Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Zpracoval: Mgr. Blahoslav Melhuba Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace školy 2011/2012 Učební plán vzdělávacích programů Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce Přehledy prospěchu a chování Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Významnější úspěchy v soutěžích a olympiádách Ze života školy, hodnocení práce zájmových kroužků Minimální preventivní program Výchovné poradenství Činnost v oblasti informatiky Analýza SWOT, opatření Rozpočty školy, finanční podmínky vzdělávání Zpracoval: Mgr. Blahoslav Melhuba ředitel školy

2 Charakteristika školy Historie školy Základní škola Litovel, Vítězná 1250 byla otevřena , kdy se do ní přestěhovali žáci a pedagogové bývalé ZŠ Opletalova Litovel (vznik ) sídlící doposud ve společné budově s gymnáziem Jana Opletala. V roce 2002 byla uvedena do provozu sportovní hala, v roce 2004 plavecký bazén a venkovní hřiště. Zřizovatelem školy je Město Litovel. Úplnost a velikost školy Základní škola (ZŠ) s kapacitou 720 žáků byla zřízena jako příspěvková organizace. Ve školním roce 2011/12 měla celkem 26 tříd ročníku s průměrným počtem 20,6 žáků na jednu třídu a s celkovým počtem 538 žáků (290 na prvním stupni a 248 na druhém stupni). Kapacita školy tak byla využita na 74,7 %. Škola sdružuje školní družinu (ŠD) s naplněnou kapacitou 120 žáků (4 oddělení ŠD) a školní jídelnu s kapacitou až 700 jídel. V ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu čj. 409/2007. Jako cizí jazyk je vyučován od 3. ročníku anglický jazyk. Z volitelných předmětů byly nejčastěji zařazovány konverzace v cizím jazyce, praktika z přírodovědných předmětů, informatika a domácnost. Z nepovinných předmětů žáci preferovali tradičně nejžádanější sborový zpěv (na 1. stupni přípravný pěvecký sbor Benjamínek, na 2. stupni tradiční a úspěšný DPS Mládí). Škola je spádovou školou pro okolní neúplné školy. Poblíž budovy je autobusová zastávka (část žáků dojíždí z okolních obcí). Škola je umístěna na okraji sídliště, v blízkosti parků a budovy gymnázia, asi 5 minut cesty od centra města. Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový software (SW). Pro práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna a dvě velmi dobře vybavené učebny informatiky. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně inovovány. Některé vyrábějí žáci či pedagogové v rámci projektů. Na odborné učebny navazují kabinety. Škola má možnost provozovat na základě Zřizovací listiny a Živnostenských listů hostinskou činnost (vaření obědů pro školu i veřejnost), tělovýchovná a sportovní zařízení, zařízení sloužící regeneraci a kondici (sportovní hala a plavecký bazén). V minulém období byla doplňková činnost školy rozšířena o organizaci zájmových kroužků a pronájem nebytových prostor. Prostorové Škola je tvořena vlastní budovou s kmenovými třídami, odbornými pracovnami a kabinety, na ni navazuje v přízemí blok s učebnami výtvarné výchovy a pracovních činností, dále je škola spojena s halou, jejím zázemím a bazénem. Součástí školy je jídelna a prostory pro školní družinu.

