnějším podnětem pro tvorbu prolaktinu. Podráždění prsní bradavky, vyvolané sáním kojence, se nervovými drahami přenáší do mezimozku a odtud je vydáván povel k rychlé, avšak vždy jen krátkodobé tvorbě prolaktinu. Je zřejmé, že čím častěji a déle dítě saje, tím déle a spolehlivěji trvá poporodní neplodnost. VI/1. Plodnost po porodu a v době kojení Při plném kojení je pravděpodobnost otěhotnění v prvních deseti až dvanácti týdnech po porodu velmi nízká pod 1 %. O plném kojení hovoříme tehdy, jestliže dítě kromě mateřského mléka nedostává žádnou jinou stravu, ani tekutiny. Má-li být dráždění prsní bradavky dostatečné, přestávky mezi jednotlivými kojeními nesmí překročit pět hodin, a to ani v noci. Návyk na dudlík může vést ke snížení intenzity sání a k poklesu hladiny prolaktinu, a tím i k menší tvorbě mléka. Z tohoto hlediska je proto lépe od používání šidítka upustit. Mateřské mléko je pro nejmenší děti dostatečnou a plnohodnotnou výživou. Dítě z něho získává všechny látky potřebné pro svůj další vývoj. Jakékoliv pokrmování, včetně podávání čaje, je za normálních okolností nejméně do konce pátého měsíce zcela zbytečné. Při částečném kojení (jestliže žena pokrmuje nebo jsou-li intervaly mezi kojeními delší než pět hodin) je možno počítat s přirozenou poporodní neplodností jen do konce šestého týdne po porodu. Jestliže žena nekojí vůbec, plodnost se často obnovuje již po čtyřech týdnech od porodu. Možný návrat plodnosti v poporodním období: při plném kojení za 10 týdnů při částečném kojení za 6 týdnů jestliže žena nekojí za 4 týdny Uváděné údaje se opírají především o výsledky vyšetřování krevních hladin hypofyzárních a vaječníkových hormonů (zejména LH a prolaktinu). Přestože poporodní neplodnost zpravidla trvá déle než zmiňované lhůty, nelze na delší poporodní neplodnost spoléhat s jistotou. Je proto třeba zvolit některý ze způsobů sebepozorování. Jsou 48

2 v podstatě dvě možnosti: metoda symptotermální a metoda laktační amenorhey. První z nich je nepochybně spolehlivější, druhá zřetelně jednodušší. VI/2. Metoda symptotermální v období kojení Kdy začít s pozorováním příznaků Přestože návrat plodnosti lze očekávat u plně kojící ženy nejdříve za 10 až 12 týdnů po porodu (u částečně kojící ženy za 6 týdnů a u nekojící za 4 týdny), se sledováním známek plodnosti se samozřejmě začíná již před těmito termíny. Hlen začne žena sledovat ihned po ukončení očistků. Bazální teplota se měří od konce třetího poporodního týdne. A po ukončení šestinedělí je možné sebevyšetřování děložního čípku. Výsledky pozorování se zapisují do záznamní tabulky. Všechny dny až do příchodu první menstruace se přitom očíslují tak, jako by den porodu byl prvním dnem cyklu. Podle okolností může trvat velmi dlouho, než se obnoví pravidelné cykly. Je však třeba mít na mysli, že k ovulaci může někdy dojít ještě před prvním menstruačním krvácením. Pokud nedochází k ovulaci, nezjistí se samozřejmě žádný teplotní vzestup a křivka bazální teploty je monofázická. První plodné období po porodu se zpravidla ohlásí předem změnami hlenu. Ovšem ne po každé změně hlenu skutečně dojde k ovulaci. Pouze měřením bazální teploty může žena spolehlivě zjistit, zda ovulace skutečně proběhla. Měření bazální teploty přitom může mít i další uklidňující význam. Pokud se neobjeví teplotní vzestup, ví žena s jistotou, že není těhotná. Určení plodného a neplodného období v době kojení Pokud žena vnímá na zevních rodidlech pocit suchosti nebo nevnímá žádný pocit a neobjevuje se hlen, je neplodná. Pohlavní styk je možný pouze večer, když se během dne ani jednou neobjevil hlen nebo pocit vlhkosti. Přítomnost jakéhokoli hlenu nebo jen pocitu vlhkosti znamená začátek plodného období, protože může ohlašovat blížící se ovulaci. Plodné období trvá do večera čtvrtého dne po hlenovém vrcholu. Jestliže žena od večera čtvrtého dne po hlenovém vrcholu pociťuje opět sucho nebo alespoň nemá pocit vlhkosti, může znovu počítat s neplodností. Pokud 4. den po hlenovém vrcholu pozoruje hlen nebo pocit vlhkosti, je třeba určit nový hlenový vrchol. Jakékoli krvácení, kterému nepředcházel vzestup teploty, se hodnotí stejně jako plodný hlen. Plodné období tedy trvá od prvního dne krvácení až do večera čtvrtého dne po jeho skončení ovšem za předpokladu, že žena nepozoruje hlen a nepociťuje vlhko. Někdy žena pozoruje hned po ukončení očistků po delší dobu hustý, tuhý nebo lepkavý hlen. Pokud se charakter hlenu po tři týdny nemění, může být takový hlen považován za známku neplodného období. Při jakékoli změně vzhledu hlenu nebo pocitů u poševního vchodu však musí žena počítat s možným návratem plodnosti, a to opět až do večera 4. dne po hlenovém vrcholu. 49

