Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Zpracoval: Mgr. Blahoslav Melhuba Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace školy 2011/2012 Učební plán vzdělávacích programů Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce Přehledy prospěchu a chování Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Významnější úspěchy v soutěžích a olympiádách Ze života školy, hodnocení práce zájmových kroužků Minimální preventivní program Výchovné poradenství Činnost v oblasti informatiky Analýza SWOT, opatření Rozpočty školy, finanční podmínky vzdělávání Zpracoval: Mgr. Blahoslav Melhuba ředitel školy

2 Charakteristika školy Historie školy Základní škola Litovel, Vítězná 1250 byla otevřena , kdy se do ní přestěhovali žáci a pedagogové bývalé ZŠ Opletalova Litovel (vznik ) sídlící doposud ve společné budově s gymnáziem Jana Opletala. V roce 2002 byla uvedena do provozu sportovní hala, v roce 2004 plavecký bazén a venkovní hřiště. Zřizovatelem školy je Město Litovel. Úplnost a velikost školy Základní škola (ZŠ) s kapacitou 720 žáků byla zřízena jako příspěvková organizace. Ve školním roce 2011/12 měla celkem 26 tříd ročníku s průměrným počtem 20,6 žáků na jednu třídu a s celkovým počtem 538 žáků (290 na prvním stupni a 248 na druhém stupni). Kapacita školy tak byla využita na 74,7 %. Škola sdružuje školní družinu (ŠD) s naplněnou kapacitou 120 žáků (4 oddělení ŠD) a školní jídelnu s kapacitou až 700 jídel. V ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu čj. 409/2007. Jako cizí jazyk je vyučován od 3. ročníku anglický jazyk. Z volitelných předmětů byly nejčastěji zařazovány konverzace v cizím jazyce, praktika z přírodovědných předmětů, informatika a domácnost. Z nepovinných předmětů žáci preferovali tradičně nejžádanější sborový zpěv (na 1. stupni přípravný pěvecký sbor Benjamínek, na 2. stupni tradiční a úspěšný DPS Mládí). Škola je spádovou školou pro okolní neúplné školy. Poblíž budovy je autobusová zastávka (část žáků dojíždí z okolních obcí). Škola je umístěna na okraji sídliště, v blízkosti parků a budovy gymnázia, asi 5 minut cesty od centra města. Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový software (SW). Pro práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna a dvě velmi dobře vybavené učebny informatiky. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně inovovány. Některé vyrábějí žáci či pedagogové v rámci projektů. Na odborné učebny navazují kabinety. Škola má možnost provozovat na základě Zřizovací listiny a Živnostenských listů hostinskou činnost (vaření obědů pro školu i veřejnost), tělovýchovná a sportovní zařízení, zařízení sloužící regeneraci a kondici (sportovní hala a plavecký bazén). V minulém období byla doplňková činnost školy rozšířena o organizaci zájmových kroužků a pronájem nebytových prostor. Prostorové Škola je tvořena vlastní budovou s kmenovými třídami, odbornými pracovnami a kabinety, na ni navazuje v přízemí blok s učebnami výtvarné výchovy a pracovních činností, dále je škola spojena s halou, jejím zázemím a bazénem. Součástí školy je jídelna a prostory pro školní družinu.