3 Vlastní prostory školy tvoří celkem 40 učeben, z toho 15 odborných pracoven (hudební výchova, přírodopis, chemie, fyzika, výtvarná výchova, keramika, dílny, elektrodílna, cvičný byt, informatika, jazykové učebny s kabinety, laboratoře, školní knihovna, kabinety pro učitele). Ve všech prostorách školy je pro potřeby výuky možnost připojení na internet. Učitelé mají k dispozici sborovnu s počítačem a kopírkami. Kancelář ředitele, obou zástupců a administrativních pracovnic je uprostřed budovy. V přízemí jsou umístěny šatny. Zde je napojen i blok výtvarné výchovy a pracovních činností s celkem 6 odbornými pracovnami (výtvarná výchova, keramika, dílny, elektro, cvičný byt, pěstitelství). Ve školním roce 2011/2012 zajišťovala školní jídelna stravování pro 496 strávníků, z toho 63 zaměstnanců ZŠ. V jídelně bylo připraveno obědů z toho 2093 pro cizí strávníky. Ve školní jídelně pracuje 6 zaměstnanců : 2 kuchařky, 3 pracovnice provozu a vedoucí ŠJ. Ve ŠJ se vaří dva dny v týdnu dva druhy jídel na výběr a strávníci tak mají možnost volby. Pro menší strávníky v družině je zajištěn výdej v malé jídelně. Školní jídelna připravuje obědy i pro cizí strávníky v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Obědy si mohou strávníci vyzvednout do jídlonosičů nebo se mohou stravovat ve školní jídelně. ŠJ také zajišťuje stravování pro sportovní akce konané ve sportovní hale a bazénu. V školním roce 2011/2012 připravovala ŠJ stravu na tyto akce: Hand ball camp, Den vody Čerlinka V letošním školním roce byla školní kuchyně vybavena novou myčkou na černé nádobí s větší kapacitou, dále byly zavedeny objednávky stravného přes internet. V měsíci červenci 2012 zajišťovala ŠJ obědy pro MŠ Gemerská, MŠ Číhadlo, MŠ Frištenského, MŠ Unčovice, MŠ Čevenka, MŠ Kollárova, MŠ Nasobůrky, DPS Litovel a také pro Charitu Litovel a místní důchodce. Plavecký bazén je využíván na plavecký výcvik a povinný plavecký výcvik nejen pro naše žáky, ale i pro okolní školy a mateřské školy. Ve školním roce 2011/2012 se zúčastnilo plaveckého výcviku 1327 žáků, a to děti z 21 mateřských škol a 10 základních škol. V odpoledních hodinách je bazén využíván dětmi ze školní družiny ZŠ Vítězná, ZŠ Jungmannova a zaměstnanci školy. Každé úterý a čtvrtek jsme organizovali kroužky plavání pro děti plavce i neplavce pod vedením pana Jiřího Hrachovce a Mgr. Miroslavy Gottfriedové. Velký zájem byl i o plavání v kroužku "Rodiče s dětmi" pro děti od 2 do 4 let, který probíhal každý čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne. V letošním roce jsme připravili a organizačně zajistili účast 10 žáků na plaveckých závodech "O pohár CMG" v Prostějově. Dne připomenula společnost Čerlinka s.r.o. formou plavecké soutěže na 50 m - různý styl pro ročník ZŠ "Světový den vody". V pondělí od 19 hod. probíhalo kondiční plavání a každé úterý a čtvrtek Aqua-aerobic pro ženy. Ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance pronajímáme bazén na 2 hodiny týdně pojištěncům této zdrav. pojišťovny. V odpoledních hodinách i o víkendech je bazén využíván veřejností, sportovními kluby a nebo pronájmy různých sportovních klubů v rámci rehabilitace. Zvýšil se zájem o ranní plavání seniorů, a proto jsme od měsíce dubna letošního roku rozšířili plavání ze 2 hodin na 4 hodiny týdně. V době prázdnin je bazén v měsíci červenci uzavřen a v srpnu je využíván veřejností, školní družinou a sportovními kluby. Škola provozuje sportovní halu, venkovní hřiště a krytý bazén. Tato zařízení jsou využívána základní školou, místními oddíly, ale i přespolními oddíly. Během roku (září květen) se