3 Další pohlavní styk je v poporodním období dovolen teprve tehdy, když od předcházejícího styku uplynul alespoň jeden den, ve kterém žena neměla pocit vlhka a nepozorovala hlen. Přítomnost spermatu by totiž mohla maskovat případnou změnu charakteru hlenu. Jakmile po porodu dojde k prvnímu rozhodujícímu vzestupu teploty, začíná se žena řídit obvyklými pravidly symptotermální metody. Pro první vzestup teploty však platí, že neplodné období začne teprve od večera 4. dne po vzestupu teploty. Samozřejmým požadavkem je dodržení principu dvojí kontroly (viz s. 55). Pravidla pro užívání symptotermální metody v době kojení 1. Žena je neplodná, dokud vnímá pocit sucha nebo nevnímá žádný pocit a nezjistí hlen jakékoli kvality. 2. Od okamžiku, kdy žena začne pociťovat vlhko nebo zjistí jakýkoli hlen, začíná období plodné. 3. Plodné období trvá od zjištění hlenu nebo pocitu vlhkosti do večera 4. dne po hlenovém vrcholu (pokud se v tento den neobjeví hlen). 4. Každé krvácení, kterému nepředcházel vzestup teploty, se hodnotí stejně jako hlen s charakteristikou nejvyšší plodnosti (H+). 5. Od zjištění prvního rozhodujícího vzestupu teploty platí obvyklá pravidla symptotermální metody. V prvním cyklu však začíná neplodné období teprve od večera 4. dne po vzestupu teploty. VI/3. Využití laktační amenorhey Pro úplnost se zmíníme také o metodě, která v našich podmínkách teprve čeká na statistické vyhodnocení. Zprávy z jiných zemí jsou však optimistické. Znovuobjevení významu kojení pro zdravý vývoj dítěte totiž vede k prodlužování doby, po kterou se dítěti dopřává výživa mateřským mlékem. Souběžně s prodlužováním doby kojení se také oddaluje návrat menstruačního krvácení. A za určitých okolností můžeme období kojení považovat za neplodné. Několik slov k terminologii: Doba, po kterou žena nemá měsíčky, se označuje jako amenorhea. Amenorhea, která je způsobena kojením, se nazývá laktační amenorhea. Na neplodnost v období kojení je možno spoléhat pouze za těchto podmínek (obr. 44): 1. od porodu neuplynulo více než půl roku, 2. od porodu až dosud žena nedostala ani jednou měsíčky, 3. dítě je plně nebo téměř plně kojeno. Při plném kojení má být během dne dítě kojeno nejméně každé 4 hodiny, v noci nemá interval mezi kojením překročit 6 hodin. Při téměř plném kojení jsou kromě mateřského mléka dítěti nabízeny také nápoje, například čaj, ovocná šťáva apod., avšak nikoli pravidelně. Jestliže má matka dostatek mléka, je z hlediska zdravého vývoje dítěte jakékoliv přikrmování až do šestého měsíce zbytečné. Plnohodnotnou stravu s dostatkem vitamínů a nerostných látek (například železa) má ovšem přijímat kojící žena. 50

4 Obr. 44 Využití laktační amenorhey Rady kojícím Institut reproduktivního zdraví Georgetownské univerzity ve Washingtonu doporučuje kojícím ženám držet se těchto pokynů: 51