3 Vlastní prostory školy tvoří celkem 40 učeben, z toho 15 odborných pracoven (hudební výchova, přírodopis, chemie, fyzika, výtvarná výchova, keramika, dílny, elektrodílna, cvičný byt, informatika, jazykové učebny s kabinety, laboratoře, školní knihovna, kabinety pro učitele). Ve všech prostorách školy je pro potřeby výuky možnost připojení na internet. Učitelé mají k dispozici sborovnu s počítačem a kopírkami. Kancelář ředitele, obou zástupců a administrativních pracovnic je uprostřed budovy. V přízemí jsou umístěny šatny. Zde je napojen i blok výtvarné výchovy a pracovních činností s celkem 6 odbornými pracovnami (výtvarná výchova, keramika, dílny, elektro, cvičný byt, pěstitelství). Ve školním roce 2011/2012 zajišťovala školní jídelna stravování pro 496 strávníků, z toho 63 zaměstnanců ZŠ. V jídelně bylo připraveno obědů z toho 2093 pro cizí strávníky. Ve školní jídelně pracuje 6 zaměstnanců : 2 kuchařky, 3 pracovnice provozu a vedoucí ŠJ. Ve ŠJ se vaří dva dny v týdnu dva druhy jídel na výběr a strávníci tak mají možnost volby. Pro menší strávníky v družině je zajištěn výdej v malé jídelně. Školní jídelna připravuje obědy i pro cizí strávníky v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Obědy si mohou strávníci vyzvednout do jídlonosičů nebo se mohou stravovat ve školní jídelně. ŠJ také zajišťuje stravování pro sportovní akce konané ve sportovní hale a bazénu. V školním roce 2011/2012 připravovala ŠJ stravu na tyto akce: Hand ball camp, Den vody Čerlinka V letošním školním roce byla školní kuchyně vybavena novou myčkou na černé nádobí s větší kapacitou, dále byly zavedeny objednávky stravného přes internet. V měsíci červenci 2012 zajišťovala ŠJ obědy pro MŠ Gemerská, MŠ Číhadlo, MŠ Frištenského, MŠ Unčovice, MŠ Čevenka, MŠ Kollárova, MŠ Nasobůrky, DPS Litovel a také pro Charitu Litovel a místní důchodce. Plavecký bazén je využíván na plavecký výcvik a povinný plavecký výcvik nejen pro naše žáky, ale i pro okolní školy a mateřské školy. Ve školním roce 2011/2012 se zúčastnilo plaveckého výcviku 1327 žáků, a to děti z 21 mateřských škol a 10 základních škol. V odpoledních hodinách je bazén využíván dětmi ze školní družiny ZŠ Vítězná, ZŠ Jungmannova a zaměstnanci školy. Každé úterý a čtvrtek jsme organizovali kroužky plavání pro děti plavce i neplavce pod vedením pana Jiřího Hrachovce a Mgr. Miroslavy Gottfriedové. Velký zájem byl i o plavání v kroužku "Rodiče s dětmi" pro děti od 2 do 4 let, který probíhal každý čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne. V letošním roce jsme připravili a organizačně zajistili účast 10 žáků na plaveckých závodech "O pohár CMG" v Prostějově. Dne připomenula společnost Čerlinka s.r.o. formou plavecké soutěže na 50 m - různý styl pro ročník ZŠ "Světový den vody". V pondělí od 19 hod. probíhalo kondiční plavání a každé úterý a čtvrtek Aqua-aerobic pro ženy. Ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance pronajímáme bazén na 2 hodiny týdně pojištěncům této zdrav. pojišťovny. V odpoledních hodinách i o víkendech je bazén využíván veřejností, sportovními kluby a nebo pronájmy různých sportovních klubů v rámci rehabilitace. Zvýšil se zájem o ranní plavání seniorů, a proto jsme od měsíce dubna letošního roku rozšířili plavání ze 2 hodin na 4 hodiny týdně. V době prázdnin je bazén v měsíci červenci uzavřen a v srpnu je využíván veřejností, školní družinou a sportovními kluby. Škola provozuje sportovní halu, venkovní hřiště a krytý bazén. Tato zařízení jsou využívána základní školou, místními oddíly, ale i přespolními oddíly. Během roku (září květen) se