4 hrála mistrovská utkání v házené (l. liga mužů, ll. liga dorostu), ve volejbale (ll. liga žen a nově ll. liga mužů, l. liga dorostenek), florbalu (středomoravská liga mužů, dorostu a žáků). V zimním období využívá halu i SK Litovel oddíl tenisu a fotbalisté místního Tatranu, SK Tři Dvory nohejbal. Ti pořádali zimní turnaje, na kterých se zúčastňují družstva ze zahraničí ( Polsko, Slovensko, Rakousko.). Mezi nejprestižnější akce lze zařadit mezinárodní turnaj v házené mužů,,o pohár města Litovle, soutěž v tancích rovněž s mezinárodní účastí,,o erb města Litovle.Letos poprvé se v hale uskutečnila soutěž mažoretek (družstva z celé ČR) a osmifinále českého poháru v házené, kde domácí tým podlehl po dvojím prodloužení až na trestné hody extraligovému celku z Hranic. O hlavních prázdninách tradičně proběhl mezinárodní camp v házené mládeže (Ukrajina, Bělorusko, Slovensko a ČR). Dále si v hale našlo azyl i reprezentační družstvo dorostenek ve florbale a družstvo ze Šumperka. Letos poprvé zde byli mistři ve florbale juniorů Sparta Praha, a to dva týdny. Příští rok opět přijedou, protože se jim zde moc líbí(už si to zajistili). Hala i venkovní hřiště slouží ke sportování veřejnosti v období letních prázdnin je venkovní hřiště po určitou dobu zdarma. O přestávkách mohou žáci užívat pingpongové stoly, stolní fotbal a šachy instalované v odpočinkových částech chodeb školy. Žáci se podílejí na výzdobě interiéru chodeb (minigalerie). Během teplých dnů mohou o přestávce nebo k výuce žáci využít atrium. Technické Škola se zaměřila na výuku informatiky. Z toho vychází i vybavenost školy výpočetní technikou. Pro výuku ICT i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Žáci a učitelé mají k dispozici tři interaktivní tabule. Učitelé využívají počítač ve sborovně a ve většině kabinetů. Celá škola je zasíťována pro přístup na internet. Další vybavení, především nooteboky škola získala prostřednictvím programu EU peníze školám. Většina učeben je vybavena televizním přijímačem s videem. Hygienické ZŠ Vítězná má ve všech prostorách kvalitní sociální zázemí. Je vybavena výtahem. Prostorné a vybavené chodby dávají žákům možnost aktivního odpočinku mezi hodinami. Problémem je přehřívání budovy zvláště některých tříd ve dnech, kdy se venkovní teplota pohybuje vysoko přes dvacet stupňů Celsia. Zřizovatel postupně nechává instalovat v nejvíce postižených křídlech a patrech budovy venkovní žaluzie, což teplotu částečně snižuje. Byla vyměněna některá okna - toto opatření se osvědčilo. Bude nutné ve výměně oken pokračovat. Budova je v přízemí vybavena tzv. panikovým kováním dveří a akustickým bezpečnostním systémem, což přispívá k bezpečnosti provozu a poskytuje možnost rychlého úniku v případě ohrožení. Od školního roku 2005/2006 byl zahájen ozdravný projekt Zdravá záda, garantovaný Krajskou hygienickou stanicí Olomouc a Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty UP Olomouc. Tento longitudinální výzkum využívající kompenzační cvičení s velkými míči (gymbaly) měl velký ohlas u žáků i jejich rodičů. Po vyhodnocení práce na konci školního roku byly v odborné zprávě konstatovány velmi pozitivní změny v držení těla sledovaných chlapců a dívek. V programu bude škola pokračovat i v následujících školních letech.

5 Bezbariérový přístup Škola je bezbariérová, žáci s tělesným postižením mají k dispozici výtah na čip a oddělené prostornější WC na každém patře. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, dvě zástupkyně zvlášť pro první a druhý stupeň, 38 pedagogů a 4 vychovatelky ve školní družině. V pedagogickém sboru jsou zastoupení mladí i zkušení pedagogové s vysokou tzv. aprobovaností. Někteří učitelé si doplňují vzdělání studiem informatiky a cizích jazyků. S ohledem na reformu školství je zaměřeno další vzdělávání pedagogických pracovníků nejen na další odborné vzdělávání, ale také na nové metody práce s žáky. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, a to především na 1. stupni. Na škole pracuje výchovná poradkyně, která řeší výchovné problémy s žáky, individuální vzdělávací programy, poradenství ke studiu. Je zde zastoupen i metodik ekologické výchovy a metodik prevence sociálně patologických jevů. Se školou intenzivně spolupracuje psycholožka. V rámci bývalého projektu SIPVZ byl proškolen pedagogický sbor na úrovni Z i P, škola byla školícím střediskem pro vlastní pedagogy i pedagogy z okolních škol. Výuku náboženství zajišťuje externista. Charakteristika žáků Kromě žáků z Litovle tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí. V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se speciálními poruchami učení a chování i žáků se zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má pro každý školní rok vypracován vlastní individuální vzdělávací plán. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Učitelé ZŠ Vítězná byli zapojeni do mezinárodního projektu Socrates Comenius. Během školního roku byl ukončen ekologický projekt naší školy a škol z Polska, Walesu a Španělska. Kromě předávání znalostí a vědomostí rozvíjí u dětí schopnost řešit problémy, ovládat vlastní emoce, rozumět lidským pocitům. ZŠ Vítězná nabízí dětem bohatou nabídku zájmových kroužků doplňující nepovinné a volitelné předměty včetně kroužků plavání. Nabídka vycházela ze zájmu žáků. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle potřeby. Informace o dění ve škole jsou přístupné na internetu (http://www.zsviteznalitovel.cz/ ). Zástupci rodičů žáků tvoří Rodičovské sdružení (RS). RS je vedením školy informováno o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Z podnětu RS se škola již v minulých letech zapojila do tzv. adopce na dálku. Žáci školy takto přijali novou spolužačku Margaret Janifer z Indie. Prostřednictvím sběru starého papíru pomáhají financovat její studia a zájmovou činnost. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřídil Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy.