5 1. Začněte kojit co nejdříve, po porodu si dítě ponechte alespoň po několik hodin u sebe. 2. Je třeba kojit často, kdykoliv má dítě hlad, a to během dne i během noci. 3. Po 6 měsíců má být jediným zdrojem výživy dítěte mateřské mléko. 4. Po šestém měsíci má žena alespoň krátce kojit před každým krmením. 5. Pokračujte v kojení po celé dva roky. 6. Kojit se má i v době onemocnění matky nebo dítěte. 7. Nepoužívejte kojeneckou láhev ani dudlík. 8. Matka má pít dostatek tekutin a dbát na správné složení stravy. Některé z doporučovaných zásad jsou uskutečnitelné snadno, jiné obtížně. V našich podmínkách bude bohužel záležet především na rozhodnutí pracovníků porodnického oddělení, zda po porodu bude dítě ponecháno s matkou. Také možnost kojit dítě (i když jen částečně) do věku dvou let není podmíněna jen přáním matky. Ale nebudeme-li plnění moderních principů porodnické a novorozenecké péče vyžadovat, samy se brzo neprosadí. A tvorba mléka není určena jen faktory biologickými, ale závisí také a především na dodržování správného postupu a na vědomí, že mateřské mléko je pro dítě nenahraditelné. Spolehlivost metody laktační amenorhey Po vyhodnocení výsledků klinických studií se vědci shromáždění na konferenci v Bellagio v roce 1988 jednomyslně shodli, že žena je s více než 98procentní pravděpodobností chráněna před otěhotněním, jestliže od porodu jejího dítěte neuplynulo více než půl roku, nedostala dosud měsíčky a plně nebo téměř plně kojí (20). Další výzkumy prokázaly ještě vyšší spolehlivost. Peréz se spolupracovníky zjistil u skupiny 422 žen jen jedno otěhotnění, a to v šestém měsíci po porodu tedy 99,5procentní ochranu před otěhotněním (24). Celkové posouzení Může se zdát podivné, že jsme v předchozím textu poporodní neplodnost při plném kojení vymezili dvanácti týdny a nyní hovoříme o šesti měsících tedy o době zhruba dvojnásobné. Jde ovšem o dvojí, zcela odlišný přístup k předcházení početí. V prvním případě se sledují známky plodnosti, ve druhém se kalkuluje s časem, který uplynul od porodu. Při používání symptotermální metody v poporodním období se může počítat se spolehlivostí 99 % a při prostém využití laktační amenorhey se spolehlivostí 98 %. Je to zdánlivě nepatrný rozdíl. Avšak u prostého využití laktační amenorhey je pravděpodobnost selhání dvakrát vyšší, než když se zároveň sledují známky ovulace. Někteří manželé mohou takovou míru spolehlivosti považovat za dostatečnou a dají přednost jednoduchosti. Pro jednoznačné doporučování metody laktační amenorhey je třeba dalších studií, uskutečněných v podmínkách dobře srovnatelných se situací u nás. Jinou spolehlivost musíme očekávat u ženy, která své dítě kojí třeba každou hodinu, než u ženy, která sotva dodrží nejdelší povolený interval čtyř hodin. Spolehlivost se zmenšuje také s dobou, která uplyne od porodu v šestém měsíci je nepochybně menší než třeba ve čtvrtém. Zprávy o dobrých zkušenostech s využitím laktační amenorhey jsou ovšem povzbuzením i pro ženy, které se v poporodním období řídí metodou symptotermální. Je-li ochrana před otěhotněním v době 52

6 laktační amenorhey dost vysoká i bez sledování hlenu a ba-zální teploty, tím jistější mohou být ženy, které navíc sledují známky ovulace. 53

IV. Určování plodných a neplodných období

IV. Určování plodných a neplodných období IV. Určování plodných a neplodných období Každá zdravá žena ve věku pohlavní zralosti může v průběhu menstruačního cyklu na svém těle pozorovat víceméně pravidelně se opakující změny, které souvisejí s

Více

Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a determinanty

Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a determinanty Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Psychologický ústav DISERTAČNÍ PRÁCE Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a determinanty Karel D. Skočovský Vedoucí disertační práce: Doc. Mojmír

Více

ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ

ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ»Manželským partnerům, kteří usilují o vzájemnou otevřenost, nabízí Bůh jako pomáhající prostředek sexualitu, která má dozrát ke stavu, jenž zaplavuje i ty poslední tělesné a duševní

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR TOUHA PO DÍTĚTI Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce Hnutí Pro život ČR OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 6 2.1 Neplodnost 6 2.2 Léčba

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Alternativní porody informovanost studentek VŠ

Alternativní porody informovanost studentek VŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie Michaela Macková V. ročník prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

http://www.mirena.cz/

http://www.mirena.cz/ Page 1 of 9 antikoncepce.cz Příbalová informace Informace o přípravcích společnosti Bayer Schering Pharma naleznete také zde: www.antikoncepce.cz www.bayerscheringpharma.cz Prohlášení Léčivá látka Příloha

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls227595/2011. Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls227595/2011. Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls227595/2011 Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete užívat Femoden. Ponechte

Více

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA CERTIFIKOVANÁ METODIKA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kolektiv Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale

Více

Antikoncepce. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Mechanismy účinku Zkušenosti z interní medicíny Dopady na vztahy