4 hrála mistrovská utkání v házené (l. liga mužů, ll. liga dorostu), ve volejbale (ll. liga žen a nově ll. liga mužů, l. liga dorostenek), florbalu (středomoravská liga mužů, dorostu a žáků). V zimním období využívá halu i SK Litovel oddíl tenisu a fotbalisté místního Tatranu, SK Tři Dvory nohejbal. Ti pořádali zimní turnaje, na kterých se zúčastňují družstva ze zahraničí ( Polsko, Slovensko, Rakousko.). Mezi nejprestižnější akce lze zařadit mezinárodní turnaj v házené mužů,,o pohár města Litovle, soutěž v tancích rovněž s mezinárodní účastí,,o erb města Litovle.Letos poprvé se v hale uskutečnila soutěž mažoretek (družstva z celé ČR) a osmifinále českého poháru v házené, kde domácí tým podlehl po dvojím prodloužení až na trestné hody extraligovému celku z Hranic. O hlavních prázdninách tradičně proběhl mezinárodní camp v házené mládeže (Ukrajina, Bělorusko, Slovensko a ČR). Dále si v hale našlo azyl i reprezentační družstvo dorostenek ve florbale a družstvo ze Šumperka. Letos poprvé zde byli mistři ve florbale juniorů Sparta Praha, a to dva týdny. Příští rok opět přijedou, protože se jim zde moc líbí(už si to zajistili). Hala i venkovní hřiště slouží ke sportování veřejnosti v období letních prázdnin je venkovní hřiště po určitou dobu zdarma. O přestávkách mohou žáci užívat pingpongové stoly, stolní fotbal a šachy instalované v odpočinkových částech chodeb školy. Žáci se podílejí na výzdobě interiéru chodeb (minigalerie). Během teplých dnů mohou o přestávce nebo k výuce žáci využít atrium. Technické Škola se zaměřila na výuku informatiky. Z toho vychází i vybavenost školy výpočetní technikou. Pro výuku ICT i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Žáci a učitelé mají k dispozici tři interaktivní tabule. Učitelé využívají počítač ve sborovně a ve většině kabinetů. Celá škola je zasíťována pro přístup na internet. Další vybavení, především nooteboky škola získala prostřednictvím programu EU peníze školám. Většina učeben je vybavena televizním přijímačem s videem. Hygienické ZŠ Vítězná má ve všech prostorách kvalitní sociální zázemí. Je vybavena výtahem. Prostorné a vybavené chodby dávají žákům možnost aktivního odpočinku mezi hodinami. Problémem je přehřívání budovy zvláště některých tříd ve dnech, kdy se venkovní teplota pohybuje vysoko přes dvacet stupňů Celsia. Zřizovatel postupně nechává instalovat v nejvíce postižených křídlech a patrech budovy venkovní žaluzie, což teplotu částečně snižuje. Byla vyměněna některá okna - toto opatření se osvědčilo. Bude nutné ve výměně oken pokračovat. Budova je v přízemí vybavena tzv. panikovým kováním dveří a akustickým bezpečnostním systémem, což přispívá k bezpečnosti provozu a poskytuje možnost rychlého úniku v případě ohrožení. Od školního roku 2005/2006 byl zahájen ozdravný projekt Zdravá záda, garantovaný Krajskou hygienickou stanicí Olomouc a Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty UP Olomouc. Tento longitudinální výzkum využívající kompenzační cvičení s velkými míči (gymbaly) měl velký ohlas u žáků i jejich rodičů. Po vyhodnocení práce na konci školního roku byly v odborné zprávě konstatovány velmi pozitivní změny v držení těla sledovaných chlapců a dívek. V programu bude škola pokračovat i v následujících školních letech.

5 Bezbariérový přístup Škola je bezbariérová, žáci s tělesným postižením mají k dispozici výtah na čip a oddělené prostornější WC na každém patře. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, dvě zástupkyně zvlášť pro první a druhý stupeň, 38 pedagogů a 4 vychovatelky ve školní družině. V pedagogickém sboru jsou zastoupení mladí i zkušení pedagogové s vysokou tzv. aprobovaností. Někteří učitelé si doplňují vzdělání studiem informatiky a cizích jazyků. S ohledem na reformu školství je zaměřeno další vzdělávání pedagogických pracovníků nejen na další odborné vzdělávání, ale také na nové metody práce s žáky. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, a to především na 1. stupni. Na škole pracuje výchovná poradkyně, která řeší výchovné problémy s žáky, individuální vzdělávací programy, poradenství ke studiu. Je zde zastoupen i metodik ekologické výchovy a metodik prevence sociálně patologických jevů. Se školou intenzivně spolupracuje psycholožka. V rámci bývalého projektu SIPVZ byl proškolen pedagogický sbor na úrovni Z i P, škola byla školícím střediskem pro vlastní pedagogy i pedagogy z okolních škol. Výuku náboženství zajišťuje externista. Charakteristika žáků Kromě žáků z Litovle tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí. V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se speciálními poruchami učení a chování i žáků se zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má pro každý školní rok vypracován vlastní individuální vzdělávací plán. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Učitelé ZŠ Vítězná byli zapojeni do mezinárodního projektu Socrates Comenius. Během školního roku byl ukončen ekologický projekt naší školy a škol z Polska, Walesu a Španělska. Kromě předávání znalostí a vědomostí rozvíjí u dětí schopnost řešit problémy, ovládat vlastní emoce, rozumět lidským pocitům. ZŠ Vítězná nabízí dětem bohatou nabídku zájmových kroužků doplňující nepovinné a volitelné předměty včetně kroužků plavání. Nabídka vycházela ze zájmu žáků. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle potřeby. Informace o dění ve škole jsou přístupné na internetu (http://www.zsviteznalitovel.cz/ ). Zástupci rodičů žáků tvoří Rodičovské sdružení (RS). RS je vedením školy informováno o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Z podnětu RS se škola již v minulých letech zapojila do tzv. adopce na dálku. Žáci školy takto přijali novou spolužačku Margaret Janifer z Indie. Prostřednictvím sběru starého papíru pomáhají financovat její studia a zájmovou činnost. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřídil Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy.