6 Škola spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ZŠ Vítězná spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy Sluňákov z Horky nad Moravou, v kulturní sféře s MěK Litovel. Vychází školní časopis Prskavka, o dění ve škole jsou informovány místní Litovelské noviny, případně Infokanál. Školní družina v letošním roce pracovala ve 4. odděleních - k dispozici měla 4 samostatné herny. Jedno odd. je přizpůsobeno dojíždějícím dětem. Vybavení ŠD pomůckami a herním materiálem je na velmi dobré úrovni. Provoz ŠD je každé ráno od 6:15-8:05hod. Po skončení výuky od 11:45-16:30 hod. Vzhledem k tomu, že ranní družina je chápána jako sociální služba, přístup sem mají také všichni dojíždějící žáci 1. stupně. Režim ŠD je vyvážený. Odpolední činnosti v ŠD jsou děleny na odpočinkové (cílem je odstranění únavy), rekreační (slouží k regeneraci sil), zájmové (rozvíjející osobnost žáka) a přípravou na vyučování nebo činnosti umožňující žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů nebo další rozvoj dovedností a poznání. ŠD využívá téměř všechny prostory školy (hala, plavecký bazén, hřiště, kuchyňka, knihovna, atrium). Organizuje pravidelnou činnost oddělení: 1x týdně plavání na školním bazénu pod vedením cvičitele 1x týdně počítačové hry na DDM 1x týdně dopravní výchova na dopravním hřišti (podzim, jaro) PŘÍLEŽITOSTNÉ A SEZONNÍ AKCE ŠD 2011/2012 AQUAPARK Vyškov (plavecký zájezd) DRAKIÁDA DÝŇOVÁNÍ (výstava vydlabaných dýní na HALLOWENU) PUZZLIÁDA (soutěž ve skládání puzzle) Pečení štrůdlu ve školní kuchyňce SVÍČKÁRNA PALONÍN (zdobení vlastních svíček) BONGO BRNO (zábavní park) 2x ročně PEXESOVÁNÍ (soutěž ve hře Pexeso) Pečení mikulášských perníčků Turnaje v bowlingu (5x ročně) Maňáskové divadlo SLUNÍČKO Zdobení ovocných koláčů (hra na cukráře) Maškarní karneval Přírodovědná vycházka do lesa i s ing. Sovou (krmení zvířátkům) Návštěva mini ZOO na DDM Pečení slaných šneků v kuchyňce Pečení velikonočního lineckého cukroví Návštěva MUZE v Litovli ) s odborným výkladem) Vaření v čarodějnické kuchyni Cvičení s hudbou ve FITCENTRU ILONA (3x ročně) Návštěva ZVERIMEXŮ v Litovli Sladké pečení (v kuchyňce školy) Předprázdninová návštěva cukrárny

7

8 Organizace školy: Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc 2011/2012 Ročník ŠD Počet tříd / oddělení ŠD Spec. třída Počet žáků Celkem Počet vyučovacích hodin Ročník spec. tř. Podle učebního plánu Dělením tříd na skupiny Šetří hodiny Zavedením nepovinného předmětu Celkem Počty pracovníků Počet pracovníků celkem 40 ředitel 1 zástupce ředitele 2 učitelů I.st. 13 učitelů II.st. 20 vychovatelek ŠD 4 Míra vyučovací povinnosti Počet hodin ředitel 5,000 zástupce ředitele 11,000 zástupce ředitele 11,000 výchovný poradce 18,000 ICT koordinátor 17,000 učitel 1. roč. 40,000 asistent neúplný úvazek 0,227+0,9 1,127 počet učitelů s plným úvazkem 27x22 594,000 Celkem hodin 697,127 Počet nadúvazkových hodin 0

9 Dělení tříd na skupiny předmět třída počet počet nárůst žáků skupin hodin dělením Aj 4. A,B,C Aj 5. A,B,C CvM/KAj 6.A Nj/Aj 7.C Aj/Aj 8.A Aj/Aj 9.A Aj/Nj 9.B,C Nj/Rj 8.A Nj/ŠpJ 9.A Aj/Rj/Špj 9.B,C KAj/Přp 8.A KaAj/Zp 9.A,B KAj/Přp 7.B Inf 7.C Inf 8.A Inf 8.B Pčvař 7.C Pčel 8.A Př/Spa 7.C KAj/Fp 8.A Celkem