Antikoncepce. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Mechanismy účinku Zkušenosti z interní medicíny Dopady na vztahy Antikoncepce Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví Mechanismy účinku Zkušenosti z interní medicíny Dopady na vztahy ODPOVĚDNOST. PLÁNOVÁNÍ. ROVNOPRÁVNOST. ZDRAVÍ. Aneb na úvod S těmito a dalšími

Více

Význam pohybové aktivity v šestinedělí. Eva Steinerová

Význam pohybové aktivity v šestinedělí. Eva Steinerová Význam pohybové aktivity v šestinedělí Eva Steinerová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma Význam pohybové aktivity v šestinedělí je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

Léčba růstovým hormonem

Léčba růstovým hormonem Léčba růstovým hormonem Informace pro děti a rodiče dětí, kterým byl předepsán růstový hormon. Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. MUDr. Dana Novotná 3 Léčba růstovým hormonem Vydáno s laskavou podporou společnosti

Více

Časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost

Časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost Časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 29 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

Více

Naše dítě má záchvaty! EPILEPSIE U DĚTÍ Průvodce pro rodiče Autoři : Prof.Dr. Ansgar Matthes a Dr.Hansjörg Schneble Vydalo: Centrum pro epilepsii v Korku ( 77694 Kehl-Kork) ve spolupráci s Německou sekcí

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Porodní asistence B5349

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Porodní asistence B5349 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Porodní asistence B5349 Václava Netušilová Studijní obor: Porodní asistentka 5341R007 Sexualita v těhotenství Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Kateřina

Více

doplněk stravy Multivitamin pro těhotné a kojící ženy Gravilakt speciální 60 tablet + 7 zdarma

doplněk stravy Multivitamin pro těhotné a kojící ženy Gravilakt speciální 60 tablet + 7 zdarma doplněk stravy Gravilakt Multivitamin pro těhotné a kojící ženy speciální 60 tablet + 7 zdarma Úvodem www.medpharma.info Milé nastávající a stávající maminky, dostává se Vám do rukou informační brožura,

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Péče o dítě Zuzana Černá

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Péče o dítě Zuzana Černá Učební text pro Dívčí katolické střední školy Péče o dítě Zuzana Černá - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Bc. Zuzana Černá, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha 4 ISBN 978-80-87755-07-5

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

www.zlinskelaboratore.cz Péče o zdraví ženy

www.zlinskelaboratore.cz Péče o zdraví ženy www.zlinskelaboratore.cz Péče o zdraví ženy Pro Vaše těhotenství a pro Váš klidný život Obsah Slovo úvodem Příprava na mateřství Posouzení ovariální rezervy AMH 4 Hormonální profil (LH, FSH, prolaktin,

Více

Gravistat 125 Obalené tablety (ethinylestradiolum, levonorgestrelum)

Gravistat 125 Obalené tablety (ethinylestradiolum, levonorgestrelum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELKY Gravistat 125 Obalené tablety (ethinylestradiolum, levonorgestrelum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat

Více

jak učit o Tomáš Fait Zuzana Prouzová

jak učit o Tomáš Fait Zuzana Prouzová jak učit o antikoncepci Tomáš Fait Zuzana Prouzová Praha 2010 Publikace vznikla v rámci osvětové a informační kampaně Labestra Láska beze strachu, pořádané Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - VYBRANÁ TÉMATA

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - VYBRANÁ TÉMATA SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - VYBRANÁ TÉMATA Výchova ke zdraví Příručka pro učitele Praha 2009 SEXUÁLNÍ VÝCHOVA vybraná témata Výchova ke zdraví Příručka pro učitele Praha 2009 Příručka je určena pedagogům základních

Více

Kombinovaná hormonální antikoncepce (COC)

Kombinovaná hormonální antikoncepce (COC) Kombinovaná hormonální antikoncepce (COC) 1 Úvod Kombinovaná hormonální antikoncepce spočívá v užívání estrogestagenní kombinace, téměř výhradně v podobě tablet ( pilulek ) odtud zkratka COC (combined

Více

Text pro dívky a ženy s Turnerovým syndromem a jejich blízké

Text pro dívky a ženy s Turnerovým syndromem a jejich blízké Text pro dívky a ženy s Turnerovým syndromem a jejich blízké Autoři: Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D. Úvodem Tento text pojednává o Turnerově syndromu, o jeho příčinách a

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VELAVEL 0,075 MG potahované tablety. Desogestrelum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VELAVEL 0,075 MG potahované tablety. Desogestrelum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VELAVEL 0,075 MG potahované tablety Desogestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ. Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO

BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ. Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO Světová zdravotnická organizace je jednou ze specializovaných agentur Spojených národů, jejímž primárním úkolem jsou mezinárodní

Více