6 Škola spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ZŠ Vítězná spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy Sluňákov z Horky nad Moravou, v kulturní sféře s MěK Litovel. Vychází školní časopis Prskavka, o dění ve škole jsou informovány místní Litovelské noviny, případně Infokanál. Školní družina v letošním roce pracovala ve 4. odděleních - k dispozici měla 4 samostatné herny. Jedno odd. je přizpůsobeno dojíždějícím dětem. Vybavení ŠD pomůckami a herním materiálem je na velmi dobré úrovni. Provoz ŠD je každé ráno od 6:15-8:05hod. Po skončení výuky od 11:45-16:30 hod. Vzhledem k tomu, že ranní družina je chápána jako sociální služba, přístup sem mají také všichni dojíždějící žáci 1. stupně. Režim ŠD je vyvážený. Odpolední činnosti v ŠD jsou děleny na odpočinkové (cílem je odstranění únavy), rekreační (slouží k regeneraci sil), zájmové (rozvíjející osobnost žáka) a přípravou na vyučování nebo činnosti umožňující žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů nebo další rozvoj dovedností a poznání. ŠD využívá téměř všechny prostory školy (hala, plavecký bazén, hřiště, kuchyňka, knihovna, atrium). Organizuje pravidelnou činnost oddělení: 1x týdně plavání na školním bazénu pod vedením cvičitele 1x týdně počítačové hry na DDM 1x týdně dopravní výchova na dopravním hřišti (podzim, jaro) PŘÍLEŽITOSTNÉ A SEZONNÍ AKCE ŠD 2011/2012 AQUAPARK Vyškov (plavecký zájezd) DRAKIÁDA DÝŇOVÁNÍ (výstava vydlabaných dýní na HALLOWENU) PUZZLIÁDA (soutěž ve skládání puzzle) Pečení štrůdlu ve školní kuchyňce SVÍČKÁRNA PALONÍN (zdobení vlastních svíček) BONGO BRNO (zábavní park) 2x ročně PEXESOVÁNÍ (soutěž ve hře Pexeso) Pečení mikulášských perníčků Turnaje v bowlingu (5x ročně) Maňáskové divadlo SLUNÍČKO Zdobení ovocných koláčů (hra na cukráře) Maškarní karneval Přírodovědná vycházka do lesa i s ing. Sovou (krmení zvířátkům) Návštěva mini ZOO na DDM Pečení slaných šneků v kuchyňce Pečení velikonočního lineckého cukroví Návštěva MUZE v Litovli ) s odborným výkladem) Vaření v čarodějnické kuchyni Cvičení s hudbou ve FITCENTRU ILONA (3x ročně) Návštěva ZVERIMEXŮ v Litovli Sladké pečení (v kuchyňce školy) Předprázdninová návštěva cukrárny

7

8 Organizace školy: Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc 2011/2012 Ročník ŠD Počet tříd / oddělení ŠD Spec. třída Počet žáků Celkem Počet vyučovacích hodin Ročník spec. tř. Podle učebního plánu Dělením tříd na skupiny Šetří hodiny Zavedením nepovinného předmětu Celkem Počty pracovníků Počet pracovníků celkem 40 ředitel 1 zástupce ředitele 2 učitelů I.st. 13 učitelů II.st. 20 vychovatelek ŠD 4 Míra vyučovací povinnosti Počet hodin ředitel 5,000 zástupce ředitele 11,000 zástupce ředitele 11,000 výchovný poradce 18,000 ICT koordinátor 17,000 učitel 1. roč. 40,000 asistent neúplný úvazek 0,227+0,9 1,127 počet učitelů s plným úvazkem 27x22 594,000 Celkem hodin 697,127 Počet nadúvazkových hodin 0

9 Dělení tříd na skupiny předmět třída počet počet nárůst žáků skupin hodin dělením Aj 4. A,B,C Aj 5. A,B,C CvM/KAj 6.A Nj/Aj 7.C Aj/Aj 8.A Aj/Aj 9.A Aj/Nj 9.B,C Nj/Rj 8.A Nj/ŠpJ 9.A Aj/Rj/Špj 9.B,C KAj/Přp 8.A KaAj/Zp 9.A,B KAj/Přp 7.B Inf 7.C Inf 8.A Inf 8.B Pčvař 7.C Pčel 8.A Př/Spa 7.C KAj/Fp 8.A Celkem

10 Učební plán Školního vzdělávacího programu čj. 409/2007 pro třídy roč. Ročník 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč, Český jazyk Matematika Prvouka Přírodověda, Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Cizí jazyk Týdenní počet hodin N. př. - Náboženství N. př. - Sborový zpěv