10 Učební plán Školního vzdělávacího programu čj. 409/2007 pro třídy roč. Ročník 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč, Český jazyk Matematika Prvouka Přírodověda, Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Cizí jazyk Týdenní počet hodin N. př. - Náboženství N. př. - Sborový zpěv

11

12 Údaje o pracovnících školy Seznam pedagogických pracovníků 1.stupeň + ŠD : Aprobace uč.pro 1.st. Přidělené předměty podle uč. plánu uč.pro 1.st. -,,- uč.pro 1.st. -,,- uč.pro 1.st. -,,- uč.pro 1.st. - - uč.pro 1.st. - - uč. 1. st. uč. 1. st. ŠMVZP - - uč. pro 1. st. -,,- uč. 1. st. -,,- uč.pro 1.st., zást.ř. Prv.,Pč,. Vv l. st ročník podle uč.plánu uč.pro 1.st. - - vychovatelství vychovatelství vychovatelství vychovatelství - VŠ vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD ved. vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD

13 2.stupeň: Aprobace M F M Bv, TEA - OBK M Dg (Aj) Aj Špj Ch Př M F Tv Př ředitel, uč.pro 1.st. Aj Hv Čj Vv Hv pedagogika D Rj (Nj) Tv Z M Tv Čj D Čj D F Ztv Bi Z Čj - D Čj D zást.ř. 2.st., Čj Nj (Aj) Fil - Hist Přidělené předměty M, F, PrF, Inf M, Inf Aj, M, KAj, CvM AJ, Šp, Vv Ch, Př, Pč, Přp M, F Př, Tv, Spa Hv 1. a 2. st. Hv, SZ, Aj Čj, Vv Aj, Hv, Spa Nj, Ov, Rj, D, VKZ Tv, Z M Čj, D, Ov, Přp, VKZ, CvČj Čj, D, Pč, Ov F, Pč VKZ, Z, Př, Inf, Přp,Zp Čj, D Čj, D, Ov Nj, Aj, KAj Aj, KAj, VKZ, OV, D

14 Ostatní pracovníci školy úvazek funkce 1 administrativní pracovnice a účetní 0,5 administrativní pracovnice 1 vedoucí školní jídelny 1 školník technický pracovník 1 uklízečka 1 uklízečka 1 uklízečka 1 uklízečka 1 uklízečka 1 uklízečka 1 samostatná kuchařka 1 samostatná kuchařka 1 pracovník obch.provozu ŠJ 1 pracovník obch.provozu ŠJ 1 samostatná kuchařka 1 správce sportovní haly 1 vedoucí plaveckého bazénu 0,85 učitel vedoucí plavecké učebny učebny, cvičitel 0,9 plavčík vodní záchranář, tech.. prac. 0,9 plavčík, vodní záchranář, uklízečka v plavecké třídě 0,85 uklízečka v plavecké třídě 0,75 pokladní plaveckého bazénu

15 Přijímací řízení ve školním roce 2011/2012 Celkem 9.A 23 žáků 14 dívek 9 chlapců 9.B 21 žáků 11 dívek 10 chlapců 9.C 19 žáků 8 dívek 11 chlapců 8.B 3 žáci 1 dívka 2 chlapci 5.A 5 žáků 4 dívky 1 chlapec 5.B 3 žáci 1 dívka 2 chlapci 5.C 4 žáci 2 dívky 2 chlapci Celkem 78 žáků 41 dívek 37 chlapců Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2012/2013 Termín zápisu: Počet prvních tříd: 2 Počet zapsaných dětí: 36 Počet dětí přijatých do prvních tříd: 32 Počet žádostí o odklad povinné školní docházky: 4

16

17 Základní škola Litovel, Vítězná 1250 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/ stupeň Akce Školitel Termín Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Workshop Nadané děti OP VK FZŠ Hálkova 4 Olomouc seminář Předškoláci PRODYS Praha Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Workshop Nadané děti OP VK FZŠ Hálkova 4 Olomouc seminář Vernier ZŠ Vítězná Litovel Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Setkání VP ZŠ Vítězná Litovel Batikování aj. AVDO Olomouc Podzim a zima v keramice AVDO Olomouc Keramická dílna AVDO Olomouc Klíčové kompetence v ŠD NIDV Praha

18 Základní škola Litovel, Vítězná 1250 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/ stupeň Akce Školitel Termín ICT NIDV Olomouc průběžně celý školní rok seminář Vernier ZŠ Vítězná Litovel Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Učíme se nově (M) Slovanské gymnázium Olomouc seminář Vernier ZŠ Vítězná Litovel Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Metodika Aj ZŠ Hálkova Olomouc Metodici prevence PPP Olomouc Aj NIDV Olomouc Aj ZŠ Hálkova Olomouc Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Setkání VP ZŠ Vítězná Litovel seminář Vernier ZŠ Vítězná Litovel seminář Vernier ZŠ Vítězná Litovel Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel seminář Vernier ZŠ Vítězná Litovel Problémoví žáci Descartes Olomouc Problémoví žáci Descartes Olomouc seminář Vernier ZŠ Vítězná Litovel

19 Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Zdravotníci ČČK Olomouc Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel Standardy pro ZV NIDV Olomouc Setkání VP ZŠ Vítězná Litovel Activ Inspire ZŠ Vítězná Litovel

20 Významnější úspěchy v soutěžích a olympiádách Národní kola: Památky očima dětí Podpora technických a přírodovědných oborů 1. místo, 2. míso, 4. místo 9 certifikátů Dětské vědecké konference Krajská a okresní kola: Fyzikální olympiáda Matematická olympiáda Litovelská naděje Pythagoriáda Matematická olympiáda Matematický klokan Fyzikální olympiáda Soutěž o nejlepší školní časopis Chemická olympiáda Aplikace softwaru 1. místo 1. místo Josef Kolář úspěšný řešitel 2. místo, úspěšný řešitel 1. místo 2 x úspěšný řešitel 2. místo 1. místo 2 x 1. místo

21 Ze života školy Hlediště Moravského divadla Olomouc ovládli žáci 1. stupně ZŠ Litovel, Vítězná Dne se žáci naší školy potěšili příběhem na motivy známé knihy o Tarzanovi, kdy se z osiřelého lidského mláděte stal silný a spravedlivý král džungle. Při prvním kontaktu s lidmi si Tarzan poprvé uvědomil, že je člověk. Populární příběh plný akce, napětí a lásky ztvárnily děti Baletního studia při MDO ve spolupráci s profesionálními tanečníky. Moravské divadlo bylo celé zaplněné žáky naší školy a krásné baletní představení všechny zaujalo. Po skončení děti svým potleskem vyvolávaly účinkující na scénu. Z jeviště nám mávala i Adéla Pravdová, žákyně naší školy. Pro některé děti byla právě ona překvapením.v baletu Tarzan ztvárnila roli papouška. O přestávce se setkala s žáky 2. B své mateřské třídy, a povídala si s nimi. Spolužáci se s ní vyfotografovali, aby měli památku na toto výjimečné setkání. Ples ZŠ Vítězná Dlouhé róby, taneční střevíčky, dokonalé účesy. Saka, kravaty, hladce oholené tváře. Poznali jste? No jistě. Ples. Jedna z největších společenských událostí v roce. A je naprosto lhostejné, jedná-li se o venkovský bál nebo o ples v Opeře. Lidé se těší stejně. Jde přece o to pobavit se, potkat se s přáteli, zatančit si. Vnímám ples jako setkání lidí, které něco spojuje - láska k tanci, příslušnost k určité komunitě, stejné zájmy a záliby. Přesně takový byl totiž i ples pořádaný Rodičovským sdružením a ZŠ Vítězná v Litovli. V pátek 10. února se ve velkém sále Záložny sešli nejen příznivci hudby a tance, ale především příznivci a přátelé naší školy. A nebylo jich málo velký i malý sál byly zaplněny do poslední židle. Ples zahájili několika slovy předseda rodičovského sdružení pan Petr Navrátil a zástupkyně ředitele paní magistra Hana Vašíčková. To hlavní na nás však teprve čekalo. Na parket nastoupilo 12 mladých párů chlapci v oblecích, děvčata v bílých šatech k úvodní polonéze, na kterou jsme se všichni těšili a která se již stala na našich plesech krásnou tradicí. Od září ji poctivě nacvičovali žáci devátých tříd pod vedením paní učitelky Dany Spurné, jíž patří velké poděkování za zážitek, který nám tím připravila. Krokem polonézy, walzu a valčíku se hoši a dívky protančili k závěrečnému potlesku. Zasloužili si jej nejen kvůli času a úsilí, které nácviku věnovali. Byl to také jejich první vstup do společnosti dospělých a zvládli ho na jedničku. Po krátkém hudebním vstupu nás čekala ještě dvě zajímavá taneční vystoupení. Tatínků se svými dcerami, jejichž společné akrobatické kreace zvedaly diváky ze židlí, a dvou žákyň naší školy Kláry Jachanové a Valentýny Stejskalové. Obě jsou mistryněmi České republiky ve streetdance show a myslím, že nás o tom bezpodmínečně přesvědčily. A pak už se parket zaplnil tancechtivými návštěvníky plesu. O hudební doprovod se postarala skupina Happy End. Na své si přišli hlavně milovníci moderního tance, ale ani příznivci tzv. klasiky nebyli o nic ošizeni. Na všechny čekala v závěru bohatá tombola, za kterou patří dík štědrým sponzorům. A dík patří i výboru RS, jehož členové pro nás všechny ples dobrovolně a ochotně zorganizovali. Ještě pár posledních tanečních kroků a ples končí. Že je vám to líto? Nevadí. Už teď se těšíme na ten příští v roce Deváťáci z Vítězné v divadle Pondělí se stalo v naší škole dnem svátečním. Žáci devátých ročníků jeli letos již podruhé do Moravského divadla Olomouc. Na podzim viděli muzikál Edith, vrabčák z předměstí. Tentokrát je čekalo poměrně náročné představení Markéta Lazarová. O autorovi