11

12 Údaje o pracovnících školy Seznam pedagogických pracovníků 1.stupeň + ŠD : Aprobace uč.pro 1.st. Přidělené předměty podle uč. plánu uč.pro 1.st. -,,- uč.pro 1.st. -,,- uč.pro 1.st. -,,- uč.pro 1.st. - - uč.pro 1.st. - - uč. 1. st. uč. 1. st. ŠMVZP - - uč. pro 1. st. -,,- uč. 1. st. -,,- uč.pro 1.st., zást.ř. Prv.,Pč,. Vv l. st ročník podle uč.plánu uč.pro 1.st. - - vychovatelství vychovatelství vychovatelství vychovatelství - VŠ vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD ved. vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD

13 2.stupeň: Aprobace M F M Bv, TEA - OBK M Dg (Aj) Aj Špj Ch Př M F Tv Př ředitel, uč.pro 1.st. Aj Hv Čj Vv Hv pedagogika D Rj (Nj) Tv Z M Tv Čj D Čj D F Ztv Bi Z Čj - D Čj D zást.ř. 2.st., Čj Nj (Aj) Fil - Hist Přidělené předměty M, F, PrF, Inf M, Inf Aj, M, KAj, CvM AJ, Šp, Vv Ch, Př, Pč, Přp M, F Př, Tv, Spa Hv 1. a 2. st. Hv, SZ, Aj Čj, Vv Aj, Hv, Spa Nj, Ov, Rj, D, VKZ Tv, Z M Čj, D, Ov, Přp, VKZ, CvČj Čj, D, Pč, Ov F, Pč VKZ, Z, Př, Inf, Přp,Zp Čj, D Čj, D, Ov Nj, Aj, KAj Aj, KAj, VKZ, OV, D

14 Ostatní pracovníci školy úvazek funkce 1 administrativní pracovnice a účetní 0,5 administrativní pracovnice 1 vedoucí školní jídelny 1 školník technický pracovník 1 uklízečka 1 uklízečka 1 uklízečka 1 uklízečka 1 uklízečka 1 uklízečka 1 samostatná kuchařka 1 samostatná kuchařka 1 pracovník obch.provozu ŠJ 1 pracovník obch.provozu ŠJ 1 samostatná kuchařka 1 správce sportovní haly 1 vedoucí plaveckého bazénu 0,85 učitel vedoucí plavecké učebny učebny, cvičitel 0,9 plavčík vodní záchranář, tech.. prac. 0,9 plavčík, vodní záchranář, uklízečka v plavecké třídě 0,85 uklízečka v plavecké třídě 0,75 pokladní plaveckého bazénu

15 Přijímací řízení ve školním roce 2011/2012 Celkem 9.A 23 žáků 14 dívek 9 chlapců 9.B 21 žáků 11 dívek 10 chlapců 9.C 19 žáků 8 dívek 11 chlapců 8.B 3 žáci 1 dívka 2 chlapci 5.A 5 žáků 4 dívky 1 chlapec 5.B 3 žáci 1 dívka 2 chlapci 5.C 4 žáci 2 dívky 2 chlapci Celkem 78 žáků 41 dívek 37 chlapců Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2012/2013 Termín zápisu: Počet prvních tříd: 2 Počet zapsaných dětí: 36 Počet dětí přijatých do prvních tříd: 32 Počet žádostí o odklad povinné školní docházky: 4

16

17 Základní škola Litovel, Vítězná 1250 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/ stupeň Akce Školitel Termín Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Workshop Nadané děti OP VK FZŠ Hálkova 4 Olomouc seminář Předškoláci PRODYS Praha Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Workshop Nadané děti OP VK FZŠ Hálkova 4 Olomouc seminář Vernier ZŠ Vítězná Litovel Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Setkání VP ZŠ Vítězná Litovel Batikování aj. AVDO Olomouc Podzim a zima v keramice AVDO Olomouc Keramická dílna AVDO Olomouc Klíčové kompetence v ŠD NIDV Praha

18 Základní škola Litovel, Vítězná 1250 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/ stupeň Akce Školitel Termín ICT NIDV Olomouc průběžně celý školní rok seminář Vernier ZŠ Vítězná Litovel Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Učíme se nově (M) Slovanské gymnázium Olomouc seminář Vernier ZŠ Vítězná Litovel Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Metodika Aj ZŠ Hálkova Olomouc Metodici prevence PPP Olomouc Aj NIDV Olomouc Aj ZŠ Hálkova Olomouc Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Setkání VP ZŠ Vítězná Litovel seminář Vernier ZŠ Vítězná Litovel seminář Vernier ZŠ Vítězná Litovel Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel seminář Vernier ZŠ Vítězná Litovel Problémoví žáci Descartes Olomouc Problémoví žáci Descartes Olomouc seminář Vernier ZŠ Vítězná Litovel