22 předlohy, Vladislavu Vančurovi, již mnohé slyšeli v hodinách českého jazyka, takže věděli, že je čeká dokonalý český jazyk, úžasný příběh, ale také zajímavé hudební zpracování. Je vždy hezké pozorovat, jak žáci tento den prožívají. Také tentokrát se sešly krásné mladé dámy a neméně krásní mladí gentlemani. Představení všechny moc zaujalo, což dali najevo dlouhým potleskem. Bylo vidět, že i herci měli radost z reakcí žáků a studentů. ZŠ Vítězná vítězně Dne se na hale ZŠ Vítězná uskutečnil již 10. ročník turnaje v míčových hrách dívek. Za účasti družstev ze ZŠ Vítězná, ZŠ Jungmannova a GJO děvčata bojovala ve vybíjené (6. ročník), přehazované (7. a 8. ročník) a odbíjené (9. ročník). Jubilejní 10. ročník byl velmi vyrovnaný a družstva za hlasité podpory diváků bojovala doslova o každý míč. Nejdramatičtější byl turnaj ve vybíjené. Šesťačky všech tří škol po vzájemných zápasech skončily na místě. V přehazované 7. ročníků zvítězila ZŠ Vítězná před GJO Litovel a třetí místo získala ZŠ Jungmannova. Osmačky zvítězily velkým rozdílem před ZŠ Jungmannova a třetím GJO Litovel. V odbíjené vyhrála děvčata GJO Litovel před ZŠ Vítězná a ZŠ Jungmannova. Děvčata ZŠ Vítězná dokázala, že si s míčem umí poradit a za bojovnosti a pěkný výkon jim děkuji. Den učitelů na ŽS Vítězná Ve středu oslavili učitelé svůj svátek. Na ZŠ Vítězná panovala po celý den slavnostní atmosféra. Odpoledne jsme se potom sešli, popovídali si a velmi rádi se setkali i s bývalými kolegy. Také letos nás potěšili naši žáci milým vystoupením. Fyzikální olympiáda Dne se konalo pod záštitou Odboru školství mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje a DDM Olomouc ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc krajské kolo Fyzikální olympiády. ZŠ Vítězná Litovel vyslala do soutěže žáka 9. ročníku, který se v silné konkurenci gymnázií umístil na 1. místě. Máme obrovskou radost z takového úspěchu. Pepíkovi přejeme hodně dalších úspěchů a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Nadané žáky máme i v 6. třídách. Největšího úspěchu dosáhl Marek Gottwald ze 6. A, který se umístil na 2. místě v okresním kole matematické olympiády. Archeologický výzkum na Dolním náměstí v Olomouci V pátek navštívili žáci 6. C a 6. B ZŠ Vítězná se svými třídními učitelkami Mgr. B. Sojkovou a Mgr. Halkou Vernou archeologické naleziště na Dolním náměstí v Olomouci. Tento záchranný archeologický výzkum předchází rozsáhlým opravám Dolního náměstí. Děti měly možnost pozorovat práci zkušených archeologů v prostorách před Neptunovou kašnou a mariánským morovým sloupem. Prohlédly si základy kaple sv. Markéty, která je prvně písemně zmíněna už v roce 1417, viděly část kosterních pozůstatků z stol a různé zajímavé předměty ze středověké Olomouce. Po prohlídce žáci zamířili na výstavu Flora Olomouc. Páteční den se jim prostě vydařil! Výlety do Vídně Celý měsíc jsme se těšili, až nastane středa V tento den jede naše škola na výlet do Vídně. V plánu bylo navštívit převelice krásný zámek Schönbrunn, o kterém si myslím, že

23 je ozdoba tohoto města. Jako druhou zastávku jsme navštívili technické muzeum, kde nám ze všech těch úžasných strojů stála hlava kolem. V muzeu jsme strávili velmi poučnou a zajímavou hodinu a půl, i přesto bych tam raději zůstala déle. Na třetí a poslední zastávku jsme byli natěšeni. Nejzábavnější zážitek z tohoto výletu směřoval do Prateru. Bylo tam mnoho adrenalinových a strašidelných atrakcí, na nich jsme se dostatečně vyblbli a po dvou hodinách jsme se všichni sešli opět v autobuse. Teď už nás jen čekala cesta domů. Cesta zpět byla velmi únavná, ale i zábavná. Tento výlet se nám moc vydařil a všem bych doporučila, aby alespoň jednou navštívili Vídeň. Je to krásné místo na dosah ruky. Petra Nováková a Veronika Nalepová 9.B Dne 2.května 2012 jsme se my, někteří žáci čtvrté, páté a šesté třídy naší ZŠ Vítězná v Litovli, zúčastnili školního jednodenního výletu do Vídně. První jsme jeli na zámek Schonbrunn, kde jsme si prohlédli krásnou zahradu se ZOO a otevřenou halovou stavbou Gloriettou. Potom jsme šli do technického muzea. Tam jsme si mohli vyzkoušet různé technické vynálezy. Nejvíce se mi líbilo moderátorské studio, kde jsem si mohla uvést televizní zprávy. Ke konci jsme navštívili zábavný park Prater, tam jsme se dobře pobavili a vyzkoušeli různé atrakce. Např. jsem sjížděla společně s kamarády topogán na člunu. Ve večerních hodinách jsme se unaveni, ale spokojeni, vraceli zpět domů. Výlet se nám všem moc líbil. L. Kocourková, tř. 4.B Děti z litovelských škol na návštěvě u královny Úterý, 15. května 2012, 12 hodin, parkoviště před základní školou na Vítězné. Čtyřicet netrpělivých žáků ze základních škol Vítězné a Jungmannovy a blíže neurčený počet jejich ustaraných rodičů, tři naprosto klidně vyhlížející učitelky. Obrovský autobus konečně přijíždí. Pusa na rozloučenou, lodní kufry mizí v zavazadlovém prostoru, batůžky, polštářky a tašky se svačinkami s sebou do autobusu, poslední zamávání a vyrážíme. Kam? No přece do Velké Británie. Královna slaví šedesát let na trůnu a u toho bychom neměli chybět. Ve středu brzy ráno stojíme na rušné londýnské ulici, vystupujeme do cesty projíždějícím autům a před námi se k nebi zvedá jedna z nejpopulárnějších atrakcí Londýna London Eye Londýnské oko, do jehož kabinek nastupujeme i my, abychom se z ptačí perspektivy seznámili s tímto největším evropským městem (Londýn má více než 7 milionů obyvatel) a pokochali se i z výšky jeho rozmanitostí pod námi teče řeka Temže, vidíme staré paláce i nové výškové budovy, spoustu zeleně. Než jsme se stačili rozkoukat, jsme dole a vydáváme se na dlouhou pěší procházku městem plným života pouliční herci, muzikanti a zpěváci, stánky s občerstvením, krámky se suvenýry, kavárny, fotografující turisté. Míjíme Houses of Parliament se slavným Big Benem, Westminster Abbey, procházíme St. James s parkem k Buckinghamskému paláci, ke kterému právě míří střídající stráž v typických červených uniformách a s medvědími čepicemi na hlavách. Kolem paláce se staví tribuny. Chystají se oslavy šedesátého výročí korunovace královny Alžběty II. Budou v pátek. Smůla, přijeli jsme příliš brzy. S královnou se zřejmě nepotkáme. Jsme unaveni, proto nasedáme do londýnského metra, nejstaršího na světě, abychom se pohodlně přepravili k muzeu Madame Tussaud s nejslavnějšímu muzeu voskových figurín, jaké můžete navštívit. A to si užíváme. Kde se vám poštěstí vyfotografovat se třeba s americkým prezidentem Obamou nebo s Lady Gaga? Uf. Je toho na nás už moc. Ale autobus čeká až někde ve čtvrti zvané Greenwich (ne, nepletete se, je to ta část Londýna, kterou prochází nultý poledník) a nohy bolí nejlépe využít zase nějaký dopravní prostředek. U Tower of London starého královského hradu

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více