19 Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Zdravotníci ČČK Olomouc Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Standardy pro ZV NIDV Olomouc Setkání VP ZŠ Vítězná Litovel Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel

20 Významnější úspěchy v soutěžích a olympiádách Národní kola: Památky očima dětí Podpora technických a přírodovědných oborů 1. místo, 2. míso, 4. místo 9 certifikátů Dětské vědecké konference Krajská a okresní kola: Fyzikální olympiáda Matematická olympiáda Litovelská naděje Pythagoriáda Matematická olympiáda Matematický klokan Fyzikální olympiáda Soutěž o nejlepší školní časopis Chemická olympiáda Aplikace softwaru 1. místo 1. místo Josef Kolář úspěšný řešitel 2. místo, úspěšný řešitel 1. místo 2 x úspěšný řešitel 2. místo 1. místo 2 x 1. místo

21 Ze života školy Hlediště Moravského divadla Olomouc ovládli žáci 1. stupně ZŠ Litovel, Vítězná Dne se žáci naší školy potěšili příběhem na motivy známé knihy o Tarzanovi, kdy se z osiřelého lidského mláděte stal silný a spravedlivý král džungle. Při prvním kontaktu s lidmi si Tarzan poprvé uvědomil, že je člověk. Populární příběh plný akce, napětí a lásky ztvárnily děti Baletního studia při MDO ve spolupráci s profesionálními tanečníky. Moravské divadlo bylo celé zaplněné žáky naší školy a krásné baletní představení všechny zaujalo. Po skončení děti svým potleskem vyvolávaly účinkující na scénu. Z jeviště nám mávala i Adéla Pravdová, žákyně naší školy. Pro některé děti byla právě ona překvapením.v baletu Tarzan ztvárnila roli papouška. O přestávce se setkala s žáky 2. B své mateřské třídy, a povídala si s nimi. Spolužáci se s ní vyfotografovali, aby měli památku na toto výjimečné setkání. Ples ZŠ Vítězná Dlouhé róby, taneční střevíčky, dokonalé účesy. Saka, kravaty, hladce oholené tváře. Poznali jste? No jistě. Ples. Jedna z největších společenských událostí v roce. A je naprosto lhostejné, jedná-li se o venkovský bál nebo o ples v Opeře. Lidé se těší stejně. Jde přece o to pobavit se, potkat se s přáteli, zatančit si. Vnímám ples jako setkání lidí, které něco spojuje - láska k tanci, příslušnost k určité komunitě, stejné zájmy a záliby. Přesně takový byl totiž i ples pořádaný Rodičovským sdružením a ZŠ Vítězná v Litovli. V pátek 10. února se ve velkém sále Záložny sešli nejen příznivci hudby a tance, ale především příznivci a přátelé naší školy. A nebylo jich málo velký i malý sál byly zaplněny do poslední židle. Ples zahájili několika slovy předseda rodičovského sdružení pan Petr Navrátil a zástupkyně ředitele paní magistra Hana Vašíčková. To hlavní na nás však teprve čekalo. Na parket nastoupilo 12 mladých párů chlapci v oblecích, děvčata v bílých šatech k úvodní polonéze, na kterou jsme se všichni těšili a která se již stala na našich plesech krásnou tradicí. Od září ji poctivě nacvičovali žáci devátých tříd pod vedením paní učitelky Dany Spurné, jíž patří velké poděkování za zážitek, který nám tím připravila. Krokem polonézy, walzu a valčíku se hoši a dívky protančili k závěrečnému potlesku. Zasloužili si jej nejen kvůli času a úsilí, které nácviku věnovali. Byl to také jejich první vstup do společnosti dospělých a zvládli ho na jedničku. Po krátkém hudebním vstupu nás čekala ještě dvě zajímavá taneční vystoupení. Tatínků se svými dcerami, jejichž společné akrobatické kreace zvedaly diváky ze židlí, a dvou žákyň naší školy Kláry Jachanové a Valentýny Stejskalové. Obě jsou mistryněmi České republiky ve streetdance show a myslím, že nás o tom bezpodmínečně přesvědčily. A pak už se parket zaplnil tancechtivými návštěvníky plesu. O hudební doprovod se postarala skupina Happy End. Na své si přišli hlavně milovníci moderního tance, ale ani příznivci tzv. klasiky nebyli o nic ošizeni. Na všechny čekala v závěru bohatá tombola, za kterou patří dík štědrým sponzorům. A dík patří i výboru RS, jehož členové pro nás všechny ples dobrovolně a ochotně zorganizovali. Ještě pár posledních tanečních kroků a ples končí. Že je vám to líto? Nevadí. Už teď se těšíme na ten příští v roce Deváťáci z Vítězné v divadle Pondělí se stalo v naší škole dnem svátečním. Žáci devátých ročníků jeli letos již podruhé do Moravského divadla Olomouc. Na podzim viděli muzikál Edith, vrabčák z předměstí. Tentokrát je čekalo poměrně náročné představení Markéta Lazarová. O autorovi

22 předlohy, Vladislavu Vančurovi, již mnohé slyšeli v hodinách českého jazyka, takže věděli, že je čeká dokonalý český jazyk, úžasný příběh, ale také zajímavé hudební zpracování. Je vždy hezké pozorovat, jak žáci tento den prožívají. Také tentokrát se sešly krásné mladé dámy a neméně krásní mladí gentlemani. Představení všechny moc zaujalo, což dali najevo dlouhým potleskem. Bylo vidět, že i herci měli radost z reakcí žáků a studentů. ZŠ Vítězná vítězně Dne se na hale ZŠ Vítězná uskutečnil již 10. ročník turnaje v míčových hrách dívek. Za účasti družstev ze ZŠ Vítězná, ZŠ Jungmannova a GJO děvčata bojovala ve vybíjené (6. ročník), přehazované (7. a 8. ročník) a odbíjené (9. ročník). Jubilejní 10. ročník byl velmi vyrovnaný a družstva za hlasité podpory diváků bojovala doslova o každý míč. Nejdramatičtější byl turnaj ve vybíjené. Šesťačky všech tří škol po vzájemných zápasech skončily na místě. V přehazované 7. ročníků zvítězila ZŠ Vítězná před GJO Litovel a třetí místo získala ZŠ Jungmannova. Osmačky zvítězily velkým rozdílem před ZŠ Jungmannova a třetím GJO Litovel. V odbíjené vyhrála děvčata GJO Litovel před ZŠ Vítězná a ZŠ Jungmannova. Děvčata ZŠ Vítězná dokázala, že si s míčem umí poradit a za bojovnosti a pěkný výkon jim děkuji. Den učitelů na ŽS Vítězná Ve středu oslavili učitelé svůj svátek. Na ZŠ Vítězná panovala po celý den slavnostní atmosféra. Odpoledne jsme se potom sešli, popovídali si a velmi rádi se setkali i s bývalými kolegy. Také letos nás potěšili naši žáci milým vystoupením. Fyzikální olympiáda Dne se konalo pod záštitou Odboru školství mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje a DDM Olomouc ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc krajské kolo Fyzikální olympiády. ZŠ Vítězná Litovel vyslala do soutěže žáka 9. ročníku, který se v silné konkurenci gymnázií umístil na 1. místě. Máme obrovskou radost z takového úspěchu. Pepíkovi přejeme hodně dalších úspěchů a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Nadané žáky máme i v 6. třídách. Největšího úspěchu dosáhl Marek Gottwald ze 6. A, který se umístil na 2. místě v okresním kole matematické olympiády. Archeologický výzkum na Dolním náměstí v Olomouci V pátek navštívili žáci 6. C a 6. B ZŠ Vítězná se svými třídními učitelkami Mgr. B. Sojkovou a Mgr. Halkou Vernou archeologické naleziště na Dolním náměstí v Olomouci. Tento záchranný archeologický výzkum předchází rozsáhlým opravám Dolního náměstí. Děti měly možnost pozorovat práci zkušených archeologů v prostorách před Neptunovou kašnou a mariánským morovým sloupem. Prohlédly si základy kaple sv. Markéty, která je prvně písemně zmíněna už v roce 1417, viděly část kosterních pozůstatků z stol a různé zajímavé předměty ze středověké Olomouce. Po prohlídce žáci zamířili na výstavu Flora Olomouc. Páteční den se jim prostě vydařil! Výlety do Vídně Celý měsíc jsme se těšili, až nastane středa V tento den jede naše škola na výlet do Vídně. V plánu bylo navštívit převelice krásný zámek Schönbrunn, o kterém si myslím, že

23 je ozdoba tohoto města. Jako druhou zastávku jsme navštívili technické muzeum, kde nám ze všech těch úžasných strojů stála hlava kolem. V muzeu jsme strávili velmi poučnou a zajímavou hodinu a půl, i přesto bych tam raději zůstala déle. Na třetí a poslední zastávku jsme byli natěšeni. Nejzábavnější zážitek z tohoto výletu směřoval do Prateru. Bylo tam mnoho adrenalinových a strašidelných atrakcí, na nich jsme se dostatečně vyblbli a po dvou hodinách jsme se všichni sešli opět v autobuse. Teď už nás jen čekala cesta domů. Cesta zpět byla velmi únavná, ale i zábavná. Tento výlet se nám moc vydařil a všem bych doporučila, aby alespoň jednou navštívili Vídeň. Je to krásné místo na dosah ruky. Petra Nováková a Veronika Nalepová 9.B Dne 2.května 2012 jsme se my, někteří žáci čtvrté, páté a šesté třídy naší ZŠ Vítězná v Litovli, zúčastnili školního jednodenního výletu do Vídně. První jsme jeli na zámek Schonbrunn, kde jsme si prohlédli krásnou zahradu se ZOO a otevřenou halovou stavbou Gloriettou. Potom jsme šli do technického muzea. Tam jsme si mohli vyzkoušet různé technické vynálezy. Nejvíce se mi líbilo moderátorské studio, kde jsem si mohla uvést televizní zprávy. Ke konci jsme navštívili zábavný park Prater, tam jsme se dobře pobavili a vyzkoušeli různé atrakce. Např. jsem sjížděla společně s kamarády topogán na člunu. Ve večerních hodinách jsme se unaveni, ale spokojeni, vraceli zpět domů. Výlet se nám všem moc líbil. L. Kocourková, tř. 4.B Děti z litovelských škol na návštěvě u královny Úterý, 15. května 2012, 12 hodin, parkoviště před základní školou na Vítězné. Čtyřicet netrpělivých žáků ze základních škol Vítězné a Jungmannovy a blíže neurčený počet jejich ustaraných rodičů, tři naprosto klidně vyhlížející učitelky. Obrovský autobus konečně přijíždí. Pusa na rozloučenou, lodní kufry mizí v zavazadlovém prostoru, batůžky, polštářky a tašky se svačinkami s sebou do autobusu, poslední zamávání a vyrážíme. Kam? No přece do Velké Británie. Královna slaví šedesát let na trůnu a u toho bychom neměli chybět. Ve středu brzy ráno stojíme na rušné londýnské ulici, vystupujeme do cesty projíždějícím autům a před námi se k nebi zvedá jedna z nejpopulárnějších atrakcí Londýna London Eye Londýnské oko, do jehož kabinek nastupujeme i my, abychom se z ptačí perspektivy seznámili s tímto největším evropským městem (Londýn má více než 7 milionů obyvatel) a pokochali se i z výšky jeho rozmanitostí pod námi teče řeka Temže, vidíme staré paláce i nové výškové budovy, spoustu zeleně. Než jsme se stačili rozkoukat, jsme dole a vydáváme se na dlouhou pěší procházku městem plným života pouliční herci, muzikanti a zpěváci, stánky s občerstvením, krámky se suvenýry, kavárny, fotografující turisté. Míjíme Houses of Parliament se slavným Big Benem, Westminster Abbey, procházíme St. James s parkem k Buckinghamskému paláci, ke kterému právě míří střídající stráž v typických červených uniformách a s medvědími čepicemi na hlavách. Kolem paláce se staví tribuny. Chystají se oslavy šedesátého výročí korunovace královny Alžběty II. Budou v pátek. Smůla, přijeli jsme příliš brzy. S královnou se zřejmě nepotkáme. Jsme unaveni, proto nasedáme do londýnského metra, nejstaršího na světě, abychom se pohodlně přepravili k muzeu Madame Tussaud s nejslavnějšímu muzeu voskových figurín, jaké můžete navštívit. A to si užíváme. Kde se vám poštěstí vyfotografovat se třeba s americkým prezidentem Obamou nebo s Lady Gaga? Uf. Je toho na nás už moc. Ale autobus čeká až někde ve čtvrti zvané Greenwich (ne, nepletete se, je to ta část Londýna, kterou prochází nultý poledník) a nohy bolí nejlépe využít zase nějaký dopravní prostředek. U Tower of London starého královského hradu

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy Název: Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice,

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy 8. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2012/2013 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 630 563 01 Lanškroun tel.: 465 321 099, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2010/2011 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více